MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MagaSien. 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving. in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING"

Transcriptie

1 MagaSien #3 KRACHTENBUNDELING IN BELANGENHARTIGING 1 januari 2015, en wat dan? Participatiesamenleving in de praktijk DOWN VOOR DUMMIES nummer 3 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking

2 INHOUD in dit nummer Klaar voor de toekomst 4 Sien draagt kerntaken over Veranderingen in de zorg 5 6 Actuele ontwikkelingen op een rijtje Belangenbehartiging 6 Sien blaast via Ieder(in) haar partijtje mee Zorgaanbieders 10 Hoe bereiden die zich voor op 1 januari 2015? 20 Schenken aan Sien Draagt u het werk van Sien een warm hart toe? Heeft u wel eens gedacht aan een schenking aan Sien? Dat kan bijvoorbeeld via een gift, een Akte van Schenking of via uw testament. Sien is een Algemeen nut beogende instelling (Anbi). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. Onze penningmeester Wim Bos vertelt u graag over de mogelijkheden. U kunt Wim Bos mailen: of bellen: Het ANBI- nummer van Sien is: Anders vasthouden 15 Aanmelden voor de cursus is al mogelijk De participatiesamenleving 16 De wil is er, maar de praktijk is weerbarstig De droom van Ruben 20 Ruben van Rijs schreef zijn eigen boek Down voor Dummies 22 Britt schittert in eigen televisieprogramma december

3 VAN DE VOORZITTER Mensen een gezicht geven Als ouders van een meervoudig gehandicapte zoon deden wij een hele rij verpleegkundige handelingen: drie keer per dag tien soorten medicatie, vernevelen, comprimeren, uitzuigen, zuurstof toedienen, saturaties aflezen, laxeren, sondevoeding via mic-key toedienen en katheteriseren. Een goede vriendin van ons heeft een zoon met een laag IQ en een stevig autisme. Onze zoon was overduidelijk gehandicapt. Aan de zoon van onze vriendin is op het eerste gezicht niets te zien en te merken. Toch leek en lijkt ons de zorg voor haar zoon vele malen ingewikkelder dan die voor onze zoon Jesse was. Wij hadden een fors PGB, vele pgb ers en vrijwilligers als ondersteuning. Als Jesse niet ziek was, kon hij snel tevreden zijn. Warme voeten, een glitterlampje en een volle buik waren voldoende om hem uren achter elkaar (af en toe even een wisselligging) met een tevreden lach in zijn bedbox te laten liggen. Voor de zorg voor de zoon van onze vriendin is elke indicatie van het CIZ weer spannend. Hij kan absoluut niet zelfstandig wonen maar binnen de woongroep waar hij nu leeft, is hij wel de meest zelfstandige. Continu is er de angst dat hij niet meer bij de woongroep mag/kan blijven. Wat dan? Hijzelf voelt soms de spanning bij zijn ouders, maar hij kan er niks mee, behalve dat hij dit afreageert met boos en agressief gedrag. Stiekem blij Mensen vergelijken zich constant met de ander. Ook wij vergeleken onze situatie met die van onze vriendin. We waren stiekem blij dat wij een kind in de categorie meervoudig complex gehandicapt (MCG) hadden en niet zo n ingewikkelde situatie met autisme, enz. Ik kan u verklappen: onze goede vriendin dacht precies het omgekeerde! Al deze verschillende situaties vallen vanaf 1 januari a.s. onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Illustratief is dat de gemeenten de categorie MCG aanvankelijk niet eens in beeld hadden. Er moest een speciale lobby-actie op gang worden gebracht om de zorg voor de van Van Rijn te garanderen. Ik vrees dat er ondertussen nog een heleboel situaties zijn waar de ambtenaar achter het Wmo-loket, de wethouder zorg, het gemeenteraadslid en de staatssecretaris geen idee van heeft. Aan Sien de opdracht om deze doelgroep, die veel breder is dan op het eerste gezicht gedacht, en waarvoor de zorg vele malen ingewikkelder is dan verondersteld, een gezicht te geven. Dat is keihard nodig! Pieter Oudenaarden, voorzitter Sien Reageren? Stuur een mail naar en volg mij op 3

4 TOEKOMST SIEN Sien met overdracht kerntaken klaar voor de toekomst Sien heeft een aantal belangrijke kerntaken van de werkorganisatie overgedragen aan twee externe bureaus. FBPN in Nijkerk voert voortaan alle administratieve taken uit, w.o. de ledenadministratie, de financiële administratie en de personeelsadministratie. Daarnaast is Sien een samenwerkingsverband aangegaan met Transmissie, een landelijk werkend bureau voor zorg en welzijn. De samenwerking met FBPN en Transmissie was voor het bestuur van Sien reden genoeg om het glas te heffen. Dat gebeurde half juli in Gorinchem bij de ondertekening van de samenwerkings overeenkomst met Transmissie en begin september op het kantoor van FBPN. Transmissie ondersteunt Sien met name op het gebied van beleidsontwikkeling en governance, communicatie en fondsenwerving, en het opstarten van nieuwe projecten. Daarnaast is Transmissie belast met de dagelijkse aansturing van de Sien-medewerkers die bij Transmissie kantoor houden. Sluitstuk heroriëntatie Het aangaan van een meerjarige samenwerking met Transmissie en FBPN is het sluitstuk van de heroriëntatie van Sien op haar kerntaken, zegt Sien-bestuurslid Koos Spanbroek. Al langere tijd was duidelijk dat Sien niet op de ingeslagen weg kon doorgaan. Het nieuwe beleid van de overheid, ook voor de gehandicaptenzorg, gaat uit van decentralisatie, waarbij de gemeentelijke overheid meer bevoegdheden krijgt. De oude taakopvatting en werkwijze van Sien passen niet langer in dit plaatje. Daarnaast waren er ook financiële redenen om het roer drastisch om te gooien. De overheidssubsidie voor PGO s wordt afgebouwd en door het gestaag krimpende ledenbestand dalen de contributie-inkomsten. Klaar voor een nieuwe toekomst De overheveling van kerntaken naar twee externe bureaus betekent het einde van de werkorganisatie van Sien in Utrecht. Enkele Sienmedewerkers werken nu vanuit de burelen van Transmissie in Gorinchem. Daarnaast nemen de bestuursleden van Sien meer taken voor hun rekening. Spanbroek: Met de nieuwe werkwijze hebben we alles nu goed geregeld. Sien is klaar voor een nieuwe toekomst. De ondertekening van de samenwerking met Transmissie. Op de foto v.l.n.r. Johan van de Minkelis en Jan de Hoog (beide directie Transmissie), Peter van Duijvenbode (bestuur Sien), Koos Spanbroek (bestuur Sien) en Maarten Haasnoot (bestuur Sien). Ook op het kantoor van FBPN werd het glas geheven. Zittend v.l.n.r. Stef Loos (voorzitter FBPN), Koos Spanbroek en Maarten Haasnoot (beide bestuur Sien) en Trees Gorris (secretaris FBPN). Staand v.l.n.r. Jos van Straten (bestuurslid FBPN), Jacqueline Kieft en Jim Kuppen (bureaumedewerkers FBPN) en Willemijn Rijnsburger (penningmeester FBPN). 4

5 Veranderingen in de zorg Per 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. Als lid van Sien krijgt u hier mogelijk ook mee te maken. Hieronder een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Herziening van de huidige Wmo (2007) per Lichtere vormen van zorg en ondersteuning gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of naar de Zorgverzekeringswet. - Er wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden een maatwerkvoorziening aan te vragen. - Mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking of hun vertegenwoordigers melden zich voor lichtere vormen van hulp dus bij de gemeente. In een gesprek wordt vastgesteld welke vorm van zorg gewenst/nodig is en hoe dit kan worden gerealiseerd. Dit kan zorg in natura zijn of een persoonsgebonden budget (pgb). - Er wordt een aanvraag ingediend en de gemeente neemt een besluit. Dit traject kan acht weken duren. Invoering Jeugdwet - Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking vallen voortaan onder de Jeugdwet. - Ook de Jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente. Invoering Participatiewet - Mensen met een beperking én arbeidsvermogen vallen voortaan onder de Participatiewet in plaats van de Wajong. - Gemeenten worden hiermee verantwoordelijk voor de reïntegratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Invoering Wlz - Volwassenen en kinderen die langdurige en intensieve zorg nodig hebben, vallen straks onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). - Veel kinderen/verwanten van Sien-leden krijgen hiermee te maken. - Mensen die een zorgzwaartepakket (ZZP) indicatie van 3 en hoger (zwaarder) hebben, vallen straks onder deze wet. Er verandert voor hen in feite niets. Dit blijft een landelijke voorziening. - Hoe gaat dat in zijn werk? Het CIZ stelt een indicatie vast. Geen gebruik meer van de huidige Wmovoorzieningen behalve vervoer. De Wlz biedt een compleet pakket, waaronder begeleiding, huishoudelijke hulp, medicatie, behandeling en (desgewenst) verblijf. Levenslange indicatie (was vijf, is nu vijftien jaar). Zorgkantoren bepalen het tarief. - In de uitvoering van het pgb gaat er wat veranderen. Het pgb wordt niet meer op de eigen bankrekening gestort, maar loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heet het trekkingsrecht. - Samen met koepelorganisatie Ieder(in) heeft Sien er mede voor gezorgd dat in de Wlz: mensen vanaf ZZP 3 hier onder vallen (was eerst vanaf ZZP 5); er keuzemogelijkheden zijn, zoals: - Zorg in natura (Zin) met verblijf; - persoonsgebonden budget (pgb); - een combinatie van Zin en pgb; - een volledig pakket thuis (VPT). Vragen? Neem contact op met onze consulent Ook na de invoeringsdatum 1 januari 2015 zullen nog veel zaken onzeker zijn. Bel of mail voor vragen onze Sien-consulent Jolanda den Hartog. U kunt haar bereiken per en telefonisch:

6 Illya Soffer, directeur van Ieder(in), over belangenbehartiging van de vg-sector: Reken erop dat je wordt gezien en gehoord Als we Illya Soffer, directeur van Ieder(in) spreken, heeft staatssecretaris Van Rijn kort daarvoor beslist over de zogenaamde vergeten groep. Ongeveer mensen die intensieve zorg (zorg zonder verblijf) nodig hebben komen in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De overgang van de AWBZ naar de gemeente of de Zorgverzekeringswet is voor deze vergeten groep cliënten daarmee van de baan. Tot grote opluchting van kinderen en volwassenen. Tot tevredenheid van bestuur en leden van Sien. En tot tevredenheid van Illya Soffer. 6

7 INTERVIEW In haar Utrechtse kantoor geniet Illya Soffer nog na van dit succes. Op 1 mei ben ik bij Ieder(in) als directeur begonnen. Ik ben er toen meteen met een gestrekt been in gegaan en samen met anderen keihard aan het lobbyen gegaan in het belang van de groep verstandelijk gehandicapten. De eerste vijf maanden heb ik een groot deel van mijn tijd aan de VG besteed. We hebben vooral met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland intensief samengewerkt, richting het ministerie, de politieke partijen, de zorgkantoren. We hebben alles op alles gezet om te zorgen dat de vergeten groep van kinderen en volwassenen direct toegang zou krijgen tot de Wlz. En deze reddingsoperatie is gelukt. Echt een megasucces! Vooruit, als we het dan toch over successen en succesjes hebben, overigens in vrijwel alle gevallen het resultaat van samenwerking met andere koepelorganisaties of lidorganisaties van Ieder(in). We hebben de experimenteerruimte weer teruggebracht in de Wlz, bijvoorbeeld voor het opzetten van kleinschalige ouderinitiatieven. Verder hebben we het modulair pakket in de Wlz teruggebracht, dus dat mensen met het zwaarste zorgzwaartepakket toch het recht hebben om de zorg thuis te ontvangen. En de combinatie van zorg in natura en pgb zit weer in de Wlz. Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan, maar samen met andere organisaties met Krachtenbundeling in belangenbehartiging Voor de collectieve belangenbehartiging werkt Sien nauw samen met Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. De redactie van MagaSien sprak met Illya Soffer over collectieve belangenbehartiging, van de VG-sector en dus ook van Sien. De krachtenbundeling is effectief. Signalen van individuele leden en regionale commissies van Sien bereiken via Ieder(in) de Haagse politiek. dezelfde doelen. Ook hebben we ons beziggehouden met tarieven. Nog een succes: dat het zorgplan in handen is van de cliënt en zijn naaste omgeving en niet in handen is van de aanbieder. Het zijn in het totaal van de hervorming van de zorg kleine zaken, maar met een enorme positieve impact voor de individuele zorgvrager. Maatwerk, en dat vaak levenslang Lobbyen en belangenbehartiging loont, wil Soffer er maar mee zeggen. En dat is ook wat we mogen verwachten van de organisatie die WE ZITTEN ALS EEN BOK OP DE HAVERKIST zich de georganiseerde stem van mensen met een beperking in het maatschappelijke en politieke debat noemt. Rust is Soffer en haar medewerkers niet gegund, daarvoor rammelt er haar inziens te veel aan de hervormingsplannen voor de langdurige zorg. Het probleem met de overheveling van taken vanuit de AWBZ naar de Wmo is dat de focus is gericht op ouderen die in de staart van hun leven zorg en ondersteuning nodig hebben. Onze doelgroep, en zeker ook die van Sien, heeft totaal andere zorgbehoeften. Er is per definitie maatwerk nodig en dat vaak levenslang. Bovendien is het een piepkleine groep in het grotere geheel. Door de macht van het getal komt deze groep makkelijk in het gedrang. Zeker als er ook nog moet worden bezuinigd. Het gebeurt allemaal niet moedwillig, maar we hebben er ondertussen wél mee te maken. Iets soortgelijks doet zich voor bij de overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar gemeente. Daar overheerst het denken van de reguliere jeugdhulpverlening. On-be-staan-baar Waar zijn we in ons lobbywerk momenteel nog meer mee bezig? Met meerzorg. Dat is voor onze doelgroep heel erg belangrijk, omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak ook somatische of psychiatrische problematiek hebben. Het ministerie wil dat de zorgkantoren voortaan bepalen hoeveel geld 7

8 er voor extra zorg beschikbaar is. Dat is voor ons on-be-staan-baar. We willen het zorgkantoor eruit! Er is geen enkele branche waar degene die het geld verdeelt ook mag beoordelen wat mensen inderdaad ontvangen. En dan is er nog het voornemen dat alleen AWBZ-instellingen logeeropvang mogen bieden. De directeur van Ieder(in) noemt dit een kleine bom die nog niet is ontploft. Dit zou het einde betekenen van zorgboerderijen en particuliere logeerinitiatieven, die soms met veel vrijwillige inzet en veel eigen inzet van de grond zijn gekomen. Volgens Soffer zijn veel van dit soort weeffouten in de wetgeving geen bewust beleid. Ze zijn er toevallig in geslopen omdat iemand op het ministerie niet goed wakker is geweest. Soffer: Wij moeten dus voortdurend opletten, met name voor de meest kwetsbare groepen, dat er niets stompzinnigs in de wet terechtkomt. Gelukkig is 2015 een overgangsjaar en kunnen diverse zaken nog worden gerepareerd. Op het ministerie van VWS zitten gelukkig heel veel mensen die het echt goed willen doen. Als wij iets roepen wordt er absoluut goed geluisterd en komt het op de agenda. Ieder(in) telt mee, jaja. ONZE DOELGROEP HEEFT TOTAAL ANDERE ZORGBEHOEFTEN. ER IS PER DEFINITIE MAATWERK NODIG EN DAT VAAK LEVENSLANG Argusogen Ondertussen maakt Soffer zich zorgen over de uitwerking van het overgangsrecht, dus of mensen volgend jaar, in 2015, het recht behouden op zorg van dezelfde aanbieder tegen dezelfde tarieven. Dat moet volgend jaar nog blijken. We zitten als een bok op de haverkist. En ook de praktijk van het indiceren wordt door Ieder(in) met argusogen gevolgd. Soffer verwacht grote verschillen tussen gemeenten, bijvoorbeeld in de werkwijze van de sociale wijkteams en mate van professionaliteit van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Andere punten op de Ieder(in) agenda: de scherpe regels voor de herkeuringen van de Wajongers ( een kei-issue) en de detaillering van de Participatiewet ( krijg ik buikpijn van ). In het licht van alle politieke ontwikkelingen komt het, zo meent Soffer, aan op een goed doordachte belangenbehartiging. Het oude denken waarbij een landelijke koepelorganisaties landelijke trends en beleidslijnen lokaal en regionaal vertaalt, is achterhaald. Dat hebben we gehad. Deze tijd vraagt nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de strikte scheiding tussen belangenbehartiging en ondersteuning vervaagt. Het nieuwe belangen behartigen ís ondersteunen. Dat betekent dat de mensen van Ieder(in) het land in moeten om mensen, lotgenoten met elkaar te verbinden om hen toe te rusten voor hun taak. Zelfbeschikking is het nieuwe uitgangspunt en daarvoor moeten ouders van kinderen met een beperking voor worden toegerust. De nieuwe vraag is: hoe kunnen we het zo goed mogelijk op het grondvlak regelen. Illya Soffer: Als wij iets roepen wordt er absoluut goed geluisterd en komt het op de agenda. 8

9 Ieder(in): 250 leden, ruim 2 miljoen mensen Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties. Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij Ieder(in). Daarmee is Ieder(in) het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie tussen Platform VG en de CG-Raad. Sien en andere lid-organisaties van Ieder(in) zullen wat Soffer betreft ook moeten nadenken over een nieuwe taakinvulling. Belangrijk is dat Sien als kleinere organisatie altijd bereikbaar is, dat je alle signalen oppikt en dat je een kennisbank ontwikkelt. Dat alles werkt trouwens alleen maar als je specifieke, unieke kennis in huis hebt. De leden van Sien, zo verzekert de Ieder(in)- directeur tot slot, kunnen erop rekenen dat zij voor het vuur gaat voor de belangen van mensen met een beperking. In het totaal van deze hervormingen gaat het om een kleine groep, die bang is dat hun stem niet telt. Maar reken erop dat je wordt gezien en gehoord en dat je een stem hebt. Op dit punt mag het persoonlijke voor mij politiek zijn en omgekeerd (Illya Soffer is moeder van twee kinderen met een beperking, red.), maar ik steek er twee handen voor in het vuur dat deze groep meetelt in het grotere verhaal wat Ieder(in) voor onze doelgroep wil bereiken. Meer lezen over veranderingen in de zorg Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op de website van onze vereniging: Enkele andere websites met goede en actuele informatie: awbz-in-2015-alle-wijzigingen Persoonlijk advies Met vragen over persoonlijk advies kunt u contact opnemen met de consulent van Sien, Jolanda den Hartog. U kunt haar bereiken per en telefonisch:

10 GELUIDEN UIT HET VELD Ook de zorgaanbieders bereiden De datum van 1 januari 2015 komt snel dichterbij. Cliënten worden onrustig en onzeker, zorgaanbieders bereiden zich op allerlei manieren voor op de ingrijpende wijzigingen die eraan komen. Merkt u veel onrust bij uw cliënten en/of hun vertegenwoordigers? Onder onze cliënten niet. Wel is er veel onrust bij hun ouders en wettelijke vertegenwoordigers. De oorzaak is de onduidelijkheid over wie het nu betreft en wat er gaat veranderen. Voor veel mensen is het erg ingewikkeld. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor uw organisatie? Het is voor ons (nog) onduidelijk om welke cliënten het precies gaat, welke consequenties dit heeft voor de begeleiding en wat de financiële gevolgen voor de organisatie zijn. We merken wel dat de cliënten die nu een volledige week dagbesteding hebben en naar de Wmo gaan minder dagdelen krijgen via de gemeenten. Wij maken ons zorgen over de verdere begeleiding van deze cliënten. Wat is uw grootste uitdaging? Onze grootste uitdaging is dat gemeenten bezig zijn de procedures en aanbestedingen in orde te maken en vooral financiële risico s zien. Welke gemeente heeft nu een echt inhoudelijke visie op deze medeburgers en wil vanuit deze visie keuzes maken en beleid ontwikkelen? Het proces van aanbestedingen helpt hier ook niet bij, het is erg formeel. Wat zijn de gevolgen voor cliënten met extramurale ondersteuning, bijvoorbeeld voor hun begeleiding en dagbesteding? De verandering zit vooral in de verkorting van het aantal dagdelen dagbesteding van negen naar maximaal vijf of zes en de druk om een werkplek te vinden in de samenleving. Het idee is dat dit door korte begeleidingstrajecten wel zal lukken. Wij hebben onze grote twijfels en zijn bang dat de groep zorgmijders groter zal worden. STICHTING De Rozelaar Met welke veranderingen krijgen cliënten te PMS 382 maken die een indicatie Met Verblijf hebben? PMS 343 Er zal niet veel veranderen voor cliënten die de indicatie Met Verblijf hebben. Zij houden het recht op zorg. Door de bezuinigingen op deze zorg zal het wel allemaal soberder zijn. Daarnaast zijn wij actief bezig om meer zichtbaar te zijn voor de buurt, de zogenaamde inclusie. Welke (creatieve) oplossingen heeft uw organisatie bedacht? Vooral in de dagbesteding zijn er grote bezuinigingen geweest. Hier hebben wij ingezet op veranderen én innoveren. Wij hebben bijvoorbeeld een dagbestedingslocatie geïntegreerd in een zorgorganisatie waarbij onze cliënten het winkeltje runnen en de catering oppakken en allerlei hand- en spandiensten kunnen verrichten. Hoe worden uw cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd? Maandelijks hebben wij een digitale nieuwsbrief waarbij de ouders geïnformeerd. Ook door middel van informatiebijeenkomsten en persoonlijk contact proberen wij mensen goed te informeren en te helpen bij vragen. Heeft u beleid ontwikkeld voor het verbinden van formele zorg met informele zorg? Heeft u in dit verband verbindingen gemaakt met kerken en/of kerkelijke organisaties? Wij hebben hier geen nieuw beleid voor gevormd. Onze organisatie is al geworteld in de samenleving. Wij zien het aantal vrijwilligers de laatste jaren toenemen en daar zijn we erg blij mee. 10

11 zich voor op 1 januari 2015 De redactie van MagaSien maakte een rondje langs enkele zorgaanbieders en peilde de stemming bij De Rozelaar, Profila Zorg, Philadelphia Zorg en Vanboeijen. Merkt u veel onrust bij uw cliënten en/of hun vertegenwoordigers? Hoe vreemd het ook klinkt, wij merken erg weinig van onrust onder de intramurale cliënten. Voor de cliënten die we extramuraal begeleiden is dit per persoon verschillend. Dit hangt sterk af van de zorgvraag en de verwachting die men heeft over de verdere financiering. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor uw organisatie? Omdat Profila een relatief grote ambulante sector heeft, maken wij ons zorgen over wat er na de aanbesteding nog overblijft. Ook wij hebben keuzes moeten maken bij welke gemeenten we wel en niet hebben aanbesteed. Wij bereiden ons hier al drie jaar op voor. Voor de medewerkers is het dus niet nieuw en met de cliënten zijn we ook al enige jaren geleden in gesprek over nieuwe vormen van zorg, waaronder VPT en begeleiding op afstand (ICT). Wat is uw grootste uitdaging? De grootste uitdaging is om datgene wat in de afgelopen jaren is voorbereid om te zetten in concrete resultaten. Onzekerheden zijn onder meer: de bekostiging van VPT-plekken en de honorering van PGB s door gemeenten. Ook ondersteunen we cliënten bij het zodanig sterk maken dat zij bij hun eigen gemeente voor hun rechten opkomen. Wat zijn de gevolgen voor cliënten met extramurale ondersteuning, bijvoorbeeld voor hun begeleiding en dagbesteding? In nauw overleg met onze cliënten kijken we hoe we met minder geld/uren toch kwaliteit kunnen bieden. In grote lijnen verandert er in 2015 nog niet zoveel binnen de dagbesteding, omdat de meeste cliënten dagbesteding als indicatie hebben. Vanaf 2016 wordt dit veel spannender. Verder hebben we een gunning voor onze zorgboerderij met externe cliënten. Met welke veranderingen krijgen cliënten te maken die een indicatie Met Verblijf hebben? Dit gaat bij ons maar om een paar cliënten. Vanwege het besluit om hen (voorlopig) te blijven begeleiden verandert er voor hen niets. Welke (creatieve) oplossingen heeft uw organisatie bedacht? Waar mogelijk zetten we plekken om in VPT. Verder kijken we of we met ketenpartners tot een uitwisseling van taken en cliënten kunnen komen. Daarnaast natuurlijk omzetting in PGB. Hoe worden uw cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd? Hier zijn we al geruime tijd mee bezig. We doen dit door middel van bijeenkomsten, brieven en folders. Bij het persoonlijk informeren bekijken we per cliënt wat de beste manier is. Heeft u beleid ontwikkeld voor het verbinden van formele zorg met informele zorg? Heeft u in dit verband verbindingen gemaakt met kerken en/of kerkelijke organisaties? We zijn bezig met het invoeren van het werken vanuit de zorgdriehoek. Belangrijk is dat we het netwerk van de cliënten breder zien dan alleen de familie. We maken daarom verbindingen met kerken/gemeenten, sportverenigingen en werkgevers. Profila Zorg heeft geen echte kerkelijke achterban. Daarom kan het informele netwerk per locatie er anders uitzien. 11

12 Merkt u veel onrust bij cliënten en/of hun vertegenwoordigers? Wij merken onzekerheid bij cliënten waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden. Denk aan vragen als: waar komen ondersteuningspunten en blijf ik bij mijn zorgaanbieder? Wij verwachten dat gemeenten er alles aan doen om dat ruim voor 1 januari duidelijk te hebben. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor uw organisatie? Het bezuinigen van de overheid betekent dat wij afscheid moeten nemen van collega s. En dat doet pijn. Wat is uw grootste uitdaging? Onze belangrijkste taak en uitdaging is dat de cliënt er niet slechter van wordt. Wat zijn de gevolgen voor cliënten met extramurale ondersteuning, bijvoorbeeld voor hun begeleiding en dagbesteding? Het lijkt onvermijdelijk dat burgers met een licht verstandelijke beperking minder ondersteuning krijgen. We hebben hier al op ingespeeld met een andere manier van ondersteunen: We bieden op meer momenten en meer plaatsen ondersteuning, onder meer via DigiContact en op ontmoetingsplekken. Wij brengen onze cliënten in contact met andere mensen en we helpen om te kijken wie hen af en toe kan helpen. Ook geven we cursussen. En de begeleider helpt bij het vinden van fijn werk of dagbesteding. We helpen ook met een opleiding of het vinden van een baan. Hierdoor kan de cliënt meer dingen zelf en is er goede ondersteuning. Met welke veranderingen krijgen cliënten te maken die een indicatie Met Verblijf hebben? Mensen die bij ons wonen houden recht op de zorg in hun indicatie en kunnen dus bij ons blijven wonen. Alle gevolgen zijn te vinden op de website hoeverandertmijnzorg.nl. Welke (creatieve) oplossingen heeft uw organisatie bedacht? Cliënten kunnen 24 uur per dag contact opnemen met een begeleider via de computer of tablet: DigiContact. De begeleider en cliënt kunnen elkaar horen en zien. We hebben bijvoorbeeld een wek- en slaapservice waarbij we helpen een goed ritme op te bouwen. Het is de bedoeling dat deze service na een bepaalde tijd niet meer nodig is. Het netwerk brengen we eerst gezamenlijk in kaart. Op die manier weet de begeleider van DigiContact wie de cliënt ook kan helpen. De begeleider brengt de cliënt en bijvoorbeeld mantelzorger of vrijwilliger met elkaar in contact. Veel cliënten gebruiken DigiContact al en zijn erg tevreden. Hoe worden uw cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd? Wij hebben cliëntenraden en familieraden, bijeenkomsten, 1-op-1-gesprekken, brieven en ons magazine Hallo. Bij de introductie van Mijn Netwerk en DigiContact hebben we bijeenkomsten georganiseerd. Heeft u beleid ontwikkeld voor het verbinden van formele zorg met informele zorg? Heeft u in dit verband verbindingen gemaakt met kerken en/of kerkelijke organisaties? Informele zorg wordt belangrijker. Philadelphia heeft beleid ontwikkeld om vrijwilligers te vinden én te binden. We hebben nu al 4000 vrijwilligers. Philadelphia heeft een christelijke identiteit. Daardoor zijn er samenwerkingen in lokale gemeenschappen waar vrijwilligers vanuit de kerkgenootschappen zich met passie inzetten. 12

13 Merkt u veel onrust bij cliënten en/of hun vertegenwoordigers? Bij de cliënten en hun familie waarvoor de verandering rechtstreeks geldt leven wel vragen en soms ook zorgen. We merken niet direct een grote onrust. Wat betekenen de veranderingen in de zorg voor uw organisatie Voor veel cliënten en hun familie verandert er weinig. Vanboeijen focust zich op complexe zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Zij blijven de zorg en begeleiding houden die ze gewend zijn. Deze cliënten vallen per 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (WLZ). Slechts een kleine groep merkt iets van de veranderingen: thuiswonende cliënten met individuele begeleiding of dagbesteding. Wat is uw grootste uitdaging? Onze uitdaging zit vooral in het behouden van de thuiswonende cliënten die dagbesteding bij ons hebben. Hier voeren wij aanbestedingsgesprekken voor met de gemeenten. We willen de betreffende cliënten en hun familie zo goed mogelijk begeleiden in deze veranderingen. Wat zijn de gevolgen voor cliënten met extramurale ondersteuning, bijvoorbeeld voor hun begeleiding en dagbesteding? Cliënten die thuis wonen en bij van Vanboeijen individuele begeleiding (thuiszorg) ontvangen zijn volgend jaar op de gemeente aangewezen. De zorg die deze cliënten ontvangen loopt door, maar wordt op termijn (na 2015) niet langer door Vanboeijen geboden, maar door een andere zorgaanbieder. Vanboeijen begeleidt hen zo goed mogelijk in deze verandering. De cliënten die thuis wonen maar dagbesteding bij Vanboeijen, hebben daar ook in 2015 recht op. Wij voeren hierover met gemeenten in Drenthe aanbestedingsgesprekken, zodat we deze zorg kunnen blijven bieden. In de loop van 2015 gaan de gemeenten ook zelf met deze cliënten en hun vertegenwoordigers in gesprek. Met welke veranderingen krijgen cliënten te maken die een indicatie Met Verblijf hebben? Iedereen die bij Vanboeijen woont, behoudt de huidige zorg en ondersteuning. Voor deze groep cliënten verandert er weinig, behalve dat deze ondersteuning per 1 januari 2015 valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) in plaats van de AWBZ. Voor cliënten met een zorgzwaartepakket die thuis wonen maar gedeeltelijk zorg bij Vanboeijen afnemen, bijvoorbeeld voor dagbesteding, loopt de zorg door. Wel worden zij in 2015 gevraagd of ze dit zorgpakket willen behouden of de overstap willen maken naar de Wmo. Welke (creatieve) oplossingen heeft uw organisatie bedacht? Dit is voor onze organisatie iets minder van toepassing, omdat het om een relatief kleine doelgroep gaat die direct iets merkt van de veranderingen. Hoe worden uw cliënten en vertegenwoordigers geïnformeerd? Cliënten en hun familie worden met name persoonlijk geïnformeerd. In individuele gesprekken met onze cliëntadviseurs en teamleiders bespreken we hun persoonlijke situatie. Ook samen met de gemeente kijken we wat een cliënt zelf nog kan en wat de omgeving kan doen. Daarnaast bieden we verschillende informatie begrijpelijk op papier aan. Heeft u beleid ontwikkeld voor het verbinden van formele zorg met informele zorg? Heeft u in dit verband verbindingen gemaakt met kerken en/of kerkelijke organisaties? Vanboeijen probeert een actieve rol te spelen in de participatie in de samenleving. Reguliere wijkbewoners en instanties kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van onze faciliteiten, zoals onze twee zwembaden en kerkgebouwen. Vanboeijen heeft in Assen een eigen kerkgebouw waar regelmatig kerkdiensten plaatsvinden voor een bredere doelgroep naast mensen met een verstandelijke beperking. Ook op ons terrein Het Erf in Meppel staat een kerkgebouw. Daar zijn we een samenwerking aangegaan met een lokale PKNgemeente. Een mooie verbinding met de wijk dus! 13

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014

Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen van cliënten, familie en medewerkers en de antwoorden die zijn gegeven tijdens de Wmo-bijeenkomsten in september en oktober 2014 Vragen over indicatie en zorgzwaartepakket (ZZP) Hoe kom ik erachter

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente?

Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? Van AWBZ naar gemeente Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 3 oktober 2014 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo en Jeugdwet Het proces van aanvraag

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

Alzheimer Magazine 19

Alzheimer Magazine 19 Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft ingrijpende gevolgen, met name voor thuiswonende mensen met dementie en

Nadere informatie

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de WMO. Maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de WMO Maatschappelijke ondersteuning WMO, wet maatschappelijke ondersteuning Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten

Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten oktober 2014 Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers Bewaarnumm er: samen veranderen door nieuwe wetten Inhoud In dit bewaarnummer over de nieuwe wetten staan de volgende onderwerpen:

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016

Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Jaarwerkplan 2017 en voortgang 2016 Accent op lokale en individuele belangenbehartiging Nadrukkelijk aandacht voor PR/communicatie Landelijke belangenbehartiging door Ieder(In) Nieuw 2017: Extra Subsdie

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie