PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014"

Transcriptie

1 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

2 Inhoud 0. Inleiding 3 Opzet van dit plan van aanpak 1. Evaluatie maatregelen Feiten en cijfers 4 Resultaten enquête 2-meting Incidentengegevens Analyse / probleempunten 3. Doelstellingen Maatregelenmatri 5. Bijlagen Structuur samenwerkingsverband; 2. Evaluatiemomenten; 3. Karakteristiek van het bedrijventerrein; 4. Samenstelling werkgroep; 5. Taken en bevoegdheden werkgroep; 6. Financiën werkgroep KVO; 7. Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Beverwijk ; 8. Resultaat enquête 2014 ten opzichte van enquête 2012; 9. Cijfers gemeente, politie en brandweer; 10. Evaluatie gemeente; 11. Evaluatie politie; 12. Evaluatie brandweer; 13. Evaluatie ondernemers; 14. Schouwverslag 2014; 15. Evaluatie maatregelen ; 16. Volledig resultaat enquête 2014; 17. Productblad MKB Nederland KVO-B 2

3 0. Inleiding Voor u ligt de KVO-B rapportage van de bedrijventerrein Wijkermeer. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners: Gemeente; Politie; Brandweer; Parkmanagement IJmond / OV IJmond / Ondernemers MKB Nederland als procesbegeleiding. De ondernemers en veiligheidspartners op bedrijventerrein Wijkermeer investeerden al eerder in de veiligheid van haar bedrijventerreinen. Omdat de samenwerking de afgelopen jaren goede resultaten heeft opgeleverd heeft de werkgroep besloten om dit jaar te gaan hercertificeren. Doel is thans om ná het behalen van het certificaat de samenwerking voort te zetten middels het Keurmerk Veilig Ondernemen Continue Samenwerken voor bedrijventerreinen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich dan ook landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid. Opzet van dit plan van aanpak: In hoofdstuk 1 wordt de evaluatie weergegeven van de maatregelen die men genomen heeft om de veiligheidssituatie te verbeteren / c.q. te optimaliseren in de afgelopen jaren. In hoofdstuk 2 wordt de huidige veiligheidssituatie in kaart gebracht, op basis van resultaten enquête 1-meting, schouw van de bedrijventerreinen en gegevens van gemeente, politie en brandweer. De genoemde gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang gebracht. Probleem of knelpunten volgen uit deze analyse. Problemen dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van eenduidige doelstellingen en maatregelen. wat willen wij en kunnen wij. Veelal zijn er teveel problemen die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de beperktheid aan menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijkertijd is aan te pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. Prioriteiten stellen in doelstellingen en maatregelen. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 3 wordt deze grote lijn weergegeven. Het eigenlijke werk, de finetuning van de grote lijn vindt plaats in hoofdstuk 4. Hoe wordt iets aangepakt, door wie wordt iets gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke termijn moet iets zijn gerealiseerd. Niet onbelangrijk is de vraag of uitvoering geld kost en wie dat financiert. Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 5 geeft over deze onderwerpen uitsluitsel. De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in twee bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Wijkermeer. In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken geweest bij het structurele overleg van de werkgroep. 3

4 1. Evaluatie maatregelen afgelopen jaren De werkgroep is de afgelopen twee jaren voortvarend te werk gegaan. Dit heeft er toe geleid dat afgesproken maatregelen de afgelopen twee jaren opgepakt zijn en veelal gerealiseerd. Voor een uitgebreid verslag zie bijlage Feiten en cijfers Om de veiligheidssituatie van bedrijventerrein Wijkermeer in Beverwijk voor de hercertificering te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: van 2012 Evaluatieverslagen van Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers inzake de samenwerking vanaf 2012 tot heden. Enquête 2 meting in relatie tot de 1-meting Gegevens Gemeente, Politie en Brandweer. In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. Resultaten enquête 2-meting ten opzichte van resultaat enquête 1-meting. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de enquête 2-meting summier opgenomen. Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar paragraaf 5 bijlage 8 en 16. Resultaten: Resultaat 1-meting Resultaat 2-meting Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 24% 22% Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 24% 32% Kans op misdrijf/slachtoffer te worden is toegenomen 17% --- Overlast 30% 39% Graffiti 2% 7% Vernielingen 26% Poging inbraak % Inbraak 17% 16% Inbraak voertuig (eigen terrein) 3% 4% Slachtoffer Beroving en Roofoverval 0% --- Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie 4% --- Brandgevaarlijke situaties 7% 2% Niet of niet helemaal tevreden beheer onderhoud gemeente 63% 50% Knelpunten mbt verkeersveiligheid 60% 50% Aangifte/meldingsbereidheid 55% 22% 4

5 Incidentengegevens Gemeente, politie en brandweer registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging van belang kunnen zijn. De incidentcijfers staan in de veiligheidsanalyse. Daarnaast staan andere punten van aandacht, die tijdens een evaluatie met gemeente, politie, brandweer en ondernemers naar voren zijn gekomen in paragraaf 5 bijlage 10 tot en met 13. Gegevens Gemeente Het is helaas niet mogelijk om de cijfers voor alleen de Wijkermeer te specificeren. De genoemde cijfers zijn van wijk De Pijp en Wijkerbroek waaronder Wijkermeer valt. Cijfers gemeente voor de wijken De Pijp en Wijkermeer samen Meldingen 2013 t.b.v. handhaving, oa foutparkeren, overtredingen etc. 13 Meldingen 2013 t.b.v. HVC, m.b.t. vuil/dumpingen etc. 34 Meldingen 2013 t.b.v. meergroep, o.a. zwerfvuil/papierprikken 10 Meldingen 2013 inzake groenklachten, overhangend groen/hoog groen/onkruid etc. 8 Meldingen 2013 t.b.v. wegonderhoud, o.a. stuk gereden zaken, gaten in wegdek, etc. 16 Overzicht meldingen e t/m 3e kwartaal Meergroep, zwerfvuil 3 Groen 12 HVC, dumpingen 32 Onbekend 2 Handhaving 14 Wegen 47 Electra 10 Team openbare ruimten 10 Meldingen 2014 etreem wateroverlast 3 Meldingen 2014 vuurwerkschade Gegevens Politie t/m juli Diefstal/inbraak woning Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van motorvoertuigen Diefstal van brom-, snor-, fietsen Zakkenrollerij Diefstal af/uit/van overige voertuigen Verkeersongevallen Zedenmisdrijf Moord, doodslag Openlijk geweld (persoon) Bedreiging Mishandeling Straatroof Overval Diefstallen Brand/ontploffing Overige vermogensdelicten Vernieling cq. zaakbeschadiging Verkeersoverlast Burengerucht (relatieproblemen)

6 Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen Winkeldiefstal Overlast Bijzondere wetten Drugshandel Fraude Alcohol Aantasting openbare orde E20 LOOS INBRAAK/OVERVAL ALARM E22 OVERIGE LOOS ALARM F0010 OVERTREDING APV Milieu Totaal Bij de cijfers van de politie zijn ook de incidenten die plaats vinden op de Bazaar verwerkt. Hierdoor zijn er veel aangifte van zakkenrollen. Gegevens Brandweer 2011 OMS Hand brandmelder OMS 3 Automatische brandmelder OMS 1 Brandmelding Algemeen OMS 3 Binnenbrand Brandgerucht Binnenbrand 1 Bijzonder object Binnenbrand 2 Hulp aan derden Stormschad 2 Assistentie aan 1 Voertuig Letsel Voertuig Ongeval 1 Beknelling klein voertuig Alarm Brandmelder Algemeen OMS 2 Automatische brandmelder OMS 2 Derde/PAC OMS 1 Br Criterium OMS 1 Dienstverlening Wateroverlast 1 Ongeval Beknelling klein voertuig 1 Gas/Vreemde lucht 1 Voertuig te water 1 Lekkage OGS 1 Materieel 1 Brand 1 6

7 2013 Dienstverlening Brandweer 1 Multi Aan derden 1 Alarm Autom. Brand Br Criterium OMS 7 Handmelder OMS 1 Brand Wegvervoer 1 Ongeval Wegvervoer Letsel 1 t/m juni 2014 Automatische brandmelder OMS 7 Dienstverlening Dieren 1 Brand Buiten 1 Analyse / Probleempunten In onderstaande tabel zijn naast de vergelijkende resultaten van de 1-meting in relatie tot de 0 meting ook de doelstellingen uit het plan van aanpak 2012 opgenomen. Certificeringseis: De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het invullen van een enquête. De responseis hierop is 20%. Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons van 25% aan de vereiste grens zoals gesteld in Wijzigingsblad A2, CCV Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen: 2008, versie 2 / A2 versie 1.0. Publicatiedatum 3 december Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar paragraaf 5, bijlage 16. Resultaten Resultaat 1-meting (30/210 bedrijven) Resultaat 2-meting (52/210 bedrijven ) Absolute aantalle n Verschil 2- meting t.o.v. 1 meting Doelstelling en plan van aanpak 2012 Gehaal d Ja/Nee Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 24% 22% 11-2% Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 24% 32% 16 +8% Kans op misdrijf/slachtoffer te worden is afgenomen 17% Overlast 30% 39% 20 +9% Ma. 25% Nee Graffiti 2% 1 7% Vernielingen 26% Poging inbraak % Inbraak 17% 16% 8-1% Ma. 10% Nee Inbraak voertuig (eigen terrein) 3% 4% 2 +1% Slachtoffer Beroving en Roofoverval 0% Slachtoffer Bedreiging en Intimidatie 4% Brandgevaarlijke situaties 7% 2% 1-5% Niet of niet helemaal tevreden beheer onderhoud 63% 50% 26-13% Ma. 50% Ja Knelpunten mbt verkeersveiligheid 60% 50% 26-10% Ma. 40% Nee 7

8 Aangifte/meldingsbereidheid 55% 22% 13/59-33% Min 55% Nee Gezamenlijk resultaat Mede naar aanleiding van de beschikbare gegevens kan (zie tabel 1-meting ten opzichte van 0-meting) geconstateerd worden, dat van de 5 doelstellingen opgesteld in het plan van aanpak 2012 er 1 doelstellingen is gehaald. De ontevredenheid over het onderhoud en beheer is gedaald evenals ook het aantal knelpunten mbt de verkeersveiligheid echter zijn de doelstellingen te ambitieus gebleken. Uit de enquête komt onder andere naar voren dat: er op sommige plaatsen te hard zou worden gereden. De werkgroep ervaart dit niet zo. Ook bij snelheidsmetingen door de politie wordt dit niet geconstateerd. ondernemers overlast ervaren in de vorm van vervuiling. Volgens de werkgroep komt dit van de bezoekers van de Bazaar en illegaal gestort afval van hennepkwekerijen. De gemeente ruimt het afval na melding vrijwel direct op, maar de ondernemers moeten dit dan wel melden. er overlast wordt ervaren van geparkeerde auto s en vrachtwagens. In het nieuwe groenplan van de gemeente dat in het voorjaar gerealiseerd zal zijn is het parkeren ook opgenomen. 1 op de 4 van de respondenten slachtoffers is geweest van vernielingen. De werkgroep en de politie is hiervan niet op de hoogte. Er zal etra aandacht besteed gaan worden om de aangifte/meldingsbereidheid te verhogen. 8

9 3. Doelstellingen Inspanningsverplichting om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein Wijkermeer te verbeteren, door middels van integrale en gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers. Doelstellingen Resultaat Doelstelling meting Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 22% Ma. 22% Onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf 32% Ma. 27% Overlast 39% Ma. 35% Graffiti 2% Geen Vernielingen 26% Ma. 20% Poging inbraak 27% Ma. 15% Inbraak 16% Ma. 12% Inbraak voertuig (eigen terrein) 4% Ma. 4% Brandgevaarlijke situaties 2% Geen Niet of niet helemaal tevreden beheer onderhoud gemeente 50% Ma. 45% Knelpunten mbt verkeersveiligheid 50% Ma 35% Aangifte/meldingsbereidheid 22% Min. 35% 9

10 4. Planning- en uitwerkingsschema maatregelen In het vorige hoofdstuk zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Aan deze doelstellingen zijn maatregelen gekoppeld die eveneens al gehanteerd werden in het plan van aanpak van ALGEMENE MAATREGELEN I II 963-+* III IV V Actie Wie Q Q Q1- Q2- Q3- Q4- Q Q Bijeenkomsten werkgroep KVO-B W X - Ieder kwartaal vergaderen werkgroep KVO-B - sturingselementen incidentcijfers, schouwronde en plan van aanpak worden - telkens besproken - voorzitterschap, secretariaat en verslaglegging door Parkmanagement politie, brandweer, gemeente en ondernemers hebben zitting Incidentcijfers - per kwartaal aanleveren incidentencijfers - indien noodzakelijk daarop sturen Schouwverslagen - tweemaal per jaar schouwen (schouw bij dag en schouw bij duisternis) - schouwverslag maken van de bevindingen - direct na de schouw worden de bevindingen besproken en worden er maatregelen getroffen om deze op te lossen - bij elk overleg wordt de voortgang van de schouwpunten besproken en vastgelegd Plan van aanpak - halfjaarlijks bespreken van de maatregelen - controle op de uitvoering van de maatregelen - voortgang van maatregelen worden vastgelegd Communicatie - informeren eigen achterban over voortgang en genomen maatregelen - klachten over samenwerking en/of uitvoering worden binnen de werkgroep KVO-B opgelost, bij voorkeur via de voorzitter - Parkmanagement verantwoordelijk voor eterne communicatie, in afstemming met de werkgroep KVO-B P/B/G W W W 10

11 VI VII - Ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief verspreid naar alle ondernemers. - Communicatie via mail naar de ondernemers bij belangrijke zaken Borging - iedere partij is te allen tijde in de werkgroep vertegenwoordigd. Indien men niet kan zorgt men voor vervanging. - het KVO is specifiek genoemd in het IVB. - de maatregelen zijn niet in strijd met IVB - in verband met een vermoedelijke wijziging in de procesbegeleiding van MKB Nederland financiën in 2016 reserveren voor inhuur procesbegeleiding vanuit MKB Nederland. Evaluatie - hercertificering dient uiterlijk december 2016 te hebben plaatsgevonden. - MKB Nederland wordt tenminste drie maanden van te voren benaderd voor activiteiten ten behoeve hiervan. - na circa één jaar telefonisch contact met MKB Nederland. W G SPECIFIEKE MAATREGELEN Actie Wie Q1- Algemeen 1. 2-meting - terugkoppelen resultaten 2-meting en behalen certificaat. PM - eventueel kopieën certificaten uitdelen. - ondernemers attenderen op welke wijze er gebruik gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in het kader van het keurmerk. 2. Meldkaart - meldkaart updaten en (digitaal) verstrekken PM - na circa één jaar bezien of herziening meldkaart noodzakelijk is. 3. AED - Jaarlijks via herinneringsmail ondernemers attenderen op de locaties O waar de AED s geplaatst zijn Q2- Q3- Q4- Q Q Q Q

12 - Op de website van OV IJmond zal er een pagina opgezet worden voor KVO Wijkermeer. Dit zal de pagina worden voor de communicatie voor de ondernemers van Wijkermeer. - De gemeente zal kijken of er een link geplaatst kan worden op de site van de gemeente naar KVO Wijkermeer. 4. Ondernemers middels de nieuwsbrief wijzen op/informeren over o.a.: - Folder Brandstichting: Uw zaak - VKB regeling - C 5. De cijfers van de politie zijn op dit moment niet duidelijk gespecificeerd. De politiecijfers dienen duidelijk gespecificeerd te worden per straat/locatie en er zal worden gekeken of deze cijfers gerelateerd zijn aan de Bazaar. P Als blijkt dat er veel incidenten op Wijkermeer zelf plaats vinden maar gerelateerd zijn aan de Bazaar zal de werkgroep ingesprek gaan met de Bazaar om gezamenlijk de problematiek op de lossen. Beheer en onderhoud 6. - Onderhoud wordt gedaan op basis van het beeldkwaliteitsplan. - De gemeente zet op een A4-tje wat de ondernemers kunnen verwachten mbt het beheer en onderhoud van het bedrijventerrein. - Gemeente/ondernemers zien er op toe dat juist gebeurt en melden het als dit niet het geval is. - De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw groenplan voor bedrijventerrein Wijkermeer. Het concept groenplan zal in het voorjaar klaar. Deze zal eerst in het KVO-overleg besproken worden zodat er eventuele wijzigingen doorgevoerd kunnen worden voordat het aan het college voorgelegd wordt. 7. Ondernemers wijzen op hun verantwoordelijkheid omtrent onderhoud en beheer van hun eigen terrein. Daar waar nodig handhaven. 8. Aangifte- en meldingsbereidheid - verstevigen en handhaven van aangifte- en meldingsbereidheid - politie reikt duidelijke handleiding aan inzake aangifte / melding. Deze G C P 12

13 handleiding verspreiden onder de ondernemers -het gebruik van nl-alert en burgernet stimuleren via nieuwsbrieven en mail. 9. Ontruimingsplannen - ondernemers er op wijzen dat een BHV verplicht is. - ondernemers stimuleren tot het maken van BHV-plannen C Diefstal en inbraak 10. Er zal onderzoek worden gedaan of / welke vorm van camerabeveiliging mogelijk is. Verkeersveiligheid 11. Op het bedrijventerrein is met enige regelmaat veel parkeeroverlast van vrachtwagens / aanhangers. Er is een aangewezen plek in Beverwijk voor langparkeren. Men doet onderzoek welke bebording het beste geplaatst kan worden zodat ook buitenlandse rijders weten waar die plekken zijn. 12. Uit de cijfers van de potlie blijkt dat er veel aanrijdingen plaats vinden. Het is nu niet te zien waar deze aanrijdingen plaats vinden en om wat voor een aanrijdingen het gaat. De politie gaat uitzoeken wat de aard van de aanrijdingen is en waar ze plaats vinden. Dit zal besproken worden in het eerstvolgende overleg. Indien nodig worden er maatregelen bedacht om Het aantal aanrijdingen terug te brengen. 13. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met het openbaar vervoer is slecht. Omdat de Velsertunnel voor langere tijd gesloten wordt is het bedrijventerrein ook met de auto minder goed bereikbaar. De personeelsleden van de bedrijven worden gestimuleerd om het openbaar vervoer te komen. Er zal een pilot worden gehouden met een shuttlebus van het station naar het bedrijven terrein. Evaluatie wordt gedaan door Rijkswaterstaat. 14. Door de hoge begroeiing op sommige punten zijn de wegen niet overzichtelijk. De parkmanager zal inventariseren waar het groen nog te hoog is en zal hiervan melding doen bij de gemeente. Vervolgens zal hij er toezicht op houden of het ook daadwerkelijk wordt opgepakt. De begroeiing op wegen en kruisingen zal tevens opgenomen is het nieuwe groenplan. W G P/G P G (Rijkswat erstaat) PM/G X X 13

14 15. In het groenplan wordt ook het parkeren van voertuigen opgenomen. Op dit moment is er namelijk veel parkeeroverlast. 16. De gemeente treedt handhavend op als er meldingen komen van parkeeroverlast tijdens de automarkt op de dinsdag. 17. De bocht naar recht op Gooiland bij Geoma wordt als gevaarlijk/onoverzichtelijk ervaren. Er zal onderzoek gedaan worden om de kruising veiliger te maken. 18. De gemeente zal een overzicht geven van de strooiroute op Wijkermeer. Deze zal gecommuniceerd worden naar de ondernemers 19. Er zal onderzoek gedaan worden of het verkeerstechnisch mogelijk is om van de Waterland / Gooiland eenrichtingsverkeer te maken. # Bijeenkomst mbt schoon, heel en veilig Tijdens bijeenkomsten van ondernemers bijv. de ALV zal er een van de thema s behandeld worden mbt schoon, heel en veilig - Er zal een aanvraag ingediend worden bij het aanjaagfonds. - specifieke thema s: loze meldingen, houden van oefeningen bij de ondernemers, veranderingen e.d. - uitreiken foldermateriaal tijdens bijeenkomsten Brandveiligheid 21. Brandweer zal zich op verzoek van de ondernemers specifiek inzetten op het geven van voorlichting ten tijde van een bedrijvenbijeenkomst. 22. de brandweer oefent bij en met ondernemers en communiceert de van belang zijnde leermomenten welke van toepassing zijn op de ondernemers met hen. 23. Ondernemers die brandgevaarlijke opslag buiten hebben worden hierop aangesproken G G G / P G/O W W B B O/PM X 14

15 24. Check of alle brandkranen zichtbaar zijn. PM/G X 25. De waterwinplaats aan de???? is overwoekerd. De gemeente zal er voor zorgen dat deze weer bereikbaar wordt Op het terrein van??? is een gietijzeren brandkraan kapot gereden. De vraag is: wie is verantwoordelijk/eigenaar van deze brandkraan en wanneer wordt deze gerepareerd. G G X G= gemeente, P=politie, B=brandweer, O=ondernemers, W= Werkgroep P=PM 15

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WINKELERZAND IN DE GEMEENTE HOLLANDS KROON APRIL 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND Inhoud

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN BEVERKOOG/OVERDIE/LAANENDERWEG TE ALKMAAR JANUARI 2017 REDACTIE: PIETER VEETER PROCESBEGELEIDER PCMA Inhoud 0. Inleiding

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. 5 april Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland De Oude Molen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel 12 maart 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland KVO Samenwerken

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, 20 maart 2014 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet van dit plan van aanpak 1. Evaluatie

Nadere informatie

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug

Aangifteverloop per woonkern in Utrechtse Heuvelrug waar: Amerongen 1.1.1. Diefstal/inbraak woning 18 13 24 15 1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 2 2 0 2 1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 17 20 14 10 1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân. Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân 5 februari 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Plan van Aanpak BASIS SAMENWERKEN Bedrijventerreinen Duin- en Rooiseheide, Schijndel gemeente Meierijstad Werkgroep: KVO-werkgroep Duin- en Rooiseheide Redactie:

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 REDACTIE: ONNO KEUKER PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND KVO Continu Samenwerken

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk

District Land van Cuijk. Boxmeer. Politie Brabant-Noord. District Land van Cuijk District Land van Cuijk Boxmeer Het zwaartepunt ligt bij vermogenscriminaliteit. Met name diefstal uit/vanaf motorvoertuigen komt vaak voor. De meeste feiten spelen zich af in de plaats Boxmeer. Op de

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen Cluster I: Cluster II: Cluster III: VINKENWAARD HOOGENDIJK NIEUWLAND PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Werkgroep KVO-B Alblasserdam 8 juni 2012 versie 6 na audit Her-certificering

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk VOOR KVO-B ZOUTMAN BODEGRAVEN-REEUWIJK Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk Werkgroep KVO-B Zoutman Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 23 september 2011 versie 6 (na audit)

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Verlengde Lageweg in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Hoorn 80 en Verlengde Lageweg 20 maart 2014 versie 6 2 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Westfrisia en De Oude Veiling in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Westfrisia en De Oude Veiling 15 maart 2016 versie 1 3 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Verlengde Lageweg in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Hoorn 80 en Verlengde Lageweg 15 maart 2016 versie 1 3 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Paragraaf 4. Bijlagen 1 tot en met 13 Plan van Aanpak Molenakker, Erp. Bijlage 1 Structuur samenwerkingsverband. Bijlage 2 Evaluatiemomenten

Paragraaf 4. Bijlagen 1 tot en met 13 Plan van Aanpak Molenakker, Erp. Bijlage 1 Structuur samenwerkingsverband. Bijlage 2 Evaluatiemomenten Bijlage Structuur samenwerkingsverband Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Molenakker en bestaat uit de volgende organisaties: Organisatie Stichting Vitaal Bedrijvig

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen 3.1 Auditrapport Bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, Gemeente West Maas en Waal Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Groningenweg 10 2803 PV Gouda

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT

ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT ADVIESRAPPORT VEILIGHEID BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE LAARBEEK ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT 21-5-21 GEMEENTE

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002)

Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Bijlage (IV) Tabellen bevolkingsonderzoek Bevolkingsonderzoek Meld Misdaad Anoniem 0-meting (oktober 2002) Ervaring met aangifte pilot, meerdere keren, een enkele keer, nooit 102 25,0% 53 26,8% 24 13,1%

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B Bijlage 1 van het BEDRIJVENTERREIN Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B 092309 KVO-B Dordtse Kil III Dordrecht 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Algemeen 3 1.2. Vraagstelling en doelstelling 4 1.3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK

KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK VEILIGHEID MAAK JE NIET ALLEEN ROB VAN DIJK IGNACE VAN BOEKHOUT KVO B VEILIGHEIDSANALYSE BEDRIJVENTERREINEN LAARBEEK VEILIGHEID MAAK JE NIET ALLEEN

Nadere informatie

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode

Resultaat 0 meting bedrijventerrein Kleinwijk, Nistelrode Resultaten: Resultaat 0 meting Respons 6 gevestigde ondernemingen 7% (0) Tevreden over het beheer en onderhoud van de gemeente 6% Geen BHV plan 5% Overlast (vervuiling en parkeeroverlast) 0% Knelpunten

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof.

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenvatting Nul-meting 2013. Winkelcentrum; Meenthof. Keurmerk Veilig Ondernemen Samenvatting Nul-meting 2013 Winkelcentrum; Meenthof. Plaats Winkelcentrum Adviseur : Wijde meren : Meenthof : M. P. van der Weiden Startdatum Project: 25-03-2013 Versie & Datum

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

MAATKLAS subrubr BEDREIGING

MAATKLAS subrubr BEDREIGING Aantal van MAATKLAS subrubr KINDEREN MAATKLAS subrubr BEDREIGING VAN VERSTEEG PLEIN NELSON MANDELA BRUG DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT \ VANAF PERSONENAUTO'S 7 DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT BEDRIJF DIEFSTAL

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen

Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen Jaarcijfers politie Noord-Holland gemeente Velsen 1603040 Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015

PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 PMH operationele rapportage 1 de kwartaal 2015 Keurmerk Veilig Ondernemen Met trots kan gemeld worden dat alle bedrijventerreinen in Hoorn voor de komende drie jaar weer een certificaat Keurmerk Veilig

Nadere informatie

Buurt Bekkerveld - Aarveld

Buurt Bekkerveld - Aarveld 1 2 Buurt Bekkerveld - Aarveld Aantal inwoners per 1.1.2016: 2788 0 19 jarigen 525 20 44 jarigen 994 45 64 jarigen 819 65 jaar en ouder 495 Woningen: 1518 Bron: Kerncijfers Heerlen 2016 Huidige structuur

Nadere informatie

3. Kunt u aangeven of u vanaf 2011 tot heden overlast heb ondervonden en in welke mate * Erg veel Veel overlast Matige overlast Geen overlast

3. Kunt u aangeven of u vanaf 2011 tot heden overlast heb ondervonden en in welke mate * Erg veel Veel overlast Matige overlast Geen overlast Uitslag enquête 100 enquêtes verstuurd 25 ingeleverd. Algemeen 1. Tot welke categorie behoort uw onderneming? * Industrie 3 Bouwnijverheid 6 Detailhandel 4 Groothandel 3 Logistiek 2 Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht 2003

Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht 2003 Veiligheidsanalyse binnenstad Maastricht Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek & Informatie Marcel Theunissen en Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Telefoon

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven

Resultaten 1-meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven Resultaten -meting bedrijventerrein Acht, gemeente Eindhoven V9 -. Op welke bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? Acht Kapelbeemd V -. Wat is de postcode van uw bedrijf? KA BJ GG GH 3 GJ GK GM GR 3

Nadere informatie