Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie"

Transcriptie

1 Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen Wonen op een vorstelijke locatie

2 Welkom bij het kleinschalig wonen in Eegelshoeve In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van het kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve in Someren. Eegelshoeve Eegelshoeve is een nieuw en modern woonzorgcentrum aan de Ter Hofstadlaan in Someren. Vroeger stond op deze plaats een kasteel, later een boerderij met de naam Eegelshoeve. Hier dankt het woonzorgcentrum, dat in 2010 gerealiseerd werd, haar naam aan. Wat Eegelshoeve verder uniek maakt? Alle vormen van ouderenzorg en diverse voorzieningen onder één dak! Het woonzorgcentrum heeft vier groepswoningen waar we intensieve zorg bieden aan 26 dementerende ouderen. Daarnaast zijn er elders in het gebouw twee groepswoningen waar GGZ Helmond zorg levert aan zestien psychiatrische cliënten. Ten slotte zijn er zestig huurappartementen van Wonen Limburg met voorzieningen gericht op veilig en comfortabel wonen. Hier bieden we thuiszorg. Stichting Land van Horne Woonzorgcentrum Eegelshoeve maakt deel uit van de Stichting Land van Horne. Land van 2 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor zorg, wonen en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa medewerkers en vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie over diverse onderwerpen. Wanneer u in Eegelshoeve woont, dan ontvangt u een informatieklapper met uitgebreide informatie. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website: De Stichting Land van Horne heet u van harte welkom en wenst u veel woonplezier in Eegelshoeve.

3 Als u komt wonen in woonzorgcentrum Kleinschalig Eegelshoeve wonen Kleinschalig wonen In Eegelshoeve zijn vier groepswoningen voor dementerende ouderen. Deze kleinschalige woning biedt u een veilige, herkenbare woonomgeving waar u zich thuis zult voelen. In de groepswoning woont u samen met zes of zeven anderen. De opzet van woningen is ruim, u hebt een eigen slaapkamer, er is een sfeervolle huiskamer en keuken en een royale tuin. Huiselijkheid Het dagelijkse leven in de woning is zo huiselijk mogelijk. De bewoners leven samen, net zoals in een gezin, zo beschrijven we het. Dat betekent dat we een dag zoveel mogelijk invullen zoals u dat thuis deed. We eten samen, doen de boodschappen voor de broodmaaltijden in het winkeltje in Eegelshoeve en zorgen samen voor een aangename sfeer in de huiskamer. Zo leggen we bijvoorbeeld af en toe een kaartje, praten we aan tafel of genieten buiten op het terras. Familie en vrienden De groepswoning zien wij als het huis van u en uw huisgenoten. Familie en vrienden komen dus, net als medewerkers, bij u op bezoek. We vinden het belangrijk dat uw naasten zich hier thuis voelen. Daarbij verwachten we ook van hen dat ze u blijven ondersteunen zoals ze dat voorheen deden. Alle zaken die vroeger thuis vanzelfsprekend waren, zijn dat hier ook. Lees hier meer over op pagina 7, bij Mantelzorg. Zorg en veiligheid In de groepswoning ontvangt u intensieve zorg, behandeling en begeleiding. De woning is een beschermde en veilige omgeving, afgestemd op mensen met dementie. De woning biedt veel vrijheid en is door zijn bouw open en overzichtelijk. Op pagina 6 en verder leest u meer over onze zorgverlening. 3

4 Als u komt wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve Eerste kennismaking Als u een kamer krijgt toegewezen in het kleinschalig wonen, dan ontvangt u of uw contactpersoon hierover bericht en volgt een kennismakingsgesprek. Hierin komen allerlei praktische zaken aan de orde die te maken hebben met het kleinschalig wonen. Tevens krijgt u een rondleiding in Eegelshoeve en de gelegenheid uw groepswoning en kamer te bezichtigen. Daarnaast maken we afspraken over de verhuisdatum. Verhuizing Op het moment dat u in Eegelshoeve gaat wonen, vindt er een gesprek plaats. Dan maken we samen met u en uw contactpersoon afspraken over de zorg- en dienstverlening, binnen de mogelijkheden van uw indicatie. Wij adviseren u om tijdig officiële instanties (verzekeraars, gemeente, huisarts, apotheek, pensioenfonds enzovoort) te informeren over uw verhuizing naar Eegelshoeve. Vermeld daarbij uw woningnummer. Zorgleveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden Als u instemt met de toewijzing van het appartement en de afspraken met Land van 4 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve Horne over de zorg- en dienstverlening, dan ontvangt u ter ondertekening een zorgleveringsovereenkomst met bijbehorende Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf en het Huisreglement. Legitimeren Voordat u in Eegelshoeve gaat wonen, vragen wij u eenmalig om uw legitimatiebewijs. Uw BSN (Burger Service Nummer) en andere persoons gegevens worden genoteerd voor onze administratie. Uw kamer In de groepswoning hebt u een eigen kamer. Deze dient voornamelijk als slaapkamer. Uw kamer is, op kosten van Land van Horne, standaard voorzien van een marmoleum vloer, gordijnen en een hoog-laag bed. De ruime badkamer in de woning wordt gedeeld. U bent verder vrij om uw appartement zelf in te richten. Als u daarvoor kiest, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Wilt of kunt u het appartement niet verder zelf inrichten, dan biedt Land van Horne u een aanvullende standaardinrichting aan: bedtafel, tafel, stoel, kast en/of lampen. De kosten hiervan zijn voor Land van

5 Als u komt wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve Horne. Diverse voorzieningen zoals telefoon-, radio- en tv-aansluiting, alarmeringssysteem, rookmelders, centrale verwarming, zonwering zijn geïnstalleerd. Deze kosten zijn voor rekening van Land van Horne. U draagt zelf de kosten voor een abonnement voor tv, telefoon of internet. U moet ook zelf de gesprekskosten en apparatuur betalen, zoals een tv, radio of telefoontoestel. Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Toegang De bewoners van het kleinschalig wonen kunnen de woning alleen onder toezicht verlaten. De groepswoningen zijn enkel met een code te verlaten. Cliënten hebben geen sleutel van hun eigen kamer. Bezoek is altijd welkom in de groepswoning. Het woonzorgcentrum is vrij toegankelijk. s Avonds en s nachts is de voordeur van het woonzorgcentrum uit veiligheidsoverwegingen gesloten. Bezoek kan dan aanbellen. 5

6 Zorg en welzijn Land van Horne streeft er naar dat haar cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren binnen een comfortabele en veilige leefomgeving. Hierbij blijft de relatie met familie, vrienden en de lokale gemeenschap zoveel mogelijk gehandhaafd. Uw mogelijkheden en behoeften met ondersteuning van de mensen uit uw omgeving vormen ons uitgangspunt bij het bieden van zorg. Onze professionele zorg is aanvullend en ondersteunend. Hierbij zijn waarden zoals respect, aandacht, openheid en vertrouwen leidend in de omgang met elkaar. Zorgcoördinator en zorgleefplan Iedere cliënt heeft een zorgcoördinator, ook wel zoco genoemd. Dit is een verzorgende die voor u en voor uw contactpersoon een vast aanspreekpunt is. Zij bespreekt met u welke zorg u nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan. Regelmatig worden de afspraken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het zorgleefplan zit in uw cliëntdossier, de blauwe map die bij u in de kamer ligt. Zo zijn alle, bij uw zorg betrokken, medewerkers op de hoogte van uw situatie en de afspraken. Als er door verandering van omstandigheden situaties ontstaan waarbij de benodigde zorg niet meer toereikend is, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Privacy In het privacyreglement is beschreven hoe wij de privacy en de persoonlijke levenssfeer van cliënten waarborgen. Daarin staat onder andere dat alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn en tevens een geheimhoudingsplicht hebben, inzage hebben in uw cliëntdossier. Het doorgeven van informatie aan derden is aan strenge regels gebonden. Informatie hierover vindt u in de informatieklapper. Medische zorg Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw medische zorg. Hij of zij is gespecialiseerd in ziekten bij de ouder wordende mens. De specialist is aanwezig bij het kennismakingsgesprek op de verhuisdag en bespreekt dan de medische situatie met u. Indien nodig kunnen we ook aanvullende behandelingen inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie of diëtetiek van Land van Horne. 6 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve

7 Zorg en welzijn De specialist ouderengeneeskunde schrijft uw medicijnen voor. De verzorging beheert uw medicatie. Tandarts Het is verstandig om uw mond (en eventuele prothese) regelmatig te laten controleren. Uw eigen tandarts, indien gevestigd in de regio, kunt u gewoon blijven aanhouden. Geestelijke verzorging Op het gebied van de geestelijke verzorging sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. We gaan ervan uit dat het contact met uw eigen kerkgenootschap of parochie behouden blijft. In Eegelshoeve worden liturgische vieringen gehouden. In ons huisblad het Klavier kunt u lezen wanneer deze plaatsvinden. Verder kunt u gebruik maken van de stilteruimte. Ook een persoonlijk gesprek met een geestelijk verzorger van Eegelshoeve is mogelijk. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld over uw geloof gaan, de zin van het leven of het ouder worden en de veranderingen die hiermee samenhangen. Zorg in de laatste levensfase In Eegelshoeve verlenen we tevens zorg in de laatste fase van het leven. Menswaardigheid en kwaliteit van leven, zoals u dat wilt, staan altijd centraal bij het verlenen van zorg. Uw autonomie en uw recht op zelfbeschikking zijn hierbij uitgangspunt. Eerste contactpersoon Afspraken over de zorg en behandeling maken wij in principe met u. Als u echter op een bepaald moment niet (meer) in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen dan overleggen we met één persoon uit uw naaste omgeving die namens u kan optreden. Deze eerste contactpersoon is dan voor ons het formele aanspreekpunt. Van uw eerste contactpersoon verwachten wij dat hij (of zij) de communicatie binnen de familie verder vormgeeft. Zodra u in Eegelshoeve komt wonen, overleggen we met u wie uw eerste contactpersoon is. Mantelzorg Ook als u in Eegelshoeve woont, wordt van mantelzorgers verwacht dat zij zorg en ondersteuning blijven bieden zoals zij dat voorheen deden. Zij komen ook hier gewoon bij u thuis. Zij helpen bijvoorbeeld met het doen 7

8 Zorg en welzijn van de boodschappen, de afwas of zij koken samen met u en uw huisgenoten. Ook als u gewend bent dat iemand een deel van de verzorging op zich neemt, kan dat in overleg met uw zorgcoördinator gewoon doorgaan. Welzijnsactiviteiten Bij het kleinschalig wonen zijn de welzijnsactiviteiten voor een groot deel verweven in de huiselijke, dagelijkse sfeer en bezigheden. Denk aan het samen eten, boodschappen doen of een spelletje spelen in de huiskamer. In Eegelshoeve worden daarnaast gezellige middagen in de Gasterij georganiseerd met bijvoorbeeld film, muziek, modeshow of bingo. Ook hier kunt u regelmatig aan deelnemen. Vrijwilligers leveren ondersteuning bij de activiteiten in de Gasterij. Ook in de woning zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij helpen tijdens de maaltijden, met koken, spelletjes en activiteiten of maken een wandeling met u. 8 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve

9 Voorzieningen Er zijn diverse voorzieningen in Eegelshoeve. In dit hoofdstuk leest u meer over de faciliteiten die het gehele woonzorgcentrum biedt. Biljarten Voor biljartliefhebbers bestaat de mogelijkheid om hun hobby in de Gasterij uit te oefenen. Klavier Maandelijks verschijnt het Klavier. In dit huisblad staat informatie over de activiteiten, openingstijden van onze voorzieningen, informatie vanuit de cliëntenraad en diverse artikelen die onze medewerkers, vrijwilligers en cliënten aanleveren. U kunt zelf altijd een bijdrage leveren door artikelen, lezingen of gedichten in te leveren bij de receptie. Ook op het publicatiebord in de Gasterij vindt u deze informatie. Kapper en pedicure In Eegelshoeve is een kapsalon aanwezig. Als u hier van gebruik wilt maken, kunt u zelf een afspraak maken. De kosten zijn voor eigen rekening. Uiteraard staat het u vrij om van diensten van anderen gebruik te maken. Afval U wordt verzocht oud papier en glas te deponeren in de hiervoor bestemde plastic bakken. Deze bevinden zich buiten op de parkeerplaats. Al het andere afval kan in de container op de parkeerplaats gedeponeerd worden. Iets te vieren? Het is mogelijk om in Eegelshoeve een sfeervolle ruimte te reserveren, voor bijvoorbeeld een verjaardagsfeest. U kunt tegen betaling een hapje en drankje of een compleet buffet door ons laten verzorgen. Er zijn vele mogelijkheden bespreekbaar. U kunt de ruimte reserveren via het restaurant. Maaltijden Uw dagelijkse warme maaltijd en de broodmaaltijden verzorgt Land van Horne. We bereiden deze regelmatig samen voor in de keuken en nuttigen deze gewoonlijk gezamenlijk in de huiskamer. Op de dagen dat we niet zelf koken, verzorgt ons restaurant de warme maaltijd en een enkele keer gaan we uit eten in onze eigen Gasterij. Ook kunt u samen met familie of andere naasten de warme maaltijd gebruiken in de Gasterij. U 9

10 Voorzieningen dient dan wel te reserveren. Post Er is een centrale brievenbus voor de woningen. De post wordt dagelijks per woning gesorteerd en verdeeld. Receptie De receptie van Eegelshoeve is beperkt geopend. Zie voor openingstijden de informatie op de balie. Gasterij In het restaurant de Gasterij kunt u gratis koffie of thee drinken. Uw bezoek dient te betalen voor het gebruik van koffie of thee. Op de leestafel liggen tijdschriften en kranten. Technische dienst Als er iets gerepareerd moet worden aan uw kamer, dan kunt u dit melden bij de verzorgende in de woning. Het onderhoud gebeurt door de technische dienst van de Stichting Land van Horne of woningvereniging. In de informatieklapper kunt u nalezen welke klussen u zelf moet oppakken en welke Land van Horne voor haar rekening neemt. Schoonmaak De medewerker huishoudelijke dienst maakt dagelijks schoon in de woning. De werkzaamheden en het tijdstip voor het schoonmaken van uw slaapkamer stemmen we met u af. Terras Iedere woning beschikt over een terras waar het goed vertoeven is. De tuin loopt door naar alle woningen. Samen verzorgen we de aankleding van het terras. U wordt uitdrukkelijk verzocht de dieren in de tuin, zoals vogels, niet te voeren. Dit ter voorkoming van ongedierte in en rond het woonzorgcentrum. Duofiets In Eegelshoeve hebben we de beschikking over een duofiets met trapondersteuning. Op deze fiets kan een naaste of vrijwilliger met een cliënt gaan fietsen. De reservering van de duofiets en uitleen verloopt via de Gasterij. Veiligheid Bij de buitendeuren van het woonzorgcentrum bevinden zich bewakingscamera s. Gangen, huurappartementen, de groepswoningen en 10 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve

11 Voorzieningen individuele kamers zijn voorzien van rooken brandmelders. Op iedere gang hangen blusmiddelen. Regelmatig worden instructies over de brandveiligheid aan medewerkers en cliënten gegeven. Er is dag en nacht een deskundig opgeleide bedrijfshulpverlener in het gebouw aanwezig. Wasserij Als u in een van onze zorgcentra komt wonen, kunt u gebruik maken van het bad- en beddengoed van Land van Horne. Meer informatie over onze wasserij kunt u lezen in het informatieblad Wasverzorging. Winkel In het woonzorgcentrum is een winkeltje aanwezig. Daar kunnen we levensmiddelen kopen voor de broodmaaltijd. De openingstijden van de winkel staan vermeld in het Klavier. Land van Horne zorgt ook voor de wasverzorging hiervan. Het wassen van uw kleding dient u zelf te regelen. U kunt er voor kiezen om uw familie te vragen de was voor u te verzorgen of de wasverzorging uit te besteden. U kunt gebruik maken van de moderne wasserij van de Stichting Land van Horne. Als u het wassen van kleding door ons laat verzorgen, betaalt u via een automatische incasso een vast bedrag per maand. U kunt het geldend tarief opvragen bij de receptie. Wij bieden geen stomerijservice aan. 11

12 Financiën en verzekeringen De AWBZ en de eigen bijdrage De kosten van uw verzorging en huisvesting worden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling staat informatie over verstrekkingen in een AWBZ-zorginstelling. U kunt deze brochure downloaden via Voor de verzorging en huisvesting betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De folder Eigen bijdrage Zorg met Verblijf is te bestellen bij het CAK, telefoon of gratis te downloaden via Ook een WA-verzekering en inboedelverzekering dient u te regelen. U bepaalt zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag en daardoor ook de premie die u betaalt. Bewindvoering en mentorschap Er kan een tijd komen dat u niet meer in staat bent uw eigen geld en bezittingen te beheren of persoonlijke belangen te behartigen. Wij adviseren u daarom tijdig te overwegen een bewindvoerder of mentor hiervoor aan te wijzen en afspraken vast te leggen bij een notaris. U kunt gebruik maken van extra faciliteiten of diensten. Indien u hiervoor kiest, wordt dit vermeld in het aanhangsel bij uw zorgleveringsovereenkomst. De kosten worden maandelijks verrekend met de Stichting Land van Horne middels een incassomachtiging. Verzekeringen Tijdens uw verblijf in de groepswoning dient u uw ziektekostenverzekering aan te houden. De kosten van de premie zijn voor eigen rekening. 12 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve

13 Inspraak Land van Horne streeft naar een optimale zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag de inbreng van de cliënten. Cliëntenraad Ieder (woon)zorgcentrum van de Stichting Land van Horne heeft een cliëntenraad. In de raad zitten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Eegelshoeve en Witven. Deze gekozen cliëntenraad volgt het organisatiebeleid, bekijkt het door de bril van de cliënt en geeft bij belangrijke beslissingen gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur Zorg. Een van de taken van de cliëntenraad is nagaan wat cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening. De raad geeft ook haar mening over lokale aangelegenheden en adviseert bij tal van bij de wet geregelde zaken. Denk hierbij aan verandering van de huisregels, de voeding, recreatie of renovatie van een locatie. Jaarlijks organiseert de raad een algemene vergadering. Met vragen en ideeën kunt u altijd bij een van de leden van de cliëntenraad terecht. De receptie kan u naar hen verwijzen. Bij de receptie bevindt zich de brievenbus van de cliëntenraad. Klachtenregeling De Stichting Land van Horne heeft een regeling getroffen voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede zorg en diensten te leveren, kan het toch zijn dat u een klacht hebt. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag van u. Probeert u uw onvrede in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerkers of uw zorgcoördinator. Zij zullen samen met u kijken wat de beste oplossing is voor uw bezwaar. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot de teamleider, zorgmanager of directeur Zorg, al naar gelang de aard van uw klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u eventueel contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt ook officieel een klacht indienen bij de klachtencommissie van Land van Horne. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vindt u in de informatieklapper. 13

14 Plattegrond Tot slot Op deze en volgende pagina treft u de schematische plattegrond van de groepswoningen en kamers van Eegelshoeve aan. Zijn er na het lezen van de brochure nog vragen? Neem dan gerust contact op een van onze medewerkers via het informatienummer of met uw zorgcoördinator. 14 Stichting Land van Horne woonzorgcentrum Eegelshoeve

15 Plattegrond 2014 Stichting Land van Horne - Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, is deze uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie. Het kan voorkomen dat de informatie verouderd of onjuist is. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 15

16 Woonzorgcentrum Eegelshoeve Ter Hofstadlaan VG Someren T (0493) F (0493) E I T Algemeen informatienummer: Eegelshoeve Someren St. Martinus Weert St. Charles Heythuysen Hushoven Weert Zuyderborgh Weert Marishof Maarheeze Witven Someren Aan Stad-thoês Ospel Kwartierstaete Stramproy Bestuurscentrum Weert St. Elisabeth Haelen Rust in Roy Stramproy Ververshof Weert Mariënburght Budel Nedermazehof Weert Bruggerhof Hunsel St. Joseph Nederweert Hieronymus Weert De Stichting Land van Horne is een zorgorganisatie gericht op wonen, zorg en welzijn. Wij bieden (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost- Brabant. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van onze locaties in de regio kunnen wij optimaal aan uw wensen voldoen. Thuis, of dicht bij huis. Thuis in zorg Stichting Land van Horne Biest AP Weert T

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Product- en Dienstengids

Product- en Dienstengids S t i c h t i n g N u s a n t a r a Product- en Dienstengids Stichting Nusantara Zorg Product- en Dienstengids November 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Het ontstaan van de organisatie... 2 Patria (de

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie