Door de groei van locaties, bestuursleden en locatiemanagers bereiken wij steeds meer kinderen, gezinnen, gastdocenten, scholen en bedrijven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door de groei van locaties, bestuursleden en locatiemanagers bereiken wij steeds meer kinderen, gezinnen, gastdocenten, scholen en bedrijven."

Transcriptie

1 1

2 Samen staan we sterk. Met een glimlach kijken we terug op een jaar waarin we samen met enthousiaste initiatiefnemers, bestuurders, locatiemanagers, coaches, vrijwilligers en financiers kansen hebben gecreëerd voor de vele talentvolle kinderen. De kinderen die deze kansen ook verdienen en nodig hebben. Dit is waar we het voor doen. De groep bestuursleden en locatiemanagers wordt steeds groter en het is mooi om te zien hoe iedereen vanuit zijn intrinsieke motivatie bijdraagt aan onze gezamenlijke toekomstdroom. Zie de groei van Petje af als een soort waterlelieveld: Starten met een lokaal Petje af initiatief is een investering. De ervaring leert dat na de opstart een groot en breed gedragen netwerk ontstaat, te vergelijken met een waterlelieveld. Lijnen worden met elkaar verbonden, nieuwe samenwerkingsvormen worden zichtbaar. Petje af krijgt een plek in de stad. Wanneer een infrastructuur is opgebouwd binnen het onderwijs, de overheid en het ondernemersnetwerk nemen de kansen voor kinderen toe. Er ontstaat lokaal financieel draagvlak. Partners worden gevonden, de overheid ervaart de meerwaarde, schoolteams staan te popelen en ondernemers willen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. Meerdere Petje af initiatieven in Nederland maken het waterlelieveld nog groter en sterker. Door de groei van locaties, bestuursleden en locatiemanagers bereiken wij steeds meer kinderen, gezinnen, gastdocenten, scholen en bedrijven. Samen worden creatieve en innovatieve projecten en concepten ontwikkeld die impact hebben op de samenleving. In Zuid-Limburg hebben de kinderen gastlessen gekregen van een hovenier. Jitske (10 jaar) was erg enthousiast en weet het nu zeker; hij wil later tuinman worden. Laten we er samen voor zorgen dat zowel de waterlelie als de kinderen voldoende gevoed en gestimuleerd worden om onze dromen waar te maken. Ik kijk uit naar een mooi nieuw jaar, Brecht van Schendel Directeur-Bestuurder Petje af Nederland 2

3 Voorwoord... 2 Wij zijn Petje af... 4 Doel... 4 Missie... 5 Visie... 5 Aanpak... 5 Een terugblik op het jaar Impact creëren... 7 Dataverzameling... 7 Marketing & Communicatie... 7 Training & ontwikkeling... 8 Bedrijfsleven... 8 Verbinding tussen besturen... 8 Kwaliteit onderwijsprogramma... 9 Ouderbetrokkenheid... 9 Alumni... 9 Raad van Toezicht... 9 Wat heeft de stichting dit jaar ondernomen? Onze talentvolle kinderen in Hoogtepunten uit het onderwijsprogramma De organisatie Een nieuwe Raad van Toezicht Bestuur Samen staan we sterk Fondsen Founding Partners Bedrijven Bestuurders Medewerkers Vrijwilligers Toekomstparagraaf Nog meer groei nog meer impact Marketing & Communicatie Doorontwikkeling Binden & Boeien Netwerk Strategische doorontwikkeling Training & Ontwikkeling Financiële verantwoording Founding Partners & Sponsoren

4 Wat ik eigenlijk het allerleukste vind, is alles wat ik heb geleerd mogen presenteren aan mijn ouders tijdens de 3 e zondag. Misschien wil ik wel presentatrice worden. Nadar is 13 jaar en zit al in haar derde jaar bij Petje af. Zij is één van de vele gemotiveerde kinderen die niets liever wil dan de wereld ontdekken. Nadar vindt het vooral heel leuk om alles wat zij ontdekt met haar ouders te delen. Daarom presenteert zij iedere derde zondag van het blok vol enthousiasme alle avonturen die zij bij Petje af meemaakt. Bij Petje af ontdekken kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. De kinderen doen prikkelende, leerzame praktijkervaringen op, komen in contact met inspirerende rolmodellen en verschillende beroepen. Ze reizen met het openbaar vervoer en er worden vele deuren geopend die ander gesloten zouden blijven. Door het praktijkgerichte onderwijsprogramma ontdekken de kinderen hun talenten en mogelijkheden. De kinderen weten daardoor niet alleen wat ze allemaal in huis hebben, ze leren ook hoe ze hun capaciteiten in kunnen zetten voor een kansrijke toekomst. Een kansrijke toekomst is namelijk niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Bij Petje af zijn wij er echter al jaren van overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan, nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. De stichting heeft ten doel: 1. Het motiveren van kinderen in sociale achterstandssituaties om toekomstkansen te benutten en verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij waarin zij leven. 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 4

5 Ieder kind heeft talent en verdient gelijke kansen. Door nieuwe, prikkelende leerervaringen aan te bieden kunnen kinderen op zoek naar al hun mogelijkheden. Zij ontdekken de wereld en komen in aanraking met inspirerende rolmodellen waardoor zij een positief zelfbeeld en toekomstperspectief ontwikkelen. De kinderen worden geïnspireerd verantwoording te nemen voor hun leven zodat zij in de toekomst actief bijdragen aan de maatschappij. Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Door lokale kracht met landelijke kennis en kunde te verbinden, creëren we een samenleving waarin gelijke kansen vanzelfsprekend zijn. Een samenleving waarin inspiratie centraal staat en iedereen de mogelijkheid heeft zijn talenten te ontdekken, ontplooien en te benutten. Zo scheppen wij de meest ideale omstandigheden om te bouwen aan de jonge talenten van vandaag en de toekomstdromen van morgen. kunstenaar, brandweer of dokter? We doen daarnaast nog veel meer! De kinderen maken creatieve presentaties voor hun ouders over wat ze allemaal leren. Soms in de vorm van een toneelstuk, een film of via een spannende quiz. De laatste zondag van het blok gaan we op stap en doen we activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag. We reizen met het openbaar vervoer naar een museum, of we sporten in de buitenlucht met een gezonde lunch in het park. Dor deze nieuwe (leer)ervaringen kan ieder kind op zoek naar zijn eigen talenten en mogelijkheden. Tegelijkertijd bouwen wij aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Inspirerende rolmodellen stimuleren de kinderen en professionele coaches begeleiden hen in hun ontwikkeling voor een kansrijke toekomst. Wij werken met een beproefde, praktijkgerichte methode gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 28 zondagen verdeeld over zeven blokken van vier weken. Daarnaast vinden er twee talentgesprekken plaats waarin kinderen en hun ouders ingaan op hun eigen ontwikkeling, kansen en toekomst. Ieder blok staat in het teken van een beroep. De kinderen krijgen niet alleen een gastles van de gastdocent die het beroep uitoefent, ze ervaren het beroep ook in de praktijk doordat zij op bezoek gaan bij de gastdocent. Wie kan de kinderen immers beter inspireren dan een echte politieagent, 5

6 Op het moment dat je kinderen op jonge leeftijd weet te motiveren, wordt de kans verkleind dat kinderen later buiten de maatschappij komen te staan. Petje af geeft inzicht in de talenten en mogelijkheden van kinderen. Ieder weekend vullen de kinderen van Petje af hun fictieve rugzak met ervaringen. Ervaringen opgedaan door het praktijkgerichte programma aangevuld met activiteiten gerelateerd aan kunst, cultuur en gezond gedrag. Van gefrustreerd naar geleerd. Na het doorlopen van het Petje af traject ontvangen de kinderen de titel Petje afgestudeerd. De kinderen staan met een positief (zelf)beeld op een berg ervaringen en midden in de maatschappij met een gigantisch netwerk. De professionele teamleden en vele vrijwilligers geven kinderen een zetje in de rug. Gezamenlijk wordt het positieve in de wereld getoond. Petje af bestrijdt de slachtofferrol en stimuleert de eigen verantwoordelijkheid. Er wordt geleerd ín en dóór de praktijk. Bij Petje af wordt geleerd door te doen en te ervaren! Door de juiste vragen te leren stellen verbreedt een kind zijn/haar eigen beeld. De helft van de bijeenkomsten vindt plaats buiten de deur. Iedere zondag worden de actualiteiten behandeld en controversionele onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt. De vrijwilligers van Petje af - onze gastdocenten - verzorgen gastlessen, openen hun bedrijf of zijn anderzijds betrokken bij het werk en de kinderen van Petje af. 6

7 Het afgelopen jaar stond in het teken van groei. Groei op alle vlakken. Het landelijke netwerk wordt ieder jaar weer groter waardoor het draagvlak toeneemt. Dit leidde onder andere tot een nieuwe, landelijk georiënteerde Raad van Toezicht. Een aantal nieuwe locaties zijn succesvol van start gegaan en er zijn ook vele zaadjes geplant voor nieuwe locaties die in hun deuren openen. Onze toekomstdroom is dat in onze maatschappij gelijke kansen voor ieder kind vanzelfsprekend zijn. Ons grootste doel is daarom: impact creëren. Met de toename van het aantal locaties, kunnen we wel zeggen dat dat dit jaar gelukt is. In schooljaar starten wij met 19 Petje af-groepen. Petje af Tiel en Zuid-Limburg zijn dit jaar succesvol gestart als zelfstandig initiatief. Veel enthousiaste kinderen hebben inmiddels een heel Petje afjaar afgerond. Veel tijd en aandacht hebben wij besteed aan vier nieuwe initiatieven die allen zijn uitgegroeid tot zelfstandig opererende besturen. Petje af Oisterwijk, Hogeland, Lekstroomgemeenten en Den Haag zijn dit jaar officieel opgericht en gaan in schooljaar van start. Gezien het grote aanbod van andere gelijksoortige initiatieven in regio Rotterdam, hebben we na dit schooljaar besloten de activiteiten op onze locatie in Rotterdam tijdelijk op pauze te zetten. We zijn voornemens om vraag en aanbod in de buitenwijken van Rotterdam in schooljaar verder te onderzoeken. Op Dordrecht na zijn de locaties behorend tot Petje af Nederland inmiddels in transitie gegaan. Dit betekent dat de locaties Amersfoort, Utrecht en Breda per heden onder een eigen bestuur opereren. Er zijn daardoor meerdere partijen betrokken bij deze locaties waardoor de lokale kracht en het draagvlak binnen de gemeente is toegenomen. We hebben de gegevens en voortgang van de kinderen nauwgezet bijgehouden in het vernieuwde kinddossier. De nieuwe AVG-wet heeft ons gedwongen om hier een secuur beleid in te ontwikkelen. De gegevens van kinderen die Petje af verlaten, zijn inmiddels met toestemming bewaard gebleven. Op veel locaties is daardoor al een mooie database opgebouwd wat een basis is voor de opzet van een alumninetwerk. Wij willen in schooljaar te starten met een leerlingvolgsysteem waar afgelopen jaar de eerste lijnen voor gelegd zijn. Dankzij vermogensfonds Talud kunnen wij in het nieuwe schooljaar een systeem ontwikkelen, speciaal voor de Petje af-formule waarin we de gegevens van kinderen en ouders gemakkelijker in één database kunnen bewaren. Marketing en communicatie stond dit jaar voornamelijk in het teken van netwerken. Een groot, betrokken netwerk is belangrijk voor het landelijke draagvlak van Petje af en het uitdragen van onze missie. We hebben ons netwerk duidelijk in kaart gebracht, organiseerden een training voor de locatiemanagers over netwerken en pitchen en faciliteerden de eerste bestuurdersbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kwamen de bestuursleden van de verschillende locaties bij elkaar waardoor zij onderling konden uitwisselen en de betrokkenheid toenam. Daarnaast hebben we een slag geslagen naar media, zijn er diverse artikelen over Petje af gepubliceerd in o.a. VOS ABB en Didactief en zijn we benaderd door het platform Franchise+ waar we gratis zichtbaarheid hebben gekregen en blogs en nieuwsberichten mogen posten. De samenwerking met onze founding partner De Maatschappij hebben wij geïntensiveerd en hier ook online zichtbaarheid aan gegeven. Zo is er op hun website een artikel gepubliceerd over Petje af en zijn wij meegenomen in de nieuwsbrief die aan alle leden wordt verstuurd. 7

8 Directeur-bestuurder Brecht van Schendel is sinds dit schooljaar aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie als spreker over gelijke kansen en hoe de koepelformule van Petje af daarin bijdraagt. Het nieuwsbriefbestand is uitgebreid en helaas door de nieuwe AVG-wet enigszins gekrompen omdat iedereen op de lijst opnieuw toestemming moest verlenen. Naast een externe nieuwsbrief versturen we nu ook een interne nieuwsbrief naar alle bestuursleden en locatiemanagers om alle interne ontwikkelingen met hen te delen. Op die manier vergroten we de betrokkenheid en stimuleren we de samenwerking binnen de Petje afkoepel. Voor het eerst hebben we gewerkt met crowdfunding en hier een campagne voor opgezet. Binnen deze campagne stond Wie is jouw rolmodel? centraal. Op social media mochten mensen hun rolmodel bedanken voor de inspiratie in hun jeugd en vervolgens geld overmaken naar Petje af. Voor deze actie hebben we gebruik gemaakt van het platform Pifworld. Er werd enthousiast gereageerd en het woord van Petje af flink verspreid over social media. Uiteindelijk hebben we met deze actie 500,- opgehaald. Het is met de toenemende groei van het aantal locaties en daarmee ook het aantal locatiemanagers een uitdaging om eenheid te bewaken in de communicatie-uitingen. Er is een nieuwe inwerktraining opgesteld voor locatiemanagers over het gebruik van de huisstijl en het communiceren vanuit Petje af. Het communicatiebeleid wordt daarnaast continu aangepast en aangevuld naargelang de wensen van de locatiemanagers die met het beleid werken. coaches een training over de principes van De Vreedzame School. Dit is een programma voor basisscholen voor sociale competenties en democratisch burgerschap. De locatiemanagers en coaches kregen handige tools mee die zij kunnen gebruiken op de groep. Voor locatiemanagers is er nog een workshop fondsenwerving georganiseerd zodat het fondsenwerven steeds gemakkelijker gaat. Ook kregen zij vele handvatten voor het op alternatieve manieren werven van geld. Tot slot werden de locatiemanagers getraind in hun persoonlijke kracht, ambassadeurschap en netwerk. Op welke manier kan je bedrijven enthousiasmeren en ambassadeurs aan je binden? Hoe presenteer je Petje af op een originele manier? Ook tijdens deze training kregen de locatiemanagers veel handige tools mee voor in de praktijk. Onze kinderen zijn de toekomst van vele bedrijven en daarom wil Petje af intensiever met het bedrijfsleven samenwerken. Op de lange termijn willen we een bedrijvennetwerk realiseren en daar zijn afgelopen jaar de eerste stappen voor gezet. De nieuwe Raad van Toezicht is niet alleen meer landelijk georiënteerd, we hebben door deze Raad van Toezicht meer lijntjes en openingen in het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar verschillende foundations aangeschreven en ook met zes van deze foundations gesproken. Het teamuitje van Petje af Nederland is gesponsord door HomeShow v.o.f. en we hebben computers gekregen van verschillende bedrijven om op de locaties uit te delen. Petje af is niet alleen inspirerend voor de kinderen. Ontwikkeling en inspiratie staat ook centraal bij onze medewerkers en vrijwilligers. We organiseerden verschillende workshops en trainingen voor de locatiemanagers en coaches. De eerste training ging over leiderschap en het coachend aansturen van medewerkers. Hoe kan je mensen vanuit hun eigen waarden laten meebewegen? In januari volgden de locatiemanagers en Leren van en met elkaar vinden we belangrijk bij Petje af. Door de verschillende besturen met elkaar te verbinden, verbinden we de lokale kennis en kunde op landelijk niveau. Dit schooljaar vond de eerste bestuurdersbijeenkomst plaats in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende trainingen gegeven over o.a. fondsenwerving en communicatie. Er was genoeg ruimte om elkaar beter te leren kennen en 8

9 onderling te netwerken. Ook is de PAR officieel opgericht, de Petje af-raad, die officieel opgericht dient te worden bij 20 aangesloten vestigingen. De PAR bestaat uit: Ellen van der Geest (Petje af Den Haag), Wim van der Linden (Petje af Dordrecht) en Eddy Verrips (Petje af Utrecht). locaties krijgt en verwerkt dit in nieuwe trainingen en in het handboek. Zo geven wij bijvoorbeeld advies over administratieve ondersteuning en verzekeringen. Deze bundeling van adviezen leidt tot constante verbetering van de kwaliteit op de groepen. De kwaliteit van ons onderwijsprogramma maakt dat kinderen werkelijk ontwikkelen tijdens hun Petje af-traject. Daarnaast willen we graag kwaliteit garanderen en dat deze op iedere locatie gelijk is. We hebben daarom een focusdocument opgesteld met punten waarop geëvalueerd kan worden voor de verschillende locaties. Aan de hand van dit focusdocument evalueren we twee keer per jaar, waarvan minstens één keer fysiek. In schooljaar breiden wij dit document uit en zullen wij dit voor het eerst gebruiken. Het onderwijsprogramma heeft meer diepte gekregen door het herformuleren van kerndoelen. Per jaar dat een kind deelneemt aan Petje af zijn verschillende subdoelen opgesteld zodat wij de effectiviteit in de toekomst kunnen meten. De drie kerndoelen van het Petje af-programma zijn: persoonlijke ontwikkeling, talentontwikkeling en het ontwikkelen van (basis)vaardigheden. Op basis van deze kerndoelen is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een reflectietool die in het volgende schooljaar verder uitgediept zal worden. Doordat het aantal locaties in omvang toeneemt, groeit daarmee ook de ervaring. De koepelorganisatie bundelt de beste adviezen die zij vanuit de Het afgelopen jaar heeft een student pedagogiek onderzoek gedaan naar het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. De nieuwste inzichten zijn verwerkt in het handboek voor schooljaar en tijdens de opstartdag voor locatiemanagers en coaches geeft de student een presentatie over zijn onderzoek. De kinderen die het Petje af-traject hebben doorlopen, zijn een interessante inspiratiebron voor de huidige Petje af-kinderen. Dit jaar hebben we de eerste stappen gezet voor het verzamelen van alumnigegevens waarbij rekening is gehouden met de nieuwe AVG-wet. Een student heeft hiervoor nader onderzoek gedaan en een alumnibeleidsplan opgesteld. In het volgende schooljaar bouwen wij dit verder uit tot een leerlingvolgsysteem waarin we de NAW-gegevens beter kunnen bijhouden. Omdat Petje af is uitgegroeid tot een landelijke organisatie, was het logisch om een stap te maken naar een meer landelijk georiënteerde Raad van Toezicht. Per 1 februari 2018 is Bernard Wientjes de nieuwe voorzitter en in juni 2018 zijn ook Hans de Jong en Jacobine Geel aangesteld als nieuwe leden. 9

10 10

11 Doordat fondsengelden afnemen en het aantal initiatieven toeneemt, is het nodig om op zoek te gaan naar alternatieve manieren om geld te genereren. Zo hebben wij dit jaar voor het eerst crowdfundingcampagne opgezet. Deze campagne was gericht op rolmodellen. We vroegen mensen op social media een verhaal te delen over hun rolmodel of wie hen vroeger heeft geïnspireerd en vervolgens twee anderen te taggen die ook hun verhaal moesten vertellen en doneren aan Petje af. Op die manier geven we direct meer aandacht aan het thema kansenongelijkheid en inspiratie. We hebben hiermee een mooi bedrag opgehaald en willen in de toekomst zeker nog een keer met crowdfunding werken. Naast crowdfunding maken we dit jaar ook gebruik van Sponsorkliks. Als men via de pagina van Petje af op Sponsorkliks bij een aangesloten webshop bestelt, gaat een bepaald percentage van de bestelling naar Petje af. We merken dat de derde zondag, de evaluatie- en presentatiezondag van het blok verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Dit zien we onder andere aan de cijfers en opmerkingen die de coaches geven middels de feedbackformulieren. Deze zondag is echter een essentieel onderdeel van het programma doordat de kinderen op dit moment evalueren en dat hierbij ook hun ouders worden betrokken. We blijven altijd werken aan de kwaliteit van ons programma en daardoor hebben we deze zondag het afgelopen jaar flink onder de loep genomen. Niet alleen heeft een student Pedagogiek de ouderbetrokkenheid onderzocht, we hebben ook een onderzoek uitgevoerd onder coaches en we zijn momenteel in gesprek met een fonds om dit onderdeel van het programma verder te onderzoeken en de hervormen. De coach is de belangrijkste schakel binnen het programma. De coach is immers het vaste aanspreekpunt voor de kinderen, de coach begeleidt de ontwikkeling en houdt ook toezicht op de groep. Het is voor de kwaliteit van Petje af van groot belang dat de coach betrokken is en bevlogen zijn werk doet. Wat maakt het werk voor de coach inspirerend? Wat zou de coach graag anders zien? Al dit soort vragen hebben we verstuurd via een enquête. De uitkomsten hebben we meegenomen in ons beleid, verwerken we in het handboek en gebruiken we tijdens de inwerktraining van de coaches en locatiemanagers. Daarnaast komt er volgend jaar een student die verder onderzoek doet naar hoe we de coaches zo goed mogelijk kunnen betrekken bij onze werkzaamheden. Starters4Communities helpt startende professionals om aanjagers te worden van sociale verandering. Zij bieden trainingsprogramma s aan waarbij deze startende professionals aan de slag gaan met échte organisaties. Zo is Petje af Utrecht uitgekozen tot sociale organisatie en hebben vier studenten de kansen en mogelijkheden voor het openen van een 2 e locatie van Petje af Utrecht onderzocht. Tegelijkertijd werden er vanuit Starters4Communities verschillende workshops aangeboden voor de medewerkers van Petje af. Afgelopen jaar is Petje af samen met twee medewerkers van de het Nederlands JeugdInstituut en een stagiaire van de HU gestart om informatie bij elkaar te verzamelen met het uiteindelijke doel om beoordeeld en opgenomen te worden in de databank Effectieve Jeugdinterventies. De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 239 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'. Veelal zijn het curatieve interventies, en steeds vaker worden ook preventieve interventies opgenomen. Dit beoordelingsproces is een intensief traject en zal nog enige tijd in beslag nemen. 11

12 Al jaren heeft Petje af een samenwerking met het Oranje Fonds en Stichting Kinderpostzegels. We zijn heel blij dat we samen met hen deze transitie naar het nieuwe organisatiemodel kunnen doen. Naast financiële steun ervaren wij hen ook als positief kritische gesprekspartner waardoor alle partijen groeien. Dit jaar hebben wij nieuwe samenwerkingen afgesloten met o.a. VSBfonds en Talud. VSBfonds steunt bij uitbreiding de diverse lokale weekendscholen. Talud steunt een project van het hoofdkantoor. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking. Dit jaar hebben verschillende vrijwilligers videocontent voor ons ontwikkeld. De kinderen stonden in de schijnwerpers en mochten meedenken over verschillende onderwerpen zoals; wat zij zouden doen als zij de directeur van de school waren of de baas van Nederland. Ook maakten we een kerstfilmpje in de sneeuw die we naar al onze partners verstuurden. Met deze content verkregen we meer bereik en interactie op social media. De vrijwilligers hebben ook videocontent gemaakt die we intern kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in presentaties wat wij vanuit Petje af Nederland weer kunnen verspreiden onder de locaties. Door de groei van het aantal locaties en groepen neemt de ervaring binnen de Petje af-koepel toe. Iedere nieuwe groep, nieuwe locatiemanager en nieuwe coach brengt weer nieuwe inzichten. Als koepelorganisatie streven we ernaar deze ervaring te blijven verzamelen, verwerken en delen met alle locaties. Zo hebben we dit jaar een nieuwe inwerktraining ontwikkeld voor de locatiemanagers. Hierdoor gaat de nieuwe locatiemanager steeds gemakkelijker van start. Blok 4 was dit jaar een landelijk blok dat in het thema stond van: Maatschappelijke Betrokkenheid. We vinden het belangrijk om één keer per jaar speciale aandacht te schenken aan een speciaal thema. De kinderen brainstormden over hoe zij iets kunnen doen voor een ander en zo kunnen bijdragen aan de maatschappij. De kinderen verzamelden flessen, lakten nagels, verkochten cakejes, en schonken de opbrengst aan een goed doel. Het einde van het jaar werd weer feestelijk afgesloten met een diplomauitreiking. Dit jaar werden ook voor het eerst de Petje afgestudeerden beloond met een officieel, gouden speldje en diploma. 12

13 Binnen alle activiteiten die we verrichten staat het kind altijd centraal. Wat ondernamen zij het afgelopen jaar? Ieder Petje af-schooljaar bestaat uit 28 zondagen verdeeld over zeven blokken van vier weken. Ieder blok is op dezelfde manier opgebouwd. Tijdens de eerste zondag van het blok komt een vrijwillige gastdocent een les geven die met zijn beroep te maken heeft. De tweede zondag gaan de kinderen naar de werklocatie van de gastdocent toe om het beroep daadwerkelijk in de praktijk te ervaren. De derde zondag is het tijd om te evalueren. De kinderen reflecteren deze dag op wat zij hebben geleerd en gaan vervolgens aan de slag met een presentatie voor hun ouders. De vierde zondag gaan we op stap en doen we activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur of gezond gedrag. Iedere zondag begint de dag gezellig met thee, limonade en koekjes. Wat hebben de kinderen allemaal beleefd op school en in hun weekend? Ieder kind kan zijn verhaal kwijt en we leren goed naar elkaar te luisteren. Vervolgens maken we afspraken over de dag (de Petje afspraken), bijvoorbeeld als we op pad gaan. Hoe gedragen we ons tegenover de buschauffeur? Welke vragen stellen we aan de gastdocent? voor de maatschappij. Ze leerden over goede doelen en hebben ook op verschillende creatieve manieren geld ingezameld en gedoneerd aan goede doelen. Verder kregen de kinderen dit jaar les van advocaten, hoveniers, ICT ers, dierenartsen, sporters, directeuren, gemeenteraadsleden, fotografen, wethouders, kunstenaars en nog heel veel meer inspirerende gastdocenten. Het jaar sloten de kinderen weer af met een echt Petje af supertalentendiploma. Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking werd ieder kind in het zonnetje gezet door de coach en ontving een eerste, tweede of derdejaars supertalentendiploma. Alle ouders, broertjes en zusjes waren van harte welkom en namen zelfgemaakte, feestelijke hapjes mee om hun trots te vieren. Theorieles van gastdocent Beroep in de praktijk Evalueren & Presenteren Op stap Het programma bestond ook dit jaar weer uit verschillende, afwisselende thema s op verschillende locaties. Met als hoogtepunt het blok Maatschappelijke Betrokkenheid, wat een landelijk thema was voor alle Petje af-locaties. Tijdens dit blok hebben de kinderen zich met elkaar ingezet 13

14 De supertalenten hebben dit jaar een hoop ontdekt en meegemaakt. De verschillende gastdocenten, bedrijfsbezoeken en uitjes op de vierde zondag zorgden voor nieuwe prikkels en inspiratie. Maar wat ontdekken de kinderen precies bij Petje af? Een kort terugblik met hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. Op de eerste zondag van het blok komt de gastdocent in de klas. Deze les is altijd alles behalve saai! Ondanks dat de gastdocent in de klas komt, gaat het hier vooral om de praktijk. Welke spullen gebruikt de gastdocent in zijn werk? Waar denk je als kind allemaal aan bij een bepaald beroep? Kunnen de kinderen vast een voorproefje doen? Welke kleding draagt de gastdocent eigenlijk? Een paar hoogtepunten dit jaar waren gastlessen van architecten, een striptekenaar, sportcoaching over psychomotorische therapie, acteurs, advocaten en het rode kruis. Op de tweede zondag gaan de kinderen op bedrijfsbezoek. Het is tijd om al het geleerde in de praktijk te ervaren. Waar werkt de gastdocent en hoe ziet zijn werkomgeving eruit? Dit jaar kregen de kinderen een kijkje in de keuken bij onder andere een echt advocatenbureau, de dierenartsenpraktijk, een grote sportwinkel, de dierenbescherming, de Rabobank en het ziekenhuis. 14

15 Wat hebben we allemaal geleerd? Natuurlijk zijn de kinderen trots op alles wat zij beleefd hebbend! Dit delen zij dan ook graag met hun ouders, broertjes en zusjes. Tegelijkertijd is dat een mooie gelegenheid om hen te betrekken bij de ontwikkeling van het kind en krijgen de kinderen de kans om aan hun presentatievaardigheden te werken. Presenteren doen zij op een creatieve manier. Bijvoorbeeld via een quiz, een informatiemarkt of een toneelstuk. Op de tweede zondag gaan de kinderen op bedrijfsbezoek. Het is tijd om al het geleerde in de praktijk te ervaren. Waar werkt de gastdocent en hoe ziet zijn werkomgev Op de vierde zondag vergroten we onze wereld. We gaan op stap en reizen met het openbaar vervoer naar het museum, gaan sporten of doen een andere culturele of gezonde activiteit. Ook dit jaar hebben we veel uitstapjes gemaakt. Onder andere naar het Natuurmuseum, Bodyworlds, Beeld en Geluid, Madurodam, het trampolinepark en op veel locaties zijn de kinderen gaan zwemmen. 15

16 Petje af Nederland is een landelijke koepelorganisatie. Dat betekent dat zij zelfstandige Petje af-stichtingen begeleidt, adviseert en faciliteert. De zelfstandige stichtingen betalen een éénmalige en een jaarlijkse afdracht aan Petje af Nederland. Deze afdracht wordt betaald voor: het merk Petje af, begeleiding van de totstandkoming van de zelfstandige Petje af-locatie, de Petje af-handboeken, communicatie, infrastructuur, evaluatie, uitwisseling, landelijke ontwikkelingen, advies en monitoring en onderzoek. 16

17 De afgelopen jaren heeft Petje af zich van een lokale organisatie ontwikkeld tot een landelijke organisatie. Het was daarom een logische stap om een landelijk georiënteerde Raad van Toezicht aan te stellen. Sinds 1 februari is Bernard Wientjes benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Bernard Wientjes: "Ieder kind verdient een gelijke kans voor de toekomst en daar draag ik graag aan bij. Zo was ik ook warm pleitbezorger van het initiatief dat alle kinderen van Nederland voor hun achttiende in het Rijksmuseum zijn geweest. Verder geloof ik als ondernemer dat we het moeten hebben van de jeugd. Zij zijn de toekomst van dit land en ik zet mij en mijn netwerk dan ook heel graag in om alle kinderen dezelfde kansen op die toekomst te geven." Per 1 juni zijn ook de andere, nieuwe leden; Jacobine Geel (GGZ) en Hans de Jong (Philips) toegetreden. De nieuwe Raad van Toezicht wil haar expertise, netwerk en kennis inzetten om nog meer Petje af-locaties op te richten en daarmee meer kinderen te bereiken. Jacobine Geel: Vanuit mijn functie bij GGZ Nederland weet ik hoe moeilijk het is om binnen de gezinnen waar deze kwetsbare jongeren opgroeien, mogelijkheden te blijven zien. Het is heel mooi dat Petje af hen helpt om hierin stappen te zetten. Ik zet mij er graag voor in om kinderen een kans te geven. Kinderen én hun ouders, want dat vind ik een van de sterkste kanten van de aanpak van Petje af; dat ook de ouders bij het proces betrokken worden. De Raad van Toezicht benoemt, controleert en houdt toezicht op het bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgestelde jaarplannen van de stichting en draagt zorg voor evaluatie van de strategie en het gevoerde beleid. De dagelijkse leiding van Stichting Petje af Nederland is in handen van directeur-bestuurder Brecht van Schendel. Zij voert haar werk bezoldigd uit en wordt beloond in schaal 13 van OOP van de CAO PO Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid en regelt vanuit het kantoor de huisvesting, geeft informatie en service, verzorgt de automatisering, de (financiële) administratie en juridische zaken. Daarnaast draagt het bestuur de verantwoordelijkheid voor het personeel en de organisatie, de interne communicatie en een verantwoorde groei en toename van het aantal locaties. Verder geeft het bestuur voorlichting over het werk van Petje af, probeert zij brede steun voor de missie van de stichting te verwerven en is zij, daaraan gekoppeld, verantwoordelijk voor fonds- en middelenwerving. Hans de Jong: Door ons in te zetten voor deze nieuwe generatie krijgen wij er als bedrijven uiteindelijk jonge, enthousiaste medewerkers voor terug. Het is een win-win situatie, voor de kinderen en voor het land in zijn geheel. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd en treden af volgens een rooster. V.l.n.r. Bernard Wientjes, Brecht van Schendel, Jacobine Geel & Hans de Jong 17

18 Dankzij onze samenwerkingspartners, fondsen, bestuurders, vrijwilligers en medewerkers kunnen wij het onderwijsprogramma van Petje af op landelijk niveau realiseren. Wij vinden het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij ons project en zijn dankbaar dat zich inzetten voor onze talentvolle kinderen. De werving van fondsen gebeurt jaarlijks en gestructureerd. We hechten veel belang aan goed contact en streven naar partnerschappen met onze financiers. Door heldere communicatie over onze verwachtingen, de partnerschappen en over de resultaten van onze projecten, proberen we de mensen mee te nemen in ons werk. Door wekelijks op onze website en op social media te laten zien waar de kinderen mee bezig zijn maken we tastbaar wat we doen en wat we bereiken. Op lokaal niveau onderhoudt de locatiemanager warm contact met de financiers. verstrekken middelen. Wij verbinden de drie O s: Overheid, Onderwijs en Ondernemers om een succesvol programma te realiseren. Het onderwijs bepaalt voor een groot gedeelte de arbeidsmarkt in de toekomst en andersom. Het bedrijfsleven (de Ondernemers) is daarom onmisbaar waar het gaat om toekomstkansen. Daarnaast is Petje af erg dankbaar voor de middelen en het advies dat het bedrijfsleven beschikbaar stelt. De bestuurders van de nieuwe stichtingen en transitielocaties voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Zij zijn nauw betrokken bij hun locatie en investeren vanuit hun intrinsieke motivatie veel tijd, kennis en kunde in Petje af. Hier zijn wij heel dankbaar voor. Hun betrokkenheid geeft ons energie en draagt bij tot meer kennis binnen de koepel en meer draagvlak op landelijk niveau. De Founding Partners van Petje af onderschrijven onze formule en zijn kernpartners bij de uitrol hiervan. Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Oranje Fonds steunen het centrale bureau zodat zij haar strategie Petje af in de buurt(en) kan realiseren. De Maatschappij voor Nijverheid en Handel, het grootste ondernemersnetwerk, stelt haar netwerk beschikbaar voor het realiseren van nieuwe- en transitiebesturen voor zelfstandige Petje af-initiatieven. Niet alleen financiële steun is belangrijk voor het kunnen aanbieden van ons onderwijsprogramma. Zo zijn er vele bedrijven die een bijdrage leveren in natura. Zij bemiddelen in gastdocenten, leveren advies of 18

19 Ook onze medewerkers zijn ambassadeurs van de stichting. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij onze activiteiten en met veel bevlogenheid hun werkzaamheden uitvoeren. Een betrokken en bevlogen medewerker heeft immers veel invloed op de omgeving. Door transparantie, training, begeleiding en de verschillende bijeenkomst hopen wij medewerkers te inspireren zodat zij met veel plezier hun werk zullen doen. De kwaliteit van ons onderwijsprogramma is afhankelijk van vrijwillige gastdocenten en coaches die zich op basis van een vrijwilligersvergoeding inzetten. De formule kan niet zonder deze vrijwilligers. Ieder blok verzorgen de gastdocenten bijzondere lessen en begeleiden de coaches onze talentvolle kinderen in hun ontwikkeling. Wij streven ernaar iedere gastdocent en coach tot ambassadeur maken. Zij vertellen en delen ons verhaal. Het gastdocentschap is een kortdurend traject en vrijwel iedereen is geschikt voor deze rol. De locatiemanager begeleidt de gastdocent zowel bij de voorbereiding als tijdens de gastles. Voor de gastdocent zijn gemotiveerde en geïnspireerde kinderen de grootste beloning voor hun werk. 19

20 Nog meer groei, nog meer verbinding, nog meer betrokkenheid, nog meer bekendheid en daarmee nóg meer impact op de vele talentvolle kinderen die meer kansen verdienen. Dit is waar we op inzetten. We bekijken de mogelijkheden voor doorontwikkeling van de landelijke koepelformule zodat de kwaliteit blijft stijgen, de betrokkenheid groter wordt en we uiteindelijk steeds meer kinderen bereiken. Ook dit jaar doen wij dat samen met iedereen die zich verbonden voelt met onze missie en zich inzet voor de toekomstkansen van onze kinderen. De hoofddoelstelling van Petje af Nederland is het creëren van zoveel mogelijk impact. Dit doen we samen met alle besturen, locatiemanagers, coaches, partners en de vele vrijwilligers. Doordat op Dordrecht na, alle locaties in transitie zijn gegaan, heeft Petje af Nederland meer ruimte voor focus op groei. We blijven daarom in kaart brengen in welke gemeenten vraag bestaat voor Petje af. Via advertenties zoals Google Ads focussen we op deze gemeenten. Daarnaast intensiveren we de samenwerking met onze founding partner De Maatschappij. Via hen willen wij nog meer initiatiefnemers en bestuurskracht enthousiasmeren door te presenteren bij de verschillende departementen en op het jaarcongres. De initiatieven die het afgelopen jaar zijn uitgegroeid tot locaties starten in met het eerste officiële Petje af-jaar. Dit gaat om de initiatieven: Petje af Den Haag, Oisterwijk, Lekstroomgemeenten, en Hogeland. Petje af Nederland richt zich door de transitie steeds meer op het faciliteren en uitbreiden van de Petje af-locaties. Daar hoort ook verandering van focus binnen marketing en communicatie bij. Enerzijds zullen wij de locaties steeds beter ondersteunen op dit gebied en anderzijds zetten we ook Petje af Nederland als koepelorganisatie steeds meer op de kaart. We ontwikkelen een nieuwe folder, speciaal voor het opzetten van nieuwe initiatieven, versterken het landelijke netwerk en gaan aan de slag met diverse campagnes. De website nemen we dit jaar onder de loep en passen we aan waar gewenst zodat meedoen met Petje af ook online steeds laagdrempeliger wordt. Door de groei van het aantal locaties blijft het behouden van eenheid in communicatie een uitdaging. Daarom trainen we alle nieuwe medewerkers binnen de koepel op het gebied van marketing en communicatie en begeleiden we hen daarin waar gewenst. De Bijzondere Bak van onze partner DPD zetten we in het nieuwe schooljaar weer in. Onder andere tijdens de 48 uur voor Petje af in Zuid- Limburg. De bak wordt dan omgetoverd tot glazen huis waar 48 uur radio wordt gemaakt door de plaatselijke omroepen. Nu bijna iedere Petje af-locatie als zelfstandige stichting opereert, richt de koepelorganisatie zich meer op de toekomst en doorontwikkeling van de formule. Waar liggen nog kansen voor de Petje af koepel? Waarin kan zij nog verder ontwikkelen ten gunste van alle Petje af-locaties en daarmee de vele kinderen die daarbij betrokken zijn? Allereerst bekijken we de mogelijkheden voor een centraal systeem waarin data kan worden opgeslagen en gemakkelijker kan worden bijgehouden. Op die manier wordt de voortgang en ontwikkeling van het kind beter in kaart gebracht, en blijft deze ook bewaard voor het opzetten van een alumnivereniging. 20

21 Een aantal zelfstandige stichtingen zijn inmiddels al langere tijd van start. Dit jaar evalueren we op verschillende punten waar het goed gaat op de locatie en waar nog verbeterpunten zijn. Daarnaast vergaren we zoveel mogelijk informatie over waar de behoeften liggen bij de locaties waar wij als koepelorganisatie op in kunnen spelen. De punten waarom wij evalueren verzamelen wij in een zogenaamd focusdocument. Het afgelopen schooljaar hebben we de kerndoelen van het Petje af-programma herschreven. Het komende schooljaar verwerken wij deze nog verder in het Petje af-programma zodat de kinderen tijdens het Petje af-traject deze doelen daadwerkelijk behalen. We kijken daarnaast naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een reflectietool waardoor de kinderen deze doelen gemakkelijker behalen. Een student van de opleiding Pedagogiek heeft onderzoek gedaan naar het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Dit jaar willen wij de uitkomsten van zijn onderzoek verder integreren in het programma en voor de coaches en locatiemanagers een training faciliteren met deze nieuwste inzichten. Een collectieve verzekering heeft veel voordelen voor de zelfstandige stichtingen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en ziekteverzuimverzekering. Met alle nieuwe ervaringen en inzichten blijft het handboek veranderen en uitbreiden. Als koepelorganisatie proberen we alle inzichten op basis van de ervaringen van de zelfstandige locaties te verzamelen en te verwerken in het handboek. Daarom blijft dit document altijd groeien en staat het handboek regelmatig op de agenda om de laatste wijzigingen en aanvullingen door te voeren. Zonder bestuurders, locatiemanagers en coaches is er geen Petje af. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek dat het binden en boeien van coaches niet altijd even gemakkelijk is. Er zijn verschillende factoren die hierop van invloed zijn zoals de beschikbaarheid op vele zondagen in het jaar, het werken op basis van een vrijwilligersvergoeding en de vereiste achtergrond van de coaches. We onderzoeken dit jaar verder hoe we de coaches gemakkelijker aan ons kunnen binden en op welke manier zij ook op langere termijn betrokken blijven bij Petje af. Het succes van het programma valt of staat namelijk met de kwaliteit en betrokkenheid van de coach. Een student van Hogeschool Inholland zal volgend jaar haar afstudeeronderzoek wijden aan de betrokkenheid van coaches. Het binden en boeien van bestuurders en locatiemanagers is evenzo belangrijk. De verbinding van bestuursleden stimuleren we met o.a. twee bestuurdersbijeenkomsten per jaar. Voor locatiemanagers organiseren we verschillende bijeenkomsten en trainingen zodat ook zij regelmatig bij elkaar komen en de mogelijkheid hebben om uit te wisselen en van elkaar te leren. Tot slot versturen we regelmatig een interne nieuwsbrief om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Het netwerk is een belangrijke basis om werkelijke impact te creëren in de samenleving. Het is van groot belang dat ons netwerk blijft uitbreiden. 21

22 Daarnaast hechten we grote waarde aan de betrokkenheid van het huidige netwerk. De nieuwe Raad van Toezicht heeft een groot netwerk waarvan wij komend jaar de effecten zullen merken op Petje af. Daarnaast onderhouden we goed contact met onze founding partners en fondsen en streven wij naar een meerjarige samenwerking. Steeds vaker gebruiken we externe expertise om Petje af door andere ogen te doorzien en op basis van deze adviezen te verstevigen. Komend jaar werken we hiervoor samen met twee onderwijsinstellingen (Hogeschool Utrecht en De Baak). Tweedejaars rechtens studenten nemen Petje af onder de loep door het Business Canvas Model in te vullen. Deelnemers van de Young Executive Programm Compact van De Baak gaat Petje af adviseren over het versterken van de samenwerking tussen de lokale bestuurders en Petje af. Tevens werken we aan een strategische financieel beleid onder begeleiding van ervaren consultant. Komend schooljaar staan er weer nieuwe trainingen op de agenda voor coaches en locatiemanagers. Allereerst starten we het jaar met een landelijke opstartdag. Een dag wat ervoor zorgt dat alle locatiemanagers en coaches met nieuwe tools, vol energie aan het nieuwe schooljaar beginnen zodat het begin van het jaar direct een knallende start is. Voor nu staat op de agenda trainingen over; (alternatieve) fondsenverwerving, het voeren van talentgesprekken met de kinderen, teambuilding binnen de koepel en het omgaan met probleemgedrag. Het trainingsprogramma proberen wij vraaggericht in te richten. We peilen de behoeftes van coaches en locatiemanagers en daar stemmen wij ons trainingsaanbod op af. 22

23 Vaste activa Eigen vermogen Materiele vaste activa Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds Vlottende activa Kortlopende schulden Debiteuren Crediteuren Overige vorderingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Liquide middelen Overige schulden en overlopende passiva

24 Omzet Subsidiebaten Giften en donaties Bijdrage locaties Kosten Personeelskosten Afschrijvingen Algemene kosten Huisvestingskosten Vervoerskosten Kantoorkosten Activiteitenkosten Financieringskosten 534 Totale kosten De balans per en de staat van baten en lasten over het boekjaar zijn afgeleid uit onze jaarrekening 2017/2018. Voor de jaarrekening en een nadere toelichting van de posten zie: Resultaat Omzet Subsidiebaten Giften en donaties Bijdrage locaties Kosten Personeelskosten Afschrijvingen Algemene kosten

25 Stichting Kindertehuizen Het Evert Zoudenbalch Huis St. Nicolaas Gasthuis Stichting Tjallinga-Weeshuis 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49