Handleiding Verzekeringsregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Verzekeringsregister"

Transcriptie

1 Handleiding Verzekeringsregister Postbus EE Veendam versie 1.6 november B 0817h 1

2 Inhoudsopgave INLEIDING UNIT HANDHAVING BEHEER VERZEKERINGSREGISTER AANVRAGEN TOEGANG VERZEKERINGSREGISTER VOLMACHT RELATIE REGISTRATIE BIJ DE RDW WIJZIGING BEDRIJFSGEGEVENS BEËINDIGING BEDRIJF WEBAPPLICATIES DEKKINGEN IN HET VERZEKERINGSREGISTER LIJST GEREGISTREERDE DEKKINGEN LIJST OPENSTAANDE HISTORISCHE DEKKINGEN OMZETTEN REGISTRATIE DEKKINGEN DIGITALE WAM-VERKLARING RAADPLEGEN IN DE RDW REGISTERS DOELBINDING TOTSTANDKOMING EN INSTANDHOUDING VERZEKERINGEN DOELBINDING SCHADEAFHANDELING TOEZICHT RAADPLEGEN GEGEVENS MUTEREN IN HET VERZEKERINGSREGISTER NORMALE KENTEKENS BIJZONDERE KENTEKENS MUTATIECODES REGISTRATIE DEKKING BEDRIJFSVOORRAAD BEDRIJFSVOORRAAD VERZEKEREN BEDRIJFSVOORRAAD MUTATIECODES FOUTCODES EN MELDINGEN CONTROLEMELDINGEN MELDINGEN KENTEKENREGISTER MELDINGEN VERZEKERINGSREGISTER INFORMATIEMELDINGEN VERZEKERINGSREGISTER BIJLAGE 1: DAMBORDEN VAN DE NORMALE KENTEKENSERIES BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE KENTEKENSERIES NORMALE KENTEKENSERIE BIJZONDERE KENTEKENSERIE BIJLAGE 3: AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

3 Inleiding Als u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent verzekeringen wilt registreren in het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), verder genoemd verzekeringsregister, dan moet u zich laten registreren bij de RDW. De unit Handhaving van de RDW is door de Minister van Justitie aangewezen als beheerder van het verzekeringsregister. Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM artikel 13, eerste lid) is een verzekeraar verplicht, voor een voertuig dat kentekenplichtig is, kennis te geven van: a. het afsluiten van de verzekering; b. de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van de verzekering; c. de schorsing van de verzekering en de beëindiging van die schorsing; d. iedere andere schorsing van de verzekering of van de dekking, evenals van het einde van die schorsing. In deze handleiding staat informatie hoe u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent toegang kunt krijgen en behouden tot het verzekeringsregister. In deze handleiding staat ook hoe u gegevens kunt raadplegen, hoe u in het verzekeringsregister kunt muteren en wat de mogelijkheden van de applicaties zijn. Contact met de RDW De unit Handhaving is het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw klantregistratie, het muteren in het verzekeringsregister en het gebruik van de webapplicaties. U kunt de unit Handhaving bereiken op werkdagen van 8.00 uur tot uur via telefoonnummer: Als u wilt corresponderen met de unit Handhaving, dan kunt u gebruik maken van onderstaand adres: RDW T.a.v. Unit Handhaving Postbus EE Veendam Per kunt u de unit Handhaving bereiken via Voor het opvragen van de informatie, zoals deze staat geregistreerd in de registers kunt u contact opnemen met de RDW unit Informatieverstrekking (IV): De unit IV houdt ook toezicht op de verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten voor het opvragen van gegevens uit het kentekenregister. Hiervoor zijn toezichthouders aangesteld. 3

4 1. Unit Handhaving Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM artikel 13, eerste lid) is een verzekeraar verplicht, voor een voertuig dat kentekenplichtig is, kennis te geven van: a. het afsluiten van de verzekering; b. de beëindiging, de vernietiging en de ontbinding van de verzekering; c. de schorsing van de verzekering en de beëindiging van die schorsing; d. iedere andere schorsing van de verzekering of van de dekking, evenals van het einde van die schorsing. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de rol van de unit Handhaving is voor het verzekeringsregister. En wat u mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent en wat u moet overleggen om toegang te krijgen tot het verzekeringsregister. 1.1 Beheer verzekeringsregister De unit Handhaving beheert het verzekeringsregister. Dit houdt in dat de unit toegang verleent aan verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agent om te muteren in het verzekeringsregister en kan deze toegang ook beëindigen. De unit Handhaving beheert de klantgegevens van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Als de bedrijfsregistratie van u als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent wijzigt, beoordeelt de unit wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en de eventuele dekkingen. Zij controleren jaarlijks of u nog aan de gestelde voorwaarden voldoet. U bent als verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigd agent verantwoordelijk voor de registratie in het verzekeringsregister. De unit Handhaving zorgt ervoor dat u de mogelijkheid krijgt om deze dekkingen te registeren. Daarnaast is de unit Handhaving het eerste aanspreekpunt voor vragen over het aanleveren van mutaties in het verzekeringsregister, vragen over registreerde dekkingen en artikel 34 Verklaringen. 1.2 Aanvragen toegang verzekeringsregister Als u toegang wilt hebben tot het verzekeringsregister moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en moet u beschikken over een juiste vergunning. Als verzekeringsmaatschappij moet u geregistreerd staan in het register van De Nederlandsche Bank met de juiste vergunning (2:27 lid 1 Uitoefenen van het bedrijf van schadeverzekeraar met als branche S10a, Aansprakelijkheid motorrijtuigen). Als gevolmachtigd agent moet u geregistreerd staan in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de juiste vergunning (Financiële dienst: Optreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde (2:92) met als product Schadeverzekeringen). Voor het aanvragen van toegang tot het verzekeringsregister heeft unit Handhaving van u nodig: - Volledig ingevuld Aanmeldingsformulier CRWAM-code aanvragen (te downloaden via de website van de RDW); - Recent uittreksel Kamer van Koophandel; - De juiste vergunning bij de AFM of DNB. Op basis van deze documenten beoordeelt de unit Handhaving of u toegang kunt krijgen tot het verzekeringsregister. Als uw aanvraag akkoord is krijgt u een CRWAM-code. Met deze code kunt u muteren en/of raadplegen in het register. 1.3 Volmacht relatie Als gevolmachtigd agent kunt u alleen muteren in het verzekeringsregister namens een verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij moet een verzoek indienen bij de unit Handhaving om deze registratie te regelen. In de brief moet u vermelden: - de NAW gegevens van de gevolmachtigd agent; - de CRWAM-code van de gevolmachtigd agent; - het vergunningsnummer bij de AFM van de gevolmachtigd agent; - de gewenste ingangsdatum. Daarnaast moet de verzekeringsmaatschappij worden toegevoegd bij de gevolmachtigd agent in het register van de AFM. 4

5 2. Registratie bij de RDW De unit Handhaving registreert de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen en de gevolmachtigd agenten. U kunt bij de unit toegang vragen tot de webapplicaties van de RDW (de CRWAM-applicatie en de WEBREBapplicatie). Wijzigen uw bedrijfsgegevens, dan moet u deze doorgeven aan de unit Handhaving. 2.1 Wijziging bedrijfsgegevens Als uw bedrijfsgegevens wijzigen, moet de unit Handhaving beoordelen of dit van invloed is voor uw klantregistratie of uw geregistreerde dekkingen in het verzekeringsregister. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw bedrijf wordt overgenomen, u neemt zelf een bedrijf over, uw bedrijf verhuisd, er vindt een naamswijziging plaats of uw contactpersonen wijzigen. Wij verzoeken u wijzingen op tijd door te geven aan de unit Handhaving. Wij kunnen dan tijdig beoordelen wat voor gevolgen dit heeft voor uw registratie en uw dekkingen. Daarnaast kunnen wij u adviseren hoe met deze wijzigingen ten behoeve van het verzekeringsregister om te gaan. 2.2 Beëindiging bedrijf Als u als bedrijf stopt met het verlengen van WAM dekkingen of als u als gevolmachtigd agent niet meer namens een verzekeringsmaatschappij mag muteren moet de toegang tot het verzekeringsregister worden beëindigd. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de unit Handhaving. Dit moet op origineel briefpapier. Hierin moet u de gegevens van het bedrijf, de CRWAM-code en de datum van de beëindiging vermelden. Als u als gevolmachtigd agent uw bedrijf beëindigt, moet de verzekeringsmaatschappij ook een brief sturen aan de RDW waarin zij vermelden dat de volmachtrelatie tussen de verzekeringsmaatschappij en de gevolmachtigd agent wordt beëindigd. Voor het beëindigen van de registratie van een verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent, of als een volmachtrelatie wordt beëindigd, moeten alle dekkingen voorzien zijn van een einddatum. De unit Handhaving beëindigt de klantregistratie pas nadat alle dekkingen zijn beëindigd. Als nog openstaande dekkingen aanwezig zijn, kan de toegang tot het verzekeringsregister of de volmachtrelatie niet worden beëindigd. Als de dekkingen niet zijn voorzien van een einddatum, blijft u verantwoordelijk voor eventuele schademeldingen. 2.1 Webapplicaties Voor het muteren van verzekeringsgegevens in het verzekeringsregister kunt u gebruik maken van de webapplicaties van de RDW. Met de webapplicatie CRWAM kunt u verzekeringen aanmelden, afmelden en wijzigen. Het is ook mogelijk de gegevens in het kentekenregister op te vragen en digitale WAM-verklaringen af te geven. Met de WEBREB-applicatie kunt u grote bestanden uitwisselen met de RDW. In deze bestanden staan de verzekeringen die u wilt muteren. Voor het muteren in het register via de webapplicaties brengt de RDW geen kosten in rekening. U kunt de webapplicaties CRWAM en WEBREB aanvragen bij de RDW met het formulier Aanmeldingsformulier CRWAM en WEBREB. Het ingevulde formulier moet u naar de unit Handhaving sturen. Na de verwerking van het formulier ontvangt u een certificaat en een pincode. Voor de werking van de webapplicaties kunt u de Applicatiehandleiding CRWAM en WEBREB downloaden via de website van de RDW 5

6 3. Dekkingen in het verzekeringsregister In het verzekeringsregister staan alle dekkingen geregistreerd die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent zijn afgesloten. Het is ook mogelijk digitaal een WAM-verklaring af te geven via de CRWAM-applicatie van de RDW. 3.1 Lijst geregistreerde dekkingen Als u inzicht wilt in de dekkingen die u heeft geregistreerd, kunt u een extractie uit het verzekeringsregister aanvragen. U ontvangt dan een digitaal bestand met alle openstaande dekkingen (normale kentekens, handelaarskentekens, bijzondere kentekens, bedrijfsdekkingen) en historische dekkingen. Een extractie kunt u aanvragen via onder vermelding van uw CRWAM-code en de reden waarom u een extractie wilt aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden. U kunt ook een lijst met alleen openstaande historische dekkingen aanvragen als u de beschikking heeft over de webapplicatie CRWAM. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM op de website van de RDW. 3.2 Lijst openstaande historische dekkingen Openstaande historische dekkingen zijn dekkingen, waar inmiddels door uzelf of door een andere verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een nieuwe dekking voor is geregistreerd. Als deze openstaande dekking niet wordt voorzien van een einddatum, heeft dit gevolgen voor uw aansprakelijkheid. Als de nieuw afgesloten dekking wordt voorzien van een einddatum, dan wordt uw dekking, die naar de historie is geplaatst, weer een actuele dekking. In geval van een schade wordt u aansprakelijk gesteld bij de schadeafhandeling. Via de webapplicatie WEBREB kunt u zelf kosteloos een overzicht opvragen met openstaande historische dekkingen. Meer informatie hierover vindt u in de applicatiehandleiding CRWAM op de website van de RDW. 3.3 Omzetten registratie dekkingen Als door een wijziging in uw bedrijfsregistratie de geregistreerde dekkingen omgezet moeten worden van een CRWAM-code onder een andere CRWAM-code zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. - U wijzigt alle dekkingen zelf. U moet alle dekkingen voorzien van een einddatum. Dezelfde dekkingen moet u daarna registreren onder de nieuwe code in het verzekeringsregister. - De RDW zet de dekkingen voor u om. Door middel van het draaien van het fusieprogramma heeft de RDW de mogelijkheid om alle dekkingen in het verzekeringsregister om te zetten van een oude registratie naar een nieuwe registratie. Hieraan zijn kosten verbonden. In een weekend voorziet de RDW alle dekkingen, die door de oude registratie zijn geregistreerd in het verzekeringsregister, van een einddatum. Dezelfde dekkingen worden per dezelfde datum aangemeld onder de nieuwe registratie. Bij de unit Handhaving kunt u hiervoor een aanvraagformulier offerte fusieprogramma aanvragen. 3.4 Digitale WAM-verklaring De RDW voert registercontroles uit op de verzekeringsplicht. Als een voertuig niet als verzekerd staat gemeld in het verzekeringsregister, ontvangt de kentekenhouder een brief. Was het voertuig op de controledatum wel verzekerd, dan moet de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent een WAM-verklaring afgeven (een artikel-34 verklaring). Dit kan op papier, maar het is ook mogelijk deze verklaring digitaal af te geven. Hiervoor kunt u gebruik maken van de webapplicatie CRWAM van de RDW. Als u de verklaring digitaal gaat afgeven, dan vindt ook meteen een plaats in het verzekeringsregister. Staat het voertuig al als verzekerd geregistreerd, dan is het niet meer mogelijk een digitale WAM-verklaring af te geven en moet u een papieren WAM-verklaring sturen naar de RDW unit Handhaving. 6

7 4. Raadplegen in de RDW registers U mag als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent ook toegang krijgen om te raadplegen in de RDWregisters. Voor de verschillende doelbindingen heeft u de mogelijkheid om gegevens te raadplegen. Hieronder staat beschreven welke gegevens u bij welke doelbinding mag raadplegen. 4.1 Doelbinding totstandkoming en instandhouding verzekeringen Voor de doelbinding totstandkoming en instandhouding verzekeringen mag u alleen voertuiggegevens raadplegen. Dit volgt uit artikel 2 lid 3 van de regeling gegevensverstrekking kentekenregister U kunt de verzekeringsgegevens van een voertuig zonder beperkingen raadplegen. U kunt ook het kenteken met de meldcode controleren, de technische gegevens van een voertuig opvragen en de laatste tellerstandinformatie opvragen. 4.2 Doelbinding schadeafhandeling U mag alleen voor de wettelijke doelbinding Schadeafhandeling de persoonsgegevens raadplegen. Dit volgt uit Artikel 2, lid 2, sub a van dezelfde regeling. De persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens en mag u dus niet zomaar raadplegen. 4.3 Toezicht raadplegen gegevens De RDW houdt toezicht op het raadplegen van de gegevens uit het Kentekenregister. Als u persoonsgegevens raadpleegt moet u kunnen aantonen voor welk schadedossier u deze gegevens heeft geraadpleegd. De afdeling Toezicht kan hierom vragen. 7

8 5. Muteren in het verzekeringsregister In het verzekeringsregister kunt u dekkingen registreren, waaronder het aan- en afmelden. Dit zijn kentekens zoals vermeld in artikel 13 van de WAM. Hieronder vallen ook de handelaarskentekens (de groene platen) en de bijzondere kentekens. 5.1 Normale kentekens De normale kentekens worden geregistreerd in het verzekeringsregister. In de bijlage vindt u een overzicht van de damborden van de normale kentekens. 5.2 Bijzondere kentekens De RDW geeft "bijzondere" kentekenseries uit aan diverse instanties, onder in de wet bepaalde voorwaarden. Over het algemeen zijn deze kentekengegevens niet opgenomen en opvraagbaar in het geautomatiseerde kentekenregister. Voertuigen, die mogen rijden met deze bijzondere kentekens, moeten wel verzekert zijn overeenkomstig de bepalingen in de WAM. De volgende bijzondere kentekens worden ook geregistreerd in het verzekeringsregister: - CD-kentekens (Corps Diplomatique) De CD-kentekens zijn beschikbaar voor buitenlandse diplomaten. De tenaamstelling behorend bij CD-kentekens is afgeschermd, daarom is het niet mogelijk om informatie hierover op te vragen in het CRWAM. De CD-kentekens zijn als volgt samengesteld: CD gevolgd door 4 cijfers, CD CD-99-99, en CD in het midden geplaatst, 00-CD CD CDJ-kentekens De CDJ-kentekens zijn beschikbaar voor medewerkers van het Internationaal Gerechtshof of voor een andere door de Minister van Buitenlandse Zaken aangewezen internationale organisatie. De CDJ-kentekens zijn samengesteld uit: de letters CDJ gevolgd door 3 cijfers. - BN/GN-kentekens Er is geen verschil in de lettercombinatie BN of GN. Wel onderscheiden we verschillende series die voor verschillende doelgroepen bestemd zijn. Dit zijn: A. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Financiën een vrijstelling van belasting is gegeven onder voorwaarde van overbrenging naar het buitenland binnen een bepaalde tijd. B. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen en aanhangwagens waarvan de eigenaar of houder behoort tot het personeel van buitenlandse ambassades, consulaten en daarmee gelijkgestelde instellingen, voor zover daarvoor naar het oordeel van de Minister van Buitenlandse Zaken op grond van het protocol aanleiding is. C. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen in bijzondere gevallen voor zover naar het gezamenlijk oordeel van de Minister van Financiën en de Dienst Wegverkeer daarvoor aanleiding is. D. Kentekens met de lettergroep BN of GN met de cijfergroepen tot en met worden gebruikt voor motorrijtuigen waarvoor overeenkomstig de voorschriften van de Minister van Financiën een voorwaardelijke vrijstelling van belasting is verleend, voor zover deze niet vallen onder onderdeel a. - GV-kentekens Deze kentekens zijn bedoeld voor grensoverschrijdende motorrijtuigen met beperkte snelheid en landbouw- of bosbouwtrekkers, waarvoor in Nederland geen kenteken is vereist, maar voor het rijden op de openbare weg in het buitenland wel. De GV-kentekens zijn als volgt samengesteld: GV t/m GV-99-99, 01-GV-01 t/m 99-GV-99 en GV t/m GV. 8

9 - Handelaarskentekens Deze kentekens zijn bedrijfsgebonden en door de RDW afgegeven aan erkende bedrijven. De handelaarskentekens zijn als volgt samengesteld: a) voor motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen, de lettergroep HA, HF of FH en twee groepen van twee cijfers; b) voor bromfietsen de lettergroep HC en twee groepen van twee cijfers, of c) voor aanhangwagens de lettergroep OA en twee groepen van twee cijfers - JFC HQ Brunssum (Joint Force Command Head Quarters Brunssum) kentekens Voor JFC HQ Brunssum-kentekens voor militairen, die gelegerd zijn in Brunssum, worden reguliere Nederlandse kentekens afgegeven, die ook moeten voldoen aan de verzekeringsplicht. Omdat het militairen betreft met bepaalde privileges moet de RDW een speciale status meegeven bij de registratie in het verzekeringsregister. Het gaat hier om status 53. Dit betekent dat, als u een registratie uitvoert voor deze kentekens, u een melding terugkrijgt van: Buiten Openbare Weg. De registratie is dan al een feit. Dit signaal wordt ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals het gebruik op privé terreinen. U moet deze melding negeren als het JFC HQ Brunssum betreft. Omdat het noodzakelijk is dat deze voertuigen op een juiste manier worden geregistreerd in het CRWAM, is het van belang van tevoren te weten dat het hier om JFC HQ Brunssum- kentekens gaat. - BFG-NATO-kentekens Deze kentekens worden gebruikt voor particuliere voertuigen van Nederlandse militairen in Duitsland en Duitse militairen in Nederland, die werkzaam zijn in BFG-NATO-verband (British Forces Germany). De afgifte vindt plaats door het Ministerie van Defensie/KONMAR te Driebergen. - Eendagskentekens Het eendagskenteken is slechts geldig op de datum die op het kentekenbewijs vermeld staat. Het is bedoeld voor een rit van een van tevoren vastgelegde vertrekplaats naar een van tevoren vastgelegde plaats van aankomst voor een voertuig, dat niet voorzien is van een Nederlands kentekenbewijs. De eendagskentekens bevatten de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers. 9

10 5.3 Mutatiecodes Voor het muteren in het verzekeringsregister worden mutatiecodes gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht met de gebruikte mutatiecodes. Muta tie code Soort mutatie Omschrijving Voorwaarde Op te geven gegevens 01 Registreren Plaatsen van van een verzekering bij een kenteken. Aanmeldingen met een datum aanvang dekking in de toekomst worden geaccepteerd en geregistreerd met de opgegeven datum aanvang dekking in de toekomst. Een moet volgens de bepalingen in de wet binnen 28 dagen ontvangen zijn bij de RDW. Kenteken Meldcode Begindatum Polisnummer 02 Verwijderen 03 Wijzigen Verwijderen van een ten onrechte geplaatste op een kenteken Wijzigen van de datum aanvang dekking of het polisnummer in een eerder geplaatste. Het is niet toegestaan een eerder afgesloten verzekeringsovereenkomst, bijvoorbeeld een voorlopige dekking, met deze mutatie te verwijderen. Het is niet mogelijk om beide gegevens in één mutatie te wijzigen. Deze mutatie is niet mogelijk als bij de al een einddatum dekking is geplaatst. Kenteken Begindatum Polisnummer Kenteken Begindatum Polisnummer 04 Correctie 06 Verwijderen datum einde dekking 07 Wijzigen datum einde dekking * correctie- van een verzekering: Verwijderen van een al geplaatste datum einde dekking. Wijzigen van een al geplaatste einddatum dekking. Nadat een eerdere door de RDW is geweigerd in verband met een geconstateerde onjuistheid of nadat een eerdere is verwijderd via mutatie verwijderen in verband met een geconstateerde onjuistheid. Deze mutatie mag u alleen gebruiken om een in de toekomst geplaatste einddatum dekking aan te passen naar een recentere einddatum dekking. Kenteken Meldcode Begindatum Polisnummer Kenteken Einddatum Polisnummer Kenteken Nieuwe einddatum Polisnummer 08 Plaatsen datum einde dekking * Plaatsen van een einddatum dekking bij een al aangemelde verzekering bij een kenteken. Als de ontvangstdatum RDW van deze mutatie niet later dan 30 dagen na de opgegeven einddatum ligt, wordt de opgegeven einddatum geregistreerd als datum einde dekking. Als de in de mutatie opgegeven einddatum in de toekomst ligt, wordt deze datum geregistreerd als datum einde dekking. Kenteken Einddatum Polisnummer Als de ontvangstdatum RDW van deze mutatie later dan 30 dagen na opgegeven einddatum ligt, registreert de RDW de vastgelegde ontvangstdatum als datum einde dekking Voorbeeld bij mutatiecode 07 en 08: 1 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (binnen 30 dagen na einde verzekering) 15 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 2 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (niet binnen 30 dagen na einde verzekering) 21 oktober Geregistreerde einddatum 21 oktober 3 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (dus precies 30 dagen na einde verzekering) 19 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 10

11 6. Registratie dekking bedrijfsvoorraad Een garagebedrijf kan meerdere voertuigen op zijn terrein of in de showroom hebben staan. Deze voertuigen moeten volgens de wet verzekerd zijn. Volgens artikel 13a lid 1 WAM is een verzekeraar verplicht een kennisgeving als bedoeld in artikel 13, eerste lid, te doen ten aanzien van verzekeringen tot het dekken van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer aanleiding wordt gegeven door motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een overeenkomstig artikel 62 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 94) erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon. In dit hoofdstuk leest u meer over hoe u een registratie dekking bedrijfsvoorraad (RDB) van een erkend bedrijf kunt registeren in het verzekeringsregister. 6.1 Bedrijfsvoorraad Een bedrijf dat handelt in voertuigen kan deze voertuigen registreren op eigen naam of op naam van het bedrijf. In het laatste geval worden ze geregistreerd op de erkenning bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf (ook wel erkenninghouder genoemd). Het voertuig wordt administratief gezien gekoppeld aan de bedrijfsvoorraad van de erkenninghouder. 6.2 Verzekeren bedrijfsvoorraad Als u als verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent dekking verleent voor alle voertuigen in de bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf kunt u een RDB registreren. Voor de RDB is het niet relevant hoeveel of welke kentekens in de bedrijfsvoorraad staan. Een RDB registratie vindt plaats onder het bedrijfsnummer van een erkend bedrijf. Een aantal erkenninghouders bestaat uit hoofd- en nevenvestigingen. De RDW kent in dit geval de zogeheten deelerkenning bedrijfsvoorraad toe. De hoofd- en nevenvestiging(en) hebben in dit geval allemaal verschillende bedrijfsnummers. Via de raadpleegfunctie in de webapplicatie CRWAM kunt u zien welke vestigingen van een bedrijf één rechtspersoon vormen. U heeft de volgende opties: a). De hoofd- en nevenvestiging(en) hebben een aparte polis. U meldt alleen het bedrijfsnummer of de bedrijfsnummers aan van de vestigingen waar u dekking voor verleent. b). De hoofd- en nevenvestiging(en) vallen binnen dezelfde polis. Per bedrijfsnummer (vestiging) moet u een verrichten. Bij het verzekeren van de RDB wordt het handelaarskenteken niet verzekerd. Een handelaarskenteken moet u registreren in het verzekeringsregister net zoals een normaal kenteken. 6.3 Mutatiecodes Voor het muteren van de RDB worden onderstaande mutatiecodes gebruikt: Muta tie code 01 Registreren Soort mutatie Omschrijving Voorwaarde Op te geven gegevens Plaatsen van een RDB-dekking. Deze kunt u tot 28 dagen in het verleden aanmelden. Op één specifieke startdatum kunt u maximaal één dekking aanmelden voor het betrokken bedrijf. Informatie: In de webapplicatie CRWAM kunt u de combinatie KVK en bedrijfsnummer opvragen. Bedrijfsnummer Positie 3 t/m 8 van het KvK-nummer Startdatum Polisnummer 13 Wijzigen polisnummer RDB Wijzigen van het polisnummer in een eerder geplaatste. Dit is niet mogelijk als al een einddatum geplaatst is. Het is niet mogelijk om het bedrijfsnummer of de verzekeraars/volmachtcode te wijzigen Bedrijfsnummer Startdatum Polisnummer (nieuw) 16 Verwijderen datum einde dekking. Verwijderen van een al geplaatste datum einde dekking Bedrijfsnummer Polisnummer (de te verwijderen) Einddatum 11

12 18 Plaatsen datum einde dekking Plaatsen van een einddatum dekking bij een al aangemelde dekking op bedrijfsvoorraad Als de ontvangstdatum RDW van de mutatie niet later dan 30 dagen na de in de mutatie opgegeven einddatum ligt, wordt de opgegeven einddatum geregistreerd als datum einde dekking. Als de in de mutatie opgegeven einddatum in de toekomst ligt wordt deze datum geregistreerd als datum einde dekking. Als de ontvangstdatum RDW van de mutatie later dan 30 dagen na de in de mutatie opgegeven einddatum ligt, wordt deze ontvangstdatum geregistreerd als datum einde dekking RDB Bedrijfsnummer Polisnummer Einddatum Voorbeeld mutatiedatum: 1 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (binnen of op 30 dagen na einddatum dekking) 15 oktober Geregistreerde einddatum 19 september 2 Opgegeven einddatum 19 september Mutatie ontvangen bij de RDW (meer dan 30 dagen na einddatum dekking) 21 oktober Geregistreerde einddatum 21 oktober Beperkte mutatiemogelijkheden: In tegenstelling tot het muteren van dekkingen op kentekens is het bij een RDB-dekking niet mogelijk om een startdatum van een dekking te wijzigen of een dekking geheel fysiek te verwijderen. Als u een verkeerde dekking heeft aangemeld, moet u deze beëindigen door een einddatum te plaatsen. 12

13 7. Foutcodes en meldingen Na het registeren van dekkingen krijgt u terugkoppeling over de registraties. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de foutcodes die de RDW terug kan melden in het Resultaatbericht na de verwerking van een dekking op een kenteken. De RDW meldt deze codes en meldingen bij het muteren in de webapplicatie CRWAM. De codes gelden voor zowel de gewone kentekens als voor RDB registraties. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, dan staan deze codes op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Wij adviseren u de Resultaatberichten en verslagen regelmatig op te vragen en te bekijken. Het kan voorkomen dat een bestand dat via WEBREB is aangeleverd wel is verwerkt maar enkele kentekens in dat bestand niet. 7.1 Controlemeldingen Een controlemelding geeft aan dat u de gegevens van de aangeleverde mutatie moet controleren. De dekkingen zijn niet geregistreerd in het verzekeringsregister. U moet de mutatie aanpassen en desgewenst opnieuw aanleveren voor verwerking. Soort melding Meldingnummer Omschrijving F 03 Kenteken komt niet voor in bestand F 04 Foutief kenteken F 05 Kenteken bevat ongeoorloofde lettercombinatie F 07 Mutatiecode niet gevuld F 08 Mutatiecode bestaat niet F 09 Bedrijfsnummer niet gevuld F 10 KvK-nummer niet gevuld F 11 Startdatum dekking niet gevuld F 12 Startdatum bestaat niet F 13 Startdatum ten onrechte gevuld F 14 Code verzekeraar niet gevuld F 16 Polisnummer niet gevuld F 17 Kenteken niet gevuld RDB: Einddatum dekking niet gevuld. F 18 Einddatum dekking bestaat niet F 19 Einddatum ten onrechte gevuld F 24 Bedrijfsnummer onbekend F 25 KvK-nummer komt niet overeen F 26 Startdatum niet uniek F 30 Meldcode foutief / kenteken foutief F 32 Het opgegeven polisnummer is identiek aan de geregistreerde waarde F 37 Bedrijfsnr. is 5 posities numeriek F 38 Code verzekeraar is 3 posities numeriek F 39 Code gevolmachtigd agent is 4 posities numeriek F 40 Code verzekeraar niet ingevuld RDB: Startdatum moet na liggen. F 41 Code verzekeraar / gevolmachtigde onbekend / geen volmacht verleent RDB: Het bedrijf heeft geen erkenning bedrijfsvoorraad F 42 Meldcode niet ingevuld F 43 Ingangsdatum verzekering niet ingevuld F 44 Ingangsdatum verzekering bestaat niet F 45 Einddatum verzekering niet gevuld F 46 Einddatum verzekering bestaat niet F 47 Einddatum verzekering ten onrechte gevuld F 48 Polisnummer niet gevuld F 49 Mutatiecode foutief F 50 Meer dan 10 dekkingen met dezelfde startdatum op hetzelfde kenteken F 60 Instantie staat niet geregistreerd F 61 Instantie is niet actueel F 62 Instantie is niet bevoegd F 63 Bevoegdheid is niet actueel Mutatie vastgelegd in verzekeringsregister? 13

14 7.2 Meldingen kentekenregister Bij het muteren in het verzekeringsregister wordt het aangeleverde kenteken gecontroleerd met het kentekenregister. Als een status bekend is bij het kenteken volgen de onderstaande meldingen. Soort melding Meldingnummer Omschrijving Mutatie vastgelegd in verzekeringsreg ister? Benodigde actie B 86 Kenteken is gestolen Ja Controleer of u het juiste kenteken heeft aangemeld. Als u heeft aangemeld op het verkeerde kenteken moet u de op het verkeerde kenteken verwijderen en alsnog aanmelden op het juiste kenteken. De politie is verantwoordelijk voor het plaatsen en beëindigen van de gestolen signalering in het kentekenregister bij de RDW B 87 Kenteken is vervallen per B 89 Kenteken is ongeldig, vervangend kenteken xxxxxx C 05 Kenteken is vervallen en geschoond C 11 Kenteken is inactief en geschoond C 12 Kenteken is ongeldig en geschoond Ja Ja Controleer of de terecht geplaatst is. Als het een onterechte is, moet u deze verwijderen. Controleer of de terecht geplaatst is. Als het een onterechte is, moet u deze verwijderen. Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW 14

15 C 17 Kenteken is gestolen en geschoond Vraag bij de verzekerde om een kopie van het kentekenbewijs deel I, deel IA of de kentekencard, waarna meestal zal blijken, dat op een verkeerd kenteken werd gemuteerd. Lever vervolgens een mutatie aan op het juiste kenteken. Mocht blijken, dat het kenteken toch correct is, neem dan contact op met de unit Handhaving van de RDW 7.3 Meldingen verzekeringsregister Bij het muteren in het verzekeringsregister worden de aangeleverde gegevens gecontroleerd met de gegevens, zoals deze al in het verzekeringsregister staan. Als u een melding krijgt, dan betekent dit dat de aangeleverde gegevens niet juist zijn en niet kunnen worden verwerkt. Op de volgende pagina s vindt u een toelichting op de foutcodes C101 t/m C128. Deze worden veroorzaakt na weigering van de aangeleverde mutaties in het verzekeringsregister. Deze codes en meldingen worden vermeld bij het muteren in de CRWAM-applicatie. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, dan worden deze codes vermeld op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Soort melding Meldingnummer Omschrijving C 101 t/m 128 Fout als gevolg van al geregistreerde of ontbrekende registraties van verzekeringsgegevens in het verzekeringsregister. I 101 t/m 109 Gesignaleerde situatie als gevolg van al geregistreerde verzekeringsgegevens in combinatie met de aangeleverde en verwerkte mutatiegegevens in het verzekeringsregister. 15

16 Foutcode C101 C102 C105 C107 Melding bij mutaties Verwijderen Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Verwijderen Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Registreren Wijzigen Registreren correctie Verwijderen Omschrijving Bij het verzekerd object staat geen dekking geregistreerd. Geen dekking gevonden op basis van de aangeleverde gegevens. De aangeleverde gegevens zijn al bekend binnen het verzekeringsregister Er staat al een, die is voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken wel een met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang, maar deze is al voorzien van een einddatum dekking Mutatie Benodigde actie vastgelegd in verzekering sregister? 1. Alsnog aanmelden met het juiste kenteken of bedrijfsnummer, de juiste datum aanvang dekking en het juiste polisnummer 2. Alsnog opnieuw aan- en afmelden 3. De geweigerde mutatie opnieuw aanbieden met het juiste kenteken of bedrijfsnummer. 1. Bij verwijderen moet een staan met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, exact hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang deze, en mag niet voorzien zijn van een einddatum dekking. 2. Bij plaatsen datum einde dekking moet bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer een staan met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde en exact hetzelfde polisnummer. Een nieuwe op hetzelfde kenteken kan wel geregistreerd worden, nadat de eerder geplaatste voorzien is van een einddatum dekking. Een nieuwe op hetzelfde bedrijfsnummer kan wel geregistreerd worden als de startdatum van de nieuwe afwijkt van de startdatum van de bestaande registratie Vervolgens moet u de geregistreerde einddatum verwijderen en daarna de geregistreerde. 16

17 C111 C112 C114 C116 C117 Wijzigen Wijzigen Wijzigen Wijzigen Wijzigen Code verzekeraar/gevolmachtigde kan niet worden gewijzigd. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met hetzelfde polisnummer en dezelfde datum aanvang, maar de code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met hetzelfde polisnummer of dezelfde datum aanvang, maar de code verzekeraar/gevolmachtigde is afwijkend. Geen dekking gevonden met verzekeraar/gevolmachtigde startdatum en polisnummer. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een, maar deze heeft een andere code verzekeraar/gevolmachtigde, een ander polisnummer en een andere datum aanvang. Aanmelding is voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond in het verzekeringsregister bij het in de mutatie opgegeven kenteken/bedrijfsnummer wel een met dezelfde code verzekeraar/- gevolmachtigde, maar deze was voorzien van een einddatum dekking. Afwijkend polisnummer en een afwijkende startdatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer wel een met dezelfde code verzekeraar/gevolmachtigde, maar deze heeft een afwijkend polisnummer en een afwijkende datum aanvang dekking. Als op de verkeerde code verzekeraar/gevolmachtigde is aangemeld, moet u deze verkeerde via verwijderen verwijderen. Vervolgens moet u de juiste plaatsen. Als u op de verkeerde code verzekeraar/gevolmachtigde heeft aangemeld, moet u deze verkeerde verwijderen en de juiste plaatsen. Controleren of de juiste gegevens zijn aangeleverd. Daarna moet u de juiste wijziging doorvoeren. Via wijzigen kunt u alleen een datum aanvang of een polisnummer wijzigen, als deze nog niet is afgemeld. Via wijzigen kunt u de datum aanvang of het polisnummer wijzigen. 17

18 C118 C121 C124 C125 C126 Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking Plaatsen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Verwijderen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking De dekking is beëindigd (met aangeleverde einddatum als het een correctie is). Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken voor de betreffende verzekeraar/gevolmachtigde een geregistreerd met hetzelfde polisnummer, die al voorzien is van een einddatum dekking. Deze einddatum is gelijk aan de in de mutatie meegegeven einddatum dekking. Einddatum ligt voor de startdatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken/bedrijfsnummer een geregistreerd, die voorzien is van een einddatum dekking. De in de mutatie opgegeven einddatum komt niet overeen met de geregistreerde datum einde dekking. Verzekerd object is opnieuw aangemeld op al eerder afgemeld verzekerd object. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het in de mutatie opgegeven kenteken of bedrijfsnummer voor de betreffende verzekeraar/gevolmachtigde een geregistreerd met hetzelfde polisnummer, die voorzien is van een einddatum dekking, die gelijk is aan de in de mutatie meegegeven einddatum dekking. Er werd al een nieuwe geregistreerd bij hetzelfde kenteken of bedrijfsnummer voor dezelfde verzekeraar/gevolmachtigde met hetzelfde polisnummer en een datum aanvang gelijk aan of recenter dan de oorspronkelijke datum aanvang dekking, die nog niet voorzien is van een einddatum dekking. Geen dekking geregistreerd, die was voorzien van een einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het opgegeven kenteken of bedrijfsnummer geen geregistreerd, die voorzien was van een einddatum dekking. Controleren of de juiste gegevens zijn aangeleverd. Juiste datum einde dekking vermelden bij de gewenste mutatie. U moet de juiste einddatum aanleveren. Zie oorzaak Controleren of het juiste kenteken of bedrijfsnummer werd aangeboden. 18

19 C127 C128 Wijzigen datum einde dekking Wijzigen datum einde dekking De te muteren dekking heeft geen einddatum. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken een geregistreerd, waarvan de code verzekeraar/gevolmachtigde en het polisnummer overeenkwamen met de aangeboden mutatie. Polisnummer is onjuist. Op het moment van aanbieden van de geweigerde mutatie stond bij het kenteken een aan- en afmelding geregistreerd, waarvan de code verzekeraar/gevolmachtigde overeenkwam met de in de geweigerde mutatie meegegeven code verzekeraar/gevolmachtigde. Wijzigen van een einddatum dekking is niet mogelijk Controleren of het juiste polisnummer is meegegeven in de mutatie. 19

20 7.4 Informatiemeldingen verzekeringsregister Bij het muteren in het verzekeringsregister controleert de RDW de aangeleverde gegevens met de gegevens, zoals deze al in het verzekeringsregister staan. De mutatie is wel verwerkt maar u, of een andere verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent moet actie ondernemen. Hieronder ziet u de betekenis van de meldingsteksten bij de informatiecodes I101 t/m I109. Deze worden gegenereerd na verwerking van de aangeleverde mutaties in het verzekeringsregister. De informatiemeldingen worden vermeld bij het muteren in de CRWAM-applicatie. Als u bestanden aanlevert via de WEBREB, staan deze meldingen (informatiecodes) op de verslagen (bestanden), die u via deze applicatie kunt opvragen. Infocode I 101 I 102 I 103 I 104 Melding bij mutaties Registreren Registreren correctie Wijziging Registreren Registreren correctie Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen Omschrijving Gevolg Actie Mutatie verwerkt; een andere dekking is nu niet meer actueel. Als gevolg van de WAMmutatieverwerking is uw dekking een openstaande historische dekking geworden. Mutatie verwerkt; uw dekking is niet actueel. Mutatie verwerkt; uw dekking is niet meer actueel. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat de geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw in de historie is geplaatst. Het gevolg van de verwerking van de aangeleverde mutatie is dat uw geregistreerde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. De verzekeraar/gevolmachtigde van laatst vermelde wordt geïnformeerd over de uitgevoerde mutatie met informatiecode I102. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat. Is het een onterechte dekking, dan moet u deze beëindigen. Controleer bij de verzekeringsnemer of deze dekking beëindigd moet worden. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders. 20

21 Infocode I 105 I 106 I 107 I 108 I 109 Melding bij mutaties Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Wijzigen Verwijderen datum einde dekking Uitgebreide omschrijving Als gevolg van een WAMmutatieverwerking is uw dekking actueel geworden. Mutatie verwerkt; een andere dekking is nu niet meer actueel. Als gevolg gevolge van een WAMmutatieverwerking is uw dekking niet meer actueel. Mutatie verwerkt; uw dekking is nu actueel. Als gevolg van een WAMmutatieverwerking is uw dekking actueel geworden. Gevolg Uw geregistreerde is actueel geworden. De geregistreerde van een andere verzekeraar/gevolmachtigde is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Uw is weggedrukt naar de historie zonder dat deze is beëindigd. Het gevolg van de verwerking is dat uw dekking actueel is. Er is een aangeleverde mutatie verwerkt met een andere combinatie code verzekeraar-gevolmachtigdepolisnummer waardoor uw dekking actueel is geworden. Actie Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders. De verzekeraar/gevolmachtigde van laatst vermelde wordt geïnformeerd over de uitgevoerde mutatie door middel van een informatiecode I107. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindigd deze anders. n.v.t. Controleer of uw dekking nog terecht openstaat en beëindig deze anders Bijlage 1: damborden van de normale kentekenseries Gebruikte afkortingen damborden Afkorting Betekenis P Personenauto PD Personenauto < 73 PE Personenauto 73 t/m 77 B Bedrijfsauto LB Lichte bedrijfsauto ZB Zware bedrijfsauto M Motorfiets MD Motorfiets < 73 C Bromfiets A Aanhangwagen LA Lichte aanhangwagen ZA Zware aanhangwagen O Aanhangwagen (oplegger) BD Bedrijfsauto < 73 BK Bijz. kent. buitenlanders (BN/GN-serie) BKC Bijz. kent. korps diplomatiek BKG Bijz. kent. Grensverkeer BKH Kent. voor erkend bedrijf (Handelaren) BKK Bijz. kent. koninklijk huis BRH Bijz. registratieteken handelaar Niet uitgereikt ZZ Voertuig niet conform alle eisen WvW 94 (ZZ-serie) CD CDJ Hoge militairen NATO, Bijzonder diplomatiek vertegenwoordiging Internationaal gerechtshof 21

22 A = Aanhangwagen M = Motorfiets B = Bedrijfsauto MD = Motorfiets < 73 BD = Bedrijfsauto <73 O = Aanhangwagen (oplegger) BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) P = Personenauto BKC = Bijz kent korps diplomatiek PD = Personenauto < 73 BKG = Bijz kent grensverkeer Z = vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) BKH = kent voor erkend bedrijf (Handelaren) BKK = Bijz kent koninklijk huis BRH = Bijz registratieteken handelaar 22

23 Sidecode 2 2e letter A B D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Z A B P P P P P P P P P P P P P P P P P P B P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P C D P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P B P P P P BKH P P P P P P P P P P P P P G P B P P P P P P P P P BK P P P P P BKG P P H B P P BKH P P P P P P P P P P P P P P J P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P M P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P N P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P S B P P P P P P P P P P P P P P P P T P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P U P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P V P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P W A A A A A A A A A A A A A A A A A X P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P Z P B P P P P P P P P P P P P P P P P P Z A =Aanhangwagen B = Bedrijfsauto BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) BKG = Bijzonder kenteken grensverkeer BKH = Kent voor erkend bedrijf (Handelaren) O = Aanhangwagen (oplegger) P = Personenauto Z = Vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) 23

24 Sidecode 3 2e letter A B D E F G H J K L M N O P R S T U V W X Z A B P P P P P P P P P P P P P P P P P P B P B P P P P P P P P P BK P P P P P P P P D P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P E P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P F P B P P P P BKH P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P BK P P P P P P P H B P P P P P P P P P P P P P P P P J P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P M P B P P P P P P P P P P P P P P P P P N P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P S B P P P P P P P P P P P P P P P P T P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P U P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P V P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P W A A A A A A A A A A A A A A A A A A X P B P P P P P P P P P P P P P P P P P P Y PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 0101 Z P B P P P P P P P P P P P P P P P P P Z A =Aanhangwagen P = Personenauto B = Bedrijfsauto PE = Personenauto BK = Bijz kent buitenlander(bn/gn-serie) Z = Vrtg niet conform alle eisen wvw(zz-serie) BKH = Kent voor erkend bedrijf (Handelaren) O = Aanhangwagen (oplegger) 24

25 Sidecode 4 2e letter B D F G H J K L N P R S T V X Y Z B B B B B B B B B B B B B B B B B B D P P P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P P P K P P P P P P P P P P P P P P P P L P P P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O O O O P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P P P V B B B B B B B B B B B B B B B B B W A A A A A A A A A A A A A A A A A X P P P P P P P P P P P P P P P P P Y P P P P P P P P P P P P P P P P P Z P P P P P P P P P P P P P P P P A =Aanhangwagen B = Bedrijfsauto M = Motorfiets O = Aanhangwagen (oplegger) P = Personenauto 25

26 Sidecode 5 2e letter B D F G H J L N P R S T V X Z B ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB D P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P L P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P O LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P V LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB W A A A A A A A A A A A A A A A X P P P P P P P P P P P P P P P Z P P P P P P P P P P P P P P P LA = Lichte aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto A = Aanhangwagen ZB = Zware bedrijfsauto 26

27 Sidecode 6 2e letter B D F G H J K L N P R S T V X Y Z B LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB D P P P P P P P P P P P P P P P F P P P P P P P P P P P P P P P P G P P P P P P P P P P P P P P P P H P P P P P P P P P P P P P P P P J P P P P P P P P P P P P P P P P K L P P P P P P P P P P P P P P P P M M M M M M M M M M M M M M M M N P P P P P P P P P P P P P P P P O O O O O O O O O O O O O O O ZA P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P S P P P P P P P P P P P P P P T P P P P P P P P P P P P P P P P V LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB W A A A A A A A A A A A A A A LA X P P P P P P P P P P P P P P P P ' Y Z P P P P P P P P P P P P P P P ZA = Zware Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets LA = Lichte aanhangwagen 27

28 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 28

29 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 29

30 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 30

31 A = Aanhangwagen LB = Lichte bedrijfsauto M = Motorfiets ONG = Niet uitgereikt P = Personenauto O = Aanhangwagen (Oplegger) ZB = Zware bedrijfsauto C = Bromfiets 31

Handleiding CRWAM. Postbus 4444 9640 EE Veendam

Handleiding CRWAM. Postbus 4444 9640 EE Veendam Handleiding CRWAM Postbus 4444 9640 EE Veendam versie 1.3 - augustus 2009 3 B 0817e Inhoudsopgave 1 CONTACT MET DE RDW...5 2 BEGRIPPEN...6 3 MUTATIEMOGELIJKHEDEN CRWAM VOOR KENTEKENS...8 3.1 MUTATIECODES...8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB Gebruikershandleiding Webapplicaties CRWAM en WEBREB versie 5.7 - maart 2010 3 B 0868p 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VOORDAT U KUNT BEGINNEN... 5 2.1 WAT HEEFT U NODIG?... 5 2.2 INSTALLEREN RDW-CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Applicatiehandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB

Applicatiehandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB Applicatiehandleiding Webapplicaties CRWAM en WEBREB Versie 7.1 november 2014 3 B 0868u Inhoudsopgave APPLICATIEHANDLEIDING... 1 1. INLEIDING... 4 2. VOORDAT U KUNT BEGINNEN... 5 2.1 WAT HEEFT U NODIG?...

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN De Dienst Wegverkeer, te dezen vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, Drs. J.G. Hakkenberg, verder te noemen: "de RDW" en Naam leasemaatschappij

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/327

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/327 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/327 2 Klacht Verzoekster klaagt over de lange duur van de behandeling door de Dienst Wegverkeer (RDW) te Veendam van haar verzoek van 10 december 1999

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.4 Versiedatum: januari 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-APR 3 B 0799o Deze gebruikershandleiding is in januari 2015 gewijzigd. De vorige versie was

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Beschrijving dataset Voertuigen

Beschrijving dataset Voertuigen Beschrijving dataset Voertuigen Gegeven Kenteken Voertuigsoort Merk Handelsbenaming Hoofd- en nevenbrandstof Vervaldatum APK Betekenis Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-AA Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden: Besluit van tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000 en Besluit Voertuigen in verband met modernisering van de wijze van tenaamstellen van kentekenbewijzen Op de voordracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 335 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met de registratie van de dekking van motorrijtuigen in bedrijfsvoorraad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw,

Datum. Aanvraagnummer. Behandeld door. Onderwerp. Geachte heer /mevrouw, Formulier WAM-A Datum Aanvraagnummer Behandeld door Onderwerp Geachte heer /mevrouw, Naar aanleiding van uw verzoek om vrijstelling van de verplichting tot het sluiten van een W.A.-verzekering conform

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 1.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL' OVEREENKOMST GRIP OP 2 1.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL' OVEREENKOMST VALLEN 2 1.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder: RDW) haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat zij niet over een geldige verzekering voor haar

Nadere informatie

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn

Datum 7 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het boetebeleid voor onverzekerde auto s die buiten gebruik zijn 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 0.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL'-OVEREENKOMST GRIP OP 2 0.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL'-OVEREENKOMST VALLEN 2 0.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.8 Versiedatum: mei 2017 Beheerder: RDW Veendam - R&I-RV-APR 3 B 0799s Inhoudsopgave GEBRUIKERSHANDLEIDING... 1 1. INLEIDING... 4 1.1 DEFINITIES... 4 1.1.1

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

DAS RechtsPartner. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Onderwerp. 1. Uw gegevens. 2. Bedrijfsactiviteiten. 3. Bedrijfsgegevens

DAS RechtsPartner. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Onderwerp. 1. Uw gegevens. 2. Bedrijfsactiviteiten. 3. Bedrijfsgegevens DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso In te vullen door uw verzekeringsadviseur Bedrijfsnaam: Relatienummer DAS: Premie-incasso door: uw kantoor DAS Onderwerp Aanvraag nieuwe verzekering

Nadere informatie

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid Cramer (Christen Unie) heeft gesteld TP PT Nederlands PT uit abcdefgh de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 11 februari 2008 Ons kenmerk VENW/DGTL2008/516 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Akkoordverklaring SAVAB WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid) op basis van verplichte deelname

Akkoordverklaring SAVAB WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid) op basis van verplichte deelname Akkoordverklaring SAVAB WGA Hiaat Aanvullingszekerheid (Uitgebreid) op basis van verplichte deelname Verzekeringsadviseur : Adres : Rekeningnummer : uitgave februari 2014 De WGA Hiaat Aanvullingszekerheid

Nadere informatie

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten

Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten Wijziging Regeling kentekenbewijzen en Regeling kentekens en kentekenplaten VW «Wegenverkeerswet 1994» 17 maart 1998/DGP/WJZ/V-821163 Directoraat-Generaal Personenvervoer De Minister van Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening 2015

Bijlage Export Dienstverlening 2015 Bijlage Export Dienstverlening 2015 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Aangifte van schade werkmaterieel

Aangifte van schade werkmaterieel Aangifte van schade werkmaterieel AEGON Werkmaterieel op Maat Al (telefonisch) gemeld _ Nee _ Ja, d.d. - - gesproken met schadenr. 1. Verzekeringnemer bedrijf _ volgens inschrijving Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven Juni 09 Handleiding webmodules Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. SYSTEEM OPSTARTEN 4 3. INLOGGEN 5 4. POLISOVERZICHT 6 5. PAKKETOVERZICHT

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem heeft aangesproken op het ontbreken van een geldige APK en een geldige verzekering voor de auto met kenteken XX-XX-XX die

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Motorrijtuigverzekering. dv MRV 0812U

Aanvraagformulier. Motorrijtuigverzekering. dv MRV 0812U Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen schadevergoeding.

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier

Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier Bedrijfswagenparkverzekering Aanvraagformulier Avéro Achmea Sophialaan 50 8911 AE Leeuwarden Adviseur Nederland Agentnummer Ingangsdatum Postbus 909 Contractvervaldatum O 1 januari O 1 april 8901 BS Leeuwarden

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend (5% toeslag) (Niet van toepassing voor personenauto-, motorrijwiel-, kampeerauto-, caravan-,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouwen bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid,

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd

A a n v r a a g f o r m u l i e r. M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g. Rialto.Tóch verzekerd A a n v r a a g f o r m u l i e r M o t o r r i j t u i g v e r z e k e r i n g Rialto.Tóch verzekerd Toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht U moet alles meedelen wat van belang kan zijn,

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier

Verkort aanvraagformulier Verkort aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien geen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP Schadeverzekeringen Algemeen Formuliernummer AEVZZP ALG 2018 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar.

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brieven van 27 maart 2008 en 17 oktober 2008 heeft gereageerd op zijn informatieverzoek van 20 maart 2008. Beoordeling

Nadere informatie

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan ORB: MELDING-NR KORTE-MELDING Toelichting / noodzakelijke actie 2: U heeft geen geldige erkenning 3: U mag niet geautomatiseerd aanmelden 1 10: Let op, voertuig moet nog worden gekeurd, wilt u het nu in

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep

Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Aanvraagformulier Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep Tussenpersoon Naam tussenpersoon :... E-mailadres :... Telefoonnummer :... Aanvraag offerte Aanvraag nieuwe verzekering Aanvrager Naam aanvrager :...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/158

Rapport. Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/158 Rapport Datum: 13 april 1999 Rapportnummer: 1999/158 2 Klacht Op 15 april 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Schiedam, met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (ZAW-PV-01-151) Aanhangwagen Algemeen deel Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen deel 2 Verzekeringnemer en verzekeraar

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Inleiding Nota van toelichting 1. Inleiding Er zijn Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt. Ten aanzien van personen speelt voornamelijk de problematiek

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening 2016

Bijlage Export Dienstverlening 2016 Bijlage Export Dienstverlening 2016 HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten 6

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering

Voorwaarden Schadeverzekering Polisvoorwaarden PP 8000-01 Voorwaarden Schadeverzekering Algemene voorwaarden (PP 8000-01) Wie behandelt mijn zaken? In principe behandelt Nationale-Nederlanden al uw schades. Maar heeft u bij ons een

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Contractformulier ABZ RDW Services

Contractformulier ABZ RDW Services Contractformulier ABZ RDW Services Door dit formulier te ondertekenen sluit u een contract met ABZ voor het gebruik van ABZ RDW Services. Algemene toelichting a. Gebruik ABZ RDW Services U kunt de ABZ

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering

Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering Schadeaangifteformulier Woongarantverzekering Met dit formulier meldt u schade op uw Woongarantverzekering. Heeft u vragen als u dit formulier invult? Bel dan Even Apeldoorn via (055) 579 8250. 1. Uw gegevens

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering

Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering VW Wijziging enkele regelingen op het gebied van kentekenreglementering Regeling tot wijziging van enkele regelingen op het gebied van de kentekenreglementering in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie