Elektrische installatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische installatie"

Transcriptie

1 Elektrische installatie INSTRUMENTEN - DASHBOARD Diagnose - Inleiding - 1 Diagnose - Werking van het systeem - 9 Diagnose - Aansluiting rekeneenheid - 13 Diagnose - Vervangen van organen - 15 Diagnose - Klachten FEBRUARI 2006 EDITION NEERLANDAISE De door de constructeur voorgeschreven reparatiemethoden, zoals in dit document beschreven, zijn gemaakt volgens de technische richtlijnen geldend op het tijdstip dat dit document werd samengesteld. Deze methoden zijn aan verandering onderhevig indien de constructeur tussentijds constructiewijzigingen op onderdelen of accessoires heeft aangebracht. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan Renault s.a.s. Reproduceren en/of vertalen, zelfs gedeeltelijk, van dit document evenals het overnemen van de indeling van dit document en/of wijze van aanduiden van de onderdelen is verboden zonder vooraf ontvangen schriftelijke toestemming van Renault s.a.s. Renault s.a.s. 2006

2 INSTRUMENTEN 1 - DASHBOARD Diagnose - Inleiding 1. GELDIGHEID VAN HET DOCUMENT In dit document staat de diagnose die geldig is voor alle volgende instrumentenpanelen: Model(len): L90 Betreffende functie: Instrumentenpaneel 2. ONMISBARE ELEMENTEN VOOR DE DIAGNOSE Type documentatie Type diagnoseapparaat Methodes van de diagnose (dit document): Papier (Werkplaatshandboek of Service Mededeling), Dialogys. Elektrische schema's: Visu-Schéma (cd-rom), papier. CLIP Type onmisbaar gereedschap Onmisbaar speciaal gereedschap multimeter Elé Universeel verlengblok 3. TER HERINNERING Werkwijze: Voor het controleren van het instrumentenpaneel, zet u het contact aan in het diagnoseprogramma (+ na contact geforceerd). Klachten - Zoekschema' Omdat het instrumentenpaneel niet kan worden gecontroleerd met het diagnoseapparaat van RENAULT, gebeurt de diagnose via de klachten en zoekschema s. Een samenvatting van de globale werkwijze ziet u in het diagram op de volgende bladzijde. -1

3 Diagnose - Inleiding 4. WERKWIJZE BIJ HET STORING ZOEKEN Controleer de laadtoestand van de accu en de staat van de zekeringen Druk de diagnosekaart af van het systeem (van de CLIP en in het Werkplaatshandboek of Service Mededeling) Gebruik de zoekschema's De verschijnselen blijven nee Storing opgelost neem contact op met de technische helpdesk ja -2

4 Diagnose - Inleiding 4. WERKWIJZE BIJ HET STORING ZOEKEN (vervolg) Controle van de kabelbundels Moeilijkheden bij de diagnose Het aansluiten van de stekkers en/of het werken aan de kabelbundel kan, tijdelijk, de oorzaak van de storing wegnemen. De elektrische metingen van de spanningen, de weerstanden en de isolaties zijn meestal correct, vooral als de storing niet aanwezig is op het moment van de analyse (storing in het geheugen). Controle op het oog Zoeken van beschadigingen, onder de motorkap en in het interieur. Voer een nauwgezette controle uit van de beschermingen, van de isolaties en van de correcte ligging van de kabelbundels. Zoek oxydatiesporen. Controle door aanraking Gebruik, tijdens de werkzaamheden aan de kabelbundels, het diagnoseapparaat op zo'n manier dat het een verandering aangeeft van de staat van de storingen van "in het geheugen" naar "aanwezig". Controleer of de stekkers correct zijn vergrendeld. Zet de stekkers lichtjes onder mechanische spanning. Verdraai de kabelbundel. Als er zich een verandering in de staat voordoet, probeer dan de oorzaak van het incident te lokaliseren. Onderzoek van elk element Maak de stekkers los en controleer het uiterlijk van de klemmetjes en van de pennetjes evenals het felsen (niet gefelst op de isolatie). Controleer of de klemmetjes en de pennetjes goed in de stekkerbehuizing vergrendeld zijn. Controleer of de klemmetjes of pennetjes tijdens het aansluiten niet worden teruggedrukt. Controleer de contactdruk van de klemmetjes met behulp van een pennetje van het juiste model. Controle van de weerstand: Controleer de geleiding van de complete lijnen, daarna sectie voor sectie. Zoek een kortsluiting aan massa, aan + 12 V of met een andere draad. Als een storing is gedetecteerd, repareer of vervang dan de kabelbundel. -3

5 Diagnose - Inleiding 5. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij alle werkzaamheden moeten de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd om materiële schade en lichamelijk letsel te voorkomen: controleer de laadtoestand van de accu om beschadiging van de rekeneenheden te voorkomen door een te geringe lading, gebruik geschikt gereedschap. 6. DE FUNCTIE ZELFDIAGNOSE Het volgende delen worden zichtbaar getest: het activeren van de wijzernaalden en van de digitale meters van het display met vloeibare kristallen. LET OP De lampjes worden aangestuurd door een draadverbinding (klassieke aansturing door een draad die het lampje verbindt met de rekeneenheid) en worden niet getest door het instrumentenpaneel. Voor de test van de lampjes, gebruikt u het diagnoseapparaat (CLIP of NXR) met het commando "test waarschuwingslampje" van de rekeneenheden die het te controleren lampje aansturen, behalve het waarschuwingslampje brandstofreserve dat wordt getest door het instrumentenpaneel. Een defect lampje betekent dat het instrumentenpaneel moet worden vervangen. -4

6 Diagnose - Inleiding OPENEN VAN HET DIAGNOSEPROGRAMMA EN VERANDEREN VAN DE SCHERMEN Deze functie is zichtbaar: Uitvoering met en zonder boordcomputer Ingang: Bladeren: Uitgang: Door lang drukken op de toets "nulinstelling" van de km-teller gedurende 5 secondes bij het inschakelen van het contact. Het bladeren door de informatie van de boordcomputer gebeurt door het drukken op de toets "nulinstelling" van de km-teller. Het diagnoseprogramma sluit automatisch na 5 minuten. Het diagnoseprogramma sluit na uitzetten van het contact. Het diagnoseprogramma sluit door een lange druk op de toets "nulinstelling" van de km-teller, hierdoor worden de storingen gewist uit het geheugen. OMSCHRIJVING VAN HET VERLOOP VAN DE TEST VAN DE WIJZERNAALDEN De wijzernaalden worden tegelijk geactiveerd. De snelheidsmeter geeft gedurende 1 seconde en met stappen van 40 km/u de snelheden aan van 0 tot 170 km/u. De toerenteller geeft gedurende 1 seconde en met stappen van 1000 tr/min de waarden aan van 0 tot 7000 tr/min. -5

7 Diagnose - Inleiding SCHERMEN VAN DE BOORDCOMPUTER EN HET DIAGNOSEPROGRAMMA Eerste scherm: alle lampjes branden met softwareversie + klokje op het scherm van de boordcomputer. Tweede scherm: alle segmenten branden op de boordcomputer. Derde scherm: "weergave van het aantal liters" Als een storing aanwezig is type "onderbreking of kortsluiting", weergave van "- - -". Vierde scherm: "brandstofverbruik in liter/uur" info met draaiende motor. Als een storing aanwezig is type "onderbreking of kortsluiting", weergave van "- -". Vijfde scherm: "storingen opname element in geheugen" geen storing aanwezig of in geheugen weergegeven " ". De storingen in geheugen en aanwezig "koelvloeistoftemperatuur" worden weergegeven "- - -TO" voor onderbreking, "- - -TC" voor kortsluiting. De storingen "koelvloeistoftemperatuur" hebben geen betekenis, de storing "TO" mag niet worden verwerkt als de motor koud is. De storingen in geheugen en aanwezig "tankelement" worden weergegeven "-JO- -" voor onderbreking, "-JC- -" voor kortsluiting. De storingen in geheugen en aanwezig "brandstofverbruik" worden weergegeven "D " voor het ontbreken van het verbruikssignaal. De storingen "brandstofverbruik" mogen alleen worden verwerkt op de uitvoeringen met boordcomputer. Alle storingen weergegeven op het scherm "storingen opname elementen in geheugen" zijn storingen die zijn gedetecteerd, maar niet langer aanwezig zijn. Als verschillende storingen in het geheugen of aanwezig zijn, staan deze op een en dezelfde regel. Om de storingen te wissen uit het geheugen en het zelfdiagnoseprogramma te sluiten, drukt u lang op de toets "nulinstelling" van de km-teller. -6

8 Systeem: Instrumentenpaneel Lijst van de onderdelen onder controle: Rekeneenheid DIAGNOSEKAART Blz. 1 / 2 Administratieve identificatie Datum 2 0 Ingevuld door VIN: Motor Diagnoseapparaat CLIP Versie van de update Klacht 1188 Weergave brandstofpeil niet goed 1156 Weergave koelvloeistoftemperatuur niet goed 1187 Digitaal display: tekst / figuur niet goed 1185 Weergave van de snelheid niet goed 1157 De waarschuwingslampjes branden niet 1186 Weergave toerental niet goed 1190 Verkeerde indicaties van de boordcomputer Ander Uw toelichting Omstandigheden van de klacht 011 Bij contact aanzetten 005 rijdend 004 af en toe 009 plotselinge storing 010 Geleidelijke verslechtering Ander Uw toelichting Gebruikte documentatie voor de diagnose Gebruikte diagnosemethode Type diagnosehandboek: N diagnosehandboek: N van de Service Mededeling Elektrisch schema: Titel en / of nummer: Werkplaatshandboek Service Mededeling Ondersteunende diagnose Gebruikt elektrisch schema Andere documentatie FD 10 Diagnosekaart bladzijde printen of fotokopiëren - bladzijde printen of fotokopiëren - bladzijde printen of fotokopiëren

9 Systeem: Instrumentenpaneel DIAGNOSEKAART Blz. 2 / 2 Identificatie van de rekeneenheid en van de vervangen onderdelen voor het systeem Nummer onderdeel 1 Nummer onderdeel 2 Nummer onderdeel 3 Nummer onderdeel 4 Nummer onderdeel 5 Lezen met het diagnoseapparaat (Identificatiescherm): Rekeneenheid nummer Leverancier nummer Programma nummer Programmaversie Kalibratienummer: VDIAG Storingen aangegeven op het diagnoseapparaat DF nummer Aanwezig In geheugen Omschrijving van de storing Bijzonderheid Context van de storing bij zijn verschijnen Staat of parameter nummer Titel van de parameter Waarde Eenheid Specifieke informatie van het systeem Beschrijving: Aanvullende informatie Waarom heeft u de rekeneenheid vervangen? Welke andere onderdelen zijn vervangen? Andere defecte functies? Uw toelichting: FD 10 Diagnosekaart bladzijde printen of fotokopiëren - bladzijde printen of fotokopiëren - bladzijde printen of fotokopiëren

10 Diagnose - Werking van het systeem 1. WERKING VAN DE WIJZERNAALDEN Snelheidsmeter De informatie van de rijsnelheid wordt via een draadverbinding overgebracht naar het instrumentenpaneel. De informatie is afkomstig van een opname element op de versnellingsbak. Toerenteller De informatie motortoerental wordt via een draadverbinding overgebracht naar het instrumentenpaneel (informatie afkomstig van de rekeneenheid van het inspuitsysteem). 2. WERKING VAN DE BOORDCOMPUTER Vlakje koelvloeistoftemperatuur De informatie van de koelvloeistoftemperatuur wordt via een draadverbinding overgebracht naar het instrumentenpaneel. De informatie is afkomstig van het opname element koelvloeistoftemperatuur. Vanaf 115 C (inbegrepen), branden alle segmenten met het waarschuwingslampje. Van 105 C (inbegrepen) tot 115 C lichten negen segmenten op. Van 80 C (inbegrepen) tot 105 C lichten zes segmenten op. Van 50 C (inbegrepen) tot 80 C lichten drie segmenten op. Alle segmenten zijn gedoofd bij een temperatuur lager dan 50 C. Vlakje brandstofpeil en waarschuwingslampje minimum brandstofpeil Het aparte waarschuwingslampje "minimum brandstofpeil" brandt als de reserve is bereikt en de negen segmenten van de meter doven. De berekening van het brandstofpeil en het beheer van het lampje gebeuren door het verwerken van de informatie van het tankelement (via draadverbinding). BIJZONDERE OPMERKING OVER DE WERKING BIJ HET AANZETTEN VAN HET CONTACT Er is een zelftest van 3 secondes van het waarschuwingslampje "minimum brandstofpeil" bij het aanzetten van het contact. Geval 1: als het tankelement is aangesloten maar het brandstofpeil in de tank onder de reservedrempel is, is het blijven branden van het lampje na 3 secondes afhankelijk van de informatie brandstofpeil (afgevlakt en rekening houdend met de nieuwe instellingen). Geval 2: als het tankelement niet is aangesloten en het eerste aanzetten van het contact met de storing betreft, knippert eerst 2 secondes het waarschuwingslampje "minimum brandstofpeil" snel, na maximaal 1 minuut en 40 secondes (detectietijd van een storing), gaat de brandstofpeilmeter uit en brandt het waarschuwingslampje brandstofreserve continu. Geval 3: als het tankelement niet is aangesloten en het waarschuwingslampje al brandde voor het aanzetten van het contact, blijft het waarschuwingslampje "minimum brandstofpeil" branden en gaan na 1 minuut en 40 secondes alle segmenten van de meter uit. -9

11 Diagnose - Werking van het systeem Waarschuwingslampje oliedruk Bij het aanzetten van het contact, brandt het waarschuwingslampje oliedruk. Als de motor draait en de oliedruk voldoende is, dooft het lampje. De informatie van de oliedruk wordt via een draadverbinding overgebracht naar het instrumentenpaneel. De informatie is afkomstig van het oliedrukcontact. 3. AFSTANDSMETER Totaalteller De kilometer totaalteller wordt aangegeven vanaf het aanzetten van het contact. Met een impuls op de toetsen van functiekeuze van de "boordcomputer" of de "nulinstelling" gaat u naar het volgende scherm. Dagteller De dagteller verschijnt in plaats van de totaalteller na een korte druk op de toetsen "boordcomputer" of "nulinstelling". Behalve in de volgende gevallen: de nulinstelling is gebeurd door een lange druk op de toets "nulinstelling" van het instrumentenpaneel, de nulinstelling van de dagteller is niet dezelfde als de nulinstelling van de boordcomputer (afgelegde afstand). De boordcomputer De opeenvolgende gegevens van de boordcomputer verschijnen in plaats van de km-tellers door een druk op de toets op het einde van de ruitenwisserschakelaar (functiekeuzetoets "boordcomputer". De nulinstelling gebeurt door een lange druk op de toets "nulinstelling" van het instrumentenpaneel. De informaties van de boordcomputer verschijnen als volgt na elkaar na de dagteller op het display: Verbruikte brandstof (in liters/100 km) sinds de laatste nulinstelling. Gemiddeld verbruik (in liters/100 km) sinds de laatste nulinstelling. Deze verschijnt nadat 400 m is afgelegd. Hierbij wordt gerekend met de afgelegde afstand en de hoeveelheid verbruikte brandstof sinds de laatste nulinstelling. Actueel verbruik (in liters/100 km). Hiervoor moet de auto sneller rijden dan ongeveer 30 km/u. Bij gas los, met een snelheid boven 30 km/u, is het actuele verbruik

12 Diagnose - Werking van het systeem Voorziene actieradius met de resterende brandstof (in km). Deze verschijnt nadat ongeveer 400 m is afgelegd. Bij het berekenen van de actieradius wordt uitgegaan van de afgelegde afstand, de hoeveelheid in de tank aanwezige brandstof en de verbruikte brandstof. Opmerking: De actieradius wordt 3 minuten na het oplichten van het waarschuwingslampje brandstofreserve niet langer getoond. Afgelegde afstand sinds de laatste nulinstelling. Gemiddelde snelheid sinds de laatste nulinstelling. Deze verschijnt nadat 400 m is afgelegd. Deze waarde wordt berekend door de afgelegde afstand te delen door de tijd die is verstreken sinds de laatste nulinstelling. De tijdbasis is ingebouwd in de boordcomputer. HET LAMPJE HANDREM VASTGEZET EN DETECTIE STORING REMCIRCUIT Handremcontact. Schakelaar minimum remvloeistofpeil Storing in de elektronische remkrachtverdeler (ALLEEN MET ABS). -11

13 Diagnose - Werking van het systeem Waarschuwingslampje Commando Getest Zender van de informatie 1 Portieren - kleppen Massa NEE Huis met hulporganen interieur (UCH) 2 Dimlichten + 12 V NEE Lichtschakelaar 3 Grootlichten + 12 V NEE Lichtschakelaar 4 Mistachterlichten + 12 V NEE Lichtschakelaar 5 Mistlichten voor + 12 V NEE Lichtschakelaar 6 Richtingaanwijzers links en rechts + 12 V NEE Huis met hulporganen interieur (UCH) 7 Defect laadtoestand van de accu Massa NEE (maar licht op bij stilstaande motor) Dynamo 8 Storing inspuitsysteem prioriteit 2 Koelvloeistoftemperatuur Massa 3 s door inspuitsysteem Rekeneenheid Inspuitsysteem 9 Waarschuwing oliedruk Massa NEE (maar licht op bij stilstaande motor) Opname element oliedruk 10 Vastzetten handrem + mini remvloeistof (zonder ABS) Vastzetten handrem + mini remvloeistof + elektronische remkrachtverdeler (met ABS) Massa NEE 3 s door ABS Handremcontact Schakelaar minimum remvloeistofpeil Handremcontact + Schakelaar mini remvloeistof + ABS-rekeneenheid 12 ABS (actief) Massa 3 s door ABS Rekeneenheid ABS 13 Airbag Massa 3 s door airbag REKENEENHEID AIRBAG 14 Airbag off Massa 3 s door airbag Rekeneenheid airbag 15 Achterruitverwarming Massa NEE (brandt bij inschakelen van de functie) Plaat met hulporganen relais 16 waarschuwing brandstofreserve Massa 3 s Instrumentenpaneel Beheer instrumentenpaneel (informatie peilen) 18 OBD Massa 19 Autogordel vergeten Massa 3 s door inspuitsysteem NEE (brandt bij inschakelen van de functie) rekeneenheid inspuitsysteem Schakelaar van de gordel -12

14 Diagnose - Aansluiting rekeneenheid STEKKER (24-polig grijs) De grijze 24-polige stekker is alleen gemonteerd op de uitvoeringen MG en HG. Aansl. 1 Niet in gebruik 2 Niet in gebruik Omschrijving 3 Controlelampje uitschakelen passagiersairbag 4 Niet in gebruik 5 Niet in gebruik 6 Niet in gebruik 7 Niet in gebruik 8 Niet in gebruik 9 Niet in gebruik 10 Niet in gebruik 11 Niet in gebruik 12 Controlelampje portier open 13 Massa (zonder ABS) Waarschuwingslampje elektronische remkrachtverdeler (met ABS) 14 Niet in gebruik 15 Niet in gebruik 16 Massa (zonder ABS) Waarschuwingslampje ABS (met ABS) 17 Niet in gebruik 18 Niet in gebruik 19 Signaal brandstofverbruik 20 Niet in gebruik 21 Niet in gebruik 22 Niet in gebruik 23 Niet in gebruik 24 Niet in gebruik -13

15 Diagnose - Aansluiting rekeneenheid STEKKER (24-polig zwart) Aansl. Omschrijving 1 Commando controlelampje startvergrendeling 2 Waarschuwingslampje koelvloeistoftemperatuur 3 Niet in gebruik 4 Waarschuwingslampje luchtverontreiniging 5 Controlelampje mistachterlicht 6 controlelampje mistlichten voor 7 Massa 8 Signaal - tankelement 9 Voeding + voor contact 10 Voeding na contact 11 Voeding + markeringslichten 12 Signaal + koelvloeistoftemperatuur 13 Waarschuwingslampje laadstroom accu 14 Waarschuwingslampje oliedruk 15 Controlelampje richtingaanwijzers 16 Waarschuwingslampje handrem + remvloeistofpeil 17 Controlelampje achterruitverwarming 18 Controlelampje grootlicht 19 Controlelampje dimlichten 20 Waarschuwingslampje airbag 21 Signaal toerenteller 22 Signaal rijsnelheid 23 Commando functiekeuze (boordcomputer) 24 Signaal + tankelement -14

16 Diagnose - Vervangen van organen Vervangen Voor het vervangen van het instrumentenpaneel, voert u een diagnose uit. Voor het uit- en inbouwen van het instrumentenpaneel: zie MR mechanisch. Voor het vervangen van het instrumentenpaneel is een akkoord van de technische helpdesk nodig. -15

17 Diagnose - Klachten MOTORTOERENTAL METER OP NUL OF VERKEERDE INFORMATIE ZOEKSCHEMA 1 KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR GEEN OF VERKEERDE INFORMATIE ZOEKSCHEMA 2 BRANDSTOFPEIL GEEN PEIL OF VERKEERDE INFORMATIE ZOEKSCHEMA 3 HET WAARSCHUWINGSLAMPJE BRANDSTOFRESERVE BLIJFT BRANDEN ZOEKSCHEMA 4 STORING INSPUITSYSTEEM PRIORITEIT 2 / KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR HET LAMPJE BLIJFT BRANDEN ZOEKSCHEMA 5 STORING INSPUITSYSTEEM PRIORITEIT 1 HET LAMPJE BLIJFT BRANDEN ZOEKSCHEMA 6 RIJSNELHEID METER OP NUL OF VERKEERDE INFORMATIE (Informatie afkomstig van versnellingsbak) ZOEKSCHEMA 7 STORING AIRBAG HET LAMPJE BLIJFT BRANDEN ZOEKSCHEMA 8 WAARSCHUWING OLIEDRUK HET LAMPJE BLIJFT BRANDEN ZOEKSCHEMA 9-16

18 Diagnose - Klachten DIMLICHTEN HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 10 GROOTLICHTEN HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 11 MISTACHTERLICHT HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 12 MISTLICHTEN VOOR HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 13 STORING ABS HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 14 RICHTINGAANWIJZERS HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND ZOEKSCHEMA 15 STARTVERGRENDELING HET WAARSCHUWINGSLAMPJE STARTVERGRENDELING BLIJFT BRANDEN OF KNIPPERT TIJDENS HET RIJDEN ZOEKSCHEMA 16 HET LAMPJE BLIJFT UIT ZONDER APC ZOEKSCHEMA 17 STORING LAADSTROOM HET LAMPJE BLIJFT BRANDEN (draaiende motor) ZOEKSCHEMA 18-17

19 Diagnose - Klachten VASTZETTEN HANDREM EN DETECTIE STORING REMCIRCUIT HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND (ZONDER ABS) HET LAMPJE WERKT ONSAMENHANGEND (MET ABS) ZOEKSCHEMA 19 ZOEKSCHEMA 20 ACHTERRUITVERWARMING. HET LAMPJE GAAT NIET BRANDEN ZOEKSCHEMA 21 INSTRUMENTENPANEEL GEEN WEERGAVE BIJ AANZETTEN VAN HET CONTACT ZOEKSCHEMA 22 BOORDCOMPUTER OF DAGTELLER OF KLOKJE GAAN TERUG NAAR NUL BIJ IEDER UITZETTEN VAN HET CONTACT ZOEKSCHEMA 23 CONTROLELAMPJE PORTIEREN HET LAMPJE GAAT NIET BRANDEN ZOEKSCHEMA 24-18

20 ZOEKSCHEMA 1 Toerenteller op nul of verkeerde informatie Zender van het bericht: Rekeneenheid van het inspuitsysteem Open de communicatie met de rekeneenheid van het inspuitsysteem. Controleer of de informatie van het toerental goed is. Als er geen of verkeerde informatie van het motortoerental is, voer een diagnose uit van het inspuitsysteem. Behandel de eventueel aanwezige storing(en). Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden tussen: Instrumentenpaneel zwarte stekker aansl. 21 Aansl. 70 van de 90-polige stekker rekeneenheid inspuitsysteem Als het probleem aanhoudt, activeer de zelfdiagnose van het instrumentenpaneel. Als de zelfdiagnose niet correct is, neem contact op met de technische helpdesk. -19

21 ZOEKSCHEMA 2 Geen of verkeerde informatie van de koelvloeistoftemperatuur Informatie afkomstig van koelvloeistoftemperatuurzender Controleer de aansluiting en de staat van de 3-polige stekker van de koelvloeistoftemperatuurzender. Herstel de stekker indien nodig. Meet de weerstand van het opname element koelvloeistoftemperatuur tussen aansl. 12 en de massa. Vervang het opname element koelvloeistoftemperatuur als de weerstand niet: 50 tot 80 C = 927 Ω tot 825 Ω 80 tot 105 C = 300 Ω tot 273 Ω 105 tot 115 C = 136 Ω tot 124 Ω Waarschuwingstemperatuur C = 103 Ω Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden tussen: Instrumentenpaneel zwarte stekker aansl. 12 Aansl. A van de 3-polige stekker koelvloeistoftemperatuurzender -20

22 ZOEKSCHEMA 3 Geen of verkeerde informatie van het brandstofpeil Informatie afkomstig van tankelement Activeer de zelfdiagnose van het instrumentenpaneel. Als de zelfdiagnose niet correct is, neem contact op met de technische helpdesk. Als de zelfdiagnose correct verloopt, beweeg dan de kabelbundel tussen het tankelement en het instrumentenpaneel heen en weer om een samenhangende informatie te krijgen. Zoek eventuele beschadigingen van de kabelbundel, controleer de aansluiting, de reinheid en de staat van stekkers. Controleer of de tank niet vervormd is. Vervang de tank indien nodig. Controleer de montage van het tankelement. Maak de stekker los van het tankelement; meet de weerstand tussen de.aansluitingen B1 en A1 van het tankelement. Tank vol = 33 Ω ± 10 Ω (tank 50 l) Tank drie kwart = 110 Ω ± 10 Ω Tank halfvol = 166 Ω ± 10 Ω Tank een kwart = 232 Ω ± 10 Ω Tank leeg = 313 Ω ± 10 Ω Vervang het tankelement als u andere waarden meet. Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbindingen: Tankelement aansl. A1 Aansl. 8 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel Tankelement aansl. B1 Aansl. 24 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -21

23 ZOEKSCHEMA 4 Het waarschuwingslampje brandstofreserve blijft branden Activeer de zelfdiagnose van het instrumentenpaneel. Als de zelfdiagnose niet correct is, neem contact op met de technische helpdesk. Als de zelfdiagnose correct is, controleer de montage van het tankelement. Maak de stekker los van het tankelement; meet de weerstand tussen de.aansluitingen B1 en A1 van het tankelement. Tank vol = 33 Ω ± 10 Ω (tank 50 l) Tank drie kwart = 110 Ω ± 10 Ω Tank halfvol = 166 Ω ± 10 Ω Tank een kwart = 232 Ω ± 10 Ω Tank leeg = 313 Ω ± 10 Ω Vervang het tankelement als u andere waarden meet. Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbindingen: Tankelement aansl. A1 Aansl. 8 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel Tankelement aansl. B1 Aansl. 24 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -22

24 ZOEKSCHEMA 5 Het waarschuwingslampje inspuitsysteem prioriteit 2 / koelvloeistoftemperatuur blijft branden Zender van het bericht: rekeneenheid van het inspuitsysteem Voer een diagnose uit van het inspuitsysteem. Behandel de eventueel aanwezige storing(en). Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbindingen: Rekeneenheid inspuitsysteem aansl. 9 Aansl. 2 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -23

25 ZOEKSCHEMA 6 Het waarschuwingslampje inspuitsysteem prioriteit 1 blijft branden Zender van het bericht: rekeneenheid van het inspuitsysteem Voer een diagnose uit van het inspuitsysteem. Behandel de eventueel aanwezige storing(en). Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbindingen: Rekeneenheid inspuitsysteem aansl. 34 Aansl. 4 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -24

26 ZOEKSCHEMA 7 Snelheidsmeter op nul of verkeerde informatie Informatie afkomstig van versnellingsbak Activeer de zelfdiagnose van het instrumentenpaneel. Controleer de goede werking van de wijzernaald op alle snelheden. Als de zelfdiagnose niet correct is, neem contact op met de technische helpdesk. Controleer met het diagnoseapparaat of de UCH de informatie rijsnelheid correct ontvangt tijdens een proefrit. Indien geen informatie, "rijsnelheid" op de UCH. Controleer de aansluiting en de staat van de stekkers. Maak de stekker los van het opname element snelheid; controleer de + 12 V op aansl. A van het opname element, en de massa op aansl. B2 van het opname element. Indien geen + 12 V: controleer de staat van de zekering van het opname element snelheid. Controleer de goede werking van het relais inspuiting (1047). Vervang dit indien nodig. Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Relais inspuiting (1047) Aansl. A5 Aansl. A van het opname element snelheid Indien geen massa: controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Massa Aansl. B2 van het opname element snelheid Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Opname element snelheid aansl. B1 Aansl. 22 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel Opname element snelheid aansl. B1 Aansl. 6 van de zwarte stekker EH1 UCH Instrumentenpaneel zwarte stekker aansl. 22 Aansl. 6 van de zwarte stekker EH1 UCH Als de storing aanhoudt, vervang het opname element snelheid. Indien informatie "rijsnelheid" aanwezig op de UCH. Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Opname element snelheid aansl. B1 Aansl. 22 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel Instrumentenpaneel zwarte stekker aansl. 22 Aansl. 6 van de zwarte stekker EH1 UCH -25

27 ZOEKSCHEMA 8 Het waarschuwingslampje airbag blijft branden Informatie afkomstig van airbagrekeneenheid Voer een diagnose uit van de functie "airbags gordelspanners". Behandel de eventueel aanwezige storing(en). Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Airbagrekeneenheid aansl. 7 Aansl. 20 zwarte stekker instrumentenpaneel -26

28 ZOEKSCHEMA 9 Het waarschuwingslampje oliedruk blijft branden Informatie afkomstig van oliedrukzender Controleer de algehele staat van slijtage van de motor (oliepeil, oliedruk, smeercircuit...). Controleer of er geen olie naar buiten lekt. Beweeg, bij draaiende motor, de kabelbundel tussen de oliedrukzender en het instrumentenpaneel heen en weer om het lampje te laten doven. Zoek eventuele beschadigingen van de kabelbundel, controleer de aansluiting, de reinheid en de staat van stekkers. Controleer, bij draaiende motor, de isolatie ten opzichte van de massa op aansl. 1 van de oliedrukzender. Indien er massa is, vervang de oliedrukzender. Controleer de isolatie, de geleiding en het ontbreken van overgangsweerstanden van de verbinding: Oliedrukzender aansl. 1 Aansl. 14 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -27

29 ZOEKSCHEMA 10 Het controlelampje dimlichten werkt onsamenhangend Voer deze diagnose alleen uit als: de dimlichten branden en het controlelampje uit blijft, de dimlichten niet branden en het controlelampje blijft branden. De dimlichten branden maar het controlelampje blijft uit. Controleer de aansluiting en de staat van de stekkers. Lichtschakelaar in de stand dimlichten aan. Controleer de + 12 V op aansl. 19 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel. Als er + 12 V is, vervang het instrumentenpaneel. Als er geen + 12 V is, controleer dan de isolatie, de geleiding en de afwezigheid van overgangsweerstanden van de verbinding: Zekeringplaat interieur aansl. S9 Aansl. 19 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel De dimlichten branden niet maar het controlelampje blijft branden. Controleer de aansluiting en de staat van de stekkers. Lichtschakelaar in ruststand. Controleer de + 12 V op aansl. 19 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel. Als er geen +12 V is, vervang het instrumentenpaneel. Als er + 12 V is, controleer dan de isolatie, de geleiding en de afwezigheid van overgangsweerstanden van de verbinding: Zekeringplaat interieur aansl. S9 Aansl. 19 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -28

30 ZOEKSCHEMA 11 Het controlelampje grootlichten werkt onsamenhangend Voer deze diagnose alleen uit als: de grootlichten branden en het controlelampje uit blijft, de grootlichten niet branden en het controlelampje blijft branden. De grootlichten branden maar het controlelampje blijft uit. Controleer de aansluiting en de staat van de stekkers. Lichtschakelaar in de stand grootlichten aan. Controleer de + 12 V op aansl. 18 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel. Als er + 12 V is, vervang het instrumentenpaneel. Als er geen + 12 V is, controleer dan de isolatie, de geleiding en de afwezigheid van overgangsweerstanden van de verbinding: Zekeringplaat interieur aansl. S11 Aansl. 18 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel De grootlichten branden niet maar het controlelampje blijft branden. Controleer de aansluiting en de staat van de stekkers. Lichtschakelaar in ruststand. Controleer de + 12 V op aansl. 18 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel. Als er geen +12 V is, vervang het instrumentenpaneel. Als er + 12 V is, controleer dan de isolatie, de geleiding en de afwezigheid van overgangsweerstanden van de verbinding: Zekeringplaat interieur aansl. S11 Aansl. 18 van de zwarte stekker van het instrumentenpaneel -29

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook

COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1. Feel the difference. FordKa Instructieboekje. Owner s handbook COP LUM KA NL 16-07-2008 16:43 Pagina 1 FordKa Instructieboekje Owner s handbook Feel the difference K10468_Service_Portfolio_090508.1 1 09.05.2008 15:52:47 Uhr 001-025 Ford KA NL 22-07-2008 9:45 Pagina

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

FORD FIESTA Instructieboekje

FORD FIESTA Instructieboekje FORD FIESTA Instructieboekje De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties,

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

ION handleiding Inhoud

ION handleiding Inhoud ION handleiding Inhoud 1 Gebruikersinstructies... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.2 Batterijpakket opladen... 8 1.3 Instructies voor batterijpakket onder bagagedrager... 11 2 Vierkant display... 14 2.1 Losmaken

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

INHOUD VOLVO ON CALL (VOC)

INHOUD VOLVO ON CALL (VOC) WEB EDITION VOLVO ON CALL VOLVO ON CALL Dit document beschrijft de functies van het Volvo On Call-systeem. Voor een correcte werking van het systeem is een actief abonnement nodig. De specificaties, constructiegegevens

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR

INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN AFTER SALES SERVICE INFO DIAG DIAGNOSE- APPARATUUR CITROËN DISTRIBUTEUR NIEUWE AUTO'S - Afleveringstechnicus - Coördinator terugroepacties CITROËN ERKEND REPARATEURS - Servicemanager - Technisch

Nadere informatie

Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding

Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding Mobiele applicatie Volvo On Call Handleiding Dit document bevat basisinformatie over de voorwaarden, functies en beperkingen van de mobiele applicatie Volvo On Call. Algemene informatie en beveiliging

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING

REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING REMstar Auto A-Flex GEBRUIKSHANDLEIDING 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Belangrijk...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten ( Let op

Nadere informatie

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK R-Link Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik...................................................... NL.3 Algemeen............................................................................. NL.4 algemene

Nadere informatie

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding

CS175-275-575. Installatie en Programmeer Handleiding CS175-275-575 Installatie en Programmeer Handleiding Document versie 2.2: Juli 2002 98/482/EC verklaring (Geldig voor CE gemerkte producten) Dit product is goedgekeurd in overeenstemming met Raadsbesluit

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

V60 Plug-in Hybrid. Quick Guide Web Edition

V60 Plug-in Hybrid. Quick Guide Web Edition V60 Plug-in Hybrid Quick Guide Web Edition GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO! Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. Het instructieboekje en de overige handleidingen

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

VMT 10 EPD Basis dag 2

VMT 10 EPD Basis dag 2 VMT 10 EPD Basis dag 2 Naam Cursist: Trainer: Datum: copyright 2011 2 3 Introductie Dit Zelfstudiepakket is een voorbereiding op de RPT-dag "Basis Elektro B", die je binnenkort gaat volgen. Tijdens deze

Nadere informatie

E-thermostaat Veelgestelde vragen

E-thermostaat Veelgestelde vragen E-thermostaat Veelgestelde vragen Algemeen Installatie Portal App Hub E-thermostaat Programmeren Privacy en Veiligheid Problemen oplossen FAQ20120524 Algemeen Welke uitvoeringen/kleuren zijn beschikbaar?

Nadere informatie

INSTALLATIE. 2. Mike houder. 3. Montage 1. INHOUD

INSTALLATIE. 2. Mike houder. 3. Montage 1. INHOUD MAGNUM EUROPE AVERA B.V. THE NETHERLANDS WWW.AVERA.NL Versie Maart 2005 1 GARANTIE Magnum International garandeert een goede werking van dit product gedurende een periode van één jaar na de aankoopdatum.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat

Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Gebruiksaanwijzing TC 405/30 regelapparaat Inleiding Het elektronisch regelapparaat TC 405/30 biedt u de mogelijkheid uw keramiekoven op nauwkeurige wijze te besturen. Het stookproces is in 30 intervallen

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie