eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eaanbesteden Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid Eind-tot-eind eaanbesteden"

Transcriptie

1 Eind-tot-eind eaanbesteden De Commissie heeft in april 2012 een eaanbesteding strategie naar buiten gebracht. Dit bevat een aantal actiepunten. De mededeling eind-tot-eind e- aanbesteden is hier een vervolg op. Mededeling eind-tot-eind aanbesteden (COM(2013)453) Op 26 juni 2013 heeft de Europese Commissie de mededeling Eind-tot-eind e- aanbesteding gepubliceerd. De mededeling plaatst de ontwerprichtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten (zie ontwikkeling onder efacturering) in een bredere context en bevat het standpunt van de Commissie over de digitalisering van de procedures voor overheidsopdrachten. Eind-tot-eind e-aanbesteding is het gebruik van elektronische communicatie en transactieverwerking door organisaties uit de overheidssector bij de inkoop van goederen en diensten of bij de aanbesteding van openbare werken, vanaf de bekendmaking tot en met de betaling. De mededeling beschrijft de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van elektronische aanbestedingen en elektronische facturering in de EU. Ook beschrijft de mededeling de terreinen waarop maatregelen moeten worden genomen om de overgang naar eind-toteind e-aanbesteding te bewerkstelligen. De mededeling vormt de basis voor toekomstige initiatieven voor verdere CEN/WS Bii2 De CEN Workshop voor "Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe" heeft ter afsluiting van haar tweede fase in december 2012 een vijftal CWA s gepubliceerd: CWA Bii2 Architecture; CWA enotification; CWA etendering; CWA ecatalogue CWA Post-Award Alle CWA's bevatten profiles en een aantal ook guidelines. De CEN workshop Bii2 heeft haar werk mede gebaseerd op de CII V2.0 van UN/CEFACT en op UBL. De diverse standaarden worden toegepast in verschillende Nederlandse Overheidsprogramma s als Standard Business Reporting, E- Factureren, EBF en TenderNed. In de private sector worden deze standaarden ook toegepast, maar soms ook eigen standaarden zoals bijvoorbeeld bij de Haven van Rotterdam. De samenhang tussen de verschillende standaarden is niet altijd duidelijk. Zie hiervoor ook het advies over lastenverlichting. CEN Bii-profielen worden gebruikt binnen PEPPOL (zie hieronder). In de CEN Workshop Bii2 nemen de volgende Nederlandse personen deel: Heleen Mosselman en Kornelis Drijfhout, PIANOo (EZ)/TenderNed Fred van Blommestein, Flowcanto/RuG NEN (Jaap van der Marel) verzorgt het secretariaat van CEN/WS Bii2.

2 Eind-tot-eind eaanbesteden digitalisering van procedures voor overheidsopdrachten. Nederland staat positief tegenover de mededeling. Het stimuleren van eaanbesteden is van belang voor het verbeteren van de werking van de digitale interne markt. De inzet van de Commissie om de pre-gunningsfase beter op de postgunningsfase te laten aansluiten wordt ook onderstreept. De focus moet hierbij liggen op het interoperabel maken van de verschillende elektronische systemen. In het BNC-fiche wordt verwezen naar de informele triloog waar de verplichting van het elektronisch bekendmaken, elektronisch beschikbaar stellen van documenten en elektronisch inschrijven wordt voorgesteld. Nederland is hier ook voorstander van; dit akkoord moet nog formeel worden vastgesteld. Op 16 oktober 2013 heeft het EESC haar advies uitgebracht over de mededeling eind-tot-eind e-aanbesteden. Het EESC is voorstander van dit voorstel en ziet het als een kans om het openbaar bestuur te moderniseren en efficiënter te maken. Het Comité is teleurgesteld over de tegenvallende resultaten die tot dusver zijn geboekt en betwijfelt of de doelstelling om over te stappen vóór 2016 gehaald gaat worden. Het Comité onderstreept de werkzaamheden die in het PEPPOLproject zijn verricht en hoopt dat deze resultaten gebruikt gaan worden.

3 Eind-tot-eind eaanbesteden European Multistakeholder Platform on ICT standardisation (MSP) Het European Multistakeholder Platform on ICT standardisation (MSP) is een expertgroep die de Europese Commissie ondersteunt en adviseert bij de implementatie van het ICT standaardisatie beleid. Het MSP houdt zich onder andere bezig met de ICT-standaarden voor aanbesteden. Het platform bestaat uit vertegenwoordigingen van nationale autoriteiten in de lidstaten, Europese en internationale ICT standaardisatie organisaties en stakeholder organisatie die de industrie en het MKB vertegenwoordigen. Het platform wordt voorgezeten door de Europese Commissie, DG Enterprise en DG CNECT. De Europese Commissie heeft, na advies van het MSP, zes consultaties in de vorm van online vragenlijsten geopend. Het gaat om internationale ICT-standaarden rond het aanbestedingproces Nederland is namens het ministerie van EZ en het Forum Standaardisatie vertegenwoordigd in het MSP. Domain Keys Identified Mail Signatures (DKIM) Domain ECMAScript-402 Internationalization API Specification Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) from Internet Engineering Task Force (IETF) Internet Protocol version 6 (IPv6) Extensible Markup Language (XML) produced by World Wide Web Consortium (W3C)

4 Eind-tot-eind eaanbesteden Lightweight Directory Access Protocol version 3 "LDAPv3" Uit de publieke consultaties is gebleken dat het advies van het MSP om deze 6 technische specificaties aan te wijzen wordt ondersteund. De Europese Commissie heeft besloten deze specificaties aan te nemen.

5 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement. (COM(2013)455) In de Digitale Agenda voor Europa werd vastgesteld dat lock-in (overheden die aan een systeem komen vast te zitten) een probleem vormt en in kernactie 23 wordt ingegaan op het verband tussen ICTnormalisatie en openbare aanbestedingen. Door beter gebruik van normen kunnen concurrenten alternatieve oplossingen aanbieden waardoor afnemers minder vast komen te zitten en concurrentie wordt versterkt. Bij deze mededeling is een praktische gids gevoegd die laat zien hoe bij aanbestedingen beter gebruik kan worden gemaakt van normen. De Europese Commissie heeft de voornaamste problemen waarmee overheidsinstanties bij de aankoop van ICT-systemen geconfronteerd worden, geïdentificeerd en de best practices van een aantal lidstaten op een rijtje gezet. Er wordt o.a. een advies uitgebracht om een ICT-strategie uit te stippelen met voornaamste beginselen die moeten worden gevolgd zodat ICT-systemen samen kunnen functioneren en een advies om normen op methodische, eerlijke en transparante wijze te evalueren om te bepalen welke gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de ICT-strategie en om lock-in te vermijden Nederland staat positief tegenover het voorstel, aangezien dit aansluit bij het

6 Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards in public procurement. (COM(2013)455) Nederlandse beleid op dit gebied. Het huidige Nederlandse beleid is wel verder uitgewerkt dan de Europese gids. De toekomstige kennisuitwisseling die de Europese Commissie rondom dit thema voorstelt wordt gesteund. Nederland plaatst wel de volgende opmerkingen: De mededeling beperkt zich tot de aanschaf van software. Nederland ziet het echter ook van belang dat er gebruik wordt gemaakt van open standaarden bij in-house software. Het Nederlandse beleid gaat uit van open standaarden, standaarden met een open beheerproces die op geen enkele wijze leverancier specifiek zijn. Het voorstel komt alleen impliciet terug op het belang van openheid. Nederland zou graag zien dat de openheid van standaarden expliciet terugkomen, zoals ook in de Verordening betreffende Europese normalisatie wordt gedaan en de Richtlijn voor Hergebruik van Overheidsinformatie. Het zou goed zijn als de gids vertaald wordt in de talen van de andere lidstaten, wat de doorwerking van de gids en toekomstige EU-documenten rondom dit thema kan vergroten.

7 PEPPOL Tussen mei 2008 en april 2012 heeft de Commissie een grootschalige pilot gehouden met de naam PEPPOL. PEPPOL staat voor: Pan-European Public Procurement Online. Binnen PEPPOL is gewerkt aan de interoperabiliteit van de volgende bouwstenen: Digitale handtekeningen; Digitale Bedrijfsdossiers (hergebruik van al beschikbare elektronische bedrijfsinformatie); Managen van elektronische Catalogi die gebruikt worden in het aanbestedingsproces ; eordering met als doel een eordering raamwerk; efactureren; een raamwerk voor het uitwisselen van elektronische facturen tussen lidstaten. PEPPOL is afgelopen maar de implementatie van PEPPOL zal door het OpenPEPPOL initiatief op twee manieren worden voortgezet. Het ISA programma zal zorg dragen voor de governance van de gecentraliseerde software onderdelen/services (SML) voor PEPPOL transport infrastructuur (edelivery). Voorts zullen de resultaten uit PEPPOL verder worden geïmplementeerd via de nieuw op te zetten overkoepelende grootschalige pilot esens die in mei 2013 van start is gegaan. Diensten die nu zijn beproefd in PEPPOL zijn onder andere elektronische uitwisseling van catalogi, het indienen van een tender, orders, facturen, virtuele bedrijfsdossiers. Ook is het gebruik, op beperkte schaal, van elektronische handtekeningen beproefd en de standaarden en systemen om uitwisseling mogelijk te maken (PEPPOL infrastructure). De resultaten van PEPPOL zijn onderverdeeld in infrastructuur en gebruik. PEPPOL heeft de BIS en de BusDox standaarden ontwikkeld. PEPPOL ondersteunt het gebruik van UBL 2.0 documenten en CEN/BII profielen. Een CEN/BII (Business Interoperability Interfaces) profiel is een specificatie van hoe men business processen, zoals efactureren kan uitvoeren. PEPPOL implementeert de CEN/BII profielen om specifieke business scenario s te definiëren. Een PEPPOL Business Interoperability Specification (BIS) is een CEN BII Profiel met toegevoegde organisatorische en technische vereisten om Pan-Europees gebruik te ondersteunen. De PEPPOL transportinfrastructuur gebruikt een set van technische specificaties die bekend staat onder de naam BusDox (Business Document Exchange). Deze worden gebruikt om organisaties toe te staan om veilig en betrouwbaar elektronische documenten uit te kunnen wisselen. BusDox is Het Ministerie van EZ geeft aan dat het de standaarden en ontwikkelingen binnen PEPPOL volgt. Waar noodzakelijk ondernemen ze actie voor bijvoorbeeld de dossiers efactuur en DigiInkoop. In PEPPOL heeft Nederland (Ministerie van El&I) een toehoorderstatus. TenderNed participeerde in PEPPOL

8 PEPPOL document agnostic, dit betekent dat gebruikers elk soort XML document kunnen uitwisselen tussen elk netwerk. eaanbesteden OpenPEPPOL Het OpenPEPPOL initiatief zal de implementatie van PEPPOL verder voortzetten. OpenPEPPOL bestaat uit publieke en private leden van de PEPPOL gemeenschap. OpenPEPPOL project heeft een position paper gepubliceerd met aanbevelingen aan de Europese Commissie over de richtlijn rond efactureren. OpenPEPPOL heeft in deze paper vijf belangrijke aanbevelingen gedaan: 1- to use the results from the CEN WS BII, and in particular the CEN Workshop Agreement (CWA) 16562, as the basis for the establishment of the European standard for the semantic data model; 2- to limit the number of syntaxes that contracting authorities in Europe must be able to receive and process based on the European standard for the semantic data model. This is in order to reduce the cost and complexity of conversion from one syntax to another. The cost and complexity of Draft standardization mandate for the development of a European Standard (EN) on the semantic data model for the core section of an electronic invoice Het mandaat van de Europese Commissie is nog niet definitief aan CEN verstrekt. Het concept-mandaat beschrijft dat de EN eisen moet vaststellen die worden gesteld aan de Core section van de factuur (Legal section & Common Section). Daarnaast moet de EN een beperkt aantal factuurformaten (syntaxes) identificeren die gebaseerd zijn op adoptie door de internationale zakelijke gebruikersgroepen. In de EN moeten een aantal mappings worden gespecificeerd van de core semantic data model naar de syntaxes. Bij de ontwikkeling van de EN moet gebruik worden gemaakt van bestaand materiaal (CEN CWA MUG, UN/CEFACT CII v. 2.0, OASIS UBL Invoice, CEN BII core invoice for public procurement, Financial Invoice gebaseerd op ISO methodologie en andere relevante In het EU-MSF wordt actief deelgenomen door Nederlandse experts. De formele afvaardiging vanuit Nederland bestaat uit: Jan Julianus, EL&I David de Nood, VNO/NCW Peter Potgieser (RBS) vertegenwoordigt CEN in het Forum. Activity 4 van het Forum wordt geleid door Peter Potgieser (RBS, als vertegenwoordiger van CEN). Daarnaast zijn de volgende Nederlandse experts betrokken bij de vier activiteiten van het Forum: Activity 1: Fred van Blommestein, RuG Activity 2: Henk van Heerde, Syntens, en David de Nood, VNO/NCW Activity 3: Rob Zwart (Ricoh) Activity 4: Jan Julianus, EL&I Als Nederlands klankbord fungeert het

9 OpenPEPPOL syntax conversion can be significant even if the syntaxes are based on a common semantic data model. Contracting authorities could, on a voluntary basis, accept the receipt of electronic invoices based on other syntaxes, compliant with the common semantic data model; 3- that contracting authorities are given the right to mandate the use of e- Invoicing from their suppliers. Ideally, it should be mandatory for all economic operators to send invoices to their public sector customers electronically; 4- that the Commission shall be empowered to adopt delegated acts, to ensure the interoperability of technical formats as well as process and messaging standards; 5- that the Commission consider reducing the transposition period from 48 to a maximum of 24 months. ontwikkelingen). De norm moet technologie-neutraal zijn. De EN moet niet in isolatie worden ontwikkeld maar moet aangesloten zijn op de fysieke en financiële supply chain. Inmiddels is binnen CEN een voorstel van NEN en UNI (het Italiaans normalisatie instituut) goedgekeurd om een CEN Project Committee op te richten. Binnen de CEN Project Committee zal gewerkt worden aan de deliverables waar de Commissie om zal vragen in het Standardization Request on einvoicing. Naar verwachting zal de eerste vergadering van de CEN Project Committee worden georganiseerd in september. Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) met de volgende samenstelling: Jan Julianus, EZ (voorzitter) Joost Kuipers, Belastingdienst Rachel Peeters, ECP Jelle Attema, ECP (secretaris) Hein Gorter de Vries, GS 1 Rogier de Boer, EZ Tony van Oorschot, SRA Peter Potgieser, RBS Rob Zwart, Ricoh Fred van Blommestein, RUG David de Nood, VNO/NCW Gertjan van den Akker, NEN Henk van Heerde, Syntens Janny Kamp, VNO/NCW Allard Keuter, Betaalvereniging Friso de Jong, Platform ELFA NEN zal een Nederlandse normcommissie oprichten om de Nederlandse stem binnen de CEN PC te bepalen. eaanbesteden RDF De werkgroep RDF en RDFa houdt zich bezig met het beschrijven van resources. Dit heeft een direct raakvlak met semantiek. Vanuit Nederland nemen Jan Wielemaker, Dan Brickley, Guus Schreiber en Ivan Herman deel aan de werkgroep RDF.

10 Catalogi W3C besteedt in werkgroepen aandacht aan verschillende onderwerpen welke ook toegepast kunnen worden binnen de context van kenmerken en eigenschappen van catalogi. Zij worden daarmee relevant voor het onderwerp eaanbesteden. Standaarden specifiek voor de overheid en het publiceren van gegevens zijn samengebracht binnen de werkgroep Government Linked Data. The mission of the Government Linked Data (GLD) Working Group is to provide standards and other information which help governments around the world publish their data as effective and usable Linked Data using Semantic Web technologies. Gepubliceerde standaard: Implementatie van GLDstandaarden in Nederland door Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (zie eadmin/os/documenten/casusbesch rijving_vu- KOOP_v1_0_concept.pdf) Vanuit Nederland neemt Bart van Leeuwen (Netage.nl) deel in het linkeddata werk van W3C Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0 Nog goed te keuren standaarden: Data Catalog Vocabulary (DCAT) The RDF Data Cube Vocabulary The Organization Ontology In de werkgroep Cascading Style Sheets en HTML is aandacht voor layoutstandaarden, die relevant kunnen zijn voor e-catalogi en daarmee voor

11 Catalogi eaanbesteden. Er wordt gewerkt aan nieuwe normontwerpen op verschillend niveau: API niveau Module niveau eaanbesteden Catalogi De werkgroep Rule Interchange Format definieert regels voor het uitwisselen en hergebruiken van gegevens in andere toepassingen. Denk hierbij aan catalogi, aanbesteden en bid process. De werkgroep Protocols and Formats geeft aandacht aan Accessible Rich Internet Applications to increase the support for accessibility and interoperability in web specifications. De werkgroep SOAP-JMS ontwikkelt een standaard voor de Java Message Service Veel belangrijke publicaties van W3C zijn overgedragen aan ISO/IEC JTC 1 voor formele afstemming. IETF besteedt in verschillende werkgroepen aandacht aan specifieke onderwerpen welke ook toegepast kunnen worden binnen de context van kenmerken en eigenschappen van

12 Catalogi catalogi. Zowel toepasbaar binnen de context van het dossier Dienstencatalogus als binnen de context van het dossier Aanbesteden. Van specifiek belang zijn de volgende werkgroepen van IETF: Internationalized Resource Identifiers. Uniform Resource Names OASIS UBL UBL, een uniform business language ontwikkeld door OASIS bevat XML schema s voor 31 bedrijfsdocumenten voor alle typen organisaties. Onder deze documenten zijn ook schema s voor aanbesteding te vinden. Pim van der Eyk van Sonnenglanz Consulting neemt deel in de OASIS UBL TC. eaanbesteden Catalogi OASIS - catalogi OASIS besteedt in circa 15 technische commissies aandacht aan specifieke onderwerpen welke samenhangen met de kenmerken en eigenschappen van catalogi. Daarmee zijn ze relevant voor het onderwerp eaanbesteden. De volgende voor dit dossier relevante OASIS-commissies zijn actief:

13 Catalogi Business-Centric Methodology (BCM), defining methods to acquire interoperable e-business information systems within communities of interest CGM Open WebCGM; advancing the vector graphics standard for online technical documents Content Management Interoperability Services (CMIS), using Web services and Web 2.0 interfaces to enable information sharing across content management repositories from different vendors Customer Information Quality (CIQ), delivering royalty free, open, international, industry and application neutral XML specifications for representing, interoperating, and managing Party (Person/Organisation) Centric Information (Name, Address, Party Profile and Party Relationships) Energy Market Information Exchange (emix), exchanging price information and product definitions in energy markets and to those following markets

14 Catalogi CEN/WS ecat is in 2002 opgericht met het doel produktclassificatieschema's en hun toepassing in elektronische catalogi te standaardiseren. In 2010 is WS ecat begonnen aan een tweetal nieuwe projecten onder de naam CEN/WS ecat/cc3p (Classification and Catalogue systems for Public and Private Procurement). Het eerste project is epps (electronic product property server). Het tweede lijkt van specifiek belang binnen deze verkenning: CC3P (classification and catalogue systems for public and private procurement) analyseert de classificatiesystemen die in Europa gebruikt worden voor openbare aanbesteding (CPV Common Procurement Vocabulary) en enkele in de private sector (UNSPSC, GPC en Vanuit het CC3P-project zullen voorstellen gedaan worden voor harmonisatie, mapping-methodes, het gebruik van elektronische catalogi en verbeteringen van het CPV. De workshop heeft tot dusver de volgende CWA's gepubliceerd: CWA 15045:2004 Multilingual catalogue strategies for ecommerce and ebusiness; CWA 15294: epdc project Dictionary of Terminology for Product Classification and Description CWA 15295:2005 epdc project ecat/cc3p is van specifiek belang voor aanbestedingen. De relevantie van dit nieuwe werk voor dienstencatalogi moet nader onderzocht worden. Open standaarden voor objectclassificatie en identificatie ontbreken in de Lijst open standaarden. CWA is mede-geratificeerd door ICTU (Melle Stegeman / Hans Overbeek). Vanuit de Nederlandse overheid wordt niet deelgenomen in WS ecat/cc3p.

15 Catalogi Description of References and Data Models for Classification CWA :2006 Gen-ePDC project Product Description and Classification New Property Library CWA :2006 Gen-ePDC project Product Description and Classification Product Classes with sets of properties CWA :2006 Gen-ePDC Product description and Classification product Classes with sets of properties CWA 16100:2010 epps Guidelines for the design, implementation and operation of a product property server CWA 16138:2010 CC3P Classification and catalogue systems for public and private procurement CWA 16525:2012 Multilingual electronic cataloguing and classification in ebusiness Classification Mapping for open and standardized product classification usage in ebusiness

16 Diverse ontwikkelingen In de e-tendering expert group (e-teg) is een blauwdruk ontwikkeld voor het ideale eaanbestedings-systeem 1. Tegelijkertijd zijn bestaande systemen geanalyseerd en good practices geidentificeerd in het Golden Book of e-procurement practices 2. Uit beide projecten is duidelijk geworden dat standaardisatie een sleutelrol speelt in de verdere uitrol van eaanbesteden. De blauwdruk van e-teg is voornamelijk gebaseerd op het werk van UN/CEFACT en CEN Bii. Deze expertgroep heeft het werk in februari 2013 afgerond. WP 5.1 eprocurement van esens legt een focus op eaanbestedingspilots, onder leiding van DiFi (Noorwegen). Op basis van de uitkomst van deze pilots, de resultaten van PEPPOL (PEPPOL BIS), CEN Bii en OASIS worden in esens specificaties ontwikkeld voor pre-award etendering. Coordinatie en samenwerking wordt bewaakt door OpenPEPPOL (beheerder van PEPPOL BIS) als lid van zowel het esens consortium en deelnemer in CEN Bii(3). CEN/WS Bii3 Een aantal deelnemers in CEN/WS Bii2 heeft begin 2013 een business plan opgesteld voor een derde fase Bii3. Doel hiervan is toegevoegde waarde te creëren voor de gebruikers van al eerder gepubliceerde CWA's, het opvullen van gaten in het elektronisch aanbestedingsproces en verdere stabilisatie en inbedding in Europees beleid. De workshop is gestart op 21 maart De Europese Commissie ondersteunt de workshop door de werkzaamheden van experts en promotie activiteiten te ondersteunen. Zie ook Bii2. Hoewel Bii3 een B2G perspectief heeft, zal daar waar mogelijk een B2B benadering worden meegenomen bij de ontwikkeling van de standaarden. Een aantal good practices uit het Golden Book zal worden meegenomen bij de ontwikkeling van standaarden. In CEN/WS Bii3 nemen de volgende Nederlandse personen deel: Kornelis Drijfhout, Bas Crompvoets en Annemiek Verhoeven van PIANOo (EZ)/TenderNed Peter Potgieser, RBS Fred van Blommestein, Flowcanto/RuG In het Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardization heeft DG MARKT in juni 2013 op basis van het e-teg-rapport de eerste aanbevelingen gedaan voor verdere standaardisatie. Daaruit blijkt een voorkeur voor de ontwikkeling van Europese normen naast CWA s om waar nodig een groter Nederland is namens het ministerie van EZ en het Forum Standaardisatie vertegenwoordigd in het MSP

17 Diverse ontwikkelingen draagvlak te creëren. Gelijk aan de oprichting van het European Multi-stakeholder Forum on e-invoicing (EMSFEI) zal in de toekomst ook een European Forum on e-procurement (EFEP) worden opgericht. In het werkprogramma van het EMSFEI is dat als volgt beschreven: The EMSFEI takes the lead on all aspects of e-invoicing, and addresses actively the most closely related steps in the e-procurement post-award processes ranging from purchase orders to e-payments and e-archiving. The EMSFEI works in close cooperation with the EFEP and can contribute to work on any other element of e-procurement. The EFEP is to take the overall holistic view and the responsibility regarding end-to-end e-procurement. Its work will take place in the context of the legislation in the domain of e- procurement, including the Directive on e-invoicing in public procurement. EMSFEI and EFEP will monitor relevant components of initiatives like the esens project, or the establishment of the Digital Service Infrastructures (DSI) within the Connecting Europe Facility (CEF) Telecommunications, with a view to provide guidance and contributions to the work, as appropriate.

efactureren Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid

efactureren Europese beleidsontwikkelingen Standaarden nieuw en in beheer Toepassing standaarden Nederlandse betrokkenheid In het Europese beleid om het gebruik van efactureren te promoten zijn diverse sporen te herkennen. Binnen de Digitale Agenda wordt einvoicing als activiteit benoemd. Dit is echter belegd bij andere DG

Nadere informatie

Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Verslag van de 14 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: maandag 1 december 2014 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein

Nadere informatie

Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 13 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: maandag 13 oktober 2014 Tijd: 10:00-12.00 uur Plaats: VNO NCW en MKB Nederland, Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert

ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER. Dennis Krukkert ELEKTRONISCH FACTUREREN MET UBL IN EEN EUROPEES KADER Dennis Krukkert EVEN VOORSTELLEN.. Elektronisch factureren TC434 WS5 HET E-FACTUREREN SPEELVELD (2014) INHOUD PRESENTATIE Aanleiding Organisatie en

Nadere informatie

Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 10 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 23 september 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie Pagina 8 2.3.1.2 Nederlandse situatie De Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit (bijgewerkt t/m 16 december 2010) bevat de volgende documentformaten: Open Document Format ISO 26300 [sic] voor

Nadere informatie

Concept verslag van de 9 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 9 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 9 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 18 juni 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 8 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 24 april 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept Verslag van de 12 de vergadering Nederlands Multi- Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 16 juli 2014 Tijd: 10:00-12.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

De impact van de nieuwe Europese basisfactuur. Fred van Blommestein, Flowcanto

De impact van de nieuwe Europese basisfactuur. Fred van Blommestein, Flowcanto De impact van de nieuwe Europese basisfactuur Fred van Blommestein, Flowcanto 1 Aanleiding De Europese Commissie schat dat elektronisch factureren EU-breed jaarlijks 40 miljard aan besparingen oplevert

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Congres Architectuur in de zorg 18 Juni 2015 Bussum M. Seven R.A. Stegwee 18-6-2015 2011 Directive on patients rights in cross-border health care Congres Architectuur

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF)

Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Concept verslag van de 7 de vergadering Nederlands Multi-Belanghebbenden Forum e-factureren (NMBF) Datum: 19 februari 2013 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van Economische Zaken (EZ), Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot

SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot SimplerInvoicing: E-factureren voor iedereen Tony van Oorschot Agenda Huidig landschap e-factureren SimplerInvoicing: Het 4-rollen model Use-cases Deliverables Deelnemers Planning & Organisatie Project

Nadere informatie

Datum: 28 februari 2012 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van EL&I, Prins Clauslaan 8, Den Haag (zaal 10.01 Weerribben en Wieden )

Datum: 28 februari 2012 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van EL&I, Prins Clauslaan 8, Den Haag (zaal 10.01 Weerribben en Wieden ) Concept verslag 3 e vergadering Nederlands Multi-belanghebbenden Forum e- Factureren Datum: 28 februari 2012 Tijd: 14:00-16.00 uur Plaats: Ministerie van EL&I, Prins Clauslaan 8, Den Haag (zaal 10.01 Weerribben

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Mededeling electronisch factureren 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 1 Even voorstellen Jaap van der Marel Secretaris Normcommissie Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Aanbesteding van IT projecten bij de overheid. 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens

Aanbesteding van IT projecten bij de overheid. 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens Aanbesteding van IT projecten bij de overheid 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens De zolderkamer van mijn vader, 40 jaar geleden Van zolderkamer naar minihouse Technologische veranderingen ICT-Geschillen

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Vervolgdag kennisdag e-invoicing. Bart Schaillée 25 November, 2014

Vervolgdag kennisdag e-invoicing. Bart Schaillée 25 November, 2014 Vervolgdag kennisdag e-invoicing Bart Schaillée 25 November, 2014 HET BEDRIJF De schaal, gevestigd leiderschap en referenties in e-invoicing en purchase to pay oplossingen, dit alles op internationale

Nadere informatie

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing

Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing Het belang van open platforms voor massa adoptie Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 1 Informatiebijeenkomst Simplerinvoicing 10 mei 2016. Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing. All rights reserved. Agenda

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Europese ontwikkelingen: eid en publieke diensten NVVB and IDNext Congres - It's all about results Noordwijkerhout 16 april 2015

Europese ontwikkelingen: eid en publieke diensten NVVB and IDNext Congres - It's all about results Noordwijkerhout 16 april 2015 Europese ontwikkelingen: eid en publieke diensten NVVB and IDNext Congres - It's all about results Noordwijkerhout 16 april 2015 Joost van der Vleuten DG CONNECT, European Commission NL in DESI 2015 Source:

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Profiel beschrijving projectleiders

Profiel beschrijving projectleiders Profiel beschrijving projectleiders Project 1: Detailed Design Projectleider functionele vereisten (m/v/x) Als projectleider functionele vereisten verbind je de projectstakeholders met elkaar, waaronder

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen.

GRIP. Lecture 3: E-Contacts. Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann. NEVI-Chair Purchasing RUG. Groningen, Rijksuniversiteit. universiteitgroningen. Groningen Research Institute of Purchasing Lecture 3: E-Contacts Prof. dr. Dirk-Jan F. Kamann NEVI-Chair Purchasing RUG Groningen, RuG Goal Potential EP New roles, opportunities & threats E-Contacts Electronic

Nadere informatie

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere Belgium Tenders Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24,

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Internationale Verkenning September 2010

Internationale Verkenning September 2010 DEFINITIEF Internationale Verkenning September 2010 Eindrapport project 01983 versie 0.1 1.0 datum 29 september 2010 Inhoudsopgave 1 Resultaat verkenning 3 1.1 Werkwijze 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Context

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het Belgium Tender Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Katholiek Basisonderwijs Zottegem, Kasteelstraat 18,, België, t.a.v. De

Nadere informatie

Bureau Forum Standaardisatie Datum: XX September 2013 Versie 0.3 Verhouding Europese lijst met standaarden en de Nederlandse lijsten

Bureau Forum Standaardisatie Datum: XX September 2013 Versie 0.3 Verhouding Europese lijst met standaarden en de Nederlandse lijsten FS 46-10-06A Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Bijlagen: FORUM STANDAARDISATIE FS 46-10-06A Agendapunt: Internationaal

Nadere informatie

Van aangifte naar toezicht

Van aangifte naar toezicht Van aangifte naar toezicht Afhandeling formaliteiten voor goederenbewegingen December 2009 Wout Hofman, TNO (wout.hofman@tno.nl) Inhoud Internationale en EU ontwikkelingen Nederlandse douane Wat zou optimaal

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015

Software Defined Datacenter Visie van Cisco. Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Software Defined Datacenter Visie van Cisco Erwin uit de Bos Datacenter Strategie Specialist NL euitdebo@cisco.com Versie: 5 februari 2015 Tomorrow Starts Here. Make amazing things happen by connecting

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.

Recruitment services. Info. Buyer. Description. Publish date 7/4/2012 4:14 AM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/34749361. Recruitment services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34749361.aspx External tender id 208223-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Simplified

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie , 'Telecommunications and information exchange between systems'

Commissieplan 2015 Normcommissie , 'Telecommunications and information exchange between systems' kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-29 pagina 1/5 Commissieplan 2015 Normcommissie information exchange between systems' NORMCOMMISSIE NEN Kennis & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE

Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE Een routebeschrijving voor de technische realisatie van INSPIRE Paul Smits European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Studiedag Europese GIS-Projecten, 12 Juni

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 1 Digitale Transformatie in Factureren September 2016 Simplerinvoicing. All rights reserved. Jaap Jan

Nadere informatie

EESSI project Praktijkvoorbeeld van de elektronische uitwisseling van social security information

EESSI project Praktijkvoorbeeld van de elektronische uitwisseling van social security information EESSI project Praktijkvoorbeeld van de elektronische uitwisseling van social security information 9 oktober 2012 Wim Vervenne Beleidsadviseur Internationale Zaken Directie Strategie en Externe Betrekkingen

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM

Publish date 10/23/2012 4:16 AM. Change date 10/23/2012 4:16 AM Construction work Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/33520197.aspx External tender id 335123-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

Sturen met betekenis. Semantisch Informatiemanagement bij VenJ

Sturen met betekenis. Semantisch Informatiemanagement bij VenJ Sturen met betekenis Semantisch Informatiemanagement bij VenJ 13 december Gespreksonderwerpen Europa e-codex esens Nederland Semantisch informatiemanagement bij Veiligheid en Justitie VenJ, Vriend van

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Telephone switchboards

Telephone switchboards Telephone switchboards Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32390489.aspx External tender id 186502-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : VERBOUWEN VAN EEN TRANSITWONING BISSCHOPSSTRAAT 69, 2060 Antwerpen DEEL 2.1012.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : VERBOUWEN VAN EEN TRANSITWONING BISSCHOPSSTRAAT 69, 2060 Antwerpen DEEL 2.1012. Belgium Tender Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : vzw Ciso, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen., België, t.a.v. Guido Andries

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Publish date 11/25/ :00 AM. Bid due date 1/13/ :00 PM. Document due date 1/13/ :00 PM. Change date 11/25/ :00 AM

Publish date 11/25/ :00 AM. Bid due date 1/13/ :00 PM. Document due date 1/13/ :00 PM. Change date 11/25/ :00 AM Catering services Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47888468.aspx External tender id 401142-2014 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007

Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden. Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Nog meer meerwaarde? Dan moet inkoop strategisch worden Prof. dr. J.H.A. (Jeroen) Harink jeroen.harink@significant.nl 06 513 510 89 Noord Nederlands Inkoop Congres 26 april 2007 Significant Agenda Strategische

Nadere informatie

Integrating the Healthcare Enterprise

Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise Evert Sanderse User Chair Radioloog Amphia Ziekenhuis Tie Tjee Vendor Chair Business Consultant E-Storage Integrating the Healthcare Enterprise 1 Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/39690480.aspx External tender id 360245-2013 Tender type

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Scientific installations

Scientific installations Scientific installations Info Version 7 Url http://com.mercell.com/permalink/31342675.aspx External tender id 395722-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie