Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 9 december 2011 Status : Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 9 december 2011 Status : Definitief"

Transcriptie

1 1 Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 9 december 2011 Status : Definitief Pagina 1 van 35

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Processtappen...4 Zorginstellingen zonder ZZP patiënten...5 Functionaliteit...8 Algemeen...8 Beheer autorisatie authenticatie...9 Inloggen...10 Registreren patiëntstromen...11 Overzichtscherm...12 Selectiescherm...13 Detailscherm...14 Registreren ZZP realisaties...17 Overzichtscherm...18 Detailscherm...20 Detailscherm 'Aanpassen ZZP Patiëntrealisatie'...21 Accorderen ZZP realisaties...22 Overzichtscherm...22 Detailscherm...24 Detailscherm 'Accorderen Patiëntrealisatie'...26 Registreren realisaties...27 Overzichtscherm...27 Selectiescherm...28 Detailscherm...29 Accorderen realisaties...30 Overzichtscherm...30 Selectiescherm...31 Detailscherm...32 Corrigeren geaccordeerde realisatie gegevens...33 Bijlage 1: Foutmeldingen...34 Patiëntstromen...34 Realisaties en correcties...35 Pagina 2 van 35

3 Inleiding Per 1 januari 2008 is de sector TBS omgevormd tot de Directie Forensische Zorg (DForZo). Deze directie voert ondermeer de inkoopfunctie van DJI ten aanzien van alle zorg in strafrechtelijk kader uit en is daarmee verantwoordelijk voor de vraagzijde van deze zorg. In het kader van deze vernieuwing is een tijdelijke oplossing gerealiseerd voor het aanleveren van relevante informatie aan DForZo met betrekking tot twee onderwerpen: De door een zorginstelling gerealiseerde zorg per zorgcode; De in een zorginstelling verblijvende patiënten met een strafrechtelijke titel. Deze tijdelijke oplossing heeft geresulteerd in de applicatie 'Realisatie en Patiëntenstromen DForZo (RePaD)'. RePaD zal uiteindelijk worden gebruikt door: Medewerkers DForZo; Zorginstellingsmedewerkers; Medewerkers van administratiekantoren. Om gebruik te kunnen maken van de applicatie moet de gebruiker beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord en over bepaalde rechten (in de vorm van één of meer rollen). Vanaf januari 2011 is RePaD uitgebreid met functionaliteit ter ondersteuning van zorgtrajecten op basis van ZZP (Zorg Zwaarte Pakket). Pagina 3 van 35

4 Processtappen In de vorige releases van RePaD was er geen afhankelijkheid tussen het deel 'Patiëntstromen' en het deel 'Realisaties'. Met de introductie van ZZP functionaliteit in RePaD Release 3 is deze afhankelijkheid er wél en is het daarom belangrijk hiermee rekening te houden zodra realisaties moeten worden geregistreerd. Omdat er zorginstellingen zijn die géén ZZP patiënten hebben, alléén ZZP patiënten of een mix van beiden, zijn er drie schema's opgenomen. Let op: alleen de patiënten die verblijven in de instelling of onderdeel uitmaken van een voorziening met beschermd wonen behorend bij de instelling dienen in patiëntenstromen te worden geregistreerd. Dus niet de ambulante patiënten. Indien van toepassing is per stap binnen elk schema de paragraaf genoemd waarin deze functionaliteit wordt beschreven. Het verdient aanbeveling om eerst het voor u relevante schema globaal door te nemen alvorens door te gaan met de resterende hoofdstukken van deze handleiding. Daarnaast kan dit schema als geheugensteun ter hand genomen worden bij de maandelijkse registratie van de realisaties. Pagina 4 van 35

5 Zorginstellingen zonder ZZP patiënten Gebruiker voert realisatiegegevens per niet- ZZP zorgcategorie in voor de open of ingevulde periode. Registreren realisaties (Par. 3.7) Gebruiker informeert de collega die de gegevens mag accorderen (de fiatteur) Zodra realisaties zijn geaccordeerd, zijn wijzigingen alleen mogelijk via een medewerker DForZo. De fiatteur accordeert de realisatiegegevens van de ingevulde periode. Accorderen realisaties (Par. 3.8) Pagina 5 van 35

6 Zorginstellingen met een mix van ZZP en niet-zzp patiënten Pagina 6 van 35

7 Zorginstellingen met uitsluitend ZZP patiënten Gebruiker zorgt ervoor dat de patiëntstromen voor deze periode actueel zijn. Registreren patientstromen (Par. 3.4). Gebruiker maakt voor de periode de ZZP realisaties per patiënt per dag aan. (op basis van de standaard realisatie voor deze patiënt). Registreren ZZP realisaties (Par ), knop ZZP realisaties aanmaken. Gebruiker pas eventueel deze standaard realisaties aan. Registreren ZZP realisaties (Par ). Gebruiker informeert de collega die de gegevens mag accorderen (de fiatteur). De fiatteur accordeert de ZZP realisatiegegevens per patient. Accorderen ZZP realisaties (Par ), knop alles accorderen. De fiatteur genereert op basis hiervan de realisatiegegevens per ZZP zorgcategorie. Accorderen ZZP realisaties (Par ), knop Genereren realisaties per periode. Alle ZZP realisaties zijn automatisch gevuld vanuit het genereren. Gebruiker informeert de collega die de gegevens mag accorderen (de fiatteur) Zodra realisaties zijn geaccordeerd, zijn wijzigingen alleen mogelijk via een medewerker DForZo. De fiatteur accordeert de realisatiegegevens van de ingevulde periode. Accorderen realisaties (Par. 3.8) Pagina 7 van 35

8 Functionaliteit Algemeen De applicatie 'Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD)' heeft betrekking op het registratieproces van de voor DForZo relevante informatie zoals dat door de zorginstellingen wordt uitgevoerd tot en met het beschikbaar maken van deze informatie. Deze informatie heeft betrekking op: 'Realisaties' : Gegevens over de gerealiseerde zorg van de afgelopen periode; 'Patiëntstromen' : Gegevens over de patiëntstromen van de afgelopen periode. Het registratieproces Registreren realisaties: Het registreren van de gerealiseerde productie over de afgelopen periode. Indien er (ook) sprake is van ZZP zorgtrajecten dan vindt een registratie plaats van de gerealiseerde productie per patiënt over de afgelopen periode. Accorderen realisaties: Het accorderen van de geregistreerde gerealiseerde productie. Corrigeren geaccordeerde realisatie gegevens (alleen toegestaan voor medewerkers van DForZo): Het corrigeren van reeds geaccordeerde realisatiegegevens. Indien er (ook) sprake is van te corrigeren ZZP zorgtrajecten dan vindt een correctie plaats van de gerealiseerde productie per patiënt over de afgelopen periode. Registreren patiëntstromen: Het registreren van de patiëntstromen over de afgelopen periode. Pagina 8 van 35

9 Beheer autorisatie authenticatie Korte omschrijving Autoriseren betekent het geven van rechten aan een gebruiker op deze DForZo applicatie, inclusief het toekennen van één of meer rollen die deze gebruiker heeft binnen de DForZo applicatie. De volgende rollen worden onderkend: Rol Functie Toelichting Medewerker 1 zorginstelling Registreren realisaties Toegang tot de DForZo webapplicatie in de hoedanigheid van een medeweker zorginstelling of administratiekantoor. Registreren ZZP realisaties Van een gebruiker die aan deze rol wordt gekoppeld, moet worden aangegeven voor welke zorginstelling(en) de gebruiker werkt. Medewerker 2 zorginstelling Registeren patiëntstromen Accorderen realisaties Accorderen ZZP realisaties Sommige zorginstellingen hebben de administratie uitbesteed aan een administratiekantoor. Hierbij kan het voorkomen dat een administratiekantoor de administratie doet van meerdere zorginstellingen. Een medewerker van een dergelijk administratiekantoor zal ook de rol 'Medewerker 1/2 zorginstelling' krijgen en zal vervolgens worden gekoppeld aan de zorginstellingen waarvoor de administratie wordt uitgevoerd. Daarom is het mogelijk dat er meerdere zorginstellingen gekoppeld kunnen worden aan een gebruiker met rol 'Medewerker 1/2 zorginstelling'. Het kunnen accorderen van realisatiegegevens van een periode en daarmee het afsluiten van deze periode waardoor deze gegevens niet zonder meer onderhoudbaar zijn (anders dan via een separate correctie functionaliteit). Pagina 9 van 35

10 Inloggen Om van Repad gebruik te kunnen maken moet u eerst aanloggen op het Dienstenportaal. Raadpleeg hiervoor 'Gebruikersinstructie, Toegang tot Dienstenportal via Webapplicatie (Internet Explorer) t.b.v. Repad'. Deze is te vinden op: Indien u bent ingelogd via het Dienstenportaal en u heeft de applicatie Repad gekozen, wordt gevraagd de inloggegevens in te voeren. Hierna komt u in het volgende scherm terecht (welke knoppen getoond worden, hangt af van de rollen die de gebruiker heeft). Pagina 10 van 35

11 Registreren patiëntstromen Korte omschrijving Het registreren van de patiëntstromen over de afgelopen periode. Eerst moet worden gecontroleerd of de betreffende patiënt al is ingevoerd in de patiëntenstromen: Vul het VIP-nummer in en druk op zoeken. Pagina 11 van 35

12 Overzichtscherm Wanneer de indicator 'Inclusief oude uitstroom' wordt aangevinkt, dan worden óók alle uitgestroomde patiënten getoond (waarvoor dus geldt dat 'Datum uitstroom' gevuld is). Hiervoor dient men ook de button zoeken in te toetsen. Wanneer deze indicator niet aanstaat en de gebruiker vult de datum uitstroom voor een patiënt (via het detailscherm), dan zal deze patiënt niet meer worden getoond in het selectiescherm. De sortering van dit scherm is op VIP nummer en daarbinnen op levenscyclus. Wanneer de indicator 'Inclusief oude uitstroom' aanstaat, dan worden (indien van toepassing) van een VIP nummer (indien van toepassing) de regels in volgorde van levenscyclus (oude eerst) getoond. Pagina 12 van 35

13 Selectiescherm Wanneer de gebruiker een regel aanklikt, verschijnt het detailscherm van de betreffende patiëntregel. Pagina 13 van 35

14 Detailscherm Schermveld VIP-nummer Geboortedatum Contract Bed P.I. ZZP zorgtraject Opmerking Alleen bij het invoeren van een nieuwe regel kan een VIP nummer gevuld worden. Bij het wijzigen van een bestaande regel is dit veld niet wijzigbaar. De geboortedatum van de patiënt. Mogelijke waardes: GW / Overig. Dit geldt alleen voor instellingen die een GevangenisWezen-contract met DForZo. hebben afgesloten, anders is de waarde altijd Overig. Dit veld is verplicht. Verder validaties: zie * Mogelijke waardes: GW / Overig. Dit is alleen bij een GW-contract met DForZo, anders is dit altijd Overig. Dit veld is verplicht. Verder validaties: zie * Verplicht veld wanneer ' Contract' = ' GW', anders is dit veld niet van toepassing. Wanneer van en bestaande patiëntegel het contract wordt gewijzigd van 'GW' naar 'Overig' dan wordt het veld 'P.I.' leeggemaakt. Deze indicator geeft aan of er sprake is van een ZZP zorgtraject. Pagina 14 van 35

15 Standaard staat deze indicator op 'Neen'. Indien de gebruiker deze indicator op 'Ja' zet, dan zullen extra velden gevuld moeten worden (via de knop 'ZZP' die op dat moment beschikbaar wordt). Strafrechtelijke titel Soort instroom Type plaats Datum plaatsing wachtlijst Verwachte datum instroom Datum instroom Verwachte datum uitstroom Datum uitstroom Soort uitstroom Levenscyclus Voor zorginstellingen die géén ZZP patiënten hebben, is deze indicator niet relevant. De strafrechtelijke titel die in het kader van de forensische zorg is geregistreerd (de patiënt kan meerdere titels hebben maar slechts één wordt geregistreerd in dit systeem). De soort instroom. Het plaatsingstype. Dat datum waarop de patiënt op de wachtlijst is geplaatst. Deze gegevens liever niet invullen voordat zeker is dat de cliënt bij uw instelling gaat instromen. De datum waarop de patiënt naar verwachting zal instromen. De datum waarop de patiënt daadwerkelijk is ingestroomd. De datum waarop de patiënt naar verwachting zal uitstromen. De datum waarop de patiënt daadwerkelijk is uitgestroomd. Dit veld wordt o.a. gebruikt om te valideren of er voor dit VIP nummer meerdere openstaande levenscycli zijn. Dit is namelijk niet toegestaan. De soort uitstroom. Het levenscyclusnummer behorende bij deze patiëntregel. Een levenscyclus of patiëntstroom is gedefinieerd als: Een aaneengesloten periode gedurende welke een patiënt 'bekend' is bij een zorgaanbieder. Er wordt nadrukkelijk niet gesproken over 'verblijft,' want zodra een nieuwe patiëntregel wordt aangemaakt voor een zorginstelling dan wil dat nog niet zeggen dat de patiënt er op dat moment ook al fysiek verblijft (het is immers mogelijk een nieuwe patiëntregel aan te maken met alleen maar het VIP nummer). Wanneer een patiënt wordt overgeplaatst van de ene zorginstelling naar de andere, dan is er per definitie sprake van een nieuwe levenscyclus. Een bestaande levenscyclus kan dus niet worden voortgezet bij een andere zorginstelling. Er is sprake van een gesloten levenscyclus wanneer de patiënt is uitgestroomd (datum uitstroom is gevuld). Een patiënt (VIP nummer) kan slechts één openstaande levenscyclus hebben (zie de validatie bij datum uitstroom). Detailscherm ZZP Dit scherm verschijnt na het aanklikken van de knop 'ZZP' of naar aanleiding van het willen opslaan van de patiëntregel met een ZZP zorgtraject. Pagina 15 van 35

16 Voor zorginstellingen die géén ZZP patiënten hebben, is dit scherm niet relevant. Schermveld Zorgtraject aanvang Zorgtraject einde Zorgcategorie Aantal eenheden per dag De eenheid Opmerking Deze twee datumvelden geven de duur van het zorgtraject aan zoals die vanuit de indicatiestelling tot stand is gekomen. Een gevulde datum moet een geldige datum zijn (dus geen 31 februari). De datum aanvang is verplicht. De gebruiker dient een ZZP zorgcategorie te selecteren. Het systeem toont de ZZP zorgcategorieën ('Code' en 'Naam') die voorkomen in de begroting van de zorginstelling voor het lopende begrotingsjaar (op basis van de systeemdatum). Dit veld is verplicht. Het achteraf wijzigen van de zorgcategorie is niet meer toegestaan zodra er ZZP realisaties (ongeacht de status) voor deze patiëntregel zijn. De procedure is dan dat de gebruiker deze patiëntregel gaat beëindigen en een nieuwe patiëntregel gaat aanmaken met de juiste zorgcategorie. Dit veld moet worden gevuld met het aantal eenheden dat zal worden gebruikt om de realisatie op dagbasis te genereren. Dit is een verplicht veld dat met worden gevuld met een waarde groter dan nul. Voor ZZP is dat meestal "1" (omdat ZZP in de eenheid 'dag' wordt gerekend). Het systeem toont achter het veld 'aantal eenheden per dag' de eenheid waarmee Pagina 16 van 35

17 wordt gerekend. Dit veld is gebaseerd op de eenheid die voor deze combinatie van zorgcategorie en zorginstelling is vastgelegd in de basistarieven van het begrotingsjaar dat overeenkomt met het jaar van aanvang van het zorgtraject. Voor ZZP is de eenheid in de regel 'dag'. Zorgtraject stopzetten Opmerking: Mocht er nog geen begroting zijn voor de combinatie van zorginstelling, zorgcategorie en begrotingsjaar, dan blijft dit veld dus leeg. In dat geval ontbreekt er dus een begroting en moet er contact worden opgenomen met DForZo. Door dit veld te markeren kan de gebruiker aangeven dat het zorgtraject vanaf een bepaalde datum tot nader order wordt stopgezet. Het stopzetten heeft geen consequenties voor de werking van RePaD. Het is puur informatief. Wanneer deze indicator gevuld is en de gegevens worden opgeslagen, kan deze niet meer worden uitgezet, anders dan door het hervatten van het zorgtraject. Met ingang van Wanneer het zorgtraject wordt stopgezet, dan moet een ingangsdatum worden gevuld. Reden Wanneer het zorgtraject wordt stopgezet, is het verplicht een reden te kiezen. Zorgtraject hervatten Dit veld is alleen beschikbaar voor stopgezette zorgtrajecten. Door dit veld te markeren kan de gebruiker aangeven dat het zorgtraject vanaf een bepaalde datum moet worden hervat. Het hervatten heeft geen consequenties voor de werking van RePaD. Het is puur informatief. Wanneer deze indicator gevuld is en de gegevens worden opgeslagen, kan deze niet meer worden uitgezet, anders dan door het stopzetten van het zorgtraject. Met ingang van Wanneer het zorgtraject wordt stopgezet, dan moet een ingangsdatum worden gevuld. Reden Wanneer het zorgtraject wordt stopgezet, is het verplicht een reden te kiezen (Referentietabel met redenen. Voor stopzetten en hervatten wordt dezelfde tabel gebruikt). Knop: 'Annuleren' Het detailscherm wordt verlaten zonder de gegevens op te slaan. Wanneer er nog niet opgeslagen wijzigingen zijn, wordt er eerst een waarschuwing gegeven dat niet opgeslagen gegevens verloren zullen gaan. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om al of niet door te gaan. Registreren ZZP realisaties Korte omschrijving: Het invoeren van de gerealiseerde ZZP productie voor een patiënt per dag over de afgelopen periode. Door links te klikken op Realisaties ZZP komt u in het scherm Invoeren ZZP realisaties. De binnen deze paragraaf beschreven functionaliteit is alléén relevant indien uw instelling één of meerdere patiënten behandelt op basis van een ZZP zorgtraject. Pagina 17 van 35

18 Overzichtscherm Met dit scherm kunt u de zorginstelling selecteren waarvan u de gerealiseerde ZZP producten op patiëntniveau wilt registreren. (Dit geldt alleen als u geautoriseerd bent om voor meer zorginstellingen te registreren. Is dit niet het geval dan wordt automatisch de zorginstelling getoond waar u werkzaam voor bent). Na selectie van een zorginstelling, worden de aanwezige periodes opgehaald en getoond. Pagina 18 van 35

19 Wanneer een periode geaccordeerd of gegenereerd is, betekent dit dat de ZZP realisatiegegevens van deze zorgaanbieder/ periode niet meer gewijzigd kunnen worden. De gebruiker kan na selectie van een regel het detailscherm openen van de betreffende periode. Dit zal leiden tot het tonen van het detailscherm zoals beschreven in de volgende paragraaf. De gegevens in het detailscherm zijn afhankelijk van de status wijzigbaar (alléén periodes met de status 'Open' of 'Gevuld' zijn via deze functie wijzigbaar). Pagina 19 van 35

20 Detailscherm Dit scherm toont van de gekozen zorgaanbieder en periode de patiënten voor wie geldt dat er sprake is van een ZZP zorgcategorie en het zorgtraject (datum aanvang.datum einde) geheel of gedeeltelijk binnen de periode valt. (Ongeacht of dit zorgtraject is stopgezet). Wat er vanuit dit scherm kan worden gedaan, is afhankelijk van de status van deze ZZP realisatieperiode. Open De gebruiker kan via de knop 'ZZP realisaties aanmaken' de ZZP realisaties op patiënt niveau laten aanmaken op basis van de parameters die bij de patiënt regel zijn vastgelegd. Hij kan nog niet de patiëntregels selecteren. Gevuld De gebruiker kan een patiëntregel selecteren om handmatige aanpassingen te doen in de aantallen. Dit zal leiden tot het tonen van het detailscherm 'Aanpassen ZZP Patiënt realisatie'. De gebruiker kan overigens nog steeds de knop 'ZZP realisaties aanmaken' aanklikken om zo de ZZP realisatie op patiëntniveau wederom te vullen (of beter gezegd: te overschrijven!) met de aantallen op basis van de parameters die bij de patiënt regel zijn vastgelegd. Omdat de knop al eens is gebruikt bij deze periode, wordt wel eerst om bevestiging gevraagd. Pagina 20 van 35

21 Geaccordeerd, Gegenereerd, Gewijzigd De gebruiker kan de gegevens inzien maar kan niet wijzigen. Detailscherm 'Aanpassen ZZP Patiëntrealisatie' Dit scherm toont de details van de geselecteerde patiënt realisatieregel. Het scherm bestaat uit twee delen: Het eerste deel toont ter informatie een aantal relevante gegevens van de patiënt zoals vastgelegd in de patiëntregel. Al deze velden zijn alleen te lezen. Het tweede deel toont van de periode de kalenderdagen. Per kalenderdag wordt het gerealiseerde aantal eenheden getoond voor de ZZP Zorgcategorie. In hoeverre het aantal van een kalenderdag kan worden aangepast door de gebruiker, hangt af van een aantal validaties: o Als de ZZP realisaties voor deze patiënt zijn geaccordeerd dan zijn alle kalenderdagen niet wijzigbaar. o Kalenderdagen die voor de datum 'Aanvang' (zorgtraject) liggen, kunnen niet worden gewijzigd, deze zijn standaard leeg. o Kalenderdagen die na de datum 'Einde' (zorgtraject) liggen, kunnen niet worden gewijzigd, deze zijn standaard leeg. o Niet bestaande kalenderdagen (zoals 31 november) kunnen nooit worden gewijzigd, deze zijn standaard leeg. Pagina 21 van 35

22 Accorderen ZZP realisaties Korte omschrijving: Het accorderen van de geregistreerde ZZP productie per patiënt per dag over de afgelopen periode. De binnen deze paragraaf beschreven functionaliteit is alléén relevant indien uw instelling een of meerdere patiënten behandelt op basis van een ZZP zorgtraject. Overzichtscherm Met dit scherm kunt u de zorginstelling selecteren waarvan u de gerealiseerde ZZP producten op patiëntniveau wilt accorderen. (Dit geldt alleen als u geautoriseerd bent om voor meer zorginstellingen te accorderen. Is dit niet het geval dan wordt automatisch de zorginstelling getoond waar u werkzaam voor bent). Na selectie van een zorginstelling, worden de aanwezige periodes opgehaald en getoond. Pagina 22 van 35

23 Wanneer de gebruiker een regel aanklikt, verschijnt het detailscherm van de betreffende periode. Pagina 23 van 35

24 Detailscherm Het detailscherm is identiek aan het detailscherm 'Patiëntrealisatie' met dien verstande dat er twee extra knoppen zijn: - 'Accorderen' - 'Genereren realisaties per periode' Knop: Alles accorderen Met deze knop kan de ZZP realisatieperiode en daarmee alle onderliggende nog niet geaccordeerde patiëntrealisaties worden geaccordeerd. Deze knop is alleen actief voor ZZP realisatieperiodes met de status 'Gevuld'. Is een ZZP realisatieperiode eenmaal geaccordeerd, dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt, anders dan via een wijzigingsverzoek. Pagina 24 van 35

25 Knop: Genereren ZZP realisaties per periode Met deze knop worden de ZZP realisatie op periode en zorgcategorie gegenereerd op basis van een geaccordeerde periode van ZZP realisaties per patiënt op dagbasis. Hiertoe worden de ZZP realisaties van de patiënt regels met identieke ZZP zorgcategorie bij elkaar opgeteld. Deze knop is alléén beschikbaar voor een ZZP realisatieperiode met status 'Geaccordeerd'. Nadat het genereren heeft plaatsgevonden is de status van de ZZP realisatieperiode gewijzigd van 'Geaccordeerd' naar 'Gegenereerd'. Is een ZZP realisatieperiode eenmaal gegenereerd, dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt, anders dan via een wijzigingsverzoek. Is een ZZP realisatieperiode eenmaal geaccordeerd (of gegenereerd), dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt, anders dan dat er correcties worden aangebracht op deze geaccordeerde periode. Inzien van de individuele patiëntregels Wanneer de gebruiker de dagelijks gerealiseerde aantallen wil inzien per patiënt dan kan hij een patiënt realisatieregel selecteren waarna het detailscherm 'Accorderen ZZP Patiëntrealisatie' wordt geopend. Pagina 25 van 35

26 Detailscherm 'Accorderen Patiëntrealisatie' Het detailscherm is identiek aan het detailscherm 'Aanpassen Patiëntrealisatie', met dien verstande dat er een extra knop is, genaamd 'Accorderen' en er geen aantallen gewijzigd kunnen worden. Knop: Accorderen Als de patiëntregel nog niet is geaccordeerd, kan met deze knop de regel worden geaccordeerd. Deze knop is alleen beschikbaar voor ZZP realisatieperiodes met de status 'Gevuld'. N.B.: Zoals blijkt uit de voorgaande beschrijving, is het niet noodzakelijk om elke patiëntrealisatie afzonderlijk te accorderen alvorens de gehele periode te kunnen accorderen. Het accorderen van elke afzonderlijke patiëntrealisatie is meer bedoeld als hulpmiddel voor instellingen die bijvoorbeeld veel patiënten hebben en deze Pagina 26 van 35

27 stuk voor stuk willen controleren en/of omdat er veel handmatige aanpassingen zijn gedaan op de realisaties zoals die vanuit de ZZP parameters zijn aangemaakt. Registreren realisaties Korte omschrijving: Het registreren van de gerealiseerde productie over de afgelopen periode. Door links te klikken op Realisaties komt u in het scherm Invoeren realisaties. Overzichtscherm Met dit scherm kunt u de zorginstelling selecteren waarvan u de gerealiseerde producten wilt registreren. (Dit geldt alleen als u geautoriseerd bent om voor meer zorginstellingen te registreren. Is dit niet het geval dan wordt automatisch de zorginstelling getoond waar u werkzaam voor bent). Door op de maand te klikken met status open of ingevuld komt u in het selectiescherm. Pagina 27 van 35

28 Selectiescherm In dit scherm kunt u de periode aangeven waarvan u de productie wilt vastleggen. Wanneer een periode geaccordeerd is, betekent dit dat de gegevens van deze zorginstelling/ periode niet meer gewijzigd kunnen worden. De gebruiker kan na selectie van een regel het detailscherm openen van de betreffende periode. Dit zal leiden tot het tonen van het detailscherm zoals beschreven in de volgende paragraaf. De gegevens in het detailscherm zijn, afhankelijk van de status (geaccordeerd/ niet geaccordeerd), al of niet wijzigbaar. Pagina 28 van 35

29 Detailscherm Schermkolom Aantal Waarvan in P.I. (Penitentiaire Inrichting) Jaarprognose Opmerking De voor deze periode/instelling/zorgcategorie gerealiseerde aantallen. De voor deze periode/instelling/zorgcategorie gerealiseerde aantallen waarvoor geldt dat de zorg is verleend binnen een P.I. (In de praktijk komt deze kolom alleen voor bij Extramuraal). De Jaarprognose zoals de instelling dit verwacht op basis van hun ervaring over het lopende jaar. Met andere woorden: wat de denkt de instelling in totaliteit te hebben gerealiseerd voor deze zorgcategorie aan het einde van het lopende jaar. Dit veld is optioneel en mag geen negatieve waardes bevatten. Pagina 29 van 35

30 Accorderen realisaties Korte omschrijving Het accorderen van de geregistreerde periodieke realisatiegegevens. Overzichtscherm Met dit scherm kunt u de zorginstelling selecteren waarvan u de gerealiseerde producten wilt accorderen. (Dit geldt alleen als u geautoriseerd bent om in meer zorginstellingen te accorderen. Is dit niet het geval wordt automatisch de zorginstelling getoond waar u werkzaam voor bent). Pagina 30 van 35

31 Selectiescherm Wanneer de gebruiker een regel aanklikt, verschijnt het detailscherm van de betreffende periode. Pagina 31 van 35

32 Detailscherm Wanneer de periode nog op Open of Ingevuld staat, verschijnt in dat detailscherm ook een accordeer knop waarmee de periode geaccordeerd kan worden. Wanneer de periode reeds is geaccordeerd, dan is de accordeer knop niet beschikbaar. (In dit geval fungeert dit scherm als raadpleegscherm). Omdat het accorderen van een realisatie onherroepelijk is zal bij het omzetten van de status van 'Open of ingevuld' naar 'Geaccordeerd' de volgende vraag worden gesteld: 'Het accorderen van gegevens is onherroepelijk. Weet u zeker dat u deze realisatiegegevens wilt accorderen? '. Wanneer de gebruiker hierop met 'Ja' antwoordt dan wordt de status gewijzigd van 'Open of Ingevuld' naar 'Geaccordeerd' en wordt teruggekeerd naar het selectiescherm. Wanneer de gebruiker hierop met 'Neen' antwoordt dan blijft de status 'Open of Ingevuld'. Pagina 32 van 35

33 Corrigeren geaccordeerde realisatie gegevens Het wijzigen van geaccordeerde gegevens (ZZP én niet-zzp) is alleen mogelijk voor medewerkers van DForZo. Hiervoor dient een brief of een door een bevoegde medewerker van de zorginstelling te worden gestuurd naar DForZo met een wijzigingsverzoek. De medewerker van DForZo wijzigt de gegevens conform het wijzigingsverzoek. Pagina 33 van 35

34 Bijlage 1: Foutmeldingen Patiëntstromen Melding Toelichting VIP-nummer niet ingevuld VIP-nummer te lang (Maximaal 10 cijfers) Ongeldig VIP-nummer Letters of tekens in plaats van cijfers Datum plaatsing wachtlijst onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Er is een patiënt met dit VIP nummer die nog niet is uitgestroomd. Controleer de juistheid van het ingevulde VIP nummer. Er is al een patiënt met dit VIP nummer die nog niet is uitgestroomd. Het is niet toegestaan om de datum uitstroom van de huidige patiëntregel leeg te maken. Voor deze patiëntregel is de datum uitstroom gevuld. Weet u zeker dat u deze patiëntregel wilt aanpassen? Datum instroom onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Datum verwachte instroom onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Datum uitstroom onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Datum verwachte uitstroom onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Geboortedatum onjuist Deze datum bestaat niet, bijv Datum uitstroom moet na datum instroom liggen Deze validatie wordt alleen uitgevoerd wanneer beide datumvelden gevuld zijn. Deze validatie is blokkerend. De verwachte datum uitstroom moet na de verwachte datum instroom liggen U dient de P.I. te informeren over de uitstroom van deze patiënt. De datum moet groter zijn dan de zorgtraject aanvangsdatum. De datum moet kleiner zijn dan de zorgtraject einddatum; Indien er sprake is van een hervat zorgtraject: De datum moet één dag groter zijn dan de ingangsdatum van de hervatting. Deze validatie wordt alleen uitgevoerd wanneer beide datumvelden gevuld zijn. Deze validatie is niet blokkerend (dus alleen een waarschuwing). Wanneer de datum Uitstroom wordt gevuld EN ' Contract' = ' GW' dan wordt deze melding gegeven. Deze validatie is niet blokkerend (dus alleen een waarschuwing). Deze melding wordt gegeven wanneer een zorgtraject einddatum wordt gevuld die niet groter is dan de zorgtraject aanvangsdatum. Deze melding wordt gegeven wanneer een zorgtraject aanvangsdatum wordt gevuld die niet kleiner is dan de zorgtraject einddatum. Deze melding wordt gegeven wanneer bij een stopzetting van hervat zorgtraject de stopzettingsdatum niet groter is dan de hervattingsdatum. Pagina 34 van 35

35 Realisaties en correcties Melding Vul alle velden in, lege velden zijn niet gelijk aan 0. Vul alleen getallen in, geen letters, leestekens en dergelijke. Vul maximaal {getal} cijfers achter de komma in. Nog niet alle patiëntregels zijn akkoord. Niet geaccordeerde patiënt regels worden dan automatisch op akkoord gezet. Weet u zeker dat u deze periode wilt accorderen?. Toelichting Deze foutmelding komt als er bij invoer van een realisatie of correctie een veld niet ingevuld is (leeg) of geen geldig getal bevat. Een in te voeren getal bevat geen 1000-scheidingsteken en in plaats van de komma mag ook een punt gebruikt worden. De applicatie zet een punt om naar een komma. Er is een waarde ingevoerd die meer cijfers achter de komma heeft staan dan hier is toegestaan. Pagina 35 van 35

Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 15 februari 2015 Status : concept

Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 15 februari 2015 Status : concept 1 Gebruikershandleiding Realisatie & Patiëntstromen DForZo (RePaD Release 3) Voor zorginstellingen Versie : 15 februari 2015 Status : concept Pagina 1 van 39 Inhoudsopgave Inleiding... 3 RePaD in het kort:...

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker

HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker Versie: TPU 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. In het kort: Je vult de uren in via onze website

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst

Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst Startgids 003 Invoeren prijzen in prijslijst In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u prijzen in een prijslijsten kunt aanpassen en prijslijsten kunt beheren in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding opdrachtgever. Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje

Handleiding opdrachtgever. Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje Handleiding opdrachtgever Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje Inleiding Via ASA zijn er één of meerdere flexmedewerkers bij u in dienst. Zij vullen zelf wekelijks hun werkurenbriefje in. Dit doen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Contracteermodule. Zorgaanbieders. Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Gebruikershandleiding voor de contracteermodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Contracteermodule Zorgaanbieders Datum : 5-1-2015 Versie : 1.1 Copyright

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Beheer facturen. Naam handleiding: Beheer facturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 20-11-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Beheer facturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 12 Inhoud Inleiding... 3 Twee type facturen... 3 Opbouw beheer facturen... 4 Tabblad Vecozo... 5 Lijst facturen... 6 Retourinformatie

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen

Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Opgave Loon en Premie via Netwerken voor zelfstandigen De uitvoering van de pensioen- en

Nadere informatie

Handleiding Webservices Relaties

Handleiding Webservices Relaties Handleiding Webservices Relaties Inhoudsopgave 1. Webservices... 3 1.1 Heeft u nog geen account of bent u de inloggegevens kwijt?... 3 1.2 Inloggen... 3 2. Bedrijfsgegevens... 3 3. Mijn gegevens... 4 4.

Nadere informatie

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?!

Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Handleiding koppeling LAS TM Profielhuis Got it?! Uw gaat aan de slag met Got it?! Rekenen. Om dit mogelijk te maken dient u een aantal handelingen te verrichten ter voorbereiding. Het is noodzakelijk

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor gebruikers DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANVRAGEN TOEGANG 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 AANVRAGEN GEBRUIKERSRECHTEN

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker HANDLEIDING URENPORTAAL Flexwerker Inloggen Wanneer je inloggegevens hebt ontvangen voor de webservices kun je inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. Je kunt inloggen op onze website

Nadere informatie

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken

Bulkfacturatie. Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net. Dé nieuwe manier van samenwerken Bulkfacturatie Functioneel ontwerp uitbreiding Coachview.net Dé nieuwe manier van samenwerken 20 juni 2012 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft de aanpassingen m.b.t. bulkfacturatie. Auteur(s):

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma.

Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. Welkom in het sponsorprogramma van Bergh in het Zadel, door middel van deze handleiding willen wij u inzicht geven in ons nieuwe sponsorprogramma. In de e mail heeft u de gegevens gekregen waarmee u kunt

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak

Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Gebruikershandleiding Mijn ANWB voor de Zaak Waar vind ik Mijn ANWB voor de zaak? 1. Ga naar anwb.nl/zakelijk. U bent op de homepage van ANWB voor de Zaak. 2. Klik op Mijn ANWB voor de Zaak onder het kopje

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL

WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL WERKINSTRUCTIE STIMULUS WEBPORTAL In dit document treft u een overzicht aan van de mogelijkheden van de webportal. Tevens wordt stap voor stap uiteengezet hoe u via de webportal uw voortgangs- en eindrapportages

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding

HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS. 1. Inleiding 1. Inleiding HANDLEIDING BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING Pagina 1 van 9 BESCHIKBAARHEIDMODULE OPDRACHTGEVERS De website van de Maatschap Spoorwegbeveiligers (www.maatschap-spoorwegbeveiligers)

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie.

Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie. Handleiding digitale aan- en afwezigheidsregistratie. In EduArte worden een aantal specifieke termen gebruikt die hieronder worden uitgelegd. Afspraak afspraken worden gebruikt om aan te geven wanneer

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Versie: mei 2011 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn UMC Zorgverzekeraar (hierna te noemen: Mijn UMC) zoals die op

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding Cursisten

Handleiding Cursisten Handleiding Cursisten Versie 1, december 2013 1 Inhoudsopgave 1 Starten met NIVEO... 3 2 Cursus doorlopen... 6 2.1 Kennis/theorie... 9 2.2 Meerkeuzevragen... 10 2.3 Afbeeldingen... 10 3 Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager

HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager HRM-Reviews Reviews in the Cloud Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP:

Nadere informatie

WASA WebApplicatie Sloopregeling Autobedrijven. Mutatielijst bij de gebruikershandleiding versie 3.0

WASA WebApplicatie Sloopregeling Autobedrijven. Mutatielijst bij de gebruikershandleiding versie 3.0 WASA WebApplicatie Sloopregeling Autobedrijven Mutatielijst bij de gebruikershandleiding versie 3.0 Datum 18 augustus 2009 Auteur ARN/jk/pm Inleiding Voor u ligt de mutatielijst die hoort bij de WASA gebruikershandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom op de website van Hulshoff Voorraadbeheer. Onderliggende gebruikershandleiding is van toepassing op het bestellen van gebruikt meubilair, via de webapplicatie, uit de centrale

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

Vooraf... 2. Hoe werkt het... 2. Werkwijze... 2. Vastleggen instellingen... 3. Vrije dagen... 4. Meerdere licenties... 4. Diversen...

Vooraf... 2. Hoe werkt het... 2. Werkwijze... 2. Vastleggen instellingen... 3. Vrije dagen... 4. Meerdere licenties... 4. Diversen... Handleiding PNS Fin Vooraf... 2 Hoe werkt het... 2 Werkwijze... 2 Vastleggen instellingen... 3 Vrije dagen... 4 Meerdere licenties... 4 Diversen... 4 Selectie verrichtingen... 5 Scherm Bewerken selectie

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Pagina 2 van 27. Kassa software

Pagina 2 van 27. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 27 Kassa software Inhoudsopgave De Kassa... 5 De Schermopbouw... 6 Bediende inlogscherm... 6 Werken vanuit het hoofdscherm... 7 Gast invoeren... 18 Bestaande

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Handleiding urenportaal www.flexwerker.com

Handleiding urenportaal www.flexwerker.com Handleiding urenportaal www.flexwerker.com Handleiding urenportaal - www.flexwerker.com Inleiding Hierbij ontvang je van ons de handleiding voor het digitaal urenportaal. Het online urenportaal biedt je

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Handleiding Dermatoloog

Handleiding Dermatoloog Sneller beter zorg Handleiding Dermatoloog Inleiding In deze handleiding vindt u alles omtrent het beantwoorden van TeleDermatologie Consulten. KSYOS TeleDermatologie is een zogenaamde webapplicatie; dat

Nadere informatie

Handleiding Website GerGemRijssen.nl

Handleiding Website GerGemRijssen.nl Handleiding Website GerGemRijssen.nl 2014 Gereformeerde Gemeenten te Rijssen. Alle rechten voorbehouden Publicatie datum: 6 Mei 2014 Contents Handleiding Website GerGemRijssen.nl... 1 Registreren... 3

Nadere informatie

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3

Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Overzicht functies (nieuw/gewijzigd) HRM-Reviews v.3 Layout HRM-Reviews Reviews heeft een compleet nieuw uiterlijk gekregen. De navigatiebalk is grijs met witte letters en heeft altijd de volgende knoppen

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie