Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een inloopfunctie in de wijk opzetten"

Transcriptie

1 Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf fasen.

2 Colofon Vilans, Utrecht, januari 2012 Tekst: Barbara de Groen, Doortje Boshuizen en Lidewij Vat Fotografie: stockfotografie Vilans, Typhoonski via Dreamstime, Lena van der Wal Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) Website: 1

3 In deze handreiking Tien vragen over de inloopfunctie Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf fasen. Hier ziet u de tien belangrijkste vragen en antwoorden over de inloopfunctie. Inloopfunctie in de wijk: wat is het? Er zijn in Nederland verschillende soorten inloopfuncties. In dit hoofdstuk ziet u wat een inloopfunctie inhoudt, welke soorten er zijn en welke vragen van burgers er worden beantwoord. Inloopfunctie opzetten: hoe doet u dat? Dit hoofdstuk beschrijft in vijf fasen hoe u een inloopfunctie ontwikkelt en organiseert. Er bestaat geen blauwdruk voor de opzet van de inloopfunctie. Dit verschilt per wijk. 1: de initiatieffase 2: de ontwerpfase 3: de voorbereidingsfase 4: de uitvoeringsfase 5: de uitbouw- en monitoringsfase Succesfactoren en barrières op een rij Wat zijn succesfactoren bij het starten van een inloopfunctie? En welke barrières kunt u tegenkomen? In dit hoofdstuk vindt u tips, gebaseerd op de ervaringen van de acht wijkinitiatieven. Achtergrond: waarom een inloopfunctie? Een inloopfunctie past goed in het beleid van de overheid. In dit hoofdstuk ziet u waarom de overheid een laagdrempelige voorziening in de wijk stimuleert. Meer weten? Bijlage 1: Waarom moeten zorg en welzijn samenwerken? Bijlage 2: Acht wijkinitiatieven Bijlage 3: Businesscase opstellen Bijlage 4: Voorbereiding handreiking 2

4 Tien vragen over de inloopfunctie Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf fasen. Hier ziet u de tien belangrijkste vragen en antwoorden over de inloopfunctie. 1. Wat is een inloopfunctie? Een inloopfunctie is een plek in de wijk waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen. Er zijn verschillende vormen van inloopfuncties mogelijk, bijvoorbeeld een inloopfunctie met zorg als insteek of een breed advies- en informatiepunt met welzijn als insteek. Wat voor insteek u kiest, zorg dat zorg en welzijn met elkaar worden verbonden. 2. Waarom gaan mensen naar een inloopfunctie? Bewoners gaan naar een inloopfunctie met uiteenlopende vragen, zoals vragen over het aanbod in de wijk, eenvoudige medische vragen, vragen over ondersteuning, vragen over vage lichamelijke klachten maar ook vragen over hoe je gezond kunt leven met een chronische aandoening. 3. Zijn er ook digitale inloopfuncties? Jazeker, een inloopfunctie is niet per se een centrum waar je binnenloopt. De functie kan op meerdere plekken zitten en kan ook digitaal worden aangeboden. Allerlei vormen zijn denkbaar, afhankelijk van wat er in de wijk al is en wat bewoners willen. 4. Wie neemt het initiatief voor een inloopfunctie? Een inloopfunctie kan worden gestart door een professional binnen de eerste lijn, een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente. Ook een adviseur van een Regionale Ondersteunings Structuur (ROS) of inkoper van een zorgverzekeraar kan de eerste stap zetten. 5. Hoe begin je met het opzetten van een inloopfunctie? Maak allereerst met elkaar een preventieplan waar de inloopfunctie onderdeel van is. Betrek hier ook de burgers bij. Als het initiatief niet gedragen wordt door de bewoners in de wijk, zal het per definitie niet succesvol zijn. Ga vervolgens uit van bestaande voorzieningen en initiatieven in de wijk. Wat werkt goed, wat is bekend bij burgers en wat zijn de wensen van burgers? Hanteer dit als vertrekpunt. Het is niet nodig iets nieuws neer te zetten in een wijk als de voorzieningen er zijn en vooral ook herkenbaar zijn voor de burger. 6. Waarom is een inloopfunctie zo belangrijk? Een inloopfunctie voorkomt dat mensen onnodig een beroep doen op de zorg. Dit is om twee redenen belangrijk. Allereerst krijgen mensen in de wijk via de inloopfunctie beter overzicht over het aanbod in de wijk. Daarnaast zorgt een inloopfunctie dat de juiste vraag bij de juiste persoon terecht komt. Nu nog krijgt bijvoorbeeld de huisarts veel vragen van chronisch zieken over de impact van hun aandoening op hun leven. Het bespaart kosten als deze vragen terecht komen bij een ander type zorg- of dienstverlener. Bovendien komt dit tegemoet aan principes van zelfredzaamheid, klantvriendelijkheid en vraaggericht werken. 7. Wat heeft een gezonde leefstijl met een inloopfunctie te maken? Via een inloopfunctie kunnen mensen geholpen worden bij een gezonde leefstijl. Dat scheelt de samenleving veel geld. Per jaar geven we ruim zestig miljard euro uit aan de gezondheidzorg in Nederland. Maar liefst zestig procent van deze kosten is te vermijden omdat ze gedragsgerelateerd zijn. Dat blijkt uit berekeningen van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Veel welvaarsziekten zijn dus te voorkomen met een gezonde leefstijl. Bovendien is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden in gezonde jaren aanzienlijk. 3

5 Hoogopgeleide mensen krijgen bijna twintig jaar later gezondheidsproblemen dan laagopgeleide mensen. 8. Wat is de succesformule van een inloopfunctie? Een inloopfunctie werkt als zorg en welzijn in de wijk met elkaar samenwerken aan preventie. Alleen dan kan de omslag worden gemaakt van ziekte en zorg naar gezondheid en gezond gedrag. 9. Hoe past de inloopfunctie in het zorgstelsel? De Nederlandse gezondheidszorg wordt vaak getypeerd aan de hand van het traditionele zorgmodel: nuldelijns, eerstelijns, tweedelijns en derdelijns zorg. Als we de laagdrempelige inloopfunctie in de wijk in dit model positioneren, dan komen we uit in de nuldelijns- en eerstelijnszorg. De inloopfunctie kan daarmee als voorportaal dienen voor de eerste-, tweede en derdelijnszorg. 10. Past de inloopfunctie in het toekomstplaatje van de zorg? Ja, het idee van het ministerie van VWS is om de gezondheidszorg te organiseren als een piramide. De basis van de piramide ( nuldelijn ) wordt gevormd door makkelijk toegankelijke welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de wijk, zoals consultatiebureaus, Centra voor jeugd en gezin, het Wmo-loket, het maatschappelijk werk en GGD-en. Hier kunnen gezondheidsproblemen vroeg gesignaleerd worden en kan worden voorkomen dat het zwaardere zorgvragen worden. Het uitgangspunt daarbij is: dichtbij en onder eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, specialisatie waar dat moet, concentratie waar het echt niet anders kan. De inloopfunctie zit aan de basis van de piramide. 4

6 Inloopfunctie in de wijk: wat is het? Er zijn in Nederland verschillende inloopfuncties. In dit hoofdstuk ziet u wat een inloopfunctie inhoudt, welke soorten er zijn en welke vragen van burgers er worden beantwoord. Inloopfunctie in het kort Een inloopfunctie is een plek in de wijk waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over zorg en welzijn. De inloopfunctie heeft niet per definitie een fysieke locatie, maar doelt op functionaliteit en beschikbaarheid. Basiskenmerken - Laagdrempelige toegang, dus zonder verwijzing, niet op afspraak - Voor iedereen toegankelijk - Ruime openingstijden, bij voorkeur ook buiten kantoortijd - Centrale locatie in de woonwijk en/of digitaal - Bemand door een medewerker die in staat is de hulpvraag te achterhalen en kennis heeft van de sociale kaart in zorg en welzijn - Gericht op het bevorderen van gezondheid - Financiering door gemeente en zorgverzekeraar Optionele kenmerken - Behandeling van kleine medische kwalen in het centrum - Ontmoetingsfunctie - Verbonden aan andere loketten zoals Wmo-loket, consultatiebureau voor ouderen, Centrum voor jeugd en gezin, apotheek, gezondheidscentrum, eerstelijnscentrum, huisartsenpost, voedselbank, CIZ-loket, bibliotheek of buurtcentrum Twee soorten inloopfuncties Inloopfuncties zijn in Nederland volop in ontwikkeling. In de praktijk zien we grofweg twee soorten: 1. Inloopfunctie met zorg als insteek, zoals Zorgpunt Centrum Huisartsen Schiedam en het inloopspreekuur Mozaïek. Deze twee zijn meer medisch georiënteerd. Hierbij is sprake van taakherschikking, het verrichten van eenvoudige medische handelingen en het ondersteunen van zelfmanagement. 2. Een breed georiënteerd informatie adviespunt met welzijn als insteek, zoals STIP, Portal Kessel en het ontmoetings- en informatiepunt Nieuwegein. Hier ontmoeten burgers elkaar en worden ze gestimuleerd om zelfredzaam te zijn. 5

7 Ik ben Gerda Smit, ik ben 75 jaar en woon in Lochem. Ik maak me zorgen om mijn broer. Hij is een maand geleden gevallen en heeft hierdoor even in het ziekenhuis gelegen. Ik zorg voor mijn broer. Hij heeft niemand en woont bij mij in de buurt. Mijn dochter is alleen maar druk met werken en vindt dat mijn broer huishoudelijke hulp moet nemen. Ik wil dit liever niet. Ik weet niet wat ik moet doen en voel me er alleen voor staan. Verschillen tussen inloopfuncties Verschillende functies De inloopfunctie kan verschillende functies vervullen: Informeren. Adviseren. Vraag verhelderen. Signaleren. Ondersteunen bij zelfmanagement of andere zaken. Stimuleren, bijvoorbeeld tot participeren of tot zelfmanagement. Aandacht geven, luisteren. Ontmoeten, koffie drinken. Toeleiden en verwijzen. Verstrekken van bijvoorbeeld medicijnen, hulpmiddelen, folders of gemeentelijke producten. Behandelen van eenvoudige medische vragen/kwalen. Nog meer verschillen Behalve in functie verschillen de wijkinitiatieven in: Doelgroep: de inloopfunctie is voor alle wijkbewoners of juist speciaal gericht op ouderen, chronisch zieken, jongeren, risicogroepen, mensen met psychosociale klachten. Doelstelling: de inloopfunctie is gericht op behandeling van eenvoudige medische kwalen, kostenbesparing, afstemming tussen zorg en welzijn, zelfmanagement en preventie, participatie van burgers in de wijk. Locatie: de inloopfunctie is te vinden in een zorginstelling, welzijnsorganisatie, gemeente, gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, buurtcentrum, centraal gelegen in de loop van burgers, decentraal of digitaal. Samenwerkingspartners: de inloopfunctie is een samenwerking van zorginstellingen/professionals, welzijnsorganisaties/werkers, gemeente, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, buurtregisseurs, scholen, wijkbewoners. Initiatiefnemers: de inloopfunctie is vanuit zorg opgezet of juist vanuit welzijn, burgerinitiatief, al dan niet in samenwerking met verschillende partners. Fasering: de inloopfunctie functioneert al een aantal jaren of bevindt zich nog in de initiatieffase. 6

8 Vijf typen vragen 1. Wegwijsvragen Bij een inloopfunctie kunnen mensen terecht met vragen over het complete aanbod in de wijk en over het specifieke aanbod op het gebied van zorg en welzijn. 2. Vragen die vraag en aanbod matchen Bij de inloopfunctie komen vraag en aanbod bij elkaar: vragen van burgers in de wijk die ondersteuning of advies nodig hebben en het aanbod van burgers die hun diensten aanbieden. Bijvoorbeeld: de één zoekt iemand die klusjes in huis kan doen, de ander doet graag boodschappen voor oudere mensen of helpt met tuinieren in de buurt. Bij de inloopfunctie worden vraag en aanbod gematcht. 3. Eenvoudige medische vragen Eenvoudige medische vragen, die nu bij de huisarts terecht komen, kunnen via de inloopfunctie worden beantwoord. Zeventig procent van de vragen die bij de huisarts terecht komt, kan prima afgehandeld worden door de doktersassistente. Huisarts in Schiedam 4. Gedragsgerelateerde vragen Via de inloopfunctie kunnen mensen met een chronische aandoening worden geholpen met gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Het merendeel van de chronische aandoeningen is gedragsgerelateerd. Als mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, zullen aanpassingen nodig zijn in het gedrag. Sommige mensen pakken dit zelf op, maar het merendeel is gebaat bij ondersteuning. Gezond gedrag en een gezonde leefstijl vragen tijd en aandacht voor zelfmanagement en preventie. Ik zou eigenlijk moeten afvallen, maar hoe doe ik dat? 5. Vage vragen Veel vragen die nu bij een huisarts terecht komen, hebben een diffuus karakter. Mensen komen met vage lichamelijke klachten bij de huisarts, maar bij doorvragen blijken er sociale of psychische componenten mee te spelen. Soms lijkt een vraag eenvoudig maar liggen er complexe problemen aan ten grondslag. Oorzaak en gevolg lopen door elkaar en zijn niet altijd even transparant. Via een inloopfunctie kunnen deze vragen worden verhelderd zodat mensen op de juiste plek terecht komen voor hulp. Veel vragen zijn medisch eenvoudig, maar kunnen in sociaal opzicht complex zijn. Ze vragen van de praktijkondersteuner mensenkennis, flexibiliteit en drukbestendigheid. Hiervoor heeft de praktijkondersteuner soms de backing nodig van een ervaren huisarts of andere supervisor. Huisarts in Rotterdam Wie beantwoordt deze vragen? Veel van deze vragen komen in het medische circuit terecht, terwijl dat niet altijd nodig is. Dikwijls kunnen vragen adequaat en effectief worden aangepakt via taakherschikking of ze zijn beter op hun plek buiten het medische circuit. Andere vragen zijn meer gebaat bij een breed georiënteerd informatie- en adviespunt of kunnen worden opgelost door het realiseren van een ontmoetingsruimte in de wijk of een digitaal ontmoetingspunt. 7

9 Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Het ligt meer voor de hand om taken en functies van zorg en welzijn met elkaar te verbinden dan om iets nieuws in de wijk neer te zetten. Lees meer over de noodzaak van samenwerking tussen zorg en welzijn in bijlage 1. Het type vragen dat gesteld wordt in een wijk zou het aanbod moeten bepalen. Een punt waar mensen met allerlei vragen kunnen binnenlopen, kan voorzien in deze behoefte, maar het kan ook worden ondergebracht bij verschillende bestaande voorzieningen. De manier waarop de inloopfunctie wordt vormgegeven verschilt en is afhankelijk van veel factoren. Ik ben Salma Rabhi, ik ben 36 jaar en woon in Schiedam. Mijn dochter heeft een wondje onder haar voet. Is het een wratje of toch wat anders? Moeten we er iets aan doen? Het zou fijn zijn als iemand er even naar kijkt. Welke inloopfuncties zijn er al? Nederlandse inloopcentra In Nederland kennen we verschillende vormen van inloopcentra, zoals de GGZ inloophuizen, inloopcentra voor kankerpatiënten en informatiepunten die wegwijs bieden in welzijnsvoorzieningen. De RVZ beschrijft de inloopcentra als een (gemeentelijke) functie ten behoeve van preventie, zelfmanagement en participatie. Deze functie dient te liggen in de loop van burgers: winkelcentrum, bibliotheek, school of als virtueel loket. De RVZ noemt de volgende kerndisciplines: verpleegkunde, maatschappelijk werk, diëtetiek, psychologie en fysiotherapie, waarbij de wijkverpleegkundige de leiding heeft. Gemeente en zorgverzekeraar kunnen optreden als co-financier waarbij de gemeente, op basis van de Wmo en de Wet publieke gezondheid, verantwoordelijk is en woningcorporaties bijdragen aan de huisvesting. Om het oprichten van inloopcentra te stimuleren, stelt de RVZ een nieuwe financiële prikkel voor: een preventiebonus. Zorgverzekeraars die met gemeenten investeren in inloopcentra zouden in aanmerking kunnen komen voor een soortgelijke bonus uit het ZvW-fonds. Verder suggereert de RVZ dat Centra voor jeugd en gezin en consultatiebureaus voor ouderen een plek krijgen in de centra en dat deze nauw samenwerken met politie, justitie en onderwijs. Het zouden een soort consultatiebureaus kunnen worden voor alle levensfasen. (Zorg voor je Gezondheid!, 2010; Medisch specialistische zorg in 20/20, oktober 2011). Acht Nederlandse voorbeelden Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van acht wijkinitiatieven: 1. Steun- en Informatiepunt STIP Groningen Dit is een laagdrempelig, onafhankelijk en fysiek loket waar mensen terecht kunnen met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 8

10 2. Wijkschakelteam Amsterdam Oost Dit is een initiatief ter bevordering van een betere verbinding tussen zorg en welzijn in de wijk, door elkaars aanbod te leren kennen en samenwerking op klantniveau te stimuleren. 3. Zorgpunt Centrum Huisartsen Schiedam Dit is een plek waar burgers drempelloos zelfzorgadviezen en eenvoudige, laagcomplexe, medische hulp kunnen krijgen. 4. Mozaïek Rotterdam Zuid Dit is een inloopspreekuur waar mensen dagelijks s ochtends terecht kunnen voor zorggerelateerde vragen en klachten. 5. Wijkservicepunt gezondheidscentrum De Roerdomp en Stichting Welzijn in Nieuwegein (in wording) Dit is een fysiek ontmoetings- en informatiepunt als aanvulling op de samenwerking tussen de Roerdomp en Stichting Welzijn Nieuwegein. 6. Resto van Harte Dit is een laagdrempelige sociale infrastructuur (ontmoetingscentra) voor een diversiteit aan culturen, generaties en religies in de vorm van dertig Van Harte eettafels. 7. Portal Kessel, Kessel Noord Limburg (in wording) Dit is een interactief digitaal platform. Het portal bouwt aan een inclusieve samenleving met diensten op het gebied van participatie, ondersteuning en zorg. 8. Trefpunt Zelfzorg, Enschede Dit is een fysiek trefpunt waar bewoners terecht kunnen voor verschillende welzijnsgerelateerde diensten. Kijk in bijlage 2 voor een beschrijving van deze acht inloopfuncties. Walk-in centra in Engeland en Amerika In het buitenland bestaan verschillende vormen van walk-in centra. Veel van deze buitenlandse walk-in centra zijn medisch gericht. De walk-in centra in Amerika zijn veelal gericht op het leveren van (acute) zorg door doctoren buiten het ziekenhuis om. In Engeland kent men de NHS Walk-in centra. De NHS Walk-in centra worden meestal beheerd door een verpleegkundige en zijn gemakkelijk toegankelijk. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen om eenvoudige aandoeningen en verwondingen te laten behandelen. De meeste centra zijn 365 dagen per jaar open, ook buiten de kantooruren. Er zijn ongeveer 100 centra in Engeland die bij elkaar ongeveer drie miljoen patiënten per jaar zien. Ze hebben bewezen een succesvolle complementaire dienstverlening te bieden naast de traditionele huisartsenzorg. De centra hebben ook een belangrijke sociale functie en zouden zo een brug slaan tussen zorg en samenleving. 9

11 Inloopfunctie opzetten: hoe doet u dat? Dit hoofdstuk beschrijft in vijf fasen hoe u een inloopfunctie ontwikkelt en organiseert. Er bestaat geen blauwdruk voor de opzet van de inloopfunctie. Dit verschilt per wijk. Fase 1: de initiatieffase In de initiatieffase verkent u de behoeften en problemen in de wijk, de sociale kaart, mogelijke samenwerkingspartners en financieringsbronnen. Initiatief fase Wijkverkenning Dienstverleners, initiatieven en organisaties Samenwerkingspartners Financieringsbronnen Check 1: Wat heeft deze wijk nodig? Iedere wijk is anders. Om te kunnen bepalen wat een wijk nodig heeft, is het belangrijk om de behoeften en problemen die leven in de wijk in beeld te brengen. Start daarom met het verzamelen van informatie over de wijkbewoners en problematiek die speelt in de wijk. Informatie verzamelen over de wijk Er zijn verschillende hulpmiddelen die van pas kunnen komen bij het verkennen van de wijk: - Gezondheidsmonitor De gezondheidsmonitor is een instrument om informatie te verzamelen over gezondheid (lichamelijk en psychisch) en factoren die met gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, sociale en fysieke omgeving en zorg. De gezondheidsmonitoren worden uitgevoerd door de GGD en hebben betrekking op doelgroepen als kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op regionaal en gemeentelijk niveau. ( - De nationale wijkscan 1 ste lijn De wijkscan is een analyse-instrument waarmee een diepgaande analyse van een wijk kan worden gemaakt. Het is ontwikkeld door de ROS en, in samenwerking met ABF-research. Met de ROS-wijkscan brengen de ROS en verschillende soorten informatie met elkaar in verband. Ook kunnen prognoses gedaan worden over de toekomstige zorgvraag en zorgaanbod. Daarnaast kan er via een benchmark onderzocht worden hoe 10

12 de lokale situatie afwijkt van andere wijken/buurten/gemeenten of de regionale, provinciale dan wel nationale situatie ( - Andere instrumenten De wijkscan kunt u aanvullen met informatie uit andere instrumenten, zoals de Vraag Aanbod Analyse Monitor (over de zorgvraag in een wijk of gemeente, en de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV). Daarnaast kan de wijkscan analyse aangevuld worden met lokale informatie, te verkrijgen via enquêtes van de GGD, vanuit zorgverzekeraars of vanuit de huisartsen informatiesystemen of keteninformatiesystemen. Portal Kessel Uit de rapportage van GGD Midden Nederland en de gegevens uit de huisartsenpraktijk van de Roerdomp bleek dat dertig procent van de huisartsenconsulten bezocht wordt door mensen met lichte psychosociale klachten. Dit was voor Stichting Welzijn Nieuwegein SWN en gezondheidscentrum de Roerdomp een aanleiding om samen te gaan werken. Portal Kessel heeft in samenwerking met studenten van een hogeschool vier klantprofielen samengesteld en onderzocht welke behoeften er spelen bij de inwoners. Deze informatie heeft Portal Kessel gebruikt voor het opstellen van een programma van eisen. Praten met wijkbewoners Het organiseren van een focusgroep, wijkbijeenkomst en interviews kan helpen om informatie te verzamelen over de behoeften van wijkbewoners. Ook sociale media kunnen hiervoor benut worden. Inventariseer vervolgens hoe een inloopfunctie in de wijk kan voorzien in deze behoeften. In Groningen kwamen wijkbewoners zelf met een handvol folders bij de wethouder om te vertellen dat het hen niet duidelijk was waar zij naartoe kunnen met hun vraag. Check 2: Welke dienstverleners en initiatieven zijn er al? Een volgende stap is het verkennen welke organisaties, initiatieven en voorzieningen in de wijk al aanwezig zijn. En welke producten en diensten worden aangeboden op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de wijk? Waar kunnen wijkbewoners nu terecht? Zijn er al vormen van een inloopfunctie in de wijk? Maak een sociale kaart Een sociale kaart kan een goed hulpmiddel zijn bij het verkennen van de infrastructuur. Veel gemeenten hebben sociale kaarten ontwikkeld. Maak gebruik van sociale kaarten zoals: - Deze sociale kaart geeft informatie over zorg, zorggelateerd wonen en zorggerelateerd welzijn voor burgers. 11

13 Wijkservicepunten in Amsterdam Coördinatoren van de wijkservicepunten in Amsterdam organiseren een paar keer per jaar themabijeenkomsten. De thema s worden gekozen op basis van de gezondheidsmonitor, demografische bijzonderheden en de sociale kaart van de gemeente Amsterdam. Bijvoorbeeld een themabijeenkomst over angst en depressie. De wijkschakelteams in Amsterdam-Oost fungeren als een soort levende sociale kaart. De kern van het team bestaat uit de coördinator van het wijkservicepunt, de wijkverpleegkundige en een medewerker van welzijn. Check 3: Waar kunt u bij aansluiten? Bij het opzetten van een laagdrempelige voorziening in de wijk is het raadzaam te onderzoeken of het mogelijk is om het initiatief te integreren in een bestaand loket, inloopinitiatief of zorgpraktijk in de wijk of stad. Immers: burgers denken niet in loketten en hokjes, maar willen een integrale aanpak. Hierbij een aantal voorbeelden van bestaande initiatieven, waar u mogelijk op aan kunt sluiten. Klant Contact Centra: één loket voor alle overheidsvragen Het Klant Contact Centrum (KCC) van een gemeente is een portaal waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners (Vraagwijzer). Wmo-loketten: ondersteuning bij wonen, welzijn en zorg Het Wmo-loket bestaat uit één of meer plekken binnen een gemeente waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies of ondersteuning bij het verkrijgen van passende voorzieningen, vooral op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning (Vraagwijzer). Wijkinformatiepunten: aanspreekpunt van de gemeente in de wijk Een wijkinformatiepunt (WIP) is een punt waar bewoners terecht kunnen met hun vragen over de wijk, waar informatie gevonden kan worden over de wijk en waar vanuit verschillende organisaties diensten worden aangeboden (Vraagwijzer). Centra voor jeugd en gezin Een Centrum voor jeugd en gezin (CJG) geeft advies, begeleiding en hulp bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In elke gemeente zit een CJG. In een CJG werken de GGD, het consultatiebureau en het Bureau Jeugdzorg samen. Ook andere organisaties kunnen betrokken zijn bij het CJG. De samenwerking moet ervoor zorgen dat problemen bij kinderen sneller ontdekt worden. Ook krijgen ouders en kinderen betere hulp als de organisaties samenwerken (Regelhulp). Consultatiebureaus voor ouderen Een consultatiebureau voor ouderen is een periodieke vorm van preventieve zorg voor ouderen vanaf vijftig jaar, waarbij naar de gehele mens gekeken wordt. Het consultatiebureau is veel meer dan een medische gezondheidscheck. Het is een holistische of integrale vorm van preventie die naar het individu kijkt en probeert te achterhalen wat hij of zij nodig heeft om gezond en actief ouder te kunnen worden (Bouwen aan leefbaarheid). 12

14 Bureaus Sociaal Raadslieden Veel grotere gemeenten hebben een Bureau Sociaal Raadslieden. Dit bureau geeft gratis advies en informatie op sociaal-juridisch terrein aan mensen die problemen hebben met regels en instanties (Sociaal Raadslieden). Gezondheidsmakelaar Een gezondheidsmakelaar is een functie of rol waarbij het draait om het verbinden van mensen en projecten rondom gezondheid. Deze rol kan op verschillende niveaus worden ingezet: op het niveau van uitvoering in de wijk maar ook op bestuurlijk niveau bij de gemeente. De gezondheidsmakelaar is een processtimulator die kansen op lokaal niveau benut om gezondheidsachterstanden te verkleinen (NIGZ). Zichtbare Schakel De Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die burgers kan helpen bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Vragen over chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of problemen in de woonsituatie: de wijkverpleegkundige is het eerste aanspreekpunt in de wijk, biedt een luisterend oor en denkt mee om een oplossing te vinden (Zichtbare Schakels Rotterdam). Gezondheidscentra In gezondheidscentra werken huisartsen onder één dak samen met bijvoorbeeld fysiotherapeuten en een apotheek. Er komen steeds grotere gezondheidscentra en koepels of ketens van gezondheidscentra (Nivel). Regelhulp Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ, UWV en SVB (Regelhulp). Check 4: Welke samenwerkingspartners? Mensen hebben vaak problemen en vragen op meerdere terreinen. Tegelijk zijn er veel partijen die diensten en producten leveren. Idealiter wordt een inloopfunctie in de wijk opgezet door verschillende partijen, bij voorkeur vanuit zorg, welzijn en wonen. Gemeente, zorg, welzijn De gemeente, zorgprofessionals of welzijnsorganisaties kunnen als trekkers fungeren om samenwerking tussen zorg- en hulpvormen te realiseren. Het is belangrijk om te onderzoeken in hoeverre het opzetten van een inloopfunctie in de wijk past in het beleid van de gemeente, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties. Welke wensen en belangen hebben zij? Welke kansen en bedreigingen zien zij? Hoe kunnen zij bijdragen aan een inloopfunctie in de wijk? En hoe kan een inloopfunctie bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars? 13

15 Vier tips voor samenwerking met de gemeente 1. Vraag de nota s lokaal gezondheidsbeleid en Wmo op bij de gemeente en verdiep u in het lokale beleid en de lokale beleidscyclus. 2. Sluit aan bij de speerpunten van de gemeente. 3. Samenwerken doe je pas als je iemand kent. Investeer daarom in het contact met uw gemeente. Laat zien wat uw organisatie betekent en wissel in een periodiek overleg ideeën uit. Zo leert de gemeente u kennen en vergroot u de kans dat zij met u wil samenwerken. 4. Formuleer, samen met de gemeente, een gedeelde visie op laagdrempelige voorzieningen in de wijk en maak vervolgens een plan hoe u dit rendabel kunt realiseren. Andere partners Kijk ook over de grenzen van de publieke domeinen. Ook private ondernemers in de wijk kunnen een interessante samenwerkingspartner zijn. Daarnaast kunnen vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties en communities in de wijk partner zijn in de samenwerking. Het maakt een initiatief krachtig als deze samen met wijkbewoners wordt opgezet. Dat wil zeggen dat burgers eigenaar zijn van het initiatief of in ieder geval mee sturen. Voor de werkbaarheid en efficiency kan het zinvol zijn om te starten met een beperkt aantal samenwerkingspartners en deze later uit te breiden naar meerdere domeinen en partners. Gemeente Kessel De samenwerking in de gemeente Kessel kwam tot stand naar aanleiding van een denktanksessie. Vanuit de gemeenschappelijke visie is door de betrokken partijen en organisaties de ambitie geformuleerd om een interactief mediaplatform voor het dienstenaanbod te formuleren. Hierin werken samen: een tandheelkundig centrum, kapper, thuiszorg, bibliotheek, kinderopvang, woningstichting, maatschappelijk werk, zorgverzekeraar, huisartsen, fysiotherapeuten en een zorginnovatienetwerk. De verschillende type aanbieders bieden hun diensten via het portal aan. Winkelondernemers zien een meerwaarde in de samenwerking doordat steeds meer winkels uit het dorp verdwijnen. Zorg- en welzijnsorganisaties zien een meerwaarde in de samenwerking doordat daarmee de bereikbaarheid verbeterd kan worden. Samenwerkings Meerwaarde van een inloopfunctie partners Gemeente - Vergroot de leefbaarheid en sociale samenhang (Wmo-prestatieveld 1) door het inrichten van een ontmoetingsfunctie waar verschillende zorg- en welzijnsfuncties gecombineerd worden. - Draagt bij aan informatie, advies en cliëntondersteuning (Wmo-prestatieveld 3) door één loket voor vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. - Vergroot de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers (Wmo-prestatieveld 4). - Geeft de mogelijkheid om samenhang te creëren tussen lokaal gezondheidsbeleid en de Wmobeleidsplannen. Zorgverzekeraar - Stimuleert gezond gedrag en zelfmanagement door een laagdrempelige aanpak. - Stimuleert doelmatigheid in kosten o.a. door 14

16 Huisarts(voorzie ning) Welzijnsorganisatie Private ondernemingen Wijkbewoners, wijkpanel of bewoners/ vrijwilligersorganisaties taakdelegatie, verminderd uitstelgedrag en nadruk op ontmedicalisering. - Zorgt dat vragen bij de juiste persoon terecht komen. - Vergroot de kwaliteit van zorg door persoonlijke aandacht direct toegankelijk en dichtbij huis. - Vergroot de klanttevredenheid. - Lagere belasting van telefoonlijn door laagdrempelige toegang voor (eenvoudige) vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. - Ontlasting huisarts waardoor er meer ruimte is voor educatie, begeleiding en complexe problematiek. - Vergroot samenwerking met welzijn waardoor er een meer geïntegreerd zorgaanbod kan worden geboden, bijvoorbeeld bij onverklaarde lichamelijke klachten. Hierdoor kan meer zorg op maat worden geboden 1. - Kwetsbare burger eerder in beeld door verbeterde bereikbaarheid. - Betere afstemming van vraag en aanbod. - Betere coördinatie en samenwerking met professionals. - Vergroot zichtbaarheid van producten en diensten. - Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. - Draagt bij aan zelfredzaamheid en gezond gedrag van werknemers in de regio/wijk. - Biedt mogelijkheden voor faciliteren van werkplekken dichtbij huis (flexplekken). - Biedt mogelijkheden voor participatie in de wijk. - Vergroot afstemming van vraag en aanbod. - Helpt mensen om op een laagdrempelige manier informatie en ondersteuning te vinden. - Ondersteunt mensen om gezond te blijven. Check 5: Welke financieringsbronnen? Ga na of samenwerkingspartners bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan het initiatief. Ervaring leert dat de kans van slagen groter is als partijen allemaal een bijdrage leveren. Het helpt om win-win situaties te zoeken en te benoemen. Probeer om zowel vanuit de zorg als vanuit de gemeente een financieringsbron te vinden. Sluit aan bij een belangrijk actueel thema in een gemeente. De wensen en behoeften van wijkbewoners zouden startpunt moeten zijn. Maak afspraken voor een bepaalde termijn, bijvoorbeeld voor twee tot vier jaar. Het kan interessant zijn om wijkbewoners eigenaar te maken van de inloopfunctie en bijvoorbeeld contributie te vragen. Ook nu is het nuttig om over de grenzen van publieke domeinen te kijken, ondernemers en winkelketens kunnen wellicht een financiële bijdrage leveren. Denk ook aan reclameopbrengsten, bijvoorbeeld door online advertenties of advertenties in een nieuwsbrief en door verhuuropbrengsten van ruimten aan derden. 1 Zie ook het project Hapinezz in Utrecht Overvecht 15

17 In de toekomst biedt populatiebekostiging wellicht kansen. De RVZ pleit in het advies Preventie van welvaartsziekten (2011) voor een preventiefonds waaruit doortimmerde plannen voor preventie van verzekeraars en gemeenten gefinancierd kunnen worden. Daarnaast kunnen fondsen en projectsubsidies een tijdelijke financieringsbron zijn, bijvoorbeeld om als startkapitaal te benutten. Let op: focus vanaf de start op duurzame financiering, om te voorkomen dat na de projectfinanciering de inloopfunctie weer verdwijnt. STIP Op 22 oktober 2007 ondertekenden negentien partijen - waaronder woningcorporaties, zorgstellingen, welzijnsorganisaties, het Zorgkantoor en de gemeente Groningen - de samenwerkingsovereenkomst Zorgen voor Morgen. Partijen committeerden zich hiermee aan het samen verbeteren van de woon- en leefsituatie voor mensen met een zorgvraag. STIP wordt gefinancierd door de gemeente Groningen en woningcorporaties. Hierover zijn afspraken gemaakt voor de periode

18 Fase 2: de ontwerpfase In de ontwerpfase bepaalt u het ambitieniveau en werkt u de ideeën verder uit in diensten en producten. Gezamenlijk bepaalt u hoe de front- en backoffice ingericht kan worden. Wijkbewoners kunnen meedenken in de ontwerpfase, bijvoorbeeld in de vorm van een wijkpanel. Ontwerp fase Missie en visie Diensten en producten Inrichting frontoffice Inrichting backoffice Werkwijze Check 1: Wat zijn de missie & visie? Een gezamenlijke missie en visie zijn een voorwaarde om een inloopfunctie in de wijk te kunnen ontwikkelen. De missie en visie bepalen immers de strategie en de inrichting van de inloopfunctie, alsmede de intensiteit van de samenwerking. Missie Een missie geeft het bestaansrecht van de inloopfunctie aan. Welke problematiek speelt er in de wijk? Waar biedt de inloopfunctie een oplossing voor? En voor wie? Bepaal met elkaar de doelgroep. Het kan zinvol zijn om te starten voor een afgebakende doelgroep en later het concept uit te breiden naar meerdere doelgroepen als daar vraag naar is. STIP In Groningen hebben wijkbewoners veel welzijnsvragen en behoefte aan een laagdrempelig onafhankelijk fysiek loket. De missie van STIP is om wijkbewoners laagdrempelig objectieve informatie, advies en ondersteuning te bieden waardoor zij op het terrein van wonen, welzijn en zorg met de juiste informatie in staat zijn zelfstandig keuzes te maken. Visie Een visie gaat over de toekomstige gewenste situatie. Een visie heeft betrekking op de inhoud en het aanbod: wat dient de inloopfunctie aan zorg en ondersteuning te bieden? Centrale vragen bij het formuleren van een visie zijn: - Wat zijn de zorg- en ondersteuningsvragen en behoeften van wijkbewoners? - Wat vinden samenwerkingspartners dat de inloopfunctie zou moeten bieden? Naast een visie op inhoud en aanbod is het belangrijk een visie te formuleren op de samenwerking: hoe dient de zorg en ondersteuning georganiseerd te worden? Formuleer met de samenwerkingspartners een aantal gezamenlijke 17

19 uitgangspunten (zie figuur 1). Leg samenwerkingsafspraken vast, bijvoorbeeld in de vorm van een convenant. STIP De visie van STIP is dat welzijn voor zorg gaat. Vanuit de gemeenschappelijke visie op Leven in het Dorp - Wonen Welzijn Zorg is in de gemeente Kessel door de betrokken partijen en organisaties de ambitie geformuleerd om een interactief mediaplatform voor dienstenaanbod te formuleren, dat uitgaat van de behoefte van de cliënten/bewoners zelf en gebruik maakt van een gezamenlijke vorm van technologische ondersteuning. Uitgangspunten STIP Doelgroep: alle wijkbewoners Informeren Uitgangspunten: Vraag klant centraal Actieve benadering Domeinen: wonen, welzijn en zorg STIP vrijwilligers Medewerker: - vraag klant achterhalen - schetsen mogelijkheden Adviseren Ondersteunen Toeleiden Verwijzen Luisterend oor Laagdrempelige inrichting en organisatie Goede bereikbaarheid Geen financiële drempels Onafhankelijkheid Up-to-date informatie Geen indicatiestelling Centrale doelstellingen: Ontmoeting en participatiebevordering Koppeling van vraag en aanbod Continuïteit Aandacht Kwaliteit Tijd voor koffie Privacy regels Regelmatige besprekingen en bijscholing Doelstellingen Om de effecten in de toekomst te kunnen meten, formuleert u doelstellingen (SMART). Het is belangrijk om in deze ontwerpfase al na te denken over een evaluatieonderzoek en een nulmeting uit te voeren. Gebruik de gegevens uit de inventarisatiefase als basis. De doelstelling van Zorgpunt Schiedam is om geneeskundige zorg beter bereikbaar maken voor patiënten en bewoners van de wijken Nieuwland, Centrum en Oost, door drempelloze toegang tot onderdelen van de huisartsenzorg Welke op producten ieder moment van diensten de dag. gaan we bieden? 18

20 Check 2: Wat zijn de diensten en producten? De volgende stap is het bepalen van de exacte dienstverlening en producten van de inloopfunctie. De producten en diensten kunnen per wijk verschillen. Een inloopfunctie kan vijf verschillende functies hebben: 1. Informatie- en adviesfunctie De inloopfunctie biedt bijvoorbeeld informatie op het gebied van zorg-, welzijnen woonaanbod in de wijk. Maar bewoners krijgen hier ook voorlichting over thema s als eenzaamheid, preventie van depressie, voeding en leefstijladviezen. En voorlichting over de OV-chip of een rollatorspreekuur met informatie over valpreventie. Dit kan op individueel niveau of groepsniveau. Ook een E-health preventieaanbod dat wijkbewoners via internet kunnen volgen, is mogelijk. Trefpunt Zelfzorg organiseert voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van diabetes, rouwverwerking, borstvoeding geven & werken. 2. Verwijsfunctie Op basis van een sociale kaart kunnen mensen via de inloopfunctie gericht doorverwezen worden naar het aanbod dat past bij hun vraag. Een aandachtspunt is om vragen en problemen zoveel mogelijk binnen het informele circuit of de inloopfunctie op te lossen en alleen bij ernstige gevallen door te verwijzen naar het aanbod van zorg, welzijn of wonen. De focus dient te liggen op zorgen dat en niet op zorgen voor. STIP werkt met vrijwilligers die mensen op weg helpen en indien nodig gericht en direct doorverwijzen naar het aanbod van zorg, welzijn en wonen. In Nieuwegein kunnen bewoners een individueel gesprek krijgen met een spinner. Deze professional (zichtbare schakelwelzijnsmedewerker) probeert de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen en kan verwijzen naar professionals indien dat noodzakelijk is. 3. Ontmoetingsfunctie De inloopfunctie biedt een luisterend oor en brengt mensen in contact met vergelijkbare vragen of problemen. Maar hier kunnen ook mensen uit de wijk worden samengebracht, door het organiseren van sociale activiteiten als stimulans voor maatschappelijke integratie, participatie en het voorkomen van sociaal isolement. Resto VanHarte brengt mensen samen door het inrichten van een eetkamer als ontmoetingsplek. Vanuit de maaltijd organiseert VanHarte activiteiten om mensen te informeren en met elkaar in contact te brengen. Vaak eten de wijkagent, de imam of de sociaal raadsman ook mee. Daarnaast werken lokale instanties op het gebied van zorg en welzijn, re-integratie en onderwijs mee aan allerlei Resto VanHarte-activiteiten. Resto vanharte biedt hierdoor een combinatie van 'eten, ontmoeten én activeren'. Portal Kessel biedt een digitale ontmoetingsfunctie. Op het portal is het mogelijk om (anoniem) te kunnen posten of te reageren op bijvoorbeeld een forum. 19

21 4. Zorg- en dienstverleningsfunctie De inloopfunctie helpt bij het faciliteren van (deels digitale) levering van geneesen hulpmiddelen, thuiszorgtechnologie op maat of het verrichten van kleine medische handelingen of controles. Een wijkverpleegkundige kan bijvoorbeeld een rol hebben wij het oppakken van zorgvragen. Het inloopspreekuur Mozaïek en Zorgpunt Schiedam biedt diverse zorggerelateerde diensten zonder afspraak. Zo biedt Zorgpunt Schiedam oog- en voetcontroles, urineonderzoek, bloeddrukmeting, behandeling van lichte brandwonden, wratten, oorpijn, keelpijn, luieruitslag, diarree. Tevens biedt het zorgpunt verkoop van zelftesten met uitleg, reizigersadvies met vaccinatie en uitleen van hulpmiddelen. 5. Faciliterende functie De inloopfunctie kan een faciliterende functie hebben, bijvoorbeeld bij het faciliteren van een ruimte waar wijkbewoners zelf activiteiten kunnen organiseren (bijvoorbeeld koffieochtenden). Een inloopfunctie kan ook een rol hebben als sociaal makelaar, gericht op het verbinden van mensen door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bij een buurtcentrum van SWN in Nieuwegein kunnen ondernemers flexibele betaalbare werkplekken huren. Voorbeelden van marktplaatsen Het initiatief Inrichting Buuv in van Haarlem frontoffice ( of het initiatief zorg voor elkaar ( of tijd voor elkaar ( Check 3: Hoe richten we de frontoffice in? De frontoffice is het deel dat rechtstreeks in contact staat met de wijkbewoners. Dit kan een fysieke plek zijn waar wijkbewoners naartoe kunnen gaan, maar ook een website, telefoon, of sociale media. Welke inrichting het meest geschikt is, hangt af van de inwoners en het type vragen dat zij hebben. Hoe ziet de dagindeling van wijkbewoners eruit? Wanneer hebben zij behoefte aan een frontoffice? Hoe vaak willen zij contact? Hoe snel willen zij reactie? Op basis van deze informatie kunt u een keuze maken voor de inrichting, personele bezetting en bereikbaarheid van het frontoffice. Fysieke frontoffice Bij een fysieke frontoffice is de locatie een belangrijke factor voor succes. Inloopcentra in de loop van voorzieningen, bijvoorbeeld bij scholen, winkels of treinstations, hebben meer kans van slagen dan inloopcentra die aan de rand van een verlaten industrieterrein liggen. Het hoeft geen nieuwe locatie te zijn, kijk vooral ook of er al bestaande voorzieningen zijn in de wijk waar de inloopfunctie in gevestigd zou kunnen worden. Bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum, buurthuis of winkelcentrum. Naast de locatie zijn de geboden faciliteiten en uitstraling belangrijk. Een inloopfunctie kan gebruikt worden voor meerdere doeleinden, bijvoorbeeld voor het drinken van lekkere koffie, printen, internetten, boeken lenen of een was draaien. 20

22 Gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein wil haar wachtkamer en de entree van het gezondheidscentrum ombouwen tot een aantrekkelijke inloop. In het centrum moet lekkere koffie zijn en een gastvrouw die aanwezig is voor allerlei soorten vragen. Naast het binnenlopen voor bloedprikken kunnen mensen er ook terecht wanneer ze zich bijvoorbeeld onveilig voelen in de buurt. Digitale frontoffice Een frontoffice kan ook digitaal of een combinatie van fysiek en digitaal zijn. Door gebruik te maken van nieuwe media kunt u aansluiten bij het gedrag, de wensen en behoeften van inwoners. Afstanden en fysieke beperkingen leveren dan minder problemen op omdat mensen via computer of smartphone contact met wijkbewoners of zorg- en dienstverleners kunnen zoeken. De gemeente Kessel realiseert een interactief digitaal platform. Het platform heeft tot doel burgers proactief en preventief te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het platform kent verschillende functies: zoekfunctie, een forum, informatie over lokale activiteiten, feedbackfunctie en is gelinkt aan sociale media. Menskracht en deskundigheid De mensen die in het frontoffice werken, moeten kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de burgers. Vaak is het daarvoor belangrijk dat zij kennis hebben van de sociale kaart, klantvriendelijk zijn en over goede communicatievaardigheden beschikken. Afhankelijk van de behoeften van de wijkbewoners en functies van de inloopfunctie hebben zij specifieke competenties of een opleiding nodig. Voor sommige vragen is wellicht geen inzet van beroepskrachten nodig, maar kan worden volstaan met vrijwilligers of wijkbewoners. Voor inloopcentra die een zorgverleningsfunctie bieden, is ervaring met triage en zorg absoluut een vereiste. Echter, niet alle verrichtingen hoeven door een huisarts uitgevoerd te worden. Er kan ook gedacht worden aan taakdelegatie van de huisarts naar de wijkverpleegkundige, doktersassistent of praktijkondersteuner. Ga na welke competenties en welk opleidingsniveau noodzakelijk zijn voor de mensen die het frontoffice bemannen en stel een functie- en competentieprofiel op. STIP is gestart met beroepskrachten en vrijwilligers als frontoffice personeel. Uit evaluatieonderzoek bleek dat STIP-klanten over allebei even tevreden waren. Beide invullingen kennen belemmerende en bevorderende factoren (zie tabel 2). Alle STIP s worden nu bemand door vrijwilligers. In het Zorgpunt Schiedam en bij huisartsenpraktijk Mozaïek wordt zorg geleverd door een ervaren doktersassistent of praktijkverpleegkundige onder supervisie van een huisarts. Onze ervaring is dat veel klachten direct afgehandeld kunnen worden in ons inloopfunctie. Huisarts, Zorgpunt Schiedam 21

23 Tabel 2 STIP door beroepskrachten of vrijwilligers? Belemmerende factoren vrijwilligers Stimulerende factoren vrijwilligers Het netwerk dat de backoffice De STIP-klanten zijn zeer tevreden vormt, is niet zo betrokken bij over de bejegening STIP Vrijwilligers houden STIP mogelijk De begeleiding, werving en beter op orde, door in rustige scholing van vrijwilligers vraagt tijden de beschikbare informatie om tijdsinvestering van up-to-date te maken beroepskrachten Belemmerende factoren Stimulerende factoren beroepskrachten Beroepskrachten voelen een grote druk vanuit hun organisatie en hebben beperkte tijd om in STIP te investeren beroepskrachten De STIP-klanten zijn zeer tevreden over de bejegening Beroepskrachten pakken hun STIPwerkzaamheden snel op en hebben minder begeleiding nodig dan vrijwilligers Het uitvoerend netwerk is meer betrokken bij STIP, omdat ze zowel de front- als de backoffice vormen Check 4: Hoe richten we de backoffice in? De backoffice ondersteunt de frontoffice. Essentieel hierbij is goede afstemming en terugkoppeling tussen de frontoffice en de backoffice. Communicatie met bijvoorbeeld de huisarts is belangrijk om overzicht te houden en continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Doelgroepgerichte netwerkbijeenkomsten of themabijeenkomsten kunnen een krachtig middel zijn om samenwerking in de wijk te bevorderen. Begin met elkaar te leren kennen en met het opbouwen van vertrouwen. Een volgende stap is het afstemmen van het aanbod en het maken van afspraken over de rol- en taakverdeling. Het kan zinvol zijn om een coördinator of wijkverpleegkundige verantwoordelijk te maken voor de voortgang en coördinatie. Stadsdeel Amsterdam-Oost zet wijkschakelteams op om activiteiten op het gebied van zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Het wijkschakelteam wordt gevormd door een coördinator van het wijkservicepunt (verbinding naar wijk), wijkverpleegkundige (verbinding naar zorg) en een medewerker van een welzijnsorganisatie (verbinding naar welzijn). 22

24 De achterwacht van STIP wordt bemand door de dienstdoende buurtwerker maatschappelijke ondersteuning, Groningse welzijnsorganisatie MJD (binnen kantooruren) en telefonische hulpdienst Sensoor (buiten kantooruren). De ketenondersteuner is mede verantwoordelijk voor de voortgang en coördinatie van STIP punten en voor het realiseren van afstemming tussen samenwerkingspartners. Check 5: Wat wordt de werkwijze? Hoe dienen frontoffice medewerkers om te gaan met klantvragen? In welke mate is de fontoffice medewerker ondersteunend? Maar vooral: in welke mate laat de frontoffice medewerker de wijkbewoner zelf het initiatief nemen? Een valkuil van de frontoffice kan zijn u vraagt, wij draaien. Dit vraagt een kanteling in het denken. Het frontoffice personeel heeft meer de rol van coach dan zorgverlener, waarbij de focus ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Een mooi voorbeeld is de werkwijze van de Eigen Kracht Centrale. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt iemand samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Een onafhankelijke coördinator van de Eigen Kracht Centrale brengt iemands sociale netwerk bijeen en organiseert de conferentie ( Een ander voorbeeld is het initiatief De EigenKrachtWijzer, een digitale vraagbaak voor inwoners en professionals. Het kan een hulpmiddel zijn om vragen van inwoners over wonen, werken, welzijn en zorg van een helder antwoord te voorzien. Dit wordt gebruikt voor beslissingsondersteuning ( Voor een frontoffice dient het duidelijk te zijn wanneer en naar wie men kan doorverwijzen. Ook moet duidelijk zijn welke taken en activiteiten de frontoffice uitvoert. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan welke vorm van registratie en communicatie wenselijk is (telefoon, , digitale media, overleggen, werkbijeenkomsten, jaarlijks symposium, nieuwsbrief). Maak ook afspraken over informatieoverdracht en terugkoppeling. 23

25 Fase 3: de voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase werkt u de afspraken en ideeën uit de ontwerpfase verder uit in concrete methoden, producten, diensten en planning. Hierbij gaat het ook om het werven en opleiden van personeel. Essentieel in deze fase is het ontwikkelen van een communicatiestrategie om de wijk te informeren. Voor- bereidings fase Werving van personeel Werkwijze uitwerken Opleiden van front-office personeel Communicatiestrategie ontwikkelen Check 1: Werving van personeel? In de vorige fase heeft u al nagedacht of u professionals of vrijwilligers wilt inzetten en of u nieuw personeel nodig heeft of bestaande medewerkers wilt omscholen. Als u nieuwe medewerkers (vrijwilligers of professionals) wilt aantrekken, zult u daarvoor mensen moeten werven. U maakt daarbij gebruik van het functieprofiel met de benodigde competenties en opleidingsniveau van personeel. STIP werft haar vrijwilligers door te adverteren in wijkkrantjes en de vrijwilligersvacaturebank. Ook organiseert STIP informatiebijeenkomsten met de mogelijkheid voor opgave van een intakegesprek. Check 2: Hoe gaan we precies werken? Nadat in de ontwerpfase op hoofdlijnen is bedacht hoe het concept moet gaan werken, is een precieze uitwerking van de werkwijze nodig. Een van de manieren om dit te doen, is het opstellen van protocollen. Een protocol is een document dat professionals ondersteunt bij het uitvoeren van handelingen, met andere woorden het geeft aan hoe een handeling uitgevoerd kan worden. Het Zorgpunt van Centrum Huisartsen Schiedam heeft, op basis van landelijke, door de beroepsgroep erkende standaarden, een digitaal handboek opgesteld waarin protocollen voor alle geleverde zorg en controles zijn vastgelegd. Ook het STIP heeft haar werkwijze in protocollen gespecificeerd. Er is een protocol opgesteld over beschikbaarheid van een achterwacht voor STIP medewerkers op de front-office. Ook is er een methodiek en bijbehorend stroomschema over de wijze waarop informatie, advies en ondersteuningsverzoeken worden afgehandeld. 24

26 Vragen registreren Naast het opstellen van protocollen, is het belangrijk om voorafgaand aan de start na te denken over de manier van registreren van klantvragen. Registratie is om diverse redenen belangrijk. Het is noodzakelijk om een goede follow-up naar de backoffice of andere samenwerkingspartners te realiseren. Bovendien kunt u op die manier meta-informatie verzamelen. Bijvoorbeeld over de meest voorkomende klantvragen, bezoekersaantallen en doelgroepen die u bereikt met uw initiatief. U zult een afweging moeten maken welke ICT-informatie of welk registratiesysteem in uw situatie het meest geschikt is. Bij voorkeur hebben alle medewerkers en samenwerkingspartners toegang tot het systeem en kunnen ze er allen in werken. In het STIP werken verschillende organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen. Er wordt gewerkt met een registratiesysteem (regas light) en vastgestelde professionele standaarden, zoals een privacyreglement. Als u in uw organisatie al een registratie- of informatiesysteem heeft, kan het een logische keuze zijn om daar op voort te bouwen. Het Centrum Huisartsen werkte al met een Huisartsinformatiesysteem. Dit systeem is van oorsprong bedoeld voor registratie door huisartsen. Het centrum koos ervoor om alle medewerkers, mits toestemming van patiënten, toegang te geven tot dit systeem en daar in te werken. Hierdoor is er sprake van een centraal patiëntendossier dat door alle disciplines kan worden geraadpleegd. Patiënten vinden het een fijn idee dat hun doktersassistente, fysiotherapeut, diëtist of wijkverpleegkundige over de juiste informatie beschikt. Bovendien kunnen zorgprofessionals elkaars agenda raadplegen. Voor ons betekent dit een enorme efficiencyslag. (huisarts, Centrum Huisartsen Schiedam). Check 3: Hoe leiden we front-office personeel op? Naast het opstellen van protocollen moeten medewerkers instructie en opleiding krijgen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Ook kunnen multidisciplinaire afspraken nodig zijn om goede afstemming tussen verschillende samenwerkingspartners te realiseren. Om de werkwijze in de praktijk te kunnen brengen, is het zinvol om nieuw personeel een inwerktraject te laten volgen waarin ze geschoold worden in hun werkzaamheden. Ontwikkel hiervoor een handboek waarin de werkwijze beschreven staat. Bij huisartsenpraktijk Mozaïek wordt de zorg tijdens de inloopspreekuren Nadat geboden medewerkers door somatische geschoold praktijkondersteuners zijn, is het van belang onder om supervisie hun kennis van op de peil te houden huisarts en als medewerkers mede-consultvoerder. ook van elkaar De scholing te laten van leren. praktijkondersteuners somatiek (HBO POH) is onvoldoende om de eindverantwoordelijkheid te nemen in de consultvoering, maar deze medewerkers zijn goed in staat om vooraf vastgestelde onderdelen van een consult uit te voeren. Om deze werkwijze in de praktijk mogelijk te maken, volgen de praktijkondersteuners een inwerktraject van ongeveer twee jaar waarin ze geschoold worden in het leveren van generalistische zorg. De huisarts moet over de vaardigheid beschikken om in teamverband te werken en snel tot concretisering van hulpvraag, diagnose en advies te komen. 25

27 STIP organiseert elke zes weken ervaringsbijeenkomsten voor vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en de werkwijze bij te stellen waar nodig. Check 4: Wat wordt de communicatiestrategie? Het bedenken en opzetten van een inloopfunctie in de wijk is één, zorgen dat bewoners het weten te vinden is twee. Daarvoor is een communicatiestrategie in de vorm van een communicatieplan noodzakelijk. Een communicatiestrategie bestaat uit vijf onderdelen: 1. Doelgroep. 2. Boodschap. 3. Partijen die boodschap verspreiden. 4. Methoden. 5. Timing. 1. Doelgroep Stem de communicatiestrategie af op de doelgroep. Bepaal daarom heel precies de doelgroep waar u zich met de inloopfunctie op richt. Als de inloopfunctie meerdere doelgroepen bedient, kan het nodig zijn om meerdere methoden in te zetten om de hele doelgroep te bereiken. 2. Boodschap Als u uw doelgroep heeft bepaald, formuleert u de boodschap die u aan hen wilt overbrengen. U heeft de boodschap scherp als u in een paar zinnen kunt uitleggen wat uw organisatie doet en waarvoor potentiële klanten u kunnen benaderen. Een goede boodschap voldoet aan vijf criteria: 1. Duidelijk: de boodschap is eenvoudig te begrijpen 2. Beknopt: de boodschap is makkelijk te lezen 3. Consistent: de boodschap is consistent met andere informatie 4. Actiegericht: de boodschap maakt de verwachte actie duidelijk 5. Continu: de boodschap wordt meerdere keren verspreid 3. Partijen die de boodschap verspreiden Het is belangrijk om te kijken welke personen of organisaties de meeste invloed hebben op de doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld zorgverleners, buurtregisseurs of zelfs bekende Nederlanders zijn. Komt er een bekende sporter uit die wijk, probeer deze dan te betrekken bij verschillende wijkinitiatieven. Deze rolmodellen spreken de doelgroep hoogstwaarschijnlijk beter aan dan zorgprofessionals. Eén keer flyeren is niet genoeg, een persoonlijke aanpak trekt mensen pas echt. Bijvoorbeeld als een huisarts het aanbeveelt. Projectleider, gezondheidscentrum de Roerdomp 4. Methoden Er zijn verschillende manieren om wijkbewoners in contact te brengen met uw initiatief: - Elektronische kanalen: websites, social media, , E-nieuwsbrief. - Face-to-face kanalen: individuele consulten, presentaties, bijeenkomsten, workshops. - Media: persberichten, huis-aan-huisbladen, brochures, kranten, organiseren van ludieke acties. 26

28 Het Trefpunt Zelfzorg pakte dit als volgt aan. Ze maakten patiënten via een brief van de huisarts attent op activiteiten van het Trefpunt en richten zich onder andere tot de redactie van een plaatselijk huis-aan-huisblad zodat het nieuws zich via de plaatselijke krant kon verspreiden. STIP koppelde haar communicatiestrategie aan lopende campagnes in de stad, zoals de ja/nee-sticker, de milieuvriendelijke boodschappentas en de stadsgids, die gratis bij de diverse STIP-locaties in de stad konden worden opgehaald. Bewoners werden op deze manier verleid om ongedwongen kennis te maken met het STIP. 5. Timing Essentieel bij het verspreiden van de boodschap is de timing. Het kan interessant zijn om activiteiten juist wel of niet te koppelen aan gebeurtenissen in de wijk, feestdagen, vakantie of bijvoorbeeld een kermis. Trefpunt Zelfzorg organiseerde een oliebollenactie. Het Trefpunt deelde in samenwerking met de huisarts tijdens de jaarwisseling oliebollen uit aan ouderen en creëerde zo meteen bekendheid voor het Trefpunt. 27

29 Fase 4: de uitvoeringsfase In de uitvoeringsfase kijkt u of de inloopfunctie werkt zoals u met elkaar heeft afgesproken. U monitort de werkwijze en checkt met name of de frontoffice en backoffice goed samenwerken. Uitvoerings -fase Monitoren van werkwijze Samenwerking tussen front- en backoffice Check 1: Bevalt de werkwijze? Nadat de protocollen in de voorbereidingsfase zijn opgesteld, is het van belang dat u ze in de uitvoeringsfase op de juiste manier gebruikt. Kijk bij de eerste bezoekers of de werkwijze inderdaad verloopt zoals afgesproken. Bijvoorbeeld door bezoekers na hun bezoek te bellen of een korte vragenlijst te laten invullen zodat de bezoekerstevredenheid kan worden gemonitord. Checklisten kunnen het frontoffice personeel helpen bij het uitvoeren en monitoren van de werkwijze. In het Zorgpunt van het Centrum Huisartsen Schiedam gaat de geprotocolleerde werkwijze van doktersassistentes en POH-ers als volgt. Voor kleine kwalen, zoals een blaasontsteking, kunnen zij, volgens het protocol, medicatie voorschrijven. Een dienstdoende huisarts wordt geconsulteerd als het te complex is. Aan het einde van elke werkdag nemen de dienstdoende huisarts en de medewerker van het Zorgpunt ter controle alle consulten door. Met behulp van monitoring kunt u bepalen of de feitelijke werkwijze van uw initiatief in lijn is met de gewenste werkwijze. Ook levert het u inzicht op in de resultaten. Check 2: Hoe is de samenwerking tussen de front- en backoffice? Veel inloopcentra hebben een front- en backoffice. Om als inloopfunctie in de wijk goede resultaten te boeken, is het afstemmen tussen front- en backoffice van groot belang. Bij Mozaïek zijn de lijnen tussen frontoffice (POH) en huisarts (backoffice) kort. Afstemming is dan relatief gemakkelijk. Er zijn ook voorbeelden waarbij de lijnen langer zijn, omdat de front- en backoffice zich niet samen in een organisatie bevinden. STIP zet het Yammer netwerk (sociale media) in om de samenwerking te verstevigen. Eens per zes weken komt de backoffice bij elkaar in een netwerkoverleg. De ketenondersteuner heeft de rol als voorzitter bij dit overleg. 28

30 Goede communicatie tussen front- en backoffice is cruciaal. Een medewerker van het Zorgpunt van Centrum Huisartsen Schiedam illustreerde het als volgt: We moeten er niet alleen voor zorgen dat we iemand naar de juiste instantie doorsturen. We moeten ervoor zorgen dat iemand er ook aankomt. Dit betekent in de praktijk: niet alleen verwijzen, maar iemand helpen met het maken van een afspraak en een backoffice die aan de frontoffice terugkoppelt hoe het is verlopen. Dit vraagt om registratie van bezoekersgegevens, informatieoverdracht en reguliere overleggen zoals beschreven in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Resultaten monitoren, evalueren en bijstellen is een continu proces. In Amsterdam-Oost organiseren wijkschakelteams drie keer per jaar netwerkbijeenkomsten voor alle betrokken organisaties in de wijk, gericht op ontmoeting, uitwisseling, afstemmen van aanbod, signaleren van klantsignalen en het ontstaan van nieuwe initiatieven. Ik ben Toon de Vries, ik ben 66 jaar en woon in Groningen. Ik heb last van mijn rug en werk daardoor al acht jaar niet meer. Sinds het overlijden van mijn vrouw, twee jaar geleden, is het nog erger geworden. Ik lust nog wel eens een borrel. Verder kijk ik veel televisie. Wat moet je anders? Gisteren kreeg ik een brief van de deurwaarder. Had een rekening niet betaald. Dat is natuurlijk niet in orde. 29

31 Fase 5: de uitbouw- en monitoringsfase In deze vijfde fase functioneert de inloopfunctie al enige tijd, de werkwijze is ingebed bij het front- en backoffice personeel en wijkbewoners weten de inloopfunctie te vinden. Nu gaat u de resultaten evalueren, verbeterpunten oppakken en diensten en producten uitbouwen. Uitbouwen monitorings fase Evalueren van resultaten Gezamelijke uitwisseling over doorontwikkeling Check 1: Wat zeggen de resultaten? Om iets te kunnen zeggen over bereikte resultaten is het belangrijk dat u bij de start een nulmeting doet (hiervoor kunnen de gegevens uit de inventarisatiefase gebruikt worden) en jaarlijks bezoekerscontacten rapporteert. Na ongeveer anderhalf jaar kan dan een evaluatieonderzoek uitgevoerd worden. Methoden om resultaten in beeld te brengen - Registratiegegevens: bezoekersaantallen, type hulpvragen, doorverwijzingen, aantal huisartsen bezoeken, aantal opnames, aantal spoed/crisisdiensten, medicatiegebruik. - Uitkomstmaten: gezondheid (gezondheidsmonitor kan hiervoor gebruik worden), ervaren kwaliteit van leven, mate van zelfredzaamheid/zelfstandig wonen, mate van participatie. - Proces- en organisatie-uitkomsten: mate van samenwerking, afstemming van zorgaanbod. - Tevredenheidsonderzoek: enquête, diepte-interviews, groepsgesprekken met bezoekers en direct en indirecte betrokken partijen. - Bekendheid en gebruik: aantal mensen dat bekend is met de inloopfunctie versus het aantal bezoekers. Zet de kosten af tegen de resultaten zodat u inzicht krijgt in de kosteneffectiviteit. Het kan ook zinvol zijn om de resultaten te vergelijken met een soortgelijke wijk waar geen inloopfunctie is. In bijlage 3 ziet u een voorbeeld van een business case. STIP verrichtte in 2010 een evaluatieonderzoek in samenwerking met studenten van de Universiteit van Groningen. Zij concludeerden dat door de beleidsinstrumenten ketenondersteuning en Stip een bijdrage is geleverd aan de realisatie van ketensamenwerking, het verbeteren van het aanbod en het verschaffen van steun- en informatie in de wijk. De meeste betrokkenen zijn positief gestemd over de instrumenten, al worden op diverse gebieden verbeterpunten aangedragen. 30

32 Check 2: Gaan we de inloopfunctie verder ontwikkelen? De evaluatierapportage kan gebruikt worden om met elkaar te praten over uitbouw- en ontwikkelpunten. Denk aan het uitbreiden van producten en diensten en het zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Denk ook aan het controleren en aanpassen van protocollen, het aanpassen van inwerk- en scholingsprogramma s, het uitbreiden van locaties, openingstijden en doelgroepen. Ook het zoeken naar nieuwe structurele financieringsbronnen hoort bij deze fase. 31

33 Succesfactoren en barrières op een rij Wat zijn succesfactoren bij het starten van een inloopfunctie? En welke barrières kunt u tegenkomen? In dit hoofdstuk vindt u tips, gebaseerd op de ervaringen van de acht wijkinitiatieven. Twaalf succesfactoren 1. Sluit aan bij omstandigheden in een wijk of gemeente, bijvoorbeeld nieuwbouwplannen, de gemeenteraadverkiezingen en landelijk beleid zoals zorg dichtbij huis. 2. Zorg dat de visie en het actieplan gedragen worden door bestuurders van de gemeente en van zorg- en welzijnsorganisaties. 3. Betrek wijkbewoners bij de inloopfunctie, bijvoorbeeld door het initiëren van de inloopfunctie vanuit wijkbewoners, door vrijwillige inzet van wijkbewoners, door eigenaarschap bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie. 4. Investeer in een goede relatie met de wethouder en zorgverzekeraars en betrek hen er in een vroegtijdig stadium bij. 5. Zorg voor een aanspreekbare eerstelijnsvoorziening als een (virtueel) samenwerkingsverband van eerstelijns professionals, welzijnswerkers en gemeente. 6. Ga voor populatiebekostiging als kans om wijkgerichte samenwerking effectief te ondersteunen. 7. Houd de onafhankelijke ketenondersteuners in de wijk bij de les. 8. Koppel producten en diensten aan wijkactiviteiten, bijvoorbeeld op markten of braderieën. 9. Maak successen zichtbaar waardoor betrokkenen de meerwaarde van de samenwerking beter inzien. 10. Zorg voor een actieve klankbordgroep die klantgerichte samenwerking stimuleert. 11. Zorg voor een trekker van het initiatief die het initiatief goed kan communiceren, goed samenwerkt, de moed erin houdt en mensen in beweging weet te krijgen. 12. Koppel de inloopfunctie aan locaties die publiek trekken, zoals winkelcentra, apotheek, wijkrestaurants, het station. Vijftien barrières 1. Wees alert op organisaties die hun eigen aanbod willen wegzetten en moeite hebben om eigen materiaal en diensten los te laten. Marktwerking zorgt ervoor dat zorgorganisaties meer belang hebben bij klantwerving. 2. Lastig om in contact met de doelgroep te komen en een representatief geluid van de doelgroep te krijgen. 3. Gebrek aan vertrouwen: dubbele agenda, erbij horen maar onder voorwaarden. 4. Het vinden van een goede toegankelijke locatie is soms lastig. 5. Wmo koppelen aan inloopfunctie, tussen beide kunnen verschillen bestaan in werkwijze, procesgang en dynamiek. 6. Organisaties kennen elkaar soms onvoldoende op sommige gebieden. 7. Netwerkleden hebben soms te weinig tijd vanwege drukke functies. 8. Verloop binnen de betrokken organisaties. 9. Cultuurverschillen tussen verschillende aanbieders: zorg, welzijn en wonen hebben elk hun eigen plannen, wijze van verantwoording, mate van maatschappelijke betrokkenheid en taalgebruik. 10. Trage bureaucratische processen binnen gemeenten. Veel financiële stromingen en organisaties zijn aanbodgericht terwijl een inloopfunctie zich in principe op multiproblem situaties richt. Dit kan een 32

34 barrière zijn bij het betrekken van samenwerkingspartners en het regelen van financiën. 12. Financiering; financieringsschotten en het ontbreken van startkapitaal om eerste investeringen te kunnen doen. 13. NMA richtlijnen die samenwerking in de wijk in de weg staan Het is lastig om de informele zorg- en ondersteuning te verbinden met de formele zorg- en ondersteuning. Dit vraagt ook om het zichtbaar maken van resultaten van informele zorg en niet zozeer het aantal verwijzingen. 15. Focus op eigen kracht vraagt een omslag in denken, dit vraagt om training en coachingsvaardigheden, maar ook om tijd. 2 Link naar spelregels voor samenwerking bij ketenzorg: 33

35 Achtergrond: waarom een inloopfunctie? Een inloopfunctie past goed in het beleid van de overheid. In dit hoofdstuk ziet u waarom de overheid een laagdrempelige voorziening in de wijk stimuleert. Burgers snel helpen Een inloopfunctie komt tegemoet aan de behoefte om burgers snel te kunnen helpen. Significant en de RVZ pleiten al langer voor een breder voorportaal waar gezonde en kwetsbare burgers snel en gericht worden geholpen bij hun vragen, ook om een ongezonde leefstijl te voorkomen. Pas als er sprake is van aandoeningen en ziekte, kunnen mensen vervolgens naar het relatief kleine zorgdomein. Burgers zelf aan zet Het idee van een laagdrempelige voorziening of functie in de wijk past goed in het beleid dat de minister voorstaat. In haar brief Zorg en ondersteuning in de buurt (2011) presenteert ze de visie van de gezondheidszorg als piramide met als uitgangspunt dichtbij en onder eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, specialisatie waar dat moet, concentratie waar het echt niet anders kan. In de brief benadrukt ze dat burgers zelf aan zet zijn als het gaan om hun gezondheid. Zij kunnen hier eventueel de hulp bij inschakelen van een laagtoegankelijke welzijns- en gezondheidsvoorziening in de wijk. 34

36 Betere samenwerking in de wijk De minister wil betere samenwerking tussen partijen in de buurt tot stand brengen. Om dit te ondersteunen, wordt een experiment opgezet om ervaring op te doen met populatiegerichte zorg dat wordt gefinancierd vanuit een populatie gebonden budget. Het idee is dat daarmee geïntegreerde zorg op wijkniveau tot stand kan komen. Andere bekostigingsstructuur Samenwerking tussen verschillende partijen wordt op dit moment belemmerd doordat de financiering van de eerstelijnszorg een lappendeken is. Denk daarbij, naast de zorgverzekeringswet, AWBZ, Wmo en Wet Publieke Gezondheidszorg, aan de GES modules, integrale bekostiging, koptarief en M&I modules. Elke verrichting wordt uit een andere pot gefinancierd en soms is er sprake van dubbele financiering. Doelmatigheid wordt pas echt gestimuleerd als we elkaar aanzetten tot het leveren van dezelfde kwaliteit tegen minder kosten voor die populatie, aldus het instituut. Een populatie gebonden aanpak met bijbehorend populatie gebonden organisatie en financiering zou een opening kunnen bieden omdat het uitgaat van het principe van shared-savings. Per wijk wordt een epidemiologische analyse uitgevoerd om de populatie met haar gezondheidsproblemen in kaart te brengen. Belangen en perspectieven van verschillende betrokken partijen worden in kaart gebracht, de zorgbelasting van de diverse zorgpartijen wordt doorgerekend. Dit resulteert in een business model. Op basis van dit model kan er een verdeling plaatsvinden van het populatie gebonden budget over de zorgverlenende partijen. De minister gaat enkele experimenten met een alternatieve bekostigingsstructuur ondersteunen. Behoefte aan nieuwe organisatie van de zorg Er is behoefte aan een nieuwe zorgorganisatie die niet uitgaat van het traditionele zorgmodel dat lineair is georganiseerd, maar die uitgaat van ketensamenwerking. Daarbij is sprake van een dynamische keten omdat er geen sprake is van een aantal standaard partijen dat met elkaar samenwerkt. De samenwerking is context gebonden: de specifieke situatie en klantvragen bepalen welke partijen met elkaar samenwerken. In deze dynamische keten participeren niet alleen zorgorganisaties, maar een breed scala aan spelers zoals burgers, de gemeente, de woningbouwcoöperatie, onderwijsinstellingen, ondernemers en welzijnsorganisaties. Zij zetten zich samen in om toekomstbestendige zorg te realiseren. Deze trend is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waardoor de gemeente een belangrijkere speler is geworden als het gaat om preventie, zorg en welzijn. Een tweede aanleiding voor deze trend is dat we ons realiseren dat we het met een ziekte en zorgbenadering niet redden. We moeten meer focussen op gezonde leefstijl en 35

37 actieve burgers. Vanwege deze paradigmaverschuiving is het nodig om partijen te betrekken die in het traditionele zorgmodel geen plek hebben. Nieuw: Preventmodel Een model dat beter past dan het traditionele zorgmodel - bij het idee van toekomstbestendige zorg, is het Preventmodel. Dit model is door het Platform Personalized Prevention (2011) ontwikkeld. In het Preventmodel draait het om persoonlijke preventie. Dat wil zeggen dat op basis van individuele behoeften en risicofactoren wordt ingeschat hoe groot de kans is op een chronische ziekte. Vervolgens wordt hier met passende informatie of (leefstijl) interventies op in gespeeld. Het model gaat uit van het geïnformeerde en gemotiveerde individu in een gezonde leefomgeving die mee kan doen in de maatschappij. Als het individu daartoe niet in staat is, kan hij of zij gebruik maken van een sluitend netwerk van hulpverlening. Laagdrempelige inloopvoorzieningen in de wijk kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren en motiveren van burgers. Bovendien kunnen zij burgers die niet in staat zijn om hun probleem zelf op te lossen, naar een organisatie leiden die hierbij kan helpen. Als het om gezondheid gaat, kunnen inloopcentra een rol hebben in de zes interventiemogelijkheden die in de onderkant van het model worden geschetst: variërend van gewoon gezond leven door bijvoorbeeld een evenement over gezonde voeding te organiseren tot voorkomen van erger door de bloeddrukcontrole van een chronisch zieke burger via de inloopfunctie te laten plaatsvinden. Dit alles is afhankelijk van de situatie waarin de burger zich bevindt. 36

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg

Beknopte rapportage. Pilot Informatie voor de informele zorg Beknopte rapportage van de Pilot Informatie voor de informele zorg Gemeente Enschede en Ministerie van VWS Juni december 2012 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Grotere rol van mantelzorgers en vrijwilligers...

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen om de doorstroom van mensen

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen

Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012. Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Presentatie Congres Woonservicegebieden 20 maart 2012 Herstuctureringswijk Vinkhuizen in Groningen Zorgen voor Morgen Presentatie door: Klaas van den Berg gemeente Groningen Anne Nipius ketenondersteuner

Nadere informatie

Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies

Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies Senioren in het verkeer: hoe bereiken we hen langs nieuwe wegen? Introductie van het concept individueel mobilitesadvies Liesbeth Boerwinkel (Auteur is werkzaam bij ANBO als projectleider Blijf Veilig

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

Prestatieveld WMO. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Prestatieveld WMO Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Basisvragen Op welke wijze kan het loket een bijdrage leveren: - het doel en de uitgangspunten van de WMO te realiseren - aan de

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I)

Programma. Prestatievelden Wmo. Inventarisatie ism Movisie. Stichting VraagWijzer Nederland (II) Stichting VraagWijzer Nederland (I) Programma 1. Kennismaking 2. Stichting VraagWijzer Nederland 3. Inventarisatie ism met Movisie 4. Wmo en het compensatiebeginsel 5. De Kanteling 6. Het vraaggestuurde gesprek: wie, wat, waar en hoe? 7.

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

naar klik hier! Voorwoord

naar klik hier! Voorwoord naar VILANs klik hier! Voorwoord Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. In deze teams werken professionals met generalistische kennis

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management

Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas. zelf. management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas zelf management Bepaal je koers met het Zelfmanagementkompas Patiënten helpen zelf regie te voeren over hun gezondheid. Dat is waar zelfmanagementondersteuning

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

IMPULS LOKALE KRACHT. Waar beleid en uitvoering samen komen en tot Lokale Kracht leiden

IMPULS LOKALE KRACHT. Waar beleid en uitvoering samen komen en tot Lokale Kracht leiden IMPULS LOKALE KRACHT Waar beleid en uitvoering samen komen en tot Lokale Kracht leiden Het is een uitdaging voor gemeenten om beleid en uitvoering voor de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl tot

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

De paden op, de lanen in!

De paden op, de lanen in! De paden op, de lanen in! Aanbevelingen vanuit ROSAlmere Uit ons onderzoek komt dat er een aantal onderwerpen zijn die vaker voorkomen, grotere problemen opleveren, etc. Steek energie in relatie met wijkteam

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot

Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, tot BEELDEN UIT CIJFERS Gegevens uit het registratiesysteem van het project Nait Soezen, 01-01-2010 tot 01-12-2012 Tabellenboek, als achtergrond bij de presentatie op het symposium Nait Soezen van 15 mei 2014

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Praktijkondersteuner GGZ

Praktijkondersteuner GGZ Praktijkondersteuner GGZ Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk Inleiding Steeds meer huisartspraktijken in de regio hebben een praktijkondersteuner voor geestelijke

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie