Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park"

Transcriptie

1 Wonen in zorgcentrum Ververshof Tussen stadscentrum en park

2 Welkom bij zorgcentrum Ververshof In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van zorgcentrum Ververshof in Weert. Ververshof Zorgcentrum Ververshof bevindt zich midden in Weert, naast het stadspark en vlakbij de passantenhaven. De winkels in het centrum liggen op loopafstand. Zorgcentrum Ververshof telt vier etages met 85 appartementen. We bieden er zorg met verblijf (verzorgingshuiszorg) en zorg met verblijf en behandeling (verpleeghuiszorg). Het complex bevat aangrenzend tevens 43 ruime appartementen van Wonen Limburg. Stichting Land van Horne Zorgcentrum Ververshof in Weert maakt deel uit van de Stichting Land van Horne. Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor wonen, zorg en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa medewerkers en vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie over diverse onderwerpen. Wanneer u in Ververshof woont, dan ontvangt u een informatieklapper met uitgebreide informatie. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website: De Stichting Land van Horne heet u van harte welkom en wenst u veel woonplezier in zorgcentrum Ververshof. 2 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

3 Als u komt wonen in zorgcentrum Ververshof Eerste kennismaking Als u een appartement in Ververshof krijgt toegewezen, dan ontvangt u hierover bericht en volgt een kennismakingsgesprek. Hierin komen allerlei praktische zaken aan de orde die te maken hebben met het wonen in het zorgcentrum. Tevens krijgt u een rondleiding in Ververshof en de gelegenheid een appartement te bezichtigen. Daarnaast maken we afspraken over de sleuteloverdracht en de verhuisdatum. Verhuizing Op het moment dat u in Ververshof gaat wonen, vindt er een gesprek plaats. Dan maken we samen afspraken over de zorg- en dienstverlening, binnen de mogelijkheden van uw indicatie. Een familielid of mantelzorger is van harte welkom bij het gesprek. Wij adviseren u om tijdig officiële instanties (verzekeraars, gemeente, huisarts, apotheek, pensioenfonds enzovoort) te informeren over uw verhuizing naar Ververshof. Vermeld daarbij uw appartementnummer. Zorgleveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden Als u instemt met de toewijzing van het appartement en de afspraken met Land van Horne over de zorg- en dienstverlening, dan ontvangt u ter ondertekening een zorgleveringsovereenkomst met bijbehorende Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf en het Huisreglement. Legitimeren Voordat u in Ververshof gaat wonen, vragen wij u eenmalig om uw legitimatiebewijs. Uw BSN (Burger Service Nummer) en andere persoonsgegevens worden genoteerd voor onze administratie. Het appartement Uw appartement is standaard, op kosten van Land van Horne, voorzien van een keukenblok, badkamer met toilet, marmoleum vloer, gordijnen en een hoog-laag bed. U bent verder vrij om uw appartement zelf in te richten. Als u daarvoor kiest, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Wilt of kunt u het appartement niet verder zelf inrichten, dan biedt Land van Horne u een aanvullende standaard-inrichting aan: bedtafel, tafel, stoel, kast en/of lampen. De kosten hiervan zijn voor Land van Horne. 3

4 Als u komt wonen in zorgcentrum Ververshof Diverse voorzieningen zoals telefoon-, radio- en tv-aansluiting, alarmeringssysteem, rookmelders, centrale verwarming, zonwering en koelkast zijn geïnstalleerd. Deze kosten zijn voor rekening van Land van Horne. U draagt zelf de kosten voor een abonnement voor tv, telefoon of internet. U moet ook zelf de gesprekskosten en apparatuur betalen, zoals een tv, radio of telefoontoestel. Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Toegang Het zorgcentrum is vrij toegankelijk. s Avonds en s nachts is de voordeur gesloten. U kunt dan aanbellen of een chip aanvragen waarmee u de voordeur zelf kunt openen. Als u in Ververshof komt wonen, ontvangt u twee sleutels van uw appartement. 4 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

5 Zorg en welzijn Land van Horne streeft er naar dat haar cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren binnen een comfortabele en veilige leefomgeving. Hierbij blijft de relatie met familie, vrienden en de lokale gemeenschap zoveel mogelijk gehandhaafd. Uw mogelijkheden en behoeften met ondersteuning van de mensen uit uw omgeving vormen ons uitgangspunt bij het bieden van zorg. Onze professionele zorg is aanvullend en ondersteunend. Hierbij zijn waarden zoals respect, aandacht, openheid en vertrouwen leidend in de omgang met elkaar. Zorgcoördinator en zorgleefplan Iedere cliënt heeft een zorgcoördinator, ook wel zoco genoemd. Dit is een verzorgende die voor u en voor uw contactpersoon een vast aanspreekpunt is. Zij bespreekt met u welke zorg u nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan. Regelmatig worden de afspraken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het zorgleefplan zit in uw cliëntdossier, de blauwe map die bij u in het appartement ligt. Zo zijn alle, bij uw zorg betrokken, medewerkers op de hoogte van uw situatie en de afspraken. Als er door verandering van omstandigheden situaties ontstaan waarbij de benodigde zorg niet meer toereikend is, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Privacy In het privacyreglement is beschreven hoe wij de privacy en de persoonlijke levenssfeer van cliënten waarborgen. Daarin staat onder andere dat alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn en tevens een geheimhoudingsplicht hebben, inzage hebben in uw cliëntdossier. Het doorgeven van informatie aan derden is aan strenge regels gebonden. Informatie hierover vindt u in de informatieklapper. Medische zorg Zorg met verblijf Als u zorg met verblijf hebt, dan is een huisarts verantwoordelijk voor uw medische zorg. Huisartsen uit Weert leveren de huisartsenzorg in Ververshof. Met deze artsen bestaat een intensieve samenwerking. Als u al een huisarts hebt in Weert, dan kunt u die gewoon aanhouden. Is dit niet het geval, dan verzoeken wij u een nieuwe huisarts te kiezen. Als u in Ververshof komt wonen, blijft uw huisarts uw medicijnen voorschrijven. Wij gaan 5

6 Zorg en welzijn ervan uit dat u zelf uw medicijnen beheert. Als dat niet meer lukt, dan kunnen wij dit van u overnemen. Maakt u op dit moment gebruik van eerstelijns voorzieningen bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie dan kunt u daar naar toe blijven gaan. Land van Horne biedt deze therapieën ook. Hiervoor hebt u een verwijskaart nodig van uw huisarts. Zorg met verblijf en behandeling Een specialist ouderengeneeskunde neemt de medische zorg over van uw huisarts. Hij of zij is gespecialiseerd in ziekten bij de ouder wordende mens. De specialist heeft op de dag dat u in Ververshof komt wonen een gesprek met u en bespreekt dan de medische situatie met u. Indien nodig kunnen we ook aanvullende behandelingen inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie of diëtetiek van Land van Horne. De specialist ouderengeneeskunde schrijft uw medicijnen voor. De verzorging beheert uw medicatie. Tandarts Het is verstandig om uw mond (en eventuele prothese) regelmatig te laten controleren. Uw eigen tandarts, indien gevestigd de regio, kunt u gewoon blijven aanhouden. Land van Horne onderhoudt ook contacten met tandartsen en een tandtechnicus. Zij bezoeken hun cliënten in het zorgcentrum. Lees hier meer over in het informatieblad Mondzorg en tandarts. Geestelijke verzorging Op het gebied van de geestelijke verzorging sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. Wij gaan ervan uit dat het contact met uw eventuele eigen kerkgenootschap of parochie behouden blijft. In Ververshof worden liturgische vieringen gehouden. In ons huisblad Ververshof Journaal kunt u lezen wanneer deze plaatsvinden. Verder kunt u gebruik maken van het stiltecentrum op de begane grond. Ook een persoonlijk gesprek met een geestelijk verzorger van Ververshof is mogelijk. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld over uw geloof gaan, de zin van het leven of het ouder worden en de veranderingen die hiermee samenhangen. 6 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

7 Zorg en welzijn Zorg in de laatste levensfase In Ververshof verlenen we tevens zorg in de laatste fase van het leven. Menswaardigheid en kwaliteit van leven, zoals u dat wilt, staan altijd centraal bij het verlenen van zorg. Uw autonomie en uw recht op zelfbeschikking zijn hierbij uitgangspunt. Eerste contactpersoon Afspraken over de zorg en behandeling maken wij in principe met u. Als u echter op een bepaald moment niet (meer) in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen dan overleggen we met één persoon uit uw naaste omgeving die namens u kan optreden. Deze eerste contactpersoon is dan voor ons het formele aanspreekpunt. Van uw eerste contactpersoon wordt verwacht dat hij (of zij) de communicatie binnen de familie verder vorm geeft. Zodra u in Ververshof komt wonen, overleggen we met u wie uw eerste contactpersoon is. Mantelzorg Ook als u in Ververshof woont, wordt van mantelzorgers verwacht dat zij zorg en ondersteuning blijven bieden zoals zij dat voorheen deden. Hieronder verstaan we onder andere het doen van de boodschappen, de afwas, begeleiding bij de maaltijd of begeleiden naar het ziekenhuis. Ook als u gewend bent dat iemand een deel van de verzorging op zich neemt, kan dat in overleg met uw zorgcoördinator gewoon doorgaan. Welzijnsactiviteiten Wij gaan ervan uit dat u de activiteiten, die u deed voordat u in Ververshof kwam wonen, gewoon voortzet. In Ververshof regelmatig gezellige middagen georganiseerd met bijvoorbeeld film, muziek, modeshow of bingo. Er zijn ook mogelijkheden voor dagbestedingsactiviteiten in kleinere groepen. Vrijwilligers leveren bij welzijnsactiviteiten onmisbare ondersteuning. Over het algemeen is deelname aan de activiteiten gratis. Soms geldt een eigen bijdrage. In het Ververshof Journaal kunt u lezen welke activiteiten er zijn. 7

8 Voorzieningen Er zijn diverse voorzieningen in Ververshof. In dit hoofdstuk leest u meer over de faciliteiten die het zorgcentrum biedt. Bibliotheek Eenmaal in de twee weken kunt u boeken lenen. De bibliotheek bevindt zich op de eerste etage. Indien u niet in de gelegenheid bent zelf uw boeken te halen, dan kan een vrijwilliger de gewenste boeken brengen. De openingstijden staan vermeld in het Ververshof Journaal. Biljarten Voor biljartliefhebbers bestaat de mogelijkheid om hun hobby in Ververshof uit te oefenen. Ververshof Journaal Tweemaandelijks verschijnt het Ververshof Journaal. In dit huisblad staat informatie over de activiteiten, openingstijden van onze voorzieningen, informatie vanuit de cliëntenraad en diverse artikelen die onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten aanleveren. U kunt zelf altijd een bijdrage leveren door artikelen, lezingen of gedichten in te leveren bij de receptie. Hebt u problemen met lezen, dan kunt u gebruik maken van de gesproken versie van het Ververshof Journaal. Kapper, pedicure en schoonheidsspecialist In Ververshof is een salon aanwezig waar u terecht kunt voor de kapper, pedicure en schoonheidsspecialist. Als u hier van gebruik wilt maken, kunt u zelf een afspraak maken. De openingstijden en telefoonnummers staan vermeld in het Ververshof Journaal. De kosten zijn voor eigen rekening. Uiteraard staat het u vrij om van diensten van anderen gebruik te maken. Afval U wordt verzocht oud papier en glas te deponeren in de hiervoor bestemde plastic bakken. Deze bevinden zich in de berging op de begane grond. Hier staan ook containers waarin u uw huisvuil, batterijen, spuitbussen en dergelijke kunt deponeren. Iets te vieren? Het is mogelijk om in Ververshof een sfeervolle ruimte te huren, voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest. U kunt ervoor kiezen het drinken en de versnaperingen zelf te regelen, maar u kunt ook tegen betaling een hapje en drankje of een compleet buffet door ons laten verzorgen. Er zijn vele mogelijkheden bespreekbaar. U kunt de ruimte reserveren via de receptie. 8 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

9 Voorzieningen Maaltijden Uw dagelijkse warme maaltijd verzorgt Land van Horne. U hebt de mogelijkheid om deze maaltijd in het sfeervolle restaurant of in uw eigen appartement te nuttigen. Voor de broodmaaltijden zijn er meerdere mogelijkheden. U kunt de broodmaaltijden zelf verzorgen. Hiervoor ontvangt u dan een maandelijkse vergoeding. Als u hulp nodig hebt bij het klaarmaken van de broodmaaltijd en het zetten van de koffie of thee, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. Ook kunt u ervoor kiezen de broodmaaltijden te laten verzorgen door Land van Horne. Het is mogelijk deze verzorgde broodmaaltijden in een daarvoor aangewezen ruimte of uw eigen appartement te nuttigen. Als u ervoor kiest de broodmaaltijd door ons te laten verzorgen, dan ontvangt u geen maandelijkse vergoeding voor deze maaltijd. Parkeren en fietsenstalling Indien u in het bezit bent van een auto, dan kunt u gebruik maken van de parkeerplaats behorende bij Ververshof. U krijgt een eigen plaats die we voorzien van een bordje met uw kenteken. Ook is er een afgesloten fietsenstalling. Voor zowel de toegang tot de parkeerplaats als de fietsenstalling hebt u een chip nodig. Deze kunt u tegen betaling van borg bij de receptie verkrijgen. Scootmobielen dienen, in verband met strikte veiligheidseisen van de brandweer, in de kelder te worden geparkeerd. Post U hebt een eigen afgesloten brievenbus in de hal op de begane grond. Hiervoor ontvangt u een sleutel als u in Ververshof komt wonen. Dagelijks sorteert de medewerker van de receptie de post. U bent zelf verantwoordelijk voor het legen van uw brievenbus. Als u iets wilt verzenden dan kunt u dat, voorzien van een postzegel, afgeven bij de receptie. Receptie De receptie van het zorgcentrum is geopend van 8.00 uur tot uur. Als u algemene vragen hebt, kunt u hier terecht voor informatie. Kluisjes Bij de receptie kunt u, tegen een vergoeding, een kluisje huren voor het opbergen van kostbaarheden en of waardevolle papieren. De voorwaarden die hieraan zijn verbonden, ontvangt u als u een kluisje gaat huren. 9

10 Voorzieningen Restaurant In het restaurant kunt u gratis koffie of thee drinken. Uw bezoek dient te betalen voor het gebruik van koffie of thee. Op de leestafel liggen tijdschriften en kranten. Technische dienst Als er iets gerepareerd moet worden aan uw appartement, dan kunt u dit melden bij de receptie. Het onderhoud gebeurt door de technische dienst van de Stichting Land van Horne of woningvereniging. In de informatieklapper kunt u nalezen welke klussen u zelf moet oppakken en welke Land van Horne voor haar rekening neemt. Schoonhouden appartement Uw appartement wordt wekelijks schoongemaakt door een medewerker huishoudelijke dienst. De werkzaamheden en het tijdstip stemmen we met u af. Tuin Ververshof beschikt over een ruime binnentuin waar het heerlijk vertoeven is. U wordt uitdrukkelijk verzocht de dieren in de tuin, zoals vogels, niet te voeren. Dit ter voorkoming van ongedierte in en rond het zorgcentrum. Veiligheid Bij de buitendeuren van het zorgcentrum bevinden zich bewakingscamera s. Gangen en appartementen zijn voorzien van rooken brandmelders. Op iedere gang hangen blusmiddelen. Regelmatig worden instructies over de brandveiligheid aan medewerkers en cliënten gegeven. Er is dag en nacht een deskundig opgeleide bedrijfshulpverlener in het gebouw aanwezig. Wasserij Als u in een van onze zorgcentra komt wonen, kunt u gebruik maken van het bad- en beddengoed van Land van Horne. Land van Horne zorgt ook voor de wasverzorging hiervan. Het wassen van uw kleding dient u zelf te regelen. U kunt er voor kiezen uw familie te vragen de was voor u te verzorgen of de wasverzorging uit te besteden. U kunt gebruik maken van de moderne wasserij van de Stichting Land van Horne. Als u het wassen van kleding door ons laat verzorgen, betaalt u via een automatische incasso een vast bedrag per maand. U kunt het geldend tarief opvragen bij de receptie. Wij bieden geen stomerijservice aan. 10 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

11 Voorzieningen Meer informatie over onze wasserij kunt u lezen in het informatieblad Wasverzorging. Winkel In het zorgcentrum is een winkeltje aanwezig. Daar kunt u levensmiddelen voor uw broodmaaltijd kopen. De openingstijden van de winkel staan vermeld in het Ververshof Journaal. 11

12 Financiën en verzekeringen De AWBZ en de eigen bijdrage De kosten van uw verzorging en huisvesting worden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling staat informatie over verstrekkingen in een AWBZ-zorginstelling. U kunt deze brochure downloaden via nl Voor de verzorging en huisvesting betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De folder Eigen bijdrage Zorg met Verblijf is te bestellen bij het CAK, telefoon of gratis te downloaden via Ook een WA-verzekering en inboedelverzekering dient u te regelen. U bepaalt zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag en daardoor ook de premie die u betaalt. Bewindvoering en mentorschap Er kan een tijd komen dat u niet meer in staat bent uw eigen geld en bezittingen te beheren of persoonlijke belangen te behartigen. Wij adviseren u daarom tijdig te overwegen een bewindvoerder of mentor hiervoor aan te wijzen en afspraken vast te leggen bij een notaris. U kunt gebruik maken van extra faciliteiten of diensten, zoals de wasverzorging van uw kleding. Indien u hiervoor kiest, wordt dit vermeld in het aanhangsel bij uw zorgleveringsovereenkomst. De kosten worden maandelijks verrekend met de Stichting Land van Horne middels een incassomachtiging. Verzekeringen Tijdens uw verblijf in het zorgcentrum dient u uw ziektekostenverzekering aan te houden. De kosten van de premie zijn voor eigen rekening. 12 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

13 Inspraak Land van Horne streeft naar een optimale zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag de inbreng van de cliënten. Cliëntenraad Alle woonzorgcentra van Land van Horne hebben een cliëntenraad. In de raad van Ververshof zitten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Ververshof, Zuyderborgh, Nedermazehof en Hushoven. Deze gekozen cliëntenraad volgt het organisatiebeleid, bekijkt het door de bril van de cliënt en geeft bij belangrijke beslissingen gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur Zorg. Een van de taken van de cliëntenraad is nagaan wat cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening. De raad geeft ook haar mening over lokale aangelegenheden en adviseert bij tal van bij de wet geregelde zaken. Denk hierbij aan verandering van de huisregels, de voeding, recreatie of renovatie van een locatie. Jaarlijks organiseert de raad een algemene jaarvergadering. Met vragen en ideeën kunt u altijd bij een van de leden van de cliëntenraad terecht. De receptie kan u naar hen verwijzen. Bij de receptie bevindt zich de brievenbus van de cliëntenraad. De raad publiceert regelmatig een artikel in het Ververshof Journaal. Klachtenregeling De Stichting Land van Horne heeft een regeling getroffen voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede zorg en diensten te leveren, kan het toch zijn dat u een klacht hebt. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag van u. Probeert u uw onvrede in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerkers of uw zorgcoördinator. Zij zullen samen met u kijken wat de beste oplossing is voor uw bezwaar. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot de teamleider, zorgmanager of directeur Zorg, al naar gelang de aard van uw klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u eventueel contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt ook officieel een klacht indienen bij de klachtencommissie van Land van Horne. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vindt u in de informatieklapper. 13

14 Plattegrond Tot slot Op deze en volgende pagina treft u de schematische plattegronden van de appartementen in Ververshof aan. 547 Zijn er na het lezen van de brochure nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw zorgcoördinator of met een van onze medewerkers via het informatienummer slaapkamer 550 douche vouwwand 14 Stichting Land van Horne zorgcentrum Ververshof

15 Plattegrond 547 zitkamer zitkamer slaapkamer vouwwand 550 keuken koelkast koelkast keuken douche entree Ververshof entree 1 persoons appartement (met spiegelbeeld) 2014 Stichting Land van Horne - Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, is deze uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie. Het kan voorkomen dat de informatie verouderd of onjuist is. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 15

16 Zorgcentrum Ververshof Kasteelsingel 8, 6001 EZ Weert T (0495) F (0495) E I T Algemeen informatienummer: Eegelshoeve Someren St. Martinus Weert St. Charles Heythuysen Hushoven Weert Zuyderborgh Weert Marishof Maarheeze Witven Someren Aan Stad-thoês Ospel Kwartierstaete Stramproy Bestuurscentrum Weert St. Elisabeth Haelen Rust in Roy Stramproy Ververshof Weert Mariënburght Budel Nedermazehof Weert Bruggerhof Hunsel St. Joseph Nederweert Hieronymus Weert De Stichting Land van Horne is een zorgorganisatie gericht op wonen, zorg en welzijn. Wij bieden (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost- Brabant. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van onze locaties in de regio kunnen wij optimaal aan uw wensen voldoen. Thuis, of dicht bij huis. Thuis in zorg Stichting Land van Horne Biest AP Weert T

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Appartement en omgeving Ingebruikname appartement Verhuizen naar een appartement van Sint Jozef Wonen en Zorg betekent dat u uw vertrouwde

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie