Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen"

Transcriptie

1 BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen Bijlage K.1 onderwijs Tabel K.1.1 Onderwijsvoorstellen verkiezingsprogramma's (bedragen in 2015; mld euro, prijzen 2010) Thema CDA PvdA SP Vve Vve (+ 0,15) Vve (+ 0,25) Onderwijstijd Verlenging onderwijstijd po (+ Versterken basiscurriculum (+ 0,05) Extra lessen vmbo-t (+ 0,025) Competentiegericht mbo 1/2 - extra onderwijstijd (+ 0,115) Verlenging onderwijstijd hbo en wo (+ 0,325) Klassenverkleining Schooluitval Kop-/schakelklassen (+ 0,075) Zittenblijven beperken en doorstroom versnellen (- 0,072) Intensieve coaching vmbo en mbo (+ 0,1) Versnellen schoolloopbaan en doorstroom (- 0,175) Kwalificatieplicht tot 23 jaar (+ 0,14) Intensieve begeleiding risicoleerlingen (+ 0,1) Centraal examen Vroege selectie Informatievoorziening Verplichte eindtoets po Centrale examens vo, mbo Gecombineerde havo-vmbo klassen (+ 0,025) Centrale examens mbo Accountability Financiering op basis gerealiseerde leerwinst in po, vo Financiering op basis gerealiseerde leerwinst in mbo, ho Inspectietoezicht Versterken inspectie en toezicht (+ 0,025) Scholing Prestatiebeloning Bijscholing leraren (+ 0,1) Scholing docenten po, vo (+ 0,26) Scholing docenten mbo (+ 0,04) Begeleiding startende docenten po, vo, mbo (+ 0,04) Begeleiding startende docenten ho (+ 0,01) Kwaliteit PABO (+ 0,025) Teambeloning po, vo (+ 0,25) Teambeloning vo (+ 0,05) Teambeloning mbo (+ 0,05) Salaris Verhoging lerarensalarissen (+ 0,4) 141

2 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Hoger Onderwijs Minder duplicatie universiteiten (- 0,1) Excellentie belonen universiteiten (+ 0,045) Numerus fixus vervangen Instellingscollegegeld bij langere studieduur (- 0,4) Versoberen ov-kaart (- 0,065) Aflossingstermijn verlengen (- 0,01) Sociaal leenstelsel (- 0,35) Aanvullende beurs (+ 0,1) Overige thema s Budgetteren speciaal onderwijs (- 0,123) Mbo3/4 intensiveren/verkorten (- 0,127) Korting gewichtenregeling (- 0,08) Extra leermeesters mbo (+ 0,075) Vakscholen (+ 0,05) Minder mbo-opleidingen (- 0,12) Samenvoeging Kenniscentra mbo (- 0,06) Vereenvoudiging bekostigingsmodel vo (- 0,09) Subsidies (- 0,266) Aanpak zwakke scholen Tussenschoolse opvang (+ 0,1) Minder mbo-opleidingen (- 0,12) Aanpak zwakke opleidingen Samenvoeging Kenniscentra mbo (- 0,04) Extra sport en cultuur (+ 0,05) Landelijke examennormen/ standardisiering mbo Volwassenonderwiijs, Alfabetisering en NT2 (+ Modernisering CAO Werkscholen (+ 0,1) Korting exploitatie overschot lumpsum financiering scholen (- 0,15) Korting div. subsidies scholen (- 0,13) Splitsing lumpsum financiering en taakstelende korting (- 0,28) Afschaffen fusieprikkels vo (- 0,084) Slimmer bouwen/bouw nieuwe scholen (+ 0,3) Conciërges po (+ 0,05) Speciaal onderwijs (+ 0,05) Ov-kaart mbo (+ 0,110) Analfabetisme (+ 0,01) Stimuleren gemengde scholen 142

3 BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN Tabel K.1.2 Onderwijsvoorstellen verkiezingsprogramma's (bedragen in 2015; mld euro, prijzen 2010), vervolg. Thema VVD PVV GroenLinks Vve Vve (+ 0,25) Vve (+ 0,45) Onderwijstijd Klassenverkleining Schooluitval Intensieve begeleiding risicoleerlingen (+ 0,1) VSV-gelden in bekostiging vo (- 0,015) Coaches vmbo en mbo (+ 0,25) Kop-/schakelklassen (+ 0,05) Centraal examen Centrale examens Centrale eindtoetsen mbo (+ 0,03) Vroege selectie Informatievoorziening Accountability Prestatiebekostiging po, vo Prestatiebekostiging mbo, ho Inspectietoezicht Inspectie versterken (+ 0,025) Scholing Prestatiebeloning Bij-/nascholing docenten via aktensysteem (+ 0,1) Prestatiebeloning po, vo (+ 0,25) Prestatiebeloning mbo, hbo Bijscholing docenten po, vo (+ 0,19) Bijscholing docenten mbo (+ Begeleiding startende docenten vo, mbo (+ 0,125) Prestatiebeloning po, vo (+ 0,25) Prestatiebeloning mbo (+ 0,13) Salaris Groter verschil start- /eindsalarissen leraren (+ 0,3) Hoger salaris voor hoger opgeleide docenten (+ Hoger Onderwijs Sociaal leenstelsel (- 0,46) Kwaliteitsimpuls (+ 0,5) Salarissen (+0,5) Stoppen bijdrage buitenlandse studenten (- 0,008) Intensieve begeleiding hbo en wo (+ 0,1) Sociaal leenstelsel (- 0,35) Aanvullende beurs ho (+ 0,075) Bonus hogescholen/universiteiten voor halen propedeuse (+ 0,05) 143

4 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Overige thema s Aflopen maatschappelijke stages (- 0,066) Slimmer toetsen en monitoren Excellentie (+ Terugdraaien gratis schoolboeken (- 0,28) Afschaffen fusieprikkels vo (- 0,084) Plafonnering budget zorgleerlingen (- 0,565) Subsidies OCW (- 0,3) Internationalisering (+ 0,1) Afschaffen gratis schoolboeken (- 0,15) Toelating mbo alleen op basis vmbo-diploma Eerder ouders beboeten bij spijbelen Ambachtschool terug Professionele schoolleiders Verbetertijd 1 jaar voor zwakke scholen Klassenassistenten po (+ 0,1) Conciërges (+ 0,1) Afschaffen gratis schoolboeken (- Brede scholen (+ Minder overhead (- 0,03) Minder onderwijssubsidies (- 0,03) Doorstroombonus (v)mbo scholen (+ 0,05) Minder uitgaven agrarisch onderwijs (-0,08) 144

5 BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN Tabel K.1.3 Onderwijsvoorstellen verkiezingsprogramma's (bedragen in 2015; mld euro, prijzen 2010), vervolg. Thema ChrU D66 SGP Vve Vve (+ 0,22) Vve (+0,45) Onderwijstijd Rekenonderwijs vo omhoog (+ 0,13) Meerjarige masters (+ 0,027) Klassenverkleining Extra taal en rekenen vo (+ 0,3) Tweejarige masters (+ Terugdraaien klassenverkleining po (- 0,708) Schooluitval Vakopleiding (+ 0,05) Zittenblijven beperken en doorstroom versnellen (- 0,072) Coaching en mentoring (+ 0,05) Experimenten (+ 0,01) Centraal examen Doorstroombonus (+ 0,1) Schakelklassen (+ 0,18) Verplichte eindtoets po Koppeling met SZW maatregelen (+ Meer maatwerk en begeleiding vmbo en mbo (+ 0,4) Vroege selectie Voorkomen te vroege selectie (+ Informatievoorziening Inzicht in schoolkwaliteit verspreiden Accountability Inspectietoezicht Onderwijsinspectie (+ 0,05) Scholing Opleidingsniveau PABO (+ 0,045) Bijscholing leraren (+ 0,055) Bijscholing leraren (+0,20) Plicht tweejarige educatieve master (+0,10) Prestatiebeloning Teambeloning (+ 0,1) Prestatiebeloning/ Teambeloning po, vo (+ 0,25) Prestatiebeloning/ Teambeloning mbo, hbo (+0,17) Prestatiebeloning po, vo (+0,20) Salaris Verhogen salaris schoolleiders (+ 0,086) Hogere salarissen in moeilijke gebieden (+ 0,4) Generieke verhoging salarissen (+ 0,3) 145

6 KEUZES IN KAART : BIJLAGEN Hoger Onderwijs Studiekeuzegesprekken (+ 0,046) Student-docent ratio omhoog (+ 0,3) Concentratie opleidingen en faculteiten (- 0,05) Private financiering onderzoek (- 0,1) Aftrekregeling collegegelden (+ 0,05) Productiviteitskortingen (- 0,193) Hogere collegegelden bij studievertraging (- 0,075) Hogere salarissen pabo (+ 0,025) Collegegeld 2 e studie (+0,02) Kleine studies afschaffen Associate degrees (+ 0,05) Excellentie (+ 0,075) Kwaliteit (+ 0,05) Meer mogelijkheden uitblinkers (+ 0,075) Collegegelddifferentatie master (- Verhoging collegegeld bachelor (- 0,47) Topuniversiteiten (+ 0,1) Overige thema s Meer leraren en minder lesuren (+ 0,45) Studievertraging mbo verminderen (- 0,075) Bredere, minder specifieke opleidingen mbo (- 0,1) Ov-kaart mbo (+ 0,110) Subsidies beperken (- 0,05) Bekostigingsmodel (- 0,09) Bekostiging mbo max. 27 jaar (- 0,205) Participatiebanen (+ 0,1) Transfer Onderwijs en Arbeidsmarkt (+0,05) Talentenbudget Afschaffen gratis schoolboeken (- Brede scholen (+ 0,05) Afschaffen fusieprikkels vo en beperking godsdienstlesssubsidie (- 0,094) Bevoegde leraren (+ 0,1) Maatschappelijke stages (- 0,066) Conciërges (+ 0,12) Extra onderwijs jeugdinstellingen (+ 0,01) Leerling volgsysteem Tegengaan lesuitval (+ 0,3) Efficiëntere besteding middelen (- 0,3) Efficiëntere besteding middelen, resulterend in klassenvergroting (- 0,8) Bekostiging mbo max. 27 jaar (- 0,205) Betere koppeling verschillende vormen onderwijs (+ 146

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren

De lat kan hoger. Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren De lat kan hoger Een onderzoek naar de mening van onderwijspersoneel over de actieplannen beter presteren Robert Sikkes (AOb) en Nico van Kessel (ITS) Juni 2011 1 2 De lat kan hoger Samenvatting 1. Rapportcijfer

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels? Een literatuurstudie

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels? Een literatuurstudie CPB Document No 187 Juli 2009 Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels? Een literatuurstudie Dinand Webbink, Inge de Wolf (Inspectie van het Onderwijs), Ludger Woessmann (Universitieit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0

Effect op EMU-saldo 2015 (ex ante) 20 3,1 Verbetering houdbaarheidstekort 39 6,0 BUDGETTAIRE EFFECTEN 6 VVD 6.1 Budgettaire effecten Het beleidspakket van de VVD 33 verbetert het EMU-saldo met 20 mld euro in 2015 ten opzichte van het basispad in de Economische Verkenning 2011-2015.

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Inspectie van het Onderwijs Onderwijsverslag 2009/2010 Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Voor u ligt het Onderwijsverslag

Nadere informatie

Prestatieprikkels onderwijs vragen om Dutch approach

Prestatieprikkels onderwijs vragen om Dutch approach Prestatieprikkels onderwijs vragen om Dutch approach In de Verenigde Staten worden zonder duidelijk resultaat - honderden miljoenen uitgetrokken voor prestatiebonussen voor leraren. Het idee waaide over

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse

Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse Bijlage J Achtergrond en aanpak analyse Bijlage J.1 Ombuigingen op het overheidsapparaat De belangrijkste principes bij de beoordeling en verwerking van voorstellen tot ombuiging op het overheidsapparaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren.

Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Begrippenlijst Hieronder vind je van a z de begrippen waar je (mogelijk) mee te maken krijgt als je gaat studeren. Associate Degree De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger beroepsonderwijs

Nadere informatie

Zicht op Effectiviteit van Beleid

Zicht op Effectiviteit van Beleid Zicht op Effectiviteit van Beleid CPB Achtergronddocument Studie naar evaluatieontwerpen voor onderwijs- en wetenschapsmaatregelen Juni 2011 Roel van Elk (CPB) Frans-Bauke van der Meer (Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Colofon De VO-Investeringsagenda, Ruimte voor ieders talent is tot stand gekomen door

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020

Kennis en Innovatie Foto 2011 1. Kennis en Innovatie Foto 2011 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 1 Eerste voortgangsrapportage over de Kennis en Innovatie Agenda 2011- 2 Colofon Waarnemend KIA-bestuur Alexander Rinnooy Kan (voorzitter) Gerard Kleisterlee Kees Tetteroo Robbert Dijkgraaf KIA-secretariaat

Nadere informatie

In tien jaar naar de top

In tien jaar naar de top In tien jaar naar de top Pleidooi voor 10-jarenplan voor het primair onderwijs In tien jaar naar de top Pleidooi voor 10-jarenplan voor het primair onderwijs In tien jaar naar de top: in 2020 zijn de

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015 Bijlagen bij jaarrapport 2013 C04095/BA4046 Zoetermeer, 14 april 2014 Inhoudsopgave Bijlage 1 Beleidsreconstructie 5 Bijlage 2 Literatuur en analytisch kader

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie