Aan de leden van de gemeenteraad Klaproos VS Opmeer. Opmeer, 8 januari Betreft; enige vragen. Geachte dames en heren,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de gemeenteraad Klaproos VS Opmeer. Opmeer, 8 januari Betreft; enige vragen. Geachte dames en heren,"

Transcriptie

1 Aan de leden van de gemeenteraad Klaproos VS Opmeer Opmeer, 8 januari 2016 Betreft; enige vragen Geachte dames en heren, Al enige tijd weten wij dat ook De Lindehof niet kan ontkomen aan bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren. Uw besluit om de subsidie voor De Lindehof medio 2016 met C te verminderen en oplopend tot heeft ons niettemin onaangenaam verrast. Ook heeft het ons verrast dat wij voor de subsidie voor 2016 een omvangrijk formulier moeten invullen, waarin tot in detail moet worden aangegeven welke activiteiten we gaan uitvoeren. Een dergelijk formulier wordt elders gebruikt voor de subsidieaanvraag van professionele welzijnsorganisaties. Voor ons als vrijwilligersbestuur is het vrijwel niet te doorzien. Alleen met de hulp van een van uw medewerkers hebben we het formulier kunnen invullen. We hebben deze afstandelijke, bureaucratische benadering als zeer onaangenaam ervaren. Zoals gezegd, wij zijn ons bewust dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. Om die reden hebben we gezocht naar mogelijkheden om op korte termijn bezuinigingen door te voeren en naar mogelijkheden om op de langere termijn nieuwe activiteiten te ontplooien. Onze voorzitter heeft onze visie hierover toegelicht in de raadscommissie op 21 oktober jl. Wij hadden gehoopt dat dit zou kunnen leiden tot de opvatting bij uw raad dat het de moeite waard zou zijn ons bestuur de gelegenheid te geven de activiteiten in De Lindehof zodanig uit te breiden dat op termijn verdere beperking van de subsidie van de gemeente mogelijk zou zijn. Uw besluit maakt dit onmogelijk. Wij hebben 15 jaar lang, als vrijwilligersbestuur, het wijksteunpunt De Lindehof beheerd, dit naar grote tevredenheid van het gemeentebestuur en onze bezoekers. Er zijn tal van activiteiten die door veel ouderen worden bezocht. Dat was mogelijk door een professionele beheerder en 45 vrijwilligers. Wij zijn van mening dat het een illusie is te denken dat dit op

2 dezelfde wijze kan worden voortgezet zonder professionele beheerder. Wij kunnen dan ook niet anders dan, met pijn in het hart, tot de conclusie komen dat wij op deze weg niet verder kunnen als bestuur. In de loop van 2016 zullen we het werk neerleggen. Dit betekent dat, als u De Lindehof in stand wilt houden, andere opties moeten worden onderzocht. Wij denken dat het heel goed mogelijk is om de activiteiten in De Lindehof uit te breiden, zowel voor ouderen als voor andere doelgroepen. We hebben daar in onze notitie die in de eerdergenoemde commissievergadering aan de orde is geweest al wat voorbeelden van genoemd. Dit kan echter niet op heel korte termijn worden gerealiseerd, en zeker niet op korte termijn zodanig winstgevend worden gemaakt dat een bezuiniging van C kan worden opgevangen. Er zal moeten worden onderzocht aan welke activiteiten de bewoners van Opmeer behoefte hebben, en welke activiteiten kansrijk zijn. Van groot belang is ook wat u als gemeente met De Lindehof wilt. Wilt u een wijksteunpunt dat zich richt op ouderen en WMO-groepen, of wilt u ook andere inwoners van Opmeer bereiken, bijvoorbeeld met culturele activiteiten of lichte sportieve activiteiten. Het is aan u te bepalen hoe u de functie van De Lindehof in de gemeente ziet en daar passende maatregelen voor te nemen om dit te realiseren. Wij gaan graag met u daarover in overleg, wellicht kunnen we samen tot een nieuwe, levensvatbare opzet komen. Wij vernemen graag van u hoe u de ontwikkeling van De Lindehof ziet en of u gebruik wilt maken van ons aanbod om hierover met u in overleg te gaan. Hoogachtend, J.Spaans secretaris

3 3\ J^ĨAAM^ ioejsulqi^j^ Steun Wijksteunpunt "De Lindehof" Hoogwoud, 25 november 2015 Geachte mijnheer/mevrouw, In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het Wijksteunpunt De Lindehof veel overleg gehad met politieke partijen in onze gemeente. Wij zijn geconfronteerd met een opgelegde korting in de subsidie van meer dan euro in Wij begrijpen dat het gemeentebestuur de gemeentebegroting sluitend wil krijgen, maar de consequentie is dat wij aan de bezoekers van het Wijksteunpunt deze kosten voor een gedeelte moeten door berekenen. In 2016 geldt een overgangsjaar waarna in 2017 het volledige bedrag doorberekend zal worden. Dit zal ook een uitwerking hebben in de personeelskosten. De kosten van de huisvesting (wij huren het gebouw van de gemeente en deze huur wordt jaarlijks verhoogd) Voor het bestuur een reden om toch voor de komende tijd extra activiteiten uit te laten voeren en op zoek te gaan naar mogelijke sponsoren. U willen wij vragen om steun voor het behoud van de activiteiten, die wij willen blijven uitvoeren. Hierbij treft u een lijst aan om uw handtekening te plaatsen. Met vriendelijke groeten, J.Spaans secretaris

4 SbíLL^ 0 C\(L k ċ^c\emũ^ Handte H i O». ± 3 A ţ cx^íl^s Şgì t K { M g U A 24 4Ü 49 Jfc 9-25 f \ Ņ ] ţ į j ) Ñ 6 " ^ /fe*? ''

5 I O C Han^teķgnj ngen "' ļ 28 M ^QVìUŵ-.ÌJ^VdrV J ^ ^ f ^ Į -. J ' ^ i ^ - 3^ fi-^ St^Wt 12 ^AL^'ĻV^U^ 37" \A ÓJU^ fl 23 fiją ftŕę-lûqu-a^ 'Š^P 24 R ; ^ ^ l-fa^M* V 50 (^Ŵ* ^Ajutv^Aí rr

6 1 À ŕ p I «. r 7 ft? (ĹsAJċgs /\UĹ /í /yy/r/z. O/OC i

7 Steun de Lindehof 1 fį n a \ t u. j3 ^ ^ ķ -f'. A 2 ^7 íoŕtpfr,,, ý*w 3 v ţţ? K ţşļ i Q Q į Ş"c h o ťj J' a-á 4 ci)^y\m jyo-ùj/^shj^ 5 ^2žk2s3 'L^tr^^^^^, 8 9 t Z U~J OÔ ('I - vy. pl-nŵ-l O ŗ u 2 Cccã^g ( 6; \jv[ ŵ U\ 5 ĮUĻ 20 /\ ^ \QÍ\ QJ~ CQa^A?) LPQ^ĴZWA^ TZZ^OMQ. XļoAfe

8 Steun Wijksteunpunt "De Lindehof" Hoogwoud, 23 november 2015 Geachte mijnheer/mevrouw, In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het Wijksteunpunt De Lindehof veel overleg gehad met politieke partijen in onze gemeente. Wij zijn geconfronteerd met een opgelegde korting van meer dan euro die wij jaarlijks opgelegd zullen krijgen. Wij begrijpen dat het gemeentebestuur de gemeentebegroting sluitend wil krijgen, maar de consequentie is dat wij aan de bezoekers van het Wijksteunpunt deze kosten voor een gedeelte moeten door berekenen. In 2016 geldt een overgangsjaar waarna in 2017 het volledige bedrag doorberekend zal worden. Dit zal ook een uitwerking hebben in de personeelskosten. De kosten van de huisvesting zijnde C 43184,26 (wij huren het gebouw van de gemeente worden jaarlijks met 2,5 Yo verhoogd) Voor het bestuur een reden om toch voor de komende tijd extra activiteiten uit te laten voeren en op zoek te gaan naar mogelijke sponsoren. U willen wij vragen om steun voor het behoud van de activiteiten die wij willen blijven uitvoeren. Hierbij treft u een lijst aan om uw handtekening te plaatsen. Met vriendelijke groeten, J.Spaans secretaris

9 u cl?rx ċfi- ^ K U2, 3 Qí) ffl űu4kenzs ÇŴ?r 31 e ķ ^ ^ l RQG?P* da kt 33 Į Ç L t & A 35 ^ ^ / ^ / ^ npst)si ^'^ff/ci- /rít;^?. 41 C*ĩ'į/ Ct^SezAî l^l^leaaà Xj3 /C^JĜŹL 44 C -.Lr H 47 J»J\^c.U 21 C.AľU^LW^- Ġ V o o K si l A /. i ^ A ^ r - ŕ ;. 25 # /fas c^jl ĄXâfST^J?, 27 Ij ft. ^ ŵujl-^p A

10 Handteken i ngen 28 įc^. 30 /Ũr,\ 32 '?ľ i/ i ^ t ^ ou 6 T / / H L /**/? / / f / ^ / ^ W - 8 # W /^ŵ ^i/fo HL/u, jlļföo'vvŵ ^ ^ ŗ- lo q ^ ļ- 16 yw- Jįį^ć?d^ üliťí- 18 I/* ' AA /4 ū ' j\çļ; Q ţ U i U ^ ŗjjļ "

11 Steun Wijksteunpunt "De Lindehof" Hoogwoud, 23 november 2015 Geachte mijnheer/mevrouw, In de afgelopen maanden heeft het bestuur van het Wijksteunpunt De Lindehof veel overleg gehad met politieke partijen in onze gemeente. Wij zijn geconfronteerd met een opgelegde korting in de subsidie van meer dan euro in Wij begrijpen dat het gemeentebestuur de gemeentebegroting sluitend wil krijgen, maar de consequentie is dat wij aan de bezoekers van het Wijksteunpunt deze kosten voor een gedeelte moeten door berekenen. In 2016 geldt een overgangsjaar waarna in 2017 het volledige bedrag doorberekend zal worden. Dit zal ook een uitwerking hebben in de personeelskosten. De kosten van de huisvesting (wij huren het gebouw van de gemeente en deze huur wordt jaarlijks verhoogd) Voor het bestuur een reden om toch voor de komende tijd extra activiteiten uit te laten voeren en op zoek te gaan naar mogelijke sponsoren. U willen wij vragen om steun voor het behoud van de activiteiten, die wij willen blijven uitvoeren. Hierbij treft u een lijst aan om uw handtekening te plaatsen. Met vriendelijke groeten, J.Spaans secretaris

12 1 OYV^LW WJLU^ 28 3 M^çfKia^t^CteWí ^^ũ^į^d^^^^c^- 5 ^ /ïk-ûû-^te SŚĆŹ ^S^-f^i 32 J į^ux^ \Áyx^y^į L Ąy-LS^ Uü*I HoiA-t^y - Cļ-TOO b ïx^j^t AYÌİŽAA fe^jk^v 41 5 AMJMĴV '^X^vAVig^ŕ^'" 8 /? 4tiâtl* l-ŵ* ìfl Į i W o b u ^ U : -KÒUŴI^ 47 \ Jr 21 ^T. ^O^-Fyg^ 48 fcpg,a*w \si ff jf^jy^eą 49 ļviu ^ vp^t, 50 ÂJeLLí- Tût \ ^ĈMU^ (a ^ej&erv&l^

13 (JL ŲfSļS 38 CV' 12 B Ŭ^Odjņ^lMľī 33 C li. İÅ W ^

Aan de gemeenteraad Postbus 6

Aan de gemeenteraad Postbus 6 1497 Rekekaeissie g e e e t e teeberge Pstbus 6 465 AA TEENBERGEN Aa de geeetad Pstbus 6 465 AA TEENBERGEN uw keerk uw brief va s keerk telefuer datu QdB/1. 6 augustus 1 derwerp: pvlgig aabevelige subsidiebeleid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO)

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) Geeente Heerhurd R hrfteljke vren ex kel 7 Releent vn rde vr de rdverdernen (Rv) Dtu ndenn Vlnuer Retenuer 6 nveber jl -9 nderer hrfteljke vr ver ne rlernkten Dr en Vndel n de rlheffn An het llee, Inledn»

Nadere informatie

ovb afd.ļ Oà &Í51İ kopie

ovb afd.ļ Oà &Í51İ kopie 2 9 MRT 2016 Gemeente Boxel t.a.v. de Gemeenteraad Postbus 10.000 5280 DA Boxtel ovb afd.ļ Oà &Í51İ kopie Datum: 24 maart 2016 III IIIIIIIIIIIII Onderwerp: Vuurwerkvrije zone Geitenwei Boxtel 16.0006734

Nadere informatie

Informatie commissie Grondgebied over plan Bleijenburgh (hoek Bleijenhoek- Rondweg) te Bladel.

Informatie commissie Grondgebied over plan Bleijenburgh (hoek Bleijenhoek- Rondweg) te Bladel. nforate sse Grondgebed over plan Blejenburgh (hoek Blejenhoek- Rondweg) te Bladel. p 22 aart 22 heeft de geeenteraad het bestengsplan Kantoorpand Shppers te Bladel vastgesteld. Het betreft her een onherroepeljk

Nadere informatie

Samen ervoor zorgen dat de bibliotheek te Gendringen, in huidige staat, kan blijven.

Samen ervoor zorgen dat de bibliotheek te Gendringen, in huidige staat, kan blijven. Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 25/10/2016 16ink16644 Voorkom dat de bibliotheek te Gendringen gaat sluiten! Waarom? Welnu, er is een tekort van 15.000 euro. En nu? Hoe? Samen ervoor zorgen dat de

Nadere informatie

WELSTANDSCOMMISSIE. In haar vergadering van 15 november 2012 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

WELSTANDSCOMMISSIE. In haar vergadering van 15 november 2012 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld. mgevíngadvies bv Banielaan 2 488 PA Breda T: 076-22920 : inf@mgevingadvies.nl W: www.mgevingadvies.nl WLSTADSMMSS G e m e e n t e S t e e n b e r g e n Plan 4 Aanvger Bwplan Bwadres Bwsm ntwerper Advies

Nadere informatie

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen

RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen NN31396,576,2 STICHTING VOOR BODEMKARTERING BEN NEK OM BIBLIOTHEEK C-? RUILVERKAVELING REKKEN Grondwaterstandgegevens en pf-waarden in tijd-stijghoogtediagrammen en tabellen Rapport nr 576 Bij Lage 9 Q

Nadere informatie

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag. CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan.

City Trip. City Trip. mit Scheveningen. City Trip! Den Haag.  CityTrip. Auf zum nächsten EXTRATIPPS. City-Faltplan. z Ië ë z C U C I XTTI C CT O C ß T 2 z z z O T C O T Oë z O T C T I C // z z ä O x ü C ß O [] 2,5 8 28, T I ë O 2O C 27 70 72 ü ü I0 0 Có Ò, I,,, 27 ( 0) T, 2 z 7 5 Ó z () ü 7 8 0 2 87 z I z 0 U 2 5 Ñ

Nadere informatie

WETENSCHAP. Drukkerij en Bureel T elefoon: Tel. Huis:

WETENSCHAP. Drukkerij en Bureel T elefoon: Tel. Huis: K : 1 U 191 Í U 1 9 ü 11 1 1 1 1 1 1 1 19 0 1 9 0 U U» 1 1 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 1 1 19 19 19 199 19 191 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1909 199 199 199 000 000 000 000 000 000 000 000 000 * 9

Nadere informatie

Overzicht van alle Teletex karakters

Overzicht van alle Teletex karakters II.2 Overzicht van alle Teletex karakters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 SP 0 @ P p Ω ĸ 1! 1 A Q a q ± ` Æ æ 2 " 2 B R b r 2 Đ đ 3 3 C S c s 3 ˆ ª ð 4 4 D T d t $ Ħ ħ 5 % 5 E U e u µ ı 6 & 6 F V f v

Nadere informatie

Fomumese Ąa nvraaggegeve n s

Fomumese Ąa nvraaggegeve n s Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Fomumese Ąa nvraaggegeve n s Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend op

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Leefbaarheid Kom DOMBURG

Leefbaarheid Kom DOMBURG X- é. STICHTING Tekst inspreken Commissie RO - 27 november 2017 Stichting Kom Domburg Korte uitleg waar The Wigwam ligt: gebied Herenstraat, Tooropstraat, Noordstraat, van Voorthuizenstraat, Duinstraat

Nadere informatie

Tussentijdsproefverslag Scheurproef mid-enlaatbloeiende minicymbidium. Projectnummer: Ing.P.C.van Os, N.M.van Mourik, A.A.M, vander Wurff.

Tussentijdsproefverslag Scheurproef mid-enlaatbloeiende minicymbidium. Projectnummer: Ing.P.C.van Os, N.M.van Mourik, A.A.M, vander Wurff. fvm'.tt y Tussentijdsprefverslg heurpref id-enltbleiende iniybidiu. Prjetnuer:70-2 ug. 988. Ing.P.C.vn s, N.M.vn Murik, A.A.M, vnder Wurff. Prefsttinvrde Bleisterij, Alseer. Vreg sheuren:ndeblei;hlfrt987

Nadere informatie

f bouwaanvraag & bestemmingswijziging verbouwen/bestemmingswijziging van een woonhuis met restaurant naar studentenkamers

f bouwaanvraag & bestemmingswijziging verbouwen/bestemmingswijziging van een woonhuis met restaurant naar studentenkamers bouwaanvraag voor het verbouwen en het wijzigen van de bestemming van een opbrengsthuis met restaurant naar een (kamer)woning voor studenten opgedeeld in 9 kamers -i s73 Liggingsplan Omgevingsplan lnplantingsplan

Nadere informatie

Goedemorgen heer De Jongh,

Goedemorgen heer De Jongh, Van: Melis, Monica [mailto:m.melis@hhsk.nl] Verzonden: maandag 20 november 2017 8:42 Aan: Jongh, RR, de CC: Oosters, Hans; Michiel Houtzagers; 'landschapwerkgroep'; Ninouk Vermeer; Vink, Martin; Bouwman,

Nadere informatie

i?_ I-I_ -t- sondering mast 70

i?_ I-I_ -t- sondering mast 70 l ; 11 ALCEAEEN PAL(NLAN PER MAST / "" : r _ " ll"t / f k,,, 4tp (tioifo, _,,_, ;; 1J_ lfll 1 l " f DETAil PAAl NA;Cnt:PAA _,14,4 1 + 8nm CROUTSCHL, Q), DOORSNEDE PAALKoP Conusweerstand in MP a Wrijvongsgetat

Nadere informatie

Beantwoording rondvragen 19R.00314

Beantwoording rondvragen 19R.00314 rd dv 9.4 : hudr J... d Prll() : l d u : 49 p : A. v dr Pl Tl.r. : ldr : pl.@rd.l drrp:. rd v v d r 9 brkk d x bjd z v ld dr d v / ddl l v 9 prl 9 d rr. rd v d v: v / l d vld v: d r rd pk vr x bjd vr A

Nadere informatie

Teletex II.1 Inleiding

Teletex II.1 Inleiding II Teletex II.1 Inleiding De Teletex-standaard is gebaseerd op CCITT-aanbeveling Rec. T.61 [11]. Voor een volledige beschrijving van de Teletex-standaard wordt verwezen naar dat document. Deze bijlage

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD

GEMEENTE VA EKENS W AARD V GEMEENTE VA EKENS W AARD de Hofnar 15 Postbus 11 555 GA Valkenswaard T (4) 28 4 44 F (4) 24 58 9 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Kenmerk

Nadere informatie

MID ļ è U b 0 4 SEP Inaekomen. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Postbus MC 's-hertogenbosch. Liessel, 2 september 2013

MID ļ è U b 0 4 SEP Inaekomen. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Postbus MC 's-hertogenbosch. Liessel, 2 september 2013 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Liessel, 2 september 2013 3463426 MID ļ è U b Betreft: uitbreiding bio-industrie rond Hoogdonkseweg Geachte dames en heren.

Nadere informatie

(î HM EENTE H ELLEN DOOR N hand 19 APR 2013

(î HM EENTE H ELLEN DOOR N hand 19 APR 2013 Gemeente Hellendoorn (î HM EENTE H ELLEN DOOR N hand 19 APR 2013 13INK04776 ' llllllll T.a.v. van de gemeenteraad Postbus 200! v'..hid'l)zn:7r:kszv V(,-ľi ľ f 7440 AE Nijverdal Nijverdal, 19 april 2013

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

VERZOEK VOOROVERLEG VOORUITLOPEND OP IN TE DIENEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

VERZOEK VOOROVERLEG VOORUITLOPEND OP IN TE DIENEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING GemeenteWATKRLAND VERZOEK VOOROVERLEG VOORUITLOPEND OP IN TE DIENEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Diī formulier kunt u gebruiken wanneer u door de gemeente schriftebļk geïnformeerd wilt worden over de mogelijkheden

Nadere informatie

ON ĩ Vŵffi^ž^ögzžûH- ONTVANGEN 0 2 SEP 2013

ON ĩ Vŵffi^ž^ögzžûH- ONTVANGEN 0 2 SEP 2013 'B201315799 ON ĩ Vŵffi^ž^ögzžûH- ONTVANGEN 0 2 SEP 2013 Ņoord-Holland. Deze brief draagt het kenmerk 239551/23953 en is gedateerd 29 augustus 2013. laten staan, zonder dat dit problemen oplevert voor de

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.4: Kunst, cultuur en recreatie Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten

Nadere informatie

Gemeente Noordenveld Postbus AC RODEN. Assen, 30 april Betreft: aanvraag subsidieverlening Geachte heer, mevrouw,

Gemeente Noordenveld Postbus AC RODEN. Assen, 30 april Betreft: aanvraag subsidieverlening Geachte heer, mevrouw, Centrum voor Kunst S Cultuur Gemeente Noordenveld Postbus 109 9300 AC RDEN Assen, 30 april 2014 Zuidhaegiï 2 Postbus 255 Ö400 ĄG Assiïn T (0592) 305 700 F (0592) 305 739 info@śo~kimsteneriíru!ĩì,nl Betreft:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 31 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 31 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, Secretaris: M.A.S. Winder Afwezig: H. Stoker, R.A.H.P. Heijtink Volgnr: 001 Poststuk: 16.0008915 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer

Nadere informatie

In de bijlage vind u een brief van het bestuur van de regiobibliotheek n.a.v. de agenda van de commissie middelen van woensdag 18 april a.s.

In de bijlage vind u een brief van het bestuur van de regiobibliotheek n.a.v. de agenda van de commissie middelen van woensdag 18 april a.s. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Plukaard, Wendy donderdag 19 april 2012 10:26 Stadhuis FW: brief regiobibliotheek n.a.v. agenda commissie middelen 18 april a.s. Aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u namens de stichting iverde een open brief gericht aan alle gemeenteraadsleden in Nederland.

Hierbij stuur ik u namens de stichting iverde een open brief gericht aan alle gemeenteraadsleden in Nederland. file://c:\douments and Settines\raeema\Loal Settings\TemD\XPGrr>Wise\526013C... 18-10-2013 pagina 1 van 1 Postbus DIV Den Helder - brief gemeenteraadsleden Van: "M. van Velde - Zeilstra en Partners"

Nadere informatie

3. het basissubsidiebedrag voor 2018 eenmalig te verhogen met C ,--, zodat het

3. het basissubsidiebedrag voor 2018 eenmalig te verhogen met C ,--, zodat het RAADSVOORSTEL Aan de gemeenteraad. Agendapunt: Datum: 7 19 december 2017 Onderwerp Financiële stukken stichting zwembad "Den Inkel" en subsidieovereenkomst 2018 case: 17001805 programma/paragraaf: sport,

Nadere informatie

Te besluiten de "eerste wijziging van de Legesverordening Verordening 2016" vast te stellen.

Te besluiten de eerste wijziging van de Legesverordening Verordening 2016 vast te stellen. ų ís Gemeente Įj Bergen op Zoom i Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer

Nadere informatie

ò /^Öc^U^/^^j^^

ò /^Öc^U^/^^j^^ O ü ò 15.121037-7 /^Öc^U^/^^j^^ Pensionstal Dick Andriessen Eigenaar: Paard: Maand: Kolom A (21 "/o BTW) Kolom B (6 0 Zo BTW) Box * kast Hooi ponystal Type I 17,00 e 3o,oo Type II e 2 Gemiddeld 45,00 Type

Nadere informatie

BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1

BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1 BEZWAARSCHRIFT GEMEENTE OEN HELDER 1 INQEKQMPN I 0 5 DEC 2Q12 Den Helder, 23 november 2012. K Stuknummer: AI12.10432 Aan: De Gemeenteraad van de gemeente Den Helder. Drs. Bijlweg 20. 1784 MC Den Helder.

Nadere informatie

Afsprakenlijst klankbordgroep

Afsprakenlijst klankbordgroep Afsprakenlijst klankbordgroep Datum: 1 oktober 201 20.00 21.30 uur Locatie: Raadhuisplein 1 Bodegraven 1. Voorzitterschap Klankbordgroep Procesvoorstel Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Afgesproken wordt,

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor activiteit Kunst S Cultuur in Het subsidieverzoek dient u 3 maanden vóór aanvang van de activiteit aanqevraaqd te hebben.

Subsidieaanvraag voor activiteit Kunst S Cultuur in Het subsidieverzoek dient u 3 maanden vóór aanvang van de activiteit aanqevraaqd te hebben. pemeente BOXTEL GEMEENTE BOXTEL 1 9 DEC ZOU Subsidieaanvraag voor activiteit Kunst S Cultuur in 2014 afd. (Vo OVD k o P i e Het subsidieverzoek dient u 3 maanden vóór aanvang van de activiteit aanqevraaqd

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen RAAD/C dd 1300431 Kruisland Gem.STEENBERGEN Kopie aan: 2 5 JAN 20131 Vertrouwelijk Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Steenbergen EB I 1 ì De leden van de gemeenteraad van Steenbergen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

gemeente p a f s e n ^

gemeente p a f s e n ^ gemeente p a f s e n ^ Nummer:, Ü N( L o^.o C Ontvangstdatum: fe Postbus 30435 2500 GK 'S-GRAVENHAGE CX-įdçLC 10 l Lļ Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Doorkiesnummer: UIT14-14469 de heer

Nadere informatie

" Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan.

 Ik moet zeggen dat ik onaangenaam verrast was dat een en ander meteen naar de gehele gemeenteraad is gegaan. Aan de gemeenteraad Beste Griffie, Deze email richt ik aan u - in aanvulling op de ingezonden brief van mevrouw Bouwmeister, betreffende het convenant tussen Horeca Nijmegen en Doornroosje. Ik denk dat

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging

Betreft: aanvullende uitleg bezwaren voorgenomen bezuiniging Secretariaat Judith Krajenbrink Hiddinkdijk 19 7055AS Heelweg (06) 10 49 19 93 info@jubalvarsseveld.nl Bankrekening NL70RABO0364812788 KvK-nummer 40120604 Gemeente Oude IJsselstreek t.a.v. de gemeenteraad

Nadere informatie

Toetsing u -,. - Munitie beli'jort bij: Projectnummer corsanumnieĩ:

Toetsing u -,. - Munitie beli'jort bij: Projectnummer corsanumnieĩ: O, lyyyyvs Aanlegstrook {^7m} Oppervlakte: HTN01L 888 (ged.) ca. 0,11,68 ha Hun iŕ»m LI n i-b! r, 08 Molenpolder "' LOCATIE f " " K everhillc '\ -..~--,,. (.t,i-- y. - C.irii"vď'i jrk 03 j- De ZtM-íi i-1

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BD Tel: + (0) 66 46 64 Fx: + (0) 66 46 00 f@bd.l www.bd.l BD Audt Aurce B.V. Ptbu 470, 700 AL mme Weted, 7 M mme Nederld Nrderdereprk B.V. T..v. de heer F. v Beer Ptbu 00 70 BA MMN mme, mrt 04 Kemerk:

Nadere informatie

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN ^ Bibliotheek Aan alle Raadsleden van de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuis, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn, 18 januari 2010 Rout 'ng v t 20 JAN ^o Q^eigsn Onderwerp:

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Ontvanqen 2 9 MAART Aanvraaggegevens. Ler op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Ontvanqen 2 9 MAART Aanvraaggegevens. Ler op: vul het formulier alstublieft volledig in. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer 16.035364 Datum ontvangst W A T E R N E T Ontvanqen 2 9 MAART 2016 2016.01 Aanvraaggegevens Ler op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer óo2

Nadere informatie

Ť t I T T Raadhuisstraat 1 Postbus 109 T Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw,

Ť t I T T Raadhuisstraat 1 Postbus 109  T Aan geadresseerde. Geachte heer/mevrouw, G E M E E N T E ^ \H NOO O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S P O S T A D R E S W E B S I T E ' E - M A I L T E L E F O O N Ť t I T T Raadhuisstraat Postbus 09 www.gemeentenoordenveld.nl T 4 050 930

Nadere informatie

fax onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad

fax onderwerp Vragen ex. art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad Raadhuisplein 78 AP Emmen t. 4 059 f. 059 685599 Postbus 3000 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Ä \ľ), ť H ń \. w Gemuit Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling Directĩestaf team Staf

Nadere informatie

Rap pel 1 9 DEC Reg.no.

Rap pel 1 9 DEC Reg.no. B I B L I O T H E E K A A N DEN IJSSEL KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Rap pel 1 9 DEC. 2011 Afctellng Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer Haan Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Reg.no. 1 datum:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie 1 Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

GEMEENTELEIDERDORP Nr. Class.nr. V&\\\ Ingekomen \ 9 Qjtf, 201. Kopienaar: Weeknr. afd. Afdoening: VERZONDEN I 9 OKT. 2010

GEMEENTELEIDERDORP Nr. Class.nr. V&\\\ Ingekomen \ 9 Qjtf, 201. Kopienaar: Weeknr. afd. Afdoening: VERZONDEN I 9 OKT. 2010 Beleid & Prjeten luster Maatshappij (71)54 54 844 pdelaaf@leiderdrp.nl Aan de leden van de Raad GMTLDRDRP r. Afd. VfSiS, lass.nr. V&\\\ ngeken \ 9 jtf, 1 Kpienaar: B G Geeente Leiderdrp Weeknr. afd. Afdeng:

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Beantwoording rondvragen 19R.00046

Beantwoording rondvragen 19R.00046 Beantwoording rondvragen R. Van ethouder J.I.M. Duindam Portefeuille(s Lange Linschoten -- Contactpersoon P. Trommelen Tel.nr. 3 E-mailadres trommelen.p@woerden.nl Onderwerp Beantwoording rondvragen over

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.2: Sport Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name van: Website: E-mailadres:

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Patrick van t Hek. Meest gebruikte logische testgevallen

Patrick van t Hek. Meest gebruikte logische testgevallen Patrick van t Hek Meest gebruikte logische testgevallen Algemene Testscripts Auteur Patrick van t Hek 2018 Over the Fence www.overthefence.nl Auteur: Patrick van t Hek Vormgeving, redactie & omslagontwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid

Onderwerp: Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt en Overheid Page 1 of 4 Willy Schadenberg Van: Mark Molenaar [m.molenaar@nov.nl] Verzonden: donderdag 15 mei 2014 11:07 1 4. 0 6 4 7 5 2 * Onderwerp: Belangrijke informatie voor B&W en gemeenteraad over Wet Markt

Nadere informatie

! " # $ % " & ' ( ) * ( " +, " - " & " $ % ".! / 0 ( " 1! ) * 2 3 5 6 7 8 9 : 6 8 ; 7 < 7 : 6 8 = >? 7 @ > = < A B ; 7 C 9 D E C 6 F 8 7 G 6 H I 7 8 A 7 9 8 7 @ @ 6 B =? > B ; 7 > : 8 7 : C 9 J A C ; 7

Nadere informatie

irissen» '

irissen» ' 118.000924 Voorzitter van de Gemeenteraad van Tiel Postbus 6325 4000 HH Tiel Tiel, 8 januari 2018 Betreft: Burgerinitiatiefvoorstel Geachte voorzitter van de Gemeenteraad van Tiel, Bij deze willen ik u

Nadere informatie

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling

Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed. Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Gemeente Haarlem Drs. Jur Botter, MPA. Wethouder WMO, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Aan de leden van de raadscommissie ontwikkeling Datum

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1

JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 JAARVERSLAG 2012 September 2013 1 Inhoud Pagina 01. DOELSTELLING 3 02. AARD VAN DE FACILITEITEN 3 03. TARIEFSTRUCTUUR 3,4 04. BEHEER 4,5 05. BESTUUR & BESTUREN 5,6 06. FINANCIËN 6 2 01. DOELSTELLING /ACTIVITEIT

Nadere informatie

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164)

Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: (0164) B17-013106 Gemeente ñ Bergen op Zoom IIIIIIIIIIIIIIIIIIH ĮļB 1 1 Datum 2 1 APR. 2017 Nr. Van Het college van B&W Contactpersoon: Drs. J.E. Dik Email: J.E.Dik@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg

SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER 2018 Beleidsterrein 5.1: Maatschappelijke Zorg Gegevens aanvrager Naam organisatie: Contactpersoon: Contactadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Bank-/gironummer: Ten name

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

Gemeente Ei"c-:c,en ontvangen - 6 JOu, le

Gemeente Eic-:c,en ontvangen - 6 JOu, le registeraccountant Kersengaard 13 3962JR Wijk bij Duurstede De gemeenteraad van gemeente Eindhoven Postbus 90150 5600 RB Eindhoven Gemeente Ei"c-:c,en ontvangen - 6 JOu, le telefoon: 0343-572055/06-20815670

Nadere informatie

-ís. f í. VOORLOPIG ONTWERP DE TUYTER Krimpen aan den Ijssel 07I07I2015 Hospitality Consultants Designanders

-ís. f í. VOORLOPIG ONTWERP DE TUYTER Krimpen aan den Ijssel 07I07I2015 Hospitality Consultants Designanders á -ís f í VOORLOPG ONTWERP DE TUYTER Krimpen aan den jssel 0707205 Hospitality Consultants Designanders .V J : ì J HET GEBOUW - DE TUYTER WĒĒM PH^H ^^^^ ^ ^ ^ ^ HET GEBOUW - DE TUYTER open jong/oud licht

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

origineel gewestplan Neerpelt - Bree 1& origineel gewestplan Neerpelt - Bree -,:;::e _u:u.., - k I\ li \-1 \î. I='.\-" Pr li t,, 14- " Pl,, Maximale gebruiksschaal is 1/10.000, combinatie met percelenkaarten

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Aid el i n g b es tu n rs re clnsp ra a k. Mw. M.A.M. Brautigam-van Gaaien Boekel Bp. N605 - Randweg Boekel

Aid el i n g b es tu n rs re clnsp ra a k. Mw. M.A.M. Brautigam-van Gaaien Boekel Bp. N605 - Randweg Boekel Raad Pagina 1 van 1 vanstat Aid l i n g b s t n rs r lp a k ín gkmn 25 KĨ 2017 Prpiļf^i^dįįíMëŴ^l^ĥ'an Nrd-Bbant Pstbs 90151 5200 M 'S-HRTGNBSH llllllll lllll lllllll 4254611 DIVJSTAN 6č'F Datm nmmr Uw

Nadere informatie

IJsselstein. Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden,

IJsselstein. Gemeenteraad IJsselstein Postbus AA IJSSELSTEIN. Geachte raadsleden, Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 688430 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

contourdetwern lilllllllllllllllllllllll GEMEENTE LOON OP ZAND Afdeling: mv OVB: Ja/zNe.

contourdetwern lilllllllllllllllllllllll GEMEENTE LOON OP ZAND Afdeling: mv OVB: Ja/zNe. contourdetwern INGEKOW-N OurcB. 23IJ Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand Afdeling Maatschappij en Veiligheid T.a.v. de heer Lam Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL GEMEENTE

Nadere informatie

Gemeente f Bergen op Zoom

Gemeente f Bergen op Zoom Gemeente f Bergen op Zoom Voorlegger I Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Begrotingswijziging

Nadere informatie

Enquête Middelbeers. Ŵ Buurt ! : I. Gemaakt door Bart, Niek en Gijs Kempenhorst college Oirschot Klas 2Tb

Enquête Middelbeers. Ŵ Buurt ! : I. Gemaakt door Bart, Niek en Gijs Kempenhorst college Oirschot Klas 2Tb Enquête Middelbeers Ŵ Buurt \ í 7 7 : I' ì! : I Gemaakt door Bart, Niek en Gijs Kempenhorst college Oirschot Klas 2Tb 1 Enquête Middelbeers *?7 ei Wij hebben voor school een enquête gemaakt over de leefbaarheid

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

txl 1 'B ' Gemeente Texel Gemeente Heerhugwaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Dhr D. Boot Beleid

txl 1 'B ' Gemeente Texel Gemeente Heerhugwaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Dhr D. Boot Beleid txl Gemeente Heerhugwaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAAR omnma o 9 JUL 20H 1 'B201410380' Postadres Postbus 200 1790 AE en Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT en Burg Inlichtingen bij Team Telefoonnummer

Nadere informatie

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft.

^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat RR Delft Dtum: opzegging, zorgt voor problemen voor het gemeente bestuur te Delft. 0 2 SEP 2016 VPS, t.a.v. team West Dr.Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 0880183800, E: west@vps-nl.com Doc./bijlage ^paduetnf. GGZ Weal City Van Bleyswijckstraat 85 2613 RR Delft Dtum: 29-08-2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Boíiwraadhuis waar bouwen begint

Boíiwraadhuis waar bouwen begint Bíiwraadhuis waar buwen begint Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevr. C..M.M. Rvers Pstbus 7 446 ZH Kruiningen Markt 2 446 AH Kruiningen Pstbus 4 446 ZG Kruiningen T (03) 57 7 58 F (03) 57 38 94 inf@buwraadhuis.nl

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuibouievard 300

Gemeentebestuur Spuibouievard 300 DORDRECHT Aan da gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk MO/531453 Begrotingsprogramma Economisch en culturele ontwikkeling Betreft Burgerinitiatief

Nadere informatie

iiiiiniiiiiiinniiiiiiniiiniiiiiiiniiii

iiiiiniiiiiiinniiiiiiniiiniiiiiiiniiii Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Postbus 200 3940 AE Doorn Betreft.: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Driebergen Buitengebied 1-A, Driebergen-Rijsenburg Extra

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE GEMEENTE ANDERLECHT Naam project... Identificatiegegevens

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE GEMEENTE ANDERLECHT Naam project... Identificatiegegevens AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE GEMEENTE ANDERLECHT 2018 Naam project... Identificatiegegevens Naam vereniging:... Adres maatschappelijke zetel:... E-mail:... Website:... Ondernemingsnummer (BTW-statuut):...

Nadere informatie

ProefstationvoordeGroente-enFruitteeltonderglaste Naaldwijk.

ProefstationvoordeGroente-enFruitteeltonderglaste Naaldwijk. PrefsttinvrdeGrente-enFritteeltnderglste Nldwijk. P.N.IV -5 Plts:tinPrefsttinte Nldwijk,, Jr:96» Pref. Del. Zitijden-en rssenvergelijking "bij rei..deinvledvndezidtdelntgrtte et'entvnitlntenendescietknsen..

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Wmo Adviesraad Opmeer

Wmo Adviesraad Opmeer Aan het college van B&W t.a.v. mevrouw E.Deutekom-Muntjewerff Klaproos 1 1716 VS Opmeer Wmo Adviesraad Opmeer Secretariaat Gerda CM. van der Kolk-de Leeuw Klaproos 22 1716 VS Opmeer Tel; 0226-362708 Email:

Nadere informatie

bijlage 1 fax (0591)685599

bijlage 1 fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 591 f. 591 685599 Postbus 31 78 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl sdzt\ Gemeente Tfjíp Emmen Aan de raad van de gemeente Emmen Programma Centrumvernieuwing

Nadere informatie

Ons kenmerk U Beh. door K. Suijkerbuijk Afdeling Middelen, Team Financiën

Ons kenmerk U Beh. door K. Suijkerbuijk Afdeling Middelen, Team Financiën Gemeente įí ñ Berven Berge op Zoom 2ÏĨ Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom II III III lil II1:1IE lil II 17 DEC 2015 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Concretisering Taakstellingen

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

ochmeo 0 rechtsbijstand

ochmeo 0 rechtsbijstand ochmeo 0 rechtsbijstand IN.1207922 Gemeenteraad van Oosterhout Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT 2 7 MRT 2012 to PL ^yiflfi* Stichting Achmea Rechtsbijstand Postbus 10100 000 JC Tilburg Dr. Hub van Doorneweg

Nadere informatie

Esperanto. La ŝalmisto de Hamelin

Esperanto. La ŝalmisto de Hamelin Esperanto La ŝalmisto de Hamelin Overzicht Mij voorstellen Sprookje La ŝalmisto de Hamelin Overzicht van Esperanto Sprookje La ŝalmisto de Hamelin 28 letters = 28 klanken Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh

Nadere informatie

f^hans RIETVELD Aanvulling depositie berekening (PAS ) Bouma Veehandel B.V. Sluytermanwei 6 - Jorwert

f^hans RIETVELD Aanvulling depositie berekening (PAS ) Bouma Veehandel B.V. Sluytermanwei 6 - Jorwert f^hans RIETVELD AGRARISCH ADVlESj Aan: College van Gedeputeerde Staten van Friesland Afdeling Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Meerkerk, 30 november 2015 PROVINSÜEFRYSLAN Doe. nr.: Class,

Nadere informatie