TechniekRaad Noord-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TechniekRaad Noord-Holland"

Transcriptie

1 TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers 015 UPDATE 19 augustus 015 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties FME-CWM, Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI, Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland. Deze organisaties vertegenwoordigen ruim.500 technische bedrijven in Noord-Holland. De TechniekRaad verbindt partijen en draagt voor bedrijven in de groot- en kleinmetaal, de installatietechniek en de bouw in Noord Holland een gemeenschappelijke visie uit op arbeidsmarkt- en scholingsbehoeften. Correspondentieadres: Wijk aan Duinerweg 1, 19 TN, Beverwijk KvK: E: BTW-nr: NL85855B01 I: Bankrekeningnr: NL151INGB T:

2

3 Inhoud Management Summary 1 Aanbod op de technische arbeidsmarkt 1.1 Aantal technisch gediplomeerden in het MBO Aantal technisch gediplomeerden in het HBO Doorstudeerders Doorstroom naar niet-technische functies Instroom inactieven Tekorten aan technisch personeel.1 Verwacht tekort Arbeidsmarktperspectieven in de techniek Stageplaatsen en leerbanen Doelmatigheid Noord-Hollandse ROC s.1 ROC Kop van Noord-Holland ROC Horizon College ROC Nova College ROC van Amsterdam ROC Regio College... Doelmatigheid Noord-Hollandse hogescholen.1 Hogeschool InHolland Hogeschool van Amsterdam Arbeidsmarktperspectief van technisch HBO-gediplomeerden... Bijlage 1. Kans op werk per regio per technische opleiding in Noord-Holland... Bijlage. Percentages gediplomeerden Techniek MBO dat doorstudeert.. 6 Bijlage. Regio-indeling...66

4

5 MANAGEMENT SUMMARY De TechniekRaad Noord-Holland is een samenwerkingsverband van vier ondernemersorganisaties in de techniek: Bouwend Nederland, Vereniging FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI. Deze vier partijen zetten zich samen met de provincie Noord-Holland in voor verbinding en versterking van activiteiten op het gebied van instroom, arbeidsmarkt en beroepsopleidingen. Dat doet de TechniekRaad op basis van één breed gedragen visie die in nauw overleg met SBB, opleidingsfondsen en andere betrokken partijen is opgesteld. Deze visie vertegenwoordigt het technische bedrijfsleven en betreft de huidige en toekomstige behoefte aan technisch personeel in Noord-Holland en de diverse regio s daarbinnen. Eenmaal per jaar wordt het visiedocument geactualiseerd op basis van nieuwe cijfers. Tweemaal per jaar worden de cijfers geactualiseerd. Voor u ligt de cijfermatige actualisatie van met name het aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag vanuit het bedrijfsleven is ongewijzigd ten opzichte van onze vorige rapportage in december 01, omdat de bronnen naar verwachting pas in het najaar van 015 zullen worden geactualiseerd. Op basis van deze cijfers stelt de TechniekRaad een ActieAgenda op. De informatie uit het rapport dient als input voor de doelmatigheidsdiscussie en kan dan ook door alle betrokken partijen worden gebruikt. Er is dringend behoefte aan een dergelijke discussie. Het aanbod aan technici in Noord-Holland is immers kleiner dan de vraag van de arbeidsmarkt. De vraag in Noord-Holland bestaat uit een jaarlijkse wervingsbehoefte van in totaal ca technisch opgeleide mensen, waarvan.000 door technische bedrijven en.000 door niet-technische bedrijven. Doordat het aanbod van technisch gediplomeerden dat de arbeidsmarkt opgaat het afgelopen jaar is gegroeid, lijkt het tekort kleiner geworden. We trekken de volgende hoofdconclusies: In 01/1 zijn naar schatting.915 technisch MBO-gediplomeerden en 1.97 technisch HBO-gediplomeerden de Noord-Hollandse arbeidsmarkt opgegaan. Dat is in totaal 5.1. In 01 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in één van de Noord-Hollandse ROC s; dat is een stijging van ca. 9% ten opzichte van vorig jaar. In 01 zijn 1.1 mensen in Noord-Holland geslaagd voor een technische opleiding in het HBO (bij InHolland of bij de Hogeschool van Amsterdam). Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van bijna per jaar. We kunnen daarbij helaas geen onderscheid maken in (verwachte) tekorten op MBO-niveau en op HBO-niveau. De grootste tekorten op de Noord-Hollandse technische arbeidsmarkt wijzen met name in de richting van opleidingen in de bouw & infra en installatie-,. De grootste overschotten aan technisch personeel in Noord-Holland bestaan vooral in de beroepsgroepen mobiliteit, hout en meubel en carrosserie. Volgens SBB is er een tekort aan stageplaatsen en leerbanen in de opleidingen binnen de beroepsgroep bouw en infra. Daarnaast is er in Groot Amsterdam een tekort binnen de beroepsgroepen afbouw en en hout en meubel als het gaat om de BBL-opleidingen. Voor sommige BOL-opleidingen binnen mobiliteit bestaat eveneens een tekort. De TechniekRaad betwijfelt echter of deze cijfers kloppen. In de praktijk zijn er vele signalen van grote tekorten aan stageplaatsen met name voor nieuwe instroom, ook voor andere opleidingen dan SBB noemt. 5

6 Circa 0% van de technische schoolverlaters gaat niet in een technische functie werken. Meisjes zijn daarin oververtegenwoordigd. We zien dat sommige ROC s in Noord-Holland dit jaar starten met technische beroepsopleidingen waar geen vraag naar is. Ook omgekeerd is geconstateerd dat een aantal opleidingen niet meer wordt aangeboden terwijl in de betreffende arbeidsmarktregio (grote) tekorten bestaan aan deze gediplomeerden. 6

7 1 AANBOD OP DE TECHNISCHE ARBEIDSMARKT In de rapportage van de TechniekRaad De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland; cijfers en visie op 015 (december 01), constateerden we een jaarlijkse wervingsbehoefte van technici per jaar. Dit cijfer hanteren we ook in deze rapportage, omdat ten tijde van de totstandkoming van deze rapportage nog geen nieuwe cijfers beschikbaar zijn. Om het tekort aan technici te berekenen kijken we in dit hoofdstuk naar het aantal gediplomeerde technische schoolverlaters in Noord-Holland dat de arbeidsmarkt instroomt: het aanbod. Een deel van de gediplomeerde schoolverlaters gaat verder studeren. Een deel gaat vrijwillig werken in een niet-technische functie. Een deel van de wervingsbehoefte wordt opgevuld met zogenaamde inactieven of met arbeidskrachten uit andere niet-technische sectoren. 1.1 Aantal technisch gediplomeerden in het MBO In De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 015; editie december 01 constateerden we dat het aantal studenten dat in een van de Noord-Hollandse MBOinstellingen een diploma van een technische opleiding behaalde, de laatste jaren is gedaald met 9% tot 5.1 technisch gediplomeerden in 01. Inmiddels publiceren SBB en UWV (bron: DUO/SBB) in gezamenlijke uitgaven gedetailleerde cijfers per opleidingsrichting per regio. Zie de volgende tabel. Daaruit concluderen we dat het aantal technisch gediplomeerden van een van de Noord-Hollandse MBO-instellingen is gestegen naar Dat is een stijging van circa 9% in één jaar tijd. Tabel 1.1 Aantal technisch mbo-gediplomeerden per regio in Noord-Holland (01) Regio Niveau 1 Niveau Niveau Niveau Totaal Groot Amsterdam Noord-Holland Noord Gooi en Vechtstreek Zaanstreek/Waterland Zuid-Kennemerland Totaal Bron: SBB/UWV, Basiscijfers jeugd, mei 015. Uiteraard zijn er binnen de niveaus grote verschillen in aantal gediplomeerden per opleidingsrichting. Over de gehele linie genomen leveren de opleidingen installatie-, de meeste gediplomeerden af. In Noord-Holland Noord zijn daarnaast de opleidingen bouw en infra, mobiliteit en transport en logistiek sterk. In Zaanstreek/Waterland levert de opleiding bouw en infra naast installatie-, - relatief veel gediplomeerden af. In Groot Amsterdam is het aantal gediplomeerden van de opleidingen installatie-,, bouw en infra, mobiliteit, transport en logistiek 7

8 en uitgeven, vormgeven en printmedia het grootst. In Gooi en Vechtstreek leveren de opleidingen installatie-,, bouw en infra en uitgeven, vormgeven en printmedia de meeste gediplomeerden. Zie ook bijlage voor nadere detaillering. In 01 zijn mensen geslaagd voor een technische opleiding in het Noord- Hollandse MBO; dat is een stijging van ca. 9% ten opzichte van vorig jaar. 1. Aantal technisch gediplomeerden in het HBO We kijken uitsluitend naar HBO-onderwijsinstellingen 1. Op HBO-niveau bestaan in Noord-Holland twee onderwijsinstellingen met technisch opleidingsaanbod: de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. InHolland biedt ook opleidingen aan in Zuid-Holland, te weten aeronautica en luchtvaarttechnologie. Het aantal studenten/gediplomeerden van deze twee opleidingen zijn hieronder uit de cijfers verwijderd omdat de opleidingen buiten de provincie Noord-Holland worden aangeboden. Voor het Noordvleugelgebied (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) geldt dat het aantal hbo-gediplomeerden met een technische opleiding de laatste 10 jaar (t/m 01) met bijna 8% is afgenomen. Voor de Hogeschool van Amsterdam geldt tussen 009 en 01 een daling van 9% en voor InHolland geldt voor deze periode een daling van ruim 7% van het aantal hbo-gediplomeerden met een technische opleiding. Het totaal aantal hbo-technisch gediplomeerden in 01 bij InHolland en de Hogeschool van Amsterdam was 1.1 (9 resp. 1.1). Het aantal inschrijvingen in technische hbo-opleidingen is recentelijk weer stijgende, zodat het aantal gediplomeerden binnen enkele jaren naar verwachting eveneens zal toenemen. Bij InHolland zien we in 01 een sterke afname van het aantal gediplomeerden in met name de bouwkunde en bouwmanagement en vastgoed. Ook het aantal vrouwelijke gediplomeerden met een technische opleiding liep bij InHolland terug van 18% in 009 naar 15% in 011 en 11% in 01. Vrouwen studeren vooral af in biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Het aantal technisch gediplomeerden van InHolland fluctueert per jaar; geen enkele opleiding laat hierin een structurele groei zien. Bij de Hogeschool van Amsterdam is de relatieve daling van het aantal technisch gediplomeerden met name gelegen in de opleiding bouwtechnische bedrijfskunde en elektrotechniek. Het aantal vrouwelijke gediplomeerden is bij de HvA stabiel, op circa 9% in 01. Dat is een groot aandeel in vergelijking tot het aandeel vrouwen bij InHolland. Dat het aandeel vrouwelijke gediplomeerden bij de HvA zo hoog is, komt door het opleidingenaanbod van de HvA: de meeste vrouwelijke gediplomeerden hebben namelijk de opleiding technisch commerciële confectiekunde of communicatie en multimedia design gedaan. 1 Noord-Holland kent geen technisch opleidingsaanbod in het wetenschappelijk onderwijs. In bijlage wordt het aantal hbo-gediplomeerden per opleiding weergegeven. 8

9 In 01 zijn 1.1 mensen in Noord-Holland geslaagd voor een technische opleiding in het HBO (bij InHolland of bij de Hogeschool van Amsterdam). 1. Doorstudeerders We stelden dat in Noord-Holland de jaarlijkse behoefte aan nieuw personeel voor technische functies groot is (in zowel technische als niet-technische sectoren). In de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat er volgens de laatste cijfers 7.8 schoolverlaters in Noord- Holland waren met een technisch diploma (mbo of hbo). Van de mbo-gediplomeerde schoolverlaters in Noord-Holland gaat een deel doorstuderen. Deze doorstudeerders komen dus niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. SBB heeft cijfers per regio beschikbaar over de percentages gediplomeerden dat de arbeidsmarkt opgaat. In bijlage wordt per opleiding en niveau het aantal doorstudeerders aangegeven naar regio. Per opleiding zijn er grote verschillen in het percentage dat doorstudeert. Zo gaat in Groot Amsterdam 0% van de gediplomeerden mbo-ers fotonica naar het HBO terwijl van de gediplomeerden in de installatie-, slechts 8% naar het HBO gaat. Zo zijn er ook in andere regio s grote verschillen per opleiding en het percentage doorstudeerders. Tabel 1. geeft een overzicht. Tabel 1. Percentage technisch gediplomeerden dat doorstudeert of de arbeidsmarkt opgaat Totaal aantal Naar andere Naar arbeidsmarkt Naar het hbo gediplomeerden mbo-opleiding Groot Amsterdam % 1% 68% Noord-Holland Noord % 9% 6% Gooi en Vechtstreek 68 % 1% 65% Zaanstreek/Waterland 9 9% 8% 6% Zuid-Kennemerland 819 % 10% 68% Totaal 5.987,% 10,% 65,% Bron: SBB/UWV, Basiscijfers jeugd, mei 015. Uit tabel. blijkt dat in Groot Amsterdam en Zuid-Kennemerland de minste gediplomeerde MBO-ers met een technische opleiding gaat doorstuderen. In beide regio s gaat 68% van de gediplomeerden de arbeidsmarkt op. Ook zijn er wat verschillen tussen de regio s als het gaat om de percentages dat doorstudeert via een andere MBO-opleiding of naar het HBO gaat. Van de technische gediplomeerden in Groot Amsterdam en Gooi en Vechtstreek gaan minder mensen naar een andere MBO-opleiding en meer naar het HBO, dan in de regio s Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland. We constateerden in december 01 dat in heel Noord-Holland % van de technisch mbogediplomeerden verder studeren (landelijk was dit 6%) ; 67% van de mbo-gediplomeerden in de techniek in Noord-Holland ging de arbeidsmarkt op. Op basis van nieuwe cijfers van Cijfers beschikbaar gesteld door SBB. 9

10 SBB/UWV van mei 015, gaat 65,% van de MBO-technische gediplomeerde de arbeidsmarkt op. We gaan uit van deze 65,%: 65,% X =.915 technisch mbo-gediplomeerden die de arbeidsmarkt opgaan. Voor hbo-gediplomeerden geldt uiteraard een ander percentage, dat zeer waarschijnlijk een stuk hoger ligt. Dit cijfer is ons echter onbekend maar wordt geschat op 90%. We berekenen dan 90% X 1.1 = 1.97 hbo-gediplomeerden in Noord-Holland die de arbeidsmarkt opgaan. We schatten vervolgens dat in 01 circa 5.1 ( ) mbo- en hbo-gediplomeerden de technische arbeidsmarkt zijn opgegaan. In 01 /1 zijn naar schatting.915 technisch mbo gediplomeerden en 1.97 technisch hbo-gediplomeerden de Noord-Hollandse arbeidsmarkt opgegaan. Dat is in totaal 5.1. In 01 gaan meer gediplomeerden MBO-ers doorstuderen dan in Doorstroom naar niet-technische functies In juni 015 meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 0% van de 1, miljoen werkenden met een technische opleiding niet in een technisch beroep werkt. Lager opgeleiden zijn veelal werkzaam als vrachtwagen- of buschauffeur, winkelverkoper, lader of losser. Hoger opgeleide technici die niet in de techniek werken hebben relatief vaak een specialistische administratieve functie of een leidinggevende functie in de industrie of in de marketing. Andersom worden ook niet alle technische banen ingevuld door mensen met een technisch opleiding. CBS meldt dat van de 1,5 miljoen mensen die in 01 een technisch beroep hadden, ruim de helft ook daadwerkelijk een technische studie heeft afgerond. SEO (Monitor Technische Arbeidsmarkt, oktober 01) concludeerde dat van de technische opgeleide schoolverlaters % niet in een technisch beroep gaat werken. Later in de carrière wordt deze mismatch tussen opleidingsrichting en beroepsrichting alleen nog maar groter. SEOR onderzocht vervolgens deze groep van % en constateerde dat er veel VMBO-ers tussen zitten (Technisch opgeleid: wel of niet werken in de techniek?, juni 01). Een VMBO-gediplomeerde heeft nog geen startkwalificatie; deze schoolverlaters moeten nog naar een MBO-opleiding en zijn dus in de SEOR-cijfers niet meegerekend. SEOR concludeerde vervolgens dat 0% van de technisch MBO-schoolverlaters die gaat werken in een niet-technische functie terecht komt. De vraag is echter waarom deze 0% niet in een technische functie is gaan werken. Wilden ze dit niet en was het een eigen keuze om een niet-technische baan te zoeken of konden ze geen baan vinden in een technische functie? Uit het SEOR-onderzoek blijkt dat verreweg het grootste deel van deze 0% grote moeite heeft met het vinden van (vacatures voor) een technische baan. Dat betekent dat ze wel voor de technische arbeidsmarkt beschikbaar waren maar uiteindelijk bij gebrek aan beter - een andere (niet-technische) baan hebben genomen. Hoe groot het deel precies is dat niet heeft gezocht naar een technische baan en dus vrijwillig een niet-technische baan heeft genomen, 10

11 wordt niet duidelijk uit het SEOR-onderzoek, maar is klein en wordt naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd door niet-technisch opgeleiden die in een technische functie gaan werken. 0% van de technische schoolverlaters gaat niet in een technische functie werken. Uit de Emancipatiemonitor 01 blijkt dat meisjes de laatste jaren steeds vaker voor techniek kiezen, maar ze doen dat nog wel minder vaak dan jongens ( meisjes-kiezen-wat-vaker-voor-techniek.html). Sinds 007 is het aantal meisjes dat op de havo een technisch profiel kiest, gestegen van 15 naar 6%. Cijfers van het CBS en SCP laten zien dat in het vwo het percentage van 0 naar 8 steeg. In het mbo en het hbo is het aantal vrouwelijke studenten in de technische studierichtingen gestegen, in het mbo van 1 naar 18% en in het hbo van 1 naar 0%. Op de universiteiten is het percentage met 6 constant gebleven. Het SCP concludeert dat de campagnes om meisjes te stimuleren voor techniek te kiezen succes lijken te hebben gehad. Kijken we naar het aantal meisjes dat met een technisch diploma InHolland of HvA verlaat, zien we (nog) geen structurele stijging. Alleen bij de opleiding bouwkunde en Engineering Design en Innovation van de HvA zien we een lichte stijging. Op de arbeidsmarkt is ook nog geen duidelijke verschuiving te zien. Meisjes met een technische opleiding kiezen nog vaak voor een baan in een andere richting. Dat doen jongens ook wel, maar veel minder vaak. Het SCP heeft niet onderzocht hoe dat komt, maar geeft aan dat het zou kunnen dat een meisje zich tijdens een technische studie een eenling voelt. Om dat gevoel niet ook tijdens hun carrière te hebben, zouden ze voor een baan in een andere richting kunnen kiezen. 1.5 Instroom inactieven De jaarlijkse wervingsbehoefte van technische functies in Noord-Holland wordt voor een relatief klein deel opgevangen door inactieven zoals uitkeringsgerechtigden of herintreders. Hoe groot deze groep per jaar in Noord-Holland is, vergt enige literatuurstudie en data-analyse. Een dergelijke exercitie voert op dit moment te ver. We schatten daarom dat jaarlijks maximaal 10% van de wervingsbehoefte wordt opgevangen door instroom van inactieven 5. Dat betekent een geschatte instroom van Dit getal tellen we op bij het arbeidsmarktaanbod c.q. het aantal instromers op de arbeidsmarkt. 5 Desgevraagd geschat door diverse onafhankelijke deskundigen. 6 De TechniekRaad heeft het Servicepunt Techniek gevraagd meer inzicht te geven in de omvang van instroom van inactieven. 11

12 1

13 TEKORTEN AAN TECHNISCH PERSONEEL.1 Verwacht tekort Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland kan worden geschat door van de wervingsbehoefte (arbeidsmarktvraag) de doorstroom van MBO en HBO naar andere studies af te trekken en bij het aanbod de instroom van inactieven en overigen bij te tellen: (0,65 x 5.987) + (0.90 x 1.1) = = = Dit getal wordt vervolgens van de wervingsbehoefte afgetrokken: = Het tekort aan technisch personeel in Noord-Holland wordt voor de komende jaren geschat op een gemiddelde van bijna per jaar. Vorig jaar schatten we het tekort op 70 per jaar. We kunnen echter niet concluderen dat het verwachte tekort groter is geworden omdat we vorig jaar HBO-cijfers hanteerden over de gehele Noordvleugel, dus inclusief Utrecht en Flevoland. Dit jaar beschikken we over betere cijfers, namelijk over HBO-cijfers over de twee Noord-Hollandse hoger onderwijsinstellingen. Het is dus waarschijnlijk dat de 70 van vorig jaar een onderschatting was. Het verwachte tekort lijkt echter gedaald, hetgeen wordt veroorzaakt door een grotere uitstroom uit de technische MBO-opleidingen, maar blijft in Noord-Holland ernstig.. Arbeidsmarktperspectieven in de techniek In het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 016 dat in november 011 door het ROA is uitgegeven, werden grote tekorten voorzien op de arbeidsmarkt voor de technisch sector. Er werden toen goede arbeidsmarktperspectieven verwacht voor schoolverlaters met een technische opleiding, ongeacht het niveau van de opleiding. Tevens werden er grote knelpunten verwacht in de personeelsvoorziening voor werkgevers in de technische sectoren. De situatie voor afgestudeerden met een technische opleiding werd in 01 door ROA minder rooskleurig ingeschat: in 018 zijn de arbeidsmarktperspectieven van technisch opgeleiden (in Nederland) naar verwachting redelijk voor HBO en WO, en matig voor MBO. Enkele factoren kunnen volgens ROA deze verslechtering in arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters helpen verklaren: - door de aanhoudende slechte vooruitzichten op economische groei valt de uitbreidingsvraag negatief uit; - ouderen blijven langer doorwerken, wat voor minder baanopeningen zorgt dan anders het geval was geweest; - toename van de arbeidsmarktinstroom van afgestudeerden van HBO en WO techniek, mogelijk als gevolg van de inspanningen die jarenlang zijn verricht om technische opleidingen aantrekkelijker te maken en meer onder de aandacht van jongeren te brengen. 1

14 Deze ontwikkelingen in arbeidsvraag en -aanbod zorgen ervoor dat er gemiddeld genomen en landelijk bezien, door ROA geen spanning wordt verwacht in de techniek voor de periode tot 018. Door de grotere wervingsbehoefte in Noord-Holland zien we dat in deze provincie echter een tekort van bijna technici wordt verwacht. Voor een aantal technische opleidingen geldt nog steeds dat er grote tot zeer grote knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers worden verwacht. Zoals hiervoor al werd aangegeven, is het zeker zo belangrijk om te beschikken over uitsplitsingen per opleidingsrichting. Het is namelijk zo dat er bij sommige technische opleidingen overschotten bestaan die wegvallen door nog grotere tekorten van andere technisch opgeleiden. Gemiddelde tekortcijfers zeggen dus niet zoveel. Realisatie van doelmatig technisch onderwijs vraagt om tekortcijfers per beroep of opleidingsrichting. Deze cijfers zijn echter niet voorhanden, althans niet op een dermate eenduidige wijze dat branchecijfers van diverse technische sectoren met elkaar kunnen worden vergeleken en gecombineerd. De TechniekRaad baseert zich daarom op informatie over het arbeidsmarktperspectief per opleidingsrichting. SBB heeft deze informatie beschikbaar 7. De stichting geeft bij elke opleidingsrichting aan of de kansen op werk nadat het diploma is behaald, gering, matig voldoende, ruim of goed zijn. Ze baseren zich daarbij onder andere op CBS en ROA. Daar waar de kans op werk bijvoorbeeld gering is, is sprake van een overschot op de arbeidsmarkt: het aanbod is groter dan de vraag (er zijn meer gediplomeerden die zich aanbieden op de arbeidsmarkt dan de vraag van het bedrijfsleven groot is). Daar waar de kansen op werk goed of ruim voldoende zijn, is sprake van een tekort op de arbeidsmarkt: de vraag is groter dan het aanbod. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van deze kansen op werk van de meeste technische opleidingen. Uit het overzicht in deze bijlage kan een aantal conclusies worden getrokken over specifieke tekorten in Noord-Holland en in de specifieke regio s: Grootste tekorten In de provincie Noord-Holland bestaat een groot tekort aan gediplomeerden met een MBOopleiding in vooral de installatie-, en de bouw en infra. In vergelijking met een jaar geleden zijn er nu grote tekorten van gediplomeerden afkomstig uit veel meer opleidingen van beide beroepsgroepen. Maar er zijn ook grote tekorten aan gediplomeerden met specifieke opleidingen in de transport en logistiek, gezondheidstechniek en scheepvaart. Daarnaast zijn er nog een groot aantal technische opleidingen die ruim voldoende kansen bieden op werk. Voor deze opleidingen geldt dat er ook tekorten van zijn, maar minder groot. We verwijzen naar de bijlage voor meer details. 7 Het georganiseerde onderwijs en bedrijfsleven vinden gezamenlijk dat deze kanstyperingen op werk betrokken kunnen worden bij de analyse of het opleidingsaanbod aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. 1

15 Voor sommige opgeleiden bestaan er qua kansen op de arbeidsmarkt grote verschillen tussen de diverse regio s binnen de provincie of in vergelijking tot de rest van Nederland. In Gooi en Vechtstreek bijvoorbeeld is er een tekort aan biotechnologisch analisten terwijl er landelijk een overschot bestaat. In Gooi en Vechtstreek bestaat een tekort aan operators C en allround operationeel technici terwijl in de andere regio s in Noord-Holland een overschot bestaat. Daarnaast hebben opgeleiden uit Gooi en Vechtstreek uit de beroepsgroep reclame en presentatie beduidend meer kansen op de arbeidsmarkt dan opgeleiden uit ander regio s in de provincie. Meubelstoffeerders en allround meubelstoffeerders uit Noord-Holland Noord, Zaanstad/Waterland en Zuid-Kennemerland hebben beduidend meer kansen op de arbeidsmarkt dan dezelfde opgeleiden uit Gooi- en Vechtstreek of Groot Amsterdam, enzovoorts. De grootste tekorten aan personeel bestaan in de beroepsgroep installatie-, elektro- en en bouw en infra. De meeste overschotten bestaan in de beroepsgroepen hout en meubel en mobiliteit. In met name de transport en logistiek en scheepvaart komen zowel overschotten als tekorten voor op de arbeidsmarkt in Noord-Holland. Overschot op arbeidsmarkt Naast tekorten zijn er ook overschotten, dat wil zeggen: er worden teveel gediplomeerden door de ROC s afgeleverd. De grootste overschotten op de technische arbeidsmarkt in Noord-Holland betreffen gediplomeerden van specifieke opleidingen binnen de beroepsgroepen mobiliteit, procestechniek, hout en meubel., transport en logistiek, carrosserie en scheepvaart. Voor sommige beroepsgroepen geldt dus dat zowel een overschot als een tekort bestaat voor een aantal opleidingen.. Stageplaatsen en leerbanen Tekorten op de arbeidsmarkt kunnen voor een deel ook veroorzaakt worden door kansen op de stagemarkt. Als leerlingen geen stageplaats vinden, kunnen ze ook niet (af)studeren. Daarom wordt in deze paragraaf op basis van de Basiscijfers Jeugd van SBB, inzicht gegeven in tekorten aan stageplaatsen en leerbanen van een aantal technische beroepsgroepen in elke regio van Noord-Holland, zoals aangegeven door de opleidingen. Zie de tabellen 1.A t/m 1.E. De TechniekRaad betwijfelt echter of deze cijfers met de werkelijkheid overeenkomen. In de praktijk zijn er vele signalen van grote tekorten aan stageplaatsen met name voor nieuwe instroom, ook voor andere opleidingen dan SBB noemt. Groot Amsterdam Over het algemeen is er volgens SBB in Groot Amsterdam een tekort aan stageplaatsen en leerbanen in met name de bouw en infra. Daarnaast bestaat een flink tekort aan stageplaatsen en leerbanen voor de BBL-opleidingen in de hout en meubel en voor BBL - in de beroepsgroep afbouw en. In de carrosserie, installatie-,, 15

16 procestechniek en scheepvaart is er evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van leerbanen en stageplaatsen. Zie tabel 1.A voor een overzicht. Tabel 1.A Beroepsgroep Mate van tekort aan stageplaatsen en leerbanen en aantal leerbedrijven in april 015, in Groot Amsterdam (bron UWV/SBB) BBL BBL BOL BOL Aantal leerbedrijven Bouw en infra 9 Carrosserie 85 Hout en meubel 7 70 Mobiliteit 519 Procestechniek 61 Scheepvaart 61 Legenda Er zijn meer dan genoeg stageplaatsen en leerbanen Over het algemeen zijn er meer dan genoeg stageplaatsen/leerbanen, bij sommige opleidingen is evenwicht Over het algemeen evenwicht, bij sommige opleidingen meer dan voldoende Er is evenwicht tussen vraag naar en aanbod van stageplaatsen/leerbanen Over het algemeen zijn er meer dan genoeg stageplaatsen/leerbanen, bij sommige opleidingen is een tekort Over het algemeen is er evenwicht, bij sommige opleidingen een tekort Over het algemeen is er een tekort, bij sommige opleidingen evenwicht Er is een tekort aan stageplaatsen en leerbanen Geen opleidingsaanbod in deze regio Noord Holland Noord In Noord-Holland Noord is alleen sprake van een tekort aan stageplaatsen en leerbanen voor opleidingen in de beroepsgroep bouw en infra. Voor de overige beroepsgroepen geldt een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van stageplaatsen en leerbanen. Tabel 1.B Beroepsgroep Mate van tekort aan stageplaatsen en leerbanen en aantal leerbedrijven in april 015, in Noord-Holland Noord (bron UWV/SBB) BBL BBL BOL BOL Aantal leerbedrijven Bouw en infra 61 Carrosserie 8 Hout en meubel Mobiliteit 71 Procestechniek Scheepvaart 81 16

17 Gooi en Vechtstreek Het tekort aan stage- en leerwerkplekken in Gooi en Vechtstreek is nagenoeg hetzelfde dan die in Noord-Holland Noord. Er is in deze regio alleen sprake van een tekort aan stageplaatsen en leerbanen voor opleidingen in de beroepsgroep bouw en infra. Voor de overige beroepsgroepen geldt een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van stageplaatsen en leerbanen. Bij sommige BOL-opleidingen in de beroepsgroep mobiliteit is echter ook sprake van een tekort aan stageplaatsen en leerbanen. Zie tabel 1.C Tabel 1.C Beroepsgroep Mate van tekort aan stageplaatsen en leerbanen en aantal leerbedrijven in april 015, in Gooi en Vechtstreek (bron UWV/SBB) BBL BBL BOL BOL Aantal leerbedrijven Bouw en infra 10 Carrosserie Hout en meubel 7 11 Mobiliteit 19 Procestechniek 1 Scheepvaart Zaanstreek/Waterland Over het algemeen is er evenwicht op de stagemarkt in Zaanstreek/Waterland met uitzondering van bouw en infra; daar heerst voor de meeste opleidingen een tekort aan stageplaatsen/leerwerkbanen. Voor sommige opleidingen binnen de beroepsgroepen afbouw en (BBL -), mobiliteit (BOL 1-) en procestechniek (BOL 1-) zijn ook tekorten gemeld. Tabel 1.D Beroepsgroep Mate van tekort aan stageplaatsen en leerbanen en aantal leerbedrijven in april 015, in Zaanstreek/Waterland (bron UWV/SBB) BBL BBL BOL BOL Aantal leerbedrijven Bouw en infra 0 Carrosserie 7 Hout en meubel Mobiliteit 178 Procestechniek Scheepvaart 0 17

18 Zuid Kennemerland Volgens SBB is de vraag naar en het aanbod van stageplaatsen en leerbanen in Zuid-Kennemerland in evenwicht met elkaar, voor zover het de gepresenteerde beroepsgroepen betreft. Uitzondering daarop is wederom bouw en infra: in deze beroepsgroep zijn over het algemeen te weinig stageplekken voorhanden. Zie de volgende tabel. Tabel 1.E Beroepsgroep Mate van tekort aan stageplaatsen en leerbanen en aantal leerbedrijven in april 015, in Zuid Kennemerland (bron UWV/SBB) BBL BBL BOL BOL Aantal leerbedrijven Bouw en infra 158 Carrosserie 0 Hout en meubel 78 9 Mobiliteit 186 Procestechniek 81 Scheepvaart 5 18

19 DOELMATIGHEID NOORD-HOLLANDSE ROC S Om de activiteiten van de TechniekRaad goed te kunnen richten, is inzicht nodig in het opleidingenaanbod per mbo-instelling in Noord-Holland. In de volgende overzichten wordt (een deel van) het technisch opleidingenaanbod per ROC in Noord-Holland gegeven zoals op de website van de onderwijsinstelling wordt aangeboden, met uitzondering van het Hout- en Meubileringscollege en het Mediacollege 8. In de laatste kolom wordt aangegeven of er in de regio sprake is van een overschot of van een tekort van deze gediplomeerden op de arbeidsmarkt, volgens SBB 9. De entreeopleidingen (niveau 1) zijn niet meegenomen. Teveel gediplomeerden op niveau 1 betekent namelijk niet dat er een overschot op de arbeidsmarktis: het is de bedoeling dat ze doorleren..1 ROC Kop van Noord-Holland ROC Kop van Noord-Holland levert gediplomeerden in de techniek af met in het algemeen een voldoende tot goed arbeidsperspectief. Sterker: de tekorten aan gediplomeerden van de meeste technische opleidingen van ROC Kop van Noord-Holland lijken het afgelopen jaar wat groter geworden. Tabel.1 geeft een overzicht. Tabel.1 Opleidingenaanbod Techniek ROC Kop van NH Crebo Opleiding Niv. Waar? Tekort? elektro en Monteur Mechatronica Den Helder Machinebouwer mechatronica Den Helder 990 Elektromonteur Den Helder 900 1e elektromonteur Den Helder 971 Monteur elektrotechnische installaties Den Helder 97 Monteur werktuigkundige installaties Den Helder 981 1e monteur elektrotechnische installaties Den Helder 98 1 e monteur werktuigkundige installaties Den Helder 91 Metaalbewerking: allround constructiewerker Den Helder 91 Servicemonteur elektrotechniek Den Helder 9 Servicemonteur werktuigbouw Den Helder 91 Middenkader engineering, technicus Den Helder/Schagen 5 9 Middenkader engineering, comm. technicus Den Helder/Schagen Metaalbewerking: constructiewerker Den Helder Mobiliteit 910 Autotechnicus Schagen 90 1 e autotechnicus Schagen Bouw & infra 990 Timmerman Schagen 5 8 De overzichten per ROC zijn niet altijd volledig. Bepaalde beroepsgroepen zoals transport en logistiek, fotonica en dergelijke zijn niet meegenomen. 9 Toelichting: SBB geeft geen indicatie per ROC, maar wel per regio. Het betreft hier Kans op werkindicaties van SBB. Kans op werk houdt rekening met doorleerders. 19

20 Legenda Groot tekort 5 Tekort Evenwicht Overschot Groot overschot 1 Onbekend We kunnen de volgende conclusies trekken over het arbeidsmarktperspectief van gediplomeerde technici van het ROC Kop van Noord-Holland, in vergelijking tot een jaar geleden: - aan autotechnici is net als vorig jaar een overschot; het arbeidsperspectief is matig. - de vraag naar 1 e autotechnici is van een tekort naar evenwicht verschoven. - de vraag naar timmermannen is van een tekort naar groot tekort verschoven. - de vraag naar constructiewerkers is verschoven van overschot naar evenwicht op de arbeidsmarkt. - het tekort aan middenkader engineering is het afgelopen jaar nog groter geworden. - voor het overige is sprake van tekort dan wel evenwicht. In de volgende tabel wordt het aantal inschrijvingen en het aantal gediplomeerden per opleiding van ROC Kop van Noord-Holland van de laatste vijf jaar gegeven. Op deze manier kunnen we trends 10 achterhalen en deze combineren met tabel.1: - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) dalende: 1 ste elektromonteur, monteur werktuigkundige installaties, constructiewerker en timmerman. Over het algemeen is aan gediplomeerden van deze opleidingen een tekort op de regionale arbeidsmarkt. - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) stijgende: allround constructiewerker, middenkader engineering/technicus en 1 ste autotechnicus. Voor de eerste twee genoemde opleidingen geldt op dit moment een tekort en voor de laatstgenoemde een evenwicht op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. 10 We spreken van een trend als er de laatste drie achtereenvolgende jaren sprake is van een stijging respectievelijk daling van aantallen inschrijvingen of gediplomeerden. 0

21 Tabel. Aantal inschrijvingen en gediplomeerden per technische opleiding van ROC Kop van Noord Holland (bron: DUO/SBB) Opleiding Aantal inschrijvingen Aantal gediplomeerden elektro en Monteur Mechatronica Machinebouwer Mechatronica Elektromonteur 0 <10 < < e elektromonteur < <10 0 < <10 Monteur elektrotechnische installaties Monteur werktuigkundige installaties < <10 <10 <10 1e monteur elektrotechnische installaties 1 <10 <10 <10 1 < <10 <10 1 e monteur werktuigkundige installaties???? -???? - Allround constructiewerker < <10 10 Servicemonteur elektrotechniek <10 < <10 <10 <10 <10 <10 Servicemonteur werktuigbouw 10 0 <10 <10 < Middenkader engineering, technicus Middenkader engineering, comm. technicus <10 < <10 <10 < Metaalbewerking: constructiewerker <10 Mobiliteit Autotechnicus <10 <10 < e autotechnicus < <10 <10 11 Bouw en infra Timmerman < <10 <10 - = onbekend. ROC Horizon College Het arbeidsmarktperspectief van de gediplomeerden in een technische opleiding van ROC Horizon College is sterk wisselend per opleiding. Vanuit een aantal opleidingen worden te weinig gediplomeerden afgeleverd en vanuit andere opleidingen teveel. Zie tabel.. 1

22 Tabel. Opleidingenaanbod Horizon College Crebo Opleiding Niv. Waar? Tekort? elektro en 97 Monteur werktuigkundige installaties Heerhugowaard 98 Eerste monteur werktuigkundige installaties Heerhugowaard 971 Monteur elektrotechnische installaties Hoorn/HHW 990 Monteur EIPS Heerhugowaard 900 Eerste monteur EIPS Heerhugowaard 981 Eerste monteur elektrotechnische installaties Heerhugowaard 9500 Elektrotechnicus/technisch tekenaar Heerhugowaard 5 91 Servicetechnicus elektrotechniek Heerhugowaard Werkvoorbereider elektrotechnische installaties Hoorn/HHW 5 91 Middenkader engineering, technicus Hoorn Constructiewerker Hoorn/HHW Monteur mechatronica Heerhugowaard 91 Allround constructiewerker Heerhugowaard 90 Verspaner Heerhugowaard 951 Werkvoorbereider fabricage Hoorn 5 9 Middenkader engineering, comm. technicus Hoorn 5 Mobiliteit 910 Autotechnicus Heerhugowaard 90 Eerste autotechnicus Heerhugowaard 90 Technisch specialist personenauto s Heerhugowaard 98 Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek Heerhugowaard 1 90 Bedrijfsauto technicus Heerhugowaard 950 Eerste bedrijfsauto technicus Heerhugowaard 960 Technisch specialist bedrijfsauto s Heerhugowaard 9087 Fietstechnicus Heerhugowaard Scootertechnicus Heerhugowaard Bouw & infra 9900 Metselaar Heerhugowaard Allround metselaar Heerhugowaard Timmerman Hoorn/HHW Allround timmerman Heerhugowaard Middenkaderfunctionaris bouw Hoorn/HHW 905 Middenkaderfunctionaris Infra Heerhugowaard 9568 Gezel schilderen Heerhugowaard 9150 Schilder Heerhugowaard Reclame en presentatie 9500 Signmaker Heerhugowaard 900 Mediavormgever (grafische vormgeving) Hoorn 9151/ Vormgeving ruimt. presentatie en communicatie Hoorn Hout en meubel 9610 Montagemedewerker timmerindustrie Heerhugowaard 961 Allround montagemedewerker gevelelementen Heerhugowaard 9570 Meubelmaker (scheeps)interieurbouwer Heerhugowaard Allround meubelmaker (scheeps)interieurbouw Heerhugowaard

23 Ten opzichte van vorig jaar komen dit jaar de opleidingen smonteur installatietechniek en servicemonteur installatietechniek niet meer voor in het aanbod dat ROC Horizon College op de eigen site aanbiedt. Voor gediplomeerden in Noord-Holland Noord in de opleiding smonteur installatietechniek bestaat nu nog evenwicht op de arbeidsmarkt; aan gediplomeerden servicemonteur installatietechniek bestaat een tekort. Nu beide opleidingen kennelijk zijn gestopt, verwachten we dat de tekorten in Noord-Holland Noord zullen oplopen, gezien ook het feit dat deze opleidingen niet door ROC Kop van Noord-Holland worden aangeboden. We concludeerden vorig jaar dat ROC Horizon College te weinig gediplomeerden voor de arbeidsmarkt aflevert voor wat betreft de opleidingen Elektrotechnicus/technisch tekenaar (niveau ), Servicetechnicus elektrotechniek, Werkvoorbereider installatie, Middenkader engineering, zowel commercieel technicus als technicus en Werkvoorbereider fabricage; alle niveau. Dat is dit jaar nog steeds zo. De tekorten lijken niet kleiner geworden. Dat geldt ook voor metselaars en timmermannen binnen Bouw en Infra. Aan genoemde vakmensen is in de regio een groot tekort, net als vorig jaar. Het Horizon College levert teveel gediplomeerden van een aantal specifieke opleidingen binnen de beroepsgroepen hout en meubel en mobiliteit (montagemedewerker timmerindustrie, allround montagemedewerker gevelelementen, autotechnicus, technisch specialist personenauto s, werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek, bedrijfsauto technicus en fietstechnicus). Voor deze beroepen geldt een overschot aan aanbod op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. In de volgende tabel wordt het aantal inschrijvingen en het aantal gediplomeerden per opleiding van ROC Horizon College van de laatste vijf jaar gegeven. Op deze manier kunnen we trends achterhalen en deze combineren met tabel.: - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) dalende: monteur werktuigkundige installaties, 1 ste monteur werktuigkundige installaties, monteur elektrotechnische installaties, 1 ste monteur elektrotechnische installaties, elektrotechnicus/technisch tekenaar, servicetechnicus elektrotechniek, constructiewerker, verspaner, autotechnicus, bedrijfsauto technicus, (allround) timmerman, schilder, vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie, meubelmaker (scheeps)interieurbouwer, constructiewerker en timmerman. Over het algemeen is aan gediplomeerden van genoemde opleidingen binnen bouw en infra en de installatie-, elektro en een tekort dan wel evenwicht op de regionale arbeidsmarkt. De dalende trend is dus onwenselijk. De dalende trend betreffende het aantal inschrijvingen voor de opleidingen autotechnicus en bedrijfsauto technicus is positief gezien het overschot op de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) stijgende: werkvoorbereider elektrotechnische installaties, allround constructiewerker, technisch specialist personenauto s, fietstechnicus, middenkaderfunctionaris infra en mediavormgever (grafische vormgeving). Voor de meeste van genoemde opleidingen geldt op dit moment een tekort of evenwicht op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland. Dit geldt echter niet voor de opleidingen technisch specialist personenauto s en fietstechnicus. Het stijgend aantal leerlingen voor beide opleidingen is dus weinig doelmatig.

24 Tabel. Aantal inschrijvingen en gediplomeerden per technische opleiding van ROC Horizon College, (bron: DUO/SBB) Opleiding Aantal inschrijvingen Aantal gediplomeerden elektro en Monteur werktuigkundige installaties Eerste monteur werktuigkundige installaties Monteur elektrotechnische installaties Monteur EIPS Eerste monteur EIPS e monteur elektrotechnische installaties Elektrotechnicus/technisch tekenaar Servicetechnicus elektrotechniek Werkvoorbereider elektrotech. installaties <10 Middenkader engineering, technicus Constructiewerker Monteur mechatronica - - < <10 Allround constructiewerker <10 < Verspaner <10 1 <10 <10 <10 <10 Werkvoorbereider >10 0 <10 <10 <10 <10 fabricage Middenkader engineering, < comm. technicus Mobiliteit Autotechnicus Eerste autotechnicus Technisch specialist personenauto s <10 < Werkplaatsmanager motorvoertuigentech. <10 <10 < <10 <10 <10 <10 - Bedrijfsauto technicus Eerste bedrijfsauto technicus <10 15 <10 <10 <10 Technisch specialist bedrijfsauto s <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fietstechnicus 0 18 < <10 <10 <10 Scootertechnicus 1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0 <10 Bouw en infra Metselaar Allround metselaar 1 16 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Timmerman Allround timmerman Middenkaderfunctionaris bouw

25 Middenkaderfunctionaris Infra 11 < <10 17 <10 <10 Gezel schilderen <10 - < < Schilder <10 17 < Reclame en presentatie Signmaker Mediavormgever (grafische vormgeving) Vormgeving ruimt. presentatie en comm Hout en meubel Montagemedewerker timmerindustrie 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 All. montagemedewerker gevelelementen <10 <10 <10 <10 < <10 <10 <10 Meubelmak. (scheeps) interieurbouwer Meubelmak. (scheeps) interieurbouw allround < ROC Nova College Gediplomeerden van het ROC Nova College uit de richtingen installatie-, elektro en alsmede bouw en infra hebben voldoende tot zeer goede kansen op de regionale arbeidsmarkt. In beide opleidingsrichtingen zijn (grote) tekorten. Naar gediplomeerden uit de opleidingsrichting mobiliteit en procestechniek is veel minder behoefte op de arbeidsmarkt: daar bestaat in het algemeen een overschot. Zie de volgende tabel. Tabel.5 Opleidingenaanbod Nova College Crebo Opleiding Niv. Waar? Tekort? elektro en 91 Middenkader engineering elektrotechniek B wijk, Hoofddorp, IJmuiden 5 9 Servicemonteur installatietechniek Beverwijk 951 Werkvoorbereider installatietechniek Beverwijk Constructiewerker Beverwijk 98 Dakdekker metaal Hoofddorp, Beverwijk 981 Eerste monteur elektrotechn. Installaties Hoofddorp, Beverwijk 900 Eerste monteur IPS Beverwijk 98 Eerste monteur werktuigkund. installaties Beverwijk Monteur mechatronica Beverwijk 97 Monteur werktuigkundige installaties Hoofddorp, Beverwijk 9 Servicemonteur werktuigbouw Beverwijk 910 Technicus EIPS Beverwijk 90 Verspaner Beverwijk 99 Leidinggevend monteur installatietechniek Beverwijk 990 Monteur EIPS Hoofddorp, Beverwijk 971 Monteur elektrotechnische installaties Hoofddorp, Beverwijk 957 Onderhoudsmonteur installatietechniek Beverwijk Mobiliteit 90 Eerste autotechnicus Hoofddorp, Beverwijk 5

26 910 Autotechnicus Hoofddorp, Beverwijk 90 Technisch specialist personenauto s Hoofddorp, Beverwijk 98 Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek Hoofddorp, Beverwijk 1 (aftersalesmanager) Bouw & infra 905 Middenkaderfunctionaris infra Beverwijk 980 Allround metselaar Hoofddorp, Beverwijk Metselaar Hoofddorp, Beverwijk Timmerman Hoofddorp, Beverwijk 5 Procestechniek Allround operationeel technicus IJmuiden, Beverwijk 9001 Allround operator B Beverwijk 900 Operator C Beverwijk De opleidingen smonteur bouw, leidinggevend monteur bouw, middenkader bouwkunde en Operator A zijn dit jaar niet meer bij het aanbod op de website van het Nova College te vinden. In de autotechniek zijn er twee opleidingen bijgekomen: werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek (aftersalesmanager) en technisch specialist personenauto s. Voor beide opleidingen geldt dat op dit moment de arbeidsmarktkansen van gediplomeerden van deze twee opleidingen gering is: er is een overschot. In de bouw en infra zijn ook twee opleidingen toegevoegd: middenkader bouwkunde ( bouw en vormgeving en architectuur ). Voor beide opleidingen geldt op dit moment een evenwicht in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Tenslotte zijn er bij het ROC Nova College vier nieuwe opleidingen in de elektro-, installatie en bijgekomen: leidinggevend monteur installatietechniek, monteur EIPS, monteur elektrotechnische installaties en smonteur installatietechniek. Ook voor deze opleidingen geldt een evenwicht op de arbeidsmarkt met uitzondering van de opleiding leidinggevend monteur installatietechniek; daaraan bestaat een tekort in de regio. Net als bij andere ROC s is het arbeidsmarktperspectief van een constructiemedewerker ten opzichte van vorig jaar verbeterd: het overschot is verschoven naar evenwicht. De kansen voor timmermannen en metselaars zijn in de regio verschoven van voldoende naar goed: de vraag is behoorlijk groter dan het aanbod. Daarentegen biedt het Nova College de volgende opleidingen waaraan in het regionale bedrijfsleven geringe behoefte bestaat: - Autotechnicus - Technisch specialist personenauto s - Werkplaatsmanager motorvoertuigentechniek - Allround operationeel technicus - Operator C In de volgende tabel wordt het aantal inschrijvingen en het aantal gediplomeerden per opleiding van ROC Horizon College van de laatste vijf jaar gegeven. We trekken daaruit de volgende conclusies: - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) dalende: Middenkader engineering elektrotechniek, 1 ste monteur elektrotechnische installaties, monteur 6

27 werktuigkundige installaties, servicemonteur werktuigbouw, timmerman en allround operator B. Deze daling is onwenselijk vanuit doelmatigheidsperspectief. Er zijn immers (grote) tekorten aan gediplomeerden van genoemde opleidingen. - Het aantal inschrijvingen voor de volgende opleidingen is (structureel) stijgende: servicemonteur installatietechniek en technisch specialist personenauto s. In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is echter een overschot aan opgeleiden als technisch specialist personenauto s. Een stijging van het aantal leerlingen voor deze opleiding is dus ongewenst. 7

28 Tabel.6 Aantal inschrijvingen en gediplomeerden per technische opleiding van ROC Nova College (bron: DUO/SBB) Opleiding Aantal inschrijvingen Aantal gediplomeerden elektro en Middenkader engineering elektrotechniek Servicemonteur installatietechniek 9 1 < < <10 <10 Werkvoorbereider installatietechniek < <10 10 <10 <10 Constructiewerker Dakdekker metaal <10 <10 <10 <10 <10 <10 0 <10 <10 0 Eerste monteur elektrotechn. Installaties Eerste monteur IPS Eerste monteur werktuigkund. installaties <10 <10 18 Monteur mechatronica <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Monteur werktuigkundige installaties Servicemonteur werktuigbouw Technicus EIPS Verspaner 0 - <10 <10 <10 < <10 Leidinggevend monteur installatietechniek Monteur EIPS Monteur elektrotechnische installaties Onderhoudsmonteur installatietechniek 1 15 <10 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Mobiliteit Eerste autotechnicus Autotechnicus Technisch specialist personenauto s <10 <10 <10 Werkplaatsmanager motorvoertuigentech < Bouw en infra Middenkaderfunctionaris infra <10 <10 <10 <10 <10 Allround metselaar <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Metselaar <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Timmerman Procestechniek Allround operationeel technicus <10 <10 <10 <10 Allround operator B Operator C < = onbekend 8

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers en visie op 2015 EDITIE 19 december 2014 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013)

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrouwelijke mbo-studenten op het vlak van de metaal-, elektro- en installatietechniek? Naar welke opleidingsrichting

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Colofon Uitgave Kenteq Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) 750 42 46 E sake.wagenaar@kenteq.nl

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN?

WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? WEET JIJ AL WAT JE WILT GAAN DOEN? Onze opleidingen 2015-2016 DEZE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN BIJ ROC TILBURG Kasteeldreef 122 School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Begrippen en afkortingen Definities Cijfers arbeidsmarktregio 's Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek januari 2011 1 Begrippen

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie)

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Hoeveel mbo-studenten staan er ingeschreven op de verschillende Kenteqkwalificatiedossiers en -kwalificaties?

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014

ONDERZOEKSBERICHT. Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014 Kaarten van leerbedrijven per kwalificatie 2014 Hoe is de regionale verdeling van de Kenteq-leerbedrijven per kwalificatie? Dit document laat dat zien in de vorm van een serie kaarten. Die geven de stand

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december

Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Leerlingbezoekdagen 2014 donderdag 11 en vrijdag 12 december Alfabetische lijst deelnemende opleidingen niveau 3 & 4 OPLEIDING MBO PLAATS Administrateur (4) Regio College Purmerend Aftersalesmanager /

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

School voor techniek academie voor techniek

School voor techniek academie voor techniek ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor techniek academie voor techniek Jij ziet graag het resultaat van je werk Werk graag met mijn handen Jij denkt graag groot

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 27 november 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS Haarlem Hoofddorp). Deelnemende richtingen Toon overzicht

Nadere informatie

Lokaal ok0145 (begane grond)

Lokaal ok0145 (begane grond) WEGWIJZER OPEN DAG Balie locatie Onderwijsboulevard 3 Zaterdag 25 november 2017 van 09.30 16.30 uur Locatie Onderwijsboulevard 3 Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign Locatie Onderwijsboulevard 3 Opperman

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel-

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel- KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel BOL BBL Niveau Keuzedeelcodcodcodcode Keuzedelen jaar 2 Keuzedelen jaar 3 Keuzedelen jaar Autotechniek 23109 Voertuigen en mobiele 2522 Autotechnicus x 2 K0029 Duurzaamheid

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 8 maart 2017 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Meld je aan voor het Open huis Deelnemende richtingen Toon

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw TECHNIEK 2017/2018 Ik wilde altijd de zorg in, tot ik op de middelbare school met techniek in aanraking kwam. Ik

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten WIJ IEZEN VOOR ECHNIEK Techniek past beter bij jou dan je denkt www.rocvantwente.nl/techniektalenten INLEIDING De technische branche Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Techniek is heel divers, je

Nadere informatie

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden.

Wanneer in een bepaalde sector weinig banen zijn, is het vaak ook moeilijk hierin een stageplaats of leerbaan te vinden. Kans op werk Informatie bij de Lesbrief: Wat is jouw kans op werk? Wist je dat... De economie krimpt. Dat betekent onder andere dat er minder banen op mbo-niveau zijn. In sommige sectoren vind je daarom

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw TECHNIEK 2018/2019 Op de opleiding moet je zelfstandig werken. Op een goed moment kreeg ik door: het is mijn vak,

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 28 november 2016 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Deelnemende richtingen Toon overzicht per locatie Autotechniek

Nadere informatie

Mbo-opleidingen

Mbo-opleidingen Mbo-opleidingen 2017-2018 Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor het actuele opleidingenaanbod op www.aventus.nl Entreeschool 23110BOL1

Nadere informatie

TechniekRaad Noord-Holland

TechniekRaad Noord-Holland TechniekRaad Noord-Holland Samen sterk voor techniek! De technische arbeidsmarkt in Noord-Holland: cijfers 2016 UPDATE 30 september 2016 De TechniekRaad Noord-Holland is een initiatief van de werkgeversorganisaties

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2006 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau

domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau domein crebo kwalificatiedossier crebo kwalificatie soort opleiding leerweg niveau Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra Assistent bouw en infra BOL/BBL Bouw en infra 22000 Assistent bouw en infra

Nadere informatie

KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode

KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel Keuzedeelcode Autotechniek 23109 Voertuigen en mobiele werktuigen 25242 Autotechnicus K0211? 25242 Autotechnicus K0029 K0211 K0368 25244 Eerste autotechnicus K0368 K0059

Nadere informatie

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo

Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Factsheet Onderwijs Mobiliteitsbranche vmbo/mbo Dit is een uitgave van Innovam April 2015 Uitgever: Innovam Groep Website: www.innovam.nl/onderzoek E-mail: onderzoek@innovam.nl Telefoon: 030 608 77 84

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO 7 februari 2018 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (ook CIOS Hoofddorp maar niet CIOS Haarlem). Deelnemende richtingen Toon overzicht per

Nadere informatie

Overzicht examenproducten op website op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015

Overzicht examenproducten op website  op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 Stichting Examenservice Overzicht examen op website www.esmei.nl op basis van Herziene KD's - vanaf cohort 2015 3.1 Producten die zijn vastgesteld/gevalideerd BIJGEWERK: Goedgekeurd door Screenplatform,

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober PT - ROC Horizon College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt

Nadere informatie

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO - Trends binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 20 juni 2011 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 Startkwalificatie: 301 Vsv ers 71 Startkwalificatie behaald 19 Geen startkwalificatie 23 en ouder Aangemeld via: 268 Studieadviseur

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil (Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil 21 april 2016 Ik ben 15 jaar en ik wil iets met techniek, dus kies ik voor 3 Ik kies voor een technische opleiding bij: Summa Bouw & Infra metselaar,

Nadere informatie

25PT ROC Horizon College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PT ROC Horizon College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PT ROC Horizon College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 8DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 8DE ROC de Leijgraaf Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011

SH&M 2012 Gediplomeerden MBO 2011 Rapportage Gediplomeerden van het MBO van hout- en meubelopleidingen Analyse van de positie van gediplomeerden van het MBO van opleidingen binnen de kwalificatiestructuur van de hout- en meubelbranche

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 PX ROC Nova College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart PX ROC Nova College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009

Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen met een 2 e instroommoment of meerdere instroommogelijkheden schooljaar 2008-2009 Opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen, Veiligheid AKA (Assistentenopleiding) Arbeidsmarktgekwalificeerde

Nadere informatie

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PN ROC Nijmegen eo. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 PN ROC Nijmegen eo MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober PN ROC Nijmegen eo Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Leer jij graag door te doen?

Leer jij graag door te doen? Leer jij graag door te doen? Volg dan de techniekroute! Christelijk Onderwijs www.demeerwaarde.nl De weg naar: Werk MBO HBO Techniekroute De route naar vakmanschap! Heb je gevoel voor techniek? Ben je

Nadere informatie

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015

DOELMATIGHEIDS-ATLAS. Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 2015 DOELMATIGHEIDS-ATLAS Doelmatig opleiden in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche 5 WAT IS DOELMATIG OPLEIDEN? Doelmatig opleiden maakt onderdeel uit van het zo effectief en efficiënt mogelijk bereiken

Nadere informatie

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid

Quickscan Techniek in. onderwijs en werkgelegenheid Quickscan Techniek in Brabant onderwijs en werkgelegenheid Visie in beeld Om te weten waarover we in Brabant praten, hebben we als Samenwerkingsverband Techniekplatforms Brabant voor u een aantal relevante

Nadere informatie

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten

Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten Nieuwsbericht november 2013 Ruim 75 nieuwe exameninstrumenten De afgelopen maanden is er in verschillende regio s en op verschillende fronten hard gewerkt aan aanpassing en uitbreiding van het aanbod aan

Nadere informatie

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur

welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari uur welkom op onze open dag! programma locatie De Sumpel 4-6 Almelo woensdag 1 februari 2017 15.00-21.00 uur vind de opleiding die bij je past, ga de uitdaging aan en haal het beste uit jezelf! Bij ROC van

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College

MBO Factsheet. 25PT ROC Horizon College 25PT ROC Horizon College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14

Opleidingen hout en meubel 2014-2015. Een selectie van data van DUO 1-10-14 Opleidingen hout en meubel 2014-2015 Een selectie van data van DUO 1-10-14 23 maart 2015 Onderwijsdeelname 2014-2015 Jaarlijks ontvangt SH&M via SBB in februari de onderwijsdata van DUO. Het betreft de

Nadere informatie

& Wonen. De wereld van Bouwen

& Wonen. De wereld van Bouwen De wereld van Bouwen & Wonen Interesse Ontdek de wereld van Bouwen & Wonen Waarom Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie? Ontdek welk niveau bij jou past Kom eens langs! Aanmeldprocedure Heb je

Nadere informatie

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de beroepskolom 2011/2012 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Datum: augustus 2012 Auteur: Theo Mos en Phuong Pham Rapport Leerlingen in de beroepskolom 2011-2012

Nadere informatie

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25PX ROC Nova College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 25PX ROC Nova College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LR ROC van Flevoland. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LR ROC van Flevoland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober LR - ROC van Flevoland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

28-3-2013. L.O.B. studiemiddag. L.O.B. Studiemiddag 21 maart 2013

28-3-2013. L.O.B. studiemiddag. L.O.B. Studiemiddag 21 maart 2013 L.O.B. studiemiddag L.O.B. Studiemiddag 21 maart 2013 In samenwerking met 1 Eric Zegwaard Wie zijn wij? Werkzaam bij school voor bouw en infra en PR techniek breed Jan Grasmeijer Werkzaam bij Kenteq als

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden.

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4149, pagina 344, 24 april 1998 (datum) De arbeidsmarkt voor informatici is krap en zal nog krapper worden. Het informatici-tekort A uteur(s): Smits, W. (auteur) Delmee, J. (auteur) Grip, A. de (auteur) De auteurs zijn werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College

MBO Factsheet. 24ZZ ROC Graafschap College ZZ ROC Graafschap College MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober ZZ ROC Graafschap College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober DV ROC AVENTUS Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS.

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Leiden. De tabellen

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LJ ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA.

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Technisch beroepsonderwijs in Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Provincie Noord-Holland Blaauwberg Jeroen Bos Rob Manders 20 februari 2013 1 Hoofdpunten Vmbo: van smal naar breed in de

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25MB Summa College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25MB Summa College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

27DV ROC AVENTUS. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 27DV ROC AVENTUS MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC AVENTUS. De

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie