STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST 1

2 Inleiding: Dit is het vijfde jaarverslag van Stichting het Wijkteam Brunssum West. Tevens is dit het derde jaarverslag dat ik als secretaris schrijf om u een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de gebeurtenissen in het jaar Doel: De achterliggende gedachte is om naar de lezer toe duidelijk te maken wat het wijkteam in 2013 aan acties heeft ontplooid, en wat daar de resultaten/successen van zijn. Het wijkteam heeft in 2011 een nieuwe lijst samengesteld van aandachtvelden, omdat het begrip domeinen een te vage uitleg gaf van de doelstellingen van ons team. Voor de duidelijkheid gebruik ik deze aandachtvelden als leidraad in dit verslag. De aandachtvelden zijn: 1. Woonomgeving 2. Veiligheid 3. Sociale samenhang 4. Gezondheid. 5. Communicatie Ik zal de aandachtvelden per onderdeel benoemen en aangeven wat onze acties per veld zijn geweest De slogan van ons team is niet voor niets een leefbare wijk begint bij jezelf dus hebben wij ons zoals steeds gericht op het welzijn van de bewoners van West. 2

3 1. Woonomgeving: Het project Hart voor Treebeek is eindelijk voor een gedeelte gerealiseerd. Een aantal woningen aan het Treebeekplein zijn klaar. De bewoners zijn blij met hun nieuwe woningen. Er wonen veel oud Treebeekenaren die een tijdje uit de wijk weg zijn geweest. Het team heeft het openingsfeest bijgewoond en van de gelegenheid gebruik gemaakt zichzelf te promoten De woningen ogen fraai en sluiten goed aan bij het Treebeekse straatbeeld. Voor het huidige casino is een bassin aangelegd voor overtollig regenwater, dit bassin heeft tevens een speelfunctie, er staan 2 goals in. De eerst volgende stap is nu de start van het winkelcentrum tegenover de Lidl. Er zijn vergevorderde plannen met supermarkt Plus Quadvlieg. Er komt ruimte voor een drogist en een lunchroom in de huidige plannen. Ook wil Wonen Zuid aan de Wijenweg 8 woon/werkhuizen realiseren, hierover is een infoavond geweest voor de geïnteresseerden. Bij voldoende aanmeldingen worden deze woningen gebouwd voor ondernemers die een bedrijf aan huis willen opzetten. Bijvoorbeeld kapper/ schoonheidssalon. Hopelijk gaat dit alles in 2014 van start. De brede maatschappelijke voorziening wordt pas gepland als de OJBS naar de nieuwe brede school is verhuisd. De voorbereidingen voor de brede school vorderen gestaag De kinderen hebben de tijdelijke locatie aan de Markt betrokken sinds de start van het schooljaar 2013/2014. De St. Franciscus school is in zijn geheel gesloopt. Dit kon helaas niet anders. De voorgevel was te instabiel om te behouden. Het terrein wordt nu opgeschoond en bouwklaar gemaakt. Hopelijk verloopt de bouw snel zodat de kinderen niet te lang op de tijdelijke locatie hoeven te blijven. 3

4 Aan het eind van dit jaar bereikte het team het bericht dat de OJBS helaas onder de norm van het wettelijk verplichte aantal leerlingen zit. Er wordt door Movare (overkoepelende onderwijsorganisatie) gezocht naar oplossingen, dit wordt in 2014 duidelijk. Er is veel werk verzet in de buurt Emma 2, maar de bewoners hebben nog wel wat wensen. De speelplek heeft dringend uitbreiding nodig met speeltoestellen voor oudere kinderen. Hiertoe wordt in 2014 weer een bewonerswerkgroep geformeerd. Ook ligt de berg grond nog steeds voor een aantal huizen aan de Koempel, hierover wordt met de gemeente Landgraaf onderhandeld. Zij gaan in principe de grond overnemen. Dit is met name tot stand gekomen door bemiddeling van ons lid Winand. De verdere ontwikkeling van de wijk ligt voorlopig door de crisis helaas stop. De bewonerscommissie van de Waldeckstaete heeft een aantal keren van de inspreektijd gebruikt om problemen rondom hun appartementencomplex te bespreken. De omgeving van dit wooncomplex is nu helemaal ingericht, ook is er door de gemeente een afvalbak geplaatst bij de ingang van het complex. Onder woonomgeving valt natuurlijk ook het woongenot met name gericht op het schoonhouden en onderhouden van onze wijk. Er zijn helaas nog steeds klachten over hondenpoep en de daarvoor bestemde bakken, hierop wordt weer verscherpt gecontroleerd. Met name bij de Benjaminschool en op het grasveld hoek Horizonstraat/Akerstraat Noord. 4

5 Aan de Tritbach is het braakliggend terrein niet meer voor bebouwing bestemd, ook is het van eigenaar gewisseld. Het team heeft geen klachten van bewoners ontvangen over het onderhoud of de hondenpoep. Wel is het hekwerk tussen het achterpad van de Vogelwikke en de Tritbach nog steeds kapot. Schoolkinderen en honden eigenaren lopen hier regelmatig over het terrein. Het wijkteam pleit voor het maken van een officiële doorgang c.q. poort. Wel bereikte het team een verzoek van twee bewoonstertjes, zij vragen om een leuke speelplek voor de oudere jeugd in hun straat (bijv. een basketbalveld). Ook is hun wens dat het braakliggend terrein wordt veranderd in een parkje met bankjes. De Tritbach is ook opgenomen als aandachtspunt in de Stadsdeelvisie van west. Herinrichting is zeer gewenst. De service en de bladkorven hadden weer de aandacht van het team. Er zijn een aantal bakken verplaatst op wens van bewoners en na advisering door het team. Er zijn geen klachten ontvangen in dit najaar. Wel zijn de korven langer blijven staan, dit i.v.m. het lange najaar. In het voorjaar van 2014 start het project Veilig Leefbaar Brunssum in west. Na een pilot in Oost zijn wij na Zuid, het derde team dat in dit project gaat participeren. De wijkmanager en de partners dragen dit project het wijkteam ondersteunt. Ook zal het team zich promoten tijdens deze bijeenkomsten. Het wijkteam zal deelnemen met 2 vaste leden, Sharon en Sandra. De overige leden zullen hen ondersteunen. Stadsdeelvisie west Eind 2012 heeft Bert van Ogtrop de studiemiddag bijgewoond en het team op zijn plannen laten schieten. Dit was een vruchtbaar gesprek, waaruit veel ideeën zijn geboren. Een gedeelte hiervan is verwerkt in de plannen voor de stadsdeelvisie. Daarna heeft Bert nog een aantal malen de vergadering bezocht met updates van de plannen, hierbij was Michel Sloen (gemeente) ook een aantal keren aanwezig. Er is nu een raamwerk ontstaan, waarin nog mogelijkheid bestaat voor de bewoners van west om hierop te reageren. Begin 2014 zal een bijeenkomst hierover plaatsvinden. 5

6 2. Veiligheid: Na de sluiting van de Koolweg door de nieuwe bebouwing is er nog steeds enige overlast. Het verkeer gaat nu namelijk over de parkeerplaats bij de OJBS. Er is hier een eenrichtingsverkeer ingesteld. Er is frequent gehandhaafd, maar ook waren het helaas ouders die het verbod overtraden. De situatie verdient geen schoonheidsprijs maar door het nieuwe eenrichtingsbord is er wel duidelijkheid over de rijrichting. Blijft onder de aandacht van de wijkagent en de school. Een groep bewoners van de Neptunusstraat en Akerstraat Noord heeft in oktober de vergadering bezocht i.v.m. de veiligheid in de Neptunusstraat. De bewoners hebben een aantal handtekeningen verzameld vanuit de buurt, en een verkeerssituatieschets bij zich. Er wordt namelijk hard gereden door de Neptunusstraat en er is last van sluipverkeer. Dit sluipverkeer ontstaat m.n. aan het eind van de middag en in de spits rond uur. Door filevorming bij de verkeerslichten Patersweg / Akerstraat Noord wordt er door veel automobilisten uitgeweken naar de eerder genoemde straat. De bewoners willen graag een drempel in hun straat, dit is nog eens met hen besproken in het bijzijn van de verkeersambtenaar, twee wijkteamleden en de wijkmanager. Er is een voorstel gedaan om een drempel te plaatsen, de bewoners beraden zich nog hierover. Het besluit hierover gaat in 2014 vallen. Ook zou het bord welkom in Brunssum het uitzicht op de Maastrichterstraat belemmeren, dit is inmiddels opgelost. Op de rotonde Emmaweg/ Platostraat zijn de bomen gesnoeid i.v.m. belemmerd zicht voor het verkeer. De dennen zijn zodanig verknipt dat zij in 2014 zullen worden gerooid. 6

7 Jeugdoverlast in west; Rondom het jeugdhonk Westsite hangt in het voorjaar een groep jongeren rond die vanwege hun leeftijd niet welkom meer zijn in het honk. Ook zijn er een aantal jongeren die vanwege hun gedrag niet meer toe worden gelaten. Dit geeft een gespannen sfeer rondom het honk. Het is een moeilijke situatie en een tijdje werd er gedacht om een JOP op te richten voor deze jongeren. Deze zou worden aangelegd op het terrein naast de Kwikfit (Emmaweg). Maar vanuit het CMWW is het advies hierover negatief geweest, er wordt gevreesd dat er probleemjongeren vanuit andere Parkstadgemeenten op af komen. Ook was de eis vanuit de gemeente om harde afspraken met de jongeren te maken niet haalbaar. Deze groep heeft zijn eigen regels en is moeilijk te mobiliseren om zich aan regels te houden. Na rijp beraad en overleg is hier vanaf gezien. Momenteel is de groep niet actief in west, hopelijk blijft dit zo. Er wordt door het wijkmanagement samen met CMWW en Enexis bekeken of het gebouw van de energieleverancier gebruikt kan worden voor en graffitiproject. Op de Tritbach was er een tijdje overlast van een groep jongen die er op de speeltoestellen van de kleine kinderen rond hingen. Ook keken zij opdringerig bij bewoners naar binnen. Dit werd in het teamoverleg door de bewoners aangegeven. De jeugdwerker van CMWW heeft met de jongeren gesproken waarna er geen klachten meer waren. De bewoners hebben de jongerenwerker een pluim hiervoor gegeven. 7

8 Sociale samenhang: Het wijkteam heeft in 2013 weer een aantal buurtactiviteiten gesubsidieerd. De paasviering van de Zadelmaker en de aankleding van bloembakken in deze straat. De buurtbewoners van deze straat zullen in 2014 door het CMWW worden begeleid. Het doel is om een buurtvereniging op te richten, of een regeling te treffen voor het zelf financieren van de straatactiviteiten. De Treebeekse kinderoptocht. De buitenspeeldag die is georganiseerd door Sharon Szlanina en Thaya Anantham. De burendag aan de Kraaienhof. De dansers van Benito Dean werden gesteund voor hun reis naar Las Vegas! Wijkoverschrijdend heeft het team het Consuminderhuis wederom gesubsidieerd. Ook de nieuwe hesjes van de grote carnavalsoptocht werden met de andere wijkteams samen gesubsidieerd. In juni vond de eerste buitenspeeldag sinds jaren plaats. Deze werd georganiseerd door Sharon en Thaya, in samenwerking met de OJBS en Wonen Zuid. Het evenement werd gehouden op de parkeerplaats aan de Koolweg voor de OJBS. Het wijkteam heeft deze activiteit gesponsord. Er was een goede opkomst van kinderen die zich prima hebben vermaakt. De voorbereidingen voor het jaar 2014 zijn inmiddels in gang gezet 8

9 3. Gezondheid: Er is niet veel nieuws te melden, het is wel een pluspunt dat Lana Van Herk (Meander) af en toe onze vergadering bijwoont. Ook is er gelukkig in het plan voor de brede school ruimte voor een sporthal, dit zal zeker een boost geven aan de sportieve mogelijkheden in west. Helaas heeft een aanvraag tot nieuwe paden in het Emmapark niet geleidt tot een verbetering voor de parellooprunners. Wethouder Geurts heeft bij de opening van het Parelloopseizoen beloofd om de paden met eventueel verkregen gelden vanuit de provincie op te knappen, hiervoor was er ook een gedeputeerde aanwezig.er zijn nog geen concrete plannen. 9

10 4. Communicatie: Het wijkteam heeft zich als doel gesteld om meer bekendheid te geven aan het wijkgericht werken. Dit is met name tot uiting gekomen door meer persberichten en up to date website. Er werd door Winand een flyer ontwikkeld waarin alle noodzakelijke info over het team staat vermeld. Deze is in eerste instantie bedoeld als reminder dat er een wijkteam is in west. Maar ook om de bewoners te bereiken die niet digitaal actief zijn. Het buurtonderzoek door Wonen Zuid en Denise is afgerond, vanuit de conclusies zijn een aantal aandachtpunten ontwikkeld. Hiermee gaat Wonen Zuid aan de slag. Het is en blijft vooral moeilijk om de Treebeekse ondernemers bij de wijk te betrekken. Er is op dit moment ook geen ondernemersvereniging in west. Er is gestart met besprekingen om de communicatie tussen de gemeente (ambtenaren en politici) de wijkteams en de overige bij het wijkgericht werken betrokken partners te verbeteren. Dit n.a.v. een aantal voorvallen betreffende miscommunicatie. Max van Haaften leidt deze bijeenkomsten. Tot nu toe is het een heel constructief overleg. Dit wordt vervolgd in

11 11 Wijkwandeling 2013: Verslag wijkwandeling wijkteam Brunssum West d.d. 15 april 2013 van uur Aanwezig: 48 personen, w.o. burgemeester Luc Winants, wethouders Eric Geurts en Ger Gerards, de wijkagenten en alle participerende deelnemers aan de vergaderingen van het wijkteam De wandeling start na het welkomstwoord van Jos Langendijk voorzitter wijkteam West. Buis/pijp steekt uit stoep naast Casino op Treebeekplein. Wordt weggehaald. Jos Eurlings en wethouder Geurts vertellen over het ontstaan van de nieuwe wijk, de woonvormen en wat nog wordt gerealiseerd. Gevraagd wordt door het wijkteam om een prullenbak bij de groenstrook. Parkeerproblemen bij Wellnes Centrum Hoen De parkeerplaats gaat niet in zijn geheel weg. Parkeren mag in de straat voor het sportcentrum, ook in de bocht. Er staat daar geen verbodsbord. Freerunners willen graag in de vrije natuur sporten. Van de Freerunners is niemand aanwezig, maar Leo Vanhommerig heeft al overleg met ze gehad. Hij verwoord wat ze graag willen. Er zijn al voorzieningen getroffen om te kunnen freerunnen. Wordt vervolgd. Wenckenbachstraat Bladeren in de struiken gezien in de voorschouw is niet noemenswaardig. Wel steken er takken uit de struiken, waar men over kan struikelen. Hoek Treebeekstraat Pallashof. Afrastering van de tuin schots en scheef. Is waarschijnlijk een koophuis. Omgeving jeugdhonk/tafeltennisclub/essent terrein. De burgemeester en wethouder Ger Gerards hebben vorige week deze

12 omgeving bekeken en ook gepraat met een paar jongeren. Ze vertellen hun ervaringen. Misschien een oplossing extra straatverlichting. Frank wijkagent- en Roos Beckers (opbouwwerker) zijn al een tijd bezig om de groep in het gareel te krijgen. Echter de harde kern is nogal moeilijk te motiveren. Frank en Roos vertellen de burgemeester en de wethouder over hun bevindingen en de stand van zaken. Trichterweg/Brunssummerweg. Veilig oversteken fietsers (meest schooljeugd). Oplossing: de Buitenring. Als die gerealiseerd wordt, gaat ¾ van het verkeer weg. Een andere oplossing is er niet, de vluchtheuvel kan niet verschoven worden, zou een fake oplossing zijn. Wijenweg bij oude Franciscusschool. Poepzakjes en andere rommel wordt over de hekken gegooid. Poepbakken worden niet meer bijbesteld door de gemeente. Wijkagent Augustinus: Er wordt al gehandhaafd. Na tips uit de buurt is een persoon aangesproken en deze heeft beloofd de zakjes daar niet meer neer te gooien. Een boete voor het niet omruimen van hondenpoep is 130,- + 7,- administratiekosten. Er is in Brunssum veel overlast van hondenpoep. Er wordt extra handhaving op ingezet. Einde ABC-straat kruising Markt. Een bord wordt geplaatst met de verplichte rijrichting. Parkeerplaats tijdelijke Franciscusschool. Er wordt gezorgd voor een op- en afrit. Rotonde Maastrichterstraat/Trichterweg. Gevaarlijk oversteken voor voetgangers. De rotonde met zebra s is volgende de wettelijke normen aangelegd. Iets anders zoals de zebra s verleggen is niet mogelijk. Bij aanleg buitenring minder verkeer. 12

13 Maastrichterstraat/Maarstraat. Veel grote vrachtauto s i.v.m. bevoorrading dierenwinkel. Wethouder Geurts: Gezocht wordt naar een betere locatie voor de zaak, dat is niet zomaar voor de hand, vooral in deze tijd. De vrachtauto s enz. hebben recht om de Maarstraat in te mogen rijden. Bordeel: Dit staat nu leeg. Het heeft een horeca- cq. bordeelbestemming. De gemeente heeft niet veel mogelijkheden, maar ziet ook graag dat dit pand een kantoor cq. woonhuis wordt. Ze gaan voor begaanbare systemen. Tritbach reparatie hek braakliggend terrein. De projectontwikkelaar heeft gras gezaaid. De eerste 10 jaar worden hier nog geen woningen gebouwd. Een buurtbewoonster en haar buurman komen beklag doen over de jongeren die laat in de avond veel geluid maken. De twee wijkagenten gaan in discussie/overleg met de bewoners. Parkeerplaats OBS - verboden in te rijden bord. Dit i.v.m. eenrichtingsverkeer op deze parkeerplaats. De wijkwandeling eindigt in de bovenzaal van de Casino. Jos Langendijk (voorzitter wijkteam) bedankt alle belangstellende voor hun komst. Daarna neemt de burgemeester het woord en hij vertelt over zijn jeugd die hij doorbracht in Treebeek e.o. Tenslotte somde de wethouder Eric Geurts nog eens alle toezeggingen op. Hierna stonden de aspergesoep en broodjes klaar als welverdiende beloning na ruim twee uur wandelen. 13

14 Bestuurlijk heeft het team in 2013 nogal wat verandering ondergaan. Het WWZ team bezoekt regelmatig de vergaderingen. Ook de overige partners zijn goed vertegenwoordigd, HTM en de wijkagent zijn vaste deelnemers geworden. Op de valreep van dit jaar is ook het nieuwe team west van het CMWW deel gaan uitmaken van het wijkteamoverleg. Dus zijn de partners van het team nu compleet. Per januari 2014 is Andre Langendijk afgetreden als wijkteamlid. Ook is Jos Langendijk gestopt als voorzitter en maakt hij ook geen deel meer uit van het team. Ria Pin Deurloo is de nieuwe voorzitter. Er is een vacature voor secretaris. Roelie en Melanie notuleren bij toerbeurt. Melanie Starremans is de nieuwe penningmeester sinds september Op de valreep van 2013 heeft het team er een nieuw lid bij, Sandra Aelmans Jos Offermans is nu de vaste wijkmanager van het team, met Thaya Anantham als ondersteuning. De wethouder wijkgericht werken, Ger Gerards bezoekt regelmatig onze vergaderingen. Met vaste regelmaat komen er insprekers naar de vergaderingen, en Sharon Szlanina (Consuminderhuis) is aanwezig als ondersteuning van het team. 14

15 Evaluatie: Ook het wijkteam kijkt regelmatig terug op zijn acties en heeft dit jaar voor vierde de maal de studiedag gehouden. Op 11 december kwamen voor de tweede maal behalve het team ook de partners naar deze dag. Als gastspreker was Bart Vliegen gebiedsregisseur van de gemeente Heerlen aanwezig. Hij heeft aan de hand van voorbeelden verteld hoe het er in de praktijk aan toe gaat in de wijken. Hoofdthema tijdens deze middag was vooral de samenwerking en de communicatie onderling. Het team en de partners zijn dik tevreden met de behaalde resultaten. Tot zover de opsomming van de activiteiten van Wijkteam Brunssum West in het jaar Hopelijk wordt het jaar 2014 een nog productiever jaar met veel successen en activiteiten. 20 februari 2014 Ria Pin Deurloo Voorzitter 15

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 12 SEPTEMBER 2016

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 12 SEPTEMBER 2016 NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 12 SEPTEMBER 2016 AANWEZIG: AFGEMELD: NOTULIST: mevrouw Kamzol en mevrouw Ramakers, JP en Linda Bovendorp, Meriam Agouzoul en Ron Peters (Wonen Zuid),

Nadere informatie

JAARVERSLAG Een leefbare wijk begint bij jezelf

JAARVERSLAG Een leefbare wijk begint bij jezelf JAARVERSLAG 2015 Een leefbare wijk begint bij jezelf 1 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Wijkteam Brunssum West. Het jaarverslag wordt dit jaar voor de 7 e keer uitgebracht. Het doel

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 30 MEI 2016

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 30 MEI 2016 NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 30 MEI 2016 AANWEZIG: AFGEMELD: NOTULIST: de dames Kamzol en Rademakers, Meriam Agouzoul en Ron Peters (Wonen Zuid) en Marie-Louise van der Heijden (HTM),

Nadere informatie

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 14 MAART 2016

NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 14 MAART 2016 NOTULEN TEAMVERGADERING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST D.D. 14 MAART 2016 AANWEZIG: AFGEMELD: NOTULIST: mevrouw Kamzol en de heer Post, Frank Kramer (wijkagent) Meriam Agouzoul (Wonen Zuid) Ron Peters (Wonen Zuid),

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015 Wijkschouw Spaansland Op 19 mei 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Spaansland (gebied 13e). Start- en eindpunt van de wandeling was Sportclub Enschede. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016

ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 [Geef tekst op] ACTIEPUNTENLIJST WIJKTEAM BRUNSSUM NOORD MEI 2016 Toelichting op afkortingen: WT = Wijkteam CMWW = Centrum voor Maatschappelijk werk en Welzijnswerk = Wijkmanagement, naam WE = Weller.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

s-heerenhoek ruimtelijke problematiek in beeld

s-heerenhoek ruimtelijke problematiek in beeld s-heerenhoek ruimtelijke problematiek in beeld 1 s-heerenhoek ruimtelijke problematiek in beeld Bebouwing Prins Hendrikstraat Prins Hendrikstraat Hoek Molendijk, Cingeldijk Hoek Molendijk, Cingeldijk In

Nadere informatie

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten

Mekkelholt. Herontwikkeling. Mekkelholt is in beweging! > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Herontwikkeling Mekkelholt > Lees nu meer over de verschillende deelprojecten Mekkelholt is in beweging! Verschillende plannen krijgen steeds meer vorm. In deze brochure informeren we u over welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk

Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Reactie gemeente op uw vragen en opmerkingen over de wijk Hieronder ziet u alle ontvangen opmerkingen n.a.v. de wijkschouw en ontvangen reacties tijdens de inwonersmiddag/avond 21 juni. Met achter elke

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Buurtenquête Stroinkslanden Noord-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10

Stakeholdersbijeenkomst 18 april te Lindenberg STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG. Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 18-4-2016 GEMEENTE NIJMEGEN STAKEHOLDERSBIJEENKOMST TE LINDENBERG Binnenstad Ruimte voor iedereen Hein, Kelly RO10 Meest gewaardeerd Veel evenementen die zeer divers zijn (SP Stijn Vat) Grootste wens Meer

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016

WELKOM. Wijkoverleg 3 maart 2016 WELKOM Wijkoverleg 3 maart 2016 Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Stichting Wijkteam Brunssum Noord Voor een leefbaar Brunssum Noord Wat zijn Wijkteams: Volgens de nota

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende

Verkeerssituaties rondom Admiraalsplein. 27 september Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende A Situatie: Buiging in hoofdweg, verwarrende inrichting en onduidelijke voorrangssituatie. Ideeën: C Dubbel fietspad aan zijde van de weg, wegverhoging verwijderen, haaientanden, duidelijkere verkeersborden.

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via  / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de tweede bijeenkomst Buiten Gewoon in Molenbuurt I op donderdag 3 oktober 2013. Aanwezig: 60 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren en 4 raadsleden,

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp Tuin van Jonker Reg. Nummer: 2012/193111

Collegebesluit. Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp Tuin van Jonker Reg. Nummer: 2012/193111 Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Tuin van Jonker in de Rozenprieel Portefeuille R. van Doorn Auteur Mevr. A Stilma-Clerx Telefoon 0235113339 E-mail: astilma@haarlem.nl WZ/GM/

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn:

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn: De heer M. Mulder Stekelbaars 12 4007 NB T1EL gemeente '13.009197 Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel T.a.v. afdeling Stadsontwikkeling Postbus 6325 4000 HH TIEL Tiel, 1 september

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Wijkbeheerplannen Wierden Oost

Wijkbeheerplannen Wierden Oost Wijkbeheerplannen Wierden Oost Versie 30 december 2013 Per deelgebied schoon, heel, veilig en sociaal is weergegeven wat goed gaat in de wijk en wat de acties zijn. Geel = in behandeling Groen = afgehandeld

Nadere informatie

Resultaten overzicht enquête Stadspolders/Oudelandshoek

Resultaten overzicht enquête Stadspolders/Oudelandshoek Resultaten overzicht enquête Stadspolders/Oudelandshoek Vraag 1: herkomst respondent A Stadspolders 138 B Vissershoek 39 C Oudelandshoek 76 - geen antwoord 0 253 Opmerkingen: geen Pagina 1 van 13 Vraag

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel

Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Groot onderhoud Voorburggracht Oudkarspel Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door het college van B&W op 25 maart 2014. Reacties, opmerkingen

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon

Informatie over het project Buiten Gewoon kunt u volgen via  / Wonen, veiligheid & verkeer / Buiten Gewoon Hieronder leest u een korte samenvatting van de tweede bijeenkomst Buiten Gewoon in Molenbuurt I op donderdag 3 oktober 2013. Aanwezig: 60 belanghebbenden, gespreksleider, wethouder, ambtenaren en 4 raadsleden,

Nadere informatie

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft.

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. Beste raadsleden, Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. In de stukken las ik ergens dat de sporthal is gebouwd

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007

BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 BUURTNIEUWS Nr.2 December 2007 Hierbij ontvangt u Buurtnieuws nr. 2 van dit jaar, het informatieorgaan van de wijk Neerijnen. Wijziging bestuursvergaderingen Het bestuur heeft besloten om de frequentie

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

t BLIK Op donderdagmiddag 29 juni heeft het team hun laatste studiemoment van dit schooljaar. Wie helpt mee de ramen schoonmaken

t BLIK Op donderdagmiddag 29 juni heeft het team hun laatste studiemoment van dit schooljaar. Wie helpt mee de ramen schoonmaken Nieuwsbrief t BLIK 19 juni 2017 29 juni, Studiemiddag Op donderdagmiddag 29 juni heeft het team hun laatste studiemoment van dit schooljaar. Alle kinderen zijn dus donderdagmiddag 29 juni vrij. Wie helpt

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Aanwezig: Burgemeester A. Barske, de wethouders P. Claessen, H. Govers, M. Gommers. Ongeveer 75 inwoners van Urmond Oost.

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door BC Rooie Buurt Nr.2 De stand van zaken Wat zijn de belangrijkste zaken die nu spelen in de wijk: Allereerst bedankt voor de leuke reacties

Nadere informatie

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8 Verslag burgerjury 21 maart 2012 1 Verslag Burgerjury bijeenkomst 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart vond de tweede bijeenkomst van de burgerjury plaats in het MFC Fascinatio. Van de honderd burgerjuryleden

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie

Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie Gemeente Uden - Bijeenkomst bewoners Moleneind - Datum Locatie 27 juni 2016 St. Jozefschool, Uden 1 Behouden en veranderen Herinrichting park Moleneind 1 Behouden en veranderen 1.1 Stap 1: behouden en

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

D66 Heusden Contact Informatie Algemeen Copernicuslaan 4. KvK ZC Vlijmen. Telefoon

D66 Heusden Contact Informatie Algemeen Copernicuslaan 4.  KvK ZC Vlijmen. Telefoon p/a J.W. Vonk Rossinistraat 36 5151 KJ Drunen Tel. 0416-376234 hanvonk@d66heusden.nl W: www.d66heusden.nl College van B&W van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA VLIJMEN Drunen, 14 juli 2011 Betreft:

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen n.a.v. buurtschouw omgeving Rembrandtlaan

Vragen en opmerkingen n.a.v. buurtschouw omgeving Rembrandtlaan Vragen en opmerkingen n.a.v. buurtschouw omgeving Rembrandtlaan Datum: 17 oktober 2016 Tijdens deze buurtschouw hebben wij de omgeving van de Rembrandtlaan (tussen Van Ostadelaan Jan Steenstraat Burg Aalberslaan

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt

Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Buurtcomité Zeeheldenbuurt Een fijne buurt, maar niet af! Resultaten enquête Zeeheldenbuurt Januari 2007, Samenstellers: Ben Uithol Bert Alkemade (redactie) Cathrien van der Waarde Corrie van Eldik Thieme

Nadere informatie

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant

Aftredend en niet herkiesbaar: Jan ter Horst Bert van der Vegte, secretaris Nieuw bestuurslid: Klarissa Ulderink wonende aan de t Weegel 7 Vacant Algemene Jaarvergadering 2016 Plaatselijk Belang Laag-Zuthem Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Laag-Zuthem op 14 Juni 2016 om 19.00 uur in het

Nadere informatie

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Kaalslag en de boomhut Deze foto laat veel zien. Ten eerste de wil van bewoners om met elk stukje materiaal dat ze kunnen vinden een

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Nieuwsbrief. Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, Nieuwsbrief Jaargang 18 - nummer 15- april 2013 Verkeersspecial Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, Volgende week vindt de jaarlijkse verkeersweek op KC De Troubadour plaats. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten

Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument. Ringstraten Binnenstad ruimte voor voetgangers, fiets en consument Ringstraten Agenda 1. Welkom 2. Inleiding wethouder Ben van Hees 3. Aanleiding 4. Raadsbesluit 8 maart 2017 5. Ringstraten worden fietsstraat 6. Hoe

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route).

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route). Verslag verkeersgroep d.d. 15 mei 2017 Aanwezig: Namens het schoolbestuur: Jaap Visser Peter Kieft Namens de gemeente: Ronald de Vries Evelien de Bunje Namens de omwonenden Rene de Reus Namens de aannemer:

Nadere informatie