Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit"

Transcriptie

1 N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014

2 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij verantwoordelijk voor alle bouwaspecten 12 Kengetallen 23 Blik Vooruit Maatschappelijke en financiële verslaglegging 2014 Personalia Bestuur van de Organisatie 24 Personalia Raad van Commissarissen 25 Bericht Raad van Commissarissen 27 Kantoren: Revitaliseren in plaats van extra pand aan leegstand toe te voegen 28 Menselijk kapitaal 36 Opleidingen, HR strategie Het Nieuwe Werken 38 Menselijk kapitaal 40 Personeelsbezetting en verloop, leerlingen en stagiaires Jubilea, pensioen Verzuim en ongevallen Werving & selectie Wonen: De woonconsument bepaalt 44 Duurzaam bouwen en milieu 54 Energiepositieve woningbouw 56 Het thema van dit geïntegreerde financieel en maatschappelijk jaarverslag is Blik Vooruit, want we zijn positief over onze eigen ontwikkeling en de ontwikkeling die de markt doormaakt. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en richten de blik vol overtuiging vooruit. In de 75 jaar van het bestaan van Heembouw is het altijd onze drijfveer geweest om onszelf continue te blijven ontwikkelen en verbeteren. Zodat we de wensen van onze klanten optimaal kunnen blijven invullen. Ook in de lastige jaren van de recente crisis is de focus op de klant steeds centraal blijven staan in onze bedrijfsvoering. Hierbij gaat het erom onze klanten meer dan tevreden te stellen en ze te verrassen. Met de NPS (net promoter score) meten we of en in hoeverre we daarin slagen. We zijn trots op onze NPS van +30. De reacties van onze klanten geven ons waardevolle informatie en motiveren ons extra om ons verder te verbeteren. Resultaat van deze klantfocus is een financieel gezonde organisatie, met een sterk klantgericht team, waarin volop wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tools en mogelijkheden ten behoeve van onze klantgroepen. We zijn een organisatie met een krachtige bedrijfscultuur, waarin we samenwerken aan ons gezamenlijke doel: Het creëren van plekken waar mensen willen zijn. Namens de Holdingdirectie Heembouw, Peter Lammertink Online marketing 58 Maatschappij 60 NPS 62 Verslag Gezamenlijke OndernemingsRaad Jaarrekening Overige gegevens 89 Controleverklaring 91 GRI G3 index toepassingsniveau C 92 3

3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding Blik vooruit, is het motto van dit financieel en maatschappelijk jaarverslag over Vanuit de overtuiging dat stilstand achteruitgang betekent, hebben wij ook in de afgelopen jaren van crisis nadrukkelijk oog gehad voor de ontwikkelingen om ons heen en dit vertaald naar onze toekomstvisie. We zijn verder gegaan met de ontwikkeling van onze organisatie en de verdere vormgeving van onze nieuwe organisatiestructuur. Hoewel het herstel van de markt zeker nog niet booming te noemen is, kunnen wij met overtuiging zeggen, dat we op koers liggen en we verwachten de positieve lijn door te kunnen zetten. We zijn trots dat onze organisatie in 2014 in staat is geweest om, ondanks de moeilijke omstandigheden in de markt, een positief resultaat te behalen. We zijn positief over de ontwikkeling die onze orderportefeuille laat zien. De marges zijn verbeterd en ook de vooruitzichten zijn beter. We richten met vertrouwen de blik vooruit, zoals we dat in ons 75-jarig bestaan altijd hebben gedaan. Heembouw in 2014 Met een lichte stijging in de totale bouwproductie van 1% waren de marktomstandigheden ook afgelopen jaar nog lastig [EIB, januari 2015]. We merken weliswaar dat de markt zich enigszins herstelt, maar de prijzen stonden en staan nog steeds onder druk. Hoewel de economie al geruime tijd in zwaar weer verkeert, zijn wij desondanks in staat geweest ons omzetniveau, ook in een dalende markt, op een onverminderd hoog niveau te houden van 106 miljoen (2013: 107 miljoen). Ons resultaat heeft zich goed hersteld, zij het dat dit met een resultaat nà belasting van 0,4 miljoen nog alleszins bescheiden is. Onze focus op de klant, in combinatie met een commercieel sterk team, stelt ons in staat de klantvraag optimaal in te vullen. De nieuwe organisatiestructuur, die wij vorig jaar hebben geïmplementeerd, waardoor de kennis en expertise van een klantgroep op één plaats geconcentreerd wordt, biedt hiervoor de juiste basis. Onze vermogenspositie blijft solide en vormt een betrouwbare basis voor de samenwerking met onze opdrachtgevers. Onze Dun & Bradstreet rating 1, voor hoogste kredietwaardigheidsklasse en minimaal risico op faillissement, blijft onverminderd van toepassing. De solvabiliteit blijft op een hoog niveau en is toegenomen tot 41,9%, wat in onze markt zeer goed te noemen is. Ook de liquiditeitspositie heeft zich verbeterd en blijft, gezien een verbeterde positieve stand, gehandhaafd op een goed niveau. Klantgroepen Bedrijfsruimten Onze turnkey aanpak heeft binnen de klantgroep bedrijfsruimten haar sporen verdiend. Ruim 80% van de projecten die we in 2014 uitvoerden waren een combinatie van design & build. In deze markt is Heembouw al jaren een belangrijke speler. Met name in de logistiek branche hebben wij een sterke marktpositie. We zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen om onze klanten nog meer toegevoegde waarde te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van BREEAM. Binnen de klantgroep bedrijfsruimten zien we de interesse voor internationaal goed verhandelbare panden groeien. Een BREEAM-kwalificatie draagt hieraan bij en met onze eigen BREEAM-experts kunnen wij onze klanten hierin optimaal bedienen. In 2014 kende de DGBC een BREEAM outstanding kwalificatie toe aan het DC dat wij voor opdrachtgever Dok Vast turnkey hebben gerealiseerd. Met een score van 91,22% is dit DC het meest duurzame DC van Nederland. Wij kunnen tevreden zijn over de omzet, die wij jaarlijks in deze markt realiseren. De marges staan evenwel ook hier onder druk. Wij blijven continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe tools om nog meer klantwaarde te creëren. Onder andere door het slim combineren en inzetten van allerlei big data, zijn wij in staat klanten sneller te lokaliseren en marktpartijen snel bij elkaar te brengen. Kantoren De kantorenmarkt is al jaren lastig te noemen. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat het omzetniveau voor deze klantgroep is achtergebleven. Het overgrote deel van de omzet bestaat uit renovaties, waarvan de gemiddelde projectgrootte beduidend lager is dan die van nieuwbouw. Trefwoorden bij deze renovatieprojecten zijn een snelle start, korte doorlooptijd en een goede samenwerking, stuk voor stuk aspecten waarop wij goed presteren. Inmiddels is ons commerciële team uitgebreid en versterkt en is onze uitgangspositie voor 2015 beduidend beter dan vorig jaar. Met onze tool, gebaseerd op big data, stelt ons in staat eindgebruikers te traceren. Hiermee tonen wij ons een waardevolle partner voor onze opdrachtgevers en bieden wij duidelijk toegevoegde waarde. Hoewel het een moeizame markt blijft, hebben we de afgelopen jaren kunnen bouwen aan een stabiel netwerk van terugkerende en uitermate tevreden klanten, die zorgen voor een regelmatige stroom van projecten. Wonen De woningmarkt vormt een belangrijke markt. Met Heembouw Wonen zijn wij in staat gebleken, binnen relatief korte tijd, een mooie orderportefeuille op te bouwen. Onze integrale benadering, waarbij we onze klanten kunnen helpen met een inventarisatie van de markt en waarbij we door het organiseren van ontwerpsessies met potentiële bewoners snel een goed beeld kunnen geven van de potentie van een project, krijgt veel waardering in deze markt. Deze aanpak past naadloos bij de omslag van product- naar vraaggestuurde projectontwikkeling. Ons project De Oevers, in het centrum van Roelofarendsveen, is hiervan een goed voorbeeld. De woningen die hier door Hoorne Vastgoed en Heembouw worden ontwikkeld, kennen een grote variëteit aan keuzemogelijkheden voor de kopers. Zo ontstaat hier een bijzondere woonwijk, waar elke woning een eigen identiteit heeft. Wij spelen hiermee goed in op ontwikkelingen in de markt, waarmee wij voorzien in de behoefte die er leeft bij potentiële kopers. Het resultaat is dat de 1e fase inmiddels al voor ruim 90% verkocht is. Service en onderhoud Service en onderhoud zijn een belangrijk onderdeel van onze integrale huisvestingsoplossing. Door onze focus op klantgroepen kunnen wij hier een nog betere invulling aan geven. Voor bedrijfsruimten, kantoren en wonen zijn onderhoudspakketten ontwikkeld, die met succes bij onze klanten worden aangeboden. Elke klantgroep heeft een eigen gespecialiseerde service- en onderhoudafdeling, die snel en flexibel inzetbaar zijn. Dit stelt ons in staat om ook de kleinere projecten voor de verschillende klantgroepen goed op te pakken, tegen concurrende prijzen en daarnaast onderhoud uit te voeren aan de diverse gebouwen die door ons zijn gerealiseerd. Financieel beleid Het financieel beleid is erop gericht, met een verantwoord risico, een goed rendement op onze projecten te behalen. Daarnaast blijven we veel aandacht geven aan het goed managen van ons werkkapitaal. Dit werpt zijn vruchten af, getuige het blijvend gezonde niveau van onze liquiditeitspositie. Goed risicobeheer is essentieel om de operationele en financiële doelen te kunnen realiseren. Wij hebben de processen voor wat betreft aanname van werk en de afweging van kansen en bedreigingen nog verder aangescherpt. Zo zijn we nog beter in staat op structurele wijze significante risico s tijdig te signaleren en te volgen en middels een goede dialoog op het juiste moment, met de juiste betrokkenen, in te spelen op de mogelijke kansen die een potentieel project in zich heeft. Heembouw hanteert hierbij een besturingsmodel, waarbij de werkmaatschappijen werken met korte lijnen naar de Holdingdirectie. De interne risicobeheersings- en controlesystemen worden jaarlijks getoetst als onderdeel van bedrijfsbrede projectaudits. De focus ligt op de beheersing van projectrisico s tijdens het gehele proces, van de verwerving- en voorbereidingsfase tot en met de uitvoeringsfase en nazorgfase. Als belangrijkste financiële risico s zien wij markt- en kredietrisico s. We handhaven ons beleid om financiële risico s ten aanzien van rente en debiteuren niet af te dekken met financiële instrumenten. De onderneming beschikt momenteel over voldoende financiële faciliteiten om te voorzien in haar financieringsbehoefte. Ten aanzien van de beheersing van kredietrisico s wordt gebruik gemaakt van erkende instellingen die zich op het leveren van kredietinformatie hebben toegelegd. Voortdurende bewaking van het kredietrisico, vormt onderdeel van het debiteurenbeheer. 4 5

4 Innovatie en kwaliteit Integriteit Structuur Klanttevredenheid en NPS Strategische partnerships Integriteit is een thema, dat om blijvende aandacht vraagt. Begin 2014 is de nieuwe werkmaatschappij Heembouw In 2004 is Heembouw gestart met de introductie van Wij realiseren al onze projecten in nauwe samenwerking met De gedragsnormen die Heembouw hanteert, zijn vastgelegd Wonen BV opgericht. Hier is de kennis en ervaring op het Lean Bouwen volgens Heembouw. Continu werken wij aan onze leveranciers. Samenwerken is dé voorwaarde voor succes. in een bedrijfscode, die is geregistreerd bij de Stichting gebied van nieuwbouw, transformatie en renovatie van woningen, verdere verbetering van onszelf en onze organisatie, waarbij Bij presteren gaat het niet om de prestaties van het individu, Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (nummer ). die eerder op meerdere plekken in onze organisatie aanwezig was, het uiteindelijk gaat om één ding: het creëren van klantwaarde. maar om het vermogen als team en als collectief te presteren. Deze is afgestemd op de gedragscode, zoals ontwikkeld door samengebracht. We zijn tevreden over de resultaten van deze Om te meten of en in welke mate we daarin slagen, Als ketenregisseur is het ons doel kennis te mobiliseren, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) en is voor alle samenvoeging. voert Heembouw klantonderzoeken uit. Sinds 2014 werkt de juiste partijen bij elkaar te brengen en tot een geheel te medewerkers leidend. Heembouw hierin samen met tevreden.nl. Dit bureau voor smeden. Dat is niet alleen tijdens de uitvoering op de bouw het De focus op specifieke klantgroepen en de continue ontwikkeling tevredenheidonderzoeken combineert continu onderzoek met geval, maar ook in het voortraject. Met verschillende leveranciers De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag, van onze specialismen, die daaruit voortvloeit, zorgen ervoor dat we een transparante terugkoppeling van de resultaten via digitale vormen wij strategische partnerships, die ook ingezet worden in dat in de Holdingdirectie wordt besproken en geëvalueerd. onze klanten meer en betere toegevoegde waarde kunnen leveren. platforms. Heembouw is in Nederland het eerste bouwbedrijf de gezamenlijke verwerving van nieuwe projecten. De directies van de werkmaatschappijen bieden elk jaar hun Naast deze structuurwijziging, hebben we geïnvesteerd in verdere dat op deze manier de meningen en reviews van haar klanten verantwoordingsbrieven aan, die met de financieel directeur versterking van ons commercieel team van wonen. Dit heeft een op deze open en transparante wijze deelt. Hierbij sturen wij Voor 2015 staat weer een aantal leveranciersdagen gepland. worden besproken. Cultuur is een vast agendapunt in het positieve invloed op de ontwikkeling van onze orderportefeuille. op de netto promoter score (NPS): het getal tussen de -100 en Tijdens deze sessies met vaste leveranciers, waar Heembouw overleg met de Groeps Ondernemingsraad. Wanneer er +100 dat aangeeft in welke mate klanten het bedrijf aan zouden mee samenwerkt, wordt kennis gedeeld en wordt stilgestaan aanleiding voor is, wordt integriteit bij dit agendapunt besproken. Heembouw Ontwikkeling is inmiddels onderdeel van de bevelen aan hun omgeving. Wij zijn trots op een NPS van bij de samenwerking: wat gaat goed en waar zijn verbeteringen klantgroepen structuur. Dit betekent dat de kennis van +30, (gebaseerd op 30 beoordelingen). Ter vergelijking: in de mogelijk? Immers, een goede samenwerking met onze Personeel en organisatie projectontwikkeling integraal onderdeel is van de klantwaarde die geboden wordt. De ontwikkelactiviteiten zullen in 2015 bankensector ligt de gemiddelde NPS op -30, in de retail op +7, bij de zorgverzekeraars op -8 [marketresponse, mei 2014]. leveranciers leidt tot meer efficiëncy, nieuwe ideeën en levert meer waarde voor de klant. Ons personeel is ons belangrijkste kapitaalgoed. Elke drie verder worden vormgegeven op klantgroepniveau. jaar voeren wij een medewerkersonderzoek uit om te meten, hoe onze medewerkers het werken bij en voor Heembouw Binnen ons architectenbureau Habeon Architecten is ook BIM Vooruitzichten 2015 ervaren. In 2014 is dit onderzoek weer uitgevoerd. De hoge de scheiding wonen werken inmiddels doorgevoerd. Sinds 2010 werkt Heembouw met het Bouw Informatie Model Volgens de voorspellingen zal de bouwproductie zich in respons van 92,3% zegt veel over de sterke betrokkenheid Binnen de structuur van ons architectenbureau zullen de (BIM). Inmiddels worden al onze projecten hierin uitgewerkt herstellen. Het EIB verwacht een groei van 4% in van onze medewerkers. Net als in 2010 komt de algemene specialisaties verder ontwikkeld worden. Het 3D-model van een gebouw dat daarmee ontstaat, omvat alle 2015 en 3,5% in Vooral de woningmarkt zal, na jaren tevredenheidscore uit op een mooie 7,7. De hoofdonderwerpen informatie die nodig is om een gebouw te realiseren. Een gebouw van daling van nieuwbouw, in 2015 een forse toename van van het onderzoek zijn verder uitgewerkt en aan de directie wordt op deze manier al helemaal in een virtueel 3D-model de nieuwbouwproductie laten zien. Hoewel de aanwezige binnen elk bedrijfsonderdeel van Heembouw gepresenteerd. gebouwd, voor de uitvoering start. Heembouw en Habeon overcapaciteit in de markt zich nog zeker zal doen gelden, zijn wij Vervolgens is samen vastgesteld wat goed gaat en wat nog Architecten zijn koploper in het (samen)werken met BIM. Om de positief over de toekomst. De kwaliteit van onze orderportefeuile verbeterd kan worden en zijn acties hiervoor afgesproken. vertaalslag van de architect naar de uitvoering te optimaliseren, voor 2015 is van een hoger niveau. Bij een minimaal gelijkblijvend zijn binnen onze organisatie drie zogenaamde BIM engineers actief. omzetniveau, verwachten wij in 2015 een verdere verbetering Ook in 2014 was het ziekteverzuim laag: 3,1%. Het verloop Elke klantgroep heeft een eigen BIM engineer, die zorgt dat er een van ons resultaat. Wij verwachten voor 2016 en de jaren erna dat kwam op 5,6% uit. nog betere afstemming komt tussen ontwerp en uitvoering, in een deze groei doorzet, zowel in omzet als in resultaat. vroegtijdig stadium. De drie BIM engineers zijn afkomstig uit de In november hebben wij met ons voltallige personeel en hun eigen organisatie en zijn, na een aantal oriënterende gesprekken Materiële investeringen worden er voor 2015 niet verwacht. partners ons 75-jarig jubileum gevierd, met een in alle opzichten en een assessment via het Loopbaantraject Bouw, gestart met Op het gebied van liquiditeit zullen we in 2015 onverkort de geslaagd feest. Het thema van de avond: Heembouw s got hun opleiding. Deze wordt door een van onze eigen opgeleide aandacht voor een goed niveau van ons werkkapitaal handhaven. talent werd op een fantastische wijze ingevuld, met een negental BIM specialisten on-the-job gegeven. uiteenlopende acts, die de collega s met en voor elkaar opvoerden. Wij zijn, gezien de lastige marktomstandigheden waarmee we Een mooi hoogtepunt van ons jubileumjaar. Marketing en social media al een tijd te maken hebben, tevreden over onze prestaties van de afgelopen jaren. Wij bedanken alle collega s voor hun niet De manier waarop Heembouw social media inzet in de aflatende inzet voor ons mooie bedrijf en danken onze klanten marketing- en communicatiestrategie, wordt binnen de B2B vaak voor het in ons gestelde vertrouwen. als voorbeeld genoemd. Nadat Heembouw in 2013 de eerste Industrial Social Media Award heeft gewonnen, zijn wij verder Roelofarendsveen, 12 maart 2015 gegaan met het integreren van het gebruik van social media in onze dagelijkse marketingactiviteiten. Daarbij willen wij informatie Holdingdirectie Heembouw: en kennis delen die relevant is, onderscheidend en interessant Peter Lammertink voor onze klanten en die invulling geeft aan onze merkbelofte: Roland van Oostrom Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. 6 7

5 Klantbeleving Een goede dienstverlening, Hier top service kan nog met een menselijke een maat uitspraak maakt het verschil Consultant Jean-Pierre Thomassen en client service manager tevreden.nl Diederik Versluis Iedereen heeft invloed op het geluk van zijn klanten In 2004 is Heembouw gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw, gebaseerd op de lean-filosofie van Toyota. Een aanpak die inmiddels verankerd is onze bedrijfsprocessen. Hierbij draait het uiteindelijk om één ding: het creëren van klantwaarde. Om te meten of en in welke mate we daarin slagen, voert Heembouw klantonderzoeken uit. Sinds 2014 werkt Heembouw hierin samen met tevreden.nl. Dit bureau voor tevredenheidonderzoeken combineert continu onderzoek met transparante terugkoppeling van de resultaten via digitale platforms. Heembouw is in Nederland het eerste bouwbedrijf dat op deze manier de meningen en reviews van haar klanten op deze open en transparante wijze deelt. Een lezing van consultant Jean-Pierre Thomassen over zijn boek De Customer Delight strategie, waarin hij uitlegt dat een tevreden klant niet genoeg is, was hiervoor een belangrijke inspiratiebron. Een klant die je met een 7 of een 7,5 waardeert was 20 jaar geleden prima, maar dat is allang niet meer voldoende. Onderzoek toont aan dat de kans dat een enthousiaste klant bij je blijft 3 tot 5 maal groter is, dan een tevreden klant. Enthousiaste klanten bevelen je aan, tevreden klanten niet. Voor Jean-Pierre Thomassen is beleving het kernwoord. Een goed product is natuurlijk de basis en ook de prijs moet scherp zijn, maar klanttrouw en de band die je voelt met een bedrijf wordt voor het grootste deel bepaald door de beleving die je ervaart. Een goede dienstverlening, top service met een menselijke maat maakt het verschil. Niet vrijblijvend In een wereld die door internet en de social media ingrijpend is veranderd, voldoet een brochure niet meer. We gaan af op de ervaringen van anderen. Willen we uit eten, dan kijken we wat er op Iens over een restaurant geschreven wordt, en voor onze volgende vakantie oriënteren we ons via Zoover. Via het platform heembouw.tevreden.nl wordt onze klanten om feedback gevraagd en worden de resultaten open en toegankelijk gepubliceerd. Die transparantie is vooral belangrijk, zegt Diederik Versluis, client service manager van tevreden.nl. Niet alleen voor klanten, maar ook voor de eigen collega s. Goede resultaten maken enthousiast, mindere zorgen voor verbetering. Deze manier van structureel tevredenheidonderzoek, kan niet anders dan leiden tot betere prestaties. Het is niet vrijblijvend; alleen meten en er vervolgens niets mee doen, dat werkt niet. Het gaat om de actie erna. Na Heembouw is ook Hercuton gestart met het uitvoeren van haar tevredenheidonderzoeken via tevreden.nl met als doel om uiteindelijk te komen tot een brancheplatform waar de resultaten van meerdere bouwbedrijven open en transparant worden gedeeld. Diederik: Daar is nog wel wat missiewerk voor nodig; zo zijn we in gesprek met Bouwend Nederland om te peilen wat het gezamenlijk belang is om zoiets op te zetten. En we nemen de voorbeelden zoals die van Heembouw mee, en nodigen partijen uit om eens met jullie te praten om de ervaringen te horen. We hopen halverwege 2015 de site bouwbedrijven.tevreden.nl te kunnen lanceren. Klantbeleving centraal Jean-Pierre Thomassen: De toekomst zal een duidelijke diversificatie te zien geven: enerzijds bedrijven die puur op prijs focussen en anderzijds organisaties die de beleving van de klant centraal stellen. Als je je uit de grijze massa wil worstelen is dat belangrijk: het neerzetten van een beleving, en dit consistent doen, onder verantwoordelijkheid van een directeur Klantgeluk. Want klantenservice is geen afdeling, maar een mentaliteit. Iedereen in een bedrijf heeft invloed op het geluk van zijn klanten. Jean-Pierre Thomassen (rechts) en Diederik Versluis Klantenservice is geen afdeling, maar een mentaliteit 8 9

6 Lean Bouwen Stefan van der Zwet, directeur realisatie kantoren Durven te leren, evalueren en kritisch zijn op jezelf; dat is de essentie van Lean Heembouw is alweer meer dan 10 jaar geleden gestart met de introductie van de Lean-filosofie. Stefan van der Zwet, directeur realisatie kantoren en tevens verantwoordelijk voor innovaties binnen Heembouw, is vanaf dag één bij Lean bij Heembouw betrokken. We waren op zoek naar een kwaliteitssysteem dat ons verder zou brengen, met ISO 9001 als referentiekader. We hebben ons in verschillende kwaliteitssystemen verdiept, en Lean sprak ons erg aan. Een praktische filosofie, die de mens centraal stelt en waarbij het erom gaat te leren door te doen. Voor Stefan is Toyota hét voorbeeld hoe succesvol deze filosofie kan zijn. Het is heel knap hoe Toyota de top van de auto-industrie is geworden. Japan was na de tweede wereldoorlog failliet, het land beschikt nauwelijks over natuurlijke grondstoffen en toch is Toyota het grootste automobiel bedrijf ter wereld geworden, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De keuze voor Lean is voor Heembouw de juiste gebleken. Kwaliteit is leveren wat de klant vraagt. Met Lean zijn we erin geslaagd dit doel meer van ons allemaal te maken. Ons vertrekpunt was ISO, in de ogen van velen een bureaucratisch systeem, dat stoffig is gemaakt door de manier van auditen. Het moet van ISO, was indertijd een gevleugelde kreet bij Heembouw. Dat is niet goed, we moeten het zelf willen. Samen de kwaliteit op een hoger niveau brengen, niet alleen op het gebied van realisatie maar ook het ontwerp: het hele proces. Lean is vooral een kwestie van houding en gedrag Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle introductie van de Lean-filosofie is de cultuur. Stefan: De leiding van het bedrijf moet het willen, mensen moeten ervoor open staan, je moet consequent zijn en de juiste cultuur hebben. Lean is 80% houding en gedrag, en 20% techniek en instrumenten. Onze cultuur heeft ervoor gezorgd dat we Lean vrij snel hebben omarmd; wel met wat strubbelingen in het begin, omdat we onszelf teveel onder druk zetten en de focus teveel legden op het verkorten van de doorlooptijd van projecten. Dan moet je kritisch zijn zijn onze processen goed? Het antwoord was toen nee, dus zijn we sindsdien continu bezig onze processen te verbeteren, hebben we 5S geïntroduceerd en de wekelijkse werkbespreking. Daarna is Lean steeds meer onderdeel van onze werkwijze geworden. Dit betekent niet dat er geen uitdagingen meer zijn. Vijf jaar crisis laat ook op dit gebied zijn sporen achter. Onder druk van de markt hebben ook wij soms nog teveel naar de korte termijn gekeken. Werken aangenomen om omzet te vullen, maar die niet bij ons passen. Ook de samenwerking met vaste leveranciers stond af en toe onder druk. Ik ben kritisch en vind dat we meer uit Lean zouden kunnen halen dan we de laatste tijd gedaan hebben. Wat niet weg neemt dat Lean wel echt verankerd is in onze aanpak: we durven te leren en te evalueren, zijn kritisch op onszelf en hebben al veel bereikt. Pull planning bijvoorbeeld en de wekelijkse werkbespreking, maar ook strategie ontplooiing en BIM; die zijn zo n onderdeel van ons DNA, dat projecten gegarandeerd volgens planning verlopen. We organiseren ons werk anders dan 10 jaar geleden voor we met Lean startten. We betrekken onze partners bij het proces en realiseren samen met hen de integrale oplossing voor de klant. Het leren is op een hoger niveau gekomen. Maar het geeft dus ook aan dat het een langdurig proces is om Lean echt in de haarvaten van het bedrijf te krijgen. Bevlogen medewerkers die zich elke dag willen verbeteren Organisaties die werken volgens de Lean-filosofie hebben een stip op de horizon : het ultieme doel waarnaar gestreefd wordt. Voor Stefan is dat een organisatie met medewerkers die bevlogen aan hun doelstellingen werken en zich elke dag willen verbeteren. Met als doel de organisatie goed te laten presteren. Stefan: Dan is het geen probleem om een NPS (net promoter score) van 50 te bereiken en verspillingen te vermijden. We zijn overigens al goed op weg. De NPS maakt de klantbeleving concreet. Uitvoeringsteams zijn actief bezig met de vraag: wat moeten we doen om de klant meer dan tevreden te maken. Dat is waar het om draait

7 Bedrijfsruimten Ton Kok en Henk Hisken, Brocacef Bedrijfsruimten Voor Brocacef stond al vast dat er voor een turnkey bouwtraject zou worden gekozen; 12 13

8 Bedrijfsruimten Nieuwbouw distributiecentrum Rapportcijfer voor Heembouw in klanttevredenheidsonderzoek Integrale aanpak bewijst meerwaarde Sinds de zomer van 2014 is farmaceutisch groothandel Brocacef gehuisvest op bedrijventerrein Park Forum in Eindhoven. In dit project komen de voordelen van de integrale aanpak van Heembouw goed naar voren. De kavel is afkomstig uit de Heembouw gronddatabank. Brocacef wilde hun nieuwe pand huren. Heembouw bracht hiervoor Brocacef in contact met logistiek vastgoedontwikkelaar WDP. WDP heeft dit nieuwe bedrijfspand laten bouwen en sloot hiervoor een meerjarige huurovereenkomst met Brocacef. Habeon Architecten maakte het ontwerp voor het pand; in een later stadium kwam hier ook het interieurontwerp bij. En uiteraard heeft Heembouw het nieuwe bedrijfspand, van in totaal bijna m 2 bvo, ook gerealiseerd. Plaats: Eindhoven Opdrachtgever: WDP Nederland Gebruiker: Brocacef Architect: Habeon Architecten Advies en directievoering: BOAG 14 15

9 Bedrijfsruimten We zijn klaar voor de toekomst Ton Kok, directeur logistiek Directeur logistiek Ton Kok en projectleider bouw Henk Hisken Nieuwe huisvesting voorbereid op verdere groei Brocacef Farmaceutische groothandel Brocacef is een toonaangevende leverancier voor gezondheidszorg in Nederland. Vanuit het door Heembouw gerealiseerde pand in Eindhoven, worden geneesmiddelen en medische producten gedistribueerd. Daarnaast worden er recepten op patiëntniveau gereedgemaakt. Met de recente overname van Mediq apotheken kan Brocacef zich marktleider in Nederland noemen. Directeur logistiek Ton Kok en projectleider Henk Hisken, zijn trots op hun nieuwe pand. Ons oude pand in Eindhoven voldeed niet meer, vertelt Ton Kok over de aanleiding voor de nieuwbouw. Het was verouderd, te klein en voldeed onvoldoende aan de strikte eisen die ons branche heeft op het gebied van GDP: Goede Distributie Praktijken. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op geconditioneerde opslag van geneesmiddelen (de geneesmiddelen mogen in geen geval warmer worden dan 25 C) en strenge eisen ten aanzien van schoonmaak en hygiëne. In ons oude pand was daar lastig aan te voldoen. In maart 2013 is onze zoektocht naar een locatie, een bouwer en een belegger gestart. In de selectieprocedure kregen we een goede indruk van Heembouw, het voorstel was goed en Heembouw bracht WDP als belegger in. Er was direct een klik. Het gehele project was aan een strakke planning gebonden. Ton Kok: We moesten 22 september operationeel zijn. We groeien enorm en onze locatie in Amsterdam kreeg het veel te druk. Er was direct een klik met Heembouw Eén partij verantwoordelijk Voor Brocacef stond al vast dat er voor een turnkey bouwtraject zou worden gekozen: één partij die verantwoordelijk is voor alle bouwaspecten. Henk Hisken: 14 jaar geleden hebben we ons distributiecentrum in Amsterdam op een soortgelijke manier laten realiseren, dat beviel goed. Op die manier konden wij ons concentreren op de keuze en implementatie van de logistieke inrichting. Gezien de ambitieuze planning moest dit deels overlappend met de bouw van het pand gebeuren, waardoor bouwers en inrichters extra afhankelijk waren van elkaars voortgang. Toen op een gegeven moment onze inrichting enige vertraging opliep, heeft Heembouw zijn activiteiten daarop aangepast waardoor de totaalplanning toch gehandhaafd kon blijven. Ton Kok: De nieuwe locatie is voorbereid op verdere groei van Brocacef. Het is 2,5 keer zo groot als ons oude pand in Eindhoven en we hebben rekening gehouden met verdere uitbreiding van de bruikbare m 2 s en de technische installaties. Ook de capaciteit van de logistieke inrichting kan vrij eenvoudig vergroot worden. We doen hier nu orderregels gemiddeld per dag maar we zouden er hier aan kunnen. We zijn klaar voor de toekomst! Ton Kok (links) en Henk Hisken 16 17

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop

Klantgroep Wonen. Bewonerswensen zijn leidend. Klantgroep. wonen. Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop Klantgroep Bewonerswensen zijn leidend wonen Woonwensenonderzoek Co-creatie Participatie in verhuur en verkoop 24 25 Ontwikkeling en realisatie appartementen en uitbreiding winkelgebied Delft Wonen boven

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Gerritsen kleinbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam In ruim 75 jaar heeft Gerritsen Bouwgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Hoe maak je de keten LEAN?

Hoe maak je de keten LEAN? Hoe maak je de keten LEAN? Oktober 2012 Meindert Koopman Directeur Bouwbedrijf Rijssen B.V Hoe maak je de keten LEAN?? Inleiding. Traditionele proces. Ketenintegratie.. Van Losser Installatiegroep. Ketenintegratie:

Nadere informatie

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book

De juiste route naar meer klantwaarde. E-book De juiste route naar meer klantwaarde E-book Inleiding Klantwaarde Onze verbazing Het ene na het andere onderzoek wordt uitgevoerd. U wordt overladen met informatie. Toch leidt dit niet altijd tot betere

Nadere informatie

j o r r i t s m a b o u w. n l

j o r r i t s m a b o u w. n l jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880, toen Johannes Jorritsma zijn

Nadere informatie

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS

8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS 8 MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNITS DE POL TE LOSSER Alfred Marshallstraat 1 Postbus 572 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 255 68 88 Fax (074) 291 85 21 www.bedrijfsunits.com projectontwikkeling Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Groot in kleinschalige projecten

Groot in kleinschalige projecten Groot in kleinschalige projecten Beheer en onderhoud Verbouw en renovatie Kleinschalige nieuwbouw Nieuw bedrijfsonderdeel, vertrouwde naam Giesbers Arnhem heeft naam gemaakt als specialist in woningbouw,

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 67 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 67 AMSTERDAM TE HUUR KANTOOR-/ BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 795,- PER MAAND CIRCA 64 M² PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 67 AMSTERDAM Tussen de Bogen 67 te Amsterdam ALGEMEEN Deze zeer

Nadere informatie

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE

VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE VOLLEDIG TURN-KEY UITSTEKEND BEREIKBAAR 181 M² KANTOORRUIMTE BESCHIKBAAR GELEGEN NAAST CENTRAAL STATION FLEXIBELE HUURTERMIJN VERHUURINFORMATIE DE RUYTERKADE 112 AMSTERDAM De Ruyterkade 112 te Amsterdam

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE ALBERT CUYPSTRAAT 194 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE ALBERT CUYPSTRAAT 194 AMSTERDAM TE HUUR VOLLEDIG GERENOVEERDE WINKELRUIMTE CIRCA 115 M² 2.250,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE ALBERT CUYPSTRAAT 194 AMSTERDAM Albert Cuypstraat 194 Amsterdam ALGEMEEN Deze recentelijk geheel gerenoveerde

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN

PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE HOOGWAARDIG TURN-KEY INBOUWPAKKET CIRCA 360 M² (DEELVERHUUR VANAF 180 M²) HUURPRIJS VANAF 1.660,- PER MAAND PROJECTINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 26 C/D DIEMEN Verrijn

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE

MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE MODERN GEBOUW ZEER GOED BEREIKBAAR LUXE SHOWROOM TOTAAL CIRCA 1.235 M² SHOWROOM, 420 M² KANTOOR EN 2.752 M² BEDRIJFSRUIMTE PROJECTINFORMATIE VAN DER MADEWEG 28 AMSTERDAM Van der Madeweg 28 te Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM TE HUUR KANTOOR-/ BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 150,- PER M² PER JAAR CIRCA 239 M² PROJECTINFORMATIE TUSSEN DE BOGEN 22 AMSTERDAM Tussen de Bogen 22 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN

HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY : GEMEUBILEERD EN PLUG & PLAY UNIT GESCHIKT VOOR 6 TOT 7 WERKPLEKKEN 2.400,- PER MAAND ALL-IN PROJECTINFORMATIE KONINGSPLEIN 1 AMSTERDAM

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010

Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Aardoom & de Jong Nieuwsbrief december 2010 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Aardoom & de Jong werving en selectie. Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website

Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website Digibiz en Stevens Van Dijck realiseren dynamische en aansprekende website Digibiz.com - (073) 6 100 795 PAGINA 1 VAN 5 1 of 15 SAMENWERKING MET AMBITIE 'Kunnen jullie voor ons een website bouwen die beter

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave.

Introductie. Cita architecten zoekt naar het specifieke en bijzondere van een ontwerpopgave. Introductie Cita: architecten bna wordt gevormd door een team enthousiaste mensen. Wij zijn een middelgroot architecten bureau, dat ruim 25 jaar bestaat. Onze projecten variëren van grote complexe multifunctionele

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

De NPS, groter dan je denkt

De NPS, groter dan je denkt De NPS, groter dan je denkt Waarschijnlijk heeft u de vraag zelf al wel eens beantwoord: Hoe waarschijnlijk is het dat u organisatie X zou aanbevelen bij vrienden of bekenden? Maar wat kunnen organisaties

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM

VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM TE HUUR FANTASTISCHE ZICHTLOCATIE UITSTEKEND BEREIKBAAR 16 METER WINKELFRONT HUURPRIJS 2.477,- PER MAAND CIRCA 205 M² VERHUURINFORMATIE MEESTER TREUBLAAN 18 AMSTERDAM Meester Treublaan 18 te Amsterdam

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM TE HUUR KANTOORRUIMTE MET TUIN UITSTEKEND BEREIKBAAR VRIJ UITZICHT OVER PLEIN HUURPRIJS 695,- PER MAAND CIRCA 50 M² PROJECTINFORMATIE DE KEMPENAERSTRAAT 67 AMSTERDAM De Kempenaerstraat 67 te Amsterdam

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed

Bouwen voor Zorg. Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Bouwen voor Zorg Meer tijd voor zorg door bedrijfsprocesgericht ontwerpen van zorgvastgoed Meer tijd voor Zorg Introductie De Nederlandse zorgmarkt verandert snel en drastisch. Door vergrijzing en een

Nadere informatie

TE HUUR SCHERP GEPRIJSDE TURN-KEY KANTOORRUIMTE CIRCA 545 M²

TE HUUR SCHERP GEPRIJSDE TURN-KEY KANTOORRUIMTE CIRCA 545 M² TE HUUR SCHERP GEPRIJSDE TURN-KEY KANTOORRUIMTE CIRCA 545 M² 69,- PER M² PER JAAR VERHUURINFORMATIE DR. WILLEM DREESWEG 2 AMSTELVEEN ALGEMEEN Op een goed bereikbare locatie, nabij openbaar vervoer en uitvalswegen

Nadere informatie

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE

TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE TE HUUR VOLLEDIG TURN-KEY UNITS VANAF CIRCA 24 M² UITSTEKEND BEREIKBAAR MODERN KANTOORGEBOUW QUEENS TOWERS / MAZARS TOREN VERHUURINFORMATIE DELFLANDLAAN 1 AMSTERDAM Delflandlaan 1 te Amsterdam ALGEMEEN

Nadere informatie

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen,

In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services. Meten, verbeteren en voorspellen, In 3 stappen naar een optimale klantbeleving in facility services Meten, verbeteren en voorspellen, Inhoud 1. De facilitaire markt verandert... 3 2. Waarom klantbelevingsmanagement?... 3 3. Stap 1: Meten...

Nadere informatie

De wereld is constant in beweging en de gebouwde omgeving verandert mee

De wereld is constant in beweging en de gebouwde omgeving verandert mee De wereld is constant in beweging en de gebouwde omgeving verandert mee Lelijk eendje transformeert naar mooie Zwaan 1 De transformatie van de beide gebouwen was voor gemeente Zoetermeer aanleiding te

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM REPRESENTATIEF GOED BEREIKBAAR LEUKE OMGEVING TURN-KEY & PLUG & PLAY ZELFSTANDIGE UNIT HUURPRIJS 225,- PER M² PER JAAR CIRCA 142 M² PROJECTINFORMATIE VEEMBROEDERHOF 93 AMSTERDAM Veembroederhof 93 te Amsterdam

Nadere informatie

Wilt u continu verbeteren én besparen?

Wilt u continu verbeteren én besparen? Wilt u continu verbeteren én besparen? RORE staat voor Return on Real Estate; continu verbeteren en besparen mét uw vastgoedportefeuille. Middels de RORE-raamovereenkomst wordt afgesproken dat wij risicodragend,

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Jaarverslag 2015 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Wij creëren plekken waar mensen willen zijn 2015 Jaarverslag 2015 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Wij creëren plekken waar mensen willen zijn Onze kernwaarden NIEUWSGIERIG ORiGINEEL VERBINDEND AMBITIEUS CONCREET Jaarverslag 2015 Maatschappelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN

CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN TE HUUR WINKELRUIMTE CIRCA 48 M² VLOEROPPERVLAK CENTRAAL GELEGEN VERHUURINFORMATIE EERSTE OOSTERPARKSTRAAT 103 AMSTERDAM ALGEMEEN Deze mooie onlangs gerenoveerde winkelruimte is gelegen in de Oosterparkbuurt

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Temmink Bouwprojekten BV

Temmink Bouwprojekten BV Temmink Bouwprojekten BV Score Temmink Bouwprojekten BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

DIVERSE BEDRIJFS EN/OF KANTOORUNITS MULTIFUNCTIONEEL VANAF 1.000,- PER MAAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TURN-KEY / DIRECT GEBRUIKSKLAAR VANAF 90 M²

DIVERSE BEDRIJFS EN/OF KANTOORUNITS MULTIFUNCTIONEEL VANAF 1.000,- PER MAAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TURN-KEY / DIRECT GEBRUIKSKLAAR VANAF 90 M² DIVERSE BEDRIJFS EN/OF KANTOORUNITS MULTIFUNCTIONEEL VANAF 1.000,- PER MAAND UITSTEKEND BEREIKBAAR TURN-KEY / DIRECT GEBRUIKSKLAAR VANAF 90 M² VERHUURINFORMATIE VERRIJN STUARTWEG 22-28 - DIEMEN DIEMER

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM TE HUUR MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE UITSTEKEND BEREIKBAAR BEGANE GROND HUURPRIJS 880 PER MAAND CIRCA 55,5 M² PROJECTINFORMATIE MERCATORPLEIN 19 AMSTERDAM Mercatorplein 19 te Amsterdam ALGEMEEN Deze

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK KLEINSCHALIGE BEDRIJFS /KANTOORRUIMTE BEGANE GROND BESCHIKBAAR VOOR VERHUUR CIRCA 65 M² (HUUR) OF 130 M² (KOOP) HUURPRIJS 625 PER MAAND / 150.000 KOOP PROJECTINFORMATIE TIJNMUIDEN 97 AMSTERDAM SLOTERDIJK

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE STADHOUDERSKADE 14-C AMSTERDAM CENTRUM

PROJECTINFORMATIE STADHOUDERSKADE 14-C AMSTERDAM CENTRUM HARTJE CENTRUM ZEER STIJLVOL EN LUXE INGERICHT VOLLEDIG TURN-KEY:GEMEUBILEERD EN PLUG & PLAY LOSSE WERKPLEKKEN ZELFSTANDIGE KANTOORUNITS VAN CIRCA 35 TOT 313 M² PROJECTINFORMATIE STADHOUDERSKADE 14-C AMSTERDAM

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet

Referentiecase. Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet Referentiecase Het CAK Informatievoorziening op orde met SharePoint intranet De samenwerking met ETTU voor het intranetproject is erg prettig verlopen. Door de open en laagdrempelige samenwerking zijn

Nadere informatie

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING

DENC ALGEMEEN DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT TEL: FAX: DESIGN ENGINEERING CONTRACTING DESIGN ENGINEERING CONTRACTING WWW.DENC.NL DENC BUSSUM SLOCHTERENLAAN 12 POSTBUS 381 1400 AJ BUSSUM TEL: 035 69 930 99 FAX: 035 69 930 92 DENC TILBURG BOSSCHEWEG 57 POSTBUS 122, 5056 ZL BERKEL ENSCHOT

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

GELEGEN OP DE PRESTIGIEUZE ZUIDAS DIRECT NAAST STATION ZUID/WTC LUXE TURN-KEY

GELEGEN OP DE PRESTIGIEUZE ZUIDAS DIRECT NAAST STATION ZUID/WTC LUXE TURN-KEY GELEGEN OP DE PRESTIGIEUZE ZUIDAS DIRECT NAAST STATION ZUID/WTC LUXE TURN-KEY INBOUWPAKKET UNIT VAN 250 M² 335,- PER M² PER JAAR FANTASTISCH UITZICHT PROJECTINFORMATIE Gustav Mahlerplein, ITO TOREN AMSTERDAM

Nadere informatie

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw PROFIEL Giesbers Groep Sporthal de Streepen Sint-Oedenrode Nieuwbouw sporthal met cultureel en maatschappelijk cluster BeLeef Buitendijks Uithoorn, Legmeer-West Woongebied 34 woningen Lanenbuurt Elst Nieuwbouw

Nadere informatie

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint

Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint Financieer de realisatie van nieuwe distributie footprint INNOVATION SESSION GROENEWOUT - JUNE 27 TH 2017 Breda June 27th, 2017 Dries Castelein DC&I Development De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen

Nadere informatie