Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad."

Transcriptie

1 ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel fax oktober 2012 Gemeenteraad: 8 Geacht raadslid Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal van het belfort Datum: DINSDAG 06 NOVEMBER 2012 Aanvang: 19 uur vragenuur 20 uur gemeenteraad AGENDA : OPENBARE VERGADERING POLITIEZONE AALST Politiezone Aalst Rekening Vaststelling. (490828) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 2. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 1 van Buitengewone dienst. Vaststelling. (490829) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd.

2 3. Politiezone Aalst Begrotingswijziging 2 van Gewone dienst. Vaststelling. (490830) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 4. Politiezone Aalst Politiebegroting Vaststelling. (490831) De stukken werden aan de gemeenteraadsleden bezorgd. 5. Politiezone Aalst Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisname. (490847) In zijn brief van 22 juni 2012 stelt de gouverneur in het kader van het federaal toezicht de jaarrekening 2005 van de Lokale Politie Aalst goedgekeurd te hebben. Van deze brief wordt heden kennis gegeven aan de raadsleden dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 6. Politiezone Aalst Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisname. (490848) In zijn brief van 22 juni 2012 stelt de gouverneur in het kader van het federaal toezicht de jaarrekening 2006 van de Lokale Politie Aalst goedgekeurd te hebben. Van deze brief wordt heden kennis gegeven aan de raadsleden dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname 7. Politiezone Aalst Jaarrekening Goedkeuring door de gouverneur. Kennisname. (490849) In zijn brief van 22 juni 2012 stelt de gouverneur in het kader van het federaal toezicht de jaarrekening 2007 van de Lokale Politie Aalst goedgekeurd te hebben. Van deze brief wordt heden kennis gegeven aan de raadsleden dit in toepassing van het toezichtsdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999 en bij decreet van 15 juli 2002 en in toepassing van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus. Voorstel: kennisname

3 8. Politiezone Aalst Aankoop van 2 volautomatische defibrilators. Volgnummer 12/PZ27. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (490844) De politiezone Aalst 5440 wenst 2 volautomatische defibrilators aan te kopen. Deze zullen ondergebracht worden ter hoogte van het onthaal en de sportzaal van het politiecommissariaat. De lokale politie stelt voor deze aankoop te doen via het raamcontract DSA 2011 R3 258 van de Federale Politie bij de firma VIVON, Camille Huysmanslaan 120 te 2020 Antwerpen. Kostprijs 3 133,90 EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Via raamcontract DSA 2011 R3 258 van de Federale Politie

4 9. Politiezone Aalst Aankoop van een mobiel controlecenter voor camerabewaking. Volgnummer 12/PZ28. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (490875) Op 12 december 2011 keurde het college van burgemeester en schepenen de aankoop goed van een camerasysteem voor de Stad Aalst (dossier PZ 4-2/11 en 405/11). Dit dossier werd gegund aan de firma Tein Telecom, Weldoenersplein 7 te 1030 Brussel. Momenteel worden alle beelden bekeken en verwerkt in de meldkamer van het politiecommissariaat. Daarvoor beschikt de meldkamer over 6 monitoren waarop een raster van maximaal 6 duidelijke beelden kunnen geprojecteerd worden. In totaal beschikt de politiezone over 45 camera s, waaronder 15 interne camera s binnen het politiecommissariaat. De 15 interne camera s dienen permanent bekeken te worden (cellen, onthaal en parking). De overige camera s worden bekeken in functie van de noodwendigheid door een tekort aan monitoren. Tijdens Carnaval of andere evenementen binnen de stad kan de politie momenteel door middel van een laptop maximaal slechts 4 beelden van camera s bekijken omdat men niet geconnecteerd is op de cameraservers van het commissariaat. Per 2 monitoren (46 schermen) is een aansturing van 1 server nodig. De lokale politie Aalst stelt voor over te gaan tot de aankoop van een mobiel controlecenter dat opgebouwd wordt uit volgende elementen : - 4 x 46 schermen (zelfde type als huidig bestaande schermen op meldkamer) - 2 x rack gebaseerde servers voorzien van de nodige software en licenties met remote FX100 devices voor de aansturing van de 4 schermen. Deze servers zullen in een draagbare flightcase worden gemonteerd om op een veilige manier te kunnen worden getransporteerd. De bedoeling van deze investering is dat de beschreven apparatuur buiten de carnavalsperiode ook operationeel gebruikt kan worden in de nieuwe dispatching. Hiervoor dient de flightcase met de 2 servers te kunnen worden opgesteld in de huidige technische ruimte en dienen de 4 schermen te kunnen worden gemonteerd in de nieuwe dispatching met het oog op een latere demontage voor een tijdelijke verhuis naar een andere locatie gedurende de evenementsperiode. Verder moeten de nodige SightVision licenties worden voorzien. Deze nieuwe apparatuur moet vervolgens in de bestaande SightVision installatie worden geïntegreerd en geconfigureerd. Eén van de ongebruikte Avaya switches uit het videobewakingsdossier kunnen gebruikt worden voor de aansluiting van de mobiele apparatuur op het netwerk in de remote site.

5 Aangezien de technische specificiteit van het geheel van het camerasysteem binnen de Stad Aalst is het aangewezen dit mobiel controlecenter bij dezelfde leverancier aan te kopen, zijnde Tein Telecom, Weldoenersplein 7 te 1030 Brussel teneinde alle harden software op elkaar te kunnen afstellen. Het onderhoudscontract zal opgenomen worden in het onderhoudscontract van het totale camerabewakingssysteem. Raming ,50 EUR Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, artikel 17, 2, 1 f 10. Politiezone Aalst Aankoop van 3 faxtoestellen, inclusief onderhoudscontract. Volgnummer 12/PZ29. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (490840) De politiezone Aalst 5440 wenst over te gaan tot aankoop van 3 faxtoestellen. 2 faxtoestellen zullen de huidige faxen op de meldkamer vervangen en 1 toestel zal ingezet worden in vervanging bij de dienst recherche. De huidige 3 faxen zijn dringend aan vervanging toe, aangezien de te hoge onderhoudskosten. De lokale politie opteert deze aankoop te doen via het Federaal raamcontract DGS/DSA 2009 R3 van de Federale Politie bij de firma RICOH Belgium, Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde. Tevens wenst de lokale politie Aalst een jaarlijks omnium onderhoudscontract af te sluiten per toestel binnen het raamcontract. Kostprijs faxtoestellen Kostprijs omnium onderhoudscontract per toestel Artikel aankoop faxtoestellen Artikel omnium onderhoudscontract Financiering aankoop faxtoestellen Financiering omnium onderhoudscontract Wijze van gunnen 1 389,67 EUR inclusief 21% btw 283,14 EUR/jaarbasis inclusief 21% btw 33000/ / Lening Exploitatiebudget Politiezone Via raamcontract DGS/DSA 2009 R3 van de Federale Politie

6 11. Politiezone Aalst Aankoop van 5 desktop ISLP PC's. Volgnummer 12/PZ30. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (490836) De politiezone Aalst 5440 wenst over te gaan tot aankoop van 5 desktop ISLP PC s met 22 schermen. De lokale politie stelt voor deze aankoop te doen via het Federaal raamcontract FORCMS-PC-063 bij de firma PRIMINFO NV, Rue du Grand Champ 8 te 5380 Noville-Les-Bois. Kostprijs 4 811,38 EUR inclusief 21% btw Artikel 33000/ Financiering Lening Wijze van gunnen Via raamcontract FORCMS-PC-063 van de Federale Politie 12. Politiezone Aalst Aankoop van ASTRID radiotoestellen ter vervanging van de toestellen van de 2de generatie. Volgnummer 12/PZ31. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen. (490868) De politiezone Aalst 5440 wenst over te gaan tot aankoop van 98 nieuwe Astrid radioposten THR880i ter vervanging van de THR880 (2 de generatie) toestellen. De THR880 werden aangekocht eind 2003 (dossier PZ7-3/03 gemeenteraad 27 mei 2003). Gezien deze radiotoestellen niet meer compatibel zijn met de laatste randapparatuur (oortjes, externe microphones, GPRS functie), dienen zij te worden vervangen door de nieuwe versie THR880i. In totaal beschikt de politiezone Aalst 5440 over 168 radiotoestellen. Hiervan werden reeds 70 toestellen vervangen door de nieuwe versie in 2008 (dossier PZ10/08 - gemeenteraad 29 januari 2008). De lokale politie stelt voor de 98 nieuwe Astrid radioposten THR880i aan te kopen via het open raamcontract CD-MP bij de firma NV AEG Belgium, Biestebroeckkaai 300 te 1070 Brussel. De 98 oude Astrid radioposten THR880 zullen omgeruild worden mits betaling van een toeslag door de firma NV AEG Belgium, Biestebroeckkaai 300 te 1070 Brussel. Kostprijs nieuwe toestellen THR880i Overname oude toestellen THR880 Artikel Financiering Wijze van gunnen ,60 EUR inclusief 21% btw 7 114,80 EUR inclusief 21% btw 33000/ (nieuwe toestellen + overname) Lening Via open raamcontract CD-MP-00-23

7 13. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van twee betrekkingen van agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, bij ontstentenis van kandidaten via het systeem van de mobiliteit, via externe werving. (490999) Twee agenten van politie, dienst Verkeerstoezicht, slaagden in de basisopleiding tot inspecteur van politie en zullen met ingang vanaf 01 november 2012 de graad van inspecteur van politie verkrijgen. Via het systeem van de mobiliteit zullen zij in hun nieuwe graad aan de slag gaan binnen de interventiebrigades van de Lokale Politie Aalst. Ingevolge hun sociale promotie zullen twee betrekkingen van agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, niet meer ingevuld zijn. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte dienen de vrijgekomen betrekkingen vacant verklaard te worden. Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 06 november 2012 werd huidig agendapunt voorgelegd aan en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: vacant verklaren van twee betrekkingen van agent van politie, dienst Verkeerstoezicht, via het systeem van de mobiliteit, of, in voorkomend geval, via externe werving 14. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Vacant verklaren van een betrekking van Inspecteur van politie, dienst Interventie, gespecialiseerde functie motorrijder, via het systeem van de mobiliteit. (491002) Op 01 november 2012 verliet een inspecteur van politie, dienst Interventie, gespecialiseerde functie Motorrijder, de Lokale Politie Aalst via het systeem van de mobiliteit. Daardoor is een gespecialiseerde betrekking van motorrijder niet meer ingevuld. Met het oog op het op peil houden van de getalsterkte dient de vrijgekomen betrekking vacant te worden verklaard. Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 06 november 2012 werd huidig agendapunt voorgelegd aan en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, dienst Interventie, gespecialiseerde functie motorrijder, via het systeem van de mobiliteit

8 15. Politiezone Aalst Opvulling van de getalsterkte. Aanpassen en coördineren van de gemeenteraadsbesluiten van 30 juni 2009 en 30 maart 2010 met betrekking tot het vacant verklaren van een betrekking van Adviseur, CALog niveau A, functie strategisch analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijke voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving. (491005) Bij gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 werd een betrekking van Adviseur, CALog niveau A, dienst Verkeer, functie strategisch analist, vacant verklaard. Bij gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2010 werd de aanvankelijke selectiecommissie aangepast. Tot op heden kon de vacante betrekking nog niet opgevuld worden. Waar het in 2009 de bedoeling was de strategisch analist hoofdzakelijk voor verkeersaangelegenheden in te zetten is de behoefte aan een strategisch analist de dag van vandaag ruimer en algemener. Het is dan ook wenselijk de vacantverklaring in die zin aan te passen en de bepaling dienst Verkeer weg te laten in de vacantverklaring. Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 06 november 2012 werd huidig agendapunt voorgelegd aan en vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadscommissie Veiligheid. Voorstel: aanpassen en coördineren van de gemeenteraadsbesluiten van 30 juni 2009 en 30 maart 2010 met betrekking tot het vacant verklaren van een betrekking van Adviseur, CALog niveau A, functie strategisch analist, via het systeem van de mobiliteit, de wettelijke voorziene reserve van statutaire aanwervingen of, in voorkomend geval, contractuele aanwerving STADSADMINISTRATIE Intergemeentelijke samenwerking 16. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Ontslag van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering. Aktename. (490528) Gelet op het schrijven van 13 september 2012 van mevrouw Vera Van der Borght, fractievoorzitter Open VLD, waarin zij het ontslag van de heer Jozef Van Landuyt meedeelt als vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: aktename 17. Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Benoeming van een vertegenwoordiger van de stad Aalst in de Algemene Vergadering. (490531) Ingevolge het ontslag van de heer Jozef Van Landuyt dient men één vertegenwoordiger te benoemen in de Algemene Vergadering van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Aalst (PWA). Voorstel: benoeming

9 18. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. ILvA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (494227) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 17 december 2012 om 19 uur in Zaal "Dallas", Zavelstraat 16 te 9520 Vlierzele. De agenda omvat de volgende punten: 1. Samenstelling van het bureau (art. 40). 2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering. 3. Goedkeuren actieplan en budget Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat 19. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provincie Oost-Vlaanderen (Westlede). Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (490801) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op woensdag 12 december 2012 om 19 uur in het hoofdgebouw van het crematorium, te Lochristi. De agenda omvat de volgende punten: 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13 juni Begroting Activiteiten en strategie 4. Volgende vergadering op woensdag 20 maart 2013: Algemene Vergadering tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur (volgens artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001) Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat

10 20. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. SOLVA. Benoeming van 4 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 4 plaatsvervangers in de Buitengewone Algemene Vergadering. Vaststelling van hun mandaat. (490971) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen en hun mandaat vast te stellen. De Buitengewone Algemene Vergadering wordt geagendeerd op maandag 17 december 2012 om uur in de administratieve zetel van SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere. De agenda omvat de volgende punten: 1. Samenstelling van het bureau (art. 40). 2. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering. 3. Goedkeuren actieplan en budget Voorstel: benoeming en vaststelling mandaat 21. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intergem. Benoeming van 2 vertegenwoordigers van de gemeenteraad en 2 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering. (493981) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, haar vertegenwoordigers in deze Algemene Vergadering te benoemen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 20 december 2012 om 17u30 in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat volgende punten: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis - Bekrachtiging 3. Statutaire benoemingen 4. Statutaire mededelingen Voorstel: benoeming

11 22. Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Intergem. Vaststelling van het mandaat. (493986) Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking verplicht de gemeenteraad telkens wanneer de Algemene Vergadering van een intercommunale doorgaat, het mandaat van haar vertegenwoordigers vast te stellen. De Algemene Vergadering wordt geagendeerd op donderdag 20 december 2012 om 17u30 in het congrescentrum De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem. De agenda omvat volgende punten: 1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting Volmachtverlening inzake bestellingen van Intergem aan Eandis - Bekrachtiging 3. Statutaire benoemingen 4. Statutaire mededelingen mandaat Noodplanning 23. Overeenkomst tussen de stad Aalst en het Rode Kruis afdeling Aalst. Ondersteuning door middel van een toelage voor de aankoop van 4 Astrid pagers en 2 Astrid zenders. Vaststellen van de voorwaarden. (484294) In een brief van 26 februari 2012 vraagt de heer Kiekens, afdelingsvoorzitter van het Rode Kruis-Aalst om de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de stad te nemen voor de aankoop en abonnementen van 2 Astrid zenders en 4 Astrid pagers. De apparatuur die de provinciale afdeling van het Rode Kruis gebruikte om de rampenwerking op gang te krijgen werd onlangs gemoderniseerd. Om sneller en adequater te kunnen handelen werd er van een gsm/sms netwerk overgeschakeld naar het Astrid netwerk. Deze wijziging is gebaseerd op de rol die het Rode Kruis, als enige van de kruisverenigingen, toebedeeld krijgt in het Federale Medisch Interventieplan. Op 16 april 2012 ging het cbs principieel akkoord om de kosten ten laste van de stad te nemen voor de aankoop van 4 Astrid pagers en 2 Astrid zenders voor het Rode Kruis afdeling Aalst. Op 7 mei 2012 keurde het cbs een éénmalige toelage van 3 100,- EUR goed die bij budgetwijziging werd voorzien. Er werd een overeenkomst opgemaakt in samenwerking met de dienst Juridische Zaken. Deze overeenkomst werd besproken op de gemeenteraadscommissie Veiligheid van 3 september 2012 en 22 oktober Voorstel: vaststellen voorwaarden overeenkomst

12 Algemene Administratie 24. Kerkfabrieken. Budgetwijzigingen Aktename. (490985) Budgetwijzigingen 2012 van de kerkfabrieken: - Sint-Martinus te Aalst; - Sint-Jozef te Aalst; - Sint-Anna te Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Bijstand te Aalst; - Heilig Hart te Aalst; - Sint-Paulus te Aalst; - Sint-Antonius van Padua te Aalst; - Sint-Martinus te Moorsel-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Hofstade-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Nieuwerkerken-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Herdersem-Aalst; - Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Erembodegem-Aalst; - Sint-Margaretha te Baardegem-Aalst; - Sint-Walburga te Meldert-Aalst; - Sint-Martinus te Gijzegem-Aalst; - Protestanse Kerk passen in het meerjarenplan Voorstel: aktename 25. Kerkfabrieken. Budget Aktename. (490988) Indien de budgetten 2013 van alle kerkfabrieken kaderen in de meerjarenplanningen dient door de gemeenteraad akte genomen te worden van de budgetten Voorstel: aktename Financiële Dienst - Boekhouding 26. Budgetwijziging 1 van 2012 en aanpassing van het meerjarenplan Kennisname door de gouverneur. Kennisgeving. (490593) Bij de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling Oost-Vlaanderen van 20 augustus 2012 laat de gouverneur weten kennis te hebben genomen van de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2012 houdende vaststelling van de budgetwijziging 1 van 2012 en van de aanpassing van het meerjarenplan De gemeenteraadsleden krijgen in toepassing van het toezichtdecreet van 28 april 1993, gewijzigd bij decreet van 13 april 1999, kennis van dit schrijven. Voorstel: kennisname Budgetwijziging als bijlage (Apart boekje)

13 Financiële Dienst - Ontvangerij 27. Vaststellen van de gemeentelijke dotatie aan de politiezone (491015) Overeenkomstig de omzendbrief van 27 september 2002 (B.S. 15 oktober 2002) ter toelichting van het decreet van 15 juli 2002, dient de gemeenteraad een afzonderlijk besluit te nemen waarin de gemeentelijke dotatie aan de politiezone wordt vastgesteld. Juridische Zaken 28. Dienstverleningsovereenkomst tussen de stad Aalst en het AGSA. Vaststellen voorwaarden. (491022) De gemeenteraad richtte op 27 april 2010 het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, kortweg AGSA, op. Artikel 8 1 van de beheersovereenkomst, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2011, stipuleert dat het autonoom gemeentebedrijf met de stad een dienstverleningsovereenkomst zal sluiten, voor alle door het stadspersoneel uit te voeren diensten voor het autonoom gemeentebedrijf. Omgekeerd kan de stad ook beroep doen op de diensten van het AGSA. De modaliteiten en voorwaarden daartoe worden in deze dienstverleningsovereenkomst geregeld. voorwaarden van de dienstverleningsovereenkomst tussen de stad Aalst en het AGSA Middenstand en Markten 29. Samenwerkingsovereenkomst Unizo. Bereikbaarheid als troef van het kernwinkelgebied. Vaststellen voorwaarden. (484390) Met het project Bereikbaarheid als troef van het kernwinkelgebied wil UNIZO-vorming de goede bereikbaarheid van Aalst uitspelen als een extra troef voor de winkelkern. Uit de resultaten van metingen naar objectieve en subjectieve bereikbaarheid en uit de bevindingen van knelpunten bij hinder door openbare werken en evenementen wordt een actie- en communicatietraject gedistilleerd. Mobiliteitsdata worden verzameld en er wordt een aanzet gegeven tot open data. De basis wordt gelegd voor het aan de klant aanbieden van één multimodaal, dynamisch en real-time mobiliteitsplatform op winkelkern-niveau. De commissie Lokale en Sociale Economie, Middenstand en Markten, Toerisme en Monumentenzorg gaf in haar zitting van 4 september 2012 gunstig advies. Het CBS van 15 oktober 2012 nam hiervan kennis. Voorstel: vaststellen voorwaarden samenwerkingsovereenkomst stad UNIZOvorming

14 Jeugd 30. Overeenkomst tussen stad Aalst en Europees IntegratieFonds- Agentschap Vlaanderen in het kader van het project nieuwkomers en vrije tijd in Aalst. Vaststellen voorwaarden. (490537) In januari 2012 werd het ingediende EIF-project van de stad Aalst goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Hiervoor zal de stad euro ontvangen om gedurende anderhalf jaar het project Nieuwkomers en de vrije tijd tot een goed einde te brengen. De stad Aalst vond voor het uitvoeren van het project de nodige expertise bij Groep Intro om de minderjarige nieuwkomers te betrekken bij het Aalsterse verenigingsleven. Zij zullen de subsidies doorgestort krijgen voor het inzetten van het nodige personeel. Hiertegenover stelt Groep Intro een eigen inbreng van euro voor het vervolledigen van de kosten. Daarnaast komt een indirecte kost van 4200 euro ten laste van Groep Intro aangezien zij voor dit project de overheadkosten voorzien. Dit werd vastgelegd in de goedgekeurde overeenkomst tussen Groep Intro en de stad Aalst op de gemeenteraad van 6 maart Via dit project wil de stad nieuwkomers meteen bekend maken met het lokale verenigingsleven. Na anderhalf jaar is het de bedoeling om uit het proefproject de nodige expertise te halen, het netwerk te bestendigen en beleidsvoorstellen te formuleren. Om dit te bereiken willen we gefaseerd te werk gaan. De eerste fase, het onderzoek is reeds achter de rug. Dit liet ons toe om gerichte streefcijfers te formuleren. Het ingediende dossier bestaat uit 5 productfiches die bestaan uit de volgende doelstellingen: 1. Het voeren van een participatief actieonderzoek: Wat verwacht de doelgroep van vrijetijd in Aalst? Wie bepaalt mee de keuze van de doelgroep? Wie kunnen we in ons netwerk binnenbrengen? 2. Matching De medewerker gaat samen met de doelgroep op individueel of groepsniveau na waar de interesse ligt binnen de vrijetijdsbesteding in Aalst. Nadien wordt de meest geschikte club, vereniging of activiteit aangesproken door de medewerker en toegeleid naar de doelgroep. 3. Proeven van het jeugdwerk en andere vrijetijdsinitiatieven De medewerker laat de doelgroep proeven van wat er bestaat binnen het vrijetijdsaanbod om ze in contact te brengen met gangbare methodieken die ze misschien niet kennen, zoals: jeugdbeweging, toneelverenigingen, Stappen naar toegankelijkheid Geïnteresseerde en uitgekozen verenigingen worden op de hoogte gebracht van de drempels die de doelgroep ondervindt, door de medewerker. De verenigingen komen zo dichter bij de leefwereld van de doelgroep, waardoor een grotere kans van slagen ontstaat. 5. Ouders betrekken als sleutel voor een toegankelijker aanbod Vooral voor kinderen beslissen ouders vaak over de vrijetijdsbesteding. Daarom zullen zij geïnformeerd worden en betrokken worden bij de beslissing over vrijetijdsbesteding. De medewerker zal hier extra aandacht voor hebben.

15 Na het afsluiten van de overeenkomst met Groep Intro en het oprichten van een stuurgroep, onder leiding van de dienst Jeugd, werd voldaan aan de voorwaarden om de subsidie te ontvangen. Hieruit volgt de uitbetaling van een voorschot. Om dit voorschot te kunnen ontvangen, werd door het EIF agentschap Vlaanderen een overeenkomst opgesteld in mei. Deze overeenkomst moet nu door de gemeenteraad worden bekrachtigd. voorwaarden 31. Uitbatingsovereenkomst tussen de stad Aalst en vzw 't Kelderken over de uitbating van het jeugdontmoetingslokaal in Oud Gemeentehuis Kaalberg. (490817) De jeugddienst werd aangesproken door enkele jongeren uit Moorsel, die graag een jeugdontmoetingslokaal willen inrichten. Er werd daarom een bezoek gebracht aan het Oud Gemeentehuis van Moorsel. Op 23 april 2012 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van deze vraag en besliste om de dienst patrimonium een eerste voorstel van overeenkomst te laten opmaken. Op 18 juni 2012 besliste het CBS dat een lokaal uit het Oud Gemeentehuis gratis ter beschikking zou worden gesteld en dat hiervoor een definitieve gebruiksovereenkomst zou worden opgesteld door de dienst patrimonium, die aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Daarnaast moest de dienst Jeugd een aparte overeenkomst opstellen waarin het doel van de lokale jeugdwerking wordt omschreven en afspraken omtrent de uitbating worden gemaakt. Deze uitbatingovereenkomst ligt nu voor en omschrijft de rechten en plichten van de stad en vzw 't Kelderken inzake de uitbating van een jeugdontmoetingslokaal in Moorsel. Voorstel: Vaststellen voorwaarden overeenkomst Onderwijs 32. Lokaal flankerend onderwijsbeleid. Secundair onderwijs. Samenwerkingsovereenkomst. Vaststellen voorwaarden. (490607) Om de samenwerking tussen de stad Aalst en de gewone secundaire scholen te Aalst te organiseren voor het schooljaar in functie van het netoverschrijdend taalproject Alfaklassen wordt een samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd. Voorstel: vaststellen voorwaarden

16 33. Onderwijs. Bepalen leerlingencapaciteit, inschrijvingsperioden en invoering dubbele contingentering in het basisonderwijs. Vaststelling en goedkeuring. (490856) Het decreet inschrijvingsrecht van 25 november 2011 wijzigde het decreet basisonderwijs, vooral op vlak van inschrijvingsrecht. Vanaf het schooljaar 2013/2014 moet elke basisschool in Aalst de leerlingencapaciteit bepalen de inschrijvingsperioden vastleggen de dubbele contingentering invoeren. Dubbele contingentering betekent dat scholen binnen hun capaciteit twee contingenten bepalen (indicatorleerling (kansarm) / niet-indicatorleerling (kansrijk)) zodat scholen zouden streven naar een leerlingenpopulatie die een afspiegeling is van de buurt waarin de school gelegen is. Voorstel: vaststellen leerlingencapaciteit en inschrijvingsperioden, en goedkeuring invoering dubbele contingentering Bibliotheek 34. Bibliotheek. Jaarverslag en jaarrekening 2011 van de interlokale vereniging BibArt. Goedkeuring. (490038) Volgens de statuten van de interlokale vereniging BibArt (het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Ninove) dient de gemeenteraad elk jaar de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren uiterlijk binnen de 6 maand na afsluiting van het voorgaande werkjaar. Voorstel: goedkeuring

17 Patrimonium en Huisvesting 35. Overeenkomst tussen de stad en de NMBS betreffende de inlijving van gronden in de kleine wegenis van de stad. Wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst door een nieuwe overeenkomst met de NMBS Holding tot uitlichting van de pendelparking, de bushalte van De Lijn in de Dr. André Sierensstraat en een deel van de Denderstraat uit de kleine wegenis. Vaststellen van de voorwaarden. (484343) Tussen de stad en de NMBS werd op 17 september 1984 een overeenkomst gesloten betreffende het statuut van de Pendelparking te Aalst en de parking te Erembodegem. Deze overeenkomst voorzag in het gratis gebruik van de beide parkings en de inlijving van spoorweggronden - die eigendom bleven van de Staat, maar in vruchtgebruik zijn van de NMBS - in de kleine wegenis van de stad, met een aantal daarbij horende rechten en verplichtingen voor de stad, onder meer inzake politie en het onderhoud. In afwachting van de voltooiing van de volledige herinrichting van de stationsomgeving, die een nieuwe overeenkomst zal vereisen, wenst de NMBS Holding die oorspronkelijke overeenkomst te wijzigen door een nieuwe af te sluiten waarbij, in afwijking van de oorspronkelijke overeenkomst drie gronden worden uitgelicht uit de oorspronkelijke overeenkomst, namelijk 1 de pendel parking, die betalend is geworden, 2 het busstation van de VMM De Lijn in de Dr. An dré Sierensstraat, waarover de NMBS Holding geen zeggenschap meer heeft en 3 een deel van de Denderstraat waarvan wordt aangenomen dat het een gemeenteweg is (met uitzondering van het deel ervan vanaf de Gheeraerdtsstraat, vóór de spoorwegbrug, tot aan de Majoor Claeserstraat, dat staatseigendom is). De overeenkomst waarvoor de goedkeuring wordt gevraagd, zou volgens de NMBS Holding een actualisering van de huidige toestand zijn en een overgangsregeling in afwachting van de voltooiing van de stationsomgeving waarna een nieuwe overeenkomst zal worden afgesloten die voldoet aan de nieuwe toestand. Twee opmerkingen dienen hierbij te worden gegeven. Met deze overeenkomst wordt impliciet maar zeker een einde gesteld aan het gratis karakter van de pendelparking in stadsbeheer waartoe in 1984 is besloten, vermits die opnieuw in NMBS beheer komt (en thans reeds betalend is, wellicht de hoofdreden waarom zo sterk op deze overeenkomst wordt aangedrongen). Verder heeft de NMBS Holding duidelijk bepaald (in artikel 2, tweede alinea), dat iedere inname voor privatieve doeleinden het voorwerp zal uitmaken van een schriftelijk akkoord met de NMBS Holding en dat voor iedere uitbating op het openbaar domein een vergoeding zal worden geïnd die voor de helft zal toekomen aan de NMBS Holding (nieuwe politiek van het bedrijf sedert minstens 2003). Identificatiegegevens: Stationsomgeving te 9300 Aalst, Pendelparking, busstation Dr. André Sierensstraat en deel van de Denderstraat, zonder kadastraal nummer. Uitlichting van de desbetreffende gronden uit een vroegere overeenkomst met de NMBS Voorstel: vaststellen voorwaarden

18 36. Stadseigendom te Nieuwerkerken-Aalst, Nieuwerkerken Dorp 55. Verhuring van twee lokalen aan de vzw Verenigde Krachtmeters Aalst. Vaststelling van de huurvoorwaarden. (490181) De huurovereenkomst van 5 december 2011, waarbij twee lokalen in de vroegere gemeenteschool te Nieuwerkerken-Aalst, Nieuwerkerken-Dorp 55 worden verhuurd aan de vzw Verenigde Krachtmeters Aalst en waarvan de huurvoorwaarden door de gemeenteraad van 27 september 2011 werden vastgesteld, loopt ten einde op 31 december Met haar schrijven van 6 augustus 2012 vraagt de vzw Verenigde Krachtmeters Aalst de verlenging van de huurovereenkomst voor een periode van één of meer jaren. De lokalen kunnen voor één jaar worden verhuurd aan de Verenigde Krachtmeters. Identificatiegegevens: Periode: 1 januari 2013 tot 31 december 2013 Verder worden de contractuele bepalingen van de huidige overeenkomst hernomen, geen automatische huurhernieuwing Voorstel: vaststellen voorwaarden 37. Oud Gemeentehuis Kaalberg te Moorsel-Aalst, Pachting 4. Gebruiksovereenkomst met de vzw " t Kelderken". Vaststellen van de voorwaarden. (490816) De stad beschikt over een ruimte in het oud-gemeentehuis Kaalberg te Moorsel-Aalst, Pachting 4 die zou kunnen ter beschikking gesteld worden als jeugdontmoetingslokaal. De gemeenteraad wordt thans gevraagd de voorwaarden voor het gebruik door vzw 't Kelderken vast te stellen. Identificatiegegevens: gelijkvloerse lokaal en twee toiletruimten met afzonderlijke ingang in het oudgemeentehuis Kaalberg, Pachting 4 te Moorsel-Aalst 8ste afdeling, sectie S, nummer 667/W, met een oppervlakte van ± 30,80 m 2 Juridische vorm : gebruikovereenkomst Aanvang : 15 november 2012 Duur: één jaar, verlengbaar met vier jaar na positieve evaluatie gebruiksvergoeding: gratis met forfaitaire deelname in de kosten van de nutsvoorzieningen van 10,- EUR/maand (te indexeren) Voorstel: vaststellen van de voorwaarden van medegebruik

19 38. Omgeving Heilig Hartlaan en Tragel te Aalst. Vervanging van een bestaande verlichtingspyloon van het Vlaamse Gewest door een pyloon met verlichting en antennes. Advisering. (491029) Belgacom/Proximus vraagt het advies van de gemeenteraad voor het afsluiten van een concessieovereenkomst met het Vlaamse Gewest met betrekking tot het vervangen van een bestaande verlichtingspyloon ter hoogte van de Heilig Hartlaan door een pyloon met gecombineerde functie: verlichting en antennes voor draadloze telecommunicatie. Identificatiegegevens: De bestaande pyloon wordt vervangen door een nieuwe op exact dezelfde plaats te Aalst in de omgeving van de Heilig Hartlaan/Tragel (viaduct R41) op de eigendom van het Vlaamse Gewest en gelegen voor het perceel sectie C nummer 967/P2. Afsluiten van een concessieovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Belgacom/Proximus. Voorstel: verlenen van advies Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid 39. Rioleringswerken te Baardegem-Aalst, Houwelgat. Grondverwerving. Goedkeuring. (490787) Voor de uitvoering van rioleringswerken in Houwelgat en de realisatie van een fietsverbinding tussen de Blokveldstraat en Houwelgat te Baardegem-Aalst zijn er 13 grondverwervingen, werkzones en pachtverbrekingen noodzakelijk. Thans kan worden overgegaan tot de grondinname en de tijdelijke in bezit- en ingebruikname (werkzone) op de inneming nummer 10. Identificatiegegevens: Grond gelegen Houwelgat te Baardegem-Aalst. Sectie C nummer 414/E. Inneming 10 Bovengrondse inname: 206,50 m² Tijdelijke in bezit- en ingebruikname (werkzone): 310 m² Financiering: budget 2012 van het Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring van de grondinname en de tijdelijke in bezit- en ingebruikname

20 40. Rioleringswerken Bieststraat te Hofstade-Aalst. Grondverwerving en vestiging van een erfdienstbaarheidszone. Goedkeuring. (490813) Voor de afkoppeling van het oppervlaktewater van de wijk Anjerstraat te Hofstade-Aalst dient de "inneming 3" nog te worden gerealiseerd ondanks het feit dat de nv Aquafin de rioleringswerken reeds heeft uitgevoerd. Thans kan worden overgegaan tot de goedkeuring van de grondverwerving en het vestigen van een erfdienstbaarheidzone op de "inneming nummer 3", waarvoor het Aankoopcomité op 5 september 2012 de akte heeft verleden onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. Identificatiegegevens: Grond gelegen Bieststraat te Hofstade-Aalst. Sectie A, nummer 890. Inneming: 3 Bovengrondse inname: 12,75 m² Ondergrondse inname: 76,95 m². Erfdienstbaarheidzone: 149,90 m². Financiering: budget 2012 Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid. Voorstel: goedkeuring van de grondverwerving en het vestigen van een erfdienstbaarheidzone Ruimtelijke Ordening 41. Aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning voor een goed deels gelegen vóór de rooilijn te 9308 Hofstade-Aalst, Karel Van der Slotenstraat 74. Afstand van meerwaarde. Goedkeuring. (490859) Een aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend voor een perceel te 9308 Hofstade, Karel Van der Slotenstraat, kadastraal bekend als Aalst, 5de afdeling, sectie A, nr 1073E2. De bestaande woning is getroffen door de rooilijn zoals ingetekend in het BPA 2a Hofstade-Centrum, goedgekeurd bij BVR van In toepassing van art van de Vlaamse Codex van 27 maart 2009 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening en art 16,1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wordt voorgesteld om afstand te doen van meerwaarde voor het deel gelegen vóór de rooilijn. Voorstel: goedkeuring afstand van meerwaarde

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 25 NOVEMBER 2014 ADMINISTRATIEF TOEZICHT

GEMEENTERAAD 25 NOVEMBER 2014 ADMINISTRATIEF TOEZICHT POLITIEZONE AALST 5440 GEMEENTERAAD 25 NOVEMBER 2014 ADMINISTRATIEF TOEZICHT OPENBARE VERGADERING 1. Politiezone Aalst 5440. Politiebegroting 2015. Vaststelling. (617425) Het dossier van de politiebegroting

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

2. POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring begroting 2013 van de lokale politie Mechelen.

2. POLITIE-FINANCIËN. Goedkeuring begroting 2013 van de lokale politie Mechelen. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 15 juni 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 22/06/2015 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26/05/2015 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 26/05/2015 goed

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 29/2007/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail: algemeneadministratie@aalst.be

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 26 juni 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 11175/2008/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 27 MEI 2010 OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN BUDGETWIJZIGING NR 1/2010 - KERKFABRIEK SINT-AMANDUS DENDERLEEUW Voorgesteld

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052)

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2014-01-20 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 Bijgevoegde agenda gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE

1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD 1 KENNISNAME BEGROTINGSWIJZIGING 2014/2 POLITIEZONE DEINZE-ZULTE Zitting van 23 oktober 2014 De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingswijziging

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 september 2016. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 25 oktober 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017.

Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017. Registernummer B17-00070 Publicatiedatum 13.03.2017 Gemeenteraadszitting dinsdag 21 maart 2017. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 30.08.2007. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 14 mei 2012. Gemeenteraad: 5. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 14 mei 2012. Gemeenteraad: 5. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 37563/2012/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie