Ondersteuningsprofiel PSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel PSE"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze de school vorm heeft gegeven aan de inhoud en organisatie van de hulp die geboden kan worden aan leerlingen. Dit plan is te vinden op en op de website van de school. Naam (en locatie) van de school: Praktijkschool Eindhoven, Amundsenlaan 6, 5623 PV Eindhoven Visie op ondersteuning Een belangrijk doel van het praktijkonderwijs is de toeleiding naar werk op de regionale arbeidsmarkt. Leerlingen behalen geen diploma, maar kunnen landelijk erkende certificaten halen. Het praktijkonderwijs bereidt de leerlingen voor op een zinvolle plaats in de samenleving. Persoonlijkheidsvorming en sociale vaardigheid zijn belangrijke doelen. Het praktijkonderwijs stimuleert de leerling tot zelfwerkzaamheid (zelf kunnen werken en handelen), zelfstandigheid (zelf)verantwoordelijkheid. De kern van het onderwijsconcept van Praktijkschool Eindhoven is De praktijk van de individuele leerling. De leerling wordt als individu voorbereid op de maatschappij, op de praktijk van alledag met alles wat erbij hoort. In het begeleiden van de leerling gaan we uit van het kind en de praktijk. De uitgangspunten daarbij zijn: de leerling staat centraal; er is een transparant onderwijsproces; de professionaliteit van de school. Dit ondersteuningsprofiel heeft betrekking op schooltype: [x] Praktijkonderwijs [] VMBO basis [] VMBO kader [] VMBO-gemengd/theoretisch [] Havo [] VWO [] VSO Dit ondersteuningsprofiel heeft betrekking op 300 leerlingen. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

2 Toelatingscriteria *1) Advies van de basisschool Intelligentie Leerrendementen Citoscore Sociaal-emotioneel functioneren*2 Ondersteuningsbehoefte*2 Ontwikkelingsperspectief*2 PrO Vmbo/b Vmbo/k Vmbo/t Havo vwo VSO DLE *1De criteria zijn richtlijnen die gewogen worden om een totaalbeeld te verkrijgen. *2 Toeleiding naar arbeid is belangrijkst ontwikkelingsperspectief. Het sociaal emotioneel functioneren en de behoefte aan ondersteuning mogen niet belemmerend zijn voor volgen van het onderwijsprogramma en het bereiken van het ontwikkelingsperspectief. Toelatingsprocedure Praktijkonderwijs Altijd Indien hiertoe aanleiding is Intakegesprek met ouders Intakegesprek met leerling Overdrachtsgesprek met school van herkomst *1 Testafname Observatie op VO Observatie op school van herkomst Anders *2 Nooit *1In de meeste gevallen is er warme overdracht op de donorschool. In de andere gevallen is er telefonisch contact. *2 Presentatie van PSE in een informatiebijeenkomst voor ouders en nieuwe leerlingen op PSE. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

3 Deskundigen binnen de school Schoolmaatschappelijk werker Op school aanwezig Op afroep beschikbaar Niet aanwezig Orthopedagoog Leerlingbegeleider *1 Remedial teacher Decaan Vertrouwenspersoon Ambulante begeleider vanuit VSO *2 Auticoach Dyslexiecoach/-coördinator Schoolarts Schoolverpleegkundige Politie Leerplicht Zorgcoördinator Logopedist Fysiotherapeut Ergotherapeut UWV Overig, nl schooljaa r *1 Extra leerlingbegeleiding kan worden gegeven tijdens ondersteuningsuren die beschikbaar zijn vanuit de Interne rebound. *2 Dit is afhankelijk van het aantal LGF leerlingen. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

4 Didactische ondersteuning Geboden binnen de vaklessen Geboden in groepsverband Geboden aan individuele leerlingen Wordt niet geboden Volgend jaar RT technisch lezen *1 RT begrijpend lezen *1 RT spelling *1 RT rekenen *1 Dyslexiebegeleiding Dyscalculiebegeleiding Studiebegeleiding (leren leren) *2 Planning en organiseren *2 Vakinhoudelijke bijles Huiswerkklas/ -begeleiding Begeleiding bij hoogbegaafdheid Begeleiding bij moeilijk lerend *2 Anders: *1 RT wordt geboden binnen vaklessen. Er is geen specifieke RT, waar nodig is er extra aandacht in vakles. *2 Wordt individueel aangeboden door mentoren bij vaste coachingsmomenten die in het reguliere onderwijsprogramma opgenomen zijn óf bij trainingen die in school worden aangeboden. Daarbuiten niet. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

5 Sociaal-emotionele ondersteuning Faalangstreductie Geboden binnen de vaklessen Geboden binnen subgroepen Geboden aan individuele leerlingen *3 Wordt niet geboden jaar Examenvreesreductie Sociale vaardigheid (-training) *3 Counseling (Jongeren) coaching *1 Peermediation Hoogbegaafdheid Aandachtsproblemen Motivatieproblemen Werkhouding Agressieregulatie Rouwverwerking * 2 Psycho-educatie Algemeen *3 *3 *3 *3 *3 *3 Er is (tot op zekere hoogte ) aandacht voor verschillende vormen van (lichte) sociaal-emotionele problematiek. Er zijn geen begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen waarbij er sprake is van psychopathologie, er is geen mogelijkheid voor psychotherapeutische behandeling. De belemmering in het volgen van onderwijs ten gevolge van sociaal emotionele problemen wordt meegenomen bij toelating. De daarvoor geldende klinische grenzen worden daarbij als richtinggevend genomen. Toelichting: *1 Individuele coaching is voor alle leerlingen opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma. O.a. in het kader van begeleiding van ontwikkelpunten uit het Individueel Ontwikkelings Plan van de leerling * 2 Er wordt aandacht gegeven aan Omgaan met rouw. Bij noodzaak van intensieve rouwverwerking vindt verwijzing plaats. *3 Bij vaste coachingsmomenten in het reguliere onderwijsprogramma door de mentoren of bij trainingen die in school worden aangeboden. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

6 Ondersteuning bij fysieke problemen Geboden binnen de vaklessen Geboden in groeps- verband Geboden individueel Geboden op kosten van ouders Wordt niet geboden voor schooljaar Auditieve problemen *1 Visuele problemen *1 Spraakproblemen *1 Motorische problemen *2 Medische problemen Toelichting: *1 Bij ondersteuning bij fysieke problemen geldt: deze is alleen aanwezig in de vorm van Ambulante Begeleiding. Bij inzet van Ambulante Begeleiding wordt altijd bekeken of deze dermate ondersteunend is / kan zijn zodat schoolprogramma gevolgd kan worden. *2 Motorische remedial teaching kan voor beperkt aantal leerlingen worden ingezet voor leerlingen met lichte motorische problemen waarvoor geen hulpmiddelen noodzakelijk zijn.. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

7 Onderwijs- materialen en Beschikbaar voor alle leerlingen Beschikbaar voor enkele leerlingen Beschikbaar op kosten van de ouders Niet aanwezig voor -faciliteiten schooljaar Laptops voor maken van toetsen* Voorleesapparatuur (zoals Kurzweil) RT-materiaal Anders, nl: doelgroepspecifieke hulpmiddelen Toelichting: Toetsen voor Nederlands en rekenen. Dit zijn Deviant-toetsen, via computer beschikbaar. *Geen laptops, wel computers. Geen mogelijkheid voor werken met computer voor dagelijkse lessen. Wel computers beschikbaar bij ICT lessen. Streven naar 2x per jaar Deviant-toetsen voor Nederlands en rekenen op de computer. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

8 Inrichting gebouw Beschikbaar voor alle leerlingen Beschikbaar voor groepen leerlingen Beschikbaar voor individuele leerlingen Niet aanwezig voor schooljaar *1 Rolstoeltoegankelijk *1 Minder-validetoilet Prikkelarme werkplekken *2 Rustige plek waar leerling zich kan terugtrekken Time out voorziening Interne rebound Lift Verzorgingsruimte Anders, nl. Toelichting: *1 Alleen voor leerlingen die tijdelijk gebruik moeten maken van een rolstoel. *2 In principe zijn alle lokalen zo prikkelarm mogelijk ingericht. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

9 Expertise Alle docenten Meerdere docenten Signaleren van leer- en sociaal-emotionele Experts Expertise niet aanwezig jaar Differentiëren Klassenmanagement Handelingsplanning Faalangst * Dyslexie * * Dyscalculie * * AD(H)D* * Autisme(en verwant) * * Gedragsproblemen * * ODD * * Depressie * * Leerstoornissen * * NLD Hoogbegaafdheid Zwakbegaafdheid Motorische problemen * Anders: MRT Toelichting *Op basis van opleiding, kortdurende cursussen, ervaring en consultatie is er veel kennis verworven op deze gebieden. Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

10 Samenwerking met instanties buiten de school Structureel/ systematisch overleg Incidenteel overleg Geen overleg Toelichting op aard van de samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin Casusoverleg, advies, bijscholing Bureau Jeugdzorg Advies, amk, zorgmelding, samenwerking MEE Contactpersoon sluit aan bij ZAT, arbeidsconsulent GGZ GGD ziekteverzuim, screening leerlingen 1 e jaar, advies Jeugdhulpverlening Welzijn, Lunetzorg, Idris, W.Schrikkerstichting, Virenze, etc. Medische instantie Huisartsen en ziekenhuis Psychologenpraktijk Na verwijzing Remedial teacher Paramedische instelling Gezondheidszorg Herlaarhof, Virenze Politie ZAT aanwezig (wijkbrigadier), advies, ondersteuning Leerplicht ZAT, advies, ondersteuning, verzuimbeleid Novadic Anders, nl. VSO REC 2,3,4 AB Anders, nl. Re-integratie bedrijven, REC Chiron, Nidos, MBO-scholen, voorzieningen van samenwerkingsvoorband Ondersteuningsprofiel Praktijkschool Eindhoven versie juni

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014 Schoolprofiel VSO De Hoge Brug 17 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene Informatie 1.2 Onderwijsaanbod 1.3 Typering van de school en de leerlingen 1.4 Bijzonder onderwijsaanbod 2 TOELATING

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018 SG W.J. Bladergroen Passend Onderwijs 2014-2018 Inhoudsopgave Passend Onderwijs - Visie en Missie van de PSG... 3 Passend Onderwijs SG W.J. Bladergroen... 8 Bijlage 1: SG. W.J. Bladergroen praktijkonderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Leerwegen sectoren Bijzonderheden Specifieke profielen Praktijkschool Breda Frankenthalerstraat 17 4816 KA BREDA Praktijkonderwijs Voor het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Algemene uitgangspunten voor een samenhangende aanpak van jeugdzorg en passend

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur (V)MBO

Begeleidingsstructuur (V)MBO Begeleidingsstructuur (V)MBO Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 1 2. De begeleidingsstructuur 3 3. Uitvoering begeleidingsstructuur 6 3.1 Intake 6 3.2 Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO

Nadere informatie

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught

De Zwengel. op zoek naar evenwicht. Schoolgids 2014/2015 Vught De Zwengel Schoolgids 2014/2015 Vught De Schoolgids wordt verstrekt aan ouders / verzorgers / voogden bij inschrijving van de leerling. Inhoudsopgave 1. Procedures tot inschrijving 3 2. De organisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM SCHOOL HET 4 e GYMNASIUM INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Deel A: Wie zijn betrokken bij ondersteuning? 1. De eerstelijns ondersteuning 5 1.1 Vakdocenten 1.2 Mentoren 1.3 juniorbegeleiders 1.4 Verzuimmedewerker

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School

Schoolondersteuningsprofiel. Werkenrode School Schoolondersteuningsprofiel Werkenrode School Onderwijsgroep PUNT SPEC!AAL Nijmeegsebaan 9 6561 KE Groesbeek 024-6759000 www.werkenrodeschool.nl info@werkenrodeschool.nl Inleiding Onderwijsgroep Punt Speciaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL VSO de Korenaer Stevensbeek nov 2014 1 Korte beschrijving van VSO de Korenaer locatie Stevensbeek VSO de Korenaer locatie Stevensbeek is een school voor speciaal voortgezet

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Begeleidingsplan Noordzeelant

Begeleidingsplan Noordzeelant Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon E-mail Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo

Nadere informatie