IN BEELD. Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas. Dalton laat kinderen groeien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN BEELD. Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas. Dalton laat kinderen groeien"

Transcriptie

1 t. Plechelmus IN BEELD Leren is werken, zelfstandig en samen! Toppers verdienen een Top-klas Dalton laat kinderen groeien

2 De Plechelmusschool is een middelgrote, actieve school. Een school is een leergemeenschap maar wij vinden het erg belangrijk dat de school ook een fijne leefgemeenschap is. De school is gevestigd in de voormalige H. Hartkerk, in de wijk t Wilbert. Wat eerst een kerk was, is nu een echte school. Alles is nieuw, kleurrijk, modern en ademt een sfeer van rust en gezelligheid uit. Alle onderdelen van het gebouw zijn op elkaar afgestemd en zeker op onze manier van lesgeven, het Daltononderwijs. R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus Wilbertstraat 15c, 7556WH Hengelo Tel.: (074) R.K.Daltonbasisschool St. Plechelmus is onderdeel van de Dr. Schaepmanstchting Hengelo. De Dr. Schaepmanstichting staat voor de behartiging en instandhouding van het katholiek primair onderwijs in Hengelo. Adres: Enschedesestraat 68, 7551 EP Hengelo Telefoon:

3 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Wat leuk dat u interesse heeft in onze mooie basisschool. Speciaal voor u hebben we daarom dit blad samengesteld. Op een korte en overzichtelijke wijze kunt u lezen wat wij uw kind dagelijks te bieden hebben. Dat de St. Plechelmusschool meer is dan onderwijs zal u snel duidelijk worden. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel! Een enthousiast team werkt dagelijks aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. Niet ieder kind hoeft kampioen te worden, zolang het maar wel zijn eigen records verbetert. Elk kind is daarbij mooi en goed. Op onze school mag je jezelf zijn. Werken aan talentontwikkeling van uw kind doen we graag in samenspraak met u. Want u kent uw kind tenslotte het beste! U bent altijd welkom voor een gesprek of rondleiding zodat wij al uw vragen kunnen beantwoorden. De deur van onze school staat dagelijks voor u open. Ik wens u veel lees- en kijkplezier! Namens het team van de St. Plechelmusschool, Anita Kroonen-Kennis directeur Inhoudsopgave uw kind onze aandacht Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01

4 Dalton laat kinderen groeien Als u op een verjaardag bent en vertelt dat uw kind naar een Daltonschool gaat is de kans groot dat aan u belangstellend wordt gevraagd: Een Daltonschool? Wat is dat precies? Waar herken je Dalton aan? Vragen waarop de antwoorden niet zo eenvoudig zijn. Wij geven u een inkijkje in wat de uitgangspunten van het Daltononderwijs zijn en hoe wij daar in onze school vorm aan geven. Pedagoge Helen Parkhurst is de bedenkster van het Daltononderwijs. Zij gaf in Amerika les aan een klas met kinderen die erg verschillend waren. De naam dalton komt van het plaatsje Dalton, waar zij haar eerste eigen school oprichtte. Zij ontdekte dat leren beter gaat als kinderen zowel zelfstandig als samen kunnen werken. In haar ogen heeft de wereld mensen zonder vrees nodig. Mensen die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn en met vooruitziende blik plannen kunnen bedenken. In Nederland zijn Daltonscholen verenigd in de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Het Daltononderwijs in Nederland kent zes kernwaarden. Vanuit deze kernwaarden geven wij vorm en inhoud aan ons onderwijs. Leren is werken, zelfstandig en samen! Kernwaarden van het Daltononderwijs: Vrijheid in gebondenheid Zelfstandigheid Samenwerken Reflectie Effectiviteit en doelmatigheid Borging Vrijheid in gebondenheid Om zelfstandig te kunnen leren, heb je vrijheid nodig. Je moet zelf keuzes kunnen maken. Maar vrijheid betekent niet dat zomaar alles kan en alles mag. Het dagprogramma bestaat voor een deel uit verplichte lesstof: lesstof voor alle kinderen. Over deze lesstof geeft de leerkracht instructie. Daarnaast valt er voor de leerlingen veel te kiezen. De leerkracht biedt verschillende keuzewerkopdrachten en -activiteiten aan. Ook mogen leerlingen werken aan opdrachten waarvoor zij zelf specifieke belangstelling hebben. Tijdens het keuzewerk gebruiken de leerlingen andere kwaliteiten en vaardigheden dan bij de klassikale lessen. Zelfstandigheid Zelfstandigheid wil zeggen dat kinderen leren hun eigen werk te plannen en te maken. Kinderen krijgen zo de kans om problemen zelfstandig op te lossen. Het planbord en de taakbrief zijn daarbij handige hulpmiddelen. Er zijn verschillende soorten taakbrieven, bijvoorbeeld voor een dag, meer dagen of een week. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof, kan de taakbrief meer herhalingsopdrachten bevatten. Leerlingen die meer lesstof aan kunnen, krijgen uitdagende en prikkelende verdiepingsopdrachten. Met een taak op maat komen wij tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 04

5 Zelfstandigheid Samenwerking Vrijheid in Gebondenheid Zelfstandig leren handelen en denken, keuzes leren maken, zelfontwikkeling Leren van en met elkaar, luisteren naar elkaar, met respect voor de ander leren omgaan met verantwoordelijkheid, vertrouwen in eigen kracht, grenzen stellen Samenwerking Samenwerken is erg belangrijk. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal met leerlingen uit dezelfde klas, maar ook werken leerlingen van verschillende leeftijden soms samen. Kinderen leren zo te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Effectiviteit en doelmatigheid Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Anders gezegd: de tijd goed gebruiken zodat je eruit haalt wat er in zit. Niet ieder kind hoeft kampioen te worden zolang het maar het beste uit zichzelf haalt. Reflectie Reflecteren betekent stilstaan bij en nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Het gaat om de bewustwording bij de leerlingen. Reflecteren doen wij op drie niveaus. Vooraf, tijdens en na het werken. Door het stellen van vragen kan de leerkracht een leerling begeleiden en inzicht geven in het eigen handelen en leren. Een handig hulpmiddel hierbij zijn onze reflectiekaartjes. Een praktijkvoorbeeld: Tijdens het werken in groep 2 vroeg juf aan een Jochem: Wat zou jij de volgende keer willen leren? Jochem had net het cijfer 8 op het werkblad getekend door middel van twee ingekleurde rondjes. Jochem: Die acht wil ik leren maken. Juf: Dat is goed Jochem, dan krijg jij morgen van mij een oefenblad met het cijfer 8. De volgende morgen pakte Jochem het oefenblad en ging er zelfstandig en vol enthousiasme mee aan de slag! Dalton staat voor kwaliteit. Een school mag zich niet zomaar Daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een Daltonlicentie heeft. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan scholen en leerkrachten, als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. Hoe wij op onze school met Dalton werken is vastgelegd in ons Daltonboek. U kunt dit boek bekijken via onze website Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 05

6 Veel gestelde vragen: Krijgen leerlingen niet veel te veel vrijheid? Nee, want onze leerlingen worden vanaf groep 1 begeleid bij het invullen van die vrijheid. Het is bovendien vrijheid in gebondenheid. Het betekent niet dat de leerling de vrijheid heeft om zo maar iets te doen of niet te doen. Het is een keuzevrijheid om te bepalen, wanneer het kind iets doet, met wie het kind samenwerkt of hoe lang het kind aan iets wil werken. Krijgen kinderen nog wel instructie en uitleg? Ons onderwijs is ingericht op drie niveaus. Er zijn kinderen die meer aankunnen en er zijn kinderen die extra uitleg nodig hebben. Daarnaast zijn er vele momenten waarop wij als klas samen bezig zijn. Is Dalton wel geschikt voor kinderen, die extra aandacht nodig hebben? Dalton is juist heel geschikt voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat realiseren wij door maatwerk toe te passen bij de instructie, door extra aandacht te geven bij het zelfstandig werken en de mate van vrijheid aan te passen aan wat een kind nodig heeft. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01

7 Het team De directeur De directeur heeft de algehele leiding en is eindverantwoordelijk voor de school. De directeur heeft geen lesgevende taken. Groepsleerkracht De groepsleerkracht heeft als hoofdtaak lesgeven. Daarnaast voert hij nog allerlei taken uit op schoolniveau. Intern begeleider Onze school heeft twee Interne Begeleiders (IB ers). Zij regelen de zorg rondom individuele leerlingen en groepen. Daarnaast begeleiden zij de leerkrachten en onderhouden zij contacten met ouders, externe zorginstanties en diverse onderwijsinstellingen. Daarnaast werken op onze school een conciërge en een administratief medewerkster. De leerlingenraad Stagiaires De leerlingenraad bestaat uit kinderen van de groepen 5 t/m 8 en de directeur. Zij bespreken samen onderwerpen die belangrijk zijn voor de groepen of voor de school. Er wordt samen gekeken naar mogelijkheden en oplossingen. De raad komt vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks bezoeken veel stagiaires onze school. Onze school is een fijne plaats om veel te kunnen leren. Wij zijn op onze beurt erg blij met de komst van deze studenten omdat het extra handen zijn in de klas. Wij begeleiden ROC-studenten van de opleiding klassen of onderwijsassistent en PABO-studenten van de Saxion-Hogeschool. Schooltijden s Morgens groep 1 t/m uur uur Woensdags groep 1 t/m uur uur s Middags uur uur Vrijdagsmiddags hebben de kinderen van groep 1 t/m groep 4 vrij. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 07

8 De zorg voor kinderen Op onze school telt ieder kind mee. Daarom benaderen wij de leerlingen niet alleen als een groep, maar ook als individu. Kinderen hebben ondersteuning nodig, de een wat meer dan de ander. Meer begaafde kinderen krijgen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Kinderen die ergens moeite mee hebben, krijgen extra hulp of een aangepaste leerweg. Deze zorg op maat wordt zoveel mogelijk binnen de groep uitgevoerd. Leerlingvolgsysteem Op de Plechelmusschool volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling. We kijken naar de leeropbrengsten, maar er wordt ook veel waarde gehecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Gedurende het hele schooljaar worden er diverse toetsen afgenomen om te controleren of de kinderen de aangeboden leerstof beheersen. Een aantal van deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Alle toetsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in het Leerling Volg Systeem (LOVS). U wordt hierover altijd zorgvuldig geïnformeerd. Zorg en speciale behoeften Mocht de ontwikkeling van uw kind niet in balans zijn, dan gaan wij met u overleggen hoe wij aan uw kind de juiste zorg kunnen bieden. Dit kan betekenen dat voor uw kind een eigen programma wordt opgesteld. Dit noemen wij een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt zoveel mogelijk in de groep uitgevoerd. Bij het praten over speciale zorg is het goed om een onderscheid te maken tussen de diverse problemen die kunnen ontstaan, zoals: leerproblemen( het kind kan de aange boden stof niet aan of de stof is veel te gemakkelijk); lichamelijke problemen; sociaal-emotionele problemen( bijv. gedragsproblemen). Sinds 1 augustus 2014 geldt de wet Passend Onderwijs. In het kader van Passend Onderwijs werken alle basisscholen in de regio Hengelo samen met Plein Midden Twente. Onze school maakt gebruik van de orthopedagogen die hier in dienst zijn. Wilt u meer weten over Plein Midden Twente dan verwijzen wij u naar de website: Voor meer informatie over de zorgstructuur op onze school verwijzen wij naar onze website: Indien u een nadere toelichting wenst neemt u dan contact op met school om een afspraak te maken met een van de IB ers. (tel: ) Identiteit Onze school is een katholieke school. Wij proberen daar op eigentijdse wijze vorm aan te geven. Waarden en normen spelen daarbij een grote rol. Alle kinderen zijn welkom op onze school. De diversiteit aan geloofsovertuigingen maakt ons rijker. Uiteraard besteden wij ook aandacht aan andere geloven. Naast schoolvieringen aan het begin en het einde van het jaar, wordt er nadrukkelijk stilgestaan bij feesten als Kerst en Pasen. Wij werken projectmatig aan respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor de omgeving en vertrouwen te hebben in jezelf en de ander. Binnen de parochie is de school vertegenwoordigd in de bijeenkomsten op de voorbereiding op de Communie en het Vormsel. In groep 4 worden de kinderen door de parochie uitgenodigd deel te nemen aan de Communie. In groep 8 kunnen leerlingen deelnemen aan het Vormsel. De voorbereiding op de Communie en het Vormsel vinden buiten schooltijd plaats. Als katholieke basisschool leveren wij een bijdrage aan de levensbeschouwelijke opvoeding van kinderen. Via de weekbrief worden ouders geïnformeerd over de achtergronden bij belangrijke momenten tijdens het liturgisch jaar. Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 08

9 Toppers verdienen een Top-Klas Top-Klas Slimme leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften: ze zijn bijvoorbeeld erg creatief en hebben veel uitdaging nodig. Vanuit de visie dat alle leerlingen onderwijs op maat verdienen is er voor de slimste leerlingen van groep 5, 6 en 7 de Top-Klas van de Dr. Schaepmanstichting. Het Top-Klas lokaal bevindt zich in De Telgenkamp, locatie Wezelstraat. In de Top-Klas werken de leerlingen met de modernste ICT-middelen. Daarnaast krijgen zij allerlei lessen en maken zij projecten die passen bij hun talenten. Hierbij is er ruimte voor creativiteit, het leren onderzoeken, plannen, uitwerken en presenteren van projecten. Ook aan het leren-leren en het samenwerken wordt veel aandacht besteed. De lessen in de Top-klas worden door twee gespecialiseerde leerkrachten verzorgd. Plechelmusschool, een verantwoorde en goede keuze voor kwalitatief goed onderwijs! Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 01 Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 09

10 Ouders en de school Sportevenementen, kerstviering, Sinterklaasfeest, avondvierdaagse. Zomaar een willekeurige greep uit de vele festiviteiten die jaarlijks worden georganiseerd. Dankzij de hulp van u als ouder zijn wij in staat deze extra activiteiten aan te bieden. Daarnaast zijn er ouders die graag mee willen denken in het neerzetten van een goede schoolorganisatie. Kortom, u kunt op vele manieren betrokken zijn bij de school van uw kind. Wij hebben de vele vormen van ouderhulp voor u op een rijtje gezet. Met hulp van u, als ouder, kunnen wij extra activiteiten blijven organiseren Klassenouders Aan het begin van het schooljaar worden uit elke groep één of twee klassenouders gekozen. In overleg met de leerkracht organiseren zij ouderhulp bij activiteiten die plaatsvinden in de groep zoals: lezen, handvaardigheid of techniek. Ook het mee fietsen naar excursies of sportactiviteiten komt geregeld voor. Het is niet de bedoeling dat de klassenouders alles zelf doen, zij kunnen ook andere ouders vragen om te helpen. Een klassenouder kan maximaal twee jaar aaneengesloten klassenouder zijn. De school kent vele werkgroepen waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Tijdens de informatieavonden kunt u zich opgeven voor één of meer werkgroepen van uw keuze. Wij zijn blij met uw medewerking! Ouderraad In overleg met het team organiseert de ouderraad jaarlijks tal van festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest en de kerstviering. Voor de organisatie van alle activiteiten worden werkgroepen samengesteld waarin leerkrachten en OR-leden nauw samenwerken. Aan alle ouders wordt elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Van deze ouderbijdrage worden onder meer sinterklaascadeautjes, versieringen, prijsjes, bloemen, deelname aan diverse sportactiviteiten, ouderavonden en traktaties tijdens de avondvierdaagse betaald. Klankbordbijeenkomsten Jaarlijks zijn er drie momenten waarop de directeur in gesprek gaat met een willekeurige oudergroep. Wij willen graag horen hoe u ons onderwijs ervaart zodat wij, indien nodig, zaken kunnen verbeteren. Wij horen ook graag waarover u tevreden bent. Medezeggenschapsraad(MR) Wilt u liever meedenken en praten over beleid, de schoolorganisatie, de begroting of het vaststellen van lestijden en vakanties? Dan is de medezeggenschapsraad misschien iets voor u. Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht over een aantal zaken. Binnen de Dr. Schaepmanstichting is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(gmr). De GMR overlegt over aangelegenheden die alle scholen binnen de stichting aangaan. Opeens weet je het, Je wordt Luizenmoeder Goedemiddag Anita, Een heel goed initiatief van school om de moeders van groep één met elkaar kennis te laten maken op deze ongedwongen manier. Ik vond het zeer geslaagd en heb ook aangegeven dat de hele school voelt als een warm bad, we voelen ons erg welkom. De moeders die ik gesproken heb, beaamden dit. Groetjes Leny Koop Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 10

11 Onderwijsaanbod Een greep uit onze methodes: Aardrijkskunde Rekenen Taal Natuur en Techniek Technisch lezen Engels Begrijpend lezen Geschiedenis Schrijven Maar ook ICT en bijzondere activiteiten zoals: thema-sluitingen kamp vieringen schoolsporttoernooien: toneelspel tentoonstellingen van projecten spelletjesmiddagen excursies Expressievakken Maar ook: voetbal, handbal, basketbal tafeltennis, zwemmen de dodenherdenking bij ons geadopteerde monument schoolreisjes sponsorloop voor een goed doel musical kunst/culturele evenementen feesten fancy-fair verkeersles in de praktijk Dalton laat kinderen groeien St. Plechelmus R.K. Daltonbasischool 11

12 Onze Partners in school Loes Is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen bij Loes terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Elke dinsdagochtend is Loes bij ons op school aanwezig tussen Medewerkers staan u graag te woord voor tips en adviezen over de opvoeding. BSO en PSG Plechelmus Het Kindercentrum verzorgt in onze school de buitenschoolse opvang (BSO). Daarnaast is er de Peuterspeelgroep (PSG) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De tijden lopen gelijk met onze schooltijden. Heel handig voor ouders om zo beide kinderen op een locatie te brengen! Heel goed voor kinderen om alvast vertrouwd te raken met onze school, met natuurlijk een heel eigen peuterprogramma! Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Aanmelden kan via de site: www. hetkindercentrum.nl! TSO Dagelijks verzorgen overblijfkrachten de Tussentijdse Opvang (TSO). Opgave kan digitaal vanuit huis of s morgens 10 minuten voor schooltijd. De contactpersonen voor het overblijven staan op onze website. Schoollogopedie Enkele dagen per week is een logopediste bij ons in school aanwezig om kinderen te begeleiden. In overleg met de leerkracht van uw kind kan besloten worden om over te gaan tot een behandeling. Dit kan zijn om de woordenschat, spelling of uitspraak te verbeteren. De behandeling gebeurt onder schooltijd in samenwerking met de logopediepraktijk Logopedie Direct ( Typen Twente Kinderen uit de groepen (6), 7 en 8 kunnen bij TYPEN TWENTE typlessen volgen, waarbij het 10-vinger-blind computertypen wordt aangeboden. De bieb op school In onze mooie schoolbibliotheek kunnen kinderen boeken lenen voor in de klas. Met de Bibliotheek op school willen wij kinderen stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. De schoolarts Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Op de website vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

Sova: Een keuze maken

Sova: Een keuze maken 11 februari 2016 Agenda: Donderdag 18 tot en met vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie Dinsdag 1 maart: ouderavond (Muziekonderwijs op De Margriet & Faalangst en onzekerheid) Donderdag 3 maart, vrijdag

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft!

SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! SINT WALFRIDUS Een katholieke Daltonschool die een stevige basis voor een goede toekomst biedt. Een school die vertrouwen geeft! Sint Walfridusschool Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum tel./fax 050-3015467 email:

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel

10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel 10 goede redenen om te kiezen voor de Hommel Een woord vooraf Binnenkort staat u voor de keuze om een basisschool te kiezen voor uw kind. 2 Dit boekje biedt u extra informatie over onze school. In het

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

De ouderraad. Wat doen wij?

De ouderraad. Wat doen wij? OR De ouderraad Wat doen wij? De ouderraad (OR) In deze folder willen wij iets vertellen over wat de Ouderraad is, wat zij doet en bij wie je terecht kunt met je vragen, suggesties of het aanbieden van

Nadere informatie

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Aantal lijsten uit: 50 Aantal lijsten retour: 37 In de verwerking is 1 vragenlijst 2,70 % Respons 74 % Plan van aanpak

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv.

Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met probleem leerlingen (bijv. Tops Veel aandacht voor het individuele kind Aandacht voor het kind Juffen denken goed mee met "probleem" leerlingen (bijv. dyslexie) Persoonlijk: juffen ondersteunend persoon, kennen de kinderen, zijn

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Extra informatie OPEN DAG

Extra informatie OPEN DAG Extra informatie OPEN DAG Basisschool ODS de Vuurvogel WOENSDAG 11 februari 2015 9.00-12.00 UUR Beste ouders en belangstellenden. Het team van ODS de Vuurvogel vindt het fijn u de mogelijkheid te kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Ideeënbus. De verjaardagen van de komende 2 weken:

T KOOLBLAADJE. De nieuwsbrief. De verjaardagen. Ideeënbus. De verjaardagen van de komende 2 weken: 07-10- 2015 nummer 3 T KOOLBLAADJE Obs Koolhoven, Koolhovenlaan 1A, 5036 TK Tilburg www.obskoolhoven.nl, www.facebook.com/obskoolhoven obskoolhoven@opmaat-scholen.nl, 013-4565680 De nieuwsbrief Door: Team

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Ieders talent een toekomst!

Ieders talent een toekomst! Ieders talent een toekomst! Nr. 8 17 december 2015 Morgen, vrijdag 18 december a.s., zijn alle kinderen vrij en begint de kerstvakantie. Kerstvakantie duurt tot en met 1 januari 2016. Op 4 januari 2016

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Jagernieuws 4 2014-2015

Jagernieuws 4 2014-2015 Jagernieuws 4 2014-2015 Van de directie Het nieuwe jaar 2015 is begonnen. Op maandag heb ik een aantal van u ontmoet en zijn er wensen uitgesproken. Vanaf hier wil ik dat aan u allen doen. Alle goeds wensen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Welkom 29 oktober 2015

Welkom 29 oktober 2015 Welkom 29 oktober 2015 Een dagje dalton op de Edelsteen Chantal Beeloo Doel van vanavond Wij willen inzichtelijk maken hoe een globale dag bij ons op school eruit ziet en hoe de daltonkernwaarden zichtbaar

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 26-03-2015 Nr.13 AGENDA Woensdag 1 april Donderdag 2 april Vrijdag 3 april Open school Paasviering studiedag Alle leerlingen zijn vrij Maandag 6 april 2 e paasdag Alle leerlingen vrij GEZOCHT: NIEUWE LEDEN

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

Ouder-vragenlijst. Wat vinden de ouders van onze school? April 2005. Aan de ouders van de Anne Frankschool

Ouder-vragenlijst. Wat vinden de ouders van onze school? April 2005. Aan de ouders van de Anne Frankschool Ouder-vragenlijst April 2005 Aan de ouders van de Anne Frankschool Wat vinden de ouders van onze school? Deze vraag willen we aan u stellen. U hebt deze enquête via uw oudste kind meegekregen. Misschien

Nadere informatie

Onder de Wieken: altijd in beweging

Onder de Wieken: altijd in beweging Basisschool Onder de Wieken Rector de Fauwestraat 26 5964AE Meterik telefoon: 077-3983497 internet: www.onderdewieken.nl e-mail : info@onderdewieken.nl Vacature unit-leerkracht M/V groep 1-2 Wtf 0,8500

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Kinderen van de Heerdstee

Kinderen van de Heerdstee 25 september 2014 Kinderen van de Heerdstee Het schooljaar is al weer 6 weken oud, zo snel gaat de tijd. Zoals altijd wordt er op onze school veel aandacht besteed aan kinderkunst en het is dan ook elke

Nadere informatie

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015

Wingerdbericht. Agenda. Open dag: 30 april. Nummer 15: 17-04-2015. Jaargang 2014-2015 Wingerdbericht Nummer 15: 17-04-2015 Jaargang 2014-2015 Agenda 19 april Schoolkerkdienst 21 t/m 23 april Eindtoets groep 8 (de ochtenden) 22 april Werkoverleg groep 1 t/m 3, deze lln. vrij 24 april Koningsdag

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

september 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag september 2015 Start schooljaar 2015- Het nieuwe schooljaar start op maandag 31 augustus. Na een welverdiende vakantie heet ons team de kinderen weer enthousiast welkom. Het kernteam drinkt een bakje koffie

Nadere informatie

Hoera, juf Esther en Jeen hebben een dochter en Noémy een zusje!

Hoera, juf Esther en Jeen hebben een dochter en Noémy een zusje! Samen naar de hoogste tree Beste ouders en verzorgers, De Trime is volop in ontwikkeling, waarbij we ons richten op zowel de naaste als de verdere toekomst. Voor de naaste toekomst is het onderwijsteam

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015

Kamp groep 8 Het kamp gaat door! De blije hoofden, daar doen we het toch voor? Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Openbare Basisschool De Zevensprong Danslaan 74 1326 PL Almere Tel.: 036-5353742 info@zevensprong.asg-almere.nl www.zevensprong.asg-almere.nl Jaargang 18/nummer 01 4 september 2015 Belangrijke data: 7

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016

Stage. op de St. Josephschool. Schooljaar 2015-2016 Stage op de St. Josephschool Schooljaar 2015-2016 Algemene gegevens Adres: Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen Tel. 033-2571205 E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl Directeur: Gert de Wit Website: www.kbs-st-joseph.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Doolhof. nummer 09 24-05-2015. In deze Doolhof vindt u o.a.:

De Doolhof. nummer 09 24-05-2015. In deze Doolhof vindt u o.a.: De Doolhof nummer 09 24-05-2015 In deze Doolhof vindt u o.a.: Informatieavond Andere schooltijden Sponsorloop basisschool de Doolgaard Help je mee, Meike Bouwmans Bankbattle groep 8 Laatste blok Padxpress

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014

ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 ALGEMEEN LOGBOEK OKTOBER Barendrecht, 1 oktober 2014 17 e jaargang A L G E M E E N De eerste vier weken zitten er al weer op. Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders (ZEK6)

Tevredenheidsonderzoek ouders (ZEK6) Tevredenheidsonderzoek ouders (ZEK6) Aantal respondenten: 61 16-04-2014 Tevredenheidsonderzoek ouders (ZEK6) 1 / 9 Welkomstblad Beste ouders / verzorgers, We willen graag weten wat u van onze Van Voorthuijsenschool

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie