we noemen een munt convertibel indien deze bij banken inwisselbaar is. (bijv. de Roebel is niet convertibel; wordt door banken niet geaccepteerd).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "we noemen een munt convertibel indien deze bij banken inwisselbaar is. (bijv. de Roebel is niet convertibel; wordt door banken niet geaccepteerd)."

Transcriptie

1 Dome D Nederlandse betalgsbalans Open economie / gesloten economie: Open economie: veel handel (export en import) met het benland. (bij een open economie zijn de exportquote en importquote groot). Bijvoorbeeld Nederland Gesloten economie: Weig tot geen handel met het benland. (bij een gesloten economie zijn de exportquote en importquote kle). Bijvoorbeeld: Noord Korea Exportquote (of voerquote): Exportquote (of voerquote) = Importquote (of voerquote): Importquote (of voerquote) = exportwaarde nationaal komen importwaarde nationaal komen (x 100%) (x 100%) Goederenstromen vooral tussen: 1) tussen ontwikkelgslanden en dustrielanden. 2) tussen dustrielanden onderlg. NB: Tussen ontwikkelgslanden nauwelijks handel van betekenis. Oorzaken van handelsstromen: 1) Klimatologische oorzaken: Gebrek aan grondstoffen, kwaliteit van de edproducten. 2) Welvaartsgroei: Stijgg van komens is de oorzaak van meer (wereld)handel. 3) Prijs- en kostenverschillen: Goederen worden goedkoper geproduceerd (Wet v.d. comparatieve kosten). Zie edterm 9. Groei van de wereldhandel en de Nederlandse export: Wereldhandel Inkomens benland Benlandse bestedgen Import (van benland) Nederlandse export Multationals: Bedrijven met vestiggen meerdere landen (bijv.: Philips, Shell, AKZO, Unilever, Océ); Voordelen: 1) Risicospreidg: De slechte resultaten land A worden gecompenseerd door de wsten land B. 2) Schaalvergrotg: De afzetmarkt wordt groter en schaalvoordelen (lagere kosten). 3) Machtspositie: De concurrentiepositie wordt verbeterd.

2 Valutamarkt: Wisselkoers: het geheel van vraag naar en aanbod van een vreemde munt (valuta). de prijs van de ene geldeenheid gedrukt de andere geldeenheid (bijv. de koers van de Euro is $ 1,3 ( ) dit betekent dat wij voor 100 bij een bank ongeveer $ 130 krijgen). De koers van de CHF (Zwiterse Frank) is ongeveer 1,5. Als je CHF 150 overhebt krijg je ongeveer 150/1,5 = 100 terug. Uiteraard moet de bank er wel aan verdienen en zou voor jou altijd de ongunstigste koers pakken. Er is namelijk een aankoopkoers (biedkoers) en een verkoopkoers (laatkoers). Convertibel: we noemen een munt convertibel dien deze bij banken wisselbaar is. (bijv. de Roebel is niet convertibel; wordt door banken niet geaccepteerd). Wisselkoersstelsels: a) Zwevende of flexibele wisselkoersen: b) Vaste wisselkoersen: De prijsvormg van vreemde valuta is volkomen vrij. De koers (= prijs) van een valuta komt tot stand door vraag (= qv) en aanbod (= qa). Als: qa koers als: qa koers Als: qv koers als: qv koers Bijvoorbeeld de US Dollar. Nadeel: Onzekerheid met betrekkg tot de koersen. De koersen kunnen sterk fluctueren. Dit belemmert de ternationale handel. De hoogte van de koers wordt bepaald door vraag en aanbod maar moet wel bnen de (officieel) afgesproken grenzen blijven. De centrale banken van de deelnemende landen dienen, volgens de ternationale afspraken, er voor te zorgen dat de vraag en het aanbod zo hoog zijn dat de (evenwichts-)koers bnen de terventiegrenzen blijft. Bijvoorbeeld: Deense Kroon Dit systeem werd bnen Europa (EMS = Europees Monetair stelsel) gebruikt voor de voerg van de Euro. Sds de voerg van de Euro (2002) is dit systeem niet meer nodig. Flexibele en vaste wisselkoersen (fluctuaties de tijd): Koers Voordeel: Zekerheid met betrekkg tot de koersen. De koersen kunnen mder fluctueren. Dit stimuleert de ternationale handel en dus de welvaart. bovenste terventiegrens onderste terventiegrens flexibel wisselkoersstelsel vast wisselkoersstelsel Toelichtg bij de grafiek: Bij het flexibele wisselkoersstelsel zijn de pieken hoger en de dalen dieper. Bij het vaste wisselkoersstelsel zijn de fluctuaties mder (pieken en dalen zijn afgevlakt). Tijd DE Economie Edtermen VWO Dome D - 1

3 Arbeidstensief / kapitaaltensief: Arbeidstensieve productie: Kapitaaltensieve productie: Verder onderscheiden we nog: Energie-tensieve productie: Kennistensieve productie: bij het productieproces ligt ( verhoudg) de nadruk op de productiefactor arbeid; er wordt relatief veel gebruik gemaakt van arbeid. Vooral de dienstensector is arbeidstensief. bij het productieproces ligt ( verhoudg) de nadruk op de productiefactor kapitaal; er wordt relatief veel gebruik gemaakt van kapitaal. Vooral de dustrie is kapitaaltensief. Er wordt relatief veel gebruik gemaakt van energie. Er wordt relatief veel gebruik gemaakt van kennis. Mechanisatie: kenmerk: Automatiserg: kenmerk: gebruik maken van technische ontwikkelg; kapitaal (maches) i.p.v. arbeid. mens bestuurt. een ver doorgevoerde vorm van mechanisatie waarbij computers het productieproces sturen. computer bestuurt. Dekkgspercentage: Dekkgspercentage = exportwaarde importwaarde x 100% Ruilvoet: Ruilvoet = exportprijspeil (dex) importprijspeil (dex) x 100 Voorbeeld: Van een land is het exportprijspeil (gemiddelde prijs) 2 euro. De exporthoeveelheid is stuks. Het importprijspeil is 3 euro. De importhoeveelheid is stuks. Bereken voor dit land de ruilvoet en het dekkgspercentage. Uitwerkg: Ruilvoet = (2 / 3) x 100 = 66,67 Dekkgspercentage = ((2 x 2000) / (3 x 1.500)) x 100% = (4.000 / 4.500) x 100% = 88,89% DE Economie Edtermen VWO Dome D - 2

4 Betalgsbalans (vier deelrekengen + saldergsrekeng): Een overzicht van alle economische transacties met het benland (onderdeel van de totale boekhoudg van een land; de nationale rekengen). 1) Goederenrekeng (of handelsbalans): Ontvangsten wegens export van goederen: grondstoffen, energie, consumptiegoederen, kapitaalgoederen. 2) Dienstenrekeng: Uitgaven wegens import van goederen: grondstoffen, energie, consumptiegoederen, kapitaalgoederen. Ontvangsten wegens export van diensten: toerisme, bank en verzekergsactiviteiten, transport. Uitgaven wegens import van diensten: toerisme, bank en verzekergsactiviteiten, transport. 3) Inkomensrekeng: Ontvangen rente, wst/dividend, huur, loon, kergen van het benland, ontvangsten van de EU. (+ ontvangen ontwikkelgshulp) Betaalde rente, wst/dividend, huur, loon, kergen aan het benland, betalgen aan de EU. (+ gegeven ontwikkelgshulp) 4) Kapitaalrekeng: Lengen van het benland, vestergen van het benland Nederland. (= kapitaalimport) Aflossg van verleende kredieten. 5) Goud- en deviezenrekeng: Lengen aan het benland, vestergen van Nederland het benland. (= kapitaalexport) Aflossg van ontvangen kredieten. Afname van de goud- en deviezenvoorraad (vreemde valuta, ternationale betaalmiddelen) van DNB. Toename van de goud- en deviezenvoorraad (vreemde valuta, ternationale betaalmiddelen) van DNB. DE Economie Edtermen VWO Dome D - 3

5 Oefenopgave betalgsbalans: Gegeven: (alle bedragen miljarden Euro s) Ontvangen kredieten/lengen 10 Export van diensten 6 Betaalde komens 12 Export van goederen 15 Ontvangen rente 5 Verleende ontwikkelgshulp 2 Betaalde rente 3 Ontvangen komens 10 Import van diensten 5 Verleende kredieten/lengen 12 Import van goederen 9 Gevraagd: Stel (schematisch) de betalgsbalans op. Bereken ook het saldo van de lopende rekengen Oplossg: 1) Goederenrekeng (of handelsbalans): ) Dienstenrekeng: 6 5 3) Inkomensrekeng: Saldo +6 Saldo +1 Saldo -2 4) Kapitaalrekeng: Saldo lopende rekengen +5 Saldo Saldo Betalgsbalans +3 5) Goud- en deviezenrekeng: 3 Conclusie: Per saldo komt er een bedrag van 3 het land ; de toename van de goud- en deviezenvoorraad is 3 DE Economie Edtermen VWO Dome D - 4

6 Betalgsbalans: Een overzicht van alle economische transacties met het benland (Zie ook edterm 15*). (De betalgsbalans heeft vijf deelrekengen): 1) Goederenrekeng Overzicht van export/import van goederen. 2) Dienstenrekeng Overzicht van export/import van diensten. 3) Inkomensrekeng Overzicht van ontvangen/betaalde komens. 4) Kapitaalrekeng Overzicht van kapitaalimport/kapitaalexport 5) Goud en deviezenrekeng Verandergen de officiële reserves (goud en deviezenvoorraad). Lopende rekengen van de betalgsbalans: Rekengen 1), 2) en 3). Onzichtbaar verkeer van de betalgsbalans: Rekengen 2) en 3) Materieel en formeel evenwicht: Materieel evenwicht: De lopende rekengen (1 t/m 3) + kapitaalrekeng (rekeng 4) vormen reeds evenwicht. M.a.w.: totaaltellg lks = totaaltellg rechts, van 1), 2), 3) en 4). Formeel evenwicht: Als er geen materieel evenwicht is wordt de betalgsbalans altijd (boekhoudkundig) evenwicht gebracht m.b.v. rekeng 5) (= saldergsrekeng). M.a.w. rekeng 1 t/m 4 worden m.b.v. 5) evenwicht gebracht als er geen materieel evenwicht is. Betalgsbalansoverschot / betalgsbalanstekort: Betalgsbalansoverschot of actieve betalgsbalans; totaaltellg debet > totaaltellg credit ( > ), per saldo komt er geld het benland. Betalgsbalanstekort of passieve betalgsbalans; totaaltellg debet < totaaltellg credit ( < ), per saldo gaat er geld naar het benland. Nationaal komen / nationaal product: Nationaal komen = Y = komen dat de bevolkg van één land één jaar samen verdient. Nationaal product = W = totale productie van een land één jaar. Nationaal komen = Nationaal product Y = W Bestedgen, nationale bestedgen en benlandse bestedgen: Nationale bestedgen = C + I + O (= bnenlandse bestedgen) Saldo benland = + (E - M) (= saldo lopende rekengen) + Totale bestedgen = EV = C + I + O + (E - M) NB: De benlandse bestedgen = benlandse vraag = E = export. Bnenlandse bestedgen, benlandse bestedgen en het saldo lopende rekengen: Bnenlandse (C + I + O) M E < M Verslechterg v.h. saldo lopende rekengen. bestedgen ( C, I en O zit ook M) Benlandse bestedgen E E > M Verbeterg v.h. saldo lopende rekengen. DE Economie Edtermen VWO Dome D - 5

7 Economische ontwikkelg: Verandergen de economie door: 1) Conjuncturele oorzaken: Conjunctuur = vraagzijde van de economie. Effectieve vraag = Bestedgen = EV = C + I + O + (E - M): Geznen: Bedrijven: Overheid: Benland: Consumptie Investergen Overheidsbestedgen Export - Import EV = C + I + O + ( E - M) Conjuncturele situaties: Hierbij worden de bestedgen / effectieve vraag (= EV) vergeleken met de productiecapaciteit (= prod.cap). Mogelijke conjuncturele situaties: Gevolgen: 1) onderbestedg EV < prod.cap. Conjuncturele werkloosheid. 2) bestedgsevenwicht EV = prod.cap. Geen conjuncturele werkloosheid. 3) overbestedg EV > prod.cap. Te veel werkgelegenheid; overspannen arbeidsmarkt, flatie. Productiecapaciteit (= prod.cap.): De maximaal mogelijke productie van land. Bestedgen = effectieve vraag (= EV):De totale vraag naar goederen en diensten een economie/land. 2) Structurele oorzaken: Structuur = aanbodzijde van de economie. Wijziggen kosten (o.a. de loonkosten), verandergen de productiestructuur. 3) Monetaire oorzaken: Wijziggen de rente(voet) (zie edtermen 20 en 30*). 4) Handelspolitieke oorzaken: Bijvoorbeeld: economische blokvormg, protectionisme, exportstimulergsbeleid (zie ook edterm 10 en 13*). DE Economie Edtermen VWO Dome D - 6

8 Structuurbeleid of structuurpolitiek: Gericht op (het verbeteren van) de aanbodzijde (of productiekant) van de economie 1) Technologiebeleid: Innovatie (het verbeteren van producten en productieprocessen) is van groot belang voor de werkgelegenheid ( de toekomst). 2) Infrastructuurbeleid: Hoe beter het vervoers- en wegennet van een land is hoe beter de concurrentiepositie is. 3) (Arbeids)kostenbeleid: Hoe lager de kosten (waaronder de loonkosten) hoe gunstiger dit is voor de concurrentiepositie. Loonkosten worden verlaagd door loonmatigg (zie edterm 48). Een lage collectieve lastendruk kunnen bedrijven beter concurreren met benlandse bedrijven. NB: Conjunctuurbeleid of conjunctuurpolitiek zie edterm 65. Collectieve lasten: Collectieve lasten = belastgen + premies sociale verzekergen + retributies. Retributies = betalgen aan de overheid waarbij er sprake is van een direct aanwijsbare tegenprestatie (je weet waarvoor je betaald). Bijv.: leges voor paspoort en rijbewijs, parkeergeld, schoolgeld enz.. Collectieve lastendruk: de collectieve lasten als percentage van het nationaal komen (= Y); Collectieve lastendruk = collectieve lasten nationaal komen x 100% Monetair beleid: 1) Rentebeleid: Door de rente te wijzigen heeft men vloed op de economie: Een lage rente is gunstig voor bedrijven en geznen; vestergen (door bedrijven) en consumptie (door geznen) nemen dan toe (geldlenen is immers goedkoper). r geld lenen wordt goedkoper C (door geznen) en I (door bedrijven) 2) Wisselkoersbeleid: Een stabiele wisselkoers is het beste; bij een te hoge koers daalt de export (een land wordt duur voor het benland) maar door een hoge koers wordt de import goedkoper en zal stijgen. Bij een te lage koers wordt de import duurder en zal dalen maar de export stijgt (een land wordt goedkoper voor het benland). Koers euro NL duur voor niet-eurolanden E Koers euro niet-eurolanden goedkoop voor NL M Koers euro niet-eurolanden duur voor NL M Koers euro NL goedkoop voor niet-eurolanden E Appreciatie = koersstijgg van eigen munt tov andere valuta (bij vrije wisselkoersen) Depreciatie = koersdalg van eigen munt tov andere valuta (bij vrije wisselkoersen) Revaluatie = koersstijgg van eigen munt tov andere valuta (bij vaste wisselkoersen) Devaluatie = koersdalg van eigen munt tov andere valuta (bij vaste wisselkoersen) DE Economie Edtermen VWO Dome D - 7

9 Handelspolitiek: 1) Blokvormg: (Bijv.: EU, EMU) zie edterm 12* 2) Beperkg handelsbelemmergen: (Bijv.: GATT-akkoord, WTO) zie edterm 13* Internationale samenwerkg versterkt de economische positie door mder concurrentie. Betere toegang tot andere markten/afzetgebieden. Het afbouwen en afschaffen van protectionisme vermdert de concurrentie. Betere toegang tot andere markten/afzetgebieden. DE Economie Edtermen VWO Dome D - 8

Lesbrief Buitenland 2

Lesbrief Buitenland 2 Lesbrief Buitenland 2 Hoofdstuk 1 Internationale handel 1.1 Uitvoer en invoer Invoervolume ( = importvolume): Uitvoervolume (= exportvolume): de hoeveelheid goederen en / of diensten gekocht uit het buitenland

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland

Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Samenvatting Economie Hoofdstuk 10 Een klein binnenland, een groot buitenland Paragraaf 1 Karakteristieken van het internationale handels- en betalingsverkeer Nederland heeft een relatief open economie.

Nadere informatie

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden

Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Domein Goede Tijden, Slechte Tijden Zie steeds de eenvoud!! vwo Frans Etman Hoog- of laagconjunctuur Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) heeft 2 filmpjes gemaakt over de indicatoren van de economie.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen

Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Hoofdstuk 5: Internationale betrekkingen Economie VWO 2011/2012 www.lyceo.nl H5: Internationale betrekkingen Economie 1. Inkomen 2. Consument 3. Producenten 4. Markt en Overheid 5. Internationale betrekkingen

Nadere informatie

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas

Waarom houden gezinnen chartaal (kas)geld aan (i.p.v. giraal op de bank)? 1) Transactiemotief Gezinnen hebben contant geld nodig voor L1 = actieve kas Domein G Geldwezen Ruil en arbeidsverdeling: 1) Directe ruil: goederen goederen Geringe arbeidsverdeling 2) Indirecte ruil: goederen geld goederen Meer arbeidsverdeling nodig Eigenschappen van geld: 1)

Nadere informatie

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land.

= de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. 1 De wisselmarkt 1.1 Begrip Wisselkoers = de ruilverhouding tussen 2 munten De wisselkoers is de prijs van een buitenlandse valuta uitgedrukt in de valuta van het eigen land. bv: prijs van 1 USD = 0,7

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

EUROPESE SAMENWERKING

EUROPESE SAMENWERKING ECONOMIE EUROPESE SAMENWERKING HOOFDSTUK 1: HET BUITENLAND 1.1 OVER DE GRENS Bij uitvoer oefent het buitenland vraag uit naar Nederlandse producten. Tegenover goederen- en dienstenstromen staan geldstromen.

Nadere informatie

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS

Valutamarkt. De euro op koers. Havo Economie 2010-2011 VERS Valutamarkt De euro op koers Havo Economie 2010-2011 VERS 2 Hoofdstuk 1 : Inleiding Opdracht 1 a. Dirham b. Internet c. Duitsland - Ierland - Nederland - Griekenland - Finland - Luxemburg - Oostenrijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland

Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Paragraaf 1 Geld Samenvatting Hoofdstuk 9 Betalen in binnen- en buitenland Er is sprake van directe ruil wanneer er goederen tegen goederen worden geruild. We spreken van indirecte ruil wanneer er eerst

Nadere informatie

De vermogensmarkt De euro op koers

De vermogensmarkt De euro op koers De vermogensmarkt De euro op koers Havo Economie 2 INHOUD HOOFDSTUK 1: EEN MARKT VOOR VREEMDE VALUTA pag 3 1.1 Inleiding pag 3 1.2 Vreemde valuta pag 4 1.3 Vraag en aanbod op de valutamarkt pag 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet.

1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. AANVULLENDE SPECIFIEKE TIPS ECONOMIE VWO 2007 1. Lees de vragen goed door; soms geeft een enkel woordje al aan welke richting je op moet. : Leg uit dat loonmatiging in een open economie kan leiden tot

Nadere informatie

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl)

Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Economie 1,2 (nieuwe stijl) en economische wetenschappen I en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 Open Vragen OEFENING 1 a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur Economie 1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 17 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 2 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen =

DE WISSELMARKT. Begrippen. - vreemde valuta (VV) = deviezen = De wisselmarkt - 1 van 16 DE WISSELMARKT Inleiding De meeste landen hebben hun eigen munt. Alleen die munt heeft betaalkracht in dat land. Welke problemen spruiten hieruit voort voor de internationale

Nadere informatie

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving 1. Schaarste heeft in de economie een andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. We spreken in de economie van schaarste als: a. De behoeften beperkt en

Nadere informatie

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod:

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: Examenstof vmbo economie Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen Economie 2012 komen de volgende thema s aan bod: EC/K/4: Consumptie en consumentenorganisaties Hier gaat het over jouw rol als consument:

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1

Hoofdstuk 3. 3.1 De grens over. www.jooplengkeek.nl. Wat is export? Wat is import? Vraag1 www.jooplengkeek.nl 3.1 De grens over Hoofdstuk 3 Wat is export? Wat is import? Vraag1 1 Vraag 2 a) 1) (Meer) personeel in het hotel. 2) Meer werk bij leveranciers, bijvoorbeeld bij een bakker die brood

Nadere informatie

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur

Examen HAVO. economie 1. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.00 uur economie 1 Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk

Lesbrief Verdienen en uitgeven 2 e druk Hoofdstuk 1. Inkomen verdienen 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 D A C C A D B A D D B C D 1.35 a. 1.000.000 425.000 350.000 40.000 10.000 30.000 = 145.000. b. 1.000.000

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2008-I

Eindexamen economie 1 havo 2008-I Opgave 1 Beter worden van een verhoging Frits de Boer heeft over zijn inkomen van 2007 de volgende gegevens verzameld: bruto-inkomen 51.500 belastbaar inkomen 46.450 inkomensheffing 17.349 (vóór aftrek

Nadere informatie