EUROPESE SAMENWERKING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE SAMENWERKING"

Transcriptie

1 ECONOMIE EUROPESE SAMENWERKING HOOFDSTUK 1: HET BUITENLAND 1.1 OVER DE GRENS Bij uitvoer oefent het buitenland vraag uit naar Nederlandse producten. Tegenover goederen- en dienstenstromen staan geldstromen. In veel producten zit iets uit het buitenland. Dit levert o.a. vreemde valuta s (zoals dollars) op, hiermee kan de invoer worden betaalt. 1.2 INTERNATIONALE HANDEL IN CIJFERS Goederenverkeer Invoer van goederen leidt tot uitgaven, en uitvoer tot ontvangsten. Kenmerkend aan de Nederlandse economie is dat het arm is aan grondstoffen. Hierdoor is Nederland een open economie. De exportquote geeft de exportwaarde (=hoeveelheid geëxporteerde goederen x prijs) in procenten van het binnenlands product weer. Hoe opener een economie is des te hoger deze quoten. Deze handel van NL valt vooral binnen de EU. Een land heeft een handelsoverschot als de waarde van de goederenuitvoer groter is dan die van de goedereninvoer. Dienstenverkeer Dit bestaat vooral uit transport en reisverkeer. Nederland is zo n transport/distributieland. Inkomensverkeer Primaire inkomens vloeien weg naar het buitenland (en omgekeerd ook). De opbrengst van de uitgevoerde productiefactoren leidt dus tot ontvangsten en omgekeerd. Ook hoort bij inkomensoverdracht tot inkomensstromen. Gaat om overdrachten zonder tegenprestatie (schenkingen etc.) Kapitaalverkeer Hierbij gaat het om leningen, beleggingen en (directe) investeringen. De belemmeringen voor deze vorm verkeer zijn door de internationalisering alleen maar minder gewonnen. Kortlopende kapitaalverkeer, dat sterk reageert op verwachtingen van de nabije toekomst, noemt men speculatief of incidenteel kapitaalverkeer (flitskapitaal). Het lopende verkeer (goederen-, diensten- en inkomensverkeer) leidt tot inkomen. Deze beïnvloedt dus het nationaal inkomen. Kapitaalverkeer daar in tegen noemt men vermogensverkeer. De kapitaalstromen zelf zijn geen inkomen. Deze stroom beïnvloedt alleen indirect het nationaal product/inkomen.

2 1.3 DE BETALINGSBALANS Omdat de internationale handel voor Nederland heel belangrijk is het noodzakelijk op transacties op de betalingsbalans te zetten. Verwarrend: Op een balans van een onderneming staan tijdstip- of voorraadgrootheden. Op een betalingsbalans staan tijdvak- of stroomgrootheden (gaat over een periode). Lopende rekening De transacties staan per soort geregistreerd op deelbalansen of deelrekeningen. De linkerkant heeft ontvangsten als gevolg, de rechterkant betalingen of uitgaven. Zijn de inkomsten groter dan de uitgaven dan is de rekening actief (andersom is hij passief). De eerste deelrekening is de goederenrekening (of handelsbalans). Met behulp van de goederenrekening kun je het dekkingspercentage berekenen: exportontvangsten Dekkingspercentage = importuitgaven x 100% Het dekkingspercentage geeft aan in welke mate de uitgaven van de import al dan niet gedekt worden door ontvangstens van de import. De tweede deelrekening is de dienstenrekening. De inkomensrekening (kapitaalopbrengstenbalans) is de derde rekening. Deze drie samen vorm de lopende rekening en hebben invloed op het nationaal inkomen. De kapitaalrekening Het kapitaalverkeer bestaat uit vermogensoverdracht. Links staat de kapitaalinvoer en kapitaaluitvoer vindt je rechts. Hierbij is sprake van een zogenaamde materieel saldo. Salderingsrekening Geeft de verandering aan in de voorraad euro s en deviezen. Er is altijd sprake van een formeel evenwicht. Wanneer de betalingsbalans in totaal in evenwicht is, met andere woorden als de eerste vier deelrekeningen in evenwicht zijn, spreken we van materieel evenwicht. 1.4 WELKE FACTOREN BEPALEN UITVOER EN INVOER Een positief saldo op de lopende rekening doet de hoogte van het binnenlands inkomen toenemen. Concurrentiepositie: de verhouding tussen de prijs van onze uitvoer en die van de concurrenten op de wereldmarkt (wereldhandelsprijs). Kostenverschillen worden bepaald door: Natuurlijke omstandigheden Voorbeeld Nederland: handel (zee, rivieren), landbouw (vlak) en aardgas. Kwaliteit en kosten van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Scholingsgraad in verhouding met werkniveau (lage loon landen). Er bestaat dus ook een arbeidsverdeling tussen landen: de internationale arbeidsverdeling.

3 Geen onderlinge invoerrechten JA NEE Gemeenschappelijk buitentarief Vrij verkeer productiefactoren Gemeenschappelijk sociale, fiscale en economische politiek Eén munt, één monetair beleid HOOFDSTUK 2: EUROPESE INTERGRATIE 2.1 PROTECTIE, SAMENWERKING EN INTEGRATIE Protectionisme Invoerrecht Invoerquotum Productsubsidie Administratieve belem. Local-contentvoorwaarden Werkgelegenheid Diversificatie Jonge industrie bescherming Zelfstandigheid Vrijhandel Tegenmaatregelen Oorzaak crisis Goedkopere producten Geen innovatie Hierboven zie je een schematische weergave van het protectionisme en de voor en tegenargumenten. Er is de volgende onderscheid in samenwerkingsvormen tussen landen: Kenmerken Samenwerkingsvorm: Vrijhandelszone Douane-unie Gemeenschappelijke markt Economische Unie Economische en monetaire Unie Toetredingseisen voor deelneming aan de EMU - een gemiddelde inflatie die niet hoger mag zijn dan 1,5%-punten van het gemiddelde in de drie EMU-landen met de laagste inflatie. - Een financieringstekort dat lager is als 3% van BBP. - Staatschuld van Max. 60% van BBP (of 60% in aanzienbare tijd). - Wisselkoers eigen valuta 2 jaar voor toetreding niet wijzigen. - De lange rente mag niet meer dan 2% hoger zijn dan het gemiddelde rentepercentage van de drie EMU-landen met de laagste inflatie. Als men is toegetreden dan moet er op lange termijn een begrotingsevenwicht (of overschot) zijn. Op korte termijn een begrotingstekort van Max. 3% van het BBP.

4 2.2 EMU JA, EMU NEE EMU JA Verdwijning omwisselingkosten; Verdwijning van het wisselkoersrisico; Grotere transparantie van prijsvorming; Landen kunnen niet achter blijven. EMU NEE Verdwijning wisselkoersmechanisme; Verdwijning eigen rentebeleid; Hoge kosten tijdens overgangsperiode; Enorme bezuinigingen (toelatingscriteria); Omvangrijke overdrachtsuitgaven. EMU-spelregels werken procyclisch Mobiliteit voor werk is in de VS groter als in Europa (o.a. door cultuurverschillen). 2.3 EUROPESE INSTITUTIES De raad van Ministers Bestaat uit de ministers van de lidstaten, wie dit waren werd bepaald door het onderwerp. De Europese Commissie Het dagelijks bestuur en voert de besluiten door en houdt toezicht (commissaris). Het Europese Parlement Volksvertegenwoordiging adviseert ministerraad en controleert Europese Commissie. Het Europese Hof van Justitie Europese rechtbank let op juiste interpretatie van de afspraken (EU recht boven LAND recht). De Europese Raad van regeringsleiders Politieke besluitvorming op hoofdlijnen plaats. Wetsvoorstel Directoraat-generaal Europese Commissie Raad van Ministers Europees Parlement Er is in de EU dus geen echte regering. De Europese commissie lijkt daar een beetje op. Als er een voorstel wordt gedaan dan wordt er in het Europees Parlement een rapporteur aangesteld die probeert om een bepaalde meerderheid bij elkaar te krijgen. De landen zijn verplicht om wijzingen door te voeren in nationale wet- en regelgeving, dit kan ook via verordeningen. 2.4 HET EUROPESE BELEID Het gemeenschappelijk landbouwbeleid Importheffing Exportsubsidie Wereldmarktprijs Interventieprijs Drempelprijs Richtprijs

5 Het mededingingsbeleid De concurrentie- of mededingomstandigheden dienen optimaal te zijn. Dit bevordert de innovatie. Het sociale beleid Het gaat erom de maatschappelijke randvoorwaarden voor de productie te harmoniseren. Structuurbeleid Versterking van de sociale en de economische samenhang tussen de regio s in de EU. Ontwikkelingsbeleid Er is een ontwikkelingsfond en in een regeling staat dat alle producten vrij toegang hebben tot de Europese markt. 2.5 DE EUROPESE BEGROTING Inkomsten Contributies van lidstaten (Totale BTWontvangsten en hoogte van BNP) Douanerechten. Landbouwheffingen. Uitgaven Landbouwbeleid Structuurverbeteringen zwakke regio s Het zijn vooral subsidies 2.6 DE TOEKOMST VAN DE EU: 4 SCENARIO S Sterk Europa Uitbreiding, economische en politieke macht, internationale handel en klimaatbeleid, bescherming zwakkeren, sociale zekerheid vervormd en oudere prikkelen om langer door te werken. Trans-Atlantische Markt Beperkte mondiale samenwerking, EU en VS versterken hun samenwerking, EU richt zich op het westen, kloof arm en rijk wordt groter, meer individualisering, privaat initiatief, geen milieubeleid en omslagstelsel blijft. Globaliserende Economie Verdieping/verbreding interne markt, nieuwe WTO-rondes, uitbreiding naar het oosten, alleen economische samenwerking, overheid treed verder terug, markten reguleren, minder solidariteit, geen milieubeleid. Regionale samenwerking Economische blokken (binnen als buiten EU), Geen EU uitbreiding, collectieve sector richt zich op solidariteit en op handhaving sociale zekerheid en milieuproblemen krijgen veel aandacht. EXTRA HOE DIT LEREN? Lees eerst het boekje Europese samenwerking nauwkeurig door. Lees de samenvatting door Bekijk de opdrachten en antwoorden uit je boek. Leer de rijtjes c.q. verschillende vormen (dit boekje is namelijk heel veel theorie).

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Economie VWO 2011/2012 www.lyceo.nl H5: Internationale betrekkingen Economie 1. Inkomen 2. Consument 3. Producenten 4. Markt en Overheid 5. Internationale betrekkingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod:

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: Examenstof vmbo economie Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: EC/K/4: Consumptie en consumentenorganisaties Hier gaat het over jouw rol als consument:

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. economie. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-16.30 uur oud programma economie Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 maandag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen.

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN

EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN EERLIJK BELASTEN EN WERK BELONEN FNV Belastingnota 2015 MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN VOORWOORD De FNV gaat over werk en inkomen. Wij maken ons sterk om uw inkomenspositie te verbeteren. Hoeveel inkomen

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1,2

Examen HAVO. economie 1,2 economie 1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.30 16.00 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen; het examen bestaat uit 27 vragen. Voor elk

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

introductie rentemanagement

introductie rentemanagement introductie rentemanagement rentemanagement Rentemanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. De vermogensmarkt 1.2. De rente 1.3. Wat bepaalt de rente? 1.4. Rentemanagement 2

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie