De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee."

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten aangewezen op hulp van de Voedselbank. De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Dankzij de bijzondere betrokkenheid van vele particulieren, ondernemers, scholen, en kerken uit Harderwijk, Ermelo en Putten kunnen de lasten gedragen worden en kan de hulp aan de gezinnen worden geboden. In het volgende overzicht wordt verantwoord hoe wij als Voedselbank omgaan met de ons toevertrouwde middelen. Annemarie van Voornveld, penningmeester, januari Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

2 BALANS ACTIVA Materiële vaste activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Reserves en fondsen - reserves Algemene reserve Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve aankoop voedsel Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie Bestemmingsreserve auto Voorzieningen Gebouw Kortlopende schulden Totaal Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

3 Korte toelichting op de balans Verloopoverzicht Materiële vaste activa Boekwaarde 1/1 Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 31/12 Vervoermiddelen ,39 0, , ,39 Kantoorinventaris 486,37 0,00 486,37 0,00 Koel- en vriesapparatuur 9.710,40 0, , ,60 Hulpmiddelen (kratten, tafels enz.) 1.251,26 0, ,26 0,00 Totaal materiële activa ,42 0, , ,99 Saldo liquide middelen Spaarrekening St. Voedselbank , ,36 Rec. Courant St. Voedselbank , ,96 Rec. Courant St. Vrienden Voedselbank ,04 Totaal liquide middelen , ,36 Verloopoverzicht reserves Saldo 1/1 dotatie onttrekking Saldo 31/12 Reserves Algemene reserve , , ,37 Bestemmingsreserve aankoop voedsel ,04 0,00 0, ,04 Continuïteitsreserve ,00 0,00 0, ,00 Bestemmingsreserve auto 6.454, ,00 0, ,09 Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie 6.473, , ,40 Totaal Reserves , , ,90 3 Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

4 Verloopoverzicht voorzieningen Saldo 1/1 dotatie onttrekking Saldo 31/12 Voorziening gebouw 2.000, ,00 0, ,00 Toelichting doelstelling bestemmingsreserves: Continuïteitsreserve Er is een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op de korte termijn; de stichting kan zo in geval van calamiteit in de toekomst nog 1 jaar aan haar verplichtingen voldoen. Als grondslag voor deze reserve is uitgegaan van exploitatie van 1 jaar. Bestemmingreserve aankoop voedsel Bestemmingsreserve auto Bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie De bestemmingsreserve aankoop voedsel is ontstaan uit de opheffing van de Stichting Vrienden van de Voedselbank. Deze stichting is per 7 november 2013 opgeheven en het saldo is per 31 december ten goede gekomen aan de Voedselbank, zoals statutair is bepaald (volgens artikel 14.2). Deze reserve wordt aangewend de aankoop van (verse) producten in geval van nood. Het bestemmingsreserve auto. In deze reserve wordt jaarlijks een bedrag ter waarde van de afschrijving van de auto's opgenomen. Dit ten bate van vervanging in de toekomst. Vanuit het resultaat 2014 wordt ,- extra toegevoegd aan deze reserve; gezien de groei van onze activiteiten is het nodig extra reserve op te bouwen om de bestelwagen te kunnen vervangen. Het bestemmingsreserve Koel/vriesinstallatie. In deze reserve jaarlijks een bedrag ter waarde van de afschrijving van de installatie opgenomen. Dit ten bate van vervanging in de toekomst. Toelichting doelstelling voorzieningen Voorziening gebouw De voorziening gebouw is gevormd om het onderhoud aan het gebouw (Nobelstraat 9) ook in de toekomst uit te kunnen voeren. 4 Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

5 Staat van baten en lasten 2014 BATEN Baten donaties, sponsoring en acties giften particulier , ,47 giften bedrijf/organisatie/scholen , ,21 giften kerken , ,05 Voedselbank Nederland 2.870, ,00 Gemeente Ermelo 2.000, ,00 Overig Vermogen stichting Vrienden ,04 Diversen 1.813,40 Rente spaarrekening 809,55 SOM DER BATEN , ,17 LASTEN Bestuur/coördinatiekosten Coördinatiekosten 3.000, ,00 Bestuurskosten 218,98 587,36 Vrijwilligerskosten Algemene kosten vrijwilligers 1.709, ,42 Huisvestingskosten Huisvestingskosten 1.897, ,74 Onderhoud koe/vriesapparatuur 514,25 Afval 1.080,70 351,68 Energie 2.616, ,32 Afschrijving Koel-vriesapparatuur 3.236, ,80 Toevoeging voorz. onderhoud gebouw 2.000, ,00 Organisatiekosten Voedselverwerving 8.220,07 Kantoorbenodigdheden 570, ,89 Automatisering 1.397,65 40,54 Telecommunicatie 844, ,95 Uitvoeringskosten 9.765, ,22 Bankkosten 323,93 146,93 Afschrijving kantoorinventaris 486,37 694,14 Afschrijving hulpmiddelen 1.251, ,12 Sinterklaasfeest 3.519,02 PR/publiciteit PR/Publiciteit 2.801, ,87 Vervoerskosten Brandstof 5.635, ,64 Onderhoud auto's 5.637, ,98 Verzekering auto's 1.349,41 948,80 Wegenbelasting 3.819, ,00 Afschrijving vervoer 5.748, ,08 SOM DER LASTEN , ,48 SALDO VAN BATEN EN LASTEN , ,69 5 Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

6 Bestemming van het resultaat 2014 Resultaat ,17 Dotatie in bestemmingsreserve auto ,00 Dotatie in bestemmingsreserve koel/vriesinstallatie 3.236, ,80 Dotatie in de continuïteitsreserve 0,00 Dotatie in de algemene reserve 1.790,37 Korte toelichting op de baten en lasten Baten Tot eind 2013 kwamen veel giften en donaties binnen bij de Stichting Vrienden. Sinds het samengaan van beide Stichtingen (eind 2013) komen deze baten ten gunste van de stichting Voedselbank. De totale giften zijn ook in het afgelopen jaar weer toegenomen; de samenleving is nauw betrokken bij ons werk. Organisatiekosten Kosten voor automatisering: Er is extra aandacht geweest voor de automatisering en dat heeft oa geleid tot de aanschaf van twee computers, aanleg van een draadloos wifi-systeem en de website is geheel vernieuwd. Uitvoeringskosten: Deze kosten vallen hoger uit o.a. door de aanschaf van nieuwe kratten en de bouw van nieuwe stellingen in de hal. Sinterklaasfeest: Deze kosten werden in het verleden gedekt door de Stichting Vrienden. PR/publiciteit In 2014 is onder andere een nieuwe folder ontwikkeld en is het jaarverslag gepubliceerd. Vervoerskosten In deze kostenpost zit de grootste stijging. Dit heeft direct te maken met de groei van de voedselbank. De verzekeringskosten en wegenbelasting zijn hoger door de grotere auto. De brandstof- en onderhoudskosten zijn hoger door de toename aan kilometers (iedere week naar Arnhem) en reparaties aan de auto s. 6 Jaarrekening 2014 Stichting Voedselbank Harderwijk

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland

Jaarrekening 2012. Stichting Fidesco Nederland Jaarrekening 2012 Stichting Fidesco Nederland 8 december 2013 Inhoud Jaarverslag van het bestuur Jaarrekening Algemene toelichting Balans Exploitatierekening Blad 3 7 8 10 11 2 Jaarverslag van het bestuur

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland

RAPPORT. Jaarstukken over 2012. Hulphond Nederland RAPPORT Jaarstukken over 2012 Hulphond Nederland 25 januari 2012 Inhoud Pagina Algemeen 3 Verslag Raad van Toezicht 2012 5 Directieverslag 2012 7 Verantwoordingsverklaring Activiteitenverslag 2012 9 Toekomstvisie

Nadere informatie

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer:

ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: ANBI gegevens voor de belastingdienst - De naam: Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg - Het RSIN of het fiscaal nummer: 8501.76.529 - De contactgegevens: Genneperweg 11 5654 AG Eindhoven

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112 Stichting VSN House Baarn Jaarrekening 2013 Balans 31 december 2013 31 december 2012 AKTIVA Pand 673.308 673.308 Debiteuren 518 112 Rekening courant 21.545 142.738 Zakelijke Spaarrekening 185.000 34.009

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden

Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden Financieel verslag 2013 Stichting Grote Kerk Naarden Naarden (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2013 31 december 2012 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 4. Bedrijfsmiddelen 11.155

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2

Centraal Bestuur. Een beter beeld. Toelichting bij de jaarrekening 2008. Datum: oktober 09 Versie: 2 Centraal Bestuur Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 Datum: oktober 09 Versie: 2 1 . Een beter beeld Toelichting bij de jaarrekening 2008 In 2007 werd duidelijk dat het slecht ging met

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG. ffi. Stichting Voedselbank Woerden. uoedselballkell. ffi ë" q. :ir!;il-"..,.j.". t,, . 0í;-78522711. De&le*6 3447 GV Woerrlen

JAARVERSLAG. ffi. Stichting Voedselbank Woerden. uoedselballkell. ffi ë q. :ir!;il-..,.j.. t,, . 0í;-78522711. De&le*6 3447 GV Woerrlen ffi w ffi r E Ï uoedselballkell. ffi ë" q. :ir!;il-"..,.j.". Stichting Voedselbank Woerden JAARVERSLAG 21 3 Stich ting Vo eileelhqnk Woetden t,, Jtryirefrodt ij 3443 BD Waetden De&le*6 3447 GV Woerrlen

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie