Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013"

Transcriptie

1 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en andere echtheidskenmerken. Op de kentekencard staan op 1 document de gegevens van zowel het voertuig als van de eigenaar/houder. Op het oude papieren kentekenbewijs staan de gegevens op twee losse documenten: de voertuiggegevens op het voertuigbewijs (deel IA) en de gegevens van de eigenaar/houder op het tenaamstellingsbewijs (deel IB). Gegevens op de card De kentekencard bevat de belangrijkste gegevens over het voertuig en de eigenaar/houder. Omdat de card kleiner is dan het huidige papieren kentekenbewijs, bevat hij minder gegevens dan de huidige kentekenpapieren. Gegevens die momenteel op het kentekenbewijs staan maar straks niet (meer) op het kentekenbewijs op creditcardformaat, zijn in te zien via de website van de RDW. Chip op de card Het kentekenbewijs op creditcardformaat heeft ook een contactchip. Op de chip komen dezelfde gegevens te staan die op de card staan, zowel die van het voertuig als die van de eigenaar/houder. Als het voertuig een kenteken heeft gekregen op basis van een digitaal Certificaat van Overeenkomst (CvO), dan komen alle bij de RDW beschikbare gegevens van het CvO op de chip te staan. Het CvO is het Europees gestandaardiseerde geboortebewijs van het voertuig met aanvullende technische gegevens. Na de afgifte van het kentekenbewijs op creditcardformaat zijn de gegevens op de chip niet meer aan te passen. Alleen een nieuw kentekenbewijs, dat bijvoorbeeld afgegeven wordt na een overschrijving, bevat nieuwe gegevens. Op de chip komen alleen zichtbare en openbare gegevens te staan. Dat maakt het kraken van de chip zinloos. Veiligheid van het kentekenbewijs op creditcardformaat Het hoogwaardige kentekenbewijs op creditcardformaat is voorzien van beveiligingskenmerken die ervoor zorgen dat de card uitermate moeilijk na te maken is. De veiligheidstechnieken zijn beproefd in de praktijk en staan bekend als fraudebestendig. De Europese richtlijn schrijft voor dat er drie echtheidskenmerken gebruikt moeten worden. Op de card worden beduidend meer echtheidskenmerken gebruikt. Per 1 november 2013geeft de RDW een digitale brochure uit met een omschrijving van alle eerstelijns echtheidskenmerken. De brochure wordt als pdf beschikbaar gesteld en is te downloaden van de website van de RDW. Alle gegevens op de card De nieuwe kentekencard voldoet aan alle Europese voorschriften. Niet alleen bevat het alle gegevens die de Europese richtlijn voorschrijft, ook is er ruimte voor gegevens die Nederland graag op het kentekenbewijs wil hebben. Nederland heeft ervoor gekozen om aan de attributen die in de Europese richtlijn voorgeschreven worden twee attributen toe te voegen: de meldcode en de datum eerste inschrijving in Nederland. De volgende gegevens worden op de kentekencard vermeld: Code* Attribuut Verplicht/optioneel** Positie A Kenteken Verplicht Voorkant

2 B Datum eerste inschrijving Verplicht Voorkant C1.1 Naam houder Verplicht Voorkant C1.2 Voorletter(s) Verplicht Voorkant C1.3 Adres houder Verplicht Voorkant C.4.c Aanduiding eigenaarschap Verplicht Voorkant D.1 Merk Verplicht Achterkant D.2 Type fabrikant, variant en versie Verplicht Achterkant D.3 Handelsnaam Verplicht Achterkant E VIN (Voertuig Identificatie Nummer) Verplicht Achterkant F.1 Technische maximum massa Verplicht Achterkant (niet voor motorfietsen) F.2 Toegestane max. massa voertuig Optioneel Achterkant F.3 Toegestane max. massa combinatie Optioneel Achterkant G Massa rijklaar Verplicht Achterkant I Datum inschrijving Verplicht Voorkant J Voertuigcategorie Optioneel Achterkant K Typegoedkeuringsnummer Verplicht Achterkant O.1 Max. massa AHW (geremd) Optioneel Achterkant O.2 Max. massa AHW (ongeremd) Optioneel Achterkant P.1 Cilinderinhoud Verplicht Achterkant P.2 Vermogen Verplicht Achterkant P.3 Brandstof Verplicht Achterkant Q Vermogen/massa Verplicht Achterkant R Kleur Optioneel Achterkant S.1 Zitplaatsen Verplicht Achterkant S.2 Staanplaatsen Verplicht Achterkant T Maximum snelheid Optioneel Achterkant V.9 Milieuklasse EG goedkeuring Optioneel Achterkant - Meldcode* Voorkant - Datum eerste inschrijving in Nederland* Voorkant Code: Code die op het kentekenbewijs op creditcardformaat vermeld wordt, zoals voorgeschreven wordt in de Europese richtlijn. Status verplicht/optioneel: De Europese richtlijn schrijft voor of een attribuut verplicht op het kentekenbewijs vermeld moet worden of dat de lidstaten hierin zelf een keuze kunnen maken. Statussen via internet te raadplegen Op de kentekencard zijn niet sommige statussen zichtbaar zoals die in het kentekenregister staan. Bij het papieren kentekenbewijs is dat wel het geval. Daarbij gaat het om statussen als geschorst, gestolen, wacht op keuring etc. De statussen zijn voor handhaving wel online beschikbaar. Toonplicht aangepast In het nieuwe proces wordt het kentekenbewijs op creditcardformaat niet meer bij de kentekenloketten gemaakt, maar centraal bij de RDW in Veendam. De nieuwe eigenaar/houder krijgt de kentekencard dus niet meer direct mee. De eigenaar heeft de kentekencard in de meeste gevallen de volgende (bezorg)dag in huis. Het in het bezit krijgen van het kentekenbewijs duurt daarmee een dag langer dan in het oude proces. Normaal gesproken moet de bestuurder van een voertuig het kentekenbewijs kunnen laten zien als de politie hem staande houdt. In de periode tussen het op naam zetten of overschrijven en de

3 ontvangst van het kentekenbewijs op creditcardformaat vervalt die verplichting. Voor de kentekencard geldt de verplichting tot het ter inzage geven in ieder geval vanaf 14 dagen na de tenaamstelling van het voertuig (artikel 22 van het Kentekenreglement zoals dat in 2014 in werking treedt). De politie vindt de actuele gegevens van het voertuig en zijn eigenaar/houder in het kentekenregister. De burger krijgt aan het kentekenloket wel een bewijs van de tenaamstelling mee. Dit zogenaamde 'tenaamstellingsverslag' bevat slechts een beperkt aantal gegevens, is alleen voor eigen gebruik en bevat het eerste deel van de tenaamstellingscode (zie hierna). Heeft de eigenaar/houder de kentekencard eenmaal ontvangen, dan geldt de toonplicht weer. Veranderingen bij export Als een voertuig met een Nederlands kenteken voorgoed naar het buitenland gaat, moet de kentekenregistratie in Nederland bij de RDW beëindigd worden. Bovendien moet bij het voertuig een volledig kentekenbewijs aanwezig zijn om het voertuig in het buitenland te kunnen inschrijven. Voor voertuigen met een papieren kentekenbewijs zijn dat de kentekendelen 1A, 1B en een nieuw model van kentekenbewijs deel 2. Voor voertuigen met een kentekencard is dat de kentekencard met afgeknipt hoekje en een nieuw model van kentekenbewijs deel 2. Het nieuwe kentekenbewijs deel 2 is specifiek voor exportdoeleinden ontwikkeld. Vanaf 2014 wordt dit nieuwe model bij elke exportmelding 2 afgegeven. Dat geldt ook voor voertuigen die nog een papieren kentekenbewijs en daarmee oud model deel 2 of kopie deel 3 hadden. Op het deel 2 staan de gegevens van de persoon die heeft verklaard het voertuig voorgoed buiten Nederland te brengen. Het heeft een onbeperkte geldigheid ten behoeve van herregistratie. Voor het rijden over de weg mag het echter slechts gebruikt worden tot de datum die op het document vermeld staat. Het deel 1 bevat NAW- gegevens van degene op wiens naam voor het laatst een kentekenbewijs is afgegeven. Dat is in de regel niet de persoon die het voertuig ook exporteert. De zogeheten uitvoerverklaring wordt vanaf 1 januari 2014 niet meer afgegeven. Exportkentekens bestaan niet meer uit een specifieke cijfer- lettercombinatie. In plaats daarvan kan voor vervoer over de weg naar de grens het bestaande kenteken met zwarte letters op een witte kentekenplaat gebruikt worden. Belang van tenaamstellingscode In plaats van het huidige overschrijvingsbewijs (deel II of kopie deel III) heeft de eigenaar van het voertuig bij kentekenprocessen een tenaamstellingscode van 9 tekens nodig. Het eerste deel van de code (van 4 posities) krijgt hij bij de tenaamstelling, het tweede deel (van 5 posities) zit bij het kentekenbewijs dat de eigenaar/houder krijgt toegestuurd. De tenaamstellingscode is nodig om: het voertuig op naam van een andere eigenaar te zetten een schorsing bij een kentekenloket aan te vragen of op te heffen. Een schorsing zorgt er voor dat de eigenaar/houder van het voertuig tijdelijk niet verantwoordelijk is voor zijn voertuigverplichtingen (zoals bijv. verzekeringsplicht) het voertuig voor uitvoer of sloop aan te melden. Alleen de eigenaar/houder krijgt de volledige tenaamstellingscode. Anderen zijn niet bevoegd de code te gebruiken. De tenaamstellingscode is maar één keer te gebruiken: als de code gebruikt is, dan krijgt de eigenaar/houder een nieuwe.

4 De tenaamstellingscode kan voor handhavers van belang zijn in onderzoeken waar vermoeden van misbruik is om in een proces verbaal te beschrijven op welk punt er dan misbruik is gemaakt. Kentekenhandelingen met schadevoertuigen De regels rond schadevoertuigen veranderen door de komst van de kentekencard. Voldoet een voertuig aan de wettelijke criteria, die gelden voor een schadevoertuig, dan plaatst de politie het signaal Wachten op keuring in het kentekenregister. Het kentekenbewijs wordt niet meer ingenomen. Schadevoertuigen met de status Wachten op Keuring (WOK), mogen alleen de weg op als ze bij een RDW- keuringsstation goedgekeurd worden. In afwachting van de keuring kan het voertuig wel verhandeld worden. Dat is ook een van de redenen dat een eigenaar/houder zijn kentekenbewijs mag behouden. Het overschrijven, in bedrijfsvoorraad nemen en uitvoeren van een schadevoertuig is toegestaan. De koper wordt met een melding op het scherm en het tenaamstellingsverslag erop geattendeerd dat het om een voertuig met WOK- status gaat. Afvoeren en demonteren beschadigde voertuigen In de praktijk van de handhaving komt het voor dat handhavers voertuigen aantreffen die te zeer beschadigd zijn om ooit nog op de weg te komen. Demontagebedrijven (slopers) kunnen straks enkel nog voertuigen innemen met een volledig kentekenbewijs of demontagecode willen ze een voertuig voor sloop kunnen afmelden. Met het nieuwe proces 'aanvragen van demontagecode' kunnen handhavers en andere daartoe bevoegde overheidsdiensten zelf een demontagecode aanvragen. Daarmee zijn ze zelf in staat wrakken af te voeren en ter sloop aan te bieden. Handhavings- organisatie met die bevoegdheid en rol kunnen bij de unit Erkenning & Toezicht van de RDW een certificaat voor het aanvragen van een demontagecode aanvragen. Geldigheid kentekencard vaststellen Via de website van de RDW wordt het voor iedereen mogelijk om de geldigheid van een kentekencard vast te stellen. Deze mogelijkheid is ook ten behoeve van handhaving van belang. Ook aan de hand van de chip is de authenticiteit van de card onomstotelijk vast te stellen. Via een standaard chiplezer kan de chip worden geraadpleegd. Een authentieke chip bevat een digitaal certificaat dat door de RDW digitaal ondertekend is. Is dit certificaat niet door de RDW afgegeven, dan is de chip een kopie. Voertuiggegevens raadplegen Via de reguliere kanalen die de handhavers nu ook al ter beschikking staan, zijn na 1 januari 2014 alle relevante voertuiggegevens op te vragen. De komst van de kentekencard heeft er toe geleid dat de raadpleegschermen ook voor handhavers flink zijn uitgebreid. Zo zijn alle voertuiggegevens die nu op het papieren kentekenbewijs staan en straks ontbreken op de kentekencard, digitaal beschikbaar en opvraagbaar. Overgangsperiode van 5 jaar In de periode 1 januari december 2018 rijden er voertuigen met een papieren kentekenbewijs en voertuigen met een kentekencard rond. Dat is de consequentie van het feit dat de eigenaar/houder niet verplicht wordt zijn papieren kentekenbewijs op eigen initiatief om te wisselen. Eigenaar/houders worden vanzelf met de omwisseling geconfronteerd als ze een nieuw of gebruikt voertuig kopen, een vervangend kentekenbewijs aanvragen, een kentekenbewijs hebben waarop anderszins een mutatie moet worden aangebracht of een voertuig uitvoeren. De RDW geeft vanaf 1 januari 2014 alleen nog maar kentekencards af, dus een mutatie van het kentekenbewijs leidt altijd tot het aanmaken van een kentekencard en het verstrekken van een tenaamstellingscode. De eigenaar/houder krijgt het oude papieren kentekenbewijs ontwaard mee terug. Eigenaren van oldtimers krijgen hun oude kentekenbewijs onbeschadigd terug. Dat kentekenbewijs heeft dan echter geen juridische waarde meer. Heeft een voertuig eenmaal een kentekencard, dan wordt geen papieren kentekenbewijs meer afgegeven.

5 Naar verwachting start de RDW na deze periode van vijf jaar een verplichte conversie van de papieren kentekenbewijzen die dan nog in omloop zijn. Te zijner tijd wordt de werkwijze verder uitgewerkt. Wijzigingen voor handhaving in de rol van wagenparkbezitter Naast handhaver is de politie ook wagenparkbezitter. In die rol zijn alle wijzigingen die gelden voor eigenaren/houders ook voor handhavers van belang. Daarvoor verwijst de RDW naar de informatie op de website De volgende elementen verdienen extra aandacht: Beheer tenaamstellingscodes Ook voor beheerders van het voertuigpark is de tenaamstellingscode relevant. Alle codes zullen zorgvuldig bewaard en beheerd moeten worden. Om veiligheidsredenen wordt de code in twee delen verstrekt: een deel bij de tenaamstelling en een deel bij ontvangst van de kentekencard. Van belang is dat vervolgens beide ontvangen delen van de code samengevoegd worden tot één code en bij het juiste voertuig worden bewaard.. Nieuwe card en code aanvragen Mocht een card of code zoek raken, dan kan de eigenaar/houder via de website van de RDW een nieuwe card en/of code aanvragen.

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014

> De nieuwe kentekencard. extra uitgave. > Tussen regels en rijden. nummer 2/2013. > Kentekencard per 1 januari 2014 extra uitgave > Tussen regels en rijden nummer 2/2013 > Kentekencard per 1 januari 2014 > Grondige voorbereiding wordt nu beloond > Tellerstand vaker doorgeven > De nieuwe kentekencard Toezichtsbeleidbrief

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

(Verplichte) pitstop voor zwaargewichten. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2013. > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie. > De nieuwe kentekencard

(Verplichte) pitstop voor zwaargewichten. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2013. > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie. > De nieuwe kentekencard > Tussen regels en rijden nummer 1/2013 > Altijd spannend: nieuwe kentekenserie > De nieuwe kentekencard > Terugdraaien tellerstanden strafbaar > (Verplichte) pitstop voor zwaargewichten 1 6 > 4 > 10 >

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 4 1.4

Nadere informatie

Handleiding Verzekeringsregister

Handleiding Verzekeringsregister Handleiding Verzekeringsregister Postbus 4444 9640 EE Veendam versie 1.6 november 2014 3 B 0817h 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. UNIT HANDHAVING... 4 1.1 BEHEER VERZEKERINGSREGISTER... 4 1.2 AANVRAGEN

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende tarieven

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale

Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer. (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Dienst wegverkeer (RDW) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Dienst Wegverkeer te Z oetermeer deels ongegrond,

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

Geschiedenis van de kentekenplaat

Geschiedenis van de kentekenplaat Geschiedenis van de kentekenplaat - Kentekenplaat voor personenauto's en bedrijfswagens - Motorkentekenplaat - Witte kentekenplaat - Tijdelijke kentekenplaat - Exportkentekenplaat - Handelaarkentekenplaat

Nadere informatie

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18

DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8. Algemeen... 18 DISCLAIMER... 6 INLEIDING... 7 HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL VOORDEEL BIJ ZELFIMPORT... 8 Inleiding... 8 Algemeen... 8 Berekening financieel voordeel... 8 Catalogusprijs en netto catalogusprijs... 8 Berekening

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische aard (Tijdelijk besluit begeleid rijden) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie Partner in mobiliteit doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid rijbewijzen registratie door de RDW daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst Algemeen RDW-magazine 1 De RDW is graag partner

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm)

Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Belastingdienst Belasting van personen auto s en motor rijwielen (bpm) Als u zelf aangifte moet doen Hebt u in het buitenland een auto of motor gekocht? Of hebt u een bestelauto omgebouwd tot personenauto

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie