Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1

2

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren Aa de medewerkers van de Dienst Ge- tijdewateren. W^ivenberg D «7 l D t u^uli 1993 OnikenBierk ArbTf dsomstandigheden. l B i i 8 e ( n > Uw kenmerk ARBO & MILIEU. Arbo-jaarverslag 1992 en -jaarplan Geachte dames en heren, Op grond van de artikelen 3 en 10 van de Arbeidsomstandighedenwet dient elke werkgever zorg te dragen voor een Arbeidsomstandighedenjaarplan en een -jaarverslag. Binnen de organisatie van de Dienst Getijdewateren is sinds enkele jaren een Sociaal Team Arbeidszaken ingesteld. Sinds 1 januari 1992 is Jan Stuivenberg als stafmedewerker van de Stafafdeling Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken onder andere belast met het zorgdragen voor een goed Arbeidsomstandighedenbeleid binnen de gehele dienst zowel centraal als decentraal. Het Sociaal Team Arbeidszaken doet het een groot genoegen om u het tweede jaarverslag en het jaarplan 1993 op het gebied van de Arbeidsomstandigheden binnen de Dienst Getijdewateren te doen toekomen. Het verslag is mede tot stand gekomen door samenwerking met de stafafdeling Personeelszaken, de bedrijfsmaatschappelijkwerkers en de bedrijfsartsen van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. Het verslag is ter goedkeuring aangeboden aan de hoofdingenieurdirecteur en de leden van het directieteam en ter bespreking in het overleg tussen de dienstleiding en de dienstcommissie. De visie op het jaarverslag 1992 en jaarplan 1993 kunt u vinden in bijlage 5. Centrale Vest.ging Telefoon Postadres postbus 20907, 2500 EX Den Haag Telefax Bezoekadres Konmgskade 4 Telex dgw/kknl Bercikbaar met twn%t 1 station cs tumli n 9 station cs en hs en buslijn 18 station cs en

4 GWDF/ Indien u op het gebied van de Arbeidsomstandigheden vragen, opmerkingen of voorstellen voor verbetering heeft, dan kunt u zich wenden tot de leden van het Sociaal Team Arbeidszaken, die op bladzijde 9 van het jaarverslag staan vermeld. Het Sociaal Team Arbeidszaken, namens deze,. 2

5 rijkswaterstaat dienst getijdewateren ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN JAARVERSLAG 1992 EN JAARPLAN 1993 DIENST GETIJDEWATEREN

6

7 ARBO - JAARVERSLAG 1992 en -JAARPLAN Inhoudsopgave. Hoofdstuk: Omschrijving: Bladzijde 1 Inleiding. 1.1 Arbeidsomstandigheden De getoetste periode Beschikbare financiele middelen Het belang van het verslag 5 2 Het gevoerde ARBO-beleid. 2.1 ARBO-coordinator Laserprinters Bedrijfshulpverlening Veiligheidsonderzoek Laboratoria Haren en Middelburg Laboratorium Rijswijk Huisvesting Den Haag en Rijswijk Onderzoek door bedrijfsarts RBB te Den Haag en Middelburg PCB problematiek in de vestiging Haren Meubilair Beeldschermwerk Bureaulampen Vestiging Middelburg. 9 3 Het overleg. 3.1 Sociaal Team Arbeidszaken Dienstcommissie Samenwerkingsmogelijkheden Werkoverleg Specialistische ondersteuning. 4.1 De activiteiten van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. H 4.2 De rol van het Bedrijfsmaatschappelijk werk De activiteiten van de afdeling Personeelszaken Samenwerking met externe deskundigen Voorlichting en onderricht. 5.1 Opleiding, scholing en vorming Resultaten Begeleiding van jeugdigen. 1A 6 Ziekteverzuim. 6.1 Ziekteverzuimregistratie Ziekteverzuimpercentage Ziekteverzuimgegevens Analyse van de gegevens. 15 2

8 7 Ongevallen en Beroepsziekten. 7.1 Aantal ongevallen. 7.2 Verklaring van de oorzaak Jaarplan Bijlagen: 19 1 Samenvatting onderzoek van de heer Th. Kroon, bedrijfsarts RBB. 2. Jaarverslag 1992 DGW Bedrijfsmaatschappelijk werk. 3. Verrichtingen van arts en bijbehorende ondersteuning vestiging Den Haag/Rijswijk, Bedrijfsgezondheidsdienst RBB. 4. Jaarverslag 1992 RBB - Vlissingen. 5. Commentaar op het jaarverslag 1992 van de Dienstcommissie. 3

9 Hoofdstuk 1: Inleidxng. 1.1 Arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor mensen. Ze bepalen niet alleen voor een deel het plezier dat mensen aan hun werk ontlenen, maar goede arbeidsomstandigheden maken ook dat mensen hun werk beter kunnen verrichten. Het werken onder een te grote fysieke belasting of door het werken onder een te hoge spanning of door het werken met gevaarlijke stoffen, kan met zich meebrengen dat mensen ziek worden. Dit brengt voor bedrijven en instanties een grote kostenpost met zich mee, onder andere door verlies aan arbeidscapaciteit. Voor werknemers betekenen slechte arbeidsomstandigheden een bedreiging voor de gezondheid en welzijn. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft als doelstelling de arbeidsomstandigheden zodanig te verbeteren dat dit soort situaties zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. De Arbowet geeft deze opdracht aan de werkgever, waarbij de werknemers ook een taak krijgen toebedeeld. Zij moeten door samen te werken zorgen voor het tot stand brengen van goede arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden gaat niet vanzelf daar zijn inspanningen voor nodig van de werkgever/dienstleiding en de werknemers. De Arbowet geeft aan dat deze inspanningen niet eenmalig zouden moeten zijn, maar dat arbeidsomstandigheden op een gestructureerde wijze aandacht moeten krijgen in de organisatie. De economische- en sociale gevolgen van een slecht arbeidsomstandighedenbeleid worden steeds duidelijker. De leiding van de Dienst Getijdewateren is zich daarvan volledig bewust en wil dan ook, met de hiertoe beschikbare middelen, een zo goed mogelijk Arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Dit betekent dat voor veiligheid, gezondheid en het welzijn (welbevinden) van de medewerkers van de Dienst Getijdewateren voldoende middelen en capaciteit voor nu en in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. 1.2 De getoetste periode. Het jaarverslag 1992 bestrijkt de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari Sinds 1 januari 1992 is een stafmedewerker van de Stafafdeling Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken belast met de werkzaamheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Door omstandigheden heeft betrokkene zijn werkzaamheden pas vanaf 15 juni 1992 kunnen aanvangen. 1.3 Beschikbare financiele middelen. Aan het begin van het jaar 1992 waren 75 kf beschikbaar ten behoeve van Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg. In verband met de financiele behoefte van het project en de stand van d materiele uitgaven is het budget in nauw overleg met de projectleider 4

10 teruggebracht tot 47 kf. 1.4 Het belang van het verslag. Het verslag geeft aan de dienstleiding en de medewerkers van de Dienst Getijdewateren, de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, de minister van Verkeer en Waterstaat alsmede de Arbeidsinspectie inzicht over de activiteiten die op het gebied van de arbeidsomstandigheden in het jaar 1992 zijn ondernomen. Hoofdstuk 2: Het gevoerde ARBO-beleid. 2.1 ARBO- Coordinator. De stafmedewerker Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken is onder meer belast met het zorgdragen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid binnen de gehele dienst zowel centraal als decentraal. Deze medewerker is voorzitter van het overleg met het Sociaal Team Arbeidszaken (STAZ). In het kader van de arbeidsomstandighedenwet is deze medewerker tevens belast met het geven van de algehele leiding aan en de verantwoordelijkheid voor de Bedrijfshulpverleningsorganisatie van de onder de Dienst Getijdewateren ressorterende vestigingen. 2.2 Laserprinters. In 1992 zijn bij de laserprinters van het type HP laserjet II ozonfilters geplaatst; een en ander is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de afdeling Informatica (101) en de ARBO-coordinator. De afdeling Informatica heeft het aantal laserprinters op kamers waarin medewerkers werken teruggebracht en elders opgesteld. Hierdoor kunnen meerdere personen via het netwerk gebruik maken van een printer. 2.3 Bedrijfshulpverlening(BHV) Vestiging Middelburg. In de vestiging Middelburg is een nieuw hoofd Bedrijfshulpverlening benoemd. De bedrijfshulpverleners hebben de nodige cursussen gevolgd en geoefend op het trainingscentrum Deldenerbroek van Arboforum B.V. te Ambt Delden Vestiging Rijswijk. De vestiging Rijswijk heeft in de loop van jaren te maken gehad met een verloop van BHV-medewerkers zodat het noodzakelijk was de bedrijfshulpverlening opnieuw samen te stellen. Gelet op het feit dat het aantal medewerkers in deze vestiging circa 45 personen bedraagt 5

11 waarvan een deel vanwege hun werkzaamheden mobiel is, is contact opgenomen met de Directie Noordzee van de Rijkswaterstaat, die gehuisvest is aan de overzijde van het DGW-perceel, om tot samenwerking te komen op het gebied van de Bedrijfshulpverlening. In het jaarverslag 1993 zal hierop worden terug gekomen Vestiging Haren. De vestiging Haren van de Dienst Getijdewateren is gehuisvest in een vleugel van het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen gelegen aan de Kerklaan 30 te Haren. Aangezien het pand op het terrein van het Biologisch Centrum staat is contact gezocht met de Algemeen Beheerder en het hoofd Civiele Dienst van dit centrum om de medewerkers van de Dienst Getijdewateren deel te laten nemen aan de BHV-organisatie van het Biologisch Centrum. Onder de medewerkers van de vestiging Haren zijn 7 personen die zich bereid hebben verklaard om deel te nemen aan de Bedrijfshulpverlening. De DGW-deelname aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie Biologisch Centrum bestaat uit: 4 EHBO-ers; 1 EHBO/BHV-er A en 2 BHV-ers A. In 1993 zullen deze medewerkers de benodigde opleidingen gaan volgen Centrale vestiging Den Haag. Medewerkers van de Dienst Getijdewateren gehuisvest in het pand Koningskade 4 te Den Haag nemen deel aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie van het pand Koningskade, waarvan de organisatie in handen ligt bij de beheerder van het pand zijnde de Hoofddirectie van de Waterstaat. In het jaar 1992 hebben de deelnemers de vereiste cursussen gevolgd en hebben gedurende drie dagen geoefend op een BHV-lokatie van Ricas B.V. te Ede. 2.4 Veiligheidsonderzoek Laboratoria Haren en Middelburg. De laboratoria te Groningen (thans te Haren) en Middelburg werden in de periode jaarlijks op de veiligheid- en milieuaspecten geinspecteerd volgens een controlelijst. De Arbo-Coordinator heeft op 4 december 1992 het hoofd van de afdeling Laboratoria (IOL) verzocht om deze inspecties opnieuw jaarlijks te gaan houden en hem daarvan de resultaten te doen toekomen. Daar de inspecties in 1993 worden gehouden zal in het jaarverslag 1993 hierop worden terug gekomen. 2.5 Laboratorium Rijswijk. Het laboratorium in de vestiging Rijswijk is opgeheven en de apparatuur is verplaatst naar de overige laboratoria van de Dienst Getijdewateren en andere instellingen waarmede de dienst samenwerkt. 6

12 2.6 Huisvesting Den Haag en Rijswijk. De herhuisvesting van de Dienst Getijdewateren (Koningskade te Den Haag en Nijverheidsstraat te Rijswijk) is nog steeds niet tot stand gekomen. In juni 1993 zal mogelijk een besluit worden genomen in de Bestuursraad van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2.7 Onderzoek door bedrijfsarts Bedrijfsgezondheidsdienst RBB te Den Haag en Middelburg. De heer Th.Kroon, Bedrijfsarts van de Bedrijfsgezondheidsdienst RBB, heeft in de maand maart 1992 in het pand Koningskade 4 te Den Haag en in het pand Grenadierweg 31 te Middelburg een aantal medewerkers onderworpen aan een blaastest. In het kort samengevat kan over het gehouden onderzoek het volgende worden gezegd: Over het onderwerp sick-building is veel onderzoek door allerlei onderzoekers gedaan. Die onderzoekers brachten de klachten in kaart, hoeveel en wat voor klachten. Zij vonden steeds andere verhoudingen van klachten. Een en ander droeg niet bij aan de oplossing van die klachten. De heer Kroon is in zijn onderzoek van een ander idee uitgegaan.namelijk: in een sick-building gaan de mensen klagen over het binnenklimaat. Wat is het medisch substraat waardoor de mensen die klachten krijgen? Of anders gezegd : zijn er medisch afwijkingen te vinden, die de klachten kunnen verklaren. Feitelijk een heel basaal onderzoek. De heer Kroon is van de basisveronderstelling uitgegaan dat in de longfunctie van mensen, die in een sick-building werken, niet verandert ten opzichte van mensen, die niet in een sick-building werken. Uit zijn onderzoek blijkt, dat hij zijn basisveronderstelling mag verwerpen: de longfunctie van de mensen in het gebouw Koningskade 4 te Den Haag blijkt significant minder dan die van de mensen werkzaam in het gebouw "Arnestein" aan de Grenadierweg 31 te Middelburg. De longfunctie in Den Haag is zowel "s-morgens als 's-avonds minder dan in Middelburg. Wordt er gecorrigeerd op lengte, leeftijd en geslacht, dan b l i j f t dat verschil bestaan. Kijkend naar de mensen die na de verhuizing van de Dienst Getijdewateren naar het pand Koningskade in dienst zijn getreden, daarvan heeft hij geconstateerd dat hun longfunctie nog verder is afgenomen. Voor de heer Kroon leidt dit tot de conclusie: vrij snel na het gaan werken in een sick-building daalt de longfunctie naar een zeker dieptepunt onder het normale niveau, waarna de longfunctie zich gaat herstellen, maar bij de gemiddelde groep niet normaal wordt. Dit reactiepatroon van de longen is in de literatuur bekend, alleen de relatie met een sick-building is nooit aangetoond. De heer Kroon geeft aan dat het door hem gehouden onderzoek heeft aangetoond dat de aanpak van het sick-building probleem een juiste weg is en op termijn tot een fundamentele oplossing van de sick-building problematiek kan leiden. Voor de bijdrage van de heer Kroon,bedrijfsarts, wordt verwezen naar bijlage 1. 7

13 2.8 PCB problematiek in de vestiging Haren. De Rijksgebouwendienst heeft enige maatregelen genomen om de PCB - problematiek enigszins op te lossen en heeft haar medewerking verleend om de analyses van PCB in water en sediment in een andere lokatie te Groningen te doen laten plaatsvinden. In nauw overleg tussen de Dienst Getijdewateren en de Rijksgebouwendienst directie Noord wordt gezocht naar een andere huisvesting voor de vestiging Haren. De pcb problematiek in het gebouw levert (volgens deskundige diensten die hierbij betrokken zijn geweest) voor de medewerkers geen gezondheidsproblemen op. 2.9 Meubilair. Aan een aantal medewerkers is op verzoek van de bedrijfsartsen RBB een aangepaste stoel verstrekt. Voorts zijn door facilitaire zaken te Den Haag en Middelburg bureaustoelen vervangen door ergonomisch verantwoorde bureaustoelen Beeldschermwerk. Aan het eind van 1992 zijn aan medewerkers van de ondersteunende stafafdelingen van de Dienst Getijdewateren in het pand Koningskade ten behoeve van het werken met beeldschermapparatuur Universal Glass Screen f i l ters uitgereikt, zijnde een proef of deze filters bijdragen aan het arbeidsklimaat. Uit de reacties van de medewerkers is gebleken dat de filters voldoen. Aan de hand van een uitgave van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het werken met beeldschermen volgens E.G.-richtlijn is een concept-informatiebulletin gemaakt voor de DGWmedewerkers. Dit concept wordt in 1993 in het Sociaal Team Arbeidszaken behandeld. Vooruitlopende op de voorlichting met betrekking tot het werken met beeldschermen is aan alle (hoofd-/staf)afdelingshoofden een afschrift gezonden van het ontwerp-beeldschermwerk zoals vermeld in de Staatscourant, met het verzoek om dit onderwerp te bespreken in hun werk-/afdelingsoverleg en zonodig commentaar daarop te geven. Op het ontwerpbeeldschermwerk is geen commentaar ontvangen Bureaulampen. Ter verbetering van de verlichting op de werkplek zijn in de vestigingen Den Haag, Haren en Middelburg bureaulampen uitgereikt. Tevens werkt het gebruik van de bureaulamp mee aan het verminderen van het energiegebruik. 8

14 2.12 Vestiging Middelburg Face-lift Amestein. De vestiging Middelburg heeft een face-lift ondergaan, enige ruimten zijn verbouwd tot presentatieruimte en de gangen zijn opnieuw geverfd Chemicalien opslagruimte. De Rijksgebouwendienst is verzocht om een gebouwtje op het terrein te plaatsen voor de opslag van chemicalien, zowel voor de voorraad als voor de af te voeren chemicalien. Een en ander dient te geschieden conform de voorschriften van de Arbeidsinspectie. Hoofdstuk 3: Het Overleg 3.1 Sociaal Team Arbeidszaken Het sociaal team arbeidszaken heeft door bijzondere omstandigheden in 1992 slechts tweemaal vergaderd. In de laatste vergadering werd afscheid genomen van de heer Th.Kroon, bedrijfsarts RBB in het pand Koningskade, en werd kennis gemaakt met zijn opvolger de heer H. Hennink Samenstelling sociaal team arbeidszaken. De samenstelling van het team is per 1 november 1992 als volgt: Coordinator ARBO en voorzitter STAZ Stuivenberg, J.; Bedrijfsmaatschappelijk werker Kooij. mevrouw C.J.van Bedrijfsarts RBB Hennink, H., arts; Personeelsconsulent Boekelman, P.; Dienstcommissie vertegenwoordigers Jungman, J; Jonathans, J.C.M. der; 3.2 Dienstcommissie Overleg dienstleiding-dienstcommissie. Een maal per maand is er overleg geweest tussen de dienstleiding en de dienstcommissie. De hoofdingenieur-directeur is de voorzitter van het overleg. De voorzitter wordt bijgestaan door een directieteamlid (tevens plv.voorzitter) en twee vaste adviseurs: namelijk de hoofden van de stafafdelingen Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken (DF) en Personeelszaken (PX). Het secretariaat van het overleg tussen de dienstleiding en dienstcommissie berust bij het directiesecretariaat. Overleg wordt gepleegd over alle zaken die tot de bevoegdheid van de hoofdingenieur-directeur behoren. Informeel overleg vindt plaats op vele momenten over diverse punten. In het jaar waren de belangrijkste punten: de herhuisvesting van de vestigingen Haren en Den Haag e.o., de strategiediscussie over de 9

15 toekomst van de dienst, de afhandeling van de formaties van de stafafdelingen Controller (CX) en Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken (DF) en de Bedrijfsbureaus bij de hoofdafdelingen AO, 10 en WS Dienstcommissie. In april 1992 zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe dienstcommissie. Een aantal leden van de oude dienstcommissie zijn niet teruggekeerd. De samenstelling van de nieuwe dienstcommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVA/KABO; CFO en CMHF en een vertegenwoordiger van een vrije l i j s t. De voorzitter en de plv.voorzitter van de oude dienstcommissie zijn herkozen in de nieuwe dienstcommissie. De dienstcommissie wordt ambtelijk ondersteund. De dienstcommissie vergaderingen vinden maandelijks plaats en wel een week voor de datum van het overleg tussen dienstleiding en dienstcommissie. Deze vergaderingen vinden plaats in een van de vestigingen van de dienst. De dienstcommissie heeft verschillende werkgroepen. 3.3 Samenwerkingsmogelijkheden. De samenwerking tussen de ARBO-Coordinator en de leden van de Dienstcommissie alsmede met de Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) en de bedrijfsarts RBB in de vestiging Koningskade te Den Haag is goed. De samenwerking met de bedrijfsartsen RBB voor de vestigingen Haren en Middelburg zal in 1993 plaats gaan vinden. Over de samenwerking met de BMW-er in Den Haag en Haren mag worden ver meld dat deze in 1992 veelvuldig was. 3.4 Werkoverleg. Het nut van het houden van werkoverleg wordt door de Dienst Getijdewateren onderkend en gestimuleerd. Het overleg kent diverse vormen, te weten : stafoverleg, overleg per werkeenheid, overleg per vestiging, gebruikers overleg Veldstation, planningsoverleg in de vestiging Middelburg etc. Het overleg per werkeenheid en stafoverleg beperkt zich tot overleg met de directe collega's, het vestigingsoverleg gaat dwars door de organisatie heen, het gebruikers overleg Veldstation beperkt zich tot de activiteiten in dit station te Kamperland en het planningsoverleg Middelburg beperkt zich tot de capaciteitsinzet van bepaalde afdelingen binnen de vestiging, vraag en aanbod worden besproken en vastgelegd. Verslagen van het vestigingsoverleg in de vestigingen Rijswijk en Middelburg alsmede de verslagen van de vergaderingen van het directieteam worden aan de ARBO-coordinator ter kennisneming gezonden. 10

16 Hoofdstuk 4: Specialistische ondersteuning. 4.1 De activiteiten van de Bedrijfsgezondsheidsdienst RBB Bedrijfsgezondsheidsdienst Den Haag e.o. De bedrijfsarts voor de centrale- en de Rijswijkse vestiging van de Dienst Getijdewateren heeft in het jaar 1992 de volgende verrichtingen en bijbehorende ondersteuning gepleegd: Aantal 1. Verzuimmeldingen Verzonden formulier aan ziek gemelde medewerkers (Terug)ontvangen formulieren Herstelmeldingen S p r e ekuurb e z o eken Incidentele spreekuur bezoeken Personen voor E.H.B.0.-behandeling 1 8. Telefonische spreekuren 6 9. Huisbezoeken Uitslagen aan de dienst Aanstellingsonderzoeken Periodieke onderzoeken Invaliditeitsonderzoeken Overige medische onderzoeken Malen overleg met sociaal medisch teams Werkplekbezoeken Personen voor lab-onderzoek - urine Verzuimmutatie-meldingen Bedrijfsgezondsheidsdienst Vlissingen. Ten behoeve van de decentrale vestiging Middelburg van de Dienst Getijdewateren werd in uur bedrijfsartsentijd besteed en wel: 1. Spreekuur : 6 uur 2. Overleg : 7 uur 3. Keuringen : 23 uur 4. Reistijd : 8 uur 5. Werkplekbezoek : 8 stuks Op het personeelsgebied vond bij de bedrijfsgezondheidsdienst RBB Vlissingen in november 1992 een wijziging plaats, Dr. J.P. Bekker vertrok als bedrijfsarts naar het buitenland en werd per 16 november 1992 opgevolgd door J.J. Tellekamp. Voor het overige wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarverslag 1992 van de Bedrijfsgezondheidsdienst Vlissingen, welke als bijlage 4 hierbij is gevoegd. 11

17 4.1.3 Bedrijfsgezondheidsdienst RBB Groningen. Ten behoeve van de decentrale vestiging Haren van de Dienst Getijdewateren valt te melden dat de bedrijfsarts betrokken is geweest bij het PCB probleera. 4.2 De rol van het Bedrijfsmaatschappelijk werk. Er vond in 1992 een wijziging plaats, mevrouw H. Witting vertrok als bedrijfsmaatschappelijk werker en is opgevolgd door de heer L. Compayen. In 1992 waren gemiddeld 365 personen werkzaam bij de Dienst Getijdewateren, waarvan 287 mannen en 78 vrouwen. 24 personen hebben contact opgenomen met de bedrijfsmaatschappelijk werkers. Dit is 6,6 % van het totale bestand van de Dienst Getijdewateren. Het percentage voor Verkeer en Waterstaat breed ligt op 10,5 %. De duur van de contacten tussen de medewerker en de bedrijfsmaatschappel i j k werker varieerde van eenmalig tot meerdere malen. Voor het jaarverslag van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk wordt verwezen naar bijlage De activiteiten van de afdeling Personeelszaken Samenwerking tussen Personeelszaken en de leden van de STAZ. De stafafdeling Personeelszaken werkt op het gebied van de arbeidsomstandigheden nauw samen met de stafmedewerker Directiesecretariaat en Facilitaire Zaken. Een personeelsconsulent is l i d van het Sociaal Team Arbeidszaken. De meeste zaken worden besproken met het hoofd Personeelszaken en met hoofd Rechtspositie en Personeelsadministratie. Het hoofd van de stafafdeling Personeelszaken heeft regelmatig overleg met de BedrijfsMaatschappelijk Werker en de Bedrijfsarts RBB, in het zogenaamde Sociaal Medisch Team VUT-beleid. Rekening houdend met het persoonlijk- en dienstbelang, is het beleid van de Dienst Getijdewateren gericht op het actief stimuleren van medewerkers om de dienst te verlaten indien zich daartoe de mogelijkheid voordoet. In 1992 hebben 2 medewerkers gebruik gemaakt van de VUT-regeling Herplaatsing, wachtgeld en 55+ -regeling. In 1992 waren er 3 herplaatsingskandidaten. Voor een kandidaat loopt er een externe herplaatsingsinspanning, waarvoor naar verwachting in 1993 een oplossing komt. Een andere kandidaat zal in 1995 met pensioen gaan. 12

18 Het ziet er naar uit dat de Dienst Getijdewateren op termijn 1 herplaatsingskandidaat overhoudt. In 1992 is er voor een medewerker een beroep gedaan op de normale wachtgeldregeling, die in 1993 geeffectueerd wordt. 3 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de 55+ -regeling omdat de dienst hun respectievelijke functies heeft opgeheven. Het gebruik maken van de 55+ -regeling was verantwoord ten opzichte van de kansen van een herplaatsing elders Leeftijdsopbouw. Bij de Dienst Getijdewateren wordt al enkele jaren extra inspanning gepleegd om bij de vervulling van vacatures jonge(re) medewerkers aan te trekken. De gemiddelde leeftijd is aan de hoge kant in vergelijking met de totale bezetting van de Rijkswaterstaat, de Rijksoverheid en de totale beroepsbevolking. In 1992 heeft er een geringe instroom van jonge medewerkers plaatsgevonden Werkgelegenheid. De Dienst Getijdewateren neemt niet alleen tijdelijke medewerkers in dienst voor een bepaalde "klus"gedurende een korte tijd, maar ook 4 tijdelijke medewerkers van academisch niveau in dienst met het doel om hen na afloop van het tijdelijk contract (ca. lh jaar) een vaste baan aan te bieden uiteraard onder voorbehoud dat zij voldoen. Dit zijn jonge medewerkers van de externe arbeidsmarkt die net zijn afgestudeerd. In het kader van het Leer Arbeids Plan (LAP) waren er in LAP-ers in dienst. Deze jonge medewerkers zijn geplaatst in algemene, financiele en administratief-ondersteunende functies. Aan gemiddeld 15 stagiaires/practicanten per maand wordt een stageplaats aangeboden om praktijkervaring op te doen respectievelijk een afstudeeropdracht te maken. Het accent van deze plaatsen ligt op het mbo-/hbo- en universitair niveau. Deeltijdwerk wordt niet actief bevorderd. Voor zover de dienst dit toelaat worden verzoeken hiervoor gehonoreerd. Op 31 december 1992 was de verdeling als volgt: 42 vrouwen en 30 mannen, dus totaal 72 medewerkers. Ten opzichte van het jaar 1991 is het totaal met 7 verhoogd. Ouderschapsverlof wordt op verzoek gehonoreerd. Geconstateerd wordt dat vanaf de beginperiode het aantal mannen hoger is dan het aantal vrouwen. In 1992 waren er 5 medewerkers in dienst die behoren tot de groep al- lochtonen. Gedurende dit jaar hebben geen nieuwe intredingen plaats gevonden, noch is er een vertrokken. De Dienst Getijdewateren heeft 1 medewerker in dienst die valt onder een of meer criteria van het WAGW-beleid. De dienst heeft aanpassingen 13

19 getroffen om de functie op een goede en verantwoorde wijze uit te voeren. Een medewerker is in 1992 afgekeurd en heeft de dienst verlaten Seniorencontacten. De Dienst Getijdewateren onderhoudt actieve contacten met oud-medewerkers. Tevens onderhoudt zij contacten met oud-medewerkers van voormalige diensten, waaruit de Dienst Getijdewateren in 1985 is ontstaan. Oud-medewerkers zijn zij die met pensioen, VUT, wachtgeld of invaliditeitspensioen zijn gegaan. 4.4 Samenwerking met externe deskundigen. De Dienst Getijdewateren maakt indien noodzakelijk gebruik van externe deskundigen op allerlei gebied. Hoofdstuk 5: Voorlichting en Onderricht. 5.1 Opleiding, scholing en vorming. Jaarlijks wordt een studie- en opleidingsactiviteitenplan opgesteld. De hoofd-/staf- en afdelingen leveren hun bijdrage in bij de stafafdeling Personeelszaken. De inhoud van het activiteitenplan wordt opgemaakt aan de hand van de conclusies uit functioneringsgesprekken, beoordelingen, loopbaan indicaties en uit verzoeken van medewerkers. Bij functiewisselingen en indiensttredingen worden opleidingsafspraken gemaakt die dan in het activiteitenplan worden opgenomen. In 1992 heeft een sterk accent gelegen op de automatiseringsopleidingen en in mindere mate op de technische- en managementopleidingen. De medewerkers kunnen gebruik maken van een studiefaciliteitenregeling. 5.2 Resultaten. 23 medewerkers maakten gebruik van de studiefaciliteitenregeling; een stuk hoger dan in het jaar maal hebben medewerkers (kunnen dezelfde personen zijn) deelgenomen aan studies in dienstopdracht. Een ruimschoots hoger aantal dan in medewerkers namen deel aan activiteiten in het kader van om-, her- en bij scholing Begeleiding van jeugdigen. Een personeelsconsulent en een medewerker van de hoofdafdeling Algemeen 14

20 Onderzoek houden zich bezig met de begeleiding van LAP-ers binnen de gehele dienst en onderhouden daartoe de nodige contacten met de streekscholen. Hoofdstuk 6: Ziekteverzuim. 6.1 Ziekteverzuimregistratie. In 1992 is een nieuw ziekteregistratieprogramma in gebruik genomen overeenkomstig de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De over 1992 geleverde cijfers zijn niet zonder meer vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 6.2 Ziekteverzuimpercentage. Het verzuimpercentage over 1992 bedraagt : 3,7% een vermindering van 0,3% ten opzichte van Het verzuimpercentage voor mannen bedraagt 3,1% en die bij vrouwen 6,4%. Het gemiddeld aantal verzuimdagen is ten opzichte van 1991 in 1992 gel i j k gebleven en wel Ziekteverzuimgegevens. Voor de ziekteverzuimstatistiek gegevens wordt verwezen naar bladziide 16. In het kort wordt onderstaand enkele gegevens weergegeven: Jaar Verzuimpercentage Gemiddelde verzuimdagen ,3 6, , , , Analyse van de cijfers. Op grond van het vorenstaande moge blijken dat een trendmatige daling is te constateren in het ziekteverzuim. Hetgeen een positieve ontwikkeling is, doch bij nadere beschouwing van de cijfers bestaat er bij de Dienst Getijdewateren een hoog kortdurend verzuim bij ca. driekwart van de medewerkers. Hierbij moge worden opgemerkt dat de Dienst Getijdewateren op een na het laagste ziekteverzuim heeft van de hele Rijkswaterstaat. 15

21 o o o o Kl CM O > < c IS o E o C a o t- ana o -X rg o ro CM o CM r- eo «r r ca ro coins.-»t O CM «co o*ttooros pi F- co ro ro (M ro *~ ro ro m o> CM ro o o in CM ro vr >o CM m ro co 1 o» ca o>o> in (M <o f«. CM CM CM ro r^ m CMCM o COCO o m CM CM o O in CM ro <r CM ro o r>» ro in "2 -= "8 o -o O l_ i CJ a. m a. J "5 N C U CJ 01 c > o CO g 3 13 XI O C CJ m M cn a A T3 CO S C CJ O *o a o> foto c ro c CJ ro C> 'to a a «xi > 01 CM oi e co oi c CT> 3 ro o H»T "D Um P > c CM OI X* cj ^j- ' cn 10 cnco XI o «a m ~0 a a c 4- < a t o CJ 01 <- a: H- a «- c XI tu i o cr C O CO m eo m r- ro t- o o r- o o «- COCOCM socm T CO r- O ro O mcmcm o * in COCM NO CM O ro o CM rocm «- CM o o «- o 3 o o o <o co ro CM o *o N- ro ro ro «o OOOO^-O CD O O O O» O O O CM o o OtMfJN«-0 to > OI w-cocmcm - CMCO «T»- cr OI o *o *o «fo >J o OCM «-CMCM vromn^in ro ovj- in ro «- CM CM CO i- f> o CO CM o r~ o m c a c CO XI c- Ol CJ c CO ' c M CJ X 01 c 01 H- o l_ 01 > CO cr C c co L. OI s V I CO c c CO XI 1m OJ i I cr x > o> CL c O E o v) D a -c M u L. CJ cr C ro CM v0 -O «ro CM EE ca co co toco co j= ro o c C 0) O) 3 C O CO <- CM co CM ro o co CO > CD J2 ro tn ro hep c i- c cc_ XI CO CO CO CO CO 3 10 u ( 0 CO to CO CO o 01 un^3- vt O CJ cr CM ro in m c CO L. E E E E a 3 M CJ crj *-< ^ ca C C 0) CO 01 *J 4-< * o in in m in o a 3 *j C O CO «CM ro»x m >0 X tj 0 t_ i 1-1 X > 01 -O in CM O CO > I I s to tj t- cu D C N. ro CO *-> O c 0) 3 o CO > s to J= u a c ro ro m a o c

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ri ksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZA In dit werkdocument wordt de visie van de auteur(s)

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004

ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1 ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR RECHTERLIJKE MACHT 2004 1. LOOPTIJD EN INKOMENSONTWIKKELING 1.1 Looptijd Deze overeenkomst heeft een looptijd

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Datum 22 juli 1997 Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Korpsbeheerder van het KLPD de Voorzitter van de Bestuursraad van het LSOP i.a.a. de Korpschefs

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126

Rapport. Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 Rapport Datum: 27 april 1998 Rapportnummer: 1998/126 2 Klacht Op 20 augustus 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer P. te Oud Alblas, met een klacht over een gedraging van Gak

Nadere informatie

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003

Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003. 3 februari 2003 abcdefgh Plan van Aanpak Ziekteverzuim DCO 2003 3 februari 2003 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Inleiding 3 2. Evaluatie Plan van

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Nummer:*^^ j C/j^~ Biblioi+ieek, Koestr. 30,tel: 0116^86362, postbus 50 ] 4, 4330 KA Middelburg JAARVERSLAG BEDRIJFSMAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189

Rapport. Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 Rapport Datum: 10 september 2007 Rapportnummer: 2007/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam (UWV) tot het moment dat hij zich tot de Nationale

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex

Risico-Inventarisatie en Evaluatie ( R.I.& E) Smedinghuiscomplex 1 ARBO PLAN VAN AANPAK 2001/ 2002 EN VERDER INLEIDING. In de vergaderingen van het Arbo Milieuzorg Team (AMT) van november 2000 is gesproken over het Jaarverslag en Plan van Aanpak inzake ARBO aangelegenheden.

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Voorlichting, onderricht & Toezicht

Voorlichting, onderricht & Toezicht Interne instructie Arbeidsinspectie Voorlichting, onderricht & Toezicht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving 3. SCHEMA STAPPEN BIJ HANDHAVING Vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Arbowet POM 80-8. Arbeidsomstandigheden bij de directie Zuid-Holland: daarvoor zijn we samen verantwoordelijk

Arbowet POM 80-8. Arbeidsomstandigheden bij de directie Zuid-Holland: daarvoor zijn we samen verantwoordelijk Arbowet Arbeidsomstandigheden bij de directie Zuid-Holland: daarvoor zijn we samen verantwoordelijk Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i recto raat- G e ne raai Ri j ks wate rstaat Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB HRM Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. mmwjan/2017.07722 Onderwerp Analyse ziekteverzuim; aanpak inhuur naar vast. Agendapuntnr. 3.5 AB-vergadering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-018 d.d. 13 januari 2015 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden en mr. M. van Pelt, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 02.0175 (005.02) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat?

Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Medische keuring bij een sollicitatie, mag dat? Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender

SAMENVATTING SAMENVATTING. Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender SAMENVATTING Werk en Psychische Gezondheid: Studies naar de invloed van werk kenmerken, sociale rollen en gender In de jaren negentig werd duidelijk dat steeds meer werknemers in Nederland, waaronder in

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts De Wet op de medische keuringen Ken uw rechten en plichten als sollicitant, werkgever of bedrijfsarts Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet! De Wet op de medische keuringen en het Besluit aanstellingskeuringen

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk

Directie Zeeland. Doorkiesnummer 0118-686480. Bijlage(n). Uw kenmerk » Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland 1 2 NOV 1999 Aan het hoofd van de hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen van Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie