Extra Examenvragen Farmaceutische Geneeskunde ( 10-11) Jeroen Schrevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra Examenvragen Farmaceutische Geneeskunde ( 10-11) Jeroen Schrevens"

Transcriptie

1 4. Drug discovery and design: bespreek de selectiecriteria die in rekening gebracht worden bij de keuze van een project voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. - Strategische selectiecriteria: Is het wenselijk om dit te doen? Moet het gedaan worden? o Umet medical needs: men gaat de domeinen identificeren waarin geen of onvoldoende goede GM bestaan om hier verder onderzoek op te verrichten: Voorspellen vd toekomst, wnt GM pas over 15 a 20j op de markt Gap analysis = analyseren vd kloof tussen het ideaal en de werkelijkheid o Marktvoorspellingen/analyse Identificeren van opportuniteitn/kansen en bedreigingen concurrentie? Huidige situatie tov oekomstige situatie gaat er nog nood zijn aan het GM? o Bedrijfstrategie en bedrijfsdoel Afwegen van de sterktes en zwaktes van het eigen bedrijf Wat willen we nu juist doen, en wat kunnen we doen met onze beperkingen? - Wetenschappelijke en technische selectiecriteria: Is het doenbaar? Kan het gedaan worden? o Wetenschappelijke opportuniteit Is er een solide wetenschappelijke basis voor de werking, eff, Zijn er aanknopingspunten voor inovatie? Is het al geprobeerd? o Competitief voordeel First-in-class, Fast follower, Best-in-class: Willen we de eerste zijn? Of snel volgen of gwn lang zoeken om uiteindelijk beter te zijn als de rest? Me too, Me better? o Te verwachten moeilijkheden (bv. Tijdens klinische studies) Acute vs chronische ziekten Hoe lang zal er blootstelling zijn? Levenslange inname? Levenbedreigende vs comfort ziekten? Welke nevenwerkingen worden getolereerd? Curatieve vs preventieve indicaties Harde vs surrogaateindpunten o Patentbescherming - Operationele: Kunnen wij het doen? Hebben we de kennis/budget/middelen om dit te volbrengen? o Nodige middelen Personeel en expertise Uitrusting en matreaal Kapitaal o Tijdschaal o Planning Uiteindelijke keuze en start obv alle elementen en beslissing genomen door topmanagement

2 5. Bespreek de rol van de farmacochemie in drug discovery and design. Farmacochemie (medicnale of farmaceutische scheikunde) 1. Vinden van leads Door screening High-troughput sytems: Via groto chemotheken van farmabedrijven ( miljoen producten) ofwel chemotheken van natuurproducten Combinatoriele chemie (Combichem): De synthese van vrij grote hoeveelheden producten ( lead generation libraries, 1000 à 2000) door methodische combinatie van bouwdoos componenten. Door de novo design: (=Compuater Assisted Drug Design (CADD) in 3D) Ligand-based : Een endogene ligand id lead ofwel via synthetische liganden, via Farmacofoor-model of via Quantative Structure-Activity Relationship (QSAR) Target based : X-stralen kristallografie of NMR-spectroscopie van doelwitten (bv. Potease-/kinase-inhibitoren) of docking van kleine moleculen in 3D-model van doelwit 2. Optimaliseren van leads Doel: verbeteren vd biologische activiteit (selectiviteit, sterkte, veiligheid) Variabelen waarmee rekening wordt gehouden: farmacokinetiek, chemische stabiliteit, chiraliteti, synthesegemak, patentbescherming, formulering, genotoxiciteit De moeilijkste stap van DDD: Interactieve aanpassingen = zeer dynamisch en snel

3 6. Drug discovery and design: welke criteria bepalen de keuze van een kandidaatgeneesmiddel voor verdere niet-klinische en klinische ontwikkeling? Kandidaat GM = gekozen product voor verdere niet-klinische en klinische ontwikkeling Meestal op basis van volgende criteria: Selectiviteit en sterkte tov het doelwit Aangepaste farmacokinetiek Relevante farmacologische activiteit (in vitro en in vivo) Aanvaardbaar veiligheidsprofiel Chemisch stabiel en compatibel met vermoedelijke formulering Productie op grotere schaal mogelijk Patentbescherming OK? 7. Waar situeert zich de farmaceutische ontwikkeling in het totale proces van de geneesmiddelenontwikkeling en wat is het belang van de pharmaceutical profiling?????????

4 10. Welke soorten stoffen (API en andere) kunnen deel uitmaken van een tablet? Opbouw van de doseervorm: actief bestandeel + hulpstoffen Vulmiddel: tabletgewicht aanpassing Vb.: lactose, cellulose, sucrose, microkristallijne cellulose Bindmiddel: deeltjes bij elkaar houden na compactie Vb.: zetmeel, cellulosederivaten (HPMC), PVP Disintegrans: tablet tijdig laten uit elkaar laten vallen in de maag Vb.: vernette polymeren (crospovidone, croscarmellose), zetmeel Vloeiverbeteraar: gelijkmatig vloeien van compressiemengsel Vb.: talk, colloidaal SiO2 Bevochtiger: verbeteren van contact tussen het water en de poederdeeltjes Vb.: Na-laurylsulfaat, polysorbaat 80 Lubrifieermiddel: verminderen van de wrijving tijdens het compactieproces Vb.: Mg-stearaat

5 14. Bespreek de elementen die een rol spelen bij de farmaceutische ontwikkeling van suspensies, crèmes en zalven. a. Suspensies: Definitie: een suspensie i/e dispersie waarbij de interne fase (vast) homogeen gedispergeerd is in de uitwendige fase (vloeibaar). Wanneer gebruiken? - vloeibaar preparaat (kinderen, ouderen) en wnr actief product onoplosbaar is - lage stabiliteit in oplossing - oraal, parenteraal, dermatologisch, Homogene dosis (patient bepaalt zelf hoeveelheid!!)??? o homogene verdeling van API in suspensiemedium - hulpstoffen bevochtiger (surfactants, vb tweens) viscositeitsverhoger (hydrofiele polymeren, vb MC, CMC) - aangepaste deeltjesgroote o Stabiliteit? Caking Deeltjes op bepaalde afstand houden - gestructureerd medium - interactie toelaten tussen de deeltjes op secundair minimum in potentiële energiecurve b. Crèmes Crème: opgebouwd uit een waterfaze en een oliefaze (en een interfaze) Stabiliteit? o Emulsie: water in olie (w/o) emulgator o olie in water (o/w) Samenstelling crème: o API o waterfase (water, buffers, bewaarmiddel,...) o oliefaze (lipiden met verschillende consistentie) o emulgator (o/w of w/o) o viscositeitsverhoger (polyacrylaat, cellulosederivaten, AlMS,...) o moisturizers (vb propyleenglycol,...) o penetratiebevorderaar o geurstof Bereidingswijze: toevoegen van energie aan thermodynamisch instabiel systeem shear forces c. Zalven Samenstelling: o API o zalfbasis (vetten vb: vaseline) o stoffen die contact tussen API en zalfbasis verbeteren o geurstoffen

6 30. Bespreek het productieproces van biologicals. Unit Operation Cell Expension Cell production in bioreactor Recover trough filtration or centrifugation Purification trough chromatography Characterization and Stability Specific to product Cell line, growth media, method of expension Cell line, growth media, bioreactor conditions Operating conditions Binding and eluation conditions Methods, reagents, reference standards Cloning: Humane Gen + Plasmide Restrictie enzyme om Gen en plasmide te knippen DNA ligase incorporeerd Gen in Plasmide Vector getransfereerd naar een host cell (Bacterie) Opkweken en Vectoren opzuiveren Expressie: Vectoren inbrengen in bacteriële cellen die het gewilde proteïne zullen expresseren Opzuiveren van het proteïne uit de bacteriecellen. Quality control Analyses Plasmids and host cells 8+ tests eg, karyotype, infectious/ oncogenic screen, gene stability Bulk product Process validation Final product 20+ tests eg, amino acid sequence, peptide maps, HPLC, SDS-PAGE, RIA, bioassays 10+ tests eg, endotoxin spiking, protein challenges, protein yield 30+ tests eg, repeat protein analysis, purity, DNA contamination, stability tests: freezing heating denaturation ph

7 31. Bespreek de belangrijkste verschillen tussen small molecules en biologicals. Small molecules (Chemical) Small chemical entity Chemische synthese Gedefineerde structuur Niet of minder gevoelig voor productieprocess veranderen Relatief stabiel Niet of minder immunogeen Biologicals (Biotech Drugs) Large, complex biomolecule Cell cultures Heteregen structuren Extreem gevoelig voor process changes Variabel; gevoelig aan de condities Immunogeen! Heterogeen en gevoelig aan process changes: Glycoproteinen, proces bestaat uit verschillende stappen De verschillen hebben effect op die verschillende stappen en dus op het eindproduct/heterogeniciteit De verschillende geglycolyseerde vormen hebben verschillend iso-elektrisch punt (IP) homogeen product en toch krijg je verschillende bandjes op basis van IP scheiding Chemisch instabiel: Deamidation (e.g. Asn to Asp) Racemization (L to D) Oxidation ( Met, Tyr, His, Trp) Disulfide exchange.. Presence and frequency dependent on: - ph - Additives - Impurities - Temperature Stability and Degradation of Proteins: Precipitation Amino acid mutation Clumping/aggregation Proteolysis Unlinkage (disulfides) Amino acid deletions/additions Glycosylation/deglycosylation Folding/unfolding Terminal amino variations Cross-linkage Conjugation Reduction Oxidation Deamidation Protein inclusions Product varianten: Altijd aanwezig Grote aantallen van mogelijke varianten Onmogelijk om deze ondubbelzinnig te identificeren Hangt af van het gehele proces Reproducibility wordt gegarandeerd door consistancy i/h productie proces Veiligheid moet ook bewezen worden via klinische studies. Changes in manufacturing process: Changes in: Impurity profile Glycosilation pattern Product related substances Changes in properties: Immunogenicity Biological activity Pharmacological properties Influencing Factors: Expression system Production process Purification process Pharmaceutical Formulation Packaging Handling Route of administration

8 32. Wat wordt er bedoeld met biosimilars en waarom is dit concept ingevoerd? Similar biological medicinal product: biological medicinal product demonstrated to be similar to an approved reference biological medicinal product Ingevoerd omdat er een grote heteregeniciteit bestaat binnen hetzelfde biotech product. 3 belangrijke delen voor aanvraag: Quality, Safety and Efficacy Comparability exercises Guidelines Original: CMC Non-clinical Clinical Pharmacology Pharmacology Primary pharm. Pharmacokinetics Secondary pharm Single dose Safety pharm. Repeat dose Interactions Special populations Pharmacokinetics Efficacy and safety ADME Dose finding Interactions Schedule finding Toxicology Pivotal (=centraal) Single dose - Indication 1 Repeat dose - Indication 2 Genotoxicity - Indication 3 Carcinogenicity - Indication 4 Reproduction Post-marketing studies Local tolerance Drug substance Manufacture Characterisation Pharmacology Pharmacokinetics Control Reference standard Container Stability Drug product Description Development Manufacture Control Reference standard Container Stability Biosimilars: CMC Non-clinical Clinical Alle zelfde testen als bij origineel en dan vgl Kwaliteit moet worden gecontroleerd, als ze gelijk Korte termijn studies: Studie 1: Comparability data zijn, dan mogen non-clinicall Pharmacology Analytical comparison with reference product studies beperkt worden: Pharmacokinetics Single dose Pharmacology Primary pharm. Toxicology Repeat dose Studie 2: Pivotal (=centraal) - Indication 1 Post-marketing studies Safety in larger population Efficacy in other indications Immunogenicity

9 38. Farmacovigilantie (pre-registratie): bespreek de causaliteitsbepaling van ongewenste effecten (inclusief de WHO caulaliteitscode). Causaliteit = het bepalen, in een individueel geval, of het verdachte GM het ongewenste verschijnsel veroorzaakt heeft. Verschillende classificatiesystemen mogelijk: WHO systeem???, EU systeem, US systeem, Did the product bring the problem to the patient? Or Did the patient bring the problem to the product? Bij elke melding ongewent effect eerst 2 belangrijke vragen: 1. Kan het GM dit ongewenst verschijnsel veroorzaken? gekende gegeven (samenvatting vd kenm vh product, farmacologie, literatuur, ), klasse effect? 2. Heeft dit GM dit verschijnsel ook echt veroorzaakt (in deze pt)? eigenlijke beoordeling Verschillende methoden voor bepalen van causliteit, bvb: Globale introspectie ; Informele guidlines, gestructureerde algoritmen of beslissingsbomen; Expert-systemen Geen enkele hiervan is gevalideerd!!! Complexe interactie tussen: a. Het geneesmiddel (interacties, dosis, ) b. De patient (leeftijd, geslacht, genetische eigenschappen, ras, ziektes, ) c. Externe factoren (omgevingsfactoren, voeding, ) Meestal multicausaal + moeilijk! Bijgevolg heeft causaliteitsbeoordeling slechts beperkte wetenschappelijke waarde. Per defenitie is verder analytisch en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk om een oorzakelijk verband tussen het verschijnsel en het geneesmiddel te bewijzen. Maar wat kan helpen? Tijdsrelatie tijdstip van de reactie Van uitermate groot belen Tijd tussen eerste/laatste toedining en start van de reactie is meest objectieve gegeven o Reactie voor toediening geen causaal verband mogelijk o o Reactie kort na toediening causaal verband mogelijk Sterk vertraagde reactie mogelijk causaal verband afhankelijk van reactie zelf = moeilijk om aan te tonen. Farmacologische eigenschappen Gekende associatie met het geneesmiddelen geneesmiddel of de klasse van GM Onderliggende aandoeningen / concomitante ziektes / risicofactoren = uitsluiten van andere oorzaken bv nier-of leverinsufficientie, polymorfismen/genetische aandoening Concomitante medicatie (=interactie) Dechallenge = De evolutie van het ongewenst verschijnsel nadat de toediening van het verdachte GM gestopt is Positieve dechallange = verbetering of herstel na stop Belangrijke informatie, maar cave! Rechallenge Het verloop nadat het verdachte GM (meestal toevallig) opnieuw wordt toegedient. Positieve rechallange = reactie komt terug Meestal niet uitvoerbaar (onetisch) Vooral waardevol bij objectieve verschijnselen

10 Bv: Waarde van rechallange niet altijd bruikbaar, bv bij chemo wordt pt soms al misselijk bij geur en uitzicht van GM (oranje baxter) alleen al Negatieve rechallange sluit oorzakelijk verband niet noodzakelijk uit Dosis lager Desensibilitsatie Duur korter Dosis-effect relatie Lokalisatie van een ADR (bvb injectieplaats) Niet classifieerbaar: bedrijf meldt dat gegevens niet meer te vinden zijn.

11 40. Data Safety Monitoring Board: bespreek. Data Safety Monitoring Board (DSMB) is een officieel aangeduide en onafhanklijke groep bestaande uit tenminste drie leden, en verantwoordelijk voor interim monitoring van accumulerende data van een lopende studie. Vereist bij elke klinische studie waarbij een potentieel risico bestaat voor de deelnemers (dus meeste studies) - Grote, multicentrische studies - Aard van investigational product/interventien - Mortaliteit/majeure morbiditeit als prim eindpunt inferiority van 1 arm belangrijke gevolgen? - Functie van DSMB verschilt van deze van het etisch comité - Inclusie-rate opvolgen - Protocol violation opsporen - Opstellen Data Safety Monitoring Plan (DSMP) - Geloofwaardigheid, integriteti en geldigheid van de data controleren - Onverwachte hoge drop-out ratio s opsporen - Veiligheid van de deelnemers bewaken - Onverwacht hoge graad van exclusies opsporen - Alle ADR (=adverse drug reaction) reports bestuderen - Beschikpaar zijn voor PI (practical investigator) voor bespreking ADR - Samenstelling obv aard, grootte en domein van de studie, rekening houdend met expertise, ervaring (in domein, met studies, met DSMB) en afwezigheid van Conflict of Interest! - Clinici met expertise / ervaring in betrokken domein - Minstenst 1 biostatisticus - Soms ook nog ethicus, andere wetenschapper, vertegenworodiger patientenorganisatie, Mogelijke beslissingen: - Verder gaan zoals gepland - Stoppen om veiligheidsredenen - Stoppen want werkzaamheid bewezen - Stoppen want bijkomende gegevens beschikbaar (van andere studies, meestal wijzend op potentieel risico) - Stoppen want zinloos: studie zal waarschijnlijk niets aantonen - Design aanpassen - Doel van interim analyses: - Evaluatie werkzaamheid gelinkt aan stopping rules - Evaluatie veiligheid / tolerabiliteit - Statistische analyse (eindpunt, power, p-waarde?) - Eventuele bias vroegtijdig opsporen gegevens uiteraard zeer confidentieel obv resultaten wordt beslist of het etisch is om met de studie verder te gaan Data Safety Monitoring Plan (DSMP): - Het DSMP beschrijft hoe de PI plant om de veiligheid en het welzijn van de deelnemers te verzekern - Beschrijft de te volgen processen voor Monitoring van de progressie en veiligheid van de studie, potentieel risico?, welke zijn de stopping rules, hoe ADR s opsporen/beoordelen

12 Rapporteren van niet-geanticipeerde problemen Suspension of Termination: wanneer en hoe opsporen? Verzekeren van accuraatheid van data en compliance aan het protocol Conclusie DSMB: - Spelen belangrijke rol bij verloop van een studie - Zorgt ervoor dat de beslissing obv duidelijke en vooraf bepaalde klinische en statistische gronden worden genomen - Waakt voer de veilheid van de deelnemers - Waakt erover dat maximum aan informatie uit studie kan worden gehaald - Verzekerd de deelnemers, onderzoekers, ethische comités en publieke opinie dat de studie op correcte en verantwoorde manier verloopt.

13 46. Farmacovigilantie: met welke problemen / uitdagingen wordt de post-marketing geneesmiddelenbewaking geconfronteerd? 1. Onderrapportering Naargelang de bron wordt geschat dat slechts 1 tot 5%1 van de bijwerkingen effectief wordt gemeld Weinig meldingen vanuit de ziekenhuizen aan het BCGH Studie uit Nederland: slechts 1% van de bijwerkingen die hebben geleid tot hospitalisatie wordt gemeld: Gevolgen - niet-complete databanken - onderschatting van de incidentie van bijwerkingen - laattijdige detectie van signalen - moeilijk correcte evaluatie risico-batenverhouding Bovendien ~ spontaan meldingssysteem: Totaal aantal blootgestelde patiënten niet exact gekend Wisselende rapporteringsfrequentie in de tijd 2. Onevenwicht in de meldingen Het percentage van de meldingen rechtstreeks naar het BCGH doorgestuurd door de gezondheidszorgbeoefenaars is laag (25%) t.o.v. de meldingen ontvangen via de farmaceutische industrie (75%) (Het Europese gemiddelde is het tegenovergestelde (63% t.o.v. 37%)) Rechtstreekse meldingen belangrijk: - Bijvoorbeeld Gele fiche Sint-Janskruid en Syndroom van Lyell (10/03/2008) - Ernstige meldingen via versnelde rapportering naar het BCGH, nieternstige in veiligheidsverslagen 3. Onvolledige meldingen Belangrijk percentage gele fiches is onvolledig zodat de melding moeilijk evalueerbaar en codeerbaar is Belangrijke elementen die vaak ontbreken: data, comedicatie, comorbiditeit... Belang van volledige meldingen: - Kwalitatieve evaluatie en codering mogelijk maken - Melder niet contacteren => sneller, efficiënter voor BCGH en minder belastend voor de melder 4. Impact van bijwerkingen Niet precies bekend hoeveel mensen een te onderzoeken GM ook gebruikt hebben geen betrouwbare berekeningen mogelijk over incidentie van bijwerking

14 60. Geef een overzicht van de taken van een medisch departement.

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde

Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Kathelijne Szekér 1 ste master BMW Oplossingen: Examenvragen Farmaceutische geneeskunde Prof. Dr. J de Hoon Academiejaar 2009-2010 1. Geef een schematisch stapsgewijs overzicht van het drug discovery proces.

Nadere informatie

Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid

Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid College 1 Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid Veel publicaties over effecten bijwerkingen van geneesmiddelen zijn gebaseerd op observationeel (nietexperimenteel)

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie

Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Signalering van nieuwe gezondheidsrisico s door werk: aanzet tot arbovigilantie Themapublicatie Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Januari 2009 Gert van der Laan Dick Spreeuwers Henk van der Molen

Nadere informatie

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Geneesmiddelenontwikkeling en de 3 V s Ontwikkelingsfase Vragen Duur Aantal geteste stoffen Ontdekking van een nieuw geneesmiddel Welk doelenzym

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius

terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius terminologie inzake gevarenen risicoanalyse volgens de codex alimentarius Opgesteld door het Wetenschappelijk Comité en het Wetenschappelijk Secretariaat van het FAVV Verantwoordelijke uitgevers André

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR Prof. S. Vanlanduit Hoofdstuk 3 Project management 3.1 Definities Ontwerpprojecten en projecten in het algemeen worden

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report 2010 transparant onafhankelijk governance patiëntgericht baten-risicobalans wetenschappelijk geneesmiddelenketen geneesmiddelenbewaking levenscyclus College ter Beoordeling van

Nadere informatie

Subsidie instrumenten

Subsidie instrumenten Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie EPD SPECIAL 140 Informatie jaargang 36 juni 2010 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Subsidie instrumenten externe financiering

Nadere informatie

Risicobeoordeling voor mens

Risicobeoordeling voor mens 168 1 Risicobeoordeling voor mens en milieu door dr. H. Könemann, RIVM, Bilthoven, bewerkt door drs. C. Schlax 1. Inleiding 168 3 2. Blootstelling 168 4 2.1. Uitstoot 168 4 2.2. Lotgevallen 168 5 2.3.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn.

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn. Les 1 1.Bespreek de vijf principes van lean denken ( lean thinking ) *Antwoord 1: 5 Principes: A. Waarde B. Waardestroom C. Flow D. Pull E. Perfectie A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL. Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR. Prof. S. Vanlanduit VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Ontwerpmethodologie 4WE, 4TT, 4LR, 2.2LR, 2.2WB, 3.2LR Prof. S. Vanlanduit Voorwoord Ongeveer 30% van het Bruto Nationaal Product is afkomstig van de verkoop van producten die

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat

Nadere informatie

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)?

Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2009-2010 Screening naar problematisch alcoholgebruik: waarom (niet)? Ellen VAN LEEUWEN Promotor: Prof. Dr. Thierry Christiaens Co-promotor:

Nadere informatie