Samenvatting Biologie Ademhaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Ademhaling"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Ademhaling Samenvatting door een scholier 2295 woorden 14 februari ,7 251 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie H2 ademhalen. Het begrip ademhalen heeft 2 betekenissen: het op- en neer gaan van de borstkas om zuurstof binnen te halen. Je raakt koolstofdioxide kwijt. (=gaswisseling) processen die zich afspelen in je cellen om energie vrij te maken door o.a. Verbranding van voedsel met zuurstof. Celademhaling = al die ademhalingsreacties: de processen die zich afspelen in je cellen om energie vrij te maken door o.a. verbranding van voedsel met zuurstof. Bij ademhalen gaat je borstkas op en neer en zal je je buik iets naar voren en naar achteren voelen gaan. Kortom: er gaat lucht naar binnen en naar buiten. Longventilatie = de bewegingen die nodig zijn om lucht naar binnen en naar buiten te krijgen. Rib- of borstademhaling = de ademhalingsbeweging met de ribben bij de buikademhaling gebruik je ook het middenrif de borst/rib ademhaling en de buikademhaling werken samen om een regelmatige en voldoende verversing van de longlucht tot stand te brengen ventilatie door bewegingen van de borstkas (ventilatie = in en uitgaan van lucht) je borstkas heeft een soort kooiconstructie -> je ribben zijn de verbinding tussen de wervelkolom (aan de achterkant) en het borstbeen (aan de voorkant) je hebt 12 paar ribben van boven naar beneden gerekend: Pagina 1 van 10

2 de eerste 7 paar zitten met kraakbeen aan het borstbeen verbonden de 3 paar daaronder zitten eerst aan elkaar en met kraakbeen aan het borstbeen de laatste 2 paar noemen we zwevende ribben. Alle ribben zitten met gewrichtjes vast aan de borstwervels Tussen de ribben zitten tussenribspieren. (je hebt binnenste en buitenste) de buitenste tussenribspieren lopen van boven-achter naar schuin naar onder-voor. - Het bovenste aanhechtingspunt van deze spieren zit dicht bij de wervelkolom. - Het onderste aanhechtingspunt zit dicht bij het borstbeen. Buitenste tussenribspieren trekken zich samen => je borstkas gaat omhoog. Maar door de manier waarop je ribben vastzitten aan de wervelkolom gaan ze ook nog iets naar buiten, dus gaat je borstkas naar voren. Dat betekend dat de inhoud in je borstkas groter wordt. Je longen volgen deze beweging, de longinhoud wordt dus ook groter, de druk in je longen wordt lager en verse lucht wordt in de longen gezogen. Ventilatie door beweging van de borstkas. DUS de ademhaling, hoe wordt er verse lucht in je longen gezogen?: 1.Buitenste tussenribspieren trekken zich samen => borstkas naar voren. 2.inhoud in je borstkas groter. 3.longen volgen deze beweging 4.longinhoud wordt ook groter 5.druk in je longen wordt lager 6.verse lucht wordt in de longen gezogen. Bij normale rustige ademhaling, hoe wordt verse lucht uit je longen gezogen: 1.de ribben en het borstbeen zakken door de zwaartekracht naar beneden. 2.Ruimte in borstkas wordt kleiner 3.longen volgen deze beweging 4.longvolume kleiner 5.lucht uit de longen gedreven. Bij diepe uitademing helpen de binnenste tussenribspieren mee om de borstkas te verkleinen spieren die vanuit je nek naar je borstbeen lopen kan je gebruiken: bij grote ademnood. Spieren die van je schouderbladen naar je ribben lopen kan je gebruiken: wanneer je het erg benauwd hebt ventilatie door beweging van het middenrif middenrif = vormt de scheiding tussen borst en buikholte Pagina 2 van 10

3 de pleesplaat van het middenrif wordt door straalsgewijs lopende spieren verbonden net de wand van de lichaamsholte. Ventilatie door beweging van het middenrif 1.Als de middenrifspieren samentrekken wordt de pleesplaat een klein stukje naar beneden getrokken. 2.Borstholte wordt ruimer 3.longen volgen deze beweging 4.longinhoud wordt groter 5.lucht in de longen gezogen. Doordat het middenrif naar beneden gaat, drukt het op de organen van de buikholte, en de organen drukken de elastische buikwand iets naar voren begin van de uitademing: 1.de buikwand drukt de organen in het buikholte op hun plaats terug. 2.het middenrif komt omhoog 3.borstholte wordt kleiner 4.longinhoud kleiner 5.lucht wordt uit de longen gedreven. In het algemeen is bij de rustige ademhaling de inademinsbeweging actief en de uitademingsbeweing passief, alleen bij diepe bewegingen wordt deze deze ook actief. Bij diepe ademhalingsbewegingen worden de buikspieren verder uitgerekt, en bij diepe uitademingsbewegingen trekken deze spieren zich samen. 2.3 Luchtwegen en longen van de mens luchtwegen: mondholte neusholte keelholte strottenhoofd luchtpijp bronchien via de luchtwegen bereikt de lucht de longen (longtrechtertjes en de longblaasjes) het is de bedoeling dat je met je neus inademt neus: bestaat uit 2 neusholtes. Die worden van elkaar gescheiden door het neustussenschot (septum). De neusholte is van binnen geplooid (neusschelpen) en bekleed met een slijmvlies. In de nauwe neusholtes wordt de lucht gereinigd,bevochtigd en verwarmd. Pagina 3 van 10

4 De reukzintuigcellen liggen op de bovenste neusschelp in de neusholte. Het reukslijmvlies in ongeveer 4CM2 groot via de keelholte en het strottenhoofd komt de lucht in je luchtpijp luchtpijp: ad buitenkant bekleed met kraakbeenstukken waartussen elastisch bindweefsel voorkomt in dta elastisch bindweefsel liggen slijmcellen en die geven voortdurend slijm (stroperig vocht) af. Functie: stofdeeltjes en bacterien e.d. worden vastgehouden trilhaarcellen (zitten tussen slijmcellen): de trilharen daarvan zijn voortdurend in beweging. Net als een lopende band wordt het slijm met daarin allerlei afval in de richting van de mond vervoerd, daar kna het worden uitgespuugd of doorgeslikt. Op hoogte van de 5e borstwervel splitst de borstwervel zich in 2 bronchien. Deze vertakken zich ook weer in bronchien. Longtrechtertjes: kleinste vertakkingen van de bronchien. Ze hebben geen kraakbeen, maar in de wand zit spierweefsel. De longtrechtertjes bestaan uit een groot aantal longblaasjes. De binnenkant van deze longblaasjes bestaat uit 1 cellaag van nauw aansluitende cellen. Rondom de longblaasjes liggen de fijnste vertakkingen van de longbloedvaten. Ook de wanden van deze bloedvaatjes zij slechts 1 cellaag dik. Via de wanden van de longblaasjes en de bloedvaatjes is de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide tussen lucht en bloed. Nog even de plaatjes bekijken in het boek van blz 22 en druk in de longen 1.door de ventilatie beweging van de borstkas en het middenrif wordt de inhoud van de borstkas groter of kleiner. 2.De longen volgen deze bewegingen 3.bij inademing: volume groot in de longen 4.daardoor daalt de luchtdruk in de longen 5.doordat luchtdruk laag is, buiten hoog is wordt er lucht naar binnen gezogen bij uitademing 1.het volume van de borstkas weer klein. 2.Druk in de longen groter 3.de lucht gaat de longen weer uit. Pagina 4 van 10

5 De bewegingen van het middenrif versterken het effect. Middenrif bol =>> druk in de longen groter iedere long wordt omgeven door een dubbel vlies: de pleura - het binnenste vlies is het longvlies (met de longen verbonden) - het buitenste vlies is het borstvlies (met de borstkas verbonden) interpleurale ruimte: de ruimte tussen de 2 vliezen gevuld met vloeistof (0.02 mm) druk in interpleurale ruimte is kleiner dan druk in de longen. Longdruk even hoog als druk buiten, daardoor worden long- en borstvlies tegen elkaar aangedrukt -> a.h.w. Vastgeplakt, maar kunnen zich wel tov elkaar bewegen. Wanneer de borstkas vergroot of verkleind wordt dan volgt er een afname of een toename van de druk in de interpleurale ruimte. De longen blijven vastgeplakt ad borstkas en dus volgt het longvolume het volume van de borstkas. Longvolume = 1 liter ruimte in de borstkas = 5 liter long altijd in uitgerekte toestand, heeft dus neiging kleiner te worden door elasticiteit 2.5 lucht verversing samenstelling van admenhalingslucht: %zuurstof % koolstofdioxide % stikstof ingeademde lucht uitgeademde lucht longlucht de longblaasjes en de longtrechtertjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof (O2) en koolstofdioxide (CO2) in het bloed -> waarom alleen dor de longblaasjes en de longtrechtertjes?? omdat de wanden daarvan lekker dun zijn in de luchtwegen vind geen gaswisseling plaats. Rustige ademhaling: 500 ml lucht. 150 ml blijft achter in de luchtwegen de overige 350 ml bereikt wel het longweefsel en dit vermengt zich met de daar aanwezige longlucht. Pagina 5 van 10

6 deze delen (van die 150 ml) worden ook wel dode ruimte genoemd, omdat ze geen rol spelen bij de gaswisseling. Inspiratoire reservevolume = de hoeveelheid lucht die je kan inademen. ( ml) expiratoire reservevolume = uitgeademde lucht met daarboven op nog eens ml extra lucht, die lucht blijft normaal in de longen en in de luchtwegen achter. Residulucht = lucht die in de long achterblijft na de diepste uitademing ( ml) plaatje bekijken op blz 27 Totale capiciteit van de long: na de diepste inademing kunen de longen nog 6000 ml lucht overhouden. Vitale capaciteit = de hoeveelheid lucht die je maximaal kunt uitademen diepe inademing. Één-seconde-waarde = de hoeveelheid lucht die na maximale inademing tijdens de eerste seconde kan worden uitgeademd. (dit is ongeveer 2/3 van de vitale capaciteit) 2.6 regeling van de ademhaling hoe meer je je inspant hoe meer koolstofdioxide er moet worden afgevoerd. Ademminuutvolume = de hoeveelheid lucht die per minuut wordt ingeademd de adembewegingen worden geregeld door het ademcentrum (zit in de hersenen) chemoreceptoren: zintuigcellen (liggen in de aortaboog en in de halsslagader) die gevoelig zijn voor chemische prikkels. Functie: controleren het koolstofdioxide gehalte of het zuurstofgehalte van het bloed. Als het kooltofdioxide gehalte in het bloed toeneemt, worden de chemoreceptoren geprikkeld en gaan er via de zenuwimpulsen naar het ademcentrum. Vanuit ademcentrum wordt viazenuwen impulsen naar de spieren geleid. Die regelen de ventilatie. In je halsslagader zitten zintuigen die meten of je zuurstof is verlaagd in je bloed, want een verlaging van het zuurstofgehalte in je bloed heeft invloed op je Ademminuutvolume. Alle hersenen spelen een rol bij het ademhalen. 2.7 zuurstof en kooltofdioxide schema van de gaswisseling Pagina 6 van 10

7 inademen: O2 buitenlucht -> luchtwegen -> longen -> longblaasjes -> bloed -> cellen van het lichaam. Dan gaan er weer koolstofdioxiden uit: cellen van het lichaam-> bloed -> longblaasjes -> longen -> luchtwegen -> CO2 buitenlucht. Het is erg belangrijk dat de opgenomenzuurstof vanuit het bloed snel bij de cellen komt. Ook in de cel geproduceerde koolstofdioxide moet snel worden afgevoerd. Diffusie = uitwisseling van gassen bij 1celligen en eenvoudiggebouwde meercelligen kan er een directe uitwisseling zijn, 4 van de 5 stappen uit het schema kunnen dan worden overgeslagen. Bij meercellige dieren: huid, longen, kieuwen->ademhalingsorganen transportsystemen: luchtwegen en bloed. Functie: zorgen voor vervoer van gassen tussen cellen, en de plaats waar de gassen met de omgeving worden uitgewisseld meer over diffusie factoren die bepalend zijn voor de diffusiesnelheid: 1.aard van de stof 2.grootte diffusie oppervlak 3.concentratieverschil 4.temperatuur deze 4 bepalen hoeveel moleculen per tijdseenheid over een bepaalde afstand heen een weer uitgewisseld worden. Het diffusieoppervlak is een factor die de dieren kunnen beïnvloeden in hun bouw. 2.8 Transport van zuurstof bloed belangrijk voor vervoer van O2 in de cellen. In bloed komt zuurstof in 2 vormen voor: 1.opgelost in het bloedplasma 2.gebonden aan hemoglobine in rode bloedcellen in plasma is de oplosbaarheid van zuurstof klein: in 100 ml bloed lost 0.3 ml op. Er wordt 21 ml gebonden aan hemoglobine. Hemoglobine = een ingewikkeld gebouwd groot eiwittenmolecuul Pagina 7 van 10

8 4 werkzame delen: zo'n werkzaam deel is een eiwit dat om een ijzeratoom is gevouwen. Elk deel kan een chemische binding aangaan met één zuurstofmolecuul: Hb + 4O2 <-> Hb (O2)4 in de longen bind het zuurstof zich aan de hemoglobine -> zuurstof is vanuit de longen in de bloedvloeistof gediffundeerd (uitgewisseld) als er geen hemoglobine in de bloedlichaampjes zou zitten zou de totale hoeveelheid zuurstof die door het bloed vervoerd kan worden 60 keer kleiner zijn!!! hoe kan je het Hb gehalte bepalen? door van een bloedmonster de rode bloedcellen kapot te maken: hemoglobine komt dan vrij gemeten: de hoeveelheid licht die door de vloeistof geabsorbeerd wordt, is een maat voor het Hb gehalte transport van zuurstof 1.bloed dat door de haarvaten stroomt neemt via de wand vh bloedvat en het longblaasje door diffusie zuurstof op. 2.Het zuurstofrijke bloed stroomt naar de weefsels, waar de cellen t zuurstof gebruiken 3.bloedplasma en hemoglobine geven daar zuurstof af hoeveelheid O2 die het bloed in weefsels afkan staan is afhankelijk vd hoeveelheid koolstofdioxide die in de weefsels wordt geproduceerd. Koolstofmonoxide = CO of kolendamp het is gevaarlijk omdat dit gas zich 325 keer zo sterk met hemoglobine bind als zuurstof. CO verdrijft daardoor het zuurstof. Door dit zuurstofgebrek kan de verstikkingsdood optreden (= kolendampvergiftiging) kikker± groot oppervlak longen, maar kleine opening om lucht op te vangen handig tegen uitdroging! 2.9 transport van koolstofdioxide bloed: 1.aanvoer zuurstof 2.afvoer koolstofdioxide de koolstofdioxide wordt op 3 manieren via het bloed vervoerd 1.opgelost in het bloedplasma (8%) 2.als HCO3- in het bloedplasma (75%) 3.gebonden aan hemoglobine het grootste deel van de koolstofdioxide wordt als zuurrest opgelost in de bloedvloeistof. Pagina 8 van 10

9 Dat kan doordat: er is een reactie tussen de koolstofdioxide en het in de bloedvloeistof aanwezige water. Voor de 2 reacties even in je boek kijken, ik krijg ze niet neergezet! 2.10 celademhaling energierijke, grote moleculen worden in aanwezigheid van zuurstof geleidelijk afgebroken tot kleine energie/arme moleculen (koolstof en waterstof)---- de vrijgkomen energie wordt gedeeltelijk vastgezet in ATP aerobe dissimilatie = de vrijgkomen energie wordt gedeeltelijk vastgezet in ATP de CO2 (die bij de aerobe dissimilatie ontstaat) bind in het bloed met H2O tot H2CO3 (=koolzuur) koolzuur heeft een zwak zuur, daardoor daalt de ph van het bloed.(in rust 7,4) daling:nadelige invloed op het functioneren van het organisme---teveel enzymen bij een lagere ph minder goed werken. Buffers = stoffen die reageren met zuren en basen, daardoor blijft er een goed evenwicht en de ph wordt zo goed mogelijk in stand gehouden ph daalt: capiciteit van de buffers is onvoldoende --- sneller gaan ademen, dan wordt er extra CO2 afgegeven en extra O2 opgenomen. (de ph stijgt nu nar normale waarde) waardoor kan melkzuur ontstaan? Bij een grote inspanning is het onmogelijk voldoende zuurstof naar alle cellen te vervoeren, veel cellen schakelen dan over op aerobe dissimilatie (vrijgekomen energie wordt vastgezet in ATP) en dan ontstaat er een restproduct, dat is het melkzuur. Meestal kan het melkzuur worden opgevangen door de bloedbuffers, maar als er teveel melkzuur gevormd wordt daalt het ph. Waarom helpt versnellen van ademen niet? Het melkzuur wordt dan uitgeademd. Je prestatievermogen neemt af. Als je ph te ver daalt, moet je wel stoppen (als je aan het hardlopen bent bijvoorbeeld) 2.11 ademhaling in de problemen. CARA = Chronische (=langdurige) Aspecifieke (= duidelijke oorzaak is niet bekend) Respiratoire (= ademhalings~) Aandoeningen. Pagina 9 van 10

10 Het is een verzamelnaam voor: (10% vd bevolking heeftet) astma bronchitis longemfyseem astma: aanvallen van benauwdheid. Tussen aanvallen door weinig last. Vaak ontsteking dan in de luchtwegen (daardoor samen genomen met bronchitis) Bronchitis: ontsteking van slijmvlies van de luchtwegen. Door ontsteking wordt slijmproductie verhoogd, luchtwegen raken verstopt. Veel hoesten (meestal na 40e en met roken) longemfyseem: longen zijn dan minder rekbaar, daardoor worden ze bij het uitademen niet klein genoeg. Ze worden platgedrukt, blijft lucht achter in de longen. De wandjes tussen de longblaasjes worden afgebroken, daardoor ontstaan groter grotere blazen. Door deze 2 factoren is de uitwisseling van gassen beperkt. Hyperventilatie: door spanning of iets dergelijks gaan hyperventileren, sneller en dieper ademen dan dat nodig is. Nemen dan meer zuurstof op, en meer koolstofdioxide. Vd zuurstof merken ze weinig, daling koolstofdioxide is wel groot, het bloed wordt minder zuur. Het lichaam reageert op verandering op het ph: vernauwing van bloedvaatjes naar de hersenen =hersenen krijgen minder zuurstof.(duizelig, hoofdpijn,flauwvallen) elektrische processen worden verstoord, tintelende handen en voeten en hartkloppingen doordat er teveel lucht in wordt geslikt kunnen er maagklachten ontstaan. Pagina 10 van 10

Ademhalingsorganen/luchtwegen. Ademhaling. De neus. De neus. De keelholte. De keelholte 16-9-2014. Bouw algemeen Van binnen naar buiten

Ademhalingsorganen/luchtwegen. Ademhaling. De neus. De neus. De keelholte. De keelholte 16-9-2014. Bouw algemeen Van binnen naar buiten Ademhaling Lesstof Beauty Level Basics 2 Blz. 132-141 Ademhalingsorganen/luchtwegen algemeen Van binnen naar buiten Slijmvlies en trilhaarepitheel Circulair verlopend glad spierweefsel Bindweefsel De neus

Nadere informatie

Gaswisseling. Samenvatting voor de toets

Gaswisseling. Samenvatting voor de toets Gaswisseling Samenvatting voor de toets Inhoudsopgave Gaswisseling bij verschillende diergroepen Ademhalingsstelsel Route van ingeademde lucht Longblaasjes en haarvaten Huig en strotklepje Ribademhaling

Nadere informatie

Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem

Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem Take-home toets Thema 4.2.1: Anatomie en fysiologie van de thorax, longen en het respiratoirsysteem 1. Welke van de onderstaande spieren speelt (spelen) een rol bij de ademhaling? a. diafragmaspieren b.

Nadere informatie

basisstof 1 gaswisseling bij dieren om te onthouden

basisstof 1 gaswisseling bij dieren om te onthouden 1 gaswisseling bij dieren Ademhaling: opnemen van zuurstof en afgeven van koolstofdioxide. Een ander woord voor ademhaling is gaswisseling. Zuurstof is nodig voor de verbranding. Koolstofdioxide komt bij

Nadere informatie

Antwoorden door een scholier 1481 woorden 26 februari keer beoordeeld. Biologie voor jou

Antwoorden door een scholier 1481 woorden 26 februari keer beoordeeld. Biologie voor jou Antwoorden door een scholier 1481 woorden 26 februari 2005 6 79 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht 1 practicum 1 de vlam die gaat uit als ik het potje over de kaars heen zet

Nadere informatie

Verbranding bij een kaars: kaarsvet + zuurstof --> water+ koolstofdioxide (+ energie)

Verbranding bij een kaars: kaarsvet + zuurstof --> water+ koolstofdioxide (+ energie) Samenvatting door S. 894 woorden 27 januari 2014 9,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zie bijlage (rechts) voor de afbeeldingen. Biologie Samenvatting Hoofdstuk 1 1. Wat is verbranding?

Nadere informatie

> waterdamp < zuurstof Aan ingeademde lucht = stikstof

> waterdamp < zuurstof Aan ingeademde lucht = stikstof Biologie Samenvatting Hoofdstuk 1 1. Wat is verbranding? Brandstof: Stof die verbrandt Energie: Komt vrij tijdens verbranding --> Beweging, Warmte, Licht Verbrandingsproducten: De stoffen die ontstaan

Nadere informatie

5,2. bs.1 Verbranding. bs 2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenvatting door een scholier 1756 woorden 7 november keer beoordeeld

5,2. bs.1 Verbranding. bs 2 Ingeademde en uitgeademde lucht. Samenvatting door een scholier 1756 woorden 7 november keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1756 woorden 7 november 2009 5,2 25 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie Hoofdstuk 2 Verbranding en ademhaling bs.1 Verbranding Wat is verbranding?

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Verbranding en ademhaling

Samenvatting Biologie Verbranding en ademhaling Samenvatting Biologie Verbranding en ademhaling Samenvatting door een scholier 1823 woorden 23 mei 2004 6,5 1175 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie Thema 2. Verbranding en

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1 Samenvatting door Y. 1221 woorden 23 oktober 2014 5,9 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Doelstelling 1 De verbranding van een kaars Brandstof: stof

Nadere informatie

aerobe dissimilatie gaswisseling ademhaling

aerobe dissimilatie gaswisseling ademhaling Gaswisseling Ademhaling Het lichaam heeft energie nodig, die door de aerobe dissimilatie wordt geleverd. Voor verbranding hebben de cellen zuurstof nodig. Na de verbranding geven de cellen koolstofdioxide

Nadere informatie

5,9. Werkstuk door een scholier 2073 woorden 16 juli keer beoordeeld

5,9. Werkstuk door een scholier 2073 woorden 16 juli keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 2073 woorden 16 juli 2001 5,9 68 keer beoordeeld Vak Biologie Dit biologiewerkstuk gaat over longziekten en speciaal over taaislijmziekte. Dit is naar aanleiding van de video

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling

Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling Samenvatting Biologie Thema 3 Verbranding en ademhaling Samenvatting door een scholier 1370 woorden 8 juni 2011 5,6 79 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou H3.1 Wat is verbranding? Bij

Nadere informatie

HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL Docent: A. Sewsahai HAVO

HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL Docent: A. Sewsahai HAVO HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL Docent: A. Sewsahai HAVO Doelsstellingen De student moet de verschillen kunnen noemen tussen gaswisseling in de lucht en gaswisseling in het water

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 Samenvatting door een scholier 1512 woorden 3 mei 2005 5,8 22 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Thema 6 Gaswisseling en uitscheiding Basisstof 1 Het

Nadere informatie

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak.

Een persoon raakt opgewonden en begint te hyperventileren. Om de hyperventilatie te stoppen, pakt hij een plastic zak. Examentrainer Vragen Hyperventilatie Het overmatig snel verversen van de lucht in de longen wordt hyperventilatie genoemd. Door bewust of onbewust snel in en uit te ademen, daalt de concentratie van CO

Nadere informatie

Thema 6 Gaswisseling en uitscheiding Basisstof 1

Thema 6 Gaswisseling en uitscheiding Basisstof 1 Samenvatting door een scholier 2022 woorden 18 maart 2007 6.5 100 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 1 Ademhaling Hier boven zie je het ademhalingsstelsel van de mens. Bij

Nadere informatie

Samenvatting Biologie 1-1 tot 1-3

Samenvatting Biologie 1-1 tot 1-3 Samenvatting Biologie 1-1 tot 1-3 Samenvatting door K. 1464 woorden 10 december 2012 5,6 11 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 8.1 Het werkt! Hoe werkt je lichaam? Organen: delen van het lichaam

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Verbranding

Samenvatting Biologie Verbranding Samenvatting Biologie Verbranding Samenvatting door J. 1066 woorden 19 maart 2013 2,8 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou 1.1 wat is verbranding een stof die verbrand is een brandstof.

Nadere informatie

HET ADEMHALINGSSTELSEL

HET ADEMHALINGSSTELSEL HET ADEMHALINGSSTELSEL ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Functies van het ademhalingsstelsel De functies van het ademhalings-stelsel Gasuitwisseling tussen bloed en lucht Verplaatsen van lucht van en naar de uitwisselingsoppervlakken

Nadere informatie

Antwoorden Biologie Hoofdstuk 2, Verbranding en ademhaling

Antwoorden Biologie Hoofdstuk 2, Verbranding en ademhaling Antwoorden Biologie Hoofdstuk 2, Verbranding en ademhaling Antwoorden door een scholier 2415 woorden 16 juni 2004 7 1179 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou De opdrachten van de basisstoffen.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 2

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 2 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 2 Samenvatting door Babette 935 woorden 2 november 2014 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Doelstelling 1 Brandstof : de stof die verbrandt Verbrandingsproducten:

Nadere informatie

Ademhalingsstelsel vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Ademhalingsstelsel vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73603 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Respiratie Functie en bouw van de luchtwegen. Een uitingsvorm van het gebruik van de hulpademhalingsspieren is neusvleugelen.

Respiratie Functie en bouw van de luchtwegen. Een uitingsvorm van het gebruik van de hulpademhalingsspieren is neusvleugelen. Respiratie 2 Functie en bouw van de luchtwegen FHV2009 / Cxx54 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Het uitwisselingsproces van O 2 en CO 2 tussen de cellen en de bloedbaan vindt eerder

Nadere informatie

Ademhalingsstelsel vmbo-b34

Ademhalingsstelsel vmbo-b34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 12 july 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/73603 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

vwo gaswisseling en ademhaling 2010

vwo gaswisseling en ademhaling 2010 vwo gaswisseling en ademhaling 2010 Machinale kunstmatige beademing Machinale kunstmatige beademing wordt toegepast als een patiënt, bijvoorbeeld tijdens of na narcose, niet zelf kan ademhalen. De principes

Nadere informatie

Gunstig voor gaswisseling: - kleine diffusie afstand, grote gezamenlijke oppervlak, concentratie verschillen van O2

Gunstig voor gaswisseling: - kleine diffusie afstand, grote gezamenlijke oppervlak, concentratie verschillen van O2 Samenvatting door Jacomijn 1410 woorden 20 maart 2018 6,2 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Samenvatting Biologie H13 Gaswisseling en uitscheiding 13.1 Ademen Ingeademde lucht bestaat uit:

Nadere informatie

5,5. Verslag door A woorden 2 maart keer beoordeeld. Biologie voor jou. Basisstof 1 : Wat is verbranding?

5,5. Verslag door A woorden 2 maart keer beoordeeld. Biologie voor jou. Basisstof 1 : Wat is verbranding? Verslag door A. 2709 woorden 2 maart 2014 5,5 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 1 : Wat is verbranding? Een auto kan rijden doordat er in de motor benzine wordt verbrand,

Nadere informatie

THEMA 6 Gaswisseling EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 4 VMBO-bk

THEMA 6 Gaswisseling EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 4 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Uitademing meten Bij een onderzoek naar de conditie van een aantal leerlingen wordt gemeten hoeveel lucht ze kunnen uitademen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een spirometer.

Nadere informatie

Alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. Dat kan een cel zijn maar het kunnen ook heel veel cellen zijn.

Alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. Dat kan een cel zijn maar het kunnen ook heel veel cellen zijn. Planten... 1 1.2 Fotosynthese... 1 1.3 Uitwisseling... 2 2 Dieren... 7 Gaswisseling Alle levende wezens zijn opgebouwd uit cellen. Dat kan een cel zijn maar het kunnen ook heel veel cellen zijn. Al die

Nadere informatie

Thema: Transport HAVO. HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai

Thema: Transport HAVO. HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Thema: Transport HAVO HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet - de bestanddelen van bloed kunnen noemen, ingecalculeerd de kenmerken

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Gaswisseling

Werkstuk Biologie Gaswisseling Werkstuk Biologie Gaswisseling Werkstuk door een scholier 4186 woorden 25 februari 2007 6,2 172 keer beoordeeld Vak Biologie Gaswisseling Gaswisseling bij dieren Organismen verbruiken zuurstof bij de verbranding

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 13 en 14 Samenvatting door een scholier 1351 woorden 5 februari 2006 6, 18 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar H 13 In skeletspieren is het spierweefsel verdeeld

Nadere informatie

Antwoorden Biologie Thema 2 en 3

Antwoorden Biologie Thema 2 en 3 Antwoorden Biologie Thema 2 en 3 Antwoorden door een scholier 2270 woorden 15 jaar geleden 5,4 57 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Opdracht 4 (Brandstof) kaarsvet + zuurstof à water

Nadere informatie

6,5. Dit geldt voor: Samenvatting door een scholier 2149 woorden 15 april keer beoordeeld. Biologie Interactief

6,5. Dit geldt voor: Samenvatting door een scholier 2149 woorden 15 april keer beoordeeld. Biologie Interactief Samenvatting door een scholier 2149 woorden 15 april 2009 6,5 29 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie Interactief Hstk 1 1.1 het grote geheel Stofwisseling: totaal van alle reacties in je lichaam

Nadere informatie

1. We ademen om te leven

1. We ademen om te leven 1. We ademen om te leven Net als alle levende wezens hebben wij energie nodig om te leven. De spijsvertering zorgt ervoor dat ons lichaam de voedingsstoffen opneemt. De bloedsomloop brengt die stoffen

Nadere informatie

Samenvatting NaSk Verbranding en ademhaling

Samenvatting NaSk Verbranding en ademhaling Samenvatting NaSk Verbranding en ademhaling Samenvatting door een scholier 1875 woorden 28 januari 2004 5 52 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Natuur- en scheikunde actief Pw Biologie: Thema 2: Verbranding

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1661 woorden 10 december keer beoordeeld

Samenvatting door een scholier 1661 woorden 10 december keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1661 woorden 10 december 2001 7 17 keer beoordeeld Vak Biologie 2.2. atherosclerose: verkleining van de diameter van een bloedvat door afzettingen aan de binnenkant van dat

Nadere informatie

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Hyperventilatie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Hyperventilatie Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verkeerde manier van ademhalen. Hyper betekent

Nadere informatie

Module: Fijn stof - H 5. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74797

Module: Fijn stof - H 5. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/74797 Module: Fijn stof - H 5 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 29 April 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/74797 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Biologie Hoofdstuk 9: vertering, ademhaling, verbranding, bloedsomloop

Samenvatting Biologie Biologie Hoofdstuk 9: vertering, ademhaling, verbranding, bloedsomloop Samenvatting Biologie Biologie Hoofdstuk 9: vertering, ademhaling, verbranding, bloedsomloop Samenvatting door Madelief 1197 woorden 7 februari 2018 5,2 16 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Paragraaf

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9 Samenvatting door I. 2669 woorden 14 december 2014 5,8 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting 9.1: Lichaam à orgaanstelsels Orgaanstelsel

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval?

Patiënteninformatie. Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel. Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie,

Nadere informatie

Trilhaarepitheel = (buitenste laag neusslijmvlies) slijmproducerende cellen + trilhaarcellen

Trilhaarepitheel = (buitenste laag neusslijmvlies) slijmproducerende cellen + trilhaarcellen Samenvatting door Kim 1461 woorden 21 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou ADEMHALINGSSTELSEL VAN DE MENS Neusslijmvlies= bekleedt neusholte Trilhaarepitheel = (buitenste laag

Nadere informatie

Gaswisseling Uitscheiding

Gaswisseling Uitscheiding Examen Voorbereiding Gaswisseling Uitscheiding Teylingen College Leeuwenhorst 2015/2016 Thema 6 Gaswisseling en Uitscheiding Begrippenlijst: Begrip Trilhaarepitheel Bronchiën Bronchiolen Longblaasjes Hemoglobine

Nadere informatie

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning

COPD en longproblematiek. Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning COPD en longproblematiek Angst voor inspanning Noodzaak voor inspanning De luchtwegen Hogere luchtwegen (Mond, keel, neus) Slijmvlies zorgt voor bevochtiging v/d lucht en het binden van stofdeeltjes Lagere

Nadere informatie

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed?

Naam: BLOEDSOMLOOP. Vraag 1. Waaruit bestaat bloed? Naam: BLOEDSOMLOOP Bloed Een volwassen persoon heeft 5 á 6 liter bloed. Dat bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen (rode en witte) en bloedplaatjes. Als bloed een paar dagen heeft gestaan, zakken de

Nadere informatie

5 HAVO. biologie voor jou BIOLOGIE VOOR DE BOVENBOUW

5 HAVO. biologie voor jou BIOLOGIE VOOR DE BOVENBOUW 5 HAVO biologie voor jou uitwerkingenboek BIOLOGIE VOOR DE BOVENBOUW havo auteurs ARTEUNIS BOS MARIANNE GOMMERS ARTHUR JANSEN ONNO KALVERDA THEO DE ROUW GERARD SMITS BEN WAAS RENÉ WESTRA VIJFDE EDITIE

Nadere informatie

1. Bloedvatenstelsel geeft zuurstof en glucose aan spierstelsel; water aan uitscheidingstelsel; CO² aan ademhalingsstelsel.

1. Bloedvatenstelsel geeft zuurstof en glucose aan spierstelsel; water aan uitscheidingstelsel; CO² aan ademhalingsstelsel. Samenvatting door een scholier 1873 woorden 16 november 2006 6,2 205 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Nectar Hoofdstuk I par. 1 t/m 4 Par 1. ORGANEN EN ORGAANSTELSELS Orgaan = deel van lichaam

Nadere informatie

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten

A. de hersenen en het ruggenmerg B. het hersenvlies en de hersenstam C. het cerebrospinaal vocht en de gevoelszenuwen D. de klieren en de lymfevaten Hoofdstuk 1 Meerkeuzevraag 1.1 Meerkeuzevraag 1.2 Meerkeuzevraag 1.3 Meerkeuzevraag 1.4 Meerkeuzevraag 1.5 Meerkeuzevraag 1.6 Meerkeuzevraag 1.7 Waar ligt de lever in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven

Nadere informatie

Samenvatting Biologie, 8.1 t/m 8.5

Samenvatting Biologie, 8.1 t/m 8.5 Samenvatting Biologie, 8.1 t/m 8.5 8.1 Het werkt! Organen zijn delen van het lichaam met een bepaalde taak (hart, longen, darmen, enzovoort). De meeste organen liggen in je romp. Je kan de romp verdelen

Nadere informatie

Extra: Ademhaling. Inleiding

Extra: Ademhaling. Inleiding Extra: Ademhaling In dit extra hoofdstuk leer je: Hoe de ademhaling van de pony functioneert Welke overeenkomsten en verschillen er zijn met het functioneren van de ademhaling van de mens Inleiding Als

Nadere informatie

hart longen Werkboekje van...

hart longen Werkboekje van... & hart longen Werkboekje van... Woordveld woordveld Hart & Longen adem in, adem uit adem in, adem uit Om goed te kunnen werken heeft het lichaam zuurstof nodig. De ademhaling zorgt dat je lichaam zuurstof

Nadere informatie

Antwoordvel Longquiz. Dat geldt zowel iedereen (ongeachte je gezondheid of conditie voor je met oefenen begon)

Antwoordvel Longquiz. Dat geldt zowel iedereen (ongeachte je gezondheid of conditie voor je met oefenen begon) Antwoordvel Longquiz 1. Uit welke onderdelen bestaan de luchtwegen? a. Neus, mond, luchtpijp, bronchiën, luchtblaasjes b. neus, mond, luchtpijp, bronchiën, luchtblaartjes c. neus, mond, luchtpijp, bronchiën,

Nadere informatie

BASISSTOF 1 HET BLOED OM TE ONTHOUDEN

BASISSTOF 1 HET BLOED OM TE ONTHOUDEN BASISSTOF 1 HET BLOED Bloed bestaat uit bloedplasma, bloedcellen en bloedplaatjes. 55% is bloedplasma. 45% bloedcellen en bloedplaatjes. Er zijn twee soort bloedcellen: rode bloedcellen en witte bloedcellen.

Nadere informatie

Wat is COPD? 1 van

Wat is COPD? 1 van Wat is COPD? COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het is een verzamelnaam voor de ziektes chronische bronchitis en longemfyseem. Artsen maken tegenwoordig geen onderscheid meer tussen

Nadere informatie

Respiratie 1. Wat is respiratie. Respiratie bij de cel Functie en bouw van de luchtwegen

Respiratie 1. Wat is respiratie. Respiratie bij de cel Functie en bouw van de luchtwegen Respiratie 1 Functie en bouw van de luchtwegen FHV2009 / Cxx54 1+2 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 Wat is respiratie Het proces van gasuitwisseling tussen een organisme en zijn omgeving.

Nadere informatie

U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt.

U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt. Hyperventilatie Inleiding U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te snel en/of te diep ademt. Ademhaling Om te kunnen ademen gebruiken

Nadere informatie

Hyperventilatie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Hyperventilatie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Hyperventilatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft last van hyperventilatie. Hyperventilatie heeft te maken met uw ademhaling. Dat wil zeggen dat u te

Nadere informatie

Dieren ademen hv12. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62522

Dieren ademen hv12. banner. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62522 banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 14 juni 2017 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62522 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Les 14 Ademhaling 1. Functie luchtwegen / neus. Ademhaling, luchtwegen, longen, inspiratie, expiratie, effectiviteit, Va/Q ratio, ademvolumina

Les 14 Ademhaling 1. Functie luchtwegen / neus. Ademhaling, luchtwegen, longen, inspiratie, expiratie, effectiviteit, Va/Q ratio, ademvolumina Les 14 Ademhaling 1 Ademhaling, luchtwegen, longen, inspiratie, expiratie, effectiviteit, Va/Q ratio, ademvolumina ANZN 1e leerjaar - Les 14 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 1 cavum nasi (neusholte)

Nadere informatie

4.9. Samenvatting door Een scholier 3257 woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie kennen&kunnen. Hoofdstuk 11

4.9. Samenvatting door Een scholier 3257 woorden 6 november keer beoordeeld. Biologie kennen&kunnen. Hoofdstuk 11 Samenvatting door Een scholier 3257 woorden 6 november 2006 4.9 25 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie kennen&kunnen Hoofdstuk 11 Je kunt uitleggen dat de zon de belangrijkste energiebron is voor het

Nadere informatie

De ademhaling. Wand van het haarvat Wand van het longblaasje. Rood bloedlichaampje. longblaasje. zuurstof kooldioxide

De ademhaling. Wand van het haarvat Wand van het longblaasje. Rood bloedlichaampje. longblaasje. zuurstof kooldioxide De ademhaling Een mens kan een aantal weken zonder voedsel, een paar dagen zonder water, maar zonder zuurstof leven we niet langer dan een paar minuten. Zuurstof is essentieel voor ons voortbestaan en

Nadere informatie

Door verschillende oorzaken is inademen door de neus gezonder dan door de mond:

Door verschillende oorzaken is inademen door de neus gezonder dan door de mond: Samenvatting door een scholier 2173 woorden 28 maart 2006 5,2 6 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Thema 6: Gaswisseling en Uitscheiding Basisstof 1 Functies slijmvlies in de luchtwegen: Neusholte is

Nadere informatie

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel

Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Patiënteninformatie Hyperventilatie, een adembenemend verschijnsel Wat is hyperventilatie, wat zijn symptomen en hoe bestrijd je een aanval? 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Algemeen 4 Wat zijn

Nadere informatie

Module: Terug naar zee? - v456. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Terug naar zee? - v456. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74465 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam

adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam adviezen na een hernia-operatie HYPERVENTILATIE ZorgSaam 1 2 Hyperventileren Ventileren = luchten Om uw huis te luchten zet u een raam en een deur open, er waait frisse lucht door uw huis. Hyper-ventileren

Nadere informatie

Hart = pomp --> spier --> trainen --> krans(slag)aders vertakken verder --> hart krijgt meer voedingsstoffen

Hart = pomp --> spier --> trainen --> krans(slag)aders vertakken verder --> hart krijgt meer voedingsstoffen Samenvatting door Jurre 1255 woorden 16 juni 2015 6,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 9.1 Hart en bloedsomloop Hart = pomp --> spier --> trainen --> krans(slag)aders vertakken verder -->

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam

Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam Samenvatting Biologie Boek 2: Je lichaam Samenvatting door S. 823 woorden 12 oktober 2014 6,8 15 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Basisstof 2. De 4 functies van het skelet : Stevigheid

Nadere informatie

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan?

Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? De lever is gelegen in de buikholte? A. Boven rechts B. Boven links C. Onder rechts D. Onder links Als het bloed uit de holle ader verder stroomt, in welk bloedvat komt het dan? A. De aorta B. De holle

Nadere informatie

Fysiologie les 7. Herhalen Lymfestelsel:

Fysiologie les 7. Herhalen Lymfestelsel: Herhalen Lymfestelsel: Fysiologie les 7 Lymfe ontstaat in het weefsel, weefselvocht (plasma zonder plasmaeiwitten) lekt de lymfecapillairen in. Deze komen samen in grotere lymfe vaten. Meerdere lymfevaten

Nadere informatie

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen

Ademhalingsoefeningen. neuromusculaire aandoeningen Ademhalingsoefeningen bij neuromusculaire aandoeningen In overleg met uw behandelend fysiotherapeut en/of revalidatiearts komt u in aanmerking voor ademhalingsoefeningen. Zoals u weet kan dit bij Neuromusculaire

Nadere informatie

Organismen die organisch en anorganische moleculen kunnen maken of nodig hebben zijn heterotroof

Organismen die organisch en anorganische moleculen kunnen maken of nodig hebben zijn heterotroof Boekverslag door A. 1802 woorden 20 juni 2007 5 71 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting stofwisseling Stofwisseling is het totaal van alle chemische processen in een organisme

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Het menselijk lichaam

Werkstuk Biologie Het menselijk lichaam Werkstuk Biologie Het menselijk lichaam Werkstuk door een scholier 1888 woorden 29 januari 2006 7,1 80 keer beoordeeld Vak Biologie Mijn werkstuk gaat over het menselijk lichaam. Na veel zoeken en nadenken

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Lichaamstelsels

Werkstuk Biologie Lichaamstelsels Werkstuk Biologie Lichaamstelsels Werkstuk door een scholier 2239 woorden 10 oktober 2005 3,8 23 keer beoordeeld Vak Biologie Ademhaling Als je inademt, dan neem je zuurstof uit de lucht op. Als je uitademt,geef

Nadere informatie

halvemaanvormige kleppen) Doordat de hartkamers het bloed met kracht wegpompen.

halvemaanvormige kleppen) Doordat de hartkamers het bloed met kracht wegpompen. 4BASISSTOF De 2 havo vwo bloedvaten thema 3 De bloedsomloop opdracht 18 Vul het schema in. Kies bij 1 uit: van de organen weg naar het hart toe van het hart weg naar de organen toe. Kies bij 2 uit: hoog

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Bloed

Werkstuk Biologie Bloed Werkstuk Biologie Bloed Werkstuk door een scholier 1195 woorden 14 juni 2004 6,2 321 keer beoordeeld Vak Biologie De inleiding Waarom doen wij ons werkstuk over bloed? Wij doen ons werkstuk over bloed,

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H13

Samenvatting Biologie H13 Samenvatting Biologie H13 Samenvatting door Jasmijn 2632 woorden 16 februari 2018 7,2 9 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie samenvatting Nectar Havo 5 Hoofdstuk 13 Gaswisseling en uitscheiding

Nadere informatie

Les 15 Ademhaling 2. Ademhalingsstimulatie

Les 15 Ademhaling 2. Ademhalingsstimulatie Les 15 Ademhaling 2 Ademhalingstimulatie,cyanose, stridor, dyspnoe, hoesten, hyperventilatie ANZN 1e leerjaar - Les 15 - Matthieu Berenbroek, 2000-2011 1 Ademhalingsstimulatie Ventilatiebehoefte wordt

Nadere informatie

Transport door het lichaam. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/60187

Transport door het lichaam. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/60187 Auteur Bea Fricova Laatst gewijzigd 26 juni 2015 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/60187 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Scriptie Biologie Cara

Scriptie Biologie Cara Scriptie Biologie Cara Scriptie door een scholier 1532 woorden 4 februari 2003 7,4 78 keer beoordeeld Vak Biologie Hoofdstuk 1 Ademhalen Ieder mens haalt vele malen per dag adem. Bij volwassenen is dat

Nadere informatie

biologie vwo 2018-I Hoogteziekte

biologie vwo 2018-I Hoogteziekte Hoogteziekte Wandelen en klimmen hoog in de bergen is niet zonder risico s. Een daarvan is hoogteziekte. Zonder adequaat handelen kan hoogteziekte een dodelijke afloop hebben. Naarmate je hoger komt neemt

Nadere informatie

Respiratie 3. Functie en bouw van de luchtwegen

Respiratie 3. Functie en bouw van de luchtwegen Respiratie 3 Functie en bouw van de luchtwegen FHV2009 / Cxx54 5+6 / Anatomie & Fysiologie - Respiratie en digestivus 1 De totale dode ruimte is in rust kleiner dan bij inspanning. De anatomische dode

Nadere informatie

Praktische opdracht. klas 2 atheneum

Praktische opdracht. klas 2 atheneum 1 Praktische opdracht klas 2 atheneum Expert opdrachten gaswisseling, bloed en bloedsomloop http://www.bioplek.org/2klas/2klasexpertgasbloed/2klasgasbloedinhoud.html Vragen over de posters 2 Het is mogelijk

Nadere informatie

Ademhaling: Noorderpoort School voor Gezondheidszorg en Welzijn Opleiding Tandartsassistent Cohort 2017

Ademhaling: Noorderpoort School voor Gezondheidszorg en Welzijn Opleiding Tandartsassistent Cohort 2017 Ademhaling: Noorderpoort School voor Gezondheidszorg en Welzijn Opleiding Tandartsassistent Cohort 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 Historie... 3 De luchtwegen... 4 Neusholte... 4 Functies van de neusholte...

Nadere informatie

6,9. Werkstuk door een scholier 1972 woorden 23 mei keer beoordeeld

6,9. Werkstuk door een scholier 1972 woorden 23 mei keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 1972 woorden 23 mei 2003 6,9 240 keer beoordeeld Vak Biologie Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Huid Hoofdstuk 2: Spieren Hoofdstuk 3: Geraamte Hoofdstuk 4: Ademhaling Hoofdstuk

Nadere informatie

Cellen aan de basis.

Cellen aan de basis. Cellen aan de basis. Cellen aan de basis In het thema cellen aan de basis vinden we twee belangrijke thema s uit biologie voor jou terug. 1. Organen en cellen (thema 1 leerjaar 3) 2. Stofwisseling (thema

Nadere informatie

Spreekbeurt Nederlands Cara

Spreekbeurt Nederlands Cara Spreekbeurt Nederlands Cara Spreekbeurt door een scholier 1387 woorden 2 mei 2002 7,7 79 keer beoordeeld Vak Nederlands Inleiding Heb jij wel eens geprobeerd een paar minuten door een rietje adem te halen?

Nadere informatie

ADEMHALING GAAT OVER INGAANDE LUCHT, VOORDAT JE ZINGT OF SPREEKT ADEMSTEUN IS DE CONTROLE OVER DE UITGAANDE LUCHT, TIJDENS HET ZINGEN OF SPREKEN

ADEMHALING GAAT OVER INGAANDE LUCHT, VOORDAT JE ZINGT OF SPREEKT ADEMSTEUN IS DE CONTROLE OVER DE UITGAANDE LUCHT, TIJDENS HET ZINGEN OF SPREKEN HALING Als aan willekeurige mensen gevraagd wordt wat ademsteun is, valt al heel snel de term 'buikademhaling' en de zin 'ademen met je buik'. Feitelijk zijn deze termen onjuist, omdat zich in de buik

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Roken

Werkstuk Biologie Roken Werkstuk Biologie Roken Werkstuk door een scholier 2032 woorden 26 mei 2006 7,7 23 keer beoordeeld Vak Biologie HOOFDSTUK 1 WERKING VAN HET HART, DE LONGEN EN DE BLOEDSOMLOOP 3 DE WERKING VAN HET HART:

Nadere informatie

Lespakket: gezondheidseducatie Ademhaling

Lespakket: gezondheidseducatie Ademhaling Lespakket: gezondheidseducatie Ademhaling voor de 1 ste graad Secundair Onderwijs Geachte leerkracht Dit educatieve pakket is speciaal ontwikkeld om samen met uw leerlingen op een actieve manier aan gezondheidseducatie

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1 Stofwisseling

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1 Stofwisseling Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1 Stofwisseling Samenvatting door M. 1566 woorden 14 januari 2017 4,2 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie Thema 1: stofwisseling Paragraaf

Nadere informatie

Longvolumes en capaciteit

Longvolumes en capaciteit Longvolumes en capaciteit Meten van het longvolume is een instrument om de functie van de longen te controleren en onderzoek bij longziekten te doen. De ademhalingscyclus begint bij het uitzetten van de

Nadere informatie

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM

STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM Hyperventilatie Hyperventilatie betekent een te snelle en/of een te diepe ademhaling. Wat is ademhalen? Door middel van de borstkas en de buikspieren ademen wij lucht in en

Nadere informatie

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen.

Longrevalidatie kan ook zinvol zijn voor patiënten die zich voorbereiden op een longoperatie of daarvan herstellen. Longrevalidatie Ongeveer één miljoen Nederlanders krijgen te maken met een longziekte. Bij patiënten met een longaandoening is vaak meer aan de hand dan alleen een longziekte. De aandoening beïnvloedt

Nadere informatie

Herhalen anatomie art Cubiti: Elleboog

Herhalen anatomie art Cubiti: Elleboog Herhalen anatomie art Cubiti: Elleboog -Art Humero-ulnaris: scharnier Flexie-extensie -Art Humero-radialis: anatomische kogel Flexie-extensie, rotatie, ab-ad niet door ulna -Art Radio-ulnaris proximalis:

Nadere informatie

MODULE 3 Levensreddende handelingen

MODULE 3 Levensreddende handelingen MODULE 3 Levensreddende handelingen cursus brandweerman Levensreddende handelingen Hoofdstuk 1: Algemene interventieprocedures Het menselijk lichaam De eerste minuten Opbouw van het lichaam Ons lichaam

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen

GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3. Zintuigen GEZONDHEIDSKUNDE-AFP LES 3 Zintuigen 1 INLEIDING Zintuigcellen Reuk-, smaak- en PH-sensoren Smaakzintuig Warmte- en koudesensoren Tast-, druk- en pijnsensoren Fotosensoren 2 ZINTUIGEN VORMEN DE VERBINDING

Nadere informatie

Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma ADVIES Fysiotherapie bij COPD het longrevalidatieprogramma Bij u is COPD vastgesteld. Uw longarts heeft u verwezen naar de afdeling Fysiotherapie

Nadere informatie

Doel van deze netwerkbijeenkomst

Doel van deze netwerkbijeenkomst Ademhaling, Koude en Mindset: meer controle over je gezondheid Netwerkbijeenkomst Masseurs Netwerk Nederland Wim Kuijs Doel van deze netwerkbijeenkomst Kennis maken met ademhaling, koude-training en mindset

Nadere informatie