wensen en andere belangrijke zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wensen en andere belangrijke zaken"

Transcriptie

1 wensen en andere belangrijke zaken

2

3 Voor u ligt een belangrijk document; Deze lijst kan niet alleen worden gebruikt voor het vastleggen van uw wensen rond uw overlijden, maar ook voor het vastleggen van allerlei administratieve zaken die belangrijk zijn voor uw naasten. Niet alleen bij overlijden, maar ook bij ziekte of vakantie. Het is goed de betrokkenen een kopie te geven en hen te laten weten waar het origineel ligt. Wanneer u ieder jaar zorgt voor een update, weet u zeker dat u alles op orde heeft. Ingewikkelde zaken kunnen worden geregeld door specialisten in het afwikkelen van een nalatenschap. Informatie hierover kunt u opvragen bij Alma Uitvaartzorg. Dit document is gesplitst in twee delen: Uw administratieve gegevens Er zijn gegevens die belangrijk zijn voor uw nabestaanden. Gegevens die inzicht geven in uw administratie bijvoorbeeld. De lijst kunt u zowel digitaal als handmatig invullen. Voor een digitale versie mailt u naar Uw wensen rond de uitvaart en vermakingen (schenkingen) Het tweede deel, de wensen rond uw uitvaart en eventuele vermakingen, kunt u beter als codicil behandelen. (dit is duidelijk aangegeven met een gekleurde achtergrond) U moet dan de tekst overschrijven, dateren en ondertekenen. Wanneer u dat niet doet, heeft het juridisch gezien geen geldigheid. De door u gewenste opdrachtgever voor de uitvaart en een eventuele notaris moeten weten van het bestaan van dit codicil en waar u het heeft opgeborgen. Bij beide delen moet de laatste pagina worden gedateerd en ondertekend, en de voorgaande pagina s geparafeerd. 1

4 In de visie van Alma Uitvaartzorg is een uitvaart het afscheid voor de naasten. Zij moeten de mogelijkheid hebben om, op de voor hen meest mooie wijze, afscheid te kunnen nemen. Voor u is het belangrijk dat het afscheid in overeenstemming is met u wensen. Het is echter belangrijk om af te spreken of de naasten van uw wensen mogen afwijken wanneer hen dat beter lijkt. Daarnaast staat er in de wet het volgende: De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Een Word versie van dit document kunt u opvragen door te bellen naar of te mailen naar Zorg dat u het document beveiligt met een wachtwoord, het gaat om waardevolle informatie! Alma Uitvaartzorg, januari 2012 Alma Uitvaartzorg bv Oostwalstraat RM Naarden

5 Bij nood direct waarschuwen Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer... Naam... Adres... Telefoonnummer...

6 Informatielijst ten behoeve van mijn nabestaanden Uw persoonsgegevens (deel 1) De heer / mevrouw... Titel... Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer Postcode / Woonplaats.... Telefoon nummer... Mobiel nummer... adres... Datum Geboorte / Plaats... Burger Service Nummer... Levensovertuiging... De reservesleutel ligt bij... 4

7 Uw persoonsgegevens (deel 2) Gehuwd met / geregistreerd partner van... Gehuwd geweest met / weduwe(naar) van... Minderjarige kinderen ja / nee Voornamen / Achternaam / geboortedatum kind Voornamen / Achternaam / geboortedatum kind Voornamen / Achternaam / geboortedatum kind. Voornamen / Achternaam van uw vader Voornamen / Achternaam van uw moeder 5

8 Huisarts Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoonnummer... Heeft u een pacemaker ja / nee Heeft u een insuline pomp ja / nee Draagt u een gebitsprothese ja / nee Anders... Wat is uw lichaamslengte... Bent u in het bezit van een donorcodicil ja / nee Bent u in het bezit van een wilsverklaring ja / nee Wilt u het heilig sacrement der zieken ontvangen ja / nee Medicijngebruik (eventueel op blz 21 uitschrijven) 6

9 Notaris Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoonnummer / adres... Testament ja / nee, laatste datum Executeur ja / nee, naam en telefoonnummer Gemachtigde (aangewezen vertegenwoordiger in geval van wilsonbekwaamheid) Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoonnummer / adres... 7

10 Papieren Paspoort / ID kaart en/of rijbewijs liggen: Donorcodicil ja/nee, zo ja terug te vinden in: Wilsverklaring ja/nee, zo ja terug te vinden in: Trouwboekje ja/nee, zo ja terug te vinden in Huwelijkse voorwaarden ja/nee, zo ja terug te vinden in Testament ja/nee, Codicils ja/nee, zo ja terug te vinden in Adressenlijst ja/nee, zo ja terug te vinden in Diversen Diversen Diversen 8

11 Financieel adviseur / accountant Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoon nummer / adres... Financiën Deposito Lening / hypotheek Levensverzekering Pensioen Bank / Bankrekeningnummer en/of Bank / Bankrekeningnummer en/of 9

12 Financiën (vervolg) Bank / Bankrekeningnummer Bank / Bankrekeningnummer Betalingen per machting (eventueel op blz 22 uitschrijven) Eventuele codes / bijzonderheden Assurantie adviseur Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoonnummer / adres... Uitvaartverzekering ja/nee Polisnummer / maatschappij... natura / kapitaal 10

13 Verzekeringen Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij Verzekering soort / polisnummer / maatschappij 11

14 Computerzaken gebruikersnaam en wachtwoord Hyves account:... Facebook account... Linkedin account... Twitter account... Account diverse... Bij een grote hoeveelheid accounts kunt u dit vastleggen op Lidmaatschappen. 12

15 Degene die de uitvaart gaat regelen (opdrachtgever) Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoonnummer / adres... Burger Service Nummer... Mocht u hier een opdrachtgever voor de uitvaart willen aanwijzen, dan heet dat een uitvaartexecuteur. Deze kunt u sinds 2003 alleen in een testament officieel benoemen. Wanneer u hier de persoon aangeeft, is dat dus niet officeel rechtsgeldig. Ik heb voor het deel wat gaat over mijn uitvaartwensen en eventuele zaken die ik wil vermaken een handgeschreven codicil gemaakt ja/nee Ja, dit handgeschreven codicil ligt... Nee, ik heb de volgende pagina s ingevuld en geparafeerd. Nee, de uitvaartondernemer heeft alle gegevens, een kopie ligt... Datum, handtekening 13

16 Een codicil U kunt vanaf 16 jaar zelf een codicil opstellen. Zo n codicil moet u met de hand schrijven, dateren en ondertekenen. Het is dan geldig als een officiële uitvaartcodicil. Mocht u dit boekje invullen, dan geeft het uw wensen weer, maar is geen rechtsgeldig document. De door u gewenste opdrachtgever voor de uitvaart en een eventuele notaris moeten weten van het bestaan van dit codicil en waar u het heeft opgeborgen. Wat mag u wel vastleggen in een codicil? - Vanaf 12 jaar: toestemming geven tot orgaandonatie. U kunt een donorformulier opvragen bij de gemeente, waarin u of toestemming geeft, of bezwaar maakt tegen orgaandonatie. Online kunt u dit regelen via - Vanaf 16 jaar: uw wensen m.b.t. de uitvaart - Vanaf 18 jaar: andere zaken als de verdeling van kleding specifiek omschreven sieraden specifiek omschreven meubels specifiek omschreven boeken. Deze moet u dan dus stuk voor stuk beschrijven. Mocht het hier heel kostbare stukken betreffen, raadpleegt u dan een notaris. Wat mag u niet vastleggen in een codicil? De verdeling van geld, onroerend goed en andere zaken mag u niet in een codicil regelen; daarvoor is een testament vereist. 14

17 Hoe stelt u een codicil op? U moet een codicil met de hand schrijven, dateren en ondertekenen. De tekst begint als volgt: Ik,.., [naam.., geboren te. op.. thans wonende te ], beschik bij codicil als volgt: Hierna beschrijft u zaken als in de volgende pagina s worden genoemd. U sluit dan af met: Mijn naasten /... mogen afwijken van bovenstaande wensen als hen dat beter lijkt. Datum, handtekening Vermaken van goederen I.g.v. vermaken voegt u aan het codicil het volgende toe: Ik vermaak aan.. (personalia en adres, als mogelijk ook geboortedatum vermelden) Praktisch gezegd houdt dat in dat u kunt bepalen: Ik vermaak al mijn kleding aan De Kringloop; ik vermaak mijn gouden schakelarmband en mijn gouden slavenarmband aan Marie Jansen, thans wonende Ook kunt u in een codicil bepalen dat wat u vermaakt aan de verkrijger privé blijft, al is diegene getrouwd in gemeenschap van goederen. Dan voegt u de volgende bepaling toe : Ik bepaal dat deze making ( of als het voor alle makingen in het codicil geldt: ik bepaal dat alles wat ik in dit codicil vermaak ) niet zal vallen in een huwelijksgoederengemeenschap, waarin de verkrijger nu is gehuwd of te eniger tijd zal zijn gehuwd. Datum, handtekening 15

18 Uitvaartcodicil Ik,.., [naam..., geboren te.... op... thans wonende te... ], beschik bij codicil als volgt: Uitvaartondernemer Ik wil dat als uitvaartondernemer wordt ingeschakeld: Naam bedrijf...: Meldnummer bij overlijden:... Deze is op de hoogte van mijn wensen ja/nee (Bij Ja kunt u de volgende pagina s overslaan) Donatie Ik geef hierbij toestemming voor orgaandonatie.(alleen i.g.v. een handgeschreven codicil) Ik heb wel/geen donorformulier laten registreren. Ik heb vastgelegd dat ik mijn lichaam ter beschikking stel aan de wetenschap. Documenten hieromtrent liggen... Verzorging: Ik wil graag dat... mij verzorgt. Ik wil graag: kleding, sieraden, kapsel, bril, sieraden... Opbaring Ik wil thuis / ergens anders worden opgebaard. Ik wil op bed / in de kist / in een wade. Ik wil graag (speciale dingen om u heen / waarvan u wilt dat ze met u meegaan)... Ik wil... de mogelijkheid geven om mij nog te zien. Mijn wensen mbt de sluiting:... 16

19 Kist of wade Mijn wensen m.b.t. de kist / wade zijn:... Ik wil dat er een kruis ja/nee met/zonder corpus op de kist ligt. Begraven of cremeren Het is mijn wens te worden begraven / gecremeerd Naam / adres begraafplaats of crematorium Mijn wensen m.b.t. de asbestemming zijn:... De begrafenis Mijn wensen m.b.t. de begrafenis zijn: RK graf gedeelte / Anders Algemeen graf voor 10 jaar / Familiegraf (1, 2 of 3 diep) Voor 20 of 30 jaar (indien mogelijk) Bijzetting in bestaand graf grafnr / vaknr... Rechthebbende van dit graf is: Voornamen / Achternaam... Adres / huisnummer... Postcode / Woonplaats... Telefoon nummer... Burger Service Nummer... Keuze grafmonument... Naam Steenhouwer / gegevens... De kist moet dalen / dalen tot maaiveld / blijven staan De kist moet dalen met touwen of met een lift Het graf moet worden afgedekt met grafgroen De mensen mogen afscheid nemen met een schepje zand / strooibloemen / anders 17

20 Het afscheid voor de uitvaart Ik vind het fijn / niet fijn als men de mogelijkheid heeft om afscheid te nemen en te condoleren voor de uitvaart. In het rouwcentrum vindt dat plaatst op 1 avond. Thuis kan dat op diverse momenten, i.o.m. de nabestaanden. In de kerk is daar in sommige gevallen mogelijkheid toe. De kerk Ik ben lid van de parochie / gemeente van: Naam kerk... Adres kerk... Telefoonnummer kerk... Naam voorganger... Telefoonnummer voorganger... Ik wil graag een avondwake (indien mogelijk) Mijn wensen m.b.t. de dienst/muziek zijn: (zie pagina 23) Mijn wensen m.b.t. de liturgie zijn:... Ik wil graag een bidprentje / in memoriam kaartje De afscheidsplechtigheid Mijn wensen m.b.t. de afscheidsplechtigheid zijn: Geen verder afscheid, alleen de kerk. Afscheid in het crematorium Afscheid op een andere locatie / naam en adres Mijn wensen m.b.t. de invulling van het afscheid/muziek: (zie blz 23) Mijn wensen m.b.t. een eventueel programmaboekje zijn.... Mijn wens m.b.t. de bestemming van de bloemen is.... Ik wil graag... meegeven aan de genodigden 18

21 De condoleance Mijn wensen m.b.t. de condoleance zijn: De condoleance in het crematorium De condoleance op een andere locatie / naam en adres... De catering... De rouwkaart Mijn wensen m.b.t. de kaart zijn (zie blz 24): De advertentie De tekst mag gelijk zijn aan die van de kaart. De advertentie wordt voorafgaand / achteraf geplaatst. De advertentie wordt geplaatst in... De bloemen Mijn wensen m.b.t. de bloemen zijn... Vervoer Mijn wens is een zwarte, grijze, witte of gekleurde rouwwagen. Een zelfde kleur volgwagen(s). Ander vervoer... Ik vind het mooi als er wordt voorgelopen ja/nee. Ik vind het mooi als de familie / officiële dragers de kist laag dragen / schouderen. Andere wensen... Eventuele bijlagen (benoemen en paraferen) Mijn naasten /... mogen afwijken van bovenstaande wensen als hen dat beter lijkt. Datum, handtekening 19

22 Ik vermaak aan.. (naam, adres, geboortedatum) Datum, handtekening 20

23 Medicijnlijst 21

24 Betaald per machtiging (alleen i.g.v. volmacht) 22

25 Wensen omtrent de invulling van het afscheid / de dienst Mijn wensen m.b.t. de kleinkinderen zijn: Mijn wensen m.b.t. de sprekers zijn: Mijn wensen m.b.t. de muziek zijn: Mijn wensen m.b.t. eventuele rituelen zijn: Mijn wensen m.b.t. eventuele beeldmateriaal zijn: 23

26 Wensen m.b.t. de rouwkaart... 24

27 Belangrijke telefoonnummers 25

28 Voor vragen of een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen via of per telefoon op Bel bij een overlijden (dag en nacht bereikbaar) Alma Uitvaartzorg is gevestigd in Naarden Vesting en heeft t Gooi e.o. als haar directe werkgebied. Oostwalstraat 6, 1411 RM Naarden

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Mijn wensen voor de uitvaart

Mijn wensen voor de uitvaart In dit formulier geeft u aan hoe uw uitvaart vorm moet worden gegeven. Het is tevens een verzoek aan uw nabestaanden om uw wensen, die u bij leven heeft vastgelegd, te respecteren. Print dit formulier,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Uitvaart wensenformulier

Uitvaart wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Martin Hendericks Uitvaartverzorging Wilt u uw wensen liever persoonlijk doorspreken dan kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken. Op verzoek kan er een

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Karin van den Bogaard Persoonlijke Uitvaartbegeleiding

Karin van den Bogaard Persoonlijke Uitvaartbegeleiding Met behulp van een persoonlijk wensenformulier kunt u kenbaar maken hoe uw afscheid eruit moet komen te zien. Nabestaanden zijn hierdoor volledig op de hoogte van uw wensen. De uitvaart wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden?

Rondom overlijden. Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Rondom overlijden Wat komt er allemaal bij kijken en wat moet er geregeld worden? Antwoord op veel vragen in dit boekje. Om te weten of om zelf in te vullen. Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde

uw gegevens vóór de uitvaart de uitvaart het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens aanvullende wensen het einde het einde van onbekende wensen het einde uw gegevens vóór na aanvullende wensen uw gegevens Het leven is een verzameling van keuzes. Met uw keuzes laat u zien wie u bent. Uw afscheid staat in het teken

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie