Handleiding Verzekeringsregister

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Verzekeringsregister"

Transcriptie

1 Handleiding Verzekeringsregister Postbus EE Veendam versie 1.6 november B 0817h 1

2 Inhoudsopgave INLEIDING UNIT HANDHAVING BEHEER VERZEKERINGSREGISTER AANVRAGEN TOEGANG VERZEKERINGSREGISTER VOLMACHT RELATIE REGISTRATIE BIJ DE RDW WIJZIGING BEDRIJFSGEGEVENS BEËINDIGING BEDRIJF WEBAPPLICATIES DEKKINGEN IN HET VERZEKERINGSREGISTER LIJST GEREGISTREERDE DEKKINGEN LIJST OPENSTAANDE HISTORISCHE DEKKINGEN OMZETTEN REGISTRATIE DEKKINGEN DIGITALE WAM-VERKLARING RAADPLEGEN IN DE RDW REGISTERS DOELBINDING TOTSTANDKOMING EN INSTANDHOUDING VERZEKERINGEN DOELBINDING SCHADEAFHANDELING TOEZICHT RAADPLEGEN GEGEVENS MUTEREN IN HET VERZEKERINGSREGISTER NORMALE KENTEKENS BIJZONDERE KENTEKENS MUTATIECODES REGISTRATIE DEKKING BEDRIJFSVOORRAAD BEDRIJFSVOORRAAD VERZEKEREN BEDRIJFSVOORRAAD MUTATIECODES FOUTCODES EN MELDINGEN CONTROLEMELDINGEN MELDINGEN KENTEKENREGISTER MELDINGEN VERZEKERINGSREGISTER INFORMATIEMELDINGEN VERZEKERINGSREGISTER BIJLAGE 1: DAMBORDEN VAN DE NORMALE KENTEKENSERIES BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE KENTEKENSERIES NORMALE KENTEKENSERIE BIJZONDERE KENTEKENSERIE BIJLAGE 3: AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

3 Inleiding Als u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent verzekeringen wilt registreren in het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), verder genoemd verzekeringsregister, dan moet u zich laten registreren bij de RDW. De unit Handhaving van de RDW is door de Minister van Justitie aangewezen als beheerder van het verzekeringsregister. Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM artikel 13, eerste lid) is een verzekeraar verplicht, voor een voertuig dat kentekenplichtig is, kennis te geven van: a. het afsluiten van de verzekering; b. de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van de verzekering; c. de schorsing van de verzekering en de beëindiging van die schorsing; d. iedere andere schorsing van de verzekering of van de dekking, evenals van het einde van die schorsing. In deze handleiding staat informatie hoe u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent toegang kunt krijgen en behouden tot het verzekeringsregister. In deze handleiding staat ook hoe u gegevens kunt raadplegen, hoe u in het verzekeringsregister kunt muteren en wat de mogelijkheden van de applicaties zijn. Contact met de RDW De unit Handhaving is het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw klantregistratie, het muteren in het verzekeringsregister en het gebruik van de webapplicaties. U kunt de unit Handhaving bereiken op werkdagen van 8.00 uur tot uur via telefoonnummer: Als u wilt corresponderen met de unit Handhaving, dan kunt u gebruik maken van onderstaand adres: RDW T.a.v. Unit Handhaving Postbus EE Veendam Per kunt u de unit Handhaving bereiken via Voor het opvragen van de informatie, zoals deze staat geregistreerd in de registers kunt u contact opnemen met de RDW unit Informatieverstrekking (IV): De unit IV houdt ook toezicht op de verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten voor het opvragen van gegevens uit het kentekenregister. Hiervoor zijn toezichthouders aangesteld. 3

4 1. Unit Handhaving Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM artikel 13, eerste lid) is een verzekeraar verplicht, voor een voertuig dat kentekenplichtig is, kennis te geven van: a. het afsluiten van de verzekering; b. de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van de verzekering; c. de schorsing van de verzekering en de beëindiging van die schorsing; d. iedere andere schorsing van de verzekering of van de dekking, evenals van het einde van die schorsing. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de rol van de unit Handhaving is voor het verzekeringsregister. En wat u mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent en wat u moet overleggen om toegang te krijgen tot het verzekeringsregister. 1.1 Beheer verzekeringsregister De unit Handhaving beheert het verzekeringsregister. Dit houdt in dat de unit toegang verleent aan verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agent om te muteren in het verzekeringsregister en kan deze toegang ook beëindigen. De unit Handhaving beheert de klantgegevens van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Als de bedrijfsregistratie van u als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent wijzigt, beoordeelt de unit wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en de eventuele dekkingen. Zij controleren jaarlijks of u nog aan de gestelde voorwaarden voldoet. U bent als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent verantwoordelijk voor de registratie in het verzekeringsregister. De unit Handhaving zorgt ervoor dat u de mogelijkheid krijgt om deze dekkingen te registeren. Daarnaast is de unit Handhaving het eerste aanspreekpunt voor vragen over het aanleveren van mutaties in het verzekeringsregister, vragen over registreerde dekkingen en artikel 34 Verklaringen. 1.2 Aanvragen toegang verzekeringsregister Als u toegang wilt hebben tot het verzekeringsregister moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en moet u beschikken over een juiste vergunning. Als verzekeringsmaatschappij moet u geregistreerd staan in het register van De Nederlandsche Bank met de juiste vergunning (2:27 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar met als branche S10a, Aansprakelijkheid motorrijtuigen). Als gevolmachtigd agent moet u geregistreerd staan in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de juiste vergunning (Financiële dienst: Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde (2:92) met als product Schadeverzekeringen). Voor het aanvragen van toegang tot het verzekeringsregister heeft unit Handhaving van u nodig: - Volledig ingevuld Aanmeldingsformulier CRWAM-code aanvragen (te downloaden via de website van de RDW); - Recent uittreksel Kamer van Koophandel; - De juiste vergunning bij de AFM of DNB. Op basis van deze documenten beoordeelt de unit Handhaving of u toegang kunt krijgen tot het verzekeringsregister. Als uw aanvraag akkoord is krijgt u een CRWAM-code. Met deze code kunt u muteren en/of raadplegen in het register. 1.3 Volmacht relatie Als gevolmachtigd agent kunt u alleen muteren in het verzekeringsregister namens een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij moet een verzoek indienen bij de unit Handhaving om deze registratie te regelen. In de brief moet u vermelden: - de NAW gegevens van de gevolmachtigd agent; - de CRWAM-code van de gevolmachtigd agent; - het vergunningsnummer bij de AFM van de gevolmachtigd agent; - de gewenste ingangsdatum. Daarnaast moet de verzekeringsmaatschappij worden toegevoegd bij de gevolmachtigd agent in het register van de AFM. 4

5 2. Registratie bij de RDW De unit Handhaving registreert de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen en de gevolmachtigd agenten. U kunt bij de unit toegang vragen tot de webapplicaties van de RDW (de CRWAM-applicatie en de WEBREBapplicatie). Wijzigen uw bedrijfsgegevens, dan moet u deze doorgeven aan de unit Handhaving. 2.1 Wijziging bedrijfsgegevens Als uw bedrijfsgegevens wijzigen, moet de unit Handhaving beoordelen of dit van invloed is voor uw klantregistratie of uw geregistreerde dekkingen in het verzekeringsregister. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bedrijf wordt overgenomen, u neemt zelf een bedrijf over, uw bedrijf verhuisd, er vindt een naamswijziging plaats of uw contactpersonen wijzigen. Wij verzoeken u wijzingen op tijd door te geven aan de unit Handhaving. Wij kunnen dan tijdig beoordelen wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en uw dekkingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe met deze wijzigingen ten behoeve van het verzekeringsregister om te gaan. 2.2 Beëindiging bedrijf Als u als bedrijf stopt met het verlengen van WAM dekkingen of als u als gevolmachtigd agent niet meer namens een verzekeringsmaatschappij mag muteren moet de toegang tot het verzekeringsregister worden beëindigd. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de unit Handhaving. Dit moet op origineel briefpapier. Hierin moet u de gegevens van het bedrijf, de CRWAM-code en de datum van de beëindiging vermelden. Als u als gevolmachtigd agent uw bedrijf beëindigt, moet de verzekeringsmaatschappij ook een brief sturen aan de RDW waarin zij vermelden dat de volmachtrelatie tussen de verzekeringsmaatschappij en de gevolmachtigd agent wordt beëindigd. Voor het beëindigen van de registratie van een verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent, of als een volmachtrelatie wordt beëindigd, moeten alle dekkingen voorzien zijn van een einddatum. De unit Handhaving beëindigt de klantregistratie pas nadat alle dekkingen zijn beëindigd. Als nog openstaande dekkingen aanwezig zijn, kan de toegang tot het verzekeringsregister of de volmachtrelatie niet worden beëindigd. Als de dekkingen niet zijn voorzien van een einddatum, blijft u verantwoordelijk voor eventuele schademeldingen. 2.1 Webapplicaties Voor het muteren van verzekeringsgegevens in het verzekeringsregister kunt u gebruik maken van de webapplicaties van de RDW. Met de webapplicatie CRWAM kunt u verzekeringen aanmelden, afmelden en wijzigen. Het is ook mogelijk de gegevens in het kentekenregister op te vragen en digitale WAM-verklaringen af te geven. Met de WEBREB-applicatie kunt u grote bestanden uitwisselen met de RDW. In deze bestanden staan de verzekeringen die u wilt muteren. Voor het muteren in het register via de webapplicaties brengt de RDW geen kosten in rekening. U kunt de webapplicaties CRWAM en WEBREB aanvragen bij de RDW met het formulier Aanmeldingsformulier CRWAM en WEBREB. Het ingevulde formulier moet u naar de unit Handhaving sturen. Na de verwerking van het formulier ontvangt u een certificaat en een pincode. Voor de werking van de webapplicaties kunt u de Applicatiehandleiding CRWAM en WEBREB downloaden via de website van de RDW 5

6 3. Dekkingen in het verzekeringsregister In het verzekeringsregister staan alle dekkingen geregistreerd die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent zijn afgesloten. Het is ook mogelijk digitaal een WAM-verklaring af te geven via de CRWAM-applicatie van de RDW. 3.1 Lijst geregistreerde dekkingen Als u inzicht wilt in de dekkingen die u heeft geregistreerd, kunt u een extractie uit het verzekeringsregister aanvragen. U ontvangt dan een digitaal bestand met alle openstaande dekkingen (normale kentekens, handelaarskentekens, bijzondere kentekens, bedrijfsdekkingen) en historische dekkingen. Een extractie kunt u aanvragen via onder vermelding van uw CRWAM-code en de reden waarom u een extractie wilt aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt ook een lijst met alleen openstaande historische dekkingen aanvragen als u de beschikking heeft over de webapplicatie CRWAM. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM op de website van de RDW. 3.2 Lijst openstaande historische dekkingen Openstaande historische dekkingen zijn dekkingen, waar inmiddels door uzelf of door een andere verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een nieuwe dekking voor is geregistreerd. Als deze openstaande dekking niet wordt voorzien van een einddatum, heeft dit gevolgen voor uw aansprakelijkheid. Als de nieuw afgesloten dekking wordt voorzien van een einddatum, dan wordt uw dekking, die naar de historie is geplaatst, weer een actuele dekking. In geval van een schade wordt u aansprakelijk gesteld bij de schadeafhandeling. Via de webapplicatie WEBREB kunt u zelf kosteloos een overzicht opvragen met openstaande historische dekkingen. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM op de website van de RDW. 3.3 Omzetten registratie dekkingen Als door een wijziging in uw bedrijfsregistratie de geregistreerde dekkingen omgezet moeten worden van een CRWAM-code onder een andere CRWAM-code zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. - U wijzigt alle dekkingen zelf. U moet alle dekkingen voorzien van een einddatum. Dezelfde dekkingen moet u daarna registreren onder de nieuwe code in het verzekeringsregister. - De RDW zet de dekkingen voor u om. Door middel van het draaien van het fusieprogramma heeft de RDW de mogelijkheid om alle dekkingen in het verzekeringsregister om te zetten van een oude registratie naar een nieuwe registratie. Hieraan zijn kosten verbonden. In een weekend voorziet de RDW alle dekkingen, die door de oude registratie zijn geregistreerd in het verzekeringsregister, van een einddatum. Dezelfde dekkingen worden per dezelfde datum aangemeld onder de nieuwe registratie. Bij de unit Handhaving kunt u hiervoor een aanvraagformulier offerte fusieprogramma aanvragen. 3.4 Digitale WAM-verklaring De RDW voert registercontroles uit op de verzekeringsplicht. Als een voertuig niet als verzekerd staat gemeld in het verzekeringsregister, ontvangt de kentekenhouder een brief. Was het voertuig op de controledatum wel verzekerd, dan moet de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een WAM-verklaring afgeven (een artikel-34 verklaring). Dit kan op papier, maar het is ook mogelijk deze verklaring digitaal af te geven. Hiervoor kunt u gebruik maken van de webapplicatie CRWAM van de RDW. Als u de verklaring digitaal gaat afgeven, dan vindt ook meteen een plaats in het verzekeringsregister. Staat het voertuig al als verzekerd geregistreerd, dan is het niet meer mogelijk een digitale WAM-verklaring af te geven en moet u een papieren WAM-verklaring sturen naar de RDW unit Handhaving. 6

7 4. Raadplegen in de RDW registers U mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent ook toegang krijgen om te raadplegen in de RDWregisters. Voor de verschillende doelbindingen heeft u de mogelijkheid om gegevens te raadplegen. Hieronder staat beschreven welke gegevens u bij welke doelbinding mag raadplegen. 4.1 Doelbinding totstandkoming en instandhouding verzekeringen Voor de doelbinding totstandkoming en instandhouding verzekeringen mag u alleen voertuiggegevens raadplegen. Dit volgt uit artikel 2 lid 3 van de regeling gegevensverstrekking kentekenregister U kunt de verzekeringsgegevens van een voertuig zonder beperkingen raadplegen. U kunt ook het kenteken met de meldcode controleren, de technische gegevens van een voertuig opvragen en de laatste tellerstandinformatie opvragen. 4.2 Doelbinding schadeafhandeling U mag alleen voor de wettelijke doelbinding Schadeafhandeling de persoonsgegevens raadplegen. Dit volgt uit Artikel 2, lid 2, sub a van dezelfde regeling. De persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en mag u dus niet zomaar raadplegen. 4.3 Toezicht raadplegen gegevens De RDW houdt toezicht op het raadplegen van de gegevens uit het Kentekenregister. Als u persoonsgegevens raadpleegt moet u kunnen aantonen voor welk schadedossier u deze gegevens heeft geraadpleegd. De afdeling Toezicht kan hierom vragen. 7

8 5. Muteren in het verzekeringsregister In het verzekeringsregister kunt u dekkingen registreren, waaronder het aan- en afmelden. Dit zijn kentekens zoals vermeld in artikel 13 van de WAM. Hieronder vallen ook de handelaarskentekens (de groene platen) en de bijzondere kentekens. 5.1 Normale kentekens De normale kentekens worden geregistreerd in het verzekeringsregister. In de bijlage vindt u een overzicht van de damborden van de normale kentekens. 5.2 Bijzondere kentekens De RDW geeft "bijzondere" kentekenseries uit aan diverse instanties, onder in de wet bepaalde voorwaarden. Over het algemeen zijn deze kentekengegevens niet opgenomen en opvraagbaar in het geautomatiseerde kentekenregister. Voertuigen, die mogen rijden met deze bijzondere kentekens, moeten wel verzekert zijn overeenkomstig de bepalingen in de WAM. De volgende bijzondere kentekens worden ook geregistreerd in het verzekeringsregister: - CD-kentekens (Corps Diplomatique) De CD-kentekens zijn beschikbaar voor buitenlandse diplomaten. De tenaamstelling behorend bij CD-kentekens is afgeschermd, daarom is het niet mogelijk om informatie hierover op te vragen in het CRWAM. De CD-kentekens zijn als volgt samengesteld: CD gevolgd door 4 cijfers, CD CD-99-99, en CD in het midden geplaatst, 00-CD CD CDJ-kentekens De CDJ-kentekens zijn beschikbaar voor medewerkers van het Internationaal Gerechtshof of voor een andere door de Minister van Buitenlandse Zaken aangewezen internationale organisatie. De CDJ-kentekens zijn samengesteld uit: de letters CDJ gevolgd door 3 cijfers. - BN/GN-kentekens Er is geen verschil in de lettercombinatie BN of GN. Wel onderscheiden we verschillende series die voor verschillende doelgroepen bestemd zijn. Dit zijn: A. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Financiën een vrijstelling van belasting is gegeven onder voorwaarde van overbrenging naar het buitenland binnen een bepaalde tijd. B. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen en aanhangwagens waarvan de eigenaar of houder behoort tot het personeel van buitenlandse ambassades, consulaten en daarmee gelijkgestelde instellingen, voor zover daarvoor naar het oordeel van de Minister van Buitenlandse Zaken op grond van het protocol aanleiding is. C. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen in bijzondere gevallen voor zover naar het gezamenlijk oordeel van de Minister van Financiën en de Dienst Wegverkeer daarvoor aanleiding is. D. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Financiën een voorwaardelijke vrijstelling van belasting is verleend, voor zover deze niet vallen onder onderdeel a. - GV-kentekens Deze kentekens zijn bedoeld voor grensoverschrijdende motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouw- of bosbouwtrekkers, waarvoor in Nederland geen kenteken is vereist, maar voor het rijden op de openbare weg in het buitenland wel. De GV-kentekens zijn als volgt samengesteld: GV t/m GV-99-99, 01-GV-01 t/m 99-GV-99 en GV t/m GV. 8

9 - Handelaarskentekens Deze kentekens zijn bedrijfsgebonden en door de RDW afgegeven aan erkende bedrijven. De handelaarskentekens zijn als volgt samengesteld: a) voor motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, de lettergroep HA, HF of FH en twee groepen van twee cijfers; b) voor bromfietsen de lettergroep HC en twee groepen van twee cijfers, of c) voor aanhangwagens de lettergroep OA en twee groepen van twee cijfers - JFC HQ Brunssum (Joint Force Command Head Quarters Brunssum) kentekens Voor JFC HQ Brunssum-kentekens voor militairen, die gelegerd zijn in Brunssum, worden reguliere Nederlandse kentekens afgegeven, die ook moeten voldoen aan de verzekeringsplicht. Omdat het militairen betreft met bepaalde privileges moet de RDW een speciale status meegeven bij de registratie in het verzekeringsregister. Het gaat hier om status 53. Dit betekent dat, als u een registratie uitvoert voor deze kentekens, u een melding terugkrijgt van: Buiten Openbare Weg. De registratie is dan al een feit. Dit signaal wordt ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals het gebruik op privé terreinen. U moet deze melding negeren als het JFC HQ Brunssum betreft. Omdat het noodzakelijk is dat deze voertuigen op een juiste manier worden geregistreerd in het CRWAM, is het van belang van tevoren te weten dat het hier om JFC HQ Brunssum- kentekens gaat. - BFG-NATO-kentekens Deze kentekens worden gebruikt voor particuliere voertuigen van Nederlandse militairen in Duitsland en Duitse militairen in Nederland, die werkzaam zijn in BFG-NATO-verband (British Forces Germany). De afgifte vindt plaats door het Ministerie van Defensie/KONMAR te Driebergen. - Eendagskentekens Het eendagskenteken is slechts geldig op de datum die op het kentekenbewijs vermeld staat. Het is bedoeld voor een rit van een van tevoren vastgelegde vertrekplaats naar een van tevoren vastgelegde plaats van aankomst voor een voertuig, dat niet voorzien is van een Nederlands kentekenbewijs. De eendagskentekens bevatten de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers. 9

10 5.3 Mutatiecodes Voor het muteren in het verzekeringsregister worden mutatiecodes gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht met de gebruikte mutatiecodes. Muta tie code Soort mutatie Omschrijving Voorwaarde Op te geven gegevens 01 Registreren Plaatsen van van een verzekering bij een kenteken. Aanmeldingen met een datum aanvang dekking in de toekomst worden geaccepteerd en geregistreerd met de opgegeven datum aanvang dekking in de toekomst. Een moet volgens de bepalingen in de wet binnen 28 dagen ontvangen zijn bij de RDW. Kenteken Meldcode Begindatum Polisnummer 02 Verwijderen 03 Wijzigen Verwijderen van een ten onrechte geplaatste op een kenteken Wijzigen van de datum aanvang dekking of het polisnummer in een eerder geplaatste. Het is niet toegestaan een eerder afgesloten verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld een voorlopige dekking, met deze mutatie te verwijderen. Het is niet mogelijk om beide gegevens in één mutatie te wijzigen. Deze mutatie is niet mogelijk als bij de al een einddatum dekking is geplaatst. Kenteken Begindatum Polisnummer Kenteken Begindatum Polisnummer 04 Correctie 06 Verwijderen datum einde dekking 07 Wijzigen datum einde dekking * correctie- van een verzekering: Verwijderen van een al geplaatste datum einde dekking. Wijzigen van een al geplaatste einddatum dekking. Nadat een eerdere door de RDW is geweigerd in verband met een geconstateerde onjuistheid of nadat een eerdere is verwijderd via mutatie verwijderen in verband met een geconstateerde onjuistheid. Deze mutatie mag u alleen gebruiken om een in de toekomst geplaatste einddatum dekking aan te passen naar een recentere einddatum dekking. Kenteken Meldcode Begindatum Polisnummer Kenteken Einddatum Polisnummer Kenteken Nieuwe einddatum Polisnummer 08 Plaatsen datum einde dekking * Plaatsen van een einddatum dekking bij een al aangemelde verzekering bij een kenteken. Als de ontvangstdatum RDW van deze mutatie niet later dan 30 dagen na de opgegeven einddatum ligt, wordt de opgegeven einddatum geregistreerd als datum einde dekking. Als de in de mutatie opgegeven einddatum in de toekomst ligt, wordt deze datum geregistreerd als datum einde dekking. Kenteken Einddatum Polisnummer Als de ontvangstdatum RDW van deze mutatie later dan 30 dagen na opgegeven einddatum ligt, registreert de RDW de vastgelegde ontvangstdatum als datum einde dekking Voorbeeld bij mutatiecode 07 en 08: 1 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (binnen 30 dagen na einde verzekering) 15 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 2 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (niet binnen 30 dagen na einde verzekering) 21 oktober Geregistreerde einddatum 21 oktober 3 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (dus precies 30 dagen na einde verzekering) 19 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 10

11 6. Registratie dekking bedrijfsvoorraad Een garagebedrijf kan meerdere voertuigen op zijn terrein of in de showroom hebben staan. Deze voertuigen moeten volgens de wet verzekerd zijn. Volgens artikel 13a lid 1 WAM is een verzekeraar verplicht een kennisgeving als bedoeld in artikel 13, eerste lid, te doen ten aanzien van verzekeringen tot het dekken van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer aanleiding wordt gegeven door motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een overeenkomstig artikel 62 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 94) erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon. In dit hoofdstuk leest u meer over hoe u een registratie dekking bedrijfsvoorraad (RDB) van een erkend bedrijf kunt registeren in het verzekeringsregister. 6.1 Bedrijfsvoorraad Een bedrijf dat handelt in voertuigen kan deze voertuigen registreren op eigen naam of op naam van het bedrijf. In het laatste geval worden ze geregistreerd op de erkenning bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf (ook wel erkenninghouder genoemd). Het voertuig wordt administratief gezien gekoppeld aan de bedrijfsvoorraad van de erkenninghouder. 6.2 Verzekeren bedrijfsvoorraad Als u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent dekking verleent voor alle voertuigen in de bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf kunt u een RDB registreren. Voor de RDB is het niet relevant hoeveel of welke kentekens in de bedrijfsvoorraad staan. Een RDB registratie vindt plaats onder het bedrijfsnummer van een erkend bedrijf. Een aantal erkenninghouders bestaat uit hoofd- en nevenvestigingen. De RDW kent in dit geval de zogeheten deelerkenning bedrijfsvoorraad toe. De hoofd- en nevenvestiging(en) hebben in dit geval allemaal verschillende bedrijfsnummers. Via de raadpleegfunctie in de webapplicatie CRWAM kunt u zien welke vestigingen van een bedrijf één rechtspersoon vormen. U heeft de volgende opties: a). De hoofd- en nevenvestiging(en) hebben een aparte polis. U meldt alleen het bedrijfsnummer of de bedrijfsnummers aan van de vestigingen waar u dekking voor verleent. b). De hoofd- en nevenvestiging(en) vallen binnen dezelfde polis. Per bedrijfsnummer (vestiging) moet u een verrichten. Bij het verzekeren van de RDB wordt het handelaarskenteken niet verzekerd. Een handelaarskenteken moet u registreren in het verzekeringsregister net zoals een normaal kenteken. 6.3 Mutatiecodes Voor het muteren van de RDB worden onderstaande mutatiecodes gebruikt: Muta tie code 01 Registreren Soort mutatie Omschrijving Voorwaarde Op te geven gegevens Plaatsen van een RDB-dekking. Deze kunt u tot 28 dagen in het verleden aanmelden. Op één specifieke startdatum kunt u maximaal één dekking aanmelden voor het betrokken bedrijf. Informatie: In de webapplicatie CRWAM kunt u de combinatie KVK en bedrijfsnummer opvragen. Bedrijfsnummer Positie 3 t/m 8 van het KvK-nummer Startdatum Polisnummer 13 Wijzigen polisnummer RDB Wijzigen van het polisnummer in een eerder geplaatste. Dit is niet mogelijk als al een einddatum geplaatst is. Het is niet mogelijk om het bedrijfsnummer of de verzekeraars/volmachtcode te wijzigen Bedrijfsnummer Startdatum Polisnummer (nieuw) 16 Verwijderen datum einde dekking. Verwijderen van een al geplaatste datum einde dekking Bedrijfsnummer Polisnummer (de te verwijderen) Einddatum 11

12 18 Plaatsen datum einde dekking Plaatsen van een einddatum dekking bij een al aangemelde dekking op bedrijfsvoorraad Als de ontvangstdatum RDW van de mutatie niet later dan 30 dagen na de in de mutatie opgegeven einddatum ligt, wordt de opgegeven einddatum geregistreerd als datum einde dekking. Als de in de mutatie opgegeven einddatum in de toekomst ligt wordt deze datum geregistreerd als datum einde dekking. Als de ontvangstdatum RDW van de mutatie later dan 30 dagen na de in de mutatie opgegeven einddatum ligt, wordt deze ontvangstdatum geregistreerd als datum einde dekking RDB Bedrijfsnummer Polisnummer Einddatum Voorbeeld mutatiedatum: 1 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (binnen of op 30 dagen na einddatum dekking) 15 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 2 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (meer dan 30 dagen na einddatum dekking) 21 oktober Geregistreerde einddatum 21 oktober Beperkte mutatiemogelijkheden: In tegenstelling tot het muteren van dekkingen op kentekens is het bij een RDB-dekking niet mogelijk om een startdatum van een dekking te wijzigen of een dekking geheel fysiek te verwijderen. Als u een verkeerde dekking heeft aangemeld, moet u deze beëindigen door een einddatum te plaatsen. 12

13 7. Foutcodes en meldingen Na het registeren van dekkingen krijgt u terugkoppeling over de registraties. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de foutcodes die de RDW terug kan melden in het Resultaatbericht na de verwerking van een dekking op een kenteken. De RDW meldt deze codes en meldingen bij het muteren in de webapplicatie CRWAM. De codes gelden voor zowel de gewone kentekens als voor RDB registraties. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, dan staan deze codes op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Wij adviseren u de Resultaatberichten en verslagen regelmatig op te vragen en te bekijken. Het kan voorkomen dat een bestand dat via WEBREB is aangeleverd wel is verwerkt maar enkele kentekens in dat bestand niet. 7.1 Controlemeldingen Een controlemelding geeft aan dat u de gegevens van de aangeleverde mutatie moet controleren. De dekkingen zijn niet geregistreerd in het verzekeringsregister. U moet de mutatie aanpassen en desgewenst opnieuw aanleveren voor verwerking. Soort melding Meldingnummer Omschrijving F 03 Kenteken komt niet voor in bestand F 04 Foutief kenteken F 05 Kenteken bevat ongeoorloofde lettercombinatie F 07 Mutatiecode niet gevuld F 08 Mutatiecode bestaat niet F 09 Bedrijfsnummer niet gevuld F 10 KvK-nummer niet gevuld F 11 Startdatum dekking niet gevuld F 12 Startdatum bestaat niet F 13 Startdatum ten onrechte gevuld F 14 Code verzekeraar niet gevuld F 16 Polisnummer niet gevuld F 17 Kenteken niet gevuld RDB: Einddatum dekking niet gevuld. F 18 Einddatum dekking bestaat niet F 19 Einddatum ten onrechte gevuld F 24 Bedrijfsnummer onbekend F 25 KvK-nummer komt niet overeen F 26 Startdatum niet uniek F 30 Meldcode foutief / kenteken foutief F 32 Het opgegeven polisnummer is identiek aan de geregistreerde waarde F 37 Bedrijfsnr. is 5 posities numeriek F 38 Code verzekeraar is 3 posities numeriek F 39 Code gevolmachtigd agent is 4 posities numeriek F 40 Code verzekeraar niet ingevuld RDB: Startdatum moet na liggen. F 41 Code verzekeraar / gevolmachtigde onbekend / geen volmacht verleent RDB: Het bedrijf heeft geen erkenning bedrijfsvoorraad F 42 Meldcode niet ingevuld F 43 Ingangsdatum verzekering niet ingevuld F 44 Ingangsdatum verzekering bestaat niet F 45 Einddatum verzekering niet gevuld F 46 Einddatum verzekering bestaat niet F 47 Einddatum verzekering ten onrechte gevuld F 48 Polisnummer niet gevuld F 49 Mutatiecode foutief F 50 Meer dan 10 dekkingen met dezelfde startdatum op hetzelfde kenteken F 60 Instantie staat niet geregistreerd F 61 Instantie is niet actueel F 62 Instantie is niet bevoegd F 63 Bevoegdheid is niet actueel Mutatie vastgelegd in verzekeringsregister? 13

14 7.2 Meldingen kentekenregister Bij het muteren in het verzekeringsregister wordt het aangeleverde kenteken gecontroleerd met het kentekenregister. Als een status bekend is bij het kenteken volgen de onderstaande meldingen. Soort melding Meldingnummer Omschrijving Mutatie vastgelegd in verzekeringsreg ister? Benodigde actie B 86 Kenteken is gestolen Ja Controleer of u het juiste kenteken heeft aangemeld. Als u heeft aangemeld op het verkeerde kenteken moet u de op het verkeerde kenteken verwijderen en alsnog aanmelden op het juiste kenteken. De politie is verantwoordelijk voor het plaatsen en beëindigen van de gestolen signalering in het kentekenregister bij de RDW B 87 Kenteken is vervallen per B 89 Kenteken is ongeldig, vervangend kenteken xxxxxx C 05 Kenteken is vervallen en geschoond C 11 Kenteken is inactief en geschoond C 12 Kenteken is ongeldig en geschoond Ja Ja Controleer of de terecht geplaatst is. Als het een onterechte is, moet u deze verwijderen. Controleer of de terecht geplaatst is. Als het een onterechte is, moet u deze verwijderen. Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW 14

15 C 17 Kenteken is gestolen en geschoond Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW 7.3 Meldingen verzekeringsregister Bij het muteren in het verzekeringsregister worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd met de gegevens, zoals deze al in het verzekeringsregister staan. Als u een melding krijgt, dan betekent dit dat de aangeleverde gegevens niet juist zijn en niet kunnen worden verwerkt. Op de volgende pagina s vindt u een toelichting op de foutcodes C101 t/m C128. Deze worden veroorzaakt na weigering van de aangeleverde mutaties in het verzekeringsregister. Deze codes en meldingen worden vermeld bij het muteren in de CRWAM-applicatie. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, dan worden deze codes vermeld op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Soort melding Meldingnummer Omschrijving C 101 t/m 128 Fout als gevolg van al geregistreerde of ontbrekende registraties van verzekeringsgegevens in het verzekeringsregister. I 101 t/m 109 Gesignaleerde situatie als gevolg van al geregistreerde verzekeringsgegevens in combinatie met de aangeleverde en verwerkte mutatiegegevens in het verzekeringsregister. 15

16 Foutcode C101 C102 C105 C107 Melding bij mutaties Verwijderen Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Verwijderen Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Registreren Wijzigen Registreren correctie Verwijderen Omschrijving Bij het verzekerd object staat geen dekking geregistreerd. Geen dekking gevonden op basis van de aangeleverde gegevens. De aangeleverde gegevens zijn al bekend binnen het verzekeringsregister Er staat al een, die is voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken wel een met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang, maar deze is al voorzien van een einddatum dekking Mutatie Benodigde actie vastgelegd in verzekering sregister? 1. Alsnog aanmelden met het juiste kenteken of bedrijfsnummer, de juiste datum aanvang dekking en het juiste polisnummer 2. Alsnog opnieuw aan- en afmelden 3. De geweigerde mutatie opnieuw aanbieden met het juiste kenteken of bedrijfsnummer. 1. Bij verwijderen moet een staan met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, exact hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang deze, en mag niet voorzien zijn van een einddatum dekking. 2. Bij plaatsen datum einde dekking moet bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer een staan met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde en exact hetzelfde polisnummer. Een nieuwe op hetzelfde kenteken kan wel geregistreerd worden, nadat de eerder geplaatste voorzien is van een einddatum dekking. Een nieuwe op hetzelfde bedrijfsnummer kan wel geregistreerd worden als de startdatum van de nieuwe afwijkt van de startdatum van de bestaande registratie Vervolgens moet u de geregistreerde einddatum verwijderen en daarna de geregistreerde. 16

17 C111 C112 C114 C116 C117 Wijzigen Wijzigen Wijzigen Wijzigen Wijzigen Code verzekeraar/gevolmachtigde kan niet worden gewijzigd. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang, maar de code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met hetzelfde polisnummer of dezelfde datum aanvang, maar de code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Geen dekking gevonden met verzekeraar/gevolmachtigde startdatum en polisnummer. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een, maar deze heeft een andere code verzekeraar/gevolmachtigde, een ander polisnummer en een andere datum aanvang. Aanmelding is voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken/bedrijfsnummer wel een met dezelfde code verzekeraar/- gevolmachtigde, maar deze was voorzien van een einddatum dekking. Afwijkend polisnummer en een afwijkende startdatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, maar deze heeft een afwijkend polisnummer en een afwijkende datum aanvang dekking. Als op de verkeerde code verzekeraar/gevolmachtigde is aangemeld, moet u deze verkeerde via verwijderen verwijderen. Vervolgens moet u de juiste plaatsen. Als u op de verkeerde code verzekeraar/gevolmachtigde heeft aangemeld, moet u deze verkeerde verwijderen en de juiste plaatsen. Controleren of de juiste gegevens zijn aangeleverd. Daarna moet u de juiste wijziging doorvoeren. Via wijzigen kunt u alleen een datum aanvang of een polisnummer wijzigen, als deze nog niet is afgemeld. Via wijzigen kunt u de datum aanvang of het polisnummer wijzigen. 17

18 C118 C121 C124 C125 C126 Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking De dekking is beëindigd (met aangeleverde einddatum als het een correctie is). Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken voor de betreffende verzekeraar/gevolmachtigde een geregistreerd met hetzelfde polisnummer, die al voorzien is van een einddatum dekking. Deze einddatum is gelijk aan de in de mutatie meegegeven einddatum dekking. Einddatum ligt voor de startdatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken/bedrijfsnummer een geregistreerd, die voorzien is van een einddatum dekking. De in de mutatie opgegeven einddatum komt niet overeen met de geregistreerde datum einde dekking. Verzekerd object is opnieuw aangemeld op al eerder afgemeld verzekerd object. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer voor de betreffende verzekeraar/gevolmachtigde een geregistreerd met hetzelfde polisnummer, die voorzien is van een einddatum dekking, die gelijk is aan de in de mutatie meegegeven einddatum dekking. Er werd al een nieuwe geregistreerd bij hetzelfde kenteken of bedrijfsnummer voor dezelfde verzekeraar/gevolmachtigde met hetzelfde polisnummer en een datum aanvang gelijk aan of recenter dan de oorspronkelijke datum aanvang dekking, die nog niet voorzien is van een einddatum dekking. Geen dekking geregistreerd, die was voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer geen geregistreerd, die voorzien was van een einddatum dekking. Controleren of de juiste gegevens zijn aangeleverd. Juiste datum einde dekking vermelden bij de gewenste mutatie. U moet de juiste einddatum aanleveren. Zie oorzaak Controleren of het juiste kenteken of bedrijfsnummer werd aangeboden. 18

19 C127 C128 Wijzigen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking De te muteren dekking heeft geen einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken een geregistreerd, waarvan de code verzekeraar/gevolmachtigde en het polisnummer overeenkwamen met de aangeboden mutatie. Polisnummer is onjuist. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken een aan- en afmelding geregistreerd, waarvan de code verzekeraar/gevolmachtigde overeenkwam met de in de geweigerde mutatie meegegeven code verzekeraar/gevolmachtigde. Wijzigen van een einddatum dekking is niet mogelijk Controleren of het juiste polisnummer is meegegeven in de mutatie. 19

20 7.4 Informatiemeldingen verzekeringsregister Bij het muteren in het verzekeringsregister controleert de RDW de aangeleverde gegevens met de gegevens, zoals deze al in het verzekeringsregister staan. De mutatie is wel verwerkt maar u, of een andere verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent moet actie ondernemen. Hieronder ziet u de betekenis van de meldingsteksten bij de informatiecodes I101 t/m I109. Deze worden gegenereerd na verwerking van de aangeleverde mutaties in het verzekeringsregister. De informatiemeldingen worden vermeld bij het muteren in de CRWAM-applicatie. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, staan deze meldingen (informatiecodes) op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Infocode I 101 I 102 I 103 I 104 Melding bij mutaties Registreren Registreren correctie Wijziging Registreren Registreren correctie Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen Omschrijving Gevolg Actie Mutatie verwerkt; een andere dekking is nu niet meer actueel. Als gevolg van de WAMmutatieverwerking is uw dekking een openstaande historische dekking geworden. Mutatie verwerkt; uw dekking is niet actueel. Mutatie verwerkt; uw dekking is niet meer actueel. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat de geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw in de historie is geplaatst. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. De verzekeraar/gevolmachtigde van laatst vermelde wordt geïnformeerd over de uitgevoerde mutatie met informatiecode I102. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat. Is het een onterechte dekking, dan moet u deze beëindigen. Controleer bij de verzekeringsnemer of deze dekking beëindigd moet worden. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders. 20

21 Infocode I 105 I 106 I 107 I 108 I 109 Melding bij mutaties Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Uitgebreide omschrijving Als gevolg van een WAMmutatieverwerking is uw dekking actueel geworden. Mutatie verwerkt; een andere dekking is nu niet meer actueel. Als gevolg gevolge van een WAMmutatieverwerking is uw dekking niet meer actueel. Mutatie verwerkt; uw dekking is nu actueel. Als gevolg van een WAMmutatieverwerking is uw dekking actueel geworden. Gevolg Uw geregistreerde is actueel geworden. De geregistreerde van een andere verzekeraar/gevolmachtigde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Uw is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking is dat uw dekking actueel is. Er is een aangeleverde mutatie verwerkt met een andere combinatie code verzekeraar-gevolmachtigdepolisnummer waardoor uw dekking actueel is geworden. Actie Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders. De verzekeraar/gevolmachtigde van laatst vermelde wordt geïnformeerd over de uitgevoerde mutatie door middel van een informatiecode I107. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindigd deze anders. n.v.t. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders Bijlage 1: damborden van de normale kentekenseries Gebruikte afkortingen damborden Afkorting Betekenis P Personenauto PD Personenauto < 73 PE Personenauto 73 t/m 77 B Bedrijfsauto LB Lichte bedrijfsauto ZB Zware bedrijfsauto M Motorfiets MD Motorfiets < 73 C Bromfiets A Aanhangwagen LA Lichte aanhangwagen ZA Zware aanhangwagen O Aanhangwagen (oplegger) BD Bedrijfsauto < 73 BK Bijz. kent. buitenlanders (BN/GN-serie) BKC Bijz. kent. korps diplomatiek BKG Bijz. kent. Grensverkeer BKH Kent. voor erkend bedrijf (Handelaren) BKK Bijz. kent. koninklijk huis BRH Bijz. registratieteken handelaar Niet uitgereikt ZZ Voertuig niet conform alle eisen WvW 94 (ZZ-serie) CD CDJ Hoge militairen NATO, Bijzonder diplomatiek vertegenwoordiging Internationaal gerechtshof 21

22 A = Aanhangwagen M = Motorfiets B = Bedrijfsauto MD = Motorfiets < 73 BD = Bedrijfsauto <73 O = Aanhangwagen (oplegger) BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) P = Personenauto BKC = Bijz kent korps diplomatiek PD = Personenauto < 73 BKG = Bijz kent grensverkeer Z = vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) BKH = kent voor erkend bedrijf (Handelaren) BKK = Bijz kent koninklijk huis BRH = Bijz registratieteken handelaar 22

23 Sidecode 2 2e letter A B D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Z A B P P P P P P P P P P P P P P P P P P B P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P C D P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P B P P P P BKH P P P P P P P P P P P P P G P B P P P P P P P P P BK P P P P P BKG P P H B P P BKH P P P P P P P P P P P P P P J P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P M P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P N P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P S B P P P P P P P P P P P P P P P P T P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P U P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P V P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P W A A A A A A A A A A A A A A A A A X P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P Z P B P P P P P P P P P P P P P P P P P Z A =Aanhangwagen B = Bedrijfsauto BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) BKG = Bijzonder kenteken grensverkeer BKH = Kent voor erkend bedrijf (Handelaren) O = Aanhangwagen (oplegger) P = Personenauto Z = Vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) 23

24 Sidecode 3 2e letter A B D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Z A B P P P P P P P P P P P P P P P P P P B P B P P P P P P P P P BK P P P P P P P P D P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P B P P P P BKH P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P BK P P P P P P P H B P P P P P P P P P P P P P P P P J P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P M P B P P P P P P P P P P P P P P P P P N P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P S B P P P P P P P P P P P P P P P P T P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P U P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P V P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P W A A A A A A A A A A A A A A A A A A X P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P Y PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 0101 Z P B P P P P P P P P P P P P P P P P P Z A =Aanhangwagen P = Personenauto B = Bedrijfsauto PE = Personenauto BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) Z = Vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) BKH = Kent voor erkend bedrijf (Handelaren) O = Aanhangwagen (oplegger) 24

25 Sidecode 4 2e letter B D F G H J K L N P R S T V X Y Z B B B B B B B B B B B B B B B B B B D P P P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P P P K P P P P P P P P P P P P P P P P L P P P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P P P V B B B B B B B B B B B B B B B B B W A A A A A A A A A A A A A A A A A X P P P P P P P P P P P P P P P P P Y P P P P P P P P P P P P P P P P P Z P P P P P P P P P P P P P P P P A =Aanhangwagen B = Bedrijfsauto M = Motorfiets O = Aanhangwagen (oplegger) P = Personenauto 25

26 Sidecode 5 2e letter B D F G H J L N P R S T V X Z B ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB D P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P L P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P O LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P V LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB W A A A A A A A A A A A A A A A X P P P P P P P P P P P P P P P Z P P P P P P P P P P P P P P P LA = Lichte aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto A = Aanhangwagen ZB = Zware bedrijfsauto 26

27 Sidecode 6 2e letter B D F G H J K L N P R S T V X Y Z B LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB D P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P P K L P P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O ZA P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P P V LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB W A A A A A A A A A A A A A A LA X P P P P P P P P P P P P P P P P ' Y Z P P P P P P P P P P P P P P P ZA = Zware Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets LA = Lichte aanhangwagen 27

28 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 28

29 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 29

30 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 30

31 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets ONG = Niet uitgereikt P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 31

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING (Model MV 03.2.30 A) Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten 7 3.1

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering

Polisvoorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Model AUT1402 Algemene voorwaarden Autoverzekering Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Waar bent

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2

Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9. Artikel 2 Biezenvijver ALGEMENE 7 VOORWAARDEN 3297 GK Hoeksche Puttershoek Waard Garagepolis T 078 676 MODEL 90 00 F 078 676 A 03.5.04 90 01 A ING Bank Postbus INHOUD 67.47.28.491 5621 KvK nr. 3297 51928116 ZG Puttershoek

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Bromfietsverzekering BRM141

Bromfietsverzekering BRM141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden RV 0413-01 Voorwaarden Schadeverzekering Mijn verplichtingen bij schade Het is voor u en voor ons belangrijk dat u: 1. Direct als er schade is of u daarvan op de hoogte had kunnen

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112

WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 WOONGARANT AUTOVERZEKERING PROMINENT 0112 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Waar en wanneer bent u verzekerd Artikel 4 Premie Artikel 5 Gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening 14 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie