Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde. (Statuten NVVN, artikel 2, lid 1)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING JAARPLAN Wat brengt 2014 de Nederlandse United Nations Association? 3 2 INFORMATIE, KENNIS EN DEBAT De nieuwe site nvvn.nl VN Forum en Nieuwsbrief Social media-inzet: Facebook en Twitter, LinkedIn-groep De wereld van de VN 6 3 ACTIVITEITEN EN EVENENEMENTEN IN Diverse activiteiten met de Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen (SIB) en stichting SIB-Nederland The Hague International Day Briefing Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) Nacht van de Verenigde Naties (rond 24 oktober) Verkiezingen Jongerenvertegenwoordiger NVVN MUN Haagse Academie Diversen 8 4 DE NVVN EN HAAR SAMENWERKINGSPARTNERS Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) United Netherlands (UNL) 10 5 ORGANISATIE NVVN Bestuur Secretariaat Redactie VN Forum Raad van Advies 11 6 FONDSENWERVING EN LEDENWERVING Leden en Vrijwlligers Fondsenwerving en giften 12 JAARPLAN 2014 : 2

3 1 INLEIDING JAARPLAN 2014 Voor u ligt het Jaarplan 2014 van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN). In dit jaarplan wordt een nadere toelichting gegeven op de plannen, het beleid en de activiteiten van de vereniging voor dit jaar. Sinds de oprichting van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) luidt haar missie de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de bevolking bewust te maken van de noodzaak van internationale samenwerking en de opbouw van een wereldrechtsorde. (artikel 2, lid 1.) De doelstellingen van de VN waarnaar in de missie van de NVVN wordt verwezen, zijn: handhaving van de internationale vrede en veiligheid; ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen op basis van eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volken; samenwerking bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele en humanitaire aard, alsmede het bevorderen van de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen. In het Handvest van de VN worden deze doelstellingen uitgebreid beschreven in Artikel 1. Op basis van deze missie is de NVVN een actieve vereniging die op diverse manieren en via diverse kanalen informatie en kennis verspreidt en debat initieert over de VN en multilaterale samenwerking, als ook over het brede werkterrein van de VN, zoals vrede en veiligheid, mensenrechten, duurzaamheid en ontwikkeling. Wat brengt 2014 de Nederlandse United Nations Association? De NVVN is een niet gouvernementele organisatie en maakt onderdeel uit van de The World Federation of United Nations Associations (WFUNA). De NVVN is de United Nations Association in Nederland. Met de bestaande beperkte personele en financiële middelen wil de NVVN ook in 2014 een belangrijke rol spelen op het terrein van informatieverstrekking, voorlichting en debat in Nederland, specifiek over de VN maar ook over multilaterale samenwerking in brede zin. De NVVN biedt hiertoe de mogelijkheid op digitale platforms als de website, diverse sociale media, via het online gepubliceerde VN Forum en de vernieuwde nieuwsbrief (hoofdstuk 1). Ook zal de NVVN deelnemen aan diverse activiteiten waar zij het geluid van de Verenigde Naties kan laten horen (hoofdstuk 2). Hierbij werkt de NVVN nauw samen met vele partners; de NVVN neemt een nu al belangrijke plaats in binnen het Nederlandse netwerk van VN organisaties, NGO s en deskundigen op het gebied van de VN (hoofdstuk 3). De organisatie van de NVVN zal het komende jaar veranderen en zich versterken (hoofdstuk 4) en heeft hierbij uw steun en inzet nodig (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 ten slotte, presenteert het bestuur de begroting op basis van deze plannen. JAARPLAN 2014 : 3

4 2 INFORMATIE, KENNIS EN DEBAT De NVVN organiseert zich steeds meer als een online communicatieplatform. Dit heeft de vorm van een vernieuwde website met enkele nieuwsbrieven aangevuld met enkele social media-platforms zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Op deze manier worden de beperkte financiële middelen van de vereniging optimaal benut om zoveel mogelijk leden en geïnteresseerden te bereiken. Het is onze overtuiging dat onze grootste doelgroep, jongeren en internationaal geïnteresseerden, zich vooral op internet begeven en daar gericht zoeken naar informatie en kennis. De NVVN wil haar doelgroepen die daarbij informatie bieden die zij zoeken en deze doelgroepen aan de vereniging binden. De alinea s hieronder lichten dit streven nader toe. Onderstaande grafiek toont aan dat de investering van de NVVN in communicatie zeker zin heeft. De vereniging zal dit ook blijven doen. De groei in het aantal fans, volgers en lezers toont aan dat de inhoud (content) die de vereniging biedt, relevant is waardoor de vereniging zélf ook als relevant wordt beschouwd: Totaal aantal leden NVVN Facebookfans Twittervolgers LinkedIn-groepsleden Totaal aantal leden NVVN Facebookfans NVT NVT Twittervolgers NVT NVT LinkedIn-groepsleden NVT NVT Grafiek: ledentallen NVVN vs. volgers van online NVVN-kanalen JAARPLAN 2014 : 4

5 2.1 De nieuwe site nvvn.nl In 2013 heeft de NVVN geïnvesteerd in de nieuwe website. De vernieuwde website van de NVVN (www.nvvvn.nl) is begin 2014 online gegaan. Een van de doelstellingen van de NVVN voor het komende jaar is om de website verder te optimaliseren en up-to-date te houden. NVVN.nl is gebaseerd op Wordpress-software, een via internet beschikbare manier om een site te maken en te beheren. De NVVN heeft de site gemaakt in samenwerking met Blackberet Internetmarketing. Daarbij is een nieuwe huisstijl voor de NVVN geïntroduceerd. De nieuwe site heeft niet alleen een modernere uitstraling, maar is tevens interactiever dan de vorige. De site biedt onder meer de mogelijkheid om de NVVN-tweets, video en facebook weer te geven. Doordat Wordpress van oorsprong een blog-site is, is het mogelijk om bij de artikelen ook ruimte te bieden om een reactie achter te laten en zo met elkaar in discussie te gaan. Dit is relevant voor artikelen en auteurs; zij kunnen hun materiaal ook op een ander formaat (denk aan foto, video) aanleveren. Via de nieuwe site zijn sociale media eenvoudig te koppelen en te tonen op de site; de tweets en facebookpagina van de NVVN zijn hier ook te zien. Met deze interactie laat de vereniging zien veel contacten te hebben met de buitenwereld. 2.2 VN Forum en Nieuwsbrief De nieuwe website is een geschikte digitale omgeving om het ledenblad VN Forum te publiceren. Leden hebben op deze manier de mogelijkheid om artikelen uit VN Forum digitaal te lezen en waar gewenst eenvoudig te downloaden en te printen. Tevens bestaat de mogelijkheid (delen van) artikelen aan een breder publiek aan te bieden en/of online discussies te voeren tussen auteur, eventuele betrokken deskundigen en de lezers. Deze omgeving zal in het eerste kwartaal van 2014 online gaan. De dienst is uitgebreid met een digitale nieuwsbrief die de leden op de hoogte houdt van nieuwe artikelen die zijn gepubliceerd op de site. Deze nieuwsbrief stuurt de NVVN alleen aan haar leden toe. De oude edities van VN Forum zullen, voor zover al digitaal beschikbaar, ook via deze vernieuwde site worden aangeboden. Komende VN Forum s bol van VN-actualiteit ook de Nederlandse rol blijft belicht De redactie heeft achter de schermen niet stilgezeten. Begin 2014 staan ongeveer 25 kwalitatief goede artikelen klaar voor 3 digitale nummers van VN Forum 2013, die vanwege de latere oplevering van de nieuwe site met vertraging worden gepubliceerd. De nummers hebben de volgende thema s: VN en Afrika (nr. 1); Special 100 jaar Vredespaleis (nr. 2); Sociaaleconomische rol van de VN (nr. 3). Motieven voor het bestuur en redactie om tot bovenstaande keuze te komen, zijn een kostenbesparing voor de NVVN en de mogelijkheid van deze digitale vorm om in 2014 zoveel mogelijk in te zetten op de actualiteit. In de wereld van de VN is dat niet zo moeilijk. Er komt een nummer aan over de VN Onderzoekscommissies. De focus zal daarbij liggen op een VNrapport dat begin 2014 gepubliceerd is over Noord-Korea. De betrokken VN-Commissie komt in maart 2014 ook naar Nederland (zie ook hierna bij paragraaf 3.7). Voorts zal in 2014 een nummer van VN Forum gewijd worden over Nederland in de VN. Nederland is namelijk onlangs een campagne gestart om lid te worden van de VN Veiligheidsraad. Als dat lukt dan zou dat voor Nederland de 6e keer zijn. Voorts zet Nederland zich thans in om in de Mensenrechtenraad te komen. Over het thema van laatste nummer van 2014 zal in de loop van dit jaar een definitief besluit genomen worden door de redactie. JAARPLAN 2014 : 5

6 2.3 Social media-inzet: Facebook en Twitter, LinkedIn-groep De wereld van de VN De NVVN heeft een eigen Facebookpagina, waarop het aantal volgers stijgt. Daarnaast had de NVVN eind volgers op Twitter (eind 2012: 149). De gekoppelde dienst Paper.li zorgt voor veel retweets; berichten waarin een twitteraar wordt genoemd, worden door deze twitteraars vaak geretweet. De NVVN gebruikt deze media vooral om aan de wereldwijde gemeenschap haar bestaan kenbaar te maken. Het doel is om facebook en twitter breder in te zetten om blijvend te tonen dat de vereniging flexibel is en reageert. Via deze laagdrempelige online kanalen kunnen geïnteresseerden de NVVN vinden en benaderen. En dat gebeurt ook al! De LinkedIngroep De Wereld van de VN is open, wat betekent dat leden zich zonder tussenkomst van een moderator kunnen aansluiten. De groep heeft eind 2013, 56 volgers (eind 2012: 43). Dit contactmoment is van belang omdat de VN wordt gezien als een interessante potentiële werkgever/opdrachtgever. Op LinkedIn wordt de VN hiertoe gezocht en gevolgd. Ook is de VN-secretaris-generaal door LinkedIn als thought leader aangemerkt; ook dit kan de NVVN uitbuiten door meer naar zijn uitspraken te verwijzen. Het plan is om als NVVN hiervan te profiteren door als laagdrempelige groep meer en op regelmatige basis, (werk)informatie en inspiratie te delen. Facebookpagina: op LinkedIn groep De Wereld van de VN via 3 ACTIVITEITEN EN EVENENEMENTEN IN 2014 De NVVN heeft een duidelijke rol in het organiseren van activiteiten over de VN en internationale samenwerking en de verschillende thema s waar de VN zich mee bezig houdt. De activiteiten richten zich zowel op leden van de NVVN als op de bredere groep belangstellenden, die ook potentiële leden zijn. Voor 2014 staan een aantal bekende en een aantal nieuwe activiteiten op het programma. 3.1 Diverse activiteiten met de Studentenverenigingen voor Internationale Betrekkingen (SIB) en stichting SIB-Nederland In het voorjaar van 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de bestuursleden van de SIB-steden, de voorzitter van SIB-Nederland en enkele leden van het NVVN-bestuur. De bedoeling van deze bijeenkomst was om kennis te maken met de pas aangetreden voorzitters en om te spreken over het convenant. Tijdens deze bijeenkomst is duidelijk geworden dat zowel de bestuursleden van de SIB steden als de bestuursleden van de NVVN zich graag willen inzetten voor een goede samenwerking. Inmiddels zijn er plannen gemaakt om in 2014 met iedere SIB stad een activiteit te organiseren. Zo zal met SIB-Leiden in de maanden april en mei weer een cursus worden georganiseerd. Daarnaast zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen de voorzitter van SIB-Nederland en een vertegenwoordiger van JAARPLAN 2014 : 6

7 de NVVN. Op deze manier zijn beide verenigingen gedurende het hele jaar actief bezig om de afgesproken doelen te behalen. De SIB-bestuursleden werden ook gewezen op het bestaan van de Jongerenvertegenwoordigers, die ook de SIB-steden kunnen informeren over hun werk, en betrekken bij hun standpunt. 3.2 The Hague International Day De NVVN zal voor de vierde keer deelnemen aan de beurs die tijdens The Hague International Day door de Gemeente Den Haag wordt georganiseerd in samenwerking met internationale organisaties, NGO s en ambassades. De Gemeente Den Haag richt zich op het ontwikkelen van een internationaal weekend, te beginnen op de VN dag voor de Vrede (21 september). Het is mogelijk om zowel de internationale markt in het World Forum te bezoeken waar ook de NVVN vertegenwoordigd is, als enkele ambassades en internationale organisaties die hun huis openstellen. Zo is een bezoek mogelijk aan het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Nobelprijswinnaar Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) en European Police Office (Europol). 3.3 Briefing Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) Elk jaar voordat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september van start gaat, organiseert de NVVN een zogenoemde briefing door de Nederlandse regeringsdelegatie. De briefing van dit jaar vindt plaats begin september op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de praktische organisatie van de briefing op zich. Het Ministerie bepaalt de datum en regelt de sprekers en de zaal. De NVVN verstuurt uitnodigingen naar haar leden. Bij deze briefing krijgen leden van de NVVN de kans om met een aantal mensen van de Nederlandse delegatie van gedachten te wisselen over de onderwerpen op de agenda die voor Nederland van belang zijn. Het doel van de bijeenkomst is het verbreden van het draagvlak voor internationale samenwerking en het stimuleren van het debat over verbetering en versterking van de VN. Ook wordt de agenda van de VN en de standpunten die Nederland ten aanzien van verschillende agendapunten inneemt toegelicht. De inhoud van de briefing wordt verzorgd door de meest betrokken ambtenaren van de directie Verenigde Naties en Financiële instellingen van het ministerie. Bij de briefing worden ook de jongerenvertegenwoordiger en de vrouwenvertegenwoordiger uitgenodigd om hun plannen te bespreken. 3.4 Nacht van de Verenigde Naties (rond 24 oktober) De NVVN werkt sinds jaren samen met NCDO en de Nationale Jeugdraad (NJR) bij de organisatie van de Nacht van de Verenigde Naties (voorheen: UN&Me). Rondom 24 oktober wordt een jongerenmanifestatie georganiseerd bestaande uit inhoudelijke workshops en debatten, maar ook netwerkmogelijkheden middels rondetafelgesprekken met experts en een informatiemarkt over de verschillende VN organisaties in Nederland. Het doel is om jongeren te informeren over het belang van de VN en het stimuleren van het debat over de verbetering en versterking van de VN. JAARPLAN 2014 : 7

8 3.5 Verkiezingen Jongerenvertegenwoordiger Elk jaar organiseert de Nederlandse Jeugdraad in samenwerking met het NCDO de Verkiezing van de Jongerenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van de VN. De NVVN is sinds enkele jaren betrokken bij deze verkiezingen. De NVVN verzorgt bij de Nationale Jeugdraad een informatiesessie over de VN en het jongerenvertegenwoordigerschap voor deze kandidaten en is betrokken bij de selectie van de kandidaten. 3.6 NVVN MUN Haagse Academie Vanwege het succes van de Peace Palace MUN in 2013, is de NVVN benaderd door de Haagse Academie om een MUN activiteit voor de studenten van de zomeracademie te organiseren. De Haagse Academie organiseert elk jaar twee zomercursussen. De eerste drie weken van de studieperiode gaan over het Internationaal Publiekrecht. De laatste drie weken gaan over het Internationaal Privaatrecht. Een MUN activiteit zou in eerste instantie worden georganiseerd voor de studenten van de cursus Internationaal Publiekrecht. Op termijn - en na bewezen succes en relevantie - behoren andere combinaties (inbedding binnen andere vakgebieden) tot de mogelijkheden. De MUN is bedoeld voor ongeveer 300 deelnemers. De NVVN heeft inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden, die in samenwerking met United Netherlands, deze MUN kunnen organiseren. 3.7 Diversen De NVVN zal ook in 2014 met diverse partners lezingen en debatten organiseren. Een tweetal concrete projecten wordt hieronder toegelicht. Nederland in de Veiligheidsraad Dr. Bahia Tahzib-Lie is met ingang van 1 maart 2014 benoemd tot speciale gezant van de minister van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse kandidatuur voor een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad in 2017 en Dr. Tahzib-Lie zal op een bijeenkomst o.a. toelichten wat het belang voor Nederland is om zitting te hebben in dit VN orgaan. Deze bijeenkomst zal samen met SIB Nederland worden georganiseerd. Onderzoekscommissie Noord-Korea Michael Kirby AC CMG, de voorzitter van de VN onderzoekscommissie inzake Noord-Korea zal op 20 maart 2014 in Den Haag het onlangs gepubliceerde rapport toelichten. Het T.M.C. Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht, organiseert een expertmeeting in de ochtend en het Instituut for Global Justice organiseert een openbare bijeenkomst in de middag. De NVVN is een partner bij het organiseren van beide bijeenkomsten. UNiQUEST Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs (CMO, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Rijks Universiteit Nijmegen) maakt lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het CMO heeft in opdracht en onder begeleiding van de NVVN de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven aan de VN Canon. In het voorjaar van 2014 wil het CMO onder de noemer UNiQUEST samen met o.a. de NVVN een speurtocht en JAARPLAN 2014 : 8

9 wedstrijd ontwikkelen waarin de Verenigde Naties centraal staan. Door UNiQUEST kunnen kinderen en jongeren op een speelse manier kennis maken met de VN en het belang van internationale samenwerking. Dit voorstel is voor subsidiëring ingediend bij het Nationaal Comité 4 & 5 mei en de NVVN zal - onder voorbehoud van toekenning van deze subsidie de ontwikkeling en het uitzetten van UNiQUEST ondersteunen. Cine ONU in EYE Film Instituut Nederland In 2013 heeft het UNRIC kantoor in Brussel in een gesprek met het EYE Film Instituut Nederland, gevestigd in Amsterdam, het idee van een Cine-ONU gelanceerd. Dit houdt in dat een documentaire/ film wordt getoond, dat gevolgd wordt door een discussie met mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij de productie van de film en/of m.b.t. het thema dat erin behandeld wordt. Dit zou bijvoorbeeld elke drie maanden kunnen worden georganiseerd. Het doel is om telkens een 110tal mensen te betrekken en te informeren over het werk van de VN in de verschillende omstandigheden, en daarover te discussiëren. UNRIC Brussel heeft hiervoor een partner op locatie nodig. De NVVN is hiervoor benaderd en we hebben aangegeven dat wij hier graag aan mee willen werken. Eventueel is het ook mogelijk een Cine-ONU in Den Haag te organiseren. In 2012 is er vanuit UNRIC reeds contact geweest met de afdeling internationale zaken van de Gemeente Den Haag die hiervoor belangstelling hadden. In 2014 zal nader onderzocht worden of deze plannen haalbaar zijn. 4 DE NVVN EN HAAR SAMENWERKINGSPARTNERS De NVVN is een vereniging die nauw wil samenwerken met andere verenigingen of organisaties op het terrein van de VN en internationale samenwerking of op inhoudelijke thema s. Deze samenwerking versterkt de slagkracht waardoor meer bereikt kan worden dan door elk van de individuele verenigingen en organisaties afzonderlijk. De NVVN werkt op deze manier al jaren nauw samen met Instituut Clingendael, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de NJR, het NGIZ, de WFBN, etc. Ook wordt nauw samengewerkt met het VN Voorlichtingsbureau in Brussel (UNRIC). Met de diverse jongerenvertegenwoordigers en de vrouwenvertegenwoordiger naar de VN, alsmede met de Jonge Atlantici en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) zal de samenwerking worden geïntensiveerd. Met twee organisaties heeft de NVVN een samenwerkingsconvenant. 4.1 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) De oprichtingsdoelstellingen van de NVVN en de SIB overlappen elkaar. Er bestaat een natuurlijke gezamenlijke interesse om activiteiten met elkaar op te zetten en af te stemmen. Om deze reden hebben de NVVN met de SIB-steden en SIB-Nederland sinds 2001 een samenwerkingsconvenant. De belangrijkste afspraken in het convenant betreffen het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de VN in de breedste zin van het woord, ervoor zorgen dat de activiteiten die beide verenigingen organiseren (voor zover openbaar) toegankelijk zijn voor beide verenigingen, en het promoten van elkaars activiteiten bij de eigen leden. Daarnaast zoeken de besturen en de leden van de verenigingen elkaar actief op om samen te werken in bijvoorbeeld het opzetten van gezamenlijke activiteiten. Verder vallen de SIB-leden die lid worden van de NVVN onder het JAARPLAN 2014 : 9

10 NVVN-jongerenlidmaatschap en vindt er minimaal een keer per jaar, meestal in het najaar, een contactmoment plaats tussen beide verenigingen. Speciaal vermeld: door deze samenwerking via een convenant met de NVVN heeft de SIB een zogenaamde WFUNA-jongerenorganisatiestatus gekregen. Door deze status kan de SIB haar logo (met VN-logo) blijven dragen en wordt de SIB uitgenodigd voor alle WFUNAjongerenactiviteiten elders ter wereld. De samenwerking met de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB) is wederzijds succesvol. De NVVN probeert met elke SIB-stad één activiteit per jaar te organiseren. Door de jaarlijkse kennismaking met de nieuwe SIB-besturen en SIB-Nederland kunnen direct afspraken worden gemaakt. 4.2 United Netherlands (UNL) Bij de organisatie van de Model United Nations in het Vredespaleis (september 2013) heeft de NVVN kennisgemaakt met United Netherlands. Deze studentenorganisatie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft veel kennis van de organisatie van Model United Nations (MUN). De doelstellingen van NVVN en UNL overlappen elkaar voor een groot deel en delen de interesse om informatie en kennis met elkaar uit te wisselen en samen te werken. Nu is er een convenant opgesteld om de samenwerking te formaliseren. Hieruit spreken gelijkwaardigheid, positivisme, gezamenlijke normen en waarden en boven alles de nadruk op de doelen, het werk en het gedachtengoed van de Verenigde Naties. Het doel is onder meer dat de NVVN en United Netherlands kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van de VN in de breedste zin van het woord, aansluitend op de doelstellingen van de beide organisaties. Hiertoe onderhouden de voorzitter van United Netherlands en een vertegenwoordiger van de NVVN contact met elkaar. Het convenant zal tijdens de Algemene Ledenvergadering ondertekend worden. 5 ORGANISATIE NVVN 5.1 Bestuur Het bestuur van de NVVN zal zoals gebruikelijk ook in 2014 regelmatig bijeenkomen. Daarnaast is er veel overleg via en telefoon. Het bestuur bestaat uit 9 leden. Naast de taken van de voorzitter, secretaris en penningmeester hebben alle bestuursleden specifieke gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals de communicatie, VN Forum, specifieke activiteiten etc. Op deze manier wordt de organisatie van zaken verdeeld tussen de bestuursleden die ook in kleinere samenstelling bijeen kunnen komen. Door de vergaderingen van het voltallig bestuur blijft iedereen op de hoogte van de belangrijkste zaken. Verder zal in 2014 wederom een brainstormdag worden georganiseerd. Tijdens deze dag zal de huidige rol van de NVVN ter sprake komen maar uiteraard ook de rol en de ontwikkeling van de NVVN voor de komende jaren. JAARPLAN 2014 : 10

11 5.2 Secretariaat De afgelopen jaren heeft de NVVN met veel genoegen gebruik gemaakt van de inzet en de werkplek van één van de medewerkers van Instituut Clingendael, mevrouw Christine Bakker, voor het secretariaat van de NVVN. Helaas zijn de kosten hiervoor niet meer te dragen voor de vereniging. Per 1 juli 2014 zal dan ook het contract met Clingendael worden opgezegd. Dit geeft de NVVN meer financiële ruimte om haar doelstelling en missie direct te kunnen uitvoeren middels activiteiten en VN Forum. De taken die door het secretariaat werden gedaan zullen moeten worden opgevangen door (bestuurs)leden van de NVVN. Het gaat hierbij met name om de ledenadministratie, het bewaken van het archief, de communicatie per telefoon en met leden en belangstellenden, organisatie van de ALV, RvA en andere bijeenkomsten. Het bestuur is in nauwe samenwerking met mevrouw Bakker en Clingendael bezig het proces van loskoppeling van de NVVN van Instituut Clingendael zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zal de ledenadministratie met online software worden ondersteund en zal het archief worden gedigitaliseerd. De communicatie per telefoon naar de NVVN vanuit het ledenbestand zal tot een minimum worden teruggebracht. De inkomende communicatie per mail zal verlopen via de secretaris van de NVVN, die de verschillende berichten zal doorgeleiden naar andere (bestuurs)leden van de NVVN. De uitgaande communicatie loopt via de elektronische Nieuwsbrief en diverse sociale media (zie hierover onder communicatie). 5.3 Redactie VN Forum De redactie is begin 2014 op volle sterkte gekomen met een nieuwe redactiesecretaris, twee eindredacteuren, vier redactieleden en de hoofdredacteur. De redactie zal ook in het komend jaar nog worden bijgestaan door een externe adviseur, dhr. Henk van der Rijst, ouddirecteur van Elsevier Science Publishers. 5.4 Raad van Advies De Raad van Advies (RvA), bestaat uit NVVN leden met veel kennis en een groot netwerk op het brede werkterrein van de VN. De leden van de Raad van Advies in 2014 zijn: Drs. J. Berteling, Prof. Mr. C. Flinterman, Prof. dr. J.A. Van Ginkel, Drs. P. Meerts, Prof. dr. L. de la Rive Box en Prof dr. N.J. Schrijver. Vanwege het vertrek van de dames Heremans en Ringnalda en de heer Witteveen zal gezocht worden naar nieuwe leden voor de RvA. Op 13 februari 2014 vond de jaarlijkse vergadering tussen het NVVN-bestuur en de Raad van Advies plaats. Ter voorbereiding op het voorliggende jaarplan zijn er vele ideeën uitgewisseld over mogelijke thema s en activiteiten en over het werven van fondsen. Een aantal concrete ideeën waren: werving onder bedrijven die bij de Global Compact zijn aangesloten; nieuwe leden in de Raad van Advies uit het bedrijfsleven; het bevorderen van giften; samenwerking met strategische partners, zoals Gemeente Den Haag, Provincies, Buitenlandse Zaken, NCDO, OneWorld, etc. Een ander punt dat vanuit de Raad van Advies werd aangestipt is het belang van het organiseren van activiteiten. Juist in deze tijd is het van belang om te laten zien en uit te leggen wat het belang is van de VN en multilaterale samenwerking. Het bestuur zal in 2014 deze ideeën zoveel mogelijk uitwerken en implementeren. JAARPLAN 2014 : 11

12 6 FONDSENWERVING EN LEDENWERVING 6.1 Leden en Vrijwilligers De inkomsten van de NVVN bestaan nog steeds voor het grootste deel uit de contributies van de leden. Incidenteel wordt een subsidie verkregen voor een specifieke activiteit en daarnaast worden soms kleine vergoedingen betaald voor bijdragen van NVVN bestuursleden aan conferenties of debatten. Aangezien de contributies van de leden de kern van de inkomsten zijn, moet het aantal leden van de NVVN constant blijven en het liefst stijgen. Om dit te bewerkstelligen organiseert de NVVN naast de vertrouwde activiteiten voor de leden, zoals de jaarlijkse briefing op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ook activiteiten met name gericht op niet-leden en worden bij deze activiteiten actief leden geworven. Voorbeelden hiervan zijn de Nacht van de VN rond 24 oktober en de The Hague International Day. Nieuwe leden worden vervolgens actief benaderd om te bezien of zij ook een actieve rol bij de NVVN willen spelen. De NVVN heeft de inzet van vrijwilligers hard nodig om alle activiteiten, communicatie en VN Forum te organiseren. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet op projectbasis. Op die manier kunnen zij gerichter worden gemobiliseerd voor een concrete activiteit. Dat past bij de huidige tijdgeest: jongeren willen wel actief worden maar zich niet voor lange tijd binden aan een vaste commissie of werkgroep. De kring van vrijwilligers zal hierdoor flexibeler ingezet worden, waardoor we naar verwachting slagvaardiger kunnen optreden. Vanzelfsprekend zullen we ook in 2014 blijven investeren in een stabiel vrijwilligersbestand door hen nauwer bij de NVVN te betrekken. 6.2 Fondsenwerving en giften Door het wegvallen van de kosten voor het secretariaat op Instituut Clingendael wordt de financiële ruimte van de NVVN voor andere zaken groter. Het zal niet langer nodig zijn in te teren op het eigen vermogen; de begroting zal in inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het bestuur is echter nog altijd voortdurend bezig met het benaderen en aanschrijven van subsidie verlenende instanties en fondsen om de financiële middelen van de vereniging aan te vullen. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de subsidieaanvragen door de NVVN. Gebleken is dat subsidieaanvragen enkel gedaan kunnen worden voor concrete activiteiten. Indien mogelijk wordt bij aanvragen ook een (beperkt) bedrag opgenomen voor secretariële ondersteuning. In de RvA werd het idee geopperd om leden te vragen een jaarlijkse schenking te doen, aftrekbaar van de belasting, aan de NVVN. Dit idee zal door de penningmeester in samenwerking met de RvA worden uitgewerkt. JAARPLAN 2014 : 12

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2015

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2015 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2015 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (UNA The Netherlands) Jaarplan 2015 INHOUD Woord vooraf... 3 WAT BRENGT DE NEDERLANDSE UNITED

Nadere informatie

Photo: Vesna Faassen/NVVN 1. Jaarverslag 2013. Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties

Photo: Vesna Faassen/NVVN 1. Jaarverslag 2013. Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Photo: Vesna Faassen/NVVN 1 Jaarverslag 2013 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Inhoudsopgave INLEIDING: VREDE EN INTERNATIONAAL RECHT CENTRAAL

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Nederlandse vereniging voor de verenigde naties

Nederlandse vereniging voor de verenigde naties Nederlandse vereniging voor de verenigde naties Jaarverslag 2011 Inleiding In 2011 heeft de NVVN ondanks beperkte personele en financiële middelen een belangrijke rol kunnen spelen op het terrein van informatie,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarverslag 2012

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarverslag 2012 Inleiding 2012 Was een bijzonder jaar voor de NVVN, omdat zij haar 25 e verjaardag vierde. Deze feestelijke gebeurtenis is uiteraard gevierd

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2009

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2009 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2009 Inleiding De NVVN is in het jaar 2009 flink in beweging geweest. Er werd een groot aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een aantal

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2015 Inhoud Inleiding... 2 1. Organisatieopbouw... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving: supporters...

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT ONEWORLD

REDACTIESTATUUT ONEWORLD REDACTIESTATUUT ONEWORLD OneWorld is een uitgave van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO. OneWorld heeft tot doel het informeren van publieksgroepen over

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Postbus 93539 2509 AM Den Haag www.nvvn.nl

JAARVERSLAG 2006. Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Postbus 93539 2509 AM Den Haag www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties JAARVERSLAG 2006 Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Postbus 93539 2509 AM Den Haag www.nvvn.nl NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2008

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2008 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES Jaarverslag 2008 Inleiding De NVVN heeft in het jaar 2008 de sinds enkele jaren ingezette - ontwikkeling naar een brede, professionele en verjongde vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016

Introductie. Evaluatie VN Panel. Vesrie: 12 juni 2016 Evaluatie VN Panel Vesrie: 12 juni 2016 Introductie Tynaarlo is de eerste gemeente in Nederland met een VN Panel. Dit panel vloeit voort uit het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004

De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag. Den Haag, november 2004 De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer Mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Den Haag, november 2004 Hierbij dank ik u mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

mondiaal bewuste Helmonders

mondiaal bewuste Helmonders in Helmond 2016-2018 Inleiding Wat is HelMondiaal Positie HelMondiaal Doelstellingen mondiale bewustwording Plannen Inleiding Bewustwording is een van de pijlers van beleid van de raadscommissie Internationale

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins.

Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Beleidsplan Stichting Pitt Hopkins. Inleiding. In dit beleidsplan zijn de missie, visie en de plannen opgenomen voor de periode 2011 tot en met 2015. De rode draad in dit beleidsplan is het mogelijk maken

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2015

Beleidsplan 2011 2015 Peace Brigades International - afdeling Nederland Beleidsplan 2011 2015 Garanderen van continuïteit en vergroten van zichtbaarheid Peace Brigades International afdeling Nederland Oudegracht 36 3511 AP

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten

Huishoudelijk Reglement ZZP Houten Huishoudelijk Reglement ZZP Houten De Kleine Alv heeft op dinsdag 22 april 2014 met dit Huishoudelijk Regelement ingestemd, onder toepassing van de tekstuele inbreng van een van de leden. Het betreft de

Nadere informatie

ZRB - PR & Communicatie

ZRB - PR & Communicatie ZRB - PR & Communicatie ALV 30 oktober 2015 PR & Communicatie 2015 Huisstijl Communicatie - Online Zichtbaarheid Voorlichting - Veiligheid - Pers & media Huisstijl Eenduidige uitstraling: print, online,

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VvE Werkplan werkgroep PR 2017

VvE Werkplan werkgroep PR 2017 VvE Werkplan werkgroep PR 2017 Inleiding De PR werkgroep is gestart in 2010, m.n. voor de uitwerking van de activiteiten voor het 25-jarig jubileum van de VvE in 2011. Na het jubileum is de PR werkgroep

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5

Woord vooraf 3. Alles begint met een gedachte 4. Beginnen met beschrijven van de plannen 4. Draagvlak creëren 4. Oprichten van de stichting 5 Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave: pagina: Woord vooraf 3 Alles begint met een gedachte 4 Beginnen met beschrijven van de plannen 4 Draagvlak creëren 4 Oprichten van de stichting 5 Doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie

Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Statuten- en reglementswijzigingen Organisatie Bij deze het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van ijsclub Hard-gaat-ie om een nieuw Huishoudelijk Reglement in te voeren en de statuten daarop aan

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT

(Mededelingen) EUROPEES PARLEMENT 4.8.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 229/1 II (Mededelingen) MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE EUROPEES PARLEMENT Reglement van de Conferentie van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2014-2015. Hierin zijn de

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017

Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Activiteitenplan Vrijzinnige Partij 2017 Inhoud Inleiding... 2 1. Verkiezingscampagnes... 3 2. Politieke vormings- en scholingsactiviteiten... 3 3. Informatievoorziening... 3 4. Ledenwerving... 4 5. Werving

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht

Jaarplan Werkgroep Politiek Café. GroenLinks Utrecht Jaarplan 2016 Werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht januari 2016 1 1. Inleiding In 2012 is de werkgroep Politiek Café GroenLinks Utrecht van start gegaan. Elke tweede woensdag van de maand organiseren

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018

Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Beleidsplan Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) Positionering en profilering 2016-2018 Juni 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave 1 Introduction... 3 1.1 Veranderende marktsituatie... 3 1.2 Gevolgen voor

Nadere informatie

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering

4 juni 2015. Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 Algemene Ledenvergadering Algemene ledenvergadering programma: Opening Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 17 april 2014 Ingekomen stukken en mededelingen VNT 2014-2015 Financiën

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie