Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL'-OVEREENKOMST GRIP OP FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL'-OVEREENKOMST VALLEN TARIEFSTELLING HEB IK ALS LEASEMAATSCHAPPIJ KEUS? HOE KRIJG IK NA ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST TOEGANG? 3 1 OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING DOEL OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING PROCESVERLOOP OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING RESULTAAT OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING SCHERMSCHETSEN OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING 7 2 OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD DOEL OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD PROCESVERLOOP OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD RESULTAAT OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD SCHERMSCHETSEN OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD 16 3 VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD DOEL VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD PROCESVERLOOP VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD RESULTAAT VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD SCHERMSCHETSEN VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD 20 4 OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN/OF TENAAMSTELLINGSCODE DOEL OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN/OF TENAAMSTELLINGSCODE PROCESVERLOOP OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN/OF TENAAMSTELLINGSCODE RESULTAAT OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN/OF TENAAMSTELLINGSCODE SCHERMVERLOOP OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN TENAAMSTELLINGSCODE SCHERMVERLOOP OPVRAGEN TENAAMSTELLINGSCODE 27 1

2 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN Met de komst van de kentekencard met bijbehorende tenaamstellingscode, wordt aan rechtspersonen die met de bedrijfsomschrijving van een leasemaatschappij of financieringsonderneming zijn ingeschreven in het Handelsregister de gelegenheid geboden een overeenkomst met de RDW te tekenen. In dit document wordt belicht welk voordeel u als deelnemer hiermee krijgt en welke kosten eraan zijn verbonden. 0.1 Waar krijgt u door ondertekening 'RTL'-overeenkomst grip op 1. Alleen u als leasemaatschappij kan in beginsel na de tenaamstelling van het voertuig nog in het bezit van de tenaamstellingscode komen. Wij noemen dit een verstrekkingsvoorbehoud voor de tenaamstellingscode. Dit voorkomt dat een andere partij (ook al is dat de eigenaar/houder) dan u het voertuig zomaar kan verhandelen of uitvoeren buiten uw medeweten. 2. U kunt aangeven of u de voertuigverplichtingen voor het voertuig verzorgt. Bij voertuigverplichtingen kunt u denken aan of de leasemaatschappij de motorrijtuigenbelasting voldoet, de WA regelt, verkeersboetes betaalt of voor APK moet worden gerappelleerd etc. 3. U kunt vastleggen dat, hoewel het voertuig op uw naam komt, de kentekencard niet naar u wordt verstuurd, maar naar een door u opgegeven verzendadres. Bijvoorbeeld van de dagelijkse bestuurder van het voertuig of de werkgever van de bestuurder. 4. Voor voertuigen die uit de lease terugkomen kunt u online een tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode opvragen, opdat ook zonder dat de kentekencard is ingeleverd, u tenaamstellingshandelingen kunt verrichten. 0.2 Functionaliteiten die onder de 'RTL'-overeenkomst vallen 1. Opvoeren en wijzigen opdracht tot tenaamstelling. Zie hoofdstuk 1. Hiermee zet u voor de afleverende dealer rechtstreeks bij de RDW klaar: a. de tenaamstelling, b. het verstrekkingsvoorbehoud, c. de voertuigverplichtingen, d. naar wie de kentekencard moet worden gestuurd. 2. Opvoeren van een verstrekkingsvoorbehoud. Zie hoofdstuk Verwijderen van een verstrekkingsvoorbehoud Zie hoofdstuk Opvragen tijdelijke documentnummer en/of tenaamstellingscode. Zie hoofdstuk Faciliteiten voor het verwijzen van voertuigverplichtingen (het huidige 'RTL', hiervoor is een aparte, reeds bestaande, handleiding). 0.3 Tariefstelling De RTL-aanvraag- en instandhoudingstarieven veranderen door de komst van de kentekencard niet. Deze tarieven zijn inclusief: 1. het gebruik van de functionaliteiten voor het na een tenaamstelling kunnen opvoeren en verwijderen van een verstrekkingsvoorbehoud en 2. het gebruik van de verwijzingsmogelijkheden voor voertuigverplichtingen na een tenaamstelling en 2

3 3. het opvragen van een tijdelijk documentnummer of tenaamstellingscode van een voertuig dat onder de overeenkomst valt. Indien u tevens gebruik wilt maken van een opdracht tot tenaamstelling' brengt de RDW bij u voor het opvoeren van een dergelijke opdracht 5 in rekening. Dat is inclusief de terugkoppeling van voertuiggegevens als BPM, catalogusprijs (online) en kenteken, meldcode, chassisnummer (VIN) en datum en tijdstip van tenaamstelling via een dagelijks bestand. 0.4 Heb ik als leasemaatschappij keus? Indien u de 'opdracht tot tenaamstelling' niet wilt gebruiken, machtigt u de dealer te handelen namens de leasemaatschappij. Net als nu. De kentekencard wordt dan opgestuurd naar de geregistreerde eigenaar/houder: 1. Dat is meestal de leasemaatschappij, die de drager waarop de kentekencard is geplakt met deel 2 van de tenaamstellingscode dan zelf houdt en de kenteken card vervolgens doorstuurt naar zijn klant/bestuurder. Het tenaamstellings verslag met deel 1 van de tenaamstellingscode stuurt de dealer handmatig door naar de leasemaatschappij, net als nu. Het wordt zelfs iets gemakkelijker: want hij kan het faxen of mailen. Nu moet het overschrijvingsbewijs nog fysiek opgestuurd worden naar de leasemaatschappij. 2. Is de geregistreerde echter de klant van de leasemaatschappij, kan de maatschappij via een afzonderlijke, gratis, functie een verstrekkingsvoorbehoud opvoeren opdat de tenaamstellingscode enkel bij de leasemaatschappij bekend is en bij een vermissingsaanvraag niet aan de geregistreerde wordt verstrekt. In deze situatie moet elk van de delen van de tenaamstellingscode naar de leasemaatschappij worden opgestuurd opdat die het verstrekkingsvoorbehoud op kan voeren. 0.5 Hoe krijg ik na ondertekening van de overeenkomst toegang? De opdracht tot tenaamstelling wordt technisch aangeboden in zowel een web- als een XML-variant. De webvariant komt via het RDW-bedrijvenportaal beschikbaar. Om in te loggen in de webvariant (bedrijf.rdw.nl) vraagt men bij de RDW een softwarecertificaat aan. De webvariant biedt het voordeel dat men niets zelf hoeft te bouwen. Zodra men een RDW-certificaat heeft kan men zonder verdere voorbereidingen direct beginnen. Dan moet men wel zelf de gegevens intikken. Met de XML-variant wordt de eigen administratie (eventueel via de eigen softwareleverancier van de lease- of financieringsmaatschappij) rechtstreeks gekoppeld met die van de RDW. Zonder tussenkomst van een RDW- provider. Met een XML-koppeling hoeft geen enkel gegeven opnieuw te worden overgetikt en is er zekerheid dat het gegeven in de eigen administratie overeenkomt met dat bij de RDW, bij de afleverende dealer, het kentekenloket en de kentekencard. Bij de RDW zijn de technische interfacespecificaties op te vragen (vraag naar het berichtenboek voor lease- en financieringsmaatschappijen en de aansluitprocedure). Dagelijks wordt per leasemaatschappij een bestand klaargezet met de eigen voertuigen die zijn tenaamgesteld (inclusief bijbehorend kenteken, meldcode, VIN, BPM en catalogusprijs) en doorgevoerde mutaties in BPM-bedragen. De tenaamstellingscode en het tijdelijke documentnummer zijn zowel via een XML- als webvariant opvraagbaar. Ook dit verloopt via een rechtstreekse verbinding met de RDW, zonder tussenkomst van een RDW- provider. 3

4 1 OPVOEREN EN WIJZIGEN OPDRACHT TOT TENAAMSTELLING 1.1 Doel opvoeren en wijzigen opdracht tot tenaamstelling Met dit proces kan een opdracht tot tenaamstelling opgevoerd of gewijzigd worden door een lease- of financieringsmaatschappij. De opdracht kan gegevens bevatten over het voertuig, de voertuigverplichtingen, wie aansprakelijk wordt voor het voertuig en het verzendadres voor de kentekencard. Tevens bevat de opdracht een opdrachtnummer. Op basis van dit opdrachtnummer kan een dealer de tenaamstelling doorvoeren. De gegevens uit de opdracht worden overgenomen in de tenaamstelling. Als onderdeel van de tenaamstelling wordt automatisch een verstrekkingsvoorbehoud voor de tenaamstellingscode opgevoerd. Gevolg hiervan is dat er aan het loket nooit een tenaamstellingscode zal worden verstrekt. De lease- of financieringsmaatschappij kan de tenaamstellingscode opvragen bij de RDW (proces Verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode ). De gegevens in een opdracht kunnen door degene die de opdracht heeft opgevoerd worden aangepast zolang de opdracht nog niet is gebruikt voor een tenaamstelling. 1.2 Procesverloop opvoeren en wijzigen opdracht tot tenaamstelling 1. Autorisatie De RDW controleert of de aanvragende partij een Opdracht tot tenaamstelling mag opvoeren of wijzigen. Als de aanvragende partij dit niet mag, dat eindigt hier het proces. 2. Invullen opdracht Een leasemaatschappij vult de gegevens voor de opdracht tot tenaamstelling in. Ze geeft aan op wiens naam het voertuig tenaamgesteld moet worden: de leasemaatschappij zelf, een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Afhankelijk van deze keuze kunnen de volgende functionele blokken ingevuld worden: a. Opdrachtnummer Als de leasemaatschappij een bestaande nog niet gebruikte opdracht wil wijzigen, dan moet het nummer van de opdracht worden opgegeven. b. Voertuiggegevens Als deze opdracht gebruikt wordt voor de tenaamstelling van een gebruikt voertuig, dan moeten het kenteken en de meldcode worden opgegeven. Bij een nieuw en ongebruikt voertuig mogen het kenteken en de meldcode worden opgegeven (controle hierop vindt plaats bij het tenaamstellen van het voertuig door de dealer). Als kenteken-meldcode zijn opgevoerd, dan kan het opdrachtnummer enkel worden gebruikt bij een tenaamstelling voor het betreffende kenteken. Fouten door verwisseling worden daarbij uitgesloten. c. Voertuigverplichtingen Dit onderdeel kan alleen ingevuld worden als het voertuig tenaamgesteld moet worden op een natuurlijk of rechtspersoon. Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 4

5 Aangegeven kan worden welke voertuigverplichtingen (HSB, APK, WAM en CJIB) worden overgenomen van de geregistreerde eigenaar houder door de verplichtingennemer. d. Aansprakelijkheidsgegevens Dit onderdeel kan alleen ingevuld worden als het voertuig tenaamgesteld moet worden op een rechtspersoon. (De natuurlijk persoon op wiens naam het voertuig komt te staan moet persoonlijk verschijnen bij de dealer. Daar zal dan op dat moment bepaald worden welke gegevens worden gebruikt voor de tenaamstelling. Het ligt in de overeenkomst tussen de dealer en de lease- of financieringsmaatschappij om er voor te zorgen dat dit de juiste persoon is.) De gegevens van de rechtspersoon en tekenbevoegde worden hier ingevuld. e. Verzendadres kentekencard Als de kentekencard verzonden moet worden naar een ander adres dan het adres van de uiteindelijke geregistreerde eigenaar/houder, dan kan een verzendadresgegevens worden ingevoerd. De adres gegevens bestaan uit de naam, en het Nederlandse adres van de ontvanger van de kentekencard. 3. Controleren opdracht Nadat de gegevens zijn ingevuld wordt de opdracht door de RDW gecontroleerd. De volgende controles worden uitgevoerd: Opdrachtnummer Als een nummer van een opdracht is opgegeven, moet dit nummer voorkomen in de registratie en zijn opgevoerd door dezelfde partij als die nu de aanvraag wil wijzigen. Voertuiggegevens Als een combinatie kenteken en meld-code is opgegeven, moet dit een geldige combinatie zijn. Er mag geen actuele belemmerende status (zoals bijvoorbeeld gestolen, geëxporteerd) bij het voertuig zijn geregistreerd. Aansprakelijkheidsgegevens Als het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde een rijbewijs is, moet ook de geboortedatum ingevuld worden. Als het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde een Paspoort of Ned. ID-kaart is, moet ook de BSN ingevuld worden. Als het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde een rijbewijs betreft dan moet het legitimatiebewijs geldig zijn. Bij de rechtspersoon mag geen Verplichtingensignaal aanwezig zijn (controle op onder andere katvangers). De rechtspersoon moet bekend zijn bij de KvK zijn en niet als beëindigd zijn geregistreerd. De persoon bij het opgegeven legitimatienummer moet als tekenbevoegde van de rechtspersoon bij de KvK zijn geregistreerd. Verzendadres kentekencard Als een verzendadres worden aangeleverd, moet ook de naamverzending zijn aangeleverd en vice versa. Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 5

6 4. Opvoeren-wijzigen opdracht De door de aanvrager ingevulde gegevens worden opgeslagen. Als een nieuwe opdracht wordt opgevoerd, dan wordt het opdrachtnummer van deze nieuwe opdracht teruggekoppeld aan de aanvrager. Daarnaast wordt, indien aanwezig, de Catalogusprijs, het BPM-bedrag, het Merk en Type van het voertuig teruggekoppeld. 1.3 Resultaat opvoeren en wijzigen opdracht tot tenaamstelling (Document met) opdrachtnummer Geregistreerde opdracht tot tenaamstelling Het volgende pdf-je is direct beschikbaar. U kunt het afdrukken, opslaan of mailen. Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 6

7 1.4 Schermschetsen opvoeren en wijzigen opdracht tot tenaamstelling Startscherm RDW-bedrijvenportaal Invoer opdracht tot tenaamstelling Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 7

8 Opvoeren opdracht tot tenaamstelling op leasemaatschappij Opvoeren opdracht tot tenaamstelling op natuurlijk persoon Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 8

9 Opvoeren opdracht tot tenaamstelling op rechtspersoon Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie 1.1 9

10 Wilsverklaring (voorbeeld natuurlijk persoon) Bevestiging RDW Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie

11 Wijzigen van een reeds opgevoerde, nog niet gebruikte, opdracht Invoer wijzigen Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie

12 Wijzigen opdracht tot tenaamstelling (voorbeeld natuurlijk persoon) Wilsverklaring (voorbeeld natuurlijk persoon) Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie

13 Raadplegen reeds opgevoerde opdracht Extra zoekopties: Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie

14 Detail bij een raadpleging opdracht (voorbeeld leasemaatschappij) Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren-Wijzigen Opdracht Tenaamstellen dd 14 mei 2013, versie

15 2 OPVOEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD 2.1 Doel opvoeren verstrekkingsvoorbehoud Met het plaatsen van een verstrekkingsvoorbehoud kan de partij die dit voorbehoud heeft opgevoerd, beschikken over de tenaamstelingscode. De geregistreerde eigenaar/houder kan dit niet meer. Om dit voorbehoud te kunnen opvoeren moet degene die het opvoert (een financieringsmaatschappij) beschikken over het kenteken van het voertuig en de laatst afgegeven tenaamstellingscode. Het verstrekkingsvoorbehoud heeft tevens het effect dat wanneer in voertuig in bedrijfsvoorraad staat en tenaamgesteld wordt door de dealer middels TV, er een tenaamstellingscode noodzakelijk is voor het overschrijven vanuit bedrijfsvoorraad. Ditzelfde geldt ook voor de processen demontage en export. Wordt bij de RDW een nieuwe tenaamstellingscode aangevraagd in verband met een vermissing, dan zal deze nieuwe tenaamstellingscode worden verstrekt aan degene die het verstrekkingsvoorbehoud heeft. 2.2 Procesverloop opvoeren verstrekkingsvoorbehoud 1. Autorisatie De RDW controleert of de aanvragende partij verstrekkingsvoorbehouden mag beheren. Als de aanvragende partij dit niet mag, dat eindigt hier het proces. 2. Ingeven gegevens Een lease- of financieringsmaatschappij geeft aan voor welk kenteken het verstrekkingsvoorbehoud moet worden opgevoerd. Tevens moeten de tenaamstellingscode worden ingegeven. 3. Controleren gegevens Nadat de gegevens zijn ingevuld wordt de opdracht door de RDW gecontroleerd. De volgende controles worden uitgevoerd: De ingevoerde combinatie kenteken en tenaamstellingscode moet zijn geregistreerd bij de RDW. Er mag geen actuele belemmerende status (zoals bijvoorbeeld gestolen, geëxporteerd) bij het voertuig zijn geregistreerd. De verdere procesgang is afhankelijk van de uitkomst van de controle. Is het resultaat positief dan wordt doorgegaan met stap 4. Is deze negatief dan eindigt het proces. 4. Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud Bij het kenteken wordt een verstrekkingsvoorbehoud opgevoerd. Er wordt een nieuwe volledige tenaamstellingscode (4 en 5 cijfers) gegenereerd die wordt terug gekoppeld aan de aanvrager. Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

16 2.3 Resultaat opvoeren verstrekkingsvoorbehoud Geregistreerd verstrekkingsvoorbehoud Tenaamstellingscode Het volgende pdf-je is direct beschikbaar. U kunt het afdrukken, opslaan of mailen. Verstrekkingsvoorbehoud opgevoerd De RDW heeft een verstrekkingsvoorbehoud opgevoerd/verwijderd op Datum Tijd 15:35 in opdracht van Bedrijfsnummer Bedrijfsnaam Leaseplan N.V. Kenteken voor het voertuig 69-GRS-3 waarvoor de volgende tenaamstellingscode wordt verstrekt Tenaamstellingscode Schermschetsen opvoeren verstrekkingsvoorbehoud Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

17 Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

18 Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

19 3 VERWIJDEREN VERSTREKKINGSVOORBEHOUD 3.1 Doel verwijderen verstrekkingsvoorbehoud Standaard wordt een verstrekkingsvoorbehoud verwijderd (beëindigd) op het moment dat de tenaamstelling van een voertuig wijzigt. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij een verstrekkingsvoorbehoud verwijderd moet worden zonder dat er een wijziging in de tenaamstelling plaats vindt. Hiervoor stelt de RDW de functionaliteit Verwijderen verstrekkingsvoorbehoud beschikbaar. Door het opgeven van een kenteken en de bijbehorende tenaamstellingscode wordt het aanwezig verstrekkingsvoorbehoud beëindigd. Bij het beëindigen van een verstrekkingsvoorbehoud wordt een nieuwe tenaamstellingscode gegenereerd die aan degene die het verstrekkingsvoorbehoud heeft beëindigd wordt verstrekt. 3.2 Procesverloop verwijderen verstrekkingsvoorbehoud 1. Autorisatie De RDW controleert of de aanvragende partij verstrekkings-voorbehouden mag beheren. Als de aanvragende partij dit niet mag, dat eindigt hier het proces. 2. Ingeven gegevens Een lease- of financieringsmaatschappij geeft aan voor welk kenteken het verstrekkingsvoorbehoud moet worden verwijderd. Tevens moeten de tenaamstellingscode worden ingegeven. 3. Controleren gegevens Nadat de gegevens zijn ingevuld wordt de opdracht door de RDW gecontroleerd. De volgende controles worden uitgevoerd: De ingevoerde combinatie kenteken en tenaamstellingscode moet zijn geregistreerd bij de RDW. Er mag geen actuele belemmerende status (zoals bijvoorbeeld gestolen, geëxporteerd) bij het voertuig zijn geregistreerd. Er moet bij het kenteken een actueel verstrekkingsvoorbehoud zijn geregistreerd. De verdere procesgang is afhankelijk van de uitkomst van de controle. Is het resultaat positief dan wordt doorgegaan met stap 4. Is deze negatief dan eindigt het proces. 4. Verwijderen verstrekkingsvoorbehoud Het aanwezige verstrekkings-voorbehoud wordt verwijderd bij het kenteken. Er wordt een nieuwe volledige tenaamstellingscode (4 en 5 cijfers) gegenereerd die wordt teruggekoppeld aan de aanvrager. Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

20 3.3 Resultaat verwijderen verstrekkingsvoorbehoud Verwijderd verstrekkingsvoorbehoud Tenaamstellingscode Het volgende pdf-je is direct beschikbaar. U kunt het afdrukken, opslaan of mailen. Verstrekkingsvoorbehoud verwijderd De RDW heeft een verstrekkingsvoorbehoud opgevoerd/verwijderd op Datum Tijd 15:35 in opdracht van Bedrijfsnummer Bedrijfsnaam Leaseplan N.V. Kenteken voor het voertuig 69-GRS-3 waarvoor de volgende tenaamstellingscode wordt verstrekt Tenaamstellingscode Schermschetsen verwijderen verstrekkingsvoorbehoud Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

21 Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

22 Bron: Procesanalyse MTV Opvoeren verstrekkingsvoorbehoud dd 17 mei 2013 versie

23 4 OPVRAGEN TIJDELIJK DOCUMENTNUMMER EN/OF TENAAMSTELLINGSCODE 4.1 Doel opvragen tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode Dit proces biedt twee mogelijkheden: 1. Het aanvragen van een tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode. Deze optie is bedoeld voor erkende bedrijven (in die situaties waarbij het voertuig vanuit de eigen bedrijfsvoorraad moeten worden tenaamgesteld via een tenaamstellingsloket), en voor leasemaatschappijen (ten behoeve van het kunnen laten overschrijven van voertuigen aan het einde van de leaseperiode, terwijl de kentekencard nog bij de berijder of lessee aanwezig is). 2. Het aanvragen van alleen een tenaamstellingscode. Deze optie is bestemd voor lease- en financieringsmaatschappijen, in die situaties waarin ten tijde van de tenaamstelling geen tenaamstellingscode is verstrekt 4.2 Procesverloop opvragen tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode 1. Aanvragen tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode De aanvrager vraagt een tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode aan. Het kentekennummer en de meldcode worden ingegeven. 2. Controleren aanvraag De aanvraag wordt door de RDW gecontroleerd: - De aanvrager is geautoriseerd om een tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode aan te vragen - Kenteken en meldcode moeten een geldige combinatie zijn, - De aanvrager is de eigenaar/houder van het voertuig óf - Het voertuig staat in de bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf dat de aanvraag doet óf - de aanvrager heeft een RTL-status bij het voertuig geregistreerd - Als het gaat om een reeds tenaamgesteld voertuig, dan moet reeds eerder een kentekencard of tijdelijk documentnummer afgegeven zijn. De verdere procesgang is afhankelijk van de uitkomst van de controle. Is het resultaat positief dan wordt doorgegaan met stap 3. Is deze negatief dan eindigt het proces. 3. Genereren en vastleggen tenaamstellingscode Het RDW-systeem genereert een nieuwe, uit twee delen (resp. 4 en 5 cijfers) bestaande tenaamstellingscode en legt deze vast. 4. Genereren en vastleggen tijdelijk documentnummer Als naast de tenaamstellingscode ook een tijdelijk documentnummer is aangevraagd, genereert het RDW-systeem een uniek documentnummer met een beperkte geldigheid welke wordt vastgelegd in het kentekenregister bij het voertuig. 5. Leveren tijdelijk documentnummer, en/of tenaamstellingscode De tenaamstellingscode en (indien aangevraagd) het tijdelijk documentnummer worden direct aangeleverd aan de aanvrager. Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 23

24 4.3 Resultaat opvragen tijdelijk documentnummer en/of tenaamstellingscode Tenaamstellingscode Tijdelijk documentnummer (optioneel) De volgende pdf-jes zijn direct beschikbaar. U kunt ze afdrukken, opslaan of mailen. Indien een tijdelijk documentnummer is aangevraagd ontvangt u ook altijd direct een nieuwe tenaamstellingscode: tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode Datum Tijd 15:35 De RDW heeft verstrekt op ten aan zien van het voertuig Kenteken 69-GRS-3 Documentnummer Tenaamstellingscode het volgende tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode: U kunt ook alleen een nieuwe tenaamstellingscode ontvangen: tenaamstellingscode Datum Tijd 15:35 De RDW heeft verstrekt op ten aan zien van het voertuig Kenteken 69-GRS-3 de volgende tenaamstellingscode: Tenaamstellingscode Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 24

25 4.4 Schermverloop opvragen tijdelijk documentnummer en tenaamstellingscode Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 25

26 Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 26

27 4.5 Schermverloop opvragen tenaamstellingscode Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 27

28 Bron: Procesanalyse MTV verkrijgen tijdelijk documentnummer en-of tenaamstellingscode v2.1 28

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 1.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL' OVEREENKOMST GRIP OP 2 1.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL' OVEREENKOMST VALLEN 2 1.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN De Dienst Wegverkeer, te dezen vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, Drs. J.G. Hakkenberg, verder te noemen: "de RDW" en Naam leasemaatschappij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.4 Versiedatum: januari 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-APR 3 B 0799o Deze gebruikershandleiding is in januari 2015 gewijzigd. De vorige versie was

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Webapplicatie RTL Versie: 6.8 Versiedatum: mei 2017 Beheerder: RDW Veendam - R&I-RV-APR 3 B 0799s Inhoudsopgave GEBRUIKERSHANDLEIDING... 1 1. INLEIDING... 4 1.1 DEFINITIES... 4 1.1.1

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2015 3 B 1853d 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan

49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard. 50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan ORB: MELDING-NR KORTE-MELDING Toelichting / noodzakelijke actie 2: U heeft geen geldige erkenning 3: U mag niet geautomatiseerd aanmelden 1 10: Let op, voertuig moet nog worden gekeurd, wilt u het nu in

Nadere informatie

Handleiding ORB tussen bedrijven. 12 juni 2015 Versie 1.1

Handleiding ORB tussen bedrijven. 12 juni 2015 Versie 1.1 Handleiding ORB tussen bedrijven 12 juni 2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding ORB tussen bedrijven... 3 1.1 ORB tussen bedrijven... 3 1.2 Overzicht van het proces... 3 2. Uitvoeren en accepteren

Nadere informatie

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1

Handleiding. Handelsvrijwaren. RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015. Versie 1.1 Handleiding Handelsvrijwaren RDC inmotiv Nederland BV 22-5-2015 Versie 1.1 Inhoudsopgave Welkom... 4 1. Handelsverkopen... 5 1.1 Handelsverkoop invoeren... 5 1.2 Handelsverkoop raadplegen en intrekken...

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2

Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 Technische documentatie Overdracht bedrijfsvoorraad B2B AFS 6.2 A2SP 1 / 7 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 0.9 14-4-2015 Yves van den Berg Draft A2SP 2 / 7 Inhoud Wijzigingshistorie...

Nadere informatie

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1

VKR CvO WEB. Handleiding. VKRCVO-WEB handleiding 1 VKR CvO WEB Handleiding VKRCVO-WEB handleiding 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Importeur: Aanvragen op basis van Certificaat van Overeenstemming (CvO)... 4 1.1 Kenteken aanvragen... 4 1.2 Overzicht aangevraagde

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GAIK Online - Lamineerder Versie: 3.0 Versiedatum: 29 juli 2011 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0796d Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: - Url voor inloggen opgenomen

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Werkinstructies aanvraag eerste of tweede parkeervergunning bewoners

Werkinstructies aanvraag eerste of tweede parkeervergunning bewoners Werkinstructies aanvraag eerste of tweede parkeervergunning bewoners Inhoud Algemeen... 1 Aanvraag online via DigiD... 2 Aanvraag via post... 2 Aanvraag via balie... 2 Afhandeling aanvraag... 3 1. Key2burgerzaken...

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I-Wise web portaal De weg naar informatie Gebruikershandleiding Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Werkwijze schermen... 4 3. Beheer... 6 4. Filters... 9 5. Bestuurder gegevens wijzigen... 11 6. Kilometer verwerking...

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord.

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord. Aangifteformulier parkeerbelasting en Aanvraag belanghebbenden parkeervergunning Proef BLOEMENKWARTIER NOORD (BKN) LEES EERST DE TOELICHTING EN BIJLAGE BIJ DEZE AANGIFTE! Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken,

Nadere informatie

Auto Lease Company B.V.

Auto Lease Company B.V. Auto Lease Company B.V. Aanvullende voorwaarden Private Lease Versie 1.0 Ingangsdatum: 1-12-2016 1 Inhoudsopgave Aanvulling op artikel 7:... 2 Aanvulling op artikel 8:... 2 Aanvulling op artikel 11:...

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar.

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brieven van 27 maart 2008 en 17 oktober 2008 heeft gereageerd op zijn informatieverzoek van 20 maart 2008. Beoordeling

Nadere informatie

Handleiding Mobility Card

Handleiding Mobility Card Handleiding Mobility Card CARYA GROUP HQ Fountain Business Center / Building 5 C. Van Kerckhovenstraat 110 2880 Bornem T. +32 3 369 18 50 F. +32 3 369 18 51 E-mail: contact@caryagroup.eu CARYA GROUP La

Nadere informatie

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1

Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 Technische documentatie Tellerstand dienst (OKR) AFS 6.1 A2SP 1 / 23 Wijzigingshistorie Versie Datum Gewijzigd door Wijzigingen 1.0 21 oktober 2011 Gerard van Maurik itiële versie 1.1 26 augustus 2013

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AutoConnect OTT voor Wagenparkeigenaren

Gebruikershandleiding AutoConnect OTT voor Wagenparkeigenaren Gebruikershandleiding AutoConnect OTT voor Wagenparkeigenaren Versie 1.0.3 RDC inmotiv Nederland BV Postbus 74707 T. +31 88 000 82 88 IBAN NL17INGB0695636960 rdc.nl De Boelelaan 7 Amsterdam 1070 BS Amsterdam

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2

Instructie LRKP. Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal. Januari 2016 Versie 16.1.2 Instructie LRKP Aanvraag gastouderbureau/kinderdagverblijf/ buitenschoolse opvang/peuterspeelzaal Januari 2016 Versie 16.1.2 Inhoudsopgave 1 Processchema... 3 2 Procesbeschrijving... 4 Fase 1: Na ontvangst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

Handleiding invoeren opdracht

Handleiding invoeren opdracht Handleiding invoeren opdracht De opdracht invoer pagina Op de opdracht invoer pagina kunt u zelf transportorders invoeren. 1. In het veld type zending voert u uw keuze in, u kunt kiezen uit de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding ABZ Selfservice Portaal versie 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET SELFSERVICE PORTAAL... 4 2.1 DIGITALE PASPOORTEN...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder: RDW) haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat zij niet over een geldige verzekering voor haar

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT

Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT Samenstellers Henk Boons, FEHAC en Dirk Mandemakers HMT Aanleiding Verkeersveiligheid (motie de Rouwe) Concurrentievervalsing Snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/uur Aanleiding Verkeersveiligheid (motie

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november Rapportnummer: 2013/168

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november Rapportnummer: 2013/168 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst Wegverkeer te Zoetermeer. Datum: 19 november 2013 Rapportnummer: 2013/168 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem onvoldoende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.

Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2. Gebruikershandleiding BBLV Applicatie Beveiligingsprogramma Handleiding voor gebruikers van het BBLV Beveiligingsprogramma versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.1.1 Gegenereerde

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving

Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Track B Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Dylan de Jong ICT Architect RDW ddejong@rdw.nl Flexibiliteit in een bedrijfskritische omgeving Agenda Dylan de Jong ICT Architect @ RDW Ddejong@rdw.nl

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten)

Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) (Tekst geldend op: 23-12-2010) Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten (Regeling tachograafkaarten) De Minister van Verkeer en Waterstaat en de

Nadere informatie

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1)

HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) HANDLEIDING APPLICATIE VERREKENING NEVENINKOMSTEN DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS (NIPA APPLICATIE) (VERSIE 1.1) Helpdesk NIPA 038 467 487 4 Postbusverrekening@minbzk.nl Dd: 6 MAART 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick. versie 1.0 augustus 2013. Voordelig bricken, makkelijk parkeren

Handleiding Mijn Yellowbrick. versie 1.0 augustus 2013. Voordelig bricken, makkelijk parkeren Handleiding Mijn Yellowbrick. versie 1.0 augustus 2013 1 Voordelig bricken, makkelijk parkeren Inhoudsopgave Het gebruik van mijn yellowbrick 3 inloggen op mijn yellowbrick 3 het hoofdscherm 4 mijn gegevens

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE

Kilometerregistratie App. powered by SCOPE Kilometerregistratie App powered by SCOPE HANDLEIDING AAN DE SLAG! In dit document vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het gebruik van de Kilometerregistratie App, zodat u snel aan de slag kan

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Medewerkershandleiding. 25-01-2013 Versie 1.1

Medewerkershandleiding. 25-01-2013 Versie 1.1 Medewerkershandleiding 25-01-2013 Versie 1.1 Inhoud 1) Uitgangspunt... 2 2) Startscherm... 3 2.1) Fitheid en speerpunten... 3 2.2) Speerpunten en de benodigde kennis... 4 2.3) Kennisdoelen... 4 3) Uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB

Gebruikershandleiding. Webapplicaties CRWAM en WEBREB Gebruikershandleiding Webapplicaties CRWAM en WEBREB versie 5.7 - maart 2010 3 B 0868p 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VOORDAT U KUNT BEGINNEN... 5 2.1 WAT HEEFT U NODIG?... 5 2.2 INSTALLEREN RDW-CERTIFICAAT...

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Handleiding PSA MyCard applicatie

Handleiding PSA MyCard applicatie Handleiding PSA MyCard applicatie Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende functies van de portal. De portal wordt gebruikt om auto s en klanten aan te melden voor een MyCard. Daarnaast

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over RDW te Veendam. Datum: 24 september 2013. Rapportnummer: 2013/121

Rapport. Rapport betreffende een klacht over RDW te Veendam. Datum: 24 september 2013. Rapportnummer: 2013/121 Rapport Rapport betreffende een klacht over RDW te Veendam. Datum: 24 september 2013 Rapportnummer: 2013/121 2 Klacht Verzoeker verwijt de RDW geen verantwoordelijkheid te nemen voor een fout die is gemaakt

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service

POLARIS Nova. Handleiding Employee Self Service POLARIS Nova Handleiding Employee Self Service Versie: 2.0 Datum: 01-03-2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4 2.1 Vraag & antwoord... 4 2.2 Wachtwoord wijzigen... 5 2.3 Wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect

2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect 2 B 0925c Versie 6 (2014) Gebruikershandleiding Webdirect Inhoudsopgave 1. Aanmelden bij Webdirect... 3 1.1 Gebruik certificaat... 4 2. APK... 6 2.1 Raadplegen voertuig... 6 2.2 Goedkeur Melden... 6 2.3

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Maart 2011 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie