Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg"

Transcriptie

1 Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Juni 2004

2 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen Wat moet u doen bij het postkantoor? Wat moet u doen bij het voertuigbedrijf? Legitimatie Machtigen 9 3 Een voertuig verkopen 13 4 De kosten 15 5 Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen Schorsing aanmelden en opheffen. Wat moet u doen? Machtigen Schorsingsperiode Kosten Schorsing en motorrijtuigenbelasting Schorsing en APK Schorsing en verzekering Schorsingsregeling voor verzamelaars van oude voertuigen 19 6 Zelf een voertuig overbrengen naar het buitenland: uitvoeren 20 7 Zelf een voertuig kopen in het buitenland: invoeren 21 8 Een voertuig (laten) demonteren/slopen 22 9 Een voertuig wijzigen Delen van het kentekenbewijs kwijt of beschadigd Adreswijziging Verhuizen naar het buitenland De kentekenplaat De caravan/aanhangwagen en het rijbewijs Privacybescherming en het kentekenregister Hebt u nog vragen? Adressen RDW

3 1 Waarom deze folder? Het is belangrijk dat gegevens over u en uw voertuig juist geregistreerd staan en dat het voertuig beschikt over de juiste kentekenplaten. In deze folder leest u waarom dat zo belangrijk is en wat u moet doen om aan de regels te voldoen. Bij een voertuig horen verplichtingen. En wie een kenteken van een auto, motorfiets of aanhangwagen op zijn naam heeft staan, moet voldoen aan de verplichtingen voor dat voertuig. De voertuigverplichtingen die we in Nederland voor een auto of motorfiets kennen zijn: - de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) - de Algemene Periodieke Keuring (APK) (niet voor motorfietsen) - motorrijtuigenbelasting De voertuigverplichting voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg en minder dan 3500 kg is: - motorrijtuigenbelasting (indien van toepassing) Voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg zijn de voertuigverplichtingen: - motorrijtuigenbelasting - de Algemene Periodieke Keuring (APK) De toegestane maximum massa is de ledige massa van de aanhangwagen vermeerderd met de toegestane maximum belading. Ook moeten op het voertuig juiste kentekenplaten gevoerd worden. De kentekens worden geregistreerd in het kentekenregister van de RDW. Via het kentekenregister wordt bepaald wie voor welk voertuig aansprakelijk is. Ook wordt actief gecontroleerd of u aan uw voertuigverplichtingen hebt voldaan. Dat geeft het kentekenregister een belangrijke rol. De gegevens die in het register staan moeten juist en volledig zijn en uw voertuig moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaten. Als het kenteken ten onrechte op uw naam staat, kunt u worden aangesproken op allerlei zaken, die samenhangen met het op naam hebben van een kentekenbewijs. 3

4 Ook als een ander ten onrechte gebruik maakt van kentekenplaten met uw nummer, kunt u daarvan veel last ondervinden. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u de juiste procedure volgt wanneer u een voertuig koopt, verkoopt, invoert, uitvoert, laat demonteren/slopen of tijdelijk niet gebruikt. Let op Handelt u niet op de juiste wijze, dan kan het gebeuren dat een voertuig op uw naam blijft staan, ook al hebt u het voertuig niet meer in uw bezit. U blijft dan aansprakelijk voor de verplichtingen, maar ook voor eventuele bekeuringen. Door de juiste procedure te volgen kunt u dit voorkomen. Door Europese regelgeving hebben de delen van het Nederlandse kentekenbewijs per 1 juni 2004 een nieuwe naam. Tot 1 juni 2004 Tot 1 juni 2004 hadden de delen van het kentekenbewijs de volgende namen: - Deel I, het deel met de voertuiggegevens - Deel II, het deel met de tenaamstellingsgegevens en - Overschrijvingsbewijs/Kopie Deel III, het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u thuis moet bewaren. Per 1 juni 2004 Het nieuwe bewijs bestaat per 1 juni 2004 formeel nog maar uit de volgende twee delen: I II Deel IA - Voertuigbewijs en Deel IB - Tenaamstellingsbewijs Dit nieuwe kentekenbewijs Deel I bestaat dus fysiek uit meerdere pagina s, maar deze vormen formeel uitsluitend tezamen het nieuwe volledige deel I. Dit moet u bij u hebben als u met het voertuig gebruik maakt van de openbare weg. Deel II Overschrijvingsbewijs. In deze brochure worden de betreffende kentekendelen voertuigbewijs, tenaamstellingsbewijs en overschrijvingsbewijs genoemd. 4

5 2 Een voertuig kopen Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt, moet het kentekenbewijs op uw naam worden gezet, of in geval van een bedrijf, op naam van het bedrijf. U kunt een kentekenbewijs laten overschrijven op de grotere postkantoren. U moet hiervoor ten minste 18 jaar zijn en in Nederland wonen. Bovendien moet u de overschrijving zelf regelen. Iemand anders kan dat niet voor u doen, behalve als u uw voertuig koopt bij een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend (zie paragraaf 2.2 en 2.4). Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf, dan kan het kentekenbewijs daar direct op uw naam worden gezet Wat u moet doen om het voertuig dat u koopt te voorzien van de juiste kentekenplaten leest u in hoofdstuk Wat moet u doen bij het postkantoor? Om een kentekenbewijs op uw naam te laten zetten, hebt u nodig: een geldig legitimatiebewijs Niet alle legitimatiebewijzen worden geaccepteerd. Welke zijn toegestaan leest u in paragraaf 2.3. het tenaamstellingsbewijs het overschrijvingsbewijs/kopie deel III Voordat het kentekenbewijs op uw naam wordt gezet, controleert de medewerker van het postkantoor via de computer gegevens van het legitimatie- en kentekenbewijs. Als blijkt dat de gegevens niet overeenkomen met de gegevens in het kentekenregister van de RDW, dan kan het kentekenbewijs niet direct op uw naam worden gezet. De medewerker van het postkantoor zal u vertellen wat u in dit geval moet doen. Een enkele keer kan de verbinding met de RDW niet tot stand komen. U kunt het kentekenbewijs dan op een ander postkantoor laten overschrijven of op een later tijdstip terugkomen. Als u een kentekenbewijs van uw auto of motorfiets op uw naam laat zetten doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. 5

6 U kunt aangeven of u per drie maanden of per jaar wilt betalen. U krijgt automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen. Ook daarna worden de rekeningen u automatisch toegestuurd. 2.2 Wat moet u doen bij het RDW-erkende voertuigbedrijf? Wanneer u een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg koopt uit de bedrijfsvoorraad van een RDW erkend voertuigbedrijf, dan kan het kentekenbewijs daar direct op uw naam worden gezet. Het erkende voertuigbedrijf moet hiervoor bevoegd zijn. Voor de tenaamstelling hebt u nodig: een geldig legitimatiebewijs Niet alle legitimatiebewijzen worden geaccepteerd. Voor particulieren is alleen het originele geldige Nederlandse rijbewijs als legitimatiebewijs toegestaan. Voordat het kentekenbewijs op uw naam kan worden gezet, controleert de medewerker van het voertuigbedrijf via de computer de gegevens van uw legitimatiebewijs. Na invoer van de voertuiggegevens wordt vervolgens een zogeheten wilsverklaring geprint. Deze wilsverklaring dient u te ondertekenen als bewijs dat u instemt met de tenaamstelling van het kentekenbewijs. Hierna print de medewerker van het voertuigbedrijf het tenaamstellingsbewijs waarmee het kentekenbewijs op uw naam staat. Een enkele keer kan de verbinding met de RDW niet tot stand komen. Het voertuigbedrijf kan dan met een ingevuld machtigingsformulier en uw rijbewijs het kentekenbewijs alsnog via het postkantoor op uw naam laten zetten. Als u een kentekenbewijs van uw auto of motorfiets op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. U krijgt automatisch een rekening met een acceptgiro toegestuurd voor de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen. Ook daarna worden de rekeningen u automatisch toegestuurd. 6

7 2.3 Legitimatie Particulieren Op het postkantoor kunt u zich als particulier legitimeren met een origineel: geldig Nederlands rijbewijs Een Nederlands rijbewijs is geldig als het niet langer dan tien jaar geleden is afgegeven. geldig Nederlands paspoort + een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente Ook geldig zijn: een dienstpaspoort (geen militair paspoort), een diplomatiek paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen of een reisdocument voor vluchtelingen, een nooddocument, een faciliteitenpaspoort, een tweede paspoort, een Europese identiteitskaart of een Nederlands identiteitskaart. Ook bij deze documenten moet u een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente overleggen. Alleen geldige paspoorten worden geaccepteerd als legitimatiebewijs. In uw paspoort staat op welke datum de geldigheid eindigt. 7

8 geldig buitenlands paspoort + een recent afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente Ook geldig zijn: een dienstpaspoort (geen militair paspoort), een diplomatiek paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen, een reisdocument voor vluchtelingen of een buitenlandse ID-kaart afgegeven door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat van de EU. Als u zich legitimeert met een paspoort, hebt u een origineel afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente nodig. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden en het adres op het afschrift moet overeenkomen met uw feitelijke woonadres. persoonlijk identiteitsbewijs van niet-nederlandse NATO-militairen + certificaat van stationering Niet-Nederlandse NATO-militairen kunnen zich legitimeren met een paspoort of een militaire identiteitskaart. Daarbij moeten zij een certificaat van stationering tonen dat niet ouder is dan tien dagen. Bij een RDW erkend voertuigbedrijf kunt u zich als particulier alleen legitimeren met een origineel geldig Nederlands rijbewijs. Rechtspersonen Bedrijven, verenigingen en stichtingen Kentekenbewijzen kunnen op naam van een bedrijf, vereniging of stichting worden overgeschreven door iemand die tekenbevoegd is. De tekenbevoegde moet zich legitimeren met: één van de genoemde persoonlijke legitimatiedocumenten (zie particulieren) en een (kopie van een) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Op dit uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en de gegevens moeten nog overeenkomen met de huidige situatie Het kan voorkomen, dat uw uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel zo recent is, dat de gegevens nog niet zijn opgenomen in de registratie van de RDW. 8

9 In zo n situatie kan het kentekenbewijs niet direct op naam van het bedrijf, de vereniging of de stichting worden gezet. De medewerker van het postkantoor of het RDW erkend voertuigbedrijf vertelt u wat u in dit geval moet doen. Buitenlandse bedrijven met een Nederlands vestigingsadres kunnen ook kentekenbewijzen op naam van het bedrijf krijgen. Voorwaarde is, dat het buitenlandse bedrijf rechtspersoonlijkheid bezit. Dit kan niet altijd direct op het postkantoor worden vastgesteld. Het kenteken kan op dat moment niet worden tenaamgesteld. Ook in dit geval zal de medewerker van het postkantoor u vertellen wat u moet doen. Wanneer het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid bezit, kan het kentekenbewijs alleen op naam van een particulier worden gezet. Een kentekenbewijs kan niet op naam van eenmanszaken, maatschappen en rederijen worden gezet. Het kentekenbewijs kan alleen op naam van een particulier worden gezet. Instellingen (bijvoorbeeld kerken en overheden) Kentekenbewijzen kunnen alleen op de grotere postkantoren op naam van een instelling worden overgeschreven door iemand die daartoe is bevoegd. Hij of zij moet zich legitimeren met: één van de genoemde persoonlijke legitimatiedocumenten (zie particulieren) Degene die het kentekenbewijs op naam van de instelling zet, is zelf mede aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen en eventuele verkeersovertredingen. 2.4 Machtigen In principe moet u als koper van een voertuig de tenaamstelling op het postkantoor zelf regelen. Iemand anders machtigen om dit voor u te doen is slechts beperkt mogelijk. Als particulier kunt u alleen een door de RDW erkend voertuigbedrijf machtigen om de tenaamstelling voor u op het postkantoor te doen. Voor bedrijven is er een ruimere machtigingsregeling. Bedrijven kunnen iedereen van 18 jaar en ouder met een Nederlands woon- of vestigingsadres machtigen. 9

10 Machtigen door particulieren Een particulier kan alleen een machtiging verlenen voor het overschrijven van een kentekenbewijs op het postkantoor aan een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend voor het uitschrijven van vrijwaringsbewijzen. Deze bedrijven herkent u aan een groenwit gestreept bord. U kunt alleen machtigen als u in het bezit bent van een Nederlands legitimatiebewijs. Om de tenaamstelling voor u te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend uw originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren In paragraaf 2.3 leest u welke legitimatiedocumenten u kunt gebruiken Daarnaast moet het voertuigbedrijf van u weten met welke frequentie u motorrijtuigenbelasting voor uw auto of motorfiets wilt betalen (per drie maanden of per jaar). Machtigen door een bedrijf, vereniging of stichting De tekenbevoegde kan op drie manieren machtiging verlenen: a. hij of zij machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf b. hij of zij machtigt een particulier c. hij of zij machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf via een doormachtiging Het machtigingsformulier is verkrijgbaar op de grotere postkantoren en bij de keuringsstations en kantoren van de RDW. Het formulier moet door u, als machtigingsverlener, zijn ondertekend. De gemachtigde moet weten met welke frequentie de motorrijtuigenbelasting moet worden betaald (per drie maanden of per jaar). 10

11 a. tekenbevoegde machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf voor tenaamstelling via het postkantoor Om de tenaamstelling voor een bedrijf te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend de originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel Voor een bedrijf dat regelmatig voertuigen koopt bij verschillende erkende voertuigbedrijven, kan het afgeven van de originele legitimatiepapieren van de tekenbevoegde een probleem opleveren. In dit geval kunt u het beste een particulier machtigen om de tenaamstelling te regelen, bijvoorbeeld een medewerker van het erkende bedrijf. b. tekenbevoegde machtigt een particulier voor tenaamstelling op het postkantoor Als tekenbevoegde kunt u ook een particulier machtigen om de tenaamstelling voor u te regelen, bijvoorbeeld één van uw medewerkers. Om de tenaamstelling te kunnen regelen, heeft deze persoon nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend (een kopie van) de persoonlijke legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3) zijn of haar eigen originele persoonlijke legitimatiepapieren (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel c. tekenbevoegde machtigt een door de RDW erkend voertuigbedrijf via een doormachtiging voor tenaamstelling op het postkantoor De particulier die door de tekenbevoegde is gemachtigd om de tenaamstelling te regelen kan op zijn of haar beurt weer een erkend voertuigbedrijf machtigen. 11

12 Om de tenaamstelling voor het bedrijf bij een doormachtiging te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend (een kopie van) de persoonlijke legitimatiepapieren van de tekenbevoegde (zie paragraaf 2.3. Let op: als uitzondering is geen afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente nodig wanneer de tekenbevoegde zijn of haar paspoort meegeeft als legitimatiebewijs.) de originele persoonlijke legitimatiepapieren van de particulier die het erkende bedrijf doormachtigt (zie paragraaf 2.3) een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel d. tekenbevoegde machtigt een RDW erkend voertuigbedrijf voor tenaamstelling bij dat voertuigbedrijf Om de tenaamstelling voor een bedrijf te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door u is ondertekend het originele geldige Nederlandse rijbewijs van de tekenbevoegde een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel Machtigen door een instelling (bijvoorbeeld kerken en overheden) Om een tenaamstelling op het postkantoor te laten uitvoeren, kan degene die namens de instelling tekenbevoegd is om een overschrijving te regelen, alleen een machtiging verlenen aan een voertuigbedrijf dat door de RDW is erkend. Om de tenaamstelling op het postkantoor te kunnen regelen, heeft het voertuigbedrijf nodig: een origineel machtigingsformulier dat door de tekenbevoegde is ondertekend de originele persoonlijke Nederlandse legitimatiepapieren van degene die de machtiging verleent (zie paragraaf 2.3) Daarnaast moet het voertuigbedrijf weten met welke frequentie motorrijtuigenbelasting voor uw auto of motorfiets moet worden betaald (per drie maanden of per jaar). 12

13 - - RDW 3 Een voertuig verkopen Als u uw voertuig verkoopt, moet u ervoor zorgen dat het voertuig op naam van de koper wordt gezet. Gebeurt dit niet en blijft het voertuig op uw naam staan, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen en eventuele bekeuringen. U moet ervoor zorgen dat u bij verkoop een officieel vrijwaringsbewijs of, wanneer de koper het voertuig uitvoert, een uitvoerverklaring krijgt. Op pagina 13 en 14 ziet u een afbeelding van de documenten die nu in omloop zijn. Alleen met deze documenten kunt u aantonen dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig bent en dat u dus niet langer aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen. Wat u moet doen bij verkoop van uw voertuig voor wat betreft de kentekenplaten leest u in hoofdstuk 13. Wat moet u doen? Verkoop aan een handelaar Verkoopt u uw voertuig aan een door de RDW erkend voertuigbedrijf dat bevoegd is om vrijwaringsbewijzen uit te schrijven, dan kan de overschrijving bij het bedrijf plaatsvinden. Een erkend bedrijf herkent u aan het groen-wit gestreepte schild met het opschrift: erkend bedrijf voor afgifte van RDW-vrijwaringsbewijzen. Voor de overschrijving heeft het bedrijf uw volledige kentekenbewijs nodig: het voertuigbewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III). Na de overschrijving wordt het tenaamstellingsbewijs ongeldig gemaakt. Dit ontvangt u terug samen met het vrijwaringsbewijs, model 3 E Let erop dat de zogenoemde transactiecode is ingevuld. Model 3 E 0315 Verkoop aan een particulier Verkoopt u uw voertuig aan een particulier, dan moet de RDW overschrijving van het kenteken plaatsvinden op het postkantoor. Vrijwaringsbewijs Kenteken De koper moet de overschrijving zelf regelen. Hij heeft hiervoor Bij het kentekenbewijs met bovengenoemd kenteken is een nieuw deel II afgegeven door de Algemeen Directeur van de RDW het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) nodig en zijn eigen legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3). Plaats / Transactiegegevens / Datum en tijd Na de overschrijving ontvangt de koper direct een vrijwaringsbewijs model 3 E Dit bewijs is voor u (de verkoper) bestemd. Postbus E 0313c 9640 RA Veendam Vraag ook het ongeldig gemaakte tenaamstellingsbewijs terug. Model 3 E

14 Verkoop en de motorrijtuigenbelasting Bij verkoop of inruil van uw motorvoertuig maakt het geen verschil of u uw motorvoertuig aan een erkende handelaar of aan een particulier verkoopt. U krijgt automatisch te veel betaalde motorrijtuigenbelasting terug vanaf het moment dat het kentekenbewijs niet meer op uw naam staat geregistreerd bij de RDW. Belangrijk is dat u een officieel RDW-vrijwaringsbewijs in uw bezit krijgt. Het is uw enige bewijs, dat u niet meer de geregistreerde eigenaar/houder bent. Het is verstandig om het voertuigbewijs en het voertuig zelf pas aan de koper over te dragen, wanneer u van hem het vrijwaringsbewijs hebt ontvangen. Verkoop aan een particulier, gevolgd door uitvoer Verkoopt u uw voertuig aan iemand die het direct wil uitvoeren, dan kan meteen met de uitvoerprocedure worden begonnen. Het voertuig hoeft niet eerst op naam van de koper te worden gezet. Informatie over de uitvoerprocedure vindt u in hoofdstuk 6. Uitvoerverklaring Uitvoerverklaring/ uitvoerkentekenbewijs RDW Met blokletters invullen Persoonsgegevens aangever Invullen door RDW Naam Voorletter(s) Uitvoerkeuring Niet goedgekeurd Goedgekeurd Afgekeurd Adres Postcode en woonplaats Land Geboortedatum Legitimatie soort Invullen door RDW of handelaar Transactiecode Datum eerste toelating Uitvoer kenteken Toegestane max massa voertuig Nummer Plaats afgifte Land afgifte Datum afgifte Kenteken Merk Chassis nummer Voertuiggegevens - - Stempel en datum van afhandeling Plaats Datum Ondertekening Ondergetekende aangever verklaart hierbij het voertuig zoals op dit blad is omschreven voorgoed buiten Nederland te zullen brengen. Handtekening aangever Let op! Onderstaand alleen invullen bij RDW De aangever, die tevens de bij de RDW geregistreerde eigenaar/ houder is, verklaart dat het overschrijvingsbewijs (kopie deel III) en/of één of meerdere kentekenplaten worden vermist. Handtekening geregistreerde eigenaar/ houder Belangrijk Het oorspronkelijke kentekenbewijs (zie hierboven bij kenteken ) is vanaf bovenstaande datum van afhandeling ongeldig. Indien hierboven uitvoerkenteken is ingevuld, is deze uitvoerverklaring tevens een uitvoerkentekenbewijs. Met dit uitvoerkentekenbewijs kan het voertuig over de weg naar het buitenland worden gebracht. Het bewijs is 14 dagen vanaf bovenstaande datum van afhandeling geldig. Van deze verklaring worden geen duplicaten verstrekt. Dit blad is bestemd voor geregistreerde eigenaar/houder Postbus RA Veendam Telefoon ( 0,10 p/m) 3 E 0323f 14

15 Kentekenbewijs of kentekenplaat vermist 4 5 De kosten Mist u (delen van) het kentekenbewijs of een kentekenplaat, dan moet u eerst een vervangend kentekenbewijs aanvragen voordat het voertuig op naam van de koper kan worden overgeschreven. Hoe u een vervangend kentekenbewijs kunt aanvragen leest u in hoofdstuk 10 van deze brochure. De aanvraag van een kentekenbewijs brengt kosten met zich mee. Voor het op naam zetten van het tenaamstellingsbewijs op het postkantoor, bij de RDW of bij het RDW erkende voertuigbedrijf betaalt u 10,20. De kosten voor het voertuigbewijs bedragen 37,00. U betaalt dit bij de aankoop van een (nieuwe) auto, motorfiets of aanhangwagen zwaarder dan 750 kg als u zelf een voertuig uit het buitenland importeert. Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen Wanneer u van plan bent om met uw voertuig langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kunt u voor de voertuigverplichtingen tijdelijk een vrijstelling krijgen. U moet dan op het postkantoor een schorsing aanvragen. Het voertuig wordt geschorst in de kentekenregistratie van de RDW. De Belastingdienst/ Centrale administratie/autoheffingen stuurt u dan geen rekening meer voor de motorrijtuigenbelasting. Bovendien bent u niet langer verplicht om uw voertuig te verzekeren en APK te laten keuren. Als uw voertuig is geschorst mag u er geen gebruik van de openbare weg mee maken. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Uw voertuig mag ook niet op de openbare weg geparkeerd staan. 15

16 5.1 Schorsing aanmelden en opheffen Wat moet u doen? Voor het aanmelden en opheffen van een schorsing kunt u terecht op de grotere postkantoren of bij de balie van de RDW in Veendam. U hebt daarbij nodig: het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3) Wanneer alles in orde is betaalt u het schorsingsbedrag en ontvangt u een nieuw tenaamstellingsbewijs. Hierop staat vermeld: Geschorst tot en met (datum). De schorsing gaat onmiddellijk in. Vanaf dat moment mag u met uw auto of motorfiets geen gebruik meer maken van de openbare weg. Het voertuig moet dan op een eigen terrein zijn geparkeerd. Voor het voortijdig opheffen van een schorsing moet u eveneens naar één van de grotere postkantoren of de RDW in Veendam. U ontvangt dan een nieuw tenaamstellingsbewijs. Dit hebt u nodig om weer van de openbare weg gebruik te mogen maken. Ook wanneer de schorsing automatisch afloopt, moet u naar het postkantoor of naar de RDW in Veendam voor een nieuw tenaamstellingsbewijs. 5.2 Machtigen Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de schorsing zelf te regelen kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen. Voor het aanmelden en opheffen van een schorsing heeft de gemachtigde nodig: een ondertekend machtigingsformulier De formulieren zijn verkrijgbaar op de grotere postkantoren en bij de kantoren van de RDW. Het formulier moet door de machtigingsverlener zijn ondertekend het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) een origineel geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (zie paragraaf 2.3) 16

17 (een kopie van) uw persoonlijke legitimatiebewijs: een Nederlands rijbewijs of een paspoort. Een afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van uw gemeente is niet nodig Als het kentekenbewijs op naam van een bedrijf, vereniging of stichting staat, is ook voor het aanmelden en opheffen van de schorsing een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel nodig. 5.3 Schorsingsperiode Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na dat jaar loopt de schorsing automatisch af. U moet wel op het postkantoor uw kentekenbewijs laten aanpassen. Zolang het tenaamstellingsbewijs niet is aangepast, is uw kentekenbewijs ongeldig. Wilt u langer schorsen, dan moet u vóór afloop van de schorsingsperiode een verlenging aanvragen. Let op: de nieuwe schorsing gaat in op het moment van aanvraag en duurt maximaal een jaar. De oude schorsing komt hiermee te vervallen. U kunt een schorsing ook tussentijds, dus binnen het schorsingsjaar, opheffen. Als u uw voertuig verkoopt vervalt de schorsing automatisch. 5.4 Kosten Aan schorsen zijn kosten verbonden. Schorsen kost voor de meeste voertuigen 68 per jaar. Voor enkele bijzondere categorieën voertuigen zijn de kosten 22,70 per voertuig per jaar. Wanneer u een schorsing wilt verlengen, zijn de kosten voor het tweede jaar 22,70. Dit tarief is voor alle voertuigen gelijk. Wanneer u een schorsing van een voertuig opheft en binnen een jaar hetzelfde voertuig opnieuw wilt schorsen, zijn de kosten 113,50. Het tarief voor opnieuw schorsen binnen een jaar voor bijzondere categorieën voertuigen is 22,70. Het schorsingstarief van 22,70 geldt voor: voertuigen van 15 jaar en ouder motorfietsen bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg 17

18 alle voertuigen bijz. categorieën tarief 1e jaar 68 22,70 tarief voor verlenging 22,70 22,70 tarief voor 2e schorsing binnen een jaar 113,50 22,70 Het opheffen van een schorsing brengt geen kosten met zich mee. Bij het tussentijds opheffen van de schorsing, krijgt u geen restitutie van het betaalde schorsingsbedrag. 5.5 Schorsing en motorrijtuigenbelasting In de periode dat uw voertuig is geschorst ontvangt u geen rekening voor de motorrijtuigenbelasting. Op het moment dat de schorsingsperiode afloopt, bent u weer verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen. De Belastingdienst/Centrale administratie/ Autoheffingen stuurt u dan automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. U hoeft dus zelf geen aangifte te doen. Als u binnen veertien dagen nog geen rekening hebt ontvangen, neem dan contact op met de Belastingdienst/Centrale administratie/ Autoheffingen. Minimum schorsingsperiode motorrijtuigenbelasting Voor de motorrijtuigenbelasting geldt een minimum schorsingsperiode van drie maanden. Wanneer u een schorsing binnen drie maanden ongedaan maakt, dan wordt de schorsing voor de motorrijtuigenbelasting als niet ingegaan beschouwd. Dit betekent dat u met terugwerkende kracht voor de hele periode motorrijtuigenbelasting moet betalen. Voor bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg geldt voor de motorrijtuigenbelasting een minimum schorsingsperiode van één maand. 5.6 Schorsing en APK Een geschorste auto is vrijgesteld van de APKverplichting. Zodra de schorsing afloopt moet u weer aan alle verplichtingen voldoen, dus ook aan de APK-plicht. Zorg er daarom voor dat uw auto aan het einde van de schorsingsperiode weer APK goedgekeurd is. U kunt uw auto laten keuren vlak voordat de schorsing afloopt. 18

19 U mag met uw geschorste auto van de openbare weg gebruikmaken om naar de keuring toe te gaan. Zorg er wel voor dat uw auto op dat moment verzekerd is. 5.7 Schorsing en verzekering Het beëindigen of opschorten van de verzekering regelt u met uw verzekeringsmaatschappij. U moet wel eerst de schorsing in orde hebben gemaakt (zie 5.1). Het is raadzaam het voertuig wel te verzekeren tegen diefstal, brand, beschadiging, enzovoort. 5.8 Schorsingsregeling voor verzamelaars van oude voertuigen Voor verzamelaars van oude voertuigen is er een aparte schorsingsregeling. Er is een maximum ingesteld voor schorsingsbetalingen. Deze regeling is gemaakt om te voorkomen dat verzamelaars een onevenredig hoog bedrag aan schorsingsgelden moeten betalen voor voertuigen waarmee zij niet rijden. Verzamelaars met voertuigen van 15 jaar of ouder komen in aanmerking voor de regeling. Voor de schorsing van de eerste vijf voertuigen betaalt de eigenaar/houder het tarief van 22,70. Vanaf het zesde voertuig betaalt men niets meer, zolang de eerste vijf betaalde schorsingen nog actueel zijn. Zodra één van de schorsingen is afgelopen, wordt voor het eerstvolgende voertuig voor schorsing 22,70 in rekening gebracht. Dan zijn er weer vijf betaalde schorsingen geregistreerd en is de volgende schorsing gratis. De te schorsen kentekens moeten wel allemaal op naam van dezelfde eigenaar/houder geregistreerd zijn bij de RDW. Regeling verzamelaars aantal voertuigen van schorsingsbedrag 15 jaar of ouder per voertuig ,70 6 of meer, waarvan 5 betaald gratis 19

20 6 Zelf een voertuig overbrengen naar het buitenland: uitvoeren Bij uitvoer van een auto, motorfiets of aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg moet u ervoor zorgen dat de registratie van dat voertuig wordt beëindigd in het kentekenregister en dat de douanezaken zijn geregeld. Wat moet u doen? Voor uitvoer gaat u naar een RDW-keuringsstation of naar de balie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch. U hebt hierbij nodig: een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 2.3) het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs (oude naam: kopie deel III) de kentekenplaten van het voertuig U ontvangt van de RDW een uitvoerverklaring in tweevoud: het origineel (wit) en een kopie daarvan (de groene doorslag). Deze uitvoerverklaring is het enige bewijs dat uw voertuig officieel voor uitvoer is aangemeld in het kentekenregister en dat u niet langer als geregistreerde eigenaar/houder aansprakelijk bent voor de voertuigverplichtingen. Aan uitvoer zijn kosten verbonden. Belangrijk Als u hierna het voertuig wilt inschrijven in een andere lidstaat van de EU, dan moet u in het bezit zijn van het volledige kentekenbewijs, dus het voertuigbewijs, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs. Kentekenbewijs of kentekenplaat vermist Mist u (delen van) het kentekenbewijs of een kentekenplaat van het voertuig dat u wilt uitvoeren, dan zult u een vervangend kentekenbewijs moeten aanvragen, voordat de uitvoer kan worden geregeld. Uitzondering Als u de geregistreerde eigenaar/houder bent mag het overschrijvingsbewijs ontbreken. In dat geval moet u bij de inschrijving in een andere EU-lidstaat de uitvoerverklaring overleggen. 20

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg

Uw voertuig en het kenteken. - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken - auto - motorfiets - bromfiets - aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Maart 2011 1 Waarom deze folder? 3 2 Een voertuig kopen 5 2.1 Wat moet u doen bij het

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren - auto - motorfiets - aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg Januari 2005 Zelf een voertuig uitvoeren Inhoud 1 Waarom deze brochure? 5 2 Wat moet

Nadere informatie

Zelf een voertuig uitvoeren

Zelf een voertuig uitvoeren Zelf een voertuig uitvoeren 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Wat moet u doen voor het uitvoeren van 4 een voertuig? 2.1 Uitvoer aanmelden bij de RDW 4 2.2 Het regelen van douanezaken 7 2.3 Uitvoer

Nadere informatie

Uw voertuig en het kenteken

Uw voertuig en het kenteken RDW Uw voertuig En het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa van meer dan 750 kg Uw voertuig en het kenteken auto motorfiets bromfiets aanhangwagen met een maximum massa

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Maart 2012 Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 6 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 7 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 8

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Alles over het kenteken

Alles over het kenteken Alles over het kenteken Wat is het elektronisch kenteken Het elektronisch kenteken is een chip die in een voertuig wordt ingebouwd. In de chip zijn meer gegevens opgeslagen wat bijvoorbeeld het traceren

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze

Nadere informatie

Samengestelde voertuigen en het kenteken

Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure 3 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 3 3 Restauratie van historische voertuigen 5 4 Ingrijpende reparaties van voertuigen

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Motoren. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles over

Nadere informatie

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Personenauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Personenauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een personenauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u de personenauto niet gebruikt. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Motoren. Motorrijtuigenbelasting

Motoren. Motorrijtuigenbelasting Motoren Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een motor op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Ook als u niet met uw motor op de weg rijdt. In deze brochure leest u alles

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen T.a.v. Uw kenmerk Datum Bijlage(n) B VIV2013/707 19 september 2013 Geen Contactpersoon Doorkiesnummer Email 0900 97 39 ( 0,10 per minuut) Onderwerp Wijzigingen export Geachte heer, mevrouw, Per 1 januari

Nadere informatie

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken

RDW. Samengestelde voertuigen en het kenteken Samengestelde voertuigen en het kenteken Januari 2003 Inhoud 1 Waarom deze brochure 4 2 Samengestelde voertuigen en het kenteken 5 3 Restauratie van historische voertuigen 6 4 Ingrijpende reparaties van

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen

Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Hoofdstuk 15 Specifieke wetten en regels ten aanzien van motorrijtuigen Paragraaf 15.1 1. Algemeen a. Welke wettelijke verplichtingen brengt het in bezit hebben van een motorrijtuig met zich mee? b. Omschrijf

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013

Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 Factsheet kentekencard ten behoeve van handhaving d.d. september 2013 De kentekencard Vanaf 1 januari 2014 krijgt het kentekenbewijs de vorm van een creditcard, met een andere layout, andere gegevens en

Nadere informatie

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten

Procedures GAIK. Afgifte kentekenplaten Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren:

Procedures GAIK. Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, en 27.31) moet u de volgende bescheiden controleren: Procedures GAIK Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. Afgifte

Nadere informatie

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst

Vrachtauto s. Motorrijtuigenbelasting. Belastingdienst Belastingdienst Vrachtauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een vrachtauto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de vrachtauto niet gebruikt. Er zijn bijzondere regels voor

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen

RDW erkende bedrijven: tenaamstellen. RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen RDW erkende bedrijven: Tenaamstellen Versie maart 2015 1 Inhoud Onderdeel Titel Pagina Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Tenaamstellen (zowel eerste tenaamstelling als overschrijving) met Digitale machtiging 3 Tenaamstellen

Nadere informatie

Teruggaaf van bpm voor taxi s

Teruggaaf van bpm voor taxi s Belastingdienst Teruggaaf van bpm voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt Gebruikt u een personenauto voor taxivervoer of openbaar vervoer? Dan kunt u de belasting van personenauto

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333

Rapport. Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 Rapport Datum: 23 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat: 1. de Dienst Wegverkeer (RDW) hem pas in augustus 2000 een formulier heeft toegezonden ten behoeve van de beëindiging

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5

Inhoud. 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto s 5 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 Wat zijn personenauto s en motorrijwielen? 4 2.1 Wat is een personenauto? 5 2.2 Wat is een kampeerauto? 5 2.3 Wat is een motorrijwiel? 5 2.4 Eisen voor bestelauto

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4

Nadere informatie

Auto gekocht? Wat nu?

Auto gekocht? Wat nu? Auto gekocht? Wat nu? helpt u graag om binnen een paar minuten een tenaam stelling voor uw auto af te ronden. Hierdoor kunt u zo snel mogelijk in uw nieuwe aankoop rijden en heeft u de zekerheid dat alle

Nadere informatie

Korte termijnverzekeringen

Korte termijnverzekeringen Korte termijnverzekeringen In dit document laten we u kennis maken met de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Administratieve procedures

Administratieve procedures inhoudsopgave 1. Kentekenbewijs... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Geldigheid... 1 2. Raadplegen kentekenregister... 2 3. Controle van gegevens op het kentekenbewijs met het voertuig en controle kentekenplaten...

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar.

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) bij brieven van 27 maart 2008 en 17 oktober 2008 heeft gereageerd op zijn informatieverzoek van 20 maart 2008. Beoordeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN

OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN OVEREENKOMST REGISTRATIE TENAAMSTELLEN LEASEVOERTUIGEN De Dienst Wegverkeer, te dezen vertegenwoordigd door zijn Algemeen Directeur, Drs. J.G. Hakkenberg, verder te noemen: "de RDW" en Naam leasemaatschappij

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v1.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 0.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL'-OVEREENKOMST GRIP OP 2 0.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL'-OVEREENKOMST VALLEN 2 0.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kenteken van een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1 komt te luiden: Besluit van tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000 en Besluit Voertuigen in verband met modernisering van de wijze van tenaamstellen van kentekenbewijzen Op de voordracht

Nadere informatie

Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt.

Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Belastingdienst Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra een bestel auto op uw naam staat, moet u motor rijtuigen belasting betalen. Ook als u de bestelauto niet gebruikt. Er zijn verschillende tarieven

Nadere informatie

Bijlage Export Dienstverlening

Bijlage Export Dienstverlening Bijlage Export Dienstverlening HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE EXPORT DIENSTVERLENING... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 3 1.4 ERKENNINGEN EN BEVOEGDHEDEN... 3 1.5 MEERDERE

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer R. Pieper

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen. Contactpersoon Doorkiesnummer  R. Pieper Divisie Voertuigtechniek Aan geadresseerde Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Zie postmerk Diversen Contactpersoon Doorkiesnummer Email R. Pieper 0900 07 9 Onderwerp Aanvraag verklaring intredetoets

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder: RDW) haar na een periode van acht jaar heeft aangesproken op het feit dat zij niet over een geldige verzekering voor haar

Nadere informatie

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op

Quickscan Rapport. In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op Quickscan Rapport Samenvatting In opdracht van Rijksoverheid heeft Klinkende Taal op 08-08-2012 alle teksten op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto gescand op taalniveau en leesbaarheid. Het gewenste

Nadere informatie

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0

Beschrijving faciliteiten voor leasevoertuigen die onder de nieuwe RTL-overeenkomst worden gebracht v2.0 Inhoudsopgave 0 INLEIDING REGISTRATIE LEASEVOERTUIGEN 2 1.1 WAAR KRIJGT U DOOR ONDERTEKENING 'RTL' OVEREENKOMST GRIP OP 2 1.2 FUNCTIONALITEITEN DIE ONDER DE 'RTL' OVEREENKOMST VALLEN 2 1.3 TARIEFSTELLING

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394)

Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Handleiding Aanvraag Nederlands rijbewijs (3 E 0394) Datum: 15 november 2016 3 B 0991p Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Doelgroepen... 3 2. Rijbewijs kwijt of gestolen?... 4 3. Verklaring van Geschiktheid...

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 523 Besluit van 26 november 2013 tot wijziging van het Kentekenreglement, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit Voertuigen en het Reglement

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr :

In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Klantnr : AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235

Rapport. Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235 Rapport Datum: 23 juli 2003 Rapportnummer: 2003/235 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) te Venlo hem voorafgaand aan het opstarten van een procedure om het grijze kentekenbewijs

Nadere informatie

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies

Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Werkloosheidswet (WW): Schadeafwikkeling op basis van totaalverlies Bedrijfsregeling no. 16 Werkloosheidswet (WW) Werkloosheidswet (WW): wat gaat er veranderen? Juli 2014 Werkloosheidswet (WW) De Algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. Nr. 176 64 11 11september 2008 Regeling houdende wijziging van enkele regelingen in verband met de ontkoppeling van de

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hem heeft aangesproken op het ontbreken van een geldige APK en een geldige verzekering voor de auto met kenteken XX-XX-XX die

Nadere informatie

Informatiemap voor de voertuigbranche

Informatiemap voor de voertuigbranche Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Model: Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 De RDW... 7 1.1 Wat is de RDW... 7 1.2 Wat doet de RDW... 7 1.3 Unit Erkenningen en Toezicht...

Nadere informatie

Wet- en regelgeving speed pedelecs

Wet- en regelgeving speed pedelecs Wet- en regelgeving speed pedelecs Let op: onderstaande opmerkingen over regelgeving en aanvragen van kentekens gelden uitsluitend voor Nederland. 1.Wat is een speed pedelec? Een speed pedelec, ook wel

Nadere informatie

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis

Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier. IJsselland Ziekenhuis Kopie of inzage medisch dossier inclusief aanvraag- en incassoformulier IJsselland Ziekenhuis Zorgverleners leggen alle gegevens over hun patiënten vast in een medisch dossier. Het IJsselland Ziekenhuis

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2015 3 B 1853d 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

DB vergadering van: 25 januari 2012

DB vergadering van: 25 januari 2012 DB vergadering van: 25 januari 2012 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: De heer H.H.V. Horlings Onderwerp: Nadere regels aardgasvoertuigen Haaglanden 2012 Datum: 10 januari 2012 Contactpersoon:

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via www.rotterdam.nl Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

Bestelauto s. Motorrijtuigenbelasting

Bestelauto s. Motorrijtuigenbelasting Bestelauto s Motorrijtuigenbelasting Zodra het kentekenbewijs van een bestelauto op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Ook als u de bestelauto auto niet gebruikt. Ook betaalt u

Nadere informatie

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte Als u een bestelauto heeft die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte, kan het volgende

Nadere informatie

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te.

Burgerservicenummer : (voorheen sofinummer) Achternaam. Telefoonnummer overdag: mobiel: E-mailadres. Geboortedatum/-plaats : / / te. AANGIFTE VERHUIZING U kunt dit formulier gebruiken om uw adreswijziging binnen de gemeente Rotterdam of vanuit een andere Nederlandse gemeente naar de gemeente Rotterdam aan te geven. Tevens kunt u direct

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van maximaal 3500 kg of met een oplegger of middenasaanhangwagen met een

Nadere informatie

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag

Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Minimabeleid PC-regeling Aanvraag Let op: Uw

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord.

Op basis van de Verordening Parkeerbelastingen Hilversum, Parkeerverordening Hilversum 2007 en de Nota Proef Betaald Parkeren Bloemenkwartier Noord. Aangifteformulier parkeerbelasting en Aanvraag belanghebbenden parkeervergunning Proef BLOEMENKWARTIER NOORD (BKN) LEES EERST DE TOELICHTING EN BIJLAGE BIJ DEZE AANGIFTE! Dienst Inwoners Afdeling Publiekszaken,

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS

BIJ ONDERSTAANDE VRAGEN ALLEEN AANKRUISEN of INVULLEN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS Aanvraagformulier Zakelijke vergunning LEES EERST DE TOELICHTING BIJ DEZE AANVRAAG Productnummer: Subjectnummer: Zaaknummer: Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum Postbus 9900, 1201 GM Hilversum Tel. 14 035,

Nadere informatie

Alles over uw auto in Spanje

Alles over uw auto in Spanje Alles over uw auto in Spanje Alles over de auto in Spanje Colofon 2e druk 2010 CIP gegevens Koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois MBA Alles over de auto in Spanje ISBN nr. 90-76401-02-3 NUGI

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via  Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Nota van toelichting. 1. Inleiding

Nota van toelichting. 1. Inleiding Nota van toelichting 1. Inleiding Er zijn Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt. Ten aanzien van personen speelt voornamelijk de problematiek

Nadere informatie

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers...

Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Adressen RDW... 3 Divisie Voertuigtechniek... 3 Openingstijden RDW kantoren... 3 Afmelden en raadplegen... 4 Adressen providers... 4 ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE UITVOERING

Nadere informatie

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen

Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Rapport Goed gekeurd of goedgekeurd. Een onderzoek naar de manier waarop de RDW omgaat met haar wettelijke verplichting om een APK goedkeuring op zijn juistheid te beoordelen Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie.

U kunt uw adreswijziging ook online doorgeven via  Bij valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie. AANGIFTE VERHUIZING In te vullen door Gemeente Migratie Parkeren Opmerking : Zaaknr Migratie : Zaaknr Parkeren : Mutatiedatum : BOP Gaat u verhuizen naar Rotterdam of verhuist u binnen Rotterdam? Dan bent

Nadere informatie

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats:

BS-Nummer: Naam: Voorn(a)m(en): M / V * Geboortedatum: Datum verhuizing: Telefoonnummer(s): Straat en huisnummer: Postcode en Woonplaats: Verhuisformulier U kunt dit formulier gebruiken om persoonlijk aangifte te doen van uw verhuizing binnen de gemeente Hellevoetsluis of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Hellevoetsluis. Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie

's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Aan: De Algemeen Directeur van de Dienst wegverkeer 's-gravenhage, 31 januari 1997 Ons kenmerk 96.A.0545.01 Onderwerp gecontroleerde afgifte kentekenplaten en persoonsregistratie Bij brief van 2 september

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

vereniging zonder een in aandelen verdeeld kapitaal buitenlands lichaam postcode: plaats: land: postcode: plaats: land: postcode: plaats: land:

vereniging zonder een in aandelen verdeeld kapitaal buitenlands lichaam postcode: plaats: land: postcode: plaats: land: postcode: plaats: land: REGISTRATIE belastingen rechtspersonen Datum ontvangst: LET OP: Vul de gegevens volledig en in blokletters in. Ruimte bestemd voor Departamento di Impuesto 1 NAAM 2 RECHTSVORM naamloze vennootschap vereniging

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 15 november 2016 3 B 0990s Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C,

Nadere informatie

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010

NADERE REGELS AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2010 behorende bij de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Luchtkwaliteit Haaglanden 2010, vastgesteld op 30 juni 2010: BESLUIT vast te stellen: NADERE REGELS

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4, vijfde lid, komt te luiden:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Kentekenreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 4, vijfde lid, komt te luiden: Besluit van houdende wijziging van het Kentekenreglement in verband met invoering van het transitokentekenbewijs en verstrekking van gegevens uit het kentekenregister ten aanzien van voertuigen betrokken

Nadere informatie

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige

Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige Rechtbank Tevens houdende verzoek tot aantekening in het gezagsregister (art. 1:252 Burgerlijk Wetboek) In te vullen door de griffie

Nadere informatie

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV)

Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Handleiding tenaamstellen van een voertuig met de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen (TV) Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie september 2017 3 B 1853g 1 Inhoudsopgave 1 Algemene

Nadere informatie