Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1"

Transcriptie

1 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.1 Mevr. J. de Jong NNVO

2 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact Kennisveld Wetten en Reglementen Basismodule Signaalfunctie binnenwater Basismodule Toezichthouder binnenwater Basismodule BOA Basis Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Kennisveld Rapporteren Basismodule Eenvoudig rapporteren Basismodule Rapporteren Kennisveld Bediening Instapmodule Brug- en sluisbediening E- learning Instapmodule Brug- en sluisbediening Basismodule Brug- en sluisbediening Basismodule Samenwerking op de corridor Basismodule Afstandsbediening Instapmodule VTS /03.07 Verdiepingsmodule Technische kennis Bruggen en sluizen Kennisveld Patrouillevaartuigen Basismodule Patrouilledienst Basismodule Verkeersmanagement Basismodule Manoeuvreren Verdiepingsmodule Zeegaande vaartuigen (in ontwikkeling) Verdiepingsmodule Radardiploma Verdiepingsmodule Snelle radarvaart Verdiepingsmodule Snelle motorboten Kennisveld Taalvaardigheid... 57

3 3 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Nederlands Basismodule Nautisch Duits Basismodule Nautisch Engels Verdiepingsmodule Engels voor bemanning zeevaart Taalniveau bepaling Nautisch Duits Kennisveld Communicatie Basismodule Marifonie Basismodule Communicatie Basismodule Communicatieapparatuur en - systemen Basismodule IVS Verdiepingsmodule Gespreksdiscipline marifoon Verdiepingsmodule Marcom- B Verdiepingsmodule Persoonlijke weerbaarheid Combinatiemodule Communicatie & Persoonlijke weerbaarheid Kennisveld Nautische kennis Basismodule Algemene kennis Basismodule Algemene nautische kennis Basismodule Nautische kennis Basismodule Vaarwegmarkering Verdiepingsmodule Nautische kennis buitenwater Verdiepingsmodule Wijzigingen aanbrengen in nautische bronnen Kennisveld Incidenten Incidentmanagement niveau Incidentmanagement Mobiel verkeersleider niveau Incidentmanagement OVD niveau CIS/OCR niveau Verdiepingsmodule Basic Safety Training Verdiepingsmodule EHBO (standaard EHBO- certificaat) Verdiepingsmodule BHV Verdiepingsmodule Kleine blusmiddelen

4 4 Catalogus Nautische leerlijnen Inleiding (In dit document wordt naar nautische medewerkers verwezen met hij, al zijn er natuurlijk ook vrouwelijke nautische medewerkers) Rol NNVO De samenwerkende Nederlandse vaarwegbeheerders hebben als strategisch doel een verdere professionalisering van het nautische beheer. Dit zal onder andere door middel van een samenhangend en op elkaar afgestemd opleidingsaanbod gestalte krijgen. Het opleidingsaanbod voorziet in de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van de nautische medewerker en zal tevens de mobiliteit van de medewerkers bevorderen. De Nederlandse vaarwegbeheerders hebben het initiatief genomen om gezamenlijk tot een totaal leertraject voor hun nautische medewerkers te komen. Deze Nautische leerlijnen zijn bij de Stichting Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding [NNVO] belegd. De vaarwegbeheerders hebben NNVO de taak gegeven om een uniform opleidingsaanbod aan te bieden. NNVO is hierbij echter niet de Opleider, maar heeft de taak om aan te besteden en opleidingen in te kopen. Daarnaast heeft NNVO de taak om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. De professionalisering van nautische medewerkers houdt in dat de medewerkers een opleidingstraject aangeboden krijgen die modulair van opzet is, aansluit bij de leerstijlen van de medewerkers en praktijkgericht is. De indeling van de modules in de verschillende kennisvelden is te vinden in Tabel 1. De Nautische leerlijnen bestaat (tot op heden) uit acht verschillende kennisvelden welke weer bestaan uit verschillende modules. In dit document is per module algemene informatie gegeven. Hierbij valt te denken aan niveau, doelgroep, manier van afsluiten, effect van de module, et cetera. Doelstelling De leeractiviteiten zijn toegespitst op de werksituatie van de medewerkers, waardoor een vertaling naar de eigen werksituatie door de medewerker relatief eenvoudig te maken is. Tevens wordt zoveel mogelijk op de werkplek zelf geleerd. De gehanteerde werkvormen zijn afwisselend en zullen aansluiten bij de leerstijlen van de medewerkers. Hierdoor leert men relatief gezien veel en in een hoog tempo. Door deze koppeling van leeractiviteiten leert de medewerker alleen datgene wat op dat moment en voor zijn functioneren relevant is. Daarmee worden de leeractiviteiten effectief en efficiënt. Uitleg beschrijvingen module De meeste onderdelen uit de modulebeschrijvingen hebben geen uitleg nodig, denk aan titel module, globale beschrijving, etcetera. Er zijn echter verschillende onderdelen binnen de modulebeschrijvingen waarover verwarring kan ontstaan. Deze onderdelen worden daarom kort besproken.

5 5 Catalogus Nautische leerlijnen Niveau van de module Dit is een beschrijving van de niveau van de module en daardoor ook van het niveau van de nautisch medewerker als hij deze module voldoende heeft afgesloten. Het niveau van de module betekent niet dat u minimaal een MBO diploma moet hebben op het genoemde niveau om de module te mogen volgen. Het is namelijk ook mogelijk om door middel van werkervaring een bepaald niveau te behalen. Daarom staat in de modulebeschrijvingen: denk- en/of werkniveau. Veronderstelde voorkennis deelnemers Als er voorkennis verondersteld wordt van de deelnemers, dan is dit niet direct een instroomeis (of dit moet specifiek vermeld staan). De veronderstelde voorkennis is wel belangrijk om te hebben, zodat de module zo goed mogelijk gevolgd kan worden. Als er dus een module staat vermeld bij veronderstelde voorkennis, dan gaat het niet direct om de module, maar om de kennis van de onderwerpen binnen de genoemde module. Men hoeft niet direct een certificaat van deze module te hebben, maar kan ook door middel van ervaring voldoende weten om deze module te kunnen volgen. Afsluiting module Een module kan op verschillende manieren worden afgesloten. Een eerste manier is een bewijs van deelname. Bij een bewijs van deelname is het niet zo dat een nautisch medewerker alleen aanwezigheidsplicht heeft, maar hij moet ook alle opdrachten voldoende hebben afgerond. Een tweede manier is een toets. Deze wordt schriftelijk (veelal aan het eind van de module) afgenomen. Een derde manier is een opdracht waarbij de nautisch medewerker moet laten zien of hij de juiste vaardigheden heeft ontwikkeld (praktijkopdracht of werkplekopdracht). Een laatste manier is een extern examen. Externe examens zijn wettelijk geregeld (klein vaarbewijs, radardiploma, etc.). Indicatieve studiebelastinguren Het aantal contactdagen staan vast. Afhankelijk van uw voorkennis en ervaring en uw werktempo kunnen meer of minder uren voorbereiding en huiswerk nodig zijn (zelfstudie). Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Het studiemateriaal is in ontwikkeling. Er kunnen nog veranderingen plaatsvinden in het soort studiemateriaal wat gebruikt gaat worden in een module. Contact Heeft u vragen over de modules of de beschrijvingen in dit document? Of heeft u vragen over de Nautische leerlijnen in het algemeen? Neem dan contact op met de afdeling Nautische leerlijnen Telefoonnummer NNVO:

6 6 Catalogus Nautische leerlijnen Tabel 1. Schema indeling kennisvelden en modules 01. Wenen en reglementen 02. Rapporteren 03. Bediening 04. Patrouillevaartuigen 05. Taalvaardigheid 06. Communicake 07. Nauksche Kennis 08. Incidenten Signaalfuncke binnenwater Toezichthouder binnenwater BOA basis Handhaven op zeevaart Gevaarlijke stoffen front office Gevaarlijke stoffen back office Wetgeving op buitenwater Eenvoudig rapporteren Rapporteren Instapmodule Brug- en sluisbediening Brug- en Sluisbediening Samenwerking op de corridor Afstandsbediening Instapmodule VTS 03.06/03.07 Technische kennis bruggen en sluizen Patrouilledienst Verkeersmanagement Manoeuvreren Zeegaande vaartuigen Radardiploma Snelle Radarvaart Snelle motorboten Nederlands Nauksch Duits Nauksch Engels Engels voor bemanning zeevaart Taalniveau bepaling Nauksch Duits Marifonie Communicake Communicakeapparatuur en - systemen IVS Gespreksdiscipline marifoon Marcom- B Persoonlijke weerbaarheid Combinake Communicake & Persoonlijke weerbaarheid Algemene kennis Algemene nauksche kennis Nauksche kennis Vaarwegmarkering Nauksche kennis buitenwater Wijzigingen aanbrengen in nauksche bronnen Incidentmanagement niveau Incidentmanagement Mobiel verkeersleider niveau Incidentmanagement OVD niveau CIS/OCR niveau Basic Safety Training (BST) EHBO BHV Kleine blusmiddelen

7 7 Catalogus Nautische leerlijnen 01. Kennisveld Wetten en Reglementen Het eerste kennisveld van de Nautische leerlijnen is het kennisveld Wetten en Reglementen. Dit kennisveld bestaat uit zeven verschillende modules, namelijk: Signaalfunctie binnenwater (01.01) Toezichthouder binnenwater (01.02) BOA basis (01.03) Handhaven op zeevaart (01.04) Gevaarlijke stoffen front office (01.05) Gevaarlijke stoffen back office (01.06) Wetgeving op buitenwater (01.07) Alle modules binnen dit kennisveld hebben te maken met Wetten en Reglementen. De eerste twee modules (Signaalfunctie binnenwater en Toezichthouder binnenwater) gaan over algemene wetten en regels die betrekking hebben op de binnenvaart. Nautische medewerkers hebben met de wetten en regels die in deze modules besproken worden regelmatig te maken. De module BOA basis (01.03) is niet direct voor de binnenvaart, maar is een algemene module om BOA te worden. In deze module wordt globaal gesproken over de algemene Nederlandse wet- en regelgeving. De eerste drie modules binnen dit kennisveld zijn basismodules, mede doordat ze algemeen van aard zijn. Naast de basismodules bestaat dit kennisveld uit vier verdiepingsmodules. Twee van de verdiepingsmodules gaan over wetten en regelgeving op buitenwateren (Handhaven op zeevaart en Wetgeving op buitenwater), terwijl de andere twee verdiepingsmodules specifiek ingaan op de wet- en regelgeving betreft gevaarlijke stoffen (Gevaarlijke stoffen front office en Gevaarlijke stoffen back office). In de volgende paragrafen wordt per module meer algemene informatie gegeven.

8 8 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Signaalfunctie binnenwater Titel van module Basismodule Signaalfunctie binnenwater Kennisveld Wetten en Reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt allereerst aandacht besteed aan algemene informatie over de wetgeving in Nederland. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende punten: Hoe is de structuur van de Nederlandse wetgeving opgebouwd, hoe komen wetgevingen tot stand en wat zijn de verschillen tussen de meest voorkomende bevoegdheden? Na de algemene informatie wordt in deze module ingegaan op de functies Toezichthouder en Buitengewoon opsporingsambtenaar. Wat houden deze twee functies in en wat zijn de verschillen tussen deze functies? Na de beschrijving van de functies wordt ingegaan op de wetgevingen in het nautische taakveld (zoals scheepvaartverkeersregeling, binnenvaartpolitiereglement, binnenvaartwet, integrale waterwet, etc.). In deze module leert de nautisch medewerker deze wetgevingen toe te passen op actuele situaties en of hij de bevoegde autoriteit is in de actuele situatie. Niveau van de module MBO (niveau 2) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautisch medewerker Veronderstelde voorkennis deelnemers Geen Doel/rationale van de module De vraag naar deze module is uit de nautische sector ontstaan, omdat er verschillende medewerkers in de nautische sector instromen met weinig kennis van de Nederlandse wetgeving met betrekking tot de nautische sector. Het is voor de nautische medewerkers van belang dat ze een basiskennis hebben van de Nederlandse wetgeving op nautisch gebied, omdat alle activiteiten op het vaarwater op een juiste manier moeten plaatsvinden om een veilige vaarweg te bevorderen. Deze module kan als introductie dienen op modules in de Nautische leerlijnen die te maken hebben met de nautische wetgeving en op nautische functies die te maken hebben met wetgeving, zoals toezichthouder en BOA.

9 9 Catalogus Nautische leerlijnen Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module weet een nautisch medewerker of en wanneer hij mag ingrijpen bij een situatie waarin de wet overtreden wordt. De nautisch medewerker kan na het afronden van deze module een signaalfunctie uitvoeren. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 12 uur zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal (syllabus) met voorbeelden uit dagelijks werkpraktijk van de cursist. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De module Signaalfunctie binnenwater is onderdeel van het kennisveld Wetten en Reglementen en kan als basis worden gebruikt voor de andere modules binnen dit kennisveld. Ook voor modules in andere kennisvelden kan deze module als een goede basis dienen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de modules Patrouilledienst (04.01), Vaarwegmarkering (07.04) en Brug- en sluisbediening (03.02). Bijna iedere nautisch medewerker (op bijvoorbeeld brug of sluis) kan een signaalfunctie uitvoeren waardoor de vaarwegen veiliger worden.

10 10 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule Toezichthouder binnenwater Titel van module Basismodule Toezichthouder binnenwater Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving module In deze module wordt aandacht besteed aan de Algemene Wet bestuursrecht (m.n. artikel één en vijf) waarna er ingegaan wordt op de functie van een toezichthouder. Wat is toezicht houden? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een toezichthouder en wat zijn juist geen verantwoordelijkheden van een toezichthouder, maar van een opsporingsambtenaar? In deze module wordt duidelijk waar het verschil tussen een toezichthouder en een BOA ligt. In deze module wordt daarnaast de relatie tussen de Awb en de toezichthouder duidelijk door te beschrijven wat de bevoegdheden van een toezichthouder zijn op basis van de Awb en welke van de verzamelde bewijs gebruikt mag worden binnen de Awb. Niveau van de module MBO werk- en denkniveau (niveau 4) Beschrijving doelgroep(en) Toezichthouders Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Signaalfunctie binnenwater (01.01) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die toezicht kunnen houden op de vaarweg, zodat de veiligheid van de vaarweg gewaarborgd kan worden. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets en een werkboek met werkplekopdrachten. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Aan het einde van de module kan de cursist als toezichthouder functioneren, doordat hij genoeg kennis heeft van de wetgeving op het gebied van nautisch toezicht. Daarnaast weet hij wat de verantwoordelijkheden en de beperkingen van een toezichthouder zijn. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 12 uur zelfstudie/praktijkopdrachten

11 11 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal, oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten, werkplekopdrachten. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules Basismodule Toezichthouder binnenwater (01.02) behoort in het kennisveld Wetten en Reglementen. Deze basismodule gaat voort op de basismodule Signaalfunctie binnenwater (01.01) waarbij verschillende onderwerpen algemeen wordt behandeld (zie veronderstelde kennis). Deze module leidt echter nog niet op tot BOA, daar is een ander module in het kennisveld voor opgesteld genaamd Handhaven op binnenwater (01.03). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module In deze module leren de cursisten over de Algemene wet bestuursrecht en moeten ze deze wet betrekken op de functie toezichthouder. Dit wordt onder andere gedaan door te beschrijven wat de bevoegdheden zijn van een toezichthouder op basis van de Awb. Daarna moet de cursist het geleerde in de praktijk brengen door bewijs te verzamelen en bij een praktische situatie te bedenken welke informatie wel of niet gebruikt mag worden (binnen Awb bevoegdheden).

12 12 Catalogus Nautische leerlijnen Basismodule BOA Basis Titel van module Basismodule BOA Basis Kennisveld Wetten en Reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt aandacht besteed aan het behalen van het BOA- diploma. Om dit diploma te kunnen behalen wordt in deze cursus aandacht gegeven aan verschillende aspecten waar een BOA mee te maken krijgt, zoals materieel strafrecht (schuld e.d.), burgerlijk recht (eigendom, bezit e.d.) en formeel strafrecht (opsporingsbevoegdheden e.d.). Voordat de verschillende rechtssoorten ter sprake komen wordt er een inleiding op het rechtssysteem van Nederland gegeven. Bij de inleiding van het rechtssysteem wordt onder andere de staatsinrichting, de rechterlijke organisatie en de functie van de politie en BOA behandeld. Daarnaast mag ook de vaardigheid met gespreks- en benaderingstechnieken, het opmaken van een proces- verbaal en een aantal basis- competenties niet ontbreken. Het onderdeel gespreks- en benaderingstechnieken wordt praktijkgericht geëxamineerd. Niveau van de module MBO (niveau 3,4) werk- en denkniveau. Beschrijving doelgroep(en) Beginnend Buitengewoon Opsporingsambtenaar Veronderstelde voorkennis deelnemers Geen Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan Boa s met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van handhavingsonderzoek en optreden. De sector hecht waarde aan Boa s die met gedegen kennis van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden professioneel en integer opereren. Deze module is algemeen en geschikt voor alle soorten Boa s en is dus niet specifiek voor Boa s op binnenwater. Afsluiting De module wordt afgesloten met het behalen van het BOA- diploma (Rechtskennis via CITO en Gespreks- en Benaderingstechnieken via ExTH in Amersfoort). Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module is de nautisch medewerker in staat om op te treden als BOA. De nautische medewerker weet hierbij integer op te treden en professioneel te communiceren.

13 13 Catalogus Nautische leerlijnen Indicatieve studiebelastinguren 8 dagen contacttijd, 2,5 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Schriftelijk leermateriaal (BOA boek, inclusief handleiding gespreks- en benaderingstechnieken), oefeningen op basis van realistische casuïstiek, reflectie op Beeldmateriaal & zelfstudieopdrachten. Minimaal en maximaal aantal cursisten Maximaal 12 personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De basismodule BOA basis behoort tot het kennisveld Wetten en Reglementen. Dit kennisveld bestaat uit verschillende modules die verschillende wetten en reglementen met betrekking tot de binnenvaart behandelen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Signaalfunctie binnenwater (01.01), Toezichthouder binnenwater (01.02) en Gevaarlijke stoffen ( ). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module De verschillende onderdelen hangen samen doordat ze verschillende aspecten van het Nederlands rechtssysteem behandelen. Een BOA moet kennis hebben van al de verschillende onderdelen binnen deze module om goed te functioneren. Zonder kennis van de Nederlandse wetgeving is het namelijk moeilijk om de overtredingen op te sporen.

14 14 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Titel van module Verdiepingsmodule Handhaven op zeevaart Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module Wanneer een Buitengewoon Opsporingsambtenaar met de zeevaart te maken krijgt, is aanvullende kennis noodzakelijk. In deze module komt specifieke wet- en regelgeving, kennis van typen organisaties, betrokkenen en schaalgrootte met betrekking tot de zeevaart aan de orde. Daarbij dient de BOA te kunnen opereren in een omgeving waar de voertaal Engels is. Deze module besteedt daarom uitgebreid aandacht aan Engelse mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid binnen dit specifieke vakgebied. Niveau van de module MBO (niveau 4+) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Toezichthouder, AWB (01.02 ) Basisopleiding BOA (01.03) Basismodule Rapporteren (02.02) Nautisch Engels voor bemanning zeevaart (05.04) Doel/rationale van de module Zie hiervoor de globale inhoudelijke beschrijving van deze module Afsluiting module De module wordt afgesloten met een bewijs van deelname, toets of praktijkopdracht. Dit hangt af van de ontwikkeling van de module. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren De BOA kan handhaven met betrekking tot de zeevaart en met betrekking tot dit vakgebied professioneel in het Engels communiceren. Indicatie studiebelastinguren 3 contactdagen, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten

15 15 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Uitgebreide documentatie en referenties met betrekking tot handhaven zeevaart. Casuïstiek en werkplekopdrachten om vaardigheden en inzicht te trainen. Minimaal en maximaal aantal cursisten 8 tot 12 cursisten Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules Deze module Handhaven op Zeevaart (01.04) betreft een echte specialisatie- module waarvoor diverse modulen (of gelijkwaardig kennis- en vaardigheidsniveau) als vereiste voorkennis gelden: Basisopleiding BOA (afgerond met een CITO- examen) Basismodule Toezichthouder, AWB (01.02) Basismodule Rapporteren (02.02) Nautisch Engels voor bemanning zeevaart (05.04)

16 16 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Titel van module Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen front office Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module In deze module wordt aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het voornamelijk om het verkrijgen van kennis van en inzicht in het vervoer hiervan per binnen(tank)schip, weg, spoorwagon, zeeschip en vliegtuig. Tevens wordt er in deze module ingegaan op de verschillende voorschriften die bij het vervoer van gevaarlijke stoffen behoren. Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautisch medewerker Veronderstelde voorkennis deelnemers Basismodule Toezichthouder, Awb (01.02) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers, zoals toezichthouders, die meer weten over het vervoer van gevaarlijke stoffen en de voorschriften die hierbij horen, zodat de veiligheid op de vaarweg zo veel mogelijk wordt bevorderd. Belangrijk: Onze modules gevaarlijke stoffen zijn geen vervanging van de ADNR opleiding. De ADNR is namelijk een officiële opleiding die conform de eisen van het CBR (divisie CCV) wordt afgetoetst. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module kan de nautisch medewerker de voorschriften betreft gevaarlijke stoffen in de praktijk raadplegen en gebruiken. Indicatie studiebelastinguren 2,5 dagen contactonderwijs, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten

17 17 Catalogus Nautische leerlijnen Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving Het studiemateriaal bevat studieteksten, grafisch materiaal en referenties naar bronmateriaal. Het materiaal wordt aan de hand van casuïstiek en verkenningsopdrachten bestudeert. Waar mogelijk wordt aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden invulling aan de opdrachten gegeven. Minimaal en maximaal aantal cursisten 12 tot 15 cursisten Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- module Deze module behoort tot het kennisveld Wetten en Regelgeving. In dit kennisveld wordt aandacht gegeven aan verschillende wetgevingen. Bij de modules Signaalfunctie binnenwater (01.01) en Toezichthouder (01.02) wordt de wetgeving nog algemeen en in de basis besproken, terwijl bij de module Gevaarlijke stoffen front office (01.05) specifiek wordt ingegaan op voorschriften betreffende dit onderwerp. Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module In deze module wordt kennis en inzicht verkregen over het vervoer van gevaarlijke stoffen op verschillende vervoerswegen. De verschillende vervoerswegen hebben een ieder eigen voorschriften betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen. In deze module wordt gekeken in hoeverre er een samenhang is tussen deze voorschriften.

18 18 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Titel van module Verdiepingsmodule Gevaarlijke stoffen back office Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van de module In deze module wordt aandacht gegeven aan het omgaan met schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Hierbij ligt de nadruk op het inschakelen van derden (vandaar de term back office). Bij het inschakelen van derden is het van belang dat de nautisch medewerker de situatie duidelijk kan beschrijven en toezicht houdt op het transport van gevaarlijke stoffen. Daarom leert de nautisch medewerker in deze module een seinvoering te controleren (aan de hand van bijvoorbeeld IVS) en te analyseren. Bij mogelijke onregelmatigheden, bijvoorbeeld t.a.v. de seinvoering, kan de nautisch medewerker de juiste deskundige inschakelen en de schipper informeren over de geconstateerde onregelmatigheden en tekortkomingen. Daarnaast kan de nautisch medewerker op basis van gevarenkaarten een inschatting maken van de gevaareigenschappen van chemicaliën en een analyse maken van de lading. De kennis van lading en haar gevaareigenschappen kan van belang zijn bij het inschakelen van hulpdiensten in geval van calamiteiten en bij het optreden door de overheid. Als laatste leert de nautisch medewerker in deze module stoffencodes te interpreteren en hierover te communiceren met specialisten. Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau. Beschrijving doelgroep(en) Nautische medewerkers Veronderstelde voorkennis deelnemers Eis: kennis op niveau Gevaarlijke stoffen Back Office Pre: Communicatie (06.02) en/of Samenwerking op de corridor (03.03) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft behoefte aan medewerkers die weten wanneer en hoe ze hulp moeten inschakelen als ze te maken krijgen met transport van gevaarlijke stoffen. Het is van belang voor de veiligheid van het vaarwegverkeer dat het transport van gevaarlijke stoffen op een juiste manier gebeurt en dat derden op tijd worden ingeschakeld. Belangrijk: Onze modules gevaarlijke stoffen zijn geen vervanging van de ADNR opleiding. De ADNR is namelijk een officiële opleiding die conform de eisen van het CBR (divisie CCV) wordt afgetoetst.

19 19 Catalogus Nautische leerlijnen Afsluiting De module wordt afgesloten met een toets en een praktijkopdracht. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Zie doel/rationale van de module. Indicatieve studiebelastinguren 16 uur contacttijd, 18 uur zelfstudie/werkplekopdrachten Studiemateriaal en (digitale) leeromgeving De cursist ontvangt een syllabus met oefeningen op basis van realistische casuïstiek, zelfstudieopdrachten en werkplekopdrachten. Daarnaast is er tijdens contacturen aandacht voor rollenspellen om het inschakelen van hulp te oefenen. Minimaal en maximaal aantal cursisten personen Samenhang van deze module in relatie tot andere Nl- modules De module Gevaarlijke stoffen back office is onderdeel van het kennisveld Wetten en Reglementen en is een specifieke module binnen dit kennisveld. Dit kennisveld bevat naast deze module ook modules die wetten en reglementen meer algemeen behandelen. Hierbij kan gedacht worden aan: Signaalfunctie binnenwater (01.01) en Toezichthouder binnenwater (01.02). Daarnaast bevat dit kennisveld onder andere modules over handhaven op binnenwater (01.03) en buitenwater (01.04). Samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de module De verschillende onderdelen binnen deze module hangen samen doordat ze allen te maken hebben met het omgaan met gevaarlijke stoffen. Hierbij ligt de nadruk op het inschakelen van derden met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

20 20 Catalogus Nautische leerlijnen Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Titel van module Verdiepingsmodule Wetgeving op buitenwateren Kennisveld Wetten en reglementen Modulenummer Globale inhoudelijke- en structuurbeschrijving van module De module Wetgeving op buitenwater start met het beschrijven van de structuur van de internationale wetgeving. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de bevoegdheden op buitenwateren. De nautisch medewerker leert in deze module bijvoorbeeld de bevoegdheid van een nautisch medewerker om een signaalfunctie te vervullen op basis van de relevante wetgeving op buitenwater. Om een signaalfunctie te kunnen vervullen weet de nautisch medewerker dat er vergunningen en ontheffingen kunnen worden verleend op basis van de relevante wetgeving. Als laatste wordt in deze module aandacht besteed aan het vervoer van gevaarlijke stoffen op zee. Wat is de wetgeving voor gevaarlijke stoffen op zee en hoe kan men correct de taak uitvoeren op een zeeschip met gevaarlijke lading? Niveau van de module MBO (niveau 4) werk- en denkniveau Beschrijving doelgroep(en) Nautische medewerkers die te maken hebben met buitenwateren en internationale wetgeving Veronderstelde voorkennis deelnemers Module Gevaarlijke stoffen front office (01.05) Doel/rationale van de module De nautische sector heeft aangegeven behoefte te hebben aan medewerkers met kennis van internationale wetgeving, zodat er een signaalfunctie vervult kan worden en het vaarwater veiliger wordt. Afsluiting module De module wordt afgesloten met een toets. Effect (afronden) van deze module op werkpraktijk/functioneren Na het afronden van deze module kan de nautisch medewerker een signaalfunctie op buitenwateren vervullen en kan hij correct zijn/haar taak uitvoeren aan boord van een zeeschip met gevaarlijke lading. Indicatie studiebelastinguren 3 dagen contactonderwijs, 2 dagen zelfstudie/werkplekopdrachten.

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.2

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.2 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 5.2 Mevr. J. de Jong NNVO 3-2- 2015 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact...

Nadere informatie

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 3.2

Catalogus Nautische leerlijnen Versie 3.2 Catalogus Nautische leerlijnen Versie 3.2 Mevr. J. de Jong NNVO 9-10- 2013 2 Catalogus Nautische leerlijnen Inhoud Inleiding... 4 Rol NNVO... 4 Doelstelling... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact...

Nadere informatie

Algemene informatie modules Nautische leerlijnen Versie 1.4.

Algemene informatie modules Nautische leerlijnen Versie 1.4. Versie 1.4. Mevr. J. de Jong NNVO 20-5-2011 2 Inhoud Inleiding... 4 Probleemstelling/ uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Resultaat 2011:... 4 Uitleg beschrijvingen module... 4 Contact... 5 01. Kennisveld

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken

Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Opleidingen BOA Rechtskennis Gespreks- en benaderingstechnieken Adres Spoorstraat 5 5975 RK Sevenum Openingstijden Maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur E-mail: info@112academy.nl Website: www.112academy.nl

Nadere informatie

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen

Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Syllabus ISM Foundation Examentraining Structuur en doelen Datum: 3 juni 2012 Versie: 1.0 Integrated Service Management Inhoud De ISM Foundation Examentraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud...

Nadere informatie

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94)

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 29718 28 mei 2014 Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat VW Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel Ministerie van Verkeer en Waterstaat Beleidslijn eisen opleiding nautisch personeel in dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het kunnen

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV

VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV VERKEERSMANAGEMENT @ 2030 Wim Veldhuyzen Movares Nederland BV Verkeersmanagement Het geheel aan maatregelen en voorzieningen door een bevoegde autoriteit met als doel: een veilige vlotte en milieuvriendelijke

Nadere informatie

Functie Profiel. Manager Operatie

Functie Profiel. Manager Operatie Functie Profiel Manager Operatie Bedrijf De Amsterdamse haven is een van s werelds belangrijkste logistieke knooppunten. Het maakt deel uit van de grootste airport-seaport-city combinatie in Europa. Een

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

ScheepvaartVerkeersCentrum

ScheepvaartVerkeersCentrum ScheepvaartVerkeersCentrum Het landelijk ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) is onderdeel van Rijkswaterstaat en werkt aan uniform en optimaal management van het scheepvaartverkeer op de Rijkswateren in Nederland.

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief ExTH december 2011

Nieuwsbrief ExTH december 2011 Nieuwsbrief ExTH december 2011 In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen. Nieuwe voorzitter examencommissie Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Combibon Tariefsverhoging

Nadere informatie

ECDL. Producten en prijzen 2018 ECDL ECDL. Computervaardig op niveau

ECDL. Producten en prijzen 2018 ECDL ECDL. Computervaardig op niveau Computervaardig op niveau Producten en prijzen 2018 Computervaardig op niveau 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, het Europees Computer Rijbewijs... 3 Beschikbaarheid... 3 Aan de slag... 4

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl

Bestuursrechtelijke. Handhaving. NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving NIVOO Opleidingen & Uitgeverij Tel: 0346 21 74 21 Email: info@nivoo.nl Bestuursrechtelijke Handhaving Veel feiten binnen het domein Openbare Ruimte kunnen via het bestuursrecht

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

De term Handhaver toezicht en veiligheid is in het gehele e-learning programma vervangen door de term toezichthouder.

De term Handhaver toezicht en veiligheid is in het gehele e-learning programma vervangen door de term toezichthouder. Het e-learning programma Handhaver Het e-learning programma Handhaver is ontwikkeld door Branche (gemeentes), Ministerie van Justitie, A&O fonds, Politie, ECABO en verschillende ROC s, voor de opleiding

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar.

Voor wie Voor mensen die een voor de opleiding relevante werkplek hebben voor minimaal 20 uur per week, gegarandeerd voor minimaal 1 kalenderjaar. Naam training / opleiding Opleiding assistent conciërge/beheerder BB of BBL2 Opleidingsinstituut IBN Arbeidsintegratie Korte omschrijving De conciërge of beheerder is de spil waar alles om draait op een

Nadere informatie

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009

Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Vaarbewijzen voor de pleziervaart op de Nederlandse binnenwateren na 1 juli 2009 Disclaimer: Bijgaande tekst gaat in op de gevolgen van de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet voor vaarbewijzen en examinering

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper

Handleiding Praktijkbegeleider. Praktijkexamen Schipper Handleiding Praktijkbegeleider Praktijkexamen Schipper Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Online portfolio omgeving... 5 Het portfolio... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Algemene informatie Beste

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming

Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Informatieblad Opleiding instructeur BHV- onderdeel brand en ontruiming Waarom kiezen voor ccb groep? In 10½ dag uw diploma instructeur BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 ECDL

Producten en prijzen 2016 ECDL Computervaardig op niveau Producten en prijzen 2016 Computervaardig op niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, het Europees Computer Rijbewijs... 3 Kwalificatiedossiers en keuzedelen... 3

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Brochure Opleidingen Thermografie

Brochure Opleidingen Thermografie Brochure Opleidingen Thermografie 2016 Alle opleidingen georganiseerd door A-measure bvba of door externe partners worden gegeven door gecertificeerde lesgevers en door gecertificeerde thermografen Level

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, kunt altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet, Informatiebrochure 2012 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP)

Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) www.segment.nl Basisopleiding Burger- en Publiekszaken (BO-BZ/BOP) NVVB-gecertificeerd Voor de professional aan de balie! ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR Wilt u als frontofficemedewerker allrounder worden

Nadere informatie

Keuzedeel Verdieping Software

Keuzedeel Verdieping Software Keuzedeel Verdieping Software Productoverzicht 2018 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Beschikbaar lesmateriaal... 4 MOS-modules... 5 ECDL-modules... 5 Programmeertalen... 6 2 Het keuzedeel

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed) + tank + klasse 1 + klasse 7, 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Toelichting op. Eind- en toetstermen nieuwe instroom. Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Toelichting op. Eind- en toetstermen nieuwe instroom. Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Toelichting op Eind- en toetstermen nieuwe instroom Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Betreft Auteur Eind-en toetstermen nieuwe instroom Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche,

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar).

Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). COO FPA Vak/onderwerp werktuigbouwkunde (en metaal- en elektrotechniek in het tweede en vierde leerjaar). Hardware-eisen MS-DOS 5.0 of hoger met Windows 3.x, muis, 80386 of hogere processor (486 wordt

Nadere informatie

Van arbeidsmarkt naar opleiding

Van arbeidsmarkt naar opleiding Van arbeidsmarkt naar opleiding TT02/2013 1. Inleiding De Vrijwilligersacademie en de uitvoerende partners in het veld van zorg en welzijn delen het belang vrijwilligers te boeien en te binden. Vrijwilligers

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige moeten weten.

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2017 www.kddv.nl KDDV - 1 Maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3 KDDV -... 4 KDDV College... 5 Opbouw

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Training Fact Finding

Training Fact Finding Training Fact Finding Algemeen Samen met een collega-trainer, Bregje De Lannoy-Walenkamp, is een nieuwe training ontwikkeld die wij Fact Finding hebben genoemd. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van mogelijk

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften

3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften 3. Opleidingskader voor de procesopleiding Voorzien in primaire levensbehoeften In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die beroepsmatig een heftruck besturen. De minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar.

Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die beroepsmatig een heftruck besturen. De minimumleeftijd van de cursist is 16 jaar. Doelstelling veilig werken met de vorkheftruck (veiligheidscertificaat) De ARBO-wet verplicht de werkgever om personen (werknemers) die werken met interne transportmiddelen met een eigen aandrijving zoals

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma 2015-2016. Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma 2015-2016 Deeltijdopleidingen Nederlandse Kleurenschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wie zijn wij? 4 Kennisinstelling kleur Onderwijsvisie Docenten

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Informatiebrochure Weddingplanners International

Informatiebrochure Weddingplanners International Informatiebrochure 2015 Weddingplanners International Voorwoord De mooiste dag van uw leven, zo wordt een trouwdag vaak genoemd. Maar iemand moet ervoor zorgen dat deze dag vlekkeloos verloopt. Een weddingplanner

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding De opleiding Deskundige in Strafzaken van Deskundige in strafzaken de samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Universiteit

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp

Informatieblad. Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Informatieblad Opleiding instructeur BHV-onderdeel eerste hulp Waarom kiezen voor ccb groep? In 9 dagen uw diploma instructeur BHV Eerste Hulp van het NIBHV behalen vaardigheden beoefenen in groepsverband

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie