NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd voor een informatieavond voor alle ouders en personeelsleden van beide scholen in De Korf. Op 16 januari jl. heeft deze plaatsgevonden. De stuurgroep was aangenaam verrast over de hoge opkomst. Velen van u hebben aan de uitnodiging van het schoolbestuur en de stuurgroep gehoor gegeven en daarmee al de betrokkenheid bij het voorgenomen fusiebesluit getoond. Na een inleiding door de voorzitter van het bestuur van Voila over het waarom van deze fusie, heeft de stuurgroep zichzelf geïntroduceerd. De projectleider vertelt vervolgens over de stappen die gezet gaan worden om het samengaan van beide scholen verantwoord vorm te geven. Zo zal er begonnen worden om voor de zomervakantie in juli, in kaart te brengen wat de (onderwijskundige) verschillen en overeenkomsten zijn. Dit om te bepalen hoe gedurende het schooljaar er samen aan een concept gewerkt gaat worden dat recht doet aan de waarden van beide scholen. 1 Er zal onderzoek plaatsvinden op de deelgebieden identiteit en ouderbetrokkenheid, onderwijs (inbegrepen het onderwijs aan leerlingen die specifieke aandacht behoeven) personeel en de inrichting van het toekomstig schoolgebouw. Dit gebouw is overigens het huidige gebouw van Groenhorst. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door de leden van de twee schoolteams. Komende week gaan ze hier mee aan de slag. Binnen de twee teams wordt iedereen met een zekere regelmaat over de voortgang geïnformeerd. Graag nemen we de gelegenheid te baat om een mogelijk misverstand recht te zetten of te vermijden: de feitelijke en formele fusie vindt plaats op 1 augustus 2015, de inhoudelijke samenwerking tussen de teams is nu begonnen om ruim de tijd te hebben gedegen vorm te geven aan het toekomstig concept. Over het moment dat alle leerlingen van beide scholen bij elkaar in een gebouw zitten, kan op dit moment gemeld worden dat dit uiterlijk bij de start van het schooljaar zal zijn. Er moet immers nog onderzoek gedaan worden naar de (on-)mogelijkheden inzake de huisvesting binnen Groenhorst. Op 20 maart a.s. zal de stuurgroep de eerste resultaten met de ouders van de leerlingen delen. Ook middels deze nieuwsbrieven zullen wij u 'bij de les houden'. De stuurgroep vindt het belangrijk dat u goed op de hoogte blijft, dit geldt ook voor de leden van de medezeggenschapsraden uiteraard. In de volgende editie zullen we ook aandacht besteden aan de groeiende samenwerking tussen de Groenhorst-Kinderland combinatie met de andere school in Groenhouten, de openbare basisschool De Hobbit.

2 Op donderdag 6 februari zijn deze drie MR ' en bijeen geweest om met elkaar hierover te praten in aanwezigheid van de bestuursvoorzitter en de leden van de stuurgroep. Verderop in deze nieuwsbrief stellen de drie scholen zich aan u voor. De tekst komt inhoudelijk overeen met de presentaties op de 16de januari jl., de hiervoor al genoemde informatieavond. Op deze wijze kunt u de toen verstrekte informatie nog eens rustig nalezen. Tenslotte kunnen we u vertellen dat er in de regionale pers ook al de nodige aandacht besteed is aan de op handen zijnde fusie. Zo heeft er een artikel gestaan in de editie Amersfoort van het AD en in de Leusder Krant. Mogelijk volgen er nog andere media. Op de beide scholen zal er een duidelijke plek gemaakt worden waar al het nieuws over de fusie ook terug is te lezen. Koffieochtend Om ouders in de gelegenheid te stellen om op een informele wijze de scholen te leren kennen worden er in de komende maanden enkele koffieochtenden georganiseerd. Tijdens een koffieochtend zijn ouders in gelegenheid om op een informele manier in gesprek te komen met de beide directeuren en is er gelegenheid om de school te zien en eventueel vragen daarover te stellen. Het is ook de gelegenheid om ouders van de andere school te ontmoeten. Vanaf half negen zitten de directeuren klaar om in gesprek te gaan met ouders onder het genot van een kopje koffie of thee. De eerste koffieochtend is gepland vrijdag 7 maart en staat open voor alle betrokken ouders. 2

3 RK Daltonschool Kinderland staat voor: Daltononderwijs (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken) Deze kernbegrippen van Dalton vind je niet alleen terug tijdens de lessen en het verwerken van de leerstof. Tijdens onder andere vieringen, creatieve momenten en sportactiviteiten, worden er groepjes gemaakt die groepsdoorbrekend zijn. De oudere kinderen zijn verantwoordelijk voor de kleintjes. Samen spelen, samen leren. Leesonderwijs waarbij de kerndoelen van technisch en begrijpend lezen ons uitgangspunt zijn. Zowel technisch als begrijpend lezen zijn belangrijke vaardigheden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hier bereiden we de kinderen tijdens ons leesonderwijs op voor. Geborgenheid en kleinschaligheid. Kinderen kunnen zich alleen optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen voelen. De kleinschaligheid van onze school draagt hiertoe bij. Iedereen kent elkaar en komt elkaar regelmatig tegen, ook de kinderen van andere groepen, andere juffen of meesters dan die van hun eigen groep. Betrokken ouders. Ouders zijn betrokken bij de afstemming in visie op de ontwikkeling van hun eigen kind. Daarnaast zetten ze zich in op allerlei andere terreinen. Zo helpen ouders onder andere bij vieringen, bij spelletjes of geven ze teken- en schilderlessen. Creatief en sportief. Naast de goed opgebouwde lessen bewegingsonderwijs, doet kinderland aan vele sportactiviteiten georganiseerd door SRO en sportverenigingen mee. Verder organiseren ouders en leerkrachten het ene jaar een schoolreisje en het andere jaar een spellendag. Kinderland is een kleine maar dynamische school waar we er samen (leerlingen, ouders en leerkrachten) voor gaan. 3

4 Groenhorst dat zijn wij. Een duidelijke koers om te worden wie je bent, dat is onze missie. Hierdoor worden we elke schooldag gedreven. Wij zijn een kleinschalige school met een dorpskarakter. Ouders lopen bij ons gemakkelijk binnen en onze kinderen zijn bij alle collega s bekend. Ons jaarlijks zomerfeest is een supergezellige traditie evenals onze uitgebreide afscheidsavond van onze groep 8. 4 Leefstijl geeft ons handvaten om de kinderen op sociaal en emotioneel gebied te laten ontwikkelen en samen met leerkrachten en ouders een veilig pedagogisch klimaat op onze school te scheppen. Passend onderwijs bieden begint bij begrijpen wat onze leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Door in gesprek te gaan met ouders en leerlingen proberen we onze leerlingen zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Door kinderen coöperatief te laten werken, stimuleren we kinderen om hun verschillende talenten in te zetten bij het leren. Zelfstandig werken is een middel om alle kinderen de extra zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. Hierdoor krijgt de leerkracht ruimte om extra instructie te geven of te begeleiden bij het inoefenen. Tevens ontstaat er ruimte om leerlingen extra uit te dagen. Om dit allemaal goed te organiseren maken we vanaf de middenbouw gebruik van dag - en weektaken, het Daltonblokje, de weekplanning op het whitebord, waarnodig aangepaste materialen en lesprogramma`s, en onze zelfstandigwerkruimtes. Voor elk rapport schrijven de kinderen een portfolio, waarin zij vertellen wat zij op deze manier hebben geleerd en in de komende tijd graag willen leren. Hiermee maken we ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door in groepsplannen onze instructies en verwerkingsopdrachten vast te leggen, waarborgen we de afstemming van ons onderwijs aan de onderwijsbehoeften van de groep en haar individuele leerlingen.

5 De Hobbit: EigenWijs/WereldWijs Leren: Naar school gaan betekent voor de Hobbit: leren. Cognitief en sociaal, van elkaar en met elkaar. Met als doel een zo hoog mogelijk leeropbrengst op alle gebied in een fijne leeromgeving. Dit met de gedachte dat alle kinderen kunnen leren en hun eigen talenten hebben. We beschouwen het als onze plicht de kinderen een stevige basis te geven voor het verdere leven. Wij willen kinderen herkennen en erkennen door: Het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van elk kind Kinderen te stimuleren om hun grenzen te verleggen Kinderen te leren dat zij er toe doen Kinderen uit te dagen hun talenten te gebruiken en hun mogelijkheden te ontwikkelen Kinderen te leren dat zij een actieve rol hebben in hun eigen leerproces Kinderen te leren dat zij een actieve rol hebben in de wereld van nu en straks 5 Wij zien onszelf als partners bij het opvoeden: Opvoeden begint in het gezin. De school levert een aanvulling op dit proces. Wij zien daarom ouders als partners bij het onderwijs aan de kinderen: Samen verantwoordelijk, ieder op zijn eigen gebied. Het is daarom belangrijk dat ouders en school elkaar vinden in de uitgangspunten en hun verwachtingen delen. Effectief communiceren is een voorwaarde om een goed onderwijsproces te realiseren. Wij werken aan een eigen identiteit: Met identiteit van de Hobbit bedoelen we zowel de levensbeschouwelijke identiteit alsmede onze onderwijskundige identiteit. Openbaar betekent voor ons: voor iedereen. Veel gezindten zijn vertegenwoordigd op onze school. Wij staan open voor eventuele aanpassingen in het rooster of op andere gebieden mocht dat nodig zijn. Wij geven onderwijs op veel manieren maar altijd met het doel om kinderen zelfverzekerd, maar ook met begrip voor en kennis van de wereld om hen heen, van school te laten gaan. Klaar voor de volgende stap!

6 Belangrijke data i.v.n. de komende samenwerking 11 februari: 1 e bijeenkomst werkgroepen voor teamleden 7 maart: koffieochtend Groenhorst + 3 e fusienieuwsbrief 20 maart: informatieavond voor ouders 25 maart koffieochtend Kinderland (8.30 uur) 4 april : 4 e fusienieuwsbrief Nog vragen? U kunt uw vragen mailen naar of De volgende editie verschijnt in de eerste week van maart (vrijdag 7 maart). De stuurgroep wenst iedereen een goede voorjaarsvakantie en de schoolteams veel succes en inspiratie in de komende onderzoeksfase. Met een groet vanuit de stuurgroep 6

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 3 Ter inleiding De derde nieuwsbrief alweer! De voorjaarsvakantie is weer voorbij en beide schoolteams werken hard aan datgene wat hen dagelijks bezighoudt:

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 2017-2018 Op bladzijde 1 en 2 staat ook informatie over de klassenverdeling / groepsbezetting, schoolvakanties en lesvrije dagen, schooltijden, lessen bewegingsonderwijs en informatievoorziening.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Uitwerking externe communicatiemiddelen

Uitwerking externe communicatiemiddelen Uitwerking externe communicatiemiddelen Middel Doelgroep Frequentie Betrokkenen a. Schoolplan In het Schoolplan beschrijven en verantwoorden we de werkwijze van de Paulusschool en hoe we ons in de komende

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Ons daltononderwijs. In dit nummer. Inrichting van de lokalen. Maart 2018 Nieuwsbrief Dalton

Ons daltononderwijs. In dit nummer. Inrichting van de lokalen. Maart 2018 Nieuwsbrief Dalton Maart 2018 Nieuwsbrief Dalton Ons daltononderwijs Een aantal jaar geleden hebben wij als school gekozen voor het daltononderwijs. Dit concept, dat inmiddels al meer dan 100 jaar bestaat, sluit goed aan

Nadere informatie

Huidige stand van zaken op de J.P.Coen

Huidige stand van zaken op de J.P.Coen Ouderbetrokkenheid op de J.P.Coenschool Ouderbetrokkenheid is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Een goede schoolloopbaan is niet alleen een zaak van de school, maar wordt

Nadere informatie

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren

Nadere informatie

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017

Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie. 7 februari 2017 Informatieavond Van visie tot gebouw => renovatie 7 februari 2017 Doel van deze bijeenkomst 1. Ouders informeren (IKC - traject - visie - tijdpad) 2. Duidelijkheid geven omtrent de verbouwing 3. Vragen

Nadere informatie

obs De Phoenix Week

obs De Phoenix Week obs De Phoenix Week - 2019 Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het feestelijke afscheid van juf Elly, de leerkrachtenverjaardag, de regionale zwemkampioenschappen en de

Nadere informatie

Informatieavond schoolkamp voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters. Aanvang uur. Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij

Informatieavond schoolkamp voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters. Aanvang uur. Periodeplanningsdag, alle leerlingen zijn vrij Maandbrief Klimop-Stad september 2016 Rossinistraat 5 1323 BP Almere Tel. 036-5364814 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopstad@prisma-almere.nl Agenda september 2016: Donderdag 8 september: Vrijdag

Nadere informatie

juli 2018 Voorwoord Belangrijke data Personeel Studiedagen Vakantierooster Uitagenda

juli 2018 Voorwoord Belangrijke data Personeel Studiedagen Vakantierooster Uitagenda juli 2018 Voorwoord Belangrijke data Personeel Studiedagen Vakantierooster Uitagenda Voorwoord Beste ouder(s) / verzorger(s) van OBS de Plantage, Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is de zomervakantie

Nadere informatie

Kantelnieuwsbrief De Pijler

Kantelnieuwsbrief De Pijler Kantelnieuwsbrief De Pijler Vroeger/Nu Woensdag 12 april 2017 Extra nieuwsbrief over De Kanteling op De Pijler Deze speciale nieuwsbrief gaat over de onderwijsontwikkelingen op De Pijler. We nemen u mee

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 1 schooljaar 2016/ augustus 2016

Nieuwsbrief. Nummer 1 schooljaar 2016/ augustus 2016 Nieuwsbrief Nummer 1 schooljaar 2016/2017 29 augustus 2016 Welkom sterren! Vorige week was het team alweer druk aan de slag, maar nu vandaag de kinderen er weer zijn, starten we weer echt. Vol energie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 22 - nummer 2 29 september 2017

Nieuwsbrief. jaargang 22 - nummer 2 29 september 2017 Nieuwsbrief jaargang 22 - nummer 2 29 september 2017 In deze nieuwsbrief: - Voorstellen nieuwe leerkrachten - Voorstellen klachtcontactpersonen - Omgangsprotocol - Kanjertrainingen - Agenda oktober - Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Fontein

Nieuwsbrief CBS De Fontein Nieuwsbrief CBS De Fontein M e i 2018 S c h o o l j a a r 2 0 1 7-2 0 1 8 n r. 9 Nieuws van de directie Beste ouders, Inhoud Beste ouders 1 Personeel/schoolzwemmen 2 Groepsverdeling 3 Ouder-koffie-ochtenden

Nadere informatie

Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer! Stand van zaken

Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer! Stand van zaken Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer! Stand van zaken We willen u via deze zesde Wijzer naar de toekomst weer op de November 2016 nummer 6 hoogte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IKC DE LEI

NIEUWSBRIEF IKC DE LEI NIEUWSBRIEF IKC DE LEI Februari 2019 IKC De Lei De bouw van IKC De Lei komt steeds dichterbij en de samenwerking tussen alle partners krijgt steeds meer vorm. Met deze nieuwsbrief willen we iedereen informeren

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. Jaargang 19, nummer 5 20 december Voorwoord Beste ouders, Belangrijke data. Belangrijke data in: januari 2019

NIEUWSFLITS. Jaargang 19, nummer 5 20 december Voorwoord Beste ouders, Belangrijke data. Belangrijke data in: januari 2019 NIEUWSFLITS Jaargang 19, nummer 5 20 december 2018 Voorwoord Beste ouders, December is al weer zo goed als voorbij. En daarbij natuurlijk ook het jaar 2018! Sinterklaas was net de school uit, de laatste

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school:

CBS de Wegwijzer schooljaar Nieuwsbrief nummer 2. Vrijdag 23 september 2016, week 38. telefoon school: CBS de Wegwijzer schooljaar 2016-2017 Nieuwsbrief nummer 2 Vrijdag 23 september 2016, week 38 telefoon school: 0597-531308 www.cbs-wegwijzer-bellingwolde.picto.nl Agenda Datum Activiteit 26 september s

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer!

Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer! Wijzer naar de toekomst Nieuwe kansen voor talentvol en toekomstgericht Onderwijs op De Wegwijzer! Stand van zaken We willen u via deze zevende Wijzer naar de toekomst weer op de hoogte brengen van de

Nadere informatie

Daltonschool de Bongerd Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Daltonschool de Bongerd Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Samen naar een Pest Veilige School! Daltonschool de Bongerd Beste ouder(s) en/of verzorger(s), In 2014 gaan we van start met de M5-pestaanpak, op weg naar een Pest Veilige School. Graag willen we u daarvan

Nadere informatie

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP Augustus 2013 Nieuwsbrief onderwijsgemeenschap Geachte ouder(s)/ verzorger(s), U ontvangt hierbij de eerste Nieuwsbrief van de onderwijsgemeenschap

Nadere informatie

Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4

Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4 Algemene Nieuwsbrief voor april 2009 jaargang 19 nr.4 NIEUWE LEERLINGEN? Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de formatie van het volgende schooljaar. We zouden graag van u willen weten

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 22 ( 18 mei 2018 )

Nieuwsbrief nr. 22 ( 18 mei 2018 ) Nieuwsbrief nr. 22 ( 18 mei 2018 ) In deze nieuwsbrief : Een nieuwe directeur Op 25 april 2018 heeft u een brief gekregen van het bestuur dat er een tijdelijke directeur is benoemd op de Buikslotermeerschool.

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 67 Ouders-verzorgers (4) Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 6 17 42

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20 januari 2017

Nieuwsbrief 20 januari 2017 Nieuwsbrief 20 januari 2017 Schoolnieuws Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. 2016 2017 Inmiddels zijn wij met nieuwe energie en enthousiasme

Nadere informatie

Draagvlakonderzoek. CBS Anjewier en OBS De Nijewei. Tjalleberd

Draagvlakonderzoek. CBS Anjewier en OBS De Nijewei. Tjalleberd Verslag Draagvlakonderzoek CBS Anjewier en OBS De Nijewei Tjalleberd Bureau Meesterschap Oosterhoutstraat 9a 9401 NA Assen (0592) 30 40 40 Inleiding De openbare basisschool De Nijewei en de christelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Jaargang 6 nummer 6 12 juli 2018

Jaargang 6 nummer 6 12 juli 2018 Jaargang 6 nummer 6 12 juli 2018 Algemeen nieuws In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u informatie lezen over diverse activiteiten die in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 d.d

Nieuwsbrief 15 d.d Belangrijke data Dinsdag 9 mei 2017 Nieuwsbrief 16 Dinsdag 9 mei 2017 Dinsdag 9 mei 2017 Schoolfotograaf Nieuwsbrief 15 d.d. 09-05-2017 Ouderavond Relaties en Seksualiteit 15 mei 2 juni 2017 Project Kriebels

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie j u l i 2 0 1 9 S c h o o l j a a r 2 0 1 8-2 0 1 9 n r. 1 2 Nieuws van de directie Inhoud Beste ouders 1 Dank/Huisvesting/Aanmelden 2 Groepsverdeling 3 Belangrijke data 3 Beste ouders, Nog 2 weken en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni 2016

Nieuwsbrief 17 juni 2016 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Ouderbetrokkenheid op de Waalse school Afgelopen schooljaar heeft er een succesvolle ouderbetrokkenheidsdag plaatsgevonden met ouders en het hele team van de school waarin onder

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs)

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs) KINDEROPVANG Topaas 18 2719 VD Zoetermeer 079 3620035 opvang@ikcdeedelsteen.nl DALTONONDERWIJS Sieraadlaan 100 2719 SN Zoetermeer 079 3617629 onderwijs@ikcdeedelsteen.nl NIEUWSBRIEF www.ikcdeedelsteen.nl

Nadere informatie

Kunstrijk Nieuwsbrief

Kunstrijk Nieuwsbrief 2014/2015 Kunstrijk Nieuwsbrief 13-07-15 In dit nummer: Voorwoord 1 Jarigen 2 Agenda 2 Mededelingen / groepen 3/4 Contact 4 Belangrijke informatie: Dinsdag 14 juli Afscheid van groep 8 Woensdag 15 juli

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool

Ouderbetrokkenheid. Camminghaschool Ouderbetrokkenheid Camminghaschool April 2017 1 Ouderbetrokkenheid Inleiding Met het betrekken van ons nieuwe gebouw in MFA Kersentuin in 2013 was het meteen duidelijk dat ouders letterlijk buiten het

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2016 Jaargang:

Nieuwsbrief September 2016 Jaargang: Nieuwsbrief September 2016 Jaargang: 2016-2017 Belangrijke data in september 1 september Maandopening: Samen maken we de groep 2 september Strippenkaartverkoop 5 september Verkiezing leerlingenraad 8 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief JanBiermaschool

Nieuwsbrief JanBiermaschool Nieuwsbrief JanBiermaschool Schooljaar 2015-2016, nummer 4 30 september 15 gesproken over levensbeschouwelijke INHOUD: identiteit. Agenda en belangrijke data Verjaardagen! Op 8 oktober is er een gezamenlijke

Nadere informatie

De laatste twee dagen! Alweer de laatste Oehoe van dit schooljaar. Er is in het afgelopen jaar wederom ongelooflijk hard gewerkt.

De laatste twee dagen! Alweer de laatste Oehoe van dit schooljaar. Er is in het afgelopen jaar wederom ongelooflijk hard gewerkt. de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 18 juli

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

R.K. Basisschool De Hoeksteen. Schooljaarplan

R.K. Basisschool De Hoeksteen. Schooljaarplan R.K. Basisschool De Hoeksteen Schooljaarplan 2018-2019 Directeur Mw. A. Reckers Adres Hoofdkanaal OZ 86 Plaats Emmer-Compascuum Telefoon 0591-352677 E-Mail anja.reckers@primenius.nl Datum 23-1-2019 Inhoudsopgave

Nadere informatie

25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels Teamvergadering uur (onderwijsevaluatie) AGENDA WEEK 40

25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels Teamvergadering uur (onderwijsevaluatie) AGENDA WEEK 40 Agenda OBS De Klaeter Jokweg 14 8394 VL De Hoeve 0561-432600 directie@deklaeter.nl www.obsdeklaeter.nl AGENDA WEEK 39 maandag 24 september dinsdag 25 september woensdag 26 september Start kinderpostzegels

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond 13 december 2011

Welkom. Ouderavond 13 december 2011 Welkom Ouderavond 13 december 2011 Programma Innovatieimpuls Slim fit. Informatie over de stand van zaken. Pauze Vragen rondje. Klankbordgroep. Dit zijn wij.basisschool Vilt Kleine school T-1 Telling 1

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

De zestiende editie van de nieuwsbrief

De zestiende editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 16 Jaargang 8 22-06-2018 www.olivijn.almere-speciaal.nl De zestiende editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 18 juli kennismaking nieuwe leerlingen 20 juli roostervrij

Nadere informatie

SAMEN SPEL. Basisscholen Alkemade

SAMEN SPEL. Basisscholen Alkemade SAMEN SPEL Basisscholen Alkemade voor het beste onderwijs Inhoudsopgave Onze missie... 2 Voorwoord Rob Niehe...3 Kernwaarden... 4 Adresgegevens samenwerkende scholen... 8 Onze missie 2 De Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman.

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman. Nieuwsbrief Agenda Februari Vr 23 Ma 26 Ma 5 Wo 14 Vr 16 Di 20 Do 22 Do 29 Vr 30 Di 3 Wo 4 Start voorjaarsvakantie Gr. 1-4 12.00u. Gr. 5-8 15.30u. Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 2 maart Maart Eerste schooldag

Nadere informatie

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Nr. 36 maandag 10 juli 2017 In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Belangrijke data Maandag, dinsdag donderdag: Verkort rooster, school om 14.00

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

Verbeterplan OBS De Winde

Verbeterplan OBS De Winde Verbeterplan OBS De Winde 2018-2019 Ouderversie 1.Inleiding Voor u ligt de ouderversie van het verbeterplan 2018-2019 van openbare basisschool De Winde te Nootdorp. Het verbeterplan 2018-2019 is met inbreng

Nadere informatie

Nieuwsbrief 26 augustus 2016

Nieuwsbrief 26 augustus 2016 Nieuwsbrief 26 augustus 2016 We zijn weer begonnen! Het schooljaar 2016-2017 is van start gegaan. We heten alle leerlingen weer van harte welkom! Een speciaal welkom voor alle leerlingen die dit schooljaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Jaargang: 19 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE

Jaargang: 19 Nr NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Jaargang: 19 Nr. 5 31-1-2016 NIEUWSBRIEF van Katholieke Basisschool PIROUETTE Eindredactie: Sergio van Dijk, Cindy de Winter, Ignace Kloet Technische realisatie: Aster Brouwer, ICT-coördinator. AGENDA

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. Schooljaar , vrijdag 7 oktober 2016

Nieuwsbrief 4. Schooljaar , vrijdag 7 oktober 2016 Nieuwsbrief 4 Schooljaar 2016-2017, vrijdag 7 oktober 2016 Kinderboekenweek Op 4 oktober heeft het team van De Octopus de aftrap gegeven voor de opening van de Kinderboekenweek. De meesters en juffen hebben

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Van de directie. Hulde!

Van de directie. Hulde! Van de directie. Hulde! Nog nooit keek ik zo uit naar een vakantie als nu en mijn collega s met mij. Want het was een pittige opgave om de groepen te bemensen de afgelopen weken. Zoals ik in mijn mail

Nadere informatie

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto.

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto. 21 juli 2017 (nr 11) Zomerfeest Wat was het weer een geslaagd en gezellig zomerfeest! Ouders van de Stuurluigroep, ook via deze weg dank jullie wel voor het organiseren! Mochten er trouwens ouders zijn,

Nadere informatie

woensdag 17 mei rond uur

woensdag 17 mei rond uur NIEUWSBRIEF Vrijdag 21 april 2017 In deze Nieuwsbrief: Beste ouder(s)/verzorgers o Groepsverdeling 2017-2018 Fusieflits o Stuurgroep en actieteams Nieuws o Nieuw op school o Ouderavond op 15 juni o Nieuwe

Nadere informatie

JAARGANG NR JULI 2016

JAARGANG NR JULI 2016 BS Patricius Hubertusstraat 1 6102 AS Echt Tel. 0475-482225 e-mail: info@bspatricius.nl website: www.bspatricius.nl JAARGANG 2015-2016 NR. 11 21 JULI 2016 nieuws In deze nieuwsbrief Agenda Schoolontwikkeling

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland

Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Basisondersteuning Samenwerkingsverband Stromenland Inleiding Binnen het samenwerkingsverband Stromenland is met diverse gremia gezamenlijk gekomen tot deze notitie basisondersteuning. De procesgang is

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 hoofdlocatie Titus Brandsma Aantal respondenten: 127 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Twee parttime leerkrachten voor de volgende school:

Twee parttime leerkrachten voor de volgende school: Aan: Het personeel van de Stichting Onderwijs Primair en extern personeel Van: Ineke de Vos, senior personeelsadviseur, Onderwijs Primair Datum: 8-6-2018 Betreft: INTERNE en EXTERNE VACATURE De 17 scholen

Nadere informatie

Fusieflits WAAROM EEN FUSIEFLITS? 1 november 2013 IN DIT NUMMER

Fusieflits WAAROM EEN FUSIEFLITS? 1 november 2013 IN DIT NUMMER 1 november 2013 Fusieflits WAAROM EEN FUSIEFLITS? Afgelopen september hebben de medezeggenschapsraden van Op de Hoogte en de Zuidlandschool ingestemd met het opstarten van een fusieproces. Voor dit besluit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 7 JUNI 2019

NIEUWSBRIEF 7 JUNI 2019 MARNIXSCHOOL SCHIMMELPENNINCKSTRAAT 2 2221 EP KATWIJK Tel.: 071-4080215 E-mail: info.marnixschool@prohles.nl Website: www.marnixschool.net / Twitter: @marnixschool NIEUWSBRIEF 7 JUNI 2019 PINKSTEREN Komend

Nadere informatie

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Beste ouders, Inmiddels is de school weer gestart en zijn de lessen in volle gang. De leerlingen zijn enthousiast

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda

Discussieavond. 27-06-2014 Agenda 27-06-2014 Agenda Discussieavond 30-06 doorschuifmiddag 30-06 schoomaakavond 01-07 afscheid groep 8 02-07 afscheid juf Houkje 04-07 laatste schooldag 05-07 t/m 17-08 ZOMERVAKANTIE Zoon voor juf Bianca!

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg Nieuwsbrief en Het fusierapport is ondertekend! De fusie gaat door! Per 1 augustus 2016. Nu is het officieel. Beide besturen en beide medezeggenschapsraden hebben het fusierapport ondertekend. Het bestuur

Nadere informatie

September 2018 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

September 2018 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS September 2018 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 10 september Informatieavond Rots en Water voor ouders van kinderen in groep 7/8 13 september Training Rots en

Nadere informatie

Ik hoop dat het morgen een feestelijke dag wordt, met mooi weer!

Ik hoop dat het morgen een feestelijke dag wordt, met mooi weer! Belangrijke data: 5 september: Kleuterfeest en Schoolreisjes 8 september Laatste werkdag Thea Jongbloed 1 oktober Informatieavond groep 1-; OR-vergadering 3 oktober: Start Kinderboekenweek 5 oktober Dag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

19 februari 2019 info-avond ouders/verzorgers m.b.t. de te stichten nieuwe samenwerkingsschool Binnenstad Brielle

19 februari 2019 info-avond ouders/verzorgers m.b.t. de te stichten nieuwe samenwerkingsschool Binnenstad Brielle SAMEN 19 februari 2019 info-avond ouders/verzorgers m.b.t. de te stichten nieuwe samenwerkingsschool Binnenstad Brielle Inhoud van de avond Welkom Presentatie waar we staan en waar wij voor gaan Pauze:

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver!

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver! Jaargang 2017-2018 18 augustus 2017 nummer 1 Nieuwsbrief Weer van start Agenda Maandag 21 augustus 8.20 opening op schoolplein Dinsdag 29 augustus Informatieavond in groepen 19.00-19.45 gr 5-6/6-7/7-8

Nadere informatie

JOURNAAL nr. 37 van vrijdag ; jaargang 27.

JOURNAAL nr. 37 van vrijdag ; jaargang 27. JOURNAAL nr. 37 van vrijdag 12-6-2015; jaargang 27. Beste ouders, Het begint nu echt op te schieten! Vanmiddag verdween de halve school naar het zwembad. Leuk om te zien dat veel kinderen uit de bovenbouw

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht!

JAARPLAN Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! JAARPLAN 2018-2019 Op volle kracht vooruit. Maar zeker niet vergeten te genieten van het uitzicht! Basisschool de Sterrenboog Mariaplein 8 7156 MG Beltrum 0544-481543 directie@desterrenboog.nl www.desterrenboog.nl

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool Baarn DE KWS OP KOERS. Samenvatting Schoolplan 2016-2020

Koningin Wilhelminaschool Baarn DE KWS OP KOERS. Samenvatting Schoolplan 2016-2020 Koningin Wilhelminaschool Baarn DE KWS OP KOERS 1 Samenvatting Schoolplan 2016-2020 Voorwoord Dit boekje vormt een samenvatting van ons Schoolplan 2016-2020. Hierin beschrijven wij wie we zijn, wat wij

Nadere informatie

Nieuws uit het Onderwijs.

Nieuws uit het Onderwijs. Nr. 1 augustus 2018. Nummer 01 Nieuw schooljaar. Nieuws uit het Onderwijs. Vandaag zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Een andere klas, een andere juf of meester of zelfs helemaal nieuw op school

Nadere informatie

Samen, met hart voor het kind!

Samen, met hart voor het kind! Samen, met hart voor het kind! Inhoudsopgave: Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 1 Blz. 4 Ouderbetrokkenheid 1.1 Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid Blz. 4 1.2 De ouder en de school Blz. 4 1.3 De GLANS- techniek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Fusieschool Gansbeek / Hwagveld

Fusieschool Gansbeek / Hwagveld R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB MEERSSEN Telefoon 043 3642813 info.hwagveld@innovo.nl Dinsdag 23 juni 2017 Fusieschool Gansbeek / Hwagveld Gezonde School Op t Hwagveld

Nadere informatie