5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer"

Transcriptie

1 Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/ thema presentaties Nieuwsbrief/ thema presentaties 4 Inventarisatie van een AED faciliteit op het terrein, binnen 6 maanden resultaten bespreken, samen met project Rotterdam-Rijnmond. 6 Ongewenste uitstraling v/h bedrijventerrein, n.a.v. de schouw, inventarisatie en overleggen met desbetreffende ondernemers. Resultaten bespreken in KVO vergaderingen. 9 Signaleer-en meldkaart maken. 1 Ondernemers en werknemers worden bewuster gemaakt van de onveiligheidselementen middels thema presentaties, 3 Ondernemers raadplegen relevante websites / krijgen preventietips / melden onveilige situaties (openbaar gebied gemeente). 7 Stimuleren van gevelverlichting op eigen terrein, middels nieuwsbrief/presentaties. 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Nieuwsbrief/ thema presentaties Proces monitoren Verhogen van veiligheidsgevoelens in de directe omgeving van het bedrijf / openbaar terrein - Verminderen van Overlast - Verminderen Graffiti en Vernielingen 1 Ondernemers en werknemers worden bewuster gemaakt van de onveiligheidselementen middels thema presentaties, 3 Ondernemers raadplegen relevante websites / krijgen preventietips / melden onveilige situaties (openbaar gebied gemeente). 8 Aanpak Graffiti op de bedrijventerreinen. Inventarisatie en actie te nemen, bespreken in de eerste KVO vergadering. Politie 1 Ondernemers en werknemers worden bewuster gemaakt van de onveiligheidselementen middels thema presentaties, 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Brandweer 5 website met links naar gemeente, politie en brandweer. Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer 10 Stimuleren van het Servicepunt van de gemeente als meldpunt voor alle klachten over de buitenruimte. Actief communiceren. 11 Aanschaf digitaal meldsysteem om meldingen bij Servicepunt beter te kunnen monitoren. 12 Na melding wordt beschadigd straatmeubilair in de regel

2 binnen 4 weken gerepareerd. Voor het behoud van de kwaliteit van de buitenruimte worden de ondernemers gestimuleerd om zo snel mogelijk melding te maken. 16 Welkomstbord / markering entree bedrijventerrein ontbreekt, plaatsing van bord (+KVO logo). Bij elke uitgang (4) één bord. 17 Groenonderhoud talud waterpartijen. Onderhoudsniveau en - frequenties vaststellen conform beeld- en kwaliteitsplan. Bespreken in KVO. 18 Storing straatverlichting (brand overdag) groot aantal lantaarnpalen is defect. Herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk. 19 Ondernemer die afwijkende bochtmarkering geplaatst heeft bij hoek Pinnepot bij vrachtwagenparkeerplaats aanspreken op nut en noodzaak. 20 Bewegwijzering naar Westvoornseweg 20 en 22 (Formido en Holland Buiten) ontbreekt. * Beeldkwaliteitplan toevoegen en communiceren naar de ondernemers. 10 Stimuleren van het Servicepunt van de gemeente als meldpunt voor alle klachten over de buitenruimte. Actief communiceren. 12 Na melding wordt beschadigd straatmeubilair in de regel binnen 4 weken gerepareerd. Voor het behoud van de kwaliteit van de buitenruimte worden de ondernemers gestimuleerd om zo snel mogelijk melding te maken. 16 Welkomstbord / markering entree bedrijventerrein ontbreekt, plaatsing van bord (+KVO logo). Bij elke uitgang (4) één bord. 20 Bewegwijzering naar Westvoornseweg 20 en 22 (Formido en Holland Buiten) ontbreekt. Waterschap 17 Groenonderhoud talud waterpartijen. Onderhoudsniveau en - frequenties vaststellen conform beeld- en kwaliteitsplan. Bespreken in KVO. Citytec 18 Storing straatverlichting (brand overdag) groot aantal lantaarnpalen is defect. Herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk. Doelstelling Verminderen van Inbraak in panden en auto s Verhogen aangifte-meldingsbereidheid 21 Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen middels presentatie, website en nieuwsbrieven. 22 Er wordt een bijeenkomst gehouden met inbraakpreventie en aangifteprocedures als thema s. Politie 21 Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen middels presentatie, website en nieuwsbrieven. 22 Er wordt een bijeenkomst gehouden met inbraakpreventie en aangifteprocedures als thema s. 24 Stimuleren van digitaal aangifte/melding middels presentaties, website en nieuwsbrieven. 21 Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen middels presentatie, website en nieuwsbrieven. 22 Er wordt een bijeenkomst gehouden met inbraakpreventie en aangifteprocedures als thema s. 23 Collectieve beveiliging stimuleren, continu actiepunt.

3 24 Stimuleren van digitaal aangifte/melding middels presentaties, website en nieuwsbrieven. 25 Inventariseren c.q. kosten-baten analyse m.b.t. mogelijkheden camera toezicht. Werkgroep 25 Inventariseren c.q. kosten-baten analyse m.b.t. mogelijkheden camera toezicht. Doelstelling 8 Brandveiligheid 31 Diverse brandgevaarlijke situatie (waaronder opslag tegen gevel) wegnemen. Brief naar desbetreffende ondernemers sturen / advies verstrekken over de consequenties, waaronder gasflessen info binnen 1 maand. 32 Controle markering en toegankelijkheid brandkranen en controle capaciteit bluswatervoorziening. Beide acties z.s.m. inventariseren en waar mogelijk acties ondernemen. 33 Inventarisatie van brandgangen en resultaten terugkoppelen na werkgroep. Waar nodig wordt actie ondernomen. Brandweer 26 Brandweer geeft voorlichting over brandpreventie. Ondernemers stimuleren over het verhogen van brandveiligheid in eigen bedrijf en op eigen terrein en meer zelf redzaamheid stimuleren/bewuster maken middels thema presentaties, website en nieuwsbrieven. Tevens verstrekt de brandweer nieuws aan de werkgroep, op verzoek van de ondernemers. 28 Brandweer houdt oefeningen op verzoek bij ondernemers. Continu proces 29 Aanleveren van incidentencijfers ieder half jaar. 30 Diverse brandgevaarlijke situatie (waaronder opslag tegen gevel) wegnemen. Brief naar desbetreffende ondernemers sturen / advies verstrekken over de consequenties, waaronder gasflessen info binnen 1 maand. 31 Controle markering en toegankelijkheid brandkranen en controle capaciteit bluswatervoorziening. Beide acties z.s.m. inventariseren en waar mogelijk acties ondernemen. 32 Inventarisatie van brandgangen en resultaten terugkoppelen na werkgroep. Waar nodig wordt actie ondernomen. 27 Ondernemers maken een ontruimingsplan en beoefenen dit regelmatig. Continu proces 28 Brandweer houdt oefeningen op verzoek bij ondernemers. Continu proces 30 Diverse brandgevaarlijke situatie (waaronder opslag tegen gevel) wegnemen. Brief naar desbetreffende ondernemers sturen / advies verstrekken over de consequenties, waaronder gasflessen info binnen 1 maand. Werkgroep 27 Ondernemers maken een ontruimingsplan en beoefenen dit regelmatig. Doelstelling 9 Verminderen van het aantal knelpunten m.b.t. Continu proces

4 verkeersveiligheid Provincie 34 Uitgang Pinnepot bij de Westvoorneweg is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Een rotonde kan dit oplossen. De weg is echter van de provincie en de beslissing om een rotonde te plaatsen. Contact opnemen met provincie en terugkoppeling naar werkgroep. 33 Onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie bij verlaten beide uitgangen van de Moolhoek. Onderzoeken van mogelijkheden tot verbeteringen. 34 Uitgang Pinnepot bij de Westvoorneweg is onoverzichtelijk en gevaarlijk.een rotonde kan dit oplossen. De weg is echter van de provincie en de beslissing om een rotonde te plaatsen. Contact opnemen met provincie en terugkoppeling naar werkgroep. 35 Permanente stalling van aanhangwagens op private parkeerplaatsen Moolhoek. Inventariseren mogelijkheden handhavingtraject en contact opnemen met eigenaren. Evalueren binnen werkgroep. 36 Overnachten op vrachtwagenparkeerterrein is niet toegestaan Plaatsen van vermelding / bordje. (Pinnepot en Moolhoek) parkeerplaatsen veroorzaken onveilige situatie bij het Pinnehof op de Pinnepot. Inventariseren tot verplaatsen parkeerplaatsen, binnen 6 maanden. 35 Permanente stalling van aanhangwagens op private parkeerplaatsen Moolhoek. Inventariseren mogelijkheden handhavingtraject en contact opnemen met eigenaren. Evalueren binnen werkgroep parkeerplaatsen veroorzaken onveilige situatie bij het Pinnehof op de Pinnepot. Inventariseren tot verplaatsen parkeerplaatsen, binnen 6 maanden. Lijst van maatregelen 1. Ondernemers en werknemers worden bewuster gemaakt van de onveiligheidselementen middels thema presentaties, 2. Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO 3. Ondernemers raadplegen relevante websites / krijgen preventietips / melden onveilige situaties (openbaar gebied gemeente). 4. Inventarisatie van een AED faciliteit op het terrein, binnen 6 maanden resultaten bespreken, samen met project Rotterdam-Rijnmond. 5. website met links naar gemeente, politie en brandweer. 6. Ongewenste uitstraling v/h bedrijventerrein, n.a.v. de schouw, inventarisatie en overleggen met desbetreffende ondernemers. Resultaten bespreken in KVO vergaderingen. 7. Stimuleren van gevelverlichting op eigen terrein, middels nieuwsbrief/presentaties. 8. Aanpak Graffiti op de bedrijventerreinen. Inventarisatie en actie te nemen, bespreken in de eerste KVO vergadering. 9. Signaleer-en meldkaart maken. 10. Stimuleren van het Servicepunt van de gemeente als meldpunt voor alle klachten over de buitenruimte. Actief communiceren.

5 11. Aanschaf digitaal meldsysteem om meldingen bij Servicepunt beter te kunnen monitoren. 12. Na melding wordt beschadigd straatmeubilair in de regel binnen 4 weken gerepareerd. Voor het behoud van de kwaliteit van de buitenruimte worden de ondernemers gestimuleerd om zo snel mogelijk melding te maken. 13. Jaarlijks minimaal 1x dag / avondschouw van het terrein op het gebied van schoon, heel en veilig. 14. Realisatie van de verbeterpunten uit de laatste schouw. Resultaten communiceren. 15. Ondernemers wijzen op verantwoordelijkheid onderhoud en beheer van eigen terrein, middels presentatie, website en nieuwsbrieven. 16. Welkomstbord / markering entree bedrijventerrein ontbreekt, plaatsing van bord (+KVO logo). Bij elke uitgang (4) één bord. 17. Groenonderhoud talud waterpartijen. Onderhoudsniveau en -frequenties vaststellen conform beeld- en kwaliteitsplan. Bespreken in KVO. 18. Storing straatverlichting (brand overdag) groot aantal lantaarnpalen is defect. Herstelwerkzaamheden zo spoedig mogelijk. 19. Ondernemer die afwijkende bochtmarkering geplaatst heeft bij hoek Pinnepot bij vrachtwagenparkeerplaats aanspreken op nut en noodzaak. 20. Bewegwijzering naar Westvoornseweg 20 en 22 (Formido en Holland Buiten) ontbreekt. - Beeldkwaliteitsplan toevoegen en communiceren naar de ondernemers 21. Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen middels presentatie, website en nieuwsbrieven. 22. Er wordt een bijeenkomst gehouden met inbraakpreventie en aangifteprocedures als thema s. 23. Collectieve beveiliging stimuleren, continu actiepunt. 24. Stimuleren van digitaal aangifte/melding middels presentaties, website en nieuwsbrieven. 25. Inventariseren c.q. kosten-baten analyse m.b.t. mogelijkheden camera toezicht. 26. Brandweer geeft voorlichting over brandpreventie. Ondernemers stimuleren over het verhogen van brandveiligheid in eigen bedrijf en op eigen terrein en meer zelf redzaamheid stimuleren/bewuster maken middels thema presentaties, website en nieuwsbrieven. Tevens verstrekt de brandweer nieuws aan de werkgroep, op verzoek van de ondernemers. 27. Ondernemers maken een ontruimingsplan en beoefenen dit regelmatig. 28. Brandweer houdt oefeningen op verzoek bij ondernemers. 29. Aanleveren van incidentencijfers ieder half jaar 30. Diverse brandgevaarlijke situatie (waaronder opslag tegen gevel) wegnemen. Brief naar desbetreffende ondernemers sturen / advies verstrekken over de consequenties, waaronder gasflessen info binnen 1 maand. 31. Controle markering en toegankelijkheid brandkranen en controle capaciteit bluswatervoorziening. Beide acties z.s.m. inventariseren en waar mogelijk acties ondernemen. 32. Inventarisatie van brandgangen en resultaten terugkoppelen na werkgroep. Waar nodig wordt actie ondernomen. 33. Onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie bij verlaten beide uitgangen van de Moolhoek. Onderzoeken van mogelijkheden tot verbeteringen. 34. Uitgang Pinnepot bij de Westvoorneweg is onoverzichtelijk en gevaarlijk. Een rotonde kan dit oplossen. De weg is echter van de provincie en de beslissing om een rotonde te plaatsen. Contact opnemen met provincie en terugkoppeling naar werkgroep.

6 35. Permanente stalling van aanhangwagens op private parkeerplaatsen Moolhoek Inventariseren mogelijkheden handhavingtraject en contact opnemen met eigenaren. Evalueren binnen werkgroep. 36. Overnachten op vrachtwagenparkeerterrein is niet toegestaan Plaatsen van vermelding / bordje. (Pinnepot en Moolhoek) parkeerplaatsen veroorzaken onveilige situatie bij het Pinnehof op de Pinnepot. Inventariseren tot verplaatsen parkeerplaatsen, binnen 6 maanden. 38. Het KVO-B wordt vastgelegd in een convenant dat door werkgroep wordt ondertekend 39. De gemeente is regiehouder, voert het secretariaat, bewaakt het proces en de voorzitter van de werkgroep is de parkmanager. (de ondernemers leveren de voorzitter van de werkgroep) 40. De voorzitter ziet toe op het ondertekenen van het convenant en verzorgt de verzending 41. De KVO-B werkgroep komt 4 maal per jaar bijeen. Tijdens de eerste vergadering worden de data van de overige vergaderingen vastgesteld. 42. Het KVO-B wordt een vast agendapunt van de reguliere vergadering van de werkgroep voor de resultaten/uitwerking maatregelen 43. Elke partij zorgt er voor dat zij altijd vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband 44. De nota Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente wordt toegevoegd aan dit plan van aanpak en wordt besproken in de werkgroep KVO-B 45. De eigen achterban wordt frequent ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen 46. De voorzitter voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie 47. Partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak drie /vier maal per jaar 48. Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites/andere media 49. Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de voorzitter 50. Voor elke klacht wordt gezocht naar een oplossing 51. Partijen worden geïnformeerd over klacht en oplossing 52. Analyse van incidentencijfers 53. Raadplegen van deskundigen 54. Schouwen van het terrein 55. Resultaten worden vastgelegd in de maatregelenmatrix.

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein!

BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011. Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! BIZ bijeenkomst Zoutman 31 oktober 2011 Samen werken aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein! 1. Welkom en opening 2. Keurmerk Veilig Ondernemen 3. Voorstellen tijdelijk bestuur 4. Uitleg BIZ plan

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN, BEDRIJVENTERREIN MOLENAKKER TE ERP, GEMEENTE VEGHEL 12 FEBRUARI 2015 REDACTIE: ONNO KEUKER PROJECTLEIDER MKB NEDERLAND KVO Basis Samenwerken

Nadere informatie

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM

Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Plan van Aanpak van de bedrijventerreinen Cluster I: Cluster II: Cluster III: VINKENWAARD HOOGENDIJK NIEUWLAND PLATFORM KVO ALBLASSERDAM Werkgroep KVO-B Alblasserdam 8 juni 2012 versie 6 na audit Her-certificering

Nadere informatie

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk

Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk VOOR KVO-B ZOUTMAN BODEGRAVEN-REEUWIJK Plan van aanpak voor het bedrijventerrein Zoutman te Bodegraven-Reeuwijk Werkgroep KVO-B Zoutman Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 23 september 2011 versie 6 (na audit)

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Samenwerken, De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek, gemeente Veghel 12 maart 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland KVO Samenwerken

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Hemrik, gemeente Leeuwarden. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, 20 maart 2014 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet van dit plan van aanpak 1. Evaluatie

Nadere informatie

VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen

VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen VERSLAG Schouw Keurmerk Veilig Ondernemen DATUM 20 mei 2011 LOCATIE TIJDSTIP Bedrijventerrein Zoutman 900 uur 1130 uur Deelnemers schouw aanwezig Leen Vonk Bodegraafse Bewakingsdienst V Wim van de Bildt

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken. Plan van Aanpak. Bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen, te Sint - Oedenrode

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken. Plan van Aanpak. Bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen, te Sint - Oedenrode Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Plan van Aanpak Bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen, te Sint - Oedenrode Werkgroep: KVO Nijnsel en De Kampen, Sint-Oedenrode Redactie:

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering

KVO-B Hoorn 80 en De Verlengde Lageweg Plan van aanpak met maatregelen her-certificering PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Hoorn 80 en de Verlengde Lageweg in de gemeente Hoorn Werkgroep KVO-B Hoorn 80 en Verlengde Lageweg 20 maart 2014 versie 6 2 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom.

Plan van Aanpak na audit KIWA. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. na audit KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken, De Oude Molen, Halsteren, gemeente Bergen op Zoom. 5 april Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland De Oude Molen,

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Zeiving-Zuid ( , 10:00) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein Zeiving-Zuid (12-05-2015, 10:00) Schouw Route is een definitieve route Route is 0 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4214 KZ Vuren Aanwezigen Politie Fons Spee Gemeente

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 15 november 2011 Drukkerij van de Sande Ambachtshof 1 Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 27-01-2011 3. Terugkoppeling

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân. Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân 5 februari 2015 Redactie: Onno Keuker Projectleider MKB Nederland Inhoud Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

Maatregelenmatrix Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Leeuwarden Binnenstad en Schrans e.o. Leeuwarden

Maatregelenmatrix Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Leeuwarden Binnenstad en Schrans e.o. Leeuwarden Binnenstad en Schrans e.o. Leeuwarden Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad, gemeente Leeuwarden, september 2018 1 1. Communicatie/Borging en evaluatie KVO is een (continu) proces. Dus geen project dat

Nadere informatie

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen

Even Voorstellen! Ad van den Berg. Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie. Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Ad van den Berg Even Voorstellen! Laatste jaren veel werk op bedrijventerreinen Van 1976 tot 2005 werkzaam bij politie Vanuit politiefunctie onmogelijk om aan vraag van ondernemers te voldoen 2005: Oprichting

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2018 jaarplan 2018 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

NIEUWSFLITS juni 2014

NIEUWSFLITS juni 2014 NIEUWSFLITS juni 2014 Inhoud: 1. Algemene Ledenvergadering 2. Hercertificering KVO-B 5. AED 3. Korting op uw verzekering! 6. Ik meld.nl 4. Plan van Aanpak komende KVO-B periode 7. Collectieve Beveiliging

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK met de bijlagen voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht PLAN VAN AANPAK MAATREGELEN MATRIX 092309 KVO-B projectgroep bedrijventerrein Dordtse Kil III Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort.

Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort. Verslag van de bijeenkomst KVO d.d. dinsdag 26 november 2013. In het kantoor van Besseling Vervoert, De Stuwdam 5, te Amersfoort. Aanwezig: Ernst Beitler (gem. Amersfoort) Edwin Besseling (Ver. De Wieken)

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein De Oven ( , 10:53) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein De Oven ( , 10:53) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein De Oven (21-04-2015, 10:53) Schouw Route is een definitieve route Route is 3.14 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4147 CR Lingewaal Aanwezigen Politie Frank Ebben

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012

PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 PLAN VAN AANPAK NA AUDIT KIWA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREINEN CONTINU SAMENWERKEN DE HEMRIK TE LEEUWARDEN 8 MAART 2012 REDACTIE: ONNO KEUKER PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND KVO Continu Samenwerken

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken Plan van Aanpak KVO-B Nieuw Overvecht, gemeente Utrecht Werkgroep: Redactie: KVO-B Nieuw Overvecht Robert de Koning MKB-Nederland Versie:

Nadere informatie

BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam

BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam BIZ PLAN Charloisse Poort Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Charloisse Poort te Rotterdam Opgesteld door: vereniging Parkmanagement Charloisse Poort p/a Driemanssteeweg

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen CONTINU SAMENWERKEN

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen CONTINU SAMENWERKEN Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Plan van Aanpak CONTINU SAMENWERKEN Bedrijventerreinen: De Amert, Dorshout, De Dubbelen, Doornhoek, Werkgroep: KVO-Meierijstad Breed Redactie: Projectleider

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL

Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan Jaarplan SPL 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Communicatie Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust en duurzaam ondernemen Huisvestingsvraagstukken

Nadere informatie

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Koornwaard ( , 08:42) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw

Resultaten Stresstest. Meldingen. Bedrijventerrein Koornwaard ( , 08:42) Omschrijving. Aanwezigen. Schouw Resultaten Stresstest Bedrijventerrein Koornwaard (22-06-2015, 08:42) Schouw Route is een definitieve route Route is 1.47 kilometer lang Route 1 keer gelopen 4161 BH Heukelum Aanwezigen Politie Frank Ebben

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK voor het bedrijventerrein Nieuw Overvecht Gemeente Utrecht

PLAN VAN AANPAK voor het bedrijventerrein Nieuw Overvecht Gemeente Utrecht PLAN VAN AANPAK voor het bedrijventerrein Nieuw Overvecht Gemeente Utrecht Werkgroep KVO-B Nieuw-Overvecht 15 maart 2016 versie 4 na audit 5 e Her-certificering Continu Samenwerken Procesbegeleider MKB

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Bedrijvenpark De Hoek. Bijeenkomst 23 januari 2014

Bedrijvenpark De Hoek. Bijeenkomst 23 januari 2014 Bedrijvenpark De Hoek Bijeenkomst 23 januari 2014 Opzet en doel bijeenkomst Elkaar leren kennen en werken aan collectief Informeren en afstemmen aanpak gemeente en bedrijven Agenda 1. Stand van zaken 2.

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 11 oktober 2016, uur

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 11 oktober 2016, uur Op 11 oktober 2016 heeft er een schouwronde plaatsgevonden op bedrijventerrein Lammenschans Driehoek. We zijn gestart bij de Gamma en hebben eerst Kanaalpark aangedaan, om vervolgens af te sluiten met

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN

Plan van Aanpak. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen BASIS SAMENWERKEN Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Plan van Aanpak BASIS SAMENWERKEN Bedrijventerreinen Duin- en Rooiseheide, Schijndel gemeente Meierijstad Werkgroep: KVO-werkgroep Duin- en Rooiseheide Redactie:

Nadere informatie

Stichting Parkmanagement Laarbeek

Stichting Parkmanagement Laarbeek Stichting Parkmanagement Laarbeek Jaarplan 2017 jaarplan 2017 Stichting Parkmanagement Laarbeek 1 Inhoudsopgave Missie, visie en kernwaarden Samenwerking Hoofdthema s Schoon, heel, veilig Energiebewust

Nadere informatie

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Overzicht Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'.

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014

Uw evenement en de gemeente. Leo Mes, 13 februari 2014 Uw evenement en de gemeente Leo Mes, 13 februari 2014 Programma Uw evenement, belangrijk voor Sliedrecht Maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de gemeente Samenwerking tussen u en de gemeente Communicatie

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 19 april 2016, uur

SCHOUWVERSLAG Lammenschansdriehoek 19 april 2016, uur Op 19 april 2016 heeft er een schouwronde plaatsgevonden op bedrijventerrein Lammenschans Driehoek. We zijn gestart bij de Gamma en hebben eerst De Veiling Vooruit aangedaan en om vervolgens af te sluiten

Nadere informatie

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Optimale bereikbaarheid staat bij u hoog

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud

Schouw verslag. THEMA 2013 (dagschouw) d.d Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Schouw verslag THEMA 2013 (dagschouw) d.d. 26-11-2013 Verlichting openbare ruimte n.v.t. Groenonderhoud Privaatgroen Bestratingsonderhoud Verkeersveiligheid Parkeerverbod openbare weg Goed. In sommige

Nadere informatie

KVO-B Plan van Aanpak

KVO-B Plan van Aanpak Klapwijk Parkmanagement KVO-B ten behoeve van het aanvragen van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerrein Oosterveld te Hengelo Redactie: Eddy van Essen www.bedrijventerreinoosterveld.nl 19-10-2010

Nadere informatie

Schouwverslag bedrijventerrein Veesteeg Boven Leeuwen

Schouwverslag bedrijventerrein Veesteeg Boven Leeuwen Schouwverslag bedrijventerrein Veesteeg Boven Leeuwen THEMA Dagschouw Veesteeg 26-3-2015 Onderhoud en Beheer Het valt op dat de scheiding tussen privaat en publiek niet helder is. Op verschillende plaatsen

Nadere informatie

Ondernemersplan BIZ Fonds Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen

Ondernemersplan BIZ Fonds Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen Ondernemersplan BIZ Fonds 2019-2023 Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen Februari 2018 1. Inleiding De Stichting: De Stichting Veilig Ondernemen Bedrijventerrein Dalfsen is een samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 5 juni 2012 Drabbe B.V. Gildeweg 4 -Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. d 15 november 2011 3. Terugkoppeling vanuit

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid.

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid. MR vergadering dinsdag 29 november 2016. Locatie: Miriam Notulen: Miriam Aanwezig: Margreet, Martijn, Sandra, Cindy, Wanda en Miriam. Jan is helaas afwezig door ziekte. Agenda: 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B

Bijlage 1 VEILIGHEIDSANALYSE van het BEDRIJVENTERREIN. Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B Bijlage 1 van het BEDRIJVENTERREIN Dordtse Kil III PLATFORM KVO-B 092309 KVO-B Dordtse Kil III Dordrecht 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Algemeen 3 1.2. Vraagstelling en doelstelling 4 1.3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving

Project Sluisjesdijk. Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Project Sluisjesdijk Een onderzoek naar veiligheid en veiligheidsbeleving Focus Rotterdam Focus Waalhaven Focus Sluisjesdijk Onderzoeksteam Lisanne Koning Fysieke omgeving Annabel Keesmaat Zichtbare beveiliging

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Resultaten Stresstest

Resultaten Stresstest Resultaten Stresstest Heesch - Bernheze (06-11-2018, 16:17) KVO Heesch centrum Route is een definitieve route Route is 2.17 kilometer lang Route 1 keer gelopen 5384 AN Heesch Aanwezigen Politie Ben Post

Nadere informatie

Ledenvergadering VBBO 3 november 2014

Ledenvergadering VBBO 3 november 2014 Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 3 november 2014 Locatie: Koperslager 17 Nootdorp 1 Agenda 1. Welkom door Schouten Techniekgroep 2.

Nadere informatie

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012

het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 het bedrijvig gezicht van Nootdorp! Ledenvergadering VBBO 20 november 2012 Locatie: 1 Agenda 1. Opening & mededelingen 2. Notulen ledenvergadering d.d. 5 juni 2012 3. Terugkoppeling bestuur & werkgroep

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie de Koppels, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Katrien van Scheyen Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

De vz opent de vergadering om 14.56. Aansluitend aan de vergadering vindt de middag/avondschouw plaats.

De vz opent de vergadering om 14.56. Aansluitend aan de vergadering vindt de middag/avondschouw plaats. VERSLAG KVO overleg Vereniging Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef Maandag 24 november 2014 Vergaderlocatie: Besseling Vervoert, De Stuwdam 5 Aanwezig: Afwezig: Ernst Beitler-ERB (vert. Gem. Amersfoort)

Nadere informatie

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp

Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp maart 2015 Bedrijvenpark Oostambacht het bedrijvig gezicht van Nootdorp De VBBO is vanaf de start van het ondernemersfonds actief in het verantwoord besteden van de gelden die door de ondernemers op bedrijvenpark

Nadere informatie

BIZ PLAN DE WETERING. Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht

BIZ PLAN DE WETERING. Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht BIZ PLAN DE WETERING Plan voor een Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein De Wetering te Bergambacht BIZ plan De Wetering te Bergambacht INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2.

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand?

Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand? Plan BIZ Bruine Kilhaven INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Wat is een BIZ? 1.3 Voordelen van een BIZ 1.4 Hoe komt een BIZ tot stand? 2. Gebied, doelstellingen en activiteiten 2.1 Gebiedsafbakening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof?

Gemeente Den Haag. Bent u overvalproof? Gemeente Den Haag Bent u overvalproof? Bent u overvalproof? Een overval op uw zaak. U moet er niet aan denken Toch is het beter als u er wel over nadenkt. Want u kunt maatregelen nemen die de kans op een

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014

PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN WIJKERMEER TE BEVERWIJK NOVEMBER 2014 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND Inhoud 0. Inleiding 3 Opzet

Nadere informatie

Samenvatting Schouw 26 mei 2016

Samenvatting Schouw 26 mei 2016 Samenvatting Schouw 2 mei 201 Fysieke veiligheid bedrijven (inbraakgevoeligheid) Inbraakbestendigheid / staat en kwaliteit toegangspoorten. Opklimmogelijkheid om terrein te betreden. Uitpandige opslag

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Functieprofiel Tielse Parkmanager

Functieprofiel Tielse Parkmanager Functieprofiel Tielse Parkmanager Functietitel: Parkmanager Versie en datum: 13 oktober 2016 - V1.3 Opsteller: Manuela l Herminez Werklocatie: Tielse bedrijventerreinen Kellen, Latenstein, Westroijen en

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke winkels en een bloeiende kenniseconomie. Met als decor:

Nadere informatie

Eigenaren bijeenkomst

Eigenaren bijeenkomst Eigenaren bijeenkomst Eigenaren aan het stuur Taken Park management / eigenaren loge Oprichting Eigenaren loge LMM Agenda Eigenaren loge Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM) Bespreking

Nadere informatie

BIZ PLAN ZOUTMAN. Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat EM Reeuwijk

BIZ PLAN ZOUTMAN. Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat EM Reeuwijk BIZ PLAN ZOUTMAN Opgesteld door: Vereniging Bedrijventerrein Zoutman p/a Edisonstraat 45 2811 EM Reeuwijk info@bedrijventerreinzoutman.nl versie d.d. 18 november 2011 BIZ plan Zoutman te Reeuwijk INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Stormpolder De Krom Parallelweg Gemeente Krimpen a/d IJssel

PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Stormpolder De Krom Parallelweg Gemeente Krimpen a/d IJssel PLAN VAN AANPAK voor de bedrijventerreinen Stormpolder De Krom Parallelweg Gemeente Krimpen a/d IJssel Werkgroep KVO-B Stormpolder 29 december 2012 versie 4 na audit 1 e Her-certificering Continu Samenwerken

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkzaamheden hoofdentree bedrijventerrein maart

Werkzaamheden hoofdentree bedrijventerrein maart Vereniging van Eigenaren Gouwe Park Nieuwsflits no. 2 - Februari 2008 Dit is de tweede digitale nieuwsflits van de Vereniging van Eigenaren Gouwe Park. Een beknopt bulletin met informatie over het bedrijventerrein

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2017

NIEUWSBRIEF november 2017 NIEUWSBRIEF november 2017 De VPB volop actief voor u en door u!!! Voor u ziet u de november 2017 uitgave van de nieuwsbrief van de Vereniging Parkmanagement Bolsward. Via deze nieuwsbrief krijgt u de laatste

Nadere informatie

1.2 Een tweede Cruyff Foundation Coach vanuit jongerenwerker/gemeente z.s.m. de buurt of jongeren wordt opgeleid

1.2 Een tweede Cruyff Foundation Coach vanuit jongerenwerker/gemeente z.s.m. de buurt of jongeren wordt opgeleid Verdere uitwerking afspraken/inspannningsverplichtingen convenant Cruyff Court Eerbeek pagina 1 1 VERPLICHT TE ORGANISEREN ACTIVITEITEN 1.1 School/straatvoetbaltoernooi (Cruyff Courts 6 vs 6) x cf Sport/scholen/

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel.

Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel. Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel. MEPPEL Bruisend en ondernemend Meppel heeft een rijke historie op het gebied van de grafische industrie en als handelsstad. Tijden veranderen en Meppel heeft

Nadere informatie

Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam

Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam Registratienummer : 17int02878 Auteur : J. Rouw Datum : 29 juni 2017 Onderwerp : Opmerkingen inloopbijeenkomst 14 september 2016 over plannen instellen algeheel parkeerverbod bedrijventerrein De Aam Op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel.

Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel. Van bedrijventerrein naar bedrijfsvoordeel. MEPPEL Bruisend en ondernemend De kracht van het collectief. Projecten Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid heeft ICC-Parkmanagement hoog in het vaandel

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG ROOSEVELT en TREKVLIET 11 APRIL 2017, UUR

SCHOUWVERSLAG ROOSEVELT en TREKVLIET 11 APRIL 2017, UUR Op 11 april 2017 heeft er een schouwronde plaatsgevonden op de Rooseveltstraat/Zoeterwoudseweg en Vlietpoort. Duidelijk was dat er regelmatig aandacht is voor het gebied waardoor veel klein leed snel wordt

Nadere informatie