BOUWSTENEN VAN HET LEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOUWSTENEN VAN HET LEVEN"

Transcriptie

1 Week 1 START VAN HET LEVEN BOUWSTENEN VAN HET LEVEN Cursuscoördinator: dr. Y.M.C. Hendriks Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam

2 INLEIDING In deze cursus Start van het leven geven we aandacht aan de code van het leven, het DNA. Het dubbelstrengs DNA-molecuul maakt een feilloze overdracht van de code van het leven aan nakomeling cellen mogelijk (celdeling, mitose). Een bijzondere vorm van celdeling, de geslachtelijke celdeling (meiose) legt de basis voor een eindeloze variatie in de genetische opbouw van de nakomeling cellen, en is de reden waarom ieder mens in genetisch opzicht uniek is (afgezien van monozygote tweelingen). Aan bod komen de anatomie en oorsprong van het humane genoom, evenals de diverse overervingvormen van ziekten en risicofactoren. Variaties in het genoom kunnen verschillende effecten hebben: ziekte, een verhoogde kans op een ziekte of geen effect. Genetisch onderzoek en genetische manipulatie van dieren zijn van nut bij het begrijpen van de effecten van variaties in het humane genoom. Meerdere technieken zijn beschikbaar voor het lezen van het genoom. Verder wordt ingegaan op de genetische aspecten die betrokken zijn bij onze intelligentie. In het derde slotcollege wordt het moderne mensbeeld in ethisch perspectief geplaatst.

3 2

4 COLLEGES & LEERSTOF De tijden en locaties zijn altijd onder voorbehoud. Kijk voor de actuele tijd en plaats: Voor de indeling en tijden van studiegroepen en practica: zie ook

5 4

6 5

7 6

8 Studiestof Week 1 Alberts B et al, Essential Cell Biology. 3e druk, 2009 H19 Have, ten HAMJ, Medische ethiek. 3e druk, 2009 (Online beschikbaar) H9 H11 Kumar V et al, Robbins Basic Pathology. 9e druk, 2012 (E-book beschikbaar) H7, p Turnpenny P, Ellard S, Emery s Elements of Medical Genetics. 14e druk, (E-book beschikbaar) H1-5 (Herhaling) H7-9 H

9 STUDIE- OPDRACHTEN 1. Verstandelijke beperking en erfelijkheid 2. Schisis en erfelijkheid 3. Bijzondere overervingsvormen

10 SO 1: VERSTANDELIJKE BEPERKING EN ERFELIJKHEID Leesstof Turnpenny P, Ellard S, Emery s Elements of Medical Genetics. 14e druk, H5, p.73-75; H7, p (studiestof); H9 (studiestof). Comings DE et al, Role of the cholinergic muscurinic 2 receptor (CHRM2) gene in cognition. Molecular Psychiatry 8: a.html Leerdoelen De student: weet welk genetisch onderzoek wordt verricht bij een kind met een verstandelijke beperking en kan de hieraan gekoppelde genetische counseling toepassen. kent de begrippen monogenetisch en multifactoriële/polygeen bepaalde verstandelijke beperking en kan deze toepassen. kan de gebruikte onderzoeksmethoden naar nieuwe genetische oorzaken van een verstandelijke beperking of intelligentie benoemen. 9

11 Kernpunten Normale versus achterlopende ontwikkeling. Hoe ziet een consult bij de klinisch geneticus eruit, wat zijn extra aandachtspunten ten opzichte van andere specialisten? Genetische diagnostiek. Adviezen ten aanzien van prenatale diagnostiek. Normale verdeling intelligentie. Research naar genen betrokken bij intelligentie. Casus Joost van 5 jaar en 8 maanden wordt verwezen naar de klinisch geneticus. De anamnese (met moeder) levert de volgende gegevens op: Joost is anders dan andere kinderen. Hij is weinig spraakzaam en erg verlegen. Joost is vaak heel druk en heeft veel structuur nodig. Hij houdt niet van knuffelen, eigenlijk als baby al niet. Daarnaast ontwikkelt hij zich langzamer dan leeftijdsgenootjes. Bij navraag vertelt moeder dat hij voor het eerst los liep op de leeftijd van 20 maanden en zijn eerste woordjes sprak toen hij ongeveer 2 jaar was. Er is in het verleden op het consultatiebureau wel eens een opmerking gemaakt over de ontwikkeling, maar er is voorheen geen reden geweest om verdere stappen te ondernemen. Hij fietst sinds kort, maar nog niet zonder zijwielen, hij spreekt slechts korte zinnen en is moeilijk te verstaan. Op het moment speelt vanuit school de vraag of hij naar groep drie door zal kunnen. Vervolgens wordt de familieanamnese afgenomen. Moeder vertelt dat ze nog twee gezonde kinderen heeft; een dochter Anne (8 jaar) en een zoon Max (13 jaar). Anne heeft wel wat moeite met leren en is erg verlegen. Mevrouw zelf had vroeger ook wat problemen met leren. Zij heeft twee broers en een zus. Haar middelste broer heeft een milde verstandelijke beperking. Haar moeder is gezond en had twee zussen en een broer. Zij zijn gezond voor zover mevrouw weet. Haar vader is op 42-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een ongeluk. Hij had negen broers en zussen, waarover mevrouw weinig details weet. Mevrouw vertelt gescheiden te zijn en weinig over de familie van de vader van Joost te weten. Ze weet wel te vertellen dat hij een broer heeft en dat zijn beide ouders nog leven. 10

12 De klinisch geneticus doet lichamelijk onderzoek bij Joost. Bij het zorgvuldig verrichte lichamelijke onderzoek worden geen bijzondere bevindingen gedaan. Vervolgens wordt met moeder besproken welke aanvullende genetische diagnostiek zal worden ingezet. Enkele maanden later wordt Joost samen met zijn moeder teruggezien op de polikliniek voor de uitslagen. Er werden geen afwijkingen gevonden bij het aanvullend onderzoek dat je had ingezet. Gegeven: intelligentie zoals je kunt meten met een IQ-test volgt een normale verdeling in de algemene bevolking. Het gemiddelde is een IQ-score van 100. De standaard deviatie is ongeveer 15 punten. Gegeven: de variatie in intelligentie is eveneens voor een groot deel door erfelijke factoren bepaald. Uit tweelingstudies komt naar voren dat de bijdrage van erfelijke factoren ongeveer 0,80 is in volwassenen. Er zijn enkele SNP s gevonden die geassocieerd zijn met de variatie in normale intelligentie. Op functioneel niveau is er echter nog weinig bekend over de (moleculair) biologische processen die de variatie in intelligentie bepalen. Bron afb. 11

13 SO 2: SCHISIS EN ERFELIJKHEID Leerdoelen De student: kan verschillende soorten schisis benoemen en onderscheiden. kent de begrippen multifactorieel, monogenetisch, chromosomaal en syndromaal en kan deze toepassen in schisis-gerelateerde casuïstiek. kan de embryologische origine van schisis benoemen. Leesstof " informatie voor (para)medici. Kernpunten Embryologie Monogenetisch/multifactorieel Geïsoleerd/syndromaal Herhalingskans Achtergrond casus 1 en casus 2 Tijdens de wekelijkse prenatale diagnostiek bespreking van de afdeling verloskunde in het VUmc (multidisciplinaire bespreking waarbij ook de klinisch geneticus, kinderneuroloog en kinderarts aanwezig zijn) worden een aantal zwangere patiënten besproken. Casus 1 Mevrouw De Graaff is G1 P0. Bij routine prenatale echoscopische screening elders in de twintigste zwangerschapsweek is een schisis (lip-kaakverhemeltespleet) gezien bij de foetus. Ze is uiteraard erg geschrokken en ze vraagt zich af wat er mis is gegaan en of het niet eerder gezien had kunnen zijn. En is het kindje verder gezond? En had ze van te voren kunnen weten dat ze een verhoogde kans had? Bij het echoscopisch onderzoek in het VUmc wordt alleen een éénzijdige lip-kaak-verhemeltespleet gezien. Alle andere organen en de groei lijken normaal te zijn. 12

14 Mevrouw De Graaff vraagt of het erfelijk is en of ze nu een vruchtwaterpunctie kan krijgen. oortjes, met een lange rechte neus. Mieke heeft opvallend lange vingers en tenen. Casus 2 Mevrouw De Wit is G1 P0. Bij de prenatale twintigste week echo wordt een mediane lipspleet gezien. Tevens wordt een afwijking aan de hersenen gezien waarbij het lijkt alsof de voorste twee hersenhelften niet van elkaar gescheiden zijn. Ook lijken de ogen wat dicht bij elkaar te staan en is de neus niet goed in beeld te brengen. Gallery 3.1 Palatoschisis Casus 3 Mieke is 8 jaar en komt samen met haar ouders op de polikliniek klinische genetica. Mieke is geboren met een palatoschisis. Toen ze een jaar of 3 was werd er een klein VSD ontdekt. Mieke ging laat praten voor haar leeftijd en opvallend is dat ze erg nasaal spreekt. Ook is Mieke anders in haar gedrag en ze heeft niet veel vriendjes en vriendinnetjes op school. Moeder vindt Mieke soms lastig corrigeerbaar. Recent is geconstateerd dat Mieke kenmerken van autisme vertoont. Mieke is tweemaal blijven zitten en haar ouders vragen zich af of ze op regulier onderwijs kan blijven. Bij het lichamelijk onderzoek blijkt dat Mieke klein is voor haar leeftijd. Ze groeit volgens de -2 SD lijn. In haar gezicht (zie foto) valt op dat ze nauwe ooglidspleten heeft en kleine, ronde, laagstaande 13

15 SO 3: BIJZONDERE OVERERVINGSVORMEN Kernpunten Vormen van overerving Interpreteren van stambomen, welke vormen van overerving kunnen passen, welke niet? Herhalingskansen Leerdoelen De student: kent de verschillende vormen van overerving. kan deze vormen van overerving herkennen in een stamboom. Studiestof Turnpenny P, Ellard S, Emery s Elements of Medical Genetics. 14e druk, H7. Casus 1: Familie met paragangliomen Meneer Caspers is 70 jaar en behandeld in verband met paragangliomen. Zijn vader had dezelfde aandoening evenals een van zijn drie zussen. Meneer Caspers heeft drie dochters, bij een van hen zijn eveneens paragangliomen aangetoond. Een van deze drie dochters heeft kinderwens. De zus van meneer Caspers die ook paragangliomen heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. Beiden zijn onderzocht op een mutatie in het SDHD gen en bleken deze te hebben. Ze zijn beiden tegen de 50 jaar maar hebben geen paragangliomen. De zoon heeft een nieuwe partner en heeft kinderwens. Zijn zus vertelde hem dat haar kinderen zeker geen verhoogde kans hebben op paragangliomen (ze zijn echter nog niet getest). Hij vraagt zich af of dat ook voor zijn toekomstige kinderen geldt. Leesstof " 14

16 Casus 2 Mevrouw De Geus heeft zes kinderen, twee meisjes en vier jongens. Zij en al haar kinderen hebben last van spierzwakte. Wel hebben de kinderen in verschillende mate last hiervan. Daarnaast zijn zijzelf en twee van haar kinderen slechthorend. Een van de kinderen heeft diabetes mellitus. De man van mevrouw De Geus is gezond. Gallery 3.2 ipad Widget Paraganglioom carotis, 15

17 REFERAAT REGENERATIEVE GENEESKUNDE

18 Gilissen C et al, Disease gene identification strategies for exome sequencing. European Journal of Human Genetics 20(5): ejhg a.pdf 17

19 PRACTICA 1. Online practicum: Preconceptiezorg 2. Teamrollen

20 ONLINE PRACTICUM: PRECONCEPTIEZORG Ruimte en tijd Het practicum betreft een offline module welke je als *.zip bestand voor de Mac of Windows kunt downloaden. Je treft de modules via de volgende link: Je wordt eerst verzocht je naam en studentnummer te geven. Hierna word je doorgelinkt naar de downloadpagina voor de modules (nadat je op finish survey hebt gedrukt). Practicumleiders Dhr. dr. E. Verhagen (rol: gezondheidsbevordering) Afdeling Sociale Geneeskunde T E Je wordt eerst verzocht je naam en studentnummer te geven. Hierna word je doorgelinkt naar de downloadpagina voor de modules (nadat je op finish survey hebt gedrukt). Nadat je de module hebt afgerond word je automatisch afgetekend voor het practicum. Je hoeft dus geen stempel te halen bij de practicumleiders. Leerdoelen en achtergrond van het practicum worden toegelicht in de module. Het practicum is opengesteld gedurende de gehele cursus. Je bent vrij in het kiezen van een tijd en datum om het practicum te voltooien. We adviseren je echter dit practicum te voltooien in de onderwijsweek waarin het practicum is opgenomen zodat je geen vertraging oploopt. 19

21 Studiestof Samenvatting uit: Gezondheidsraad. Preconceptiezorg: voor een goed begin. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienummer 2007/19. Bij technische problemen graag per ommegaande contact opnemen met de practicumleider preconceptiezorg-voor-een-goed-begin 20

22 TEAMROLLEN Practicumleider Mw. drs. D. Roosdorp, afdeling Medische psychologie E Practicumhandleiding Als arts werk je voortdurend samen met collega s van allerlei verschillende disciplines. Het is gebleken dat een gebrekkige samenwerking op de medische werkvloer grote consequenties kan hebben. Het is dan ook belangrijk dat je nu al bewust wordt van je eigen teamwork skills en hoe je deze optimaal kunt benutten. In het practicum samenwerken van jaar 2 staan de teamrollen centraal. Je maakt kennis met de theoretische inzichten van de Engelse psycholoog Belbin. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat teams succesvol maakt. Diversiteit blijkt een voorspeller van succesvol samenwerken te zijn. Ondertussen heb je vast wel ervaren dat het heel lastig kan zijn om met iemand samen te (moeten) werken die anders in elkaar zit dan jijzelf. Je kunt de verschillen tussen mensen pas accepteren als je er de waarde van inziet. Je leert tijdens het practicum over de kenmerken van verschillende rollen en maakt een begin met het herkennen van jouw eigen voorkeursrol(len). Je leert de rollen die jouw medestudenten vervullen te herkennen en tot slot elkaar feedback te geven over de samenwerking. Ruimte en tijd 21

23 MET PLEZIER GEWERKT? AAN- & OPMERKING? GRAAG ONZE KORTE EVALUATIE INVULLEN! HET MLI-TEAM Interactive 5.1 ipad Widget Link vanuit pdf... Evaluatie ibook 22

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom

Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom 1/125 Een update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom December 2011 Werkgroep Downsyndroom Sectie EAA van de NVK aangevuld met leden van de NVAVG

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

100-plus onderzoek: wel oud maar niet dement. informatiefolder

100-plus onderzoek: wel oud maar niet dement. informatiefolder 100-plus onderzoek: wel oud maar niet dement informatiefolder 1 Juist u, de 100-plusser die niet dement is Bent u ouder dan 100 jaar en helemaal helder, of kent u misschien iemand voor wie dit opgaat?

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 3.0 005593 Draaiboek down/seo versie 3.0 2013 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit Draaiboek

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Counselees needs and their reflection in cancer genetic counselling. An analysis of the initial consultation

Counselees needs and their reflection in cancer genetic counselling. An analysis of the initial consultation Counselees needs and their reflection in cancer genetic counselling An analysis of the initial consultation Copyright 2005 Arwen Pieterse Cover design: Ardan [http://www.ardan.nl] Printed by: Universal

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar

Studeren met steun reeks UNLIMITED. Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Eddy Hofman Lies Korevaar Studeren met steun reeks UNLIMITED Succesvol studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis Eddy Hofman Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Anita 6 Studeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces

Counseling na prenataal vastgestelde schisis. Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Counseling na prenataal vastgestelde schisis Een multidisciplinaire richtlijn voor een integraal zorgproces Initiatief Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) In samenwerking met Vereniging

Nadere informatie

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker

MEN-1-syndroom. erfelijkheid en kanker MEN-1-syndroom erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Goedaardige en kwaadaardige gezwellen 4 Het men-1-syndroom 6 De bijschildklieren 9 De alvleesklier 13 De hypofyse 16 De bijnieren

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie