Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 1. Inloggen Men dient eerst in te loggen op De gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door een adviseur van Hydroscope. Gelieve met Hydroscope contact op te nemen indien het inloggen niet lukt. Als u hier terecht ben gekomen door het aanklikken van de helpfunctie, dan hoeft u zich geen zorgen te maken: u bent ingelogd. 2. Handelingen Het doel van deze helpfunctie is om u als klant zoveel mogelijk te assisteren bij het uitvoeren van alledaagse handelingen. Er zijn echter bepaalde zaken dingen die u als klant niet kunt wijzigen, omdat u simpelweg niet gemachtigd bent (i.v.m beveiliging). In deze helpfunctie staat duidelijk vermeld welke handelingen u zelf kunt uitvoeren, en welke handelingen Hydroscope voor u zou moeten uitvoeren. Het is mogelijk dat u alleen leesrechten heeft (inlognaam gerelateerd). U bent dan niet in staat om bijvoorbeeld bestanden te uploaden, of om schema s af te vinken. Wanneer u contact opneemt met Hydroscope zorg ervoor dat u de gebruikers en klantnaam, de lokatie waar het omgaat (indien van toepassing) en of de schema-na(a)m(en) (indien van toepassing) binnen handbereik heeft. Dit verkort het helpproces aanzienlijk. Eenmaal ingelogd? Dan zult u wanneer u alleen beschikt over een digitaal beheersplan terecht komen op het tabblad Beheersplan. Indien u ook bezit over één of meerdere Dataloggers, dan is het mogelijk dat eerst deze pagina wordt geopend. Zie Figuur 1, hier zijn beide tabbladen omcirkeld. u kunt gemakkelijk tussen beide pagina s switchen door op de naam Beheersplan respectievelijk Datalogger te klikken. Figuur 1 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 1

2 3. Beheersplan De startpagina van het Beheersplan bevat een overzicht van al uw te beheren lokaties. Een voorbeeld hiervan is afgebeeld in Figuur 1. Door het selecteren van de juiste lokatie (door erop te klikken ) krijgt u een overzicht van de lokatie. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 2. Het overzicht van de lokatie is altijd hetzelfde. Een lokatie bestaat uit de volgende 4 onderdelen (deze onderdelen kunt u openen door er op te klikken ): Lokatieonderdeel Lokatieinformatie Beheerschema s Bestanden Uitleg Informatie over de lokatie. Deze informatie is door uw adviseur ingesteld. Uitgebreide lokatie informatie kan men weergeven door te klikken op Uitgebreide informatie. Zie Figuur 3. Alle beheerschema s van de desbetreffende lokatie. Denk hierbij aan alle schema invullingen. Hier kunt u dus een schema invullen/afvinken. Men kan allerlei bestanden koppelen aan een beheerschema. Deze bestanden kunnen worden ondergebracht in de volgende bestandsgroepen: 1) Algemene bestanden 2) Risico Analyse 3) Monsteruitslagen 4) Periodieke controle 5) Overige bestanden Berichten & mededelingen U kunt, mits gerechtigd, ook bestanden uploaden naar de hierboven genoemde bestandsgroepen. Er verschijnt een melding op het scherm indien u de maximale bestandsgrootte heeft bereikt. Er dienen dan eerst bestanden te worden verwijderd alvorens nieuwe bestanden worden ge-upload. Hier staan berichten en mededelingen. U kunt ook berichten plaatsen. De door u geplaatste berichten kunnen ook weer worden verwijderd, mits erg geen historie aan gekoppeld is. De helpfunctie bevat ook een FrequentlyAskedQuestion gedeelte. Mocht u naar het doorzoeken van de FAQ nog steeds geen antwoord hebben op u vraag, gelieve deze vraag te mailen naar De vraag zal dan zo spoedig mogelijk worden beantwoord en indien nodig worden toegevoegd aan de helpfunctie. Figuur 2 Figuur 3 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 2

3 3.1 Beheersplan beheerschema s Inleiding De meest voorkomende handelingen voor u als gebruiker, zijn: Het invullen van beheerschema s. Het uploaden/downloaden van bestanden. Het plaatsen/verwijderen van berichten. In dit hoofdstuk bespreken we de handelingen die kunnen worden verricht in het beheersplan2010 (tabblad Beheersplan op de inlogpagina, zie Figuur 1) Beheerschema s Een belangrijk onderdeel van het beheersplan zijn de beheerschema s. Zonder beheerschema s is het beheersplan eigenlijk nutteloos. Een beheerschema bestaat uit een lijst van actie en controlepunten die door de gebruiker periodiek ingevuld dienen te worden. Het beheersplan vormt het archief van al deze actie en controlelijsten. De acties en controles zijn per lokatie gegroepeerd. Elke lokatie heeft als ware zijn eigen archiefkast. Een archieflade kan men vergelijken met een schema. Op elke lade staat een beschrijving van wat erin zit: de schemaopmaak. In de lade bevinden zich de schema-invullingen: vergelijkbaar met de mappen in de archieflade. Zie Figuur 4. De beheerschema s worden in overleg met uw adviseur opgesteld. U dient deze als Figuur 4 gebruiker netjes (en optijd!) in te vullen. Hoe u dat moet doen wordt hieronder uitgelegd. Als u de schema s correct invult heeft u na verloop van tijd een geordend en waterdicht archief Beheerschema s invullen 1. Klik op het Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarvin u een beheerschema wilt invullen, zie Figuur 5: Figuur 5 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 3

4 3. Selecteer het schema dat u wilt invullen, selecteren doet u door er op de klikken (in ons voorbeeld is dat Schema A: monsterneming en analyse op legionella. Zie Figuur 6. Figuur 6 Figuur 7 4. Wanneer u een schema heeft geselecteerd krijgt u een overzicht van schema-invullingen van het jaar (deels ingevuld ) waarin u zich bevindt. Wilt u oudere schema-invullingen bekijken / controleren, dan kunt u dit doen door het selecteren van het juiste jaartal bovenaan in de menubalk. Zie Figuur 8. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 4

5 6. In ons voorbeeld selecteren we de 2 de periode : juli t/m december : klik. Zie Figuur 9. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 5

6 8. In Figuur 10 is duidelijk te zien dat er nog niks is ingevoerd: er zijn geen schema-invullingen. We gaan nu het schema gedeeltelijk invullen, zie Figuur 11. Uitgevoerde acties kunt u afvinken en eventueel voorzien van commentaar. Figuur 11 Figuur Klik nu op Schema invoer opslaan : zie Figuur Er volgt nu een statusoverzicht. Wanneer alles goed is gegaan, volgt er een melding met Schema-invoer succesvol opgeslagen. Klik nu op Terug naar het Schemaoverzicht. Zie Figuur 13. We gaan het schema nu compleet invullen en afsluiten. Figuur 13 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 6

7 11. Zoals we in Figuur 14 kunnen zien is er een invoergeschiedenis bij gekomen. Vergelijk deze afbeelding nog eens met Figuur 9. Door nu te klikken op de schema-invulling (1) in de kolom Invoergeschiedenis, wordt de schemainvulling getoond zoals we die net hebben opgeslagen. Handig! Door de klikken op de Periode in Figuur 14, openen we de meest recente schema-invulling. Dit is dus hetzelfde als het klikken op het laatste cijfertje in de kolom Invoergeschiedenis. Klik nu op de Periode : juli t/m december om het schema verder in te vullen. Figuur We vinken nu alle overige acties af. Wij zijn klaar met het schema, en willen het schema afsluiten. Lees de tekst onder Schema afsluiten zorgvuldig. U kunt nu het schema afsluiten door rechtsonder een vinkje te plaatsen. Klik vervolgens op Schema invoer opslaan, zie Figuur 15. Figuur 15 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 7

8 13. Er volgt weer een statusoverzicht van de uitgevoerde handelingen. Zie Figuur 16. Klik nu op Terug naar schemaoverzicht. Wie zien nu dat er weer een schema-invulling is bijgekomen. We zien nu helemaal rechts ook een slotje staan, dit betekend dat het schema is afgesloten. Zie Figuur 17. We klikken nu op de 2 de schemainvulling (2 ) 2 in de kolom Invoergeschiedenis. Figuur 16 Figuur We zien nu de schema-invullingen, maar we kunnen niets meer wijzigen: het schema is afgesloten. We zien ook duidelijk in de tabel Invoergeschiedenis de vermelding Gesloten staan. Zie Figuur Status van de schema-invulling. Als een schema gesloten is, kan er niets meer worden ingevuld: Gesloten is en blijft gesloten. Figuur 18 Figuur Klik nu op lokatie (Zie figuur 18) bovenaan in de menubalk. Zie Figuur 19. We zien nu in de kolom Laatste wijziging van het desbetreffende schema de datum, tijd en de naam van de gebruiker staan die de laatste schemainvulling heeft opgeslagen. In ons voorbeeld is dat :00: Beheerschema alarmen Alarmen van beheerschema s kunt u als gebruiker niet instellen. Dit doet uw adviseur, in overleg met u. De adviseur zal u ook uitleggen hoe deze alarmen worden gegenereerd 3. 2 U kunt ook klikken op de Periode : juli t/m december. 3 Een schema-alarm treedt op wanneer een schema niet op tijd is afgesloten. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 8

9 3.2 Bestanden Inleiding U kunt als gebruiker bestanden lezen en uploaden indien u hier de juiste rechten voor heeft. Deze rechten worden ingesteld door uw adviseur. De rechten worden per bestandsgroep uitgedeeld. 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarin u de bestanden wilt lezen respectievelijk uploaden. 3. Scroll nu naar beneden totdat u de tabel Bestanden tegenkomt. Zie Figuur 20. Er is onderscheid gemaakt tussen maximaal 7 verschillende soorten bestanden: Figuur 20 Figuur 21 Bestandsgroep Schrijfgebruik Laatste wijziging 1 Algemene bestanden Hierin staan algemene bestanden. 2 Risico Analyse Hierin bevinden zich risicoanalyses. 3 Monsteruitslagen Hierin bevinden zich de Monsteruitslagen. 4 Periodieke controle Bestanden met betrekking tot periodieke controles. 5 Overige bestanden Alle bestanden die niet onder één van de andere 6 bestandsgroepen vallen. 6 Logos Klant / bedrijf logo's. 7 Locaktiefotos Lokatiefoto's. 4. Door op de Bestandgroep te klikken worden de reeds aanwezige bestanden getoond en kunnen, indien gerechtigd, bestanden (door te klikken op Nieuw bestand plaatsen ) worden ge-upload. Worden er geen bestandsgroepen weergegeven of ontbreken er bestandgroepen die u wel zou moeten/willen zien, dan heeft u geen rechten om deze bestandgroepen te lezen/schrijven. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 21. De ingelogde gebruiker, heeft alleen toegang tot de bestandgroepen: Risico Analyse en Monsteruitslagen. De ingelogde gebruiker wordt rechtsboven weergegeven. Zie Figuur 21. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 9

10 3.2.2 Bestanden openen Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding 1. Kies de juiste bestandsgroep waarin zicht het bestand bevindt dat u wilt openen. In het voorbeeld openen we het bestand 'test.txt' dat is opgeslagen in de bestandsgroep Algemene bestanden. Zie Figuur 22. Figuur 22 Figuur Klik nu op Algemene bestanden, we zien dan het scherm zoals afgebeeld in Figuur Klik op het bestand test.txt, er wordt nu gevraagd om het bestand op te slaan of te openen. Het bestand wordt nu geopend respectievelijk opgeslagen. Zie Figuur 24. Figuur 24 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 10

11 3.2.3 Bestanden uploaden 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarnaar u bestanden wilt uploaden. 3. Scroll nu naar beneden totdat u de tabel Bestanden tegenkomt. Zie Figuur 25. Figuur 25 Figuur Klik nu op de Bestandsgroep waaronder u het bestand wilt uploaden, in ons voorbeeld is dat de bestandgroep Risico Analyse, zie Figuur We krijgen nu een overzicht te zien van de al reeds aanwezige bestanden. We willen hier graag nog een bestand toevoegen, dus klikken we op Nieuw bestand plaatsen, zie Figuur 27. Figuur 27 Figuur U kunt nu maximaal 3 bestanden tegelijkertijd uploaden. In het voorbeeld gaan maar één bestand uploaden. Klik op Bladeren. Selecteer nu het bestand dat u wilt uploaden, in het voorbeeld is dat risicoanalyse_augustus2010.pdf. Zie Figuur 28. Klik op Openen. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 11

12 7. We zien nu het pad naar het bestand + bestandsnaam van het zojuist geselecteerde bestand links naast de knop Bladeren staan. Het bestand uploaden doen we door op Bestanden uploaden te klikken rechtsonder op de pagina. Zie Figuur 29. Figuur Er wordt nu een statusoverzicht getoond van de bestanden die zijn ge-upload. Een groen v'tje betekend 'bestand succesvol ge-upload', een rood kruisje betekend 'bestand uploaden mislukt'. Zie Figuur 30. Figuur 30 De maximale bestandsgrote is 2MB. 9. Klik nu op Terug naar het Bestandenoverzicht om te verifiëren dat het bestand correct is ge-upload in de correcte bestandsgroep, zie Figuur 30. En zie daar, het bestand risico-analyse_augustus2010.pdf is toegevoegd aan de bestandsgroep Risico Analyse. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 12

13 3.2.3 Bestanden verwijderen Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding U kunt alleen bestanden verwijderen als u zelf de eigenaar bent. Dit betekend dat al de bestanden die u zelf upload, u ook mag verwijderen. Bestanden die een adviseur of iemand anders die rechten heeft tot de lokatie een upload, kunt u niet verwijderen. Dit is gedaan i.v.m veiligheid. 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarvan u bestanden wilt verwijderen. 3. Scroll nu naar beneden totdat u de tabel Bestanden tegenkomt. Zie Figuur 20 / Figuur Klik nu op de Bestandsgroep waarin het te verwijderen bestand zich bevindt, in ons voorbeeld is dat de bestandgroep Risico Analyse, zie Figuur We krijgen nu een overzicht te zien van de al reeds aanwezige bestanden. We willen hier graag een bestand van verwijderen. Alle bestanden die we mogen verwijderen hebben in de rechterkolom naast de eigenaar een rood kruisje, zie Figuur 31. Door op het het rode kruisje te klikken wordt het bestand verwijdert. Figuur 31 Figuur In ons voorbeeld willen we het bestand risico-analyse_augustus2010.pdf ' verwijderen. Klik nu op het rode kruisje naast het bestand, zie Figuur 32. Het bestand wordt direct verwijderd. Let op, een bestand wordt direct verwijdert wanneer men op het rode kruisje klikt. Er wordt niet om een bevestiging gevraagd. 7. Er volgt nog een statusoverzicht van de uitgevoerde handeling. Klik op Terug naar Bestandenoverzicht om te verifiëren dat het bestand daadwerkelijk is verwijderd. Zie Figuur 33. Figuur 33 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 13

14 8. En zie daar, het bestand risico-analyse_augustus2010.pdf is verwijderd. Zie Figuur 34. Figuur 34 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 14

15 3.3 Berichten Inleiding U kunt als gebruiker per locatie berichten plaatsen, lezen en verwijderen. Hoe u dat moet doen wordt in dit hoofdstuk uitgelegd Bericht plaatsen 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarin u een bericht wilt plaatsen. 3. Scroll nu naar beneden totdat u het label Berichten & Mededelingen tegenkomt. Zie Figuur 35. Figuur 35 Figuur Zoals we in Figuur 36 kunnen zien, zijn er nog geen berichten gepost: Geen berichten aanwezig, klik hier om een nieuw bericht te plaatsen. Klik op hier. 5. U ziet nu het scherm van Figuur 37. Het bericht kan worden ingevoerd. Klik op Toepassen om het bericht op te slaan, zie Figuur 38. Figuur 37 Figuur 38 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 15

16 6. Het is mogelijk dat u de melding van Figuur 39 ziet. Dit betekend dat het bericht onvoldoende groot is. Klik op OK. Figuur Pas het bericht aan zodat het uit meer dan 10 karakters bestaat. Zie Figuur 40. Vervolgens klikt u rechtsonder op Toepassen. Figuur 40 Figuur U ziet nu het scherm van Figuur 41. Klik rechtsonder op Terug naar Berichtenoverzicht. 9. U komt nu terecht in het berichtenoverzicht, zie Figuur 42. Figuur 42 Figuur 43 Het bericht dat u zojuist heeft getypt is toegevoegd aan het berichtenoverzicht. U kunt het bericht verwijderen door rechts te klikken op het rode kruisje. Zie Figuur Klik nu op Terug naar Lokatie. Zie Figuur 44. Figuur 44 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 16

17 11. Zie Figuur 45. Het bericht is zichtbaar op het lokatieoverzicht. Vergelijk afbeelding nog eens met Figuur 35. Figuur 45 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 17

18 3.3.2 Bericht openen Een bericht openen is simpel. Dit doet u door er op te klikken. Waar? 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarin u een bericht wilt plaatsen. 3. Scroll nu naar beneden totdat u het label Berichten & Mededelingen tegenkomt. Zie Figuur In het lokatieoverzicht vind u een historie van de laatste berichten. Zie Figuur 46. Figuur 47 Figuur Klikt u nu op het bericht (in de kolom Onderwerp) dat u wilt lezen. U ziet nu de inhoud van het bericht, zie Figuur Wanneer er meerdere berichten zijn geplaatst, is het mogelijk dat het bericht dat u graag wilt openen niet zichtbaar is in het lokatieoverzicht. Klik nu op Berichtenoverzicht. Zie Figuur 48. Figuur 49 Figuur U ziet het scherm van Figuur 49. Klik nu op het bericht dat u wilt openen. Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 18

19 3.3.3 Bericht verwijderen Berichten verwijderen doet u in het berichtenoverzicht. Let op, u kunt alleen berichten verwijderen die u zelf heeft geplaatst. Waar vind u het berichtenoverzicht? 1. Klik op Tabblad Beheersplan (zichtbaar bovenaan, direct na het inloggen), zie Figuur Klik op de lokatie waarin u een bericht wilt plaatsen. 3. Scroll nu naar beneden totdat u het label Berichten & Mededelingen tegenkomt. Zie Figuur Klik in het lokatieoverzicht op Berichtenoverzicht. Zie Figuur 50. Figuur 51 Figuur Klik nu rechts naast het bericht op het rode-kruisje om het bericht te verwijderen. Zie Figuur U wordt nu om een bevestiging gevraagd. Zie Figuur 52. Klik OK. Figuur 52 Figuur 53 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 19

20 7. Er volgt nu een statusoverzicht van de uitgevoerde handeling. Zie Figuur 53. Klik nu op Terug naar Berichtenoverzicht. 8. En zie daar, het bericht is verwijderd. Zie Figuur 54. In het lokatieoverzicht is het bericht uiteraard ook verwijderd, zie Figuur 55. Figuur 54 Figuur 55 Copyright 2010 Hatulek Controls bv Beheersplan 2010 Gebruikershandleiding v1.0 20

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 1.1

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 1.1 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 1.1 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0

Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com. Versie 2.0 Gebruikershandleiding Web boeking Van Duuren my.vanduuren.com Versie 2.0 1. Registratie en inloggen Voor u ligt de handleiding voor de Track & Trace en web boeking omgeving van Van Duuren Districenters.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM

Toelichting inloggen beheermodule IZM Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openen documenten... 4 3. Downloaden documenten... 4 4. Documenten Delen... 5 5. Documenten Toevoegen... 7 6. Herbenoemen documenten... 8 7.

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen procesarchitectuur.ihks.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen beheerdersaccount...

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK.

Online declareren. Stap 1: Inloggen. Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Online declareren Stap 1: Inloggen Ga naar www.iak.nl en klik dan rechtsboven op Mijn IAK. Klik vervolgens op Inloggen en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Stap 2: Mijn IAK Direct nadat u bent

Nadere informatie

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Internet bestel Horesca Smulders

Handleiding Internet bestel Horesca Smulders Handleiding Internet bestel Horesca Smulders 1 Inloggen: Om in te kunnen loggen hebt u een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen/wordt verstrekt door Horesca Smulders. Toets in de adresbalk van uw internetbrowser

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1 Handleiding Facebook Registreren Facebook is een social network waarbij mensen met elkaar in contact komen. Het is gratis en voor iedereen, vanaf 14 jaar en ouder, toegankelijk. In deze handleiding wordt

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Bestanden uploaden op StamrechtBV.com

Bestanden uploaden op StamrechtBV.com Bestanden uploaden op StamrechtBV.com Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn om bestanden uit uw administratie met behulp van de StamrechtBV.com cliënten portal naar ons te versturen. Voordat

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365

Korte handleiding O365=Office 365 Korte handleiding O365=Office 365 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook... 4 4. Onedrive... 5 Document uploaden (4c)... 6 Nieuw document (4d)... 6 Document bewerken i. Word Online (4f)...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding WordPress Bakkeveen.nl

Handleiding WordPress Bakkeveen.nl Handleiding WordPress Bakkeveen.nl Inleiding: Hartelijk welkom als correspondent van Bakkeveen.nl In deze handleiding vind je de instructie hoe je zelf informatie op de site van Bakkeveen kunt plaatsen.

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding ELO. Handleiding. Electronische Leeromgeving (ELO)

Handleiding ELO. Handleiding. Electronische Leeromgeving (ELO) Handleiding ELO Handleiding Electronische Leeromgeving (ELO) 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Opbouw van de ELO... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal... 6 2.2.1 Ondersteunende

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase.

Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase. Handleiding uploadbestand Toernooimanager (versie 7.34 en hoger) naar Toernooibase. In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat de werking van Toernooimanager bekend is. Hoe verkrijg ik het uploadbestand

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Header

Handleiding Site to Edit Module Header THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Header Aanvulling

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Het instroomproces* Medewerkers. Siza entree

Het instroomproces* Medewerkers. Siza entree Het instroomproces* Medewerkers Siza entree Inhoudsopgave 1. INLOGGEN IN ONS... 3 2. EEN NIEUWE CLIËNT TOEVOEGEN IN ONS... 5 3. EEN CLIËNT OPZOEKEN IN ONS... 6 4. LOCATIE TOEKENNEN... 7 5. MEDEWERKER RELATIE

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding Centix Cloud (WEB)

Handleiding Centix Cloud (WEB) Om te beginnen dient er ingelogd te worden op de website: https://klantnaam.centix.com Login op de website (KLANTNAAM.centix.com) en klik op een knop om in te loggen: Via Objecten kunnen diverse materialen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 3 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie 3 1.2 Toevoegen

Nadere informatie

Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P

Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P Foto-album toevoegen en foto s daarin op website VZC E&P Algemene informatie We maken gebruik van Phoca Gallery, een Joomla component van Phoca.cz. Naar het beheerscherm van foto-album Na het inloggen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink

Inhoud. Instructie Taken uitvoeren in het Supplier Portal. Handleiding Vendorlink Handleiding Vendorlink Inhoud Quick reference card: Inloggen op het Supplier Portal... 2 Stap 1: Een wachtwoord instellen... 3 Stap 2: Inloggen op het Supplier Portal... 5 Quick reference card:... 6 Stap

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. voor Zorgaanbieders

Handleiding Contracteermodule. voor Zorgaanbieders voor Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 09-07-2013 Versie : 1.0 Copyright Dit is een uitgave van. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgverzekeraars. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgverzekeraars. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgverzekeraars Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgverzekeraars Datum : 23-12-2013 Versie : 1.0 Copyright

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt.

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. Toelichting inloggen Persoonlijke pagina Kunt u niet inloggen? Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. U kunt ook onderstaande informatie lezen

Nadere informatie

Op de website van de N!X Ruilkring klik je in het menu op Cyclos". Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm.

Op de website van de N!X Ruilkring klik je in het menu op Cyclos. Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm. Inloggen Op de website van de NX Ruilkring klik je in het menu op Cyclos". Je ziet nu het inlogscherm van Cyclos: Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm. Hier vul je

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Beste nieuwe gebruiker,

Beste nieuwe gebruiker, Beste nieuwe gebruiker, Welkom op uw eigen portaal van TR-Care! Binnen dit portaal heeft u talloze mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden stap voor stap uitgelegd in deze handleiding. Laten we bij het

Nadere informatie

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V.

Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x. Handleiding Express-omgeving esight Datum: December 2013 Parkstad Energiediensten B.V. Handleiding Express-omgeving esight Versie 2013.x Handleiding Express-omgeving esight 1 Inhoud Inloggen...3 Express Menu...4 Verbruik...5 Data Analyse...7 Kostenanalyse...9 Alarmen... 11 Alarm instellen...

Nadere informatie

Een document importeren

Een document importeren Een document importeren U kunt allerlei documenten vanaf uw werkstation naar Kleos importeren. De maximale bestandsgrootte is 25 MB. Om de opslagcapaciteit niet onnodig te beperken, vraagt Kleos u eerst

Nadere informatie

Versie: februari 2013. Gebruikershandleiding Webshop

Versie: februari 2013. Gebruikershandleiding Webshop Versie: februari 2013 Gebruikershandleiding Webshop Inhoud 1. Inleiding 2. Inloggen / profiel 2.1 Nieuwe gebruiker 2.2 Inloggen 2.3 Gebruikersnaam / wachtwoord vergeten 2.4 Afmelden 3. Profielpagina 3.1

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

Handleiding Koopvaardij Portaal

Handleiding Koopvaardij Portaal Handleiding Koopvaardij Portaal (kvdportaal.nl) Deze handleiding loodst u stap voor stap door de bediening van het portaal heen. 1. Inloggen op Koopvaardij Portaal 2. Werknemer zoeken 3. Arbeidsverhouding

Nadere informatie

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken

Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Korte handleiding O365=Office 365 Let op: er worden hier en daar nog wijzigingen doorgevoerd, dus de afbeeldingen en teksten kunnen afwijken Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openingscherm... 3 3. Outlook...

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. Hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl.

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen po.onderwijsenexaminering.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Handleiding Centix Cloud (WEB)

Handleiding Centix Cloud (WEB) Handleiding Centix Cloud (WEB) Om te beginnen dient er ingelogd te worden op de website: https://klantnaam.centix.com Login op de website (KLANTNAAM.centix.com) en klik op een knop om in te loggen: Via

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding inschrijfsysteem - Admin

Handleiding inschrijfsysteem - Admin Handleiding inschrijfsysteem - Admin Inhoud Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten?... 2 Instellingen... 2 Docenten... 3 Ruimte... 4 Email... 4 Email wijzigen... 4 Loginnaam... 5 Tijden... 5 Afspraken... 6

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie