Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg"

Transcriptie

1 Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004

2 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen Wat moet u doen bij het postkantoor? Wat moet u doen bij het voertuigbedrijf? Legitimatie Machtigen 9 3 Een voertuig verkopen 13 4 De kosten 15 5 Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen Schorsing aanmelden en opheffen. Wat moet u doen? Machtigen Schorsingsperiode Kosten Schorsing en motorrijtuigenbelasting Schorsing en APK Schorsing en verzekering Schorsingsregeling voor verzamelaars van oude voertuigen 19 6 Zelf een voertuig overbrengen naar het buitenland: uitvoeren 20 7 Zelf een voertuig kopen in het buitenland: invoeren 21 8 Een voertuig (laten) demonteren/slopen 22 9 Een voertuig wijzigen Delen van het kentekenbewijs kwijt of beschadigd Adreswijziging Verhuizen naar het buitenland De kentekenplaat De caravan/aanhangwagen en het rijbewijs Privacybescherming en het kentekenregister Hebt u nog vragen? Adressen RDW

3 1 Waarom deze folder? Het is belangrijk dat gegevens over u en uw voertuig juist geregistreerd staan en dat het voertuig beschikt over de juiste kentekenplaten. In deze folder leest u waarom dat zo belangrijk is en wat u moet doen om aan de regels te voldoen. Bij een voertuig horen verplichtingen. En wie een kenteken van een auto, motorfiets of aanhangwagen op zijn naam heeft staan, moet voldoen aan de verplichtingen voor dat voertuig. De voertuigverplichtingen die we in Nederland voor een auto of motorfiets kennen zijn: - de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) - de Algemene Periodieke Keuring (APK) (niet voor motorfietsen) - motorrijtuigenbelasting De voertuigverplichting voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg en minder dan 3500 kg is: - motorrijtuigenbelasting (indien van toepassing) Voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg zijn de voertuigverplichtingen: - motorrijtuigenbelasting - de Algemene Periodieke Keuring (APK) De toegestane maximum massa is de ledige massa van de aanhangwagen vermeerderd met de toegestane maximum belading. Ook moeten op het voertuig juiste kentekenplaten gevoerd worden. De kentekens worden geregistreerd in het kentekenregister van de RDW. Via het kentekenregister wordt bepaald wie voor welk voertuig aansprakelijk is. Ook wordt actief gecontroleerd of u aan uw voertuigverplichtingen hebt voldaan. Dat geeft het kentekenregister een belangrijke rol. De gegevens die in het register staan moeten juist en volledig zijn en uw voertuig moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaten. Als het kenteken ten onrechte op uw naam staat, kunt u worden aangesproken op allerlei zaken, die samenhangen met het op naam hebben van een kentekenbewijs. 3

4 Ook als een ander ten onrechte gebruik maakt van kentekenplaten met uw nummer, kunt u daarvan veel last ondervinden. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u de juiste procedure volgt wanneer u een voertuig koopt, verkoopt, invoert, uitvoert, laat demonteren/slopen of tijdelijk niet gebruikt. Let op Handelt u niet op de juiste wijze, dan kan het gebeuren dat een voertuig op uw naam blijft staan, ook al hebt u het voertuig niet meer in uw bezit. U blijft dan aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook voor eventuele bekeuringen. Door de juiste procedure te volgen kunt u dit voorkomen. Door Europese regelgeving hebben de delen van het Nederlandse kentekenbewijs per 1 juni 2004 een nieuwe naam. Tot 1 juni 2004 Tot 1 juni 2004 hadden de delen van het kentekenbewijs de volgende namen: - Deel I, het deel met de voertuiggegevens - Deel II, het deel met de tenaamstellingsgegevens en - Overschrijvingsbewijs/Kopie Deel III, het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u thuis moet bewaren. Per 1 juni 2004 Het nieuwe bewijs bestaat per 1 juni 2004 formeel nog maar uit de volgende twee delen: I II Deel IA - Voertuigbewijs en Deel IB - Tenaamstellingsbewijs Dit nieuwe kentekenbewijs Deel I bestaat dus fysiek uit meerdere pagina s, maar deze vormen formeel uitsluitend tezamen het nieuwe volledige deel I. Dit moet u bij u hebben als u met het voertuig gebruik maakt van de openbare weg. Deel II Overschrijvingsbewijs. In deze brochure worden de betreffende kentekendelen voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs genoemd. 4

5 2 Een voertuig kopen Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt, moet het kentekenbewijs op uw naam worden gezet, of in geval van een bedrijf, op naam van het bedrijf. U kunt een kentekenbewijs laten overschrijven op de grotere postkantoren. U moet hiervoor ten minste 18 jaar zijn en in Nederland wonen. Bovendien moet u de overschrijving zelf regelen. Iemand anders kan dat niet voor u doen, behalve als u uw voertuig koopt bij een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend (zie paragraaf 2.2 en 2.4). Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf, dan kan het kentekenbewijs daar direct op uw naam worden gezet Wat u moet doen om het voertuig dat u koopt te voorzien van de juiste kentekenplaten leest u in hoofdstuk Wat moet u doen bij het postkantoor? Om een kentekenbewijs op uw naam te laten zetten, hebt u nodig: een geldig legitimatiebewijs Niet alle legitimatiebewijzen worden geaccepteerd. Welke zijn toegestaan leest u in paragraaf 2.3. het tenaamstellingsbewijs het overschrijvingsbewijs/kopie deel III Voordat het kentekenbewijs op uw naam wordt gezet, controleert de medewerker van het postkantoor via de computer gegevens van het legitimatie- en kentekenbewijs. Als blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de gegevens in het kentekenregister van de RDW, dan kan het kentekenbewijs niet direct op uw naam worden gezet. De medewerker van het postkantoor zal u vertellen wat u in dit geval moet doen. Een enkele keer kan de verbinding met de RDW niet tot stand komen. U kunt het kentekenbewijs dan op een ander postkantoor laten overschrijven of op een later tijdstip terugkomen. Als u een kentekenbewijs van uw auto of motorfiets op uw naam laat zetten doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. 5

6 U kunt aangeven of u per drie maanden of per jaar wilt betalen. U krijgt automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen. Ook daarna worden de rekeningen u automatisch toegestuurd. 2.2 Wat moet u doen bij het RDW-erkende voertuigbedrijf? Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt uit de bedrijfsvoorraad van een RDW erkend voertuigbedrijf, dan kan het kentekenbewijs daar direct op uw naam worden gezet. Het erkende voertuigbedrijf moet hiervoor bevoegd zijn. Voor de tenaamstelling hebt u nodig: een geldig legitimatiebewijs Niet alle legitimatiebewijzen worden geaccepteerd. Voor particulieren is alleen het originele geldige Nederlandse rijbewijs als legitimatiebewijs toegestaan. Voordat het kentekenbewijs op uw naam kan worden gezet, controleert de medewerker van het voertuigbedrijf via de computer de gegevens van uw legitimatiebewijs. Na invoer van de voertuiggegevens wordt vervolgens een zogeheten wilsverklaring geprint. Deze wilsverklaring dient u te ondertekenen als bewijs dat u instemt met de tenaamstelling van het kentekenbewijs. Hierna print de medewerker van het voertuigbedrijf het tenaamstellingsbewijs waarmee het kentekenbewijs op uw naam staat. Een enkele keer kan de verbinding met de RDW niet tot stand komen. Het voertuigbedrijf kan dan met een ingevuld machtigingsformulier en uw rijbewijs het kentekenbewijs alsnog via het postkantoor op uw naam laten zetten. Als u een kentekenbewijs van uw auto of motorfiets op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U krijgt automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen. Ook daarna worden de rekeningen u automatisch toegestuurd. 6

7 2.3 Legitimatie Particulieren Op het postkantoor kunt u zich als particulier legitimeren met een origineel: geldig Nederlands rijbewijs Een Nederlands rijbewijs is geldig als het niet langer dan tien jaar geleden is afgegeven. geldig Nederlands paspoort + een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente Ook geldig zijn: een dienstpaspoort (geen militair paspoort), een diplomatiek paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen, een nooddocument, een faciliteitenpaspoort, een tweede paspoort, een Europese identiteitskaart of een Nederlands identiteitskaart. Ook bij deze documenten moet u een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente overleggen. Alleen geldige paspoorten worden geaccepteerd als legitimatiebewijs. In uw paspoort staat op welke datum de geldigheid eindigt. 7

8 geldig buitenlands paspoort + een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente Ook geldig zijn: een dienstpaspoort (geen militair paspoort), een diplomatiek paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen, een reisdocument voor vluchtelingen of een buitenlandse ID-kaart afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EU. Als u zich legitimeert met een paspoort, hebt u een origineel afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente nodig. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden en het adres op het afschrift moet overeenkomen met uw feitelijke woonadres. persoonlijk identiteitsbewijs van niet-nederlandse NATO-militairen + certificaat van stationering Niet-Nederlandse NATO-militairen kunnen zich legitimeren met een paspoort of een militaire identiteitskaart. Daarbij moeten zij een certificaat van stationering tonen dat niet ouder is dan tien dagen. Bij een RDW erkend voertuigbedrijf kunt u zich als particulier alleen legitimeren met een origineel geldig Nederlands rijbewijs. Rechtspersonen Bedrijven, verenigingen en stichtingen Kentekenbewijzen kunnen op naam van een bedrijf, vereniging of stichting worden overgeschreven door iemand die tekenbevoegd is. De tekenbevoegde moet zich legitimeren met: één van de genoemde persoonlijke legitimatiedocumenten (zie particulieren) en een (kopie van een) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op dit uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en de gegevens moeten nog overeenkomen met de huidige situatie Het kan voorkomen, dat uw uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo recent is, dat de gegevens nog niet zijn opgenomen in de registratie van de RDW. 8

9 In zo n situatie kan het kentekenbewijs niet direct op naam van het bedrijf, de vereniging of de stichting worden gezet. De medewerker van het postkantoor of het RDW erkend voertuigbedrijf vertelt u wat u in dit geval moet doen. Buitenlandse bedrijven met een Nederlands vestigingsadres kunnen ook kentekenbewijzen op naam van het bedrijf krijgen. Voorwaarde is, dat het buitenlandse bedrijf rechtspersoonlijkheid bezit. Dit kan niet altijd direct op het postkantoor worden vastgesteld. Het kenteken kan op dat moment niet worden tenaamgesteld. Ook in dit geval zal de medewerker van het postkantoor u vertellen wat u moet doen. Wanneer het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid bezit, kan het kentekenbewijs alleen op naam van een particulier worden gezet. Een kentekenbewijs kan niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet. Het kentekenbewijs kan alleen op naam van een particulier worden gezet. Instellingen (bijvoorbeeld kerken en overheden) Kentekenbewijzen kunnen alleen op de grotere postkantoren op naam van een instelling worden overgeschreven door iemand die daartoe is bevoegd. Hij of zij moet zich legitimeren met: één van de genoemde persoonlijke legitimatiedocumenten (zie particulieren) Degene die het kentekenbewijs op naam van de instelling zet, is zelf mede aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen en eventuele verkeersovertredingen. 2.4 Machtigen In principe moet u als koper van een voertuig de tenaamstelling op het postkantoor zelf regelen. Iemand anders machtigen om dit voor u te doen is slechts beperkt mogelijk. Als particulier kunt u alleen een door de RDW erkend voertuigbedrijf machtigen om de tenaamstelling voor u op het postkantoor te doen. Voor bedrijven is er een ruimere machtigingsregeling. Bedrijven kunnen iedereen van 18 jaar en ouder met een Nederlands woon- of vestigingsadres machtigen. 9

10 Machtigen door particulieren Een particulier kan alleen een machtiging verlenen voor het overschrijven van een kentekenbewijs op het postkantoor aan een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend voor het uitschrijven van vrijwaringsbewijzen. Deze bedrijven herkent u aan een groenwit gestreept bord. U kunt alleen machtigen als u in het bezit bent van een Nederlands legitimatiebewijs. Om de tenaamstelling voor u te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend uw originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren In paragraaf 2.3 leest u welke legitimatiedocumenten u kunt gebruiken Daarnaast moet het voertuigbedrijf van u weten met welke frequentie u motorrijtuigenbelasting voor uw auto of motorfiets wilt betalen (per drie maanden of per jaar). Machtigen door een bedrijf, vereniging of stichting De tekenbevoegde kan op drie manieren machtiging verlenen: a. hij of zij machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf b. hij of zij machtigt een particulier c. hij of zij machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf via een doormachtiging Het machtigingsformulier is verkrijgbaar op de grotere postkantoren en bij de keuringsstations en kantoren van de RDW. Het formulier moet door u, als machtigingsverlener, zijn ondertekend. De gemachtigde moet weten met welke frequentie de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald (per drie maanden of per jaar). 10

11 a. tekenbevoegde machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf voor tenaamstelling via het postkantoor Om de tenaamstelling voor een bedrijf te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend de originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel Voor een bedrijf dat regelmatig voertuigen koopt bij verschillende erkende voertuigbedrijven, kan het afgeven van de originele legitimatiepapieren van de tekenbevoegde een probleem opleveren. In dit geval kunt u het beste een particulier machtigen om de tenaamstelling te regelen, bijvoorbeeld een medewerker van het erkende bedrijf. b. tekenbevoegde machtigt een particulier voor tenaamstelling op het postkantoor Als tekenbevoegde kunt u ook een particulier machtigen om de tenaamstelling voor u te regelen, bijvoorbeeld één van uw medewerkers. Om de tenaamstelling te kunnen regelen, heeft deze persoon nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend (een kopie van) de persoonlijke legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3) zijn of haar eigen originele persoonlijke legitimatiepapieren (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel c. tekenbevoegde machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf via een doormachtiging voor tenaamstelling op het postkantoor De particulier die door de tekenbevoegde is gemachtigd om de tenaamstelling te regelen kan op zijn of haar beurt weer een erkend voertuigbedrijf machtigen. 11

12 Om de tenaamstelling voor het bedrijf bij een doormachtiging te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend (een kopie van) de persoonlijke legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3. Let op: als uitzondering is geen afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente nodig wanneer de tekenbevoegde zijn of haar paspoort meegeeft als legitimatiebewijs.) de originele persoonlijke legitimatiepapieren van de particulier die het erkende bedrijf doormachtigt (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel d. tekenbevoegde machtigt een RDW erkend voertuigbedrijf voor tenaamstelling bij dat voertuigbedrijf Om de tenaamstelling voor een bedrijf te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend het originele geldige Nederlandse rijbewijs van de tekenbevoegde een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel Machtigen door een instelling (bijvoorbeeld kerken en overheden) Om een tenaamstelling op het postkantoor te laten uitvoeren, kan degene die namens de instelling tekenbevoegd is om een overschrijving te regelen, alleen een machtiging verlenen aan een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend. Om de tenaamstelling op het postkantoor te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend de originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren van degene die de machtiging verleent (zie paragraaf 2.3) Daarnaast moet het voertuigbedrijf weten met welke frequentie motorrijtuigenbelasting voor uw auto of motorfiets moet worden betaald (per drie maanden of per jaar). 12

13 - - RDW 3 Een voertuig verkopen Als u uw voertuig verkoopt, moet u ervoor zorgen dat het voertuig op naam van de koper wordt gezet. Gebeurt dit niet en blijft het voertuig op uw naam staan, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen en eventuele bekeuringen. U moet ervoor zorgen dat u bij verkoop een officieel vrijwaringsbewijs of, wanneer de koper het voertuig uitvoert, een uitvoerverklaring krijgt. Op pagina 13 en 14 ziet u een afbeelding van de documenten die nu in omloop zijn. Alleen met deze documenten kunt u aantonen dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig bent en dat u dus niet langer aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen. Wat u moet doen bij verkoop van uw voertuig voor wat betreft de kentekenplaten leest u in hoofdstuk 13. Wat moet u doen? Verkoop aan een handelaar Verkoopt u uw voertuig aan een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan kan de overschrijving bij het bedrijf plaatsvinden. Een erkend bedrijf herkent u aan het groen-wit gestreepte schild met het opschrift: erkend bedrijf voor afgifte van RDW-vrijwaringsbewijzen. Voor de overschrijving heeft het bedrijf uw volledige kentekenbewijs nodig: het voertuigbewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III). Na de overschrijving wordt het tenaamstellingsbewijs ongeldig gemaakt. Dit ontvangt u terug samen met het vrijwaringsbewijs, model 3 E Let erop dat de zogenoemde transactiecode is ingevuld. Model 3 E 0315 Verkoop aan een particulier Verkoopt u uw voertuig aan een particulier, dan moet de RDW overschrijving van het kenteken plaatsvinden op het postkantoor. Vrijwaringsbewijs Kenteken De koper moet de overschrijving zelf regelen. Hij heeft hiervoor Bij het kentekenbewijs met bovengenoemd kenteken is een nieuw deel II afgegeven door de Algemeen Directeur van de RDW het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) nodig en zijn eigen legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3). Plaats / Transactiegegevens / Datum en tijd Na de overschrijving ontvangt de koper direct een vrijwaringsbewijs model 3 E Dit bewijs is voor u (de verkoper) bestemd. Postbus E 0313c 9640 RA Veendam Vraag ook het ongeldig gemaakte tenaamstellingsbewijs terug. Model 3 E

14 Verkoop en de motorrijtuigenbelasting Bij verkoop of inruil van uw motorvoertuig maakt het geen verschil of u uw motorvoertuig aan een erkende handelaar of aan een particulier verkoopt. U krijgt automatisch te veel betaalde motorrijtuigenbelasting terug vanaf het moment dat het kentekenbewijs niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW. Belangrijk is dat u een officieel RDW-vrijwaringsbewijs in uw bezit krijgt. Het is uw enige bewijs, dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder bent. Het is verstandig om het voertuigbewijs en het voertuig zelf pas aan de koper over te dragen, wanneer u van hem het vrijwaringsbewijs hebt ontvangen. Verkoop aan een particulier, gevolgd door uitvoer Verkoopt u uw voertuig aan iemand die het direct wil uitvoeren, dan kan meteen met de uitvoerprocedure worden begonnen. Het voertuig hoeft niet eerst op naam van de koper te worden gezet. Informatie over de uitvoerprocedure vindt u in hoofdstuk 6. Uitvoerverklaring Uitvoerverklaring/ uitvoerkentekenbewijs RDW Met blokletters invullen Persoonsgegevens aangever Invullen door RDW Naam Voorletter(s) Uitvoerkeuring Niet goedgekeurd Goedgekeurd Afgekeurd Adres Postcode en woonplaats Land Geboortedatum Legitimatie soort Invullen door RDW of handelaar Transactiecode Datum eerste toelating Uitvoer kenteken Toegestane max massa voertuig Nummer Plaats afgifte Land afgifte Datum afgifte Kenteken Merk Chassis nummer Voertuiggegevens - - Stempel en datum van afhandeling Plaats Datum Ondertekening Ondergetekende aangever verklaart hierbij het voertuig zoals op dit blad is omschreven voorgoed buiten Nederland te zullen brengen. Handtekening aangever Let op! Onderstaand alleen invullen bij RDW De aangever, die tevens de bij de RDW geregistreerde eigenaar/ houder is, verklaart dat het overschrijvingsbewijs (kopie deel III) en/of één of meerdere kentekenplaten worden vermist. Handtekening geregistreerde eigenaar/ houder Belangrijk Het oorspronkelijke kentekenbewijs (zie hierboven bij kenteken ) is vanaf bovenstaande datum van afhandeling ongeldig. Indien hierboven uitvoerkenteken is ingevuld, is deze uitvoerverklaring tevens een uitvoerkentekenbewijs. Met dit uitvoerkentekenbewijs kan het voertuig over de weg naar het buitenland worden gebracht. Het bewijs is 14 dagen vanaf bovenstaande datum van afhandeling geldig. Van deze verklaring worden geen duplicaten verstrekt. Dit blad is bestemd voor geregistreerde eigenaar/houder Postbus RA Veendam Telefoon ( 0,10 p/m) 3 E 0323f 14

15 Kentekenbewijs of kentekenplaat vermist 4 5 De kosten Mist u (delen van) het kentekenbewijs of een kentekenplaat, dan moet u eerst een vervangend kentekenbewijs aanvragen voordat het voertuig op naam van de koper kan worden overgeschreven. Hoe u een vervangend kentekenbewijs kunt aanvragen leest u in hoofdstuk 10 van deze brochure. De aanvraag van een kentekenbewijs brengt kosten met zich mee. Voor het op naam zetten van het tenaamstellingsbewijs op het postkantoor, bij de RDW of bij het RDW erkende voertuigbedrijf betaalt u 10,20. De kosten voor het voertuigbewijs bedragen 37,00. U betaalt dit bij de aankoop van een (nieuwe) auto, motorfiets of aanhangwagen zwaarder dan 750 kg als u zelf een voertuig uit het buitenland importeert. Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen Wanneer u van plan bent om met uw voertuig langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kunt u voor de voertuigverplichtingen tijdelijk een vrijstelling krijgen. U moet dan op het postkantoor een schorsing aanvragen. Het voertuig wordt geschorst in de kentekenregistratie van de RDW. De Belastingdienst/ Centrale administratie/autoheffingen stuurt u dan geen rekening meer voor de motorrijtuigenbelasting. Bovendien bent u niet langer verplicht om uw voertuig te verzekeren en APK te laten keuren. Als uw voertuig is geschorst mag u er geen gebruik van de openbare weg mee maken. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Uw voertuig mag ook niet op de openbare weg geparkeerd staan. 15

16 5.1 Schorsing aanmelden en opheffen Wat moet u doen? Voor het aanmelden en opheffen van een schorsing kunt u terecht op de grotere postkantoren of bij de balie van de RDW in Veendam. U hebt daarbij nodig: het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3) Wanneer alles in orde is betaalt u het schorsingsbedrag en ontvangt u een nieuw tenaamstellingsbewijs. Hierop staat vermeld: Geschorst tot en met (datum). De schorsing gaat onmiddellijk in. Vanaf dat moment mag u met uw auto of motorfiets geen gebruik meer maken van de openbare weg. Het voertuig moet dan op een eigen terrein zijn geparkeerd. Voor het voortijdig opheffen van een schorsing moet u eveneens naar één van de grotere postkantoren of de RDW in Veendam. U ontvangt dan een nieuw tenaamstellingsbewijs. Dit hebt u nodig om weer van de openbare weg gebruik te mogen maken. Ook wanneer de schorsing automatisch afloopt, moet u naar het postkantoor of naar de RDW in Veendam voor een nieuw tenaamstellingsbewijs. 5.2 Machtigen Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de schorsing zelf te regelen kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen. Voor het aanmelden en opheffen van een schorsing heeft de gemachtigde nodig: een ondertekend machtigingsformulier De formulieren zijn verkrijgbaar op de grotere postkantoren en bij de kantoren van de RDW. Het formulier moet door de machtigingsverlener zijn ondertekend het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) een origineel geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (zie paragraaf 2.3) 16

17 (een kopie van) uw persoonlijke legitimatiebewijs: een Nederlands rijbewijs of een paspoort. Een afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente is niet nodig Als het kentekenbewijs op naam van een bedrijf, vereniging of stichting staat, is ook voor het aanmelden en opheffen van de schorsing een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel nodig. 5.3 Schorsingsperiode Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na dat jaar loopt de schorsing automatisch af. U moet wel op het postkantoor uw kentekenbewijs laten aanpassen. Zolang het tenaamstellingsbewijs niet is aangepast, is uw kentekenbewijs ongeldig. Wilt u langer schorsen, dan moet u vóór afloop van de schorsingsperiode een verlenging aanvragen. Let op: de nieuwe schorsing gaat in op het moment van aanvraag en duurt maximaal een jaar. De oude schorsing komt hiermee te vervallen. U kunt een schorsing ook tussentijds, dus binnen het schorsingsjaar, opheffen. Als u uw voertuig verkoopt vervalt de schorsing automatisch. 5.4 Kosten Aan schorsen zijn kosten verbonden. Schorsen kost voor de meeste voertuigen 68 per jaar. Voor enkele bijzondere categorieën voertuigen zijn de kosten 22,70 per voertuig per jaar. Wanneer u een schorsing wilt verlengen, zijn de kosten voor het tweede jaar 22,70. Dit tarief is voor alle voertuigen gelijk. Wanneer u een schorsing van een voertuig opheft en binnen een jaar hetzelfde voertuig opnieuw wilt schorsen, zijn de kosten 113,50. Het tarief voor opnieuw schorsen binnen een jaar voor bijzondere categorieën voertuigen is 22,70. Het schorsingstarief van 22,70 geldt voor: voertuigen van 15 jaar en ouder motorfietsen bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg 17

18 alle voertuigen bijz. categorieën tarief 1e jaar 68 22,70 tarief voor verlenging 22,70 22,70 tarief voor 2e schorsing binnen een jaar 113,50 22,70 Het opheffen van een schorsing brengt geen kosten met zich mee. Bij het tussentijds opheffen van de schorsing, krijgt u geen restitutie van het betaalde schorsingsbedrag. 5.5 Schorsing en motorrijtuigenbelasting In de periode dat uw voertuig is geschorst ontvangt u geen rekening voor de motorrijtuigenbelasting. Op het moment dat de schorsingsperiode afloopt, bent u weer verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen. De Belastingdienst/Centrale administratie/ Autoheffingen stuurt u dan automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. U hoeft dus zelf geen aangifte te doen. Als u binnen veertien dagen nog geen rekening hebt ontvangen, neem dan contact op met de Belastingdienst/Centrale administratie/ Autoheffingen. Minimum schorsingsperiode motorrijtuigenbelasting Voor de motorrijtuigenbelasting geldt een minimum schorsingsperiode van drie maanden. Wanneer u een schorsing binnen drie maanden ongedaan maakt, dan wordt de schorsing voor de motorrijtuigenbelasting als niet ingegaan beschouwd. Dit betekent dat u met terugwerkende kracht voor de hele periode motorrijtuigenbelasting moet betalen. Voor bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg geldt voor de motorrijtuigenbelasting een minimum schorsingsperiode van één maand. 5.6 Schorsing en APK Een geschorste auto is vrijgesteld van de APKverplichting. Zodra de schorsing afloopt moet u weer aan alle verplichtingen voldoen, dus ook aan de APK-plicht. Zorg er daarom voor dat uw auto aan het einde van de schorsingsperiode weer APK goedgekeurd is. U kunt uw auto laten keuren vlak voordat de schorsing afloopt. 18

19 U mag met uw geschorste auto van de openbare weg gebruikmaken om naar de keuring toe te gaan. Zorg er wel voor dat uw auto op dat moment verzekerd is. 5.7 Schorsing en verzekering Het beëindigen of opschorten van de verzekering regelt u met uw verzekeringsmaatschappij. U moet wel eerst de schorsing in orde hebben gemaakt (zie 5.1). Het is raadzaam het voertuig wel te verzekeren tegen diefstal, brand, beschadiging, enzovoort. 5.8 Schorsingsregeling voor verzamelaars van oude voertuigen Voor verzamelaars van oude voertuigen is er een aparte schorsingsregeling. Er is een maximum ingesteld voor schorsingsbetalingen. Deze regeling is gemaakt om te voorkomen dat verzamelaars een onevenredig hoog bedrag aan schorsingsgelden moeten betalen voor voertuigen waarmee zij niet rijden. Verzamelaars met voertuigen van 15 jaar of ouder komen in aanmerking voor de regeling. Voor de schorsing van de eerste vijf voertuigen betaalt de eigenaar/houder het tarief van 22,70. Vanaf het zesde voertuig betaalt men niets meer, zolang de eerste vijf betaalde schorsingen nog actueel zijn. Zodra één van de schorsingen is afgelopen, wordt voor het eerstvolgende voertuig voor schorsing 22,70 in rekening gebracht. Dan zijn er weer vijf betaalde schorsingen geregistreerd en is de volgende schorsing gratis. De te schorsen kentekens moeten wel allemaal op naam van dezelfde eigenaar/houder geregistreerd zijn bij de RDW. Regeling verzamelaars aantal voertuigen van schorsingsbedrag 15 jaar of ouder per voertuig ,70 6 of meer, waarvan 5 betaald gratis 19

20 6 Zelf een voertuig overbrengen naar het buitenland: uitvoeren Bij uitvoer van een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg moet u ervoor zorgen dat de registratie van dat voertuig wordt beëindigd in het kentekenregister en dat de douanezaken zijn geregeld. Wat moet u doen? Voor uitvoer gaat u naar een RDW-keuringsstation of naar de balie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch. U hebt hierbij nodig: een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3) het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) de kentekenplaten van het voertuig U ontvangt van de RDW een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie daarvan (de groene doorslag). Deze uitvoerverklaring is het enige bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in het kentekenregister en dat u niet langer als geregistreerde eigenaar/houder aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen. Aan uitvoer zijn kosten verbonden. Belangrijk Als u hierna het voertuig wilt inschrijven in een andere lidstaat van de EU, dan moet u in het bezit zijn van het volledige kentekenbewijs, dus het voertuigbewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs. Kentekenbewijs of kentekenplaat vermist Mist u (delen van) het kentekenbewijs of een kentekenplaat van het voertuig dat u wilt uitvoeren, dan zult u een vervangend kentekenbewijs moeten aanvragen, voordat de uitvoer kan worden geregeld. Uitzondering Als u de geregistreerde eigenaar/houder bent mag het overschrijvingsbewijs ontbreken. In dat geval moet u bij de inschrijving in een andere EU-lidstaat de uitvoerverklaring overleggen. 20

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Alles over uw auto in Spanje

Alles over uw auto in Spanje Alles over uw auto in Spanje Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr. 90-76401-02-3 NUGI

Nadere informatie

Reglement R.A.P. Rally 2013

Reglement R.A.P. Rally 2013 Reglement R.A.P. Rally 2013...een initiatief van het Heerengenootschap R.A.P. Amsterdam. Door de organisatie opgesteld 2013: Voorzitter Rens Schoonackers Penningmeester Henry van Kouswijk Sponsoringzaken

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco (Bonus Malus variant) M 03.2.28 C Voorwaarden Xclusief Autoverzekering Belgisch Casco Deze voorwaarden beschrijven uw Xclusief Autoverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE

FAQ CITROËN PRIVATE LEASE FAQ CITROËN PRIVATE LEASE Acceptatie Hoelang duurt de acceptatieperiode bij jullie? Indien u de volledige gegevens aanlevert bij uw aanvraag, ontvangt u uiterlijk binnen een week bericht van uw dealer.

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2010 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2010 Emigreren of een tweede huis in Frankrijk Frankrijk is een populaire bestemming om naar te emigreren of voor het kopen van een tweede huis. Behalve dat de emigratie

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af?

Voorwaarden Auto 007. Waarvoor is deze verzekering? Onze hulp aan u. Uw verzekering. Wat spreken wij nog meer met elkaar af? Voorwaarden Auto 007 Leeswijzer In deze polisvoorwaarden vindt u alle informatie over uw Allsecur autoverzekering. Hoe vindt u wat u wilt weten? Dat leggen wij u hier uit. Hoe vindt u wat u wilt weten?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering

Polisvoorwaarden. eer. Verkeersverzekering Polisvoorwaarden eer Verkeersverzekering 1 Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden van de Verkeersverzekering van Centraal Beheer Achmea. De Verkeersverzekering bestaat uit de:

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie