per sms gestelde vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "per sms gestelde vragen"

Transcriptie

1 per sms gestelde vragen Vragen aan Paul Lambrechts & Joost Roeters Vraag 1: Met welke lichtintensiteit moet een composietrestauratie worden gepolymeriseerd? Antwoord: Minimaal 400mw/cm2, de meeste lampen zitten daar ruim boven, dus er is behoorlijk wat marge. In combinatie met 20 sec. uitharden bij lagen van max. 2mm. dik geeft goed resultaat. Regelmatig je lamp controleren op achteruitgang d.m.v. een lichtintensiteitsmeter is aan te bevelen. Pas wel op want de afstand van de lichttip tot het composietoppervlak is vaak groter dan je denkt. Vraag 2: Moet je composiet in de koelkast bewaren? Antwoord: Neen, hooguit een voorraad die langere tijd niet wordt aangesproken. Vraag 3: Is SDR een goede vervanging/aanvulling voor gewone posterior composiet in kl 2 restauraties zoals de fabrikant dat zegt? Antwoord: SDR (smart dentin replacement) voegt niets toe, is eigenlijk gewoon een composiet dat zeer translucent is en daardoor 4 mm. diep zal uitharden. Dit kan bij een goed zichtbare box een esthetisch probleem opleveren. De tijdwinst ten opzichte van 2 lagen van 2 mm. uitharden is minimaal terwijl er extra kosten zullen zijn voor de compule die uit hygiënische overwegingen slechts bij 1 patiënt kan worden toegepast. Vraag 4: Heeft excaveren onder microscoop meerwaarde? Antwoord: Geen enkele zoals blijkt uit alle klinische studies waarbij op een normale wijze geëxcaveerd is. Eerder de cariësverwijderingstechniek (chemisch, plastic boor, keramische boor, carbideboor, met of zonder cariësindicator) zal bepalen of men te veel of te weinig weefsel weghaalt, zoals de studie van Aline Neves Coutinho aangeeft. Vraag 5: Hoe lang wachten tussen de eerste en de tweede stap, bij stepsgewijs prepareren? Antwoord: Het moet zijn: stapsgewijs excaveren ofwel stepwise excavation. De literatuur noemt tijden tussen de 2 maanden en 2 jaar. Kijk maar wat gemakkelijk uitkomt, wacht minimaal 2 maanden.

2 Vraag 6: Er was klinisch geen verschil tussen wel een bevel en geen bevel. Waarom dan wel een bevel aanbrengen? Antwoord: Omdat in vitro wel verschil te zien is in de vorm van een betere randadaptatie en minder barsten in het glazuur. De randen moeten altijd worden afgewerkt om sterk ondermijnd glazuur te verwijderen. Het aanbrengen van een 90 graden hoek zal ook een risico van beschadiging van het buurelement met zich meebrengen. Het aanbrengen van een bevel met de sonicsys in geval van een rand bij nauw contact met buurelementen helpt te voorkomen deze te beschadigen. Verder resulteert een bevel in kleur een mooiere overgang. Vraag 7: Hoe breed moet de bevel in het front worden? Antwoord: Hoe langer hoe esthetischer, maar de bevel moet voor een goede sterkte minimaal 1 mm. breed zijn. Vraag 8: Hoe occlusale bevel met articulatiepapier nakijken als element zich reeds onder rubberdam bevindt? Antwoord: Dat gaat ook en daarom moet dit in zo n geval ook gebeuren voordat de rubberdam wordt aangebracht. Men kan ook reeds occlusie evalueren bij de start van de behandeling, alvorens men de vorige vulling uitboort of de cariës aanpakt. Met een viltstift kan men zelfs deze articulatieplaatsen accentueren om dan later de OCA plaatsen te kunnen opvolgen tijdens het prepareren van de caviteit en het al of niet aanleggen van een occlusale bevel. Vraag 9: Kan je de airflow van EMS gebruiken met zand ipv zout? Antwoord: Lijkt ons niet omdat het materiaal (metaaltip) van de zoutspray bestand moet zijn tegen het abrasieve aluminiumoxidepoeder. Vraag 10: Gaan na verloop van tijd air abrasion de laatjes en deurtjes nog wel open? Antwoord: Contaminatie van de unit moet zo goed mogelijk worden voorkomen. Poeder moet met veel water van oppervlakken worden verwijderd. Eigenlijk zou je voor zandstralen een aparte behandelkamer moeten reserveren. Vraag 11: Aluminiumoxide door mondkapje? Antwoord: Dat niet direct maar het zal er eerder langs gaan. De deeltjes zijn echter niet zo klein dat ze in de longen terecht zullen komen. Deeltjes zijn 27 of 50 micron en bereiken niet de longalveoli. Het zijn deeltjes kleiner dan 5 micron die dieper doordringen in de longblaasjes en die zitten niet in de poeders van 27 micron.

3 Vraag 12: Wat doet aluminiumoxidepoeder met het afzuigsysteem? Antwoord: Het is ook abrasief voor de componenten van het afzuigsysteem en daarom is het best ook de firma van dit systeem te verwittigen en eventueel aanpassingen te laten doen. Vraag 13: Wat is het effect cq gevaar van aluminiumoxidepoeder. Zand in de longen van de patient en tda? Antwoord: Zie 11. Verwarmen kan met een Vista syringewarmer of een flessenwarmer voor babyvoeding. Vraag 14: Airabrasion: wat doet dat met inademen? Net zoiets als in de oude kolenmijnen? Antwoord: Zie 11. Vraag 15: Wat zijn de gezondheidsrisico's bij het uitboren van composieten? Antwoord: Gezondheidsrisico s voor de patiënt en tandarts zijn te vergelijken voor alle materialen: Aerosolen gecontamineerd met bacteriën en virussen, en composietfragmenten. Anders dan bij uitboren van amalgaam komt er geen kwikdamp vrij. Bescherming door goede hoog volume nevelafzuiger, mondmasker en beschermbril (ook voor patiënt). Vraag 16: Waarom onder rubberdam restauraties verwijderen? Dit bemoeilijkt afzuigen en geeft dus extra aerosolen. Antwoord: Afzuigen met de nevelafzuiger door de assistente is gewoon mogelijk en de aerosol zal minder bacteriën en virussen bevatten. Kan ook nog een kleine afzuiger houden distaal van het behandelterrein. Restauraties uitboren is ook minder belastend voor de patiënt. Vraag 17: Kan je altijd i.p.v. bevelen airabrasion toepassen? Antwoord: Neen, met airabrasion kun je geen afschuining aanbrengen. Indien men fissuren openstraalt worden ze eigenlijk V vormig opengezet, met diffuse caviteitsovergang en is een bijkomende bevel niet nodig. Vraag 18: Hoe behandel je het glazuur dat door het zandstralen is aangetast maar niet wordt bedekt met composiet? De halo. Antwoord: Door etsen en een bonding aan brengen zal deze zone met kunsthars worden geïnfiltreerd.

4 Vraag 19: Gebruik je tussen het zandstralen en silaniseren fosforzuur? Antwoord: Na zandstralen is etsen met fosforzuur niet direct noodzakelijk alvorens men porselein silaniseert maar heeft het voordeel dat er een schoon oppervlak, vrij van stof wordt verkregen. Porselein etsen met fluorwaterstofzuur verbetert wel de retentie. Opgepast voor de zachte weefsels. Perforaties Vraag 20: Na zandstralen nog etsen? Antwoord: Zie 19. Vraag 21: Moet er bij het "Cojetten" ook altijd gesilaniseerd worden? Heeft zandstralen een negatief effect op de aanhechting van zelfetsende bondings die gebruik maken van de smeerlaag? Antwoord: Ja, anders kun je ook aluminiumoxide gebruiken. Cojet laat een laagje siliciumoxide op het oppervlak achter waaraan na silaniseren chemisch wordt gehecht. Altijd een silaan aanbrengen. Met cojetzand zandstralen verhoogt de werking van de silaan. Het zandstralen van glazuur en dentine heeft geen negatief effect op de hechting met een ets en spoel of zelfetsend primer-systeem. Vraag 22: Is het aan te bevelen om de bodem van de caviteit te desinfecteren met na hypochloriet? Antwoord: Neen, dat geeft geen verbetering van de hechting. Volg de instructies van de fabrikant. Vraag 23: Is desinfectie geprepareerde caviteit zinvol? Antwoord: Neen, draagt niet bij aan een betere levensduur van de restauratie. Een gedeeltelijke desinfectie treedt ook op door etsen met fosforzuur. Desinfectie met Tubulicid, CHX doodt wel achtergebleven microorganismen in tubuli. Geen negatief effect op hechting. Vraag 24: Heeft het toegevoegde waarde om na preparatie met een kwastje NaOcl extra te reinigen? Antwoord: Nee, zie 22. Vraag 25: Heeft reinigen preparatie met tublicid of hypochloriet voor of nadelen? Antwoord: Dat zal per adhesiefsysteem variëren. Volg de instructies van de fabrikant.

5 Vraag 26: Heeft aanbrengen van chloorhexidine na etsen (voor primen/bonden) een positieve invloed op hechtsterkte van de restauratie? Antwoord: Nee, zie 22 en 23. Vraag 27: Mis de rol van chloorhexidine bij het tegengaan van degradatie van de hybridelaag, hoe denken jullie daarover? Antwoord: Geen chloorhexidine gebruiken. Klinisch bewijs voor een positief effect ontbreekt. Vraag 28: Wat vinden jullie van voorbehandelen van de caviteit met CHX vloeistof? Antwoord: Zie 23 en 27. Vraag 29: Wanneer en hoe tussenlaag (onderlaag)? Antwoord: Onderlaag geeft op termijn verzwakking, dus alleen bij een pulpa-expositie ter plekke van de expositie een afdekking van cement (MTA, Ca(OH) 2. Ter bescherming tegen etsen lokaal met een liningcement of flowable afdekken, verder geen onderlaag gebruiken. Vraag 30: Heeft een Vitrebond onderlaag invloed op de breukweerstand van een composiet restauratie? Antwoord: Ja, sandwich restauraties vertonen op de lange termijn meer breuk dan puur adhesief bevestigde restauraties. Vraag 31: Flowable composiet heeft minder vuldeeltjes en is dus minder sterk. Is het dan juist om dit materiaal te gebruiken als onderlaag? Antwoord: Alleen als je er iets extra s mee wilt bereiken, dus bijvoorbeeld een betere adaptatie wanneer de sneeuwploegtechniek wordt gebruikt. Grandio Flow (Voco) en Clearfil Majesty Flow (Kuraray) zijn het meest gevuld en vergelijkbaar met sommige hybride composieten. Routinematige toepassing is niet nodig en levert geen beter resultaat op. Vraag 32: Is de keuze van de soort onderlaag van invloed op het faalgedrag? En wel of niet etsen voor gebruik onderlaag? Antwoord: Het eerste wel: een GIC onderlaag verzwakt de restauratie en geeft op termijn meer breuk. Een onderlaag van flowable composiet of compomeer doet dat waarschijnlijk minder, maar heeft tegelijkertijd geen meerwaarde. Etsen pas nadat de GIC is aangebracht. Bij een onderlaag van flowable composiet voer je natuurlijk eerst de volledige adhesieve procedure uit.

6 Vraag 33: Wat is de procedure, als de caviteit gecontamineerd wordt met bloed, terwijl de bonding al uitgehard is? Antwoord: Kort (schoon)-etsen en opnieuw bonding aanbrengen. Bij ernstige contaminatie die niet verdwijnt door etsen: lokaal prepareren en de hele adhesieve procedure herhalen. Vraag 34: Heeft gebruik cariësdetector invloed op de hechtsterkte van composiet? Antwoord: Neen. Vraag 35: Is het zwart verkleurde dentine onder amalgaam nadelig voor de hechting van composiet? Antwoord: Wellicht wel te meten in het laboratorium, maar klinisch niet relevant zeker indien de glazuurranden zullen worden geëtst. Vraag 36: Hoe zit het met het fenomeen debonding en het optreden van failure van composiet restauraties (ook m.h.o.o. de toekomst)? Antwoord: Falen composiet bij netjes werken tussen de 1 en 4% per jaar afhankelijk van de soort patiënt (hoog of laag cariësrisico). Gouden standaard adhesieven (3-staps ets en spoel en 2-staps zelfetsend SE Bond) hebben weinig last van degradatie van de hechting op termijn. Een goede hechting aan glazuur beschermt de hechting aan het dentine. Adhesiefsystemen met minder stappen zoals one-bottle ets en spoelsystemen en all in one zelfetsende primersystemen dat zijn vooral de mindere kwaliteit adhesieven lijken gevoeliger voor een degradatie van de hechting aan dentine. Vraag 37: Klopt het dat HEMA door de hydrofiele eigenschappen op lange termijn een slechtere adhesieve hechting heeft? Antwoord: Hoe hydrofieler de kunsthars des te gevoeliger voor degradatie als gevolg van wateropname. Een afdekkende laag van een hydrofobe kunsthars heeft een beschermende werking. Vraag 38: Wat zijn de ervaringen met composietpistool met trillingen, minder risico op luchtbellen? Antwoord: Onderzoek over een verbeterde adaptatie of minder porositeiten met een dergelijk composiet ontbreken nog. Afwachten dus is het advies. Vraag 39: Is het altijd noodzakelijk om bij bonding eerst de bonding uit te harden voor het aanbrengen van het composiet? Bonding is toch eigenlijk zeer dun composiet? Geeft additioneel etsen op glazuur bij een self etch systeem een betere hechting?

7 Antwoord: Bonding altijd uitharden en voldoende lang polymeriseren aangezien het effect van zuurstofinhibitie groter zal zijn op de polymerisatie van dunne lagen. Aangezien de composiet zal krimpen in de richting van het oppervlak waar het aan vast zit moet de bonding zijn uitgehard. Indien de bonding niet is uitgehard krimpt de composiet weg van de preparatiewand. Het etsen van het glazuur met fosforzuur (selectief etsen) verbetert de hechting van zelfetsende primersystemen aan glazuur. Indien echter ook het dentine wordt mee geëtst dan levert dit een reductie van de hechtsterkte aan dentine op voor het zelfetsend primersysteem. Vraag 40: Is het nuttig een lak aan te brengen na polijsten van de restauratie met bv. Fortify, Optiguard of G-coat plus? Antwoord: Neen, dit levert klinisch geen meerwaarde op. Uit oogpunt van biocompatibilieit is het zelfs ongewenst om de patiënt aan contaminatie met monomeren die op het oppervlak aanwezig zullen zijn bloot te stellen. Vraag 41: Is een primer wel nodig als er alleen aan glazuur gehecht gaat worden? Antwoord: Neen, na etsen van het glazuur met fosforzuur heeft een primer geen voordeel. De primer wordt gebruikt om het water uit de gedemineraliseerde dentinelaag te verwijderen Vragen aan Roberto Spreafico Vraag 42: Which composite can I use best to fill the cavities after removing white spots on incisors? Antwoord: Use an enamel mass. Vraag 43: What adhesive materials do you use? Antwoord: Optibond FL Kerr. Vraag 44: What is the name of the (dark-purple) polishing paste you use to remove brown discolorments (Micro-abrasion)? Antwoord: Opalustre Ultradent. Vraag 45: Despite of applying serveral layers I see a grey line between cervical reconstruction and tooth. How to avoid this? Antwoord: Reduce the amount of bonding agent on the tooth margin and try to layer a less translucent mass around the margin.

8 Vraag 46: What is the name of the fissure modeling instrument you use? Antwoord: Composculp (Suter Dental) Vraag 47: What is the name and brand of the metal composite instrument you use for occlusal modeling? Antwoord: Composculp (Suter Dental) Vraag 48: Why remove matrices after reducing to class I? Gingival bleeding can occur? Antwoord: Because the matrix and the retainer can disturb modeling. Vraag 49: Why do you use flowable on the box floor? Antwoord: There is not a general agreement about the use of flowable. According to numerous studies, the flowable composite resin can reduce the stress. Vraag 50: I Where can I find information about hands on Italian composite culinaria course of Chief Cook Spreafico!? Antwoord: I m doing courses in Italy, but in Italian. Vragen aan Niek Opdam Vraag 51: Hoe brengt u rubberdam aan als de caviteit ver onder de gingiva ligt? Antwoord: Dan wordt er meestal geen rubberdam aangebracht. Eventueel een sleevedam waarbij het te behandelen element of alleen de interdentale ruimte het zonder rubberdam moet doen. Vraag 52: Is Clearfill APX de beste optie bij de verticale opbouw van molaren en premolaren in het kader van beetverhoging? Antwoord: Dat weten we niet. In ieder geval is wel aangetoond dat Clearfil APX het in die situatie goed doet, en dat het tevens een van de sterkste composieten is die er bestaat. Er is ook een onderzoek gaande in Duitsland met Tetric Evoceram, een normale hybride, en dat lijkt ook goed te gaan bij beetverhogings-patiënten. Een Engels onderzoek met microfijn composiet (Heliomolar) gaf slechte resultaten, maar dat zou in dat geval ook nog wel eens aan de operateur hebben kunnen liggen. Dus: hard bewijs ontbreekt, maar het is wel de meest veilige keuze om voor APX te kiezen (met een driestaps adhesief erbij, en geen onderlaag, allemaal heel belangrijk!). Vraag 53: Hoe kun je het best een chip repareren?

9 Antwoord: Afhankelijk van materiaal, oorzaak van de chip, locatie, vorm kun je kiezen tussen: etsenbonding-composiet en allerlei toevoegingen als je dat nodig vindt: dus prepareren voor resistentievorm, zandstralen van oude restauratie of etsen met HF voor betere hechting, silaan toevoegen aan de adhesieve procedure, het kan allemaal. Een voorbeeld: grote composiet met randlijstbreuk: prepareer een box in de composiet, ets met HF, bonding met silaan, nieuw composiet. Een ander voorbeeld: chip op de incisale outline van een hoekopbouw: prepareren restauratie en glazuur, eventueel resistentievorm en wat massa creëren door prepareren, etsen met HF op oude composiet (alternatief: zandstralen oude restauratie), etsen met fosforzuur, primer en bonding en silaan toegevoegd. Derde voorbeeld: mod amalgaam met breuk van linguale knobbel: hier kan worden volstaan met etsen primer bonding, eventueel na prepareren van resistentie of retentie in het amalgaam. Vraag 54: Dek je een crack af met bv een onderlaag? Antwoord: Neen, een crack lijm je. Juist bij een cracked tooth moet je het geheel weer zo sterk mogelijk maken, onderlagen verzwakken. Vraag 55: Moet je om cracked tooth te voorkomen eerder amalgaam vervangen? Antwoord: Ik zou dat overbehandeling willen noemen als je dat bij veel patiënten zou gaan doen, er is geen onderbouwing voor de stelling dat dit enige gezondheidswinst bezorgt. In incidentele gevallen waarbij een patiënt al een paar cracks heeft gehad in het verleden (of knobbelfracturen bij de vleet ) en er sprake is van grote klasse 2 amalgaam-restauraties, bruxisme etc, kun je samen met de patiënt overleggen of preventief vervangen door composiet geen goede stap zou kunnen zijn. Vraag 56: Moet amalgaamvulling in crack-tooth, zonder klachten, vervangen worden? Antwoord: Neen, wat mij betreft niet, zie hierboven. Vraag 57: Wat zijn huidige inzichten m.b.t. het behandelen van cracked tooth? Antwoord: 1. Vervang de amalgaam door composiet. 2. leg de patiënt uit dat de klachten snel verbeteren, maar dat het lang kan duren voordat alle klachten weg zijn en het zelfs in een aantal gevallen zo is dat er restklachten kunnen blijven bestaan, ruwweg: 75% is na een jaar echt klachtenvrij, 10% is helaas toch een endo geworden, 15% heeft nog steeds wat restgevoeligheid, bijvoorbeeld bij koud water drinken, die echter wel dragelijk is. Vraag 58: Worden er ook bij grote composiet restauraties geen pp pennetjes gebruikt? Antwoord: Neen, geen pinnetjes, resistentie prepareren in die gevallen wanneer er weinig tot geen resistentie is.

10 Vraag 59: Moet je langer etsen bij een ongeprepareerd element bij een bruxist? Antwoord: Neen, 15 seconde is voldoende. Vraag 60: Is het verstandig om automatrix te gebruiken bij composiet restauraties? Antwoord: Nadeel van automatrix is het gebrek aan contour. Automatrix bandjes kunnen wel erg behulpzaam zijn in het front bij fineerrestauraties. Vraag 61: Er is een nieuwe composietuithardlamp die per laag maar 1 seconde vergt en aan 't einde 3 seconden (FlashMax2). Wat is het effect op polymerisatie krimp? Antwoord: 5 jaar geleden kwam de plasmalamp op de markt die ook claimde in 3 seconden uit te harden. Toen werd in het laboratorium gevonden dat de krimp wel mee viel. Vervolgens bleek dat als je 10 seconden met de plasmalamp ging belichten, de conversiegraad toenam en de krimp ook, m.a.w. de claim van de fabrikant dat de lamp in 3 seconden composiet kon uitharden, was niet terecht, want de polymerisatie was beter met 10 seconden. Bij de tegenwoordige polymerisatielampen van meer dan 800mw/cm2 is 20 sec. genoeg en, afhankelijk van type en kleur, kun je zelfs naar 10 seconde per laag. Zoiets kun je zelf uitmeten: neem een tuttlebandje met composiet gevuld, belicht het van een kant gedurende een bepaalde tijd, schraap alle zachte composiet weg, meet de dikte, trek er 2 mm vanaf en je hebt de veilige uithardingdiepte die je bereikt met jouw lamp en jouw composiet met de gekozen belichtingstijd. Mijn advies is, ga nooit lager dan 10 seconden zitten, lager dan 10 seconden gaat zowieso nergens meer over qua tijdwinst...

Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar!

Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar! Venus Bulk Fill Eenvoudig, snel betrouwbaar! Giving a hand to oral health. Eenvoudig, snel betrouwbaar! Voor efficiënte posterieure restauraties. In de hedendaagse tandheelkundige praktijk is het belangrijk

Nadere informatie

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss Tips en trucs GCP restauratieven Algemene tips & trucs GCP restauratieven Instructiefilms kunnen worden bekeken via www.gcpdental.com/media/videos/ of scan de QR code op de verpakking. Ets de geprepareerde

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over CLEARFIL SE BOND

Meest gestelde vragen over CLEARFIL SE BOND Historie Sinds het onderzoek van Buonocore in 1955 is hechten van composiet aan glazuur erg goed mogelijk. Fusayama publiceerde in 1979 een eerste onderzoek m.b.t. het hechten van composiet aan dentine.

Nadere informatie

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Glasvezelstift voor duurzame stompopbouwen Meest stabiele interface Epoxyvrij Additionele stevigheid Extra mechanische retentie De glasvezelstift voor betrouwbare

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES CLEARFIL

Nadere informatie

Partiële keramische restauraties posterieur

Partiële keramische restauraties posterieur GEBRUIK DE STERKE VERBINDING GLAZUUR-GLASKERAMIEK Partiële keramische restauraties posterieur Patiënten vragen ook voor posterieure restauraties naar tandkleurige materialen. Niet alleen uit de literatuur,

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND SINGLE DOSE is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. Het

Nadere informatie

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Willem Fennis and Cees Kreulen Keywords Composiet Esthetiek Knobbelvervangende restauratie Natriumperboraat Vezelversterking

Nadere informatie

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE 1/03/15 Opbouw incisale rand DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK 1. Theorie (30 min) 2. Prak4jk (2.5u) Filtek Supreme XTE (3M ESPE) Op4bond FL (Kerr) Opbouw

Nadere informatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts Een ongeluk zit in een klein hoekje Er gebeuren heel wat ongelukken in de zomer. In Drenthe (waar ik woon) zijn trampolines erg geliefd onder

Nadere informatie

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet.

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. PANAVIA 21 PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. Het waarborgt een duurzame hechting aan glazuur, dentine, composiet, porselein, edele

Nadere informatie

Adper. Adhesieve Oplossingen. Vooruitstrevende. Prestaties

Adper. Adhesieve Oplossingen. Vooruitstrevende. Prestaties Adhesieve Oplossingen Vooruitstrevende Prestaties Alles is gedekt! Elke dag luisteren we naar uw wensen als tandarts. De wetenschappers van 3M ESPE hebben hun technologie in adhesieven toegepast om zo

Nadere informatie

Kroon wortelkanaal restauratie. De kroon prepareren

Kroon wortelkanaal restauratie. De kroon prepareren Kroon wortelkanaal restauratie De kroon prepareren 1. Ondersnijdingen aan de buitenkant van de kroon wegnemen. 2. Verwijder zwakke kroonmuren, reinig de caviteit met behoud van alle gezonde dentine. Binnen

Nadere informatie

0459 ALL-BOND UNIVERSAL

0459 ALL-BOND UNIVERSAL Bisco 0459 ALL-BOND UNIVERSAL Light-Cured Dental Adhesive Instructions for Use NL IN-193R8 Rev. 8/17 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 1-847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND

Nadere informatie

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES Academiejaar 2009 2010 HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES VERBEKE JANNES Promotor: Prof. Dr. R. De Moor Masterproef voorgedragen in de Tweede Master in het kader van de opleiding tot TANDARTS De

Nadere informatie

VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES. BRILLIANT Crios Handleiding

VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES. BRILLIANT Crios Handleiding VERSTERKT COMPOSIETBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES BRILLIANT Crios Handleiding INHOUD BRILLIANT Crios... 3 Belangrijkste stappen voor de bevestiging... 4 Bevestigingsmaterialen voor elke indicatie...

Nadere informatie

3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure.

3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure. 3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure. Geldig tot 30 april 2017 Geef patiënten in enkele stappen een lach om trots op te zijn. Initiële situatie Scotchbond Universal

Nadere informatie

Met adhesief kan steeds meer?

Met adhesief kan steeds meer? adhesieve tandheelkunde - door A.J.J. Zonnenberg, tandarts Met adhesief kan steeds meer? Van tijd tot tijd meldt zich een patiënt in de praktijk met een afgebroken tand of kies zonder dat er sprake is

Nadere informatie

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use NL IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universeel

Nadere informatie

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide User Guide for Impressioning Een goede afdruk, het zit hem in de details User Guide Het behandelplan: De leidraad in ieder verhaal. Van welk materiaal gaat u uw opbouw maken? Reeds vooraf kunt u bepalen

Nadere informatie

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011!

Schrijf u nu in voor de meest boeiende en praktijk georiënteerde congresdag van het jaar 2011! RAI Congrescentrum Amsterdam Vrijdag 4 februari 2011 - Congresprogramma - PAUL LAMBRECHTs JOOST ROETERS NIEK OPDAM Roberto spreafico Bijzonder praktijkgerichte lezingen over composiet: 4 zeer gerenommeerde

Nadere informatie

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering MOGELIJKHEDEN, BEPERKINGEN EN OPLOSSINGEN (DEEL 1) Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering De behandeling van gebitsslijtage met direct composiet kan een lastige klus zijn (met name in het front),

Nadere informatie

Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar. Adper. Scotchbond 1 XT. Adhesiefsysteem van 3M ESPE

Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar. Adper. Scotchbond 1 XT. Adhesiefsysteem van 3M ESPE Het vertrouwde TOTAL-ETCH adhesief is nu gevuld en in unit-dose verkrijgbaar Adper Scotchbond 1 XT Adhesiefsysteem van 3M ESPE Het total-etch adhesief dat al sinds 1997 op de markt is, bevat nu nanovullerdeeltjes

Nadere informatie

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured

ACE ALL-BOND TE. Bisco CE Universal Dental Adhesive System. Dual- Cured Bisco CE 0459 ACE ALL-BOND TE Universal Dental Adhesive System Dual- Cured NL Licensed under 1 or more of the following U.S. Patents: 7,748,980, 5,789,610, 5,270,351 & 5,401,783. See also U.S. Patent 5,348,988.

Nadere informatie

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix Zelfhechtend composietcement Eenvoud en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix - s werelds klinisch meest bewezen cement Reeds sinds 2002 zorgt RelyX Unicem zelfhechtend composietcement

Nadere informatie

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. HANDWIJZER SOORT Glasionomeer Kunststof Versterkt Kunststof Versterkt BEVESTIGINGSCEMENT Glasionomeer Glasionomeer GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS VOORKEUR INDICATIES Prothetische voorzieningen van

Nadere informatie

Filtek Silorane. Het nieuwe record. < 1% krimp! * Lage krimp posterior restauratiesysteem. Het eerste posterior composiet met minder dan 1% krimp

Filtek Silorane. Het nieuwe record. < 1% krimp! * Lage krimp posterior restauratiesysteem. Het eerste posterior composiet met minder dan 1% krimp < 1% krimp! * Nieuw record Het nieuwe record Lage krimp posterior restauratiesysteem * < 1% volumekrimp getest volgens de bonded disc methode Het eerste posterior composiet met minder dan 1% krimp Let

Nadere informatie

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Behandeling van fluorose in het front met behulp van porseleinen laminate veneers Fluoride speelt een erg belangrijke rol in de preventie van

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING DUTCH SUMMARY-SAMENVATTING 161 SAMENVATTING De meeste klinische mislukkingen van adhesief bevestigde keramische restauraties vinden een oorsprong aan het grensvlak tussen bevestigingscement en het interne

Nadere informatie

Minimaal invasief of non-invasief?!

Minimaal invasief of non-invasief?! HOE MINDER HOE LIEVER - MAAR DAT KAN NIET ALTIJD Minimaal invasief of non-invasief?! Iedereen vraagt zich wel eens af hoe minimaal invasief hij kan werken. We willen zoveel mogelijk weefsel behouden, maar

Nadere informatie

Proefopstelling in de mond

Proefopstelling in de mond DE PATIËNT ALS GIDS Proefopstelling in de mond Mooi is een subjectief begrip. Over smaak valt immers niet te twisten! Maar waar het gaat om een esthetisch doel in de tandheelkunde is het wel heel aanbevelenswaard

Nadere informatie

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles.

ibond Universal Hecht. Eenvoudig. Alles. ibond Universal Hecht. Eenvoudig. lles. Giving a hand to oral health. Bonden met vertrouwen. Wat verwacht u van een universele bonding? Duurzame en betrouwbare hechtsterkte. Veilige en gemakkelijke verwerking.

Nadere informatie

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive

Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Dual-Cured Adhesive Bisco CE0459 UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive Instructions for Use NL IN-219R1 Rev. 3/15 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT UNIVERSAL PRIMER

Nadere informatie

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive.

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie. Self Adhesive slim en ntelligent. Weet u dat er een cement is met een IQ? Een cement dat gebruik maakt

Nadere informatie

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use NL IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING I. INLEIDING CLEARFIL TRI-S BOND PLUS is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES

Nadere informatie

IV. INCOMPATIBILITEITEN Gebruik geen eugenolhoudende materialen voor het tijdelijk afdichten, aangezien eugenol het uithardingsproces kan vertragen.

IV. INCOMPATIBILITEITEN Gebruik geen eugenolhoudende materialen voor het tijdelijk afdichten, aangezien eugenol het uithardingsproces kan vertragen. NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING I. INLEIDING CLEARFIL DC CORE PLUS is een dual-cure (d.w.z. zowel lichtuithardend als chemisch uithardend), radiopaak, tweecomponenten stompopbouwmateriaal in een automix

Nadere informatie

Glasionomeren. Duurzaam en sterk

Glasionomeren. Duurzaam en sterk Glasionomeren Duurzaam en sterk Conventionele Glasionomeer Restauraties Glasionomeer technologie actueler dan ooit tevoren! Succesvol bewezen materialen Biocompatibel Fluorideafgifte Hoge marginale sterkte

Nadere informatie

Restauratieve oplossingen. Filtek Bulk Fill Posterior Restauratiemateriaal. Eenvoud en kwaliteit. De nieuwe standaard voor uw posterior restauraties

Restauratieve oplossingen. Filtek Bulk Fill Posterior Restauratiemateriaal. Eenvoud en kwaliteit. De nieuwe standaard voor uw posterior restauraties Restauratieve oplossingen Filtek Bulk Fill Posterior Restauratiemateriaal Eenvoud en kwaliteit De nieuwe standaard voor uw posterior restauraties Filtek Bulk Fill Posterior Restauratiemateriaal Posterior

Nadere informatie

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties 1 Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties M. Özcan en C. de Baat Inleiding Ondanks alle pogingen om de hechting tussen het metalen en keramieken deel van metaal-keramieken

Nadere informatie

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten

Precisie Oplossingen voor tandartsen. Lava Ultimate CAD/CAM Restauratiemateriaal. De ideale kroon. voor implantaten Precisie Oplossingen voor tandartsen CAD/CAM Restauratiemateriaal De ideale kroon voor implantaten CAD/CAM Restauratiemateriaal is natuurlijk écht CAD/CAM Restauratiemateriaal van 3M ESPE is vergelijkbaar

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement Cementeeroplossingen Voor elke indicatie het ideale cement RelyX Ultimate adhesief composietcement Ultieme hechtsterkte Snelle en eenvoudige procedure met slechts twee componenten en weinig verwerkingsstappen

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use NL IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE I. INLEIDING PANAVIA F 2.0 Complete Kit bestaat uit PANAVIA F 2.0 Paste, PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II, CLEARFIL CERAMIC PRIMER, ALLOY PRIMER en PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II. PANAVIA

Nadere informatie

3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure.

3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure. 3M Oral Care Promoties. Bespaar tijd en kosten, gedurende de hele procedure. Geldig tot 31 augustus 2017. Een perfect aansluitende restauratie mag geen toeval zijn. Bij het maken van een afdruk hoeft u

Nadere informatie

Bisco UNIVERSAL PRIMER

Bisco UNIVERSAL PRIMER Bisco UNIVERSAL PRIMER Dual-Cured Adhesive 0459* Instructions for Use NL IN-219R2 Rev. 10/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Rd. Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 UNIVERSAL PRIMER

Nadere informatie

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use NL IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Nadere informatie

MOOI & STERK. CLEARFIL MAJESTY TM ES Flow. Uw flowable composiet voor duurzame en esthetische restauraties.

MOOI & STERK. CLEARFIL MAJESTY TM ES Flow. Uw flowable composiet voor duurzame en esthetische restauraties. MOOI & STERK CLEARFIL MAJESTY TM ES Flow Uw flowable composiet voor duurzame en esthetische restauraties. VERZORG MOEITELOOS EEN NATUURLIJKE GLAZUURGLANS Een doorbraak in composiet. Stelt u zich eens voor:

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen

Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Direct composiet veneers systeem Een innovatieve en verrassend eenvoudige restauratiemethode voor anteriorelementen Het nieuwe, directe composietveneer systeem. Voor het innovatief en verrassend eenvoudig

Nadere informatie

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen Succesvol restaureren met Lava zirkoniumoxide Inhoudsopgave Indicaties 3 4 Prepareren

Nadere informatie

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN De telescoopbrug Een vaste brug ter vervanging van een prothese is voor veel mensen een grote wens. Dit is helaas niet altijd technisch haalbaar. Gelukkig

Nadere informatie

Tandvervanging door een composiet-etsbrug

Tandvervanging door een composiet-etsbrug ALTERNATIEF VOOR EEN ENKELTANDSIMPLANTAAT Tandvervanging door een composiet-etsbrug Eén van de eerste oplossingen waar we tegenwoordig aan denken bij een ontbrekend element is tandvervanging door middel

Nadere informatie

Eenvoudig. Esthetisch. Efficiënt.

Eenvoudig. Esthetisch. Efficiënt. Eenvoudig. Esthetisch. Efficiënt. Mooie, directe composietveneers op een eenvoudige manier! De Australische tandarts dr. Sigal Jacobson ontwikkelde de ingenieuze sjabloonset Uveneer voor directe composietrestauraties,

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

University of Groningen. Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu

University of Groningen. Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu University of Groningen Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry Özcan, Mutlu IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN COMPOSIETTECHNOLOGIE Y.E.E.M. Wolters en C.L. Davidson Sinds de introductie in de zestiger jaren van de vorige eeuw van het kunsthars polymethylmethacrylaat (PMMA) als mogelijk

Nadere informatie

Kunststofreparatie. Inhoud: Het Teroson systeem De reparatiestappen. Technologies HENKEL KGaA / AIL AAM

Kunststofreparatie. Inhoud: Het Teroson systeem De reparatiestappen. Technologies HENKEL KGaA / AIL AAM Kunststofreparatie Inhoud: Het Teroson systeem De reparatiestappen 2 Teroson Kunststofreparatiesysteem Voor het verlijmen van kunststof auto onderdelen niet noodzakelijk om de kunststof soort vooraf te

Nadere informatie

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo A M E R I C A N D E N T A L T R A D I N G LAVA kronen en bruggen labinfo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. ADT Lava Milling Centre 2. Waarom Lava zirkoniumoxide kronen en bruggen? 3. Indicaties 4. Hoe kan

Nadere informatie

PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE.

PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE. PANAVIA ÉÉN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES. VOORSPELBARE PROCEDURE. PANAVIA V5 Één cement. Alle cementeerindicaties. Voorspelbare procedure. Een overwinning die zekerheid en controle in het cementeerproces

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Het diasteem gedicht met composiet

Het diasteem gedicht met composiet EEN MINIMAAL INVASIEVE CORRECTIE Het diasteem gedicht met composiet Het is weer mode. Een flink diasteem tussen je voortanden. Nederlands topfotomodel Lara Stone heeft er ook een. Haar verdere schoonheid

Nadere informatie

De pre-endodontische opbouw

De pre-endodontische opbouw endodontologie - door Marga Ree, tandarts-endodontoloog De pre-endodontische opbouw Eén van de belangrijkste doelen van een wortelkanaal - behandeling is het elimineren van micro-organismen die zich in

Nadere informatie

Stap voor stap naar een mooie glimlach

Stap voor stap naar een mooie glimlach Stap voor stap naar een mooie glimlach Step-by-Step Guide 1. Kleur/maat veneer(s) met kleurensleutel en vormkaart (S, M, L) bepalen 2. Anesthesie en preparatie 3. Retractiedraden plaatsen/bloeding stelpen

Nadere informatie

IPERCO lijmen. Introductie

IPERCO lijmen. Introductie IPERCO lijmen Introductie Het is aan te raden de basis begrippen te kennen voor een goede lijmverbinding. Doormiddel van deze handleiding geven wij u inzicht in het vulcaniseren en het noodzakelijk uit

Nadere informatie

Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen

Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen Het Esthetische Lithium-Disilicaat Systeem Persen Opbakken Stainen Het VINTAGE LD Concept is een innovatief, zeer esthetische, geheel keramisch systeem op basis van lithium-disilicaat. Dit nieuwe concept

Nadere informatie

AESTHETICS MADE EASY BY

AESTHETICS MADE EASY BY AESTHETICS MADE EASY BY Welkom bij de GC G-aellery De wetenschap achter het creëren van een door van GC Bij GC staat individualiteit voorop. We weten dat geen twee patiënten hetzelfde zijn en iedere restauratieve

Nadere informatie

PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES. Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA

PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES. Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA PANAVIA SA Cement Plus ZELFHECHTEND COMPOSIETCEMENT VOOR ALLE INDICATIES Eenvoud met de betrouwbaarheid van PANAVIA UW WENS ONZE UITDAGING Werken met producten die aan uw verwachtingen voldoen en waar

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. RelyX Ultimate Adhesief Composietcement. Esthetisch. cementeren heeft een nieuwe held

Cementeeroplossingen. RelyX Ultimate Adhesief Composietcement. Esthetisch. cementeren heeft een nieuwe held Cementeeroplossingen Composietcement Esthetisch cementeren heeft een nieuwe held Optimale hechting voor glaskeramiek RelyX Ultimate adhesief composietcement is het innovatieve dual-cure cement van 3M ESPE.

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Fail to plan = plan to fail

Fail to plan = plan to fail ESTHETIEK VOLGT FUNCTIE Fail to plan = plan to fail Tandarts, hoe lang gaan die schildjes mee? Het antwoord op deze vraag wordt deels gegeven door levensduuronderzoeken naar keramische veneers. Toegespitst

Nadere informatie

update IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IN DEZE UITGAVE en Multilink IPS e.max Automix

update IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IN DEZE UITGAVE en Multilink IPS e.max Automix NIEUWS UIT DE WERELD VAN DE TANDHEELKUNDE VAN IVOCLAR VIVADENT update 02 2013 IPS e.max en Multilink Automix Een sterk partnerschap voor alle gevallen IPS e.max en Multilink Automix van Ivoclar Vivadent

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Cementation in adhesive dentistry: the weakest link Jongsma, L.A. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Cementation in adhesive dentistry: the weakest link Jongsma, L.A. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Cementation in adhesive dentistry: the weakest link Jongsma, L.A. Link to publication Citation for published version (APA): Jongsma, L. A. (2012). Cementation in

Nadere informatie

Protemp. 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen. Een generatie verder. Een dimensie stabieler.

Protemp. 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen. Een generatie verder. Een dimensie stabieler. Protemp 3 Garant Composiet voor tijdelijke voorzieningen Een generatie verder. Een dimensie stabieler. De basis voor succes van indirecte restauraties Bij indirecte restauraties zoals bijvoorbeeld kronen

Nadere informatie

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk Bijzonder onderwerp NVT-congres: De kroon op het werk De kroon op het werk Voorwoord D. Bitterman, voorzitter NVT Op vrijdag 22 maart 2002 werd door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen haar voorjaarscongres

Nadere informatie

Twee soorten facings in één geheel

Twee soorten facings in één geheel VOORIN DE MOND PORSELEIN EN ZIJDELINGS COMPOSIET Twee soorten facings in één geheel Vooral in die gevallen waarbij door de behandeling de lachvorm en lachlijn veranderd worden en een groter deel van het

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS

COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS COMPOSIET VOOR DE TANDTECHNICUS Vezelversterking J.M. Kreyns TandartsPraktijk, 26 (2005), p. 02-08 De tandarts is zeer vertrouwd met composiet, de tandtechnicus minder. Voor de oppervlakkige beschouwer

Nadere informatie

Filtek Supreme XTE. Universeel composiet. Natuurlijk. eenvoudig!

Filtek Supreme XTE. Universeel composiet. Natuurlijk. eenvoudig! Universeel composiet Natuurlijk eenvoudig! Kenmerken universeel composiet staat voor eenvoud en esthetiek. Natuurlijke esthetiek ligt vanaf nu eenvoudig binnen handbereik met de sterk verbeterde natuurlijke

Nadere informatie

Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden

Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden Prof. Dr. Jürgen Manhart Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden Directe composieten bij zijtanden behoren tegenwoordig tot de standaard in het therapiespectrum van de moderne conserverend-restauratieve

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen

Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen F.J.M. Roeters, B.A.C. Loomans Thema: Kronen en bruggen 7 Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen Bij een porseleinfractuur of bij een onesthetische kroonrand van een goed functionerende

Nadere informatie

Bacteriën als hulpje. Yoghurt maken. Benodigdheden. Werkwijze

Bacteriën als hulpje. Yoghurt maken. Benodigdheden. Werkwijze Bacteriën als hulpje Yoghurt maken Je gaat in deze opdracht zelf yoghurt maken. Benodigdheden schone pan thermometer warmwaterbad eetlepel yoghurt 0,5l. melk klein flesje van 0,5l. aluminium en elastiekjes

Nadere informatie

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen J.D. Scholtanus Praktijkboek tandheelkunde (juli 2005) Leeswijzer Met composiet zijn fraaie duurzame restauraties te maken.

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Bambodino Praktijk B.V.

Bambodino Praktijk B.V. Inhoud Inleiding... 2 Röntgenfoto s... 2 Kleurtest en poetsinstructies... 2 Gebitsreiniging... 2 Fluoride applicatie... 2 Sealen... 3 Controles... 3 Behandelen van gaatjes... 3 NRC Non REstaurative Care...

Nadere informatie

Composiet voor tijdelijke kronen en bruggen. Protemp 4. shaken or stirred,

Composiet voor tijdelijke kronen en bruggen. Protemp 4. shaken or stirred, Composiet voor Protemp 4 shaken or stirred, het blijft onbreekbaar De basis van uw succes is innovatie Innovatie tijdelijke kronen en bruggen U weet als geen ander dat tijdelijke restauraties van essentieel

Nadere informatie

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen

Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen Zirconia-Reinforced Dental Restorations C. Chen HOOFDSTUK 6 Samenvatting en Conclusies 107 Hoofdstuk 6 De toenemende interesse in de tandheelkunde voor volkeramische restauraties is vooral te danken aan

Nadere informatie

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter.

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter. OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten, semi-transparante primer voor buiten en binnen op basis van epoxy. GEBRUIKSDOEL Primerlaag in Sigma Coltura vloerafwerkingssystemen. Kleeflaag ten behoeve

Nadere informatie

Facings. Wat is een facing?

Facings. Wat is een facing? Facings Wat is een facing? U wilt mooie witte tanden? Of wilt u verlost worden van een spleetje tussen uw tanden? Of wilt u een afgebroken tand laten repareren? Met behulp van een zogenoemde facing kan

Nadere informatie

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen Maak het Natuurlijk Lava Zirkoniumoxide Kronen en Bruggen Kwalitatieve innovaties Het totale concept: van adruk tot en met kroon of brug De innovaties van 3M ESPE zorgen voor nieuwe standaarden in de tandartspraktijk

Nadere informatie

Color en French Manicure GEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING. Kiss introduceert: de grootste innovatie voor je nagels

Color en French Manicure GEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING. Kiss introduceert: de grootste innovatie voor je nagels Color en French Manicure GEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING Kiss introduceert: de grootste innovatie voor je nagels Aanbrengen Everlasting Color Gel Voorbereiding: 1. Bescherm het werkoppervlak met papieren

Nadere informatie

HANDLEIDING TSA ABUTMENT VOOR OVERKAPPINGSPROTHESE

HANDLEIDING TSA ABUTMENT VOOR OVERKAPPINGSPROTHESE AFDRUKNAME ABUTMENTNIVEAU: FIXATIE IN DE MOND 1. Keuze TSA abutment en definitief torquen op 25 Ncm 2. Plaatsen van de spacerkappen op de TSA abutments 3. Afdrukname met gesloten lepel 4. Spacerkappen

Nadere informatie

g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur

g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur 1 (Digitale) röntgenfoto s 51 e Emmenix in front te fixeren bij lengtefoto s f tubus tegen de instelring van Rinn-instelapparatuur g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur 1.7 Röntgenfoto s maken

Nadere informatie

tandglazuur kroon tandvlees zenuwholte wortel kaakbot bloedvat en zenuw r tandbeen

tandglazuur kroon tandvlees zenuwholte wortel kaakbot bloedvat en zenuw r tandbeen Een wit en stralend gebit. Wie wil dat niet? Mooie witte tanden zijn populair en het aanbod om ze te krijgen is enorm. De reclames beloven hagelwitte tanden, vaak zelfs binnen een uur. Tanden wit maken

Nadere informatie

Veterinaire wortelkanaalbehandeling

Veterinaire wortelkanaalbehandeling Veterinaire wortelkanaalbehandeling Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meer wortels. De kroon is het deel dat boven het tandvlees uitsteekt. De wortels zijn in de kaak gelegen, onder het

Nadere informatie

The cutting edge of natural beauty KATANA ZIRCONIA MULTI-LAYERED SERIES

The cutting edge of natural beauty KATANA ZIRCONIA MULTI-LAYERED SERIES The cutting edge of natural beauty KATANA ZIRCONIA MULTI-LAYERED SERIES KATANA ZIRCONIA MULTI-LAYERED NIEUWE MOGELIJKHEDEN MET ZIRKONIUMOXIDE Een natuurlijke uitstraling van al uw werkstukken. KATANA Zirconia

Nadere informatie

INSTRUCTIONS FOR USE PROCEDURE MANUAL

INSTRUCTIONS FOR USE PROCEDURE MANUAL INSTRUCTIONS FOR USE PROCEDURE MANUAL IEIDING Lees voor gedetailleerde stap-voorstapinstructies de OVC-handleiding en de verkorte OVC-handleiding goed door. Zo kunt u de voordelen van deze producten optimaal

Nadere informatie