Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)"

Transcriptie

1 Handleiding Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)

2 Inhoudsopgave Afkortingen Wat is het IMPD? Beslisschema inhoud IMPD Beschrijving inhoud IMPD Overzicht hoofdstukken Model IMPD Literatuur Versie 1,

3 Afkortingen CBG CCMO EEA EMEA EudraCT IB IMP IMPD KGO METC SPC College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek European Economic Area (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland) European Medicines Evaluation Agency European drug regulatory affairs Clinical Trials (EU clinical trial database) Investigators Brochure Investigational Medicinal Product (NL: onderzoeksgeneesmiddel) Investigational Medicinal Product Dossier Eenheid Klinisch Geneesmiddelen Onderzoek van de apotheek UMC Utrecht Medisch Ethische Toetingscommissie Summary of Product Characteristics (wordt in EudraCT SmPC genoemd) Versie 1,

4 Wat is het IMPD? Het Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) is onder andere samen met het studieprotocol en Investigators Brochure (IB) de basis voor het verkrijgen van toestemming van een ToetsingsCommissie voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek binnen de Europese Unie (EU). Mede aan de hand van de genoemde verplichte onderzoeksdocumenten kan door de ToetsingsCommissie (METC of CCMO) en bevoegde instantie (CCMO of Ministerie van VWS) worden bepaald of toestemming kan worden verleend voor de uitvoering van het geneesmiddelenonderzoek. Voor elke Investigational Medicinal Product (IMP) dat wordt gebruikt bij geneesmiddelenonderzoek moet een IMPD worden gemaakt. Een IMP is een actieve substantie of placebo dat wordt onderzocht of gebruikt als referentie bij geneesmiddelenonderzoek. Hier vallen ook geregistreerde geneesmiddelen onder die op een andere manier worden gebruikt, worden aangepast (bijv. samenstelling en verpakking) of worden gebruikt om verdere informatie te krijgen over de werkzaamheid en of veiligheid. Dat betekent dat ook voor placebo s of referentie-geneesmiddelen die binnen een geneesmiddelenonderzoek worden gebruikt, een IMPD aanwezig dient te zijn. De onderzoeker is verantwoordelijk voor het opstellen van het IMPD. De eenheid Klinisch Geneesmiddelenonderzoek (KGO) van de apotheek UMC Utrecht kan de onderzoeker ondersteunen bij het opstellen van het IMPD. De informatie in het IMPD moet up-to-date zijn. Mocht er tijdens de aanvraag nieuwe relevante informatie ontstaan, dan dient deze in een nieuwe versie van het IMPD opgenomen te worden en opnieuw aan de ToetsingCommissie te worden voorgelegd.. De IB bevat klinische en niet-klinische gegevens van het IMP, zoals: - beschrijving van de grondstoffen en samenstelling van het IMP; - samenvatting van de farmacologische en toxicologische effecten van het IMP; - samenvatting van of informatie over de veiligheid en effectiviteit van het IMP; - beschrijving van de mogelijke risico s en te verwachten bijwerkingen van het IMP. Het IMPD bevat een samenvatting van informatie rondom de kwaliteit, bereiding en controles van het IMP, gegevens van niet-klinische studies en klinische studies. Daarnaast is de riskbenefit, een kritische analyse van de niet-klinische en klinische gegevens in relatie tot de mogelijke risico s en voordelen van de studie mede een onderdeel van het IMPD. Indien tussen de IB en het IMPD een overlap is van bepaalde gegevens kan kruislings worden verwezen. Het is ook mogelijk om beide documenten in één document samen te voegen. In bepaalde situaties, als het IMP al is geregistreerd als geneesmiddel in een van EU lidstaten, is een Simplified IMPD voldoende. In de volgende pagina s wordt nader toegelicht aan welke voorwaarden het IMPD per situatie moet voldoen. Versie 1,

5 Beslisschema inhoud IMPD Met behulp van onderstaand schema kan per IMP worden bepaald wat de inhoud van het IMPD moet zijn. Het is hierbij van belang de volgende vragen te beantwoorden: 1. Geregistreerd in EU: Is het IMP dat gebruikt gaat worden in de studie geregistreerd in de EU? 2. Indicatie geregistreerd in EU: Wordt het IMP in de studie gebruikt voor het ziektebeeld waarvoor het geregistreerd is? 3. Geregistreerde dosering: Is de dosering van het IMP in de studie geregistreerd? 4. Geregistreerde vorm: Is de gebruikte vorm van het IMP in de studie geregistreerd? N.B. bij het ompakken van een tablet in een capsule ter blindering is de vorm niet meer geregistreerd. Tabel 1: Beslisschema IMPD Geregistreerd in EU Indicatie geregistreerd in EU Geregistreerde dosering Geregistreerde vorm JA JA JA JA SPC Inhoud IMPD Benaming EudraCT SmPC IMP JA JA NEE JA JA JA JA NEE JA NEE JA JA JA NEE JA NEE JA NEE NEE JA JA NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE Substance & product gegevens, Substance & product gegevens, Substance & product gegevens, Substance & product gegevens, Safety data, Clinical data, Simplified IMPD Full IMPD Simplified IMPD Full IMPD Simplified IMPD Full IMPD Full IMPD Versie 1,

6 Beschrijving inhoud IMPD SPC Summary of Product Characteristics (SPC/SmPC) is een samenvatting van de productkenmerken van het geneesmiddel op onder andere farmacologische, farmacokinetische en toxicologische punten. SPC s kunnen worden gedownload via de website van het CBG-MEB en de website van de EMEA. CBG: (http://www.cbg-meb.nl/cbg/nl/humanegeneesmiddelen/ geneesmiddeleninformatiebank/default.htm) EMEA: (http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/a.htm). In dit gedeelte van het IMPD dient de verantwoording van de studie te worden beschreven. Dit is een kritische analyse van de gegevens in het IMPD over de risico s en voordelen van de trialmedicatie in relatie tot het doel van de studie. Daarnaast moeten extra maatregelen met betrekking tot de veiligheid van de patiënt worden aangegeven, indien er sprake is van een afwijkende indicatie, dosering en vorm van het product. Substance & product gegevens De substance en product gegevens worden verzameld in de bereidings-, analyse-, validatie-, uitvul- en etiketteringsprotocollen en het houdbaarheidsonderzoek. Deze gegevens worden aangeleverd door de apotheek. Safety data (non- clinical pharmacology, pharmacokinetics and toxicology) Informatie over niet-klinische gegevens verkregen bij dierproeven, zoals: Farmacokinetiek Toxicologie Beoordeling van de gegevens van dierproeven Lijst van uitgevoerde dierproeven met referenties GLP statement van het product met bioanalytische methoden Clinical data Informatie over uitgevoerde klinische studies en ervaringen bij mensen over: Farmacologie Farmacokinetiek Bekende gegevens voor humaan gebruik, zoals veiligheids- en dose finding studies Indien nodig kan in onderling met de eenheid KGO worden overlegd hoe de safety en clinical data verzameld worden. Versie 1,

7 Overzicht hoofdstukken Model IMPD In tabel 2 worden een aantal onderdelen van het CCMO IMPD model nader toegelicht. (http://www.ccmo-online.nl/main.asp?pid=10&sid=13) Van elk hoofdstuk wordt op grote lijnen aangegeven welke gegevens genoteerd dienen te worden. Daarnaast wordt aangegeven welke gegevens corresponderen met documenten die door de apotheek worden aangeleverd. Indien nodig kan in het IMPD verwezen worden naar deze documenten. Tabel 2: Onderdelen IMPD model Hoofdstuk IMPD Beschrijving Documentatie apotheek 2.1 Chemical Pharmaceutical Data 2.1.S Drug substance 2.1.P Medicinal product 2.1.P.1 Description and composition of the medicinal product 2.1.P.2 Pharmaceutical development 2.1.P.3 Manufacture Beschrijving grondstof, bereidingsmethode, controle materialen, validatie bereidingsmethode, analyse, validatie analysemethode, verpakking, stabiliteitsgegevens. Beschrijving en samenstelling van de trialmedicatie. Samenstelling van de trialmedicatie en verpakking Naam en adres waar de bereidingshandeling plaats vindt, bereidingsmethode trialmedicatie, in process controls, validatie bereidingsmethode Analyse protocol grondstof, Validatie analyse protocol grondstof Bereidingsprotocol trialmedicatie Bereidingsprotocol trialmedicatie, Validatie bereidingsprotocol trialmedicatie 2.1P.4 Control of Excipients 2.1.P.5 Control of medicinal product 2.1.P.6 Reference standards 2.1.P.7 Container Closure System Specificatie hulpstoffen, analyse, validatie analysemethode Analyse trialmedicatie, validatie analysemethode, typering verontreinigingen Gebruikte standaarden bij analyse (vaak al beschreven bij 2.1.P.5 Beschrijving verpakking en etikettering trialmedicatie Analyse protocol hulpstoffen, Validatie analyse protocol hulpstoffen Analyse protocol trialmedicatie, Validatie analyse protocol trialmedicatie Bereidingsprotocol trialmedicatie, Uitvul- en etiketterings protocol 2.1.P.8 Stability Stabiliteitsgegevens trialmedicatie Houdbaarheidsonderzoek 2.2 Non-Clinical pharmacology, pharmacokinetics and toxicology 2.3 Clinical Data 2.4 Benefits and risk 2.1.A Appendices Samenvattingen niet-klinische studies (deze informatie kan in IB worden beschreven en naar worden verwezen), lijst niet- klinische studies, lijst klinische studies, GLP statement niet-klinische studies Klinische farmacologie en farmacokinetiek data trialmedicatie, beschrijving eerdere studies waarbij trialmedicatie bij mensen wordt toegediend. Kritische analyse van de gegevens in het IMPD over de risico s en voordelen van de trialmedicatie in relatie tot het doel van de studie Fabrikantenvergunning Versie 1,

8 Literatuur Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2005). Clinical research with medicinal products in the Netherlands, Instruction Manual. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. European Commission. (2004). Detailed guidance for the request for authorisation of an clinical trial on a medicinal product for human use to the competent authorities in the European Union, notification of substantial amendments and the declaration of the end of a clinical trial. Brussels: European Commission European Parliament and of the Council of the European Union. (2001). Directive 2001/20/EC, on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use. Luxembourg: European Parliament and of the Council of the European Union. CCMO. (2008). Investigational Medicinal Product Dossier. (24 November 2008) Versie 1,

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Januari 2015 1 Introduction Herman Pieterse 37 yr experience in clinical research with drugs

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

Kwaliteitskader oncologie monitoring

Kwaliteitskader oncologie monitoring Kwaliteitskader oncologie monitoring april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma Klinisch

Nadere informatie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Parallelimport: registratie en onderhoud

Parallelimport: registratie en onderhoud COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN Parallelimport: registratie en onderhoud MEB 14 12 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Nieuwe aanvragen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Beoordelingscriteria parallelaanvraag...

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Nieuwe pillen, slecht voor U?

Van de Voorzitter. Nieuwe pillen, slecht voor U? VOOR VOOR Geleding FIAGNOSTIEK - Van de voorzitter 1 - In de spotlights: geleding PPN en RegNed 2 - Geleding Medical Affairs 14 - Verslag ALV d.d. 21 juni 2011 14 - Landschap van de NVFG 16 - Wie Wat Waar

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report

Jaarverslag Annual Report Jaarverslag Annual Report 2010 transparant onafhankelijk governance patiëntgericht baten-risicobalans wetenschappelijk geneesmiddelenketen geneesmiddelenbewaking levenscyclus College ter Beoordeling van

Nadere informatie

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen

Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Fase IV-onderzoek als marketinginstrument: beïnvloeding van voorschrijfgedrag door combinatie van elementen Marketingdoeleinden bij onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen Den Haag, april 2009 Aan

Nadere informatie

Strategisch Business Plan Strategic Business Plan 2014-2018

Strategisch Business Plan Strategic Business Plan 2014-2018 Strategisch Business Plan Strategic Business Plan 2014-2018 m o v e ON Patiëntgerichte beoordeling, bevordering van goed gebruik en innovatie Patient-oriented evaluation, promoting proper use and innovation

Nadere informatie

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering

Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Rapport Off-label gebruik van innovatieve geneesmiddelen: perspectief van de zorgverzekering Op 21 september 2010 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

Deelnemen aan een klinische studie

Deelnemen aan een klinische studie Deelnemen aan een klinische studie Informatiebrochure 1. Klinische studies... 4 1.1 Wat en waarom?... 4 1.2 Academische en commerciële studies... 5 1.3 Onderzoek in vier fasen... 6 1.4 Wetgeving... 7

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars

Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars Vergoeding van Medicinale Cannabis door Nederlandse Zorgverzekeraars stand per 1 januari 2012 Een rapport van: STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR LEGALE CANNABIS EN HAAR STOFFEN ALS MEDICATIE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: VC9 Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering (centraal) Distributielijst : STZ Datum : 10-03-2014 Revisiedatum : 10-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning

Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning Handleiding behorende bij de elektronische structuur voor het indienen van aanvragen voor het verkrijgen van een parallel handelsvergunning C O L L E G E C E D I C I N E S T E R B E O O R D E L I N G V

Nadere informatie

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen

Een nieuw. Medicijn. Medicijn. Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen spelen bij het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen Een nieuw Medicijn Hoe Europese patiëntenorganisaties een rol kunnen

Nadere informatie

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland ataopslag, Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en onitoring 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland e Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren

Nadere informatie

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.

Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17. Agenda van de CCR Regulier nr. 101 van woensdag 1 juli 2015 te Utrecht Graadt van Roggenweg 500, vergaderzaal 15.30 Tijdstip 15.30-17.30 uur 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 100 e vergadering

Nadere informatie

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek

Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Informed consent in het UMCG bij wetenschappelijk onderzoek Student: Lisanne van der Molen Begeleider: Drs. Lidia van Huizen, Senior Adviseur Kwaliteit UMCG Datum: juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding..3

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Votksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Pharmaline B.V. T.a.v., gevestigd apotheker Münsterstraat 4 7575 ED OLDENZAAL

Nadere informatie

Wie betaalt, bepaalt?

Wie betaalt, bepaalt? Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis Signalering ethiek en gezondheid 2009 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Wie betaalt, bepaalt? Uitgave van het Centrum voor

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

Nationaal Actie Plan 2006

Nationaal Actie Plan 2006 NL Den Haag, 20-12-2006 Versie 2.3 Nationaal Actie Plan 2006 (documentnummer Atlas: 6112398) Nederlands Actie Plan voor verbetering van Beheer en Controle van de EFRO middelen in de D2 programma s 2000-2006

Nadere informatie