Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in zorgcentrum St. Joseph. De spil van de zorg in Nederweert"

Transcriptie

1 Wonen in zorgcentrum St. Joseph De spil van de zorg in Nederweert

2 Welkom bij zorgcentrum St. Joseph In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en de diensten van het zorgcentrum St. Joseph in Nederweert. St. Joseph Het nieuwe zorgcentrum St. Joseph is de spil in de woonservicezone van Nederweert, een gebied waarin zorgverlening voor de inwoners van de gemeente zich concentreert. In de directe nabijheid liggen onder meer woonzorgcentra, appartementen met thuiszorgvoorzieningen, een huisartsenpraktijk, een tandarts, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie over diverse onderwerpen. Afhankelijk van de groepswoning waarin u woont, somatsiche of psychogeriatrisch, kunnen zich verschillen voordoen. Wanneer u in St. Joseph woont, dan ontvangt u een informatieklapper met uitgebreide informatie. Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op onze website: www. landvanhorne.nl. Het centrum van het gezellige Nederweert ligt op loopafstand van het zorgcentrum. Stichting Land van Horne Zorgcentrum St. Joseph maakt deel uit van de Stichting Land van Horne. Land van Horne is een zorgorganisatie met aandacht voor zorg, wonen en welzijn van ouderen en hulpbehoevenden. Met circa medewerkers en vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. De Stichting Land van Horne heet u van harte welkom en wenst u veel woonplezier in zorgcentrum St. Joseph. 2 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

3 Kleinschalig wonen Kleinschalig wonen Bijzonder aan St. Joseph is de volledige indeling in groepswoningen. Deze kleinschalige vorm van wonen biedt bewoners een veilige, herkenbare woonomgeving, waarin zij zich maximaal thuis voelen. St. Joseph biedt zorg aan ouderen met somatische (lichamelijke) klachten en aan ouderen met psychogeriatrische klachten (dementie). Daarnaast beschikt het zorgcentrum over een gespecialiseerde afdeling waar patiënten met de ziekte van Huntington zorg ontvangen. Het nieuwe gebouw sluit aan op reeds aanwezige kleinschalige woonvormen voor 24 dementerende ouderen. Huiselijkheid Het dagelijkse leven in de woning is zo huiselijk mogelijk. Dat betekent dat we een dag zoveel mogelijk invullen zoals u dat thuis gewend was. We eten samen en zorgen samen voor een aangename sfeer in de huiskamer. Zo leggen we bijvoorbeeld af en toe een kaartje of genieten buiten op het terras. Familie en vrienden De groepswoning zien wij als het huis van u en uw huisgenoten. Familie en vrienden komen dus, net als medewerkers, bij u op bezoek. We vinden het belangrijk dat uw naasten zich hier thuis voelen. Daarbij verwachten we ook van hen dat ze u blijven ondersteunen zoals ze dat voorheen deden. Alle zaken die vroeger thuis vanzelfsprekend waren, zijn dat hier ook. Lees meer hierover op pagina 7, bij Mantelzorg. Zorg en veiligheid In de groepswoning voor psychogeriatrische cliënten (PG) woont u samen met vijf of zes anderen. Bij de somatische afdelingen woont u met acht personen samen in een groepswoning. De opzet van de groepswoningen is ruim. U hebt een eigen slaapkamer, er is een sfeervolle huiskamer en keuken en een royale tuin die u deelt met andere bewoners. In de groepswoning ontvangt u intensieve zorg, behandeling en begeleiding. De woning biedt veel vrijheid en is door zijn bouw open en overzichtelijk. De groepswoning voor psychogeriatrische cliënten is een beschermde en veilige omgeving, afgestemd op mensen met dementie. 3

4 Als u komt wonen in zorgcentrum St. Joseph Eerste kennismaking Als u een kamer krijgt toegewezen in zorgcentrum St. Joseph, dan ontvangt u of uw contactpersoon hierover bericht en volgt een kennismakingsgesprek. Hierin komen allerlei praktische zaken aan de orde die te maken hebben met het kleinschalig wonen. Tevens krijgt u een rondleiding in St. Joseph en hebt u de gelegenheid om uw groepswoning en kamer te bezichtigen. Daarnaast maken we afspraken over de verhuisdatum. Verhuizing Op het moment dat u in St. Joseph gaat wonen, vindt er een gesprek plaats. Dan maken we samen met u en uw contactpersoon afspraken over de zorg- en dienstverlening, binnen de mogelijkheden van uw indicatie. ondertekening een zorgleveringsovereenkomst met bijbehorende Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf en het Huisreglement. Legitimeren Voordat u in St. Joseph gaat wonen, vragen wij u eenmalig om uw legitimatiebewijs. Uw BSN (Burger Service Nummer) en andere persoonsgegevens worden genoteerd voor onze administratie. Uw kamer In de groepswoning hebt u een eigen kamer. De ruime badkamer in de groepswoning voor psychogeriatrische bewoners wordt gedeeld. De bewoners van de somatische groepswoningen beschikken over een eigen badkamer en een keukenblok in het appartement. Wij adviseren u om tijdig officiële instanties (verzekeraars, gemeente, huisarts, apotheek, pensioenfonds enzovoort) te informeren over uw verhuizing naar St. Joseph. Zorgleveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden Als u instemt met de toewijzing van de kamer en de afspraken met Land van Horne over de zorg- en dienstverlening, dan ontvangt u ter Uw kamer of appartement is standaard, op kosten van Land van Horne, voorzien van marmoleum vloer, gordijnen en een hoog-laag bed. U bent verder vrij om uw appartement zelf in te richten. Als u daarvoor kiest, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening. Wilt of kunt u uw kamer of appartement niet verder zelf inrichten, dan biedt Land van Horne u een aanvullende standaard-inrichting aan: bedtafel, tafel, stoel, kast en/of lampen. De kosten hiervan zijn voor 4 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

5 Als u komt wonen in zorgcentrum St. Joseph Land van Horne. Diverse voorzieningen zoals telefoon-, radio- en tv-aansluiting, alarmeringssysteem, rookmelders, centrale verwarming, zonwering en koelkast zijn geïnstalleerd. Deze kosten zijn voor rekening van Land van Horne. U draagt zelf de kosten voor een abonnement voor tv, telefoon of internet. U moet ook zelf de gesprekskosten en apparatuur betalen, zoals een tv, radio of telefoontoestel. Als u gebruik maakt van de telefoon betaalt u hiervoor een vast bedrag per maand waarvoor u vrij kunt bellen naar vast- en mobiele nummers binnen Nederland. De kamer of appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Toegang Het zorgcentrum is vrij toegankelijk. s Avonds en s nachts is de voordeur gesloten. U kunt dan aanbellen. Als u in een somatische groepswoning komt wonen, ontvangt u sleutels van uw appartement. De cliënten van de psychogeriatrische groepswoningen kunnen de woning alleen onder toezicht verlaten. Deze groepswoningen zijn enkel met een code te verlaten. 5

6 Zorg en welzijn Land van Horne streeft er naar dat haar cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren binnen een comfortabele en veilige leefomgeving. Hierbij blijft de relatie met familie, vrienden en de lokale gemeenschap zoveel mogelijk gehandhaafd. Uw mogelijkheden en behoeften met ondersteuning van de mensen uit uw omgeving vormen ons uitgangspunt bij het bieden van zorg. Onze professionele zorg is aanvullend en ondersteunend. Hierbij zijn waarden zoals respect, aandacht, openheid en vertrouwen leidend in de omgang met elkaar. Zorgcoördinator en zorgleefplan Iedere cliënt heeft een zorgcoördinator, ook wel zoco genoemd. Dit is een medewerker die voor u en voor uw contactpersoon een vast aanspreekpunt is. Zij bespreekt met u welke zorg u nodig hebt. Afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk zorgleefplan. Regelmatig worden de afspraken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het zorgleefplan zit in uw cliëntdossier; deze is ten alle tijde in te zien. Zo zijn alle, bij uw zorg betrokken, medewerkers op de hoogte van uw situatie en de afspraken. Als er door verandering van omstandigheden situaties ontstaan waarbij de benodigde zorg niet meer toereikend is, dan zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Privacy In het privacyreglement is beschreven hoe wij de privacy en de persoonlijke levenssfeer van cliënten waarborgen. Daarin staat onder andere dat alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn en tevens een geheimhoudingsplicht hebben, inzage hebben in uw cliëntdossier. Het doorgeven van informatie aan derden is aan strenge regels gebonden. Informatie hierover vindt u in de informatieklapper. Medische zorg Een specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw medische zorg. Hij of zij is gespecialiseerd in ziekten bij de ouder wordende mens. De arts bespreekt de medische situatie met u. Indien nodig kunnen we ook aanvullende behandelingen inzetten, zoals fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie of diëtetiek van Land van Horne. 6 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

7 Zorg en welzijn De specialist ouderengeneeskunde schrijft uw medicijnen voor. In overleg wordt bepaald wie het beheer van uw medicatie verzorgt. Tandarts Het is verstandig om uw mond en tanden (of eventuele prothese) regelmatig te laten controleren. Uw eigen tandarts, indien gevestigd in de regio, kunt u gewoon blijven aanhouden. Geestelijke verzorging Op het gebied van de geestelijke verzorging sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. We gaan ervan uit dat het contact met uw eigen kerkgenootschap of parochie behouden blijft. In St. Joseph worden regelmatig liturgische vieringen gehouden. Ook een persoonlijk gesprek met een geestelijk verzorger van St. Joseph is mogelijk. Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld over uw geloof gaan, de zin van het leven of het ouder worden en de veranderingen die hiermee samenhangen. Zorg in de laatste levensfase In St. Joseph verlenen we tevens zorg in de laatste fase van het leven. Menswaardigheid en kwaliteit van leven, zoals u dat wilt, staan altijd centraal bij het verlenen van zorg. Uw autonomie en uw recht op zelfbeschikking zijn hierbij uitgangspunt. Eerste contactpersoon Afspraken over de zorg en behandeling maken wij in principe met u. Als u echter op een bepaald moment niet (meer) in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen dan overleggen we met één persoon uit uw naaste omgeving die namens u kan optreden. Deze eerste contactpersoon is dan voor ons het formele aanspreekpunt. Van uw eerste contactpersoon verwachten wij dat hij (of zij) de communicatie binnen de familie verder vorm geeft. Zodra u in St. Joseph komt wonen, overleggen we met u wie uw eerste contactpersoon is. Mantelzorg Ook als u in St. Joseph woont, wordt van mantelzorgers verwacht dat zij zorg en ondersteuning blijven bieden zoals zij dat voorheen deden. Zij komen ook hier gewoon bij u thuis. Zij helpen bijvoorbeeld met het doen van de boodschappen, de afwas of zij koken samen met u en uw huisgenoten. 7

8 Zorg en welzijn Ook als u gewend bent dat iemand een deel van de verzorging op zich neemt, kan dat in overleg met uw zorgcoördinator gewoon doorgaan. Welzijnsactiviteiten Bij het kleinschalig wonen zijn de welzijnsactiviteiten voor een groot deel verweven in de huiselijke, dagelijkse sfeer en bezigheden. Denk aan het samen eten, een spelletje spelen in de huiskamer of het maken van een wandeling. In St. Joseph worden daarnaast gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd. Ook hieraan kunt u deelnemen. Vrijwilligers leveren ondersteuning bij al deze activiteiten. Zij zijn onmisbaar in de groepswoning. 8 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

9 Voorzieningen Er zijn diverse voorzieningen in St. Joseph. In dit hoofdstuk leest u meer over de faciliteiten die het gehele zorgcentrum biedt. Maaltijden Uw dagelijkse warme maaltijd en de broodmaaltijden verzorgt Land van Horne. We bereiden deze samen voor in de keuken en nuttigen deze gewoonlijk gezamenlijk in de huiskamer. Restaurant en winkel Centraal binnen het zorgcentrum bevindt zich het restaurant Gasterij de Ontmoeting. Gasterij de Ontmoeting is dagelijks geopend van 10 tot circa 19 uur. Gedurende de openingstijden is het mogelijk om verschillende gerechten van de (kleine) kaart te bestellen, evenals warme maaltijden. In het restaurant is een winkeltje aanwezig. Iets te vieren? Het is mogelijk om in St. Joseph een gedeelte van de Gasterij de Ontmoeting te huren, voor bijvoorbeeld een feest. Wij verzorgen daar graag voor u een hapje en een drankje of, als u dat wilt, een volledig buffet. Diverse mogelijkheden zijn bespreekbaar. Voor informatie over de kosten en over het reserveren wendt u zich tot de receptie. Post U hebt een eigen brievenbus in de hal op de begane grond. Hiervoor ontvangt u een sleutel als u in zorgcentrum St. Joseph komt wonen. Dagelijks sorteert de medewerker van de receptie de post. U dient zelf regelmatig uw brievenbus te legen. Receptie De receptie van het zorgcentrum is geopend van 9.00 tot uur. U kunt hier terecht voor informatie. t Schakeltje Regelmatig verschijnt het t Schakeltje. In dit huisblad staat informatie over de activiteiten, openingstijden van onze voorzieningen, informatie van de cliëntenraad en diverse artikelen die medewerkers, vrijwilligers en cliënten aanleveren. U kunt natuurlijk ook een bijdrage leveren door een artikel, lezing of gedicht in te leveren bij de receptie. Kapper In het zorgcentrum is een kapsalon. Als u hiervan gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met de kapster. De kosten zijn voor eigen rekening. Het staat u vrij om van diensten van andere kapsalons gebruik te maken. 9

10 Voorzieningen Terras Iedere woning beschikt over een balkon of terras waar het goed vertoeven is. Er is een tuin die gemakkelijk toegankelijk is. Samen verzorgen we de aankleding van het terras en tuin. U wordt uitdrukkelijk verzocht de dieren in de tuin, zoals vogels, niet te voeren. Dit ter voorkoming van ongedierte in en rondom het zorgcentrum. Veiligheid Gangen, groepswoningen en individuele kamers zijn voorzien van rook- en brandmelders. Op iedere gang hangen blusmiddelen. Regelmatig ontvangen medewerkers en cliënten instructies over de brandveiligheid. Er is dag en nacht een deskundig opgeleide bedrijfshulpverlener in het gebouw aanwezig. Technische dienst Is er iets aan uw kamer of woning dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit melden bij de zorgverleners van de woning. De Technische Dienst van de Stichting Land van Horne verricht kleine reparaties en het onderhoud van de woningen. In de informatieklapper kunt u nalezen welke klussen u zelf kunt oppakken en welke Stichting Land van Horne voor haar rekening neemt. Schoonmaak De medewerker huishoudelijke dienst maakt dagelijks schoon in de groepswoning. De werkzaamheden en het tijdstip voor het schoonmaken van uw slaapkamer stemmen wij met u af. Afval De medewerkers van onze Huishoudelijke Dienst halen het afval op en voeren dit af. Wasserij Als u in een van onze zorgcentra komt wonen, kunt u gebruik maken van het bad- en beddengoed van Land van Horne. Land van Horne zorgt ook voor de wasverzorging hiervan. Het wassen van uw kleding dient u zelf te regelen. U kunt er voor kiezen om uw familie te vragen de was voor u te verzorgen of de wasverzorging uit te besteden. U kunt gebruik maken van de moderne wasserij van de Stichting Land van Horne. Als u het wassen van kleding door ons laat verzorgen, betaalt u via een automatische incasso een vast bedrag per maand. U kunt het geldend tarief opvragen bij de zorgverleners. 10 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

11 Voorzieningen Wij bieden geen stomerijservice aan. Meer informatie over onze wasserij kunt u lezen in het informatieblad Wasverzorging. 11

12 Financiën en verzekeringen De AWBZ en de eigen bijdrage De kosten van uw verzorging en huisvesting worden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling staat informatie over verstrekkingen in een AWBZ-zorginstelling. U kunt deze brochure downloaden via Voor de verzorging en huisvesting betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De folder Eigen bijdrage Zorg met Verblijf is te bestellen bij het CAK, telefoon of gratis te downloaden via Ook een WA-verzekering en inboedelverzekering dient u te regelen. U bepaalt zelf de hoogte van het te verzekeren bedrag en daardoor ook de premie die u betaalt. Bewindvoering en mentorschap Er kan een tijd komen dat u niet meer in staat bent uw eigen geld en bezittingen te beheren of persoonlijke belangen te behartigen. Wij adviseren u daarom tijdig te overwegen een bewindvoerder of mentor hiervoor aan te wijzen en afspraken vast te leggen bij een notaris. U kunt gebruik maken van extra faciliteiten of diensten. Indien u hiervoor kiest, wordt dit vermeld in het aanhangsel bij uw zorgleveringsovereenkomst. De kosten worden maandelijks verrekend met de Stichting Land van Horne middels een incassomachtiging. Verzekeringen Tijdens uw verblijf in de groepswoning dient u uw ziektekostenverzekering aan te houden. De kosten van de premie zijn voor eigen rekening. 12 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

13 Inspraak Land van Horne streeft naar een optimale zorg- en dienstverlening. Daarom horen wij graag de inbreng van de cliënten. Cliëntenraad In de cliëntenraad zitten cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van zorgcentrum St. Joseph. Deze gekozen cliëntenraad volgt het organisatiebeleid, bekijkt het door de bril van de cliënt en geeft bij belangrijke beslissingen gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur Zorg. Een van de taken van de cliëntenraad is nagaan wat cliënten vinden van de zorg- en dienstverlening. De raad geeft ook haar mening over aangelegenheden en adviseert bij tal van bij de wet geregelde zaken. Denk hierbij aan verandering van de huisregels, de voeding, recreatie of renovatie van een locatie. Jaarlijks organiseert de raad een algemene ledenvergadering. Met vragen en ideeën kunt u altijd bij een van de leden van de cliëntenraad terecht. De receptie kan u naar hen verwijzen. Bij de receptie bevindt zich de brievenbus van de cliëntenraad. Klachtenregeling De Stichting Land van Horne heeft een regeling getroffen voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede zorg en diensten te leveren, kan het toch zijn dat u een klacht hebt. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag van u. Probeert u uw onvrede in eerste instantie te bespreken met de betreffende medewerkers of uw zorgcoördinator. Zij zullen samen met u kijken wat de beste oplossing is voor uw bezwaar. Levert dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot de teamleider, zorgmanager of directeur Zorg, al naar gelang de aard van uw klacht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u eventueel contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt ook officieel een klacht indienen bij de klachtencommissie van Land van Horne. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure vindt u in de informatieklapper. 13

14 Plattegrond Tot slot Op deze pagina s treft u de schematische plattegronden van de groeps woningen en kamers van zorgcentrum St. Joseph aan. Zijn er na het lezen van de brochure nog vragen? Neem dan gerust contact op een van onze medewerkers via het informatienummer of met uw zorgcoördinator. appartementen psychogeriatrie 14 Stichting Land van Horne zorgcentrum St. Joseph

15 Plattegrond appartementen somatiek 2014 Stichting Land van Horne - Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, is deze uitsluitend bedoeld voor het bieden van algemene informatie. Het kan voorkomen dat de informatie verouderd of onjuist is. Aan deze brochure kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 15

16 Zorgcentrum St. Joseph Brugske BL Nederweert T E I Eegelshoeve Someren St. Martinus Weert St. Charles Heythuysen Hushoven Weert Zuyderborgh Weert Marishof Maarheeze Witven Someren Aan Stad-thoês Ospel Kwartierstaete Stramproy Bestuurscentrum Weert St. Elisabeth Haelen Rust in Roy Stramproy Ververshof Weert Mariënburght Budel Nedermazehof Weert Bruggerhof Hunsel St. Joseph Nederweert Hieronymus Weert De Stichting Land van Horne is een zorgorganisatie gericht op wonen, zorg en welzijn. Wij bieden (thuis)zorg en aanvullende diensten in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost- Brabant. Door het brede dienstenpakket en de spreiding van onze locaties in de regio kunnen wij optimaal aan uw wensen voldoen. Thuis, of dicht bij huis. Thuis in zorg Stichting Land van Horne Biest AP Weert T

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie

Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen. Wonen op een vorstelijke locatie Wonen in woonzorgcentrum Eegelshoeve - kleinschalig wonen Wonen op een vorstelijke locatie Welkom bij het kleinschalig wonen in Eegelshoeve In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg

Nadere informatie

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park

Wonen in zorgcentrum Ververshof. Tussen stadscentrum en park Wonen in zorgcentrum Ververshof Tussen stadscentrum en park Welkom bij zorgcentrum Ververshof In deze brochure geven wij informatie over het wonen, de zorg en diensten van zorgcentrum Ververshof in Weert.

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Wonen in het woonservicecentrum

Wonen in het woonservicecentrum Wonen in het woonservicecentrum Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

open en toegankelijk een huis in de wijk

open en toegankelijk een huis in de wijk open en toegankelijk een huis in de wijk De Liendert Zwaluwenstraat 1 3815 SB Amersfoort T (033) 472 28 44 E liendert@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Beste lezer, Wij heten u van harte welkom als

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Welkom bij Vilente Pieter Pauw!

Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Welkom bij Vilente Pieter Pauw! Voor u ligt de informatiebrochure voor (toekomstige) bewoners en cliënten van Pieter Pauw. We informeren u over een aantal praktische zaken waar u, als cliënt of familie,

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand

Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand Informatie voor Bewoners Locatie Duinrand DUINRAND - NOLENSSTRAAT 2-2221 CE KATWIJK WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE DUINRAND --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V1_2011 INHOUDSOPGAVE WELKOM!... 3 1 DE STICHTING ZORGWAARD... 5 2 VISIE... 5 3 BELANGENBEHARTIGING... 7 4 CONTACTPERSONEN...

Nadere informatie

zorgcentrum voor mensen met dementie

zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof zorgcentrum voor mensen met dementie Lisidunahof is hét expertisecentrum voor jonge en oudere mensen met dementie. Wij doen er alles aan om onze bewoners zich thuis te laten voelen. een beweging

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven

Algemene informatie. Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven Algemene informatie Voor cliënten die in een van de locaties wonen of tijdelijk verblijven V 6.0_ 2013 Welkom! Geachte cliënt, Hartelijk welkom bij Zorgwaard! Wij beseffen dat het voor u een grote overgang

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Informatie voor de toekomstige cliënt

Informatie voor de toekomstige cliënt Wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt! Informatie voor de toekomstige cliënt Inhoud 1. Welkom in de Buitensluis 2. Zorgovereenkomst en bijlagen 3. Aanmelden zorgkantoor 4. Verhuizing naar de Buitensluis

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum

folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 1 Wonen in het woonservicecentrum folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 2 folder inhuizing_opmaak 1 07-04-10 14:36 Pagina 3 Inhoudsopgave Even

Nadere informatie