33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014"

Transcriptie

1 33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 16 Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2013 In het wetgevingsoverleg van 29 oktober 2013 is toegezegd dat u voor de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van OCW een overzicht ontvangt van de per saldo intensiveringen op onderwijs en onderzoek. Hierbij bied ik u deze brief met drie bijlagen aan. Samenvattend is het saldo van ombuigingen en intensiveringen als volgt: A. Saldo Regeerakkoord Rutte II Onderwijs en onderzoek B. Saldo NOA (Nationaal Onderwijsakkoord) C. Saldo Begrotingsafspraken Totaal De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker S. Dekker

2 Leeswijzer bij de bijlagen Bijlage 1. Deze tabellen geven alle specifieke ombuigingen en intensiveringen in respectievelijk het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher, het Nationaal Onderwijsakkoord en de Begrotingsafspraken Elke tabel wordt afgesloten met een saldoreeks van ombuigingen en intensiveringen. Bijlage 2. Alle ombuigingen van het kabinet Rutte/Asscher zijn bij de start van het kabinet van de begroting van OCW afgeboekt. De intensiveringen van het kabinet Rutte/Asscher, het Nationaal Onderwijsakkoord en de Begrotingsafspraken 2014 zijn begrotingstechnisch op verschillende plekken geboekt. Deze tabel maakt dit inzichtelijk. Bijlage 3.Maandag 28 oktober 2013 is bij uw Kamer de incidentele suppletoire begroting ingediend. Deze tabel geeft aan hoe het incidentele bedrag van 650 miljoen uit de Begrotingsafspraken 2014 voor het jaar 2013 over de sectoren wordt verdeeld.

3 Bijlage 1. Effecten van de verschillende akkoorden voor onderwijs en onderzoek Totaaloverzicht A. Saldo Regeerakkoord Rutte II Onderwijs en onderzoek B. Saldo NOA (Nationaal Onderwijsakkoord) C. Saldo Begrotingsafspraken Totaal

4 A. Regeerakkoord Rutte II Onderwijs en onderzoek Ombuigingen onderwijs en onderzoek D 17 Schrappen subsidies D 18 Beëindigen specifieke subsidies onderwijsvernieuwing groen onderwijs na 2015 D 19 Leerwegondersteunend onderwijs D 20 Afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages D 21 Afschaffen gratis schoolboeken D 22 Minder opleidingen en macrodoelmatigheid mbo -60 D 23 Samenvoegen kenniscentra mbo D 24 Minder opleidingen hoger onderwijs (inclusief kunstopleidingen) D 25 Verminderen overhead in het hoger onderwijs D 26 Sociaal leenstelsel basisbeurs bachelor/masterfase hbo/wo met cohortgarantie D 27 OV-kaart -> kortingskaart (incl. mbo 18-) D 28 Effect vereenvoudiging Wet studeren is investeren Totaal ombuigingen onderwijs en onderzoek Intensiveringen onderwijs en onderzoek D 29 Budget motie Van Haersma Buma naar scholen ipv gemeenten D 30 Verdubbeling intensivering leerkrachten vo (bèta, jong academisch) D 31 Schrappen maatregel langstudeerders (plus teruggaaf ) D 32 Intensivering onderwijs en onderzoek Totaal intensiveringen onderwijs en onderzoek Saldo ombuigingen en intensiveringen D17: In het aanvullend pakket is hiervan 10 miljoen teruggedraaid als gevolg van de motie Godsdienstonderwijs en humanistische vorming. D18: Groen onderwijs slaat geheel neer op de begroting van Economische Zaken. Voor de OCW begroting heeft het geen consequenties. D21: Deze reeks is exclusief de bijdrage aan SZW ( 30 miljoen in 2015 en 90 miljoen vanaf 2016) voor de compensatie voor ouders met lage inkomens via het kindgebonden budget.

5 B. NOA (Nationaal Onderwijsakkoord) Ombuigingen onderwijs en onderzoek - Inhouden prijsbijstelling tranche 2013 (onderdeel van aanvullend pakket)* Totaal ombuigingen onderwijs en onderzoek Intensiveringen onderwijs en onderzoek - Incidentele middelen 2013 en Structurele investering kwaliteit onderwijs (prijsbijstelling tranche 2013) - Structurele investering lerarenagenda Totaal intensiveringen onderwijs en onderzoek Saldo ombuigingen en intensiveringen * Betreft alleen prijsbijstelling onderwijs en onderzoek (dus exclusief cultuur en media)

6 C. Begrotingsafspraken Ombuigingen onderwijs en onderzoek - Inhouden prijsbijstelling tranche ) Herschikking subsidies 2) Totaal ombuigingen onderwijs en onderzoek Intensiveringen onderwijs en onderzoek - Betere leraren in PO, VO, MBO Conciërges en klassenassistenten Passend onderwijs (uitvoering motie Voordewind-Ypma) Extra onderwijstijd PO, VO, MBO (Zomerscholen schakelklassen) - MBO praktijk/techniek Onderzoek en innovatie Kleine scholen Lumpsum (PO, VO, MBO, HO) 3) Behoud gratis schoolboeken 4) Totaal intensiveringen onderwijs en onderzoek Saldo ombuigingen en intensiveringen ) Betreft alleen prijsbijstelling onderwijs en onderzoek (dus exclusief cultuur en media). De berekening is o.b.v. de nu bekende cijfers. 2) Dit betreft het aandeel van OCW in de taakstelling uit de Begrotingsafspraken (Herschikking Subsidies). 3) Het volledige bedrag van 650 miljoen komt in 2013 tot besteding. 4) Deze reeks is exclusief de bijdrage van SZW ( 30 miljoen in 2015 en 90 miljoen vanaf 2016) voor het terugdraaien van de compensatie voor ouders met lage inkomens via het kindgebonden budget.

7 Bijlage 2. Wat staat er op de begroting van OCW voor onderwijs en onderzoek? Stand ontwerpbegroting 2014 Onderwijs en onderzoek (dus exclusief cultuur en media)* Nota van wijziging 2014 (NvW) Investering kwaliteit onderwijs t.b.v. prijsbijstelling tranche (NOA) Incidentele suppletoire Begroting 2013 (ISB) Lumpsum (po, vo, mbo, ho) Stand begroting Onderwijs en onderzoek (incl. NvW en ISB) * Deze stand is inclusief de 1e tranche uit de intensivering onderwijs en onderzoek uit het regeerakkoord Rutte II ( 25 miljoen structureel vanaf 2014) Waar staan de extra middelen voor onderwijs en onderzoek? Regeerakkoord Rutte II: Intensivering onderwijs en onderzoek: - Tranche begroting 2014 Op begroting OCW (zit in stand ontwerpbegroting 2014) Tranche begroting 2015 Op Aanvullende Post bij Financiën Tranche begroting 2016 Op Aanvullende Post bij Financiën Tranche begroting 2017 Op Aanvullende Post bij Financiën Tranche begroting 2018 Op Aanvullende Post bij Financiën Totaal intensivering onderwijs en onderzoek Huisvestingsmiddelen scholen (po en vo) Op Aanvullende Post bij Financiën Nationaal Onderwijsakkoord (NOA): - Investering kwaliteit onderwijs t.b.v. prijsbijstelling tranche 2013 Op begroting OCW (zit in nota van wijziging 2014) Aanvullende incidentele middelen 2013 Wordt verwerkt bij de 2e suppletoire begroting OCW Aanvullende incidentele middelen 2014 Wordt verwerkt bij de 1e suppletoire begroting OCW Totaal NOA Begrotingafspraken 2014: - Lumpsum (po, vo, mbo, ho) 2013 Op begroting OCW (zit in incidentele sup. begroting 2013) Intensiveringen onderwijs en onderzoek Op Aanvullende Post bij Financiën Behoud gratis schoolboeken** Wordt verwerkt bij de 1e suppletoire begroting OCW Herschikking subsidies onderzoek Wordt verwerkt bij de 1e suppletoire begroting OCW Totaal begrotingsafspraken ** Deze reeks is inclusief de bijdrage van SZW ( 30 miljoen in 2015 en 90 miljoen vanaf 2016) waardoor deze reeks hoger is dan in de begrotingsafspraken Waar staan de middelen voor media? Begrotingafspraken 2014: Publieke omroep Wordt verwerkt bij de 1e suppletoire begroting OCW

8 Bijlage 3 Tabel Verdeling 650,0 miljoen (bedragen x 1 miljoen) Artikel Omschrijving Primair onderwijs 234,6 3 Voortgezet onderwijs 172,8 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 84,0 6 Hoger beroepsonderwijs 62,0 7 Wetenschappelijk onderwijs 96,6 Totaal 650,0

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Datum 27 augustus 2014 Betreft Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33495 Financiële positie van publiek bekostigde Onderwijsinstellingen Nr. 32 Brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 085 XVIII Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 september 2013 Betreft Samenhang wetsvoorstellen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage

Concept Regeerakkoord VVD-CDA 30 september 2010 Bijlage Begrotingsbeleid Het kabinet wil de overheidsfinanciën weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2004 Nr. 121 BRIEF

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33680 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Bijlage C: Het SP-programma

Bijlage C: Het SP-programma Bijlage C: Het SP-programma Deze bijlage geeft een gedetailleerd overzicht van de door de SP voorgestelde maatregelen en hun effecten op de overheidsfinanciën en de microlastendruk. De bedragen in deze

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Vergaderjaar 2011/12 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2011/12 33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in

Nadere informatie

2 0 11 18 miljard monitor

2 0 11 18 miljard monitor 18 miljard monitor Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Totaalbeeld 5 Regeerakkoord 5 Ontwikkeling sinds regeerakkoord 7 3 Per begrotingshoofdstuk 12 Staten-Generaal 14 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen

Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen BIJLAGE K: VERGELIJKING RESULTATEN TUSSEN PARTIJEN Bijlage K Vergelijking resultaten tussen partijen Bijlage K.1 onderwijs Tabel K.1.1 Onderwijsvoorstellen verkiezingsprogramma's 2011-2015 (bedragen in

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 21

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ 31 283 Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen Europese

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1 1. Algemeen Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag.

33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag. 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

VOORSTEL VAN WET. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie