Veuger, J. (2013), Waardedenken & Besturen. Proefschrift. Assen: Van Gorcum. Under review

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veuger, J. (2013), Waardedenken & Besturen. Proefschrift. Assen: Van Gorcum. Under review"

Transcriptie

1 OVERVIEW PUBLICATIONS JAN VEUGER Update BOOKS Veuger, J. (2013), Waardedenken & Besturen. Proefschrift. Assen: Van Gorcum. Under review Veuger, J. (2012), Denken in waarden. Een op waarden gebaseerde vastgoedstrategie stelt de onderneming in staat een competitieve strategie aan te gaan. Lectorale rede. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2013), Barometer Maatschappelijk Vastgoed: onderzoeken & perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum. Under review Veuger, J. et al (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed. Visie en onderzoeken. Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen. Assen: Van Gorcum. Veuger, J. & R. Schreurs (2011), Vastgoedmeter gemeenten. Harderwijk: Weddingproson. Veuger, J. (2010), Maatschappelijk ondernemen met vastgoed. Harderwijk: Weddingproson. Veuger, J. (2006), Verantwoorde transparante corporate governance van Wooncom. Master Thesis Master of Real Estate. Tilburg: TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg. BOOKCHAPTERS Veuger, J. (2013), Ik gun het Epke. Waardering voor kwaliteit en kwaliteit uit waardering. In: Perspectieven op kwaliteit. Maurik: Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement. De Klerk, E. & J. Veuger (2013), Professionaliseren cultureel vastgoed: nog drie stappen te gaan. In: Lectorenboek erfgoed en ruimte. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Veuger, J. (2011), Value thinking & pneuma In: Ethik, Werthaltigkeit und Nachhaltigkeit in Finanzsystem. FINETHIKON, Jahrbuch zum ersten Finanzethik-Kongress 2010 in Berlin. Steinbeis SMI Universität, Berlin. SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL PUBLICATIONS (te downloaden via Veuger, J. (2013), Waarden strategie voor woningcorporaties. In: KWH Magazine, jrg. 2013, nr. x, p.xx. Rotterdam: Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Under review Veuger, J. & A. Kil (2013), Het archetype kenniscentrum vastgoed. Under review. 1

2 Veuger, J. (2013), IPD Vastgoeddata maatschappelijk rendement beperkt. In Real Estate Magazine, Real Estate Magazine, nr. 86, p Weka uitgeverij. Veuger, J. (2013), Maatschappelijke organisatie moet vastgoed aansturen. Interview in Vastgoedmarkt, februari 2013, jrg. 40, p. 59. Den Haag: Sdu uitgevers. Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed veel bedrijfskundiger aanvliegen. Interview in Building Business, jrg. 15, nr. 2, p Amsterdam: Building Business. Veuger, J. (2013), CREM voor woningcorporaties. In: Service magazine, jrg. 20, nr. 2, p Eindhoven: Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven. TU Eindhoven. Aalbers, F.P.H, & J. Veuger (2013), Optimaal verantwoord resultaat in gemeentelijk maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: MVGM, Provada. Aalbers, F.P.H, & J. Veuger (2013), Eindwaarde: waar of niet waar? Amsterdam: MVGM, Provada. Kootstra, D. & J. Veuger (2013), De waarde van een schoolgebouw. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 46, p Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Olde Bijvank, H.M. & J. Veuger (2013), Zelf(zorg)organisatie in een coöperatie. Samenhang van verschillende middelen met als doel zelf(zorg)organisatie. In FMI. Naarden: Facility Management Nederland. Under review. Olde Bijvank, H.M. & J. Veuger (2013), Scheiden wonen & zorg: zekerheden over de schutting? In: Vitale Stad, nr. 3. P. 14. Amersfoort: Elba. Veuger, J. (2012), Bestuurbaarheid van corporaties onderzocht. In: Rooilijn, Tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, jrg. 45, nr. 5, p Amsterdam: Faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen, afdeling geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam. Veuger, J. (2012), Competitieve strategie voor woningcorporaties. In: Sigma, jrg. 58, nr. 6, p Veuger, J. (2012), Wel of niet overdragen? Blijf zakelijk. Interview in: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 3, p Amersfoort: Elba. Veuger, J. (2012), Experts RICS helpen corporaties bij professionalisering: Corporatiesector wordt door schade en schande wijzer. Interview in: Vastgoedmarkt, juni 2012, p Den Haag: Sdu uitgevers. Veuger, J. (2012), Gemeentelijk Vastgoed: raak de regie niet kwijt. In: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 29, p.48. Amersfoort: Elba. Veuger, J. & F. Duijff (2012), ESCo bewezen de beste oplossing. In: Vitale Stad, jrg. 2012, nr. 16. P. 14. Amersfoort: Elba. 2

3 Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2012), Regionale samenwerking voor beter beheer maatschappelijk vastgoed. Barometer Maatschappelijk vastgoed In: Vastgoedmarkt, oktober 2012, jrg. 39, p Den Haag: Sdu uitgevers. Veuger, J. (2011), Zorghotels schieten als paddenstoelen uit de grond. Interview in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 70. Den Haag: Sdu uitgevers Veuger, J. (2011), Zorgondernemers logische bondgenoten vastgoedpartijen. Interview in: Vastgoedmarkt, februari, jrg. 38, p. 69. Den Haag: Sdu uitgevers Veuger, J. (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed: trends & ontwikkelingen in maatschappelijk vastgoed. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2011), Effectief verantwoord ondernemen: maak visitatie en benchmarken complementair aan elkaar. In: KWH Magazine, jrg. 2011, nr. 4, p Rotterdam: Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed gedefinieerd. In: Service magazine, jrg. 18, nr. 1, p Eindhoven: Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven. TU Eindhoven. Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. & A. Tjeerdsma (2011), Gemeenten zien in corporatie partner voor beheer vastgoed. In: Vastgoedmarkt, september, p Den Haag: Sdu uitgevers Veuger, J. & O. Buiter (2010), Barometer maatschappelijk vastgoed Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2009), Onderzoek voor maatschappelijk vastgoed noodzakelijk. In: Real estate magazine, Special, p Den Haag: Weka uitgeverij. Veuger, J. (2009), Verantwoorde corporate governance van woningcorporaties: een (des)illusie? In: Real estate magazine, nr. 64, p Den Haag: Weka uitgeverij. Veuger, J. (2008), Sustained and transparent corporate governance from Wooncom. Tilburg: Universiteit Tilburg. Veuger, J. (2008), Het dashboard voor het besturen van een corporatie, Het Vastgoed INK Management Model. In: SG Magazine, jrg. 2, nr. 3, p Emmen: SG. Veuger, J. (2008), Eigen kwaliteitsnorm (MQM) onderhoudsbedrijven. Ketenintegratie: KOVON zet onderhoudssector op een hoger plan. In: SG Magazine, jrg. 2, nr. 3, p Emmen: SG. Veuger, J. (2008), Op weg naar een klantgestuurde organisatie. Interview in: Knooppunt Emmen, jrg. 3, nr. 8, p Veuger, J. (2007), Eigentijds maatschappelijk ondernemen in de praktijk: ondernemen leren. In: Kennisplatform maatschappelijk ondernemen, p Hilversum: Aedes. 3

4 Veuger, J. (2007), De samenhang en verschillen van kwaliteitsinstrumenten binnen woningcorporaties. In: Six Sigma. Amsterdam. Veuger, J. (2007), Verantwoorde Corporate governance van Wooncom. In: Service magazine, jrg. 14, nr. 1, p Eindhoven: Study Association Real Estate Management en Development Eindhoven. TU Eindhoven. Veuger, J. (2007), Het VIB-Managementmodel: het dashboard voor het besturen van een corporatie. In: Aedes magazine, jrg. 2007, nr , p Hilversum: Aedes. COURSE BOOK Veuger, J (2013), Van kerk tot boot. In syllabus Van vastgoed naar bloeigoed door dr. H.L. Jonkers. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Veuger, J. & D. Kootstra & P. Smits (2012), Gemeentelijk vastgoedmanagement financieel. Maatschappelijke vastgoedsturing. Eindhoven: Euroforum. Veuger, J. & C.A.J. van Beukering (2012), Strategisch vastgoedmanagement. Eindhoven: Euroforum. Veuger, J. & C.A.J. van Beukering & G. Hiemenga (2012), Financiële aspecten van vastgoedmanagement. Eindhoven: Euroforum. RESEARCH Veuger, J. (2013), Auditrapport accreditatie HBO bachelor bouwtechnische bedrijfskunde hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Under review. Veuger, J. (2013), Gezond ouder worden in een leefbare omgeving. Case Annerveenschekanaal als vliegwiel voor andere initiatieven. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healty Ageing. Veuger, J. (2013), Informele zorg. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen, Centre of Expertise Healty Ageing. Veuger, J. (2013), Publiek Vastgoed 2.0. Naar marktgestuurd beheer van gemeentelijk vastgoed. SiA aanvraag lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2013), Vastgoedrapport 2013 Groningen-Assen: Maatschappelijk vastgoed. Groningen: Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen Assen. Veuger, J. (2013), Organisatie inbedding vastgoed gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn. Veuger, J. (2013), Vastgoedvisie gemeente Zuidhorn. Strategische beleidskaders voor het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn. 4

5 Veuger, J. M. Stijenbosch, D. Kootstra & A. Tjeerdsma (2013), Onderzoek Vastgoedbedrijf Enschede. Enschede: Rekenkamer gemeente Enschede. Under review Bovenhoff, M., C. van Atten & J. Veuger (2013), Onderzoek naar gebruik, waardering en exploitatie van maatschappelijk voorzieningen in de gemeente Slochteren. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Under review Prins, R. & J. Veuger (2013), Adviesrapportage krimp primair onderwijs in de gemeente Zuidhorn. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn. Veuger, J. (2012), Lectoraat maatschappelijk vastgoed: focus op waardedenken en waardesturen van maatschappelijk vastgoed. Buisnessplan lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool. Veuger, J. (2012), Publiek Vastgoed 2.0. De brede impact, duurzame doorwerking en kwaliteit van gemeentelijk vastgoed. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Analyse vastgoed en beleidsvelden met CREM-model. Emmen: gemeente Barendrecht. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Handleiding kostprijsdekkende huur. Emmen: gemeente Barendrecht. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse maatschappelijk vastgoedportefeuille gemeente Losser. Emmen: gemeente Losser. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische kaders maatschappelijk vastgoed. Emmen: gemeente Losser. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Vastgoed in de zorg. Emmen: woningcorporatie Domesta Emmen. Veuger, J. & R. Prins (2012), Strategische kaders vastgoed en vastgoedmanagement. Emmen: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Veuger, J. & R. Prins (2012), Potentieanalyse maatschappelijk vastgoed. Emmen: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Veuger, J. & R. Prins (2012), Strategische beleidskaders maatschappelijk vastgoed gemeente Zuidhorn. Emmen: gemeente Zuidhorn. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse maatschappelijk vastgoedportefeuille Barendrecht. Emmen: gemeente Barendrecht. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische beleidskaders gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Graafstroom, Liesvelden en Nieuw-Lekkerland. 5

6 Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Potentie analyse gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategische kaders gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede. Veuger, J. & H. Augustinus (2012), Strategisch huisvestingsplan Humanitas DMH. Emmen: Humanitas. Veuger, J. (2011), Vastgoed op orde. Emmen: gemeente Hoogeveen. Veuger, J. (2011), Second opinion onderwijspark Ezinge. Meppel: Onderwijsgroep Zuid West Drenthe en gemeente Meppel. Veuger, J. & H. Augustinus (2011), Verkennend onderzoek gemeentelijk vastgoed. Emmen: gemeente Borne/Enschede. Veuger, J. & R. Prins (2011), Woningcorporatie Accolade: Strategisch Voorraad Beleid geïmplementeerd. Heerenveen: woningcorporatie Accolade. Veuger, J. & R. Prins (2011), Marktonderzoek en financiële analyses Trefkoel Groningen. Groningen: woningcorporatie Nijestee. Veuger, J. (2010), Businessplan afdeling Vastgoed en Belastingen gemeente Almelo. Emmen: gemeente Almelo. Veuger, J. (2010), Woningcorporatie De Key: maatschappelijk vastgoed onderzocht. Amsterdam: woningcorporatie De Key. Veuger, J. (2010), Due diligence onderzoek maatschappelijk vastgoed en bedrijfsonroerend goed. Amsterdam: woningcorporatie De Key. Veuger, J. (2009), Maintenance Quality Management Almere: Stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland (KOVON). Veuger, J. (2009), Maatschappelijk vastgoed in private handen. Ontwikkeling, Eigendom en Management van huisvesting door private partijen in het publieke domein. Emmen: Hanzehogeschool Groningen Veuger, J. (2009), Portefeuillebeleid Drenthe college. Emmen: Drenthe college. Veuger, J. (2009), Marktonderzoek Oldebekoop. Oldebekoop: Baas. Veuger, J. (2009), Ondernemingsplan PRC Zwolle. Zwolle: PRC. Veuger, J. & R. Prins (2009), Strategische beleidskaders gemeentelijk maatschappelijk vastgoed gemeente Westellingwerf. Wolvega: gemeente Westellingwerf. Veuger, J. & R. Prins (2009), Potentieanalyse Maatschappelijk vastgoed gemeente Westellingwerf. Wolvega: gemeente Westellingwerf. Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Marktonderzoek Vaals. Amersfoort: Haegens Vastgoed. 6

7 Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Marktonderzoek landgoed Koekoeksduin Aerdenhout. Amersfoort: R. Pieper. Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Visie en marktonderzoek t Armhoes Sleen. Amersfoort. Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Visie en marktonderzoek landgoed Erica Nunspeet. Amsterdam: Secerno real estate. Veuger, J. & M. Nagtegaal (2009), Vastgoedonderzoek Loon op Zand. Haren: Lyonesse. Veuger, J. (2008), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage Emmen: Wooncom. Veuger, J. (2007), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage Emmen: Wooncom. Veuger, J. (2006), Woningcorporatie Wooncom: woningmarktrapportage Emmen: Wooncom. Veuger, J. & R. Gerdes (2005), Maintenance Quality Mangement Onderhoudsbedrijf Wooncom. Emmen: woningcorporatie Wooncom. Veuger, J. (2005), Business balanced score card Wooncom afdeling Wonen en Onderhoud. Emmen: woningcorporatie Wooncom. Veuger, J. (2005), Integrale bedrijfsanalyse Woningcorporatie Wooncom. Emmen: woningcorporatie Wooncom. OTHER OUTPUT Veuger, J. (2013), Congres Barometer maatschappelijk vastgoed 2013: onderzoeken en perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement. Initiator. Zwolle: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2013), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed. Spreker Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, werkgroep Wonen en Ruimte. Utrecht: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Veuger, J. (2013), Auditer accreditatie HBO bachelor bouwtechnische bedrijfskunde hogeschool van Amsterdam. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Veuger, J. (2013), Kennisdag Krimp, maatschappelijk vastgoed en verduurzaming. Initiator en keynote spreker. Assen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. et al (2013), Verantwoord optimaal resultaat in maatschappelijk vastgoed. Debatvoorzitter expertmeeting Provada in samenwerking met MVGM, VGM NL, Woonzorg en IPD Nederland. Veuger, J., J.P. Elhorst en S.O. Meier (2013), Strategisch management van regionale economie, maatschappelijk vastgoed, herbestemming en krimp. Exclusieve 5 daagse leergang voor vier gemeenten. Groningen. Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed in 50 gemeenten. Keynote spreker. Alphen aan de Rijn: gemeente Alphen aan de Rijn. 7

8 Veuger, J. (2013), Kenniskring lectoraat Maatschappelijk Vastgoed: de onderzoeksagenda. Initiator en keynote spreker. Groningen: lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J, (2013), Woningcorporaties en vastgoedonderhoud: back to the roots. Initiator Jubileum congres Kovon. Apeldoorn: Stichting Kovon. Veuger, J. (2013), Concentratie vastgoedbeheer gemeente Emmen. Expertmeeting met College van Burgemeester en wethouders en managementteam. Veuger, J. (2013), De crisis voorbij met maatschappelijk vastgoed. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat maatschappelijk vastgoed. Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed en waardedenken. Gastcollege Academie voor de Bouwkunst. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger. J. (2013), Opleiding vastgoedmanagement met specialisatie maatschappelijk vastgoed. Utrecht: Euroforum. Veuger, J. (2013), Maatschappelijk vastgoed. Workshop. Gilze: gemeente Gilze en Rijen. Veuger, J. & D. Kootstra (2013), Onderwijs en zorg in de wijk: uidagingen en kansen. Workshop. Ede: Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Veuger, J. (2012), Vortrag machbarkeitstudie Kleurrijk Grevelink 2.0. Onderzoeksvoorstel. Gieten: gemeente Aa en Hunze en gemeide Lindern (Duitsland). Veuger, J. (2012), Barometer maatschappelijk vastgoed Spreker symposium. Borne: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2012), Passende maatschappelijke voorzieningen bepalende factor voor een succesvolle wijk. Spreker symposium. Son: Coresta. Veuger, J. (2012), Onderwijshuisvesting roept vragen op. Lezing. Assen: Noordelijk Onderwijs Peil. Veuger, J. (2012), Maatschappelijk Vastgoed projectenparade. Jurylid. Zwolle. Veuger, J. (2012), Conferentie Maatschappelijk Vastgoed. Panellid. Ede: Elba Media. Veuger, J. (2012), Congres Barometer maatschappelijk vastgoed Initiator. Borne: Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2012), Energiezuinige herontwikkeling van historische gebouwen. Forumlid. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2012), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Utrecht: Euroforum. Veuger, J. (2012), Taxeren in het nieuwe millennium. Gastcollege. Utrecht: Euroforum. Veuger, J. (2012), Vastgoedstrategie in de zorg. Gastcollege. Utrecht: Euroforum. 8

9 Veuger, J. (2012), Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Gastcollege. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2012), Vastgoedvisie gemeente Zuidhorn. Presentatie Raadscommissie. Zuidhorn: gemeente Zuidhorn. Veuger, J. (2012), Vastgoedonderzoek gemeente Borne. Onderzoekspresentatie. Borne: gemeente Borne. Veuger, J. (2012), Vastgoedmanagement in kinderopvang en peuterspeelzalen. Drachten: Timpaan Groep. Veuger, J. (2011), Inzicht meeting overheid. Maatschappelijk vastgoed en integraal accommodatiebeleid. Lezing ABC Management Groep. Eenmnes: BEL-gemeenten. Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Barometer maatschappelijk vastgoed Lezing. Utrecht: NeVaP. Veuger, J. (2011), Waardesturing van maatschappelijk vastgoed in het publieke domein: een illusie? Lezing Nationale conferentie maatschappelijk vastgoed. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed in private handen: energieprestaties in vastgoedmanagement. Lezing seminar provincie Drenthe. Assen: provincie Drenthe. Veuger, J. & L. Oldenhof (2011), Verkoop of uitbesteding van maatschappelijk vastgoed. Lezing seminar Woningcorporaties en gemeentelijk vastgoed. Utrecht: SOM. Veuger, J. (2011), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Veuger, J. (2011), Eerste bijeenkomst lectoraat Maatschappelijk Vastgoed. Seminar. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2011), Vastgoed op orde. Onderzoekspresentatie. Hoogeveen: gemeente Hoogeveen. Veuger, J. (2011), Media centrum en Drenthe College. Onderzoekspresentatie. Emmen: Drenthe College. Veuger, J. (2011), Gemeente Veenendaal en (financiële) vastgoed analyses. Onderzoeksresultaten. Veenendaal: gemeente Veenendaal. Veuger, J. (2010), Gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Onderzoekspresentatie. Hoogezand-Sappemeer: gemeente Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Veuger, J. (2010), Valuethinking & Pneuma. Lezing Universiteit Berlin. Berlijn: Steinbeis-Hoschschule Berlin. Veuger, J. (2010), Corporaties aan zet: Corporate governance van een woningcorporatie. Lezing RICS. Almere: RICS en IPD Nederland. Veuger, J. & A. Straub (2010), Waardecreatie woningportefeuille. Factoren die de ontwikkeling van de vastgoedwaarde bepalen. Lezing OTB Studiedag. Delft: TU Delft. 9

10 Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed. Gastcollege. Groningen: Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed Lezing Consortium Maatschappelijk Vastgoed. Amsterdam: NeVaP. Veuger, J. (2010), Management game. Gastcollege Master of Real Estate TiasNimbas Business School. Tilburg: TiasNimbas. Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed en haar belang. Lezing Kenniscafe. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2010), Trends en ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed. Lunchlezing. Groningen: Hanzehogeschool. Veuger, J. (2010), Maatschappelijk vastgoed. Workshop. Rotterdam: Woningcorporaties ComWonen. Veuger, J. (2010), Resultaten onderzoek maatschappelijk vastgoed. Seminar. Meppel: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2010), De Key en maatschappelijk vastgoed. Onderzoekspresentatie. Amsterdam: Woningcorporatie de Key. Veuger, J. (2009), Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed: is waardesturing maatschappelijk vastgoed een (des)illusie?. Lezing NeVaP Verdieping met de Kopgroep Bouwstenen voor Sociaal. Utrecht: NeVaP. Veuger, J. (2009), Onderzoek in de vastgoedpraktijk. Gastcollege. Groningen: Hanzehogeschool Groningen. Veuger, J. (2008), De rol van kwaliteitsmanagement in onderhoud. Lezing KOVON congres. Deventer: KOVON. Veuger, J. & T. Selten (2007), Onderhoud, lusten of lasten. Lezing IPD Nederland. Bussum: IPD Nederland. Veuger, J. (2007), Maatschappelijk vastgoed in de zorg. Lezing zorgbestuurders. Utrecht: Actiz. CONFERENCE PARTICIPATION STUDY VISIT Nationaal symposium woningcorporaties (2013). Nieuwegein: Studiecentrum voor bedrijf en overheid. Symposium Perspectieven op kwaliteit (2013). Doorn: Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). IPD/aeDex marktpresentatie (2013). Amsterdam: IPD Nederland. Conferentie Maatschappelijk Vatgoed (2013). Ede: Vitale Stad Elba Media. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Prof. dr.ing. T.W. Hardjono. Den Haag: VNO-NCW. 10

11 Brainport Lectorale rede Cees-Jan Pen. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Innovatiewerkplaats Health Space Design (2013). Groningen: Hanzehogeschool Groningen. IPD/aeDex marktpresentatie (2012). Almere: IPD Nederland. Conferentie Maatschappelijk Vatgoed (2012). Ede: Vitale Stad Elba Media. Wetenschappelijk congres Promoveren in deeltijd (2011). Gouda: RSM Erasmus Universiteit Rotterdam. IPD benchmark gemeentelijk vastgoed (2011). Utrecht: IPD Nederland. Conferentie Maatschappelijk Vatgoed (2011). Amsterdam: Vitale Stad Elba Media. Finanzethik kongress Finethikon (2010). Berlin: Steinbeis Universitäit. Nationaal symposium woningcorporaties (2009). Rotterdam: Studiecentrum voor bedrijf en overheid. Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed (2009). Utrecht: Nevap. Studiereis Barcelona Spanje (2008). Woningcorporatie lefier. Studiereis Brussel Belgie (2006). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe. Studiereis Shanghai China (2006). Master of Real Estate TiasNimbas Business School. Studiereis Wenen Oostenrijk (2005). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe. Studiereis Emmscher Duitsland (2004). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe. Studiereis Lissabon Portugal (2003). Aedes Kennisnetwerk Groningen-Drenthe. 11

DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 54 DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6

DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 54 DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6 2 INHOUDSOPGAVE DUURZAME EXPLOITATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 4 Jan Veuger DE GEMEENTELIJKE OPGAVE EN AMBITIE IN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 6 Deze vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst van deskundigen

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

Thema Corporate real estate management MAGAZINE

Thema Corporate real estate management MAGAZINE jaargang 20 NUMMER 2 maart 2013 4th Lustrum Study Association Real Estate Management and Development Eindhoven MAGAZINE Thema Corporate real estate management Campusvastgoed: juiste vastgoed voor de juiste

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

Leergang Bestuurders Woningcorporaties zes middagen van 13.00 tot 19.00 Hilton Soestduinen Maximaal 20 deelnemers 4.

Leergang Bestuurders Woningcorporaties zes middagen van 13.00 tot 19.00 Hilton Soestduinen Maximaal 20 deelnemers 4. Leergang Bestuurders Woningcorporaties zes middagen van 13.00 tot 19.00 Hilton Soestduinen Maximaal 20 deelnemers 4.500 vrij van BTW Programmaleider: Jan van der Moolen Organisatie SOM: Martijn de Jong-

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Energieke restauratie

Energieke restauratie Energieke restauratie Lower Energy in Historical Buildings RAAK MKB aanvraag Hanzehogeschool Groningen Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte ir. J.A. van den Berg, lector ing. B. Boschma, projectleider

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van fm

De toegevoegde waarde van fm De toegevoegde waarde van fm Begrippen, maatregelen en prioriteiten in de zorgsector De toegevoegde waarde van fm Begrippen, maatregelen en prioriteiten in de zorgsector Jet Prevosth en Theo van der Voordt

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten

VPN Register Association Executives Overzicht goedgekeurde activiteiten Geaccrediteerde scholing ASAE-reis (ID nummer: 92005-91610) 16 AVVM-NVG cursus mededinging (ID nummer: 133712-153728) 6 Binding met leden (ID nummer: 133660-153613) 3 BrancheMeester (ID nummer: 91998-91606)

Nadere informatie

Nieuwsbrief AWP NN. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband van:

Nieuwsbrief AWP NN. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband van: Nieuwsbrief AWP NN Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland Nr. 1, juni 2013 Achtergrond De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland (AWPG NN) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Economische Zaken T.a.v.: De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur

INHOUDSOPGAVE. Kenniskring Toerisme en Cultuur Kenniskring Toerisme en Cultuur INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Missie en doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Doelstellingen 5 3 Personele samenstelling 6 3.1 Interne kenniskringleden 6 3.2 Externe kenniskringleden

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES

BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING DOOR WONINGCORPORATIES EEN ONDERZOEK NAAR DE OVERWEGINGEN VAN CORPORATIES BIJ PARTICIPATIE AAN BINNENSTEDELIJKE HERSTRUCTURERING Ir. F.T.J. van der Zee Thesis MRE (2010-2012)

Nadere informatie

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig

business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig business Loek Hermans: Nederland heeft doeners nodig Profiel Loek Hermans pleit voor daadkracht en heldere afspraken Weg met de compromissen TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX We belasten iets zwaarder

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Zuyd Hogeschool Bacheloropleiding International Business omzetten BOB naar UOB Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Netherlands Quality Agency (NQA) Februari 2014 2/35 NQA Zuyd Hogeschool: omzetten

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen 1 Het Paleiskwartier in Den Bosch is een succesvol voorbeeld van binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Sinds eind jaren 90 wordt in Paleiskwartier gewerkt aan de transformatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. die een samenwerking tot stand kan brengen. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie