Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie"

Transcriptie

1 Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie

2 2

3 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden wij u dit boekje aan. In dit boekje vindt u onder andere informatie over: Wat is kleinschalig groepswonen Wat is het zorgleefplan Hoe ziet de dagbesteding er uit Praktische zaken, zoals de faciliteiten Algemene zaken, zoals informatie over cliëntenraden, privacy en aansprakelijkheid Aanmelding en plaatsing Financiën Bereikbaarheidsgegevens Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen, dat u zich thuis voelt en u uw leven kunt leiden, zoals u dat gewend bent. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de woonbegeleiders. Hopelijk voelt u zich snel thuis in uw woning in de Meenthehof 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Visie 6 3. Kleinschalig wonen 7 4. De bewoner De zorg voor de bewoner Het Zorgleefplan Een huiselijke omgeving 9 5. Team van woonbegeleiders 9 6. Relaties De contactpersoon/wettelijke 10 vertegenwoordiging 7. Praktische zaken Uitgaan Kleding Inrichting persoonlijke zit/slaapkamer Specialist ouderengeneeskunde 11 (verpleeghuisarts) 7.5. Overige faciliteiten Telefoon Radio en tv Huren van ruimte Veiligheid Rookbeleid Geestelijke verzorging Vrijwilligers 13 4

5 8. Algemene zaken Kwaliteit Zorgvisie Cliëntenraden Klachten Privacy Vervoer Ethische aangelegenheden Aansprakelijkheid Ziektekostenverzekering Inboedelverzekering Procedure en financiën Hoe komt u in aanmerking Aanmelding en plaatsing Diverse kosten Bereikbaarheidsgegevens 18 5

6 1. Inleiding Voor 18 mensen met dementie zijn vanaf maart 2014 twee prachtige groepswoningen beschikbaar. Deze woningen zijn voorzien van alle faciliteiten en bieden een woonomgeving die herkenning, huiselijkheid en eigenheid uitstralen. De woningen hebben voor iedere bewoner een aparte zit/slaapkamer. Een team van medewerkers, het woonteam, draagt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg voor het welzijn en welbevinden van de bewoners, in samenspraak met de familie van de bewoners. Een woon- en leefsituatie waarin het fijn is om samen met anderen te wonen en waar toch uitgegaan wordt van de bewoner zelf. Een woon- en leefsituatie waar de bewoner het verschil maakt. In Steenwijk is gekozen voor de realisatie van 18 plaatsen voor mensen met dementie in de vorm van het kleinschalig groepswonen (verspreid over twee woningen, met drie huiskamers). 2. Visie De bewoner woont in zijn/haar woning en wil dit dus ook op zijn/haar eigen manier doen. De omgeving dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op de wensen van de bewoner. Het woonteam realiseert deze omgeving in samenspraak met de bewoner en de familie. Mede hierdoor ontstaat het woongenot. Voorop staan het welzijn en welbevinden van de bewoner, met al zijn/haar bijzondere lichamelijke, geestelijke en sociale omstandigheden die van invloed zijn. Het gaat er om dat de bewoner zich thuis voelt, gerespecteerd wordt en kan zijn wie hij/zij is. 6

7 3. Kleinschalig (groeps)wonen Kleinschalig groepswonen is het wonen en leven van ongeveer zes dementerende bewoners in één huiskamer. Centraal staat het wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, het liefst in de eigen buurt, nabij familie, kennissen en vrienden. In een voor de bewoner herkenbare situatie wordt structuur geboden. Deze structuur geeft de bewoner houvast. Er is voldoende aandacht voor de wensen van de bewoner. Dit uit zich bijvoorbeeld in het bieden van een gezellige woonkamer, een persoonlijke zit-/slaapkamer en individuele bedtijden. Ook wordt de bewoner actief betrokken om mee te praten over een daginvulling. Als het mogelijk is, helpt de bewoner in de huishouding mee met koken, afwassen, boodschappen doen en andere huishoudelijke werkzaamheden. Genoemde visie geldt niet alleen voor mensen waar alleen nog sprake is van een lichte vorm van dementie, maar ook voor hen die in een vergevorderd stadium van dementie of in de laatste levensfase verkeren. In die situatie wordt juist nog meer ingespeeld op de nog aanwezige mogelijkheden, zoals smaak, tast, emotie, geur en geluiden. Een vertrouwde huiselijke sfeer en gewone handelingen, zoals het rammelen van de pannen, de geur bij het eten koken of de bel bij de voordeur, kunnen dan van grote betekenis zijn. Heel belangrijk is dat de bewoner zijn relatie met anderen in zijn nieuwe situatie blijft behouden. Familieleden of vrienden worden intensief betrokken bij het leven in de (groeps)woning. 7

8 Het kan voor komen dat de situatie dusdanig verandert, dat het wonen in deze kleine setting door omstandigheden niet meer haalbaar is. In overleg met de specialist ouderengeneeskunde, familie, de EAV er, en de manager V&V wordt dan gekeken naar de beste oplossing voor de bewoner en medebewoners. 4. De bewoner 4.1. De zorg voor de bewoner Voor de dagelijkse gang van zaken staan de woonbegeleiders klaar. Eén van de woonbegeleiders is tevens de contactpersoon van u, dit heet Eerst Aanspreekbaar Verzorgende, afgekort tot EAV er. Indien nodig worden deskundigen geraadpleegd, zoals de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog, fysiotherapeut of de maatschappelijk werker Het zorgleefplan Nadat u in uw nieuwe woning bent komen wonen, wordt samen met u, uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger en uw EAV er gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Hierover worden afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in het zorgleefplan. Wat u wilt, staat centraal en vormt de leidraad voor de woonbegeleiders. Samen met u en uw familie wordt regelmatig bekeken of de afspraken nog kloppen, of alles goed loopt en of het plan aangepast moet worden. Het zorgleefplan bevindt zich samen met uw administratieve gegevens in uw cliëntdossier. 8

9 4.3. Een huiselijke omgeving U kunt uw dag zelf indelen. Zo kunt u de dag gezamenlijk doorbrengen in de huiskamer, of kiezen voor meer privacy en in uw eigen kamer verblijven. Samen met de woonbegeleider stelt u vast hoe de dag er uit zal zien, waarbij u zelf bepaalt waaraan u wel of niet deelneemt. De woonbegeleiders brengen structuur aan in de dag, door middel van een aantal vaste activiteiten, zoals gezamenlijk de maaltijd gebruiken, koffie en thee drinken, wassen en strijken. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van uw wensen, mogelijkheden en gewoontes. Ook zijn er groepsactiviteiten waar u aan kunt deelnemen, zoals naar muziek luisteren, zingen en het vieren van feestdagen. Alle activiteiten zijn aangepast op kennis, vaardigheid, hobby, levensbeschouwing, interesse en behoefte van u en uw medebewoners. 5. Team van woonbegeleiders De medewerkers van het woonteam worden woonbegeleiders genoemd. De samenstelling van het team is dusdanig, dat het zorg- en welzijngebied in evenwicht is. Zij zorgen voor een goed woonklimaat, de zorg en het welzijn van de bewoner. Door vragen als: wat wil de bewoner? Wat zorgt ervoor dat de bewoner zich hier thuis kan voelen? Hoe kunnen we dat bereiken?, wordt invulling gegeven aan het samenwonen. Het is belangrijk dat woonbegeleiders u kennen, zodat zij, als u bijvoorbeeld door uw ziekte dit zelf niet meer kunt aangeven, samen met familie op uw lichaamstaal en andere signalen letten om uit te vinden wat u prettig vindt. Wij werken met professionals met een erkende gekwalificeerde opleiding.

10 6. Relaties Familie, vrienden en kennissen zijn van harte welkom in de (groeps)woning. We betrekken deze relaties zoveel mogelijk bij het wonen en leven in de woning. We nodigen iedereen uit, waar mogelijk, mee te helpen een huiselijke situatie te creëren. Het op bezoek komen kan zoals men dat gewend was. Zij kunnen ondersteunen in de zorg en in het huishouden. Samen een kopje koffie drinken, boodschappen doen of gaan wandelen, biedt u duidelijk iets extra s De contactpersoon / wettelijke vertegenwoordiger U heeft één familielid of wettelijk vertegenwoordiger, die eerste contactpersoon is. Deze persoon behartigt uw zakelijke belangen als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Te denken valt aan: het aanschaffen van kleding, het maken van een afspraak met de kapper of het afhandelen van financiële zaken. Dit laatste kan ook door een ander familielid worden gedaan. Aan de eerste contactpersoon wordt informatie over uw gezondheid en welbevinden verstrekt. Verwacht wordt dat de eerste contactpersoon eventuele andere familieleden informeert. 7. Praktische zaken 7.1. Uitgaan Als u één of meerdere dagen gaat logeren, is dat natuurlijk geen probleem. Wel wil het woonteam graag vroegtijdig op de hoogte worden gesteld, zodat rekening gehouden kan worden met uw afwezigheid. 10

11 7.2. Kleding Goed wasbare kleding kan in de woning gewassen en gestreken worden. Handwas of kwetsbare kleding kan beter door de familie zelf gewassen te worden. U hoeft geen linnengoed mee te nemen, dit hoort bij de woning Inrichting persoonlijke zit-/slaapkamer Uiteraard kunt u uw kamer naar eigen wens en met eigen persoonlijke spullen inrichten. Meestal zijn dit eigen stoelen, foto s, boeken en/of schilderijen. U kunt gebruik maken van het ophangsysteem op uw kamer. En wanneer dit niet mogelijk is, kunnen we samen een oplossing zoeken. U komt in een gestoffeerde kamer. 7.4 Specialist ouderengeneeskunde Tijdens het verblijf in de kleinschalige woonvorm, wordt de medische zorg bewaakt door de specialist ouderengeneeskunde. U kunt geen gebruik meer maken van uw eigen huisarts, omdat het een AWBZ-voorziening betreft met BOPZ- erkenning. De specialist ouderengeneeskunde overlegt samen met u en uw EAV er welke hulpvragen u heeft. De specialist ouderengeneeskunde kan wel een beroep doen op de huisartsenpraktijk uit de buurt, wanneer het gaat om EHBO-zaken. Deze huisarts zal u, indien nodig, bijstaan Overige faciliteiten In locatie de Meenthehof is geen kapper of pedicure aanwezig. U kunt uw eigen kapper of pedicure aanhouden. Deze zijn welkom in de woning en uiteraard kunt u hen ook zelf bezoeken. Dit geldt ook voor de tandarts. Uw boodschappen kunt u doen in de naastgelegen supermarkt in de buurt. 11

12 7.6 Telefoon Bij verhuizing naar de kleinschalige groepswoning, kunt u uw eigen telefoon meenemen. De kamers hebben allemaal een telefoonaansluiting. Wilt u telefoon, dan kunt u de verhuizing zelf bij uw aanbieder regelen Radio en tv Elke zit/slaapkamer heeft een eigen CAI-aansluiting. U kunt dus uw eigen tv en/of radio meenemen en deze in uw kamer plaatsen. Kosten voor deze aansluiting worden standaard door Zorggroep Oude en Nieuwe Land bij u in rekening gebracht Huren van ruimte Voor het vieren van een verjaardag of een andere gelegenheid, kunt u gebruikmaken van de zaal in de naastgelegen Meenthehof. Voor reserveringen kunt u terecht bij de huismeester of de woonbegeleider. Voor het huren van de ruimte worden kosten per dagdeel in rekening gebracht. De catering mag u zelf verzorgen, maar kan in overleg ook voor u geregeld worden Veiligheid De groepswoningen zijn voorzien van brandmelders. Deze brandmelders zijn aangesloten op een brandmeldcentrale. Deze brandmeldcentrale staat (automatisch) doorgeschakeld met de regionale alarmcentrale. Voor uw persoonlijke veiligheid zijn alle buitendeuren afgesloten. Uw zit-/slaapkamer kan naar keuze worden afgesloten. 12

13 7.10. Rookbeleid Zoals in alle openbare gebouwen, mag er ook niet in de algemene ruimtes van de groepswoning worden gerookt. U mag wel in uw eigen zit-/slaapkamer roken, mits u de veiligheid in acht neemt Geestelijke verzorging Naast de relatie met vertegenwoordigers van de kerk waarvoor de bewoner zelf heeft gekozen, biedt Zorggroep Oude en Nieuwe Land de mogelijkheid aandacht te schenken aan een eventuele behoefte aan geestelijke ondersteuning, die de bewoner te kennen geeft. Uw EAV er geeft dit door aan de geestelijk verzorger Vrijwilligers In de kleinschalige woningen noemen wij de vrijwilligers Woonvrijwilligers. Hun rol is erg gevarieerd. Zij spelen in op wat u graag zou willen doen. U kunt denken aan samen het eten bereiden, samen de krant (voor)lezen, een praatje maken, samen naar de markt, maar ook samen lekker niets doen en genieten van het mooie weer. 8. Algemene zaken 8.1. Kwaliteit Zorggroep Oude en Nieuwe Land, waar de kleinschalige groepswoningen in locatie de Meenthehof onderdeel van zijn, heeft professionele verzorgenden, verpleegkundigen en specialisten op allerlei terreinen in dienst. Zij zetten zich in om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 13

14 8.2. Zorgvisie Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een visie op Betrokken zorg. Betrokken zorg kunnen wij u niet met woorden uitleggen, dat laten wij u graag voelen. Betrokken zorg is meer. Die ervaar je, die is warm. Betrokken zorg gaat uit van de cliënt en diens context. De cliënt staat centraal, met aandacht voor de omgeving van de cliënt: familie, mantelzorgers, vrijwilligers, de woonomgeving, aanwezige voorzieningen in de nabijheid. De relatie die medewerkers hebben met cliënten speelt hierbij een belangrijke rol. In gesprek gaan en in gesprek blijven om samen, en voor elkaar, te zorgen voor Betrokken zorg. Als wij voor elkaar zorgen, zijn en voelen wij ons met elkaar verbonden. Daar gaat het om: Cliëntenraden Alle woonzorglocaties en behandelcentra van de Zorggroep hebben een eigen Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten. Elke raad vaardigt enkele leden af naar de Centrale Cliëntenraad. Deze Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van de Zorggroep. In de loop van de tijd zal voor de Meenthehof blijken hoe we dit vorm gaan geven Klachten Als u opmerkingen, vragen, wensen of suggesties heeft, kunt u dit het beste rechtstreeks met de medewerkers van de Zorggroep bespreken. Is er sprake van onvrede over de zorg, dan is het belangrijk dat u dit met de 14

15 betreffende medewerker bespreekt. In eerste instantie zal worden geprobeerd die klachten in onderling overleg op te lossen. Lukt dit niet, dan heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land een klachtenprocedure. Over die procedure zijn de folders Klachtenregeling cliënten en Zegt u het ons beschikbaar Privacy Om de zorg goed te kunnen uitvoeren, heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land veel gegevens geregistreerd van cliënten. Het betreft meestal vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens en gegevens over uw verzorging of behandeling. Om ervoor te zorgen dat er met deze gegevens zorgvuldig wordt omgegaan, hanteert de Zorggroep een Privacyreglement. Binnen de Zorggroep kunnen alleen die medewerkers beschikken over uw gegevens, die deze gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Dit is onder andere gewaarborgd door autorisatie voor de computerbestanden. De familie heeft (na schriftelijke aanvraag en toestemming van u of uw contactpersoon) het recht op inzage in het Zorgleefplan Vervoer Als u, als bewoner van een huis van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, ergens heen wilt, kunt u gebruikmaken van het cliëntenvervoer. Dat wordt verzorgd door de Stichting Cliëntenvervoer Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De stichting hanteert dezelfde tarieven als de Regiotaxi en er mag een begeleider gratis mee. Vraag voor meer informatie naar de folder bij de woonbegeleider. 15

16 8.7. Ethische aangelegenheden Er zijn momenten in uw leven dat u soms voor moeilijke keuzes komt te staan. Zorggroep Oude en Nieuwe Land neemt geen standpunt in betreffende specifieke levensvragen. Het is aan u of u afspraken wilt maken over het hebben van bijvoorbeeld een donorcodicil of een niet-reanimatie verklaring. Dit kunt u eventueel bespreken met uw arts. Als u dit soort afspraken heeft gemaakt, vinden wij het wel fijn als u dit aan ons doorgeeft. Het wordt dan genoteerd in uw cliëntdossier Aansprakelijkheid Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waarbij u standaard meeverzekerd bent. Hiervoor wordt een bedrag in rekening gebracht Ziektekostenverzekering Het is verstandig om bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren of het pakket van de aanvullende verzekering veranderd kan worden Inboedelverzekering U wordt geacht voor de persoonlijke spullen in de woning een inboedelverzekering af te sluiten. 9. Procedure en financiën 9.1. Hoe komt u in aanmerking Het kleinschalig groepswonen is bedoeld voor mensen met dementie, bij wie zelfstandig wonen niet meer lukt en die zorg en begeleiding nodig hebben. Om te kunnen verhuizen naar een kleinschalige groepswoning is een verpleeghuisindicatie met BOPZ nodig. Het Centrum 16

17 Indicatiestelling Zorg (CIZ) is een onafhankelijk orgaan dat beoordeelt hoeveel zorg en aandacht u nodig heeft Aanmelding en plaatsing Na de aanmelding wordt gekeken of het kleinschalig groepswonen bij u past. Het besluit om wel of niet te verhuizen wordt genomen in overleg met u en uw familie. Als uw indicatie bekend is, maakt de zorgbemiddelaar van Zorggroep Oude en Nieuwe Land een afspraak met u om kennis te maken en informatie te verstrekken. Tijdens dit gesprek zijn natuurlijk ook uw naaste familieleden van harte welkom. Tevens kunt u een rondleiding krijgen in de kleinschalige groepswoning Diverse kosten De kosten worden vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wel dient u een eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen/gezinssituatie/indicatie. Over dit onderwerp is de brochure Uw eigen bijdrage bij verblijf in een instelling en de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling verkrijgbaar via de zorgbemiddelaar. In de laatstgenoemde brochure leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht heeft en wat u zelf moet bekostigen. Ook wordt af en toe een bijdrage gevraagd voor speciale activiteiten, zoals een dagje uit. 17

18 Bereikbaarheidsgegevens Zorggroep Oude en Nieuwe Land is in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk de vertrouwde en grootste aanbieder van zorg-, hulp- en dienstverlening en behandeling. Thuiszorg is daar een belangrijk onderdeel van, maar Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft eveneens een groot aantal woonzorgcentra en woon- en behandelmogelijkheden in haar verzorgingsgebied. Onderstaand vindt u de bereikbaarheidsgegevens van uw locatie en de zorgbemiddelaar van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Locatie de Meenthehof De Meenthehof Zorgbemiddelaars Zorggroep Oude en Nieuwe Land p/a Ir. Smedingplein BA Emmeloord Tel. (0527) Aanwezig: maandag t/m vrijdag Dit boekje streeft geen volledigheid na. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud ervan. Versie: September