Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Leiderschap en leiding geven Cursus Sergeant Module organisatie en leiding geven Lt. De Groeve Luk

2 De functionele benadering Groep: om doel te bereiken dienen een aantal taken verricht Leider: opdracht met de groep, de vastgestelde middelen en volgens procedure doel te bereiken Elke groep is verschillend Elke situatie is verschillend

3 Functionele benadering (2) Welk gedrag is leiderschapsgedrag? Waneer vinden we dat iemand zich gedraagt als een goede leider?

4 Functionele benadering (3) Een goede leider: medewerkers helpen om doel te bereiken door: - beslissingen i te nemen - taken te verdelen e Als leidinggevend gedrag door zijn mensen geaccepteerd wordt

5 Functionele benadering (4) Leiderschapsgedrag d verschilt van situatie: ti - interventie - eerste inzet - nablussen - oefening - werkbespreking - feestcomité werkzaamheden Afhankelijk van tal van factoren

6 Leiderschapsgedragingen = alle gedragingen die de groep helpen het gestelde doel te bereiken Afhankelijk van de situatie en groep: Welke gedragingen zijn nodig? Een of meer leidende figuren? Manier van leiding geven moet rekening houden met wisselende situaties

7 Leiderschapsgedragingen (2) Gedrag van leider wordt beïnvloed door aantal factoren: Taak of opdracht De groep Persoonlijkheid van de leider De situatie

8 Twee hoofddimensies en de analyse van Blake en Mouton Rollen primair gericht op uitvoeren van taken Rollen gericht functioneren van de groepsleden en de groepssfeer Beide rollen moeten vervuld worden opdat de groep effectief kan functioneren

9 Twee hoofddimensies (2) In brandweersituatie: ti Uitruksituatie: taakgerichte handelingen - initiatieven nemen - taken verdelen - controleren - corrigeren Buiten uitruksituatie: - evenwicht tussen taakgerichte en groepsgerichte gedragingen

10 Twee hoofddimensies (3) Beide aspecten dienen complementair te zijn om aanvaardbaar leiding te geven; De aanpak moet leiden tot: Efficiënte ië prestaties ti van hoge kwaliteit Enthousiasme en een positieve e motivatie Leren uit de ervaring Streven naar vooruitgang

11 Twee hoofddimensies (4) TAAKGERICHTHEID: wordt bepaald door aandacht voor planning, procedures en beoordeling van kwaliteit en kwantiteit. Een goed rendement halen staat hier voorop. DOEL- GERICHTHEID: deze blijkt uit de aandacht voor de medewerkers als mens, uit zijn bereidheid om hen zijn beslissingen te verklaren of hen te betrekken bij de besluitvorming. Goede verstandhouding en teamgeest zijn hier de hoofdcriteria

12 Blake en Mouton Een theoretisch model waarbij de extremen worden beklemtoond om tot t een duidelijker inzicht in de verschillende stijlen van leidinggeven te kunnen komen

13 5 basisstijlen Taakgerichte of autoritaire stijl De mensgerichte (relatiegerichte) stijl De minimalistische, afstandelijke stijl De compromistische (functionele of opportunistische sc stijl De maximalistische (coöperatieve, integratie gerichte) stijl

14 Taakgericht - autoritair Gekenmerkt door: Doorgevoerd efficiëntiestreven Hoog prestatievermogen Menselijke elementen komen slechts in minimale mate voor

15 Mensgericht - relatiegericht Kenmerken: Aandacht aan de behoeften van de medewerkers Zorg voor vriendschappelijke relaties Leidend d tot losse sfeer en gemakkelijk e werktempo Ten nadele van de efficiënte taakuitvoering

16 Minimalistisch - afstandelijk Er wordt niet meer gepresteerd dan minimaal noodzakelijk om aan de eisen en doelstellingen van de organisatie nog te voldoen Laissez faire stijl

17 Compromistisch - opportunistisch Toereikende prestaties worden verkregen door de noodzaak om efficiënt werk af te leveren, af te wegen tegen de wens tot t handhaving van een goed moreel

18 Maximalistisch - integratiegericht Hoge mate van betrokkenheid bij het werk Onderlinge afhankelijkheid Leidt tot wederzijds vertrouwen en respect Leidt tot doelmatigheid in de taakvervulling

19 Formeel en informeel leiderschap Formeel aangestelde leider neemt beide functies niet op informele leider die verwaarloosde taak op zich neemt Formele leider kan effectief met groep blijven werken als hij de informele leider ondersteunt Indien niet wrijving ontstaat

20 De persoon van de leider De leiderschapstaak wordt uitgevoerd afhankelijk van de specifieke achtergrond en ervaring van de leider: Het waardensysteem De eigen voorkeur voor een bepaalde leiderschapsstijl De gevoelens van (on)zekerheid in onvoorspelbare situaties ti stijlflexibiliteit

21 Waardensysteem Welk mensbeeld heeft de persoon aangesteld als leider? Twee extremen: Eerste opvatting: - gemiddelde mens heeft afkeer van werken - moet gedwongen worden tot presteren - schuwt het dragen van verantwoordelijkheid autoritaire leiderschapsstijl

22 Waardensysteem tweede opvatting: - van nature uit is de mens bereid tot het dragen van verantwoordelijkheid -elke mens is bron van creativiteit it it - geld is niet de enige prikkel tot werken, ook behoefte tot zelfverwezenlijking speelt een rol democratische manier van leidinggeven

23 Voorkeur leiderschapsstijl Vloeit voort uit wat men anderen heeft zien doen, uit het vertrouwd zijn met een bepaalde leiderschapsstijl

24 Gevoelens van (on)zekerheid in onvoorspelbare situaties Hoe minder controle men uitoefent op de besluitvorming i voorspelbaarheid van resultaat verkleint

25 Stijlflexibiliteit Belangrijk niet vast te houden aan een bepaalde leiderschapsstijl verschillende situaties vragen verschillende stijlen stelt wel hoge eisen aan leider en aan de groepsleden

26 Leiderschapsvaardigheden taakaanpak / organisatie van het werk Voorbereiding Uitvoering - informeren - bevelvoering - opdrachten geven - wederzijds uitwisselen van info - delegeren - motiveren - coördineren - controleren Evalueren

27 Taakaanpak Elementen in de organisatie De taak De mensen waarmee je moet werken De hulpmiddelen die ter beschikking staan De beschikbare tijd Voorbereiding Uitvoering Evaluatie

28 Voorbereiding Voorbereidingsfase: Besluiten nemen Planning maken Taken verdelen

29 Uitvoering Belangrijkste vaardigheden: Informeren Delegeren Motiveren Coördineren Controleren

30 Informeren Relaties leider en ploeglid variëren situationeel naar: Bevelvoering Opdrachten geven e Uitwisselen van informatie

31 Bevelvoering Bevelvoering: vorm van informatie geven vooral in interventiesituaties Voor manschappen is bevel een opdracht Duidelijke bevelvoering is belangrijk Gezagsverhouding e g is wettelijk bepaald Bevelvoerende beveelt alleen de onmiddellijk aan hem ondergeschikte

32 Bevelvoering (2) Na ontvangst van bevel moet de ontvanger: Ondubbelzinnig weten en begrijpen wat hij moet td doen Zich verantwoordelijk voelen e voor de te verrichten taak Vast besloten zijn het bevel el uit te voeren

33 Regels voor goede bevelvoering In bevel moet vastgelegd worden: Wie iets moet doen Wat er gedaan moet worden Waar het gedaan moet worden Hoe het gedaan moet worden

34 Regels voor goede bevelvoering Verder dient gelet te worden op: Geef bevel na zelf besluit te hebben genomen Plaats u in de toestand van de persoon aan wie u bevel geeft Geef bevel bij aandacht van ontvanger Inhoud: duidelijk, logisch, juist opgebouwd, ondubbelzinnig en kort Volledig Geen verschillende bevelen tegelijk dat wat op dat moment noodzakelijk is

35 Informeren Relaties leider en ploeglid variëren situationeel naar: Bevelvoering Opdrachten geven e Uitwisselen van informatie

36 Opdrachten geven Opdrachten worden gegeven in niet interventie situaties Belangrijk de kwaliteiten en vaardigheden d van de mensen te kennen en er zoveel mogelijk rekening mee te houden

37 Opdrachten geven Communicatie moet zodanig zijn dat men weet: Wat er moet gebeuren Wie dat moet doen Waar en hoe het moet gebeuren e Waarom dat zo moet Hoe snel het moet gebeuren

38 Informeren Relaties leider en ploeglid variëren situationeel naar: Bevelvoering Opdrachten geven e Uitwisselen van informatie

39 Uitwisselen informatie Ook buiten interventie situatie ieder ploeglid tijdig inlichten Gebrekkige informatie geruchten en misverstanden Omgekeerd ook informatie van onder naar boven Horizontaal doorgeven van info vergemakkelijkt samenwerking

40 Uitwisselen informatie Uitwisselen informatie met in achterhoofd: Is informatie volledig voor wat voor hun functie belangrijk is Wordt ik zelf voldoende ingelicht? Wordt er genoeg tijd uitgetrokken voor overleg Luister ik rustig naar hen? Licht ik mijn chefs voldoende in? Zijn de mededelingen zakelijk en objectief?

41 Uitvoering Belangrijkste vaardigheden: Informeren Delegeren Motiveren Coördineren Controleren

42 Delegeren (2) Volgende vragen kunt u zichzelf stellen: Is taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid duidelijk Is dit ook voor de medewerkers duidelijk Is het voor iedereen ee duidelijk de welke e verantwoordelijkheid hij met zijn taak aanvaardt

43 Delegeren (2)

44 Delegeren Wie taak op zich neemt aanvaardt ook de verantwoordelijkheid haar op de juiste manier uit te voeren Om taak goed uit te voeren heeft men bepaalde bevoegdheden nodig Taak verantwoordelijkheid en bevoegdheid van elke medewerker moeten op elkaar zijn afgestemd

45 Uitvoering Belangrijkste vaardigheden: Informeren Delegeren Motiveren Coördineren Controleren

46 Motiveren Motiveren = iemand ergens toe bewegen, hem/haar tot daden aanzetten Wat te doen: Geef duidelijke taken en delgeer de bevoegdheden Prijs ze voor hun werk, wakker het zelfvertrouwen aan Voldoende informatie zodat verbanden kunnen gezien worden

47 Uitvoering Belangrijkste vaardigheden: Informeren Delegeren Motiveren Coördineren Controleren

48 Coördineren Taken worden verdeeld. Ze worden in stukjes opgedeeld en aan de medewerkers verdeeld. Leiding moet de deeltaken coördineren, de werkzaamheden van de verschillende personen op mekaar afstemmen Bevelvoerder moet totaaloverzicht van de werkzaamheden niet uit het oog verliezen

49 Uitvoering Belangrijkste vaardigheden: Informeren Delegeren Motiveren Coördineren Controleren

50 Controleren Geen bevel zonder toezicht op de uitvoering. Tijdens interventieoptreden is de belangrijkste taak voortdurende controle op: Veiligheid van het personeel, slachtoffers en omstaanders De correcte uitvoering van de bevelen Het effect van de inzet De beperking van de nevenschade

51 Leiderschapsvaardigheden taakaanpak / organisatie van het werk Voorbereiding Uitvoering - informeren - bevelvoering - opdrachten geven - wederzijds uitwisselen van info - delegeren - motiveren - coördineren - controleren Evalueren

52 Evalueren Evaluatie van de eindresultaten van een uitgevoerde opdracht in een nabespreking is ook een taak van de bevelvoerder Niet alleen aandacht besteden aan de fouten maar minstens evenveel aandacht aan wat goed is verlopen

53 Taakaanpak - schema -Besluitvorming voorbereiding -Planning -taakverdeling Taak Middelen tijd taakaanpak uitvoering -informeren -Delegeren -Coördineren -Controleren evaluatie -Bespreking van resultaten

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard

Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard Leiderschapsstijlen volgens Hersey & Blanchard Definitie: De theorie van Situationeel Leiderschap is ontwikkeld door Hersey en Blanchard in de 70-er jaren.de basis wordt gevormd door de gedachte, dat de

Nadere informatie

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ...

Inhoud. Vak 578 Serie C Les 2 Leidinggeven Wat is leidinggeven? Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? Het belang van kwaliteit... ... c Inhoud Vak 578 Serie C Les 1 Het magazijn in de organisatie Wat is een organisatie? 1... Plaats van een organisatie in een bedrijfskolom 6... Organisatieschema 7............ Functie van de magazijnmeester

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23

1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 1 Leidinggeven: een theoretisch perspectief 23 verschillende managers per organisatielaag verschillen, liggen er accentverschillen in de belangrijkste vaardigheden Andere vaardigheden, zoals sociale en

Nadere informatie

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht

Handboek Leidinggeven in de KL. Koninklijke Landmacht Handboek Leidinggeven in de KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Koninklijke Landmacht HANDBOEK LEIDINGGEVEN IN DE KL Dit boek is het HANDBOEK LEIDINGGEVEN KL. Met deze uitgave vervalt

Nadere informatie

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 1: Situationeel leiderschap Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Het coachende. functioneringsgesprek. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Het coachende functioneringsgesprek TFC TrainingsMedia BVT In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia, Velp (Nederland) www.tfc.nl / www.tfc.be Bestelnummer handleiding: 45

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Verbeteren van teameffectiviteit

Verbeteren van teameffectiviteit Verbeteren van teameffectiviteit 1. Ineffectiviteit van de groep 1. Is er bij een bepaalde werkgroep of team een afnemende productie geconstateerd? 2. Nemen de klachten en bezwaren van de kant van het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN 978-901306653-1

Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN 978-901306653-1 Uit: Secretaresse Assistent Werkwijze: Het opzetten van een secretaressepool door Marianne H.M. Smits ISBN 978-901306653-1 6.5 Effectief samenwerken Als medewerksters van de secretaressepool werk je samen

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

VoetbaLLL Trainers cursus:

VoetbaLLL Trainers cursus: Inhoud Activteiten Module 1-4, Evaluatie VoetbaLLL Trainers cursus: Activiteiten Module 1 4, Evaluatie Veronika Avila Holger Bienzle Alexandre Labatut Roberta Lo Bianco Tom Mitchell Maren Satke Karim Sefiat

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie