Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie"

Transcriptie

1 Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014

2 2

3 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders. Toezichthouden in de zorg vergt een specifieke expertise die ook nog eens door de snelle ontwikkelingen in de zorg regelmatig dient te worden bijgesteld. In 2013 vierde de NVTZ haar 20-jarig bestaan onder de vlag Bouwen aan vertrouwen. Ook zagen belangrijke documenten het licht zoals het rapport van de commissie Halsema en zogenaamde Governance brief van de Minister van VWS. De NVTZ academie volgt deze ontwikkelingen op de voet. In het nieuwe programma 2014 zullen actuele ontwikkelingen in zorg, welzijn en governance aan de orde komen. Maar met name zal aandacht worden besteed aan een verdere professionalisering van onze leden. In 2014 jaar zal binnen de NVTZ een commissie, De vrijblijvendheid voorbij aan de slag gaan. Deze commissie zal aanbevelingen doen aan het bestuur om de toekomstige kwaliteit van raden van toezicht en hun leden te borgen. Ik wil u vast vragen op de aanbevelingen te anticiperen: Wijs uit uw midden een contactpersoon aan die samen met u en ons verantwoordelijk is voor de education permanente van uw Raad van Toezicht. Ook nodig ik u uit het jaarprogramma 2014 met uw hele Raad van Toezicht zorgvuldig door te nemen en in kaart te brengen waar er in uw toerusting nog iets ontbreekt. Van onze kant zullen wij de nieuwe toezichthouders die vanaf 2014 bij ons lid zijn meer gestructureerd volgen. Alles is er primair op gericht zorg en samenleving beter te dienen met een solide intern toezicht waarover wij ook graag publiekelijk verantwoording afleggen. Veel succes en plezier met het nieuwe academiejaar. Marius Buiting Directeur NVTZ 3

4 4

5 Voorwoord 3 Beschrijving NVTZ Academie en Contact- en adresgegevens 6 Totaal aanbod 2014 Algemene meerdaagse programma s Ontwikkelsessies voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht 8 Leergang voor de beginnende Toezichthouder in de Zorg 10 Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in de Zorg 12 Inhoudsopgave Strategie & Sturing Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario s 14 Toezicht op transitie- en verandermanagement in zorgorganisaties 16 Het Nederlandse zorgstelsel 18 Strategisch Vastgoed 20 Waarde gericht Toezicht houden 22 Het beheersen van aansprakelijkheidsrisico s 24 Toezicht houden op complexe projecten 26 Financiële leergang voor de gevorderde Toezichthouder in de Zorg 28 Financiële sturing voor niet-financiële Toezichthouders in de zorg 30 Het dashboard voor de Toezichthouder 32 Toezicht op Kwaliteit & Veiligheid 34 Effectiviteit & Vaardigheden De ontwikkeling van de Raad van Toezicht 36 Toezicht houden voor gevorderden Tijdig schakelen 38 Wéten wat er speelt: interviewvaardigheden voor Toezichthouders 40 Sturen en toezicht op cultuur & gedrag 42 Aansprekende Media Training voor Toezichthouders 44 Incompany mogelijkheden 47 Evaluatie van de Raad van Toezicht 48 Board Room Dynamics 49 In ontwikkeling Verdiepingscursus Kwaliteit & Veiligheid 50 Congressen Thematische sessies en de jaarlijkse Upload Sessie 51 5

6 Beschrijving NVTZ Academie Contact en adresgegevens NVTZ Academie De NVTZ Academie biedt professionele scholing en training voor toezichthouders werkzaam bij zorg- en welzijnsorganisaties. De Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de meester toezichthouder. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde. Onderscheidend aanbod Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Het biedt antwoorden op vragen van toezichthouders, doordat er instrumenten en methoden aangereikt worden die elders succesvol toegepast zijn. Er wordt gewerkt met relatief kleine groepen deelnemers, zodat ingebrachte casuïstiek en dilemma s in dialoog met de mede-deelnemers en docenten besproken kunnen worden. Er zijn diverse vormen van opleidingen en kennisoverdracht ontwikkeld. Te onderscheiden zijn: Compacte cursussen op basis van kennisoverdracht Compacte cursussen voor vaardigheidsontwikkeling Thematische eendaagse sessies Jaarlijkse Upload sessie voor toezichthouders in de zorg Qua werkvorm is er sprake van een passende balans tussen theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Alle programma s zijn gebaseerd op het nut en de noodzaak voor het goed uitoefenen van het toezichthouderschap. 6

7 Adresgegevens: nvtz Academie Churchilllaan GV Utrecht Telefoon: Website: Regiepartner (voor inhoud & organisatie): Avicenna Academie voor Leiderschap Postbus AG Deventer Telefoon: Website: Redactieraad De NVTZ Academie werkt met een Redactieraad, waarin bestaande opleidingen worden geëvalueerd en nieuwe opleidingen worden geïnitieerd en/of beoordeeld. Telkens wordt bekeken of er nieuwe thema s zijn waarvoor nieuwe opleidingen ontwikkeld moeten worden. Tevens wordt gemonitord hoe de kwaliteit van de opleidingen is. Kennispartners en experts De NVTZ Academie werkt samen met diverse kennispartners. Dit zijn organisaties of experts die bereid zijn om kennis en ervaring te delen in workshops en andersoortige groot- en kleinschalige bijeenkomsten. Regiepartner Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de NVTZ Academie. Dit houdt in dat zij samen met NVTZ de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft. Op de volgende pagina s treft u de beschrijvingen aan van de opleidingen zoals deze tot op dit moment zijn gepland. Gedurende het jaar zullen andere opleidingen volgen. U kunt daarvoor altijd de website van NVTZ (button Academie) raadplegen. Aanmelding U kunt zich voor de cursussen aanmelden op de website van NVTZ Academie: Kies de button: Academie. 7

8 Ontwikkelsessies voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht Pro-actief denken en handelen Inhoud Aan de Raad van Toezicht worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. De complexiteit van een zorgorganisatie en de specifieke kenmerken van de maatschappelijke onderneming met zijn vele stakeholders, vereisen kennis en kunde om ruim en reflectief te denken en tegelijkertijd scherp toezicht te houden. De voorzitter moet met de Raad van Toezicht een professioneel toezichtkader bieden opdat de Raad van Bestuur de zorgorganisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om de rol van de Raad van Toezicht én het samenspel met de Raad van Bestuur invulling te geven. De ontwikkelsessies zijn bedoeld om de voorzitter van de Raad van Toezicht van zorgorganisaties te ondersteunen en verder te ontwikkelen in de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goed voorzitterschap. Samen met gelijkgestemde andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken. Na het volgen van deze sessies heeft de voorzitter zijn/haar repertoire vergroot om zijn functie vorm te geven. Kenmerken De sessies zijn interactief van opzet. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassen in de praktijk. Door een maximale groepsgrootte van 15 deelnemers kan eigen casuïstiek ruimschoots aan bod komen. Dr. C.C. Schouten (Toezichthouder Ambiq) Goede docenten. Prettig om collega's te ontmoeten met gelijksoortige ervaringen en hiermee van gedachten te wisselen. De cursus sluit goed aan bij de actualiteit. Er is op het moment sprake van een kentering in de governance van organisaties. De cursus pakt dit goed op. Er is ook voldoende ruimte om vanuit de eigen situatie gerichte vragen te stellen. 8

9 Veel reflectie en openheid Maximum aantal deelnemers: 15 personen Data editie voorjaar: 6 maart 2014, 5 juni 2014 en 9 september 2014 Data editie najaar: 7 oktober 2014, 22 januari 2015 en 12 maart 2015 Tijd: uur Locatie: Doornburgh, Maarssen Kosten: 1.475,- (BTW is niet van toepassing) Docenten drs. Theo Schraven (tevens moderator) drs. Steven de Waal (strateeg en ervaren toezichthouder) drs. Dick Webbink (expert in werving en selectie) Marian Jager-Wöltgens (toezichthouder diverse zorgorganisaties) Dag 1: De rollen van de voorzitter Het profiel van de voorzitter in de context van de zorgorganisatie: over formative, performance en conformance roles Uitwerking naar de acht rollen van de voorzitter: tussen profiel en praktijk Het schakelen tussen de verschillende rollen Het samenspel tussen voorzitter als primus inter pares en leden Raad van Toezicht Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de werkgeversfunctie Toezicht op de sturingsgebieden (financiën, kwaliteit en veiligheid, reputatie, etc.) Het bepalen van de agenda (op korte en middellange termijn) Dag 2: De raad van toezicht in de maatschappelijke context en regievoering door de voorzitter De rol van de voorzitter bij het: komen tot een visie op toezicht op een maatschappelijke onderneming in maatschappelijk verschillende eisen en verwachtingen Het selecteren van een goede nieuwe toezichthouder, waaronder het bepalen van het profiel en het inrichten van het selectieproces. Dag 3: Boardroom Dynamics en het voorzitterschap Boardroom Dynamics: bespreken van casuïstiek Het omgaan met dilemma s Het inbouwen van reflectiemomenten Conflicthantering Specifieke werkgeversvraagstukken (proces van selectie en ontslag van bestuurders; 360 beoordeling) 9

10 Leergang voor de beginnende Toezichthouder in de zorg Inspirerend en wegwijzend. Kortom: een must Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarvan. De omgeving verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook naar de samenleving, neemt daarbij toe. Deze modulaire leergang is bedoeld om de beginnende toezichthouder elementaire kennis en vaardigheden te geven over het toezichthouderschap in de zorg. Na het volgen van deze leergang is de beginnende toezichthouder in staat om op een vakbekwame wijze zijn/haar toezichthouderschap vorm te geven. Inhoud en opzet De leergang is modulair van opzet. Een vast onderdeel vormen de eerste twee modules waarin het toezichthouderschap als geheel wordt behandeld. Tevens volgt de deelnemer, afhankelijk van het interessegebied of de specifieke portefeuille van de toezichthouder in de Raad van Toezicht, twee specifieke eendaagse sessies. Optioneel kan ook aanvullend gekozen worden voor e-coaching. Er wordt telkens gewerkt naar output voor de eigen rol als toezichthouder. Dag 1: Het modern toezichthouderschap: Profiel Toezichthouder Zorg Tijdens deze sessie staat het door de NVTZ ontwikkelde profiel voor de toezichthouder centraal. Wie is de toezichthouder (waartoe is hij/zij op aarde - de maatschappelijke rol)? Verschillende dimensies van het vak van toezichthouder: wat wordt er verwacht van het externe toezicht, de stakeholders, de belanghebbenden en waar staat de toezichthouder in dit krachtenveld? Ontwikkeling van de Raad van Toezicht De rol van de toezichthouder als individu en binnen het team Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur Het vak van de Toezichthouder Tijdens deze sessie krijgt u inzicht in het toezichtbestuursmodel van de raad. C. Idzinga-van den Berg (Toezichthouder Diapriva Ik vond dit voor Buitenveldert BV) mij als beginnende toezichthouder een erg zinvolle cursus. De docenten waren zeer deskundig en de lesstof was toegankelijk. Het heeft mij nog meer bewust gemaakt van de positie van een RvC/RvT en mij scherper gemaakt. Binnenkort gaan wij met de RvC terugkijken op de cursus en kijken hoe we onze ervaringen in de praktijk kunnen brengen. Ook de uitwisseling van ideeën en ervaringen heb ik als heel inspirerend ervaren, hier zou nog meer ruimte voor gegeven kunnen worden. J. Aalbers (Toezichthouder stichting Trimenzo) Ik vond het een inspirerende cursus. Hoewel het maar twee dagen zijn, heb ik er veel aan gehad. Om mee te geven aan toekomstige cursisten: vooral de verhouding Raad van Toezicht/bestuurder komt uitgebreid aan de orde. Deze cursus heeft mij als beginnend toezichthouder veel inzicht gegeven in deze materie. Ik heb er veel uit kunnen halen. Ik ben dan ook van plan om op korte termijn mijn opgedane inzichten te presenteren aan de Raad van Toezicht. 10

11 Dit smaakt naar meer Maximum aantal deelnemers: 18 personen Data edities voorjaar: Editie 1 10 april 2014 en 20 mei 2014 Editie 2 15 mei 2014 en 25 juni 2014 Data edities najaar: Editie 1 10 september 2014 en 3 december 2014 Editie 2 4 november 2014 en 9 december 2014 Tijd: uur Locatie: NVTZ, Utrecht Kosten: zie leaflet op de website Docenten mr. Marius Buiting, arts (directeur nvtz) drs. Maarten de Jong (Stimuleringskader Integere Organisaties (SIO)) dr. Ton van Zonneveld (Sunfield Consult, lid Wetenschappelijke Adviesraad en redactieraad NVTZ) Het model Het toezichtbestuursmodel Rollen, verantwoordelijkheden, taken en aansprakelijkheid Werkgeversrol bestuurder De positionering van de toezichthouder in het krachtenveld Ankerpunten voor goed toezichthouderschap Kernwaarden en het moreel kompas Transparantie Het afleggen van verantwoording (aan wie en op welke manier) Formele en informele feedback Sturing Governance Elementen voor een excellente performance van de zorgorganisatie Sturingsgebieden (kwaliteit en veiligheid, financiën, vastgoed, reputatie, etc.) Het Jaarplan De totstandkoming van de (meerjaren) agenda Contacten met interne organen en externe partijen/stakeholders Dag 2: Oordeel- en besluitvorming Visie op toezicht en het vaststellen van een kader/gezamenlijk doel Waar staat de Raad van Toezicht voor en hoe wordt dit tot uitdrukking gebracht? Zorgvuldige besluitvorming van de Raad van Toezicht Informatievoorziening en informatie bronnen (intern/extern) Oordeelsvorming Momenten van reflectie In gesprek met een ervaren toezichthouder Tijdens deze sessie gaan de deelnemers op basis van dialoog in gesprek met een zeer ervaren toezichthouder. De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen. Het omgaan met dilemma s Specialisme of generalisme Het vermogen tot en de organisatie van (zelf)reflectie Benodigde attitude voor goed toezicht houden (onder andere preventief sturen) 11

12 Oriëntatiesessies voor de Aankomende Toezichthouder in de Zorg Matcht u met de rol van toezichthouder? Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Vele mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Deze sessies zijn bedoeld om zich gedegen te oriënteren of het toezichthouderschap in de zorg iets passends is. NVTZ Academie biedt daarom een tweedaags programma waarin het vak van toezicht houden centraal staat. Onderwerpen Het profiel van de toezichthouder De context waarin de toezichthouder opereert De vraag of het profiel van de toezichthouder passend is voor de deelnemer Na de Oriëntatiesessies voor de aankomende Toezichthouder in de Zorg gevolgd te hebben is de Leergang voor de beginnende Toezichthouder in de Zorg een passend en aansluitend programma. Inhoud en opzet Het programma bestaat uit een tweetal interactieve eendaagse sessies. De sessies worden begeleid door een moderator. De moderator draagt zorg voor een optimaal leerklimaat en verzorgt tevens een deel van de sessies. Kenmerken De sessies zijn interactief van opzet. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts en uitwisseling van visies en ervaringen van de deelnemers. Dag 1 Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder Tijdens deze sessie staat het door de NVTZ ontwikkelde profiel voor de toezichthouder centraal. Wie is de toezichthouder (waartoe is hij op aarde)? Verschillende dimensies van het vak van toezichthouder: wat wordt er verwacht van het externe toezicht, de stakeholders, de belanghebbenden en waar staat de toezichthouder in dit krachtenveld? Ontwikkeling van de Raad van Toezicht Positie en belang van de voorzitter van de Raad van Toezicht Het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur Good Governance Kenmerken van en ontwikkelingen in de zorgsector Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder Tijdens dit dagdeel wordt er meer ingezoomd in de rol en het profiel van de toezichthouder. Profiel van de nieuwe toezichthouder Benodigde competenties en attitude voor goed toezicht houden De rol van de toezichthouder als individu en binnen het team Verantwoordelijkheden, rollen, taken en aansprakelijkheid (Financiële) vergoeding Het juridisch kader 12

13 Maximum aantal deelnemers: 18 personen Data : zie - NVTZ Academie Tijd: uur Locatie: NVTZ, Utrecht Kosten: 795,- (BTW is niet van toepassing) Docenten drs. Monica Haimé (tevens moderator) mr. Marius Buiting dr. Ton van Zonneveld drs. Dick Webbink In gesprek met een toezichthouder Gedurende een deel van dit onderdeel zal een toezichthouder aanschuiven die enkele jaren ervaring heeft. Deelnemers kunnen hiermee in gesprek gaan over: Het nieuw binnenkomen in een bestaande Raad van Toezicht Invloed krijgen Dilemma s voor de beginnende toezichthouder Risicogebieden Dag 2 Dagdeel 1: Werving & Selectie Bezien vanuit de zorgorganisatie: Het wervingsproces van een nieuwe toezichthouder Profielbepaling (binnen de bestaande Raad van Toezicht) Behoefte aan soort expertise Generalist of specialist Bezien vanuit de kandidaat: Curriculum Vitae Eigen competenties Vindplaatsen van vacatures Het selecteren van vacatures Het solliciteren De functie van netwerken Valkuilen Dagdeel 2: Is de rol van toezichthouder passend? Tijdens het laatste dagdeel staat centraal of de deelnemer de rol van toezichthouder op zich wil en kan nemen. De aangereikte inzichten over de rol, positie, context, risico s en randvoorwaarden staan hierbij centraal. Op een interactieve wijze en via dialogen met andere deelnemers en de moderator komt de deelnemer tot een eigen beeld. 13

14 Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario s Presteren in een dynamisch veld Inhoud Tijdens deze eendaagse sessie wordt op basis van een analyse van het externe krachtenveld en de dynamieken in de gezondheidszorg een vertaling gemaakt naar strategische scenario s waarvoor de zorgorganisatie kan kiezen. Vervolgens komen de essentiële indicatoren aan de orde als afgeleide hiervan. Op basis hiervan kan het toezicht zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Steven de Waal heeft een goed werkzaam analysemodel ontwikkeld op basis waarvan het externe krachtenveld adequaat in kaart kan worden gebracht. Aan de hand van dit model krijgt u inzicht in de belangrijkste dynamieken in de zorg. Dit onderdeel komt in het eerste deel van de sessie aan de orde. Op basis van welke grondslagen worden de keuzes gemaakt? Veelal wordt er gestuurd op middelen in plaats van doelen. De juiste definiëring van de prestatievelden is dan ook van groot belang. Vervolgens wordt de koppeling van de analyse naar het eigen handelen gemaakt. Op basis van de voor de zorg realistische casuïstiek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Dilemma s van controle/toezicht naar sturing op basis van de externe analyse komen ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma s en eigen praktijksituatie tijdens de sessie ingebracht worden. Toezichthouder bij een Ziekenhuis (naam bekend bij NVTZ Academie) Weliswaar bestond de groep maar uit een klein aantal deelnemers, maar dat heb ik juist als zeer positief ervaren. Het groepsgesprek dat daardoor ontstond, heeft mijn eigen ervaringen en inzichten sterk verruimd. De docent, Steven de Waal, haakte ook goed in op de ervaringen van de cursisten. Hij stimuleerde het interactieve proces. Door zijn brede kennis en ervaring, was hij in staat de individuele ervaringen in te bedden in zekere trends en zo tot een groter inzicht te komen. Hoewel alles misschien niet helemaal volgens schema verliep, heb ik de dag als heel positief ervaren. Als aanrader voor komende cursisten: Juist het interactieve groepsgesprek heeft weer inzichten kunnen toevoegen aan mijn jarenlange ervaring in dit werk. 14

15 Scherper geworden Maximum aantal deelnemers: 20 personen Data : 14 mei november 2014 Tijd: uur Locatie: NVTZ, Utrecht Kosten: 495,- (BTW is niet van toepassing) Onderwerpen Extern krachtenveld en fundamentele dynamieken in de zorgsector Afweging belang van continuïteit van zorg en/of continuïteit van zorgorganisatie Strategische scenario s: het antwoord van de zorgorganisatie Definiëring van prestatievelden mede op basis van het externe krachtenveld De rol van de toezichthouder: Vanuit de maatschappelijke rol van de zorgorganisatie Uitoefenen van invloed Van analyse naar handelen Docent Drs. Steven de Waal is oprichter en voorzitter van de Denktank Public SPACE, met als missie het bevorderen van burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap in de publieke sector in Nederland. Daarvoor was hij vennoot en bestuursvoorzitter van BoerCroon. De Waal is expert op het gebied van strategische ontwikkelingen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Hij introduceerde de term en het gedachtegoed van maatschappelijk ondernemerschap en de maatschappelijke onderneming. Tevens is hij ontwikkelaar van besturingsmodellen in diverse branches, waaronder woningcorporaties, zorg en welzijn. Hij deed onderzoek naar de effecten van de liberalisering in de ziekenhuiszorg, de gereedheid van de curatieve zorgsector en de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Steven de Waal heeft diverse boeken en vele publicaties op zijn naam staan. Tegelijkertijd is hij een praktijk man op het gebied van toezicht houden. Hij is toezichthouder bij diverse organisaties en is ontwerper van het visitatiestelsel voor de prestaties van woningcorporaties en nu voorzitter van de stichting die dit beheert. Docent Drs. Steven de Waal 15

16 Toezicht op transitie- en verandermanagement in zorgorganisaties Speel op tijd in op de toekomst Inhoud Dat het roer om moet en om gaat in de zorg zal inmiddels voor een ieder helder zijn. De bevolking vergrijst en de multimorbiditeit neemt toe. We zijn in staat steeds vroeger problemen bij jongeren te onderkennen. Het beroep dat de bevolking op zorg doet neemt nog altijd toe. Tegelijkertijd nemen de beschikbare middelen voor zorg af. Vraagstukken, discussies en dialogen over concentratie en groei, over regie bij patiënten, over het dienstenaanbod en over nieuwe vormen van samenwerking zijn aan de orde van de dag. Dit heeft zeer veel impact op de individuele zorgorganisatie. De discussies over de invulling van zorg en welzijn spelen volop in de samenleving. Deze eendaagse sessie is bedoeld om toezichthouders inzicht te geven in de fundamentele vraagstukken over transities bezien vanuit de zorgorganisatie zelf. De sessie biedt handvatten voor de toezichthouder om te sparren met de betrokkenen over de plannen, alsmede kennis en inzichten om de voortgang van transities met de bestuurder te bespreken. Raden van Toezicht zullen vanuit hun rol vervolgens beter in staat zijn om de besturing van de instelling toekomstbestendig te helpen maken. Onderwerpen Type transities Innovatieve concepten in de zorg en de impact op zorgorganisaties Succesfactoren bij transities in de zorgsector Veranderkundig denken Leiderschapsstijlen bij transities Handelen op besturingsniveau De inzet van persoonlijke talenten en ambities bij transities E.C. Suvee (Toezichthouder Cavent) Ik heb de docente als inspirerend ervaren. Zij verduidelijkte haar boodschap met sprekende voorbeelden en vergelijkingen en belichtte het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Zo werd ook de praktische toepasbaarheid van de verworven inzichten helder. De docente behield duidelijk de regie in het gezelschap van cursisten, zodat discussies to the point gevoerd bleven. 16

17 Een aanrader voor toekomstige cursisten Maximum aantal deelnemers: 20 personen Data : 3 juni november 2014 Tijd: uur Locatie: NVTZ, Utrecht Kosten: 495,- (BTW is niet van toepassing) Docent Drs. Monica Haimé is afgestudeerd in de hoofdrichtingen Organisatie- en Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna heeft zij de postacademische opleiding Organisatiekunde en Bestuurskunde bij de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (SIOO) voltooid. Zij is gespecialiseerd in kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering in de zorg. Na diverse staf- en managementfuncties bij de overheid en in ziekenhuizen is zij ruim 20 jaar extern adviseur voor instellingen in de Gezondheidszorg en kerndocente van de landelijke Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen (OKF). Als extern adviseur is zij vooral bekend om haar laagdrempelige manier van werken met groepen zoals de medische staf, raad van bestuur, raad van toezicht en managementteams. Zij geeft regelmatig presentaties en workshops over kwaliteitsmanagement, verandermanagement en conflicthantering. Leidraad voor haar manier van werken vormen de context van de betreffende organisatie, de actuele ontwikkelingen in de zorg en de kansen en bedreigingen voor de organisatie. Zij vormt zich een beeld van de status quo van de instelling, de wensen en ambities voor de toekomst en zoekt samen met opdrachtgevers naar wegen om een meer gewenste toekomst te helpen realiseren. Docent Drs. Monica Haimé 17

18 Het Nederlandse zorgstelsel De werking én de belangrijkste veranderingen Inhoud Deze compacte eendaagse sessie geeft een helder overzicht van de werking van het Nederlandse zorgstelsel. Tijdens de sessie worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in de zorg toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het Nederlandse zorgstelsel behandeld, met uiteraard aandacht voor de decentralisatie. Als laatste komen de verwachte beleidsontwikkelingen vanuit de overheid aan de orde. De inhoud is cruciaal voor de continuïteit van de zorgorganisaties. Op basis van voor de zorg realistische casuïstiek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Deze eendaagse sessie is uitermate geschikt voor toezichthouders die nog niet geheel bekend zijn met de zorgsector en diegenen die een gedegen update m.b.t. de laatste ontwikkelingen willen hebben. Onderwerpen Feiten en cijfers over de Nederlandse gezondheidszorg Organisatie van de curatieve zorg Organisatie van de langdurige zorg Organisatie van de jeugdzorg Organisatie van welzijn en maatschappelijke ondersteuning De rol van verschillende overheidsorganisaties De rol van de zorgverzekeraar / het zorgkantoor De positie van de cliënt Financiering en bekostiging van de zorg Belangrijke verwachte (beleids)ontwikkelingen Een heel boeiend verhaal. Technisch goed doortimmerd. Ook in vergelijking met eerder gevolgde cursussen, springt deze cursus er tussenuit. De sprekers waren goed en het contact tussen de cursisten was ook goed. Juist nu de situatie in het zorgstelsel continu verandert, kan een cursus als deze het overzicht weer vergroten, zodat je dat mee kunt nemen als bagage in je werk als toezichthouder. C. van den Herik (Toezichthouder De Lange Wei) 18

19 Verhelderend overzicht in rap tempo Maximum aantal deelnemers: 20 personen Data: 15 april oktober 2014 Tijd: uur Locatie: NVTZ, Utrecht Docenten Drs. Marc Soeters heeft ruime ervaring met advisering bij grote veranderingstrajecten in de zorg. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat hij ZorgmarktAdvies oprichtte, was hij plaatsvervangend projectleider invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor werkte hij zes jaar bij het Ministerie van Financiën, waar hij ook voornamelijk adviseerde over de zorg. De laatste jaren adviseerde hij over verschillende regulerings- en bekostigingsvraagstukken in de ziekenhuissector, GGZ en eerstelijnszorg. Drs. Gerrold Verhoeks heeft inmiddels ruim tien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was hij plaatsvervangend directeur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij is lid (geweest) van diverse Raden van Toezicht van AWBZ-instellingen. Ook is hij bestuurslid van een welzijnsorganisatie. De afgelopen jaren adviseerde hij diverse partijen over onder meer modernisering van de ziekenhuisbekostiging, een doelmatige vormgeving van de langdurige zorg en contractvorming en zorginkoop binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Kosten: 495,- (BTW is niet van toepassing) Docenten Drs. Marc Soeters Drs. Gerrold Verhoeks 19

20 Strategisch Vastgoed De noodzaak van inzicht in meerjarig perspectief Inhoud In deze eendaagse sessie wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het vastgoeddossier in de gezondheidzorg. Vanuit het perspectief van de voor de zorg relevante samenwerkingspartners (gemeenten, woningcorporaties, beleggers/bouwers) worden de verschillende belangen en assets in kaart gebracht, zodat het krachtenveld helder wordt. De voor toezichthouders relevante aspecten waarop specifieke alertheid noodzakelijk is, komen tevens aan bod. Vervolgens wordt nader ingezoomd op de specifieke consequenties hiervan voor zorginstellingen: de noodzaak van een scherpe strategie en welke strategische keuzes zorginstellingen hierin kunnen maken. Uiteraard komt daarbij het onderwerp scheiden wonen en zorg aan de orde als het nieuwe perspectief van zorginstellingen. Ten slotte zullen de aanwezigen vertrouwd gemaakt worden met de begrippen bedrijfswaardeberekening en impairmenttest. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden en voorbeeldberekeningen wordt de impact op de bedrijfsvoering van een zorginstelling inzichtelijk gemaakt. Ook hier zal telkens het perspectief van de toezichthouder centraal staan. Het programma voorziet in voldoende ruimte voor interactie en inbreng van eigen casuïstiek. Onderwerpen Ontwikkelingen op vastgoedvlak bij zorginstellingen en samenwerkingspartners Spelers op de markt en het krachtenveld Vastgoed in meerjarig perspectief Scheiden wonen en zorg Waardebegrip: Bedrijfswaardeberekening en impairmenttest De rol van de Toezichthouder 20

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie Beter toezicht door inzicht NVTZ Academie 2015 Voorwoord Op weg naar permanente educatie met de NVTZ Academie Het jaar 2015 staat in het teken van de grote transities in de zorg. Dit vraagt ook om een

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht

Beter toezicht door inzicht voor toezichthouders in zorg & welzijn Beter toezicht door inzicht Programma 2016 De kolibrie Honderden kleurrijke soorten Klein maar opmerkelijk Zeer groot geheugen Temporiseert continue Beschikt over

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf.

De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. De ervaren commissaris verdiept en vernieuwt. Ook zichzelf. High Level Toezicht in de Zorg High Level Toezicht in de Zorg VERDIEPEN DOOR REFLECTIE Het bieden van goede zorg aan cliënten, is de kern van

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

De nieuwe commissaris vergroot zijn waarde door continue ontwikkeling.

De nieuwe commissaris vergroot zijn waarde door continue ontwikkeling. De nieuwe commissaris vergroot zijn waarde door continue ontwikkeling. Masterclasses Commissariaat en Toezicht 2017 TOEZICHT IS EEN VAK Specifieke kennis, nuttige ervaring, professionele rolopvatting en

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht

Beter toezicht door inzicht voor toezichthouders in zorg & welzijn Beter toezicht door inzicht Programma 2017 De kolibrie Honderden kleurrijke soorten Klein maar opmerkelijk Zeer groot geheugen Temporiseert continue Beschikt over

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Boardroom Strategisch Leiderschap

Boardroom Strategisch Leiderschap Boardroom Strategisch Leiderschap COHORT 2017 Ga voor goud! Strategisch leiderschap als sleutel voor waardeontwikkeling Als eigenaar, partner, directeur of manager van een middelgrote of snelgroeiende

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

2-daagse Masterclass Performance Management

2-daagse Masterclass Performance Management 2-daagse Masterclass Performance Management 10 PApunten KPI s Balanced Scorecard PDCA Aanpakken KPI s Dashboards Levenscyclus strategie Strategy mapping Verandermanagement In deze masterclass met mr. Leo

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen.

Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Het nieuwe elan van de volgende generatie commissarissen. Leergang Board Potentials Inspirerende docenten en deelnemers Leergang Board Potentials Voor de nieuwe generatie commissarissen Een commissariaat

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

het Zijlstra Center for Public Control and Governance

het Zijlstra Center for Public Control and Governance Aedes en het Zijlstra Center bieden u aan: - Een op woningcorporaties toegesneden Leergang voor Controllers - Waarin alle relevante en actuele beleidsvelden en aspecten van het vak van controller aan de

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak

Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Vrijblijvendheid voorbij Toezien met Hart voor de Zaak Alex Brenninkmeijer Bouwstenen voor toespraak 6 november 2014 Inleiding Opdracht: adviseren systeem kwaliteitsborging raden van toezicht. Directe

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Leergang aankomend commissarissen

Leergang aankomend commissarissen Leergang aankomend commissarissen Voor aankomende toezichthouders nieuwe stijl Het zijn van commissaris of toezichthouder in de volkshuisvesting is een uitdagende en leerzame positie. De sector is niet

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Balanceren in het krachtenveld. Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving Masterclass PORaad 16 juni 2017

Balanceren in het krachtenveld. Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving Masterclass PORaad 16 juni 2017 Balanceren in het krachtenveld 1 Masterclass Een Master Class biedt deelnemers een vrijplaats voor reflectie en dialoog Een plaats waar deelnemers hun inzicht in actuele ontwikkelingen kunnen verdiepen

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Nieuw Besturen Workshop Vincent Schouten Van zorginstelling naar maatschappelijke onderneming: Trial & error of

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Auteurs: Geert van Dijk, Henry Potman, Piet van Zijl 1 Inhoudsopgave InleidingInhoud 1. Aanleiding

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control, Governance

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Limburg

Regiobijeenkomst Limburg Regiobijeenkomst Limburg Met wie wil/moet ik als RvT-lid samen werken en op welke wijze? 9 november 2016 Venlo 1 Voorwoord Op 9 november j.l. heeft de 3 e regionale bijeenkomst van de NVTZ plaatsgevonden.

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass. De Excellerende Zorgorganisatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass. De Excellerende Zorgorganisatie De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. 2-daagse Masterclass De Excellerende Zorgorganisatie Brochure De Excellerende Zorgorganisatie CBO 2013 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s.

Inhoud. Deelnemers. De masterclass richt zich op voorzitters van RvC s. Basis 13 PE-punten Masterclass Goed voorzitterschap Goed leiderschap BIEDT U REFERENTIEKADERS OM OP UW PRAKTIJK ALS VOORZITTER VAN DE RvC SAMEN MET COLLEGA S TE REFLECTEREN. RIJKT PRAKTISCHE HANDVATTEN

Nadere informatie

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink

MOvactor. Profielschets Raad van Toezicht. Zeist/Deventer, januari 2015. MaakRuimte! Dick Webbink MOvactor Profielschets Raad van Toezicht Zeist/Deventer, januari 2015 MaakRuimte! Dick Webbink 1 Algemeen Eind 2014 heeft de Raad van Toezicht van MOvactor haar eigen functioneren geëvalueerd. De belangrijkste

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT Open inschrijving 14 en 21 januari 2016 Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan 750 3528 BB UTRECHT Postbus 8153 3503 RD UTRECHT (030) 247 4197 info@academiems.nl

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE FOUNDATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE GOVERNANCE VOOR MANAGEMENT ASSISTANTS & EXECUTIVE ASSISTANTS NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING De ontwikkeling rond Corporate Governance staat de laatste jaren

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie