Handleiding Contracteermodule. Zorgverzekeraars. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Contracteermodule. Zorgverzekeraars. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal"

Transcriptie

1 Handleiding Contracteermodule Zorgverzekeraars Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

2 Handleiding Contracteermodule Zorgverzekeraars Datum : Versie : 1.0 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van VECOZO. VECOZO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de handleiding. VECOZO. Pagina 2 van 23

3 Inleiding De contracteermodule is een onderdeel van het Zorginkoopportaal waarmee zorgaanbieders een door een zorgverzekeraar aangeboden contractvoorstel elektronisch kunnen accepteren. Een geaccepteerd contractvoorstel kan vervolgens weer door de zorgverzekeraar worden verwerkt. Pagina 3 van 23

4 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inhoudsopgave Overzicht gebruik contracteermodule Inloggen Startscherm digitaal contracteren Monitor Aanpassen tabelweergave s op tabelniveau s op contractniveau Openen bestaand contract Reeds verzonden contract Nog niet verzonden contract Creëren nieuw contract Import Downloaden template Invullen template Uploaden template Beoordelingen Pagina 4 van 23

5 1 Overzicht gebruik contracteermodule In onderstaande figuur zijn de verschillende stappen in het gebruik van de contracteermodule weergegeven. Pagina 5 van 23

6 2 Inloggen Bij het inloggen op de contracteermodule wordt het onderstaande scherm getoond. Om te kunnen inloggen dient u een persoonlijk VECOZO certificaat geïnstalleerd te hebben (géén UZI-pas). Zie voor meer informatie hierover de betreffende handleiding in de VECOZO kennisbank: https://www.vecozo.nl/diensten/certificaatbeheer/kennisbank.aspx?id=733. Na klikken op de knop Login krijgt u het volgende scherm. Klik op Volgende. Pagina 6 van 23

7 Afhankelijk van uw internet browser en uw instellingen krijgt u vervolgens meldingen om het certificaat te bevestigen. Als u op OK klikt krijgt u, ook weer afhankelijk van uw instellingen, het volgende bericht: Hier kiest u voor Toestemming geven en klikt vervolgens weer op OK. Op het vervolgscherm geeft u het wachtwoord in dat u bij de eerste keer aanmelden hebt gekoppeld aan het getoonde certificaatnummer. Na invullen van het wachtwoord klikt op Inloggen. Vervolgens komt u op het scherm Digitaal Contracteren van DBS Services terecht. Pagina 7 van 23

8 In sectie Startscherm Digitaal Contracteren wordt dit scherm verder uitgelegd. Pagina 8 van 23

9 3 Startscherm digitaal contracteren Nadat u succesvol bent ingelogd komt u het startscherm van de contracteerapplicatie van het Zorginkoopportaal. Op dit scherm ziet u linksboven uw naam en de aan u gekoppelde zorgverzekeraar(s). Verder heeft u op dit scherm de volgende mogelijkheden: Zorgverzekeraar Zorgsoort Tijdvak Monitor Import Beoordelingen Uitloggen In de lijst onder uw naam (linksboven op het scherm) kunt u de zorgverzekeraar selecteren waarvoor u wilt contracteren. U krijgt een lijst met voorgedefinieerde zorgsoorten waarvoor gecontracteerd kan worden. Hier kunt u de gewenste zorgsoort kiezen. Voor de gekozen zorgsoort krijgt u vervolgens een lijst met voorgedefinieerde tijdvakken waarvoor gecontracteerd kan worden. Hier kunt u het gewenste tijdvak kiezen. U krijgt alle te contracten zorgverleners (op AGB-code) voor de betreffende zorgsoort en tijdvak te zien, alsmede de status van het contract. Zie sectie Monitor voor een gedetailleerde uitleg. N.B. Periodiek worden per zorgsoort alle zorgverleners vanuit Vektis verkregen en actueel gehouden. U kunt zelf geen nieuwe zorgverleners toevoegen, wijzigen of verwijderen. U heeft hier de mogelijkheid om - in bulk - nieuwe contracten te creëren. Zie sectie Import voor een gedetailleerde uitleg. U krijgt alle beoordelingen voor de betreffende zorgsoort en tijdvak te zien. Zie sectie Beoordelingen voor een gedetailleerde uitleg. U verlaat de contracteerapplicatie. Pagina 9 van 23

10 4 Monitor Het tabblad Monitor bevat alle te contracten zorgverleners (op AGB-code) voor de betreffende zorgsoort en tijdvak, alsmede de contractstatus. N.B. Periodiek worden per zorgsoort alle zorgverleners vanuit Vektis verkregen en actueel gehouden. U kunt zelf geen nieuwe zorgverleners toevoegen, wijzigen of verwijderen. In het geval van nieuw opgestelde maar nog niet verzonden contracten ziet u in kolom Verzenden een selectievakje. Bovendien wordt met een kleurcodering aangegeven dat een contract nog niet juist en/of compleet is: Als u vervolgens probeert een dergelijk contract te selecteren, dan krijgt u een foutboodschap te zien, zoals: In deze gevallen dient u het contract te openen (zie sectie Openen bestaand contract Nog niet verzonden contract) en de benodigde gegevens te corrigeren c.q. te completeren. 4.1 Aanpassen tabelweergave U kunt de weergave van de getoonde tabel als volgt aanpassen. Door pagina scrollen Door middel van de pijltjestoetsen (naar boven, naar beneden), de toetsen <Page Up> en <Page Down> of het draaiwieltje op de muis kunt u door een pagina scrollen. Pagina 10 van 23

11 Pagina selecteren Onderaan een pagina ziet u op welke pagina u zich bevindt en hoeveel pagina s er in totaal zijn: Sorteren op kolom Hier kunt tevens naar een vorige, een volgende of een specifieke pagina gaan. U kunt de getoonde contracten op basis van de waarden in een specifieke kolom sorteren door met de linkermuisknop op de kolomkop te klikken. In de betreffende kolomkop verschijnt een driehoekje: Standaard worden de kolomwaarden alfanumeriek gesorteerd, d.w.z. dat eerst de letters op volgorde van het alfabet gesorteerd worden en daarna de nummers van laag naar hoog. U kunt de sorteervolgorde omkeren door nogmaals op de kolomkop te klikken: Selecteren kolomwaarde U kunt op twee manieren specifieke contracten selecteren. 1. U klikt in een kolomkop op het lijstselectieknopje aan de rechterkant: Vervolgens krijgt u een lijst met alle unieke waarden in de kolom. U kunt deze lijst groter maken door de hoek rechtsonder - met de linkermuisknop ingedrukt gehouden - te naar onder verslepen: Ook kunt u via de pijltoetsen aan de rechterkant door de lijst scrollen. Pagina 11 van 23

12 Als u vervolgens op een specifieke waarde klikt, dan worden alleen de contracten met die waarde getoond. De gekozen waarde wordt in het vak onder de kolomkop getoond: U kunt altijd weer alle contracten tonen, door het invulveld leeg te maken (klik op het kruisje rechts) of door te klikken op Clear in kolom Verzenden. 2. U kunt ook een specifiek contract of specifieke contracten selecteren door in het invulveld onder de kolomkop zelf een specifieke waarde in te vullen: In dit geval worden alle contracten met een reactie op getoond. N.B. De ingevoerde gegevens worden hoofdletterongevoelig - vanaf het begin met de betreffende contractgegevens vergeleken. Voorbeeld: St. Zorggroep Maria Servatia wordt alleen gevonden door invoer van: - St.; - st. zorggroep; - st. zorggroep maria; maar niet door invoer van: - Maria; - Maria Servatia; - st zorggroep maria servatia (zonder. achter st ) Alle contracten kunnen weer getoond worden door het invulveld leeg te maken (klik op het kruisje rechts) of door te klikken op Clear in kolom Verzenden. N.B. U kunt selectiecriteria in meerdere kolommen ingeven. Alleen die contracten worden geselecteerd die voldoen aan alle ingevulde waarden (EN-selectie). Pagina 12 van 23

13 Kolom verplaatsen U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen door een kolomkop - met de linkermuisknop ingedrukt gehouden - te verplaatsen naar een nieuwe positie in de balk met kolomkoppen. Als u boven en onder een kolomscheiding twee pijltjes ziet kunt u de linkermuisknop loslaten en wordt de kolom verplaatst naar deze nieuwe positie. 4.2 s op tabelniveau U heeft in dit tabblad de volgende mogelijkheden, die gelden voor de gehele tabel of voor een selectie van zorgverleners. Selecteer opgestelde contracten Alle opgestelde, nog niet aangeboden (verzonden) contracten worden geselecteerd en als volgt getoond: Contracten verzenden Alle geselecteerde opgestelde, maar nog niet aangeboden contracten worden in één keer verzonden. Het volgende bevestigingsscherm wordt getoond: Tabel exporteren Klik op Bevestigen of Annuleren. Bij bevestiging krijgen alle ontvangers een automatische toegestuurd. De volledige tabel wordt, met enige extra informatie, naar een Excel- formaat (.xlsx) geëxporteerd. Deze kunt u vervolgens direct openen of opslaan. 4.3 s op contractniveau Voor een specifiek contract heeft u de volgende mogelijkheden. Pagina 13 van 23

14 Overeenkomst openen Door voor een specifiek contract op Overeenkomst in kolom Overeenkomst te klikken wordt een apart scherm met gedetailleerde contractinformatie geopend. Nieuw contract creëren Zie sectie Bestaand contract. Door voor een specifiek contract op Nieuw contract in kolom Toevoegen te klikken wordt weer bovenstaand scherm met gedetailleerde contractinformatie geopend. Zie sectie Nieuw contract. Pagina 14 van 23

15 4.4 Openen bestaand contract Reeds verzonden contract Bij het openen van een bestaand contract, dat reeds is aangeboden, komt u op het volgende scherm terecht. Op dit scherm ziet u: Algemeen: Gegevens over de contractpartijen, de zorgverzekeraar en zorgverstrekker. Contract inhoud: Gegevens over het geselecteerde contract. Contract actie historie: De voor het geselecteerde contract doorlopen stappen (statussen). Contract historie: Historie van alle - in de contracteerapplicatie aanwezige - contracten voor de betreffende zorgsoort tussen beide contractpartijen. s Bij Contract inhoud kunt u verschillende acties uitvoeren, afhankelijk van de status van het contract: Bekijken Voorstel intrekken Het contract wordt in PDF-formaat omgezet, wat kan worden geopend en/of opgeslagen. Een aangeboden voorstel wordt ingetrokken. Hierbij kan een opmerking worden meegegeven: Na bevestiging wordt een automatische verstuurd. Annuleren De zorgverlener kan de intrekking vervolgens al dan niet accepteren. Het huidige scherm wordt verlaten; u gaat terug naar het overzichtsscherm Nog niet verzonden contract Pagina 15 van 23

16 Bij het openen van een bestaand contract, dat nog niet is aangeboden, komt u op het volgende scherm terecht. Hier kunt u nog wijzigingen in het contract aanbrengen. Op dit scherm ziet u: Algemeen: Gegevens over de contractpartijen, de zorgverzekeraar en zorgverstrekker. Contract inhoud: Gegevens over het geselecteerde contract. U kunt deze voor een nog niet verzonden contract aanpassen. Contract actie historie: De voor het geselecteerde contract doorlopen stappen (statussen). Contract historie: Historie van alle - in de contracteerapplicatie aanwezige - contracten voor de betreffende zorgsoort tussen beide contractpartijen. s Bij Contract inhoud kunt u verschillende acties uitvoeren, afhankelijk van de status van het contract: Verwijderen Verwijderen: Indien een contract nog niet verzonden (aangeboden) is, kan het worden verwijderd. Na bevestiging via onderstaand scherm wordt het contract Pagina 16 van 23

17 verwijderd. Opslaan & Bekijken Opslaan & Sluiten Opslaan & Verzenden Nieuwe en/of gewijzigde contractgegevens worden opgeslagen en het contract kan in PDF-formaat worden geopend en/of opgeslagen. Nieuwe en/of gewijzigde contractgegevens worden opgeslagen; u gaat terug naar het overzichtsscherm. Nieuwe en/of gewijzigde contractgegevens worden opgeslagen en het contract wordt na bevestiging (zie onder) verzonden. Annuleren Na bevestiging wordt een automatische verstuurd. Het huidige scherm wordt verlaten; u gaat terug naar het overzichtsscherm. 4.5 Creëren nieuw contract Bij het creëren van een nieuw contract komt u op het volgende scherm terecht. Pagina 17 van 23

18 Op dit scherm ziet u: Algemeen: Gegevens over de contractpartijen, de zorgverzekeraar en zorgverstrekker. Contract maken: Hier bepaalt u de toe te passen contractvorm en -variant, en vult u de verplichte gegevens in. Contract historie: Historie van alle - in de contracteerapplicatie aanwezige - contracten voor de betreffende zorgsoort tussen beide contractpartijen. s Bij Contract maken selecteert u allereerst de gewenste contractvorm. Vervolgens worden de bijbehorende contractvarianten getoond. Hier selecteert u de gewenste contractvariant. Vervolgens kunt u het contract maken door op knop Maak contract te klikken. Als u op Annuleren klikt wordt het scherm verlaten en keert u terug naar het overzichtsscherm. Indien u gekozen heeft om een contract te maken, worden een aantal gegevensvelden getoond alsmede de contractsecties. Pagina 18 van 23

19 De gegevens worden enerzijds gebruikt om het contract met een eventuele referentie naar de juiste persoon te kunnen versturen en anderzijds om uw gegevens in het te genereren contract in te kunnen vullen (placeholder waarde). Bij Contractsecties heeft u de volgende mogelijkheden: Contractsectie toevoegen/ verwijderen Contractsectie verplaatsen Contractsectie (inhoudelijk) aanpassen Door het zetten of weghalen van een vinkje voor de betreffende sectie kunt u een sectie aan het te maken contract toevoegen of verwijderen. Door het icoon - met de linkermuisknop ingedrukt gehouden naar boven of naar beneden te verplaatsen wordt de volgorde van de contractsecties aangepast. Door op een contractsectie te klikken wordt onderstaand scherm geopend en kunt u de inhoud van de sectie aanpassen. Pagina 19 van 23

20 Als u de door u aangebrachte wijzigingen wilt opslaan, dan klikt u op knop OK. Zo niet, dan klikt u op Annuleren. Tot slot kunt u via de knoppenbalk onderaan Contract inhoud de volgende acties uitvoeren: Verwijderen Verwijderen: Indien een contract nog niet verzonden (aangeboden) is, kan het worden verwijderd. Na bevestiging via onderstaand scherm wordt het contract verwijderd. Opslaan & Bekijken Opslaan & Sluiten Opslaan & Verzenden De contractgegevens worden opgeslagen en het contract kan in PDF-formaat worden geopend en/of opgeslagen. De contractgegevens worden opgeslagen; u gaat terug naar het overzichtsscherm. Nieuw contract; geen vervanging bestaand contract De contractgegevens worden opgeslagen en het contract wordt na bevestiging (zie onder) aan de zorgaanbieder aangeboden. Tevens wordt een automatische verstuurd. Nieuw contract; vervanging bestaand contract De contractgegevens worden opgeslagen, het bestaande contract vervalt en het nieuwe contract wordt na bevestiging (zie onder) aan de zorgaanbieder aangeboden. Tevens wordt weer een automatische verstuurd. Annuleren Het huidige scherm wordt verlaten; u gaat terug naar het overzichtsscherm. Pagina 20 van 23

21 5 Import Het tabblad Import biedt de mogelijkheid om contracten voor meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd (in bulk) aan te maken. 5.1 Downloaden template Allereerst kunt u een Excel template downloaden voor het invoeren van de benodigde contractgegevens per zorgaanbieder (AGB-code). Hiertoe klikt u op knop Download template. Vervolgens wordt u gevraagd om deze template te openen, op te slaan of de download te annuleren. Als u op het pijltje naast Opslaan klikt heeft u verder nog de mogelijkheid om de naam en de opslaglocatie van de template te wijzigen. 5.2 Invullen template Als u de Excel template opent, ziet u een leeg werkblad met alleen de in te vullen kolommen. Pagina 21 van 23

22 Om deze Excel sheet te kunnen bewerken kan het zijn dat u eerst moet klikken op de knop Bewerken inschakelen. Vervolgens vult u per zorgaanbieder de benodigde contractgegevens in. Als u daarbij de keuze heeft tussen een of meer standaardwaarden kunt u een lijstje met beschikbare standaardwaarden openen door op het pijlknopje naast de in te vullen cel klikken. U kunt hier de gewenste waarde selecteren. Tot slot slaat u de Excel sheet weer op. 5.3 Uploaden template Wanneer u de ingevulde Excel sheet uploadt worden alle gespecificeerde contracten automatisch gecreëerd en in tabel Monitor weergegeven. U selecteert hiertoe allereerst de zojuist ingevulde Excel sheet door op de knop Bladeren te klikken en vervolgens het betreffende Excel bestand te selecteren. Daarna klikt u op de knop Upload template. Als er bij het uploaden fouten in de Excel sheet geconstateerd worden, dan wordt dit direct gemeld. Zie onder. Pagina 22 van 23

23 6 Beoordelingen Het tabblad Beoordelingen toont de resultaten van een eerdere uitvraging m.b.v. de uitvraagapplicatie van DBC Services. Door middel van een vragenlijst kan een zorgaanbieder zich hiermee kwalificeren voor een of meer contractsoorten. Pagina 23 van 23

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem

Handleiding Oase. Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18. Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Handleiding Oase Copyright 2011 VST Software BV Haarlem Februari 2011,Versie 0.18 Wagenweg 110 2012 NJ Haarlem Tel. +31-23-5516731 Fax +31-23-5519712 E-mail: postbus@vst.nl Website: www.vst.nl I. Inleiding...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Module Budgetten. Twinfield v6.3. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Module Budgetten Twinfield v6.3 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie