Liesbeth Wassenberg. Profiel. Opleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liesbeth Wassenberg. Profiel. Opleiding"

Transcriptie

1 Profiel Liesbeth is gericht op veranderingen en gedrag in organisaties en hoe management en medewerkers zichzelf daarin kunnen ontwikkelen en kunnen presteren. Haar focus ligt op het snijvlak van HRM en de strategie en bedrijfsprocessen in de organisatie. In veranderingsprocessen ontwikkelt zij richtinggevende (beleids-)kaders en wordt al in vroeg stadium nagedacht over de voorwaarden voor implementatie. Kijken en doen vanuit nieuwe perspectieven maakt voor haar opdrachten boeiend. De nieuwe verhalen concreet vertalen en uitvoeren is haar kracht: praktisch, enthousiasmerend, doorzetten, lerend confronteren, beïnvloeden vanuit de betrokkenheid met de klant. Het liefst werkt zij met alle betrokkenen uit de organisatie. Zij werkt met verschillende interventievormen waarbij verantwoordelijkheid nemen, creativiteit, persoonlijke drijfveren en commitment worden gestimuleerd. Zij is integer, gedreven en resultaatgericht. Van haar wordt gezegd dat zij er vooral op is gericht anderen en de organisatie beter te laten functioneren. Daarnaast is Liesbeth oprichter van Bouwvrouw, een bouwbegeleidingbedrijf voor particulieren. Zij wil een droom verwezenlijken waarin het mogelijk is dat er anders in de bouw wordt gewerkt: op basis van een gedeelde ambitie, vertrouwen en respect. Haar eerste succes is de renovatie van een pand tot het eerste energieneutrale monument van Nederland. Opleiding Liesbeth heeft de volgende opleidingen afgerond: Personeel en Organisatiemanagement, Studiecentrum De Baak Sociale Pedagogiek Universiteit van Utrecht Pedagogische Academie, Amersfoort Verhalen Vertellen Alida Gersie; jaarlijkse training ( ) Verschillende trainingen en cursussen op het gebied van adviesvaardigheden, train the trainer, zelfontwikkeling en management, (persoonlijk -)leiderschap, auditing. Woonplaats Utrecht Geboortedatum 1 juni 1957 Ervaring bij Gemeentelijke overheid: Gouda, Moerdijk Zoetermeer, Rotterdam Den Haag, Middelburg Provinciale overheid: Provincie Utrecht Rijksoverheid: VROM, Verkeer & Waterstaat Profit: Zakelijke dienstverlening, Foodsector, Vervoer, Groothandel, Advocatuur ICT, Woningcorporaties Rollen Verandermanager Interimmanager Projectmanager Adviseur Trainer, Coach Procesbegeleider Pagina: 1/5

2 Ervaring diverse relevante projecten Trainer Anders Werken Provincie Utrecht (april 2011 maart 2012) Trainen van alle leidinggevenden en medewerkers in de aspecten van de nieuwe werkstijl. Resultaat: leidinggevenden en medewerkers zijn in staat de verandering te begeleiden, kennen de consequenties van de verandering in werkstijl voor hun werk en beheersen vaardigheden om hun werkstijl aan te passen. Facilitator intervisiegroepen (1995- heden) Liesbeth begeleidt intervisiegroepen waarbij een context gecreëerd wordt waarin groepen leren een zelflerende groep te worden. Zij brengt structuur aan, leert de groepen werken met interventie- en intervisiemodellen en zorgt dat de groepen reflecteren. Momenteel begeleidt zij groepen van de Universiteit van Utrecht. Zij heeft voor meerdere organisaties intervisiegroepen begeleid waaronder Senter Novem, gemeente Gouda, Eneco, PUR. Resultaat: deelnemers gaan zelfstandig verder als leer- en reflectiegroep en leren van elkaar. Coaching ( heden) Ontwikkelen van persoonlijk inzicht en effectiviteit vanuit het expliciteren van passie en aspiraties, het zelfvertrouwen, kwaliteiten en talenten inzetten, leren omgaan met blokkades. Coaching van leidinggevenden ook in verschillende interimveranderopdrachten als onderdeel van de werkzaamheden. Recentelijk traject gestart Universiteit van Utrecht. In najaar 2010 eigenaar Lumminova gecoacht, ook train the trainer aspecten meegenomen. Resultaat: betrokkenen zijn zich bewust van eigen toekomstpad en hebben stappen gezet op dit pad en meer zelfvertrouwen ontwikkeld. Procesbegeleider gemeente Gouda (doorlooptijd oktober januari 2011) Begeleiding van een team dat is vastgelopen en onvoldoende vertrouwen in de leiding heeft. Liesbeth heeft door open te luisteren vertrouwen gecreëerd en het mogelijk gemaakt dat zij constructief in gesprek kwamen. Bespreken van persoonlijke belangen en blokkades, teleurstellingen uit recent verleden, omzetten van vooroordelen in constructieve discussies en ruimte voor vernieuwing creëren door onorthodoxe interventies. Resultaat: medewerkers en leidinggevenden werken nu samen aan de veranderopgave. Projectmanager renovatie monument Bouwvrouw-project (september 2008 december 2010) Verantwoordelijk voor de regie, procescoördinatie van de uitvoering van een duurzame renovatie, met onder andere de complexe besluitvorming rond vergunningen (veel partijen en voor iedereen nieuw). De ambitie was zeer hoog en leek onhaalbaar. Kenmerkend voor het succes is het werken vanuit een gedeelde ambitie, Pagina: 2/5

3 het committeren van alle partijen, verfrissende werkwijzen en het zoeken naar (creatieve-) oplossingen. Resultaat: het eerste energieneutrale monument van Nederland is gerealiseerd. Betrokkenen hebben ervaren dat anders werken tot succes leidt. Procesbegeleider teamontwikkeling Senter Novem ( ) Begeleiding van collegiaal managementteam in hun ontwikkeling met een doorlooptijd van 1,5 jaar. Liesbeth begeleidde de teambijeenkomsten met telkens een inhoudelijke invalshoek (veranderopgave integratie andere overheidsonderdelen, integrale aanpak cultuur en groeidoelstelling) en een teamfunctioneringsvraag (persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerken, leiding geven aan verandering, teamontwikkeling). Resultaat: Het team is doorgegaan met het zelf agenderen van de teamontwikkeling. Procesbegeleider inspiratieworkshop Technische Unie ( , doorlooptijd 3 maanden) Procesbegeleider in voortraject en uitvoering met medewerkers en leidinggevenden (40 deelnemers) om te komen tot een inventarisatie van de veranderingsbehoefte door gebruik van brainstormtechnieken, aansprekende presentaties en verwerkingopdrachten. Resultaat: prioriteit in veranderproces, draagvlak en enthousiasme bij de deelnemers Interim-manager HRM gemeente Moerdijk ( ) Ontwikkelen HRM-beleid en uitvoeren van verschillende projecten (w.o. competentiegericht beoordelingssysteem) bij gemeente Moerdijk gedurende 1,5 jaar. Op basis van cocreatie met management, OR en medewerkers is het beleid vastgesteld en zijn de projecten ontwikkeld. Daarvoor was ook het doorbreken van gevestigde cultuurpatronen door bespreekbaar maken van de patronen en winnen van vertrouwen nodig. Sparringpartner voor opdrachtgever en interim-gemeentesecretaris. Resultaat: Gedragen HRM-beleid waar het management zich verantwoordelijk voor voelt, management eigenaar van het competentiesysteem. Verander- en interimmanager Stadswerken gemeente Zoetermeer ( ) Veranderingsmanager en interim-manager P&O bij afdeling Stadswerken, gemeente Zoetermeer, over een periode van 2 jaar en 3 maanden. Mede vormgegeven aan de nieuwe richting, HRM beleid en implementatie van de veranderopgave. Liesbeth heeft de cultuurverandering vooral dicht bij het persoonlijk functioneren gebracht door te spiegelen, verbinden, voorbeeld te zijn, sparring partner van directeur en oproepen tot klagen met commitment. Dit laatste heeft geleid tot een veranderbeweging over de hele organisatie, die cultuurverandering heeft verbonden met het dagelijks werk maar ook sociale evenementen heeft georganiseerd (nieuwjaarsbijeenkomst, projectenboek op basis van de belangrijke waarden). Inhoudelijk mede vorm gegeven aan de strategie en de implementatie van de verandering en het HRM-beleid. Pagina: 3/5

4 Resultaat: team heeft transformatie doorgemaakt van groep van losse individuen naar één managementteam. Het team heeft zich uiteindelijk aan de doelstellingen van de veranderopgave gecommitteerd en deze uitgevoerd. Er is ook een verandering van onderaf geïnitieerd. Medeorganisator en workshopbegeleider bij Large Event bij afdeling Sociale Zaken, gemeente Rotterdam (2005) Ontwikkelen in co-makership met HRM-afdeling van kick-off van de invoering van competentiemanagement voor 180 leidinggevenden en professionals. Deelnemers namen deel aan korte en bondige workshops die inspirerend waren en waarin zij alle facetten rond competentiemanagement konden ervaren. Resultaat: Competentiemanagement is op de agenda van management komen te staan en HRM heeft zich als serieuze partner van het management kunnen profileren. Strategisch opleidingsadviseur a.i. bij woningcorporatie Ymere ( , 5 maanden) Beleidsplan opgesteld mbt opleiding gekoppeld aan competentiemanagement. Uitvoering gegeven aan Europese subsidieaanvraag voor opleidingen ten behoeve van alle functiegroepen binnen de organisatie. Resultaat: financiering Opleidingsplan is door over-intekening EFS niet toegekend, waardoor slechts beperkt gedeelte van opleidingen ten uitvoering is gebracht. Adviseur van de stuurgroep op gebied van cultuurverandering bij De Nederlandsche Bank (oktober mei 2004) Adviseur en procesbegeleider van de stuurgroep bij opstellen van visiedocument en implementatieplan van de gewenste cultuurverandering. Resultaat: Stuurgroep heeft lokale initiatieven ondernomen, de top van de organisatie is destijds vooral gericht op de implementatie van de nieuwe structuur en systemen en heeft zodoende niet het eigenaarschap van de cultuurverandering op zich genomen. Meerdere projecten Yonderadvies ( ) Werkconferentie invoeren beoordelingen met deelnemers uit alle lagen van de organisatie, woningcorporatie Alliantie (60 deelnemers) Begeleiden workshops directie Pensioen en Uitkerings- Raad (PUR) over implementatie van de visie en het functioneren als team Implementeren van een leerwerkconcept bij re-integratiebedrijf MTB Workshop ontwikkelen en begeleiden om te komen tot eenduidigheid bij de verschillende beoordelingscommissies MD-programma van Delta Lloyd Strategische werkconferentie met top 30 van Pink Roccade Workshop, onderdeel MD-programma bij ministerie van Verkeer en Waterstaat. Coachen en begeleiden van management, directies, teams verschillende organisaties Liesbeth Consultancy (juli 1999-januari 2001) Interim-manager, consultant Pagina: 4/5

5 Begeleiden cultuurgame bij gemeente Interim-manager van één van de 11 welzijnsinstellingen Loket Zuid in Eindhoven, ontwikkelen van draagvlak en om tot een fusie te komen Senior Adviseur Berenschot, afdeling opleiding en cultuurverandering (februari juli 1999) Ontwerpen en begeleiden cultuurgames Ontwerpen en begeleiden van complexe veranderingsprocessen en cultuurtrajecten in multidisciplinaire teams Begeleiden van teamontwikkeling Professionaliseren van teams in het dagelijkse werkproces. Ontwikkelen en uitvoeren van managementtrainingen Begeleiden bij invoeren van zelfsturende teams Ontwikkelen en begeleiden MD-programma Ontwikkelen toekomstvisie HRM beleid Bovenstaande projecten zijn uitgevoerd in verschillende branches: overheidsorganisaties, ZBO, ICT en technologie bedrijven, productiebedrijven, vervoerssector, agro-food, papierindustrie, energiebranche, beroepsverenigingen, advocatenkantoor. Interne Berenschotrollen: projectleider, begeleider junioren, sparring partner, interne auditor. Human Resource Manager Pink-Roccade in Apeldoorn en Zoetermeer ( ) Opbouwen en inrichten nieuwe organisatie (groeidoelstelling van 0 naar 200 medewerkers) Voortrekker veranderingsproces Projectmanager P&O bij bedrijfsovernames Ontwikkelen van HRM-beleid en uitvoeren ervan Uitvoerende HRM taken Miniware Computers B.V. Weert ( ) Opleidingsmedewerker in kader van opleiding HRM Management Studiecentrum de Baak Ontwikkelen opleidingsbeleid en opzetten opleidingsafdeling Publicaties Het kan sneller; Het Brace-model voor excellente productontwikkeling, Ir G.P. ten Cate e.a. Delwel Den Haag 1997, ISBN De krachten verzamelen, cultuurverandering in magazijnen, Praktijkhandboek voor Distributie Logistiek, 1997 Teamontwikkeling, vast onderdeel van MD, Tijdschrift voor Management Development jaargang 6, nr.3, september 1998 Pagina: 5/5

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl

PROFIEL OPLEIDING. 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl 06 51 999 235 marc@marcbouwmeester.nl www.marcbouwmeester.nl PROFIEL Mijn drijfveer is er aan bijdragen dat steeds meer mensen en organisaties voluit leven en werken vanuit wie ze in de kern zijn. En daarmee

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort Profiel Ik ben 45 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management

leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management leergang voor operationeel management > Programma voor effectief management Hoe krijg ik mijn mensen zover? Operationeel management is een vak apart en niet iets wat iemand zomaar kan of doet. In de praktijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh

Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Curriculum Vitae Dr.ir. Reynold A. Chandansingh Geboren: 18-04-1965, Paramaribo Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Nationaliteit: Nederlandse Bedrijf: De Wagenmenner / ReKrinO BV Adres: Amazonelaan

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Ik ben gelicenseerd om te werken met OPQ, Talenten Motivatie Analyse, Insights en Insights Transformational Leadership.

Ik ben gelicenseerd om te werken met OPQ, Talenten Motivatie Analyse, Insights en Insights Transformational Leadership. Curriculum Vitae Drs. Mieke Hoekzema (v) Woonplaats : Briltil (nabij Groningen) Geboortedatum : 16 oktober 1966 Telefoonnummer : 06-22504063 Ervaring bij: ICT-dienstverlening: Atos Origin ANVA KPN Telecom

Nadere informatie

Oefenen met procesmatig veranderen

Oefenen met procesmatig veranderen ELF Consulting Academy Impact en Invloed voor professionals Oefenen met procesmatig veranderen Curriculum Dit curriculum is ontworpen door: ELF Executive Leadership Foundation is een internationaal netwerk

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 5. menu. De inhoudsopgave van deze Noviteiten is: Noviteiten December 2011 menu Het is moeilijk te ontkomen aan al het crisisnieuws de laatste tijd. We merken gelukkig bij onze klanten - en bij onszelf - dat dit juist leidt tot een scherpe en kritische

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein

Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente Stein 23 juni 2014 Drs. G.A. Oostdijk M.A.E. Schuurmans MSc. Drs. J. Zondag A.J. Baan MSc. 1 Een verwaarloosde organisatie Cultuuronderzoek gemeente

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

trainen Doen wat werkt

trainen Doen wat werkt trainen Doen wat werkt Gewoon-Trainen combineert theoretische kennis met ruime werk- en trainingservaring bij zeer verschillende organisaties waardoor praktijkgerichte programma s ontstaan die tot veranderingen

Nadere informatie

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma

Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Het vergroten van Impact en Invloed voor professionals die advisering als tweede beroep hebben. Overzicht Trainingsprogramma Deze trainingsprogrammma s zijn ontworpen door ELF. Executive Leadership Foundation

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl / professionalisering Opleidingen en Leergangen Leergang Middenkader Opleiding Schoolleider Basisbekwaam Opleiding Schoolleider Vakbekwaam Leergang

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie