Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1"

Transcriptie

1 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Mevr. J. de Jong NNVO

2 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact Kennisveld Wetten en Reglementen Basismodule Signaalfunctie binnenwater Basismodule Toezichthouder binnenwater Basismodule BOA Basis Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Kennisveld Rapporteren Basismodule Eenvoudig rapporteren Basismodule Rapporteren Kennisveld Bediening Instapmodule Brug- en sluisbediening E- learning Instapmodule Brug- en sluisbediening Basismodule Brug- en sluisbediening Basismodule Samenwerking op de corridor Basismodule Afstandsbediening Instapmodule VTS /03.07 Verdiepingsmodule Technische kennis Bruggen en sluizen Kennisveld Patrouillevaartuigen Basismodule Patrouilledienst Basismodule Verkeersmanagement Basismodule Manoeuvreren Verdiepingsmodule Zeegaande vaartuigen (in ontwikkeling) Verdiepingsmodule Radardiploma Verdiepingsmodule Snelle radarvaart Verdiepingsmodule Snelle motorboten Kennisveld Taalvaardigheid... 57

3 3 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Nederlands Basismodule Nautisch Duits Basismodule Nautisch Engels Verdiepingsmodule Engels voor bemanning zeevaart Taalniveau bepaling Nautisch Duits Kennisveld Communicatie Basismodule Marifonie Basismodule Communicatie Basismodule Communicatieapparatuur en - systemen Basismodule IVS Verdiepingsmodule Gespreksdiscipline marifoon Verdiepingsmodule Marcom- B Verdiepingsmodule Persoonlijke weerbaarheid Combinatiemodule Communicatie & Persoonlijke weerbaarheid Kennisveld Nautische kennis Basismodule Algemene kennis Basismodule Algemene nautische kennis Basismodule Nautische kennis Basismodule Vaarwegmarkering Verdiepingsmodule Nautische kennis buitenwater Verdiepingsmodule Wijzigingen aanbrengen in nautische bronnen Kennisveld Incidenten Incidentmanagement niveau Incidentmanagement Mobiel verkeersleider niveau Incidentmanagement OVD niveau CIS/OCR niveau Verdiepingsmodule Basic Safety Training Verdiepingsmodule EHBO (standaard EHBO- certificaat) Verdiepingsmodule BHV Verdiepingsmodule Kleine blusmiddelen

4 4 Catalogus Nautische leerlijnen Inleiding (In dit document wordt naar nautische medewerkers verwezen met hij, al zijn er natuurlijk ook vrouwelijke nautische medewerkers) Rol NNVO De samenwerkende Nederlandse vaarwegbeheerders hebben als strategisch doel een verdere professionalisering van het nautische beheer. Dit zal onder andere door middel van een samenhangend en op elkaar afgestemd opleidingsaanbod gestalte krijgen. Het opleidingsaanbod voorziet in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de nautische medewerker en zal tevens de mobiliteit van de medewerkers bevorderen. De Nederlandse vaarwegbeheerders hebben het initiatief genomen om gezamenlijk tot een totaal leertraject voor hun nautische medewerkers te komen. Deze Nautische leerlijnen zijn bij de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding [NNVO] belegd. De vaarwegbeheerders hebben NNVO de taak gegeven om een uniform opleidingsaanbod aan te bieden. NNVO is hierbij echter niet de Opleider, maar heeft de taak om aan te besteden en opleidingen in te kopen. Daarnaast heeft NNVO de taak om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. De professionalisering van nautische medewerkers houdt in dat de medewerkers een opleidingstraject aangeboden krijgen die modulair van opzet is, aansluit bij de leerstijlen van de medewerkers en praktijkgericht is. De indeling van de modules in de verschillende kennisvelden is te vinden in Tabel 1. De Nautische leerlijnen bestaat (tot op heden) uit acht verschillende kennisvelden welke weer bestaan uit verschillende modules. In dit document is per module algemene informatie gegeven. Hierbij valt te denken aan niveau, doelgroep, manier van afsluiten, effect van de module, et cetera. Doelstelling De leeractiviteiten zijn toegespitst op de werksituatie van de medewerkers, waardoor een vertaling naar de eigen werksituatie door de medewerker relatief eenvoudig te maken is. Tevens wordt zoveel mogelijk op de werkplek zelf geleerd. De gehanteerde werkvormen zijn afwisselend en zullen aansluiten bij de leerstijlen van de medewerkers. Hierdoor leert men relatief gezien veel en in een hoog tempo. Door deze koppeling van leeractiviteiten leert de medewerker alleen datgene wat op dat moment en voor zijn functioneren relevant is. Daarmee worden de leeractiviteiten effectief en efficiënt. Uitleg beschrijvingen module De meeste onderdelen uit de modulebeschrijvingen hebben geen uitleg nodig, denk aan titel module, globale beschrijving, etcetera. Er zijn echter verschillende onderdelen binnen de modulebeschrijvingen waarover verwarring kan ontstaan. Deze onderdelen worden daarom kort besproken.

5 5 Catalogus Nautische leerlijnen Niveau van de module Dit is een beschrijving van de niveau van de module en daardoor ook van het niveau van de nautisch medewerker als hij deze module voldoende heeft afgesloten. Het niveau van de module betekent niet dat u minimaal een MBO diploma moet hebben op het genoemde niveau om de module te mogen volgen. Het is namelijk ook mogelijk om door middel van werkervaring een bepaald niveau te behalen. Daarom staat in de modulebeschrijvingen: denk- en/of werkniveau. Veronderstelde voorkennis deelnemers Als er voorkennis verondersteld wordt van de deelnemers, dan is dit niet direct een instroomeis (of dit moet specifiek vermeld staan). De veronderstelde voorkennis is wel belangrijk om te hebben, zodat de module zo goed mogelijk gevolgd kan worden. Als er dus een module staat vermeld bij veronderstelde voorkennis, dan gaat het niet direct om de module, maar om de kennis van de onderwerpen binnen de genoemde module. Men hoeft niet direct een certificaat van deze module te hebben, maar kan ook door middel van ervaring voldoende weten om deze module te kunnen volgen. Afsluiting module Een module kan op verschillende manieren worden afgesloten. Een eerste manier is een bewijs van deelname. Bij een bewijs van deelname is het niet zo dat een nautisch medewerker alleen aanwezigheidsplicht heeft, maar hij moet ook alle opdrachten voldoende hebben afgerond. Een tweede manier is een toets. Deze wordt schriftelijk (veelal aan het eind van de module) afgenomen. Een derde manier is een opdracht waarbij de nautisch medewerker moet laten zien of hij de juiste vaardigheden heeft ontwikkeld (praktijkopdracht of werkplekopdracht). Een laatste manier is een extern examen. Externe examens zijn wettelijk geregeld (klein vaarbewijs, radardiploma, etc.). Indicatieve studiebelastinguren Het aantal contactdagen staan vast. Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn (zelfstudie). Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Het studiemateriaal is in ontwikkeling. Er kunnen nog veranderingen plaatsvinden in het soort studiemateriaal wat gebruikt gaat worden in een module. Contact Heeft u vragen over de modules of de beschrijvingen in dit document? Of heeft u vragen over de Nautische leerlijnen in het algemeen? Neem dan contact op met de afdeling Nautische leerlijnen Telefoonnummer NNVO:

6 6 Catalogus Nautische leerlijnen Tabel 1. Schema indeling kennisvelden en modules 01. Wenen en reglementen 02. Rapporteren 03. Bediening 04. Patrouillevaartuigen 05. Taalvaardigheid 06. Communicake 07. Nauksche Kennis 08. Incidenten Signaalfuncke binnenwater Toezichthouder binnenwater BOA basis Handhaven op zeevaart Gevaarlijke stoffen front office Gevaarlijke stoffen back office Wetgeving op buitenwater Eenvoudig rapporteren Rapporteren Instapmodule Brug- en sluisbediening Brug- en Sluisbediening Samenwerking op de corridor Afstandsbediening Instapmodule VTS 03.06/03.07 Technische kennis bruggen en sluizen Patrouilledienst Verkeersmanagement Manoeuvreren Zeegaande vaartuigen Radardiploma Snelle Radarvaart Snelle motorboten Nederlands Nauksch Duits Nauksch Engels Engels voor bemanning zeevaart Taalniveau bepaling Nauksch Duits Marifonie Communicake Communicakeapparatuur en - systemen IVS Gespreksdiscipline marifoon Marcom- B Persoonlijke weerbaarheid Combinake Communicake & Persoonlijke weerbaarheid Algemene kennis Algemene nauksche kennis Nauksche kennis Vaarwegmarkering Nauksche kennis buitenwater Wijzigingen aanbrengen in nauksche bronnen Incidentmanagement niveau Incidentmanagement Mobiel verkeersleider niveau Incidentmanagement OVD niveau CIS/OCR niveau Basic Safety Training (BST) EHBO BHV Kleine blusmiddelen

7 7 Catalogus Nautische leerlijnen 01. Kennisveld Wetten en Reglementen Het eerste kennisveld van de Nautische leerlijnen is het kennisveld Wetten en Reglementen. Dit kennisveld bestaat uit zeven verschillende modules, namelijk: Signaalfunctie binnenwater (01.01) Toezichthouder binnenwater (01.02) BOA basis (01.03) Handhaven op zeevaart (01.04) Gevaarlijke stoffen front office (01.05) Gevaarlijke stoffen back office (01.06) Wetgeving op buitenwater (01.07) Alle modules binnen dit kennisveld hebben te maken met Wetten en Reglementen. De eerste twee modules (Signaalfunctie binnenwater en Toezichthouder binnenwater) gaan over algemene wetten en regels die betrekking hebben op de binnenvaart. Nautische medewerkers hebben met de wetten en regels die in deze modules besproken worden regelmatig te maken. De module BOA basis (01.03) is niet direct voor de binnenvaart, maar is een algemene module om BOA te worden. In deze module wordt globaal gesproken over de algemene Nederlandse wet- en regelgeving. De eerste drie modules binnen dit kennisveld zijn basismodules, mede doordat ze algemeen van aard zijn. Naast de basismodules bestaat dit kennisveld uit vier verdiepingsmodules. Twee van de verdiepingsmodules gaan over wetten en regelgeving op buitenwateren (Handhaven op zeevaart en Wetgeving op buitenwater), terwijl de andere twee verdiepingsmodules specifiek ingaan op de wet- en regelgeving betreft gevaarlijke stoffen (Gevaarlijke stoffen front office en Gevaarlijke stoffen back office). In de volgende paragrafen wordt per module meer algemene informatie gegeven.

8 8 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Signaalfunctie binnenwater Titel van module Basismodule Signaalfunctie binnenwater Kennisveld Wetten en Reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt allereerst aandacht besteed aan algemene informatie over de wetgeving in Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten: Hoe is de structuur van de Nederlandse wetgeving opgebouwd, hoe komen wetgevingen tot stand en wat zijn de verschillen tussen de meest voorkomende bevoegdheden? Na de algemene informatie wordt in deze module ingegaan op de functies Toezichthouder en Buitengewoon opsporingsambtenaar. Wat houden deze twee functies in en wat zijn de verschillen tussen deze functies? Na de beschrijving van de functies wordt ingegaan op de wetgevingen in het nautische taakveld (zoals scheepvaartverkeersregeling, binnenvaartpolitiereglement, binnenvaartwet, integrale waterwet, etc.). In deze module leert de nautisch medewerker deze wetgevingen toe te passen op actuele situaties en of hij de bevoegde autoriteit is in de actuele situatie. Niveau van de module MBO (niveau 2) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautisch medewerker Veronderstelde voorkennis deelnemers Geen Doel/rationale van de module De vraag naar deze module is uit de nautische sector ontstaan, omdat er verschillende medewerkers in de nautische sector instromen met weinig kennis van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de nautische sector. Het is voor de nautische medewerkers van belang dat ze een basiskennis hebben van de Nederlandse wetgeving op nautisch gebied, omdat alle activiteiten op het vaarwater op een juiste manier moeten plaatsvinden om een veilige vaarweg te bevorderen. Deze module kan als introductie dienen op modules in de Nautische leerlijnen die te maken hebben met de nautische wetgeving en op nautische functies die te maken hebben met wetgeving, zoals toezichthouder en BOA.

9 9 Catalogus Nautische leerlijnen Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module weet een nautisch medewerker of en wanneer hij mag ingrijpen bij een situatie waarin de wet overtreden wordt. De nautisch medewerker kan na het afronden van deze module een signaalfunctie uitvoeren. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 12 uur zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal (syllabus) met voorbeelden uit dagelijks werkpraktijk van de cursist. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De module Signaalfunctie binnenwater is onderdeel van het kennisveld Wetten en Reglementen en kan als basis worden gebruikt voor de andere modules binnen dit kennisveld. Ook voor modules in andere kennisvelden kan deze module als een goede basis dienen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de modules Patrouilledienst (04.01), Vaarwegmarkering (07.04) en Brug- en sluisbediening (03.02). Bijna iedere nautisch medewerker (op bijvoorbeeld brug of sluis) kan een signaalfunctie uitvoeren waardoor de vaarwegen veiliger worden.

10 10 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Toezichthouder binnenwater Titel van module Basismodule Toezichthouder binnenwater Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving module In deze module wordt aandacht besteed aan de Algemene Wet bestuursrecht (m.n. artikel één en vijf) waarna er ingegaan wordt op de functie van een toezichthouder. Wat is toezicht houden? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een toezichthouder en wat zijn juist geen verantwoordelijkheden van een toezichthouder, maar van een opsporingsambtenaar? In deze module wordt duidelijk waar het verschil tussen een toezichthouder en een BOA ligt. In deze module wordt daarnaast de relatie tussen de Awb en de toezichthouder duidelijk door te beschrijven wat de bevoegdheden van een toezichthouder zijn op basis van de Awb en welke van de verzamelde bewijs gebruikt mag worden binnen de Awb. Niveau van de module MBO werk- en denkniveau (niveau 4) Beschrijving doelgroep(en) Toezichthouders Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Signaalfunctie binnenwater (01.01) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die toezicht kunnen houden op de vaarweg, zodat de veiligheid van de vaarweg gewaarborgd kan worden. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkboek met werkplekopdrachten. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Aan het einde van de module kan de cursist als toezichthouder functioneren, doordat hij genoeg kennis heeft van de wetgeving op het gebied van nautisch toezicht. Daarnaast weet hij wat de verantwoordelijkheden en de beperkingen van een toezichthouder zijn. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 12 uur zelfstudie/praktijkopdrachten

11 11 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten, werkplekopdrachten. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules Basismodule Toezichthouder binnenwater (01.02) behoort in het kennisveld Wetten en Reglementen. Deze basismodule gaat voort op de basismodule Signaalfunctie binnenwater (01.01) waarbij verschillende onderwerpen algemeen wordt behandeld (zie veronderstelde kennis). Deze module leidt echter nog niet op tot BOA, daar is een ander module in het kennisveld voor opgesteld genaamd Handhaven op binnenwater (01.03). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module In deze module leren de cursisten over de Algemene wet bestuursrecht en moeten ze deze wet betrekken op de functie toezichthouder. Dit wordt onder andere gedaan door te beschrijven wat de bevoegdheden zijn van een toezichthouder op basis van de Awb. Daarna moet de cursist het geleerde in de praktijk brengen door bewijs te verzamelen en bij een praktische situatie te bedenken welke informatie wel of niet gebruikt mag worden (binnen Awb bevoegdheden).

12 12 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule BOA Basis Titel van module Basismodule BOA Basis Kennisveld Wetten en Reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt aandacht besteed aan het behalen van het BOA- diploma. Om dit diploma te kunnen behalen wordt in deze cursus aandacht gegeven aan verschillende aspecten waar een BOA mee te maken krijgt, zoals materieel strafrecht (schuld e.d.), burgerlijk recht (eigendom, bezit e.d.) en formeel strafrecht (opsporingsbevoegdheden e.d.). Voordat de verschillende rechtssoorten ter sprake komen wordt er een inleiding op het rechtssysteem van Nederland gegeven. Bij de inleiding van het rechtssysteem wordt onder andere de staatsinrichting, de rechterlijke organisatie en de functie van de politie en BOA behandeld. Daarnaast mag ook de vaardigheid met gespreks- en benaderingstechnieken, het opmaken van een proces- verbaal en een aantal basis- competenties niet ontbreken. Het onderdeel gespreks- en benaderingstechnieken wordt praktijkgericht geëxamineerd. Niveau van de module MBO (niveau 3,4) werk- en denkniveau. Beschrijving doelgroep(en) Beginnend Buitengewoon Opsporingsambtenaar Veronderstelde voorkennis deelnemers Geen Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan Boa s met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van handhavingsonderzoek en optreden. De sector hecht waarde aan Boa s die met gedegen kennis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden professioneel en integer opereren. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten Boa s en is dus niet specifiek voor Boa s op binnenwater. Afsluiting De module wordt afgesloten met het behalen van het BOA- diploma (Rechtskennis via CITO en Gespreks- en Benaderingstechnieken via ExTH in Amersfoort). Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module is de nautisch medewerker in staat om op te treden als BOA. De nautische medewerker weet hierbij integer op te treden en professioneel te communiceren.

13 13 Catalogus Nautische leerlijnen Indicatieve studiebelastinguren 8 dagen contacttijd, 2,5 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal (BOA boek, inclusief handleiding gespreks- en benaderingstechnieken), oefeningen op basis van realistische casuïstiek, reflectie op Beeldmateriaal & zelfstudieopdrachten. Minimaal en maximaal aantal cursisten Maximaal 12 personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De basismodule BOA basis behoort tot het kennisveld Wetten en Reglementen. Dit kennisveld bestaat uit verschillende modules die verschillende wetten en reglementen met betrekking tot de binnenvaart behandelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Signaalfunctie binnenwater (01.01), Toezichthouder binnenwater (01.02) en Gevaarlijke stoffen ( ). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module De verschillende onderdelen hangen samen doordat ze verschillende aspecten van het Nederlands rechtssysteem behandelen. Een BOA moet kennis hebben van al de verschillende onderdelen binnen deze module om goed te functioneren. Zonder kennis van de Nederlandse wetgeving is het namelijk moeilijk om de overtredingen op te sporen.

14 14 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Titel van module Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module Wanneer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar met de zeevaart te maken krijgt, is aanvullende kennis noodzakelijk. In deze module komt specifieke wet- en regelgeving, kennis van typen organisaties, betrokkenen en schaalgrootte met betrekking tot de zeevaart aan de orde. Daarbij dient de BOA te kunnen opereren in een omgeving waar de voertaal Engels is. Deze module besteedt daarom uitgebreid aandacht aan Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid binnen dit specifieke vakgebied. Niveau van de module MBO (niveau 4+) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Toezichthouder, AWB (01.02 ) Basisopleiding BOA (01.03) Basismodule Rapporteren (02.02) Nautisch Engels voor bemanning zeevaart (05.04) Doel/rationale van de module Zie hiervoor de globale inhoudelijke beschrijving van deze module Afsluiting module De module wordt afgesloten met een bewijs van deelname, toets of praktijkopdracht. Dit hangt af van de ontwikkeling van de module. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren De BOA kan handhaven met betrekking tot de zeevaart en met betrekking tot dit vakgebied professioneel in het Engels communiceren. Indicatie studiebelastinguren 3 contactdagen, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten

15 15 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Uitgebreide documentatie en referenties met betrekking tot handhaven zeevaart. Casuïstiek en werkplekopdrachten om vaardigheden en inzicht te trainen. Minimaal en maximaal aantal cursisten 8 tot 12 cursisten Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules Deze module Handhaven op Zeevaart (01.04) betreft een echte specialisatie- module waarvoor diverse modulen (of gelijkwaardig kennis- en vaardigheidsniveau) als vereiste voorkennis gelden: Basisopleiding BOA (afgerond met een CITO- examen) Basismodule Toezichthouder, AWB (01.02) Basismodule Rapporteren (02.02) Nautisch Engels voor bemanning zeevaart (05.04)

16 16 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Titel van module Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module In deze module wordt aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het voornamelijk om het verkrijgen van kennis van en inzicht in het vervoer hiervan per binnen(tank)schip, weg, spoorwagon, zeeschip en vliegtuig. Tevens wordt er in deze module ingegaan op de verschillende voorschriften die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen behoren. Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautisch medewerker Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Toezichthouder, Awb (01.02) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers, zoals toezichthouders, die meer weten over het vervoer van gevaarlijke stoffen en de voorschriften die hierbij horen, zodat de veiligheid op de vaarweg zo veel mogelijk wordt bevorderd. Belangrijk: Onze modules gevaarlijke stoffen zijn geen vervanging van de ADNR opleiding. De ADNR is namelijk een officiële opleiding die conform de eisen van het CBR (divisie CCV) wordt afgetoetst. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module kan de nautisch medewerker de voorschriften betreft gevaarlijke stoffen in de praktijk raadplegen en gebruiken. Indicatie studiebelastinguren 2,5 dagen contactonderwijs, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten

17 17 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Het studiemateriaal bevat studieteksten, grafisch materiaal en referenties naar bronmateriaal. Het materiaal wordt aan de hand van casuïstiek en verkenningsopdrachten bestudeert. Waar mogelijk wordt aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden invulling aan de opdrachten gegeven. Minimaal en maximaal aantal cursisten 12 tot 15 cursisten Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- module Deze module behoort tot het kennisveld Wetten en Regelgeving. In dit kennisveld wordt aandacht gegeven aan verschillende wetgevingen. Bij de modules Signaalfunctie binnenwater (01.01) en Toezichthouder (01.02) wordt de wetgeving nog algemeen en in de basis besproken, terwijl bij de module Gevaarlijke stoffen front office (01.05) specifiek wordt ingegaan op voorschriften betreffende dit onderwerp. Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module In deze module wordt kennis en inzicht verkregen over het vervoer van gevaarlijke stoffen op verschillende vervoerswegen. De verschillende vervoerswegen hebben een ieder eigen voorschriften betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze module wordt gekeken in hoeverre er een samenhang is tussen deze voorschriften.

18 18 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Titel van module Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt aandacht gegeven aan het omgaan met schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Hierbij ligt de nadruk op het inschakelen van derden (vandaar de term back office). Bij het inschakelen van derden is het van belang dat de nautisch medewerker de situatie duidelijk kan beschrijven en toezicht houdt op het transport van gevaarlijke stoffen. Daarom leert de nautisch medewerker in deze module een seinvoering te controleren (aan de hand van bijvoorbeeld IVS) en te analyseren. Bij mogelijke onregelmatigheden, bijvoorbeeld t.a.v. de seinvoering, kan de nautisch medewerker de juiste deskundige inschakelen en de schipper informeren over de geconstateerde onregelmatigheden en tekortkomingen. Daarnaast kan de nautisch medewerker op basis van gevarenkaarten een inschatting maken van de gevaareigenschappen van chemicaliën en een analyse maken van de lading. De kennis van lading en haar gevaareigenschappen kan van belang zijn bij het inschakelen van hulpdiensten in geval van calamiteiten en bij het optreden door de overheid. Als laatste leert de nautisch medewerker in deze module stoffencodes te interpreteren en hierover te communiceren met specialisten. Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau. Beschrijving doelgroep(en) Nautische medewerkers Veronderstelde voorkennis deelnemers Eis: kennis op niveau Gevaarlijke stoffen Back Office Pre: Communicatie (06.02) en/of Samenwerking op de corridor (03.03) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten wanneer en hoe ze hulp moeten inschakelen als ze te maken krijgen met transport van gevaarlijke stoffen. Het is van belang voor de veiligheid van het vaarwegverkeer dat het transport van gevaarlijke stoffen op een juiste manier gebeurt en dat derden op tijd worden ingeschakeld. Belangrijk: Onze modules gevaarlijke stoffen zijn geen vervanging van de ADNR opleiding. De ADNR is namelijk een officiële opleiding die conform de eisen van het CBR (divisie CCV) wordt afgetoetst.

19 19 Catalogus Nautische leerlijnen Afsluiting De module wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Zie doel/rationale van de module. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 18 uur zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast is er tijdens contacturen aandacht voor rollenspellen om het inschakelen van hulp te oefenen. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De module Gevaarlijke stoffen back office is onderdeel van het kennisveld Wetten en Reglementen en is een specifieke module binnen dit kennisveld. Dit kennisveld bevat naast deze module ook modules die wetten en reglementen meer algemeen behandelen. Hierbij kan gedacht worden aan: Signaalfunctie binnenwater (01.01) en Toezichthouder binnenwater (01.02). Daarnaast bevat dit kennisveld onder andere modules over handhaven op binnenwater (01.03) en buitenwater (01.04). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module De verschillende onderdelen binnen deze module hangen samen doordat ze allen te maken hebben met het omgaan met gevaarlijke stoffen. Hierbij ligt de nadruk op het inschakelen van derden met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

20 20 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Titel van module Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module De module Wetgeving op buitenwater start met het beschrijven van de structuur van de internationale wetgeving. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de bevoegdheden op buitenwateren. De nautisch medewerker leert in deze module bijvoorbeeld de bevoegdheid van een nautisch medewerker om een signaalfunctie te vervullen op basis van de relevante wetgeving op buitenwater. Om een signaalfunctie te kunnen vervullen weet de nautisch medewerker dat er vergunningen en ontheffingen kunnen worden verleend op basis van de relevante wetgeving. Als laatste wordt in deze module aandacht besteed aan het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee. Wat is de wetgeving voor gevaarlijke stoffen op zee en hoe kan men correct de taak uitvoeren op een zeeschip met gevaarlijke lading? Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautische medewerkers die te maken hebben met buitenwateren en internationale wetgeving Veronderstelde voorkennis deelnemers Module Gevaarlijke stoffen front office (01.05) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft aangegeven behoefte te hebben aan medewerkers met kennis van internationale wetgeving, zodat er een signaalfunctie vervult kan worden en het vaarwater veiliger wordt. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module kan de nautisch medewerker een signaalfunctie op buitenwateren vervullen en kan hij correct zijn/haar taak uitvoeren aan boord van een zeeschip met gevaarlijke lading. Indicatie studiebelastinguren 3 dagen contactonderwijs, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie)

Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Opleidingsplan Bevelvoerder (definitieve versie) Ontwikkelgroep leergang Bevelvoerder Versie 7 November 2007 Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 10 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beweging

Arbeidsmarkt in beweging Arbeidsmarkt in beweging Actuele ontwikkelingen in het beroep ondersteuner / assistent uitvoering financiële wettelijke beschermingsmaatregelen - mbo niveau 4 ECABO Sector Juridisch Februari 2014 Deborah

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

2015 Opleidingsinstituut DJI

2015 Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut Waar sta jij? idingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Waar sta jij? Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI aanbod 2015 Opleidingsinstituut DJI Waar

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt. Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie