Informatiemap voor de voertuigbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemap voor de voertuigbranche"

Transcriptie

1 Divisie Registratie en Informatie Informatiemap voor de voertuigbranche Laatst gewijzigd: Model: 3 B 0842

2 Inhoudsopgave Inleiding De RDW Wat is de RDW Wat doet de RDW Unit Erkenningen en Toezicht Voertuigverplichtingen Kentekenbewijs Invoeren tellerstand Keuren na Schade Keuringsstations RDW (Deel) Erkenning Bedrijfsvoorraad Inhoud erkenning Bedrijfsvoorraad Voorwaarden (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad Aanvragen van de erkenning Bedrijfsvoorraad Stallingslocatie Honorering aanvraag Aanmelden bedrijfsvoorraad Behoud erkenning Bedrijfsvoorraad en toezicht Openbare weg Verzekeren van de bedrijfsvoorraadvoertuigen Handelaarskenteken(s) Inhoud regeling Handelaarskentekens Voorwaarden regeling Handelaarskentekens Aanvragen van de regeling Handelaarskentekens Honorering van de aanvraag Behoud regeling handelaarskenteken en toezicht Overige informatie Meest gestelde vragen over het handelaarskenteken Aanmelden Bedrijfsvoorraad Voorwaarden aanmelden Schadevoertuig Lichtblauwe taxiplaten Manieren aanmelden Het aanmeldingsproces Uitblijven registratiebevestiging Uitblijven van opname in bedrijfsvoorraad Na aanmelding in bedrijfsvoorraad Verkoop van een voertuig uit de bedrijfsvoorraad Correctiemelding bedrijfsvoorraad Administratie On line Registratie Auto Demontage Inhoud bevoegdheid On line Registratie Auto Demontage Voorwaarden bevoegdheid ORAD Aanvraag bevoegdheid Honorering aanvraag Kosten Aanmelden demontage

3 6.1 Aanmelden vanuit bedrijfsvoorraad Direct aanmelden van demontage Aanmelden demontage Uitblijven registratiebevestiging Weigering van opname Controleoverzicht Correctiemelding demontage On line Registratie Export Handelaren (OREH) Inhoud bevoegdheid Voorwaarden OREH Aanvragen OREH Kosten Aanmelden export OREH bevoegd bedrijf Registreren export van voertuigen die u zelf exporteert Registreren export van voertuigen die door een exporteur uitgevoerd worden Oorspronkelijke kenteken gebruiken voor vervoer over de weg Het papieren kentekenbewijs deel II printen Kentekenplaten Toestemmingsverklaring vernietigen Uitblijven registratiebevestiging Meldingen Controleoverzicht Correctieprocedure Privacygevoelige informatie Vooraankondiging van invoering extra maatregelen Export Dienstverlening Inhoud ED Voorwaarden ED Aanvragen ED Kosten Aanmelden export voor derden (Export Dienstverlening) Registreren export van voertuigen Oorspronkelijk kenteken gebruiken voor vervoer over de weg Het papieren kentekenbewijs deel II en vrijwaringsbewijs printen Kentekenplaten Uitblijven registratiebevestiging Meldingen Controleoverzicht Correctieprocedure Privacygevoelige informatie Vooraankondiging van invoering extra maatregelen Bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf Inhoud bevoegdheid Voorwaarden TV Aanvraag bevoegdheid TV Honorering aanvraag Kosten Tenaamstellen van een voertuig Bevoegdheid Versnelde inschrijving van voertuigen met en zonder afzonderlijk onderzoek

4 13.1 Algemeen Inschrijving met afzonderlijk onderzoek van het voertuig Voorwaarden Toezicht Inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek van het voertuig Voorwaarden Toezicht en sancties Toezicht Sanctie Overtredingen Verschillende soorten sancties Conceptbeschikking en definitief besluit Bezwaar en beroep Verjaringstermijn Bijlage 1: Betekenis van verschillende RDW-Foutcodes bij aanmelden bedrijfsvoorraad, ORAD, OREH en ED Bijlage 2: Bewaarplicht erkenninghouder bedrijfsvoorraad en bevoegdheden en erkenning export dienstverlening per

5 Inleiding De RDW is een uitvoeringsorganisatie met een maatschappelijke functie. Vanuit vestigingen in heel Nederland worden de doelgroepen bediend. Die doelgroepen zijn overheden, de voertuigbranche, de transportbedrijven, de verzekeringsbranche, belangenorganisaties en particulieren. Een van de kerntaken van de RDW is de controle op de technische staat en veiligheid van voertuigen en het handhaven van de daaraan gestelde milieueisen. Een tweede kerntaak is het, met inachtneming van de geldende privacyregels, opslaan, beheren en beschikbaar stellen van de gegevens van voertuigen en hun eigenaar/houder. Deze gegevens worden gebruikt door overheid en bedrijfsleven voor zover die een taak vervullen op het terrein van belastingen, verzekeringen, keuringen, het innen van boetes, preventie en bestrijding van fraude en criminaliteit. Door het uitvoeren van voertuigtechnische en administratieve regelingen levert de RDW, in opdracht van de overheid, een bijdrage aan een zo verantwoord mogelijk verkeer en vervoer. Voor de diverse doelgroepen biedt de RDW een totaalpakket aan van diensten die met de gehele levensloop van het voertuig te maken hebben. Concreet komt dit onder andere neer op de volgende activiteiten: - het verrichten van type- en inrichtingskeuringen; - het verrichten van bijzondere keuringen en kentekenonderzoeken; - het verrichten van steekproeven (APK) en periodieke keuringen; - het verlenen van erkenningen aan en het controleren van bedrijven in de voertuigbranche; - het beheren van registers en het afgeven van documenten; - het verstrekken van informatie uit de registers; - het nationaal en internationaal verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten; - het verstrekken van nationale en internationale certificaten; - het adviseren van de Minister van Verkeer & Waterstaat ten aanzien van nationale en internationale wet- en regelgeving; - het adviseren en assisteren van buitenlandse overheden op het gebied van voertuigtechniek, informatieverstrekking en documenten. De unit Erkenningen en Toezicht (E&T) is het onderdeel van de RDW dat zich voornamelijk richt op de landelijke afgifte van erkenningen bedrijfsvoorraad en handelaarskentekens en de afgifte van erkenningen voor kentekenplaatfabrikanten en lamineerders. Daarnaast houdt de unit E&T toezicht op de naleving van de regelgeving van de afgegeven erkenningen. Vanuit het kantoor in Veendam wordt het landelijk verkeer tussen zo n erkenninghouders (auto-, aanhangwagens-, motor-, en bromfietshandelaren, dealers, importeurs, kentekenplaatfabrikanten) en de RDW geregeld. Deze informatiemap is bestemd voor (toekomstige) erkenninghouders die beschikken over de erkenning bedrijfsvoorraad en de hieraan gekoppelde bevoegdheden, de erkenning Export Dienstverlening, de erkenning Kentekenplaatfabrikant, de erkenning lamineerder en bedrijven die vanwege hun bedrijfsactiviteiten in aanmerking komen voor een handelaarskentekenbewijs. Het doel van deze informatiemap is om informatie te verschaffen over de op te volgen voorschriften bij de aanvraagprocedures en de voorwaarden voor het behoud van de erkenningen en bevoegdheden. Staat in de informatiemap voor de voertuigbranche de term voertuigen vermeld, dan worden hiermee personenauto s, bedrijfsauto s, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, aanhangwagens, caravans en opleggers bedoeld. Wordt in de informatiemap over aanhangwagens gesproken dan vallen ook alle caravans en opleggers hieronder, zoals in de Wegenverkeerswet 1994 staat gedefinieerd. 5

6 De RDW stelt u op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Verder is het raadzaam om publicaties in de RDWijzer, het blad dat de RDW periodiek uitgeeft voor de erkende bedrijven, goed te lezen. Voor tarieven geldt dat deze ieder jaar omstreeks december in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het toezichtbeleid is vastgelegd in de Toezichtbeleidsbrief. Heeft u na het lezen van deze informatiemap nog vragen of wilt u formulieren bestellen dan kunt u bellen met de klantenservice van de RDW, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). De klantenservice is te bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen uur en uur. De RDW is 24 uur per dag beschikbaar via de digitale diensten, U kunt via de site uw vraag ook per stellen. De nieuwste versie van de informatiemap kunt u altijd downloaden via de site van de RDW. Voor een overzicht van de tarieven kunt u ook de internetsite van de RDW raadplegen. Voor informatie over abonnementen, de benodigde apparatuur en de kosten die hieraan zijn verbonden kunt u contact opnemen met de providers. Hieronder kunt u de adressen vinden van de units van de RDW: Unit Erkenningen en Toezicht Postbus RA Veendam Fax Unit Voertuigregistratie en -documenten Postbus RA Veendam Unit Aansprakelijkheids- en persoonsregistratie Postbus RA Veendam Fax Unit Handhaving Postbus RA Veendam Fax

7 1 De RDW 1.1 Wat is de RDW De RDW is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Als zodanig is de RDW een publiekrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven wordt verrekend met de reserves en de tariefwijzigingen die de RDW doorvoert voor zijn diensten. De Raad van Toezicht van de RDW ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat hem met raad terzijde.(de Raad van Toezicht valt onder het ministerie). De RDW legt op hoofdlijnen verantwoording af over zijn functioneren aan de minister Infrastructuur en Milieu. De RDW is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn taken. 1.2 Wat doet de RDW De RDW voert enerzijds wettelijke taken uit en voert aan de andere kant door verschillende ministeries opgedragen taken uit. In zijn dienstverlening volgt de RDW de totale levensloop, vanaf de ontwikkeling tot en met de demontage, van voertuigen met bijbehorende documenten. De RDW heeft dan ook vier kerntaken met bijbehorende bedrijfsactiviteiten, te weten: 1. Toelating Het toelaten van voertuigen en voertuigtypes, op de Nederlandse en Europese markt, op basis van technische voorschriften is de eerste kerntaak van de RDW. Enkele bedrijfsactiviteiten die onder de toelating vallen zijn: - verrichten van bijzondere keuringen, kentekenonderzoeken en periodieke keuringen; - verlenen van ontheffingen voor bijzondere transporten. 2. Toezicht en controle De tweede kerntaak van de RDW is het houden van toezicht op erkende bedrijven, zoals erkende garagebedrijven, en het uitoefenen van controle op de technische staat van voertuigen in verband met veiligheids- en milieueisen. Onder deze taken vallen bijvoorbeeld het: - houden van toezicht op productiesystemen van erkende bedrijven; - verrichten van type- en inrichtingskeuringen van nieuwe motorrijtuigen. (Nieuwe motorrijtuigen krijgen van de RDW een typegoedkeuringsnummer als een nieuwe serie motorrijtuigen van een bepaald merk is goedgekeurd volgens de richtlijnen van de RDW). - houden van toezicht op de uitvoering van diverse bedrijfsactiviteiten zoals voertuigen opnemen in of verkopen uit bedrijfsvoorraad, de Algemene Periodieke Keuring (APK), de afgifte van kentekenplaten en inbouw van tachografen en LPG-installaties; - handhaven van voertuiggebonden verplichtingen voor de WAM en APK II (dit zijn de lichte voertuigen). 3. Registratie en informatieverstrekking Het verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens van voertuigen en hun eigenaars of houders en het verstrekken van informatie over deze gegevens is de derde kerntaak. Enkele activiteiten die met deze taak gepaard gaan zijn: - verzamelen, bewerken en beheren van diverse basisregisters met voertuig- en persoonsgegevens; - verstrekken van informatie uit de registers; - het bieden van faciliteiten aan derden om rijbewijzen af te kunnen geven. Het kentekenregister is vanaf 1 mei 2008 een basisregister geworden. 7

8 Het doel van de overheid om het stelsel van basisregistraties op te zetten is om de aparte basisregistraties van de overheid als één logisch, samenhangend geheel te laten werken. Zo hoeven burgers en ondernemers nog maar één keer relevante gegevens op te geven. Voor overheidsorganen zijn bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem door de koppeling van basisregistraties alle relevante gegevens beschikbaar. De gegevens die eenmalig worden vastgelegd heten authentieke gegevens. In Nederland zijn een aantal registers aangewezen als basisregister. Het Kentekenregister van de RDW is ook als basisregister benoemd. De privacybescherming is wettelijk geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Overheidsinstanties en ambtenaren krijgen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens, als dat voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak nodig is. Een ambtenaar die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het verstrekken van een parkeervergunning mag kentekengegevens uit het Kentekenregister inzien. Hij mag die gegevens echter voor geen enkel ander doel gebruiken. Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de wet. De divisie Registratie & Informatie in Veendam beheert alle registers. De RDW verstrekt gegevens aan verschillende instanties, bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de politie. Burgers kunnen ook inlichtingen inwinnen over hun eigen gegevens via 4. Inzage bedrijfsvoorraad Als erkend bedrijf voor bedrijfsvoorraad heeft u de mogelijkheid om een bedrijfsvoorraadlijst aan te vragen. Dit kan online via U heeft het bestand dan meteen tot uw beschikking. De kosten worden achteraf in rekening gebracht volgens de bij de RDW bekende betaalwijze van uw bedrijf. U kunt uw huidige bedrijfsvoorraad opvragen via het bedrijvenportaal van de RDW via 8

9 Op het overzicht staan alle kentekens die voor uur van de voorgaande werkdag in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Vraagt u op zondag of maandag een overzicht op, dan staan op het overzicht alle kentekens die tot zaterdag uur in de bedrijfsvoorraad zijn gezet. Het overzicht wordt u aangeboden in PDF-, XLS- of CSV-formaat en hierop staan de volgende gegevens: kenteken merk handelsbenaming kleur brandstof status begindatum (in bedrijfsvoorraad) begintijdstip (in bedrijfsvoorraad) APK-vervaldatum U kunt ook uw historische bedrijfsvoorraad opvragen. Uw verzoek om inzage in uw historische bedrijfsvoorraad stuurt u naar onder vermelding van uw bedrijfsnummer en de periode waarover u inzage wilt. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat een medewerker u kan bellen als er iets niet duidelijk is. Gelijk met het indienen van het verzoek maakt u 4,90 over op gironummer NL76ABNA van RDW te Veendam. Als laatste kunt u een overzicht opvragen van de voertuigen die zijn ingevoerd en op uw bedrijfsvoorraadpas zijn gekeurd voor een inschrijving in het kentekenregister. Stuur uw verzoek onder vermelding van uw bedrijfsnummer naar De kosten hiervoor bedragen 4,90. 9

10 5. Documentafgifte De laatste kerntaak is het afgeven van documenten die betrekking hebben op voertuigen en hun eigenaars of houders Regeling tarieven Dienst Wegverkeer Dit kan onder andere zijn, het afgeven van: - nationale en internationale certificaten voor voertuigtypen, voertuigonderdelen en uitrustingsstukken (bijvoorbeeld voor gasinstallaties); - kentekencards en rijbewijzen. Naast deze vier kerntaken met bijbehorende activiteiten heeft de RDW nog enkele speciale taken, te weten: - vertegenwoordigen van Nederland bij de totstandkoming van de internationale regelgeving voor voertuigtechnische eisen; - adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu over nationale en internationale wet- en regelgeving; - het bieden van faciliteiten aan derden om rechtstreeks in het kentekenregister mutaties aan te kunnen brengen zoals diefstal, export, opname in bedrijfsvoorraad en demontage; - beschikbaar stellen van faciliteiten voor handhaving en opsporing van vervalste documenten, bijvoorbeeld vervalste rijbewijzen of kentekenbewijzen. 1.3 Unit Erkenningen en Toezicht De unit Erkenningen en Toezicht (E&T) is het onderdeel van de RDW dat zich voornamelijk richt op de landelijke afgifte van de erkenning: De erkenning Bedrijfsvoorraad, de bijbehorende bevoegdheden; het handelaarskenteken; de erkenning Export Dienstverlening; de erkenning voor kentekenplaatfabrikanten en lamineerders; de afgifte van de erkenning tenaamstellingsloket. Daarnaast houdt de unit E&T toezicht op de naleving van de regelgeving over deze afgegeven erkenningen en bevoegdheden. Vanuit het kantoor in Veendam wordt het landelijk verkeer tussen zo n erkenninghouders (auto-, motor-, en bromfietshandelaren, dealers, importeurs, kentekenplaatfabrikanten) en de RDW geregeld. U komt met de unit E&T in contact als u vragen heeft over: - de afgifte van handelaarskentekenbewijzen; - de (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad; - bevoegdheden als Online Registratie Aanmelden Demontage (ORAD), Online Registratie Export handelaren (OREH), Versnelde Inschrijving (VI) en Tenaamstellen Voertuigbedrijven (TV); - het beheer m.b.t. de erkenning Export Dienstverlening (ED); - het beheer m.b.t. de erkenning Kentekenplaatfabrikant en de erkenning Lamineerder; - het controle- en toezichtbeleid i.v.m. de (deel) erkenning bedrijfsvoorraad en de eventueel daaraan verbonden bevoegdheden, de erkenning Export Dienstverlening, de erkenning kentekenplaatfabrikant, de erkenning lamineerder en het handelaarskentekenbewijs. Als u een erkenning of bevoegdheid van de RDW aanvraagt en deze wordt ingewilligd, ontvangt u een besluit, een muurschild en in sommige situaties een sticker. Niet voor elke bevoegdheid wordt een sticker afgegeven. Bij het bepalen van de stickers is bij de selectie rekening gehouden met het belang van de klant. De volgende stickers kunt u ontvangen als u bij de RDW een erkenning of bevoegdheid afgeeft: - Tachografen; - Gasinstallaties; - APK lichte voertuigen; 10

11 - APK zware voertuigen; - Handelaarskentekenplaten; - Afgifte kentekenplaten; - Voertuigen op naam zetten; - Demontage van voertuigen; - Export Dienstverlening; - Afgifte vrijwaringsbewijzen; - Tenaamstellingsloket. In het volgende hoofdstuk worden de verschillende erkenningen (m.u.v. de erkenning Tenaamstellingsloket) en bevoegdheden beschreven die u kunt aanvragen. De daarbij behorende procedures staan ook beschreven. 1.4 Voertuigverplichtingen Iedereen die een kenteken op zijn naam heeft staan en dus in het kentekenregister van de RDW als eigenaar/houder staat geregistreerd, moet in beginsel aan de verplichtingen voor het bijbehorende voertuig voldoen. Nederland kent een aantal voertuigverplichtingen: - de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM); - de Algemene Periodieke Keuring (APK); - de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Het kentekenregister heeft een belangrijke rol in de koppeling tussen de voertuigverplichtingen en het op naam hebben van een kenteken. De gegevens die in het register staan, moeten juist en volledig zijn. Op grond van het kentekenregister wordt bepaald wie voor welk voertuig aansprakelijk is. Staan gegevens onjuist of onvolledig in het kentekenregister, dan kan het voorkomen dat men ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld of dat men ten onrechte niet aansprakelijk wordt gesteld. In de Wegenverkeerswet 1994 is namelijk vastgelegd dat de kentekenregistratie de basis vormt voor bovengenoemde verplichtingen. Een betrouwbaar en fraudebestendig kentekensysteem bij de RDW staat borg voor een goede administratie van het Nederlandse wagenpark. Zo is een eigenaar/houder van een voertuig te allen tijde op korte termijn te achterhalen en aan te spreken op onder meer zijn belasting-, verzekering- en keuringsplicht. Het kentekenregister speelt ook een belangrijke rol in de aanspreekbaarheid in het geval van verkeersovertredingen. Voor het realiseren van deze doelen is het een voorwaarde dat het kentekenregister zo zuiver mogelijk is. Om de zuiverheid van het register zoveel mogelijk te waarborgen, zijn aan de hiervoor opgesomde diensten waarvan u gebruik kunt maken voorschriften verbonden waaraan u zich als gebruiker moet houden. 1.5 Kentekenbewijs Het nieuwe kentekenbewijs Vanaf 1 januari 2014 heeft Nederland een nieuw kentekenbewijs. Het papieren kentekenbewijs maakt op termijn plaats voor een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd). Door de komst van de kentekencard wijzigt ook een aantal kentekenprocessen. De wijzigingen vindt u in deze Informatiemap. 11

12 Wanneer krijgt u of uw klant een kentekencard? Nieuwe voertuigen krijgen vanaf 1 januari 2014 na de eerste tenaamstelling meteen een kentekencard. Een bestaand voertuig krijgt o.a. een kentekencard bij het op naam zetten of bij een vermissing van een kentekenbewijs. De eigenaar/houder hoeft zelf niets te doen om een kentekencard te krijgen. Het papieren kentekenbewijs blijft geldig totdat het voertuig wordt overgeschreven of er om een andere reden een kentekencard wordt afgegeven. Papieren kentekenbewijzen van voertuigen die al voor 1 januari 2014 in de bedrijfsvoorraad van een erkend bedrijf stonden zijn per 1 januari 2014 ongeldig verklaard. Bij verkoop van een voertuig dat niet via de bevoegdheid Tenaamstellen voertuigen te naam wordt gesteld, vraagt u in alle gevallen een tijdelijk documentnummer aan. Tenaamstellingscode bij kentekencard Bij het nieuwe kentekenbewijs wordt een tenaamstellingscode afgegeven die gebruikt wordt bij overschrijving, sloop of uitvoer. De tenaamstellingscode bestaat uit een code van 9 cijfers. Geen kentekenbewijs meer bij voertuigbedrijven en postkantoren Het kentekenbewijs wordt centraal bij de RDW gemaakt en niet meer bij voertuigbedrijven of postkantoren. De RDW stuurt het kentekenbewijs per post naar de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar krijgt de kentekencard dus niet direct mee. Daarom hoeft direct na de overschrijving het kentekenbewijs niet getoond te worden bij aanhouding door de politie. Gaat de nieuwe eigenaar/houder naar het buitenland dan moet de kentekencard wel bij het voertuig aanwezig zijn. Is er sprake van dat de nieuwe eigenaar/houder direct na de tenaamstelling naar het buitenland gaat dan is het raadzaam om via een spoedprocedure een kentekencard aan te vragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Meer informatie kunt u vinden op Waarom een nieuw kentekenbewijs? De directe aanleiding om het kentekenbewijs en de daarbij horende kentekenprocessen aan te passen, is het formele einde van de zelfstandige postkantoren. In de praktijk bleken de postkantoren de meest gebruikte loketten voor alle processen rond de registratie van voertuigen. Toen de functie van de postkantoren veranderde, besloot de overheid te gaan onderzoeken hoe de processen van aanvraag en verstrekking van een kentekenbewijs konden blijven aansluiten bij overige de (Europese) regelgeving. Daarnaast wil de overheid graag inspelen op twee trends: Het verder digitaliseren en gebruikersvriendelijk maken van overheidsdiensten en het aanpakken van de voertuigcriminaliteit. Daarom is er onderzocht of het haalbaar was om een beter beveiligd kentekenbewijs te introduceren. Hieruit is gebleken dat een kentekenbewijs op creditcardformaat dat centraal wordt afgegeven de beste optie is. Dit verhoogt de duurzaamheid van het document, het voorkomt fraude en betekent een verbetering van de kentekenprocessen. Bovendien creëren deze nieuwe processen de mogelijkheid om de tenaamstelling van een voertuig verder te digitaliseren. Uit onderzoek onder voertuigeigenaren blijkt dat zij de komst van een kentekencard in grote meerderheid toejuichen. Aanpak fraude Het aanpakken van voertuigcriminaliteit is één van de belangrijkste redenen om de kentekencard te introduceren. Bij een gestolen voertuig is immers altijd een vervalst kentekenbewijs nodig om het te kunnen verhandelen. De afgelopen decennia is weliswaar de diefstal van voertuigen vanwege joyriding sterk verminderd, maar de georganiseerde voertuigdiefstal is niet afgenomen. Kentekencard met chip 12

13 De nieuwe kentekencard is moeilijker na te maken dan een papieren kentekenbewijs. Het produceren van het document van polycarbonaat is niet alleen moeilijker dan dat van papier, ook zijn op de kentekencard (combinaties van) moderne echtheidskenmerken verwerkt. Het namaken van een card met chip maakt het fraudeurs nog lastiger. Uniek documentnummer en barcode Iedere kentekencard heeft een uniek documentnummer dat bij iedere handeling die gevolgen heeft voor het kenteken gecontroleerd moet worden. De unieke barcode op de kentekencard versnelt die controle en verkleint bovendien de kans op invoerfouten. U kunt deze controle uitvoeren via het bedrijvenportaal van de RDW met de producten en diensten voor bedrijven: bedrijf.rdw.nl. Het kentekenbewijs Door de jaren heen is het kentekenbewijsdocument veranderd. Er zijn verschillende kentekendelen afgegeven die bovendien soms andere namen hadden. Het kentekenbewijs vanaf 1 januari 2014 Sinds 1 januari 2014 bestaat het kentekenbewijs uit: Kentekenbewijs op creditcardformaat (hierna: kentekencard) Tenaamstellingscode het deel dat nodig is bij overschrijving van het kenteken en dat u thuis moet bewaren. De tenaamstellingscode bestaat uit 9 cijfers en ontvangt de geregistreerde eigenaar/houder gedeeltelijk bij het op naam zetten (eerste 4 cijfers) en gedeeltelijk als men de kentekencard ontvangt (laatste 5 cijfers). Kentekenbewijs deel II: dit papieren deel ontvangt degene die een voertuig voor export aanbiedt bij een export dienstverlener, de balie van de RDW of een bedrijf dat bevoegd is om de export van zijn bedrijfsvoorraadvoertuigen te melden. Dit papieren kentekenbewijs deel II bevat onder andere de naam en adresgegevens van degene die het voertuig gaat uitvoeren. De combinatie van kentekencard en papieren deel II heeft de functie van uitvoerkentekenbewijs mits het voertuig niet APK plichtig is of nog APK goedgekeurd is. Het uitvoerkenteken bestaat uit de letter- en cijfercombinatie van het oorspronkelijke kenteken. Deze moet worden aangebracht op kentekenplaten met een witte achtergrond en voorzien van zwarte tekens. Een uitvoerkenteken is maximaal 14 dagen na de exportmelding geldig. Het kentekenbewijs tot 1 januari 2014 Voertuigbewijs - Deel IA; het deel met de voertuiggegevens Tenaamstellingsbewijs - Deel IB; het deel met de tenaamstellingsgegevens Overschrijvingsbewijs - Deel II; het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u thuis moet bewaren Het kentekenbewijs tot 1 juni 2004 Voertuigbewijs - Deel I: het deel met de voertuiggegevens Tenaamstellingsbewijs - Deel II: het deel met de tenaamstellingsgegevens Overschrijvingsbewijs (of als het kenteken is afgegeven vóór : Kopie Deel 3): het deel dat nodig is bij overschrijving van het kentekenbewijs en dat u thuis moet bewaren. 1.6 Invoeren tellerstand De RDW registreert vanaf 1 januari 2014 tellerstanden van personenauto s en lichte bedrijfswagens. Ook wordt toezicht gehouden op de betrouwbaarheid van deze metingen. Er zijn een aantal momenten waarop u de tellerstand moet invoeren. Deze momenten zijn: - aanmelding in de bedrijfsvoorraad - tenaamstellen van een voertuig 13

14 - aanmelden voor export - aanmelden voor sloop - APK- keuring - inbouw van LPG, tachograaf, roetfilter, alcoholslot of boordcomputer - reparaties, onderhoud en bandenwissel die meer dan 150 kosten. Meer informatie kunt u vinden op Keuren na Schade Het plaatsen van de WOK- (Wacht op Keuring) status in het register kan door de politie en de RDW gedaan worden. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een verzoek bij de RDW doen tot plaatsen van een WOK status. De wijzigingen door de WOK-regeling hebben gevolgen voor de kentekenloketten en RDW-erkende bedrijven: - Als een voertuig de WOK-status heeft, komt er bij een tenaamstelling of bij opname in de bedrijfsvoorraad vooraf een melding op het scherm. Daardoor is de medewerker van het kentekenloket of het RDW erkende bedrijf op de hoogte van de WOK-status bij het voertuig. Deze moet zijn klant hierover informeren. - Als een voertuig de WOK-status heeft, wordt bij het tenaamstellen, het overschrijven van een voertuig of bij herprint van het kentekenbewijs de tekst Schade, RDW keuring nodig. Zie op het tenaamstellingsverslag of bedrijfsvoorraadverslag geprint. - Bij aanmelding van het WOK-signaal wordt aan de actuele tenaamgestelde een brief verzonden. Als er sprake is van een RTL-indicatie, dan wordt de brief naar de leasemaatschappij verzonden. De leasemaatschappij moet zijn klanten hierover informeren. - Na 1 januari 2014 vervalt de innameplicht van het Voertuigbewijs of de kentekencard bij de aanmelding van het WOK-signaal. Nadat er een WOK-keuring heeft plaatsgevonden zal er geen nieuwe kentekencard verstrekt worden. Is het Voertuigbewijs bij een WOK-melding van voor 1 januari 2014 wel ingenomen dan wordt er een kentekencard en een tenaamstellingscode verstrekt. 1.8 Keuringsstations RDW Niet-Nederlands gekentekende voertuigen moeten, nadat zij vanuit het buitenland zijn geïmporteerd, worden gekeurd door de RDW voor een Nederlands kenteken, voordat zij gebruik mogen maken van de openbare weg. Dit wordt gedaan om te beoordelen of er voldaan is aan de milieu- en veiligheidseisen, zodat wordt bijgedragen aan een zo verantwoord mogelijk verkeer en vervoer. U kunt voor de keuringen terecht bij een van de keuringsstations van de RDW. Het is mogelijk om een keuring aan te vragen via de internetsite van de RDW. Niet alle keuringsstations hebben dezelfde openingstijden. Voor de exacte openingstijden of andere vragen kunt u bellen met de Klantenservice van de RDW. RDW regio Noord APK Centrum Nederland Dr. Van Deenweg BH Zwolle Keuringsstation Heerenveen Jupiter CD Heerenveen Keuringsstation Almelo Van den Broekeweg PH Almelo Keuringsstation Zwolle Ossenkamp AE Zwolle Keuringsstation Arnhem Malburgseveerweg HK Arnhem Keuringsstation Groningen Duinkerkenstraat BP Groningen RDW regio West 14

15 Keuringsstation Waddinxveen Coenecoop PL Waddinxveen Keuringsstation Amsterdam Tijnmuiden AK Amsterdam Keuringsstation Zwijndrecht Zoutverkopersstraat KJ Zwijndrecht Keuringsstation Nieuwegein Hollandhaven PD Nieuwegein Keuringsstation Schiedam Calandstraat BA Schiedam RDW regio Zuid Keuringsstation Rijen Haansbergseweg LJ Rijen Keuringsstation Den Bosch Hedikhuizerweg BC Den Bosch Keuringsstation Veldhoven De Run LR Veldhoven Keuringsstation Elsloo Businesspark Stein MA Elsloo Keuringsstation Venlo Stanleyweg LR Venlo Keuringsstation Roosendaal Borchwerf RG Roosendaal 15

16 2 (Deel) Erkenning Bedrijfsvoorraad 2.1 Inhoud erkenning Bedrijfsvoorraad Zoals eerder beschreven wordt het kentekenregister van de RDW steeds belangrijker bij het controleren van voertuigverplichtingen zoals motorrijtuigenbelasting, APK, verzekering en de aansprakelijkheid voor bekeuringen. Door overschrijvingen in de bedrijfsvoorraad zo gecontroleerd mogelijk te laten plaatsvinden door de erkende bedrijven kunnen onjuistheden worden voorkomen. Sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk om voertuigen in bedrijfsvoorraad aan te melden via postkantoor of PostNL kantoor. De erkenninghouder doet dit geautomatiseerd via één van de providers. Met een (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad kunt u Nederlands gekentekende voertuigen waarvan u het eigendom heeft, opnemen in de bedrijfsvoorraad. Daarnaast dient de (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad als basis voor verschillende andere bevoegdheden, namelijk: Online Registratie Auto Demontage Met de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD) kunt u voertuigen die behoren tot uw bedrijfsvoorraad, rechtstreeks vanaf uw bedrijfsadres geautomatiseerd aanmelden voor autodemontage. Meer informatie over de bevoegdheid ORAD treft u aan in hoofdstuk 5. Online Registratie Export Handelaren Met de bevoegdheid Online Registratie Export Handelaren (OREH) kunt u voertuigen die behoren tot uw bedrijfsvoorraad, rechtstreeks vanaf uw bedrijfsadres geautomatiseerd aanmelden voor export. Het OREH-systeem voorkomt dat u voor ieder voertuig, dat u wilt exporteren, naar het RDW-loket hoeft te gaan. Meer informatie over de bevoegdheid OREH treft u aan in hoofdstuk 7. Tenaamstellen Voertuigbedrijf Met de bevoegdheid Tenaamstellen Voertuigbedrijf (TV) kunt u voertuigen die behoren tot uw (fysieke) bedrijfsvoorraad, vanaf uw bedrijfsadres, overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar/houder. Meer informatie over de bevoegdheid TV treft u aan in hoofdstuk 9. Versnelde inschrijving tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek Met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) kunt u Nederlandse kentekens voor nieuw en ongebruikte en niet gekentekende voertuigen aanvragen, zonder dat hiervoor een afzonderlijk onderzoek nodig is. Versnelde inschrijving tot het aanvragen van de inschrijving van voertuigen met afzonderlijk onderzoek Met de bevoegdheid Versnelde Inschrijving tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen met afzonderlijk onderzoek (Versnelde Inschrijving) kunt u Nederlandse kentekens voor nieuw en ongebruikte en niet gekentekende voertuigen aanvragen door ze bij een keuringsstation van de RDW ter keuring aan te bieden. De aangeboden voertuigen moeten uw eigendom zijn en bedoeld zijn om te worden verkocht. U kunt gebruik maken van deze bevoegdheid als u beschikt over een erkenning bedrijfsvoorraad. Hiervoor hoeft u (nog) niet apart een aanvraag in te dienen en aan deze bevoegdheid zijn geen kosten verbonden. 16

17 2.2 Voorwaarden (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad Een (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad wordt uitsluitend afgegeven aan natuurlijke personen of rechtspersonen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: - bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te verkopen of; - bedrijfsmatig voertuigen fabriceren met het doel deze te verkopen. Daarnaast moet u beschikken over een locatie in Nederland waarop u de in de bedrijfsvoorraad aangemelde voertuigen kunt stallen. U moet op het bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijfsadres beschikken over een afsluitbare voorziening waarin u de RDW-bescheiden moet opbergen. Is uw rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV) in oprichting? Dan komt u niet in aanmerking voor de erkenning Bedrijfsvoorraad. Heeft u een eenmanszaak en woont u in het buitenland dan komt u niet in aanmerking voor de erkenning Bedrijfsvoorraad. Het is voor een niet in Nederland woonachtige natuurlijke persoon niet mogelijk om een Nederlands kenteken op eigen naam te registreren. Voor de erkenning Bedrijfsvoorraad moet u dus in Nederland wonen. Een voertuig in bedrijfsvoorraad plaatsen mag alleen als u het eigendom van de voertuigen heeft. 2.3 Aanvragen van de erkenning Bedrijfsvoorraad De (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad kunt u bij de RDW aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier 3 E Bij het aanvraagformulier moet u mee sturen: een originele verklaring omtrent hoedanigheid van de belastingplichtige (ook wel originele verklaring van ondernemerschap genoemd) in het kader van de omzetbelasting, afgegeven door de belastingeenheid. De verklaring mag niet ouder zijn dan vier weken. Uit de bedrijfsomschrijving van de verklaring moet duidelijk blijken dat uw bedrijfsactiviteiten zijn: het bedrijfsmatig inkopen of fabriceren van voertuigen met het doel deze te verkopen óf het bedrijfsmatig voertuigen inkopen met het doel deze te verkopen. Een bedrijvencontroleur van de RDW zal met u een afspraak maken voor een schouwing in verband met de aanvraag. De bedrijvencontroleur neemt niet alleen de aanvraag met u door, maar zal ook controleren of u over een stallingslocatie voor de bedrijfsvoorraadvoertuigen beschikt en of u op het bedrijfsadres beschikt over een goed afsluitbare voorziening waarin u de documenten moet opbergen. Van deze schouwing maakt de bedrijvencontroleur een rapportage op. Deze rapportage wordt meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. Als uw aanvraag bij de RDW ontvangen is, ontvangt u bericht welk tarief van toepassing is op uw aanvraag. Het in verband met een aanvraag door u betaalde tarief voor de aanvraag, bent u verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag en wordt bij afwijzing van de aanvraag in beginsel niet terugbetaald Stallingslocatie Een stallingslocatie is een locatie waar u uw bedrijfsvoorraadvoertuigen kunt stallen. Een stallingslocatie is een locatie binnen Nederland of in Belgie of Duitsland op een afstand hemelsbreed gemeten, van maximaal 25 km vanaf het dichtstbijzijnde punt op de grens. 17

18 Een stallingslocatie mag geen openbare weg zijn (zie paragraaf 2.7). De stallingslocatie en de voertuigen die daar gestald zijn moet u tijdens een controle kunnen tonen aan de bedrijvencontroleur. 2.4 Honorering aanvraag Als uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u de afgiftebrief. Iedere klant kan daaruit opmaken dat u erkend bent door de RDW. De afgiftebrief van de aanvraag moet u op verzoek kunnen tonen. Naast het besluit ontvangt u een muurschild (als u deze nog niet heeft ontvangen bij een eerder afgegeven andere erkenning). Het muurschild is een algemeen schild waarop de tekst staat RDW erkend. Elk bedrijf dat een erkenning heeft van de RDW ontvangt dit schild. U moet het muurschild zichtbaar voor het publiek op de gevel van uw bedrijf te bevestigen. U ontvangt ook de sticker Afgifte vrijwaringsbewijzen. Deze sticker moet u op een voor het publiek zichtbare plaats op raam, deur of bijvoorbeeld een apart bord op de balie van uw bedrijf bevestigen. Bij de toekenning van de aanvraag ontvangt u ook een bedrijfsvoorraadpas. Als u meer dan één bedrijfsvoorraadpas wilt, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Hiervoor brengt de RDW extra kosten in rekening. De bedrijfsvoorraadpas dient als legitimatie bij onder andere het tenaamstellen van voertuigen bij het kentekenloket, op RDW keuringsstations (in verband met keuring), voor het bestellen van GAIK-kentekenplaten. 2.5 Aanmelden bedrijfsvoorraad Met een (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad kunt u voertuigen waarvan u het eigendom heeft aanmelden in uw bedrijfsvoorraad. U mag de voertuigen alleen aanmelden in bedrijfsvoorraad als u de voertuigen actief ter verkoop aanbiedt. Een bedrijvencontroleur van de RDW bespreekt bij uw aanvraag voor de (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad de bijbehorende voorwaarden. Hoe u voertuigen aanmeldt in bedrijfsvoorraad staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. Voor het online aanmelden in bedrijfsvoorraad moet u, naast het software certificaat dat u ontvangt nadat de aanvraag is toegekend, beschikken over een abonnement bij een door de RDW goedgekeurde provider. Een software certificaat is als het ware de sleutel tot de elektronische voordeur van de RDW. Zonder een software certificaat krijgt u geen toegang tot de systemen van de RDW. Een provider zorgt voor een beveiligde verbinding met de RDW. De RDW kent de volgende providers: A2SP Savannahweg AW Utrecht T: F: Website: RDC Nederland BV Postbus BS Amsterdam Telefoon: Fax:

19 Internet: VWE (Voertuiginformatie en -documentatie Postbus AD Heerhugowaard Telefoon: Fax: Internet: VDC (Voertuig Documentatie Centrum B.V.) Postbus ED Arnhem Telefoon: (45cpm) Fax: Internet: Voor informatie over abonnementen, de benodigde apparatuur en de kosten die hier aan verbonden zijn, kunt u terecht bij de providers. 2.6 Behoud erkenning Bedrijfsvoorraad en toezicht Voor het behouden van een (deel)erkenning Bedrijfsvoorraad moet u aan de permanente voorwaarden blijven voldoen die in paragraaf 2.2 zijn beschreven. Bovendien moet u aan de andere verplichtingen blijven voldoen. U moet steeds alle wijzigingen in uw bedrijfsgegevens (naam, adres, bedrijfsadres, rechtsvorm, enz.) direct schriftelijk doorgeven aan de RDW en aan de Kamer van Koophandel. Ook moet u het jaarlijkse instandhoudingstarief betalen. Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, leidt dat tot een schorsing van de erkenning bedrijfsvoorraad en eventueel aan u afgegeven bevoegdheden die onder de erkenning bedrijfsvoorraad vallen. Bij wijzigingen in uw bedrijfsgegevens controleert de RDW of de gewijzigde gegevens van invloed zijn op uw (deel) erkenning Bedrijfsvoorraad. Houdt u er rekening mee dat aan bepaalde wijzigingen kosten zijn verbonden. De tarieven worden jaarlijks in december gepubliceerd in de Staatscourant. Geeft u de wijzigingen niet door of betaalt u niet tijdig het toezichttarief of andere facturen, dan kan de RDW uw erkenning Bedrijfsvoorraad schorsen of intrekken. De RDW controleert regelmatig, zowel aangekondigd als onaangekondigd, of bedrijven zich aan de voorschriften houden. Controlebezoeken worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. U bent verplicht om bij onaangekondigde bezoeken en als de bedrijvencontroleur het bezoek telefonisch aankondigt dat uw bedrijf bezocht wordt, hem/haar in staat te stellen uw administratie van de bedrijfsvoorraad, eventueel daaraan gekoppelde bevoegdheden en uw bedrijfsvoorraad te controleren. U bent verplicht om de door de bedrijvencontroleur gevraagde inlichtingen te verstrekken. Ook de politie, douane en de Belastingdienst kunnen overtredingen van de voorschriften rapporteren. De RDW verwerkt in alle gevallen de meldingen die van de bovengenoemde instanties binnenkomen en kan op grond daarvan overgaan tot een sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal de RDW 19

20 maatregelen nemen die kunnen variëren van een waarschuwing tot intrekking van de erkenning of bevoegdheid (zie hiervoor hoofdstuk 12 en de Toezichtbeleidsbrief van de RDW). 2.7 Openbare weg Een voertuig dat is aangemeld in de bedrijfsvoorraad of dat niet is tenaamgesteld maar behoort tot uw bedrijfsvoorraad mag niet op de openbare weg worden gestald. De reden is dat deze voertuigen zijn vrijgesteld van voertuigverplichtingen. Maar wat wordt verstaan onder openbare weg? Een openbare weg is een weg, die vrij voor ieder toegankelijk is. Deze definitie impliceert een onbelemmerd, vrij gebruik voor alle verkeersdeelnemers op alle denkbare momenten. Dit kan dus ook uw eigen terrein betreffen. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerplaats die is bestemd voor de bezoekers aan uw bedrijf. Of: een parkeerplaats bij de supermarkt heeft als bestemming dat iedereen die bij de supermarkt boodschappen doet, daar kan parkeren. Het kan wel eigen terrein van de supermarkt zijn, maar iedereen kan daar parkeren. Het gaat hier dus tóch om openbare weg. Voor de vraag of een weg openbaar is of niet, is het niet relevant wie de eigenaar ervan is. Een voertuig dat is aangemeld in de bedrijfsvoorraad of dat (nog) niet is tenaamgesteld en behoort tot uw bedrijfsvoorraad mag niet op de openbare weg worden gestald. De reden is dat deze voertuigen zijn vrijgesteld van voertuigverplichtingen. De Wegenwet geeft geen definitie van begrip weg. Aangesloten kan worden bij de definitie uit de Wegenverkeerswet 1994: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Simpel gezegd: de weg, hetgeen er links en rechts naast ligt en datgene wat er onder ligt. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, bermen en parkeerplaatsen/- terreinen. Met het plaatsen van een bordje privéterrein of Verboden toegang art...., wordt geen enkele beperking op het gebruik van parkeerplaatsen aangebracht. Voor een ieder zijn de parkeerplaatsen toegankelijk. De toegang moet op een andere wijze worden belemmerd, bijvoorbeeld door slagbomen of parkeerbeugels. 2.8 Verzekeren van de bedrijfsvoorraadvoertuigen In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is bepaald dat ieder motorrijtuig (ook brom- en snorfietsen) waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven verzekerd moet zijn. Tevens is in deze wet bepaald dat voor motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een, overeenkomstig artikel 62 van de Wegenverkeerswet 1994, erkende natuurlijke persoon of rechtspersoon, de verzekeraar verplicht is een kennisgeving van de verzekering als bedoeld in artikel 13a jo. artikel 13 van de WAM richting het Centraal Register WAM (CRWAM, ofwel verzekeringsregister) moet geven. Dit betreft een kennisgeving van het sluiten of beëindigen van de verzekering. Een erkend bedrijf kan een voertuig via een webapplicatie in de bedrijfsvoorraad plaatsen. Administratief gezien wordt het voertuig gekoppeld aan het bedrijfsnummer van de erkenninghouder. Als motorrijtuigen in de bedrijfsvoorraad staan en er is geen WAM-registratie geplaatst (gekoppeld) door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent dan is er geen verzekeringsregistratie in het CRWAM. Een bedrijfsvoorraad bestaat uit nul, één of meerdere voertuigen die bij een door de RDW erkend bedrijf (erkenninghouder) in de administratieve bedrijfsvoorraad zijn opgenomen. Een polis ter dekking van de bedrijfsvoorraad (garagepolis) moet door een bedrijf met een erkenning Bedrijfsvoorraad bij de verzekeraar worden aangevraagd en biedt dekking aan alle voertuigen in de bedrijfsvoorraad. Volgens artikel 13a lid 1 van de WAM is een verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigd agent verplicht de RDW 20

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm 2015) aan. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3517 11 februari 2015 Circulaire Wapens en Munitie 2015 Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2015 (hierna Cwm

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Bij twijfel niet gebruiken?

Bij twijfel niet gebruiken? Bij twijfel niet gebruiken? Een verkenning naar oplossingen voor belemmeringen bij het gebruik van persoonsgegevens uit basisregistraties inup, Programma Stelsel van Basisregistraties, cluster STOUT Koen

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Inkomen en vermogen in het buitenland

Inkomen en vermogen in het buitenland Inkomen en vermogen in het buitenland Handreiking bij grensoverschrijdend onderzoek en recht op bijstand UWV Juni 2011 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. XX000 00000 06-11 Inhoud Het

Nadere informatie

REPARATIE OF DIEFSTAL?

REPARATIE OF DIEFSTAL? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Camperverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Voorwaarden autopolis model per 0110

Voorwaarden autopolis model per 0110 Voorwaarden autopolis model per 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Wettelijke aansprakelijkheid 4 3. (Volledig of beperkt) casco 5 4. Hulpverlening 6 5. Ongevallenverzekering voor

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie