per sms gestelde vragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "per sms gestelde vragen"

Transcriptie

1 per sms gestelde vragen Vragen aan Paul Lambrechts & Joost Roeters Vraag 1: Met welke lichtintensiteit moet een composietrestauratie worden gepolymeriseerd? Antwoord: Minimaal 400mw/cm2, de meeste lampen zitten daar ruim boven, dus er is behoorlijk wat marge. In combinatie met 20 sec. uitharden bij lagen van max. 2mm. dik geeft goed resultaat. Regelmatig je lamp controleren op achteruitgang d.m.v. een lichtintensiteitsmeter is aan te bevelen. Pas wel op want de afstand van de lichttip tot het composietoppervlak is vaak groter dan je denkt. Vraag 2: Moet je composiet in de koelkast bewaren? Antwoord: Neen, hooguit een voorraad die langere tijd niet wordt aangesproken. Vraag 3: Is SDR een goede vervanging/aanvulling voor gewone posterior composiet in kl 2 restauraties zoals de fabrikant dat zegt? Antwoord: SDR (smart dentin replacement) voegt niets toe, is eigenlijk gewoon een composiet dat zeer translucent is en daardoor 4 mm. diep zal uitharden. Dit kan bij een goed zichtbare box een esthetisch probleem opleveren. De tijdwinst ten opzichte van 2 lagen van 2 mm. uitharden is minimaal terwijl er extra kosten zullen zijn voor de compule die uit hygiënische overwegingen slechts bij 1 patiënt kan worden toegepast. Vraag 4: Heeft excaveren onder microscoop meerwaarde? Antwoord: Geen enkele zoals blijkt uit alle klinische studies waarbij op een normale wijze geëxcaveerd is. Eerder de cariësverwijderingstechniek (chemisch, plastic boor, keramische boor, carbideboor, met of zonder cariësindicator) zal bepalen of men te veel of te weinig weefsel weghaalt, zoals de studie van Aline Neves Coutinho aangeeft. Vraag 5: Hoe lang wachten tussen de eerste en de tweede stap, bij stepsgewijs prepareren? Antwoord: Het moet zijn: stapsgewijs excaveren ofwel stepwise excavation. De literatuur noemt tijden tussen de 2 maanden en 2 jaar. Kijk maar wat gemakkelijk uitkomt, wacht minimaal 2 maanden.

2 Vraag 6: Er was klinisch geen verschil tussen wel een bevel en geen bevel. Waarom dan wel een bevel aanbrengen? Antwoord: Omdat in vitro wel verschil te zien is in de vorm van een betere randadaptatie en minder barsten in het glazuur. De randen moeten altijd worden afgewerkt om sterk ondermijnd glazuur te verwijderen. Het aanbrengen van een 90 graden hoek zal ook een risico van beschadiging van het buurelement met zich meebrengen. Het aanbrengen van een bevel met de sonicsys in geval van een rand bij nauw contact met buurelementen helpt te voorkomen deze te beschadigen. Verder resulteert een bevel in kleur een mooiere overgang. Vraag 7: Hoe breed moet de bevel in het front worden? Antwoord: Hoe langer hoe esthetischer, maar de bevel moet voor een goede sterkte minimaal 1 mm. breed zijn. Vraag 8: Hoe occlusale bevel met articulatiepapier nakijken als element zich reeds onder rubberdam bevindt? Antwoord: Dat gaat ook en daarom moet dit in zo n geval ook gebeuren voordat de rubberdam wordt aangebracht. Men kan ook reeds occlusie evalueren bij de start van de behandeling, alvorens men de vorige vulling uitboort of de cariës aanpakt. Met een viltstift kan men zelfs deze articulatieplaatsen accentueren om dan later de OCA plaatsen te kunnen opvolgen tijdens het prepareren van de caviteit en het al of niet aanleggen van een occlusale bevel. Vraag 9: Kan je de airflow van EMS gebruiken met zand ipv zout? Antwoord: Lijkt ons niet omdat het materiaal (metaaltip) van de zoutspray bestand moet zijn tegen het abrasieve aluminiumoxidepoeder. Vraag 10: Gaan na verloop van tijd air abrasion de laatjes en deurtjes nog wel open? Antwoord: Contaminatie van de unit moet zo goed mogelijk worden voorkomen. Poeder moet met veel water van oppervlakken worden verwijderd. Eigenlijk zou je voor zandstralen een aparte behandelkamer moeten reserveren. Vraag 11: Aluminiumoxide door mondkapje? Antwoord: Dat niet direct maar het zal er eerder langs gaan. De deeltjes zijn echter niet zo klein dat ze in de longen terecht zullen komen. Deeltjes zijn 27 of 50 micron en bereiken niet de longalveoli. Het zijn deeltjes kleiner dan 5 micron die dieper doordringen in de longblaasjes en die zitten niet in de poeders van 27 micron.

3 Vraag 12: Wat doet aluminiumoxidepoeder met het afzuigsysteem? Antwoord: Het is ook abrasief voor de componenten van het afzuigsysteem en daarom is het best ook de firma van dit systeem te verwittigen en eventueel aanpassingen te laten doen. Vraag 13: Wat is het effect cq gevaar van aluminiumoxidepoeder. Zand in de longen van de patient en tda? Antwoord: Zie 11. Verwarmen kan met een Vista syringewarmer of een flessenwarmer voor babyvoeding. Vraag 14: Airabrasion: wat doet dat met inademen? Net zoiets als in de oude kolenmijnen? Antwoord: Zie 11. Vraag 15: Wat zijn de gezondheidsrisico's bij het uitboren van composieten? Antwoord: Gezondheidsrisico s voor de patiënt en tandarts zijn te vergelijken voor alle materialen: Aerosolen gecontamineerd met bacteriën en virussen, en composietfragmenten. Anders dan bij uitboren van amalgaam komt er geen kwikdamp vrij. Bescherming door goede hoog volume nevelafzuiger, mondmasker en beschermbril (ook voor patiënt). Vraag 16: Waarom onder rubberdam restauraties verwijderen? Dit bemoeilijkt afzuigen en geeft dus extra aerosolen. Antwoord: Afzuigen met de nevelafzuiger door de assistente is gewoon mogelijk en de aerosol zal minder bacteriën en virussen bevatten. Kan ook nog een kleine afzuiger houden distaal van het behandelterrein. Restauraties uitboren is ook minder belastend voor de patiënt. Vraag 17: Kan je altijd i.p.v. bevelen airabrasion toepassen? Antwoord: Neen, met airabrasion kun je geen afschuining aanbrengen. Indien men fissuren openstraalt worden ze eigenlijk V vormig opengezet, met diffuse caviteitsovergang en is een bijkomende bevel niet nodig. Vraag 18: Hoe behandel je het glazuur dat door het zandstralen is aangetast maar niet wordt bedekt met composiet? De halo. Antwoord: Door etsen en een bonding aan brengen zal deze zone met kunsthars worden geïnfiltreerd.

4 Vraag 19: Gebruik je tussen het zandstralen en silaniseren fosforzuur? Antwoord: Na zandstralen is etsen met fosforzuur niet direct noodzakelijk alvorens men porselein silaniseert maar heeft het voordeel dat er een schoon oppervlak, vrij van stof wordt verkregen. Porselein etsen met fluorwaterstofzuur verbetert wel de retentie. Opgepast voor de zachte weefsels. Perforaties Vraag 20: Na zandstralen nog etsen? Antwoord: Zie 19. Vraag 21: Moet er bij het "Cojetten" ook altijd gesilaniseerd worden? Heeft zandstralen een negatief effect op de aanhechting van zelfetsende bondings die gebruik maken van de smeerlaag? Antwoord: Ja, anders kun je ook aluminiumoxide gebruiken. Cojet laat een laagje siliciumoxide op het oppervlak achter waaraan na silaniseren chemisch wordt gehecht. Altijd een silaan aanbrengen. Met cojetzand zandstralen verhoogt de werking van de silaan. Het zandstralen van glazuur en dentine heeft geen negatief effect op de hechting met een ets en spoel of zelfetsend primer-systeem. Vraag 22: Is het aan te bevelen om de bodem van de caviteit te desinfecteren met na hypochloriet? Antwoord: Neen, dat geeft geen verbetering van de hechting. Volg de instructies van de fabrikant. Vraag 23: Is desinfectie geprepareerde caviteit zinvol? Antwoord: Neen, draagt niet bij aan een betere levensduur van de restauratie. Een gedeeltelijke desinfectie treedt ook op door etsen met fosforzuur. Desinfectie met Tubulicid, CHX doodt wel achtergebleven microorganismen in tubuli. Geen negatief effect op hechting. Vraag 24: Heeft het toegevoegde waarde om na preparatie met een kwastje NaOcl extra te reinigen? Antwoord: Nee, zie 22. Vraag 25: Heeft reinigen preparatie met tublicid of hypochloriet voor of nadelen? Antwoord: Dat zal per adhesiefsysteem variëren. Volg de instructies van de fabrikant.

5 Vraag 26: Heeft aanbrengen van chloorhexidine na etsen (voor primen/bonden) een positieve invloed op hechtsterkte van de restauratie? Antwoord: Nee, zie 22 en 23. Vraag 27: Mis de rol van chloorhexidine bij het tegengaan van degradatie van de hybridelaag, hoe denken jullie daarover? Antwoord: Geen chloorhexidine gebruiken. Klinisch bewijs voor een positief effect ontbreekt. Vraag 28: Wat vinden jullie van voorbehandelen van de caviteit met CHX vloeistof? Antwoord: Zie 23 en 27. Vraag 29: Wanneer en hoe tussenlaag (onderlaag)? Antwoord: Onderlaag geeft op termijn verzwakking, dus alleen bij een pulpa-expositie ter plekke van de expositie een afdekking van cement (MTA, Ca(OH) 2. Ter bescherming tegen etsen lokaal met een liningcement of flowable afdekken, verder geen onderlaag gebruiken. Vraag 30: Heeft een Vitrebond onderlaag invloed op de breukweerstand van een composiet restauratie? Antwoord: Ja, sandwich restauraties vertonen op de lange termijn meer breuk dan puur adhesief bevestigde restauraties. Vraag 31: Flowable composiet heeft minder vuldeeltjes en is dus minder sterk. Is het dan juist om dit materiaal te gebruiken als onderlaag? Antwoord: Alleen als je er iets extra s mee wilt bereiken, dus bijvoorbeeld een betere adaptatie wanneer de sneeuwploegtechniek wordt gebruikt. Grandio Flow (Voco) en Clearfil Majesty Flow (Kuraray) zijn het meest gevuld en vergelijkbaar met sommige hybride composieten. Routinematige toepassing is niet nodig en levert geen beter resultaat op. Vraag 32: Is de keuze van de soort onderlaag van invloed op het faalgedrag? En wel of niet etsen voor gebruik onderlaag? Antwoord: Het eerste wel: een GIC onderlaag verzwakt de restauratie en geeft op termijn meer breuk. Een onderlaag van flowable composiet of compomeer doet dat waarschijnlijk minder, maar heeft tegelijkertijd geen meerwaarde. Etsen pas nadat de GIC is aangebracht. Bij een onderlaag van flowable composiet voer je natuurlijk eerst de volledige adhesieve procedure uit.

6 Vraag 33: Wat is de procedure, als de caviteit gecontamineerd wordt met bloed, terwijl de bonding al uitgehard is? Antwoord: Kort (schoon)-etsen en opnieuw bonding aanbrengen. Bij ernstige contaminatie die niet verdwijnt door etsen: lokaal prepareren en de hele adhesieve procedure herhalen. Vraag 34: Heeft gebruik cariësdetector invloed op de hechtsterkte van composiet? Antwoord: Neen. Vraag 35: Is het zwart verkleurde dentine onder amalgaam nadelig voor de hechting van composiet? Antwoord: Wellicht wel te meten in het laboratorium, maar klinisch niet relevant zeker indien de glazuurranden zullen worden geëtst. Vraag 36: Hoe zit het met het fenomeen debonding en het optreden van failure van composiet restauraties (ook m.h.o.o. de toekomst)? Antwoord: Falen composiet bij netjes werken tussen de 1 en 4% per jaar afhankelijk van de soort patiënt (hoog of laag cariësrisico). Gouden standaard adhesieven (3-staps ets en spoel en 2-staps zelfetsend SE Bond) hebben weinig last van degradatie van de hechting op termijn. Een goede hechting aan glazuur beschermt de hechting aan het dentine. Adhesiefsystemen met minder stappen zoals one-bottle ets en spoelsystemen en all in one zelfetsende primersystemen dat zijn vooral de mindere kwaliteit adhesieven lijken gevoeliger voor een degradatie van de hechting aan dentine. Vraag 37: Klopt het dat HEMA door de hydrofiele eigenschappen op lange termijn een slechtere adhesieve hechting heeft? Antwoord: Hoe hydrofieler de kunsthars des te gevoeliger voor degradatie als gevolg van wateropname. Een afdekkende laag van een hydrofobe kunsthars heeft een beschermende werking. Vraag 38: Wat zijn de ervaringen met composietpistool met trillingen, minder risico op luchtbellen? Antwoord: Onderzoek over een verbeterde adaptatie of minder porositeiten met een dergelijk composiet ontbreken nog. Afwachten dus is het advies. Vraag 39: Is het altijd noodzakelijk om bij bonding eerst de bonding uit te harden voor het aanbrengen van het composiet? Bonding is toch eigenlijk zeer dun composiet? Geeft additioneel etsen op glazuur bij een self etch systeem een betere hechting?

7 Antwoord: Bonding altijd uitharden en voldoende lang polymeriseren aangezien het effect van zuurstofinhibitie groter zal zijn op de polymerisatie van dunne lagen. Aangezien de composiet zal krimpen in de richting van het oppervlak waar het aan vast zit moet de bonding zijn uitgehard. Indien de bonding niet is uitgehard krimpt de composiet weg van de preparatiewand. Het etsen van het glazuur met fosforzuur (selectief etsen) verbetert de hechting van zelfetsende primersystemen aan glazuur. Indien echter ook het dentine wordt mee geëtst dan levert dit een reductie van de hechtsterkte aan dentine op voor het zelfetsend primersysteem. Vraag 40: Is het nuttig een lak aan te brengen na polijsten van de restauratie met bv. Fortify, Optiguard of G-coat plus? Antwoord: Neen, dit levert klinisch geen meerwaarde op. Uit oogpunt van biocompatibilieit is het zelfs ongewenst om de patiënt aan contaminatie met monomeren die op het oppervlak aanwezig zullen zijn bloot te stellen. Vraag 41: Is een primer wel nodig als er alleen aan glazuur gehecht gaat worden? Antwoord: Neen, na etsen van het glazuur met fosforzuur heeft een primer geen voordeel. De primer wordt gebruikt om het water uit de gedemineraliseerde dentinelaag te verwijderen Vragen aan Roberto Spreafico Vraag 42: Which composite can I use best to fill the cavities after removing white spots on incisors? Antwoord: Use an enamel mass. Vraag 43: What adhesive materials do you use? Antwoord: Optibond FL Kerr. Vraag 44: What is the name of the (dark-purple) polishing paste you use to remove brown discolorments (Micro-abrasion)? Antwoord: Opalustre Ultradent. Vraag 45: Despite of applying serveral layers I see a grey line between cervical reconstruction and tooth. How to avoid this? Antwoord: Reduce the amount of bonding agent on the tooth margin and try to layer a less translucent mass around the margin.

8 Vraag 46: What is the name of the fissure modeling instrument you use? Antwoord: Composculp (Suter Dental) Vraag 47: What is the name and brand of the metal composite instrument you use for occlusal modeling? Antwoord: Composculp (Suter Dental) Vraag 48: Why remove matrices after reducing to class I? Gingival bleeding can occur? Antwoord: Because the matrix and the retainer can disturb modeling. Vraag 49: Why do you use flowable on the box floor? Antwoord: There is not a general agreement about the use of flowable. According to numerous studies, the flowable composite resin can reduce the stress. Vraag 50: I Where can I find information about hands on Italian composite culinaria course of Chief Cook Spreafico!? Antwoord: I m doing courses in Italy, but in Italian. Vragen aan Niek Opdam Vraag 51: Hoe brengt u rubberdam aan als de caviteit ver onder de gingiva ligt? Antwoord: Dan wordt er meestal geen rubberdam aangebracht. Eventueel een sleevedam waarbij het te behandelen element of alleen de interdentale ruimte het zonder rubberdam moet doen. Vraag 52: Is Clearfill APX de beste optie bij de verticale opbouw van molaren en premolaren in het kader van beetverhoging? Antwoord: Dat weten we niet. In ieder geval is wel aangetoond dat Clearfil APX het in die situatie goed doet, en dat het tevens een van de sterkste composieten is die er bestaat. Er is ook een onderzoek gaande in Duitsland met Tetric Evoceram, een normale hybride, en dat lijkt ook goed te gaan bij beetverhogings-patiënten. Een Engels onderzoek met microfijn composiet (Heliomolar) gaf slechte resultaten, maar dat zou in dat geval ook nog wel eens aan de operateur hebben kunnen liggen. Dus: hard bewijs ontbreekt, maar het is wel de meest veilige keuze om voor APX te kiezen (met een driestaps adhesief erbij, en geen onderlaag, allemaal heel belangrijk!). Vraag 53: Hoe kun je het best een chip repareren?

9 Antwoord: Afhankelijk van materiaal, oorzaak van de chip, locatie, vorm kun je kiezen tussen: etsenbonding-composiet en allerlei toevoegingen als je dat nodig vindt: dus prepareren voor resistentievorm, zandstralen van oude restauratie of etsen met HF voor betere hechting, silaan toevoegen aan de adhesieve procedure, het kan allemaal. Een voorbeeld: grote composiet met randlijstbreuk: prepareer een box in de composiet, ets met HF, bonding met silaan, nieuw composiet. Een ander voorbeeld: chip op de incisale outline van een hoekopbouw: prepareren restauratie en glazuur, eventueel resistentievorm en wat massa creëren door prepareren, etsen met HF op oude composiet (alternatief: zandstralen oude restauratie), etsen met fosforzuur, primer en bonding en silaan toegevoegd. Derde voorbeeld: mod amalgaam met breuk van linguale knobbel: hier kan worden volstaan met etsen primer bonding, eventueel na prepareren van resistentie of retentie in het amalgaam. Vraag 54: Dek je een crack af met bv een onderlaag? Antwoord: Neen, een crack lijm je. Juist bij een cracked tooth moet je het geheel weer zo sterk mogelijk maken, onderlagen verzwakken. Vraag 55: Moet je om cracked tooth te voorkomen eerder amalgaam vervangen? Antwoord: Ik zou dat overbehandeling willen noemen als je dat bij veel patiënten zou gaan doen, er is geen onderbouwing voor de stelling dat dit enige gezondheidswinst bezorgt. In incidentele gevallen waarbij een patiënt al een paar cracks heeft gehad in het verleden (of knobbelfracturen bij de vleet ) en er sprake is van grote klasse 2 amalgaam-restauraties, bruxisme etc, kun je samen met de patiënt overleggen of preventief vervangen door composiet geen goede stap zou kunnen zijn. Vraag 56: Moet amalgaamvulling in crack-tooth, zonder klachten, vervangen worden? Antwoord: Neen, wat mij betreft niet, zie hierboven. Vraag 57: Wat zijn huidige inzichten m.b.t. het behandelen van cracked tooth? Antwoord: 1. Vervang de amalgaam door composiet. 2. leg de patiënt uit dat de klachten snel verbeteren, maar dat het lang kan duren voordat alle klachten weg zijn en het zelfs in een aantal gevallen zo is dat er restklachten kunnen blijven bestaan, ruwweg: 75% is na een jaar echt klachtenvrij, 10% is helaas toch een endo geworden, 15% heeft nog steeds wat restgevoeligheid, bijvoorbeeld bij koud water drinken, die echter wel dragelijk is. Vraag 58: Worden er ook bij grote composiet restauraties geen pp pennetjes gebruikt? Antwoord: Neen, geen pinnetjes, resistentie prepareren in die gevallen wanneer er weinig tot geen resistentie is.

10 Vraag 59: Moet je langer etsen bij een ongeprepareerd element bij een bruxist? Antwoord: Neen, 15 seconde is voldoende. Vraag 60: Is het verstandig om automatrix te gebruiken bij composiet restauraties? Antwoord: Nadeel van automatrix is het gebrek aan contour. Automatrix bandjes kunnen wel erg behulpzaam zijn in het front bij fineerrestauraties. Vraag 61: Er is een nieuwe composietuithardlamp die per laag maar 1 seconde vergt en aan 't einde 3 seconden (FlashMax2). Wat is het effect op polymerisatie krimp? Antwoord: 5 jaar geleden kwam de plasmalamp op de markt die ook claimde in 3 seconden uit te harden. Toen werd in het laboratorium gevonden dat de krimp wel mee viel. Vervolgens bleek dat als je 10 seconden met de plasmalamp ging belichten, de conversiegraad toenam en de krimp ook, m.a.w. de claim van de fabrikant dat de lamp in 3 seconden composiet kon uitharden, was niet terecht, want de polymerisatie was beter met 10 seconden. Bij de tegenwoordige polymerisatielampen van meer dan 800mw/cm2 is 20 sec. genoeg en, afhankelijk van type en kleur, kun je zelfs naar 10 seconde per laag. Zoiets kun je zelf uitmeten: neem een tuttlebandje met composiet gevuld, belicht het van een kant gedurende een bepaalde tijd, schraap alle zachte composiet weg, meet de dikte, trek er 2 mm vanaf en je hebt de veilige uithardingdiepte die je bereikt met jouw lamp en jouw composiet met de gekozen belichtingstijd. Mijn advies is, ga nooit lager dan 10 seconden zitten, lager dan 10 seconden gaat zowieso nergens meer over qua tijdwinst...

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss

Tips en trucs GCP restauratieven. Algemene tips & trucs GCP restauratieven. De functie van GCP Gloss Tips en trucs GCP restauratieven Algemene tips & trucs GCP restauratieven Instructiefilms kunnen worden bekeken via www.gcpdental.com/media/videos/ of scan de QR code op de verpakking. Ets de geprepareerde

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. II. INDICATIES CLEARFIL

Nadere informatie

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BETROUWBAAR ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN Glasvezelstift voor duurzame stompopbouwen Meest stabiele interface Epoxyvrij Additionele stevigheid Extra mechanische retentie De glasvezelstift voor betrouwbare

Nadere informatie

Partiële keramische restauraties posterieur

Partiële keramische restauraties posterieur GEBRUIK DE STERKE VERBINDING GLAZUUR-GLASKERAMIEK Partiële keramische restauraties posterieur Patiënten vragen ook voor posterieure restauraties naar tandkleurige materialen. Niet alleen uit de literatuur,

Nadere informatie

IV. MOGELIJKE BIJWERKING

IV. MOGELIJKE BIJWERKING NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing I. INTRODUCTIE CLEARFIL TRI-S BOND SINGLE DOSE is een lichtuithardend adhesief systeem voor gelijktijdige behandeling van zowel dentine als glazuur met één vloeistof. Het

Nadere informatie

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE

1/03/15 DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK. Opbouw incisale rand KLINISCHE PROCEDURE 1/03/15 Opbouw incisale rand DIRECT COMPOSIETHERSTEL VAN FRONTELEMENTEN MET VOLGENS DE NATURAL LAYERING TECHNIEK 1. Theorie (30 min) 2. Prak4jk (2.5u) Filtek Supreme XTE (3M ESPE) Op4bond FL (Kerr) Opbouw

Nadere informatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Een ongeluk zit in een klein hoekje restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts Een ongeluk zit in een klein hoekje Er gebeuren heel wat ongelukken in de zomer. In Drenthe (waar ik woon) zijn trampolines erg geliefd onder

Nadere informatie

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet.

PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. PANAVIA 21 PANAVIA 21 is een wereldwijd bekend chemisch uithardend composietcement dat een goede reputatie geniet. Het waarborgt een duurzame hechting aan glazuur, dentine, composiet, porselein, edele

Nadere informatie

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen

Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Knobbelvervangende composietrestauraties bij endodontisch behandelde elementen Willem Fennis and Cees Kreulen Keywords Composiet Esthetiek Knobbelvervangende restauratie Natriumperboraat Vezelversterking

Nadere informatie

Met adhesief kan steeds meer?

Met adhesief kan steeds meer? adhesieve tandheelkunde - door A.J.J. Zonnenberg, tandarts Met adhesief kan steeds meer? Van tijd tot tijd meldt zich een patiënt in de praktijk met een afgebroken tand of kies zonder dat er sprake is

Nadere informatie

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES

HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES Academiejaar 2009 2010 HERSTELLEN EN OPFRISSEN VAN RESTAURATIES VERBEKE JANNES Promotor: Prof. Dr. R. De Moor Masterproef voorgedragen in de Tweede Master in het kader van de opleiding tot TANDARTS De

Nadere informatie

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering

Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering MOGELIJKHEDEN, BEPERKINGEN EN OPLOSSINGEN (DEEL 1) Gebitsrehabilitatie: een digitale benadering De behandeling van gebitsslijtage met direct composiet kan een lastige klus zijn (met name in het front),

Nadere informatie

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit

RelyX Unicem 2 Automix. Zelfhechtend composietcement. Eenvoud. en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix Zelfhechtend composietcement Eenvoud en kwaliteit RelyX Unicem 2 Automix - s werelds klinisch meest bewezen cement Reeds sinds 2002 zorgt RelyX Unicem zelfhechtend composietcement

Nadere informatie

Minimaal invasief of non-invasief?!

Minimaal invasief of non-invasief?! HOE MINDER HOE LIEVER - MAAR DAT KAN NIET ALTIJD Minimaal invasief of non-invasief?! Iedereen vraagt zich wel eens af hoe minimaal invasief hij kan werken. We willen zoveel mogelijk weefsel behouden, maar

Nadere informatie

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide

User Guide for Impressioning. Een goede afdruk, het zit hem in de details. User Guide User Guide for Impressioning Een goede afdruk, het zit hem in de details User Guide Het behandelplan: De leidraad in ieder verhaal. Van welk materiaal gaat u uw opbouw maken? Reeds vooraf kunt u bepalen

Nadere informatie

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus

Behandeling van fluorose in het front met. behulp van porseleinen laminate veneers. restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Casus restauratieve tandheelkunde - door Marco Gresnigt, tandarts* Behandeling van fluorose in het front met behulp van porseleinen laminate veneers Fluoride speelt een erg belangrijke rol in de preventie van

Nadere informatie

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 E-mail info@gceurope.com www.gceurope. HANDWIJZER SOORT Glasionomeer Kunststof Versterkt Kunststof Versterkt BEVESTIGINGSCEMENT Glasionomeer Glasionomeer GC Fuji I GC Fuji CEM GC Fuji PLUS VOORKEUR INDICATIES Prothetische voorzieningen van

Nadere informatie

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive.

De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. icem Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie slim en ntelligent. Self Adhesive. De meest eenvoudige cementatie. Self Adhesive slim en ntelligent. Weet u dat er een cement is met een IQ? Een cement dat gebruik maakt

Nadere informatie

Glasionomeren. Duurzaam en sterk

Glasionomeren. Duurzaam en sterk Glasionomeren Duurzaam en sterk Conventionele Glasionomeer Restauraties Glasionomeer technologie actueler dan ooit tevoren! Succesvol bewezen materialen Biocompatibel Fluorideafgifte Hoge marginale sterkte

Nadere informatie

Proefopstelling in de mond

Proefopstelling in de mond DE PATIËNT ALS GIDS Proefopstelling in de mond Mooi is een subjectief begrip. Over smaak valt immers niet te twisten! Maar waar het gaat om een esthetisch doel in de tandheelkunde is het wel heel aanbevelenswaard

Nadere informatie

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties

Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties 1 Methoden voor het intraoraal repareren van metaal-keramieken restauraties M. Özcan en C. de Baat Inleiding Ondanks alle pogingen om de hechting tussen het metalen en keramieken deel van metaal-keramieken

Nadere informatie

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement

Cementeeroplossingen. Voor elke indicatie het ideale cement Cementeeroplossingen Voor elke indicatie het ideale cement RelyX Ultimate adhesief composietcement Ultieme hechtsterkte Snelle en eenvoudige procedure met slechts twee componenten en weinig verwerkingsstappen

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE

NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE NEDERLANDS GEBRUIKSINFORMATIE I. INLEIDING PANAVIA F 2.0 Complete Kit bestaat uit PANAVIA F 2.0 Paste, PANAVIA F 2.0 ED PRIMER II, CLEARFIL CERAMIC PRIMER, ALLOY PRIMER en PANAVIA F 2.0 OXYGUARD II. PANAVIA

Nadere informatie

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met

Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals. Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen. Succesvol restaureren met Klinische handleiding voor tandartsen Van professionals voor professionals Lava zirkoniumoxide Precisie oplossingen Succesvol restaureren met Lava zirkoniumoxide Inhoudsopgave Indicaties 3 4 Prepareren

Nadere informatie

Tandvervanging door een composiet-etsbrug

Tandvervanging door een composiet-etsbrug ALTERNATIEF VOOR EEN ENKELTANDSIMPLANTAAT Tandvervanging door een composiet-etsbrug Eén van de eerste oplossingen waar we tegenwoordig aan denken bij een ontbrekend element is tandvervanging door middel

Nadere informatie

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN

De telescoopbrug VRIJ REGELMATIG KOMEN ER IN DE PRAKTIJK PATIËN- EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN EEN SEMIVASTE VOORZIENING MET BELANGRIJKE PLUSPUNTEN De telescoopbrug Een vaste brug ter vervanging van een prothese is voor veel mensen een grote wens. Dit is helaas niet altijd technisch haalbaar. Gelukkig

Nadere informatie

Stap voor stap naar een mooie glimlach

Stap voor stap naar een mooie glimlach Stap voor stap naar een mooie glimlach Step-by-Step Guide 1. Kleur/maat veneer(s) met kleurensleutel en vormkaart (S, M, L) bepalen 2. Anesthesie en preparatie 3. Retractiedraden plaatsen/bloeding stelpen

Nadere informatie

Het diasteem gedicht met composiet

Het diasteem gedicht met composiet EEN MINIMAAL INVASIEVE CORRECTIE Het diasteem gedicht met composiet Het is weer mode. Een flink diasteem tussen je voortanden. Nederlands topfotomodel Lara Stone heeft er ook een. Haar verdere schoonheid

Nadere informatie

AESTHETICS MADE EASY BY

AESTHETICS MADE EASY BY AESTHETICS MADE EASY BY Welkom bij de GC G-aellery De wetenschap achter het creëren van een door van GC Bij GC staat individualiteit voorop. We weten dat geen twee patiënten hetzelfde zijn en iedere restauratieve

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo

LAVA. kronen en bruggen. ADT LAVA MILLING CENTRE Lava kronen & bruggen. labinfo A M E R I C A N D E N T A L T R A D I N G LAVA kronen en bruggen labinfo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. ADT Lava Milling Centre 2. Waarom Lava zirkoniumoxide kronen en bruggen? 3. Indicaties 4. Hoe kan

Nadere informatie

Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden

Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden Prof. Dr. Jürgen Manhart Het gebruik van een composietcombinatie bij zijtanden Directe composieten bij zijtanden behoren tegenwoordig tot de standaard in het therapiespectrum van de moderne conserverend-restauratieve

Nadere informatie

Twee soorten facings in één geheel

Twee soorten facings in één geheel VOORIN DE MOND PORSELEIN EN ZIJDELINGS COMPOSIET Twee soorten facings in één geheel Vooral in die gevallen waarbij door de behandeling de lachvorm en lachlijn veranderd worden en een groter deel van het

Nadere informatie

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk

De kroon op het werk. Voorwoord. Bijzonder onderwerp. NVT-congres: De kroon op het werk Bijzonder onderwerp NVT-congres: De kroon op het werk De kroon op het werk Voorwoord D. Bitterman, voorzitter NVT Op vrijdag 22 maart 2002 werd door de Nederlandse Vereniging van Tandartsen haar voorjaarscongres

Nadere informatie

Composiet voor tijdelijke kronen en bruggen. Protemp 4. shaken or stirred,

Composiet voor tijdelijke kronen en bruggen. Protemp 4. shaken or stirred, Composiet voor Protemp 4 shaken or stirred, het blijft onbreekbaar De basis van uw succes is innovatie Innovatie tijdelijke kronen en bruggen U weet als geen ander dat tijdelijke restauraties van essentieel

Nadere informatie

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen

R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen R1. Vormgeving bij klasse-ii-restauraties met tandkleurige plastische materialen J.D. Scholtanus Praktijkboek tandheelkunde (juli 2005) Leeswijzer Met composiet zijn fraaie duurzame restauraties te maken.

Nadere informatie

Bambodino Praktijk B.V.

Bambodino Praktijk B.V. Inhoud Inleiding... 2 Röntgenfoto s... 2 Kleurtest en poetsinstructies... 2 Gebitsreiniging... 2 Fluoride applicatie... 2 Sealen... 3 Controles... 3 Behandelen van gaatjes... 3 NRC Non REstaurative Care...

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen

Maak het Natuurlijk. Lava. Zirkoniumoxide. Kronen en Bruggen Maak het Natuurlijk Lava Zirkoniumoxide Kronen en Bruggen Kwalitatieve innovaties Het totale concept: van adruk tot en met kroon of brug De innovaties van 3M ESPE zorgen voor nieuwe standaarden in de tandartspraktijk

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST!

HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST! DENTAL PROGRAMMA 2015 2016 INHOUDSOPGAVE HARTELIJK WELKOM BIJ DE DENTALIST! Beste klanten, U heeft deze catalogus ter hand genomen om een overzicht van onze producten te krijgen. Met het oog op de uitermate

Nadere informatie

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter.

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter. OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten, semi-transparante primer voor buiten en binnen op basis van epoxy. GEBRUIKSDOEL Primerlaag in Sigma Coltura vloerafwerkingssystemen. Kleeflaag ten behoeve

Nadere informatie

Facings. Wat is een facing?

Facings. Wat is een facing? Facings Wat is een facing? U wilt mooie witte tanden? Of wilt u verlost worden van een spleetje tussen uw tanden? Of wilt u een afgebroken tand laten repareren? Met behulp van een zogenoemde facing kan

Nadere informatie

SDR - Smart Dentin Replacement:

SDR - Smart Dentin Replacement: ACTUELE INFORMATIE VOOR DE MODERNE TANDARTSPRAKTIJK 2 2012 SDR - Smart Dentin Replacement: Zeer goed in de producttest van het Zahnmedizin Report Ceram-X duo+: Vervangen van een oude composiet restauratie

Nadere informatie

Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen

Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen Een volledige uitneembare prothese met natuurlijke elementen Auteur: Studentnummer: Begeleiders: C.R.G. van den Breemer S1645552 Drs. U. Schepke en Drs. D. van Meegen, Rijksuniversiteit Groningen Inleverdatum:

Nadere informatie

Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen

Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen F.J.M. Roeters, B.A.C. Loomans Thema: Kronen en bruggen 7 Intraorale reparatie en correctie van kronen en bruggen Bij een porseleinfractuur of bij een onesthetische kroonrand van een goed functionerende

Nadere informatie

Eiso Bergsma Producten van plexiglas Goede bestanden voor lasersnijden 2007

Eiso Bergsma Producten van plexiglas Goede bestanden voor lasersnijden 2007 Betere resultaten door goede bestanden In het verleden is gebleken dat het aanleveren van foutieve bestanden problemen oplevert met het behalen van de deadline, gewenste kwaliteit en/of het budget. Om

Nadere informatie

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen hout Zo kunt u zelf houtproblemen Productinformatie oplossen Overzicht producten Stappenplannen Houtvuller Heeft u een beschadigde deur of een verrot kozijn? In deze folder vindt u hulp om de meest voorkomende

Nadere informatie

g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur

g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur 1 (Digitale) röntgenfoto s 51 e Emmenix in front te fixeren bij lengtefoto s f tubus tegen de instelring van Rinn-instelapparatuur g naaldvoerder als alternatieve instelapparatuur 1.7 Röntgenfoto s maken

Nadere informatie

Lichtuithardende kleurpasta s

Lichtuithardende kleurpasta s Lichtuithardende kleurpasta s Gebruiksaanwijzing Inleiding Hartelijk dank voor het kopen van LITE ART. Voor het gebruik dient u deze gebruiksinstructies zorgvuldig door te lezen om het product correct

Nadere informatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie

BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie BruxZir - Klinische en wetenschappelijke documentatie Minimaal invasief en toch zeer sterk Meer dan 3,5 miljoen BruxZir kronen en bruggen uit BruxZir monolithisch zirkoniumdioxide zijn inmiddels geplaatst.

Nadere informatie

Bacteriën als hulpje. Yoghurt maken. Benodigdheden. Werkwijze

Bacteriën als hulpje. Yoghurt maken. Benodigdheden. Werkwijze Bacteriën als hulpje Yoghurt maken Je gaat in deze opdracht zelf yoghurt maken. Benodigdheden schone pan thermometer warmwaterbad eetlepel yoghurt 0,5l. melk klein flesje van 0,5l. aluminium en elastiekjes

Nadere informatie

Montage Handleiding van SignWorld

Montage Handleiding van SignWorld Montage Handleiding van SignWorld 1. De ondergrond reinigen Ook al lijkt de ondergrond schoon, u moet de ondergrond altijd reinigen op de hierna beschreven wijze: Maak de ondergrond schoon met zeepwater

Nadere informatie

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak.

Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Innovatieve tandheelkundige oplossingen door een interdisciplinaire aanpak. Adres: Proclin Scheepmakershaven 68 3011 VE Rotterdam Telefoon: 010-265 14 14 Website: www.proclin.nl E-mail: info@proclin.nl

Nadere informatie

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091

RUITEN VERVANGING SYSTEEM versie: RVS 0920091 Eigenschappen Professionele set om ruiten te vervangen Omschrijving Met het Ruiten Vervanging Systeem bent u als onderhouds- en reparatiebedrijf in staat om een zeer vaak voorkomende reparatie in eigen

Nadere informatie

Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm.

Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. Giving a hand to oral health. Venus Composieten Esthetiek in haar mooiste vorm. De nieuwe standaard. Een mooi gebit en een perfecte lach zijn in de afgelopen

Nadere informatie

UITZONDERLIJKE ACTIES

UITZONDERLIJKE ACTIES België-Belgique P.B. Brussel-X-Bruxelles B-793 Medialaan 36, 1800 Vilvoorde Receptie & demo-dagen equipment 10-14 oktober 2011 De directie nodigt u en uw partner uit op de najaarsreceptie en demo-dagen

Nadere informatie

De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces

De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces De Rol van Lijmen in het Adhesie Test Proces Het primaire beeld van deze technische informatie is het documenteren van de belangrijkheid van de keuze van de lijmsoort, de voorbereiding en de applicatie

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

3.4 Waterdichting Opkanten

3.4 Waterdichting Opkanten 3.4 Waterdichting Opkanten 3.4.1 Waterdichting Opkanten Algemeen De waterdichting van de opkanten is afgeleid van de eerder beschreven methodes van kimfixatie. Ofwel wordt de EPDM folie verlijmd op de

Nadere informatie

DeLaval oppervlaktecoating. Bescherming van uw vloeren en wanden

DeLaval oppervlaktecoating. Bescherming van uw vloeren en wanden DeLaval oppervlaktecoating Bescherming van uw vloeren en wanden DeLaval oppe Voor veilige, duurzam oppervlakken DeLaval oppervlaktecoating beschermt uw werkomgeving tegen veroudering en zorgt voor een

Nadere informatie

siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant

siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant siachrome Het polijstsysteem snel, eenvoudig, briljant siachrome snel, eenvoudig, briljant siachrome het polijstsysteem Snel, eenvoudig, briljant Met het siachrome polijstsysteem biedt sia Abrasives een

Nadere informatie

HET KANAAL. nr 3 - september 2006. NVvE-verenigingsblad. Endonieuws. Functieherstel gebitselementen Endodontische en restauratieve aspecten

HET KANAAL. nr 3 - september 2006. NVvE-verenigingsblad. Endonieuws. Functieherstel gebitselementen Endodontische en restauratieve aspecten HET KANAAL NVvE-verenigingsblad nr 3 - september 2006 Endonieuws Functieherstel gebitselementen Endodontische en restauratieve aspecten Casus: Tand gebroken, halve endo Vraag en antwoord: Over wortelstiften

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Billy Black 003 VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Verschillende soorten polyester Polyester, ook wel bekend als GRP (Glass Reinforced Plastic), wordt gemaakt uit polyesterhars, versterkt

Nadere informatie

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks

Casus. Inleiding. 1.1 Indicatie. Standby Praktijkreeks lege pagina 1 Inleiding Kronen en bruggen zijn een belangrijk onderdeel van de gereedschapkist van de tandarts voor het herstel van verloren gegaan tandweefsel. Aan bod komen de verschillende soorten

Nadere informatie

Het composietgevoel. restauratieve tandheelkunde - door Thijs Risseeuw, tandarts. Composiet versus porselein

Het composietgevoel. restauratieve tandheelkunde - door Thijs Risseeuw, tandarts. Composiet versus porselein restauratieve tandheelkunde - door Thijs Risseeuw, tandarts Het composietgevoel Begin dit jaar werd in Amsterdam bij ACTA de bijeenkomst Geef glans aan uw werk gehouden. Hein de Kloet (Arnhem), Abe ten

Nadere informatie

tandglazuur kroon tandvlees zenuwholte wortel kaakbot bloedvat en zenuw r tandbeen

tandglazuur kroon tandvlees zenuwholte wortel kaakbot bloedvat en zenuw r tandbeen Een wit en stralend gebit. Wie wil dat niet? Mooie witte tanden zijn populair en het aanbod om ze te krijgen is enorm. De reclames beloven hagelwitte tanden, vaak zelfs binnen een uur. Tanden wit maken

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven

Chapter 9. Samenvatting en toekomstperspectieven Chapter 9 Samenvatting en toekomstperspectieven 211 In technische zin is slijtage het geleidelijke verlies van materiaal uit een werkzaam oppervlak van een lichaam als gevolg van de relatieve beweging

Nadere informatie

WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen. Reparatie Handleiding Dent Puller Combi Kit WP6180

WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen. Reparatie Handleiding Dent Puller Combi Kit WP6180 WPT Lijmtechniek-Uitdeuksystemen Reparatie Handleiding Dent Puller Combi Kit WP6180 WPT Dent Puller Combi Kit WP6180 Reparatie Handleiding 6193 / Stand 09.2009 Deel 1 Inleiding...1 Deel 2 Inhoud...2 Deel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit bestand wordt veel met knoppen gewerkt die aangeklikt kunnen worden.

Inhoudsopgave. In dit bestand wordt veel met knoppen gewerkt die aangeklikt kunnen worden. Inhoudsopgave Blz. 1 Zachtsolderen Metaalsoorten Lijmen? Zelf solderen Regelmatig 20-vlak Blz. 2 Vertinnen Boutpunt Vloeimiddel Infrarood print Blz. 3 Elektronica Harskernsoldeer Soldeerstation Blz. 4

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen Programma assisterenden 2015

Voorbehouden handelingen Programma assisterenden 2015 RÖNTGEN PREPAREREN EN RESTAUREREN LOKALE VERDOVING 2 Voorbehouden handelingen Wat alle tandartsassistenten moeten weten Anno 2014: de rol en positie van de tandarts is aan het veranderen. De zorgverlening

Nadere informatie

The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition. september 2011 www.dental-tribune.nl jaargang 1 nummer 6

The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition. september 2011 www.dental-tribune.nl jaargang 1 nummer 6 DENTAL TRIBUNE The World's Dental Newspaper - Netherlands Edition september 2011 www.dental-tribune.nl jaargang 1 nummer 6 Tandartsen naar Benin Op reis voor een betere mondgezondheid in West-Afrika >

Nadere informatie

Restauratie-Atelier Nabuurs

Restauratie-Atelier Nabuurs Beschrijving van de voortgang van de restauratie van het schilderij van Cornelis van der Ven met als titel: Motto Zomer In opdracht van: Uitvoering van de restauratie door: Restauratie-Atelier Nabuurs

Nadere informatie

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 www.teknos.com DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 11 01.02.2008 Epoxy Primer VERF TYPE TEKNOPLAST PRIMER 7 is een oplosmiddeldragende epoxy primer in twee delen met een lage inhoud oplosmiddel. GEBRUIK

Nadere informatie

3M ESPE Astringent Retraction Paste

3M ESPE Astringent Retraction Paste 3M ESPE Astringent Retraction Paste Eenvoudige toegang en opening van de sulcus Eenvoudige extrusie van hoog viskeuze pasta Zachte rand van de tip Lange, smalle mengtip met een oriëntatiering Geoptimaliseerde

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie

KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN

KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN DE PERFECTE VERBINDING Datum: HET VOORTRAJECT Voorkom breuk en ovaliteit van buizen Transporteer buizen op juiste manier Sla buizen op juiste manier op TRANSPORT OPSLAG DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Contacteer ons. +32 (0) 9 334 56 95 www.almaroma.be. Wegmarkeringen voor overheid en privé

Contacteer ons. +32 (0) 9 334 56 95 www.almaroma.be. Wegmarkeringen voor overheid en privé Wegmarkeringen voor overheid en privé Er kunnen verschillende soorten markeringen aangebracht worden zoals bv : Eéncomponenten wegenverf ATG gekeurd Voor wegen, parkings, bedrijfsterrreinen, shoppingcentra,

Nadere informatie

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. HS PROTECT SANI is een luchtdrogende coating ter bescherming van uw sanitair tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of

Nadere informatie

Handleiding. voor de podofix nagelcorrectie beugel

Handleiding. voor de podofix nagelcorrectie beugel Handleiding voor de podofix nagelcorrectie beugel 2 INHOUD Inleiding 4 De podofix actieve plakbeugel 5 Het vermijden van problemen in het gebruik 6 Het aanbrengen van de podofix beugel 7 Voorbereidingen

Nadere informatie

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees

Gevoelige tandhalzen. Teruggetrokken tandvlees Gevoelige tandhalzen Teruggetrokken tandvlees In een gezonde mond ligt het tandvlees netjes om de tanden en kiezen. Gevoelige tandhalzen ontstaan alléén wanneer het tandvlees is teruggetrokken. Zonder

Nadere informatie

Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. voor een elektrische fiets.

Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. voor een elektrische fiets. FalcoION VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD FALCOION Falco heeft een innovatieve fietsstandaard ontworpen; de FalcoIon. Een fietsstandaard waarin de fiets makkelijk geparkeerd kan worden, met 1 of 2 oplaadpunten

Nadere informatie

tot Biodentine TM en dit zowel naar de eigenschappen toe, de definitieve zesjaarsmolaren.

tot Biodentine TM en dit zowel naar de eigenschappen toe, de definitieve zesjaarsmolaren. Prof dr Luc Martens Dr Rita Cauwels Afdeling Kindertandheelkunde - UZGent Biodentine TM deel 7 Pulpotomie op zesjaarsmolaren Het voorbije jaar werden meerdere bijdragen geleverd met betrekking tot Biodentine

Nadere informatie

WPT Series 5200 Glas Reparatie Systemen. Reparatie Handleiding Glas Reparatie Standaard Kit WP5200 (220 Volt)

WPT Series 5200 Glas Reparatie Systemen. Reparatie Handleiding Glas Reparatie Standaard Kit WP5200 (220 Volt) WPT Series 5200 Glas Reparatie Systemen Reparatie Handleiding Glas Reparatie Standaard Kit WP5200 (220 Volt) WPT Glas Reparatie Standaard Kit WP5206 (220 Volt) Reparatie Handleiding 5200 / Stand 01.2009

Nadere informatie

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN PRODUCT DATA SHEET DVM20150916 GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN REFERENTIES 210 tot 268 en 328 tot 339 (behalve 217, 218, 225, 226, 334, 335 & 336) Opgemaakt op 16 september 2015 Beschrijving

Nadere informatie

België-Belgique P.B. 1040 BRUSSEL 4 1/4534 2009-1 DENTALE - 2009 VRIJDAG 24 APRIL ZATERDAG 25 APRIL. Telecom Gardens 2 - Medialaan 36-1800 Vilvoorde

België-Belgique P.B. 1040 BRUSSEL 4 1/4534 2009-1 DENTALE - 2009 VRIJDAG 24 APRIL ZATERDAG 25 APRIL. Telecom Gardens 2 - Medialaan 36-1800 Vilvoorde België-Belgique P.B. 1040 BRUSSEL 4 1/4534 2009-1 DENTALE - 2009 VRIJDAG 24 APRIL ZATERDAG 25 APRIL Telecom Gardens 2 - Medialaan 36-1800 Vilvoorde Wij zij er voor u! Uw succes is onze motivatie. Primus

Nadere informatie

Vintage Art Fluorescerende stains voor porselein. Gebruiksaanwijzing

Vintage Art Fluorescerende stains voor porselein. Gebruiksaanwijzing Vintage Art Fluorescerende stains voor porselein Gebruiksaanwijzing OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK 1-1 Opmerkingen Inleiding VINTAGE Art fl uorescerende stains zij n ontworpen om de interne en externe modifi

Nadere informatie

Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland

Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland Betrouwbaar & Betaalbaar in het buitenland Kronen-Bruggen-Tandimplantaten-Facings www.tandcorrect.nl 015 28 55 7 66 Kamer van Koophandel Haaglanden: 27270084. Bank: ABN-AMRO: 526816309 t.n.v. Eye Correct

Nadere informatie

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom?

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom? MELANOOM 1179 Inleiding De dermatoloog heeft bij u een melanoom geconstateerd. Deze folder geeft u informatie over een melanoom en de behandelmogelijkheden. Daarnaast krijgt u meer informatie over zelfonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2

Samenvatting hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 SAMENVATTING Samenvatting Gelaatsdefecten kunnen adequaat worden hersteld met een prothese, maar de levensduur van deze gelaatsprotheses is beperkt. Doordat de binnenzijde van de gelaatsprothese in contact

Nadere informatie

Diffusie Proces in Silicium

Diffusie Proces in Silicium Diffusie Proces in Silicium Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B B-3590 Diepenbeek www.khlim.be/~jgenoe Diffusie process in Silicium 1 In dit deel bespreken we de verschillende technologische

Nadere informatie

Chapter 11. Niet uitneembare implantaat gedragen constructies in de edentate onderkaak. Samenvatting en conclusies

Chapter 11. Niet uitneembare implantaat gedragen constructies in de edentate onderkaak. Samenvatting en conclusies Chapter11 Nietuitneembareimplantaatgedragenconstructiesindeedentateonderkaak. Samenvattingenconclusies 134 Nietuitneembareimplantaatgedragenconstructiesindeedentateonderkaak. Samenvattingenconclusies Volgordevanbehandeling,patiëntselectieendekeuzevoorimplantaatprothetiekzijnalledrie

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring

Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring Retractie Oplossingen 3M ESPE Astringent Retraction Paste Beleef een volledig nieuwe retractie ervaring NIEUW! Geschikt voor gebruik met polyether en VPS afdrukmateriaal! Eenvoudige retractie met de eerste

Nadere informatie

Kleurbepaling van composieten: is de VITAkleurenschaal

Kleurbepaling van composieten: is de VITAkleurenschaal KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT GENEESKUNDE DEPARTEMENT MONDGEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Kleurbepaling van composieten: is de VITAkleurenschaal de referentie? Every company uses its own color grading

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Polyester jachten

VERFSYSTEMEN Polyester jachten VERFSYSTEMEN Polyester jachten Polyester Osmose behandeling Polyester onder de waterlijn Polyester boven de waterlijn Polyester dek Polyester opbouw Polyester interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari

Nadere informatie