maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering"

Transcriptie

1 maand bericht 5 beweging.net Gent-Eeklo - Jaargang 70 - september - oktober 2014 TWEEMAANDELIJKS - GENT X - P Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering

2 2 in dit nummer 2 Column: 'Klaprozen' 3 Beweging.net staat voor cultuur van betrokkenheid 4 Jaarprogramma 2014-'15: focus op zorgzame buurt 7 Dossierfiche: de toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra 8 De nieuwe Vlaamse regering 11 Actueel: crowdfunding 12 VDK Spaarbank: ethisch sparen met SpaarPlus 13 DVV verzekeringen: veilig naar school 14 Pasar: pleidooi voor kwalitatieve vrijetijdsbesteding 15 Close up: Annita Meiresonne van beweging.net Waarschoot Prikbord Wel en wee 16 Publiciteit Klaprozen Weet je waarom er op 'Flanders Fields' zoveel klaprozen bloeiden? De poppies die het symbool geworden zijn van de Grote Oorlog werden vereeuwigd in het gedicht van de Canadese luitenant-kolonel, arts, dichter en kunstenaar John McCrae ( ). "In Flanders Fields the poppies blow between the crosses, row on row " Die fragiele bloemen zijn namelijk pioniers. Ze komen als eerste tot bloei op gescheurde en opengereten velden, liefst op vervuilde en arme grond. De zaden van kollenbloemen kunnen tientallen jaren 'slapen' in de grond tot ze bovengewoeld aan het licht komen. Hun rode kleur sprak ook tot de verbeelding omdat diezelfde grond doordrenkt was met het bloed van duizenden jonge mensen die in een totaal zinloze oorlog werden kapotgeschoten. Als je goed observeert dan zie je de frêle rode bloemblaadjes, die zich sluiten bij onweer rond een zwarte kern die zo verwijst naar de duisternis van lijden en sterven, sneuvelen. In het hart van de bloem is een kruis, het allersterkste symbool van dood en vernedering, maar ook de aanzet van nieuw leven, opstanding, verrijzenis. De man aan het kruis gaf de Geest opdat anderen zouden leven, opdat allen zouden weten dat oorlog nooit de oplossing is voor de mensheid. Zelfs in de diepste duisternis en angst vertelt de klaproos ons dat er hoop is, dat schoonheid niet helemaal ten onder gaat door kogels, kanonnen en gifgas. "Gij die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen, verheft ze naar het licht," zegt de dichter. Leven, vrede, gerechtigheid, samenhorigheid ze liggen in onze handen. André Quintelier Maandbericht is het tweemaandelijks bewegingsblad van beweging.net Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent 70 ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: Mario Pauwels Redactie: Nancy Vereecke, Vormgeving en druk: Nevelland cvba-so Werkten mee aan dit nummer: Bert Van Daele, Geert Myngheer, André Quintelier, Herman Peeters, Nancy Vereecke, Robbie Van Vooren, Jan Reunes, Jeroen Claeys, Dirk Van den Heede, Mario Pauwels.

3 beweging.net staat voor cultuur van betrokkenheid Na de turbulenties van de voorbije jaren ze zijn ondertussen genoegzaam bekend willen we ons met beweging.net vooral gaan focussen op een cultuur van betrokkenheid. Cultuur van betrokkenheid heeft te maken met een basisingesteldheid en beleving die we ons eigen maken en van waaruit we ons engagement in beweging.net en de samenleving willen verdiepen. de vernieuwde opdrachtverklaring vinden we dat terug onder de terminologie 'agendasetting en structurele beleidsbeïnvloeding'. We willen thema s, problemen, concepten en oplossingen op de agenda zetten. We doen dat via het aanmaken van dossiers, het opzetten van campagnes, het voeren van acties en het inschakelen van diverse communicatiekanalen. We willen dus meer expliciet het proces stimuleren dat van beweging. net een ontmoetingsplaats, een platform voor gesprek en actie wil maken. Voor de werking van beweging.net betekent dit dat we in eerste instantie de interne betrokkenheid onder de partnerorganisaties, het met elkaar meeleven, bemoedigen en steunen, willen verhogen. Iedereen die met de werking van beweging.net begaan is en zeker zij die er engagement in opnemen, moeten het gevoel en de kansen krijgen om zich door beweging.net te laten inspireren. De structurele beleidsbeïnvloeding realiseren we via het politiek overleg, mandaten in advies- en overlegorganen, beheersfuncties, informeel overleg, netwerking met andere organisaties en vooral door het opbouwen en onderhouden van de vertrouwensband en nauwe samenwerking met onze bevriende politici en andere beleidsmakers. En tenslotte betonen we een toenemende betrokkenheid met de Economische Werken en in het bijzonder met VDK Spaarbank waar we de relatie nog verder wensen mee uit te diepen in synergie met het bewegingswerk, gekoppeld aan de invalshoek 'Economische Werken'. We rekenen erop dat iedereen hiertoe zijn steentje zal bijdragen. We gaan met elkaar vrijmoedig, vlot en vriendschappelijk om. Wederzijds zitten er in onze geest geen schotten of binnendeuren, dit voor geen enkele partner of bondgenoot. We nemen het op voor onze partnerorganisaties en bondgenoten. We weten dat de service aan cliënten zeer belangrijk is, maar in beweging. net zoeken we vooral om beweging te maken voor en met vrijwilligers en zoveel als mogelijk in samenwerking met anderen. Een tweede aspect betreft de externe betrokkenheid. Hier gaan we op zoek naar de botsingen met de realiteit, naar de ons omringende uitdagingen van de samenleving en in het bijzonder onze nabije omgeving. Ons meerjaren-thema Sterke buurt leent zich daartoe uitstekend. Het biedt volop kansen om echt veldwerk te doen en naar mensen, groepen of verenigingen toe te stappen om samen een project of actie op te zetten. Ook om een grotere medebetrokkenheid te betonen voor het goede voornemen of doel van anderen. Deze vier uitzichten rond cultuur van betrokkenheid sporen perfect met ons verbondelijk beleidsplan waarvan de verdere uitvoering werd herbevestigd op het Verbondelijk Bestuur dd. 29 april en 10 juni Er staat dus terug heel wat te gebeuren. Het wordt voor iedereen wat wennen in deze nieuwe context. De uitdagingen zijn niet minnetjes. Maar we laten mekaar niet los, integendeel zelfs. Juist door meer op elkaar in te spelen, door de krachten te bundelen dienen zich nieuwe opportuniteiten aan en verhoogt onze aantrekkingskracht om een partnerschap mee aan te gaan. Laten we deze kansen niet liggen en er volop gebruik van maken in een echte cultuur van betrokkenheid. Mario Pauwels Secretaris beweging.net 3 Op deze wijze willen we de duizenden leden van beweging.net, de werknemers in het bijzonder, de zwakkeren en kwetsbaren zeer zeker, de inwoners in het algemeen, de ervaring meegeven dat beweging. net een echte bondgenoot is waarop men kan rekenen en bij wie men met kans op resultaat terecht kan. Dit jaar willen we dat concreet in de praktijk brengen rond het thema Zorgzame buurt. CM Midden-Vlaanderen heeft zich meteen aangeboden als vaste partner rond dat thema. Dat resulteert in meerdere gezamenlijke initiatieven. En bij sommige activiteiten wordt ook samengewerkt met andere partnerorganisaties.. Als derde luik voelen we ons ook sterk betrokken met het beleid. Wegen op het beleid blijft een absolute kerntaak voor beweging.net. In

4 Sterke buurt focust op zorgzame buurt Geplande initiatieven in Een greep uit het aanbod ZORGZAME BUURT Aftrap in drie regio s samen met CM Omdat CM Midden-Vlaanderen onze vaste partner is bij de uitrol van het jaarthema, houden we gezamenlijke startavonden op drie locaties in Gent-Eeklo: 3 Feestzaal De Kring in Waarschoot, dinsdag 23 september 2014 om uur 3 Feestzaal CC Meulestede in Gent, woensdag 24 september 2014 om uur 3 De Rekkelinge in Deinze, dinsdag 30 september 2014 om uur. Als beweging.net menen we perfect in dat plaatje te passen om die service te leveren. We tekenden dan ook in voor deze opdracht bij Huisvesting Het Volk uit Gent. En hopelijk worden we weerhouden om een aantal pilootprojecten uit te werken. Praatcafé over Ouder worden in de gemeente. Zorgen voor morgen? Op woensdagavond 12 maart 2014 vonden meer dan 80 geïnteresseerden de weg naar woonzorgcentrum Leiehome in Baarle Drongen. ACW Drongen organiseerde er die avond een praatcafé rond ouderenzorg, een hot item zo bleek. Sprekers Dirk De Meester (Hoofd zorgverlening WZC Leiehome), Annemie Viane (Directeur Familiehulp) en Karlien Becqué (Coördinator CM Zorgend Vrijwilligerswerk) gaven elk vanuit hun eigen praktijk een overzicht van het aanbod aan residentiele zorg, thuiszorg, oppas, mantelzorg en aanverwante diensten in de regio. De sprekers gingen ook in op pijnpunten en de uitdagingen die zich stellen voor de toekomst. Peter Degadt (Gedelegeerd Bestuurder Zorgnet Vlaanderen) kaderde het overheidsbeleid rond zorg. 4 In willen we minimaal 3 praatcafés organiseren in Gent- Eeklo. De initiatief nemende afdeling maakt afspraken met het woonzorgcentrum in de buurt en coördineert de rekrutering voor die avond. Vanuit t Kadehuis wordt een format aangereikt en OKRA wordt mee ingeschoven als partner in die avonden. In de loop van september worden locaties en data vastgelegd. Take a break-actie voor studenten in de examens Geen schop onder de kont, maar een duwtje in de rug. Dat is zorgzaam omgaan met de toekomst, en daar maak jij deel van uit. Need a break, take one. We believe in you. De Vespabrigade Alle plaatselijke vrijwilligers van beweging.net en CM, de leden van het bestuur van beweging.net Gent-Eeklo, de leden van het directiecomité van CM Midden-Vlaanderen en van de bewegingscommissie en de partners van de Economische Werken krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Geïnteresseerden uit de partnerorganisaties kunnen op vraag een uitnodiging krijgen van de plaatselijke voorzitter van beweging.net of van t Kadehuis. Voor wie de vooropgestelde datum niet past, is er de mogelijkheid om in te schrijven op een andere locatie. Buurtbetrokkenheid stimuleren in sociale woonwijken Enkele sociale huisvestingsmaatschappijen uit de regio schreven een opdracht uit voor derden (organisaties of verenigingen) om de buurtbetrokkenheid te stimuleren in enkele van hun sociale woonwijken en ze stelden daartoe een projectfiche ter beschikking van geïnteresseerden. Met deze boodschap en een pretpakket of examen survival kit bezocht de Vespabrigade uit De Pinte tijdens de examenperiode in juni 50 studenten uit de gemeente. In dit door henzelf uitgedacht pilootproject in het kader van Zorgzame buurt wilde men vooral aangeven dat zorgzame buurt niet enkel hoeft te slaan op ouderen, zieken of mensen met een beperking, maar dat het evenzeer kan gelden voor jonge gezinnen met studerende kinderen. Deze sympathieke actie kon op veel bijval rekenen bij ouders en studenten. Andere jongeren konden kennis maken met deze succesvolle actie op de zomerbarbecue voor de jongeren van beweging.net (dd ). En hopelijk heef het hen geïnspireerd ook in hun gemeente of met een paar gemeenten samen eenzelfde soort actie op poten te zetten. Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen! Betaalbare gezondheidszorg? Samen kiezen! is een bijzonder boeiende interactieve infosessie waarbij we aan de hand van een stemsysteem nadenken over de keuzes die we willen en moeten maken binnen ons sociaal zekerheidsstelsel. In welke mate gaan we in de toekomst de eigen verantwoordelijkheid laten meespelen: moeten mensen die roken een groter deel van de ge-

5 zondheidskosten zelf betalen? Kiezen we voor gespecialiseerde zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen: op welke afstand willen we die zorg dan hebben? Moeten we meer middelen inzetten op preventie? Houden we de zorg voor patiënten in onomkeerbare coma aan? Samen met een adviserend geneesheer van CM en aan de hand van een stemsysteem met individuele stembakjes staat elke deelnemer stil en denkt na over de keuzes in de gezondheidszorg die onvermijdelijk op ons afkomen. Deze infoavonden zijn een initiatief van kwb i.s.m. CM en waar mogelijk en wenselijk worden ze gefaciliteerd door beweging.net. Voor Oost-Vlaanderen wordt het stemsysteem ter beschikking gesteld van tot In Gent-Eeklo mikken we op 4 of 5 avonden gespreid over de regio. Op de regionale startavonden van beweging. net en CM worden data en locaties bekendgemaakt. van platte of schofferende humor, maar heb je het liever verfijnd en subtiel, dan is deze voorstelling echt iets voor jou. Data en plaatsen van de uitvoeringen: 3 Sleidinge, Cultuurcentrum Evergem, woensdag 12 november 2014; 3 Machelen, zaal Guldepoort, donderdag 20 november 2014; 3 Gent, Groenzaal Sint-Bavo, vrijdag 21 november 2014; 3 Adegem, C.C. Den Hoogen Pad, donderdag 27 november 2014; 3 De Pinte, Ontmoetingscentrum Polderbos, woensdag 3 december De avonden beginnen stipt om uur. Nadien volgt een receptie, aangeboden door de Bemiddelingsdienst Economische Werken en VDK Spaarbank. Zowel inzake rekrutering als voor het netwerkmoment achteraf (de receptie) wordt in Gent bij wijze van proefproject een nieuwe formule uitgeprobeerd. MEER SYNERGIE EN SAMENWERKING Het zou ons te ver leiden om in dit nummer op al de initiatieven in dat kader dieper in te gaan. Ze zullen stelselmatig aan bod komen in de volgende edities. Wel willen we er nu al enkele in de kijker plaatsen en dit naast de reeds hoger opgesomde initiatieven in het kader van zorgzame buurt. VDK Spaarbank en beweging.net Gent-Eeklo: samen solidair Gegroeid uit de Gentse christelijke arbeidersbeweging draagt VDK Spaarbank waarden als solidariteit met sociaal zwakkeren, fundamenteel respect voor mens en milieu, ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Het zijn waarden die expliciet in het mission statement van VDK Spaarbank staan, maar ook door beweging.net worden onderschreven. Bovendien streeft VDK geen winstmaximalisatie maar winstoptimalisatie na en neemt het geen onnodige risico s. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat VDK Spaarbank als één van de weinige Belgische banken geen overheidssteun nodig had tijdens de bankencrisis in Onze huisbankier staat in het Belgische bankenlandschap gekend als een stabiele, ethische en duurzame relatiebankier en hier zijn wij als beweging.net bijzonder trots op. Het mee verdedigen en uitdragen van de waarden en de visie van VDK op bankieren en samenleving zien wij vanuit beweging.net Gent-Eeklo als één van onze fundamentele opdrachten. En om die opdracht naar behoren te kunnen vervullen, rekenen we op de medewerking van elke medewerker van beweging.net én op de gemeentelijke en lokale basiswerkingen. Door de unieke rol die zij spelen in het lokaal beweging.net zijn zij dé actor bij uitstek om VDK Spaarbank te introduceren bij de partnerorganisaties in het lokale netwerk, maar ook ruimer door het organiseren van open fora. Twee grote evenementen verdienen alvast bijzondere aandacht: De Relatiefluisteraar op vijf locaties Voor de inkleuring van de culturele avonden hebben we gekozen voor een van de meest universele thema s die er zijn, met name: de relatie tussen man-vrouw. Daarvoor doen we beroep op een expert ter zake, de Relatiefluisteraar. Zijn insteken zijn voor iedereen zeer herkenbaar, van jong tot oud. Ze houden wel een beproeving voor de lachspieren in. Relatiefluisteraar Arnout Van den Bossche balanceert op het snijvlak van ernst en humor. Hij doet dat op weergaloze wijze. Herkenbare situaties brengt hij op een heel eigen manier naar voren. Gortdroog en scherp pakt hij zowel zijn onderwerpen als zijn publiek in. Hou je niet De Relatiefluisteraar Schilderwedstrijd en kindernamiddag Lokale invulling in de derde kleuterklassen De tweejaarlijkse schilderwedstrijd van beweging.net is aan zijn 18de editie toe. Alle kinderen van de derde kleuterklassen van het vrij onderwijs uit het arrondissement Gent-Eeklo worden uitgenodigd om zich creatief uit te leven in een schilderwerkje rond Vriendjes zijn is. Zo wordt vanuit een kinderhoofdje naadloos de link gelegd met het jaarthema Zorgzame buurt. De timing ziet er als volgt uit: 3 de scholen dienen in te schrijven tegen 13 november 2014; 3 van 8 tot en met 12 december 2014: alle deelnemers ontvangen hun materiaal en een passende attentie; 3 tegen 1 maart 2015 dienen alle werkjes binnengebracht te worden bij de lokale beweging.net-contactpersonen; 3 de jurering gebeurt door de lokale beweging.net-afdeling tijdens de maand maart; 3 de geselecteerde werkjes (drie per klas) worden in t Kadehuis verwacht tegen 31 maart 2015; 3 de regionale jury duidt op woensdag 22 april winnaars en 5 topwinnaars aan. 5

6 ACTIEF WEGEN OP BELEID Dossierfiche Toekomst van de gemeentelijke kerntaken Zie p. 7 van dit nummer. Collegagroep rond wonen Onder het motto Samen op de bres voor wonen is een gespreksavond gepland voor al diegenen die: 3 verder willen reflecteren over een geactualiseerde bewegingsvisie op wonen; 3 een concreet initiatief op gemeentelijk vlak willen uitwerken; 3 een klankbordgroep willen vormen om (collega-)mandatarissen feedback te geven vanuit eigen ervaringen en expertise. 6 De kindernamiddag in Deinze Kindernamiddag in Deinze Op zaterdag 6 juni 2015 worden alle laureaten verwacht op de Kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze. Vanaf uur is er een groots kinderspektakel en daarna volgt de prijsuitreiking. Salon de Kade Met dit initiatief willen we vanuit t Kadehuis: 3 het maatschappelijk debat aanzwengelen; 3 een nieuw netwerk uitbouwen van actieve mensen met een maatschappijkritische en sociaal bewogen ingesteldheid; 3 de polsslag meten van meerdere evoluties in de samenleving. Het is de bedoeling om elk werkjaar een drietal salons te organiseren: in oktober, in februari en in juni. Naargelang gastsprekers, thema s en actualiteit kan hier uiteraard ook van afgeweken worden. Voor de eerste Salon de Kade hebben we mobiliteitsexpert Kris Peeters uitgenodigd. Hij komt zijn nieuw boek Weg van mobiliteit toelichten en duiden. Eerder van zijn hand verschenen Het voorruitperspectief en De file voorbij. Donderdag 16 oktober 2014 om uur in t Kadehuis. Campagnepartner Welzijnszorg Zie p. 10 van dit nummer. Op de avond zelf worden dan concrete afspraken gemaakt voor het vervolgverhaal. Dinsdag 14 oktober 2014 om uur in t Kadehuis. Treflunch voor mandatarissen Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hebben we voor het eerst een treflunch voor ACW-mandatarissen georganiseerd in Gent-Eeklo om de intense samenwerking tussen beweging.net en zijn mandatarissen en tussen de mandatarissen onderling te herbevestigen en te intensifiëren. Om beurt fungeerde een ACW-burgemeester uit de regio als gastheer of gastvrouw in de eigen gemeente. In 2015 slaan we een nieuwe weg in. Voortaan wordt het peter/meterschap waargenomen door de OCMW-voorzitters. Daarmee willen we het belang van het lokaal sociaal beleid extra in de verf zetten. Want ook op dat terrein zijn de uitdagingen bijzonder groot. Volgend jaar zijn we te gast in Zelzate bij OCMW-voorzitter Rik Laureys. In het kader van het dossier rond de toekomst van de gemeentelijke kerntaken in het kader van woonzorgcentra en thuiszorg, brengt Rik een verhelderende getuigenis over zijn ervaringen met het transitieproces dat het OCMW van Zelzate op dat vlak recentelijk onderging. Zaterdag 25 april 2015 om uur in Feestzaal Den Hof in Zelzate. RENO 2015 Sinds jaar en dag vindt de verbondelijke Rerum Novarumviering in Gent plaats op de vooravond van Hemelvaart. Telkens werd gestart met een eucharistieviering in de Sint-Michielskerk om uur en om uur volgde het avondprogramma in zaal Torrepoort (welkom - gelegenheidstoespraak ontspanning receptie). De idee leeft al langer om Rerum Novarum op een eigentijdser manier in te kleuren. Maar aan zo n monument raken houdt uiteraard ook risico s in als er niet voor een volwaardig en duurzaam alternatief kan gezorgd worden. En dat menen we nu juist gevonden te hebben. Na twee succesvolle edities van fête d hiver is er het voorstel om dat concept voortaan in de lente te laten plaatsvinden en meer bepaald op de zondag vóór Hemelvaart. We behouden de locatie. We versterken het gezinsvriendelijk karakter met een nog uitgebreider kinderanimatie. We nodigen ruimer uit. En we zorgen voor een korte maar krachtige Rerum Novarumboodschap. Voor deze eerste editie houden we ons aan dezelfde uren (van tot uur), maar we voorzien wel voorafgaandelijk een eucharistieviering om uur. Fête d'hiver 2013 Zondag 10 mei 2015 van tot uur.

7 De toekomst van de thuiszorg en de woonzorgcentra Lokale besturen worden de laatste jaren geconfronteerd met een diverser wordend takenpakket. Hogere overheden en burgers verwachten steeds meer van het lokale niveau. Daartegenover staat, dat in deze tijden van besparingen de middelen voor deze extra opdrachten en taken niet altijd volgen. Daardoor stijgt de spanning tussen de taken die een gemeente moet uitvoeren en de middelen die ervoor nodig zijn. We stellen dan ook vast dat veel steden en gemeenten op de geschetste uitdagingen een antwoord proberen te bieden door diensten te verzelfstandigen, een samenwerkingsverband aan te gaan met andere gemeenten voor bepaalde diensten (cf. de intercommunales), of zelfs over te gaan tot outsourcing. De voorbije jaren ontwikkelden we binnen een collegagroep al een standpunt ter zake. De vraag wie een bepaalde dienstverlening zal leveren is één ding. Minstens even belangrijk is de vraag welke dienstverlening de lokale overheden nog moeten aanbieden. Deze twee vragen zijn nauw met elkaar verweven. Steeds meer steden en gemeenten bezinnen zich over wat de taak is van een lokale overheid. Is het nodig dat een lokale overheid op alle terreinen van de samenleving actief is? Of kunnen sommige noden ingevuld worden door andere spelers op het veld (bv. via sociale economie, het middenveld, niet-commerciële actoren). Ook de steden en gemeenten uit de regio Gent Eeklo ontsnappen niet aan deze problematiek. Vanuit beweging.net stellen we vast dat o.a. op het vlak van welzijn i.c. de uitbating van woon- en zorgcentra, de organisatie van poetsdiensten e.a. dit debat volop woedt. Bovendien constateren we dat iedere gemeente/stad momenteel solo nadenkt, ideeën/voorstellen oppert of beslissing(-en) neemt. Het opstellen van een breed gedragen bewegingskader voor onze vertrouwenspersonen in gemeente en OCMW dringt zich dus op. Beweging.net wil de mandatarissen en actoren binnen het netwerk samenbrengen om pro en contra te beluisteren en te zoeken naar raakpunten. We zullen ons dit werkjaar specifiek focussen op de situatie van rusthuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten. Aan de slag In een eerste fase willen we aan de hand van een beperkte vragenlijst voor de gemeentelijke beweging.net-afdelingen een duidelijk beeld krijgen van de situatie in de 27 steden en gemeenten van de regio Gent-Eeklo. In de lokale afdelingen kan dit leiden tot een gesprek, een gedachtewisseling rond het aanbod en een bewustmaking van het verschil tussen openbaar, non profit en commerciële groepen. Concreet zal er op volgende vragen geantwoord moeten worden: Vul voor onderstaande taken in of de dienstverlening aanwezig is en door wie ze georganiseerd wordt (geef de naam van de dienstverlener of organisatie). Onderstaande vragen peilen naar het beleid dat de volgende jaren zal gevoerd worden en zullen duidelijk maken welke tendensen er leven in de 27 steden en gemeenten uit onze regio. 1/ Zijn er plannen om de dienstverlening rond thuiszorg en ouderenzorg te veranderen (reorganiseren, outsourcen, insourcen, )? Wat? / Wie? Wat? / Wie? Thuiszorg Poetshulp Klusjesdienst Maaltijdbedeling Andere:.. Ouderenzorg WZC Assistentiewoningen Gemeente/ OCMW Vrij, niet commercieel initiatief Commercieel initiatief 2/ Indien ja, wie zal deze dienstverlening in de toekomst organiseren (gemeente/ocmw, vrije initiatief, commercieel initiatief)? Gegevens verzamelen is een belangrijk begin. In een tweede fase komt het erop aan om deze gegevens te verwerken en er de nodige conclusies uit te trekken. Concreet willen we een overzicht krijgen van in welke steden en gemeenten er al dan niet denkpistes ter zake op tafel liggen en welke deze dan zijn. Op basis van de vaststellingen uit fase 1 en 2 willen we enkele partners binnen het beweging.net-netwerk rond de tafel brengen om af te tasten of we tot een denkkader kunnen komen dat mandatarissen kunnen hanteren om binnen een gedragen bewegingsvisie tot beleidsbeslissingen te komen. Mogelijke partners kunnen zijn: CM ACV Openbare Diensten LBC Familiehulp Zorgnet Vlaanderen Bevriende verantwoordelijken uit woon- en zorgcentra Onze mandatarissen (burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, enz. Timing Voor de uitwerking van dit denkkader voorzien we volgende timing: Bevraging gemeentelijke afdelingen > september-oktober 2014 Verwerking resultaten > november 2014 Presenteren info aan gesprekspartners > december 2014 Gesprekstafels > februari-maart

8 De nieuwe Vlaamse regering gaat van start De voorbije weken verschenen in de kranten cijfers, geruchten en interpretaties over het toekomstige beleid van de Vlaamse regering. Ook al is het nog onduidelijk wat er op til is, voor beweging.net is er reden tot ongerustheid en alertheid. 8 CM-voorzitter Marc Justaert liet in De Morgen al optekenen dat "Vlaanderen een erg actief verenigingsleven heeft op het vlak van cultuur, sport en jeugd. Zoiets moet je koesteren." Ook Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten, zegt in hetzelfde artikel dat de gelekte plannen en geruchten sociaal niet neutraal zijn: "De grootverdiener zal de 50 euro die hij links en rechts moet ophoesten niet erg vinden. Voor de meer bescheiden inkomens betekent dat wel een probleem. We gaan naar een ander Vlaanderen." Femma stelt het gebrek aan klaarheid aan de kaak: "Wij verwachten nog geen gedetailleerde begroting voor 2015, maar wel duidelijkheid over de intenties op lange termijn." De cijfers en geruchten mogen dan wel bevestigd noch ontkend worden door de nieuwe regering, een gewaarschuwd man is er twee waard. Beweging.net volgt het beleid dat de Vlaamse regering in september en oktober zal voorstellen dan ook op de voet. De Vlaamse regering looft in haar eigen regeerakkoord de grote maatschappelijke meerwaarde en de grote rol voor vrijwilligers en hun organisaties. " Wij zullen de regering daar indien nodig absoluut aan herinneren," zegt beweging.net-voorzitter Patrick Develtere. Naast knippen in het budget voor vrijwilligers en verenigingen, wil de nieuwe Vlaamse regering ook de bijdragen van de gezinnen voor kinderopvang, onderwijs en energie verhogen. "Wanneer kinderopvang, onze energiefactuur, huisvesting en onderwijs duurder worden, dan voelen we dat allemaal in onze portemonnee, maar mogelijk brengen de verhogingen ook mensen in moeilijkheden. Moeilijkheden waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen, hun kind niet naar de crèche kunnen brengen, kinderen en werk niet kunnen combineren, of zelfs kinderen niet kunnen studeren... Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn, dat moeten we absoluut vermijden," zegt Patrick Develtere. Beweging.net zal alert het beleid van de Vlaamse en de Brusselse regering en de onderhandelingen voor de federale regering volgen. "Onze toetssteen is het streefdoel van een kwaliteitsvol leven voor alle mensen", zegt Develtere. "Elke maatregel zullen we in dat licht bekijken,

9 want de komende maanden en jaren zal blijken hoe een maatregel concreet wordt uitgewerkt. Elke maatregel kan op een sociale, efficiënte en verantwoorde manier worden vormgegeven, of op een harde, onverantwoorde asociale manier. Een lastenverlaging is nodig en er moet bespaard worden, maar wij vinden het vanzelfsprekend om dat op een verantwoorde, sociaal-rechtvaardige en doordachte manier te doen." Beweging.net rekent dan ook op haar mandatarissen binnen de Vlaamse regering en het Vlaams parlement om deze visie in de praktijk om te zetten. Wie het volledige Vlaamse regeerakkoord wil nalezen kan terecht op In de komende edities van het Maandbericht zullen we de nodige aandacht besteden aan de beleidsverklaringen van de verschillende ministers. Daaruit zal immers blijken in welk Vlaanderen we de komende vijf jaar zullen leven. De nieuwe Vlaamse regering Even ter herinnering. De nieuwe Vlaamse meerderheid wordt gevormd door N-VA, CD&V en Open VLD. Samen hebben ze 89 van de 124 zetels (N-VA 43, CD&V 27, Open VLD 19). De nieuwe Vlaamse regering ziet er als volgt uit: Liesbeth Homans (N-VA) Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding bevoegd voor: 3 het beleidsdomein bestuurszaken, 3 het beleidsveld woonbeleid, 3 het beleidsveld sociale economie, 3 het beleidsveld gelijke kansen, 3 de coördinatie van het armoedebeleid. Ben Weyts (N-VA) Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn bevoegd voor: 3 het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken, 3 het beleidsveld coördinatie Vlaamse Rand, 3 het beleidsveld dierenwelzijn, 3 het beleidsveld toerisme. Jo Vandeurzen (CD&V) Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevoegd voor 3 het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin Geert Bourgeois (N-VA) Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed bevoegd voor: 3 het beleidsdomein diensten voor het algemeen regeringsbeleid, met uitzondering van het gelijkekansenbeleid en de coördinatie van Brussel en de Vlaamse Rand; 3 het beleidsdomein internationaal Vlaanderen, met uitzondering van het beleidsveld toerisme; 3 het beleidsveld onroerend erfgoed. Hilde Crevits (CD&V) Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Onderwijs bevoegd voor 3 het beleidsdomein onderwijs en vorming. Annemie Turtelboom (Open VLD) Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie bevoegd voor: 3 het beleidsdomein financiën en begroting, 3 het beleidsveld energie. Philippe Muyters (N-VA) Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport bevoegd voor 3 het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatie, 3 het beleidsveld werkgelegenheid, 3 het beleidsveld professionele vorming, 3 het beleidsveld sport. Joke Schauvliege (CD&V) Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw bevoegd voor 3 het beleidsdomein landbouw en visserij, 3 het beleidsveld leefmilieu en natuur, met inbegrip van de natuurlijke rijkdommen en het plattelandsbeleid, 3 het beleidsveld ruimtelijke ordening. Sven Gatz (Open VLD) Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel bevoegd voor 3 het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media, met uitzondering van het beleidsveld sport 3 het beleidsveld coördinatie Brussel 9 Geel = Vlaams Belang Donkergeel = N-VA Oranje = CD&V Blauw = Open VLD Rood = sp.a Groen = Groen Grijs = Union des Francophones

10 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat en Vlaanderen beschouwt zichzelf als een Europese top-regio. Toch leven meer dan 1,6 miljoen mensen hier in armoede, ongeveer 15 % van de bevolking. Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land. Hoe is dat mogelijk? Zijn we dan niet allemaal beschermd door de sociale zekerheid en andere vormen van sociale bescherming? Blijkbaar niet. 10 In haar nieuwe campagne gaat Welzijnszorg er van uit dat iedereen in ons land recht heeft op een goede sociale bescherming. Dat wil zeggen dat iedereen beschermd moet zijn tegen sociale risico s zoals ziekte of je werk verliezen. Maar wie arm is, is vaak onvoldoende beschermd tegen risico s, vindt geen toegang tot de nodige diensten en voorzieningen om zijn sociale rechten te laten gelden. Welzijnszorg gaat met de campagne Iedereen beschermd tegen armoede? naar de kern van de armoedeproblematiek. In de praktijk leven 1,6 miljoen mensen in ons land in een situatie van sociale onderbescherming. Zij hebben een inkomen dat onvoldoende is om mee rond te komen, zij hebben problemen om ziektekosten te betalen, om een goed huis te vinden, om toegang te krijgen tot diensten of een duurzame job te vinden Kortom, ze leven in armoede. We kennen in ons land heel wat mogelijkheden, rechten en statuten om, hetzij iedereen, hetzij een bepaalde groep, ondersteuning te bieden, een tegemoetkoming te geven. Er zijn ook heel wat rechten die zich specifiek richten op wie het moeilijk heeft. De bekendste zijn de uitkeringen uit onze sociale zekerheid, zoals de werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen. Sommige rechten krijg je (zo goed als) automatisch, andere moet je zelf aanvragen of kan je bv. via je belastingaangifte laten gelden. Voor mensen in armoede is het niet eenvoudig om te krijgen waar je recht op hebt. Zonder sociale zekerheid zouden in België 42 % van de mensen in armoede leven. Dankzij ons sociale beschermingssysteem blijft dit gelukkig tot 15 % beperkt. Maar er zitten dus gaten in die paraplu van de sociale zekerheid. Wat is er precies aan de hand? Welzijnszorg stelt vast dat bijna alle minimumuitkeringen in ons land onder de armoedegrens liggen. Wanneer je voor langere tijd beroep moet doen op zo n uitkering is de kans groot dat je inkomen veel te laag is om van te leven. Vele sociale minima blijven onder de armoedegrens. Voor wie uit de sociale zekerheid of onderdelen ervan tuimelt, is er het vangnet van de sociale bijstand. Maar daar gelden dezelfde problemen als in de sociale zekerheid. De inkomensbescherming is ondermaats, van een leefloon kan je niet leven. Voor aanvullende steun moet je hopen dat er in jouw gemeente een tegemoetkoming bestaat en dat men ingaat op jouw vraag. Mensen in armoede zitten bovendien vaak met schulden. Soms kunnen ze niet anders dan schulden maken omdat hun inkomen veel te laag is om te voorzien in de meest elementaire noden. Schulden vermijden kan enkel door mensen een menswaardig inkomen te geven en waar nodig begeleiding om het huishoudbudget te beheren. Maar het loopt fout op beide vlakken. Zo kunnen mensen hun rechten niet uitoefenen en geraken ze zelf alle controle over hun leven kwijt. Iedereen beschermd: de politieke eisen 1. Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen Alle uitkeringen en vervangingsinkomens moeten worden opgetrokken tot minimaal de armoedegrens. Dit moet van toepassing zijn op elk gezinstype, zowel voor een alleenstaande, als een gezinshoofd of een samenwonende. Het minimumloon moet voor iedereen hoog genoeg zijn om uit de armoede te blijven of te geraken. Vaak zijn werkende armen het slachtoffer van korte, onzekere contracten en weinig kwalitatieve jobs. Ook wie kampt met overmatige schulden moet menswaardig kunnen leven. 2.Automatische toekenning van rechten We moeten mensen geven waar ze recht op hebben door zo veel mogelijk rechten automatisch toe te kennen. Jaarlijks moet de federale overheid de automatische toekenning van 3 rechten realiseren. Dit geldt ook voor de Vlaamse regering die hiervoor in de afgelopen legislatuur een lijst van 15 sociale rechten opstelde. 3. Een kwaliteitsvolle dienstverlening garanderen Van dienstverlening mogen we verwachten dat mensen opnieuw kansen krijgen in de maatschappij. Dat kan alleen lukken als het op een kwaliteitsvolle manier gebeurt. Daarom moeten alle diensten bij de overheid, in de hulpverlening, vakbond, mutualiteit aan kwetsbare groepen garanderen dat ze al hun rechten kunnen uitoefenen. Wij vragen dat de federale overheid het hele bedrag voor het leefloon betaalt aan de lokale overheden. Deze lokale overheden moeten het vrijgekomen geld investeren in betere dienstverlening. Dit is niet mogelijk wanneer de dossierlast te hoog ligt. Daarom moet per soort dossier de maximale werklast bepaald worden. Beweging.net is partner in de nieuwe campagne van Welzijnszorg. We verzamelen handtekeningen voor de petitie, organiseren mee Soep Op De Stoep-acties en werken mee aan de media-actie op zaterdag 13 december op de Korenmarkt in Gent. Meer info: of net, tel

11 a c t u e e l Crowdfunding als motor van de doe-het-zelfmaatschappij Crowdfunding is wereldwijd in opmars, al geraakt het fenomeen niet echt van de grond in België. Terwijl in Nederland vorig jaar zo n 2,5 miljoen euro is opgehaald met de nieuwste vorm van alternatieve financiering, is het platform voor crowdfunding in België nog altijd niet volledig ingeburgerd. De eerlijke smartphone oftewel 'fairphone' werd onlangs nog met crowdfunding ontwikkeld. Ander recent voorbeeld was de zoektocht van langebaanschaatser Bart Swings naar middelen om zijn voorbereidingen op de Olympische Winterspelen in Sotsji te kunnen financieren. Maar ook de zanger Tom Dice uit Eeklo is een mooi voorbeeld van commerciële crowdfunding. Dice zijn eerste plaat werd gemaakt via fansharing. Vrienden, familie en geïnteresseerden konden via het internetplatform en muzieklabel Sonic Angel vanaf tien euro een aandeel kopen. In ruil voor die investering keert Sonic Angel twee keer per jaar dividend uit aan de aandeelhouders. Het bedrag van het dividend hangt af van hoe succesvol de plaat is. Het project van Tom Dice werd letterlijk een hit. Crowdfunding is de samenwerking tussen mensen die gezamenlijk een financiering realiseren, meestal via internet, om initiatieven en projecten van mensen en organisaties mogelijk te maken. Crowdfunding wordt in steeds meer branches een populaire manier om je project gefinancierd te krijgen. Crowdfunding is bijzonder populair in de meer creatieve sectoren (zoals de muziekwereld, de culturele sector, ) maar het wordt ook gebruikt voor het opstarten van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, voor wetenschappelijk onderzoek of voor het ondersteunen van lokale burgerinitiatieven. Tot slot wordt crowdfunding ook gebruikt door startende ondernemers met een innovatief idee maar die geen of onvoldoende startkapitaal hebben. Investeren in deze innovaties is per definitie risicovol, zodat banken niet snel geneigd zijn om met kredieten over de brug te komen. Wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding? Crowdfunding vult deels het gat op dat is ontstaan doordat banken minder happig zijn op kredietverlening, vooral aan kleinere en startende ondernemingen. Ook voor sectoren die altijd al moeilijker geld binnen konden halen zoals de creatieve industrie, ontwikkelingsprojecten, sociale projecten is crowdfunding een uitkomst. 11 Crowdfunding ontstond rond 2004 in de Verenigde Staten. Het kwam voort uit het idee dat bedrijven al jaren toepasten, crowdsourcing. Om te besparen op onderzoek en ontwikkeling, vroegen bedrijven aan het publiek hoe ze producten konden verbeteren. De respons was gigantisch. Coca-Cola, Microsoft, Lego, alle grote bedrijven hebben het geprobeerd en doen het nog steeds. Crowdfunding gaat in principe als volgt: Een persoon of organisatie wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een platform op Internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders zoals business angels, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd, het Engelse woord voor de mensenmassa. Bijkomend voordeel is dat een organisatie of een ondernemer niet afhankelijk is van één of enkele investeerders. Bovendien kan je met crowdfunding indirect peilen hoe een project of product ontvangen zal worden door de markt. Een nadeel is dat de organisatie of ondernemer afhankelijk is van de crowd en de waan van de dag. Als er te weinig investeerders warm lopen, kunnen de plannen misschien wel helemaal niet gerealiseerd worden. Bovendien moet de lening altijd terugbetaald worden, ongeacht de financiële situatie van de organisatie of het bedrijf. Het lijkt erop dat de politieke wereld ook de mogelijkheden van crowdfunden heeft ontdekt. Begin dit jaar lanceerde minister van Financiën Koen Geens het plan om crowdfunden te stimuleren via een wettelijk kader, dat soepel is voor de initiatiefnemer en tegelijk bescherming biedt aan de investeerder.

12 VDK Spaarbank SpaarPlus Rekening Spaar met uw hart: ethisch sparen met VDK Weet u waarin uw spaarcenten geïnvesteerd worden? Bent u zeker dat ze niet in milieuvervuilende bedrijven terechtkomen? Of in de wapenindustrie? Als u de absolute garantie wil dat uw spaargeld wordt aangewend voor duurzame initiatieven of projecten, dan is de SpaarPlus Rekening van VDK Spaarbank iets voor u % duurzaam Op de SpaarPlus Rekening krijgt u naast een basisintrest van 0,30 % en een getrouwheidspremie van 0,15 %, ook de zekerheid dat uw spaargeld gebruikt wordt om maatschappelijk waardevolle initiatieven te financieren. Op die manier krijgen kansarme mensen nieuwe kansen, hier bij ons of in het Zuiden. De volledige inlage op de SpaarPlus Rekening wordt door VDK herbelegd d.m.v. kredieten aan of investeringen (obligaties of kapitaalparticipaties) in: microfinancieringsinstellingen of organisaties actief in microfinanciering; bedrijven/organisaties uit de sociale economie; bedrijven/organisaties actief in duurzame energie, milieuvriendelijke technologie, ; vredesbewegingen, mensenrechtenorganisaties, ; sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg; bedrijven uit het Ethibel Excellence investeringsregister; specifieke ethische beleggingsfondsen (bij voorkeur met Ethibellabel). Deze sociaal-ethische herbelegging wordt jaarlijks gecertificeerd door Forum ETHIBEL, onafhankelijk expert op het vlak van rating, controle en certificatie van producten die beantwoorden aan ethische en sociale criteria. Zeven partners VDK creëert voor de duurzame SpaarPlus Rekening een breed maatschappelijk draagvlak via een structureel partnership met 7 sociaal-maatschappelijke organisaties. Deze 7 partners delen zo elk jaar opnieuw een financiële bijdrage van min euro tot max euro. 1. Trias helpt ondernemers en familiale landbouwers hun eigen bedrijfje opzetten. 2. Wereldsolidariteit helpt lokale arbeiders om zich te verenigen in spaarkassen, mutualiteiten, Incofin investeert in microfinancieringsinstellingen waardoor lokale ondernemers via kleine leningen uit de armoede kunnen geraken. 4. Broederlijk Delen ondersteunt groepen mensen, vooral op het platteland, die zelf werken aan hun toekomst. 5. Hefboom ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen. 6. Welzijnszorg bestrijdt met vele vrijwilligers op structurele wijze armoede en sociale uitsluiting. 7. FairFin zet mensen aan om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Facultatieve intrestbestemming De intresten die u jaarlijks verwerft op uw SpaarPlus Rekening (of een deel daarvan), kunt u vrijblijvend afstaan aan een of meer SpaarPlus partners. U kiest dan bewust voor een lager financieel rendement in ruil voor een hogere sociaal-maatschappelijke meerwaarde. Beleggingspolitiek van VDK Naast de positieve herbeleggingscriteria voor de spaarfondsen op de SpaarPlus Rekening, volgt VDK ook voor het spaargeld op andere spaarproducten enkele criteria die schadelijke investeringen maximaal moeten uitsluiten. U vindt deze principes in de 'VDK-policy met betrekking tot de financiering van controversiële activiteiten' (zie rubriek 'Duurzame bank' op Meer info/rekening openen Bent u overtuigd en wilt u een SpaarPlus Rekening openen? Dat kan in elke VDK-vestiging, via (internetbankieren) of via de website https://klant.vdk.be. Tot ziens! U kunt ook contact opnemen met de Bemiddelingsdienst Economische Werken van beweging.net Gent-Eeklo: Jan Reunes, Korenlei 20 te 9000 Gent, tel of via naar Kernmodaliteiten»» De SpaarPlus Rekening is een gereglementeerde spaarrekening van VDK Spaarbank nv, een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-Michielsplein 16 in 9000 Gent.»» Tarieven op jaarbasis geldig op 11 augustus 2014: 0,30 % basisintrest, vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling; 0,15 % getrouwheidspremie, voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven.»» Intresten vrij van 15 % roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2014 niet hoger zijn dan euro.»» De basisintrest en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via de rekeninguittreksels en via de VDK-website.»» Een document met essentiële spaardersinformatie over de SpaarPlus Rekening is beschikbaar in elke VDK-vestiging en op de website

13 DVV verzekeringen Veilig naar school Eens je verzekeringscontract ondertekend is, kijk je er doorgaans niet meer naar om. Vaak gaan er maanden of zelfs jaren voorbij voor je dat document nog eens van onder het stof haalt. Nochtans moet dit contract je beschermen bij tegenslag. Bovendien, kan je situatie in de loop der jaren evolueren waardoor de bijstand waar je op rekent niet meer voldoet. Als algemene regel kunnen we stellen dat de verzekering van de verantwoordelijke voor het ongeval de slachtoffers dient te vergoeden. Maar dat principe is in de realiteit niet altijd zo eenvoudig toe te passen, omdat de verantwoordelijke soms niet gekend is, of nog bij ongevallen waarbij slachtoffer en verantwoordelijke dezelfde persoon zijn. Daarbij kan de uitbetaling heel lang duren. De verzekering LOV biedt een bredere dekking en helpt om de eerste kosten te betalen. Het is niet omdat men erover spreekt dat een ongeval ook gebeurt, maar beter voorkomen dan genezen zegt men! Stel u even voor U brengt uw kleinste naar de opvang en veroorzaakt een ongeval. Zult u vergoed worden? Uw verzekering BA Auto zal tussenkomen voor uw kind, maar zelf kan u geen aanspraak maken op een vergoeding. De chauffeur die aan de basis ligt van het ongeval is inderdaad niet gedekt binnen de BA Auto. Het is dus best om een bijkomende verzekering LOV af te sluiten die medische kosten, tijdelijke ongeschiktheid, invaliditeit of zelfs overlijden na een verkeersongeval dekt. Uw kind fietst naar de muziekklas en wordt aangereden. Welke verzekering komt tussen? Ook hier is het de verzekering BA Auto van de chauffeur die dient tussen te komen. Maar wat gebeurt er indien hij vluchtmisdrijf pleegt, of nog wat indien de oorzaak van het ongeval bij uw kind ligt? Uiteraard zal uw kind vergoed worden als zwakke weggebruiker. Maar deze wet betreft lichamelijke letsels bij voetgangers, fietsers of passagiers van een voertuig die gewond werden tijdens een ongeval met een motorvoertuig, anders niets Dus niet als hij of zij gewoon valt! De oplossing is dan een verzekering LOV die het slachtoffer altijd zal vergoeden, ook zonder vraag naar verantwoordelijkheid. Daarbij komen de garanties LOV bovenop de vergoedingen die eventueel uitbetaald worden door de verzekering BA Auto van de verantwoordelijke van het ongeval (uitgezonderd medische en verzorgingskosten). Uw kind verwondt zich bij een val op de bus. Is dit verzekerd? Ja, want de verzekering LOV geldt voor elk voertuig en ongeacht wie verantwoordelijk is. Maar herinner u, de garantie is beperkt tot lichamelijke letsels. Dus Indien u een DVV verzekering LOV onderschrijft, gaat uw ganse gezin perfect verzekerd de baan op, ongeacht het vervoermiddel dat ze gebruiken! 13 Ontvang nu bij het afsluiten van een autoverzekering een gratis DASHCAM! "Ook de beste bestuurders hebben wel eens pech. En soms is het zinvol exact te weten in welke omstandigheden een ongeval zich heeft voorgedaan." Die boodschap is te horen bij DVV verzekeringen, de eerste Belgische verzekeraar die zijn klanten voorstelt om bij schadegevallen de beelden van een dashcam te gebruiken. Is het niet echt duidelijk in welke omstandigheden een ongeval heeft plaatsgevonden, dan kan het nuttig zijn de beelden van de dashcam toe te voegen aan het dossier van de klant. De dashcam of dashboardcamera wordt aan de voorruit of op het dashboard bevestigd met een zuignap en filmt het verkeer. Naar analogie met de zwarte doos in een vliegtuig, filmt de dashcam het verkeer: dé oplossing om een licht te werpen op de exacte omstandigheden waarin een ongeval zich voordoet als er geen getuigen zijn of een discussie te beslechten met een tegenpartij die weigert toe te geven in fout te zijn. Bovendien zet het rijden met een dashcam aan tot veiliger rijden. Logisch dus dat DVV het gebruik van de dashcam stimuleert. Ontvang een gratis dashcam! Bestuurders die tussen 15 september en 31 december 2014 een nieuwe autoverzekering afsluiten bij DVV, ontvangen een gratis dashcam (zolang de voorraad strekt). Meer info op of bij Jan Reunes, Bemiddelingsdienst Economische Werken, Korenlei 20, 9000 Gent, tel ,

14 Pleidooi voor kwalitatieve vrijetijdsbesteding Naar aanleiding van de naamsverandering en engagementsverklaring binnen beweging.net werd de tijd rijp om ook de eigen missie van Pasar bewust na te lezen en te toetsen aan de realiteit. Tijdens het reflecteren hierover in augustus ving het programma 'Weet ik veel' op Radio 1 mijn aandacht. 14 Luiheid Prof. Braeckman (Ugent) trok een jaar lang onbezoldigd de stekker uit zijn professionele bezigheden en hield een pleidooi voor 'luiheid'. Niet dat we de hele dag hoeven te luiwammesen in een hangmat in de hoop dat een goede ziel drie maal per dag ons eten komt serveren. Het begrip 'lui' definieerde de professor eerder als 'traag'. We staan te weinig stil bij de wereld rondom ons. We zijn ons te weinig bewust van waarmee we onze dagen vullen. De achterliggende boodschap is dat we teveel focussen op (soms overbodig) werk, het tempo van ons dagelijks leven te hoog leggen en niet de tijd nemen om ons sociaal weefsel te versterken. Met zeer concrete voorbeelden pleit de professor voor een andere levensvisie: 'Focus op een rijk sociaal leven en spendeer tijd aan het gezin. Ga eens te voet naar de winkel in plaats van de wagen te nemen. Neem de tijd om zelf een klus in huis te klaren. Spendeer minder tijd achter een flikkerend scherm.' Voor beweging.net en zijn partners klinken vele van de raadgevingen niet als een revolutionaire invalshoek. De beweging zet intensief in op duurzaamheid, bewustwording van onze plaats in de maatschappij, het bevorderen van de sociale netwerken en solidariteit met anderen die hun levenskwaliteit onder druk zien staan. Pasar geeft je de ruimte Ook met Pasar dragen we als socio-culturele vereniging ons steentje bij. 300 afdelingen werken jaarlijks een programma uit met aantrekkelijke activiteiten. We focussen op kwalitatieve vrijetijdsbesteding. Bij Pasar is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling. We besteden veel aandacht aan laagdrempelige deelnameprijzen, gemeenschappelijk vervoer. Pasar heeft niet de pretentie een gesloten club te zijn. Ook niet-leden en nieuwe geïnteresseerden kunnen meegenieten van het aanbod. Bij Pasar neem je de tijd, een adempauze in je week. Je staat stil bij de pareltjes in de kunst, blikt terug op ons rijke verleden en geniet van de mooiste plekjes natuur in je eigen buurt. Je kan kiezen voor een actievere invulling die best wel een inspanning vraagt, zonder op zoek te moeten naar de extreme kicks en prestatiedrang. Ja, bij Pasar mag je, al is het maar even, schaamteloos 'lui' zijn en samen genieten van wat de wereld rondom ons te bieden heeft. Deze visie vind je weerspiegeld in de missieverklaring van onze vereniging. Onze missie Pasar wil als sociaal-culturele vereniging zoveel mogelijk mensen kansen bieden en motiveren om hun vrije tijd, die ze besteden aan recreatie en toerisme, waardevol in te vullen, en dit in het bijzonder rond vakantie en recreatiemogelijkheden dichtbij. Meer info: tel

15 Prikbord Bus en trein zijn goed voor de lijn De wetenschappers van de London School of Hygiene & Tropical Medicine onderzochten de body mass index (BMI) en het vetpercentage van Britten en vergeleken die gegevens met de manier waarop ze naar het werk pendelen. Zo'n drie kwart van de onderzoekspersonen deed dat met de auto, tegenover 10 % met het openbaar vervoer en 14 % te voet of met de fiets. De BMI drukt de verhouding uit tussen gewicht en lichaamslengte. Een BMI tussen 18 en 25 is normaal, daarboven spreekt men van overgewicht en boven 30 gaat het om obesitas. Uit het Britse onderzoek blijkt dat wie te voet of met de fiets naar het werk gaat een duidelijk lagere BMI heeft dan wie met de auto gaat. Dat is op zich niet verrassend, wel dat ook wie het openbaar vervoer gebruikt duidelijk gezonder in het vel zit. Bij mannen is het verschil ongeveer 1 BMI-punt, wat neerkomt op gemiddeld 3 kilogram. Vrouwen scoren 0,7 punt lager, goed voor gemiddeld 2,5 kilogram. Ook het vetpercentage volgt die trend, en het verband bleef overeind onafhankelijk van leeftijd, ziekte, inkomen of sociale klasse en zelfs de activiteit op het werk of dieet. De wetenschappers wijzen er op dat de verschillen groter zijn dan wat gemiddeld gehaald wordt met een dieet of sport om overgewicht aan te pakken, maar pleiten voor verder onderzoek om de causaliteit met zekerheid vast te stellen. Toch pleiten ze er al voor om de mobiliteitspolitiek als onderdeel te zien in de strijd tegen overgewicht en obesitas. (Knack) Logistiek internet Het wereldwijde transport van goederen kan heel wat milieuvriendelijker. De EU investeert in een gestandaardiseerd containersysteem. Het lijkt soms alsof de halve wereld bezig is goederen te verplaatsen. Vervoer legt een enorm zware last op het milieu. Toch blijken er hiaten in de logistieke ketens te zitten, waardoor te veel mensen te lang op hun bestellingen moeten wachten, en te veel vrachtwagens leeg over de wegen rijden. De logistiek vertegenwoordigt tien procent van de prijs van een product. In een overzicht besprak Science recent de ontwikkelingen rond een fysiek internet: een netwerk dat goederen even efficiënt over de wereld moet verplaatsen als het echte internet met informatie doet. Tegen 2050 zou het er moeten zijn. Een verhoogde milieuvriendelijkheid van transport moet een van de gunstige neveneffecten zijn. (Knack) Close up VRIJWILLIGER IN DE KIJKER Annita Meiresonne beweging.net Waarschoot Je bent actief in heel wat verenigingen binnen en buiten beweging.net Waarschoot. Van waar haal jij die drive? Het verenigingsleven ligt mij nauw aan het hart, het contact met mensen is zeer verrijkend. In Femma vind ik de drive om mij ten volle in te zetten voor vrouwen, ook voor deze met minder kansen. Je bent secretaris van beweging.net Waarschoot, wat vind je het leukste aspect? Het leukste aspect is de samenwerking met onze ploeg, samen activiteiten organiseren en zo de samenhorigheid tussen de partnerorganisaties bevorderen. Het minst leuke? Ik vind geen minder leuke kanten aan mijn opdracht. Wat kan of moet beweging.net doen om jonge Annitaatjes aan te trekken? Een actueel probleem waar veel verenigingen mee kampen is de verjonging. Jonge mensen hebben het zeer druk, dikwijls een zware job, onregelmatige werkuren, de zorg voor kleine kinderen enz. Daarbij komt de waaier aan mogelijkheden om zich te ontspannen, te sporten, Bij velen is de keuze vlug gemaakt. Het vrijwilligerswerk in een of andere beweging komt zeker niet op de eerste plaats, alhoewel sommigen korte engagementen wel zien zitten. Wij kunnen alleen maar ons uiterste best doen om geëngageerde mensen warm te maken, en te betrekken bij onze plaatselijke werking. Tenslotte, je koos voor Cindy Franssen en Steven Van Ackere als voorbeeld in de politiek. Waarom? Het zijn degelijke en gedreven politici, dossiervreters zonder veel show. Cindy Franssen volgt vooral het thema armoedebestrijding op, iets wat veel te weinig in de belangstelling komt. Steven Van Ackere is een zeer diplomatish persoon, met respect voor iedereen. De job als minister van buitenlandse zaken was hem op het lijf geschreven. Optioneel: wie vind jij de beste stafmedewerker ter wereld? Onze Jan! Wel en wee Leeftijd: 65 jaar Beroep: gepensioneerd Politiek mandaat: gemeenteraadslid In beweging.net sinds: groepslid sinds 2006, in 2008 werd ik secretaris Voorbeeld in de politiek: Cindy Franssen en Steven Van Ackere. Geboortes June, kleindochter van Fabienne Vermeulen, directiesecretariaat, financiën, administratie, boekhouding en personeelsverantwoordelijke beweging.net Gent-Eeklo Lena, dochter van Jeroen Claeys, verantwoordelijke Pasar Gent-Eeklo Overlijdens Willy Boute, vader van Christine Boute, groepslid beweging.net Eeklo Antoon Laurent, gewezen voorzitter ACW Lotenhulle Bertrand Colpaert, vader van Nathalie, groepslid beweging.net Machelen en gemeentelijk Zulte en OCMW-raadslid Zulte Huwelijk Vincent Van Peteghem, groepslid beweging.net De Pinte en gemeenteraadslid De Pinte, met Evelyn De Blieck 15

16 BEauTy NazarETH speciaalzaak BorsTzorg drapstraat 111a, NazarETH STATUS CHECK: UPDATE JE VERZEKERINGEN Ben je op zoek naar dat tikkeltje meer? Heb je zin om jezelf eens extra te verwennen? In Thuiszorgwinkel Beauty-Nazareth zit je dan helemaal goed! ExclusIEvE verwenavond voor dames die geconfronteerd werden met borstkanker Vrijdag 3 oktober Van 19u tot 22u info en reservatie ExclusIEvE koopdag -15% zaterdag 4 oktober Van 9u30 tot 16u iedereen welkom DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV- verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE Galileelaan 5, B-1210 Brussel - NL 05/ S329/8026 Je status kan elke dag veranderen, veranderen je verzekeringen mee? Vraag nu je gratis STATUS CHECK aan! Instituut ANN VU: Mario Pauwels - Korenlei Gent

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 ingediend op 764 (2015-2016) Nr. 2 24 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 Documenten in het dossier:

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming

Overheveling bevoegdheden 6 e staatshervorming PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER- PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Maandag 30 juni 2014 Overheveling bevoegdheden

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen

nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Arbeidsongevallen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 444 van MARTINE TAELMAN datum: 5 februari 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht

Situatie 2. Situatie 1. Opdracht Budgetoefening Situering Als grootste armoedebestrijdingsorganisatie van Vlaanderen en Brussel laat Welzijnszorg niet los aan de armoedethematiek. Armoede is de dagelijkse realiteit voor 1 op 7 Belgen.

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent

Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Officiële Opening Studio Alijn - Gent Vrijdag 1 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Officiële Opening Studio Alijn - Gent Mijnheer de burgemeester, meneer de schepen, Dames en heren,

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 298.965 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 14 MAART 201 1 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk.

Eén op zeven werknemers in Vlaanderen krijgt te maken met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op het werk. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 725 van ELS ROBEYNS datum: 13 mei 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school?

Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Thuiszorgcentrum CM Midden-Vlaanderen Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties, scholen Bent u op zoek naar een boeiende vorming voor uw vereniging, organisatie, school? Het CM Thuiszorgcentrum in

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Informatiebrochure vrijwilligers

Informatiebrochure vrijwilligers Informatiebrochure vrijwilligers Inhoud 1. Het OCMW, een sociaal huis voor alle Truienaren 2. Waarom vrijwilligerswerk bij het OCMW? 3. Voor wie? 4. Wat kun je van ons verwachten? 5. Bij welke diensten

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

protocol nr Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 288.940 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2010 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Opening DVC Heilig Hart Deinze

Opening DVC Heilig Hart Deinze Vrijdag 4 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening DVC Heilig Hart Deinze Geachte Gouverneur, Geachte Gedeputeerde, Geachte Burgemeester en schepenen,

Nadere informatie

Real Estate Crowdfunding Profit Plan

Real Estate Crowdfunding Profit Plan Crowd1 Network Ltd Gevestigd in De Verenigde Arabische Emiraten, Ras Al Khaimah, RAS International Corporate Center, Reg.nr. ICC20160342 Crowd1 Network Europe Ltd Gevestigd in Cyprus, Reg. Nr. HE360087

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

protocol nr. 292.952 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

protocol nr. 292.952 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 292.952 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 25 OKTOBER 2010 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016

NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG JAAROVERZICHT 2016 NETWERK THUISZORG De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is als ledenvereniging van alle gemeente- en OCMW-besturen wellicht een vertrouwde organisatie. De VVSG

Nadere informatie

ZUIDDAG OKTOBER

ZUIDDAG OKTOBER ZUIDDAG 2014 16 OKTOBER WORK FOR CHANGE WORK FOR CHANGE Geef jongeren uit uw buurt een job voor 1 dag. Beloon zo hun engagement en steun tegelijk een uniek goed doel. Wat is Zuiddag? Zuiddag is een organisatie

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld.

Raad voor Internationale Samenwerking. Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. Raad voor Internationale Samenwerking Memorandum voor Internationale Samenwerking, wegwijzers voor het beleid en het middenveld. De raad voor internationale samenwerking van Aalst brengt naar aanleiding

Nadere informatie

MALLE Aan dhr. Sven Brabants, gemeentesecretaris CC: Dhr. Harry Hendrickx, Voorzitter Gemeenteraad. Geachte heren,

MALLE Aan dhr. Sven Brabants, gemeentesecretaris CC: Dhr. Harry Hendrickx, Voorzitter Gemeenteraad. Geachte heren, MALLE 17.10.2016 Aan dhr. Sven Brabants, gemeentesecretaris CC: Dhr. Harry Hendrickx, Voorzitter Gemeenteraad Geachte heren, Met deze verzoek ik u namens de fractie Vlaams Belang om volgend punt toe te

Nadere informatie

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden

nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS Vlaamse overheid - Tegemoetkomingen aan vakbonden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 23 oktober 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod.

Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Bezinning voor wie wil stilstaan bij de campagne Een toekomst zonder armoede. Om te combineren met de dvd, een infoavond of ander campagne-aanbod. Kom en duw mee Beste begeleider, Deze korte bezinning

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA

Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Luc Colebunders, CEO CROFUN BVBA Maak deel uit van de financiële revolutie! Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren CroFun, the crowdfunding company www.crofun.com 2 CroFun, Crowdfunding

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Verlies samen de. 9 TIPS voor een participatieve basishouding kalender 2010

Verlies samen de. 9 TIPS voor een participatieve basishouding kalender 2010 Verlies samen de niet TIPS voor een participatieve basishouding kalender 00 Een participatieve basishouding: de rode draad doorheen de hulpverlening Zowat elke studie naar het perspectief van cliënten

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets!

Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets! Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets! Met de fiets naar het werk, naar school of op fietstocht? Voeg het Pack Fietser toe aan uw B.A. Gezin.

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt.

moedigen. We streven immers naar een beleid dat de grenzen van de verschillende organisaties binnen de Vlaamse overheid overstijgt. SPEECH SG OP DENKDAG GROENE ECONOMIE Welkom op deze eerste bijeenkomst die het departement Leefmilieu, Natuur en Energie organiseert onder de noemer groene economie. Groene economie is een kans om in te

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie