STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 STICHTING WIJKTEAM BRUNSSUM WEST 1

2 Inleiding: Dit is het vijfde jaarverslag van Stichting het Wijkteam Brunssum West. Tevens is dit het derde jaarverslag dat ik als secretaris schrijf om u een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de gebeurtenissen in het jaar Doel: De achterliggende gedachte is om naar de lezer toe duidelijk te maken wat het wijkteam in 2013 aan acties heeft ontplooid, en wat daar de resultaten/successen van zijn. Het wijkteam heeft in 2011 een nieuwe lijst samengesteld van aandachtvelden, omdat het begrip domeinen een te vage uitleg gaf van de doelstellingen van ons team. Voor de duidelijkheid gebruik ik deze aandachtvelden als leidraad in dit verslag. De aandachtvelden zijn: 1. Woonomgeving 2. Veiligheid 3. Sociale samenhang 4. Gezondheid. 5. Communicatie Ik zal de aandachtvelden per onderdeel benoemen en aangeven wat onze acties per veld zijn geweest De slogan van ons team is niet voor niets een leefbare wijk begint bij jezelf dus hebben wij ons zoals steeds gericht op het welzijn van de bewoners van West. 2

3 1. Woonomgeving: Het project Hart voor Treebeek is eindelijk voor een gedeelte gerealiseerd. Een aantal woningen aan het Treebeekplein zijn klaar. De bewoners zijn blij met hun nieuwe woningen. Er wonen veel oud Treebeekenaren die een tijdje uit de wijk weg zijn geweest. Het team heeft het openingsfeest bijgewoond en van de gelegenheid gebruik gemaakt zichzelf te promoten De woningen ogen fraai en sluiten goed aan bij het Treebeekse straatbeeld. Voor het huidige casino is een bassin aangelegd voor overtollig regenwater, dit bassin heeft tevens een speelfunctie, er staan 2 goals in. De eerst volgende stap is nu de start van het winkelcentrum tegenover de Lidl. Er zijn vergevorderde plannen met supermarkt Plus Quadvlieg. Er komt ruimte voor een drogist en een lunchroom in de huidige plannen. Ook wil Wonen Zuid aan de Wijenweg 8 woon/werkhuizen realiseren, hierover is een infoavond geweest voor de geïnteresseerden. Bij voldoende aanmeldingen worden deze woningen gebouwd voor ondernemers die een bedrijf aan huis willen opzetten. Bijvoorbeeld kapper/ schoonheidssalon. Hopelijk gaat dit alles in 2014 van start. De brede maatschappelijke voorziening wordt pas gepland als de OJBS naar de nieuwe brede school is verhuisd. De voorbereidingen voor de brede school vorderen gestaag De kinderen hebben de tijdelijke locatie aan de Markt betrokken sinds de start van het schooljaar 2013/2014. De St. Franciscus school is in zijn geheel gesloopt. Dit kon helaas niet anders. De voorgevel was te instabiel om te behouden. Het terrein wordt nu opgeschoond en bouwklaar gemaakt. Hopelijk verloopt de bouw snel zodat de kinderen niet te lang op de tijdelijke locatie hoeven te blijven. 3

4 Aan het eind van dit jaar bereikte het team het bericht dat de OJBS helaas onder de norm van het wettelijk verplichte aantal leerlingen zit. Er wordt door Movare (overkoepelende onderwijsorganisatie) gezocht naar oplossingen, dit wordt in 2014 duidelijk. Er is veel werk verzet in de buurt Emma 2, maar de bewoners hebben nog wel wat wensen. De speelplek heeft dringend uitbreiding nodig met speeltoestellen voor oudere kinderen. Hiertoe wordt in 2014 weer een bewonerswerkgroep geformeerd. Ook ligt de berg grond nog steeds voor een aantal huizen aan de Koempel, hierover wordt met de gemeente Landgraaf onderhandeld. Zij gaan in principe de grond overnemen. Dit is met name tot stand gekomen door bemiddeling van ons lid Winand. De verdere ontwikkeling van de wijk ligt voorlopig door de crisis helaas stop. De bewonerscommissie van de Waldeckstaete heeft een aantal keren van de inspreektijd gebruikt om problemen rondom hun appartementencomplex te bespreken. De omgeving van dit wooncomplex is nu helemaal ingericht, ook is er door de gemeente een afvalbak geplaatst bij de ingang van het complex. Onder woonomgeving valt natuurlijk ook het woongenot met name gericht op het schoonhouden en onderhouden van onze wijk. Er zijn helaas nog steeds klachten over hondenpoep en de daarvoor bestemde bakken, hierop wordt weer verscherpt gecontroleerd. Met name bij de Benjaminschool en op het grasveld hoek Horizonstraat/Akerstraat Noord. 4

5 Aan de Tritbach is het braakliggend terrein niet meer voor bebouwing bestemd, ook is het van eigenaar gewisseld. Het team heeft geen klachten van bewoners ontvangen over het onderhoud of de hondenpoep. Wel is het hekwerk tussen het achterpad van de Vogelwikke en de Tritbach nog steeds kapot. Schoolkinderen en honden eigenaren lopen hier regelmatig over het terrein. Het wijkteam pleit voor het maken van een officiële doorgang c.q. poort. Wel bereikte het team een verzoek van twee bewoonstertjes, zij vragen om een leuke speelplek voor de oudere jeugd in hun straat (bijv. een basketbalveld). Ook is hun wens dat het braakliggend terrein wordt veranderd in een parkje met bankjes. De Tritbach is ook opgenomen als aandachtspunt in de Stadsdeelvisie van west. Herinrichting is zeer gewenst. De service en de bladkorven hadden weer de aandacht van het team. Er zijn een aantal bakken verplaatst op wens van bewoners en na advisering door het team. Er zijn geen klachten ontvangen in dit najaar. Wel zijn de korven langer blijven staan, dit i.v.m. het lange najaar. In het voorjaar van 2014 start het project Veilig Leefbaar Brunssum in west. Na een pilot in Oost zijn wij na Zuid, het derde team dat in dit project gaat participeren. De wijkmanager en de partners dragen dit project het wijkteam ondersteunt. Ook zal het team zich promoten tijdens deze bijeenkomsten. Het wijkteam zal deelnemen met 2 vaste leden, Sharon en Sandra. De overige leden zullen hen ondersteunen. Stadsdeelvisie west Eind 2012 heeft Bert van Ogtrop de studiemiddag bijgewoond en het team op zijn plannen laten schieten. Dit was een vruchtbaar gesprek, waaruit veel ideeën zijn geboren. Een gedeelte hiervan is verwerkt in de plannen voor de stadsdeelvisie. Daarna heeft Bert nog een aantal malen de vergadering bezocht met updates van de plannen, hierbij was Michel Sloen (gemeente) ook een aantal keren aanwezig. Er is nu een raamwerk ontstaan, waarin nog mogelijkheid bestaat voor de bewoners van west om hierop te reageren. Begin 2014 zal een bijeenkomst hierover plaatsvinden. 5

6 2. Veiligheid: Na de sluiting van de Koolweg door de nieuwe bebouwing is er nog steeds enige overlast. Het verkeer gaat nu namelijk over de parkeerplaats bij de OJBS. Er is hier een eenrichtingsverkeer ingesteld. Er is frequent gehandhaafd, maar ook waren het helaas ouders die het verbod overtraden. De situatie verdient geen schoonheidsprijs maar door het nieuwe eenrichtingsbord is er wel duidelijkheid over de rijrichting. Blijft onder de aandacht van de wijkagent en de school. Een groep bewoners van de Neptunusstraat en Akerstraat Noord heeft in oktober de vergadering bezocht i.v.m. de veiligheid in de Neptunusstraat. De bewoners hebben een aantal handtekeningen verzameld vanuit de buurt, en een verkeerssituatieschets bij zich. Er wordt namelijk hard gereden door de Neptunusstraat en er is last van sluipverkeer. Dit sluipverkeer ontstaat m.n. aan het eind van de middag en in de spits rond uur. Door filevorming bij de verkeerslichten Patersweg / Akerstraat Noord wordt er door veel automobilisten uitgeweken naar de eerder genoemde straat. De bewoners willen graag een drempel in hun straat, dit is nog eens met hen besproken in het bijzijn van de verkeersambtenaar, twee wijkteamleden en de wijkmanager. Er is een voorstel gedaan om een drempel te plaatsen, de bewoners beraden zich nog hierover. Het besluit hierover gaat in 2014 vallen. Ook zou het bord welkom in Brunssum het uitzicht op de Maastrichterstraat belemmeren, dit is inmiddels opgelost. Op de rotonde Emmaweg/ Platostraat zijn de bomen gesnoeid i.v.m. belemmerd zicht voor het verkeer. De dennen zijn zodanig verknipt dat zij in 2014 zullen worden gerooid. 6

7 Jeugdoverlast in west; Rondom het jeugdhonk Westsite hangt in het voorjaar een groep jongeren rond die vanwege hun leeftijd niet welkom meer zijn in het honk. Ook zijn er een aantal jongeren die vanwege hun gedrag niet meer toe worden gelaten. Dit geeft een gespannen sfeer rondom het honk. Het is een moeilijke situatie en een tijdje werd er gedacht om een JOP op te richten voor deze jongeren. Deze zou worden aangelegd op het terrein naast de Kwikfit (Emmaweg). Maar vanuit het CMWW is het advies hierover negatief geweest, er wordt gevreesd dat er probleemjongeren vanuit andere Parkstadgemeenten op af komen. Ook was de eis vanuit de gemeente om harde afspraken met de jongeren te maken niet haalbaar. Deze groep heeft zijn eigen regels en is moeilijk te mobiliseren om zich aan regels te houden. Na rijp beraad en overleg is hier vanaf gezien. Momenteel is de groep niet actief in west, hopelijk blijft dit zo. Er wordt door het wijkmanagement samen met CMWW en Enexis bekeken of het gebouw van de energieleverancier gebruikt kan worden voor en graffitiproject. Op de Tritbach was er een tijdje overlast van een groep jongen die er op de speeltoestellen van de kleine kinderen rond hingen. Ook keken zij opdringerig bij bewoners naar binnen. Dit werd in het teamoverleg door de bewoners aangegeven. De jeugdwerker van CMWW heeft met de jongeren gesproken waarna er geen klachten meer waren. De bewoners hebben de jongerenwerker een pluim hiervoor gegeven. 7

8 Sociale samenhang: Het wijkteam heeft in 2013 weer een aantal buurtactiviteiten gesubsidieerd. De paasviering van de Zadelmaker en de aankleding van bloembakken in deze straat. De buurtbewoners van deze straat zullen in 2014 door het CMWW worden begeleid. Het doel is om een buurtvereniging op te richten, of een regeling te treffen voor het zelf financieren van de straatactiviteiten. De Treebeekse kinderoptocht. De buitenspeeldag die is georganiseerd door Sharon Szlanina en Thaya Anantham. De burendag aan de Kraaienhof. De dansers van Benito Dean werden gesteund voor hun reis naar Las Vegas! Wijkoverschrijdend heeft het team het Consuminderhuis wederom gesubsidieerd. Ook de nieuwe hesjes van de grote carnavalsoptocht werden met de andere wijkteams samen gesubsidieerd. In juni vond de eerste buitenspeeldag sinds jaren plaats. Deze werd georganiseerd door Sharon en Thaya, in samenwerking met de OJBS en Wonen Zuid. Het evenement werd gehouden op de parkeerplaats aan de Koolweg voor de OJBS. Het wijkteam heeft deze activiteit gesponsord. Er was een goede opkomst van kinderen die zich prima hebben vermaakt. De voorbereidingen voor het jaar 2014 zijn inmiddels in gang gezet 8

9 3. Gezondheid: Er is niet veel nieuws te melden, het is wel een pluspunt dat Lana Van Herk (Meander) af en toe onze vergadering bijwoont. Ook is er gelukkig in het plan voor de brede school ruimte voor een sporthal, dit zal zeker een boost geven aan de sportieve mogelijkheden in west. Helaas heeft een aanvraag tot nieuwe paden in het Emmapark niet geleidt tot een verbetering voor de parellooprunners. Wethouder Geurts heeft bij de opening van het Parelloopseizoen beloofd om de paden met eventueel verkregen gelden vanuit de provincie op te knappen, hiervoor was er ook een gedeputeerde aanwezig.er zijn nog geen concrete plannen. 9

10 4. Communicatie: Het wijkteam heeft zich als doel gesteld om meer bekendheid te geven aan het wijkgericht werken. Dit is met name tot uiting gekomen door meer persberichten en up to date website. Er werd door Winand een flyer ontwikkeld waarin alle noodzakelijke info over het team staat vermeld. Deze is in eerste instantie bedoeld als reminder dat er een wijkteam is in west. Maar ook om de bewoners te bereiken die niet digitaal actief zijn. Het buurtonderzoek door Wonen Zuid en Denise is afgerond, vanuit de conclusies zijn een aantal aandachtpunten ontwikkeld. Hiermee gaat Wonen Zuid aan de slag. Het is en blijft vooral moeilijk om de Treebeekse ondernemers bij de wijk te betrekken. Er is op dit moment ook geen ondernemersvereniging in west. Er is gestart met besprekingen om de communicatie tussen de gemeente (ambtenaren en politici) de wijkteams en de overige bij het wijkgericht werken betrokken partners te verbeteren. Dit n.a.v. een aantal voorvallen betreffende miscommunicatie. Max van Haaften leidt deze bijeenkomsten. Tot nu toe is het een heel constructief overleg. Dit wordt vervolgd in

11 11 Wijkwandeling 2013: Verslag wijkwandeling wijkteam Brunssum West d.d. 15 april 2013 van uur Aanwezig: 48 personen, w.o. burgemeester Luc Winants, wethouders Eric Geurts en Ger Gerards, de wijkagenten en alle participerende deelnemers aan de vergaderingen van het wijkteam De wandeling start na het welkomstwoord van Jos Langendijk voorzitter wijkteam West. Buis/pijp steekt uit stoep naast Casino op Treebeekplein. Wordt weggehaald. Jos Eurlings en wethouder Geurts vertellen over het ontstaan van de nieuwe wijk, de woonvormen en wat nog wordt gerealiseerd. Gevraagd wordt door het wijkteam om een prullenbak bij de groenstrook. Parkeerproblemen bij Wellnes Centrum Hoen De parkeerplaats gaat niet in zijn geheel weg. Parkeren mag in de straat voor het sportcentrum, ook in de bocht. Er staat daar geen verbodsbord. Freerunners willen graag in de vrije natuur sporten. Van de Freerunners is niemand aanwezig, maar Leo Vanhommerig heeft al overleg met ze gehad. Hij verwoord wat ze graag willen. Er zijn al voorzieningen getroffen om te kunnen freerunnen. Wordt vervolgd. Wenckenbachstraat Bladeren in de struiken gezien in de voorschouw is niet noemenswaardig. Wel steken er takken uit de struiken, waar men over kan struikelen. Hoek Treebeekstraat Pallashof. Afrastering van de tuin schots en scheef. Is waarschijnlijk een koophuis. Omgeving jeugdhonk/tafeltennisclub/essent terrein. De burgemeester en wethouder Ger Gerards hebben vorige week deze

12 omgeving bekeken en ook gepraat met een paar jongeren. Ze vertellen hun ervaringen. Misschien een oplossing extra straatverlichting. Frank wijkagent- en Roos Beckers (opbouwwerker) zijn al een tijd bezig om de groep in het gareel te krijgen. Echter de harde kern is nogal moeilijk te motiveren. Frank en Roos vertellen de burgemeester en de wethouder over hun bevindingen en de stand van zaken. Trichterweg/Brunssummerweg. Veilig oversteken fietsers (meest schooljeugd). Oplossing: de Buitenring. Als die gerealiseerd wordt, gaat ¾ van het verkeer weg. Een andere oplossing is er niet, de vluchtheuvel kan niet verschoven worden, zou een fake oplossing zijn. Wijenweg bij oude Franciscusschool. Poepzakjes en andere rommel wordt over de hekken gegooid. Poepbakken worden niet meer bijbesteld door de gemeente. Wijkagent Augustinus: Er wordt al gehandhaafd. Na tips uit de buurt is een persoon aangesproken en deze heeft beloofd de zakjes daar niet meer neer te gooien. Een boete voor het niet omruimen van hondenpoep is 130,- + 7,- administratiekosten. Er is in Brunssum veel overlast van hondenpoep. Er wordt extra handhaving op ingezet. Einde ABC-straat kruising Markt. Een bord wordt geplaatst met de verplichte rijrichting. Parkeerplaats tijdelijke Franciscusschool. Er wordt gezorgd voor een op- en afrit. Rotonde Maastrichterstraat/Trichterweg. Gevaarlijk oversteken voor voetgangers. De rotonde met zebra s is volgende de wettelijke normen aangelegd. Iets anders zoals de zebra s verleggen is niet mogelijk. Bij aanleg buitenring minder verkeer. 12

13 Maastrichterstraat/Maarstraat. Veel grote vrachtauto s i.v.m. bevoorrading dierenwinkel. Wethouder Geurts: Gezocht wordt naar een betere locatie voor de zaak, dat is niet zomaar voor de hand, vooral in deze tijd. De vrachtauto s enz. hebben recht om de Maarstraat in te mogen rijden. Bordeel: Dit staat nu leeg. Het heeft een horeca- cq. bordeelbestemming. De gemeente heeft niet veel mogelijkheden, maar ziet ook graag dat dit pand een kantoor cq. woonhuis wordt. Ze gaan voor begaanbare systemen. Tritbach reparatie hek braakliggend terrein. De projectontwikkelaar heeft gras gezaaid. De eerste 10 jaar worden hier nog geen woningen gebouwd. Een buurtbewoonster en haar buurman komen beklag doen over de jongeren die laat in de avond veel geluid maken. De twee wijkagenten gaan in discussie/overleg met de bewoners. Parkeerplaats OBS - verboden in te rijden bord. Dit i.v.m. eenrichtingsverkeer op deze parkeerplaats. De wijkwandeling eindigt in de bovenzaal van de Casino. Jos Langendijk (voorzitter wijkteam) bedankt alle belangstellende voor hun komst. Daarna neemt de burgemeester het woord en hij vertelt over zijn jeugd die hij doorbracht in Treebeek e.o. Tenslotte somde de wethouder Eric Geurts nog eens alle toezeggingen op. Hierna stonden de aspergesoep en broodjes klaar als welverdiende beloning na ruim twee uur wandelen. 13

14 Bestuurlijk heeft het team in 2013 nogal wat verandering ondergaan. Het WWZ team bezoekt regelmatig de vergaderingen. Ook de overige partners zijn goed vertegenwoordigd, HTM en de wijkagent zijn vaste deelnemers geworden. Op de valreep van dit jaar is ook het nieuwe team west van het CMWW deel gaan uitmaken van het wijkteamoverleg. Dus zijn de partners van het team nu compleet. Per januari 2014 is Andre Langendijk afgetreden als wijkteamlid. Ook is Jos Langendijk gestopt als voorzitter en maakt hij ook geen deel meer uit van het team. Ria Pin Deurloo is de nieuwe voorzitter. Er is een vacature voor secretaris. Roelie en Melanie notuleren bij toerbeurt. Melanie Starremans is de nieuwe penningmeester sinds september Op de valreep van 2013 heeft het team er een nieuw lid bij, Sandra Aelmans Jos Offermans is nu de vaste wijkmanager van het team, met Thaya Anantham als ondersteuning. De wethouder wijkgericht werken, Ger Gerards bezoekt regelmatig onze vergaderingen. Met vaste regelmaat komen er insprekers naar de vergaderingen, en Sharon Szlanina (Consuminderhuis) is aanwezig als ondersteuning van het team. 14

15 Evaluatie: Ook het wijkteam kijkt regelmatig terug op zijn acties en heeft dit jaar voor vierde de maal de studiedag gehouden. Op 11 december kwamen voor de tweede maal behalve het team ook de partners naar deze dag. Als gastspreker was Bart Vliegen gebiedsregisseur van de gemeente Heerlen aanwezig. Hij heeft aan de hand van voorbeelden verteld hoe het er in de praktijk aan toe gaat in de wijken. Hoofdthema tijdens deze middag was vooral de samenwerking en de communicatie onderling. Het team en de partners zijn dik tevreden met de behaalde resultaten. Tot zover de opsomming van de activiteiten van Wijkteam Brunssum West in het jaar Hopelijk wordt het jaar 2014 een nog productiever jaar met veel successen en activiteiten. 20 februari 2014 Ria Pin Deurloo Voorzitter 15

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

+ Concernparticipatieraad Woonbron

+ Concernparticipatieraad Woonbron 2007 2008 + Concernparticipatieraad Woonbron VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES Prins Alexander December 2007 VAN DE REDACTIE Alweer ons vierde blad van 2007. Een extra dik nummer, omdat wij veel kopij hebben

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners,

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Jaargang 3 nr. 2 juli 2004 Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Ik hoor u al denken, daar is hij eindelijk! Inderdaad, een aantal weken later, i.v.m. het faillissement van de drukker, Maar deze krant

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond

etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond etiket Nog steeds gevraagd: Redacteur/opmaker Ventiel Regiodag 22 maart, Best 45 km/h op de fiets! Fietsersbond Kwartaalblad voor fietsend Zuidoost-Brabant januari 2014 Ventiel 152 - Kwartaalblad 2 voor

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Jaarverslag 2013 Foto omslag: Wethouder Arie Wijten ( rechts) feliciteert eigenares Ria Oomen met de start van het funderingsherstel aan de PKO-laan

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie