Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Economie VWO 2011/2012

2 H5: Internationale betrekkingen Economie 1. Inkomen 2. Consument 3. Producenten 4. Markt en Overheid 5. Internationale betrekkingen 6. Kringloop Inkomensvorming Consument en welvaart Produceren en welvaart Goederenmarkt Internationale arbeidsverdeling Economische kringloop Inkomensverdeling Markt, overheid en economische orde Europese integratie Arbeidsmarkt Sociale zekerheid Betalingsbalans Inflatie Wisselkoersen 2

3 Internationale handel 5. Internationale betrekkingen Internationale arbeidsverdeling Europese integratie Betalingsbalans Wisselkoersen Inhoud: Ontstaan en invloed van internationale handel Vrijhandel Protectie Economische integratie 3

4 Ontstaan en invloed Waarom internationale handel? Internationale specialisatie Behoeften Invloed van internationale handel Allocatie van de productiefactoren Omvang van de productie Wat beïnvloedt de internationale concurrentiepositie? Klimaat en geografische ligging Scholingsgraad van de bevolking Infrastructuur Sociale rust Wisselkoersverandering (Loon)kostenniveau Know how (technische kennis en innovatie) 4

5 Vrijhandel Vrijhandel: situatie waarin regeringen geen belemmeringen opwerpen voor de inen uitvoer van goederen en diensten Voordelen Efficiënt produceren Vergroting beschikbaarheid goederen Nadelen Werkloosheid Afhankelijkheid Problemen voor nieuwe bedrijven Oneerlijke concurrentie mogelijk 5

6 Protectie Vormen Tarifair Invoertarieven heffen Subsidiëren van binnenlandse productie en export Non tarifair Importquota/contingenten Strenge kwaliteitseisen i i stellen Aankoop van vreemde valuta s beperken Waarom protectie? i? Beschermen werkgelegenheid Op gang helpen nieuwe industrieën Onafhankelijkheid bewaren (strategische goederen) Reactie op protectie van andere landen Gevolgen Tegenmaatregelen: protectie lokt protectie uit (handelsoorlog) Binnenlandse prijsstijgingen Beperking van keuze van goederen en diensten 6

7 Economische integratie Waarom economische integratie? Marktvergroting Wegvallen van grensbelemmeringen Mobiliteit it van productiefactoren t Schaalvoordelen bij productie Mate van economische integratie De vrijhandelszone: het ontbreken van onderlinge handelsbelemmeringen. De douane unie: vrijhandelszone met gemeenschappelijk buitentarief. De gemeenschappelijke markt: ook vrij verkeer van productiefactoren. De economische unie: ook gecoördineerde economische politiek, gemeenschappelijke instellingen en supranationale besluitvorming. De economische en monetaire unie: ook een gemeenschappelijke munt, supranationale centrale bank en centraal (gecoördineerd) monetair beleid. 7

8 Europese integratie 5. Internationale betrekkingen Internationale arbeidsverdeling Europese integratie Betalingsbalans Wisselkoersen Inhoud: Europese Unie (EU) Europese en Monetaire Unie (EMU) Landbouwbeleid van de EU Overige beleid van de EU 8

9 Europese Unie Doel: vier vrijheden = vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal Instituties Europese Raad: overlegorgaan regeringsleiders Raad van Ministers Europese commissie: hoogste uitvoerende macht EU Europese parlement: budgetrecht Europese Hof van Justitie Inkomsten Douane /invoerrechten Contributies van lidstaten (gekoppeld aan BTW ontvangsten en BNP) Uitgaven Op verschillende beleidsgebieden (landbouw, mededinging) Ontwikkelingssamenwerking Huishoudelijke uitgaven (Europese ambtenaren) 9

10 Europese en Monetaire Unie Economische unie met een gemeenschappelijk munt Instituut: Europese Centrale Bank Doel: één sterke en stabiele Europese munt Geen koersrisico Geen transactiekosten of omwisselingkosten Gevolgen Lidstaten verliezen zelfstandig monetair beleid 10

11 Landbouwbeleid van de EU Doelstellingen Gemeenschappelijke landbouwmarkt Redelijk inkomen voor landbouwers Stabiele prijzen Veilig stellen voedselvoorziening Redelijke consumentenprijzen Hoe worden deze doelstellingen bereikt? Inkomenssubsidies Interventieprijzen Importtarieven Exportsubsidies Quota Gevolgen Overschotten of tekorten Wegconcurreren Protectie andere landen 11

12 Overig beleid van de EU Mededingingsbeleid Doel: voldoende concurrentie Stimuleert innovatie Houdt prijzen scherp/laag Instrumenten Tegengaan bedrijfsconcentraties: toestemming grote fusies Harmonisatie i Handelsbeleid Sociaal lblid beleid Erkenning diploma s Gelijke behandeling mannen en vrouwen Stimuleren van scholing en innovatie Ontwikkeling van achterstandgebieden Ontwikkelingsbeleid Handelspreferenties ontwikkelingslanden (voorkeursbehandeling) Geldelijke hulp 12

13 Betalingsbalans 5. Internationale betrekkingen Internationale arbeidsverdeling Europese integratie Betalingsbalans Wisselkoersen Inhoud: Betalingsbalans Betalingsbalanstekort Rentepeil als betalingsbalansinstrument 13

14 Betalingsbalans LOPENDE REKENING GOEDERENREKENING ontvangsten wegens export van goederen uitgaven wegens import van goederen DIENSTENREKENING ontvangsten wegens aan het buitenland verleende diensten uitgaven wegens door het buitenland bewezen diensten INKOMENSREKENING ontvangen primaire inkomens betaalde primaire inkomens ontvangen inkomensoverdrachten betaalde inkomensoverdrachten KAPITAALREKENING buitenlandse investeringen en beleggingen in Nederland uit het buitenland ontvangen kredieten Nederlandse investeringen en beleggingen in het buitenland aan het buitenland verleende kredieten SALDERINGSREKENING afname van de valutareserve toename van de valutareserve 14

15 Betalingsbalanstekort Betalingsbalanstekort: saldo op lopende rekening + saldo kapitaalrekening < 0 Financiering Kapitaalinvoer: lenen van het buitenland Verkleining goud en deviezenvoorraad Maatregelen om tekort te bestrijden Betalingsbalanspolitiek: stimuleren exportsectoren Verbetering infrastructuur Aanpassen productiestructuur Handelspolitiek: toegankelijk maken buitenlandse markten Bestedingspolitiek Wisselkoersaanpassing 15

16 Rentepeil als betalingsbalansinstrument Initiatiefnemer: Centrale Bank Gevolgen van verandering van officiële rente voor: Binnenlands rentepeil: banken volgen de rente van centrale bank k een hogere rente remt de bestedingen af waardoor ook de vraag naar buitenlandse producten en dus de import zal afnemen. Internationale beleggingsstromen: hogere rente trekt buitenlandse beleggersaan Wisselkoersen: hoge rente stimuleert vraag naar valuta (door buitenlandse beleggers) 16

17 Wisselkoersen 5. Internationale betrekkingen Internationale arbeidsverdeling Europese integratie Betalingsbalans Wisselkoersen Inhoud: Valutamarkt Wisselkoersveranderingen Wisselkoersen 17

18 Valutamarkt Valutamarkt: vraagnaar en aanbod van valuta A in ruil voor valuta B. Prijs = wisselkoers Vraag naar de valuta van een land Export: lopende rekening Kapitaalimport: beleggingsgeld Aanbod van de valuta van een land Import: lopende rekening Kapitaalexport: beleggen in een land met een andere valuta 18

19 Wisselkoersverandering Appreciatie = waardestijging Depreciatie = waardedaling Gevolgen voor: Saldo betalingsbalans Binnenlands prijspeil Hoogte van nationaal inkomen Belangrijkeoorzaak: verandering van de officiële rente Hogere rente meer sparen Hogere rente minder lenen Bestedingen dalen dus ook de import Hogere rente trekt buitenlandse beleggers aan: kapitaal import 19

20 Wisselkoersen Zwevende wisselkoers Vaste wisselkoers Beheerst zwevend Bepaald door vraag Afspraak tussen centrale Interveniëren door aan of verkoop en aanbod banken/regeringen over van valuta en voeren van rentebeleid de hoogte van de wisselkoers om binnen bandbreedte te blijven Geen valutareserves Wel valutareserves Wel valutareserves V: Btli Betalingsbalansevenwicht bl iht V: Zk Zekerheid hid V: Redelijk hoge mate van zekerheid N: Koersschommelingen N: Geen evenwicht N: Kans op onevenwichtige en speculatie betalingsbalans betalingsbalans a) Zwevende wisselkoers b) Vaste wisselkoers c) Beheerst zwevend (stabiel) in $ appreciatie in $ depreciatie revaluatie devaluatie spilkoers 10% bandbreedte in $ 5% 5% bovenste interventiekoers spilkoers onderste interventiekoers Tijd Tijd Tijd 20

21 Wisselkoersen Export volume Vraag naar valuta Wisselkoers Import prijs Concurrentie positie Wisselkoers Export prijs Aanbod van valuta Import volume 21

22 Tips & Tricks Vaste wisselkoers: revaluatie en devaluatie Zwevende wisselkoers: appreciatie en depreciatie Saldo goederen + diensten + inkomensrekening = saldo lopende rekening 22

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening Hoe de Nederlandse burgers en bedrijven ernstig benadeeld zijn én nog steeds worden, als gevolg van de in 1998 door de Europese Unie (EU) onjuist vastgestelde

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas Domein G Geldwezen Ruil en arbeidsverdeling: 1) Directe ruil: goederen goederen Geringe arbeidsverdeling 2) Indirecte ruil: goederen geld goederen Meer arbeidsverdeling nodig Eigenschappen van geld: 1)

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955

XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli 1955 NATIONALE BANK VAN BELGIE Afdeling Studiën en Documentatie TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting 'VERSCHIJNT 'MAANDELIJKS XXX Jaar, Vol. II, N r. 1 Juli. Dit tijdschrift wordt als objectieve documentatie

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

EEN EUROPA DAT WERKT

EEN EUROPA DAT WERKT EEN EUROPA DAT WERKT In 2014 hebben we de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, op een cuciaal moment in de geschiedenis van ons continent. Tijdens deze verkiezing kan de keuze die u maakt Europa

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen

Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen Algemene Economie II: Definities van kernbegrippen Van de kernbegrippen met een sterretje (*) moet je de definities studeren voor vraag 1 van het schriftelijke examen. Je vindt de verklarende woordenlijst

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1

Examen HAVO. economie 1 economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 13.3 16. uur 2 4 Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen; het examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie