Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen"

Transcriptie

1 F.J.M. Roeters, B.A.C. Loomans Thema: Kronen en bruggen 7 Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen Bij een porseleinfractuur of bij een onesthetische kroonrand van een goed functionerende kroon of brug kan in de meeste gevallen worden gekozen voor een intraorale reparatie of correctie met composiet. Om retentie te bereiken aan metaal, porselein, kunsthars en composiet zijn macromechanische, micromechanische en/ of chemische retentievormen beschikbaar. Voor het verkrijgen van macromechanische retentie is het prepareren van putten, groeven en/of ondersnijdingen nodig. Onder micromechanische retentie wordt verstaan het op microscopisch niveau verruwen van het oppervlak door etsen of zandstralen. Voor de chemische retentiemethoden worden speciale primers gebruikt die een chemische reactie kunnen aangaan met de diverse materialen. De keuze van de meest geëigende methode wordt bepaald door het restauratiemateriaal en de uitvoerbaarheid van de methode. Roeters FJM, Loomans BAC. Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen Ned Tijdschr Tandheelkd 2014; 121: doi: /ntvt Inleiding In de afgelopen decennia is het besef gegroeid dat bij benodigde interventies de duurzaamheid van een gebitselement het best wordt gewaarborgd door zoveel mogelijk van de gezonde harde gebitsweefsels te sparen. Het is een van oudsher bestaande professionele misvatting dat een nieuwe directe restauratie in een gebitselement een betere prognose heeft dan de voorgaande. De werkwijze die is gericht op het herhaaldelijk vervangen van restauraties heeft in de Angelsaksische literatuur de naam restorative repeat cycle gekregen. Een nieuwe directe restauratie leidt doorgaans tot uitbreiding van de preparatie en opoffering van gezonde harde gebitsweefsels, waardoor de prognose eerder verslechtert dan verbetert (Elderton, 1990). Naarmate meer van de harde gebitsweefsels verloren gaat, neemt ook het aantal behandelopties af. De tegenwoordige terughoudendheid bij het vervangen van restauraties sluit aan op het zogenoemde dynamische restauratieconcept. Dit concept houdt in dat gezonde harde gebitsweefsels worden gespaard om een gebitselement zo min mogelijk te verzwakken en op die manier zoveel mogelijk behandelopties open te houden. Het dynamische restauratieconcept volgde op de ontwikkeling van de adhesieve tandheelkunde. Prepareren om macromechanische retentie te creëren voor een directe restauratie werd steeds minder nodig doordat op micromechanische en chemische wijze adhesie kon worden verkregen met glazuur en dentine. Vervolgens zijn andere methoden ontwikkeld waarmee het oppervlak van restauratiematerialen wordt veranderd, zodat ook intraoraal adhesie tot stand kan worden gebracht. De belangrijkste reden voor het mislukken van indirecte composietrestauraties en kronen en bruggen van metaalporselein en keramiek zijn secundaire cariës en fractuur van de restauratie (Frankenberger et al, 2000; Sailer et al, 2007). Mogelijke oorzaken van een porseleinfractuur zijn contaminatie tijdens de bakprocedure, te geringe dikte van de laag porselein of te zware belasting van de kroon of de brug door bijvoorbeeld bruxisme of een trauma. Afhankelijk van het type kroon of brug is vervanging niet zonder risico en kan uitbreiding van de preparatie noodzakelijk zijn, iatrogene (pulpa)schade opleveren en de behandeling complex, arbeidsintensief en kostbaar maken. Bij een porseleinfractuur of bij een onesthetische kroonrand van een goed functionerende kroon of brug kan in de meeste gevallen worden gekozen voor een intraorale reparatie of correctie met composiet. Het repareren of corrigeren van de kroon of de brug is relatief weinig invasief, verloopt zonder grote risico s en vergt slechts 1 behandelsessie. Een deel van het aanwezige porselein kan worden weggeslepen om zo ruimte te maken en een geleidelijk kleurovergang te realiseren voor het nieuwe restauratiemateriaal dat in de meeste gevallen composiet zal zijn. Retentiemethoden Bij een intraorale reparatie of correctie van een kroon of een brug moet adhesie kunnen worden gerealiseerd aan glazuur, dentine en restauratiematerialen. Omdat in een kroon en een brug vaak meerdere materialen zijn verwerkt, zoals porselein, metaal, kunsthars, composiet en metaalkeramiek, is het noodzakelijk aan die verschillende materialen tegelijk adhesie te verkrijgen. De bestaande standaard adhesieve methoden waarmee adhesie aan glazuur en dentine wordt verkregen, zijn hierbij niet afdoende. Om retentie te bereiken aan metaal, porselein, kunsthars en composiet zijn macromechanische, micromechanische en/of chemische retentievormen beschikbaar. Voor het verkrijgen van macromechanische retentie is het prepareren van putten, groeven en/of ondersnijdingen nodig. Onder micromechanische retentie wordt verstaan het op microscopisch niveau verruwen van het oppervlak door etsen of zandstralen. Afhankelijk van het materiaal kan een speciaal etsmiddel worden gekozen, terwijl zandstralen behulpzaam kan zijn bij verruwing van de meeste materialen. Na microscopische oppervlakteverruwing kunnen een adhesief en composiet retentie vinden. Voor de chemische retentiemethoden worden speciale primers gebruikt die een chemische reactie kunnen aangaan met de diverse materialen. Bij een intraorale reparatie of correctie van een kroon of een brug kunnen de verschillende retentiemethoden wor- 35

2 a b c d Afb. 1. Het verruwingseffect van 20 seconden etsen van een composietoppervlak dat bariumglas bevat met fosforzuur (a) en met waterstoffluoride (b) en van een composietoppervlak dat clusters zirkonium bevat met fosforzuur (c) en met waterstoffluoride (d). den gecombineerd om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. In het kader van dit artikel worden de micromechanische en chemische retentiemethoden separaat besproken en toegelicht. Micromechanische retentie Afhankelijk van het materiaal kan door middel van etsen of zandstralen het materiaaloppervlak worden verruwd, waarna via een adhesief mechanische retentie aan composiet mogelijk wordt. Etsen Gebruikelijke etsmiddelen zijn fosforzuur of waterstoffluoride. Fosforzuur is effectief voor etsing van glazuur en dentine, maar geeft geen verruwing van de materialen waarvan kronen en bruggen zijn vervaardigd. Hierop aangebracht heeft fosforzuur alleen een reinigende en ontvettende werking, met als bijkomend voordeel dat de oppervlaktespanning wordt verhoogd waardoor het oppervlak beter kan worden bevochtigd met een adhesief. In tegenstelling tot fosforzuur lost waterstoffluoride glaspartikels op die in porselein en de meeste composieten aanwezig zijn. De matrix van de composiet wordt hierbij niet door het zuur aangetast. Doordat in microfijne composieten minder vulstofpartikels aanwezig zijn, is het effect van etsen met waterstoffluoride bij deze groep composieten beperkt. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat waterstoffluoride niet op elk composiet of keramiek/porselein dezelfde werking heeft. Een voorbeeld hiervan is dat composieten die clusters zirkonium of kwarts bevatten minder gevoelig zijn voor waterstoffluoride dan composieten die het zachtere bariumglas bevatten (afb. 1) (Loomans et al, 2011a). Bij intraoraal gebruik van waterstoffluoride moet contact met glazuur en dentine worden vermeden omdat zich anders een neerslag van calciumfluoride vormt. Doordat deze neerslag daarna niet met fosforzuur is te verwijderen, wordt de infiltratie van een adhesief in de na etsen van dentine geëxposeerde collageenstructuur verhinderd. Dit leidt ertoe dat de adhesie van composiet aan het gecontamineerde glazuur of dentine bijna verwaarloosbaar is (Szep et al, 2000; Pioch et al, 2003; Loomans et al, 2010; Saracoglu et al, 2011). Waterstoffluoride is verkrijgbaar in concentraties van 3 tot 9,6% en vereist een uiterst zorgvuldige verwerking. Bij contact met huid of mucosa dringt het pijnloos door in de diepere weefsellagen waar het tot weefselnecrose leidt (Asvesti et al, 1997). Om ongewenste bijwerkingen te voorkomen is daarom voorzichtigheid geboden. Daarnaast is er weinig bekend over het effect van contaminatie van vitaal dentine met waterstoffluoride, maar op basis van de reactiviteit met de zachte weefsels moet contact met vitaal dentine en via dentinetubuli met de pulpa worden vermeden. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de benodigde etstijd en de optimale concentratie van waterstoffluoride. Literatuuronderzoek laat een grote variatie in materialen en methoden zien, waardoor de resultaten moeilijk met elkaar zijn te vergelijken (Brosh et al, 1997; Lucena-Martin et al, 2001; Tezvergil et al, 2003; Trajtenberg et al, 2004; 36

3 Materiaal Zandstralen Etsen met waterstoffluoride Speciale primer Silaniseren Adhesief Porselein Methode (20 seconden) Methode 2 30 μm Cojet /Siljet Methode 3 50 μm aluminiumoxide Composiet Methode (20 seconden) Methode 2 30 μm Cojet /Siljet Methode 3 50 μm aluminiumoxide Metaal Methode 1 30 μm Cojet /Siljet Methode 2 50 μm aluminiumoxide - Metaalprimer - + Kunsthars Methode Weekmaker - + Methode 2 30 μm Cojet /Siljet Methode 3 50 μm aluminiumoxide - Weekmaker - + Tabel 1. Repareren en corrigeren van de diverse materialen van kronen en bruggen met de beschikbare methoden na het prepareren van macromechanische retentie. Teixeira et al, 2005; Özcan et al, 2005; Özcan et al, 2007; Papachini et al, 2007; Passos et al, 2007). Gesteld kan worden dat een grotere verruwing niet per definitie leidt tot een betere adhesie (Loomans et al, 2011b). Als het zuur glaspartikels gedeeltelijk of geheel uit het oppervlak van een materiaal zoals porselein of composiet verwijdert, blijft alleen nog een verzwakte matrix over voor het verkrijgen van adhesie. Indien alleen wordt gebruikgemaakt van micromechanische retentie wordt voor veldspaatporselein de beste adhesie bereikt door 120 seconden te etsen met een oplossing van 9,5% waterstoffluoride (Güler et al, 2006). Door het etsen van porselein te combineren met het aanbrengen van een primer (silaanverbinding) kan de etstijd echter aanzienlijk worden gereduceerd. Zandstralen Tijdens zandstralen worden abrasieve partikels onder druk op een oppervlak geblazen. Hiervoor worden partikels aluminiumoxide met een grootte van 30 tot 50 μm gebruikt die al dan niet zijn voorzien van een laag siliciumoxide. Zandstralen is effectief op metaal, keramiek/porselein, composiet en kunsthars. De werking op een keramiek als zirkoniumoxide is daarentegen gering. Bij gebruik van partikels aluminiumoxide met een laag siliciumoxide spreekt men van silicoaten. Het aanbrengen van een laag siliciumoxide wordt ook wel tribochemie genoemd want tribochemie is het door een mechanofysisch proces tot stand brengen van een structurele oppervlakteverandering. Door deze voorbehandeling blijft een laag silicium- en aluminiumoxide achter op het oppervlak dat vervolgens geschikt is om een chemische binding tot stand te brengen. Voorbeelden van met siliciumoxide bedekte partikels aluminiumoxide zijn CoJetSand en Siljet. Voor het zandstralen kan worden gekozen tussen apparaten die werken met hoge of lage druk. Met hogedrukapparaten, zoals PrepStar, is het ook mogelijk onder een druk van ongeveer 7 bar te prepareren of een fissuur schoon te stralen, terwijl met lagedrukapparaten bij 2 tot 3 bar reparaties kunnen worden uitgevoerd of een kroon of een brug kan worden schoon gestraald. Deze lagedrukapparaten zijn vaak als handstukken verkrijgbaar en zijn aansluitbaar op de gebruikelijke tandheelkundige apparatuur. Een voorbeeld van een dergelijk handstuk is MicroEtcher. Een nadeel van zandstralen is de aerosol van abrasieve partikels die de omgeving kan contamineren. Het wegvegen van dergelijke partikels leidt onherroepelijk tot beschadiging van het desbetreffende oppervlak en om dat te voorkomen is gebruik van water bij het verwijderen noodzakelijk. Om verspreiding van een aerosol van abrasieve partikels te voorkomen, is een speciaal zandstraalapparaat ontwikkeld waarbij de poederstraal door een waterspray wordt omgeven (RondoFlex ). De effectiviteit van deze aerosolvermijdende methoden is in de literatuur niet of nauwelijks beschreven. De combinatie van zandstralen en etsen met waterstoffluoride wordt afgeraden omdat het onwaarschijnlijk is dat deze methoden elkaars effecten versterken. Zandstralen gevolgd door etsen met waterstoffluoride leidt misschien nog wel tot een verdere verruwing, maar erg zeker is dit niet (Hummel et al, 1997). Het etsen met waterstoffluoride gevolgd door zandstralen daarentegen heeft een afvlakking van het eerst verruwde en daardoor kwetsbaar geworden oppervlak tot gevolg. Chemische binding Chemische binding wordt tot stand gebracht met behulp van speciale primers of monomeren die reageren met het oppervlak van een substraat. De meest toegepaste primer heeft een basis van silaanverbindingen die bij de fabricage van composieten onder andere worden gebruikt om de anorganische vulstofpartikels chemisch aan de kunststof 37

4 a b c d e f g h Afb. 2. Transversale tekening van een gebitselement in de bovenkaak waarmee het probleem van een ten opzichte van de gingiva te korte rand van een metaal-porseleinkroon wordt weergegeven: 1 porselein, 2 metaal, 3 metaal verwijderd, 4 ondersneden preparatie (a); rand van een metaal-porseleinkroon die ruimschoots occlusaal van de gingivarand ligt en enige cervicale gebitsslijtage (b); cervicale metaalrand verwijderd en ondersneden caviteit geprepareerd (c); metalen contourstrip aangebracht en met wiggen strak in positie gefixeerd (d); etsen van het dentine met fosforzuur (e); silanisatie (f); hechtlak en composiet aangebracht (g); afgewerkte correctierestauratie (h). te binden. In de tandheelkunde wordt meestal gebruikgemaakt van 3-methacryloxypropyltrimethoxysilaan. Dit is een bifunctioneel molecuul dat aan de ene zijde bestaat uit een metacrylaatgroep die reageert met adhesieven en composieten, en dat aan de andere zijde een reactieve silanolgroep heeft die een chemische binding aangaat met het siliciumdioxide in porselein, met composiet of met een laag siliciumdioxide die door middel van silicoating is aangebracht. Daarnaast zorgt het gebruik van silaan voor een snellere en betere bevochtiging van het oppervlak met een adhesief. Silaanprimers zijn in 2 varianten verkrijgbaar, een gehydrolyseerde en een niet-gehydrolyseerde. De gehydroliseerde variant is gereed voor direct gebruik en wordt voorafgaand aan het adhesief separaat op het oppervlak aangebracht. De niet-gehydrolyseerde variant wordt eerst geactiveerd door de silaan in contact te brengen met een zuur, meestal een zure monomeer die in de primer of het adhesief aanwezig is. Silaniseren levert bij reparatie van composiet en porselein een significant sterkere reparatierestauratie op dan een restauratie die is aangebracht zonder te silaniseren (Rosentrit et al, 2000; Haselton et al, 2001; Tezvergil et al, 2003; Filho et al, 2004). Silaan bevattende primers zijn eenvoudig in gebruik en beïnvloeden de chemische binding aan glazuur of dentine niet negatief. Indien porselein na etsen met waterstoffluoride wordt gesilaniseerd, is de benodigde concentratie van dit zuur lager en de benodigde etstijd korter dan zonder silanisatie, terwijl dit niet ten koste gaat van de chemische binding. In een onderzoek bleek een concentratie van 2,5% waterstoffluoride effectiever dan een concentratie van 5%. In combinatie met silanisatie bleek 30 seconden etsen met 2,5% waterstoffluoride even effectief als 3 minuten etsen (Chen et al, 1998). Om de chemische binding aan edele en onedele metaallegeringen te vergroten, zijn speciale metaalprimers op de markt. De metaalprimers verbeteren onder andere de bevochtigingscapaciteit van het oppervlak. Etsen sorteert geen effect op een metaaloppervlak, maar als de metaallegering eerst wordt gezandstraald en daarna een metaalprimer wordt toegepast, kan een goede chemische binding tot stand worden gebracht (Barkmeier en Latta, 2000). Sommige metaalprimers bevatten het monomeer 10-methacryloyloxydecyldihydrogeenfosfaat (MDP) dat een verbinding aangaat met de in onedele metaallegeringen aanwezige oxiden, zoals aluminium- en zirkoniumoxide (Kern en Thompson, 1995; Wegner en Kern, 2000; Lüthy et al, 2006). Naast dit monomeer bevatten sommige metaalprimers ook nog het monomeer 6-[N-(4-vinylbenzyl) propylamino]-1,3,5-triazine-2,4-dithione (VBATDT) dat een chemische binding aangaat met moleculen van edele metaallegeringen. Voor het verbeteren van de chemische binding met kunsthars worden speciale kunstharsprimers toegepast met als doel het te repareren oppervlak te verweken en te reactiveren. Hiervoor kan ook het monomeer van kunsthars worden gebruikt, bijvoorbeeld de vloeistof van Palavit. Door een methylmetacrylaat te appliceren, dit gedurende 3 minuten te laten inwerken en vervolgens een adhesief aan te brengen, kan een sterke reparatierestauratie worden bereikt (Papazogiou en Vasilas, 1999; Vergani et al, 2000). Het realiseren van een duurzame chemische binding aan zirkoniumoxide blijft problematisch. Zo heeft etsen met waterstoffluoride geen effect en is ook silaniseren niet zinvol. Als wordt gezandstraald, neemt de ruwheid van het oppervlak toe, maar tegelijkertijd neemt de buigsterkte af. Inmiddels zijn er enkele primers die het monomeer 10-methacryloyloxydecyldihydrogeenfosfaat (MDP) bevatten en mogelijk in staat zijn de chemische binding aan zirkoniumoxide te verbeteren. Bij de keuze voor een bepaalde methode van chemische binding speelt ook de klinische uitvoerbaarheid een belangrijke rol. Zo dient bij het repareren van een metaalporseleinkroon in de zijdelingse delen te worden gekozen 38

5 a b c d e f g h i j Afb. 3. Reparatie van een mesiobuccoincisale porseleinfractuur in de metaal-porseleinkroon op gebitselement 23; frontaal aanzicht (a en b); door preparatie is een deel van het metaal geëxposeerd (c); appliceren van adhesief na zandstralen, etsen en silaniseren (d); lichtharding van adhesief (e); afwerking reparatierestauratie na aanbrengen composiet (f-h); eindresultaat (i, j). tussen zandstralen en etsen met waterstoffluoride. Beide methoden zijn niet eenvoudig uitvoerbaar. Zandstralen is lastig uitvoerbaar vanwege de abrasieve aerosol en waterstoffluoride vanwege het risico de harde gebitsweefsels met het zuur te contamineren. In zulke situaties wordt gekozen voor de meest veilige en controleerbare methode en die is per situatie verschillend. Keuze tussen beschikbare methoden Voor de keuze van de meest geëigende methode zijn het restauratiemateriaal en de uitvoerbaarheid van de methode bepalend. Zo gaat bij een combinatie van metaal-porselein of metaal-composiet de voorkeur uit naar zandstralen omdat dit bij al deze materialen effectief is. Bij een intraorale reparatie of correctie van porselein en bepaalde composieten kan etsen met waterstoffluoride te prefereren zijn omdat dit gemakkelijker uitvoerbaar is dan zandstralen doordat geen abrasieve aerosol wordt geproduceerd. Tabel 1 is behulpzaam bij het maken van een keuze voor een bepaalde methode. Hierin zijn de diverse materialen met de mogelijke reparatiemethoden weergegeven. Indien naast het restauratiemateriaal ook nog harde gebitsweefsels zijn geëxposeerd, dan behoren die separaat met een adhesiefsysteem te worden behandeld. In het vervolg worden enkele praktijkvoorbeelden van verschillende behandelmethoden voor het repareren en het corrigeren van kronen en bruggen gegeven. Casus 1. Corrigeren van een kroonrand Een 47-jarige vrouw stoorde zich aan de buccocervicale rand van de kroon op gebitselement 14. De kroon functioneerde naar tevredenheid en er was geen directe indicatie deze te vervangen. Samen met de patiënt werd daarom besloten tot het aanbrengen van een correctierestauratie met composiet. In afbeelding 2a is op een transversale tekening van een gebitselement in de maxilla het probleem van een ten opzichte van de gingiva te korte rand van een metaal-porseleinkroon weergegeven. De correctie van de buccocervicale kroonrand begon met het verwijderen van de cervicale metaalrand en het uitvoeren van een preparatie die een caviteit met ondersnijding deed ontstaan (afb. 2b en 2c). Na het aanbrengen van een contourstrip werd het dentine geëtst met fosforzuur en vervolgens werden een primer en een adhesief aangebracht en gehard (afb. 2d-2e). Hierdoor werd het dentine afgeschermd tegen waterstoffluoride. In de volgende stap werd, alvorens te etsen met waterstoffluoride, het porselein beslepen en daarmee het op het porselein aanwezige adhesief verwijderd. Na silanisatie werd eerst een adhesief en daarna een composiet aangebracht en de correctierestauratie afgewerkt (afb. 2f-2h). Commentaar Als het restaureren van een kroonrand een metalen rand van een metaal-porseleinkroon betreft die aan de ene kant wordt begrensd door porselein en aan de andere kant door dentine, voegt het metaaldeel weinig toe aan de retentie van de te vervaardigen restauratie. Het metaal wordt dan lokaal verwijderd om voldoende ruimte te maken zodat het geprepareerde deel volledig met een opake composiet kan worden gerestaureerd. Voor de retentie van de correctierestauratie voegt het verkrijgen van chemische binding aan het metaal weinig toe. Naarmate het metaaldeel groter is, krijgt zandstralen de voorkeur om ook retentie aan het metaal te kunnen krijgen. 39

6 a b c d e Afb. 4. Correctie van de esthetisch storende metaalranden van de metaal-kunstharskronen op de gebitselementen 24 en 25 (a, b); composiet aangebracht (c); afwerking correctierestauratie (d); resultaat na 3 jaar (e). Bij het repareren of het corrigeren van een kroon of een brug moet altijd een afweging worden gemaakt tussen een lokale of volledige bedekking van het vestibulaire vlak met composiet. Een volledige bedekking maakt het mogelijk de vorm en kleur te optimaliseren, waarbij het gehele oppervlak uit hetzelfde materiaal bestaat hetgeen op termijn de esthetiek ten goede komt. Casus 2. Repareren van een porseleinfractuur In de metaal-porseleinkroon op het gebitselement 23 is bij een 53-jarige man, na het bijten op een harde pit, mesiobuccoincisaal een porseleinfractuur met expositie van de metalen basisstructuur ontstaan (afb. 3a en 3b). De kroon is onderdeel van de goed functionerende brug en de patiënt zou het waarderen als het niet nodig was de brug te vervangen door een nieuwe. Om die reden werd gekozen voor een reparatierestauratie van composiet ter plaatse van het defect. Allereerst werd door preparatie een deel van het metaal geëxposeerd en werd macromechanische retentie verkregen (afb. 3c). Vervolgens werd gezandstraald met CoJet en werd gesilaniseerd. Daarna werd een adhesief geappliceerd en een composiet aangebracht. Tot slot werd de reparatierestauratie afgewerkt en gepolijst. composiet waren vervaardigd op de frontelementen in haar maxilla, wenste een 49-jarige vrouw een esthetische verbetering van haar overige gebitselementen in de maxilla. Enkele goed passende gouden kronen vertoonden donker verkleurde buccale facetten van kunsthars. Financieel had ze op dat moment niet de mogelijkheid nieuwe kronen te laten vervaardigen. Daarom werd besloten directe fineerrestauraties van composiet te vervaardigen over de buccale vlakken van de gebitselementen 24 en 25 (afb. 4a). Aangezien gebitselement 26 buiten de esthetische zone lag, werd dit gebitselement niet bij de behandeling betrokken. De correctie begon met het verwijderen van de cervicale metaalranden en dit gebied zodanig te prepareren dat caviteiten met een ondersnijding ontstonden (afb. 4b). Op deze manier werd ruimte gecreëerd om de donkere metaalrand te maskeren met een opakere composiet. Na het aanbrengen van een contourstrip werd het dentine geëtst met fosforzuur, waarna een adhesief en composiet werden aangebracht (afb. 4c). Vervolgens werd de kunsthars verruwd, het adhesief van de kunsthars verwijderd en een kunstharsprimer aangebracht. Tot slot werden een adhesief en een composiet aangebracht en werd de correctierestauratie afgewerkt (afb. 4d). Na 3 jaar was de patiënt nog steeds tevreden over de behandeling (afb. 4e). Casus 3. Corrigeren van de metaalranden van metaal-kunstharskronen Nadat enkele jaren geleden directe fineerrestauraties van Commentaar Op het moment dat blijkt dat de hechting van de kunsthars aan de metalen ondergrond dubieus is, kan beter worden 40

7 gekozen voor volledige verwijdering van de kunsthars en directe hechting aan het metaal. Slotbeschouwing Het repareren of corrigeren van een beschadigde kroon of brug heeft, indien mogelijk, de voorkeur boven vervanging. De pijlerelementen zelf lopen minder risico en de kosten vallen aanzienlijk lager uit. In de algemene praktijk is het beschikbaar hebben van een zandstraler van waarde aangezien deze op de meeste materialen een verruwing van het oppervlak oplevert. Tezamen met een silaanoplossing maakt zandstralen met partikels die zijn voorzien van een laag siliciumoxide een chemische binding mogelijk. Voor methoden als etsen met waterstoffluoride en zandstralen geldt dat nauwkeurig moet worden gewerkt om ongewenste bijeffecten door contact tussen waterstoffluoride en de harde en zachte mondweefsels alsmede contaminatie met aluminiumoxide te voorkomen. Literatuur * Asvesti C, Guadagni F, Anastasiadis G, Zakopoulou N, Danopoulou I, Zographakis L. Hydrofluoric acid burns. Cutis 1997; 59: * Barkmeier WW, Latta MA. Laboratory evaluation of a metal-priming agent for adhesive bonding. Quintessence Int 2000; 31: * Brosh T, Pilo R, Bichacho N, Blutstein R. Effect of combinations of surface treatments and bonding agents on the bond strength of repaired composites. J Prosthet Dent 1997; 77: * Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of different etching periods on the bond strength of a composite resin to a machinable porcelain. J Dent 1998; 26: * Elderton RJ. Clinical studies concerning re-restoration of teeth. Adv Dent Res 1990; 4: 4-9. * Filho AM, Vieira LC, Araújo E, Monteiro Júnior S. Effect of different ceramic surface treatments on resin microtensile bond strength. J Prosthodont 2004; 13: * Frankenberger R, Petschelt A, Kramer N. Leucite-reinforced glass ceramic inlays and onlays after six years: clinical behavior. Oper Dent 2000; 25: * Güler AU, Yilmaz F, Yenisey ME, Güler E, Ural C. Effect of acid etching time and a self-etching adhesive on the shear bond strength of composite resin to porcelain. J Adhes Dent 2006; 8: * Haselton DR, Diaz-Arnold AM, Dunne JTjJr. Shear bond strengths of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001; 86: * Hummel SK, Marker V, Pace L, Goldfogle M. Surface treatment of indirect resin composite surfaces before cementation. J Prosthet Dent 1997; 77: * Kern M, Thompson VP. Bonding to glass infiltrated alumina ceramic: adhesive methods and their durability. J Prosthet Dent 1995; 73: * Loomans BAC, Mine A, Roeters FJM, et al. Hydrofluoric acid on dentin should be avoided. Dent Mater 2010; 26: * Loomans BAC, Cardoso MV, Roeters FJM, et al. Is there one optimal repair technique for all composites? Dent Mater 2011a; 27: * Loomans BAC, Cardoso MV, Opdam NJM, et al. Surface roughness of etched composite resin in light of composite repair. J Dent 2011b; 39: * Lucena-Martín C, González-López S, Navajas-Rodriguez de Mondelo JM. The effect of various surface treatments and bonding agents on the repaired strength of heat-treated composites. J Prosthet Dent 2001; 86: * Lüthy H, Loeffel O, Hammerle CH. Effect of thermocycling on bond strength of luting cements to zirconia ceramic. Dent Mater 2006; 22: * Özcan M, Alander P, Vallitu PK, Huysmans MC, Kalk W. Effect of three surface conditioning methods to improve bond strength of particulate filler resin composites. J Mater Sci Mater Med 2005; 16: * Özcan M, Barbosa SH, Melo RM, Galhano GAP, Bottino MA. Effect of surface conditioning methods on the microtensile bond strength of resin composite to composite after aging conditions. Dent Mater 2007; 23: * Papacchini F, Dall Oca S, Chieffi N, et al. Composite-to-composite microtensile bond strength in the repair of a microfilled hybrid resin: effect of surface treatment and oxygen inhibition. J Adhes Dent 2007; 9: * Papazoglou E, Vasilas AI. Shear bond strengths for composite and autopolymerized acrylic resins bonded to acrylic resin denture teeth. J Prosthet Dent 1999; 82: * Passos SP, Özcan M, Vanderlei AD, Leite FP, Kimpara ET, Bottino MA. Bond strength durability of direct and indirect composite systems following surface conditioning for repair. J Adhes Dent 2007; 9: * Pioch T, Jakob H, García-Godoy F, Götz H, Dörfer CE, Staehle HJ. Surface characteristics of dentin experimentally exposed to hydrofluoric acid. Eur J Oral Sci 2003; 111: * Rosentritt M, Behr M, Kolbeck C, Lang R, Handel G. In vitro repair of all-ceramic and fibre-reinforced composite crowns. Eur J Prosthodont Restor Dent 2000; 8: * Sailer I, Fehér A, Filser F, Gauckler LJ, Lüthy H, Hämmerle CH. Fiveyear clinical results of zirconia frameworks for posterior fixed partial dentures. Int J Prosthodont 2007; 20: * Saracoglu A, Özcan M, Kumbuloglu O, Turkun M. Adhesion of resin composite to hydrofluoric acid-exposed enamel and dentin in repair protocols. Oper Dent 2011; 36: * Szep S, Gerhardt T, Gockel HW, Ruppel M, Metzeltin D, Heidemann D. In vitro dentinal surface reaction of 9.5% buffered hydrofluoric acid in repair of ceramic restorations: a scanning electron microscopic investigation. J Prosthet Dent 2000; 83: * Teixeira EC, Bayne SC, Thompson JY, Ritter AV, Swift EJ. Shear bond strength of self-etching bonding systems in combination with various composites used for repairing aged composites. J Adhes Dent 2005; 7: * Tezvergil A, Lassila LV, Vallittu PK. Composite-composite repair bond strength: effect of different adhesion primers. J Dent 2003; 31: * Trajtenberg CP, Powers JM. Bond strengths of repaired laboratory composites using three surface treatment and three primers. Am J Dent 2004; 17: * Vergani CE, Machado AL, Giampaolo ET, Pavarina AC. Effect of surface treatments on the bond strength between composite resin and acrylic resin denture teeth. Int J Prosthodont 2000; 13: * Wegner SM, Kern M. Long-term resin bond strength to zirconia ceramic. J Adhes Dent 2000; 2:

8 Summary Intra-oral restoration and correction of single- and multi-unit dental prostheses In cases of a fracture of the porcelain or non-aesthetic margin of a correctly functioning single- or multi-unit dental prosthesis, an intra-oral restoration or correction using a resin composite can generally be chosen. To establish adhesion to metal, porcelain, resin and composite, macro-mechanical, micromechanical and/or chemical retention methods are available. In order to achieve macro-mechanical retention, the preparation of pits, grooves and/or undercuts is necessary. Micromechanical retention indicates surface roughening of the prosthodontic material at microscopic level through etching or sand-blasting. For chemical retention methods, special primers are used which may react chemically with the several prosthodontic materials. The treatment of choice is determined by the prosthodontic material and the feasibility of the retention method. Bron F.J.M. Roeters 1, B.A.C. Loomans 2 Uit 1 de sectie Orale Functieleer en Materiaalwetenschappen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 2 de vakgroep Preventieve en Curatieve Tandheelkunde van het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen Datum van acceptatie: 24 oktober 2013 Adres: prof. dr. F.J.M. Roeters, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam 42

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts Een ongeluk zit in een klein hoekje Er gebeuren heel wat ongelukken in de zomer. In Drenthe (waar ik woon) zijn trampolines erg geliefd onder

Nadere informatie

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties 1 Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties M. Özcan en C. de Baat Inleiding Ondanks alle pogingen om de hechting tussen het metalen en keramieken deel van metaal-keramieken

Nadere informatie

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Willem Fennis and Cees Kreulen Keywords Composiet Esthetiek Knobbelvervangende restauratie Natriumperboraat Vezelversterking

Nadere informatie

Partiële keramische restauraties posterieur

Partiële keramische restauraties posterieur GEBRUIK DE STERKE VERBINDING GLAZUUR-GLASKERAMIEK Partiële keramische restauraties posterieur Patiënten vragen ook voor posterieure restauraties naar tandkleurige materialen. Niet alleen uit de literatuur,

Nadere informatie

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles.

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles. ibond Universal Hecht. Eenvoudig. lles. Giving a hand to oral health. Bonden met vertrouwen. Wat verwacht u van een universele bonding? Duurzame en betrouwbare hechtsterkte. Veilige en gemakkelijke verwerking.

Nadere informatie

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk Bijzonder onderwerp NVT-congres: De kroon op het werk De kroon op het werk Voorwoord D. Bitterman, voorzitter NVT Op vrijdag 22 maart 2002 werd door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen haar voorjaarscongres

Nadere informatie

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet.

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. PANAVIA 21 PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. Het waarborgt een duurzame hechting aan glazuur, dentine, composiet, porselein, edele

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over CLEARFIL SE BOND

Meest gestelde vragen over CLEARFIL SE BOND Historie Sinds het onderzoek van Buonocore in 1955 is hechten van composiet aan glazuur erg goed mogelijk. Fusayama publiceerde in 1979 een eerste onderzoek m.b.t. het hechten van composiet aan dentine.

Nadere informatie

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES Academiejaar 2009 2010 HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES VERBEKE JANNES Promotor: Prof. Dr. R. De Moor Masterproef voorgedragen in de Tweede Master in het kader van de opleiding tot TANDARTS De

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING 161 SAMENVATTING De meeste klinische mislukkingen van adhesief bevestigde keramische restauraties vinden een oorsprong aan het grensvlak tussen bevestigingscement en het interne

Nadere informatie

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen Maak het Natuurlijk Lava Zirkoniumoxide Kronen en Bruggen Kwalitatieve innovaties Het totale concept: van adruk tot en met kroon of brug De innovaties van 3M ESPE zorgen voor nieuwe standaarden in de tandartspraktijk

Nadere informatie

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering MOGELIJKHEDEN, BEPERKINGEN EN OPLOSSINGEN (DEEL 1) Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering De behandeling van gebitsslijtage met direct composiet kan een lastige klus zijn (met name in het front),

Nadere informatie

Stap voor stap naar een mooie glimlach

Stap voor stap naar een mooie glimlach Stap voor stap naar een mooie glimlach Step-by-Step Guide 1. Kleur/maat veneer(s) met kleurensleutel en vormkaart (S, M, L) bepalen 2. Anesthesie en preparatie 3. Retractiedraden plaatsen/bloeding stelpen

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND SINGLE DOSE is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. Het

Nadere informatie

Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen

Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen Auteur: Studentnummer: Begeleiders: C.R.G. van den Breemer S1645552 Drs. U. Schepke en Drs. D. van Meegen, Rijksuniversiteit Groningen Inleverdatum:

Nadere informatie

VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES. BRILLIANT Crios Handleiding

VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES. BRILLIANT Crios Handleiding VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES BRILLIANT Crios Handleiding INHOUD BRILLIANT Crios... 3 Belangrijkste stappen voor de bevestiging... 4 Bevestigingsmaterialen voor elke indicatie...

Nadere informatie

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN De telescoopbrug Een vaste brug ter vervanging van een prothese is voor veel mensen een grote wens. Dit is helaas niet altijd technisch haalbaar. Gelukkig

Nadere informatie

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Glasvezelstift voor duurzame stompopbouwen Meest stabiele interface Epoxyvrij Additionele stevigheid Extra mechanische retentie De glasvezelstift voor betrouwbare

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES CLEARFIL

Nadere informatie

PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES. Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA

PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES. Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA UW WENS ONZE UITDAGING Werken met producten die aan uw verwachtingen voldoen en waar

Nadere informatie

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011!

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011! RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 4 februari 2011 - Congresprogramma - PAUL LAMBRECHTs JOOST ROETERS NIEK OPDAM Roberto spreafico Bijzonder praktijkgerichte lezingen over composiet: 4 zeer gerenommeerde

Nadere informatie

0459 ALL-BOND UNIVERSAL

0459 ALL-BOND UNIVERSAL Bisco 0459 ALL-BOND UNIVERSAL Light-Cured Dental Adhesive Instructions for Use NL IN-193R8 Rev. 8/17 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 1-847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND

Nadere informatie

Adper. Adhesieve Oplossingen. Vooruitstrevende. Prestaties

Adper. Adhesieve Oplossingen. Vooruitstrevende. Prestaties Adhesieve Oplossingen Vooruitstrevende Prestaties Alles is gedekt! Elke dag luisteren we naar uw wensen als tandarts. De wetenschappers van 3M ESPE hebben hun technologie in adhesieven toegepast om zo

Nadere informatie

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen HOOFDSTUK 6 Samenvatting en Conclusies 107 Hoofdstuk 6 De toenemende interesse in de tandheelkunde voor volkeramische restauraties is vooral te danken aan

Nadere informatie

Met adhesief kan steeds meer?

Met adhesief kan steeds meer? adhesieve tandheelkunde - door A.J.J. Zonnenberg, tandarts Met adhesief kan steeds meer? Van tijd tot tijd meldt zich een patiënt in de praktijk met een afgebroken tand of kies zonder dat er sprake is

Nadere informatie

Minimaal invasief of non-invasief?!

Minimaal invasief of non-invasief?! HOE MINDER HOE LIEVER - MAAR DAT KAN NIET ALTIJD Minimaal invasief of non-invasief?! Iedereen vraagt zich wel eens af hoe minimaal invasief hij kan werken. We willen zoveel mogelijk weefsel behouden, maar

Nadere informatie

University of Groningen. Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu

University of Groningen. Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu University of Groningen Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement Cementeeroplossingen Voor elke indicatie het ideale cement RelyX Ultimate adhesief composietcement Ultieme hechtsterkte Snelle en eenvoudige procedure met slechts twee componenten en weinig verwerkingsstappen

Nadere informatie

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. HANDWIJZER SOORT Glasionomeer Kunststof Versterkt Kunststof Versterkt BEVESTIGINGSCEMENT Glasionomeer Glasionomeer GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS VOORKEUR INDICATIES Prothetische voorzieningen van

Nadere informatie

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Behandeling van fluorose in het front met behulp van porseleinen laminate veneers Fluoride speelt een erg belangrijke rol in de preventie van

Nadere informatie

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen Succesvol restaureren met Lava zirkoniumoxide Inhoudsopgave Indicaties 3 4 Prepareren

Nadere informatie

Vezelversterkte adhesiefbruggen

Vezelversterkte adhesiefbruggen Thema: Weefselbesparende tandheelkunde Kreulen: Vezelversterkte adhesiefbruggen Vezelversterkte adhesiefbruggen C.M. Kreulen In de tandheelkunde worden vezelversterkte polymeren onder andere toegepast

Nadere informatie

MONOZIR. Monolithisch Kroon- & Brugwerk. Voordelig geprijsd Sterk Esthetisch

MONOZIR. Monolithisch Kroon- & Brugwerk. Voordelig geprijsd Sterk Esthetisch MONOZIR Monolithisch Kroon- & Brugwerk Voordelig geprijsd Sterk Esthetisch MONOZIR Monolithisch zirconiumdioxide Allergievrij materiaal Nagenoeg onbreekbaar Esthetisch Minimaal invasieve preparatie Géén

Nadere informatie

Maak het natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen

Maak het natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen Maak het natuurlijk Lava Zirkoniumoxide Kronen en Bruggen dentale innovaties competentie van afdrukmaterialen tot en met cementeermaterialen en kronen en bruggen Kwalitatieve innovaties Het totale concept:

Nadere informatie

De volledige omslijping van een (vitaal) frontelement is niet meer van deze tijd

De volledige omslijping van een (vitaal) frontelement is niet meer van deze tijd De volledige omslijping van een (vitaal) frontelement is niet meer van deze tijd Bron: NTVT november 2004; 111: 435-441 Auteurs: S.P.W.H. Keizer, A.W.J.van Pelt Rubriek: Oorspronkelijke bijdragen Trefwoorden:

Nadere informatie

per sms gestelde vragen

per sms gestelde vragen per sms gestelde vragen Vragen aan Paul Lambrechts & Joost Roeters Vraag 1: Met welke lichtintensiteit moet een composietrestauratie worden gepolymeriseerd? Antwoord: Minimaal 400mw/cm2, de meeste lampen

Nadere informatie

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix Zelfhechtend composietcement Eenvoud en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix - s werelds klinisch meest bewezen cement Reeds sinds 2002 zorgt RelyX Unicem zelfhechtend composietcement

Nadere informatie

Kroon wortelkanaal restauratie. De kroon prepareren

Kroon wortelkanaal restauratie. De kroon prepareren Kroon wortelkanaal restauratie De kroon prepareren 1. Ondersnijdingen aan de buitenkant van de kroon wegnemen. 2. Verwijder zwakke kroonmuren, reinig de caviteit met behoud van alle gezonde dentine. Binnen

Nadere informatie

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use NL IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Nadere informatie

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive.

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie. Self Adhesive slim en ntelligent. Weet u dat er een cement is met een IQ? Een cement dat gebruik maakt

Nadere informatie

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss Tips en trucs GCP restauratieven Algemene tips & trucs GCP restauratieven Instructiefilms kunnen worden bekeken via www.gcpdental.com/media/videos/ of scan de QR code op de verpakking. Ets de geprepareerde

Nadere informatie

Protocol UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Titel: Protocol voor de vervaardiging van een enkelvoudige indirecte restauratie

Protocol UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Titel: Protocol voor de vervaardiging van een enkelvoudige indirecte restauratie Protocol UMCG Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Titel: Protocol voor de vervaardiging van een enkelvoudige indirecte restauratie SECTIE Orale Functieleer, Prothetische Tandheelkunde en Biomaterialen

Nadere informatie

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo A M E R I C A N D E N T A L T R A D I N G LAVA kronen en bruggen labinfo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. ADT Lava Milling Centre 2. Waarom Lava zirkoniumoxide kronen en bruggen? 3. Indicaties 4. Hoe kan

Nadere informatie

Tandvervanging door een composiet-etsbrug

Tandvervanging door een composiet-etsbrug ALTERNATIEF VOOR EEN ENKELTANDSIMPLANTAAT Tandvervanging door een composiet-etsbrug Eén van de eerste oplossingen waar we tegenwoordig aan denken bij een ontbrekend element is tandvervanging door middel

Nadere informatie

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten Precisie Oplossingen voor tandartsen CAD/CAM Restauratiemateriaal De ideale kroon voor implantaten CAD/CAM Restauratiemateriaal is natuurlijk écht CAD/CAM Restauratiemateriaal van 3M ESPE is vergelijkbaar

Nadere informatie

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use NL IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universeel

Nadere informatie

Glasionomeren. Duurzaam en sterk

Glasionomeren. Duurzaam en sterk Glasionomeren Duurzaam en sterk Conventionele Glasionomeer Restauraties Glasionomeer technologie actueler dan ooit tevoren! Succesvol bewezen materialen Biocompatibel Fluorideafgifte Hoge marginale sterkte

Nadere informatie

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use NL IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Nadere informatie

Kronen en bruggen - functies en typen

Kronen en bruggen - functies en typen D.J. Witter, R.A. Hoefnagel, A.E. Gerritsen, N.H.J. Creugers Thema: kronen en bruggen 1 Kronen en bruggen - functies en typen Kronen vervangen delen van gebitselementen. Ze kunnen echter ook implantaatgedragen

Nadere informatie

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use NL IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Nadere informatie

Restauratieve beslissingen: een casus

Restauratieve beslissingen: een casus Modern cariësmanagement in restauratief perspectief Restauratieve beslissingen: een casus Samenvatting In deze casus wordt een 48-jarige patiënt besproken met (mogelijk als gevolg van overbehandeling)

Nadere informatie

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks lege pagina 1 Inleiding Kronen en bruggen zijn een belangrijk onderdeel van de gereedschapkist van de tandarts voor het herstel van verloren gegaan tandweefsel. Aan bod komen de verschillende soorten

Nadere informatie

Proefopstelling in de mond

Proefopstelling in de mond DE PATIËNT ALS GIDS Proefopstelling in de mond Mooi is een subjectief begrip. Over smaak valt immers niet te twisten! Maar waar het gaat om een esthetisch doel in de tandheelkunde is het wel heel aanbevelenswaard

Nadere informatie

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE 1/03/15 Opbouw incisale rand DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK 1. Theorie (30 min) 2. Prak4jk (2.5u) Filtek Supreme XTE (3M ESPE) Op4bond FL (Kerr) Opbouw

Nadere informatie

Herstelchirurgie. rondom implantaten. Zichtbaar vrijliggende implantaatwindingen als gevolg RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE

Herstelchirurgie. rondom implantaten. Zichtbaar vrijliggende implantaatwindingen als gevolg RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE Herstelchirrgie rondom implantaten Implantaten worden wel eens incorrect geplaatst: zo knnen ze te ver naar bccaal, te ondiep of in beweeglijke, nietgekeratiniseerde

Nadere informatie

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured NL Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Nadere informatie

Succespercentage van Zirconia etsbruggen na 1 jaar en 2,5 jaar.

Succespercentage van Zirconia etsbruggen na 1 jaar en 2,5 jaar. Succespercentage van Zirconia etsbruggen na jaar en,5 jaar. Student: Eefke Maria Bernadette Nijssen (S997) Begeleider: Dr. A.W.J. van Pelt Restauratief tandarts en EPA Prosthodontist Onderzoeksperiode:

Nadere informatie

Doelmatigheid van bruggen

Doelmatigheid van bruggen Thema: Risico s en risicoanalyse 1 C.M. Kreulen, D.J. Witter Doelmatigheid van bruggen Een restauratief behandelingsvoorstel wordt gebaseerd op de te verwachten doelmatigheid van de behandeling. Doelmatigheid

Nadere informatie

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use NL IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Nadere informatie

Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar. Adper. Scotchbond 1 XT. Adhesiefsysteem van 3M ESPE

Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar. Adper. Scotchbond 1 XT. Adhesiefsysteem van 3M ESPE Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar Adper Scotchbond 1 XT Adhesiefsysteem van 3M ESPE Het total-etch adhesief dat al sinds 1997 op de markt is, bevat nu nanovullerdeeltjes

Nadere informatie

Contactslijtage in relatie tot kronen en bruggen

Contactslijtage in relatie tot kronen en bruggen .M. Kreulen, A. van t Spijker, D. Kuin,. de Baat, N.H.J. reugers Thema: Kronen en bruggen 4 ontactslijtage in relatie tot kronen en bruggen Occlusale oppervlakken van gebitselementen en restauraties slijten

Nadere informatie

Atraumatic Restorative Treatment (ART)

Atraumatic Restorative Treatment (ART) Frencken: De ART-aanpak J.E. Frencken Atraumatic Restorative Treatment (ART) Een bijzondere weefselbesparende en patiëntvriendelijke aanpak Samenvatting Trefwoorden: Atraumatic Restorative Treatment (ART)

Nadere informatie

Periodieke mondonderzoeken en specifieke nazorg bij partiële gebitsprothesen

Periodieke mondonderzoeken en specifieke nazorg bij partiële gebitsprothesen C. de Baat, D.J. Witter, H.M.A.M. Keltjens, N.H.J. Creugers Thema: Partiële gebitsprothese 3 Periodieke mondonderzoeken en specifieke nazorg bij partiële gebitsprothesen kennistoets q-keurmerk redactie

Nadere informatie

Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen

Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen E.J. Wiersema, C.M. Kreulen, P. Latzke, D.J. Witter, N.H.J. Creugers Thema: Kronen en bruggen 9 Tandtechnische aspecten van de vervaardiging van kronen en bruggen Bij de vervaardiging van kronen en bruggen

Nadere informatie

Twee soorten facings in één geheel

Twee soorten facings in één geheel VOORIN DE MOND PORSELEIN EN ZIJDELINGS COMPOSIET Twee soorten facings in één geheel Vooral in die gevallen waarbij door de behandeling de lachvorm en lachlijn veranderd worden en een groter deel van het

Nadere informatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie Minimaal invasief en toch zeer sterk Meer dan 3,5 miljoen BruxZir kronen en bruggen uit BruxZir monolithisch zirkoniumdioxide zijn inmiddels geplaatst.

Nadere informatie

Lava. Preparatie. richtlijnen. Precisie oplossingen

Lava. Preparatie. richtlijnen. Precisie oplossingen Lava Precisie oplossingen Preparatie richtlijnen 3M Nederland B.V. Afd. 3M ESPE Dental Products Industrieweg 24 2382 NW Zoeterwoude Tel: (071) 5 450 731 Fax: (071) 5 450 735 Email: infodental.nl@mmm.com

Nadere informatie

Bevestiging van kronen en bruggen

Bevestiging van kronen en bruggen C.M. Kreulen, J.G.C. Wolke, C. de Baat, N.H.J. Creugers Thema: Kronen en bruggen 6 Bevestiging van kronen en bruggen Een kroon of een brug kan worden bevestigd via mechanische retentie en afdichting van

Nadere informatie

Donkerder kleurgradatie Lichter. Verdunde pasta met water of verdunningsmiddel

Donkerder kleurgradatie Lichter. Verdunde pasta met water of verdunningsmiddel Art Clay Goudpasta Art Clay Goudpasta is een vloeibaar product waarmee een design kan worden aangebracht op een ondergrond van Art Clay Silver (reeds afgebakken stuk), keramiek, porselein of glas. Het

Nadere informatie

CERASMART TM van GC. De nieuwe hybride keramische CAD/CAMoplossing. is het echt geen keramiek?

CERASMART TM van GC. De nieuwe hybride keramische CAD/CAMoplossing. is het echt geen keramiek? van GC De nieuwe hybride keramische CAD/CAMoplossing is het echt geen keramiek? van GC Smart materiaal voor Smart applicaties Voor de introductie van een nieuw keramiekblok heet GC u welkom in het Smart-tijdperk,

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING I. INLEIDING CLEARFIL TRI-S BOND PLUS is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES

Nadere informatie

Inhoud. BSL ID 0000 ACA_A4_2KMM Prothetiek en orale implantologie Pre Press Zeist 13/12/2006 Pg. 011

Inhoud. BSL ID 0000 ACA_A4_2KMM Prothetiek en orale implantologie Pre Press Zeist 13/12/2006 Pg. 011 1 Onderzoek, behandelplan en de rol van de algemeen practicus 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Onderzoek en behandelplan 1 1.2.1 De eerste algemene onderzoeksfase 1 1.2.2 De tweede specifieke onderzoeksfase 4 1.2.3

Nadere informatie

Een eindige-elementenmodel van een knobbelvervangende adhesieve restauratie *

Een eindige-elementenmodel van een knobbelvervangende adhesieve restauratie * Oorspronkelijke bijdragen Fennis e.a.: Eindige-elementenmodel Een eindige-elementenmodel van een knobbelvervangende adhesieve restauratie * W.M.M. Fennis 1 R.H. Kuijs 2 M. Barink 3 W.A. Fokkinga 1 C.M.

Nadere informatie

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid

Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Zonder recessie geen tandhalsgevoeligheid Schelte Fokkema kenmerken en prevalentie etiologie en risicofactoren diagnose en klinisch management primaire en secundaire preventie curatie Terminologie tandhalsgevoeligheid

Nadere informatie

Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen

Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen Het VINTAGE LD Concept is een innovatief, zeer esthetische, geheel keramisch systeem op basis van lithium-disilicaat. Dit nieuwe concept

Nadere informatie

In 1988 is het UCLA-abutment bedacht waarmee een NIEUWE INBUS-/TORXSCHROEVENDRAAIER ENORME AANWINST

In 1988 is het UCLA-abutment bedacht waarmee een NIEUWE INBUS-/TORXSCHROEVENDRAAIER ENORME AANWINST NIEUWE INBUS-/TORXSCHROEVENDRAAIER ENORME AANWINST Gehoekt en toch verschroefd! In het vorige nummer van TP beschreef collega Frank Andriessen de voordelen van verschroeven van een kroon ten opzichte van

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE I. INLEIDING PANAVIA F 2.0 Complete Kit bestaat uit PANAVIA F 2.0 Paste, PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II, CLEARFIL CERAMIC PRIMER, ALLOY PRIMER en PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II. PANAVIA

Nadere informatie

GLUMA Desensitizer GLUMA Desensitizer PowerGel Meer effect, minder pij n.

GLUMA Desensitizer GLUMA Desensitizer PowerGel Meer effect, minder pij n. GLUMA Desensitizer GLUMA Desensitizer PowerGel Meer effect, minder pij n. Giving a hand to oral health. GLUMA Desensitizer / GLUMA Desensitizer PowerGel Het succes gaat verder. GLUMA Desensitizer Meer

Nadere informatie

COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS

COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS Vezelversterking J.M. Kreyns TandartsPraktijk, 26 (2005), p. 02-08 De tandarts is zeer vertrouwd met composiet, de tandtechnicus minder. Voor de oppervlakkige beschouwer

Nadere informatie

Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar!

Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar! Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar! Giving a hand to oral health. Eenvoudig, snel betrouwbaar! Voor efficiënte posterieure restauraties. In de hedendaagse tandheelkundige praktijk is het belangrijk

Nadere informatie

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide User Guide for Impressioning Een goede afdruk, het zit hem in de details User Guide Het behandelplan: De leidraad in ieder verhaal. Van welk materiaal gaat u uw opbouw maken? Reeds vooraf kunt u bepalen

Nadere informatie

samenvatting Samenvatting

samenvatting Samenvatting samenvatting Bij het verloren gaan van een gebitselement of wanneer deze nooit is aangelegd, bestaat vaak behoefte aan prothetisch herstel. Dit geldt in het bijzonder wanneer het een gebitselement betreft

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven Chapter 9 Samenvatting en toekomstperspectieven 211 In technische zin is slijtage het geleidelijke verlies van materiaal uit een werkzaam oppervlak van een lichaam als gevolg van de relatieve beweging

Nadere informatie

PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE.

PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE. PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE. PANAVIA V5 Één cement. Alle cementeerindicaties. Voorspelbare procedure. Een overwinning die zekerheid en controle in het cementeerproces

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. RelyX Ultimate Adhesief Composietcement. Esthetisch. cementeren heeft een nieuwe held

Cementeeroplossingen. RelyX Ultimate Adhesief Composietcement. Esthetisch. cementeren heeft een nieuwe held Cementeeroplossingen Composietcement Esthetisch cementeren heeft een nieuwe held Optimale hechting voor glaskeramiek RelyX Ultimate adhesief composietcement is het innovatieve dual-cure cement van 3M ESPE.

Nadere informatie

De pre-endodontische opbouw

De pre-endodontische opbouw endodontologie - door Marga Ree, tandarts-endodontoloog De pre-endodontische opbouw Eén van de belangrijkste doelen van een wortelkanaal - behandeling is het elimineren van micro-organismen die zich in

Nadere informatie

Meer dan pure esthetiek. De natuurlijke en sterke oplossing.

Meer dan pure esthetiek. De natuurlijke en sterke oplossing. Meer dan pure esthetiek. De natuurlijke en sterke oplossing. Uitbreiding van uw patiëntenbestand met een innovatieve oplossing Met het Straumann Pure Ceramic-implantaat hebben behandelaars een extra mogelijkheid

Nadere informatie

Bindweefseltransplantaten

Bindweefseltransplantaten RECONSTRUCTIEVE PLASTISCHE PARODONTALE CHIRURGIE Bindweefseltransplantaten Preprothetische of pre-implantologische defecten kunnen door toepassing van bindweefseltransplantaten bijdragen aan verbetering

Nadere informatie

(Semi)precisieverankering bij frameprothesen

(Semi)precisieverankering bij frameprothesen R. den Haan, P.G.F.C.M. Battistuzzi, D.J. Witter, C. de Baat, N.H.J. Creugers Thema: Partiële gebitsprothese 4 (Semi)precisieverankering bij frameprothesen kennistoets q-keurmerk redactie ntvt (Semi)precisieverankering

Nadere informatie

Het voorbereiden en maken van het metalen frame: de spacer-techniek

Het voorbereiden en maken van het metalen frame: de spacer-techniek Het voorbereiden en maken van het metalen frame: de spacer-techniek Het kleven van de patrix in het metalen frame zorgt 1. Eerst moeten alle metaaldelen op hoogglans gebracht en het porselein geglazuurd

Nadere informatie

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Het nieuwe, directe composietveneer systeem. Voor het innovatief en verrassend eenvoudig

Nadere informatie

Assisteren bij de behandeling: kroon- en brugwerk

Assisteren bij de behandeling: kroon- en brugwerk 1 Drs. A. van den Akker Standby Praktijkreeks Assisteren bij de behandeling: kroon- en brugwerk Bohn Stafleu van Loghum - Houten 2006 2 Ontwerp en opmaak: Cor Krüter en Ernie Enkelaar, Labl.nl, Zeist Fotografie

Nadere informatie

V R I J E T O E G A N G

V R I J E T O E G A N G V R I J E T O E G A N G Dinsdag 29 september, Hasselt Woensdag 30 september, Gent Donderdag 8 oktober, Antwerpen Inloop van 18.30 tot 22.00 uur Giving a hand to oral health. Uitnodiging voor tandartsen

Nadere informatie

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use NL IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Nadere informatie

Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie

Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie C. de Baat, D.J. Witter, C.C.A.J. Meijers, E.L.M. Vergoossen, N.H.J. Creugers Thema: Kronen en bruggen 8 Op kronen en bruggen uitgeoefende krachten en het weerstaan daarvan 1. Retentie en resistentie De

Nadere informatie

Removable Prosthetics MANUAL DYNA HELIX/OCTALOCK MAGNET ATTACHMENT

Removable Prosthetics MANUAL DYNA HELIX/OCTALOCK MAGNET ATTACHMENT Removable Prosthetics MANUAL DYNA HELIX/OCTALOCK MAGNET ATTACHMENT Algemene informatie Bij toepassing van de Dyna implantaat systemen is het mogelijk om verschillende type overkappingsprotheses te maken:

Nadere informatie

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson Sinds de introductie in de zestiger jaren van de vorige eeuw van het kunsthars polymethylmethacrylaat (PMMA) als mogelijk

Nadere informatie

Zorg bij gebitsslijtage voor een goede rapportage!

Zorg bij gebitsslijtage voor een goede rapportage! 11 de VPM-congres Zeist 3 februari 2012 Een goede anamnese is het halve werk Zorg bij gebitsslijtage voor een goede rapportage! Peter Wetselaar & Jac. van der Zaag Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Nadere informatie

Get Connected, Together towards the best solutions. Esthetiek teruggebracht tot de essentie door Stephane Browet. for your patients.

Get Connected, Together towards the best solutions. Esthetiek teruggebracht tot de essentie door Stephane Browet. for your patients. GC CURSUSSEN 2016 IN SAMENWERKING MET CIDE Esthetiek teruggebracht tot de essentie door Stephane Browet vrijdag 5 februari 2016 zaterdag 1 oktober 2016 Endo Bonding & Conditioning Restoratives Finishing

Nadere informatie