IN BEELD. Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas. Dalton laat kinderen groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN BEELD. Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas. Dalton laat kinderen groeien"

Transcriptie

1 t. Plechelmus IN BEELD Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas Dalton laat kinderen groeien

2 De Plechelmusschool is een middelgrote, actieve school. Een school is een leergemeenschap maar wij vinden het erg belangrijk dat de school ook een fijne leefgemeenschap is. De school is gevestigd in de voormalige H. Hartkerk, in de wijk t Wilbert. Wat eerst een kerk was, is nu een echte school. Alles is nieuw, kleurrijk, modern en ademt een sfeer van rust en gezelligheid uit. Alle onderdelen van het gebouw zijn op elkaar afgestemd en zeker op onze manier van lesgeven, het Daltononderwijs. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15c, 7556WH Hengelo Tel.: (074) R.K.Daltonbasisschool St. Plechelmus is onderdeel van de Dr. Schaepmanstchting Hengelo. De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo. Adres: Enschedesestraat 68, 7551 EP Hengelo Telefoon:

3 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Wat leuk dat u interesse heeft in onze mooie basisschool. Speciaal voor u hebben we daarom dit blad samengesteld. Op een korte en overzichtelijke wijze kunt u lezen wat wij uw kind dagelijks te bieden hebben. Dat de St. Plechelmusschool meer is dan onderwijs zal u snel duidelijk worden. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel! Een enthousiast team werkt dagelijks aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. Niet ieder kind hoeft kampioen te worden, zolang het maar wel zijn eigen records verbetert. Elk kind is daarbij mooi en goed. Op onze school mag je jezelf zijn. Werken aan talentontwikkeling van uw kind doen we graag in samenspraak met u. Want u kent uw kind tenslotte het beste! U bent altijd welkom voor een gesprek of rondleiding zodat wij al uw vragen kunnen beantwoorden. De deur van onze school staat dagelijks voor u open. Ik wens u veel lees- en kijkplezier! Namens het team van de St. Plechelmusschool, Anita Kroonen-Kennis directeur Inhoudsopgave uw kind onze aandacht Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01

4 Dalton laat kinderen groeien Als u op een verjaardag bent en vertelt dat uw kind naar een Daltonschool gaat is de kans groot dat aan u belangstellend wordt gevraagd: Een Daltonschool? Wat is dat precies? Waar herken je Dalton aan? Vragen waarop de antwoorden niet zo eenvoudig zijn. Wij geven u een inkijkje in wat de uitgangspunten van het Daltononderwijs zijn en hoe wij daar in onze school vorm aan geven. Pedagoge Helen Parkhurst is de bedenkster van het Daltononderwijs. Zij gaf in Amerika les aan een klas met kinderen die erg verschillend waren. De naam dalton komt van het plaatsje Dalton, waar zij haar eerste eigen school oprichtte. Zij ontdekte dat leren beter gaat als kinderen zowel zelfstandig als samen kunnen werken. In haar ogen heeft de wereld mensen zonder vrees nodig. Mensen die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn en met vooruitziende blik plannen kunnen bedenken. In Nederland zijn Daltonscholen verenigd in de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Het Daltononderwijs in Nederland kent zes kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs. Leren is werken, zelfstandig en samen! Kernwaarden van het Daltononderwijs: Vrijheid in gebondenheid Zelfstandigheid Samenwerken Reflectie Effectiviteit en doelmatigheid Borging Vrijheid in gebondenheid Om zelfstandig te kunnen leren, heb je vrijheid nodig. Je moet zelf keuzes kunnen maken. Maar vrijheid betekent niet dat zomaar alles kan en alles mag. Het dagprogramma bestaat voor een deel uit verplichte lesstof: lesstof voor alle kinderen. Over deze lesstof geeft de leerkracht instructie. Daarnaast valt er voor de leerlingen veel te kiezen. De leerkracht biedt verschillende keuzewerkopdrachten en -activiteiten aan. Ook mogen leerlingen werken aan opdrachten waarvoor zij zelf specifieke belangstelling hebben. Tijdens het keuzewerk gebruiken de leerlingen andere kwaliteiten en vaardigheden dan bij de klassikale lessen. Zelfstandigheid Zelfstandigheid wil zeggen dat kinderen leren hun eigen werk te plannen en te maken. Kinderen krijgen zo de kans om problemen zelfstandig op te lossen. Het planbord en de taakbrief zijn daarbij handige hulpmiddelen. Er zijn verschillende soorten taakbrieven, bijvoorbeeld voor een dag, meer dagen of een week. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof, kan de taakbrief meer herhalingsopdrachten bevatten. Leerlingen die meer lesstof aan kunnen, krijgen uitdagende en prikkelende verdiepingsopdrachten. Met een taak op maat komen wij tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 04

5 Zelfstandigheid Samenwerking Vrijheid in Gebondenheid Zelfstandig leren handelen en denken, keuzes leren maken, zelfontwikkeling Leren van en met elkaar, luisteren naar elkaar, met respect voor de ander leren omgaan met verantwoordelijkheid, vertrouwen in eigen kracht, grenzen stellen Samenwerking Samenwerken is erg belangrijk. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal met leerlingen uit dezelfde klas, maar ook werken leerlingen van verschillende leeftijden soms samen. Kinderen leren zo te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Effectiviteit en doelmatigheid Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Anders gezegd: de tijd goed gebruiken zodat je eruit haalt wat er in zit. Niet ieder kind hoeft kampioen te worden zolang het maar het beste uit zichzelf haalt. Reflectie Reflecteren betekent stilstaan bij en nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Het gaat om de bewustwording bij de leerlingen. Reflecteren doen wij op drie niveaus. Vooraf, tijdens en na het werken. Door het stellen van vragen kan de leerkracht een leerling begeleiden en inzicht geven in het eigen handelen en leren. Een handig hulpmiddel hierbij zijn onze reflectiekaartjes. Een praktijkvoorbeeld: Tijdens het werken in groep 2 vroeg juf aan een Jochem: Wat zou jij de volgende keer willen leren? Jochem had net het cijfer 8 op het werkblad getekend door middel van twee ingekleurde rondjes. Jochem: Die acht wil ik leren maken. Juf: Dat is goed Jochem, dan krijg jij morgen van mij een oefenblad met het cijfer 8. De volgende morgen pakte Jochem het oefenblad en ging er zelfstandig en vol enthousiasme mee aan de slag! Dalton staat voor kwaliteit. Een school mag zich niet zomaar Daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een Daltonlicentie heeft. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan scholen en leerkrachten, als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. Hoe wij op onze school met Dalton werken is vastgelegd in ons Daltonboek. U kunt dit boek bekijken via onze website Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 05

6 Veel gestelde vragen: Krijgen leerlingen niet veel te veel vrijheid? Nee, want onze leerlingen worden vanaf groep 1 begeleid bij het invullen van die vrijheid. Het is bovendien vrijheid in gebondenheid. Het betekent niet dat de leerling de vrijheid heeft om zo maar iets te doen of niet te doen. Het is een keuzevrijheid om te bepalen, wanneer het kind iets doet, met wie het kind samenwerkt of hoe lang het kind aan iets wil werken. Krijgen kinderen nog wel instructie en uitleg? Ons onderwijs is ingericht op drie niveaus. Er zijn kinderen die meer aankunnen en er zijn kinderen die extra uitleg nodig hebben. Daarnaast zijn er vele momenten waarop wij als klas samen bezig zijn. Is Dalton wel geschikt voor kinderen, die extra aandacht nodig hebben? Dalton is juist heel geschikt voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat realiseren wij door maatwerk toe te passen bij de instructie, door extra aandacht te geven bij het zelfstandig werken en de mate van vrijheid aan te passen aan wat een kind nodig heeft. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01

7 Het team De directeur De directeur heeft de algehele leiding en is eindverantwoordelijk voor de school. De directeur heeft geen lesgevende taken. Groepsleerkracht De groepsleerkracht heeft als hoofdtaak lesgeven. Daarnaast voert hij nog allerlei taken uit op schoolniveau. Intern begeleider Onze school heeft twee Interne Begeleiders (IB ers). Zij regelen de zorg rondom individuele leerlingen en groepen. Daarnaast begeleiden zij de leerkrachten en onderhouden zij contacten met ouders, externe zorginstanties en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast werken op onze school een conciërge en een administratief medewerkster. De leerlingenraad Stagiaires De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8 en de directeur. Zij bespreken samen onderwerpen die belangrijk zijn voor de groepen of voor de school. Er wordt samen gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. De raad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks bezoeken veel stagiaires onze school. Onze school is een fijne plaats om veel te kunnen leren. Wij zijn op onze beurt erg blij met de komst van deze studenten omdat het extra handen zijn in de klas. Wij begeleiden ROC-studenten van de opleiding klassen of onderwijsassistent en PABO-studenten van de Saxion-Hogeschool. Schooltijden s Morgens groep 1 t/m uur uur Woensdags groep 1 t/m uur uur s Middags uur uur Vrijdagsmiddags hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 4 vrij. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 07

8 De zorg voor kinderen Op onze school telt ieder kind mee. Daarom benaderen wij de leerlingen niet alleen als een groep, maar ook als individu. Kinderen hebben ondersteuning nodig, de een wat meer dan de ander. Meer begaafde kinderen krijgen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Kinderen die ergens moeite mee hebben, krijgen extra hulp of een aangepaste leerweg. Deze zorg op maat wordt zoveel mogelijk binnen de groep uitgevoerd. Leerlingvolgsysteem Op de Plechelmusschool volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling. We kijken naar de leeropbrengsten, maar er wordt ook veel waarde gehecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Gedurende het hele schooljaar worden er diverse toetsen afgenomen om te controleren of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. Een aantal van deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Alle toetsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in het Leerling Volg Systeem (LOVS). U wordt hierover altijd zorgvuldig geïnformeerd. Zorg en speciale behoeften Mocht de ontwikkeling van uw kind niet in balans zijn, dan gaan wij met u overleggen hoe wij aan uw kind de juiste zorg kunnen bieden. Dit kan betekenen dat voor uw kind een eigen programma wordt opgesteld. Dit noemen wij een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd. Bij het praten over speciale zorg is het goed om een onderscheid te maken tussen de diverse problemen die kunnen ontstaan, zoals: leerproblemen( het kind kan de aange boden stof niet aan of de stof is veel te gemakkelijk); lichamelijke problemen; sociaal-emotionele problemen( bijv. gedragsproblemen). Sinds 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. In het kader van Passend Onderwijs werken alle basisscholen in de regio Hengelo samen met Plein Midden Twente. Onze school maakt gebruik van de orthopedagogen die hier in dienst zijn. Wilt u meer weten over Plein Midden Twente dan verwijzen wij u naar de website: Voor meer informatie over de zorgstructuur op onze school verwijzen wij naar onze website: Indien u een nadere toelichting wenst neemt u dan contact op met school om een afspraak te maken met een van de IB ers. (tel: ) Identiteit Onze school is een katholieke school. Wij proberen daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. Waarden en normen spelen daarbij een grote rol. Alle kinderen zijn welkom op onze school. De diversiteit aan geloofsovertuigingen maakt ons rijker. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan andere geloven. Naast schoolvieringen aan het begin en het einde van het jaar, wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij feesten als Kerst en Pasen. Wij werken projectmatig aan respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor de omgeving en vertrouwen te hebben in jezelf en de ander. Binnen de parochie is de school vertegenwoordigd in de bijeenkomsten op de voorbereiding op de Communie en het Vormsel. In groep 4 worden de kinderen door de parochie uitgenodigd deel te nemen aan de Communie. In groep 8 kunnen leerlingen deelnemen aan het Vormsel. De voorbereiding op de Communie en het Vormsel vinden buiten schooltijd plaats. Als katholieke basisschool leveren wij een bijdrage aan de levensbeschouwelijke opvoeding van kinderen. Via de weekbrief worden ouders geïnformeerd over de achtergronden bij belangrijke momenten tijdens het liturgisch jaar. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 08

9 Toppers verdienen een Top-Klas Top-Klas Slimme leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften: ze zijn bijvoorbeeld erg creatief en hebben veel uitdaging nodig. Vanuit de visie dat alle leerlingen onderwijs op maat verdienen is er voor de slimste leerlingen van groep 5, 6 en 7 de Top-Klas van de Dr. Schaepmanstichting. Het Top-Klas lokaal bevindt zich in De Telgenkamp, locatie Wezelstraat. In de Top-Klas werken de leerlingen met de modernste ICT-middelen. Daarnaast krijgen zij allerlei lessen en maken zij projecten die passen bij hun talenten. Hierbij is er ruimte voor creativiteit, het leren onderzoeken, plannen, uitwerken en presenteren van projecten. Ook aan het leren-leren en het samenwerken wordt veel aandacht besteed. De lessen in de Top-klas worden door twee gespecialiseerde leerkrachten verzorgd. Plechelmusschool, een verantwoorde en goede keuze voor kwalitatief goed onderwijs! Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 09

10 Ouders en de school Sportevenementen, kerstviering, Sinterklaasfeest, avondvierdaagse. Zomaar een willekeurige greep uit de vele festiviteiten die jaarlijks worden georganiseerd. Dankzij de hulp van u als ouder zijn wij in staat deze extra activiteiten aan te bieden. Daarnaast zijn er ouders die graag mee willen denken in het neerzetten van een goede schoolorganisatie. Kortom, u kunt op vele manieren betrokken zijn bij de school van uw kind. Wij hebben de vele vormen van ouderhulp voor u op een rijtje gezet. Met hulp van u, als ouder, kunnen wij extra activiteiten blijven organiseren Klassenouders Aan het begin van het schooljaar worden uit elke groep één of twee klassenouders gekozen. In overleg met de leerkracht organiseren zij ouderhulp bij activiteiten die plaatsvinden in de groep zoals: lezen, handvaardigheid of techniek. Ook het mee fietsen naar excursies of sportactiviteiten komt geregeld voor. Het is niet de bedoeling dat de klassenouders alles zelf doen, zij kunnen ook andere ouders vragen om te helpen. Een klassenouder kan maximaal twee jaar aaneengesloten klassenouder zijn. De school kent vele werkgroepen waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Tijdens de informatieavonden kunt u zich opgeven voor één of meer werkgroepen van uw keuze. Wij zijn blij met uw medewerking! Ouderraad In overleg met het team organiseert de ouderraad jaarlijks tal van festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Voor de organisatie van alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en OR-leden nauw samenwerken. Aan alle ouders wordt elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van deze ouderbijdrage worden onder meer sinterklaascadeautjes, versieringen, prijsjes, bloemen, deelname aan diverse sportactiviteiten, ouderavonden en traktaties tijdens de avondvierdaagse betaald. Klankbordbijeenkomsten Jaarlijks zijn er drie momenten waarop de directeur in gesprek gaat met een willekeurige oudergroep. Wij willen graag horen hoe u ons onderwijs ervaart zodat wij, indien nodig, zaken kunnen verbeteren. Wij horen ook graag waarover u tevreden bent. Medezeggenschapsraad(MR) Wilt u liever meedenken en praten over beleid, de schoolorganisatie, de begroting of het vaststellen van lestijden en vakanties? Dan is de medezeggenschapsraad misschien iets voor u. Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht over een aantal zaken. Binnen de Dr. Schaepmanstichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(gmr). De GMR overlegt over aangelegenheden die alle scholen binnen de stichting aangaan. Opeens weet je het, Je wordt Luizenmoeder Goedemiddag Anita, Een heel goed initiatief van school om de moeders van groep één met elkaar kennis te laten maken op deze ongedwongen manier. Ik vond het zeer geslaagd en heb ook aangegeven dat de hele school voelt als een warm bad, we voelen ons erg welkom. De moeders die ik gesproken heb, beaamden dit. Groetjes Leny Koop Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 10

11 Onderwijsaanbod Een greep uit onze methodes: Aardrijkskunde Rekenen Taal Natuur en Techniek Technisch lezen Engels Begrijpend lezen Geschiedenis Schrijven Maar ook ICT en bijzondere activiteiten zoals: thema-sluitingen kamp vieringen schoolsporttoernooien: toneelspel tentoonstellingen van projecten spelletjesmiddagen excursies Expressievakken Maar ook: voetbal, handbal, basketbal tafeltennis, zwemmen de dodenherdenking bij ons geadopteerde monument schoolreisjes sponsorloop voor een goed doel musical kunst/culturele evenementen feesten fancy-fair verkeersles in de praktijk Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 11

12 Onze Partners in school Loes Is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen bij Loes terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Elke dinsdagochtend is Loes bij ons op school aanwezig tussen Medewerkers staan u graag te woord voor tips en adviezen over de opvoeding. BSO en PSG Plechelmus Het Kindercentrum verzorgt in onze school de buitenschoolse opvang (BSO). Daarnaast is er de Peuterspeelgroep (PSG) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De tijden lopen gelijk met onze schooltijden. Heel handig voor ouders om zo beide kinderen op een locatie te brengen! Heel goed voor kinderen om alvast vertrouwd te raken met onze school, met natuurlijk een heel eigen peuterprogramma! Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Aanmelden kan via de site: www. hetkindercentrum.nl! TSO Dagelijks verzorgen overblijfkrachten de Tussentijdse Opvang (TSO). Opgave kan digitaal vanuit huis of s morgens 10 minuten voor schooltijd. De contactpersonen voor het overblijven staan op onze website. Schoollogopedie Enkele dagen per week is een logopediste bij ons in school aanwezig om kinderen te begeleiden. In overleg met de leerkracht van uw kind kan besloten worden om over te gaan tot een behandeling. Dit kan zijn om de woordenschat, spelling of uitspraak te verbeteren. De behandeling gebeurt onder schooltijd in samenwerking met de logopediepraktijk Logopedie Direct (www.logopedie-direct.nl) Typen Twente Kinderen uit de groepen (6), 7 en 8 kunnen bij TYPEN TWENTE typlessen volgen, waarbij het 10-vinger-blind computertypen wordt aangeboden. De bieb op school In onze mooie schoolbibliotheek kunnen kinderen boeken lenen voor in de klas. Met de Bibliotheek op school willen wij kinderen stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. De schoolarts Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Op de website vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2.

1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. Geschiedenis 1. 2. 1. Wat is Dalton Dalton is no method, no system. Dalton is an influence. (Dalton is geen methode, geen systeem, maar een manier van denken.) Helen Parkhurst, founder Met meer dan 400 scholen is het daltononderwijs

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012

Hartelijk welkom! Open dag woensdag 13 maart 2012 Hartelijk welkom Open dag woensdag 13 maart 2012 HARTELIJK WELKOM Wij vormen een hecht professioneel team, gespecialiseerd in Daltononderwijs. Ons doel is uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel

Fluitend naar school. obs de Zandheuvel Fluitend naar school obs de Zandheuvel is een openbare school voor basisonderwijs, heeft veel aandacht voor normen en waarden, streeft naar hoge resultaten, vindt de relatie met ouders belangrijk, leert

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel 10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel Een woord vooraf Binnenkort staat u voor de keuze om een basisschool te kiezen voor uw kind. 2 Dit boekje biedt u extra informatie over onze school. In het

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Extra informatie OPEN DAG

Extra informatie OPEN DAG Extra informatie OPEN DAG Basisschool ODS de Vuurvogel WOENSDAG 11 februari 2015 9.00-12.00 UUR Beste ouders en belangstellenden. Het team van ODS de Vuurvogel vindt het fijn u de mogelijkheid te kunnen

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs

Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs Borculo, Juni Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Indicatorenlijst primair onderwijs Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen Zie handleiding visitatie

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Aantal lijsten uit: 50 Aantal lijsten retour: 37 In de verwerking is 1 vragenlijst 2,70 % Respons 74 % Plan van aanpak

Nadere informatie

Extra informatie OPEN DAG. Basisschool ODS de Vuurvogel. WOENSDAG 18 maart UUR. Sla je vleugels uit en vlieg!

Extra informatie OPEN DAG. Basisschool ODS de Vuurvogel. WOENSDAG 18 maart UUR. Sla je vleugels uit en vlieg! Extra informatie OPEN DAG Basisschool ODS de Vuurvogel WOENSDAG 18 maart 2015 9.00-12.00 UUR Beste ouders en belangstellenden. Het team van ODS de Vuurvogel vindt het fijn u de mogelijkheid te kunnen bieden

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Protocol ouders en school

Protocol ouders en school Protocol ouders en school Voorwoord De St. Plechelmusschool ziet ouders als participanten van de school, neemt ouders serieus en betrekt ouders daarom bij de vele activiteiten van de school. Het mede-eigenaarschap

Nadere informatie

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Agenda Ma 9 dec Wo 11 dec Wo 18 dec Do 19 dec 19.45 uur Medezeggenschapsraad 19.30 uur Oudervereniging Kerstviering 16.40 uur leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De start van het nieuwe schooljaar... Abonnementen jeugdblad. In dit nummer:

Nieuwsbrief. De start van het nieuwe schooljaar... Abonnementen jeugdblad. In dit nummer: Nieuwsbrief Jaargang 21 - nummer 1 aug 2015 De start van het nieuwe schooljaar... Maandag 31 augustus starten we het nieuwe schooljaar, hopelijk met uitgeruste en opgewekte gezichten. Ik hoop dat iedereen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr september 2017

NIEUWSBRIEF. nr september 2017 NIEUWSBRIEF nr. 3 20 september 2017 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage& schoolreisgeld 2017/2018 Versterking gezocht voor de oudercommissie Kinderboekenweek: gruwelijk eng! Social schools De Was Staking

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg. Nummer 6, Insluippreventie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg. Nummer 6, Insluippreventie R.K. Basisschool De Hunenborg Nummer 6, 27-01-2017 Insluippreventie In deze nieuwsbrief: Insluippreventie Nieuw buitenspeelmateriaal Kindgesprekken Oud papier oproep Vreedzame School Vanuit de MR Carnaval

Nadere informatie

Schooljaar , nummer 7 1 december 2016

Schooljaar , nummer 7 1 december 2016 Schooljaar 2016-2017, nummer 7 1 december 2016 De Sint komt 5 december met zijn gevolg weer op de Bongerd Locatie Wieldraaierlaan: Hier zijn de groepen 3, 4, 5, 7 en 8. Om 8.20 uur mogen de leerlingen

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Ouder/ informatieavond 21 juni 2016

Ouder/ informatieavond 21 juni 2016 Ouder/ informatieavond 21 juni 2016 Thema van de avond: Fusieplannen BS Noorderbreedte en CBS meerpaal en de ontwikkeling van het Kind centrum. De KRACHT van SAMEN! Adolf Godlieb directeur van BS Noorderbreedte

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Sven en Meike Spelling geschiedenis biologie muziek aardrijkskunde sport levensbeschouwing wiskunde Engels en Frans kunst en scheikunde

Sven en Meike Spelling geschiedenis biologie muziek aardrijkskunde sport levensbeschouwing wiskunde Engels en Frans kunst en scheikunde Quiz CL Sven en Meike deden op woensdag 23 november mee aan Quiz CL. Een kennisquiz voor scholen op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. En lastig was het wel. Spelling (moeilijke woorden opschrijven),

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016

PAULUSPRAAT 1. Augustus 2016 PAULUSPRAAT 1 Augustus 2016 Inhoudsopgave - Van de directie - Aanmelding nieuwe leerlingen - Nieuws van de ouderraad - Roald Dahl week - Kinderboekenweek - Voorleesexpres - Korting op schoolreisje - Agenda

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief INSTROOMGROEP PER 1 MAART 2016 MR & CONTINUROOSTER Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief INSTROOMGROEP PER 1 MAART 2016 MR & CONTINUROOSTER Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 27-01-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 6, 27-01-2016 In dit nummer: Instroomgroep 1 MR & Continurooster BSO Ondersteboven 1 2 Voorleesdagen

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO

Jaargang 22, Maand: December 2015 INFO Jaargang 22, Maand: December 2015 Basisschool De Schare INFO Met de maand december voor de deur, staan we ook voor de wintermaand met alle feestdagen. Naast het gewone programma, is er tijd voor het feest

Nadere informatie

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Ideeënbus. De verjaardagen van de komende 2 weken:

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Ideeënbus. De verjaardagen van de komende 2 weken: 07-10- 2015 nummer 3 T KOOLBLAADJE Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680 De nieuwsbrief Door: Team

Nadere informatie

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 26-03-2015 Nr.13 AGENDA Woensdag 1 april Donderdag 2 april Vrijdag 3 april Open school Paasviering studiedag Alle leerlingen zijn vrij Maandag 6 april 2 e paasdag Alle leerlingen vrij GEZOCHT: NIEUWE LEDEN

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie