Training MBSR en MBCT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training MBSR en MBCT"

Transcriptie

1 Training MBSR en MBCT Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) Introductie De 8-weekse MBSR-training werd ruim 30 jaar geleden ontwikkeld in de algemene gezondheidszorg door Jon Kabat-Zinn. MBSR is een effectieve methode gebleken om op een gezondere wijze met stress om te gaan en het lijden onder diverse lichamelijke en psychische klachten te verlichten. Patiënten met chronische en stressgerelateerde aandoeningen, pijn en vermoeidheid, die onvolledig door reguliere methoden behandeld kunnen worden, blijken er veel baat bij te hebben. Maar ook bij niet-klinische populaties (waaronder hulpverleners) is een toename in gezondheid en stressbestendigheid aangetoond. Niet symptoombestrijding is het doel maar het aandachtig onderzoeken van de wijze waarop men zich tot klachten en stressverschijnselen verhoudt. Het krampachtig nastreven van prettige ervaringen en vermijden van onprettige ervaringen, maakt plaats voor erkenning en aanvaarding van het huidige moment zoals het is, inclusief de eigen kwetsbaarheid, vanuit een milde, niet-oordelende houding. Naarmate automatische ongezonde reacties op stress worden opgemerkt, blijkt meer ruimte voor bewuste en gezondere responsmogelijkheden te ontstaan. MBCT is grotendeels op MBSR gebaseerd met toevoegingen uit de cognitieve gedragstherapie. MBCT werd door Segal, Williams & Teasdale geïntroduceerd in de GGZ als een evidence-based methode om terugkeer van depressie te voorkomen. Men leert gedachtepatronen niet-oordelend te observeren waardoor het ontstaan van een depressieve terugval in de kiem kan worden gesmoord. Het gaat daarbij niet om het veranderen van de (negatieve) mentale inhoud, maar om het loskomen van de identificatie daarmee en het vermogen deze vanuit de waarnemerpositie te observeren. Gecontroleerde onderzoeken toonden aan dat 50 % minder terugval optrad na deelname aan de cursus bij patiënten die 3 of meer depressies hebben doorgemaakt. Aanpassingen van MBCT/MBSR bestaan voor andere psychiatrische stoornissen zoals angststoornissen, eetstoornissen, aandachtstoornissen, autistiforme stoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornissen, kwetsbaarheid voor psychosen, onbegrepen lichamelijke klachten en terugvalpreventie van alcoholverslaving. In de zogenaamde derde-generatie cognitieve gedragstherapie, zoals dialectische gedragstherapie en acceptance & commitment therapy, spelen mindfulness-based interventies een belangrijke rol. MBCT en MBSR vertonen meer overeenkomsten dan verschillen en het is zinvol dat GGZprofessionals met de inhoud van zowel de specifiek op depressiepreventie gerichte MBCT-module als de meer algemeen gezondheidsgerichte MBSR-module kennis maken, aangezien vele patiënten zich presenteren met combinaties van psychische en lichamelijke klachten en het de voorkeur kan hebben de methode in gemengde groepen te trainen. De methode is daar bij uitstek voor geschikt omdat zij zich immers niet primair richt op de inhoud van klachten en problemen, maar op de wijze van reageren daarop. Doelgroep Psychotherapeuten, gz-psychologen, psychiaters, gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundigen, psychomotorisch therapeuten en andere professionals, werkzaam in de (G)GZ. 1

2 Doelstelling Na afloop hebben de deelnemers uitgebreid ervaring opgedaan met de meest gangbare mindfulnessoefeningen zoals die in de (G)GZ kunnen worden toegepast en de daarbij behorende grondhouding. Zij zijn geïntroduceerd in relevante theoretische achtergronden uit westerse en boeddhistische psychologie voor het werken met mindfulness-based interventies. Deelnemers hebben hun vaardigheid vergroot in het mindful omgaan met stress en kunnen hun professionele werk verdiepen met de in de cursus aangereikte aandachtgerichte methodieken. Zij zijn in staat in te schatten voor welke cliënten de training wel of niet geschikt is. Het zelf doorlopen van de training is een eerste noodzakelijke stap op weg naar het MBSR/MBCT trainerschap; bij opleidingen tot trainer MBSR/MBCT wordt het zelf een keer deelgenomen hebben aan de cursus doorgaans als een belangrijk toelatingscriterium genoemd. De mate van eerdere beoefening van meditatie en ervaring in het werken met groepen bepalen wat aan verdere opleiding/training nodig is om zelf mindfulnesstrainer te worden. Van trainers wordt verwacht dat zij de methode authentiek overbrengen vanuit doorgaande mindfulnessbeoefening in het persoonlijk leven. Inhoud De 8-weekse MBCT-module volgens Segal, Williams & Teasdale wordt grotendeels gevolgd met toevoegingen van oorspronkelijke MBSR-onderdelen, die in de MBCT onderbelicht blijven. Cursisten volgen het programma zoals dat ook van patiënten wordt gevraagd en worden geacht dagelijks een uur te oefenen. In acht dagdelen van 2,5 uur wordt uitgebreid ruimte gegeven aan ervaringsgerichte aandachtsoefeningen zoals de bodyscan, liggende en staande bewegingsoefeningen en zitmeditatie en de voor deze methode kenmerkende nabesprekingen daarvan ( inquiry of mindful dialogue ). Kortere oefeningen vormen de brug naar het dagelijkse leven, aangevuld met psycho-educatieve en cognitief-gedragstherapeutische onderdelen betreffende het omgaan met stressvolle gebeurtenissen en terugvalpreventie. Ook wordt de gelegenheid geboden op metaniveau kennis te nemen van de theoretische achtergrond vanuit de westerse en boeddhistische psychologie. Een stiltesessie met begeleide aandachtsoefeningen hoort bij de training en ter afsluiting zijn 3 studiebijeenkomsten toegevoegd waarop extra onderwijs wordt gegeven over relevante literatuur, de plaats van MBCT en MBSR in de gezondheidszorg, indicaties en contra-indicaties en mogelijkheden voor voortgaande beoefening en training teneinde de methode in het professionele werk te integreren en over te dragen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf een korte presentatie voorbereiden over de mogelijkheden van toepassingen van mindfulness in de eigen werksetting op een van de studiebijeenkomsten. Referenties Bos, E.H., Merea, R., Van den Brink, E., Sanderman, R., & Bartels-Velthuis, A.A. (2014). Mindfulness Training in a Heterogeneous Psychiatric Sample: Outcome Evaluation and Comparison of Different Diagnostic Groups. Journal of Clinical Psychology, 70 (1), Chiesa, A. & Seretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research, 187, Didonna, F. (Ed.) (2009a). Clinical Handbook of Mindfulness. New York: Springer. Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A., & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, Ma, S.H., & J.D. Teasdale (2004). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: Replication and exploration of differential relapse prevention effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 31,

3 Shapiro, S.L., & Carlson, L.E. (2009). The Art and Science of Mindfulness Integrating Mindfulness into Psychology and the Helping Professions. Washington, D.C.: APA Books. Shapiro, S.L., Astin, J.A., Bishop, S.R., & Cordova, M. (2005). Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trial. International Journal of Stress Management, 12, Teasdale, J.D., Z.V. Segal, J.M.G. Williams, V.A. Ridgeway, J.M. Soulsby & M.A. Lau (2000). Prevention of depressive relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, Docenten Drs. Erik van den Brink, psychiater/psychotherapeut en mindfulnesstrainer, is werkzaam bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis (voormalig GGZ Groningen). Hij ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange meditatie-ervaring en scholing in MBCT bij RINO-NH (Joke Hellemans) en MBSR bij senior docenten van het Center for Mindfulness (Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer en Melissa Blacker). Voorts volgde hij scholing bij andere vooraanstaande docenten (Mark Williams, Ruth Baer, Steven Hayes, Kelly Wilson, Christopher Germer) en verdiepte zich in psychotherapeutische scholen met mindfulnesstoepassingen. Hij geeft sinds 2006 MBCT/MBSR trainingen voor zowel cliënten als medewerkers in de GGZ. Frits Koster, psychiatrisch verpleegkundige en mindfulnesstrainer, verbleef gedurende 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij boeddhistische psychologie bestudeerde. Hij schreef diverse boeken over dit onderwerp en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar en begeleider van retraites. Hij voltooide de opleiding bij het Instituut voor Mindfulness (IvM) en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland en omringende landen. Beide docenten ontwikkelden tevens de cursus Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL), een verdiepingscursus voor cliënten die de mindfulnesscursus hebben gevolgd. Aanvullende informatie Cursusdata: 9 x trainingssessie op dinsdagmiddag: 30 september; 14, 21 en 28 oktober; 4 en 18 november (stiltebijeenkomst); 9 en 16 december en 6 januari Studiebijeenkomsten: 13, 20 en 27 januari Tijden van de sessies en de studiebijeenkomsten: uur De eerste 6 bijeenkomsten zullen door Frits Koster worden begeleid, de overige 6 bijeenkomsten worden door Erik van den Brink begeleid. Locatie: Mindfulnesszaal, Centrum Integrale Psychiatrie: Hereweg 80, 9725 AG Groningen. 3

4 Kosten: Medewerkers van Lentis betalen: 600,- Deelnemers van buiten Lentis betalen: De kosten zijn inclusief audio-cd s en een cursusmap met handouts en literatuur. Aanbevolen literatuur: Segal, Z.V., Williams, J.M. en Teasdale, J.D., 2013 (tweede druk), Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Uitg. Nieuwezijds. Accreditatie Accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd indien de deelnemer zich drie maanden voor aanvang van de workshop heeft aangemeld. Dit dient aangegeven te worden op het aanmeldformulier. De extra kosten voor het aanvragen van accreditatie worden onder de aanvragers van de desbetreffende beroepsvereniging verrekend en in rekening gebracht. Eerdere toekenning accreditatie: NVVP 20, NIP 27,5, VGCT 25, V&V 32, FGZP 10, BAMW 5. De studiebelasting bedraagt 30 lesuren, 48 uren zelfstandige beoefening en ongeveer 500 pagina s literatuurstudie. Aanmelding Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Er zijn 14 plaatsen; vol is vol! Bij annulering: Tot drie maanden voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren; u betaalt dan alleen administratiekosten à 35. Tot twee maanden voor aanvang van de training brengen wij 60% van het cursusgeld in rekening Tot één maand voor aanvang van de training brengen wij 80% van het cursusgeld in rekening Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt wel zelf voor een vervanger zorgen; dan brengen wij alleen de administratiekosten in rekening. Centrum Integrale Psychiatrie (t.a.v. mw. A. La Crois-Blaauw) Postbus 86, 9700 AB Groningen 4

5 Aanmeldformulier Cursus MBSR/MBCT voor (G)GZ medewerkers voorjaar 2013 Ik ben werkzaam binnen Lentis/ GGz Drenthe: Naam: Functie: (Werk) adres: (Locatie, afdeling, zorggroep) BIG registratienummer: Kosten Lentis- medewerkers/ GGz Drenthe bedragen 600,- De training wordt wel/ niet door Lentis vergoed ( aankruisen wat van toepassing is) - naam leidinggevende 3 e echelon: - handtekening leidinggevende voor akkoord: Indien niet vergoed door Lentis: Factuur adres: Handtekening voor akkoord cursist: Datum: Ik ben niet werkzaam binnen Lentis: Naam: Functie: Organisatie: Afdeling: Postadres: BIG registratienummer: Tel: Factuuradres (indien anders dan postadres): De kosten buiten Lentis bedragen 900,- 5

6 Accreditatie O Ik wil geen accreditatie laten aanvragen. O Ik wil graag accreditatie laten aanvragen bij (naam beroepsvereniging):.. O Registratienummer beroepsvereniging N.B. De extra kosten voor het aanvragen van accreditatie worden verrekend onder de aanvragers van de desbetreffende beroepsvereniging BIG registratienummer:. Bij annulering: Tot drie maanden voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren; u betaalt dan alleen administratiekosten à 35. Tot twee maanden voor aanvang van de training brengen wij 60% van het cursusgeld in rekening Tot één maand voor aanvang van de training brengen wij 80% van het cursusgeld in rekening Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt wel zelf voor een vervanger zorgen; dan brengen wij alleen de administratiekosten in rekening. Handtekening voor akkoord: Datum: Dit formulier ingevuld opsturen naar: Centrum Integrale Psychiatrie (t.a.v. mw. A. La Crois-Blaauw) Postbus 86, 9700 AB Groningen 6

Mindfulness-based stress reduction

Mindfulness-based stress reduction Door Ingrid van den Hout M Mindfulness-based stress reduction Een nieuwe invalshoek voor psychomotorische therapie? Mindfulness als therapeutische methodiek is in opkomst. De Mindfulness-Based Stress Reduction

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

Mindfulness en Boeddhistische Psychologie

Mindfulness en Boeddhistische Psychologie Mindfulness en Boeddhistische Psychologie Many psychological strategies are concerned with helping you feel in control. Buddhist psychology presents another possibility Caroline Brazier Coen Völker Samenvatting

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

DE KRACHT VAN AANDACHT

DE KRACHT VAN AANDACHT DE KRACHT VAN AANDACHT MINDFULNESSTRAINING ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR WERKDRUK, STRESS EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK ONDER MANAGERS Centrum voor Mindfulness Amsterdam, 11 november

Nadere informatie

Auteur: Marjan Ossebaard i2l, Instituut voor innovatie en Leren bron: www.i2l.nl

Auteur: Marjan Ossebaard i2l, Instituut voor innovatie en Leren bron: www.i2l.nl Visies op de behandeling van academisch uitstelgedrag De meest gangbare benadering bij de aanpak van academisch uitstelgedrag maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Concreet gaat

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mindfulness: Wat is het? Hoe werkt het? Waartoe dient het?

Mindfulness: Wat is het? Hoe werkt het? Waartoe dient het? Mindfulness: Wat is het? Hoe werkt het? Waartoe dient het? Chris van de Bospoort Studentnummer: 9608060 Supervisor: Hubert De Mey Sectie Klinische Psychologie Radboud Universiteit Nijmegen September 2008

Nadere informatie

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Max Böckermann (3177807) en Niek Rosens (3161412) Begeleiding: Prof. Dr. M. Sorbi Masterthesis Afdeling

Nadere informatie

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014 LEERGANG 2 9 2015 LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional,

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten.

Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Head up is een gestructureerde, cognitief-gedragstherapeutische cursus in groepsverband voor jongeren van 13-17 jaar met depressieve klachten. Doel Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten bij

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Mindfulness

Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Mindfulness 2010 Rachel van der Meulen*, Rob Brandsma** * Universiteit van Amsterdam ** Centrum voor Mindfulness Amsterdam Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van Mindfulness Er zijn honderden studies gepubliceerd

Nadere informatie

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

De training is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs (ongeveer 9-12 jaar) die last hebben van faalangst.

De training is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs (ongeveer 9-12 jaar) die last hebben van faalangst. Interventie Je bibbers de baas Samenvatting Doel 'Je bibbers de baas' heeft als doel het verminderen faalangst bij kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, door hen te leren omgaan met hun angst.

Nadere informatie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie

Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Individuele plaatsing en steun (IPS) Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Dartmouth IPS Supported Employment Center Dartmouth Psychiatric Research

Nadere informatie

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen?

Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Wat werkt bij jeugdigen met gedragsstoornissen? Leonieke Boendermaker Juli 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl In de aanpak van gedragsstoornissen

Nadere informatie

Drs. Cees Boerhout, bewegingswetenschapper en psychomotorische therapeut, PsyQ Groningen Eetstoornissen en Obesitas

Drs. Cees Boerhout, bewegingswetenschapper en psychomotorische therapeut, PsyQ Groningen Eetstoornissen en Obesitas Drs. Cees Boerhout, bewegingswetenschapper en psychomotorische therapeut, PsyQ Groningen Eetstoornissen en Obesitas PMT en agressieregulatie bij eetstoornissen: een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek

Nadere informatie

Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn

Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn Leer niet alleen hoe te ontspannen, leer ontspannen te zijn Creative Relaxation is een techniek die je snel kunt leren. Eenmaal eigen gemaakt,

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening

Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten. in een Eerstelijns Zorgvoorziening Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve klachten in een Eerstelijns Zorgvoorziening Een programmabeschrijving op basis van een verkennende pilotstudie Colofon: Redactie: Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. DGT 20 jaar! De Stand van Zaken. 6 februari 2015 Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Datum en locatie 6 februari 2015 te Kontakt der Kontinenten, Soesterberg Aanvang: 09:00 uur Einde: 17:30 uur Kosten 175,- p.p. (inclusief lunch) Accreditatie Accreditatie is aangevraagd bij VGCt, NVvP,

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams

IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams IMR: DE NIEUWE KLEREN VAN DE KEIZER? Randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Illness Management and Recovery bij Rotterdamse IMR-teams Henk-Jan van der Zee, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Nadere informatie