taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken"

Transcriptie

1 November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER

2

3 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager, myler research Tot stand gekomen dankzij de leden van myler research 1

4 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 4 2 INLEIDING 5 3 BEVINDINGEN EN CONCLUSIE 3.1 Administratie Behoefte aan een administratief product om ZZP ers te ontlasten Kenmerken van een administratief product om ZZP ers te ontlasten 3.2 Juridische Zaken Behoefte aan een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ontlasten kenmerken van een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ontlasten 3.3 Duurzaamheid 3.4 Algehele conclusie BIJLAGE 1: METHODE 4.1 Deelnemers 4.2 Uitvoering 4.3 Analyse BIJLAGE 2: RESULTATEN 5.1 Administratie huidige administratie Administratieve wel/niet taken uitbesteden waarom wel/niet bijscholen en/of uitbesteden Kenmerken van een administratief product of service administratieve taken die ZZP ers willen uitbesteden kosten van een product of service voor administratieve taken potentiële tijdwinst

5 5.2 Juridische Zaken wel/niet bijscholen in juridische zaken mate van inzicht in juridische zaken huidige juridische behoefte van ZZP ers huidige frequentie van juridische Behoefte waarom denken ZZP ers juridische experts nodig te hebben? Waarvoor hebben ZZP ers juridische specia listen in het verleden nodig gehad? huidige kosten van juridische zaken voor ZZP ers tijd per maand die ZZP ers besteden aan juridische zaken 5.3 Potentiële juridische producten een abonnement op juridisch advies hoeveel mag een juridisch abonnement maandelijks kosten? Behoefte aan een juridisch abonnement wat zou een juridisch consult/abonnement moeten afdek ken? legal scan Behoefte aan een legal scan contact met juridische specialisten conclusie m.b.t. behoefte aan facilitatie voor juridische Zaken 5.4 Positieve en/of negatieve ervaringen van ZZP ers 5.5 Eén vraag over duurzaamheid 5.6 Opmerkingen van respondenten: 5.7 Demografische gegevens van de respondenten 6 LITERATUURLIJST

6 SAMEnVATTING Naast de facturabele uren, besteden ZZP ers tijd en/of geld aan een aantal andere werkgerelateerde taken. Onderzocht is of er op administratief en juridisch vlak behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te ondersteunen. Van de ZZP ers wil 52.7% zijn/haar administratieve taken uitbesteden en/of op dit vlak bijscholing volgen. We hebben geïnventariseerd waar een product/service voor administratieve zaken volgens ZZP ers aan moet voldoen en welke redenen ZZP ers hiervoor hebben. Met betrekking tot juridische zaken is 16.9% van de ZZP ers geïnteresseerd in bijscholing, 24.4% in een abonnement, 42.5% in een Legal Scan en 34.4% in proactief juridisch advies. Geïnventariseerd is waar een abonnement volgens ZZP ers aan moet voldoen. Naast administratieve en juridische zaken hebben we ook kort gekeken naar duurzaamheid. ZZP ers zouden gemiddeld 28.63% van de korting, indien van toepassing, op een product inleveren ten behoeve van duurzaamheid. 4

7 INLEIDING Vergeleken met iemand in loondienst heeft een ZZP er naast de daadwerkelijke opdracht(en) nog veel meer zaken die hij/zij zelf moet regelen. Dit zijn nogal wat extra taken.deze kosten allemaal tijd of, als je het uitbesteed, geld. De uren die er aan besteed worden kunnen ook niet gefactureerd worden maar deze zaken moeten wel goed geregeld zijn. De kans dat één of meer van deze zaken sneller en/of kwalitatief beter kunnen is aannemelijk. Sneller betekent een tijdwinst voor ZZP ers waardoor ze meer tijd over houden om aan iets anders te besteden zoals bijvoorbeeld het eigen specialisme. En betere kwaliteit betekent meer grip op je eigen situatie. Met deze twee doelen in het achterhoofd Kan het sneller en beter? willen we deze zaken voor ZZP ers onderzoeken. Alle onderwerpen kunnen niet tegelijkertijd belicht worden. Door de onderwerpen één voor één of geclusterd te onderzoeken behandelen we ze uiteindelijk allemaal. Bijscholing is in een vorig onderzoek al onder de loep genomen (de Jager, 2011). Dit onderzoek richt zich op twee onderwerpen administratie en juridische zaken. Onderzocht wordt of er behoefte is aan een oplossing, service of product voor deze onderwerpen. Hiervoor wordt een behoefte ondergrens gehanteerd van 15%. Omdat de verwachting is dat meer dan 15% van de ZZP ers baat heeft bij facilitatie voor administratieve en/of juridische zaken, wordt in dit onderzoek ook meteen onderzocht wat een dergelijke oplossing, service of product zou moeten afdekken en wat het zou mogen kosten. Als blijkt dat er inderdaad een behoefte is aan dergelijke producten of services, kunnen we aan de hand van de eerste beeldvorming die uit dit onderzoek naar voren komt samen met de community en geschikte aanbieders verder aan deslag om het uit te werken tot concrete producten en/of diensten waar ZZP ers ècht iets aan hebben. 5

8 3. BEVINDINGEN EN CONCLUSIE Uit dit onderzoek blijkt dat ZZP ers behoefte hebben aan een product om hen op het administratieve en/of juridische vlak te ondersteunen of te faciliteren. Zeker niet alle ZZP ers hebben hier behoefte aan maar wel zoveel ZZP ers dat Myler met de resultaten van dit onderzoek aan de slag zal gaan om deze producten te (laten) ontwikkelen. Hieronder de bevindingen per onderwerp, administratie, juridische zaken en duurzaamheid administratie BEHOEFTE AAN EEN ADMINISTRATIEF PRODUCT OM ZZP ERS TE ONTLASTEN Meer dan de helft van de ZZP ers (52.7%) zou zijn/haar administratieve taken willen uitbesteden en/of hierin willen bijscholen. Puur uitbesteden is wat dit betreft het meest populair, 38.0% van de ZZP ers zou de administratieve taken het liefst uitbesteden. Een kleine groep, 14,7% is ook geinteresseerd in bijscholing op dit gebied. Het is duidelijk dat een product of service die ZZP ers op het gebied van administratieve zaken zou kunnen ontlasten voor veel ZZP ers een verademing zou zijn. De belangrijkste redenen om administratieve zaken uit te besteden zijn tijdwinst (40.55%), het feit dat administratie niet het eigen vakgebied is (27.03%) en dat het goed moet gebeuren (24.32%). Los daarvan vindt 27.3% van de ZZP ers administratieve taken vervelend om te doen. De belangrijkste redenen om bij te scholen op het gebied van administratieve zaken zijn dat het goed is om op de hoogte te blijven (33.33%) en dat het belangrijk is om inzicht te houden in de eigen administratie (33.33%) ZZP ers die niet willen bijscholen op dit vlak en het ook niet willen uitbesteden zijn dat men het zelf goed genoeg kan (48.89%) of omdat men er zelf in gespecialiseerd is (17.78%) Kenmerken van een administratief product om ZZP ers te ONTLASTEN Op dit moment bestaat de administratie van ZZP ers voornamelijk uit: Bonnen en facturen (98.7%) BTW-aangifte (90.0%) Het bijwerken van de administratieve portfolio (87.3%) De urendeclaratie (78.7%). Opvallend is dat maar 54,7% van de ZZP ers aangeeft zelf aangifte doen van hun loonbelasting en dat slechts 20,0% een budget opstelt. De administratieve zaken die ZZP ers het liefst uit zouden besteden zijn: Balans en journaalrekening (54.0%) Aangifte loonbelasting (52.7%) BTW-aangifte (36.0%) Opvallend is dat slechts 42.0% van de ZZP ers het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekent maar dat 54.0% dit graag zou willen uitbesteden. Deze 54% bestaat uit zowel ZZP ers die het als één van de eigen administratieve taken zien als wel ZZP ers die niet hebben aangegeven dat het één van de eigen administratieve taken is. 6

9 Een klein gedeelte van de ZZP ers die BTW-aangifte doen willen dit juist niet uitbesteden. Een administratieve service of product zou per maand 168,12 mogen kosten. Dit komt neer op 1.52% van de jaaromzet van de respondenten die administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Dit zou ZZP ers gemiddeld 6.73 uur per maand aan tijdwinst opleveren. Voor 10,1% van de ZZP ers zou dit ook een stressfactor wegnemen omdat zij aangeven eigenlijk tijd tekort te komen voor hun administratie. 3.2 Juridische Zaken Juridische zaken kunnen in tegenstelling tot administratieve zaken niet uitbesteed worden. Waar administratieve zaken maandelijks aan de orde zijn, komen juridische zaken het liefst helemaal niet voor. Facilitatie op dit vlak kan in principe in twee onderwerpen opgesplitst worden: 1. Bijstand indien een partij niet voldoet aan juridische eisen, bijvoorbeeld bij een geschil over een contract of wanbetaling door een klant. 2. Preventie om bovenstaande te voorkomen. Punt 1 wordt al redelijk gedekt door verzekeringen zoals een rechtsbijstandsverzekering. Over punt 2 is meer onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat jurisprudentie niet van elke opleiding een onderdeel is en omdat kennis hierover in de praktijk niet zo vaak nodig is dat deze kennis onder de parate kennis van ZZP ers valt. Hier lijkt sprake te zijn van een klassiek voorbeeld uit Behavioral Economics Who would give up eternity in the garden of Eden for an apple right now? D. Ariely, Is iemand bereid om nu een voordeel te nemen (geen maandelijkse juridische lasten) met een potentieel nadeel in de toekomst als gevolg (een rechtszaak met hoge lasten). Of andersom, is iemand bereid om in het heden kosten te maken (bijvoorbeeld diëten) om een mogelijk nadeel in de toekomst te voorkomen (slechte gezondheid). Een nadeel dat misschien überhaupt niet plaats zal vinden maar wel heel kostbaar kan worden als het wel voorkomt. De kosten die men in dit geval zou moeten maken zijn ofwel tijd en geld investeren om op de hoogte te zijn van de jurisprudentie (bijscholen) of (meer) geld uitgeven aan iemand anders zodat hij/zij jou kan behoeden voor het betreffende nadeel in de toekomst(hoge juridische kosten). Niet alleen zal het genoemde nadeel niet gegarandeerd plaats vinden, het ligt ook nog eens in de toekomst en voelt daardoor als minder bedreigend. In het heden kosten maken voelt daardoor snel overbodig, maar zouden ZZP ers het toch doen? Dit laatste is voor punt 2 onderzocht, zijn ZZP ers bereid om kosten te maken om preventief potentieel hogere kosten in de toekomst te voorkomen Behoefte aan een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken te ONTLASTEN Om preventief hogere kosten in de toekomst te voorkomen kan gekeken worden naar verschillende manieren. In dit onderzoek is gekeken naar interesse in bijscholing, een abonnement op juridisch advies (een fictief maar uitvoerbaar product), een legal scan (ene bestaand product) en proactief juridisch advies. Percentage ZZP ers dat behoefte heeft aan: Bijscholing (16.9%) Abonnement (25.4% eventueel, afhankelijk van de kosten en de baten) Legal scan (42.5%) Proactief juridisch advies (34.4%) 7

10 Gesteld kan worden dat meer dan 15% van de ZZP ers geinteresseerd is in een juridisch product/service om hoge juridische kosten te voorkomen. De belangrijkste redenen om bij te scholen zijn het op de hoogte blijven (31.82%), interesse (27.27%) en het afdekken van risico s (22.72%). De belangrijkste redenen om niet bij te scholen zijn het feit dat men genoeg juridische kennis heeft (22.13%), dit het eigen specialisme is (20.36%) of omdat men hier gewoon geen behoefte aan heeft (20.35%). Een minderheid (15.05%) raadpleegt een jurist uit het eigen netwerk. Van de ZZP ers zegt 57.8% goed zicht te hebben op juridische risico s. In totaal zegt 87.4% van de ZZP ers redelijk tot goed zicht te hebben op juridische risico s. Dit is verbazingwekkend veel! Juridische kennis is vrij specifiek. Toch vinden veel ZZP ers vinden dat ze een goed inzicht hebben op de risico s. Dit kan niet komen door scholing (zo n hoog percentage i.i.g. niet) en ook niet door ervaringen want zo vaak komt het niet voor (zoals hieronder blijkt). Zijn ZZP ers blind voor juridische risico s? Of zijn zij inderdaad zo goed op de hoogte dat zij geen juridische specialisten nodig hebben? Vermoedelijk is hier sprake van bagatellisering van juridische risico s. Dit is in dit onderzoek echter niet onderzocht en zou nader bekeken moeten worden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het eerder genoemde effect dat in het heden risico s die in de toekomst liggen kleiner lijken of minder ernstig als ze zich zouden voordoen. ZZP ers hebben 0.62 keer per jaar een juridisch adviseur nodig, 0.34 keer per jaar een advocaat en 0.21 keer een notaris. Aan ZZP ers is gevraagd hoe hoog zij denken dat het uurtarief van deze experts is. Dit is afgezet tegen het huidige daadwerkelijke tarief (zoals vermeld op diverse digitale bronnen, zie Resultaten ) Juridisch adviseur (ZZP ers: 131,- Daadwerkelijk: 104,-) Advocaat (ZZP ers: 204,44 Daadwerkelijk: 180,-) Notaris (ZZP ers: Daadwerkelijk: Geen uurtarief, verkopen producten) Van alle ZZP ers heeft 41.27% ooit in het verleden gebruik gemaakt van juridische producten/diensten. Deze ZZP ers hadden vooral een Notaris nodig (22.41%), een advocaat (15.52%), juridisch advies (8.62%) of hulp bij een ontslagprocedure (8.62%). Per jaar geven ZZP ers gemiddeld 236,70 uit aan juridische zaken. Hierbij moet wel bij gezegd worden dat 76,79% van de ZZP ers geen kosten heeft en dat een enkeling hele hoge kosten heeft ( ,-) per jaar. Gemiddeld besteden ZZP ers 0.57 uur per maand aan juridische zaken. Geen enkele ZZP er komt hier tijd voor tekort Kenmerken van een product om ZZP ers m.b.t. juridische zaken TE ontlasten ZZP ers denken voornamelijk juridische experts nodig te hebben voor het opstellen/ screenen van contracten (19.30%) en voor bijstand bij een geschil/rechtszaak (19.30%). Een juridisch abonnement met vijf consults per jaar zou per maand 86,05 mogen kosten. Dit komt neer op per jaar. Dit is meer dan ZZP ers nu per jaar uitgeven aan juridische zaken. Hiervoor zouden ZZP ers dan ook vijf consults krijgen waarmee wellicht ook een voordeel te behalen is of preventief een nadeel te voorkomen. 42.6% van de ZZP ers is het (helemaal) met de stelling eens dat een dergelijk abonnement preventief de juridische kosten zou kunnen verlagen. Voor geen enkele ZZP er is dit echter een reden om een dergelijk abonnement te nemen. 6.1% is geinteresseerd in een dergelijk abonnement en 25.4% is misschien geinteresseerd afhankelijk van wat het abonnement zou kosten en wat een consult precies inhoudt. Een juridisch abonnement zou moeten dienen als een kennisbank voor juridische zaken (22.22%), voor juridisch advies (14.29%), als hulp bij contracten (12.70%) en hulp bij wanbetalers (12.70%). 8

11 Meer dan de helft van de ZZP ers (56.45%) had geen idee wat een Legal Scan is of vond het onzin. Een legal scan is een soort juridische APK (Voor de volledige definitie zie p %% bij Resultaten). 42.5% van de ZZP ers zou eenmalig, soms of regelmatig een legal scan willen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de juridische risico s van het eigen bedrijf. Ongeveer een derde van de ZZP ers (34.4%) zou proactief advies willen hebben van juridische specialisten. Dit advies ontvangen zij het liefst in de vorm van een nieuwsbrief/ (46.87%) of via lezingen en bijeenkomsten (25.24%). De manieren waarop ZZP ers het liefst contact hebben met juridische experts zijn (32.0%, persoonlijk (24.7%) en via de telefoon (20.7%) 3.3 Duurzaamheid In dit onderzoek is ook een vraag gesteld over duurzaamheid voor het geval ZZP ers geinteresseerd zouden zijn in een product of service voor één van al die extra taken. Bij een dergelijke interesse is de volgende stap namelijk het (laten) ontwikkelen van een dergelijk product/service. In hoeverre moet dan rekening gehouden worden met duurzaamheid (indien mogelijk)? Als de Myler community bijvoorbeeld een groepskorting kan bedingen, hoeveel kan hiervan dan gebruikt worden voor een duurzamer product/service (indien mogelijk en indien duurzaam duurder is dan conventioneel)? Omdat de vragenlijst al aardig lang was, is het onderwerp duurzaamheid in dit onderzoek beperkt tot één vraag. ZZP ers zouden gemiddeld 28.63% van de korting op een bepaald product/service inleveren ten behoeve van duurzaamheid. 3.4 Algehele conclusie Er is duidelijk een behoefte aan ontlasting op het gebied van administratieve zaken. In mindere mate is er behoefte aan proactief en/of preventief advies op het gebied van juridische zaken. Slechts marginaal is er interesse aan bijscholing op beide vlakken. Omdat er een zo n duidelijke behoefte is aan ondersteuning op administratieve en juridische zaken, gaat Myler op zoek naar geschikte aanbieders om producten/diensten hiervoor te ontwikkelen. Hierbij kan zowel gedacht worden aan één grote aanbieder of meerdere, zoals bijvoorbeeld een groep ZZP ers uit onze eigen community, die een oplossing kunnen bieden. Als de producten/diensten worden ontwikkeld, leggen we deze aan de community voor. De community kan dan haar mening hierover geven. Met die feedback kunnen aanbieders het product verder uitwerken zodat het afgeronde product voldoet aan de verwachting van ZZP ers. Ben jij of ken jij een geschikte aanbieder voor een administratief en/of juridisch product? Neem dan contact op met Pieter Martens van Myler. 9

12 4 Bijlage 1: Methode There is no such thing as luck; only adequate and inadequate preparation to cope with the statistical universe. -Robert A. Heinlein, Have Space Suit Will Travel (1958) 4.1 Deelnemers Alle 1962 leden van Myler ZZP research zijn benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. ZZP ers (een door de belastingdienst bedachte verzamelnaam) betreffen in dit onderzoek voornamelijk Zelfstandig Ondernemers en Zelfstandige Professionals werkzaam in de zakelijke dienstverlening en de ICT en andere voornamelijk hoogopgeleide zelfstandige kenniswerkers. Deze term zal in dit onderzoek als overkoepelende term gebruikt worden om al die professionals te dekken. 4.2 Uitvoering De leden van Myler ZZP Research ontvingen een uitnodigingsmail voor het onderzoek. Via een link konden ze digitaal een vragenlijst invullen. Het onderzoek bestond deels uit meerkeuze vragen en deels uit open vragen om de eigen mening te verduidelijken. 4.3 Analyse Er waren 150 respondenten. Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% (het percentage zekerheid waarmee kan worden aangegeven dat een gegeven interval een onbekende insluit) is het betrouwbaarheidsinterval van de resultaten van de vragenlijst 8% (een interval dat met een vastgestelde kans de meetverwachting bevat) uitgaande van een doelgroep van (hoog opgeleide) ZZP ers. Dit onderzoek was volledig exploratief. Een aantal correlaties tussen de verschillende variabelen is bekeken. Om de kans op Type I fouten te vermijden (deze zijn aannemelijk bij het zoeken naar verbanden in een grote dataset) wordt hierbij een betrouwbaarheidsinterval van 99% gebruikt. De op deze manier exploratief gevonden verbanden zijn nader onderzocht maar zouden in een vervolgonderzoek specifieker onderzocht kunnen worden. Voor de analyse van dichotome variabelen is gebruikt gemaakt van de chi-kwadraat toets en bij schendingen van de aanname van homogeniteit van variantie is gekozen voor de niet-parametrische (verdelingsvrije) Mann-Whitney-toets. Voor één vraag is een Repeated Measures ANOVA uitgevoerd. Deze vraag werd twee keer gesteld met daar tussenin een stelling over het onderwerp. In sommige tabellen zijn met blauw de hoogste waarden aangegeven en met rood de laagste waarden. Dit om deze tabellen makkelijk leesbaar te maken. Deze kleuren dienen alleen als visueel hulpmiddel. 10

13 5 Bijlage 2: Resultaten 5.1 Administratie Onderzocht is of er een behoefte is aan facilitatie op het gebied van administratieve zaken. Als 15% of meer van de respondenten aangeeft bijscholing te willen volgen hiervoor en/of het zou willen uitbesteden wordt aangenomen dat er een behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te faciliteren. Daarnaast is een aantal vragen gesteld om een eerste beeld te krijgen van hoe een dergelijk product/service er volgens ZZP ers uit moet zien. Dit kan verder uitgewerkt worden als er een behoefte aan blijkt te zijn Huidige administratie Om te onderzoeken of er behoefte is aan facilitatie voor administratieve zaken zijn de respondenten eerst geprimed om over hun administratieve zaken na te denken door te vragen waar hun administratie eigenlijk uit bestaat. Dit om vervolgens een realistisch beeld te scheppen van de behoefte aan facilitatie hierin. Zie hiervoor Tabel 1. Niet onverwacht verwerken bijna alle ZZP ers bonnen en facturen (98.7%) en doen zij BTW-aangifte (90%). Het bijwerken van de administratieve portfolio doet ook 87.3% van de ZZP ers. Opvallend is dat slechts 54.7% zelf aangifte doet van loonbelasting en maar één op de vijf ZZP ers (20,0%) een budget opstelt voor het komende jaar/de komende jaren (Tabel 1) Administratieve wel/niet taken uitbesteden Minder dan de helft van de ZZP ers (47.3%; Tabel 2, Figuur 1) wil de administratieve taken uitbesteden noch erin bijscholen. 52.7% wil dit echter wel, waarbij uitbesteden de populairste optie is (38.0%). Uitbesteden is significant, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval van 8%, meer dan de gestelde ondergrens van 15%, t = 3.34, p < % van de ZZP ers wil bijscholen (bijscholen + beide gedeeltelijk). Dit is net lager dan de ondergrens van 15% maar niet significant verschillend, t =.07, p >.05. Gesteld kan worden dat er een behoefte is aan een product of dienst om administratieve zaken voor ZZP ers te faciliteren waarbij er meer behoefte is aan het uitbesteden van administratieve zaken en een lage behoefte aan bijscholing. 11

14 Figuur 1. Mate waarin ZZP ers administratieve zaken willen uitbesteden en/of willen bijscholen hiervoor waarom wel/niet bijscholen en/of uitbesteden De ZZP ers is een open vraag gesteld waarom zij wel of niet administratieve taken willen uitbesteden of er bijscholing voor willen volgen. De antwoorden op deze open vraag zijn gecategoriseerd en weergegeven in Tabel 3 hieronder:riseerd). 12

15 De voornaamste redenen om administratieve zaken uit te besteden zijn tijdwinst (40.55%), het feit dat administratie niet het eigen vakgebied is (27.03%) en omdat men wil dat het goed gebeurt (24.32%) ZZP ers die enkel willen bijscholen in het onderwerp doen dit om goed op de hoogte te blijven (33,33%) en omdat ze het belangrijk vinden om inzicht te houden in de eigen administratie (33,33%). ZZP ers die gedeeltelijk willen bijscholen in het onderwerp en het gedeeltelijk willen uitbesteden, kiezen hiervoor omdat ze willen dat het goed gebeurd (63.64%) en i.v.m. de tijdwinst (18.18%). De voornaamste redenen om geen van beide te doen is omdat men het zelf goed genoeg kan (48.89%) of omdat men er zelf in is gespecialiseerd (17.78%). Niet alleen met een open vraag werd de respondenten gevraagd waarom zij administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Later in de vragenlijst werd de vraag nogmaals gesloten gesteld, specifiek voor het uitbesteden van administratieve zaken. Hierbij werd bijscholing buiten beschouwing gelaten. De antwoordcategorieën uit de gesloten vraag waren van te voren vastgesteld. Uit de antwoorden op de open vraag bleek duidelijk dat ZZP ers Administratie mijn vakgebied en ik wil dat het goed gebeurt (kwaliteit) als aparte categorieën zagen. Desalniettemin bevestigen de resultaten (Tabel 3 op pagina 15 en Tabel 4 hieronder) elkaar dat tijdwinst, kwaliteit en administratie mijn vakgebied de drie belangrijkste redenen zijn om administratieve zaken uit te besteden. Iets meer dan een kwart van de ZZP ers vindt administratie ook vervelend om te doen (27.3%) Wat wel opvallend is dat bij de gesloten vraag 18.0% van de ZZP ers koos voor Geen (Ik besteed het niet uit) terwijl eerder bleek dat 47.3% van de ZZP ers het niet wilde uitbesteden of hiervoor bijscholing wilde volgen (Tabel 2 en Figuur 1 op pagina 14). De specifieke vraag was dan ook Om welke reden(en) zou je willen uitbesteden? Een gedeelte van die 47.3% heeft die vraag wellicht geïnterpreteerd als Als ik zou uitbesteden zou ik het om de volgende redenen doen, ook al ben ik het niet van plan. Of misschien twijfelen deze ZZP ers en hield slechts 18,0% van de ZZP ers voet bij stuk dat zij echt niet van plan zijn hun administratie uit te besteden. Dit is echter speculatief en kan niet als zodanig uit de data geconcludeerd worden maar zou nader onderzocht moeten worden. Eén van de respondenten, Randy Schmidt, gaf een heel uigebreide weergave van hoe hij zijn administratie op orde houdt: Ik houd de administratie zo eenvoudig als maar mogelijk is. Op de factuur, die ik digitaal verzend, vermeld ik plaats en tijd en wat ik heb gedaan, BTW e.d.. Plus een papieren verzendlijst die ik bijhoud met kolomen als betaald (betalingen allemaal digitaal, overzichtelijk voor de BD) herinneringen,via of post, tezamen met uitdraai factuur. Hiermee is de factuur ook deels dossier van plaats en handeling. Op gezette tijden verwerk ik via papieren verzendlijst de inkomsten in Excel. Ik kan zo via deze lijst in één oogopslag zien, wie er nog moeten betalen, herinnerd zijn/moeten worden, hoe de factuur is verzonden en wat ik heb uitstaan. Uitgaven is wat ingewikkelder, maar ik verzamel alles in een map aan facturen, plak op gezette tijden alles in een multomap en, omdat ik zoveel mogelijk via de zakelijke rekening zakelijke kosten betaal, loop ik vnl. via bankoverzicht de betalingen na om vervolgens in te voeren in Excel. In Excel maak ik ongeveer halfjaarlijks een maand overzicht aan inkomsten en uitgaven en kijk dan waar ik eventueel op moet bijsturen. Bij de IB kan ik uiteindelijk via de Excel gegevens alles samenvatten en opsturen. Klinkt als veel werk, maar gemiddeld 1-2 dagen administratie/ maand en 1 dag extra voor de BD voor jaaropgaaf Kenmerken van een administratief product of service Er is een behoeft aan een product of service om de administratieve zaken te faciliteren. Naar een aantal kenmerken is gevraagd om een eerste beeld te kunnen vormen over hoe een dergelijk product of service vormgegeven zou moeten worden. 13

16 Administratieve taken die ZZP ers willen uitbesteden Het opstellen van de balans en journaalrekening (54.0%), de aangifte van loonbelasting (52.7%) en in iets mindere mate de BTW-aangifte (36.0%) besteden ZZP ers het liefst uit. Het bijwerken van de administratieve portfolio (6.0%), de urendeclaratie (2.7%) en het opstellen van budgetten (2.7%) besteden ZZP ers het minst graag uit (Tabel 5). Opvallend is, vergeleken met Tabel 1 ( Waar bestaat jouw administratie uit op pagina 13) dat slechts 42.0% van de ZZP ers het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekent maar dat 54.0% van de ZZP ers het zou willen uitbesteden. Er is geen significant verband tussen het willen uitbesteden van balans en journaalrekening en het onder de eigen administratie rekenen ervan, r =.05, p >.05. Dit betekent dat niet voornamelijk die ZZP ers die het opstellen van de balans en journaalrekening onder de eigen administratie rekenen het willen uitbesteden maar ook ZZP ers waarvan het (nog) geen onderdeel is van hun administratie het willen uitbesteden. Voor loonbelasting, r (148) =.24, p <.01 geldt juist dat aantoonbaar een gedeelte van de ZZP ers die het nu als onderdeel van hun administratie rekenen, het ook willen uitbesteden. Ter illustratie een paar quotes van respondenten over hun jaarlijkse administratieve kosten m.b.t. verborgen kosten: 1 pak Printpapier en Inktcartidge, dus 30 maar eigenlijk ook (mijn uurloon is Eur. 80,-) dus is de overweging waard dit uit te besteden uur eigen tijd Voor BTW-aangifte, r (148) = -.21, p <.01 geldt echter dat een gedeelte van de ZZP ers die het nu als onderdeel van hun administratie rekenen, het juist niet willen uitbesteden Kosten van een product of service voor administratieve taken Voor de analyse van deze vraag is als missing value aangewezen 0 omdat er dan geen sprake is van uitbesteding. Per maand zou de uitbesteding van administratieve zaken 168,12 (SD = ) mogen kosten. Dit komt neer op 1.52% van de jaaromzet van de respondenten die administratieve zaken zouden willen uitbesteden. Dit is iets minder dan ZZP ers nu uitgeven aan administratieve kosten per jaar, namelijk 1.55% van hun jaaromzet. Dit betreft echter geen significant verschil, t(53) =.20, p >

17 Potentiële tijdwinst Figuur 2. Mate waarin ZZP ers vinden dat zij genoeg tijd per maand investeren in administratieve zaken. ZZP ers besteden per maand 6.73 uur (SD = 5.13) aan administratieve zaken. Uit Figuur 2 en Tabel 6 blijkt dat voor 79.1% van de ZZP ers dit ook voldoende tijd is. Eén op de tien ZZP ers (10.1%) komt eigenlijk tijd tekort en 5.8% weet niet of deze tijdsbesteding voldoende is voor hun administratieve zaken. 5.2 Juridische Zaken Onderzocht is of er een behoefte is aan facilitatie op het gebied van juridische zaken. In tegenstelling tot administratieve zaken, kunnen juridische zaken niet echt uitbesteed worden. Als alles goed gaat heeft een ZZP er ook niet maandelijks te maken met juridische zaken zoals dat met administratieve zaken wel het geval is. Voor juridische zaken wordt eerder advies aangevraagd. Om hier inzicht in te krijgen zijn aan de ZZP ers twee producten voorgelegd. De één is fictief en de ander een reeds bestaand product. Interesse hierin dient als maatstaf voor interesse in facilitatie op het gebied van juridische zaken. Indien 15% of meer van de respondenten aangeeft bijscholing te willen volgen en/of geinteresseerd is in de aangeboden producten, wordt aangenomen dat er een behoefte is aan een product of service om ZZP ers hierin te faciliteren. Een aantal vragen is gesteld om een eerste beeld te krijgen van hoe een dergelijk product/service er volgens ZZP ers uit moet zien. Dit kan verder uitgewerkt worden als er een behoefte aan blijkt te zijn. 15

18 5.2.1 wel/niet bijscholen in juridische zaken Om van het onderwerp administratieve zaken over te gaan op juridische zaken, werden de respondenten geprimed op juridische zaken door te vragen of zij hiervoor bijscholing zouden willen volgen. Vervolgens kregen zij een open vraag om hun antwoord nader te verklaren. Van de respondenten wil 16.9% bijscholing volgen voor juridische zaken. 83.1% wil dit niet. Gesteld kan worden dat er interesse is in bijscholing. Hierbij is de ondergrens van 15% net gehaald. 16,9% verschilt hier, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval, niet significant van, t =.41, p >.05. Uit tabel 7 hieronder blijkt dat de ZZP ers die bijscholing willen volgen dit willen om op de hoogte te blijven (31.82%), uit interesse (27.27%) en om risico s af te dekken (22.72%). De ZZP ers die geen bijscholing willen volgen voor juridische zaken zeggen genoeg juridische kennis te hebben (22.13%), vinden dat daar juridische zaken niet hun specialisme is (20.36%) of hebben er geen behoefte aan (20.35%). Een minderheid raadpleegt hier een jurist uit het eigen netwerk voor (15.05%) Mate van inzicht in juridische zaken Figuur 3. Mate waarin ZZP ers het eens zijn met de stelling Ik heb goed zicht op juridische risico s 16

19 Aan de respondenten werd gevraagd in welke mate zij het eens waren met de stelling Ik heb als zelfstandige een goed zicht op juridische risico s. 57.8% van de ZZP ers is het hier (helemaal) mee eens. Bij deze stelling is vooral het woord goed van belang. Respondenten die hier neutraal tegenover staan zijn het niet met de stelling oneens of eens. Daarmee geven ze aan misschien geen goed zicht op juridische risico s te hebben maar dan in ieder geval wel een redelijk zicht op juridische risico s want ze zijn het ook niet oneens met de stelling. In dat licht geeft slechts 12.6% van de ZZP ers aan onvoldoende zicht te hebben op juridische risico s en is 87,4% van de ZZP ers van mening voldoende tot goed op de hoogte te zijn van juridische risico s (Figuur 3 en Tabel 8) Huidige juridische behoefte van ZZP ers Huidige frequentie van juridische behoefte De mate van inzicht van ZZP ers is enerzijds een gevolg van scholing en anderzijds een gevolg van ervaringen. ZZP ers is gevraagd hoe vaak zij juridische specialisten nodig hebben en wat zij op het juridische vlak hebben meegemaakt. Uit Tabel 9 blijkt dat ZZP ers juridische experts niet zo vaak nodig hebben. Zo hebben zij 0.62 keer per jaar een juridisch adviseur nodig, 0.34 keer per jaar een advocaat en 0.21 keer per een notaris. ZZP ers overschatten het gemiddelde uurtarief van juridische adviseurs met 27 euro en het gemiddelde uurtarief van advocaten met euro. Een notaris heeft geen uurtarief. 17

20 waarom denken ZZP ers juridische experts nodig te hebben? ZZP ers hebben juridische experts kennelijk niet zo vaak nodig. Maar als ze juridische experts nodig zouden hebben, voor welke zaken dan? Hieronder de redenen waarom ZZP ers deze experts nodig denken te hebben in Tabel 10. ZZP ers denken voornamelijk juridische experts nodig te hebben voor het opstellen/ screenen van contracten (19.30%) en bij geschillen (19.30%). Daarnaast denken zij voor diverse onderwerpen een juridische specialist nodig te hebben, bijvoorbeeld advies (5.26%) en aansprakelijkheid (2.63%; Tabel 10) waarvoor hebben ZZP ers juridische specialisten in het verleden nodig gehad? Van de ZZP ers heeft 41.27% in het verleden (ooit) gebruik gemaakt van juridische producten/diensten % van de ZZP ers heeft (nog) nooit gebruik gemaakt van juridische producten/ diensten. De ZZP ers die er wel gebruik van hebben gemaakt, hadden het nodig voor de zaken zoals aangegeven in Tabel 11 hieronder. De ZZP ers die gebruik hebben gemaakt van juridische bijstand hadden voornamelijk een notaris nodig (22.41%), een advocaat (15.52%), juridisch advies (8.62%) of hulp bij een ontslagprocedure (8.62%). Wellicht had men voor de ontslagprocedure ook een advocaat nodig, maar het was een open vraag en deze groep gaf slechts ontslagprocedure aan. Daarom is dit als aparte dienst meegenomen in de resultaten. 18

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid.

WHITEPAPER. Payroll voor zzp ers. Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. WHITEPAPER 2015 Payroll voor zzp ers Zelfstandig ondernemen met minder risico s en verplichtingen; meer gemak en zekerheid. Zzp ers: vrijbuiters die kiezen voor risico s Misschien heb je de knoop al doorgehakt,

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

starten als zzp er FNV mooi 1

starten als zzp er FNV mooi 1 starten als zzp er FNV mooi 1 GEFELICITEERD! Je hebt een belangrijk besluit genomen: jij wilt voor jezelf beginnen. Deze folder is bestemd voor de eenpitter, de Zelfstandige Zonder Personeel, de ZZP er.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING:

ONDERZOEKSVERANTWOORDING: ONDERZOEKSVERANTWOORDING: Opdrachtgever : ARAG Contactpersoon : Sonja Stalfoort Uitgevoerd door : Vostradamus/ Head to Head Media Panel / Veldwerk door : PanelClix / Euroclix Onderzoeksperiode : 9 t/m

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts

Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stappenplan voor de startende waarnemend huisarts Stap Actiepunten Hoe lang voor afronding opleiding? Wat VvAA voor je kan betekenen Gereed 1. Aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) bij de belastingdienst

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

E-BOOK. App. Strakke administratie in minder tijd. Meer inzicht en meer tijd voor je core business

E-BOOK. App. Strakke administratie in minder tijd. Meer inzicht en meer tijd voor je core business E-BOOK App Strakke administratie in minder tijd Meer inzicht en meer tijd voor je core business INLEIDING Dank voor je interesse in het e-book Strakke administratie in minder tijd. Dit boek krijg je van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn.

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. 1 100% ONAFHANKELIJK 2 Er is een belangrijk verschil Verstand van zaken. Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij

Nadere informatie

Juridische zorgen of slecht betalende klanten?

Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Onze specialisten lossen juridische conflicten op en innen uw facturen DAS RechtsPartner: rechtsbijstandverzekering met incasso + Een vast team van juristen

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST

MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST MODELOVEREENKOMST Zzp ers en hun opdrachten Colofon Door: Dian Smetsers (KvK) Februari 2017 Kamer van Koophandel, Utrecht, februari 2017. Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland

Inleiding. Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland Inleiding Onderzoekje naar algemene freelance marktplaatsen in Nederland Ik wilde voor mezelf weten wat er te vinden is aan online freelancemarktplaatsen en toen ik dat had onderzocht, leek het me jammer

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

10 onmisbare tips. Voor iedereen die een BV wil oprichten of zijn eenmanszaak om wil zetten naar een BV

10 onmisbare tips. Voor iedereen die een BV wil oprichten of zijn eenmanszaak om wil zetten naar een BV maakt een aparte notaris, jurist en boekhouder overbodig 10 onmisbare tips. Voor iedereen die een BV wil oprichten of zijn eenmanszaak om wil zetten naar een BV Beste ondernemer, Je hebt ervoor gekozen

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Aanbod. Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er

Aanbod. Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er Workshopreeks Ondernemerschap als ZZP er Veel vakbekwame mensen, zoals bijvoorbeeld coaches, counsellors en adviseurs beginnen als ZZP er. Ze komen er dan achter dat bij het ondernemerschap buiten hun

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Payroll Services voor de schoonmaakbranche

Payroll Services voor de schoonmaakbranche Payroll Services voor de schoonmaakbranche Wat is payrolling? Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Van de term payrollen hebben de meeste werkgevers

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

UURTARIEVEN. www.damd.nl

UURTARIEVEN. www.damd.nl www.damd.nl Hoe bepaal je je juiste uurtarief? Een te laag uurtarief heeft gevolgen die verder reiken dan alleen je eigen financiële huishouding. Het ondermijnt het inkomen en is daarmee schadelijk voor

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden

Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Jongeren over online rechten en verantwoordelijkheden Onderzoeksrapport Opdrachtgever: Digibewust Auteurs: Nicolien Scheerman & Robbert Vermulst (YoungWorks) Datum: 30 januari 2013 co-funded by the European

Nadere informatie

wat is het en wat kun je ermee?

wat is het en wat kun je ermee? wat is het en wat kun je ermee? De Paarse Olifant ZZP-School Een VAR: was is het en wat kun je ermee? De ZZP-School/Renée Daniëls 2 e druk: juli 2013 http://www.zzp-school.nl De ZZP-School is een handelsnaam

Nadere informatie

Informatiebrochure. Jij de montage, wij de rest!

Informatiebrochure. Jij de montage, wij de rest! Informatiebrochure Jij de montage, wij de rest! Jij verzorgt de vakkundige montage van keukens in de regio bent en blijft eigen baas van je bedrijf profiteert van alle voordelen van Keuken Montage Groep

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS Opgericht in 2007 Actief in de sectoren V&V, Welzijn, Psychiatrie, Jeugdzorg, Kraamzorg, Maatschappelijk Opvang Regio Limburg; meer dan 230 aangesloten leden Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee?

Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Kwaliteitsregister Autisme werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme NVA en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme, doet u mee? Zichtbaarheid van kwaliteit,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek

Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Valkuilen en Tips bij het afsluiten van een hypotheek Versie 1.0 Auteur: H.H. (Rico) Geerling FFP 1 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Valkuilen en tips afsluiten hypotheek:... 4 Hypotheekrente... 4 Tips hypotheekrente:...

Nadere informatie

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00 HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS Een e-book door ikbenfrits.nl 1 VOORWOORD Hallo, ik ben Frits! Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload! Ik leg je stap voor stap uit hoe je als zzp er een hypotheek kunt afsluiten.

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Mijn goede voornemens! Werkboek

Mijn goede voornemens! Werkboek ! Werkboek Voor een bruisend en krachtig bedrijfsjaar Marlies van der Meer http://www.meeradvies.com 1 Inhoud Mijn aanbod... 2 Mijn klanten... 4 Mijn inspiratie... 6 Mijn tijdsbesteding... 8 Wie is Marlies

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Inleiding... 1. Tip 1 Gooi je administratie weg... 2. Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3. Tip 3 Maak een indeling... 4

Inleiding... 1. Tip 1 Gooi je administratie weg... 2. Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3. Tip 3 Maak een indeling... 4 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Tip 1 Gooi je administratie weg... 2 Tip 2 Verminder het aantal bonnetjes... 3 Tip 3 Maak een indeling... 4 Tip 4 Je administratie over de schutting?... 6 Tip 5 Zorg voor inzicht...

Nadere informatie

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur

Goed voorbereid van start. Marieke Slot ondernemersadviseur Goed voorbereid van start Marieke Slot ondernemersadviseur Feiten en cijfers 2015 Het totaal aantal bedrijven is toegenomen met 4% (188.000 nieuwe bedrijven) Minder faillissementen en opheffingen (-25%)

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt

WEBINAR 7 geheimen hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt WEBINAR hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt 17 juni 2014 Wat leer je in deze webinar? de hoe je een succesvol VA bedrijf opbouwt welke stappen je kunt zetten om VA te worden hoe je eigen mindset jou

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie